ABOUT THE SPEAKER
Stacey Kramer - Brand strategist
Stacey Kramer has traveled the United States and the world helping to create names and brands for growing companies.

Why you should listen

Co-founder of Brandplay, a brand strategy firm, Stacey Kramer also founded Word for Word, a naming and branding consultancy serving national and global companies -- from big, recognizable names to next year's newsmaking startups.

In 2009, Kramer found herself confronting a terrifying diagnosis: a CAT scan revealed she had a brain tumor -- the size of a golf ball. She told her remarkable, personal story at TED2010.

More profile about the speaker
Stacey Kramer | Speaker | TED.com
TED2010

Stacey Kramer: The best gift I ever survived

Стейси Крамер: Тӯҳфае, ки ҳаёти манро дигар кард

Filmed:
4,110,731 views

Стейси Крамер ҳодисаи таъсирбахш, бисёр шахсии семинутаро дар бораи таҷрибаи нохоҳам, тарсангез, пурқиммат, метавонад ба тӯҳфаи баландқиммат табдил ёбад, нақл мекунад.
- Brand strategist
Stacey Kramer has traveled the United States and the world helping to create names and brands for growing companies. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
Imagine, if you will -- a gift.
0
1000
3000
Хохиш мекунам, тухфаеро тасаввур кунед.
00:20
I'd like for you to picture it in your mind.
1
5000
3000
Онро дар хаёлоти худ кашед.
00:23
It's not too big --
2
8000
2000
Вай на он кадар калон аст —
00:25
about the size of a golf ball.
3
10000
2000
андозаи туби голф.
00:27
So envision what it looks like all wrapped up.
4
12000
3000
Вайро зебо бастаги тасаввур кунед.
00:30
But before I show you what's inside,
5
15000
3000
Вале пеш аз он ки ман ба шумо нишон медихам, ки дар дохилаш чи аст,
00:33
I will tell you, it's going to do incredible things for you.
6
18000
3000
ман ба шумо мегуям, ки ин тухфа сехрнок аст.
00:36
It will bring all of your family together.
7
21000
3000
Вай ба хамаи хешу таборонатон сулху дусти меорад.
00:40
You will feel loved and appreciated like never before
8
25000
3000
Шумо худро дустдоштани ва даркори хис мекунед
00:43
and reconnect with friends and acquaintances
9
28000
2000
ва боз бо дустону наздиконе,
00:45
you haven't heard from in years.
10
30000
2000
ки дер боз робита надоштед во мехуред.
00:47
Adoration and admiration
11
32000
2000
Мухаббат ва мафтуни
00:49
will overwhelm you.
12
34000
3000
шуморо мисли мавч мепечонад.
00:52
It will recalibrate what's most important in your life.
13
37000
3000
Ин тухфа ба шумо кумак мекунад, ки шумо чизи аз хама мухимро дар зиндагиатон фахмед.
00:55
It will redefine your sense
14
40000
2000
Шумо аз нав хис мекунед,
00:57
of spirituality and faith.
15
42000
3000
ки такводори ва бовари барои шумо чи маъно дорад.
01:00
You'll have a new understanding
16
45000
2000
Шумо боз бадани худро фахмидан ва ба он
01:02
and trust in your body.
17
47000
2000
бовари карданро ёд мегиред.
01:04
You'll have unsurpassed vitality and energy.
18
49000
3000
Шумо дар худ сарчашмаи гайриоддии пурзури куввати зиндаги пайдо мекунед.
01:07
You'll expand your vocabulary,
19
52000
2000
Шумо захираи лугатии худро бой намуда,
01:09
meet new people,
20
54000
2000
бо одамони нав шинос шуда
01:11
and you'll have a healthier lifestyle.
21
56000
3000
ва тарзи хаёти солимро пеш мебаред.
01:14
And get this --
22
59000
2000
Ва илова ба ин
01:16
you'll have an eight-week vacation
23
61000
2000
шумо рухсатии думохаи
01:18
of doing absolutely nothing.
24
63000
3000
бекориро мегиред.
01:21
You'll eat countless gourmet meals.
25
66000
3000
Шумо деликатеси бехисоб мехуред.
01:24
Flowers will arrive by the truckload.
26
69000
3000
Гулхо ба шумо бо мошини боркаш расонида мешаванд.
01:27
People will say to you,
27
72000
2000
Одамон ба шумо мегуянд:
01:29
"You look great. Have you had any work done?"
28
74000
3000
‘’Ту хеле хуб менамои! Ту ягон кор кардаи бо худ?’’
01:32
And you'll have a lifetime supply
29
77000
2000
Ба шумо таъминоти дорувории хуби якумра
01:34
of good drugs.
30
79000
3000
дода мешавад.
01:37
You'll be challenged, inspired,
31
82000
3000
Дар шумо масъалахои вазнин, рухбаланди,
01:40
motivated and humbled.
32
85000
3000
хохиши зиндаги кардан ва халими пайдо мешавад.
01:43
Your life will have new meaning.
33
88000
3000
Хаёти шумо маънои навро пайдо мекунад.
01:46
Peace, health,
34
91000
2000
Тинчи, саломати,
01:48
serenity, happiness,
35
93000
3000
ороми, хушбахти,
01:51
nirvana.
36
96000
2000
фарогат.
01:53
The price?
37
98000
2000
Арзиш?
01:55
$55,000,
38
100000
3000
$55.000
01:58
and that's an incredible deal.
39
103000
3000
Ва ин хело гарон аст.
02:01
By now I know you're dying to know
40
106000
2000
Ман медонам, ки шумо бетокатона интизоред,
02:03
what it is and where you can get one.
41
108000
3000
ки ин чи бошад ва онро аз кучо харидан мумкин аст.
02:06
Does Amazon carry it?
42
111000
2000
Магар ин дар интернет-магозаи Амазон бошад?
02:08
Does it have the Apple logo on it?
43
113000
2000
Дар он логотипи Apple бошад?
02:10
Is there a waiting list?
44
115000
3000
Дар навбати он навиштан мумкин аст?
02:13
Not likely.
45
118000
2000
Ба гумон.
02:15
This gift came to me about five months ago.
46
120000
3000
Ин тухфа дар ман 5 мох пеш пайдо шуд.
02:18
It looked more like this when it was all wrapped up --
47
123000
2000
Дар намуди печонида вай чунин менамуд,
02:20
not quite so pretty.
48
125000
2000
на он кадар чолиб.
02:23
And this,
49
128000
2000
Хамин хел.
02:26
and then this.
50
131000
3000
Баъд ин хел.
02:29
It was a rare gem --
51
134000
2000
Ин ороишоти камёб буд.
02:31
a brain tumor,
52
136000
2000
Варами магзи сар.
02:33
hemangioblastoma --
53
138000
3000
Гемангиобластома.
02:36
the gift that keeps on giving.
54
141000
3000
Тухфае, ки муъчиза меофарад.
02:39
And while I'm okay now,
55
144000
2000
Холо ман саломатам,
02:41
I wouldn't wish this gift for you.
56
146000
2000
ва ман ба шумо чунин тухфаро таманно надорам.
02:43
I'm not sure you'd want it.
57
148000
2000
Ман бовари надорам, ки шумо чунин тухфа гиред.
02:45
But I wouldn't change my experience.
58
150000
3000
Вале ман тачрибаи худро бо ягон чизи дигар иваз наменамоям.
02:48
It profoundly altered my life
59
153000
3000
Вай хаёти маро сахт тагир дод.
02:51
in ways I didn't expect
60
156000
2000
Вай ба ман бартарие, ки ман интизор набудам овард.
02:53
in all the ways I just shared with you.
61
158000
2000
Хамаи ин бартарихоро ман ба шумо баён кардам.
02:55
So the next time you're faced
62
160000
2000
Вакте, ки шумо дафъаи дигар
02:57
with something that's unexpected,
63
162000
3000
бо чизи нохост,
03:00
unwanted and uncertain,
64
165000
3000
номатлуб ва хаммаъно набуда вохуред,
03:03
consider
65
168000
2000
ба ёд оред,
03:05
that it just may be a gift.
66
170000
3000
ки ин метавонад тухфа бошад.
03:08
(Applause)
67
173000
3000
(Карсак)
Translated by Nekruz Ismoilov
Reviewed by Sheroz Ismoilov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Stacey Kramer - Brand strategist
Stacey Kramer has traveled the United States and the world helping to create names and brands for growing companies.

Why you should listen

Co-founder of Brandplay, a brand strategy firm, Stacey Kramer also founded Word for Word, a naming and branding consultancy serving national and global companies -- from big, recognizable names to next year's newsmaking startups.

In 2009, Kramer found herself confronting a terrifying diagnosis: a CAT scan revealed she had a brain tumor -- the size of a golf ball. She told her remarkable, personal story at TED2010.

More profile about the speaker
Stacey Kramer | Speaker | TED.com