ABOUT THE SPEAKER
Mike Brown - Planetary astronomer
Mike Brown scans the skies searching for and intensely studying distant bodies in our solar system in the hope of gaining insight into how our planet and the planets around it came to be.

Why you should listen
Mike Brown has discovered dozens of dwarf planets (and demoted one object from planet to dwarf planet) and is currently hot on the trail of Planet Nine -- a hypothesized body that is possibly the fifth largest planet of our solar system.

Brown is the Richard and Barbara Rosenberg Professor of Planetary Astronomy at the California Institute of Technology and has been on the faculty there since 1996. He has won many awards and honors for his scholarship, including the Urey Prize for best young planetary scientist from the American Astronomical Society's Division of Planetary Sciences; a Presidential Early Career Award; a Sloan Fellowship; the 2012 Kavli Prize in Astrophysics; and, of course, the one that started his career, an honorable mention in his fifth-grade science fair. He was inducted into the National Academy of Science in 2014. He was also named one of Wired Online's Top Ten Sexiest Geeks in 2006, the mention of which never ceases to make his wife laugh.

Brown received his AB from Princeton in 1987 and his MA and PhD from University of California, Berkeley, in 1990 and 1994, respectively. He is the author of How I Killed Pluto and Why It Had It Coming, a memoir of the discoveries leading to the demotion of Pluto.
More profile about the speaker
Mike Brown | Speaker | TED.com
TED@NAS

Mike Brown: The search for our solar system's ninth planet

Mike Brown: Kutatás Naprendszerünk kilencedik bolygója után

Filmed:
1,920,764 views

Lehetséges-e, hogy Naprendszerünk kicsiny, távoli objektumainak különös pályája elvezet bennünket egy nagy felfedezéshez? Mike Brown csillagász egy új, óriási bolygó létezését veti fel, mely Naprendszerünk távoli peremvidékén rejtőzik. Előadásában bemutatja, milyen jelenségek utalnak a bolygó jelenlétének nyomaira.
- Planetary astronomer
Mike Brown scans the skies searching for and intensely studying distant bodies in our solar system in the hope of gaining insight into how our planet and the planets around it came to be. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I'm going to tell you a storysztori
from 200 yearsévek agoezelőtt.
0
1000
2792
Elmesélek önöknek
egy 200 évvel ezelőtti történetet.
1820-ban Alexis Bouvard francia csillagász
majdnem a második személy lett,
00:16
In 1820, Frenchfrancia astronomercsillagász AlexisAlexis BouvardBouvard
1
4792
3267
00:20
almostmajdnem becamelett the secondmásodik personszemély
in humanemberi historytörténelem to discoverfelfedez a planetbolygó.
2
8083
5226
aki felfedezett egy bolygót
történelmünk során.
00:25
He'dŐ been trackingkövetés the positionpozíció
of UranusUránusz acrossát the night skyég
3
13333
3310
Az Uránusz útját követte nyomon
az éjszakai égbolton
00:28
usinghasználva oldrégi starcsillag catalogskatalógusok,
4
16667
1726
régi csillagkatalógusok alapján,
00:30
and it didn't quiteegészen go around the SunNap
5
18417
2309
de a bolygó nem pont úgy
kerülte meg a Napot,
00:32
the way that his predictionselőrejelzések
said it should.
6
20750
2434
ahogy számításai alapján
várható lett volna.
00:35
SometimesNéha it was a little too fastgyors,
7
23208
2101
Néha kissé gyorsabb volt a mozgása,
00:37
sometimesnéha a little too slowlassú.
8
25333
1685
máskor pedig lassabb.
00:39
BouvardBouvard knewtudta that
his predictionselőrejelzések were perfecttökéletes.
9
27042
3726
Bouvard tudta, hogy számításai pontosak.
00:42
So it had to be that those
oldrégi starcsillag catalogskatalógusok were badrossz.
10
30792
3267
Nem lehetett másban a hiba,
mint a régi csillagkatalógusokban.
00:46
He told astronomerscsillagászok of the day,
11
34083
2060
Azt mondta a csillagászoknak:
00:48
"Do better measurementsmérések."
12
36167
2434
"Mérjetek pontosabban!"
00:50
So they did.
13
38625
1268
Így is lett.
A csillagászok a következő két évtizedben
00:51
AstronomersA csillagászok spentköltött the nextkövetkező two decadesévtizedekben
14
39917
2142
00:54
meticulouslyaprólékosan trackingkövetés the positionpozíció
of UranusUránusz acrossát the skyég,
15
42083
4060
nagy pontossággal
követték az Uránusz útját,
00:58
but it still didn't fitillő
Bouvard'sBouvard a predictionselőrejelzések.
16
46167
3684
de a megfigyelt mozgás még mindig
nem egyezett Bouvard számításaival.
01:01
By 1840, it had becomeválik obviousnyilvánvaló.
17
49875
2143
1840-re nyilvánvalóvá vált:
01:04
The problemprobléma was not
with those oldrégi starcsillag catalogskatalógusok,
18
52042
3059
a probléma nem a régi katalógusokkal van,
01:07
the problemprobléma was with the predictionselőrejelzések.
19
55125
2851
hanem a számításokkal.
01:10
And astronomerscsillagászok knewtudta why.
20
58000
1518
A csillagászok tudták, miért.
01:11
They realizedrealizált that there mustkell be
a distanttávoli, giantóriás planetbolygó
21
59542
4184
Rájöttek, hogy lennie kell
egy távoli, óriási bolygónak
01:15
just beyondtúl the orbitpálya of UranusUránusz
22
63750
1684
az Uránuszon túl,
01:17
that was tugginghúzogatta alongmentén at that orbitpálya,
23
65458
1810
amely befolyásolja annak pályáját;
01:19
sometimesnéha pullingvontatás it alongmentén a bitbit too fastgyors,
24
67292
2559
néha kissé elhúzza,
01:21
sometimesnéha holdingholding it back.
25
69875
1667
máskor visszafogja a bolygót.
01:24
MustKell have been frustratingfrusztráló back in 1840
26
72750
2018
Nagyon lehangoló lehetett ez 1840-ben –
01:26
to see these gravitationalgravitációs effectshatások
of this distanttávoli, giantóriás planetbolygó
27
74792
3392
látni e távoli, óriási bolygó
gravitációs hatásait,
01:30
but not yetmég know how to actuallytulajdonképpen find it.
28
78208
3768
de nem tudni, hogyan találják meg.
01:34
TrustBizalom me, it's really frustratingfrusztráló.
29
82000
2059
Higgyék el, nagyon lehangoló lehetett.
01:36
(LaughterNevetés)
30
84083
1476
(Nevetés)
01:37
But in 1846, anotheregy másik Frenchfrancia astronomercsillagász,
31
85583
2226
De 1846-ban egy másik francia csillagász,
01:39
UrbainUrbain LeLe VerrierVerrier,
32
87833
1310
Urbain Le Verrier,
01:41
workeddolgozott throughkeresztül the mathmatematikai
33
89167
1267
kiszámította,
01:42
and figuredmintás out how to predictmegjósolni
the locationelhelyezkedés of the planetbolygó.
34
90458
2726
hogyan határozható meg a bolygó pozíciója.
01:45
He sentküldött his predictionjóslás
to the BerlinBerlin observatorycsillagvizsgáló,
35
93208
2976
Számításait elküldte
a berlini obszervatóriumba,
01:48
they openednyitott up theirazok telescopetávcső
36
96208
1435
ahol belenéztek a távcsőbe,
01:49
and in the very first night
they foundtalál this faintelájul pointpont of lightfény
37
97667
3059
és mindjárt az első éjszakán
megtalálták ezt a halvány fénypontot,
01:52
slowlylassan movingmozgó acrossát the skyég
38
100750
2101
amely lassan haladt az égen,
01:54
and discoveredfelfedezett NeptuneNeptunusz.
39
102875
1268
és felfedezték a Neptunuszt.
01:56
It was this closeBezárás on the skyég
to LeLe Verrier'sVerrier 's predictedjósolt locationelhelyezkedés.
40
104167
4125
Ilyen kis távolságra volt az égbolton
a Le Verrier által jelzett helyhez.
02:01
The storysztori of predictionjóslás
and discrepancyeltérés and newúj theoryelmélet
41
109875
4518
A számítások és az eltérések,
az új elmélet és a diadalmas felfedezések
története annyira klasszikus,
02:06
and triumphantDiadalmas discoveriesfelfedezések is so classicklasszikus
42
114417
3059
02:09
and LeLe VerrierVerrier becamelett so famoushíres from it,
43
117500
2893
és Le Verrier olyan híres lett általa,
02:12
that people triedmegpróbálta to get in
on the acttörvény right away.
44
120417
2726
hogy sokan megpróbálták azonnal lemásolni.
02:15
In the last 163 yearsévek,
45
123167
2517
Az elmúlt 163 évben
02:17
dozensTöbb tucat of astronomerscsillagászok have used
some sortfajta of allegedazt állította orbitalorbitális discrepancyeltérés
46
125708
5601
számos csillagász állt elő
valamiféle pályaeltéréssel,
02:23
to predictmegjósolni the existencelétezés
of some newúj planetbolygó in the solarnap- systemrendszer.
47
131333
3917
hogy egy új bolygó létezését
vizionálja a Naprendszerben.
02:28
They have always been wrongrossz.
48
136292
2708
Mindig tévedtek.
02:32
The mosta legtöbb famoushíres
of these erroneoustéves predictionselőrejelzések
49
140125
2184
A legismertebb téves feltételezés
02:34
camejött from PercivalPercival LowellLowell,
50
142333
1435
Percival Lowelltől származik,
02:35
who was convincedmeggyőződéses that there mustkell be
a planetbolygó just beyondtúl UranusUránusz and NeptuneNeptunusz,
51
143792
4726
aki meg volt győződve,
hogy lennie kell egy távoli bolygónak,
amely zavart kelt az Uránusz
és a Neptunusz pályáiban.
02:40
messingMessiás with those orbitspályája.
52
148542
1976
02:42
And so when PlutoPlútó was discoveredfelfedezett in 1930
53
150542
2559
Amikor 1930-ban felfedezték a Plútót
02:45
at the LowellLowell ObservatoryCsillagvizsgáló,
54
153125
1643
a Lowell Obszervatóriumban,
02:46
everybodymindenki assumedfeltételezett that it mustkell be
the planetbolygó that LowellLowell had predictedjósolt.
55
154792
4434
mindenki úgy vélte, ez az a bolygó,
amit Lowell feltételezett.
02:51
They were wrongrossz.
56
159250
2393
Tévedtek.
02:53
It turnsmenetek out, UranusUránusz and NeptuneNeptunusz
are exactlypontosan where they're supposedfeltételezett to be.
57
161667
4101
Kiderült, hogy az Uránusz és a Neptunusz
pont ott vannak, ahol feltételezték.
02:57
It tookvett 100 yearsévek,
58
165792
1559
100 évbe telt,
02:59
but BouvardBouvard was eventuallyvégül is right.
59
167375
1768
de végül Bouvardnak igaza lett.
03:01
AstronomersA csillagászok neededszükséges to do
better measurementsmérések.
60
169167
3601
A csillagászoknak pontosabb
méréseket kellett végezniük.
03:04
And when they did,
61
172792
1767
És amikor ezt tették,
03:06
those better measurementsmérések
had turnedfordult out that
62
174583
3185
a pontosabb mérésekből kiderült,
03:09
there is no planetbolygó just beyondtúl
the orbitpálya of UranusUránusz and NeptuneNeptunusz
63
177792
5017
hogy nincs bolygó az Uránuszon
és a Neptunuszon túl,
03:14
and PlutoPlútó is thousandsTöbb ezer of timesalkalommal too smallkicsi
64
182833
2685
a Plútó pedig több ezerszer kisebb annál,
03:17
to have any effecthatás on those orbitspályája at all.
65
185542
2642
hogy bármilyen hatást
gyakoroljon a pályájukra.
03:20
So even thoughbár PlutoPlútó
turnedfordult out not to be the planetbolygó
66
188208
3643
A Plútóról kiderült, hogy nem bolygó,
mint ahogy azt eredetileg gondolták,
03:23
it was originallyeredetileg thought to be,
67
191875
1601
03:25
it was the first discoveryfelfedezés
of what is now knownismert to be
68
193500
3434
de ekkor fedezték fel először,
03:28
thousandsTöbb ezer of tinyapró, icyjeges objectstárgyak
in orbitpálya beyondtúl the planetsbolygók.
69
196958
4726
hogy több ezer apró, jeges objektum
kering e bolygókon túl.
03:33
Here you can see the orbitspályája of JupiterJupiter,
70
201708
2893
Itt láthatják a Jupiter,
03:36
SaturnSzaturnusz, UranusUránusz and NeptuneNeptunusz,
71
204625
2518
a Szaturnusz, az Uránusz
és a Neptunusz pályáját,
03:39
and in that little circlekör
in the very centerközpont is the EarthFöld
72
207167
3017
és ebben a kis körben középen van a Föld,
03:42
and the SunNap and almostmajdnem everything
that you know and love.
73
210208
2976
a Nap és szinte minden,
ami számunkra ismert és kedves.
03:45
And those yellowsárga circleskörök at the edgeél
74
213208
1810
Azok a kis sárga körök a szélén pedig
03:47
are these icyjeges bodiestestületek
out beyondtúl the planetsbolygók.
75
215042
2767
a jeges objektumok a bolygókon túl.
03:49
These icyjeges bodiestestületek are pushedmeglökött and pulledhúzta
76
217833
2268
A bolygók gravitációs mezője
03:52
by the gravitationalgravitációs fieldsmezők of the planetsbolygók
77
220125
2143
teljesen kiszámítható módon
03:54
in entirelyteljesen predictablekiszámítható waysmódokon.
78
222292
2517
tolja és húzza a jeges égitesteket.
03:56
Everything goesmegy around the SunNap
exactlypontosan the way it is supposedfeltételezett to.
79
224833
4709
Minden úgy kering a Nap körül,
ahogy az várható.
04:02
AlmostSzinte.
80
230958
1268
Azaz csak majdnem.
04:04
So in 2003,
81
232250
2059
2003-ban
04:06
I discoveredfelfedezett what was at the time
82
234333
1893
felfedeztem az egész Naprendszer
04:08
the mosta legtöbb distanttávoli knownismert objecttárgy
in the entireteljes solarnap- systemrendszer.
83
236250
3684
addig megismert legtávolabbi objektumát.
04:11
It's hardkemény not to look
at that lonelymagányos bodytest out there
84
239958
2476
Elnézve ezt a magányos égitestet
04:14
and say, oh yeah, sure,
so LowellLowell was wrongrossz,
85
242458
2060
nehéz azt mondani:
Persze, Lowell tévedett,
04:16
there was no planetbolygó just beyondtúl NeptuneNeptunusz,
86
244542
1934
nem volt bolygó a Neptunuszon túl, de ez –
04:18
but this, this could be a newúj planetbolygó.
87
246500
2559
lehet, hogy ez egy új bolygó.
A valódi kérdés az volt,
04:21
The realigazi questionkérdés we had was,
88
249083
1476
hogy milyen pályát ír le a Nap körül.
04:22
what kindkedves of orbitpálya
does it have around the SunNap?
89
250583
2310
04:24
Does it go in a circlekör around the SunNap
90
252917
1934
Körbejárja a Napot
04:26
like a planetbolygó should?
91
254875
1559
a bolygókra jellemző módon,
04:28
Or is it just a typicaltipikus membertag
of this icyjeges beltöv of bodiestestületek
92
256458
3893
vagy csak a jeges égitestekből
álló övezet egyik tipikus tagja,
04:32
that got a little bitbit tosseddobta outwardpasszív
and it's now on its way back in?
93
260375
4059
amely kijjebb került,
és most visszafelé igyekszik?
Pontosan ezt a kérdést akarták
megválaszolni a csillagászok
04:36
This is preciselypontosan the questionkérdés
94
264458
2518
04:39
the astronomerscsillagászok were tryingmegpróbálja
to answerválasz about UranusUránusz 200 yearsévek agoezelőtt.
95
267000
4601
az Uránusszal kapcsolatban
200 évvel ezelőtt.
04:43
They did it by usinghasználva
overlookedfigyelmen kívül hagyott observationsmegfigyelések of UranusUránusz
96
271625
3768
Felhasználták ehhez az Uránusszal
kapcsolatos megfigyelési adatokat,
melyeket 91 évvel
a felfedezése előtt regisztráltak
04:47
from 91 yearsévek before its discoveryfelfedezés
97
275417
2351
04:49
to figureábra out its entireteljes orbitpálya.
98
277792
1726
teljes pályájának meghatározásához.
04:51
We couldn'tnem tudott go quiteegészen that farmessze back,
99
279542
2017
Mi nem tudtunk visszamenni
ilyen hosszú időre,
04:53
but we did find observationsmegfigyelések
of our objecttárgy from 13 yearsévek earlierkorábban
100
281583
4601
de találtunk megfigyeléseket
az objektumunkról 13 évvel korábbról,
ezáltal meg tudtuk állapítani,
hogyan mozog a Nap körül.
04:58
that allowedengedélyezett us to figureábra out
how it wentment around the SunNap.
101
286208
2685
Tehát a kérdés az,
05:00
So the questionkérdés is,
102
288917
1267
hogy kör alakú pályán kering-e
a Nap körül, mint egy bolygó,
05:02
is it in a circularkör alakú orbitpálya
around the SunNap, like a planetbolygó,
103
290208
2726
05:04
or is it on its way back in,
104
292958
1393
vagy visszafelé tart,
05:06
like one of these typicaltipikus icyjeges bodiestestületek?
105
294375
1893
mint a többi jeges objektum.
05:08
And the answerválasz is
106
296292
1684
A válasz:
05:10
no.
107
298000
1268
nem.
05:11
It has a massivelymasszívan elongatedHosszúkás orbitpálya
108
299292
2767
Hosszan elnyúlt pályán halad,
05:14
that takes 10,000 yearsévek
to go around the SunNap.
109
302083
3935
amelyen 10 000 év alatt
kerüli meg a Napot.
05:18
We namednevezett this objecttárgy SednaSedna
110
306042
2017
Sednának neveztük el ezt az égitestet
05:20
after the InuitInuit goddessistennő of the seatenger,
111
308083
1851
az eszkimók tengeristennőjéről,
05:21
in honorbecsület of the coldhideg, icyjeges placeshelyek
where it spendskölt all of its time.
112
309958
4060
utalva a hideg, jeges helyekre,
ahol idejének nagy részét tölti.
05:26
We now know that SednaSedna,
113
314042
1601
Ma már tudjuk, hogy a Sedna
05:27
it's about a thirdharmadik the sizeméret of PlutoPlútó
114
315667
1767
a Plútó méretének harmada,
05:29
and it's a relativelyviszonylag typicaltipikus membertag
115
317458
2060
és a Neptunuszon túli jeges égitestek
05:31
of those icyjeges bodiestestületek out beyondtúl NeptuneNeptunusz.
116
319542
2809
tipikus tagja.
05:34
RelativelyViszonylag typicaltipikus,
exceptkivéve for this bizarrebizarr orbitpálya.
117
322375
3851
Nagyjából tipikus,
kivéve különös pályáját.
Ha ránéznek, azt gondolhatják:
05:38
You mightesetleg look at this orbitpálya and say,
118
326250
1768
05:40
"Yeah, that's bizarrebizarr,
10,000 yearsévek to go around the SunNap,"
119
328042
2726
"Tényleg különös, hogy 10 000 év alatt
kerüli meg a Napot."
05:42
but that's not really the bizarrebizarr partrész.
120
330792
1934
De nem ez az igazán különös benne,
hanem az, hogy a 10 000 év alatt
05:44
The bizarrebizarr partrész is
that in those 10,000 yearsévek,
121
332750
2191
semmi máshoz nem kerül közel
a Naprendszerben.
05:46
SednaSedna never comesjön closeBezárás
to anything elsemás in the solarnap- systemrendszer.
122
334965
3969
05:50
Even at its closestlegközelebb approachmegközelítés to the SunNap,
123
338958
2310
Amikor a Sedna a legközelebb van a Naphoz,
05:53
SednaSedna is furthertovábbi from NeptuneNeptunusz
124
341292
2309
távolabb van a Neptunusztól,
05:55
than NeptuneNeptunusz is from the EarthFöld.
125
343625
2208
mint a Neptunusz a Földtől.
05:59
If SednaSedna had had an orbitpálya like this,
126
347042
2142
Ha a Sednának ilyen pályája
lenne, mint ez,
06:01
that kissescsókok the orbitpálya of NeptuneNeptunusz
onceegyszer around the SunNap,
127
349208
2601
amely súrolja a Neptunusz pályáját
a Nap körül keringve,
06:03
that would have actuallytulajdonképpen been
really easykönnyen to explainmegmagyarázni.
128
351833
3018
az könnyen megmagyarázható lenne.
06:06
That would have just been an objecttárgy
129
354875
1768
Akkor olyan égitest lenne,
06:08
that had been in
a circularkör alakú orbitpálya around the SunNap
130
356667
2267
amely kör alakú pályán
keringett a Nap körül
06:10
in that regionvidék of icyjeges bodiestestületek,
131
358958
1435
a jeges égitestek régiójában,
06:12
had gottenütött a little bitbit
too closeBezárás to NeptuneNeptunusz one time,
132
360417
2524
és valamikor túl közel
került a Neptunuszhoz,
06:14
and then got slingshotcsúzli out
and is now on its way back in.
133
362965
2834
ezért kilökődött, és most visszafelé tart.
06:19
But SednaSedna never comesjön closeBezárás
to anything knownismert in the solarnap- systemrendszer
134
367333
4726
De a Sedna sosem kerül közel a Naprendszer
egyetlen ismert objektumához sem,
06:24
that could have givenadott it that slingshotcsúzli.
135
372083
2393
amely így kilökhette volna.
06:26
NeptuneNeptunusz can't be responsiblefelelős,
136
374500
2018
A Neptunusz nem lehetett az oka,
06:28
but something had to be responsiblefelelős.
137
376542
3101
de valami más igen.
06:31
This was the first time sincemivel 1845
138
379667
2934
1845 óta ez volt az első alkalom,
06:34
that we saw the gravitationalgravitációs effectshatások
of something in the outerkülső solarnap- systemrendszer
139
382625
4934
hogy láttuk valaminek a gravitációs
hatásait a külső Naprendszerben,
06:39
and didn't know what it was.
140
387583
1500
de nem tudtuk, hogy mi az.
06:42
I actuallytulajdonképpen thought I knewtudta
what the answerválasz was.
141
390208
2893
Valójában azt gondoltam, tudom a választ.
06:45
Sure, it could have been
some distanttávoli, giantóriás planetbolygó
142
393125
4018
Persze lehetett volna
egy távoli, óriási bolygó
06:49
in the outerkülső solarnap- systemrendszer,
143
397167
1267
a külső Naprendszerben,
06:50
but by this time,
that ideaötlet was so ridiculousnevetséges
144
398458
2351
de ez az elgondolás akkorra már
annyira nevetségessé
06:52
and had been so thoroughlyalaposan discreditedhitelét
145
400833
1851
és tarthatatlanná vált,
hogy nem vettem túl komolyan.
06:54
that I didn't take it very seriouslyKomolyan.
146
402708
1810
De 4,5 milliárd évvel ezelőtt,
06:56
But 4.5 billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt,
147
404542
1267
06:57
when the SunNap formedalakított in a cocoongubó
of hundredsszáz of other starscsillagok,
148
405833
4851
amikor a Nap több száz társával
egy csillagbölcsőben formálódott,
07:02
any one of those starscsillagok
149
410708
1268
bármelyik csillag
07:04
could have gottenütött
just a little bitbit too closeBezárás to SednaSedna
150
412000
2643
közel kerülhetett a Sednához,
07:06
and perturbedzaklatott it onto-ra the orbitpálya
that it has todayMa.
151
414667
3976
és arra a pályára juttathatta,
amelyen most van.
07:10
When that clusterfürt of starscsillagok
dissipatedzüllött into the galaxygalaktika,
152
418667
3892
A csillaghalmaz eloszlott a galaxisban,
07:14
the orbitpálya of SednaSedna would have been
left as a fossilkövület recordrekord
153
422583
3768
és a Sedna pályája
a Nap korai történetének
ősmaradványaként maradt itt.
07:18
of this earliestlegkorábbi historytörténelem of the SunNap.
154
426375
2476
07:20
I was so excitedizgatott by this ideaötlet,
155
428875
1809
Annyira felcsigázott ez az elgondolás,
07:22
by the ideaötlet that we could look
156
430708
1476
hogy láthatjuk
07:24
at the fossilkövület historytörténelem
of the birthszületés of the SunNap,
157
432208
2226
a Nap születésének ősi nyomait,
07:26
that I spentköltött the nextkövetkező decadeévtized
158
434458
1601
hogy a következő évtizedben
07:28
looking for more objectstárgyak
with orbitspályája like SednaSedna.
159
436083
2726
további objektumokat kerestem,
amelyek pályája hasonlít a Sednáéhoz.
07:30
In that ten-yeartízéves periodidőszak, I foundtalál zeronulla.
160
438833
3435
A tíz év alatt egyet sem találtam.
07:34
(LaughterNevetés)
161
442292
1017
(Nevetés)
07:35
But my colleagueskollégák, ChadCsád TrujilloTrujillo
and ScottScott SheppardSheppard, did a better jobmunka,
162
443333
3518
De kollégáim, Chad Trujillo
és Scott Sheppard jobb munkát végeztek,
és több olyan objektumot is találtak,
amelyek pályája hasonló a Sednához,
07:38
and they have now foundtalál severalszámos objectstárgyak
with orbitspályája like SednaSedna,
163
446875
3018
07:41
whichmelyik is superszuper excitingizgalmas.
164
449917
1767
és ez nagyon izgalmas.
De ennél is érdekesebb az megállapításuk,
07:43
But what's even more interestingérdekes
165
451708
1524
07:45
is that they foundtalál that all these objectstárgyak
166
453256
2762
hogy ezek az objektumok
nemcsak abban hasonlítanak,
07:48
are not only on these distanttávoli,
elongatedHosszúkás orbitspályája,
167
456042
3892
hogy távoli, elnyújtott
pályákon keringenek,
07:51
they alsois shareOssza meg a commonközös valueérték
of this obscurehomályos orbitalorbitális parametera paraméter
168
459958
5351
hanem azonos az egyik pályaadatuk,
07:57
that in celestialégi mechanicsmechanika we call
argumentérv of perihelionPerihélium távolsága:.
169
465333
3959
amit az égi mechanikában
a napközelponttal bezárt szögnek nevezünk.
Mikor rájöttek, hogy azonosak
a napközelponttal bezárt szögek,
08:02
When they realizedrealizált it was clusteredfürtözött
in argumentérv of perihelionPerihélium távolsága:,
170
470250
2934
azonnal elkezdtek lelkesedni,
08:05
they immediatelyazonnal jumpedugrott up and down,
171
473208
1768
hogy ezt biztos egy távoli,
óriási bolygó okozza,
08:07
sayingmondás it mustkell be causedokozott
by a distanttávoli, giantóriás planetbolygó out there,
172
475000
2976
ami tényleg nagyon izgalmas,
csakhogy nincs értelme.
08:10
whichmelyik is really excitingizgalmas,
exceptkivéve it makesgyártmányú no senseérzék at all.
173
478000
3059
08:13
Let me try to explainmegmagyarázni it
to you why with an analogyanalógia.
174
481083
2518
Hadd magyarázzam el egy analógiával.
08:15
ImagineKépzeld el a personszemély walkinggyalogló down a plazaköztér
175
483625
3309
Képzeljünk el valakit,
aki sétál egy téren,
08:18
and looking 45 degreesfok to his right sideoldal.
176
486958
3334
és 45 fokkal jobbra néz.
Sok minden miatt történhet ez,
08:23
There's a lot of reasonsokok
that mightesetleg happentörténik,
177
491125
2059
pofonegyszerű a magyarázat.
08:25
it's superszuper easykönnyen to explainmegmagyarázni, no bignagy dealüzlet.
178
493208
1935
Képzeljenek el most sok embert,
08:27
ImagineKépzeld el now manysok differentkülönböző people,
179
495167
1809
08:29
all walkinggyalogló in differentkülönböző
directionsirányok acrossát the plazaköztér,
180
497000
3893
akik mind más irányba mennek a téren,
08:32
but all looking 45 degreesfok
to the directionirány that they're movingmozgó.
181
500917
3267
de mind 45 fokra néznek másfelé
a haladási irányukhoz képest.
08:36
Everybody'sMindenki movingmozgó
in differentkülönböző directionsirányok,
182
504208
2018
Mindenki más irányba mozog,
08:38
everybody'smindenkié looking
in differentkülönböző directionsirányok,
183
506250
2143
mindenki más irányba néz,
08:40
but they're all looking 45 degreesfok
to the directionirány of motionmozgás.
184
508417
3309
de mind 45 fokkal néznek másfelé
a haladási irányukhoz képest.
08:43
What could causeok something like that?
185
511750
1833
Mi okozhatja ezt?
08:46
I have no ideaötlet.
186
514917
1267
Fogalmam sincs.
08:48
It's very difficultnehéz to think of any reasonok
that that would happentörténik.
187
516208
3726
Nehéz bármire gondolni, ami ezt kiváltja.
08:51
(LaughterNevetés)
188
519958
1351
(Nevetés)
08:53
And this is essentiallylényegében
what that clusteringfürtözés
189
521333
2851
Lényegében ezt jelenti
08:56
in argumentérv of perihelionPerihélium távolsága: was tellingsokatmondó us.
190
524208
3393
a napközelponttal
bezárt szögek azonossága.
08:59
ScientistsA tudósok were generallyáltalában baffledmegzavarodott
and they assumedfeltételezett it mustkell just be a flukeFluke
191
527625
3559
A tudósok összezavarodtak,
és azt gondolták,
hogy ez véletlen, vagy hibás megfigyelés.
09:03
and some badrossz observationsmegfigyelések.
192
531208
1351
09:04
They told the astronomerscsillagászok,
193
532583
1768
Azt mondták a csillagászoknak:
09:06
"Do better measurementsmérések."
194
534375
2393
"Mérjetek pontosabban!"
09:08
I actuallytulajdonképpen tookvett a very carefulóvatos look
at those measurementsmérések, thoughbár,
195
536792
3101
Nagyon alaposan megvizsgáltam a méréseket,
és igazuk volt.
09:11
and they were right.
196
539917
1267
Ezeknél az objektumoknál
09:13
These objectstárgyak really did all shareOssza meg
197
541208
1893
09:15
a commonközös valueérték of argumentérv of perihelionPerihélium távolsága:,
198
543125
2476
ugyanaz volt a napközelponttal
bezárt szög értéke –
09:17
and they shouldn'tne.
199
545625
1393
meglepő módon.
09:19
Something had to be causingokozó that.
200
547042
2208
Valaminek okoznia kellett ezt.
09:23
The finalvégső piecedarab of the puzzlekirakós játék
camejött into placehely in 2016,
201
551125
4309
A kirakós utolsó darabja
2016-ban került a helyére,
09:27
when my colleaguekolléga, KonstantinKonstantin BatyginBatygin,
202
555458
2518
amikor kollégámmal, Konstantin Batyginnal,
09:30
who worksművek threehárom doorsajtók down from me, and I
203
558000
2643
aki három irodával arrébb dolgozik,
09:32
realizedrealizált that the reasonok
that everybodymindenki was baffledmegzavarodott
204
560667
2601
rájöttünk, hogy azért
zavarodott össze mindenki,
09:35
was because argumentérv of perihelionPerihélium távolsága:
was only partrész of the storysztori.
205
563292
4726
mert a napközelponttal bezárt szög
csak egyik része a történetnek.
Ha megfelelő módon nézzük
ezeket az objektumokat,
09:40
If you look at these
objectstárgyak the right way,
206
568042
2059
09:42
they are all actuallytulajdonképpen linedvonalazott up
in spacehely in the sameazonos directionirány,
207
570125
4059
akkor láthatjuk, hogy egy irányba
rendeződnek a térben,
09:46
and they're all tiltedferde in spacehely
in the sameazonos directionirány.
208
574208
3726
és egy irányba dőlnek.
09:49
It's as if all those people on the plazaköztér
are all walkinggyalogló in the sameazonos directionirány
209
577958
4351
Olyan, mintha az összes ember
a téren egy irányba menne,
09:54
and they're all looking
45 degreesfok to the right sideoldal.
210
582333
3435
és mind 45 fokkal jobbra néznének.
09:57
That's easykönnyen to explainmegmagyarázni.
211
585792
1267
Ezt könnyű megmagyarázni.
09:59
They're all looking at something.
212
587083
2476
Mindannyian néznek valamit.
10:01
These objectstárgyak in the outerkülső solarnap- systemrendszer
are all reactingreagáló to something.
213
589583
4125
Ezek az objektumok a külső Naprendszerben
mind reagálnak valamire.
10:07
But what?
214
595000
1726
De mire?
10:08
KonstantinKonstantin and I spentköltött a yearév
215
596750
2976
Konstantin és én egy évig dolgoztunk azon,
10:11
tryingmegpróbálja to come up with any explanationmagyarázat
other than a distanttávoli, giantóriás planetbolygó
216
599750
4809
hogy valami más magyarázattal álljunk elő,
mint hogy van egy távoli, óriási bolygó
10:16
in the outerkülső solarnap- systemrendszer.
217
604583
1268
a külső Naprendszerben.
10:17
We did not want to be the 33rdRd and 34thth
people in historytörténelem to proposejavasol this planetbolygó
218
605875
5434
Nem akartunk a 33. és 34. személy lenni,
aki felveti e bolygó létezését,
10:23
to yetmég again be told we were wrongrossz.
219
611333
2334
aztán odamondják nekünk, hogy tévedtünk.
10:26
But after a yearév,
220
614792
1767
De egy év után
10:28
there was really no choiceválasztás.
221
616583
1310
nem volt más választás.
10:29
We could come up with no other explanationmagyarázat
222
617917
2142
Nem tudtunk más magyarázattal előállni,
10:32
other than that there is a distanttávoli,
223
620083
2500
mint hogy van egy távoli,
10:34
massivetömeges planetbolygó on an elongatedHosszúkás orbitpálya,
224
622625
3268
nagy tömegű bolygó egy elnyújtott pályán,
10:37
inclinedferde to the restpihenés of the solarnap- systemrendszer,
225
625917
2059
amely a Naprendszer többi része felé dől,
10:40
that is forcingkényszerítve these patternsminták
for these objectstárgyak
226
628000
2726
és rákényszeríti ezt az elhelyezkedést
a külső Naprendszer objektumaira.
10:42
in the outerkülső solarnap- systemrendszer.
227
630750
2018
10:44
GuessHiszem what elsemás a planetbolygó like this does.
228
632792
2142
Találják ki, mit csinál még
egy ilyen bolygó.
10:46
RememberNe feledje that strangefurcsa orbitpálya of SednaSedna,
229
634958
1851
Emlékezzenek a Sedna különös pályájára,
10:48
how it was kindkedves of pulledhúzta away
from the SunNap in one directionirány?
230
636833
2935
és arra, hogyan térítették el
a Naptól egy bizonyos irányba.
10:51
A planetbolygó like this would make
orbitspályája like that all day long.
231
639792
3726
Egy ilyen bolygó egész nap
hasonló rendellenességet okoz.
10:55
We knewtudta we were onto-ra something.
232
643542
2309
Tudtuk, hogy valami kikerekedik ebből.
10:57
So this bringshoz us to todayMa.
233
645875
2976
Ezzel eljutottunk a mába.
11:00
We are basicallyalapvetően 1845, ParisPárizs.
234
648875
4184
A helyzet olyan, mintha 1845-ben
Párizsban lennénk.
11:05
(LaughterNevetés)
235
653083
1185
(Nevetés)
11:06
We see the gravitationalgravitációs effectshatások
of a distanttávoli, giantóriás planetbolygó,
236
654292
5309
Látjuk egy távoli, óriási bolygó
gravitációs hatásait,
11:11
and we are tryingmegpróbálja to work out
the calculationsszámítások
237
659625
2226
próbáljuk számításokkal meghatározni,
11:13
to tell us where to look,
to pointpont our telescopestávcsövek,
238
661875
3018
merre keressük, hogy odairányítsuk
a távcsövünket,
hogy megtaláljuk ezt a bolygót.
11:16
to find this planetbolygó.
239
664917
1267
11:18
We'veMost már doneKész massivetömeges suiteslakosztályok
of computerszámítógép simulationsszimulációk,
240
666208
2375
Rengeteg számítógépes szimulációt
és több hónapig tartó
analitikus számításokat végeztünk,
11:21
massivetömeges monthshónap of analyticanalitikus calculationsszámítások
241
669292
1934
11:23
and here'sitt what I can tell you so farmessze.
242
671250
2559
és egyelőre erről tudok beszámolni:
11:25
First, this planetbolygó,
whichmelyik we call PlanetBolygó NineKilenc,
243
673833
3185
Először is ez a bolygó,
amit kilencedik bolygónak nevezünk,
11:29
because that's what it is,
244
677042
2583
mivelhogy bolygó,
11:32
PlanetBolygó NineKilenc is sixhat timesalkalommal
the masstömeg of the EarthFöld.
245
680750
3268
hatszor akkora tömegű, mint a Föld.
11:36
This is no slightly-smaller-than-Plutoenyhén kisebb-Plútó,
246
684042
2226
Már nem arról van szó,
hogy kicsit kisebb, mint a Plútó,
11:38
let's-all-argue-about-akadályok '-minden-megvitat-körülbelül-
whether-it's-a-planet-or-nothogy-ez-a-bolygó-vagy-nem thing.
247
686292
2726
vitassuk meg, hogy bolygó-e vagy sem.
Ez az ötödik legnagyobb bolygó
az egész Naprendszerben.
11:41
This is the fifthötödik largestlegnagyobb planetbolygó
in our entireteljes solarnap- systemrendszer.
248
689042
3309
11:44
For contextkontextus, let me showelőadás you
the sizesméretek of the planetsbolygók.
249
692375
3643
Összehasonlításként
megmutatom a bolygók méretét.
11:48
In the back there,
you can the massivetömeges JupiterJupiter and SaturnSzaturnusz.
250
696042
4142
Hátul láthatják a nagy tömegű
Jupitert és Szaturnuszt.
11:52
NextKövetkező to them, a little bitbit smallerkisebb,
UranusUránusz and NeptuneNeptunusz.
251
700208
2643
Mellettük a kicsit kisebb
Uránuszt és Neptunuszt.
11:54
Up in the cornersarok, the terrestrialföldi planetsbolygók,
MercuryHigany, VenusVénusz, EarthFöld and MarsMars.
252
702875
3477
Felül vannak a Föld típusú bolygók:
Merkúr, Vénusz, Föld, Mars.
11:58
You can even see that beltöv
253
706376
1350
Láthatják a Neptunuszon túli
jeges égitestek övezetét is,
11:59
of icyjeges bodiestestületek beyondtúl NeptuneNeptunusz,
of whichmelyik PlutoPlútó is a membertag,
254
707750
3143
amelynek egyik tagja a Plútó –
12:02
good luckszerencse figuringösszeadás out whichmelyik one it is.
255
710917
1858
szerencsére kivehető, hogy melyik az.
12:04
And here is PlanetBolygó NineKilenc.
256
712799
2416
És itt van a kilencedik bolygó.
12:08
PlanetBolygó NineKilenc is bignagy.
257
716583
2435
A kilencedik bolygó nagy.
A kilencedik bolygó olyan nagy,
12:11
PlanetBolygó NineKilenc is so bignagy,
258
719042
1267
12:12
you should probablyvalószínűleg wondercsoda
why haven'tnincs we foundtalál it yetmég.
259
720333
2601
hogy bizonyára csodálkoznak,
hogyan nem vettük észre idáig.
12:14
Well, PlanetBolygó NineKilenc is bignagy,
260
722958
1268
A kilencedik bolygó nagy,
12:16
but it's alsois really, really farmessze away.
261
724250
2101
de igen messze van.
12:18
It's something like
15 timesalkalommal furthertovábbi away than NeptuneNeptunusz.
262
726375
4684
Körülbelül 15-ször messzebb,
mint a Neptunusz,
12:23
And that makesgyártmányú it about 50,000 timesalkalommal
fainterhalványabb than NeptuneNeptunusz.
263
731083
3268
így nagyjából 50 000-szer halványabb nála.
12:26
And alsois, the skyég is a really bignagy placehely.
264
734375
2934
Ezenkívül az égbolt hatalmas.
12:29
We'veMost már narrowedszűkült down where we think it is
265
737333
2143
Leszűkítettük a helyet,
ahol sejteni véljük,
12:31
to a relativelyviszonylag smallkicsi areaterület of the skyég,
266
739500
2518
egy viszonylag kisebb területre,
12:34
but it would still take us yearsévek
267
742042
1892
de még így is évekig tart,
12:35
to systematicallyrendszeresen coverborító
the areaterület of the skyég
268
743958
2351
míg szisztematikusan
feltérképezzük ezt a területet
12:38
with the largenagy telescopestávcsövek that we need
269
746333
1851
olyan nagy távcsövekkel,
12:40
to see something that's
this farmessze away and this faintelájul.
270
748208
3310
amelyekkel ellátunk ilyen messzire
és ilyen halvány pontra.
12:43
LuckilySzerencsére, we mightesetleg not have to.
271
751542
3142
Szerencsés esetben lehet,
hogy nem lesz rá szükség.
12:46
Just like BouvardBouvard used
unrecognizedismeretlen observationsmegfigyelések of UranusUránusz
272
754708
4893
Ahogy Bouvard is használt fel nem ismert
megfigyeléseket az Uránusznál,
12:51
from 91 yearsévek before its discoveryfelfedezés,
273
759625
2768
amelyeket a bolygó felfedezése előtt
91 évvel végeztek,
12:54
I bettét that there are unrecognizedismeretlen imagesképek
274
762417
3767
fogadok, hogy vannak fel nem ismert képek,
12:58
that showelőadás the locationelhelyezkedés of PlanetBolygó NineKilenc.
275
766208
2875
amelyek a kilencedik bolygó
helyét mutatják.
13:02
It's going to be a massivetömeges
computationalszámítási undertakingvállalkozás
276
770000
3059
Nagyszabású vállalkozás lesz
13:05
to go throughkeresztül all of the oldrégi dataadat
277
773083
2310
áttekinteni az összes régi adatot,
13:07
and pickszed out that one faintelájul movingmozgó planetbolygó.
278
775417
2916
és kiszúrni egy halvány, mozgó bolygót.
13:11
But we're underwayúton.
279
779292
1351
De haladunk,
13:12
And I think we're gettingszerzés closeBezárás.
280
780667
2309
és szerintem közeledünk.
13:15
So I would say, get readykész.
281
783000
2518
Szóval, készüljenek fel!
13:17
We are not going to matchmérkőzés LeLe Verrier'sVerrier 's
282
785542
3976
Nem fogjuk megismételni
Le Verrier rekordját,
13:21
"make a predictionjóslás,
283
789542
1267
hogy: "találják meg a bolygót
13:22
have the planetbolygó foundtalál in a singleegyetlen night
284
790833
1893
egyetlen éjszaka alatt
ilyen kis távolságra attól,
ahová jelezték".
13:24
that closeBezárás to where
you predictedjósolt it" recordrekord.
285
792750
2184
13:26
But I do bettét that withinbelül
the nextkövetkező couplepárosít of yearsévek
286
794958
3935
De fogadok, hogy pár éven belül
13:30
some astronomercsillagász somewherevalahol
287
798917
2392
valahol egy csillagász
13:33
will find a faintelájul pointpont of lightfény,
288
801333
2226
talál majd egy halvány fénypontot,
13:35
slowlylassan movingmozgó acrossát the skyég
289
803583
2268
amely lassan mozog az égen,
13:37
and triumphantlydiadalmasan announcebejelent
the discoveryfelfedezés of a newúj,
290
805875
3309
és diadalmasan bejelenti
Naprendszerünk új,
valószínűleg nem utolsó,
13:41
and quiteegészen possiblyesetleg not the last,
291
809208
2435
valódi bolygójának felfedezését.
13:43
realigazi planetbolygó of our solarnap- systemrendszer.
292
811667
2476
Köszönöm.
13:46
Thank you.
293
814167
1267
(Taps)
13:47
(ApplauseTaps)
294
815458
3625
Translated by Zsuzsanna Lőrincz
Reviewed by Zsuzsa Viola

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Brown - Planetary astronomer
Mike Brown scans the skies searching for and intensely studying distant bodies in our solar system in the hope of gaining insight into how our planet and the planets around it came to be.

Why you should listen
Mike Brown has discovered dozens of dwarf planets (and demoted one object from planet to dwarf planet) and is currently hot on the trail of Planet Nine -- a hypothesized body that is possibly the fifth largest planet of our solar system.

Brown is the Richard and Barbara Rosenberg Professor of Planetary Astronomy at the California Institute of Technology and has been on the faculty there since 1996. He has won many awards and honors for his scholarship, including the Urey Prize for best young planetary scientist from the American Astronomical Society's Division of Planetary Sciences; a Presidential Early Career Award; a Sloan Fellowship; the 2012 Kavli Prize in Astrophysics; and, of course, the one that started his career, an honorable mention in his fifth-grade science fair. He was inducted into the National Academy of Science in 2014. He was also named one of Wired Online's Top Ten Sexiest Geeks in 2006, the mention of which never ceases to make his wife laugh.

Brown received his AB from Princeton in 1987 and his MA and PhD from University of California, Berkeley, in 1990 and 1994, respectively. He is the author of How I Killed Pluto and Why It Had It Coming, a memoir of the discoveries leading to the demotion of Pluto.
More profile about the speaker
Mike Brown | Speaker | TED.com