ABOUT THE SPEAKER
Mani Vajipey - Entrepreneur
Mani Vajipey has dedicated his life and career to the overhaul of waste management in India.

Why you should listen

Mani Vajipey is the cofounder and CEO of Banyan Nation, a technology-driven recycling company that is changing the way India looks at plastics, recycling and waste management. Banyan Nation was founded in 2013 and is headquartered in Hyderbad. Vajipey holds dual MBAs from UC Berkeley (Haas) and Columbia Business Schools, an MS Degree in Electrical Engineering from University of Delaware and a BTech Electrical Engineering from NIT, Warangal.

More profile about the speaker
Mani Vajipey | Speaker | TED.com
TED Talks India: Nayi Baat

Mani Vajipey: How India's local recyclers could solve plastic pollution

Mani Vajipey: W jaki sposób lokalni recyklerzy Indii mogą rozwiązać problem zanieczyszczenia plastikiem

Filmed:
188,500 views

Poziom recyklingu plastiku w Indiach należy do najwyższych na świecie, głównie dzięki rozległej sieci nieoficjalnych recyklerów, znanych jako "kabadiwala". Przedsiębiorca Mani Vajipey opowiada o swojej pracy nad zorganizowaniem systemu zbierania odpadów, który pomógłby Indiom położyć kres zanieczyszczeniu plastikiem, a przy okazji pokazać reszcie świata, jak się to robi.
- Entrepreneur
Mani Vajipey has dedicated his life and career to the overhaul of waste management in India. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
ShahSzach RukhRukh KhanKhan: Say no to plasticPlastikowy.
0
625
1851
Shah Rukh Khan: Plastikowi mówimy NIE.
00:14
The one thing that
all environmentalśrodowiskowy warriorswojownicy teachnauczać us.
1
2500
2976
Uczą nas tego wszyscy obrońcy środowiska.
00:17
But we beginzaczynać and endkoniec the day
2
5500
1601
Ale wciąż używamy produktów
00:19
with productsprodukty that have been madezrobiony
3
7125
1726
z tego praktycznie
niezniszczalnego materiału.
00:20
from this virtuallywirtualnie
indestructibleniezniszczalny materialmateriał.
4
8875
3101
00:24
The truthprawda is that our consumptionkonsumpcja
and disposalUtylizacja of plasticPlastikowy has reachedosiągnięty
5
12000
4018
Zużycie i utylizacja plastiku
00:28
suchtaki unsustainableniezrównoważone proportionsproporcje
6
16042
2434
osiągnęły takie proporcje,
00:30
that we need to addressadres this
usingza pomocą everykażdy ideapomysł and resourceratunek at handdłoń.
7
18500
4268
że trzeba wykorzystać wszelkie
istniejące pomysły i środki zaradcze.
00:34
Please welcomeWitamy someonektoś who'skto jest helpingporcja jedzenia
solverozwiązać India'sW Indiach wastemarnotrawstwo managementzarządzanie issuesproblemy,
8
22792
4517
Powitajmy kogoś, kto pomaga
rozwiązać problem utylizacji w Indiach,
00:39
ManiMani VajipeyZamek vajipey,
9
27333
1351
Maniego Vajipeya,
00:40
recyclerRecycler and cofounderwspółzałożyciel/CEODYREKTOR GENERALNY
of BanyanBanyan tree NationNaród.
10
28708
5143
technika gospodarki odpadami,
współzałożyciela i prezesa Banyan Nation.
00:45
(ApplauseAplauz)
11
33875
6042
(Brawa)
00:53
ManiMani VajipeyZamek vajipey: If recyclingrecykling
were an OlympicOlimpijski sportsport,
12
41333
3060
Mani Vajipey: Gdyby recykling
był sportem olimpijskim,
00:56
IndiaIndie would winzdobyć the goldzłoto medalMedal.
13
44417
2434
Indie zdobyłyby złoty medal.
00:58
IndiaIndie has one of the highestnajwyższy ratesstawki
14
46875
2684
Nasz poziom odzyskiwania plastiku
01:01
of plasticPlastikowy recyclingrecykling and recoveryodzyskiwanie
in the entireCały worldświat.
15
49583
3851
należy do najwyższych na świecie.
01:05
HigherWyższe than the likeslubi of SingaporeSingapur,
16
53458
2018
Bijemy Singapur,
01:07
countrieskraje in NorthPółnoc AmericaAmeryka
and even countrieskraje in EuropeEuropy.
17
55500
3559
kraje Ameryki Północnej, a nawet Europy.
01:11
IndiaIndie recoversodzyskuje and recyclesodtwarza
over 60 percentprocent of its plasticPlastikowy wastemarnotrawstwo,
18
59083
4518
W Indiach odzyskuje się i utylizuje
ponad 60% plastikowych odpadów,
01:15
whereasnatomiast a developedrozwinięty countrykraj,
like UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa,
19
63625
3226
podczas gdy rozwinięte kraje,
takie jak Stany Zjednoczone,
01:18
manageszarządza just about 10 percentprocent.
20
66875
2601
radzą sobie zaledwie z 10%.
01:21
This highwysoki rateoceniać of collectionkolekcja
is largelyw dużej mierze possiblemożliwy
21
69500
3434
Te wysokie wyniki są możliwe
01:24
thanksdzięki to the millionsmiliony
of informalnieformalny recyclersrecyklingiem,
22
72958
3268
głównie dzięki milionom
nieoficjalnych recyklerów
01:28
the kabadiwalasz: kabadiwalas, the bhandiwallasz: bhandiwallas
and the raddiwalasw: raddiwalas
23
76250
3601
kabadiwala, bhandiwalla i raddiwala,
01:31
that we find at everykażdy streetulica cornerkąt
acrossprzez everykażdy cityMiasto in IndiaIndie.
24
79875
4559
których spotkać można na ulicach Indii.
01:36
And yetjeszcze, in spitezłość of suchtaki a ubiquitouswszechobecny,
25
84458
3726
Pomimo wszechobecnej,
01:40
extensiverozległe and intricateskomplikowane
networksieć of recyclersrecyklingiem,
26
88208
3851
rozległej i złożonej sieci recyklerów
01:44
India'sW Indiach nationalkrajowy scenerydekoracje
is dominatedzdominowany by filthFilth and squalornędza.
27
92083
4185
w indyjskiej scenerii
dominują brud i nędza.
01:48
And the generalgenerał perceptionpostrzeganie
is that we don't recyclerecykling our plasticstworzywa sztuczne.
28
96292
4101
Ogólnie uważa się,
że nie utylizujemy plastiku.
01:52
The other thing about plasticstworzywa sztuczne in IndiaIndie
29
100417
1976
Ponadto w Indiach uważa się,
01:54
is that any productprodukt
madezrobiony from recycledz recyklingu plasticPlastikowy
30
102417
4017
że produkty pochodzące z recyklingu
01:58
is considereduważane to be substandardniskiej jakości
31
106458
1935
są gorszej jakości
02:00
and we expectoczekiwać it to be cheapertaniej as well.
32
108417
2434
i powinny być tańsze.
02:02
What we don't realizerealizować is
there are severalkilka typestypy of plasticstworzywa sztuczne
33
110875
3934
Nie zdajemy sobie sprawy z tego,
że istnieje kilka rodzajów plastiku
02:06
in theirich virgindziewica and pureczysty formformularz,
34
114833
2226
w jego dziewiczej, czystej postaci,
02:09
if recycledz recyklingu scientificallynaukowo,
35
117083
2018
i że poddany fachowej utylizacji
02:11
can be recycledz recyklingu severalkilka timesczasy over
36
119125
3101
może być kilkakrotnie przetwarzany
02:14
withoutbez any compromisekompromis in qualityjakość.
37
122250
2684
bez żadnej szkody dla jego jakości.
02:16
If we can recoverwyzdrowieć and reuseponowne użycie
our discardedodrzucone plasticPlastikowy,
38
124958
4143
Odzysk i wtórne wykorzystanie plastiku
02:21
then we savezapisać a significantznaczący
amountilość of virgindziewica plasticPlastikowy
39
129125
2768
oszczędza znaczącą ilość
dziewiczego plastiku,
02:23
that we would have otherwisew przeciwnym razie
producedwytworzony and consumedstrawiony.
40
131917
2851
który inaczej trzeba by
wyprodukować i zużyć.
02:26
And this is very importantważny,
41
134792
1434
To bardzo ważne,
02:28
because virgindziewica plasticPlastikowy
is madezrobiony from fossilskamieniałość fuelspaliwa
42
136250
3143
bo dziewiczy plastik
robiony jest z paliw kopalnianych,
02:31
that are an exhaustiblewyczerpującymi resourceratunek.
43
139417
2601
które są wyczerpywalne.
02:34
The more virgindziewica plasticPlastikowy
we produceprodukować and consumekonsumować,
44
142042
2767
Im więcej dziewiczego plastiku
produkujemy i zużywamy,
02:36
the more plasticPlastikowy wastemarnotrawstwo we have to managezarządzanie.
45
144833
3476
tym więcej odpadów
mamy do zagospodarowania.
02:40
MismanagementNiegospodarności of plasticPlastikowy wastemarnotrawstwo
46
148333
2018
Niewłaściwe gospodarowanie plastikiem
02:42
leadswskazówki to the leakagewycieków of suchtaki materialsmateriały
into our waterwoda bodiesciała.
47
150375
3809
prowadzi do zanieczyszczenia
zbiorników wodnych.
02:46
It's now commonpospolity knowledgewiedza, umiejętności
that by the yearrok 2050
48
154208
3143
Powszechnie wiadomo, że do 2050 roku
02:49
we'lldobrze have more plasticstworzywa sztuczne
in our oceansoceany than fishryba.
49
157375
4184
w oceanach będzie
więcej plastiku, niż ryb.
02:53
About sevensiedem yearslat agotemu,
50
161583
1476
Mniej więcej 7 lat temu
02:55
my friendprzyjaciel and cofounderwspółzałożyciel RajRaj and I,
51
163083
2893
wraz z moim przyjacielem
i współzałożycielem Rajem
02:58
we decidedzdecydowany that we were going to focusskupiać
on solvingrozwiązywanie this massivemasywny problemproblem.
52
166000
3518
postanowiliśmy skupić się
na rozwiązaniu tego olbrzymiego problemu.
03:01
We wentposzedł around the cityMiasto of HyderabadHyderabad,
53
169542
1851
Udaliśmy się do Hyderabadu
03:03
talkingmówić to locallokalny recyclersrecyklingiem.
54
171417
1767
pomówić z miejscowymi recyklerami.
03:05
Very soonwkrótce, we founduznany out
55
173208
1518
Okazało się,
03:06
that there were manywiele recyclersrecyklingiem
just in HyderabadHyderabad alonesam.
56
174750
3184
że sam tylko Hyderbad ma ich wielu.
03:09
We soonwkrótce realizedrealizowany
57
177958
1268
Doszliśmy do wniosku,
03:11
that the plasticPlastikowy recyclingrecykling
industryprzemysł of todaydzisiaj
58
179250
2768
że dzisiejsza branża recyklingu
03:14
is not very differentróżne
from the milkmleko industryprzemysł
59
182042
2351
nie różni się zbytnio
od przemysłu mleczarskiego
03:16
of the '60s and '70s.
60
184417
1809
z lat 60. i 70.
03:18
MilkMleko in IndiaIndie is producedwytworzony
by marginalmarginalny milkmleko farmersrolnicy,
61
186250
3726
Mleko w Indiach produkowane jest
przez marginalnych mleczarzy,
03:22
with two or threetrzy cowskrowy or buffalosbawoły,
62
190000
2018
posiadających 2-3 krowy lub bawoły
03:24
who produceprodukować fivepięć to tendziesięć
literslitrów of milkmleko a day.
63
192042
2476
produkujące 5-10 litrów mleka dziennie.
03:26
InsteadZamiast tego of blindlyślepo apingmałpuje
solutionsrozwiązania from the WestWest,
64
194542
3017
Zamiast bezmyślnie powtarzać
rozwiązania Zachodu,
03:29
IndiaIndie championedbronił
the milkmleko cooperativeSpółdzielnia modelModel,
65
197583
3268
Indie opanowały spółdzielczy model,
03:32
where thousandstysiące of suchtaki
small-scalena małą skalę recyclersrecyklingiem
66
200875
4059
który połączył w grupy
03:36
were broughtprzyniósł togetherRazem into groupsgrupy.
67
204958
2185
tysiące drobnych mleczarzy.
03:39
With scaleskala cameoprawa ołowiana witrażu innovationsinnowacje
and investmentsinwestycje.
68
207167
3976
Później nadeszły innowacje i inwestycje.
03:43
IndiaIndie was transformedprzekształcone
from a milk-deficitdeficyt mleka nationnaród
69
211167
3226
Indie przekształciły się
z kraju z deficytami mleka
03:46
to the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy leadingprowadzący
exportereksporter and producerproducent of milkmleko.
70
214417
3976
w czołowego eksportera i producenta.
03:50
It dawnedolśniło uponna us
that IndiaIndie had in the pastprzeszłość
71
218417
4142
Dotarło do nas, że Indiom
udało się w przeszłości
03:54
solvedrozwiązany much largerwiększy problemsproblemy,
like milkmleko deficiencyniedobór.
72
222583
3685
rozwiązać ogromne problemy,
np. deficyty mleka.
03:58
We only need to look back to our pastprzeszłość
73
226292
2267
Wystarczy spojrzeć w naszą przeszłość,
04:00
to find inspirationInspiracja in solvingrozwiązywanie
74
228583
1893
żeby znaleźć inspirację do rozwiązania
04:02
what is perhapsmoże the mostwiększość
fundamentalfundamentalny issuekwestia of our timesczasy,
75
230500
3226
być może najbardziej fundamentalnego
problemu naszych czasów,
04:05
that is plasticPlastikowy pollutionskażenie.
76
233750
2143
którym jest zanieczyszczenie plastikiem.
04:07
But before we could do this,
77
235917
1767
Jednak zanim do tego doszło
04:09
or before brandsMarek
could use recycledz recyklingu plasticPlastikowy,
78
237708
3143
i zanim producenci mogli zacząć
używać przetworzonego plastiku,
04:12
we had to solverozwiązać two things.
79
240875
1726
trzeba było rozwiązać dwie sprawy.
04:14
QualityJakość and scaleskala.
80
242625
1809
Jakość i skalę.
04:16
For us, to make a shampooSzampon bottlebutelka
from discardedodrzucone plasticstworzywa sztuczne,
81
244458
4893
Żeby zrobić butelkę na szampon,
04:21
we had to collectzebrać tenskilkadziesiąt of thousandstysiące
of tonsmnóstwo of discardedodrzucone plasticstworzywa sztuczne.
82
249375
4268
trzeba zebrać dziesiątki tysięcy ton
zużytego plastiku.
04:25
For that, we neededpotrzebne datadane.
83
253667
1809
Potrzebowaliśmy do tego danych.
04:27
RajRaj and I builtwybudowany a simpleprosty
datadane intelligenceinteligencja platformPlatforma
84
255500
3518
Utworzyliśmy z Rajem
prostą platformę analityczną,
04:31
that alloweddozwolony us to mapmapa all the recyclersrecyklingiem,
85
259042
2851
dzięki której zlokalizowaliśmy
recyklerów w Hyderabadzie
04:33
givingdający us a bird'sptaka eyeoko viewwidok
of everykażdy recyclerRecycler in HyderabadHyderabad.
86
261917
3601
i zobaczyliśmy wszystkich z lotu ptaka.
04:37
The resultswyniki were astoundingzdumiewający.
87
265542
1892
Wyniki były zdumiewające.
04:39
There were 2,000 kabadiwalasz: kabadiwalas
just in HyderabadHyderabad alonesam.
88
267458
3685
W samym tylko Hyderabadzie
było 2000 kabadiwala.
04:43
That meansznaczy, for everykażdy squareplac kilometerkilometr,
89
271167
2309
To znaczy, że na każdy kilometr kwadratowy
04:45
there were fourcztery kabadiwalasz: kabadiwalas
or informalnieformalny recyclersrecyklingiem.
90
273500
3601
przypadało czterech kabadiwala
lub innych nieoficjalnych recyklerów.
04:49
No developedrozwinięty countrykraj or cityMiasto
in the entireCały worldświat
91
277125
3934
Żaden inny rozwinięty kraj
ani miasto na świecie
04:53
has the luxuryluksus of suchtaki a brilliantznakomity
collectionkolekcja systemsystem.
92
281083
2893
nie ma tak wspaniałego
systemu zbierania odpadów.
04:56
(ApplauseAplauz)
93
284000
2601
(Brawa)
04:58
OnceRaz we had the datadane,
94
286625
1518
Jak tylko zdobyliśmy dane,
05:00
the restodpoczynek was fairlydość straightforwardbezpośredni.
95
288167
1767
reszta poszła całkiem łatwo.
05:01
We startedRozpoczęty tradinghandlowy
with the informalnieformalny recyclersrecyklingiem,
96
289958
3268
Zaczęliśmy współpracować
z nieoficjalnymi recyklerami,
05:05
we startedRozpoczęty trainingtrening them
to segregatesegregować the materialsmateriały
97
293250
2893
uczyć ich segregacji materiałów
05:08
basedna podstawie on our qualityjakość specificationsdane techniczne.
98
296167
2809
zgodnych z naszymi wymogami jakości.
05:11
In the pastprzeszłość fivepięć yearslat,
99
299000
1559
W ciągu ostatnich pięciu lat
05:12
we'vemamy developedrozwinięty severalkilka clustersklastry
acrossprzez SouthPołudniowa IndiaIndie,
100
300583
2768
utworzyliśmy kilka klastrów
w południowych Indiach,
05:15
comprisingskładający of thousandstysiące
of suchtaki informalnieformalny recyclersrecyklingiem,
101
303375
3143
złożonych z tysięcy recyklerów,
05:18
who interactoddziaływać with us
bothobie directlybezpośrednio and digitallycyfrowo.
102
306542
3351
którzy kontaktują się z nami
osobiście i cyfrowo.
05:21
In parallelrównolegle, we beganrozpoczął się workingpracujący
103
309917
2101
Jednocześnie pracowaliśmy
05:24
on the problemproblem of qualityjakość
and purityczystość of materialmateriał.
104
312042
3059
nad problemem jakości
i czystości materiału.
05:27
So in the pastprzeszłość fivepięć yearslat,
105
315125
1268
Po pięciu latach
05:28
we developedrozwinięty a proprietarywłasności
cleaningczyszczenie technologytechnologia
106
316417
2351
mamy autorską technologię czyszczenia,
05:30
that allowspozwala us to eliminatewyeliminować
all contaminantszanieczyszczenia.
107
318792
2892
która pozwala nam eliminować
wszelkie zanieczyszczenia.
05:33
TodayDzisiaj, Banyan'sW "Banyan" recycledz recyklingu granulesGranulat
108
321708
3060
Jakość granulek przetworzonych w Banyan
05:36
have undergonepoddane stringentsurowe qualityjakość testingtestowanie
109
324792
2976
została rygorystycznie przetestowana
i zatwierdzona przez czołowych producentów
05:39
and have been certifiedcertyfikat by topTop
globalświatowy FMCGFmcg and automotiveautomobilowy companiesfirmy.
110
327792
4934
produktów szybkozbywalnych
i motoryzacyjnych świata.
05:44
In the nextNastępny fewkilka monthsmiesiące,
111
332750
2059
W nadchodzących miesiącach
05:46
tenskilkadziesiąt of thousandstysiące of discardedodrzucone plasticstworzywa sztuczne
112
334833
3476
dziesiątki tysięcy odrzuconego plastiku
05:50
collectedZebrane throughprzez informalnieformalny
recyclerRecycler networkssieci
113
338333
2685
zebranego przez sieci
nieformalnych recyklerów
05:53
will be convertedprzekształcić
into high-qualitywysokiej jakości granulesGranulat
114
341042
2809
zostanie przekształconych
w wysokiej jakości granulki
05:55
and sentwysłane away to brandsMarek
and largeduży companiesfirmy
115
343875
3184
i odesłanych do producentów i dużych firm
05:59
to make bottlesbutelki for engine-oilolej silnikowy packagingopakowanie,
116
347083
3893
w celu zrobienia z nich
butelek na oleje silnikowe,
06:03
for shampooSzampon bottlesbutelki and for lotionspłyny do.
117
351000
2809
szampony i balsamy.
06:05
In the nextNastępny threetrzy yearslat,
118
353833
1393
W ciągu następnych trzech lat
06:07
we expectoczekiwać that over 500 millionmilion
suchtaki bottlesbutelki will be madezrobiony
119
355250
4059
spodziewamy się wyprodukować
ponad 500 milionów butelek
06:11
from our recycledz recyklingu plasticstworzywa sztuczne.
120
359333
1351
z odzyskanego plastiku.
06:12
(ApplauseAplauz)
121
360708
4351
(Brawa)
06:17
But this is just the beginningpoczątek.
122
365083
1518
A to dopiero początek.
06:18
In the nextNastępny fivepięć yearslat,
123
366625
1601
Chcemy, żeby za pięć lat
06:20
we aspireaspirować to buildbudować an IndiaIndie
124
368250
2059
Indie były miejscem
06:22
where 100 percentprocent of discardedodrzucone plasticstworzywa sztuczne
125
370333
2685
przetwarzającym
06:25
are recycledz recyklingu and
repurposedrepurposed scientificallynaukowo --
126
373042
3476
i naukowo modyfikującym
100% odrzuconego plastiku,
06:28
where plasticPlastikowy wastemarnotrawstwo
no longerdłużej threatensgrozi our waterwoda bodiesciała,
127
376542
3601
który nie będzie zagrażał
naszym zbiornikom wodnym
06:32
and the very survivalprzetrwanie
of our terrestrialnaziemnej and marineMarine life.
128
380167
3517
ani lądowym i morskim stworzeniom.
06:35
So the nextNastępny time you go to a storesklep
and pickwybierać up a shampooSzampon bottlebutelka,
129
383708
3476
Sprawdźcie, czy następna butelka szamponu,
po którą sięgniecie w sklepie,
06:39
see if that bottlebutelka usesużywa safebezpieczny
and sustainablepodtrzymywalny recycledz recyklingu plasticPlastikowy.
130
387208
4310
jest zrobiona z bezpiecznego,
trwałego i odzyskanego plastiku.
06:43
That's not only just
going to help the EarthZiemia
131
391542
2101
Nie tylko pomoże to Ziemi,
06:45
but alsorównież rewardnagroda the streetulica cornerkąt recyclerRecycler
132
393667
2851
ale wynagrodzi ulicznemu recyklerowi
06:48
for his all-importantwszystkie ważne work.
133
396542
1934
całą jego ważną pracę.
06:50
Now that will compelzobowiązać brandsMarek
134
398500
2309
Zmusi to producentów
06:52
to use more and more recycledz recyklingu plasticPlastikowy
135
400833
2060
do korzystania z odzyskanego plastiku
06:54
for theirich mainstreamgłówny nurt productsprodukty
and applicationsAplikacje.
136
402917
3184
przy produkcji ich głównych dóbr.
06:58
Our traditiontradycja and our culturekultura
has a lot of ancientstarożytny wisdommądrość.
137
406125
4476
W naszych tradycjach i kulturze
tkwi wiele ze starożytnej mądrości.
07:02
Let's not destroyzniszczyć the only planetplaneta we have.
138
410625
3268
Nie niszczmy jedynej planety, jaką mamy.
07:05
The only home we have.
139
413917
1934
To nasz jedyny dom.
07:07
Thank you.
140
415875
1268
Dziękuję.
07:09
(ApplauseAplauz)
141
417167
5601
(Brawa)
07:14
SRKSrk: Thank you, ManiMani.
142
422792
1517
SRK: Dziękujemy ci, Mani.
07:16
When I was youngmłody, I used to --
(singsśpiewa in HindiHindi).
143
424333
4393
Kiedy byłem młody, zwykłem...
(śpiewa w języku hindi).
07:20
How little do we know sometimesczasami
that we are, as a nationnaród,
144
428750
2976
Kto by przypuszczał,
że jako naród jesteśmy
07:23
the biggestnajwiększy recyclerRecycler
of plasticstworzywa sztuczne and wastemarnotrawstwo,
145
431750
2976
największym recyklerem
plastikowych odpadów
07:26
if not just plasticPlastikowy,
146
434750
1309
i być może nie tylko,
07:28
and we didn't know this
about our ownwłasny countrykraj.
147
436083
2143
a nawet o tym nie wiedzieliśmy.
07:30
MVMV: MayMoże I say something really coolchłodny?
148
438250
2101
MV: Mogę powiedzieć coś super fajnego?
07:32
CitiesMiast like NewNowy YorkYork and ParisParyż todaydzisiaj
149
440375
2393
Takie miasta, jak Nowy Jork czy Paryż,
07:34
are looking to put out
reverserewers vendingAutomat do sprzedaży machinesmaszyny
150
442792
2392
starają się udostępniać
samoobsługowe automaty
07:37
so that people can go
and put trashśmieci in that
151
445208
3018
przyjmujące od ludzi odpady
07:40
and then they can get some cashgotówka.
152
448250
2018
i wydające gotówkę.
07:42
For the pastprzeszłość severalkilka decadesdziesiątki lat,
153
450292
1559
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat
07:43
the entireCały countrykraj and the kabadiwalasz: kabadiwalas,
154
451875
1934
cały kraj, a w tym kabadiwala
07:45
and the bhandiwallasz: bhandiwallas,
we have been doing that.
155
453833
2310
i bhandiwalla robili dokładnie to samo.
07:48
I'm very positivepozytywny
that in threetrzy to fivepięć yearslat,
156
456167
2684
Przeczuwam, że za 3 do 5 lat
07:50
you'llTy będziesz wakebudzić up, you know
that the plasticPlastikowy is beingistota recycledz recyklingu,
157
458875
3559
będziemy budzić się ze świadomością,
że plastik jest odzyskiwany
07:54
you're going to pickwybierać up a packagingopakowanie,
158
462458
1726
i będziemy wybierać opakowania
07:56
you know that the packagepakiet
actuallytak właściwie has a markznak
159
464208
2268
ze znakiem wskazującym na wykorzystanie
07:58
that usesużywa recycledz recyklingu plasticstworzywa sztuczne,
160
466500
1393
odzyskanego plastiku.
07:59
so I'm superWspaniały optimisticoptymistyczny about this.
161
467917
1976
Mam bardzo pozytywne przeczucia,
08:01
Even as an entrepreneurprzedsiębiorca.
162
469917
1642
nawet jako przedsiębiorca.
08:03
(ApplauseAplauz)
163
471583
2935
(Brawa)
08:06
SRKSrk: When I see a youngstermłodzik
do what he has doneGotowe and achievedosiągnięty,
164
474542
2892
SRK: Kiedy widzę młodą osobę
działającą w słusznej sprawie,
08:09
I want that partczęść to alsorównież be
a sourceźródło of encouragementzachęty
165
477458
2976
chcę, żeby pewne aspekty stały się
08:12
for people to take over.
166
480458
1268
zachętą dla innych.
08:13
So tell me, are you makingzrobienie a lot of moneypieniądze?
167
481750
2059
Powiedz zatem, czy dużo zarabiasz?
08:15
MVMV: What's so brilliantznakomity
about plasticPlastikowy recyclingrecykling now is
168
483833
2935
MV: W odzyskiwaniu plastiku
rewelacyjne jest to,
08:18
it's an ideapomysł whosektórego time has come.
169
486792
2059
że właśnie teraz przyszedł na to czas.
08:20
And we're very fortunateszczęście to have signedpodpisany
170
488875
1893
Mieliśmy ogromne szczęście
08:22
a really bigduży, multimillion-dollarwielomilionowe contractkontrakt
171
490792
2726
podpisać wielomilionową umowę
z czołowymi producentami
dóbr szybkozbywalnych.
08:25
with some of the topTop FMCGFmcg companiesfirmy.
172
493542
1976
08:27
So we are at the inflectionprzegięcie
pointpunkt in IndiaIndie.
173
495542
3101
Jest to punkt zwrotny dla Indii.
08:30
And --
174
498667
1267
SRK: Pomówmy o kasie. Kasa, kasa, Mani.
08:31
SRKSrk: Tell us the moneypieniądze,
moneypieniądze, moneypieniądze, ManiMani.
175
499958
2060
08:34
MVMV: (LaughsŚmieje się)
176
502042
1017
MV: (Śmieje się)
08:35
SRKSrk: Give the figurepostać,
it will encouragezachęcać people,
177
503083
2191
SRK: Podaj kwotę, żeby zachęcić ludzi.
08:37
it's not for greedchciwość,
it's not for any of the reasonspowody ...
178
505298
2636
Nie z powodu chciwości czy czegoś.
08:39
Say to them.
179
507958
1268
Powiedz im:
08:41
They are makingzrobienie good moneypieniądze, yeah.
180
509250
1643
Owszem, zarabiamy dużo kasy.
08:42
(ApplauseAplauz)
181
510917
1226
(Brawa)
08:44
MVMV: For us, to buildbudować
these systemssystemy in placemiejsce,
182
512167
2184
MV: Żeby móc tworzyć te systemy,
08:46
we need investorsinwestorzy
who will back us to developrozwijać --
183
514375
4643
potrzebujemy inwestorów,
którzy wesprą nas w rozwijaniu...
08:51
(LaughterŚmiech)
184
519042
3226
(Śmiech)
08:54
(ApplauseAplauz)
185
522292
4684
(Brawa)
08:59
SRKSrk: You have to be like ManiMani
186
527000
1851
SRK: Bądźcie jak Mani!
09:00
that I'm askingpytając, "How much you're makingzrobienie?"
187
528875
2059
Pytam go o zarobki,
09:02
he's alreadyjuż makingzrobienie it off me.
188
530958
1476
a on już na mnie zarabia.
09:04
But I maymoże look stupidgłupi, but I'm not.
189
532458
2810
Może wyglądam na głupca,
ale nim nie jestem.
09:07
I totallycałkowicie and completelycałkowicie believe
190
535292
2142
Totalnie i całkowicie
09:09
in the conceptpojęcie of recyclingrecykling plasticPlastikowy,
191
537458
2351
wierzę w ideę odzyskiwania plastiku,
09:11
and I'm going to help ManiMani
with my first investmentinwestycja
192
539833
3185
dlatego zamierzam pomóc Maniemu
swoją pierwszą inwestycją
09:15
that all the plasticPlastikowy bottlesbutelki
that we have at shootingsfilmowania,
193
543042
4309
w postaci wszystkich plastikowych butelek
zużywanych na planie wszystkich filmów,
09:19
in everykażdy shootingstrzelanie of minekopalnia,
194
547375
1518
w których biorę udział.
09:20
I'm going to sendwysłać it
to his companyfirma to recyclerecykling,
195
548917
3101
Wyślę je firmie Maniego do przetworzenia,
09:24
startingstartowy from these fourcztery.
196
552042
1351
a zacznę od tych czterech.
09:25
Thank you very much, ManiMani.
197
553417
1851
Serdeczne dzięki, Mani.
09:27
(ApplauseAplauz)
198
555292
1559
(Brawa)
09:28
MVMV: Thank you so much.
199
556875
1643
MV: Dziękuję bardzo.
09:30
SRKSrk: BigDuże roundokrągły of applauseoklaski for ManiMani.
200
558542
2267
SRK: Wielkie brawa dla Maniego!
09:32
(ApplauseAplauz)
201
560833
2167
(Brawa)
Translated by Sylwia Magon
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mani Vajipey - Entrepreneur
Mani Vajipey has dedicated his life and career to the overhaul of waste management in India.

Why you should listen

Mani Vajipey is the cofounder and CEO of Banyan Nation, a technology-driven recycling company that is changing the way India looks at plastics, recycling and waste management. Banyan Nation was founded in 2013 and is headquartered in Hyderbad. Vajipey holds dual MBAs from UC Berkeley (Haas) and Columbia Business Schools, an MS Degree in Electrical Engineering from University of Delaware and a BTech Electrical Engineering from NIT, Warangal.

More profile about the speaker
Mani Vajipey | Speaker | TED.com