ABOUT THE SPEAKER
Aakash Odedra - Choreographer
Aakash Odedra sets raw ancient dance forms from India within the modern global context.

Why you should listen
Based in the UK with a growing international reputation, Aakash Odedra tells stories through movement. His art is about the expression of the classical Indian dance forms Kathak and Bharat Nagyam, full of mythology, and their juxtaposition with the modern age.

He formed Aakash Odedra Company in 2011 to develop his own choreographic work. His debut project, Rising (2011), has won numerous international awards. Through 2013/2014 he worked with Australian choreographer Lewis Major and Austrian based Ars Electronica Futurelab in an exploration of warped and exaggerated realities. They created Murmur, which uses ancient dance and media technology to tell of Aakash's own struggles with dyslexia.
More profile about the speaker
Aakash Odedra | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2014

Aakash Odedra: A dance in a hurricane of paper, wind and light

Աակաշ Օդեդրա: Պար թղթերի, քամու և լույսի հողմապտույտում

Filmed:
910,308 views

Խորեոգրաֆ Աակաշ Օդեդրան անկարող է գրել և կարդալ: Նա միշտ համարել է, որ իր ամենալավ արտահայտությունը հաղորդում է շարժումների միջոցով: «Շշուկ»-ը դրա ապացույցն է: Տես նրան փոթորկի կենտրոնում պտտվելուց այնժամ, երբ գրքի թերթերը թռնում են իր շուրջը:
- Choreographer
Aakash Odedra sets raw ancient dance forms from India within the modern global context. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:14
(Music)
0
2273
7476
(Երաժշտություն )
09:34
(Applause)
1
562052
10193
(Ծափահարություններ)
Translated by Titan Asatryan
Reviewed by Grigor Janikyan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Aakash Odedra - Choreographer
Aakash Odedra sets raw ancient dance forms from India within the modern global context.

Why you should listen
Based in the UK with a growing international reputation, Aakash Odedra tells stories through movement. His art is about the expression of the classical Indian dance forms Kathak and Bharat Nagyam, full of mythology, and their juxtaposition with the modern age.

He formed Aakash Odedra Company in 2011 to develop his own choreographic work. His debut project, Rising (2011), has won numerous international awards. Through 2013/2014 he worked with Australian choreographer Lewis Major and Austrian based Ars Electronica Futurelab in an exploration of warped and exaggerated realities. They created Murmur, which uses ancient dance and media technology to tell of Aakash's own struggles with dyslexia.
More profile about the speaker
Aakash Odedra | Speaker | TED.com