ABOUT THE SPEAKER
Mary Roach - Writer
Death, the afterlife, and now sex -- Mary Roach tackles the most pondered and least understood conundrums that have baffled humans for centuries. (She's funny, too.)

Why you should listen

Freelance writer and humorist turned accidental science journalist Mary Roach likes to ask the questions we all wonder about but are usually too polite to mention. What happens after we die, anyway? How fast do cadavers rot? Can a corpse have an orgasm?

Writing the Health & Body column for Salon.com quickened her interest in the dead -- that, and looking at the hit count for her columns on cadavers. Her books Stiff and Spook sprung out of research done for a proposed Salon column called the Dead Beat (sadly, it was killed). Her most recent book, Bonk, is a romp through the current landscape of gynecology, sex research and the adult novelty industry.

In addition to her dry (and sometimes silly) wit, Roach has a penchant for funny voices, faking her way through interviews with expert scientists, and wheedling her way into strange locales, among them a dildo factory and under the business end of an ultrasound wand during coitus.

More profile about the speaker
Mary Roach | Speaker | TED.com
TED2009

Mary Roach: 10 things you didn't know about orgasm

Mary Roach: 10 affarijiet li ma kontx taf fuq l-orgasmu

Filmed:
26,911,842 views

L-Awtur ta` "Bonk" Mary Roach, tinvestiga riċerka xjentifika li mhux tant magħrufa, xi ftit minnha li saret sekli ilu, biex tagħmel 10 punti fuq l-orgażmu, ftit minnhom strambi u oħrajn li jġibu tbissima. (Din it-taħdita hi immirata lejn udjenza adulta. Id-diskrezzjoni ta min qed jara hi avżata)
- Writer
Death, the afterlife, and now sex -- Mary Roach tackles the most pondered and least understood conundrums that have baffled humans for centuries. (She's funny, too.) Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:22
AlrightAlright. I'm going to showjuru you a couplekoppja of imagesimmaġini
0
4000
4000
Mela se nurikhom xi stampi,
00:26
from a very divertingjaljenaw paperkarta
1
8000
3000
minn riċerka pjaċevoli, mhux tas-soltu,
00:29
in The JournalĠurnal of UltrasoundUltrasound in MedicineMediċina.
2
11000
4000
minn go "The Journal of Ultrasound in Medecine"
00:33
I'm going to go way out on a limbparti and say that it is the mostl-aktar divertingjaljenaw paperkarta
3
15000
3000
U hawn ha nissogra ngħid li dan hu l-izjed artiklu pjaċevoli
00:36
ever publishedippubblikat in The JournalĠurnal of UltrasoundUltrasound in MedicineMediċina.
4
18000
3000
li qatt ġie ipubblikat f'"The Journal of Ultrasound in Medicine"
00:39
The titletitlu is "ObservationsL-osservazzjonijiet of In-UteroFl-utru MasturbationMasturbation."
5
21000
5000
It-titlu hu "Observations of In-Utero Masturbation." - "Osservazzjoni ta` Masturbazzjoni fil-guf"
00:44
(LaughterLaughter)
6
26000
3000
(Daħq)
00:47
Okay. Now on the left you can see the handidejn -- that's the bigkbir arrowvleġġa --
7
29000
4000
Okay. Mela fuq ix-xellug tistaw taraw l-id. Dik il-vleġġa l-kbira.
00:51
and the penispene on the right. The handidejn hoveringtieqaf.
8
33000
3000
U l-pene fuq il-lemin. Bl-id qeda il-fuq.
00:54
And over here we have,
9
36000
2000
U fuq din in-naħa għandna
00:56
in the wordskliem of radiologistRadiologist IsraelL-Iżrajel MeisnerMeisner,
10
38000
3000
fil-kliem tar-radjoloġista Iżraeljan Meisner,
00:59
"The handidejn graspinggrasping the penispene in a fashionmoda resemblingli jixbħu masturbationmasturbation movementsmovimenti."
11
41000
5000
"L-id taqbad il-pene, f'movimenti assoċċjati mal-masturbazzjoni"
01:04
BearIkollhom in mindmind this was an ultrasoundultrasound,
12
46000
2000
Żommu f'moħħkhom li dan "ultrasound".
01:06
so it would have been movingjiċċaqalqu imagesimmaġini.
13
48000
2000
Jiġifieri li dawn ikunu stampa tiċċallaq.
01:08
OrgasmOrgasm is a reflexr-rifless of the autonomicnervituri nervousnervuż systemsistema.
14
50000
3000
L-Orgażmu huwa prodott tas-sistema nervuż awtonomiku.
01:11
Now this is the partparti of the nervousnervuż systemsistema
15
53000
2000
Din hija il-parti mis-sistema nervuża
01:13
that dealsjittratta with the things that we don't consciouslykonxjament controlkontroll,
16
55000
3000
li tieħu ħsieb dawk l-affarijiet li man nkunux konxji minnhom.
01:16
like digestiondiġestjoni, heartqalb raterata and sexualsesswali arousalarousal.
17
58000
4000
bħad-diġestjoni, ir-ritmu tal-qalb, u l-istimulu sesswali.
01:20
And the orgasmorga reflexr-rifless can be triggeredattivat
18
62000
2000
L-orgażmu jista jiġi stimulat
01:22
by a surprisinglyb'mod sorprendenti broadwiesgħa rangefirxa of inputinput.
19
64000
4000
b'ħafna modi.
01:26
GenitalĠenitali stimulationstimulazzjoni. DuhDuh.
20
68000
3000
Stimulazzjoni ġenitali. Duh.
01:29
But alsoukoll KinseyKinsey interviewedintervistati a womanmara
21
71000
2000
Imma fl-istess ħin Kinsey, kellu intervista ma mara,
01:31
who could be broughtmiġjuba to orgasmorga
22
73000
3000
li setgħet torgażma
01:34
by havingwara li someonexi ħadd strokestroke her eyebroweyebrow.
23
76000
3000
billi xi ħadd jmellsila il-ħaġeb. eyebrow
01:37
People with spinalspinali cordkorda injuriesferiti,
24
79000
2000
Uħud bi ħsara fl-ispina,
01:39
like paraplegiasparaplegias, quadriplegiasquadriplegias,
25
81000
2000
bħal parapliġja u kwadrupliġja, fi kliem ieħor paraliżi
01:41
will oftenħafna drabi developjiżviluppaw a very, very sensitivesensittiv areażona
26
83000
3000
ħafna drabi jkollhom xi parti sensittiva ħafna ħafna
01:44
right abovehawn fuq the levellivell of theirtagħhom injuryħsara,
27
86000
2000
eżatt il-fuq minn fejn weġġgħu.
01:46
whereverkull fejn that is.
28
88000
2000
Tkun fejn tkun.
01:48
There is suchtali a thing as a kneeirkoppa orgasmorga in the literatureletteratura.
29
90000
3000
Hemm dokumentat orgażmu tal-irkoppa fil-kitba.
01:51
I think the mostl-aktar curiouskurjuż one that I camedaħal acrossmadwar
30
93000
4000
Naħseb l-iżjed każ kurjuż li qatt iltqajt miegħu
01:55
was a casekaż reportrapport of a womanmara
31
97000
2000
kien il-każ irappurtat taċ waħda mara
01:57
who had an orgasmorga everykull wieħed time she brushedjitfarfar her teethsnien.
32
99000
4000
li kellha orgażmu kull darba li taħsel sniena.
02:01
(LaughterLaughter)
33
103000
3000
(Iżjed daħq)
02:04
This was something in the complexkumpless
34
106000
3000
Din kellha x'taqsam,
02:07
sensory-motorsensorja tal-mutur actionazzjoni of brushingbroxk her teethsnien
35
109000
4000
mal-movimenti li tagħmel waqt il-ħasil ta` snien
02:11
was triggeringli kkawża orgasmorga.
36
113000
2000
li kien qed iġegħla torgażma
02:13
And she wentmar to a neurologistnewrologu who was fascinatedfascinated.
37
115000
3000
Imsomma, dil-mara marret għand in-neuroloġista li ħa nteress kbir f'dan il-każ.
02:16
He checkediċċekkjat to see if it was something in the toothpastetoothpaste,
38
118000
3000
Għal l-ewwel iċċekja jekk kienx mit-"toothpaste".
02:19
but no -- it happenedġara with any brandmarka.
39
121000
3000
Imma le, tkun liema tkun id-ditta, ma tagħmilx differenza.
02:22
They stimulatedstimulati her gumsgomom
40
124000
2000
Stimulawla il-ħanek
02:24
with a toothpicktoothpick, to see if that was doing it.
41
126000
2000
b'toothpick, biex jaraw jekk jirnexxilhomx.
02:26
No. It was the wholesħiħ, you know, motionmozzjoni.
42
128000
4000
Le, xejn. Kien il-proċess kollu li kien qed jagħti dar-riżultat.
02:30
And the amazingaqwa thing to me is that
43
132000
3000
U l-biċċa stramba għalija hi,
02:33
now you would think this womanmara would like have
44
135000
2000
li ovvjament se timmaġina li dil-mara se jkollha
02:35
excellenteċċellenti oralorali hygieneiġjene.
45
137000
2000
iġene orali eċċelenti.
02:37
(LaughterLaughter)
46
139000
4000
(Daħq)
02:41
SadlySadly she -- this is what it said in the journalġurnal paperkarta --
47
143000
2000
Sfortunatament, skond il-ġurnal,
02:43
"She believedmaħsub that she was possessedfil-pussess by demonsdemons
48
145000
3000
"Kienet temmen li kienet iposseduta mix-xjaten
02:46
and switchedjinqalbu to mouthwashmouthwash for her oralorali carekura."
49
148000
3000
u bdiet tuża mouthwash għal iġene orali"
02:49
It's so sadimdejjaq.
50
151000
2000
Miskina.
02:51
(LaughterLaughter)
51
153000
1000
(Daħq)
02:52
I interviewedintervistati, when I was workingxogħol on the bookktieb,
52
154000
3000
Meta kont qeda naħdem fuq il-ktieb, kelli intervista
02:55
I interviewedintervistati a womanmara who can think herselflilha nfisha to orgasmorga.
53
157000
4000
ma mara, li bil-ħsieb biss, kien ikollha orgażmu.
02:59
She was partparti of a studystudju at RutgersRutgers UniversityUniversità.
54
161000
3000
Dil-mara kienet parti mill-istudju ta l-Universita taċ Rutgers.
03:02
You gottagotta love that. RutgersRutgers.
55
164000
2000
Ma tistax ma toġgħbokx. Rutgers.
03:04
So I interviewedintervistati her in OaklandOakland,
56
166000
3000
Mela kelli l-intervista magħha f'Oakland
03:07
in a sushisushi restaurantrestorant.
57
169000
2000
f'ristorant li jservi sushi (ikel ġappuniż).
03:09
And I said, "So, could you do it right here?"
58
171000
3000
Staqsejta "Allura, jista jkollok orgażmu issa, hawnhekk?"
03:12
And she said, "Yeah, but you know I'd ratherpjuttost finishfinitura my mealikla if you don't mindmind."
59
174000
3000
U rrispondiet "Iva, imma jekk ma jimpurtax nippreferi nkompli niekol"
03:15
(LaughterLaughter)
60
177000
2000
(Daħq)
03:17
But afterwardswara she was kindtip enoughbiżżejjed to demonstratejuru
61
179000
2000
Wara l-ikla għamlitli dimostrazzjoni
03:19
on a benchbank outsidebarra.
62
181000
2000
fuq bank barra.
03:21
It was remarkablenotevoli. It tookħa about one minuteminuta.
63
183000
2000
Kienet xi ħaga rimarkabbli. ħadet xi minuta biss.
03:23
And I said to her,
64
185000
3000
U staqsejta,
03:26
"Are you just doing this all the time?"
65
188000
3000
"Allura tagħmel hekk il-ħin kollu?"
03:29
(LaughterLaughter)
66
191000
1000
(Daħq)
03:30
She said, "No. HonestlyOnest when I get home I'm usuallyġeneralment too tiredgħajjien."
67
192000
5000
Qaltli "Le. Onestament meta nasal id-dar, nkun għajjiena ħafna issoltu"
03:35
(LaughterLaughter)
68
197000
3000
(Daħq)
03:38
She said that the last time she had donemagħmul it
69
200000
3000
Qaltli li l-aħħar darba li għamlita
03:41
was on the DisneylandDisneyland tramtram.
70
203000
2000
kienet fuq tram f'Disneyland.
03:43
(LaughterLaughter)
71
205000
2000
(Daħq)
03:45
The headquarterskwartieri ġenerali for orgasmorga, alongflimkien the spinalspinali nervenerv,
72
207000
3000
Is-sors ewlieni ta` l-orgażmu, qiegħda man-nervituri tad-dahar
03:48
is something calledimsejħa the sacralsakrali nervenerv rootgħeruq, whichliema is back here.
73
210000
6000
f'xi ħaġa msejħa is-"sacral nerve root". Li qeda hawn wara.
03:54
And if you triggertrigger, if you stimulatejistimulaw l- with an electrodeelettrodu,
74
216000
3000
U jekk tistimula, b'electrode (xokk żgħir)
03:57
the precisepreċiża spotpost, you will triggertrigger an orgasmorga.
75
219000
4000
il-punt eżatt, se jkollok orgażmu.
04:01
And it is a factfatt that you can triggertrigger spinalspinali reflexespalpebrali
76
223000
4000
Filfatt jista jkollok rispons ta` l-ispina
04:05
in deadmejta people --
77
227000
2000
f'nies mejta.
04:07
a certainċerti kindtip of deadmejta personpersuna, a beating-heartjtilfu-qalb cadavercadaver.
78
229000
3000
Ċertu tip ta` mejtin imma, kadavri bil-qalb għada tħabbat.
04:10
Now this is somebodyxi ħadd who is brain-deadbrain-dead,
79
232000
2000
Dan ikun xi ħadd li għandu moħħu mejjet, stat veġetali,
04:12
legallylegalment deadmejta, definitelydefinittivament checkediċċekkjat out,
80
234000
2000
legalment mejjet, ikkonfermat mit-tobba,
04:14
but is beingbenessri keptmiżmuma aliveħaj on a respiratorrespiratur,
81
236000
2000
imma miżmum ħaj fuq il-magni respiratorji,
04:16
so that theirtagħhom organsl-organi will be oxygenatedossiġenat
82
238000
2000
ħalli l-organi tagħhom jiġu ossiġenati sew
04:18
for transplantationtrapjant.
83
240000
2000
biex ikunu jistgħu jintużaw għal trapjant.
04:20
Now in one of these brain-deadbrain-dead people,
84
242000
3000
Mela f'dawn il-mejtin
04:23
if you triggertrigger the right spotpost,
85
245000
2000
jekk tolqot il-post eżatt
04:25
you will see something everykull wieħed now and then.
86
247000
3000
tara rispons kultant.
04:28
There is a reflexr-rifless calledimsejħa the LazarusLazarus reflexr-rifless.
87
250000
2000
Dan ir-rispons jgħidulu ir-rispons ta` Lażżru.
04:30
And this is -- I'll demonstratejuru as bestl-aħjar I can, not beingbenessri deadmejta.
88
252000
6000
U issa ha nipprova nurikhom mill-aħjar li nista, billi miniex mejta.
04:36
It's like this. You triggertrigger the spotpost.
89
258000
2000
Tagħmel hekk, tmiss il-punt eżatt.
04:38
The deadmejta guy, or galgal, goestmur ... like that.
90
260000
5000
U l-mejjet jew mejta tagħmel ... hekk.
04:43
Very unsettlingunsettling for people workingxogħol in pathologypatoloġija labslaboratorji.
91
265000
3000
Ma tantx tiġi apprezzata min minn jaħdem laboratorju patoloġiku.
04:46
(LaughterLaughter)
92
268000
1000
(Daħq)
04:47
Now if you can triggertrigger the LazarusLazarus reflexr-rifless in a deadmejta personpersuna,
93
269000
5000
Issa jekk tista tagħmel ir-rifless ta Lażżru f'persuna mejta,
04:52
why not the orgasmorga reflexr-rifless?
94
274000
3000
għala mhux ir-rifless orgażmatiku?
04:55
I askedstaqsa this questionmistoqsija to a brainmoħħ deathmewt expertespert,
95
277000
4000
Staqsejt dil-mistoqsija lill-esperta fuq stat veġetali,
04:59
StephanieStephanie MannMann, who was foolishfoolish enoughbiżżejjed to returnritorn my emailsemails.
96
281000
3000
Stephanie Mann, li kienet ċuċ biżżejjed li irrisponditli l-emails.
05:02
(LaughterLaughter)
97
284000
1000
(Daħq)
05:03
I said, "So, could you conceivablykonċettwalment
98
285000
3000
Qedtila, "Allura, hemm ċans sew
05:06
triggertrigger an orgasmorga in a deadmejta personpersuna?"
99
288000
2000
li jista` jkun hemm orgażmu f'persuna mejta?`
05:08
She said, "Yes, if the sacralsakrali nervenerv is beingbenessri oxygenatedossiġenat,
100
290000
2000
Qaltli " Jekk is-Sacral nerve jkun ossiġinat iva.
05:10
you conceivablykonċettwalment could."
101
292000
4000
Hemm ċans kbir li tista"
05:14
ObviouslyOvvjament it wouldn'tma tkunx be as much fungost for the personpersuna.
102
296000
4000
Ovvjament ma tantx se tkun ta gost għal persuna.
05:18
But it would be an orgasmorga --
103
300000
2000
Imma se tkun orgażmu --
05:20
(LaughterLaughter)
104
302000
1000
(Daħq)
05:21
nonethelessmadankollu.
105
303000
2000
xorta.
05:23
I actuallyattwalment suggestedsuġġerit to -- there is a researcherimprendituri at the UniversityUniversità of AlabamaAlabama
106
305000
3000
Jien isuġġerejta lil -- riċerkatur fl-Universita t'Alabama
05:26
who does orgasmorga researchriċerka.
107
308000
2000
li jagħmel riċerka fuq l-orgażmi.
05:28
I said to her, "You should do an experimentesperiment.
108
310000
2000
Qedtila, "Missek tesperimenta.
05:30
You know? You can get cadaverscadavers if you work at a universityuniversità."
109
312000
3000
Taf int, għandek dawk il-kadavri kollha, ħabba xogħlok fl-universita"
05:33
I said, "You should actuallyattwalment do this."
110
315000
2000
Qedtila "Bis-serjeta qed ngħidlek"
05:35
She said, "You get the humanbniedem subjectssuġġetti reviewreviżjoni boardabbord approvalapprovazzjoni for this one."
111
317000
3000
Qaltli "Il-Permess mingħand il-bord ta esperimentazzjoni fuq il-bniedem f'idek."
05:38
(LaughterLaughter)
112
320000
2000
(Daħq)
05:40
AccordingSkond l- to 1930s marriageżwieġ manualmanwal authorawtur,
113
322000
3000
Skond l-awtur ta manwal fuq iż-żwieġ, li nħareg fl-1930
05:43
TheodoorTheodoor vanvan dede VeldeVelde,
114
325000
2000
Theodoor Van de Velde,
05:45
a slightżgħira seminalseminal odorodor can be detectedsab on the breathnifs of a womanmara
115
327000
4000
riħa ħafifa ta sperma tista tiġi innutata ma n-nifs ta` mara
05:49
withinfi ħdan about an hoursiegħa after sexualsesswali intercourseintercourse.
116
331000
4000
sa wara siegha li jkollha x'taqsam sesswalment.
05:53
TheodoorTheodoor vanvan dede VeldeVelde was something of a semenis-semen connoisseurconnoisseur.
117
335000
4000
Theodore Van de Velde kien espert ta l-isperma.
05:57
(LaughterLaughter)
118
339000
2000
(Daħq)
05:59
This is a guy writingmiktub a bookktieb, "IdealIdeali MarriageIż-żwieġ," you know.
119
341000
2000
Dan hu l-persuna li kiteb "Ideal Marriage - Iż-Żwieg Idejali" għal ġieħna.
06:01
Very heavytqal heterotransistors guy.
120
343000
3000
Raġel eterosesswali kemm tista.
06:04
But he wrotekiteb in this bookktieb, "IdealIdeali MarriageIż-żwieġ" --
121
346000
2000
Imma fil-ktieb tiegħu "Ideal Marriage - Iż-Żwieg Idejali"
06:06
he said that he could differentiatetiddistingwi betweenbejn the semenis-semen of a youngżgħażagħ man,
122
348000
4000
kiteb li seta jagħraf id-differenza bejn l-isperma ta raġel żagħżugħ
06:10
whichliema he said had a freshfrisk, exhilaratingexhilarating smellriħa,
123
352000
4000
li skond hu, għandha riħa friska, eżilaranti
06:14
and the semenis-semen of maturematur menirġiel,
124
356000
2000
u l-isperma ta raġel matur
06:16
whoseli semenis-semen smelledsmelled quotekwotazzjoni,
125
358000
2000
li l-sperma tieghu kellha riħa ta, u hawn nikkwota
06:18
"RemarkablySegwew like that of the flowersfjuri of the SpanishSpanjol chestnutqastan.
126
360000
3000
"Rimarkabbli, bħal fjuri tal-Ġellewza Spanjola.
06:21
SometimesXi kultant quitepjuttost freshlyfriska floralfjuri,
127
363000
2000
Kultant qisa fjura għada tiftaħ
06:23
and then again sometimeskultant extremelyestremament pungentpunġenti."
128
365000
2000
u kultant ukoll qawwija wisq"
06:25
(LaughterLaughter)
129
367000
5000
(Daħq)
06:30
Okay. In 1999, in the stateistat of IsraelL-Iżrajel,
130
372000
3000
Mela, fl-1999, fl-Izrael
06:33
a man beganbeda hiccuppinghiccupping.
131
375000
2000
raġel qabdu is-sulluzzu.
06:35
And this was one of those caseskażijiet that wentmar on and on.
132
377000
3000
U kien wieħed minn dawk il-każijiet li jibqa sejjer u sejjer.
06:38
He triedippruvat everything his friendsħbieb suggestedsuġġerit.
133
380000
2000
Ipprova kull ma ssuġerewlu sħabu.
06:40
Nothing seemeddeher to help.
134
382000
2000
Xejn ma ħadem.
06:42
DaysIjiem wentmar by. At a certainċerti pointpunt, the man,
135
384000
3000
Għaddew il-jiem. F'ċertu mument, dar-raġel
06:45
still hiccuppinghiccupping, had sexsess with his wifemara.
136
387000
3000
bis-sulluzzu għaddej, kellu x'jaqsam ma martu.
06:48
And lolo and beholdbehold, the hiccupshiccups wentmar away.
137
390000
2000
U ċum bum, is-sulluzzu telaq.
06:50
He told his doctortabib, who publishedippubblikat a casekaż reportrapport
138
392000
4000
Qal lit-tabib tieghu, li ppublika rapport tal-kaz
06:54
in a CanadianKanadiż medicalmediku journalġurnal undertaħt the titletitlu,
139
396000
3000
f'ġurnal mediku Kanadiz, taht it-titlu,
06:57
"SexualSesswali IntercourseIntercourse as a PotentialPotenzjali TreatmentIt-trattament
140
399000
2000
"Is-Sess bħala Kura Possibli
06:59
for IntractableIntractable HiccupsHiccups."
141
401000
3000
ta Sulluzzu Kontinwu"
07:02
I love this articleartikolu because at a certainċerti pointpunt they suggestedsuġġerit
142
404000
3000
Joġgħobni mmens dan l-artiklu għax f'ċertu punt jissuġerixxu
07:05
that unattachedmhux imwaħħla hiccuppershiccuppers could try masturbationmasturbation.
143
407000
4000
li dawk li jaqbadhom is-sulluzzu u jkunu single, jippruvaw il-masturbazzjoni.
07:09
(LaughterLaughter)
144
411000
1000
(Daħq)
07:10
I love that because there is like a wholesħiħ demographicdemografiku: unattachedmhux imwaħħla hiccuppershiccuppers.
145
412000
4000
Toġgħobni dik għax daħħlu parti demografika ġdida. Nies single bis-sulluzzu.
07:14
(LaughterLaughter)
146
416000
2000
(Daħq)
07:16
MarriedMiżżewġin, singlewaħda, unattachedmhux imwaħħla hiccupperhiccupper.
147
418000
6000
Miżżewgin. Single. Single's bis-sulluzzu
07:22
In the 1900s, earlykmieni 1900s
148
424000
3000
Fil-bidu ta` l-1900
07:25
gynecologistsgynecologists, a lot of gynecologistsgynecologists believedmaħsub
149
427000
2000
ġinekoloġisti, ħafna minnhom kienu jemmnu
07:27
that when a womanmara has an orgasmorga
150
429000
3000
li meta mara jkollha orgażmu,
07:30
the contractionsġbid b ' uġieħ serveiservu to suckterda ' the semenis-semen up throughpermezz ta ' the cervixcervix
151
432000
5000
il-kontrazzjonijiet iservu biex jiġbdu l-isperma lejn iċ-ċerviċi (cervix)
07:35
and sorttip of delivertwassal it really quicklymalajr to the eggbajda,
152
437000
2000
u b'hekk l-isperma tasal iżjed malajr ħdejn il-bajda.
07:37
therebygħalhekk uppingupping the oddsodds of conceptionkonċepiment.
153
439000
3000
B'hekk jiżdied iċ-ċans ta` konċepiment.
07:40
It was calledimsejħa the "upsuckupsuck" theoryteorija.
154
442000
2000
Kienet imsejħa it-tejorija "Upsuck"
07:42
(LaughterLaughter)
155
444000
2000
(Daħq)
07:44
If you go all the way back to HippocratesHippocrates,
156
446000
5000
Jekk tmorru lura sa żmien Hippocrates,
07:49
physicianstobba believedmaħsub that orgasmorga in womenin-nisa was not just
157
451000
3000
it-tobba kienu jemmnu li l-orgażmu f'mara ma kienux biss tajbin
07:52
helpfulutli for conceptionkonċepiment, but necessarymeħtieġa.
158
454000
3000
għal konċepiment, imma neċessarji.
07:55
DoctorsIt-tobba back then were routinelyrutina tellingtgħid menirġiel
159
457000
4000
It-tobba ta dak iz-żmien kienu jgħidu lil irġiel
07:59
the importanceimportanza of pleasuringpleasuring theirtagħhom wivesnisa.
160
461000
4000
l-importanza li jagħtu pjaċir il-marthom.
08:03
Marriage-manualŻwieġ manwali authorawtur and semen-sniffersperma-iskanjar
161
465000
2000
Il-kittieb tal-Marriage Manual, u espert tar-riħa ta` l-isperma
08:05
TheodoorTheodoor vanvan dede VeldeVelde --
162
467000
2000
Theodore Van de Velde --
08:07
(LaughterLaughter)
163
469000
1000
(Daħq)
08:08
has a linelinja in his bookktieb.
164
470000
3000
għandu frażi fil-ktieb tiegħu.
08:11
I lovedimħabba this guy. I got a lot of mileagemili out of TheodoorTheodoor vanvan dede VeldeVelde.
165
473000
4000
Għoġobni dar-raġel, sibt ħafna xi ngħid fuqu, is-sur Theodore Van de Velde.
08:15
He had this linelinja in his bookktieb
166
477000
2000
Mela kellu sentenza fil-ktieb tiegħu,
08:17
that supposedlysuppost comestaqa ' from the HabsburgHabsburg MonarchyMonarchy,
167
479000
3000
li suppost ġejja mill-Monarkija ta` Habsburg. (l-Awtrijaċi)
08:20
where there was an empressempress MariaMaria TheresaTheresa,
168
482000
3000
Dawn kellhom Imperatriċi Maria Tereża,
08:23
who was havingwara li troubleinkwiet conceivingkonċepita.
169
485000
2000
li kellha problema tikonċepixi.
08:25
And apparentlyapparentement the royalroyal courtqorti physiciantabib said to her,
170
487000
3000
U apparentament it-tabib tal-familja rjali qallha,
08:28
"I am of the opinionopinjoni
171
490000
2000
"Jien ta` l-opinjoni
08:30
that the vulvavulva of your mostl-aktar sacredsagru majestyil-Maesta r
172
492000
2000
li il-vulva, ta` l-Onorevoli Majesta`
08:32
be titillatedtitillated for some time priorqabel to intercourseintercourse."
173
494000
3000
tiġi eċċitata qabel maj jkollha x'taqsam"
08:35
(LaughterLaughter)
174
497000
1000
(Daħq)
08:36
It's apparentlyapparentement, I don't know, on the recordrekord somewherex'imkien.
175
498000
4000
Apparentament, manafx fejn, hemm miktub li
08:40
MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson: now we're movingjiċċaqalqu forwardquddiem to the 1950s.
176
502000
4000
Masters u Johnson: issa mxejna lejn il-ħamsinijiet (1950's).
08:44
MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson were upsuckupsuck skepticsxettiċi,
177
506000
3000
kienu xettiċi tat-tejorija upsuck.
08:47
whichliema is alsoukoll really fungost to say.
178
509000
3000
U anka biex tgħida iġġiblek tbissima.
08:50
They didn't buyjixtru it.
179
512000
2000
Ma niżżluwiex.
08:52
And they decideddeċiż, beingbenessri MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson,
180
514000
2000
U ddeċidew, billi huma Masters u Johnson,
08:54
that they would get to the bottomqiegħ of it.
181
516000
2000
li jinvestigawa.
08:56
They broughtmiġjuba womenin-nisa into the lablab -- I think it was fiveħamsa womenin-nisa --
182
518000
3000
Ġabu xi nisa ġo laboratorju. Naħseb kienu ħamsa.
08:59
and outfittedoutfitted them with cervicalċervikali capstappijiet
183
521000
3000
U libbsuhom kappep fuq iċ-ċerviċi (cervix)
09:02
containingli jkun fihom artificialartifiċjali semenis-semen.
184
524000
3000
li kellhom fihom, sperma artifiċjali.
09:05
And in the artificialartifiċjali semenis-semen
185
527000
2000
U f'din l-isperma artifiċjali,
09:07
was a radio-opaquetar-radju-opak substancesustanza,
186
529000
2000
kien hemm sustanza li fuq X-ray
09:09
suchtali that it would showjuru up on an X-rayRay.
187
531000
3000
kienet tidher, msejjħa radio-opaque.
09:12
This is the 1950s.
188
534000
2000
Dan kien fil-bidu tal-ħamsinijiet.
09:14
AnywayXorta these womenin-nisa satsib in frontquddiem of an X-rayRay deviceapparat.
189
536000
4000
Imsomma dawn in-nisa qadu bilqeda quddiem magna tal-X-ray.
09:18
And they masturbatedmasturbated.
190
540000
2000
U bdew jimmasturbaw.
09:20
And MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson lookedħares to see if the semenis-semen was beingbenessri suckedirdigħ up.
191
542000
4000
U Masters u Johnson qadu attenti biex jaraw jekk l-isperma jigiex miġbud il-fuq.
09:24
Did not find any evidenceevidenza of upsuckupsuck.
192
546000
2000
Ma sabu l-ebda evidenza ta "upsuck".
09:26
You mayjista ' be wonderingmintix, "How do you make artificialartifiċjali semenis-semen?"
193
548000
4000
Nimmaġimakhom taħsbu "Imma kif tagħmel sperma artifiċjali?"
09:30
(LaughterLaughter)
194
552000
5000
(Daħq)
09:35
I have an answerrisposta for you. I have two answerstweġibiet.
195
557000
2000
Għandi tweġiba għalikhom, anzi tnejn.
09:37
You can use flourdqiq and waterilma, or cornstarchcornstarch and waterilma.
196
559000
3000
Tista tuza` jew dqiq u ilma jew lamtu tal-qamħirrun (cornstarch) u ilma
09:40
I actuallyattwalment foundmisjub threetlieta separateseparati recipesriċetti in the literatureletteratura.
197
562000
4000
filfatt sibt dawn iġ-ġiex riċetti f'artikli differenti.
09:44
(LaughterLaughter)
198
566000
1000
(Daħq)
09:45
My favoritefavorit beingbenessri the one that saysjgħid --
199
567000
2000
Il-favorita tiegħi tkun dik li tgħid --
09:47
you know, they have the ingredientsingredjenti listedelenkati,
200
569000
2000
taf int, jkollok il-lista ta` l-ingredjenti.
09:49
and then in a reciperiċetta it will say, for exampleeżempju,
201
571000
2000
u mbad ir-riċetta li tgħidlek, per eżempju,
09:51
"YieldĠabra: two dozentużżana cupcakescupcakes."
202
573000
2000
"Tagħmel ġiex tużżani pasti"
09:53
This one said, "YieldĠabra: one ejaculateeġukalazzjoni."
203
575000
3000
Din kellha miktub "Tagħmel, eġakulazzjoni waħda."
09:56
(LaughterLaughter)
204
578000
3000
(Daħq)
09:59
There's anotherieħor way that orgasmorga mightjista ' boostspinta ' l quddiem fertilityfertilità.
205
581000
2000
Hemm mod ieħor kif l-orgażmu jista jżid il-fertilita`.
10:01
This one involvesjinvolvi menirġiel.
206
583000
2000
Din tinvolvi l-irġiel.
10:03
SpermL-isperma that sittoqgħod around in the bodykorp for a weekġimgħa or more
207
585000
2000
L-isperma li ddum fil-ġisem għal ġimgħa jew iżjed
10:05
starttibda to developjiżviluppaw abnormalitiesanormalitajiet
208
587000
3000
tibda` tifforma anormalitajiet
10:08
that make them lessanqas effectiveeffettiv at head-bangingbanging ras theirtagħhom way
209
590000
2000
li jagħmluwa inqas effetiva biex ir-ras ta l-isperma isib ruħa
10:10
into the eggbajda.
210
592000
2000
ġol-bajda.
10:12
BritishIngliżi sexologistsexologist RoyRoy LevinLevin
211
594000
2000
Is-sesswologu Ingliż Roy Levin
10:14
has speculatedspeculated that this is perhapsforsi why menirġiel
212
596000
2000
spekula li din hi probabli għalfejn l-irġiel
10:16
evolvedevolvew to be suchtali enthusiasticĦerqana and frequentfrekwenti masturbatorsmasturbators.
213
598000
4000
evolvew f'masturbaturi entużjastiċi u frekwenti.
10:20
He said, "If I keep tossingtossing myselfmyself off
214
602000
2000
Qal "Jekk noqod inġerrieħ ta` spiss
10:22
I get freshfrisk sperml-isperma beingbenessri mademagħmul."
215
604000
2000
ikolli sperma dejjem friska u b'saħħita"
10:24
WhichLi I thought was an interestinginteressanti ideaidea, theoryteorija.
216
606000
4000
Li jien ħsibta kienet ideja interessanti, tejoritikament.
10:28
So now you have an evolutionaryevoluzzjonarju excuseskuża.
217
610000
2000
Allura issa intom l-irġiel għandkhom skuża evolutarja.
10:30
(LaughterLaughter)
218
612000
4000
(Daħq)
10:34
Okay.
219
616000
3000
Okay.
10:37
(LaughterLaughter)
220
619000
2000
(Daħq)
10:39
AlrightyAlrighty. There is considerablekonsiderevoli evidenceevidenza for upsuckupsuck in the animalannimal kingdomrenju --
221
621000
5000
Mela, fl-annimali hemm evidenza konsiderevoli li l-upsuck teżisti.
10:44
pigsmajjali, for instanceeżempju.
222
626000
2000
Per eżempju il-ħniezer.
10:46
In DenmarkId-Danimarka, the DanishDaniż NationalNazzjonali CommitteeKumitat for PigTal-majjal ProductionProduzzjoni
223
628000
4000
Fid-Danimarka, l-Kumitat Internazzjonali tal-Produzzjoni tal-Majjal,
10:50
foundmisjub out that if you
224
632000
2000
sab illi jekk
10:52
sexuallysesswalment stimulatejistimulaw l- a sowħanżira while you artificiallyartifiċjalment inseminateinseminate her,
225
634000
4000
tistimula sesswalment il-majjala qabel tuża l-inseminazzjoni artifiċjali,
10:56
you will see a six-percent' sitta fil-mija increaseżid in the farrowingkaxxi fejn jitwieldu raterata,
226
638000
3000
ha tara titjieb ta` sitta` fil-mija fil-konċepiment,
10:59
whichliema is the numberin-numru of pigletsmajjali żgħar producedprodott.
227
641000
3000
li jisarraf f'iżjed ħnieżer żgħar prodotti.
11:02
So they camedaħal up with this planpjan, this five-pointħames ponot stimulationstimulazzjoni planpjan
228
644000
3000
Allura ġew b'dal-pjan. Pjan imqassam f'ħames punti ta stimulazzjoni
11:05
for the sowsħnieżer femminili.
229
647000
2000
għal majjaliet.
11:07
And they had the farmersbdiewa -- there is postersposters they put in the barnbarn,
230
649000
3000
Ġagħlu lir-raħħal -- għamlulhom il-posters fl-istallel
11:10
and they have a DVDID-DVD.
231
652000
2000
u anka DVD.
11:12
And I got a copykopja of this DVDID-DVD.
232
654000
2000
U jien għandi kopja ta dan id-DVD.
11:14
(LaughterLaughter)
233
656000
1000
(Daħq)
11:15
This is my unveilingunveiling, because I am going to showjuru you a clipclip.
234
657000
4000
Din se tkun il-punt qawwi tat-taħdita tieghi. Se nurikhom biċċa minnu.
11:19
(LaughterLaughter)
235
661000
2000
(Daħq)
11:21
So uh, okay.
236
663000
2000
Mela.
11:23
Now here we go in to the -- lala lala lala, off to work.
237
665000
3000
Mela tlaqna.... la la la għax-xogħol.
11:26
It all looksjistenna very innocentinnoċenti.
238
668000
3000
Kollox jidher innoċenti.
11:29
He's going to be doing things with his handsidejn
239
671000
2000
Se jagħmel affarijiet b'idejh
11:31
that the boarħanżir selvaġġ would use his snoutgeddum, lackingnieqsa handsidejn. Okay.
240
673000
4000
li l-faħal jagħmel b'imnieħru, la m'għandux idejn. Użgur.
11:35
(LaughterLaughter)
241
677000
3000
(Daħq)
11:38
This is it. The boarħanżir selvaġġ has a very oddstramb courtshipqrati repertoirerepertorju.
242
680000
5000
Mela din hi. Il-faħal jinnamra naqa stramb.
11:43
(LaughterLaughter)
243
685000
4000
(Daħq)
11:47
This is to mimicjimitaw the weightpiż of the boarħanżir selvaġġ.
244
689000
2000
Din biex timita it-toqol tal-faħal/
11:49
(LaughterLaughter)
245
691000
3000
(Daħq)
11:52
You should know, the clitorisclitoris of the pigħanżir, insideġewwa the vaginavaġina.
246
694000
3000
Għandkhom tkunu tafu li l-klitoride tal-majjala, qegħda ġol-vaġina.
11:55
So this mayjista ' be sorttip of titillatingtitillating for her. Here we go.
247
697000
3000
Din naħseb tkun eċċitanti għalija. Tlaqna.
11:58
(LaughterLaughter)
248
700000
22000
(Daħq)
12:20
And the happykuntenti resultriżultat.
249
722000
2000
U ir-riżultat.
12:22
(ApplauseApplause)
250
724000
2000
(Applaws)
12:24
I love this videovideo.
251
726000
2000
Joġgħobni dal-vidjow.
12:26
There is a pointpunt in this videovideo, towardslejn the beginningbidu
252
728000
2000
Hemm punt fil-vidjo, fil-bidu
12:28
where they zoomzoom in for a closeqrib up of his handidejn with his weddingżwieġ ringring,
253
730000
2000
fejn jiżżumjaw fuq idu, u għandu ċurkett taż-żwieg fuqa,
12:30
as if to say, "It's okay, it's just his jobxogħol. He really does like womenin-nisa."
254
732000
5000
qishom qed jgħidu "Dan xogħlu biss qed jagħmel. Iva jħobbhom in-nisa."
12:35
(LaughterLaughter)
255
737000
4000
(Daħq)
12:39
Okay. Now I said -- when I was in DenmarkId-Danimarka, my hostospitanti was namedisem AnneAnne MarieMarie.
256
741000
3000
Mela. Kif qedt -- meta kont id-Danimarka, dik li ospitatni kien jisimha Anne Marie.
12:42
And I said, "So why don't you just stimulatejistimulaw l- the clitorisclitoris of the pigħanżir?
257
744000
6000
U staqsejta, " Allura, flok dak kollu, għala ma taqbdux tistimolaw direttament il-klitoride tal-majjala?
12:48
Why don't you have the farmersbdiewa do that?
258
750000
2000
Għala ir-raħħala ma jagħmlux hekk?
12:50
That's not one of your fiveħamsa stepspassi."
259
752000
2000
Dik mhiex qegħda fil-ħames punti tagħkhom.
12:52
She said -- I have to readaqra you what she said, because I love it.
260
754000
2000
Qaltli -- u hawn se naqralkhom għax toġghobni kif qalitili.
12:54
She said, "It was a bigkbir hurdleostakolu
261
756000
2000
Qalet " Il-problema ewlenija
12:56
just to get farmersbdiewa to touchtouch underneathtaħt the vulvavulva.
262
758000
3000
kienet biex iġġghiel ir-raħħal imiss taħt il-vulva.
12:59
So we thought, let's not mentionssemmi the clitorisclitoris right now."
263
761000
3000
Allura għedna, mhux se nsemmu l-klitoride għalissa żgur".
13:02
(LaughterLaughter)
264
764000
5000
(Daħq)
13:07
ShyShy but ambitiousambizzjużi pigħanżir farmersbdiewa, howevermadankollu, can purchasexiri a -- this is trueveru --
265
769000
3000
Raħħala li jkunu ambizzjużi imma jiddejqu, jistaw jixtru -- u din vera --
13:10
a sowħanżira vibratorVibratur,
266
772000
2000
vibrator għal majjala,
13:12
that hangshangs on the sperml-isperma feederli jgħaqqdu tubetubu to vibratejivvibraw.
267
774000
2000
li jiddendel mat-tubu ta` fejn joħrog l-isperma u jivvibra.
13:14
Because, as I mentionedimsemmija,
268
776000
3000
Għax kif semmejt,
13:17
the clitorisclitoris is insideġewwa the vaginavaġina.
269
779000
2000
il-klitoride, qegħda ġol-vaġina.
13:19
So possiblypossibbilment, you know, a little more arousingarousing than it looksjistenna.
270
781000
3000
Possibilment, iżjed eċċitanti milli tinstema`.
13:22
And I alsoukoll said to her,
271
784000
2000
U edtila ukoll,
13:24
"Now these sowsħnieżer femminili. I mean, you mayjista ' have noticedinnutat there,
272
786000
2000
"Dawk il-majjaliet, jekk innutajt,
13:26
The sowħanżira doesn't look to be in the throesthroes of ecstasyekstasi."
273
788000
3000
qas jidhru li qed jieħdu xi pjecir ta barra minn hawn."
13:29
And she said, you can't make that conclusionkonklużjoni,
274
791000
2000
Irrisponditni " Ma tistax tgħid"
13:31
because animalsannimali don't registerjirreġistraw
275
793000
3000
Għax l-annimali ma jurux
13:34
painuġigħ or pleasurepjaċir on theirtagħhom facestiffaċċja in the samel-istess way that we do.
276
796000
2000
uġigħ jew pjaċir fuq wiċċhom, fl-istess mod bħalna.
13:36
They tendtendenza to -- pigsmajjali, for exampleeżempju, are more like dogsklieb.
277
798000
4000
Il-majjali bħal klieb.
13:40
They use the upperfuq halfnofs of the facewiċċ; the earswidnejn are very expressiveespressiv.
278
802000
3000
Jużaw il-biċċa ta` fuq ta` wiċċhom, il-widnejn huma espressivi ħafna.
13:43
So you're not really sure what's going on with the pigħanżir.
279
805000
3000
Jiġifieri diffiċli tkun taf x'inhi għaddejja minnu l-majjala.
13:46
PrimatesPrimati, on the other handidejn, we use our mouthsħalq more.
280
808000
4000
Aħna il-primati, minn naħa l-oħra, nużaw ħalqna ħafna izjed.
13:50
This is the ejaculationejaculation facewiċċ of the stump-tailednqatgħet-kappell macaquemacaque.
281
812000
4000
Dan hu wiċċ is-stump-tailed macaque, waqt l-eġukulazzjoni.
13:54
(LaughterLaughter)
282
816000
2000
(Daħq)
13:56
And, interestinglyinteressanti, this has been observedosservat in femalefemminili macaquesmacaques,
283
818000
4000
U, din ġiet osservata fin-nisa macaques ukoll.
14:00
but only when mountingimmuntar anotherieħor femalefemminili.
284
822000
4000
Imma biss meta jitilaw jgħammru mara oħra.
14:04
(LaughterLaughter)
285
826000
3000
(Daħq)
14:07
MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson, in the 1950s, they decideddeċiż,
286
829000
2000
Masters and Johnson, fl-1950s, iddeċidew,
14:09
okay, we're going to figurefigura out the entiresħiħ humanbniedem sexualsesswali responsetweġiba cycleċiklu,
287
831000
5000
okay, mela se ninvestigaw iċ-ċiklu sesswali uman kollhu.
14:14
from arousalarousal, all the way throughpermezz ta ' orgasmorga, in menirġiel and womenin-nisa --
288
836000
3000
Mit-tqanqil, sa l-orgażmu, fl-irġiel u nisa.
14:17
everything that happensjiġri in the humanbniedem bodykorp.
289
839000
2000
Dak kollu li jiġri fil-ġisem uman.
14:19
Okay, with womenin-nisa, a lot of this is happeningjiġri insideġewwa.
290
841000
3000
Mela, fin-nisa, kollox jiġri ġewwa.
14:22
This did not stop MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson.
291
844000
2000
Din ma waqqfitx lil Masters and Johnson.
14:24
They developedżviluppat an artificialartifiċjali coitioncoition machinemagna.
292
846000
5000
Ivvintaw magna tas-sess artifiċjali.
14:29
This is basicallybażikament a penispene camerakamera on a motorbil-mutur.
293
851000
3000
Li kienet bażikament, kamera tal-pene bil-mutur.
14:32
There is a phallusphallus,
294
854000
2000
Kellek il-pene,
14:34
clearċar acrylicakriliku phallusphallus, with a camerakamera and a lightdawl sourcesors,
295
856000
3000
pene akriliku ċar, b'kamera u sors ta` dawl,
14:37
attachedmehmuża to a motorbil-mutur that is kindtip of going like this.
296
859000
3000
mwaħħla ma mutur sejjer hekk.
14:40
And the womanmara would have sexsess with it.
297
862000
3000
U n-nisa kienu jagħmlu sess magħa.
14:43
That is what they would do. Prettysabiħ amazingaqwa.
298
865000
2000
Hekk kienu jagħmlu, li hi xi ħaġa ta barra minn hawn.
14:45
SadlySadly, this deviceapparat has been dismantledżarmati.
299
867000
2000
Sfortunatament, dil-magna ġiet żarmata.
14:47
This just killsjoqtol me, not because I wanted to use it --
300
869000
2000
Tqabbadni dwejjaq kbar. Mhux għax ridt nuża.
14:49
I wanted to see it.
301
871000
3000
Ridt nara imma.
14:52
(LaughterLaughter)
302
874000
3000
(Daħq)
14:55
One fine day
303
877000
3000
Mela darba
14:58
AlfredAlfred KinseyKinsey decideddeċiż
304
880000
3000
Alfred Kinsey iddeċida
15:01
to calculateikkalkula the averagemedja distancedistanza traveledivvjaġġa by ejaculatedejaculated semenis-semen.
305
883000
5000
li jikkalkula id-distanza medja ta kemm itir l-eġukulazzjoni.
15:06
This was not idlewieqaf curiositykurżità.
306
888000
2000
Din ma kienitx għal kurżita biss.
15:08
DoctorTabib KinseyKinsey had heardjinstemgħu --
307
890000
4000
Dr. Kinsey kien semgħa --
15:12
and there was a theoryteorija kindtip of going around at the time, this beingbenessri the 1940s --
308
894000
3000
u kien hemm dit-teorija, fil-bidu ta l-1940,
15:15
that the forceforza with whichliema
309
897000
2000
li is-saħħa li
15:17
semenis-semen is thrownjintefgħu againstkontra the cervixcervix
310
899000
2000
l-sperma tiġi mwaddba maċ-ċerviċi
15:19
was a factorfattur in fertilityfertilità.
311
901000
3000
kien fattur fil-fertilita.
15:22
KinseyKinsey thought it was bunkgallarija, so he got to work.
312
904000
3000
Kinsey m'għemminiex. Allura beda jinvestiga,
15:25
He got togetherflimkien in his lablab
313
907000
3000
Ġabar fil-laboratorju tiegħu
15:28
300 menirġiel, a measuringkejl tapetape, and a moviemovie camerakamera.
314
910000
5000
300 raġel, measuring tape (strument tal-kejl) u kamera ċinematografika.
15:33
(LaughterLaughter)
315
915000
2000
(Daħq)
15:35
And in factfatt he foundmisjub
316
917000
2000
U fil-fatt sab
15:37
that in threetlieta quarterskwarti of the menirġiel
317
919000
3000
li tlett kwarti ta l-irġiel
15:40
the stuffgħalf just kindtip of sloppedslopped out.
318
922000
2000
l-eġukullajoni, kemm ħarġet u ċċarċret barra.
15:42
It wasn'tma kienx spurtedspurted or thrownjintefgħu or ejectedjinbeżqu undertaħt great forceforza.
319
924000
4000
Ma kienetx mitfugħa jew eġakulata b'xi saħħa kbira.
15:46
HoweverMadankollu, the recordrekord holderid-detentur
320
928000
4000
Imma, ir-rebbieħ
15:50
landedjinħattu l-art just shyjitmeżmżu of the eight-foottmien pied markmarka, whichliema is impressiveimpressjonanti.
321
932000
2000
ġie ikkalkullat li waddaba ftit inqas minn tmien piedi. Li hi xi ħaġa impressjonanti.
15:52
(LaughterLaughter)
322
934000
2000
(Daħq)
15:54
(ApplauseApplause)
323
936000
1000
(Applaws)
15:55
Yes. ExactlyEżattament.
324
937000
2000
Eżatt.
15:57
(LaughterLaughter)
325
939000
1000
(Daħq)
15:58
SadlySadly, he's anonymousanonimu. His nameisem is not mentionedimsemmija.
326
940000
3000
Sfortunatament, baqa anonimu. M'hemmx ismu
16:01
In his write-upwrite-up,
327
943000
4000
fl-artiklu,
16:05
in his write-upwrite-up of this experimentesperiment in his bookktieb,
328
947000
2000
fl-istess kitba, parti mill-esperiment għal ktieb tiegħu
16:07
KinseyKinsey wrotekiteb,
329
949000
3000
Kinsey kiteb,
16:10
"Two sheetsfolji were laidstabbiliti down to protecttipproteġi the orientalorjentali carpetstwapet."
330
952000
4000
"Ġiex lożor intużaw biex jiġu protetti t-twapet."
16:14
(LaughterLaughter)
331
956000
2000
(Daħq)
16:16
WhichLi is my secondit-tieni favoritefavorit linelinja
332
958000
2000
Li hu t-tieni frażi favorita għalija,
16:18
in the entiresħiħ oeuvreoeuvre of AlfredAlfred KinseyKinsey.
333
960000
2000
fil-kitba kollha ta` Alfred Kinsey.
16:20
My favoritefavorit beingbenessri, "CheeseĠobon crumbscrumbs spreadtixrid before a pairpar of copulatingcopulating ratsfirien
334
962000
4000
Il-favorita tiegħi tkun "ġobon mxerred ħdejn koppja firien jitgħammru
16:24
will distracttfixkilhom the femalefemminili, but not the malemaskili."
335
966000
3000
se jtellfu l-mara imma mhux ir-raġel."
16:27
(LaughterLaughter)
336
969000
2000
(Daħq)
16:29
Thank you very much.
337
971000
2000
Grazzi mill-qalb.
16:31
(ApplauseApplause)
338
973000
4000
(Applaws)
16:35
ThanksGrazzi!
339
977000
2000
Grazzi!

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mary Roach - Writer
Death, the afterlife, and now sex -- Mary Roach tackles the most pondered and least understood conundrums that have baffled humans for centuries. (She's funny, too.)

Why you should listen

Freelance writer and humorist turned accidental science journalist Mary Roach likes to ask the questions we all wonder about but are usually too polite to mention. What happens after we die, anyway? How fast do cadavers rot? Can a corpse have an orgasm?

Writing the Health & Body column for Salon.com quickened her interest in the dead -- that, and looking at the hit count for her columns on cadavers. Her books Stiff and Spook sprung out of research done for a proposed Salon column called the Dead Beat (sadly, it was killed). Her most recent book, Bonk, is a romp through the current landscape of gynecology, sex research and the adult novelty industry.

In addition to her dry (and sometimes silly) wit, Roach has a penchant for funny voices, faking her way through interviews with expert scientists, and wheedling her way into strange locales, among them a dildo factory and under the business end of an ultrasound wand during coitus.

More profile about the speaker
Mary Roach | Speaker | TED.com