ABOUT THE SPEAKER
Allan Adams - Theoretical physicist
Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory.

Why you should listen

Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory. His research in theoretical physics focuses on string theory both as a model of quantum gravity and as a strong-coupling description of non-gravitational systems.

Like water, string theory enjoys many distinct phases in which the low-energy phenomena take qualitatively different forms. In its most familiar phases, string theory reduces to a perturbative theory of quantum gravity. These phases are useful for studying, for example, the resolution of singularities in classical gravity, or the set of possibilities for the geometry and fields of spacetime. Along these lines, Adams is particularly interested in microscopic quantization of flux vacua, and in the search for constraints on low-energy physics derived from consistency of the stringy UV completion.

In other phases, when the gravitational interactions become strong and a smooth spacetime geometry ceases to be a good approximation, a more convenient description of string theory may be given in terms of a weakly-coupled non-gravitational quantum field theory. Remarkably, these two descriptions—with and without gravity—appear to be completely equivalent, with one remaining weakly-coupled when its dual is strongly interacting. This equivalence, known as gauge-gravity duality, allows us to study strongly-coupled string and quantum field theories by studying perturbative features of their weakly-coupled duals. Gauge-gravity duals have already led to interesting predictions for the quark-gluon plasma studied at RHIC. A major focus of Adams's present research is to use such dualities to find weakly-coupled descriptions of strongly-interacting condensed matter systems which can be realized in the lab.
More profile about the speaker
Allan Adams | Speaker | TED.com
TED2016

Allan Adams: What the discovery of gravitational waves means

Allan Adams: Co znamená objev gravitačních vln

Filmed:
2,709,056 views

Před více než miliardou let se ve vzdálené galaxii chytly dvě černé díry do spirály, začaly se k sobě nenávratně přibližovat, až se srazily. "Všechna ta energie byla vržena do samotného přediva času a prostoru," říká teoretický fyzik Allan Adams, "a do vesmíru vybuchly vibrující vlny gravitace." Zhruba před 25 lety postavila skupina vědců obří laserový detektor znavý LIGO, aby s jeho pomocí pátrali po tomto druhu vln, které byly předpovězeny, ale zatím nikdy nedetekovány. Půjde vám hlava kolem, až vám bude Allan Adams vysvětlovat, co se všechno stalo, když LIGO v září 2015 objevilo nepředstavitelně maličkou anomálii, která vedla k jednomu z nejúžasnějších objevů v dějinách fyziky.
- Theoretical physicist
Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
1.3 billionmiliarda yearsroky agopřed,
0
873
3207
Před 1,3 miliardami let,
00:16
in a distantvzdálený, distantvzdálený galaxygalaxie,
1
4104
3070
se ve velmi, velmi vzdálené galaxii
00:19
two blackČerná holesotvory lockeduzamčen into a spiralspirála,
2
7198
3354
dvě černé díry
vzájemně chytily do spirály
00:22
fallingpadající inexorablyneúprosně towardsvůči eachkaždý other
3
10576
2079
a řítily se nevyhnutelně jedna ke druhé.
00:25
and collidedsrazil,
4
13234
1374
Srazily se,
00:26
convertingkonverze threetři Suns'Slunce worthhodnota of stuffvěci
5
14632
2943
a při tom v desetině sekundy
proměnily hmotu
00:29
into purečistý energyenergie in a tenthdesátý of a seconddruhý.
6
17599
2829
odpovídající třem Sluncím
v čistou energii.
00:33
For that briefstručný momentmoment in time,
7
21769
2032
V ten kratičký okamžik
00:36
the glowzáře was brighterjasnější than all the starshvězdy
8
24538
3412
vznikl záblesk jasnější než všechny hvězdy
00:39
in all the galaxiesgalaxie
9
27974
1661
všech galaxií
00:41
in all of the knownznámý UniverseVesmír.
10
29659
2024
celého známého vesmíru.
00:44
It was a very
11
32426
1388
Nastal pořádně
00:46
bigvelký
12
34226
1151
velký
00:47
bangbang.
13
35401
1150
třesk.
00:50
But they didn't releaseuvolnění
theirjejich energyenergie in lightsvětlo.
14
38297
2814
Ty černé díry ale nevypustily
svou energii ven coby světlo.
00:53
I mean, you know, they're blackČerná holesotvory.
15
41135
2356
Pochopitelně, jsou to černé díry.
00:57
All that energyenergie was pumpedčerpána
into the fabrictkanina of spaceprostor and time itselfsám,
16
45229
4841
Všechnu tu energii napumpovaly
do samotného přediva prostoru a času,
01:02
makingtvorba the UniverseVesmír explodeexplodovat
in gravitationalgravitační wavesvlny.
17
50094
3613
díky čemuž vesmír vybuchl
v gravitačních vlnách.
01:05
Let me give you a sensesmysl
of the timescalečasového rozvrhu at work here.
18
53731
3094
Rád bych vám přiblížil, o jakém
časovém měřítku tu mluvíme.
01:09
1.3 billionmiliarda yearsroky agopřed,
19
57317
2611
Před 1,3 miliardami let
01:11
EarthZemě had just managedpodařilo se to evolverozvíjet se
multicellularmnohobuňečný life.
20
59952
3115
se na Zemi zrovna zvládl vyvinout
mnohobuněčný život.
01:16
SinceOd then, EarthZemě has madevyrobeno and evolvedvyvíjeno
21
64250
3652
Od té doby Země dala vzniknout
a rozvinout se
01:19
coralskorály, fishRyba, plantsrostlin, dinosaursdinosauři, people
and even -- God saveUložit us -- the InternetInternetu.
22
67926
5391
korálům, rybám, rostlinám, dinousarům,
lidem a – propána – i internetu.
01:26
And about 25 yearsroky agopřed,
23
74063
2515
A zhruba před 25 lety
01:28
a particularlyzejména audacioussmělý setsoubor of people --
24
76602
2018
se skupina velice odvážných lidí –
01:30
RaiRai WeissWeiss at MITMIT, KipKip ThorneThorne
and RonaldRonald DreverDrever at CaltechCaltech --
25
78644
5379
Rai Weiss na MIT, Kip Thorne a
Ronald Drever na Caltechu –
01:36
decidedrozhodl that it would be really neatelegantní
26
84047
1794
rozhodla, že by bylo opravdu pěkné
01:37
to buildstavět a giantobří laserlaser detectordetektor
27
85865
2713
postavit obří laserový detektor
01:40
with whichkterý to searchVyhledávání
for the gravitationalgravitační wavesvlny
28
88602
2382
a s jeho pomocí hledat gravitační vlny
01:43
from things like collidingkolize blackČerná holesotvory.
29
91008
2252
z událostí, jako jsou srážky černých děr.
01:46
Now, mostvětšina people thought they were nutsmatice.
30
94308
2106
Většina lidí si o nich myslela,
že jsou blázni.
01:49
But enoughdost people realizeduvědomil
that they were brilliantbrilantní nutsmatice
31
97287
3914
Ale celkem dost lidí pochopilo,
že jde o geniální blázny,
01:53
that the US NationalNárodní ScienceVěda FoundationNadace
decidedrozhodl to fundfond theirjejich crazyšílený ideaidea.
32
101225
5039
takže se americká Národní nadace pro vědu
rozhodla jejich šílený nápad financovat.
01:58
So after decadesdekády of developmentrozvoj,
33
106288
3345
A tak, po desetiletích vývoje,
02:01
constructionkonstrukce and imaginationfantazie
34
109657
2479
konstrukcí a imaginace,
02:04
and a breathtakingdech beroucí amountmnožství of hardtvrdý work,
35
112160
3984
a po neskutečném množství těžké práce,
02:08
they builtpostavený theirjejich detectordetektor, calledvolal LIGOLIGO:
36
116168
3151
postavili svůj detektor a nazvali ho LIGO:
02:11
The LaserLaserové InterferometerInterferometr
Gravitational-WaveGravitační vlna ObservatoryObservatoř.
37
119343
3697
Laserová interferometrová
observatoř gravitačních vln.
02:16
For the last severalněkolik yearsroky,
38
124651
1310
V posledních letech
02:17
LIGO'sJe LIGO been undergoingpodstupujících
a hugeobrovský expansionexpanze in its accuracypřesnost,
39
125985
3599
prochází LIGO
velkým zpřesňováním
02:21
a tremendousobrovský improvementzlepšení
in its detectiondetekce abilityschopnost.
40
129608
2992
a fantastickým zlepšováním
svých pátracích schopností.
02:24
It's now calledvolal AdvancedPokročilé LIGOLIGO as a resultvýsledek.
41
132624
2346
Proto se mu už říká
Pokročilé LIGO.
02:28
In earlybrzy SeptemberZáří of 2015,
42
136116
2246
Začátkem září 2015
02:31
LIGOLIGO turnedobrátil se on for a finalfinále testtest runběh
43
139005
2856
zahájilo LIGO konečný testovací provoz,
02:33
while they sortedtříděny out
a fewpár lingeringpřetrvávající detailspodrobnosti.
44
141885
2854
pro doladění pár posledních detailů.
02:37
And on SeptemberZáří 14 of 2015,
45
145978
4278
Dne 14. září 2015,
02:42
just daysdnů after the detectordetektor
had gonepryč livežít,
46
150280
3491
pár dní poté, co byl detektor spuštěn,
02:46
the gravitationalgravitační wavesvlny
from those collidingkolize blackČerná holesotvory
47
154842
3787
prostoupily gravitační vlny
ze srážky černých děr
02:50
passedprošel throughpřes the EarthZemě.
48
158653
1475
skrz Zemi.
02:52
And they passedprošel throughpřes you and me.
49
160977
2039
Prošly i vámi a mnou.
02:55
And they passedprošel throughpřes the detectordetektor.
50
163590
2021
Prošly také detektorem.
02:59
(AudioZvuk) ScottScott HughesHughes:
There's two momentsokamžiky in my life
51
167143
2501
(Audio) Scott Hughes:
Prožil jsem jen dvě chvíle
03:01
more emotionallycitově intenseintenzivní than that.
52
169668
1691
emočně nabitější, než je tahle.
03:03
One is the birthnarození of my daughterdcera.
53
171383
1539
První byla narození mé dcery.
03:04
The other is when I had to say goodbyeNashledanou
to my fatherotec when he was terminallykonečně illnemocný.
54
172946
4087
Ta druhá, když jsem se musel rozloučit
se svým na smrt nemocným otcem.
03:10
You know, it was the payoffvyplatit
of my careerkariéra, basicallyv podstatě.
55
178051
3171
Ale tohle bylo v podstatě
završení mé kariéry.
03:14
Everything I'd been workingpracovní on --
it's no longerdelší scienceVěda fictionbeletrie! (LaughsSmích)
56
182491
5655
Všeho, na čem jsem kdy pracoval –
a už to není jenom sci-fi! (smích)
03:21
AllanAllan AdamsAdams: So that's my very good friendpřítel
and collaboratorspolupracovník, ScottScott HughesHughes,
57
189416
4170
Allan Adams: Tohle je můj velmi dobrý
přítel a kolega Scott Hughes,
03:25
a theoreticalteoretický physicistfyzik at MITMIT,
58
193610
2191
teoretický fyzik na MIT,
03:27
who has been studyingstudovat
gravitationalgravitační wavesvlny from blackČerná holesotvory
59
195825
2785
který studuje
gravitační vlny z černých děr
03:30
and the signalssignály that they could impartrozšiřovat
on observatoriesobservatoře like LIGOLIGO,
60
198634
3529
a signály, které mohou vysílat
k observatořím jako je LIGO,
03:34
for the pastminulost 23 yearsroky.
61
202187
2015
už 23 let.
03:36
So let me take a momentmoment to tell you
what I mean by a gravitationalgravitační wavevlna.
62
204892
3756
Pojďme si teď říci, co myslím
tou gravitační vlnou.
03:41
A gravitationalgravitační wavevlna is a ripplezvlnění
63
209489
3068
Gravitační vlna je série zavlnění
03:44
in the shapetvar of spaceprostor and time.
64
212581
2429
ve struktuře prostoru a času.
03:47
As the wavevlna passesprochází by,
65
215468
2011
Jak se vlnění šíří,
03:49
it stretchesroztáhne spaceprostor and everything in it
66
217503
2379
natahuje prostor a všechno v něm
03:51
in one directionsměr,
67
219906
1159
jedním směrem,
03:53
and compressesobklady it in the other.
68
221089
1991
a ve druhém směru vše smršťuje.
03:55
This has led to countlessbezpočet instructorsinstruktoři
of generalVšeobecné relativityrelativita
69
223893
3049
Spousta učitelů
obecné teorie relativity
03:58
doing a really sillyhloupý dancetanec to demonstrateprokázat
in theirjejich classestřídy on generalVšeobecné relativityrelativita.
70
226966
3932
kvůlii tomu v hodinách legračně poskakuje,
aby předvedla tento princip:
04:02
"It stretchesroztáhne and expandsrozšiřuje se,
it stretchesroztáhne and expandsrozšiřuje se."
71
230922
2757
"smrší a natáhne,
smrští a natáhne."
04:08
So the troubleproblémy with gravitationalgravitační wavesvlny
72
236080
2176
Problém s gravitačními vlnami je ten,
04:10
is that they're very weakslabý;
they're preposterouslydisplejová weakslabý.
73
238280
2618
že jsou velmi slabé;
nemožně slabé.
04:13
For examplepříklad, the wavesvlny that hitudeřil us
on SeptemberZáří 14 --
74
241302
3398
Například: vlny, které nás zasáhly
14. září –
04:16
and yes, everykaždý singlesingl one of you
stretchednatažené and compressedstlačený
75
244724
4694
a ano, každého z vás
to natáhlo a smrštilo,
04:21
underpod the actionakce of that wavevlna --
76
249442
1570
když jím vlna procházela –
04:23
when the wavesvlny hitudeřil, they stretchednatažené
the averageprůměrný personosoba
77
251734
2905
natáhly při svém průchodu
průměrého člověka
04:26
by one partčást in 10 to the 21.
78
254663
3111
o 1 lomeno 10 na dvacátou první
velký dílek jeho samého.
04:29
That's a decimaldesetinný placemísto, 20 zeroesnuly,
79
257798
2872
To je nula, čárka, dvacet nul
04:32
and a one.
80
260694
1166
a jednička.
04:35
That's why everyonekaždý thought
the LIGOLIGO people were nutsmatice.
81
263519
3465
Proto si všichni mysleli,
že lidé kolem LIGO jsou blázni.
04:39
Even with a laserlaser detectordetektor fivePět kilometerskilometry
long -- and that's alreadyjiž crazyšílený --
82
267523
5882
Dokonce i s pětikilometrovým laserovým
detektorem – což je šílené samo o sobě –
04:45
they would have to measureopatření
the lengthdélka of those detectorsdetektory
83
273429
2878
by museli přeměřovat délku svých detektorů
04:49
to lessméně than one thousandthtisíciny
of the radiuspoloměr of the nucleusjádro
84
277078
3981
s přesností na méně než tisícinu
poloměru
04:53
of an atomatom.
85
281083
1158
jádra atomu.
04:54
And that's preposterousabsurdní.
86
282265
1840
A to je absurdní.
04:56
So towardsvůči the endkonec
of his classicklasický texttext on gravitygravitace,
87
284480
3144
Ke konci svého slavného textu
o gravitaci
05:00
LIGOLIGO co-founderco-zakladatel KipKip ThorneThorne
88
288497
2773
popisuje Kip Thorne,
spoluzakladatel LIGO,
05:04
describedpopsáno the huntlov
for gravitationalgravitační wavesvlny as followsnásleduje:
89
292508
2987
hon za gravitačními vlnami následovně:
05:07
He said, "The technicaltechnický difficultiespotíže
to be surmountedpřekonány
90
295519
3151
"Technické obtíže, které musíme překonat
05:10
in constructingkonstrukce suchtakový detectorsdetektory
91
298694
2313
při konstruování takových detektorů,
05:13
are enormousobrovský.
92
301031
1265
jsou ohromné.
05:15
But physicistsfyziků are ingeniousgeniální,
93
303574
2072
Ale fyzici jsou geniální
05:18
and with the supportPodpěra, podpora
of a broadširoký laypoložit publicveřejnost,
94
306408
3000
a s podporou široké veřejnosti
05:21
all obstaclespřekážky will surelyjistě be overcomepřekonat."
95
309972
2975
se všechny překážky jistě
podaří překonat."
05:26
ThorneThorne publishedpublikováno that in 1973,
96
314138
3520
Thorne to publikoval v roce 1973,
05:29
42 yearsroky before he succeededuspěl.
97
317682
3324
42 let před tím, než uspěl.
05:35
Now, comingpříchod back to LIGOLIGO,
98
323149
1259
Když se vrátíme zpět k LIGO,
05:36
ScottScott likesrád to say that LIGOLIGO
actsakty like an earucho
99
324432
3214
Scott o něm říká, že funguje
víc jako ucho,
05:39
more than it does like an eyeoko.
100
327670
1578
než jako oko.
05:41
I want to explainvysvětlit what that meansprostředek.
101
329629
2210
Rád bych vám vysvětlil, co to znamená.
05:43
VisibleViditelná lightsvětlo has a wavelengthVlnová délka, a sizevelikost,
102
331863
2322
Viditelné světlo má vlnovou délku, rozměr,
05:46
that's much smallermenší
than the things around you,
103
334209
2573
který je mnohem menší,
než věci kolem vás,
05:48
the featuresfunkce on people'slidí facestváře,
104
336806
1499
než rysy na lidských tvářích,
05:50
the sizevelikost of your cellbuňka phonetelefon.
105
338329
2753
než vaše telefony.
05:53
And that's really usefulužitečný,
106
341582
1207
To je velmi praktické,
05:54
because it letsPojďme you make an imageobraz
or a mapmapa of the things around you,
107
342813
3207
protože si můžete tvořit obrazy
nebo mapy věcí kolem vás,
tím, že že sledujete světlo
přicházející z různých míst
05:58
by looking at the lightsvětlo
comingpříchod from differentodlišný spotsskvrny
108
346044
2388
06:00
in the scenescéna about you.
109
348456
1151
scény, která je před vámi.
06:01
SoundZvuk is differentodlišný.
110
349631
1943
Zvuk je jiný.
06:04
AudibleSlyšitelný soundzvuk has a wavelengthVlnová délka
that can be up to 50 feetnohy long.
111
352111
3450
Vlnová délka slyšeitelného zvuku
dosahuje až 15 metrů.
06:07
And that makesdělá it really difficultobtížný --
112
355585
1777
A kvůli tomu je velmi nesnadné –
06:09
in factskutečnost, in practicalpraktický purposesúčely,
impossiblenemožné -- to make an imageobraz
113
357386
3040
popravdě prakticky nemožné –
si vytvořit obrázek
06:12
of something you really carepéče about.
114
360450
1818
něčeho, na čem vám záleží.
06:14
Your child'sdětský facetvář.
115
362292
1340
Třeba tváře vašeho dítěte.
06:16
InsteadMísto toho, we use soundzvuk
to listen for featuresfunkce like pitchrozteč
116
364777
4130
Místo toho rozlišujeme u zvuku
rysy jako je výška,
06:20
and tonetón and rhythmrytmus and volumehlasitost
117
368931
3118
barva, rytmus a síla,
06:24
to inferodvodit a storypříběh behindza the soundszvuky.
118
372073
3373
abychom odhalili, co je za tím zvukem
za událost.
06:28
That's AliceAlice talkingmluvící.
119
376065
1854
Teď mluví Alice.
06:29
That's BobBob interruptingpřerušení.
120
377943
1533
Teď ji Bob přerušuje.
06:31
SillyHloupé BobBob.
121
379500
1250
Chyba Bobe.
06:33
So, the samestejný is trueskutečný
of gravitationalgravitační wavesvlny.
122
381809
3045
Stejné to je s gravitačními vlnami.
06:37
We can't use them to make simplejednoduchý imagessnímky
of things out in the UniverseVesmír.
123
385688
5064
Nemůžeme je použít k vytváření
jednoduchých obrázků vesmíru.
06:42
But by listeningNaslouchání to changesZměny
124
390776
1676
Když se ale zaposloucháme do změn
06:44
in the amplitudeamplituda and frequencyfrekvence
of those wavesvlny,
125
392476
3443
v síle a frekvenci těchto vln,
06:47
we can hearslyšet the storypříběh
that those wavesvlny are tellingvyprávění.
126
395943
3059
uslyšíme příběh,
který vlny vypráví.
06:52
And at leastnejméně for LIGOLIGO,
127
400224
1541
Přinejmenším pro LIGO platí,
06:53
the frequenciesfrekvence that it can hearslyšet
are in the audioZvuk bandkapela.
128
401789
4198
že frekvence, které slyší,
jsou ve stejném spektru jako zvuk.
06:58
So if we convertkonvertovat the wavevlna patternsvzory
into pressuretlak wavesvlny and airvzduch, into soundzvuk,
129
406011
4552
Když konvertujeme vlnová schémata
na tlakové vlny vzduchu – tedy zvuk –
07:03
we can literallydoslovně hearslyšet
the UniverseVesmír speakingmluvení to us.
130
411121
2778
můžeme doslova slyšet,
jak k nám vesmír promlouvá.
07:07
For examplepříklad, listeningNaslouchání to gravitygravitace,
just in this way,
131
415089
4131
Už jen toto naslouchání gravitaci
07:11
can tell us a lot about the collisionkolize
of two blackČerná holesotvory,
132
419244
2690
nám toho může hodně říct
o kolizi dvou černých děr,
07:13
something my colleaguekolega ScottScott has spentstrávil
an awfulhrozný lot of time thinkingmyslící about.
133
421958
3794
o něčem, nad čím můj kolega Scott
přemýšlí už tak strašně dlouho.
07:17
(AudioZvuk) SHSH: If the two blackČerná holesotvory
are non-spinning-spinning,
134
425776
2471
(Audio) SH: Pokud ty dvě černé díry
nerotují,
07:20
you get a very simplejednoduchý chirppípnutí: whoophoukání!
135
428271
1745
ozve se velmi jednoduché "hůp".
07:22
If the two bodiestěla are spinningpředení
very rapidlyrychle, I have that samestejný chirppípnutí,
136
430469
3653
Když ale ta dvě tělesa rotují rychle,
dostaneme stejný zvuk,
07:26
but with a modulationmodulace on tophorní of it,
137
434146
1722
který má ale navíc modulaci,
07:27
so it kinddruh of goesjde: whirvrčení, whirvrčení, whirvrčení!
138
435892
2365
takže to zní jako "uir, uir, uir!"
07:30
It's sorttřídění of the vocabularyslovní zásoba of spinroztočit
imprinteds potiskem on this waveformvlnění.
139
438281
4551
Je to trochu jako slovníček způsobu,
jakým se rotace vepisuje do vlnění.
07:35
AAAA: So on SeptemberZáří 14, 2015,
140
443213
3287
AA: A tak, dne 14. září 2015,
07:38
a datedatum that's definitelyrozhodně
going to livežít in my memoryPaměť,
141
446524
2926
v den který se mi každopádně
zapsal do paměti,
07:41
LIGOLIGO heardslyšel this:
142
449474
2245
LIGO uslyšelo:
07:43
[WhirringBzučení soundzvuk]
143
451743
1530
[zvuk hučení]
07:46
So if you know how to listen,
that is the soundzvuk of --
144
454416
4880
Pokud umíte poslouchat,
tak tohle je zvuk –
07:51
(AudioZvuk) SHSH: ... two blackČerná holesotvory,
eachkaždý of about 30 solarsluneční massesmasy,
145
459320
3214
(Audio) SH: ... dvou černých děr,
každé o hmotnosti asi 30 Sluncí,
07:54
that were whirlingwhirlpool around at a ratehodnotit
146
462558
1692
které se točí zhruba rychlostí
07:56
comparablesrovnatelný to what goesjde on
in your blendermixér.
147
464274
2541
srovnoatelnou s kuchyňským mixérem.
07:59
AAAA: It's worthhodnota pausingpozastavení here
to think about what that meansprostředek.
148
467331
2802
AA: Stojí za to se teď zastavit
a zamyslet se, co to znamená.
08:02
Two blackČerná holesotvory, the densestnejhustší thing
in the UniverseVesmír,
149
470157
3285
Dvě černé díry,
nejhustší objekty ve vesmíru,
08:05
one with a massHmotnost of 29 SunsSlunce
150
473466
2180
jedna s hmotou 29 Sluncí
08:07
and one with a massHmotnost of 36 SunsSlunce,
151
475670
2787
a jedna s hmotou 39 Sluncí,
08:10
whirlingwhirlpool around eachkaždý other
100 timesčasy perza seconddruhý
152
478481
2673
okolo sebe rotují rychlostí
100 otáček za sekundu
08:13
before they collidekolidovat.
153
481178
1158
a pak do sebe narazí.
08:14
Just imaginepředstav si the powerNapájení of that.
154
482360
1713
Představte si tu energii.
08:16
It's fantasticfantastický.
155
484819
1238
To je fantastické.
08:19
And we know it because we heardslyšel it.
156
487167
2755
A víme to, protože jsme to slyšeli.
08:23
That's the lastingtrvající importancedůležitost of LIGOLIGO.
157
491827
2380
A v tom je trvalá důležitost LIGO.
08:27
It's an entirelyzcela newNový way
to observeDodržujte the UniverseVesmír
158
495049
3709
Získali jsme nový způsob,
jak pozorovat vesmír,
08:30
that we'vejsme never had before.
159
498782
1857
naprosto nebývalý.
08:32
It's a way that letsPojďme us hearslyšet the UniverseVesmír
160
500663
3064
Můžeme tak naslouchat vesmíru
08:35
and hearslyšet the invisibleneviditelný.
161
503751
1610
a zaslechnout, co je neviditelné.
08:39
And there's a lot out there
that we can't see --
162
507496
2298
A ono toho existuje mnoho,
co nelze spatřit –
08:42
in practicepraxe or even in principlezásada.
163
510556
1628
ani prakticky, ani teoreticky.
08:44
So supernovasupernova, for examplepříklad:
164
512208
2009
Vezměte si třeba supernovu.
08:46
I would love to know why very massivemasivní
starshvězdy explodeexplodovat in supernovaesupernovy.
165
514241
4444
Strašně rád bych věděl, proč se obří,
masivní hvězdy výbuchem mění na supernovy.
08:50
They're very usefulužitečný;
166
518709
1151
Jsou velice užitečné,
08:51
we'vejsme learnednaučil se a lot
about the UniverseVesmír from them.
167
519884
2344
spoustu jsme se toho díky nim
naučili o vesmíru.
08:54
The problemproblém is, all the interestingzajímavý
physicsfyzika happensse děje in the corejádro,
168
522252
3007
Problém je, že všechna zajímavý fyzika
se děje v jádře,
08:57
and the corejádro is hiddenskrytý behindza
thousandstisíce of kilometerskilometry
169
525283
2505
které je skyté za tisíci kilometrů
08:59
of ironželezo and carbonuhlík and siliconkřemík.
170
527812
2075
železa, uhlíku a křemíku.
09:01
We'llBudeme never see throughpřes it,
it's opaqueneprůhledný to lightsvětlo.
171
529911
2305
Na to se nikdy nepodíváme,
světlo tím neprojde.
09:04
GravitationalGravitační wavesvlny go throughpřes ironželezo
as if it were glasssklenka --
172
532240
3916
Gravitační vlny však procházejí železem,
jako by to bylo sklo –
09:08
totallynaprosto transparentprůhledný.
173
536180
1455
naprosto čiré.
09:10
The BigVelké BangBang: I would love
to be ableschopný to exploreprozkoumat
174
538512
2397
Nebo Velký třesk: bylo by báječné
moci prozkoumat
09:12
the first fewpár momentsokamžiky of the UniverseVesmír,
175
540933
2839
první okamžiky vesmíru,
09:15
but we'lldobře never see them,
176
543796
1648
jenže je nikdy neuvidíme,
09:17
because the BigVelké BangBang itselfsám
is obscuredzakrytý by its ownvlastní afterglowAfterglow.
177
545468
4306
protože sám Velký třesk je skryt
za svým vlastním zábleskem.
09:22
With gravitationalgravitační wavesvlny,
178
550703
1619
Pomocí gravitačních vln
09:24
we should be ableschopný to see
all the way back to the beginningzačátek.
179
552917
2913
bychom měli být schopni dohlédnout
až na samý počátek.
09:28
PerhapsSnad mostvětšina importantlydůležité,
180
556425
1794
A co je možná nejdůležitější,
09:30
I'm positivepozitivní that there
are things out there
181
558243
2438
jsem přesvědčen, že existují věci,
09:33
that we'vejsme never seenviděno
182
561300
1591
které jsme ještě nikdy nespatřili,
09:34
that we maysmět never be ableschopný to see
183
562915
1753
které možná nikdy neuvidíme,
09:36
and that we haven'tnemáte even imaginedpředstavoval --
184
564692
1841
a které si ani
nepředstavujeme –
09:39
things that we'lldobře only
discoverobjevit by listeningNaslouchání.
185
567969
2389
věci, které objevíme jen tím,
že budeme naslouchat.
09:43
And in factskutečnost, even
in that very first eventudálost,
186
571255
2660
Popravdě řečeno,
už při svém prvním spuštění
09:45
LIGOLIGO foundnalezeno things that we didn't expectočekávat.
187
573939
3046
našlo LIGO věci, které jsme nečekali.
09:49
Here'sTady je my colleaguekolega and one of the keyklíč
membersčlenů of the LIGOLIGO collaborationspolupráce,
188
577564
3491
Tohle k tomu říká Matt Evans,
jeden z klíčových členů
09:53
MattMatt EvansEvans, my colleaguekolega at MITMIT,
addressingadresování exactlypřesně that:
189
581079
3638
týmu LIGO, můj kolega z MIT:
09:56
(AudioZvuk) MattMatt EvansEvans: The kindsdruhy of starshvězdy
whichkterý producevyrobit the blackČerná holesotvory
190
584741
3210
(Audio) Matt Evans: ten druh hvězd,
ze kterého vznikají černé díry,
09:59
that we observedpozorováno here
191
587975
1262
které tady pozorujeme,
10:01
are the dinosaursdinosauři of the UniverseVesmír.
192
589261
1778
to jsou dinosauři vesmíru.
10:03
They're these massivemasivní things
that are oldstarý, from prehistoricprehistorický timesčasy,
193
591063
3675
Jsou to masivní objekty,
staré, prehistorické,
10:06
and the blackČerná holesotvory are kinddruh of like
the dinosaurdinosaurus boneskosti
194
594762
2646
a černé díry jsou něco jako
kosti dinosaurů, které jsou
10:09
with whichkterý we do this archeologyarcheologie.
195
597432
1618
předmětem naší archeologie.
10:11
So it letsPojďme us really get
a wholeCelý notherDalším angleúhel
196
599074
2548
Můžeme díky tomu opravdu
získat nový pohled na to,
10:13
on what's out there in the UniverseVesmír
197
601646
1881
co všechno je tam venku ve vesmíru,
10:15
and how the starshvězdy camepřišel to be,
and in the endkonec, of coursechod,
198
603551
2763
jak vznikly hvězdy,
a konečně, samozřejmě,
10:18
how we camepřišel to be out of this wholeCelý messnepořádek.
199
606338
2699
jak jsme z tohohle zmatku vznikli my.
10:22
AAAA: Our challengevýzva now
200
610304
1652
AA: Naší výzvou teď je
10:23
is to be as audacioussmělý as possiblemožný.
201
611980
3094
být co možná nejodvážnější.
10:27
ThanksDík to LIGOLIGO, we know how
to buildstavět exquisitevynikající detectorsdetektory
202
615840
2902
Díky LIGO víme, jak postavit
fantastické detektory,
10:30
that can listen to the UniverseVesmír,
203
618766
1569
které dokáží naslouchat vesmíru,
10:32
to the rustlešelest and the chirppípnutí of the cosmoskosmos.
204
620359
3071
všemu tomu bzučení a hučení kosmu.
10:35
Our jobpráce is to dreamsen up and buildstavět
newNový observatoriesobservatoře --
205
623890
3188
Naším úkolem je snít a
stavět nové observatoře –
10:39
a wholeCelý newNový generationgenerace of observatoriesobservatoře --
206
627102
2031
celou novou generaci observatoří –
10:41
on the groundpřízemní, in spaceprostor.
207
629157
1999
na zemi i ve vesmíru.
10:43
I mean, what could be more gloriousslavná
than listeningNaslouchání to the BigVelké BangBang itselfsám?
208
631559
4826
Řekněte: co by mohlo být vznešenějšího,
než poslechnout si Velký třesk?
10:48
Our jobpráce now is to dreamsen bigvelký.
209
636973
1738
Naše práce je snít ve velkém.
10:51
DreamSen with us.
210
639552
1231
Pojďte snít s námi.
10:52
Thank you.
211
640807
1159
Děkuji vám.
10:53
(ApplausePotlesk)
212
641990
3523
(potlesk)
Translated by Samuel Titera
Reviewed by Štefan Švec

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Allan Adams - Theoretical physicist
Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory.

Why you should listen

Allan Adams is a theoretical physicist working at the intersection of fluid dynamics, quantum field theory and string theory. His research in theoretical physics focuses on string theory both as a model of quantum gravity and as a strong-coupling description of non-gravitational systems.

Like water, string theory enjoys many distinct phases in which the low-energy phenomena take qualitatively different forms. In its most familiar phases, string theory reduces to a perturbative theory of quantum gravity. These phases are useful for studying, for example, the resolution of singularities in classical gravity, or the set of possibilities for the geometry and fields of spacetime. Along these lines, Adams is particularly interested in microscopic quantization of flux vacua, and in the search for constraints on low-energy physics derived from consistency of the stringy UV completion.

In other phases, when the gravitational interactions become strong and a smooth spacetime geometry ceases to be a good approximation, a more convenient description of string theory may be given in terms of a weakly-coupled non-gravitational quantum field theory. Remarkably, these two descriptions—with and without gravity—appear to be completely equivalent, with one remaining weakly-coupled when its dual is strongly interacting. This equivalence, known as gauge-gravity duality, allows us to study strongly-coupled string and quantum field theories by studying perturbative features of their weakly-coupled duals. Gauge-gravity duals have already led to interesting predictions for the quark-gluon plasma studied at RHIC. A major focus of Adams's present research is to use such dualities to find weakly-coupled descriptions of strongly-interacting condensed matter systems which can be realized in the lab.
More profile about the speaker
Allan Adams | Speaker | TED.com