ABOUT THE SPEAKER
Janelle Shane - AI researcher
While moonlighting as a research scientist, Janelle Shane found fame documenting the often hilarious antics of AI algorithms.

Why you should listen

Janelle Shane's humor blog, AIweirdness.com, looks at, as she tells it, "the strange side of artificial intelligence." Her upcoming book, You Look Like a Thing and I Love You: How AI Works and Why It's Making the World a Weirder Place, uses cartoons and humorous pop-culture experiments to look inside the minds of the algorithms that run our world, making artificial intelligence and machine learning both accessible and entertaining.

According to Shane, she has only made a neural network-written recipe once -- and discovered that horseradish brownies are about as terrible as you might imagine.

More profile about the speaker
Janelle Shane | Speaker | TED.com
TED2019

Janelle Shane: The danger of AI is weirder than you think

Janelle Shane: Pericolul IA este mai ciudat decât credeți

Filmed:
376,501 views

Pericolul inteligenței artificiale nu constă în faptul că se va răzvrăti împotriva noastră, ci că va face exact ceea ce noi îi cerem să facă, spune cercetătorul IA, Janelle Shane. Împărtășind cei mai ciudați, uneori alarmanți, algoritmi de IA, în timp ce încearcă să rezolve probleme umane, cum ar fi crearea de noi arome de înghețată sau recunoașterea mașinilor pe drum, Shane ne arată de ce IA nu se compară cu creierele reale.
- AI researcher
While moonlighting as a research scientist, Janelle Shane found fame documenting the often hilarious antics of AI algorithms. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
So, artificialartificial intelligenceinteligență
0
1765
3000
Deci, inteligența artificială
00:16
is knowncunoscut for disruptingperturba
all kindstipuri of industriesindustrii.
1
4789
3529
e cunoscută pentru perturbarea
multor tipurilor de industrii.
00:20
What about icegheaţă creamcremă?
2
8961
2043
Dar cum rămâne cu înghețata?
00:23
What kinddrăguț of mind-blowingcare te lasă paf
newnou flavorsarome could we generateGenera
3
11879
3639
Ce fel de arome năucitoare noi
am putea să generăm
00:27
with the powerputere of an advancedavansat
artificialartificial intelligenceinteligență?
4
15542
2976
cu puterea
unei inteligențe artificiale avansate?
00:31
So I teamedîn echipă up with a groupgrup of codersprogramatori
from KealingDe kealing MiddleOrientul Mijlociu SchoolScoala
5
19011
4161
Am făcut echipă cu un grup de programatori
de la Kealing Middle School
00:35
to find out the answerRăspuns to this questionîntrebare.
6
23196
2241
pentru a afla răspunsul
la această întrebare.
00:37
They collectedadunat over 1,600
existingexistent icegheaţă creamcremă flavorsarome,
7
25461
5081
Au colectat peste 1.600
de arome existente de înghețată,
00:42
and togetherîmpreună, we fedhrănit them to an algorithmAlgoritmul
to see what it would generateGenera.
8
30566
5522
pe care le-am introdus într-un algoritm
pentru a vedea ce va genera.
00:48
And here are some of the flavorsarome
that the AIAI camea venit up with.
9
36112
3753
Iată câteva dintre aromele
pe care le-a generat IA.
00:52
[PumpkinDovleac TrashCoşul de gunoi BreakPauză]
10
40444
1471
[Gunoi de Dovleac Crăpat]
00:53
(LaughterRâs)
11
41939
1402
(Râsete)
00:55
[PeanutArahide ButterUnt SlimeUmple de noroi]
12
43365
2469
[Mocirlă de Unt de Arahide]
00:58
[StrawberryCăpşuni CreamCrema DiseaseBoala]
13
46822
1343
[Boală de Cremă de Căpșuni]
01:00
(LaughterRâs)
14
48189
2126
(Râsete)
01:02
These flavorsarome are not deliciousdelicioase,
as we mightar putea have hopedsperat they would be.
15
50339
4597
Aceste arome nu sunt delicioase,
așa cum am fi sperat că vor fi.
01:06
So the questionîntrebare is: What happeneds-a întâmplat?
16
54960
1864
Deci, întrebarea e: ce s-a întâmplat?
01:08
What wenta mers wronggresit?
17
56848
1394
Ce a mers rău?
01:10
Is the AIAI tryingîncercat to killucide us?
18
58266
1959
Încearcă IA să ne omoare?
01:13
Or is it tryingîncercat to do what we askedîntrebă,
and there was a problemproblemă?
19
61027
4310
Sau încearcă să facă ceea ce i-am cerut,
dar a existat o problemă?
01:18
In moviesfilme, when something
goesmerge wronggresit with AIAI,
20
66567
2464
În filme, când ceva
nu merge bine cu IA,
01:21
it's usuallyde obicei because the AIAI has decideda decis
21
69055
2712
este de obicei pentru că IA a decis
01:23
that it doesn't want to obeyasculta
the humansoameni anymoremai,
22
71791
2272
că nu mai vrea să se supună oamenilor,
01:26
and it's got its ownpropriu goalsgoluri,
thank you very much.
23
74087
2623
și are propriile ei obiective,
mulțumesc foarte mult.
01:29
In realreal life, thoughdeşi,
the AIAI that we actuallyde fapt have
24
77266
3216
În viața reală însă,
IA pe care o avem de fapt
01:32
is not nearlyaproape smartinteligent enoughdestul for that.
25
80506
1863
nu este destul de inteligentă pentru asta.
01:34
It has the approximateaproximative computingtehnica de calcul powerputere
26
82781
2982
Are puterea de calcul aproximativă
01:37
of an earthwormrâmă,
27
85787
1276
cu a unui vierme de pământ,
01:39
or maybe at mostcel mai a singlesingur honeybeealbine,
28
87087
3403
sau poate cel mult
cu a unei singure albine,
01:42
and actuallyde fapt, probablyprobabil maybe lessMai puțin.
29
90514
2215
și de fapt, probabil poate mai puțin.
01:44
Like, we're constantlymereu learningînvăţare
newnou things about brainscreier
30
92753
2594
Învățăm constant lucruri noi despre creier
01:47
that make it clearclar how much our AIsAIs
don't measuremăsura up to realreal brainscreier.
31
95371
4360
care clarifică faptul că IA
nu poate concura cu creierele reale.
01:51
So today'sastăzi AIAI can do a tasksarcină
like identifyidentifica a pedestrianpieton in a pictureimagine,
32
99755
5663
IA curentă poate realiza
identificarea unui pieton dintr-o imagine,
01:57
but it doesn't have a conceptconcept
of what the pedestrianpieton is
33
105442
2983
dar nu are un concept
despre ce este pietonul
02:00
beyonddincolo that it's a collectionColectie
of lineslinii and texturestexturi and things.
34
108449
4824
dincolo de faptul că este
o colecție de linii, texturi și lucruri.
02:05
It doesn't know what a humanuman actuallyde fapt is.
35
113792
2521
Nu știe ce este de fapt un om.
02:08
So will today'sastăzi AIAI
do what we askcere it to do?
36
116822
3282
Deci, IA din zilele noastre
va face ceea ce îi cerem să facă?
02:12
It will if it can,
37
120128
1594
O va face dacă va putea,
02:13
but it mightar putea not do what we actuallyde fapt want.
38
121746
2726
dar s-ar putea să nu facă
ceea ce ne dorim de fapt.
02:16
So let's say that you
were tryingîncercat to get an AIAI
39
124496
2415
Deci, să spunem
că încercați să faceți IA
02:18
to take this collectionColectie of robotrobot partspărți
40
126935
2619
să ia aceste părți ale unui robot
02:21
and assembleasambla them into some kinddrăguț of robotrobot
to get from PointPunct A to PointPunct B.
41
129578
4197
și să le asambleze într-un fel de robot
pentru a merge din punctul A în punctul B.
02:25
Now, if you were going to try
and solverezolva this problemproblemă
42
133799
2481
Dacă ați încerca
să rezolvați această problemă
02:28
by writingscris a traditional-stylestil tradiţional
computercomputer programprogram,
43
136304
2351
prin scrierea unui program
în stil tradițional,
02:30
you would give the programprogram
step-by-steppas cu pas instructionsinstrucțiuni
44
138679
3417
îi veți da programului
instrucțiuni pas cu pas,
02:34
on how to take these partspărți,
45
142120
1329
despre cum să ia aceste părți,
02:35
how to assembleasambla them
into a robotrobot with legspicioare
46
143473
2407
cum să le asambleze
într-un robot cu picioare
02:37
and then how to use those legspicioare
to walkmers pe jos to PointPunct B.
47
145904
2942
și apoi cum să folosească acele picioare
pentru a merge până în punctul B.
02:41
But when you're usingutilizând AIAI
to solverezolva the problemproblemă,
48
149441
2340
Dar când utilizați IA
pentru a rezolva problema,
02:43
it goesmerge differentlydiferit.
49
151805
1174
e diferit.
02:45
You don't tell it
how to solverezolva the problemproblemă,
50
153003
2382
Nu îi spuneți cum să rezolve problema,
02:47
you just give it the goalpoartă,
51
155409
1479
îi dați doar obiectivul,
02:48
and it has to figurefigura out for itselfîn sine
viaprin intermediul trialproces and erroreroare
52
156912
3262
și trebuie să-și dea seama singură
prin încercări și greșeli
02:52
how to reacha ajunge that goalpoartă.
53
160198
1484
cum să atingă acel obiectiv.
02:54
And it turnstransformă out that the way AIAI tendsa tinde
to solverezolva this particularspecial problemproblemă
54
162254
4102
Și se dovedește că modul în care IA tinde
să rezolve această problemă specifică
02:58
is by doing this:
55
166380
1484
este făcând astfel:
02:59
it assemblesasamblează itselfîn sine into a towerturn
and then fallsFalls over
56
167888
3367
le asamblează într-un turn care apoi cade
03:03
and landsterenuri at PointPunct B.
57
171279
1827
și aterizează în punctul B.
03:05
And technicallytehnic, this solvesrezolvă the problemproblemă.
58
173130
2829
Și practic, asta rezolvă problema.
03:07
TechnicallyPunct de vedere tehnic, it got to PointPunct B.
59
175983
1639
Practic, a ajuns în punctul B.
03:09
The dangerPericol of AIAI is not that
it's going to rebelrebel againstîmpotriva us,
60
177646
4265
Pericolul IA nu este
că se va revolta împotriva noastră,
03:13
it's that it's going to do
exactlyexact what we askcere it to do.
61
181935
4274
ci că va face
exact ceea ce îi cerem să facă.
03:18
So then the tricktruc
of workinglucru with AIAI becomesdevine:
62
186876
2498
Atunci întrebarea devine:
03:21
How do we seta stabilit up the problemproblemă
so that it actuallyde fapt does what we want?
63
189398
3828
cum să formulăm problema
astfel încât să facă exact ce ne dorim?
03:26
So this little robotrobot here
is beingfiind controlleddirijat by an AIAI.
64
194726
3306
Deci, acest mic robot de aici
este controlat de IA.
03:30
The AIAI camea venit up with a designproiecta
for the robotrobot legspicioare
65
198056
2814
IA a creat un design
pentru picioarele robotului
03:32
and then figuredimaginat out how to use them
to get pasttrecut all these obstaclesobstacole.
66
200894
4078
și apoi a înțeles cum să le folosească
pentru a trece peste toate obstacolele.
03:36
But when DavidDavid HaHa seta stabilit up this experimentexperiment,
67
204996
2741
Dar când David Ha
a creat acest experiment,
03:39
he had to seta stabilit it up
with very, very strictstrict limitslimite
68
207761
2856
a trebuit să-l stabilească
cu limite foarte, foarte stricte
03:42
on how bigmare the AIAI
was allowedpermis to make the legspicioare,
69
210641
3292
despre cât de mari
i-a fost permis IA să facă picioarele,
03:45
because otherwisein caz contrar ...
70
213957
1550
pentru că altfel...
03:55
(LaughterRâs)
71
223058
3931
(Râsete)
04:00
And technicallytehnic, it got
to the endSfârşit of that obstacleobstacol coursecurs.
72
228563
3745
Și tehnic vorbind, a ajuns
la sfârșitul acelei curse cu obstacole.
04:04
So you see how hardgreu it is to get AIAI
to do something as simplesimplu as just walkmers pe jos.
73
232332
4942
Vedeți cât de greu e să faceți IA
să facă ceva simplu ca mersul.
04:09
So seeingvedere the AIAI do this,
you mayMai say, OK, no fairechitabil,
74
237298
3820
Deci, văzând că IA face asta, e posibil
să spuneți: bine, dar nu e corect.
04:13
you can't just be
a tallînalt towerturn and fallcădea over,
75
241142
2580
Nu poate fi înalt
cât un turn și doar să cadă,
04:15
you have to actuallyde fapt, like,
use legspicioare to walkmers pe jos.
76
243746
3435
trebuie să-și folosească
picioarele pentru a merge.
04:19
And it turnstransformă out,
that doesn't always work, eitherfie.
77
247205
2759
Și se pare că nici asta
nu funcționează întotdeauna.
04:21
This AI'sAI lui jobloc de munca was to movemișcare fastrapid.
78
249988
2759
Scopul acestei IA
a fost să se miște repede.
04:25
They didn't tell it that it had
to runalerga facingcu care se confruntă forwardredirecţiona
79
253115
3593
Nu i-au spus că trebuie să meargă înainte
04:28
or that it couldn'tnu a putut use its armsarme.
80
256732
2258
sau că nu-și putea folosi brațele.
04:31
So this is what you get
when you traintren AIAI to movemișcare fastrapid,
81
259487
4618
Asta obțineți atunci când
antrenați IA pentru a se deplasa rapid,
04:36
you get things like somersaultingsomersaulting
and sillyprost walksplimbări.
82
264129
3534
obțineți tumbe sau mers ciudat.
04:39
It's really commoncomun.
83
267687
1400
Este ceva foarte comun.
04:41
So is twitchingconvulsii alongde-a lungul the floorpodea in a heapmorman.
84
269667
3179
La fel e și târâirea de-a lungul podelei.
04:44
(LaughterRâs)
85
272870
1150
(Râsete)
04:47
So in my opinionopinie, you know what
should have been a wholeîntreg lot weirderciudate
86
275241
3254
În opinia mea, ce ar putea fi
mult mai ciudat
04:50
is the "TerminatorTerminator" robotsroboți.
87
278519
1396
sunt roboții „Terminator”.
Spargerea „Matrix-ului” e un alt lucru
pe care IA îl va face dacă-i dați șansa.
04:52
HackingHacking "The MatrixMatrix" is anothero alta thing
that AIAI will do if you give it a chanceşansă.
88
280256
3755
04:56
So if you traintren an AIAI in a simulationsimulare,
89
284035
2517
Deci, dacă antrenați o IA într-o simulare,
04:58
it will learnînvăța how to do things like
hackhack into the simulation'ssimulare lui mathmatematica errorserori
90
286576
4113
va învăța să facă lucruri precum folosirea
erorilor matematice ale simulării
05:02
and harvestrecolta them for energyenergie.
91
290713
2207
și să le recolteze pentru energie.
05:04
Or it will figurefigura out how to movemișcare fastermai repede
by glitchingGlitching repeatedlyrepetat into the floorpodea.
92
292944
5475
Sau va învăța cum să se miște mai repede
aruncându-se în mod repetat pe podea.
05:10
When you're workinglucru with AIAI,
93
298443
1585
Când lucrați cu IA,
05:12
it's lessMai puțin like workinglucru with anothero alta humanuman
94
300052
2389
e mai puțin ca și cum ați lucra cu alt om
05:14
and a lot more like workinglucru
with some kinddrăguț of weirdciudat forceforta of naturenatură.
95
302465
3629
și mai mult ca și cum ați lucra
cu un fel de forță ciudată a naturii.
05:18
And it's really easyuşor to accidentallyaccidental
give AIAI the wronggresit problemproblemă to solverezolva,
96
306562
4623
Și e foarte ușor să-i dați IA
problema greșită spre rezolvare,
05:23
and oftende multe ori we don't realizerealiza that
untilpana cand something has actuallyde fapt goneplecat wronggresit.
97
311209
4538
și de multe ori nu ne dăm seama de asta
până când ceva nu a mers greșit.
05:28
So here'saici e an experimentexperiment I did,
98
316242
2080
Iată un experiment pe care l-am făcut,
05:30
where I wanted the AIAI
to copycopie painta picta colorscolorate,
99
318346
3182
unde am vrut ca IA să copieze culorile,
05:33
to inventinventa newnou painta picta colorscolorate,
100
321552
1746
și să inventeze noi culori,
05:35
givendat the listlistă like the onescele
here on the left.
101
323322
2987
având în vedere
o listă precum cea din stânga.
05:38
And here'saici e what the AIAI
actuallyde fapt camea venit up with.
102
326798
3004
Și iată cu ce a venit IA.
05:41
[SindisSindis PoopCaca, TurdlyCu turdly, SufferSuferi, GrayGri PubicPubian]
103
329826
3143
[Sindis Poop, Turdly, Suffer, Grey Pubic]
05:44
(LaughterRâs)
104
332993
4230
(Râsete)
05:51
So technicallytehnic,
105
339177
1886
Deci tehnic,
05:53
it did what I askedîntrebă it to.
106
341087
1864
a făcut ceea ce i-am cerut.
05:54
I thought I was askingcer it for,
like, nicefrumos painta picta colorculoare namesnumele,
107
342975
3308
Am crezut că i-am cerut,
nume frumoase de culori,
05:58
but what I was actuallyde fapt askingcer it to do
108
346307
2307
dar ceea ce i-am cerut de fapt
06:00
was just imitateimita the kindstipuri
of letterscrisoare combinationscombinaţii
109
348638
3086
a fost doar să imite
tipurile de combinații de litere
06:03
that it had seenvăzut in the originaloriginal.
110
351748
1905
pe care le văzuse în original.
06:05
And I didn't tell it anything
about what wordscuvinte mean,
111
353677
3098
Și nu i-am spus nimic
despre ce înseamnă acele cuvinte,
06:08
or that there are maybe some wordscuvinte
112
356799
2560
sau că există poate câteva cuvinte
06:11
that it should avoidevita usingutilizând
in these painta picta colorscolorate.
113
359383
2889
cărora ar trebui să le evite
utilizarea în aceste culori.
06:15
So its entireîntreg worldlume
is the datadate that I gavea dat it.
114
363141
3494
Deci întreaga ei lume
sunt datele pe care i le-am dat.
06:18
Like with the icegheaţă creamcremă flavorsarome,
it doesn't know about anything elsealtfel.
115
366659
4028
Ca și în cazul aromelor de înghețată,
nu știe nimic altceva.
06:24
So it is throughprin the datadate
116
372491
1638
Deci, prin intermediul datelor
06:26
that we oftende multe ori accidentallyaccidental tell AIAI
to do the wronggresit thing.
117
374153
4044
deseori îi spunem accidental
IA să facă un lucru greșit.
06:30
This is a fishpeşte calleddenumit a tenchLin.
118
378694
3032
Acesta este un pește numit lin.
06:33
And there was a groupgrup of researcherscercetători
119
381750
1815
Și a existat un grup de cercetători
06:35
who traineddresat an AIAI to identifyidentifica
this tenchLin in picturespoze.
120
383589
3874
care au instruit IA
pentru a identifica acest lin în imagini.
06:39
But then when they askedîntrebă it
121
387487
1296
Dar atunci când au întrebat-o
06:40
what partparte of the pictureimagine it was actuallyde fapt
usingutilizând to identifyidentifica the fishpeşte,
122
388807
3426
ce parte a imaginii folosea
pentru identificarea peștilor,
06:44
here'saici e what it highlightedevidențiat.
123
392257
1358
iată ce a răspuns.
06:47
Yes, those are humanuman fingersdegete.
124
395203
2189
Da, acestea sunt degete umane.
06:49
Why would it be looking for humanuman fingersdegete
125
397416
2059
De ce ar fi căutat degete umane
06:51
if it's tryingîncercat to identifyidentifica a fishpeşte?
126
399499
1921
dacă încearcă să identifice un pește?
06:54
Well, it turnstransformă out that the tenchLin
is a trophytrofeu fishpeşte,
127
402126
3164
Ei bine, s-a descoperit
că lin-ul este un pește trofeu,
06:57
and so in a lot of picturespoze
that the AIAI had seenvăzut of this fishpeşte
128
405314
3811
și astfel, într-o mulțime de poze
pe care IA le-a văzut cu acest pește
07:01
duringpe parcursul trainingpregătire,
129
409149
1151
în timpul antrenamentului,
07:02
the fishpeşte lookedprivit like this.
130
410324
1490
peștele arăta așa.
07:03
(LaughterRâs)
131
411838
1635
(Râsete)
07:05
And it didn't know that the fingersdegete
aren'tnu sunt partparte of the fishpeşte.
132
413497
3330
Și nu știa că degetele
nu fac parte din pește.
07:10
So you see why it is so hardgreu
to designproiecta an AIAI
133
418808
4120
Așa că vedeți de ce e
atât de greu să construiești o IA
07:14
that actuallyde fapt can understanda intelege
what it's looking at.
134
422952
3319
care poate înțelege ce privește.
07:18
And this is why designingproiect
the imageimagine recognitionrecunoaştere
135
426295
2862
De asta realizarea
recunoașterii imaginilor
07:21
in self-drivingauto-conducere carsautoturisme is so hardgreu,
136
429181
2067
în mașinile fără șofer e atât de grea,
07:23
and why so manymulți self-drivingauto-conducere carmașină failureseșecuri
137
431272
2205
și de ce atâtea defecțiuni
ale autovehiculului
07:25
are because the AIAI got confusedconfuz.
138
433501
2885
au loc pentru că IA s-a zăpăcit.
07:28
I want to talk about an exampleexemplu from 2016.
139
436410
4008
Vreau să vorbesc
despre un exemplu din 2016.
07:32
There was a fatalfatal accidentaccident when somebodycineva
was usingutilizând Tesla'sLui Tesla autopilotpilot automat AIAI,
140
440442
4455
A avut loc un accident mortal când cineva
a folosit o Tesla pilotată de o IA,
07:36
but insteadin schimb of usingutilizând it on the highwayșosea
like it was designedproiectat for,
141
444921
3414
dar în loc să o folosească pe autostradă
așa cum a fost proiectată,
07:40
they used it on cityoraș streetsstrăzi.
142
448359
2205
au folosit-o pe străzile orașului.
Și ce s-a întâmplat a fost
07:43
And what happeneds-a întâmplat was,
143
451239
1175
07:44
a truckcamion drovea condus out in frontfață of the carmașină
and the carmașină faileda eșuat to brakefrână.
144
452438
3396
că un camion a trecut
prin fața mașinii, iar mașina nu a frânat.
07:48
Now, the AIAI definitelycategoric was traineddresat
to recognizerecunoaşte truckscamioane in picturespoze.
145
456507
4762
IA a fost cu siguranță instruită
să recunoască camioanele în imagini.
07:53
But what it looksarată like happeneds-a întâmplat is
146
461293
2145
Dar ceea ce pare să se fi întâmplat
e că IA a fost instruită
să recunoască camioanele pe autostradă,
07:55
the AIAI was traineddresat to recognizerecunoaşte
truckscamioane on highwayșosea drivingconducere,
147
463462
2931
07:58
where you would expectaştepta
to see truckscamioane from behindin spate.
148
466417
2899
unde te-ai aștepta
să vezi camioanele din spate.
08:01
TrucksCamioane on the sidelatură is not supposedpresupus
to happenîntâmpla on a highwayșosea,
149
469340
3420
Venirea camioanelor din lateral
nu e de așteptat pe o autostradă,
08:04
and so when the AIAI saw this truckcamion,
150
472784
3455
și atunci când IA a văzut acest camion,
08:08
it looksarată like the AIAI recognizedrecunoscut it
as mostcel mai likelyprobabil to be a roaddrum signsemn
151
476263
4827
l-a recunoscut ca fiind
cel mai probabil un semn rutier
08:13
and thereforeprin urmare, safesigur to driveconduce underneathdedesubt.
152
481114
2273
și, prin urmare,
în regulă să treci pe sub el.
08:16
Here'sAici este an AIAI missteppas greşit
from a differentdiferit fieldcamp.
153
484114
2580
Iată o greșeală a IA dintr-un alt domeniu.
08:18
AmazonAmazon recentlyrecent had to give up
on a résumsumăé-sorting-sortare algorithmAlgoritmul
154
486718
3460
Recent Amazon a trebuit să renunțe
la un algoritm de sortare a CV-urilor
08:22
that they were workinglucru on
155
490202
1220
cu care lucrau
08:23
when they discovereddescoperit that the algorithmAlgoritmul
had learnedînvățat to discriminatediscriminare againstîmpotriva womenfemei.
156
491446
3908
când au descoperit că algoritmul
învățase să discrimineze femeile.
Ceea ce s-a întâmplat a fost
că au instruit-o pe exemple de CV-uri
08:27
What happeneds-a întâmplat is they had traineddresat it
on exampleexemplusumsumăés
157
495378
2716
08:30
of people who they had hiredangajat in the pasttrecut.
158
498118
2242
ale oamenilor
pe care îi angajaseră în trecut.
08:32
And from these examplesexemple, the AIAI learnedînvățat
to avoidevita the résumsumăés of people
159
500384
4023
Și din aceste exemple,
IA a învățat să evite CV-urile persoanelor
08:36
who had goneplecat to women'sFemei collegescolegii
160
504431
2026
care au învățat în licee de fete
08:38
or who had the wordcuvânt "womenfemei"
somewhereundeva in theiral lor resumeCV-ul,
161
506481
2806
sau cele care aveau cuvântul
„femeie” undeva în CV-ul lor,
08:41
as in, "women'sFemei soccerfotbal teamechipă"
or "SocietySocietatea of WomenFemei EngineersIngineri."
162
509311
4576
ca în „echipa de fotbal feminin”
sau „Societatea Femeilor Inginer.”
08:45
The AIAI didn't know that it wasn'tnu a fost supposedpresupus
to copycopie this particularspecial thing
163
513911
3974
IA nu știa că nu trebuia
să copieze acest lucru
08:49
that it had seenvăzut the humansoameni do.
164
517909
1978
așa cum i-a văzut pe oameni că fac.
08:51
And technicallytehnic, it did
what they askedîntrebă it to do.
165
519911
3177
Și tehnic, a făcut ce i-au cerut să facă.
08:55
They just accidentallyaccidental askedîntrebă it
to do the wronggresit thing.
166
523112
2797
I-au cerut din greșeală
să facă un lucru greșit.
08:58
And this happensse întâmplă all the time with AIAI.
167
526653
2895
Și acest lucru
se întâmplă tot timpul cu IA.
09:02
AIAI can be really destructivedistructive
and not know it.
168
530120
3591
IA poate fi cu adevărat
distructivă fără să știe.
09:05
So the AIsAIs that recommendrecomanda
newnou contentconţinut in FacebookFacebook, in YouTubeYouTube,
169
533735
5078
Deci, IA care recomandă conținut nou
pe Facebook, pe YouTube,
09:10
they're optimizedoptimizat to increasecrește
the numbernumăr of clicksclicuri and viewsvizualizari.
170
538837
3539
e optimizată pentru a crește
numărul de clicuri și vizualizări.
09:14
And unfortunatelydin pacate, one way
that they have foundgăsite of doing this
171
542400
3436
Și, din păcate, un mod prin care fac asta
09:17
is to recommendrecomanda the contentconţinut
of conspiracyconspiraţie theoriesteorii or bigotrybigotism.
172
545860
4503
e prin recomandarea unui conținut
conspiraționist sau bigot.
09:22
The AIsAIs themselvesînșiși don't have any conceptconcept
of what this contentconţinut actuallyde fapt is,
173
550902
5302
IA în sine nu înțelege
ce e acest conținut,
09:28
and they don't have any conceptconcept
of what the consequencesconsecințe mightar putea be
174
556228
3395
și nu, nu înțelege nici
care ar putea fi consecințele
09:31
of recommendingRecomandarea this contentconţinut.
175
559647
2109
recomandării acestui tip de conținut.
09:34
So, when we're workinglucru with AIAI,
176
562296
2011
Deci, atunci când lucrăm cu IA,
09:36
it's up to us to avoidevita problemsProbleme.
177
564331
4182
depinde de noi să evităm probleme.
09:40
And avoidingevitând things going wronggresit,
178
568537
2323
Și evitând ca lucrurile să nu meargă bine,
09:42
that mayMai come down to
the age-oldsecular problemproblemă of communicationcomunicare,
179
570884
4526
asta ar putea să ne ducă
la vechea problemă de comunicare,
09:47
where we as humansoameni have to learnînvăța
how to communicatecomunica with AIAI.
180
575434
3745
unde noi, ca oameni, trebuie să învățăm
cum să comunicăm cu IA.
09:51
We have to learnînvăța what AIAI
is capablecapabil of doing and what it's not,
181
579203
4039
Trebuie să învățăm ce e capabilă
să facă IA și ce nu e,
09:55
and to understanda intelege that,
with its tinyminuscul little wormvierme braincreier,
182
583266
3086
și să înțelegem că având un creier
mic de vierme,
09:58
AIAI doesn't really understanda intelege
what we're tryingîncercat to askcere it to do.
183
586376
4013
IA nu înțelege cu adevărat
ce încercăm să-i cerem să facă.
10:03
So in other wordscuvinte, we have
to be preparedpregătit to work with AIAI
184
591148
3321
Deci, cu alte cuvinte,
trebuie să fim pregătiți să lucrăm cu IA
10:06
that's not the super-competentSuper-competent,
all-knowingAll-şti AIAI of scienceştiinţă fictionfictiune.
185
594493
5258
care nu e acea IA super competentă,
atotștiutoare a științifico-fantasticului.
10:11
We have to preparedpregătit to work with an AIAI
186
599775
2862
Trebuie să ne pregătim să lucrăm cu IA
10:14
that's the one that we actuallyde fapt have
in the presentprezent day.
187
602661
2938
pe care o avem de fapt în zilele noastre.
10:17
And present-dayziua de azi AIAI is plentymulțime weirdciudat enoughdestul.
188
605623
4205
Iar IA actuală este destul de ciudată.
10:21
Thank you.
189
609852
1190
Vă mulțumesc!
10:23
(ApplauseAplauze)
190
611066
5225
(Aplauze)
Translated by Danut Vornicu
Reviewed by Mirel-Gabriel Alexa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Janelle Shane - AI researcher
While moonlighting as a research scientist, Janelle Shane found fame documenting the often hilarious antics of AI algorithms.

Why you should listen

Janelle Shane's humor blog, AIweirdness.com, looks at, as she tells it, "the strange side of artificial intelligence." Her upcoming book, You Look Like a Thing and I Love You: How AI Works and Why It's Making the World a Weirder Place, uses cartoons and humorous pop-culture experiments to look inside the minds of the algorithms that run our world, making artificial intelligence and machine learning both accessible and entertaining.

According to Shane, she has only made a neural network-written recipe once -- and discovered that horseradish brownies are about as terrible as you might imagine.

More profile about the speaker
Janelle Shane | Speaker | TED.com