ABOUT THE SPEAKER
Mani Vajipey - Entrepreneur
Mani Vajipey has dedicated his life and career to the overhaul of waste management in India.

Why you should listen

Mani Vajipey is the cofounder and CEO of Banyan Nation, a technology-driven recycling company that is changing the way India looks at plastics, recycling and waste management. Banyan Nation was founded in 2013 and is headquartered in Hyderbad. Vajipey holds dual MBAs from UC Berkeley (Haas) and Columbia Business Schools, an MS Degree in Electrical Engineering from University of Delaware and a BTech Electrical Engineering from NIT, Warangal.

More profile about the speaker
Mani Vajipey | Speaker | TED.com
TED Talks India: Nayi Baat

Mani Vajipey: How India's local recyclers could solve plastic pollution

Mani Vajipey: Kako lokalni recikliratelji u Indiji mogu riješiti problem zagađenja plastikom

Filmed:
188,500 views

Indija ima jedan od najvećih postotaka recikliranja plastike na svijetu, velikim dijelom zahvaljujući širokoj mreži neslužbenih recikliratelja poznatih kao "kabadiwalas". Poduzetnik Mani Vajipey priča o svom radu na organiziranju njihovih ogromnih napora u sustav sakupljanja koji bi mogao usmjeriti Indiju ka zaustavljanju zagađenja plastikom -- i također pokazati ostatku svijeta kako to učiniti.
- Entrepreneur
Mani Vajipey has dedicated his life and career to the overhaul of waste management in India. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
ShahPerzijski vladar RukhRukh KhanKan: Say no to plasticplastika.
0
625
1851
Shah Rukh Khan: Recite "ne" plastici.
00:14
The one thing that
all environmentalekološki warriorsratnici teachučiti us.
1
2500
2976
To je ono što nas uče svi borci za okoliš.
00:17
But we beginpočeti and endkraj the day
2
5500
1601
Ali mi dan počinjemo i završavamo
00:19
with productsproizvodi that have been madenapravljen
3
7125
1726
s proizvodima izrađenima
00:20
from this virtuallypraktično
indestructibleneuništiv materialmaterijal.
4
8875
3101
od tog praktički neuništivoga materijala.
00:24
The truthistina is that our consumptionpotrošnja
and disposalna raspolaganju of plasticplastika has reachedpostignut
5
12000
4018
Istina je da su naša potrošnja
i odlaganje plastike dostigli
00:28
suchtakav unsustainableneodrživ proportionsproporcije
6
16042
2434
toliko neodržive razmjere
00:30
that we need to addressadresa this
usingkoristeći everysvaki ideaideja and resourceresurs at handruka.
7
18500
4268
da se time moramo pozabaviti
koristeći sve dostupne ideje i sredstva.
00:34
Please welcomeDobrodošli someonenetko who'stko je helpingpomoć
solveriješiti India'sIndija je wastegubljenje managementupravljanje issuespitanja,
8
22792
4517
Molim vas, pozdravite osobu koja pomaže
riješiti probleme Indije s otpadom:
00:39
ManiMani VajipeyVajipey,
9
27333
1351
Mani Vajipey,
00:40
recyclerponovno iskoristiti and cofoundersuosnivač/CEOIZVRŠNI DIREKTOR
of BanyanBanyan NationNacije.
10
28708
5143
recikliratelj i suosnivač/direktor
tvrtke Banyan Nation.
00:45
(ApplausePljesak)
11
33875
6042
(Pljesak)
00:53
ManiMani VajipeyVajipey: If recyclingrecikliranje
were an OlympicOlimpijski sportsport,
12
41333
3060
Mani Vajipey: Kad bi recikliranje
bilo olimpijski sport,
00:56
IndiaIndija would winpobijediti the goldzlato medalmedalja.
13
44417
2434
Indija bi osvojila zlatnu medalju.
00:58
IndiaIndija has one of the highestnajviši ratesstope
14
46875
2684
Indija ima jedan od najviših postotaka
01:01
of plasticplastika recyclingrecikliranje and recoveryoporavak
in the entirečitav worldsvijet.
15
49583
3851
recikliranja i oporabe plastike
na čitavom svijetu.
01:05
HigherVeći than the likessviđa of SingaporeSingapur,
16
53458
2018
Viši od Singapura,
01:07
countrieszemlje in NorthSjever AmericaAmerika
and even countrieszemlje in EuropeEurope.
17
55500
3559
zemalja Sjeverne Amerike,
čak i europskih zemalja.
01:11
IndiaIndija recoversoporavi and recyclesreciklira
over 60 percentposto of its plasticplastika wastegubljenje,
18
59083
4518
Indija oporabljuje i reciklira
preko 60% svog plastičnog otpada,
01:15
whereasdok a developedrazvijen countryzemlja,
like UnitedUjedinjeni StatesDržava,
19
63625
3226
dok razvijene zemlje,
poput Sjedinjenih Država,
01:18
managesupravlja just about 10 percentposto.
20
66875
2601
postižu tek oko 10%.
01:21
This highvisok ratestopa of collectionkolekcija
is largelyu velikoj mjeri possiblemoguće
21
69500
3434
Visok udio prikupljanja uvelike je moguć
01:24
thanksHvala to the millionsmilijuni
of informalneformalan recyclersrecyclers,
22
72958
3268
zahvaljujući milijunima
neformalnih recikliratelja,
01:28
the kabadiwalaskabadiwalas, the bhandiwallasbhandiwallas
and the raddiwalasraddiwalas
23
76250
3601
kabadiwala, the bhandiwalla
i raddiwala,
01:31
that we find at everysvaki streetulica cornerugao
acrosspreko everysvaki cityGrad in IndiaIndija.
24
79875
4559
koje možemo naći na svakom uglu ulice
u svakom gradu u Indiji.
01:36
And yetjoš, in spiteinat of suchtakav a ubiquitoussveprisutan,
25
84458
3726
Pa ipak, unatoč svoj toj sveprisutnoj,
01:40
extensiveopsežna and intricatezapetljan
networkmreža of recyclersrecyclers,
26
88208
3851
raširenoj i isprepletenoj
mreži recikliratelja,
01:44
India'sIndija je nationalnacionalna scenerykrajolik
is dominateddominira by filthprljavština and squalorprljavštini.
27
92083
4185
prizorima Indije
prevladavaju prljavština i bijeda.
01:48
And the generalgeneral perceptionpercepcija
is that we don't recyclepreraditi our plasticsplastika.
28
96292
4101
A opći dojam je da mi
ne recikliramo plastiku.
01:52
The other thing about plasticsplastika in IndiaIndija
29
100417
1976
Drugi problem s plastikom u Indiji
01:54
is that any productproizvod
madenapravljen from recycledrecikliran plasticplastika
30
102417
4017
je da svaki proizvod
od reciklirane plastike
01:58
is consideredsmatra to be substandardispod standarda
31
106458
1935
smatramo manje kvalitetnim
02:00
and we expectočekivati it to be cheaperjeftinije as well.
32
108417
2434
pa očekujemo i da bude jeftiniji.
02:02
What we don't realizeostvariti is
there are severalnekoliko typesvrste of plasticsplastika
33
110875
3934
Ono što ne shvaćamo jest
da postoji nekoliko vrsta plastike
02:06
in theirnjihov virginDjevica and purečist formoblik,
34
114833
2226
u djevičanskom i čistom obliku,
02:09
if recycledrecikliran scientificallyznanstveno,
35
117083
2018
a ako se znanstveno recikliraju
02:11
can be recycledrecikliran severalnekoliko timesputa over
36
119125
3101
mogu se reciklirati nekoliko puta
02:14
withoutbez any compromisekompromis in qualitykvaliteta.
37
122250
2684
bez ikakva gubitka kvalitete.
02:16
If we can recoveroporavak and reuseponovo upotrijebiti
our discardedodbačena plasticplastika,
38
124958
4143
Ako prikupimo i ponovno koristimo
odbačenu plastiku,
02:21
then we saveuštedjeti a significantznačajan
amountiznos of virginDjevica plasticplastika
39
129125
2768
možemo znatno smanjiti udio
djevičanske (nove) plastike
02:23
that we would have otherwiseinače
producedizrađen and consumedkonzumira.
40
131917
2851
koju bismo inače proizveli i potrošili.
02:26
And this is very importantvažno,
41
134792
1434
A to je jako važno,
02:28
because virginDjevica plasticplastika
is madenapravljen from fossilfosil fuelsgoriva
42
136250
3143
jer se djevičanska plastika
proizvodi od fosilnih goriva
02:31
that are an exhaustibleneobnovljivih resourceresurs.
43
139417
2601
koja su iscrpljiv izvor.
02:34
The more virginDjevica plasticplastika
we produceproizvoditi and consumepojesti,
44
142042
2767
Što više djevičanske plastike
proizvodimo i trošimo,
02:36
the more plasticplastika wastegubljenje we have to manageupravljati.
45
144833
3476
toliko više plastičnoga otpada
moramo zbrinjavati.
02:40
MismanagementLošeg upravljanja of plasticplastika wastegubljenje
46
148333
2018
Loše upravljanje plastičnim otpadom
02:42
leadsvodi to the leakagepropuštanje of suchtakav materialsmaterijali
into our watervoda bodiestjelesa.
47
150375
3809
dovodi do ulaska tih materijala
u naše vodotokove.
02:46
It's now commonzajednička knowledgeznanje
that by the yeargodina 2050
48
154208
3143
Sada je općepoznato da ćemo do 2050.
02:49
we'lldobro have more plasticsplastika
in our oceansoceani than fishriba.
49
157375
4184
u oceanima imati više plastike nego ribe.
02:53
About sevensedam yearsgodina agoprije,
50
161583
1476
Prije otprilike sedam godina
02:55
my friendprijatelj and cofoundersuosnivač RajRaj and I,
51
163083
2893
moj prijatelj i suosnivač Raj i ja
02:58
we decidedodlučio that we were going to focusfokus
on solvingrješavanje this massivemasivan problemproblem.
52
166000
3518
odlučili smo usredotočiti se na
rješavanje toga golemoga problema.
03:01
We wentotišao around the cityGrad of HyderabadHyderabad,
53
169542
1851
Obilazili smo grad Hyderabad
i pričali s lokalnim reciklirateljima.
03:03
talkingkoji govori to locallokalne recyclersrecyclers.
54
171417
1767
03:05
Very soonuskoro, we foundpronađeno out
55
173208
1518
Uskoro smo doznali
03:06
that there were manymnogi recyclersrecyclers
just in HyderabadHyderabad alonesam.
56
174750
3184
kako samo u Hyderabadu
postoji mnogo recikliratelja.
03:09
We soonuskoro realizedshvatio
57
177958
1268
Ubrzo smo shvatili
03:11
that the plasticplastika recyclingrecikliranje
industryindustrija of todaydanas
58
179250
2768
da se industrija
recikliranja plastike danas
03:14
is not very differentdrugačiji
from the milkmlijeko industryindustrija
59
182042
2351
ne razlikuje mnogo od proizvodnje mlijeka
03:16
of the '60s and '70s.
60
184417
1809
60-tih i 70-tih godina.
03:18
MilkMlijeko in IndiaIndija is producedizrađen
by marginalmarginalan milkmlijeko farmerspoljoprivrednici,
61
186250
3726
Mlijeko u Indiji proizvode
marginalni mljekari,
03:22
with two or threetri cowskrave or buffalosbizona,
62
190000
2018
s jednom ili dvije krave ili bivola,
03:24
who produceproizvoditi fivepet to tendeset
literslitara of milkmlijeko a day.
63
192042
2476
koji proizvode 5 do 10
litara mlijeka dnevno.
03:26
InsteadUmjesto toga of blindlyslijepo apingAping
solutionsrješenja from the WestZapad,
64
194542
3017
Umjesto slijepoga kopiranja
zapadnih rješenja,
03:29
IndiaIndija championedzagovarao
the milkmlijeko cooperativezadruga modelmodel,
65
197583
3268
Indija je postala pionir
modela mljekarskih zadruga
03:32
where thousandstisuća of suchtakav
small-scaleu sitnoj razmjeri recyclersrecyclers
66
200875
4059
koje su tisuće takvih
recikliratelja na malo
03:36
were broughtdonio togetherzajedno into groupsgrupe.
67
204958
2185
okupile u grupe.
03:39
With scaleljestvica camedošao innovationsinovacije
and investmentsinvesticije.
68
207167
3976
Veličina je potakla
inovacije i investicije.
03:43
IndiaIndija was transformedpretvara
from a milk-deficitmlijeko-deficit nationnarod
69
211167
3226
Indija je preobražena
iz države s nedostatkom mlijeka
03:46
to the world'ssvijetu leadingvodeći
exporterizvoznik and producerproizvođač of milkmlijeko.
70
214417
3976
u vodećeg svjetskog
izvoznika i proizvođača mlijeka.
03:50
It dawnedJasno uponna us
that IndiaIndija had in the pastprošlost
71
218417
4142
Sinulo nam je kako je
Indija u prošlosti riješila
03:54
solvedriješen much largerveći problemsproblemi,
like milkmlijeko deficiencynedostatak.
72
222583
3685
mnogo veće probleme
poput nedostatka mlijeka.
03:58
We only need to look back to our pastprošlost
73
226292
2267
Trebamo se samo osvrnuti na prošlost
04:00
to find inspirationinspiracija in solvingrješavanje
74
228583
1893
i tamo naći nadahnuće za rješavanje
04:02
what is perhapsmožda the mostnajviše
fundamentalosnovni issueizdanje of our timesputa,
75
230500
3226
vjerojatno temeljnoga pitanja
našega vremena,
04:05
that is plasticplastika pollutionzagađenje.
76
233750
2143
a to je zagađenje plastikom.
04:07
But before we could do this,
77
235917
1767
Ali prije nego što smo to postigli,
04:09
or before brandsmarke
could use recycledrecikliran plasticplastika,
78
237708
3143
ili prije nego što su tvrtke
mogle koristiti recikliranu plastiku,
04:12
we had to solveriješiti two things.
79
240875
1726
morali smo riješiti dvije stvari.
04:14
QualityKvaliteta and scaleljestvica.
80
242625
1809
Kvalitetu i količinu.
04:16
For us, to make a shampoošampon bottleboca
from discardedodbačena plasticsplastika,
81
244458
4893
Kako bi se od odbačene plastike
mogla izraditi bočica za šampon,
04:21
we had to collectprikupiti tensdeseci of thousandstisuća
of tonstona of discardedodbačena plasticsplastika.
82
249375
4268
morali smo skupiti desetke tona
odbačene plastike.
04:25
For that, we neededpotreban datapodaci.
83
253667
1809
Za to su nam bili potrebni podatci.
04:27
RajRaj and I builtizgrađen a simplejednostavan
datapodaci intelligenceinteligencija platformplatforma
84
255500
3518
Raj i ja izradili smo jednostavnu
platformu za obradu podataka
04:31
that alloweddopušteno us to mapkarta all the recyclersrecyclers,
85
259042
2851
koja nam je omogućila mapiranje
svih recikliratelja,
04:33
givingdavanje us a bird'sptica je eyeoko viewpogled
of everysvaki recyclerponovno iskoristiti in HyderabadHyderabad.
86
261917
3601
omogućujući nam iz ptičje perspektive
pregled recikliratelja u Hyderabadu.
04:37
The resultsrezultati were astoundingzapanjujući.
87
265542
1892
Rezultati su bili zapanjujući.
04:39
There were 2,000 kabadiwalaskabadiwalas
just in HyderabadHyderabad alonesam.
88
267458
3685
Samo u Hyderabadu bilo je 2000 kabadiwala.
04:43
That meanssredstva, for everysvaki squarekvadrat kilometerkilometar,
89
271167
2309
Znači da je po svakom četvornom kilometru
04:45
there were fourčetiri kabadiwalaskabadiwalas
or informalneformalan recyclersrecyclers.
90
273500
3601
bilo četiri kabadiwalas
ili neslužbenih recikliratelja.
04:49
No developedrazvijen countryzemlja or cityGrad
in the entirečitav worldsvijet
91
277125
3934
Nijedna razvijena zemlja ili grad
na čitavom svijetu
04:53
has the luxuryluksuzno of suchtakav a brilliantsjajan
collectionkolekcija systemsistem.
92
281083
2893
nema luksuz tako sjajnoga
sustava za prikupljanje.
04:56
(ApplausePljesak)
93
284000
2601
(Pljesak)
04:58
OnceJednom we had the datapodaci,
94
286625
1518
Kad smo dobili podatke,
05:00
the restodmor was fairlypošteno straightforwardiskren.
95
288167
1767
ostalo je bilo prilično jednostavno.
05:01
We startedpočeo tradingtrgovački
with the informalneformalan recyclersrecyclers,
96
289958
3268
Počeli smo trgovati
s neslužbenim reciklirateljima,
05:05
we startedpočeo trainingtrening them
to segregateOdvojiti the materialsmaterijali
97
293250
2893
počeli smo ih trenirati
da razdvajaju materijal
05:08
basedzasnovan on our qualitykvaliteta specificationsspecifikacije.
98
296167
2809
na osnovu naših specifikacija kakvoće.
05:11
In the pastprošlost fivepet yearsgodina,
99
299000
1559
Tijekom proteklih pet godina
05:12
we'veimamo developedrazvijen severalnekoliko clustersklasteri
acrosspreko SouthJug IndiaIndija,
100
300583
2768
razvili smo nekoliko klastera
širom Južne Indije
05:15
comprisingkoji se sastoji od of thousandstisuća
of suchtakav informalneformalan recyclersrecyclers,
101
303375
3143
koji se sastoje od tisuća
takvih neslužbenih recikliratelja,
05:18
who interactinterakcija with us
bothoba directlydirektno and digitallydigitalno.
102
306542
3351
koji s nama komuniciraju
izravno i digitalno.
05:21
In parallelparalelno, we beganpočeo workingrad
103
309917
2101
Usporedno smo počeli raditi
05:24
on the problemproblem of qualitykvaliteta
and purityčistoća of materialmaterijal.
104
312042
3059
na problemu kvalitete
i čistoće materijala.
05:27
So in the pastprošlost fivepet yearsgodina,
105
315125
1268
U zadnjih pet godina
05:28
we developedrazvijen a proprietaryvlasnički
cleaningčišćenje technologytehnologija
106
316417
2351
razvili smo vlastitu tehnologiju čišćenja
05:30
that allowsomogućuje us to eliminateeliminirati
all contaminantskontaminanti.
107
318792
2892
koja nam omogućuje uklanjanje
svih onečišćenja.
05:33
TodayDanas, Banyan'sBanyan ' s recycledrecikliran granulesGranulama
108
321708
3060
Danas su reciklirane granule Banyan
05:36
have undergoneprošli kroz stringentstroge qualitykvaliteta testingtestiranje
109
324792
2976
prošle stroga ispitivanja kakvoće
05:39
and have been certifiedcertificirani by topvrh
globalglobalno FMCGFMCG and automotiveautomobilski companiestvrtke.
110
327792
4934
i imaju certifikate vodećih svjetskih
FMCG i automobilskih kompanija.
05:44
In the nextSljedeći fewnekoliko monthsmjeseci,
111
332750
2059
Sljedećih nekoliko mjeseci
05:46
tensdeseci of thousandstisuća of discardedodbačena plasticsplastika
112
334833
3476
deseci tisuća odbačene plastike,
05:50
collectedprikupljeni throughkroz informalneformalan
recyclerponovno iskoristiti networksmreže
113
338333
2685
koje su prikupili
neslužbeni recikliratelji,
05:53
will be convertedpretvoriti
into high-qualityvisoke kvalitete granulesGranulama
114
341042
2809
postat će granule visoke kvalitete
05:55
and sentposlao away to brandsmarke
and largeveliki companiestvrtke
115
343875
3184
i biti predani tvrtkama
i velikim kompanijama
05:59
to make bottlesboce for engine-oilmotor-ulje packagingambalaža,
116
347083
3893
za izradu ambalaže za motorno ulje,
06:03
for shampoošampon bottlesboce and for lotionslosioni.
117
351000
2809
bočice za šampon i losione.
06:05
In the nextSljedeći threetri yearsgodina,
118
353833
1393
U iduće 3 godine očekujemo
06:07
we expectočekivati that over 500 millionmilijuna
suchtakav bottlesboce will be madenapravljen
119
355250
4059
da će od naše reciklirane plastike
biti izrađeno preko 500 milijuna
06:11
from our recycledrecikliran plasticsplastika.
120
359333
1351
takvih boca.
06:12
(ApplausePljesak)
121
360708
4351
(Pljesak)
06:17
But this is just the beginningpočetak.
122
365083
1518
Ali to je tek početak.
06:18
In the nextSljedeći fivepet yearsgodina,
123
366625
1601
U idućih pet godina
06:20
we aspiretežiti to buildizgraditi an IndiaIndija
124
368250
2059
cilj nam je izgraditi Indiju
06:22
where 100 percentposto of discardedodbačena plasticsplastika
125
370333
2685
u kojoj će se 100% odbačene plastike
06:25
are recycledrecikliran and
repurposedrepurposed scientificallyznanstveno --
126
373042
3476
reciklirati i znanstveno oporabiti ---
06:28
where plasticplastika wastegubljenje
no longerviše threatensprijeti our watervoda bodiestjelesa,
127
376542
3601
gdje plastični otpad
više ne prijeti našim vodotocima
06:32
and the very survivalopstanak
of our terrestrialZemaljski and marinemarinac life.
128
380167
3517
i samomu opstanku
našega kopnenoga i morskoga života.
06:35
So the nextSljedeći time you go to a storedućan
and pickodabrati up a shampoošampon bottleboca,
129
383708
3476
Dakle, sljedeći put kad odete u trgovinu
i uzmete bočicu šampona,
06:39
see if that bottleboca usesnamjene safesef
and sustainableodrživ recycledrecikliran plasticplastika.
130
387208
4310
pogledajte koristi li ta bočica
sigurnu i održivo recikliranu plastiku.
06:43
That's not only just
going to help the EarthZemlja
131
391542
2101
To neće samo pomoći Zemlji,
06:45
but alsotakođer rewardnagrada the streetulica cornerugao recyclerponovno iskoristiti
132
393667
2851
nego će također nagraditi recikliratelja
na uglu ulice
06:48
for his all-importantsve važne work.
133
396542
1934
za njegov prevažni rad.
06:50
Now that will compelprisili brandsmarke
134
398500
2309
To će nametnuti tvrtkama
06:52
to use more and more recycledrecikliran plasticplastika
135
400833
2060
korištenje sve više reciklirane plastike
06:54
for theirnjihov mainstreammatica productsproizvodi
and applicationsaplikacije.
136
402917
3184
za glavne proizvode i namjene.
06:58
Our traditiontradicija and our cultureKultura
has a lot of ancientantički wisdommudrost.
137
406125
4476
Naša tradicija i naša kultura
ima puno drevne mudrosti.
07:02
Let's not destroyuništiti the only planetplaneta we have.
138
410625
3268
Nemojmo uništiti jedini planet koji imamo.
07:05
The only home we have.
139
413917
1934
Jedini dom koji imamo.
07:07
Thank you.
140
415875
1268
Hvala vam.
07:09
(ApplausePljesak)
141
417167
5601
(Pljesak)
07:14
SRKSRK: Thank you, ManiMani.
142
422792
1517
SRK: Hvala ti, Mani.
07:16
When I was youngmladi, I used to --
(singspjeva in Hindihindi).
143
424333
4393
Kad sam bio mlad, običavao sam ---
(pjeva na hindiju)
07:20
How little do we know sometimesponekad
that we are, as a nationnarod,
144
428750
2976
Koliko malo ponekad znamo
da smo kao nacija
07:23
the biggestnajveći recyclerponovno iskoristiti
of plasticsplastika and wastegubljenje,
145
431750
2976
najveći recikliratelj plastike i otpada,
07:26
if not just plasticplastika,
146
434750
1309
ako ne samo plastike,
07:28
and we didn't know this
about our ownvlastiti countryzemlja.
147
436083
2143
a to nismo znali
o svojoj vlastitoj zemlji.
07:30
MVMV: MaySvibanj I say something really coolsvjež?
148
438250
2101
MV: Mogu li reći nešto stvarno cool?
07:32
CitiesGradovi like NewNovi YorkYork and ParisPariz todaydanas
149
440375
2393
Gradovi poput New Yorka i Pariza danas
07:34
are looking to put out
reversepreokrenuti vendingautomat machinesstrojevi
150
442792
2392
nastoje postaviti
strojeve za obrnutu prodaju,
07:37
so that people can go
and put trashsmeće in that
151
445208
3018
tako da ljudi mogu u njih ubaciti smeće
07:40
and then they can get some cashunovčiti.
152
448250
2018
i onda dobiti nešto novca.
07:42
For the pastprošlost severalnekoliko decadesdesetljeća,
153
450292
1559
Proteklih nekoliko desetljeća
07:43
the entirečitav countryzemlja and the kabadiwalaskabadiwalas,
154
451875
1934
čitava zemlja, i kabadiwale
07:45
and the bhandiwallasbhandiwallas,
we have been doing that.
155
453833
2310
i bhandiwalle, to smo već radili.
07:48
I'm very positivepozitivan
that in threetri to fivepet yearsgodina,
156
456167
2684
Vrlo sam uvjeren
da ćemo za tri do pet godina
07:50
you'llvi ćete wakeprobuditi up, you know
that the plasticplastika is beingbiće recycledrecikliran,
157
458875
3559
kad se probudimo,
znati da se plastika reciklira,
07:54
you're going to pickodabrati up a packagingambalaža,
158
462458
1726
uzet ćemo ambalažu
07:56
you know that the packagepaket
actuallyzapravo has a markocjena
159
464208
2268
i znati da stvarno ima oznaku
07:58
that usesnamjene recycledrecikliran plasticsplastika,
160
466500
1393
da koristi recikliranu plastiku,
07:59
so I'm supersuper optimisticoptimističan about this.
161
467917
1976
pa sam vrlo optimističan glede toga.
08:01
Even as an entrepreneurpoduzetnik.
162
469917
1642
Čak i kao poduzetnik.
08:03
(ApplausePljesak)
163
471583
2935
(Pljesak)
08:06
SRKSRK: When I see a youngsterdječak
do what he has doneučinio and achievedpostići,
164
474542
2892
SRK: Kad vidim mladića
da radi ovo što je učinio i postigao,
08:09
I want that partdio to alsotakođer be
a sourceizvor of encouragementohrabrenje
165
477458
2976
želim da to također postane
izvor ohrabrenja
08:12
for people to take over.
166
480458
1268
za ljude da to nastave.
08:13
So tell me, are you makingizrađivanje a lot of moneynovac?
167
481750
2059
Pa reci mi, zarađuješ li puno novca?
08:15
MVMV: What's so brilliantsjajan
about plasticplastika recyclingrecikliranje now is
168
483833
2935
MV: Ono što je tako sjajno
kod recikliranja plastike sada je
08:18
it's an ideaideja whosečije time has come.
169
486792
2059
da je to ideja čije je vrijeme došlo.
08:20
And we're very fortunateSretan to have signedpotpisan
170
488875
1893
A mi smo imali sreću što smo potpisali
08:22
a really bigvelika, multimillion-dollarmilijunski contractugovor
171
490792
2726
zbilja veliki, višemilijunski ugovor
08:25
with some of the topvrh FMCGFMCG companiestvrtke.
172
493542
1976
s nekima od vodećih FMCG kompanija.
08:27
So we are at the inflectionfleksija
pointtočka in IndiaIndija.
173
495542
3101
Tako smo mi u Indiji na prijelomnoj točci.
08:30
And --
174
498667
1267
I --
08:31
SRKSRK: Tell us the moneynovac,
moneynovac, moneynovac, ManiMani.
175
499958
2060
SRK: Kaži nam o novcu, Mani, o novcu.
08:34
MVMV: (LaughsSmijeh)
176
502042
1017
MV: (Smije se)
08:35
SRKSRK: Give the figurelik,
it will encourageohrabriti people,
177
503083
2191
SRK: Daj nam brojku,
to će ohrabriti ljude,
nije zbog pohlepe,
nije iz nijednog drugog razloga...
08:37
it's not for greedpohlepa,
it's not for any of the reasonsrazlozi ...
178
505298
2636
08:39
Say to them.
179
507958
1268
Reci im.
Oni dobro zarađuju, znate.
08:41
They are makingizrađivanje good moneynovac, yeah.
180
509250
1643
08:42
(ApplausePljesak)
181
510917
1226
(Pljesak)
08:44
MVMV: For us, to buildizgraditi
these systemssustavi in placemjesto,
182
512167
2184
MV: Nama su za izgradnju
i postavljanje tih sustava
08:46
we need investorsinvestitori
who will back us to developrazviti --
183
514375
4643
potrebni investitori
koji će podržati naš razvoj ---
08:51
(LaughterSmijeh)
184
519042
3226
(Smijeh)
08:54
(ApplausePljesak)
185
522292
4684
(Pljesak)
08:59
SRKSRK: You have to be like ManiMani
186
527000
1851
SRK: Morate biti kao Mani
09:00
that I'm askingtraži, "How much you're makingizrađivanje?"
187
528875
2059
koji, kad pitam "Koliko zarađujete?",
09:02
he's alreadyveć makingizrađivanje it off me.
188
530958
1476
već zarađuje na meni.
Možda izgledam glupo, ali nisam.
09:04
But I maysvibanj look stupidglup, but I'm not.
189
532458
2810
09:07
I totallypotpuno and completelypotpuno believe
190
535292
2142
Ja posve i potpuno vjerujem
09:09
in the conceptkoncept of recyclingrecikliranje plasticplastika,
191
537458
2351
u koncept recikliranja plastike,
09:11
and I'm going to help ManiMani
with my first investmentulaganje
192
539833
3185
i pomoći ću Maniju
svojim prvim ulaganjem
09:15
that all the plasticplastika bottlesboce
that we have at shootingspucnjave,
193
543042
4309
tako što ću sve plastične boce
koje imamo na snimanju,
09:19
in everysvaki shootingpucanje of minerudnik,
194
547375
1518
na svim mojim snimanjima,
09:20
I'm going to sendposlati it
to his companydruštvo to recyclepreraditi,
195
548917
3101
poslat ću ih njegovoj kompaniji
na recikliranje,
09:24
startingpolazeći from these fourčetiri.
196
552042
1351
počevši od ove četiri.
09:25
Thank you very much, ManiMani.
197
553417
1851
Hvala ti puno, Mani.
09:27
(ApplausePljesak)
198
555292
1559
(Pljesak)
09:28
MVMV: Thank you so much.
199
556875
1643
MV: Puno ti hvala.
09:30
SRKSRK: BigVeliki roundkrug of applausepljesak for ManiMani.
200
558542
2267
SRK: Veliki pljesak za Manija.
09:32
(ApplausePljesak)
201
560833
2167
(Pljesak)
Translated by Ivan Nekić
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mani Vajipey - Entrepreneur
Mani Vajipey has dedicated his life and career to the overhaul of waste management in India.

Why you should listen

Mani Vajipey is the cofounder and CEO of Banyan Nation, a technology-driven recycling company that is changing the way India looks at plastics, recycling and waste management. Banyan Nation was founded in 2013 and is headquartered in Hyderbad. Vajipey holds dual MBAs from UC Berkeley (Haas) and Columbia Business Schools, an MS Degree in Electrical Engineering from University of Delaware and a BTech Electrical Engineering from NIT, Warangal.

More profile about the speaker
Mani Vajipey | Speaker | TED.com