ABOUT THE SPEAKER
Allan Adams - Theoretical physicist
Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory.

Why you should listen

Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory. His research in theoretical physics focuses on string theory both as a model of quantum gravity and as a strong-coupling description of non-gravitational systems.

Like water, string theory enjoys many distinct phases in which the low-energy phenomena take qualitatively different forms. In its most familiar phases, string theory reduces to a perturbative theory of quantum gravity. These phases are useful for studying, for example, the resolution of singularities in classical gravity, or the set of possibilities for the geometry and fields of spacetime. Along these lines, Adams is particularly interested in microscopic quantization of flux vacua, and in the search for constraints on low-energy physics derived from consistency of the stringy UV completion.

In other phases, when the gravitational interactions become strong and a smooth spacetime geometry ceases to be a good approximation, a more convenient description of string theory may be given in terms of a weakly-coupled non-gravitational quantum field theory. Remarkably, these two descriptions—with and without gravity—appear to be completely equivalent, with one remaining weakly-coupled when its dual is strongly interacting. This equivalence, known as gauge-gravity duality, allows us to study strongly-coupled string and quantum field theories by studying perturbative features of their weakly-coupled duals. Gauge-gravity duals have already led to interesting predictions for the quark-gluon plasma studied at RHIC. A major focus of Adams's present research is to use such dualities to find weakly-coupled descriptions of strongly-interacting condensed matter systems which can be realized in the lab.
More profile about the speaker
Allan Adams | Speaker | TED.com
TED2016

Allan Adams: What the discovery of gravitational waves means

Allan Adams: Vad upptäckten av gravitationsvågor innebär

Filmed:
2,709,056 views

För mer än en miljon år sedan bildade två svarta hål i en avlägsen galax en spiral, drogs obönhörligen mot varandra och kolliderade. "All energin pumpades in i rumtiden" säger den teoretiska fysikern Allan Adams, "och fick universum att explodera och röra upp vågor av gravitation". För ungefär 25 år sedan byggde en grupp vetenskapsmän en enorm laserdetektor de kallade LIGO, för att söka efter den typen av vågor som man förutsett men ännu inte iakttagit. I sitt häpnadsväckande tal bryter Adams ner vad som hände - i september 2015 - när LIGO detekterade en ofattbart liten avvikelse, som ledde till en av de mest spännande upptäckterna i fysikens historia.
- Theoretical physicist
Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
1.3 billionmiljard yearsår agosedan,
0
873
3207
För 1,3 miljarder år sedan,
i en galax långt, långt bort,
00:16
in a distantavlägsen, distantavlägsen galaxygalax,
1
4104
3070
00:19
two blacksvart holeshål lockedlåst into a spiralspiral-,
2
7198
3354
bildade två svarta hål en spiral,
drogs obönhörligen mot varandra
00:22
fallingfaller inexorablyobönhörligen towardsmot eachvarje other
3
10576
2079
och kolliderade,
00:25
and collidedkolliderade,
4
13234
1374
omvandlandes motsvarande
tre gånger vår sols materia
00:26
convertingomvandling threetre Suns'Solar' worthvärde of stuffgrejer
5
14632
2943
till ren energi på en tiondels sekund.
00:29
into pureren energyenergi in a tenthtionde of a secondandra.
6
17599
2829
00:33
For that briefkort momentögonblick in time,
7
21769
2032
Under det ögonblicket
00:36
the glowglöd was brighterljusare than all the starsstjärnor
8
24538
3412
var ljuset starkare än alla stjärnor
i alla galaxer
00:39
in all the galaxiesgalaxer
9
27974
1661
i hela det universum vi känner till.
00:41
in all of the knownkänd UniverseUniversum.
10
29659
2024
Det blev en väldigt
00:44
It was a very
11
32426
1388
stor
00:46
bigstor
12
34226
1151
smäll.
00:47
bangsmäll.
13
35401
1150
Men de frigjorde inte
sin energi i form av ljus.
00:50
But they didn't releasesläpp
theirderas energyenergi in lightljus.
14
38297
2814
00:53
I mean, you know, they're blacksvart holeshål.
15
41135
2356
De är ju faktiskt svarta hål.
00:57
All that energyenergi was pumpedpumpas
into the fabrictyg of spacerymden and time itselfsig,
16
45229
4841
All energin pumpades in i rumtiden
och fick universum att explodera
i gravitationsvågor.
01:02
makingtillverkning the UniverseUniversum explodeexplodera
in gravitationalgravitations wavesvågor.
17
50094
3613
Låt mig ge er en känsla
för tidsskalan vi talar om.
01:05
Let me give you a sensekänsla
of the timescaletidsskala at work here.
18
53731
3094
01:09
1.3 billionmiljard yearsår agosedan,
19
57317
2611
För 1,3 miljarder år sedan
hade jorden just utvecklat
flercelligt liv.
01:11
EarthJorden had just managedförvaltade to evolveutveckla
multicellularmulticellulär life.
20
59952
3115
01:16
SinceSedan then, EarthJorden has madegjord and evolvedutvecklats
21
64250
3652
Sedan dess har jorden skapat och utvecklat
koraller, fisk, växter,
dinosaurier, människor
01:19
coralskoraller, fishfisk, plantsväxter, dinosaursdinosaurier, people
and even -- God savespara us -- the InternetInternet.
22
67926
5391
och även - Gud bevare oss - internet.
01:26
And about 25 yearsår agosedan,
23
74063
2515
Och för ungefär 25 år sedan
bestämde sig en grupp djärva personer -
01:28
a particularlysärskilt audaciousaudacious setuppsättning of people --
24
76602
2018
Rai Weiss vid MIT, Kip Thorne
och Ronald Drever från Caltech -
01:30
RaiRai WeissWeiss at MITMIT, KipKIP ThorneThorne
and RonaldRonald DreverDrever at CaltechCaltech --
25
78644
5379
att det skulle vara riktigt fränt
01:36
decidedbestämt that it would be really neatpropert
26
84047
1794
att bygga en gigantisk laserdetektor
01:37
to buildbygga a giantjätte laserlaser detectordetektorn
27
85865
2713
för att detektera gravitationsvågor
01:40
with whichsom to searchSök
for the gravitationalgravitations wavesvågor
28
88602
2382
från till exempel kolliderande svarta hål.
01:43
from things like collidingkollidera blacksvart holeshål.
29
91008
2252
01:46
Now, mostmest people thought they were nutsnötter.
30
94308
2106
De flesta tyckte de var galna.
01:49
But enoughtillräckligt people realizedinsåg
that they were brilliantlysande nutsnötter
31
97287
3914
Men tillräckligt många insåg
att de var geniala galningar
så US National Science Foundation bestämde
sig för att sponsra deras galna idé.
01:53
that the US NationalNationella ScienceVetenskap FoundationStiftelse
decidedbestämt to fundfond theirderas crazygalen ideaaning.
32
101225
5039
01:58
So after decadesårtionden of developmentutveckling,
33
106288
3345
Efter tiotals år av utveckling,
konstruktion och uppfinningsrikedom
02:01
constructionkonstruktion and imaginationfantasi
34
109657
2479
och oerhört mycket hårt jobb
02:04
and a breathtakinghisnande amountmängd of hardhård work,
35
112160
3984
byggde de sin detektor,
som de döpte till LIGO:
02:08
they builtbyggd theirderas detectordetektorn, calledkallad LIGOLIGO:
36
116168
3151
The Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory.
02:11
The LaserLaser InterferometerInterferometer
Gravitational-WaveGravitations-Wave ObservatoryObservatoriet.
37
119343
3697
02:16
For the last severalflera yearsår,
38
124651
1310
Under senare år
har LIGO genomgått en stor utbyggnad
och uppnått högre noggrannhet,
02:17
LIGO'sLigos been undergoingsom genomgår
a hugeenorm expansionexpansion in its accuracynoggrannhet,
39
125985
3599
02:21
a tremendousenorm improvementförbättring
in its detectionupptäckt abilityförmåga.
40
129608
2992
som gjort den mycket bättre
på att upptäcka gravitationsvågor.
Den heter därför Avancerad LIGO numera.
02:24
It's now calledkallad AdvancedAvancerad LIGOLIGO as a resultresultat.
41
132624
2346
02:28
In earlytidigt SeptemberSeptember of 2015,
42
136116
2246
Tidigt i september 2015
slogs LIGO på för en sista testkörning
02:31
LIGOLIGO turnedvände on for a finalslutlig testtesta runspringa
43
139005
2856
medan de fixade några sista detaljer.
02:33
while they sortedsorterad out
a few lingeringkvardröjande detailsdetaljer.
44
141885
2854
Och den 14 september 2015,
02:37
And on SeptemberSeptember 14 of 2015,
45
145978
4278
några dagar efter att detektorn gått live,
02:42
just daysdagar after the detectordetektorn
had goneborta liveleva,
46
150280
3491
02:46
the gravitationalgravitations wavesvågor
from those collidingkollidera blacksvart holeshål
47
154842
3787
passerade gravitationsvågorna
från de kolliderande svarta hålen
genom jorden.
02:50
passedpasserade throughgenom the EarthJorden.
48
158653
1475
Och de passerade genom dig och mig.
02:52
And they passedpasserade throughgenom you and me.
49
160977
2039
02:55
And they passedpasserade throughgenom the detectordetektorn.
50
163590
2021
Och de passerade detektorn.
(Inspelning) Scott Hughes:
"Jag har upplevt två händelser
som varit mer känslomässigt laddade.
02:59
(AudioLjud) ScottScott HughesHughes:
There's two momentsstunder in my life
51
167143
2501
03:01
more emotionallyemotionellt intenseintensiv than that.
52
169668
1691
Ena gången var när min dotter föddes.
03:03
One is the birthfödelse of my daughterdotter.
53
171383
1539
Andra gången var när jag sade adjö
till min pappa som var döende.
03:04
The other is when I had to say goodbyeHej då
to my fatherfar when he was terminallyterminalt illsjuk.
54
172946
4087
Det var belöningen för allt slit
under min karriär.
03:10
You know, it was the payofflöna sig
of my careerkarriär, basicallyi grund och botten.
55
178051
3171
Allt som jag jobbat för -
det är inte science fiction längre!
03:14
Everything I'd been workingarbetssätt on --
it's no longerlängre sciencevetenskap fictionfiktion! (LaughsSkratt)
56
182491
5655
(Skrattar)"
Allan Adams: Det var min gode vän
och samarbetspartner, Scott Hughes,
03:21
AllanAllan AdamsAdams: So that's my very good friendvän
and collaboratormedarbetare, ScottScott HughesHughes,
57
189416
4170
som är teoretisk fysiker vid MIT,
03:25
a theoreticalteoretisk physicistfysiker at MITMIT,
58
193610
2191
som studerat gravitationsvågor
från svarta hål,
03:27
who has been studyingstuderar
gravitationalgravitations wavesvågor from blacksvart holeshål
59
195825
2785
och signalerna som de genererar
i observatorier som LIGO,
03:30
and the signalssignaler that they could impartförmedla
on observatoriesobservatorier like LIGOLIGO,
60
198634
3529
03:34
for the pastdåtid 23 yearsår.
61
202187
2015
under de senaste 23 åren.
Låt mig berätta lite om
vad jag menar med en gravitationsvåg.
03:36
So let me take a momentögonblick to tell you
what I mean by a gravitationalgravitations wavevåg.
62
204892
3756
En gravitationsvåg är en krusning
03:41
A gravitationalgravitations wavevåg is a ripplerippel
63
209489
3068
03:44
in the shapeform of spacerymden and time.
64
212581
2429
i rumtidens form.
03:47
As the wavevåg passespasserar by,
65
215468
2011
När vågen passerar
sträcker den ut rummet och allt i det
03:49
it stretchessträcker sig spacerymden and everything in it
66
217503
2379
i en riktning,
03:51
in one directionriktning,
67
219906
1159
och trycker ihop det i den andra.
03:53
and compresseskomprimerar it in the other.
68
221089
1991
03:55
This has led to countlessotaliga instructorsinstruktörer
of generalallmän relativityrelativitet
69
223893
3049
Detta har lett till
att otaliga lärare i relativitetsteori
dansat fånigt för att demonstrera det på
sina lektioner i allmän relativitetsteori.
03:58
doing a really sillydumbom dancedansa to demonstrateVisa
in theirderas classesklasser on generalallmän relativityrelativitet.
70
226966
3932
"Det töjs och expanderar,
det töjs och expanderar."
04:02
"It stretchessträcker sig and expandsexpanderar,
it stretchessträcker sig and expandsexpanderar."
71
230922
2757
04:08
So the troubleproblem with gravitationalgravitations wavesvågor
72
236080
2176
Problemet med gravitationsvågor
är att de är väldigt svaga;
de är absurt svaga.
04:10
is that they're very weaksvag;
they're preposterouslyorimligt weaksvag.
73
238280
2618
04:13
For exampleexempel, the wavesvågor that hitträffa us
on SeptemberSeptember 14 --
74
241302
3398
Till exempel, vågorna som träffade oss
den 14:e september -
ja, var och en av er
blev uttöjda och expanderade
04:16
and yes, everyvarje singleenda one of you
stretchedsträckt and compressedkomprimerad
75
244724
4694
när vågen passerade -
04:21
underunder the actionhandling of that wavevåg --
76
249442
1570
04:23
when the wavesvågor hitträffa, they stretchedsträckt
the averagegenomsnitt personperson
77
251734
2905
när vågorna träffade oss,
töjde de ut en medellång person
med 1 del av 10 upphöjt till 21.
04:26
by one partdel in 10 to the 21.
78
254663
3111
Det vill säga, ett kommatecken
följt av 20 nollor
04:29
That's a decimaldecimal- placeplats, 20 zeroesnollor,
79
257798
2872
04:32
and a one.
80
260694
1166
och en etta.
04:35
That's why everyonealla thought
the LIGOLIGO people were nutsnötter.
81
263519
3465
Det är därför alla tyckte
de som jobbade med LIGO var galna.
04:39
Even with a laserlaser detectordetektorn fivefem kilometerskilometer
long -- and that's alreadyredan crazygalen --
82
267523
5882
Även om man har en fem kilometer lång
detektor - vilket i sig är galet -
måste man mäta längden på detektorn
04:45
they would have to measuremäta
the lengthlängd of those detectorsdetektorer
83
273429
2878
med en noggrannhet av
en tusendels radie av kärnan
04:49
to lessmindre than one thousandthtusendel
of the radiusradie of the nucleusNucleus
84
277078
3981
på en atom.
04:53
of an atomatom.
85
281083
1158
Och det är befängt.
04:54
And that's preposterousbefängt.
86
282265
1840
04:56
So towardsmot the endslutet
of his classicklassisk texttext on gravityallvar,
87
284480
3144
I slutet av sin klassiska text
om gravitation,
05:00
LIGOLIGO co-foundergrundare KipKIP ThorneThorne
88
288497
2773
beskrev medgrundaren
till LIGO, Kip Thorne,
05:04
describedbeskriven the huntjaga
for gravitationalgravitations wavesvågor as followsföljer:
89
292508
2987
jakten på gravitationsvågor så här:
05:07
He said, "The technicalteknisk difficultiessvårigheter
to be surmountedkrönt
90
295519
3151
"De tekniska utmaningarna att övervinna
när man skapar sådana detektorer
05:10
in constructingkonstruera suchsådan detectorsdetektorer
91
298694
2313
är enorma.
05:13
are enormousenorm.
92
301031
1265
05:15
But physicistsfysiker are ingeniousgenial,
93
303574
2072
Men fysiker är uppfinningsrika,
och med hjälp av den breda allmänheten
05:18
and with the supportStöd
of a broadbred laylägga publicoffentlig,
94
306408
3000
kommer vi med säkerhet
att övervinna alla hinder."
05:21
all obstacleshinder will surelysäkert be overcomebetagen."
95
309972
2975
05:26
ThorneThorne publishedpublicerat that in 1973,
96
314138
3520
Thorne publicerade detta 1973,
42 år innan han lyckades.
05:29
42 yearsår before he succeededlyckades.
97
317682
3324
05:35
Now, comingkommande back to LIGOLIGO,
98
323149
1259
Men åter till LIGO.
05:36
ScottScott likesgillar to say that LIGOLIGO
actsakter like an earöra
99
324432
3214
Scott brukar säga
att LIGO fungerar som ett öra
mer än det fungerar som ett öga.
05:39
more than it does like an eyeöga.
100
327670
1578
Jag ska förklara vad det innebär.
05:41
I want to explainförklara what that meansbetyder.
101
329629
2210
Synligt ljus har en våglängd, en storlek,
05:43
VisibleSynliga lightljus has a wavelengthvåglängd, a sizestorlek,
102
331863
2322
som är mycket mindre än saker omkring dig,
05:46
that's much smallermindre
than the things around you,
103
334209
2573
05:48
the featuresfunktioner on people'smänniskors facesansikten,
104
336806
1499
dragen i personers ansikten,
storleken på din mobiltelefon.
05:50
the sizestorlek of your cellcell phonetelefon.
105
338329
2753
Det är användbart,
05:53
And that's really usefulanvändbar,
106
341582
1207
då det blir möjligt att göra en bild
eller karta av sakerna omkring dig,
05:54
because it letslåter you make an imagebild
or a mapKarta of the things around you,
107
342813
3207
genom att titta på ljuset
från olika punkter i din omgivning.
05:58
by looking at the lightljus
comingkommande from differentannorlunda spotsfläckar
108
346044
2388
06:00
in the scenescen about you.
109
348456
1151
Det är annorlunda med ljud.
06:01
SoundLjud is differentannorlunda.
110
349631
1943
06:04
AudibleAudible soundljud has a wavelengthvåglängd
that can be up to 50 feetfötter long.
111
352111
3450
Hörbart ljud har en våglängd
som kan vara upp till 17 meter lång.
Det gör det väldigt svårt -
i praktiken omöjligt -
06:07
And that makesgör it really difficultsvår --
112
355585
1777
06:09
in factfaktum, in practicalpraktisk purposessyften,
impossibleomöjlig -- to make an imagebild
113
357386
3040
att göra en bild av något
som du verkligen tycker om.
06:12
of something you really carevård about.
114
360450
1818
Ditt barns ansikte.
06:14
Your child'sbarnets faceansikte.
115
362292
1340
06:16
InsteadIstället, we use soundljud
to listen for featuresfunktioner like pitchtonhöjd
116
364777
4130
Istället använder vi ljud
för att lyssna efter aspekter som tonhöjd
och ton och rytm och volym
06:20
and tonetona and rhythmrytm and volumevolym
117
368931
3118
för att kunna dra en slutsats om ljud.
06:24
to inferhärleda a storyberättelse behindBakom the soundsljud.
118
372073
3373
06:28
That's AliceAlice talkingtalande.
119
376065
1854
Det är Alice som talar.
Det var Bob som avbröt.
06:29
That's BobBob interruptingavbryter.
120
377943
1533
Ohyfsade Bob.
06:31
SillyFåniga BobBob.
121
379500
1250
06:33
So, the samesamma is truesann
of gravitationalgravitations wavesvågor.
122
381809
3045
Det samma gäller för gravitationsvågor.
06:37
We can't use them to make simpleenkel imagesbilder
of things out in the UniverseUniversum.
123
385688
5064
Vi kan inte använda dem
för att göra enkla bilder
av saker ute i universum.
06:42
But by listeninglyssnande to changesförändringar
124
390776
1676
Men genom att lyssna efter förändringar
06:44
in the amplitudeamplitud and frequencyfrekvens
of those wavesvågor,
125
392476
3443
i amplitud och frekvens på vågorna,
kan vi höra vad vågorna berättar.
06:47
we can hearhöra the storyberättelse
that those wavesvågor are tellingtalande.
126
395943
3059
06:52
And at leastminst for LIGOLIGO,
127
400224
1541
Och åtminstone för LIGO,
är frekvenserna den kan höra
inom det hörbara bandet.
06:53
the frequenciesfrekvenserna that it can hearhöra
are in the audioaudio bandband.
128
401789
4198
Så om vi omvandlar vågrörelserna
till tryckvågor och luft, till ljud,
06:58
So if we convertkonvertera the wavevåg patternsmönster
into pressuretryck wavesvågor and airluft, into soundljud,
129
406011
4552
07:03
we can literallybokstavligen hearhöra
the UniverseUniversum speakingtala to us.
130
411121
2778
kan vi bokstavligen höra
universum tala till oss.
07:07
For exampleexempel, listeninglyssnande to gravityallvar,
just in this way,
131
415089
4131
Till exempel, att lyssna
till gravitationen på det här sättet
berättar mycket om kollisionen
mellan två svarta hål,
07:11
can tell us a lot about the collisionkollision
of two blacksvart holeshål,
132
419244
2690
och det har min kollega Scott
lagt massor med tid på att fundera över.
07:13
something my colleaguekollega ScottScott has spentbringade
an awfulförfärlig lot of time thinkingtänkande about.
133
421958
3794
(Inspelning) SH:
07:17
(AudioLjud) SHSH: If the two blacksvart holeshål
are non-spinningicke-spinning,
134
425776
2471
"Om de två svarta hålen inte snurrar,
hör man ett enkelt pip: whoop!
07:20
you get a very simpleenkel chirpchirp: whoopWhoop!
135
428271
1745
07:22
If the two bodieskroppar are spinningspinning
very rapidlysnabbt, I have that samesamma chirpchirp,
136
430469
3653
Om de två kropparna snurrar
väldigt fort, hör vi samma pip,
07:26
but with a modulationmodulation on toptopp of it,
137
434146
1722
men med en modulation också,
och då låter det typ: whir, whir, whir!
07:27
so it kindsnäll of goesgår: whirsurra, whirsurra, whirsurra!
138
435892
2365
07:30
It's sortsortera of the vocabularyordförråd of spinsnurra
imprintedpräglade on this waveformvågform.
139
438281
4551
Det är så snurrande kan låta,
och ges av vågformen."
07:35
AAAA: So on SeptemberSeptember 14, 2015,
140
443213
3287
AA: Den 14:e september 2015 -
ett datum som jag alltid kommer minnas -
07:38
a datedatum that's definitelydefinitivt
going to liveleva in my memoryminne,
141
446524
2926
hörde LIGO detta:
07:41
LIGOLIGO heardhört this:
142
449474
2245
[Vinande ljud]
07:43
[WhirringSurrande soundljud]
143
451743
1530
07:46
So if you know how to listen,
that is the soundljud of --
144
454416
4880
Om man vet vad man lyssnar efter,
så är det ljudet av...
(Inspelning) SH: "... två svarta hål,
07:51
(AudioLjud) SHSH: ... two blacksvart holeshål,
eachvarje of about 30 solarsol- massesmassorna,
145
459320
3214
vardera med 30 solars massa,
som snurrade runt med en hastighet
jämförbar med din mixer."
07:54
that were whirlingvirvlande around at a rateBetygsätta
146
462558
1692
07:56
comparablejämförbar to what goesgår on
in your blenderBlender.
147
464274
2541
07:59
AAAA: It's worthvärde pausingpausa here
to think about what that meansbetyder.
148
467331
2802
AA: Låt oss pausa här
och fundera över vad det innebär.
08:02
Two blacksvart holeshål, the densesttätaste thing
in the UniverseUniversum,
149
470157
3285
Två svarta hål, det mest kompakta
som finns i universum,
08:05
one with a massmassa of 29 SunsSolar
150
473466
2180
en med en massa motsvarande 29 solar
och en med en massa motsvarande 36 solar,
08:07
and one with a massmassa of 36 SunsSolar,
151
475670
2787
som snurrar runt varandra
100 gånger i sekunden
08:10
whirlingvirvlande around eachvarje other
100 timesgånger perper secondandra
152
478481
2673
innan de krockar.
08:13
before they collidekollidera.
153
481178
1158
Tänk dig kraften i det.
08:14
Just imaginetänka the powerkraft of that.
154
482360
1713
08:16
It's fantasticfantastisk.
155
484819
1238
Det är fantastiskt.
08:19
And we know it because we heardhört it.
156
487167
2755
Vi vet det eftersom vi hörde det.
08:23
That's the lastingvaraktig importancebetydelse of LIGOLIGO.
157
491827
2380
Det är därför LIGO är så viktigt.
08:27
It's an entirelyhelt newny way
to observeiaktta the UniverseUniversum
158
495049
3709
Det är ett helt nytt sätt
att observera universum på,
som inte stått oss till buds tidigare.
08:30
that we'vevi har never had before.
159
498782
1857
Det låter oss höra universum
08:32
It's a way that letslåter us hearhöra the UniverseUniversum
160
500663
3064
och höra det osynliga.
08:35
and hearhöra the invisibleosynlig.
161
503751
1610
08:39
And there's a lot out there
that we can't see --
162
507496
2298
Och det finns mycket där ute
som vi inte kan se -
08:42
in practiceöva or even in principleprincip.
163
510556
1628
i praktiken så väl som i teorin.
08:44
So supernovasupern, for exampleexempel:
164
512208
2009
Supernovor till exempel:
Jag skulle verkligen vilja veta
08:46
I would love to know why very massivemassiv
starsstjärnor explodeexplodera in supernovaesupernovor.
165
514241
4444
varför massiva stjärnor exploderar
och blir supernovor.
Vi har nytta av dem;
08:50
They're very usefulanvändbar;
166
518709
1151
vi har lärt oss mycket
om universum tack vare dem.
08:51
we'vevi har learnedlärt mig a lot
about the UniverseUniversum from them.
167
519884
2344
Problemet är bara att all
intressant fysik händer i kärnan,
08:54
The problemproblem is, all the interestingintressant
physicsfysik happenshänder in the corekärna,
168
522252
3007
och kärnan döljer sig
bakom tusentals kilometer
08:57
and the corekärna is hiddendold behindBakom
thousandstusentals of kilometerskilometer
169
525283
2505
av järn och kol och kisel.
08:59
of ironjärn and carbonkol and siliconkisel.
170
527812
2075
Vi kan inte se igenom det,
det är ogenomträngligt.
09:01
We'llVi kommer never see throughgenom it,
it's opaqueogenomskinlig to lightljus.
171
529911
2305
Gravitationsvågor går genom järn
som om det vore glas -
09:04
GravitationalGravitationell wavesvågor go throughgenom ironjärn
as if it were glassglas --
172
532240
3916
09:08
totallytotalt transparenttransparent.
173
536180
1455
fullständigt genomsläppligt.
09:10
The BigStora BangBang: I would love
to be ablestånd to exploreutforska
174
538512
2397
Big Bang: Jag skulle vilja kunna undersöka
de första ögonblicken i universum,
09:12
the first few momentsstunder of the UniverseUniversum,
175
540933
2839
09:15
but we'llväl never see them,
176
543796
1648
men vi kommer aldrig se det,
09:17
because the BigStora BangBang itselfsig
is obscuredskyms by its ownegen afterglowAfterglow.
177
545468
4306
eftersom Big Bang döljs
bakom sin egen efterglöd.
09:22
With gravitationalgravitations wavesvågor,
178
550703
1619
Med hjälp av gravitationsvågor
09:24
we should be ablestånd to see
all the way back to the beginningbörjan.
179
552917
2913
hoppas vi kunna se
hela vägen tillbaka till början.
09:28
PerhapsKanske mostmest importantlyviktigt,
180
556425
1794
Och kanske viktigast av allt,
jag är övertygad om
att det finns saker där ute
09:30
I'm positivepositiv that there
are things out there
181
558243
2438
09:33
that we'vevi har never seensett
182
561300
1591
som vi hittills aldrig sett,
09:34
that we mayMaj never be ablestånd to see
183
562915
1753
som vi kanske aldrig kommer kunna se,
och som vi inte ens kan föreställa oss -
09:36
and that we haven'thar inte even imaginedinbillade --
184
564692
1841
09:39
things that we'llväl only
discoverUpptäck by listeninglyssnande.
185
567969
2389
saker som vi bara kan upptäcka
genom att lyssna.
09:43
And in factfaktum, even
in that very first eventhändelse,
186
571255
2660
Det var faktiskt så,
att vid den första mätningen
hittade LIGO saker vi inte förväntade oss.
09:45
LIGOLIGO foundhittades things that we didn't expectförvänta.
187
573939
3046
Här är min kollega och en av
nyckelmedlemmarna inom LIGO-samarbetet,
09:49
Here'sHär är my colleaguekollega and one of the keynyckel-
membersmedlemmar of the LIGOLIGO collaborationsamarbete,
188
577564
3491
Matt Evans, min kollega vid MIT:
09:53
MattMatt EvansEvans, my colleaguekollega at MITMIT,
addressingadressering exactlyexakt that:
189
581079
3638
(Inspelning) Matt Evans:
"De typer av stjärnor som skapar
svarta hål som vi observerade
09:56
(AudioLjud) MattMatt EvansEvans: The kindsslag of starsstjärnor
whichsom produceproducera the blacksvart holeshål
190
584741
3210
09:59
that we observedobserverad here
191
587975
1262
är universums dinosaurier.
10:01
are the dinosaursdinosaurier of the UniverseUniversum.
192
589261
1778
De är massiva och gamla,
från förhistorisk tid,
10:03
They're these massivemassiv things
that are oldgammal, from prehistoricförhistoriska timesgånger,
193
591063
3675
och de svarta hålen
kan liknas vid dinosaurieben
10:06
and the blacksvart holeshål are kindsnäll of like
the dinosaurdinosaurie bonesben
194
594762
2646
som vi gör arkeologiska utgrävningar på.
10:09
with whichsom we do this archeologyarkeologi.
195
597432
1618
Det gör det möjligt att få en ny vinkel
10:11
So it letslåter us really get
a wholehela nothernother anglevinkel
196
599074
2548
10:13
on what's out there in the UniverseUniversum
197
601646
1881
på vad som finns där ute i universum
och hur stjärnorna kom till,
10:15
and how the starsstjärnor camekom to be,
and in the endslutet, of coursekurs,
198
603551
2763
och kommer slutligen leda oss till
hur vi kom till mitt i den här röran."
10:18
how we camekom to be out of this wholehela messröra.
199
606338
2699
10:22
AAAA: Our challengeutmaning now
200
610304
1652
AA: Utmaningen nu
är att vara så djärva som möjligt.
10:23
is to be as audaciousaudacious as possiblemöjlig.
201
611980
3094
Tack vare LIGO vet vi nu
hur man bygger utsökta detektorer
10:27
ThanksTack to LIGOLIGO, we know how
to buildbygga exquisiteutsökta detectorsdetektorer
202
615840
2902
som kan lyssna på universum,
10:30
that can listen to the UniverseUniversum,
203
618766
1569
på rassel och pip från kosmos.
10:32
to the rustleprassel and the chirpchirp of the cosmoskosmos.
204
620359
3071
10:35
Our jobjobb is to dreamdröm up and buildbygga
newny observatoriesobservatorier --
205
623890
3188
Vår uppgift är att komma på
och bygga nya observatorier -
en helt ny generation av observatorier -
10:39
a wholehela newny generationgeneration of observatoriesobservatorier --
206
627102
2031
på marken, i rymden.
10:41
on the groundjord, in spacerymden.
207
629157
1999
10:43
I mean, what could be more glorioushärliga
than listeninglyssnande to the BigStora BangBang itselfsig?
208
631559
4826
Jag menar, vad kan vara mer ärofullt
än att lyssna på självaste Big Bang?
10:48
Our jobjobb now is to dreamdröm bigstor.
209
636973
1738
Vårt jobb är att drömma fritt.
10:51
DreamDröm with us.
210
639552
1231
Dröm med oss!
10:52
Thank you.
211
640807
1159
Tack!
(Applåder)
10:53
(ApplauseApplåder)
212
641990
3523
Translated by Helena Jonsson
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Allan Adams - Theoretical physicist
Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory.

Why you should listen

Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory. His research in theoretical physics focuses on string theory both as a model of quantum gravity and as a strong-coupling description of non-gravitational systems.

Like water, string theory enjoys many distinct phases in which the low-energy phenomena take qualitatively different forms. In its most familiar phases, string theory reduces to a perturbative theory of quantum gravity. These phases are useful for studying, for example, the resolution of singularities in classical gravity, or the set of possibilities for the geometry and fields of spacetime. Along these lines, Adams is particularly interested in microscopic quantization of flux vacua, and in the search for constraints on low-energy physics derived from consistency of the stringy UV completion.

In other phases, when the gravitational interactions become strong and a smooth spacetime geometry ceases to be a good approximation, a more convenient description of string theory may be given in terms of a weakly-coupled non-gravitational quantum field theory. Remarkably, these two descriptions—with and without gravity—appear to be completely equivalent, with one remaining weakly-coupled when its dual is strongly interacting. This equivalence, known as gauge-gravity duality, allows us to study strongly-coupled string and quantum field theories by studying perturbative features of their weakly-coupled duals. Gauge-gravity duals have already led to interesting predictions for the quark-gluon plasma studied at RHIC. A major focus of Adams's present research is to use such dualities to find weakly-coupled descriptions of strongly-interacting condensed matter systems which can be realized in the lab.
More profile about the speaker
Allan Adams | Speaker | TED.com