ABOUT THE SPEAKER
Lorna Davis - Business leader
Lorna Davis inspires, coaches and provokes leaders to use business as a force for good.

Why you should listen

Lorna Davis transforms the way leaders operate so they can incorporate social, environmental and financial priorities into their business performance. She runs group workshops, coaches individuals and is a highly sought after keynote speaker. She also serves on the board of a number of organizations that are committed to having meaningful purpose.

Davis has served as president of multinational consumer goods companies for more than 20 years, in Danone, Kraft and Mondelez. She has been a key leader in Danone’s purpose journey. In 2017, she served as CEO and chairwoman of Danone Wave (now Danone North America), where she established the six-billion-dollar entity as a Public Benefit Corporation and achieved B Corp status in 2018, making it the largest B Corp in the world. 

Davis is a member of the Social Mission Board of Seventh Generation, the Advisory Board of Radical Impact, the Integrity Board of Sir Kensington and the Board of the Stone Barns Center for Food and Agriculture.She has lived and led businesses in seven countries, including the UK, France and the US, and served on the global board of Electrolux for six years. She was also based in Shanghai, China for six years, where she was the CEO of the merged Danone and Kraft business.

Davis is now based in New York City, where she runs Lorna Davis Associates, working as a coach, speaker and facilitator. She is a global ambassador for the B Corp movement. She is passionate about wildlife conservation, particularly the plight of the African rhino.

More profile about the speaker
Lorna Davis | Speaker | TED.com
TED@BCG Mumbai

Lorna Davis: A guide to collaborative leadership

Lorna Davis: Ghid pentru un leadership colaborativ

Filmed:
1,285,543 views

Care e diferența dintre eroi și lideri? În acest discurs profund, Lorna Davis explică modul în care idolatrizarea eroilor ne împiedică să rezolvăm probleme importante - și demonstrează de ce avem nevoie de „interdependență radicală” pentru a produce schimbări autentice.
- Business leader
Lorna Davis inspires, coaches and provokes leaders to use business as a force for good. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
It was a fantasticfantastic newnou pinkroz suitcostum
0
1627
4032
Era un costum roz nou minunat,
00:17
with bigmare buttonsbutoane and shoulderumăr padstampoane.
1
5683
2832
cu nasturi mari și întărituri la umăr.
Era în 1997,
00:21
It was 1997,
2
9476
1911
și eram noul șef de la Griffin's Foods,
00:23
and I was the newnou bossșef of Griffin'sLui Griffin FoodsAlimente,
3
11411
2610
00:26
an iconiciconic cookiecookie-ul and snackssnacks-uri
companycompanie in NewNoi ZealandZeelandă.
4
14045
3180
o mare companie de biscuiți și gustări
din Noua Zeelandă.
Eram pentru prima dată
lider al unei companii,
00:30
It was my first time
as the leaderlider of a companycompanie,
5
18148
2691
și mă aflam pe scenă
pentru a susține un discurs important
00:32
and I was on the stageetapă
to give a bigmare speechvorbire
6
20863
2540
00:35
about our ambitiousambiţioase newnou goalsgoluri.
7
23427
2000
despre noile noastre obiective ambițioase.
Știam exact cum suna
sloganul meu mobilizator,
00:38
I knewștiut exactlyexact what my call to actionacțiune was,
8
26830
2484
00:41
whichcare was "One in everyfiecare fourpatru timesori
a KiwiKiwi eatsmănâncă a snackgustare,
9
29338
3468
și anume: „O dată din patru
când un Kiwi gustă un biscuite,
00:44
it will be one of oursa noastra."
10
32830
1533
va fi unul de-ai noștri."
Am subliniat că știam
cum să ne măsurăm rezultatele
00:47
I emphasizedaccentuat that we knewștiut
how to measuremăsura our resultsrezultate
11
35266
3049
00:50
and that our futureviitor was in our controlControl.
12
38339
3013
și că dețineam controlul
asupra viitorului.
Destul de jenant,
00:54
EmbarrassinglyJenant enoughdestul,
13
42448
1207
00:55
I finishedterminat up with "If not this, what?
14
43679
2713
am terminat cu „Dacă nu asta, ce?
Dacă nu noi, cine?
00:58
If not us, who?
15
46416
1214
00:59
And if not now, when?"
16
47654
1934
Și dacă nu acum, când?”
Am primit aplauze furtunoase
01:03
I got this hugeimens roundrundă of applauseaplauze
17
51231
1628
01:04
and I was really,
really pleasedmulţumit with myselfeu insumi.
18
52883
3067
și am fost foarte mulțumită
de mine însămi.
Îmi doream atât de mult
să fiu un lider bun.
01:09
I wanted so much to be a good leaderlider.
19
57279
2467
Îmi doream să fiu urmată
de o echipă devotată,
01:12
I wanted to be followedurmat by a devoteddevotat teamechipă,
20
60474
3095
îmi doream să am dreptate.
01:15
I wanted to be right.
21
63593
1400
Pe scurt, îmi doream să fiu erou.
01:17
In shortmic de statura, I wanted to be a heroerou.
22
65823
2700
Un erou care vinde cipsuri și biscuiți
îmbrăcat în costum roz.
01:21
A heroerou sellingde vânzare chipschipsuri
and biscuitsbiscuiți in a pinkroz suitcostum.
23
69165
3936
01:25
(LaughterRâs)
24
73125
2198
(Râsete)
01:28
What happeneds-a întâmplat after that speechvorbire?
25
76403
2133
Ce s-a întâmplat după acel discurs?
Nimic.
01:31
Nothing.
26
79419
1150
Toate acele aplauze nu au dus la acțiune.
01:33
All of that applauseaplauze
did not leadconduce to actionacțiune.
27
81561
2890
Nimic nu s-a schimbat.
01:36
Nothing changedschimbat.
28
84475
1150
01:38
Not because they didn't like
me or the messagemesaj.
29
86021
2952
Nu pentru că nu le-a plăcut
de mine sau mesajul meu.
01:40
The problemproblemă was that no one knewștiut
what they were expectedașteptat to do.
30
88997
3540
Problema era că nimeni nu știa
ce trebuie să facă.
01:44
And mostcel mai importantlyimportant,
31
92561
1404
Şi, cel mai important,
nu știau că am nevoie de ei.
01:45
they didn't know that I neededNecesar them.
32
93989
2400
Acum, poate vă gândiți
că acesta e un discurs clasic de erou,
01:49
Now, you mayMai think
that this is a classicclasic heroerou speechvorbire,
33
97141
2531
01:51
where I'm going to tell you that
I overcamebiruit that obstacleobstacol and triumpheda triumfat.
34
99696
3562
în care o să vă povestesc cum am depășit
acel obstacol și am triumfat.
Ei bine, o să vă spun
01:55
ActuallyDe fapt, I'm going to tell you
35
103736
2317
că într-o lume așa de complexă
și interconectată
01:58
that in a worldlume as complexcomplex
and interconnectedinterconectate
36
106077
2570
02:00
as the one we livetrăi in,
37
108671
1611
ca cea în care trăim,
02:02
the ideaidee that one personpersoană
has the answerRăspuns is ludicrousridicol.
38
110306
3714
ideea că o singură persoană
are răspunsul este ridicolă.
Nu e doar ineficient, ci și periculos,
02:06
It's not only ineffectiveineficiente, it's dangerouspericulos,
39
114624
3436
02:10
because it leadsOportunitati us to believe
that it's been solvedrezolvat by that heroerou,
40
118084
4080
pentru că ne face să credem
că totul a fost rezolvat de erou,
și noi nu avem niciun rol.
02:14
and we have no rolerol.
41
122188
1857
Nu avem nevoie de eroi.
02:17
We don't need heroeseroii.
42
125323
1540
02:18
We need radicalradical interdependenceinterdependenţă,
43
126887
2452
Avem nevoie de interdependență radicală,
02:21
whichcare is just anothero alta way
of sayingzicală we need eachfiecare other.
44
129363
2862
ceea ce e doar un alt fel de-a spune
că avem nevoie unii de alții,
chiar dacă alte persoane
pot fi cu adevărat dificile, uneori.
02:24
Even thoughdeşi other people
can be really difficultdificil, sometimesuneori.
45
132792
3232
Am petrecut zeci de ani încercând să aflu
cum să fii un lider bun.
02:30
I spenta petrecut decadesdecenii tryingîncercat to work out
how to be a good leaderlider.
46
138334
3595
02:33
I've livedtrăit in sevenȘapte countriesțări
and fivecinci continentscontinente.
47
141953
2841
Am locuit în șapte țări
și pe cinci continente.
În ultimii ani,
02:37
And in recentRecent yearsani,
48
145458
1325
am petrecut mult timp
alături de comunitatea B Corp,
02:38
I've spenta petrecut a lot of time
with the B CorpCorp communitycomunitate,
49
146807
2929
02:41
originallyiniţial as a corporatecorporativ participantparticipant
50
149760
2063
inițial ca participant corporativ
02:43
and more recentlyrecent as an ambassadorAmbasadorul.
51
151847
2333
și mai recent ca ambasador.
B Corp este un grup de companii
02:47
Now, B CorpsCorpul are a groupgrup of companiescompanii
52
155403
1769
care cred în afaceri ca forță a binelui.
02:49
who believe in businessAfaceri
as a forceforta for good.
53
157196
2920
02:52
There's a toughgreu certificationcertificare
with about 250 questionsîntrebări
54
160649
3746
Există o certificare dură
cu aproximativ 250 de întrebări
02:56
about your socialsocial
and environmentalde mediu performanceperformanţă.
55
164419
3266
despre performanța ta socială
și în ce privește mediul.
Trebuie să îți declari legal intenția
03:00
You musttrebuie sa legallydin punct de vedere declaredeclara your intentionintenție
56
168069
2357
03:02
to serveservi the communitycomunitate
as well as your shareholdersactionari
57
170450
2960
de a servi comunitatea
precum și pe acționarii tăi
și trebuie să semnezi
declarația de interdependență.
03:05
and you musttrebuie sa signsemn
the declarationDeclarația of interdependenceinterdependenţă.
58
173434
3889
03:10
Now one of the things
that inspiresinspiră me the mostcel mai
59
178427
2476
Unul din lucrurile
care mă inspiră cel mai mult
despre companiile din această mișcare
03:12
about the companiescompanii in this movementcirculaţie
60
180927
2042
e că se percep ca parte a unui sistem.
03:14
is that they see themselvesînșiși
as partparte of a wholeîntreg systemsistem.
61
182993
2846
E ca și cum și-ar imagina că sunt
un râu mare, curgător, de activități,
03:19
It's sortfel of as if they imagineimagina themselvesînșiși
on a bigmare, flowingcurgere riverrâu of activityactivitate,
62
187024
5508
unde dacă sunt, de exemplu,
producători de băuturi răcoritoare,
03:24
where, if they are, for exampleexemplu,
softmoale drinksbăuturi manufacturersProducatori,
63
192556
4664
înțeleg că în amonte de ei,
03:29
they understanda intelege that upstreamîn amonte from them,
64
197244
3127
e apă și zahăr,
03:32
there's waterapă and sugarzahăr,
65
200395
2976
03:35
and farmersagricultori that growcrește that sugarzahăr,
66
203395
2245
și fermieri care produc acel zahăr,
03:37
and plasticplastic and metalmetal and glasssticlă,
67
205664
3071
și plastic, metal și sticlă,
toate acestea curgând în acest lucru
03:40
all of whichcare flowsfluxurile into this thing
68
208759
2900
03:43
that we call a companycompanie
whichcare has financialfinanciar resultsrezultate.
69
211683
3028
pe care îl numim companie
ce are rezultate financiare.
03:47
And the flowingcurgere continuescontinuă
with consequencesconsecințe.
70
215252
3992
Iar această curgere continuă
cu consecințe.
03:51
Some of them intendeddestinate,
71
219268
1484
Unele intenționate,
03:52
like refreshmentRăcoritoare and hydrationhidratare,
72
220776
2938
cum ar fi răcorirea și hidratarea,
și altele neintenționate,
03:55
and some unintendedinvoluntare,
73
223738
1730
03:57
like garbagegunoi and obesityobezitate.
74
225492
2849
cum ar fi deșeurile și obezitatea.
Timpul petrecut cu alți lideri
din acest grup
04:01
SpendingCheltuieli time with leadersliderii in this spacespaţiu
75
229492
1936
04:03
has led me to see
that trueAdevărat collaborationcolaborare is possibleposibil,
76
231452
4263
m-a făcut să înțeleg
că adevărata colaborare este posibilă,
dar e subtilă și complexă.
04:07
but it's subtlesubtil and it's complexcomplex.
77
235739
2634
04:10
And the leadersliderii in this spacespaţiu
are doing a fewpuțini things very differentlydiferit
78
238397
3563
Și liderii de aici
fac câteva lucruri foarte diferit
04:13
from traditionaltradiţional heroiceroice leadersliderii.
79
241984
2176
de liderii eroici tradiționali.
Își stabilesc obiective diferit,
04:17
They seta stabilit goalsgoluri differentlydiferit,
80
245125
2254
își anunță obiectivele diferit
04:19
they announceva anuntam those goalsgoluri differentlydiferit
81
247403
2380
04:21
and they have a very differentdiferit
relationshiprelaţie with other people.
82
249807
3318
și au relații foarte diferite
cu alte persoane.
04:25
Let's beginÎNCEPE with the first differencediferență.
83
253593
2282
Să începem cu prima diferență.
Un erou își stabilește un obiectiv
ce poate fi îndeplinit individual
04:28
A heroerou setsseturi a goalpoartă
that can be individuallyindividual deliveredlivrat
84
256839
4563
și măsurat corect.
04:33
and neatlyîngrijit measuredmăsurat.
85
261426
1333
Puteți recunoaște un obiectiv eroic,
04:35
You can recognizerecunoaşte a heroiceroice goalpoartă --
86
263815
1826
folosesc termeni de genul
„venituri” și „cotă de piață”
04:37
they use termstermeni like
"revenuevenituri" and "marketpiaţă shareacțiune"
87
265665
3018
și sunt deseori competitive.
04:40
and are oftende multe ori competitivecompetitiv.
88
268707
1905
04:42
I mean, remembertine minte pink-suitroz-costum day?
89
270636
1880
Adică, țineți minte ziua costumului roz?
04:46
InterdependentInterdependente leadersliderii, on the other handmână,
90
274390
2000
Liderii interdependenți, pe de altă parte,
04:48
startstart with a goalpoartă that's really importantimportant,
91
276414
2242
încep cu un obiectiv foarte important,
04:50
but is actuallyde fapt impossibleimposibil to achieveobține
by one companycompanie or one personpersoană alonesingur.
92
278680
5817
dar imposibil de realizat
de o singură companie sau persoană.
04:57
I want to give you an exampleexemplu
from the clothingîmbrăcăminte industryindustrie,
93
285228
2667
Să vă dau un exemplu
din industria hainelor,
04:59
whichcare producesproduce 92 millionmilion tonstone
of wastedeşeuri a yearan.
94
287919
3888
care produce 92 de milioane de tone
de deșeuri pe an.
05:04
PatagoniaPatagonia and EileenEileen FisherFisher
are clothingîmbrăcăminte manufacturersProducatori,
95
292744
4047
Patagonia și Eileen Fisher
sunt producători de îmbrăcăminte,
amândouă din B Corp,
05:08
bothambii of them B CorpsCorpul,
96
296815
1699
05:10
bothambii of them deeplyprofund committedcomise
to reducingreduce wastedeşeuri.
97
298538
3408
amândouă profund implicate
în reducerea deșeurilor.
Ele nu consideră
că responsabilitatea lor se încheie
05:14
They don't see
that theiral lor responsibilityresponsabilitate endscapete
98
302637
3769
când un client le cumpără hainele.
05:18
when a customerclient buyscumpãrã theiral lor clotheshaine.
99
306430
2088
Patagonia te încurajează
să nu cumperi haine noi de la ei,
05:21
PatagoniaPatagonia encouragesîncurajează you
not to buya cumpara newnou clotheshaine from them,
100
309034
3906
și îți repară gratuit hainele vechi.
05:24
and will repairreparație your oldvechi clotheshaine for freegratuit.
101
312964
2991
05:27
EileenEileen FisherFisher will paya plati you
when you bringaduce back your clotheshaine,
102
315979
3619
Eileen Fisher te plătește
dacă îți aduci hainele înapoi,
05:31
and eitherfie sellvinde them on
or turnviraj them into other clotheshaine.
103
319622
3508
și fie le vinde mai departe,
fie le transformă în haine noi.
În timp ce aceste două companii
sunt concurente în anumite moduri,
05:36
While these two companiescompanii
are competitivecompetitiv in some waysmoduri,
104
324276
3365
ele lucrează împreună
și cu alte companii similare
05:39
they work togetherîmpreună
and with othersalții in the industryindustrie
105
327665
2563
pentru rezolvarea problemelor comune.
05:42
to solverezolva sharedimpartit problemsProbleme.
106
330252
1920
Își asumă responsabilitatea
și pentru acțiunile din amonte.
05:45
They take responsibilityresponsabilitate for things
that happenîntâmpla upstreamîn amonte as well.
107
333149
3453
În toată lumea,
05:49
Around the worldlume,
108
337395
1166
05:50
there are around 300 millionmilion people
who work from home in this industryindustrie,
109
338585
4667
sunt vreo 300 de milioane de oameni
ce lucrează de acasă în această industrie,
majoritatea sunt femei,
05:55
mostcel mai of them womenfemei,
110
343276
1579
mulți în circumstanțe foarte dificile,
05:56
manymulți of them in very
difficultdificil circumstancesîmprejurări
111
344879
2801
05:59
with poorsărac lightingiluminat,
112
347704
1548
cu iluminare slabă,
cos nasturi și execută cusături detaliate.
06:01
sewingde cusut on buttonsbutoane
and doing detaileddetaliate stitchingde cusut.
113
349276
3333
06:05
UntilPână la 2014, there was no protectionprotecţie
for these workersmuncitorii.
114
353117
4317
Până în 2014, nu a existat nicio protecție
pentru acești muncitori.
06:10
A groupgrup of companiescompanii got togetherîmpreună
with a not-for-profitNu-pentru-profit calleddenumit NestCuib
115
358101
4111
Un grup de companii s-a reunit
cu o fundație non-profit numită Nest
pentru a crea un set de standarde
06:14
to createcrea a seta stabilit of standardsstandarde
116
362236
1801
care a fost adoptat acum
de întreaga industrie.
06:16
that's now been adoptedadoptat
by the wholeîntreg industryindustrie.
117
364061
2603
Odată ce ai sesizat astfel de probleme,
nu poți pretinde că nu le-ai observat,
06:19
OnceO dată you've seenvăzut problemsProbleme like this,
you can't unseeunsee them,
118
367681
3913
așa că trebuie să-i rogi și pe alții
să se implice în rezolvarea lor.
06:23
so you have to askcere othersalții
to help you to solverezolva them.
119
371618
2865
06:26
These folksoameni buni take
interdependenceinterdependenţă as a givendat,
120
374507
2471
Pentru acești oameni
interdependența e o normalitate,
06:29
and said to me,
121
377002
1583
și mi-au spus:
06:30
"We don't competeconcura on humanuman rightsdrepturile."
122
378609
2333
„Nu concurăm pentru drepturile omului.”
06:34
The secondal doilea bigmare differencediferență
for collaboratorscolaboratori
123
382236
2659
A doua mare diferență pentru colaboratori
e disponibilitatea de a-și declara scopul
înainte de a avea un plan.
06:36
is theiral lor willingnessdorinţa to declaredeclara
theiral lor goalsgoluri before they have a planplan.
124
384919
3657
Eroul își dezvăluie scopul atent formulat
06:41
Now the heroerou only revealsdezvăluie
theiral lor carefullycu grija craftedartizanale goalpoartă
125
389965
4532
doar când calea de realizare e clară.
06:46
when the pathcale to achieveobține it is clearclar.
126
394521
2127
06:48
In factfapt, the rolerol of the heroerou announcementanunt
is to seta stabilit the stageetapă for the bigmare wina castiga.
127
396989
5239
De fapt, rolul anunțului eroului
este pregătirea scenei pentru succes.
06:54
HeroErou announcementsAnunturi are fulldeplin of triumphTriumf.
128
402252
2600
Anunțurile eroilor sunt pline de triumf.
Liderii interdependenți, pe de altă parte,
06:58
InterdependentInterdependente leadersliderii, on the other handmână,
129
406112
2984
vor ca alți oameni să îi ajute,
07:01
want other people to help them,
130
409120
1818
07:02
so theiral lor announcementsAnunturi are oftende multe ori
an invitationinvitatie for co-creationco-crearea,
131
410962
4996
așa că anunțurile lor sunt adesea
o invitație de a crea ceva împreună,
și uneori, sunt un apel pentru ajutor.
07:07
and sometimesuneori, they're a call for help.
132
415982
2600
La divizia din America de Nord
a companiei franceze de alimente Danone,
07:11
At the NorthNord AmericanAmerican divisiondiviziune
of the FrenchFranceză foodalimente companycompanie DanoneDanone,
133
419911
3396
am anunțat că ne dorim
să intrăm în B Corp.
07:15
I announceda anunțat that we wanted
to becomedeveni a B CorpCorp.
134
423331
3134
Spre deosebire de ziua costumului roz,
07:18
And unlikespre deosebire de pink-suitroz-costum day,
135
426847
1651
07:20
I had no planplan to get there.
136
428522
2221
nu aveam niciun plan concret pentru asta.
Îmi amintesc foarte clar acea zi.
07:24
I remembertine minte the day really clearlyclar.
137
432069
2445
Toți cei din sală și-au ținut respirația,
07:26
EverybodyToata lumea in the roomcameră gaspedşopti,
138
434538
2317
07:28
because they knewștiut we didn't have a planplan.
139
436879
2667
pentru că știau că nu avem un plan.
Dar știau, în plus, că ne-am înțeles rolul
07:32
But they alsode asemenea knewștiut
that we had seenvăzut our rolerol
140
440478
4544
în râul care este sistemul alimentar,
07:37
in the riverrâu that is the foodalimente systemsistem,
141
445046
2912
07:39
and we wanted to make a changeSchimbare.
142
447982
2067
și voiam să facem o schimbare.
Făcând acea declarație fără un plan
07:42
MakingA face that declarationDeclarația withoutfără a planplan
143
450760
2835
a dus la un număr mare de tineri
din compania noastră
07:45
meanta însemnat that so manymulți
youngtineri people in our companycompanie
144
453619
2699
07:48
steppedtrepte up to help us,
145
456342
1952
care și-au oferit ajutorul,
07:50
and B CorpsCorpul around us all rallieds-au adunat around.
146
458318
3898
și alte companii din B Corp
s-au oferit să ne sprijine.
07:54
And the day we becamea devenit a B CorpCorp
147
462556
1878
Ziua când am intrat în B Corp
07:56
wasn'tnu a fost just a self-congratulatoryauto-felicitare
momentmoment of a heroerou companycompanie --
148
464458
4452
nu a fost un moment de auto-felicitare
în compania unui erou,
ci a fost o sărbătoare a comunității.
08:00
it was more like a communitycomunitate celebrationsărbătoare.
149
468934
3103
Când ai obiective
pe care nu le poți atinge singur,
08:05
Now when you gavea dat goalsgoluri
that you can't achieveobține alonesingur,
150
473748
3412
08:09
and you've told everyonetoata lumea about them,
151
477184
2532
și le-ai spus tuturor despre ele,
vei ajunge inevitabil
la a treia mare diferență,
08:11
inevitablyinevitabil, you'llveți endSfârşit up
at the thirdal treilea bigmare differencediferență,
152
479740
4401
și anume cum îi percepi pe ceilalți,
08:16
whichcare is how you see other people,
153
484165
2095
08:18
insideinterior your companycompanie and outsidein afara.
154
486284
2602
din companie și din exterior.
Eroii îi împart pe ceilalți
în concurenți sau adepți.
08:22
HeroesEroi see everyonetoata lumea
as a competitorconcurent or a followerADEPT.
155
490998
4365
Eroii nu doresc input,
08:28
HeroesEroi don't want inputintrare,
156
496736
1952
pentru că doresc să dețină controlul
și să-și asume meritul.
08:30
because they want to controlControl everything
because they want the creditcredit.
157
498712
3357
Se poate vedea asta
în ședințele tipice cu eroi.
08:34
And you can see this
in a typicaltipic heroerou meetingîntâlnire.
158
502673
3356
08:38
HeroesEroi like makingluare speechesdiscursuri.
159
506617
1867
Eroilor le place să țină discursuri.
Oamenii se așază comod în scaune,
08:41
People leana se sprijini back in theiral lor chairsscaune,
160
509752
3214
poate impresionați, dar neimplicați.
08:44
maybe impressedimpresionat but not engagedangajat.
161
512990
2944
Liderii interdependenți, pe de altă parte,
08:48
InterdependentInterdependente leadersliderii, on the other handmână,
162
516911
2015
înțeleg că au nevoie de ceilalți.
08:50
understanda intelege that they need other people.
163
518950
2487
08:53
They know that meetingsreuniuni
are not just mindlesslipsit de raţiune calendarcalendar fillersmateriale de umplutură.
164
521461
3881
Știu că ședințele nu înseamnă
doar că ai bifat ceva în calendar,
08:57
These are the mostcel mai preciousprețios
things you have.
165
525366
2476
ci sunt cele mai prețioase instrumente
la îndemână.
08:59
It's where people collaboratecolabora
and communicatecomunica
166
527866
2491
E locul unde oamenii colaborează
și comunică
09:02
and shareacțiune ideasidei.
167
530381
1603
și împărtășesc idei.
09:04
People leana se sprijini forwardredirecţiona in meetingsreuniuni like this,
168
532458
2857
Oamenii vin interesați la aceste ședințe.
întrebându-se cum s-ar putea implica.
09:07
wonderingîntrebându- where they mightar putea fitpotrivi in.
169
535339
2267
09:12
When I was in ShanghaiShanghai in ChinaChina,
170
540482
2063
Când am fost în Shanghai, în China,
unde am locuit șase ani,
conducând compania Kraft Foods,
09:14
where I livedtrăit for sixşase yearsani,
runningalergare the KraftKraft FoodsAlimente businessAfaceri,
171
542569
3293
09:17
sellingde vânzare, amongstîntre
other things, OreoOreo cookiescookie-uri,
172
545886
3714
vânzând, printre altele, biscuiți Oreo,
09:21
we had a problemproblemă with heroerou culturecultură.
173
549624
2334
aveam o problemă cu mentalitatea de erou.
Lansam mereu produse noi care dădeau greș.
09:25
We keptținut on launchinglansare
newnou productsproduse that faileda eșuat.
174
553337
2722
09:28
And we would find out afterwardsdupă aceea
175
556083
1548
Și aflam ulterior
09:29
that everyonetoata lumea in the companycompanie
knewștiut they were going to faileșua,
176
557655
2745
că toți din companie știau că vor da greș,
dar nu se simțeau liberi să ne spună asta.
09:32
they just didn't feel freegratuit to tell us.
177
560424
1820
Așadar, am schimbat modul de organizare
a ședințelor de inovare și planificare
09:34
So we changedschimbat the way we rana fugit
our innovationinovaţie and planningplanificare meetingsreuniuni
178
562268
4111
în două feluri importante.
09:38
in two importantimportant waysmoduri.
179
566403
1531
09:39
First of all, languagelimba
wenta mers back to ChineseChineză.
180
567958
3000
În primul rând,
am revenit la limba chineză.
09:43
Because even thoughdeşi
everyonetoata lumea spokevorbit great EnglishEngleză,
181
571351
3071
Deși toți vorbeau engleza foarte bine,
când eu eram în sală
și ședința era în engleză,
09:46
when I was in the roomcameră
and the meetingîntâlnire was in EnglishEngleză,
182
574446
2580
se concentrau asupra mea.
09:49
they focusedconcentrat on me.
183
577050
1164
09:50
And I was the foreignerstrăin,
and I was the bossșef
184
578238
2073
Eram străinul, eram șeful,
și se pare că aveam
aspectul acela de erou intimidant.
09:52
and I apparentlyaparent had
that intimidatingintimidarea heroerou look.
185
580335
3191
09:56
The secondal doilea thing
186
584321
1285
Al doilea aspect
09:57
is we askedîntrebă everyfiecare singlesingur personpersoană
in the meetingîntâlnire theiral lor opinionopinie.
187
585630
4434
a fost să cerem opinia
fiecărui participant la ședință.
Astfel, subtilitatea diferențelor de gust
10:02
And our understandingînţelegere
of the subtletiessubtilitățile of the differencesdiferențele
188
590765
3321
10:06
betweenîntre AmericanAmerican tastegust
and ChineseChineză tastegust, in this casecaz,
189
594110
3753
dintre americani și chinezi, în acest caz,
ne-a fost mult mai clară,
10:09
really improvedîmbunătățit,
190
597887
1579
10:11
and our newnou productprodus successsucces raterată
radicallyradical turnedîntoarse around
191
599490
2934
iar rata de succes a noilor produse
s-a schimbat radical
și am lansat o mulțime
de produse de succes,
10:14
and we launcheda lansat a lot of winnerscâştigătorii,
192
602448
1905
10:16
includinginclusiv the now famouscelebru
green-tea-flavoredverde-ceai-aromat OreosOreos.
193
604377
3847
inclusiv Oreo cu aromă de ceai verde,
acum celebru.
Cultura eroului se strecoară peste tot.
10:22
HeroErou culturecultură sneaksse furişează in everywherepretutindeni.
194
610070
2267
La Danone, aveam multe întâmplări minunate
10:24
At DanoneDanone, we had a lot
of great stuffchestie happeninglucru
195
612943
3063
10:28
in one partparte of the worldlume,
196
616030
1824
într-o parte a lumii,
și doream să se răspândească
și în alte părți ale lumii.
10:29
and we wanted it to spreadrăspândire
to anothero alta partparte of the worldlume.
197
617878
2890
Dar când pui o persoană în ținută business
10:33
But when you put a personpersoană in businessAfaceri gearuneltele
198
621482
2576
10:36
up in frontfață of a groupgrup of people
with PowerPointPowerPoint,
199
624082
2904
în fața unui grup de oameni cu PowerPoint,
are tendința de a deveni eroic.
10:39
they have the urgeîndemn
to becomedeveni sortfel of heroiceroice.
200
627010
3190
10:42
And they make everything look supersuper shinylucios
201
630549
1978
Și face ca totul să pară super strălucitor
10:44
and they don't tell the truthadevăr.
202
632551
1673
și nu spune adevărul.
10:46
And it's not compellingconvingătoare
and it's not even interestinginteresant.
203
634248
3381
Nu e captivant și nici măcar interesant.
Așa că am schimbat asta
10:50
So, we changedschimbat it
204
638110
1786
și am creat piețe de o zi întreagă,
10:51
and we createdcreată these
full-dayFull-zi marketplacespieţe,
205
639920
3221
10:55
kinddrăguț of like a bigmare bazaarBazar.
206
643165
1734
cam ca un mare bazar.
Toată lumea era costumată,
10:57
And everybodytoata lumea was dressedtăbăcit up in costumecostum,
207
645292
2024
unii mai puțin, alții mai mult,
10:59
some people a little, some people a lot.
208
647340
2319
iar vânzătorii își organizau standuri
11:01
And sellersvânzători had to man theiral lor stallstarabe
209
649683
2294
11:04
and sellvinde theiral lor ideasidei
as persuasivelyconvingător as possibleposibil,
210
652001
3047
unde să-și vândă ideile
cât de convingător se poate,
iar oamenii care erau convinși
le cumpărau cu bani de jucărie.
11:07
and people who were convincedconvins
boughtcumparat them with fakefals checkVerifica bookscărți.
211
655072
3783
Când îi lași puțin să se prostească
cu mediul din jur,
11:10
CreatingCrearea just a bitpic of sillinessimbecilitate
with the environmentmediu inconjurator
212
658879
2488
cu o pălărie sau o eșarfă,
11:13
and a hatpălărie or a scarfesarfa
213
661391
1361
oamenii lasă garda jos,
iar ideile se răspândesc iute ca focul.
11:14
dropspicături people'soamenii lui guardpază and causescauze
ideasidei to spreadrăspândire like wildfireWildfire.
214
662776
4943
Nu există rețete aici,
11:20
There's no recipereţetă here,
215
668243
2032
dar timpul împreună trebuie să fie
atent pregătit și organizat,
11:22
but time togetherîmpreună has to be
carefullycu grija curatedîntreţinută and createdcreată
216
670299
5632
11:27
so that people know that theiral lor time
is valuablevaloros and importantimportant,
217
675955
4559
pentru ca oamenii să știe
că timpul lor e valoros și important,
11:32
and they can bringaduce
theiral lor bestCel mai bun selvesSinele to the tablemasa.
218
680538
2412
și că pot contribui la discuție
cu tot ce au mai bun.
Cultura eroului e prezentă
chiar aici, la TED.
11:37
HeroErou culturecultură is presentprezent right here in TEDTED.
219
685071
2800
Tot acest proces face să pară
că mă cred un erou.
11:40
This wholeîntreg processproces makesmărci it look like
I think I'm a heroerou.
220
688705
4505
În caz că există vreun dubiu
în legătură cu ce doresc să transmit,
11:46
So just in casecaz there's any doubtîndoială
about the pointpunct that I'm tryingîncercat to make,
221
694157
4695
vreau să aplic aceste idei
11:50
I want to applyaplica these ideasidei
222
698876
2309
într-o zonă în care am zero credibilitate
11:53
in an areazonă in whichcare
I have zerozero credibilitycredibilitate
223
701209
2847
11:56
and zerozero experienceexperienţă.
224
704080
1716
și zero experiență.
11:58
I'm originallyiniţial SouthSud AfricanAfricane,
225
706225
2024
Sunt originară din Africa de Sud,
și sunt profund pasionată
de conservarea faunei sălbatice,
12:00
and I'm deeplyprofund passionatepasionat
about wildlifefaunei sălbatice conservationconservare,
226
708273
3050
12:03
mostcel mai particularlyîn special rhinosRinocerii.
227
711347
1936
în special a rinocerilor,
12:05
Those majesticMajestic creaturescreaturi with bigmare hornscoarne.
228
713648
2679
acele creaturi maiestuoase cu coarne mari.
În fiecare zi sunt uciși trei rinoceri,
12:09
EveryFiecare day, threeTrei rhinosRinocerii are killeducis,
229
717624
2945
12:12
because there are people
who think that those hornscoarne are valuablevaloros,
230
720593
4063
pentru că există oameni
care cred că acele coarne sunt valoroase,
chiar dacă sunt făcute din același lucru
12:16
even thoughdeşi they're just madefăcut
of the samela fel stuffchestie
231
724680
2204
12:18
as hairpăr and fingernailsunghiile.
232
726908
1667
ca părul și unghiile.
Mi se frânge inima.
12:21
It breakspauze my heartinimă.
233
729891
1266
Ca orice bun erou recuperat,
12:25
Like all good recoveringrecuperarea heroeseroii,
234
733106
2809
am făcut tot ce am putut
pentru a reduce acest obiectiv
12:27
I did everything I could
to reducereduce this goalpoartă
235
735939
3741
la ceva ce aș putea face singură.
12:31
to something that I could do by myselfeu insumi.
236
739704
2600
Dar în mod clar, stoparea braconajului
e un obiectiv prea mare pentru mine.
12:35
But clearlyclar, stoppingoprire rhinorinocer poachingbraconaj
is a goalpoartă way too bigmare for me.
237
743085
4930
Așa că ajung imediat
în zona interdependenței.
12:40
So I'm immediatelyimediat
in interdependenceinterdependenţă landteren.
238
748530
3055
Îmi declar obiectivul pe această scenă.
12:44
I'm declaringdeclararea my goalpoartă on this stageetapă.
239
752760
2896
12:48
I foundgăsite other people as passionatepasionat as I am
240
756252
2611
Am găsit și alți oameni
la fel de pasionați ca mine
și i-am întrebat dacă mă pot alătura lor.
12:50
and I've askedîntrebă if I could joina adera them.
241
758887
2008
După ziua de azi, putem fi și mai mulți.
12:52
And after todayastăzi, there mayMai be more.
242
760919
2388
Iar acum ne aflăm în procesul complex,
dar inspirațional,
12:55
And we're now in the complexcomplex
but inspiringinspirator processproces
243
763331
3410
12:58
of learningînvăţare how to work togetherîmpreună.
244
766765
1939
de a învăța cum să lucrăm împreună.
Visul meu este ca într-o zi,
cineva să vină pe această scenă
13:01
My dreamvis is that one day,
someonecineva will standstand on this stageetapă
245
769046
3222
să vă spună cum interdependența radicală
i-a salvat pe rinocerii mei dragi.
13:04
and tell you how radicalradical interdependenceinterdependenţă
savedsalvate my belovediubit rhinosRinocerii.
246
772292
4761
13:10
Why does heroerou culturecultură persistpersista,
247
778442
2196
De ce persistă cultura eroului,
13:12
and why don't we work togetherîmpreună more?
248
780662
2400
și de ce nu lucrăm mai mult împreună?
Nu știu de ce fac asta toți ceilalți,
13:15
Well, I don't know
why everyonetoata lumea elsealtfel does it,
249
783784
2119
13:17
but I can tell you why I did it.
250
785927
2133
dar pot să vă spun de ce am făcut-o eu.
Să fii interdependent e mult mai greu
decât să fii erou.
13:20
InterdependenceInterdependenţa is a lot harderMai tare
than beingfiind a heroerou.
251
788496
3491
Trebuie să fii deschis,
transparent și vulnerabil,
13:24
It requiresnecesită us to be opendeschis
and transparenttransparent and vulnerablevulnerabil,
252
792694
3556
13:28
and that's not what traditionaltradiţional leadersliderii
have been traineddresat to do.
253
796274
3610
iar liderii tradiționali
nu pentru asta au fost instruiți.
Am crezut că voi fi în siguranță
dacă fac pe eroul.
13:33
I thought beingfiind a heroerou would keep me safesigur.
254
801048
2800
Am crezut că înălțimea
13:37
I thought that in the elevationelevație
255
805056
2063
și separarea care provin
din conducerea eroică
13:39
and separationseparare that comesvine
from heroiceroice leadershipconducere,
256
807143
3172
mă vor face de neatins.
13:42
that I would be untouchableneatins.
257
810339
2476
13:46
This is an illusionamăgire.
258
814228
1333
E o iluzie.
Bucuria și succesul care vin
din interdependență și vulnerabilitate
13:48
The joybucurie and successsucces that comesvine
from interdependenceinterdependenţă and vulnerabilityvulnerabilitate
259
816776
4047
13:52
is worthin valoare de the effortefort and the riskrisc.
260
820847
2133
merită efortul și riscul.
13:56
And if we're going to solverezolva the challengesprovocări
that the worldlume is facingcu care se confruntă todayastăzi,
261
824339
3777
Dacă vom rezolva provocările
ce stau în fața lumii azi,
nu avem nicio alternativă,
14:00
we have no alternativealternativă,
262
828140
1608
14:01
so we had better startstart gettingobtinerea good at it.
263
829772
2800
așa că ar fi bine să începem
să ne pricepem la asta.
Vă mulțumesc!
14:05
Thank you.
264
833532
1150
14:06
(ApplauseAplauze)
265
834706
4889
(Aplauze)
Translated by Carmen Costina
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lorna Davis - Business leader
Lorna Davis inspires, coaches and provokes leaders to use business as a force for good.

Why you should listen

Lorna Davis transforms the way leaders operate so they can incorporate social, environmental and financial priorities into their business performance. She runs group workshops, coaches individuals and is a highly sought after keynote speaker. She also serves on the board of a number of organizations that are committed to having meaningful purpose.

Davis has served as president of multinational consumer goods companies for more than 20 years, in Danone, Kraft and Mondelez. She has been a key leader in Danone’s purpose journey. In 2017, she served as CEO and chairwoman of Danone Wave (now Danone North America), where she established the six-billion-dollar entity as a Public Benefit Corporation and achieved B Corp status in 2018, making it the largest B Corp in the world. 

Davis is a member of the Social Mission Board of Seventh Generation, the Advisory Board of Radical Impact, the Integrity Board of Sir Kensington and the Board of the Stone Barns Center for Food and Agriculture.She has lived and led businesses in seven countries, including the UK, France and the US, and served on the global board of Electrolux for six years. She was also based in Shanghai, China for six years, where she was the CEO of the merged Danone and Kraft business.

Davis is now based in New York City, where she runs Lorna Davis Associates, working as a coach, speaker and facilitator. She is a global ambassador for the B Corp movement. She is passionate about wildlife conservation, particularly the plight of the African rhino.

More profile about the speaker
Lorna Davis | Speaker | TED.com