English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Daphne Koller: What we're learning from online education

แดฟนี่ โคลเลอร์: เราเรียนรู้อะไรจากห้องเรียนออนไลน์

Filmed
Views 2,324,568

แดฟนี่ โคลเลอร์ ชักชวนให้มหาวิทยาลัยชั้นนำเผยแพร่ชั้นเรียนที่น่าสนใจออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย -- ไม่ใช่แค่เพื่อการบริการสังคม แต่เพื่อการวิจัยการเรียนรู้ของคน แต่ละคลิ๊ก แต่ละแบบทดสอบความเข้าใจ การอภิปรายระหว่างนักเรียนในฟอรั่ม ตลอดจนการตรวจงานด้วยตัวเอง ช่วยสร้างฐานข้อมูลกว้างขวางในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ว่าคนจัดการความรู้อย่างไร และที่สำคัญที่สุด คนซึมซับความรู้อย่างไร

- Educator
With Coursera, Daphne Koller and co-founder Andrew Ng are bringing courses from top colleges online, free, for anyone who wants to take them. Full bio

Like manyจำนวนมาก ofของ youคุณ, I'mผม oneหนึ่ง ofของ the luckyโชคดี peopleคน.
เช่นเดียวกับคุณหลายคน ฉันเป็นคนหนึ่งที่โชคดี
00:16
I was bornโดยกำเนิด to a familyครอบครัว whereที่ไหน educationการศึกษา was pervasiveแพร่หลาย.
ฉันเกิดในครอบครัวที่การศึกษา แทรกซึมอยู่ในชีวิต
00:19
I'mผม a third-generationรุ่นที่สาม PhDปริญญาเอก, a daughterลูกสาว ofของ twoสอง academicsนักวิชาการ.
ฉันเป็นรุ่นที่สามของครอบครับที่ได้ PhD
เป็นลูกสาวของนักวิชาการสองคน
00:23
In myของฉัน childhoodวัยเด็ก, I playedเล่น aroundรอบ in myของฉัน father'sพ่อ universityมหาวิทยาลัย labห้องปฏิบัติการ.
ในวัยเด็ก ฉันวิ่งเล่นในห้องแล็บที่มหาวิทยาลัยของพ่อ
00:27
Soดังนั้น itมัน was takenยึด for grantedรับ thatที่ I attendเข้าประชุม someบาง ofของ the bestดีที่สุด universitiesมหาวิทยาลัย,
เลยเป็นเรื่องปกติ ที่ฉันได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นดีเลิศ
00:31
whichที่ in turnกลับ openedเปิด the doorประตู to a worldโลก ofของ opportunityโอกาส.
ซึ่งก็ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสอีกมากมาย
00:35
Unfortunatelyน่าเสียดาย, mostมากที่สุด ofของ the peopleคน in the worldโลก are notไม่ soดังนั้น luckyโชคดี.
แต่น่าเสียดาย คนส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้โชคดีอย่างนี้
00:38
In someบาง partsชิ้นส่วน ofของ the worldโลก, for exampleตัวอย่าง, Southภาคใต้ Africaแอฟริกา,
ในบางมุมของโลก ตัวอย่างเช่น ประเทศแอฟริกาใต้
00:42
educationการศึกษา is justเพียงแค่ notไม่ readilyอย่างง่ายดาย accessibleสามารถเข้าถึงได้.
การศึกษาไม่ได้แค่เข้าถึงยาก
00:46
In Southภาคใต้ Africaแอฟริกา, the educationalทางการศึกษา systemระบบ was constructedสร้าง
ในประเทศแอฟริกาใต้ การศึกษาถูกออกแบบในยุคที่
00:48
in the daysวัน ofของ apartheidการแบ่งแยกสีผิว for the whiteขาว minorityชนกลุ่มน้อย.
การกีดกันทางสีผิวเอื้อประโยชน์
ให้คนผิวขาวส่วนน้อย
00:51
And as a consequenceผลพวง, todayในวันนี้ thereที่นั่น is justเพียงแค่ notไม่ enoughพอ spotsจุด
และผลก็คือ ทุกวันนี้ ไม่มีที่ว่างมากพอ
00:54
for the manyจำนวนมาก moreมากกว่า peopleคน whoใคร want and deserveสมน้ำสมเนื้อ a highสูง qualityคุณภาพ educationการศึกษา.
สำหรับคนจำนวนมากที่ต้องการ
และสมควรจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
00:57
Thatว่า scarcityความขาดแคลน led to a crisisวิกฤติ in Januaryมกราคม ofของ thisนี้ yearปี
ความขาดแคลนนั้นนำมาสู่จลาจลในเดือนมกราคมต้นปีนี้
01:01
at the Universityมหาวิทยาลัย ofของ Johannesburgโจฮันเน.
ที่มหาวิทยาลัยแห่งโจฮันเนสเบิร์ก
01:05
Thereมี were a handfulกำมือ ofของ positionsตำแหน่ง left openเปิด
ที่ว่างสำหรับเข้าเรียนเหลืออยู่แค่หยิบมือ
01:06
fromจาก the standardมาตรฐาน admissionsการรับสมัคร processกระบวนการ, and the nightกลางคืน beforeก่อน
จากการคัดเลือกรอบปกติ และคืนก่อนหน้านั้น
01:09
theyพวกเขา were supposedควร to openเปิด thatที่ for registrationการลงทะเบียน,
มหาวิทยาลัยจะเปิดให้คนมาสมัคร
01:11
thousandsพัน ofของ peopleคน linedเรียงราย upขึ้น outsideด้านนอก the gateประตู in a lineเส้น a mileไมล์ longยาว,
คนหลายพันเข้าแถวนอกรั้วยาวเป็นไมล์
01:14
hopingหวัง to be firstเป็นครั้งแรก in lineเส้น to get oneหนึ่ง ofของ thoseเหล่านั้น positionsตำแหน่ง.
หวังว่าจะเป็นคนแรกสุดที่จะได้ที่นั่งนั้นมา
01:18
Whenเมื่อ the gatesประตู openedเปิด, thereที่นั่น was a stampedeแตกตื่น,
ตอนที่ประตูเปิด เกิดเหตุโกลาหล
01:22
and 20 peopleคน were injuredได้รับบาดเจ็บ and oneหนึ่ง womanหญิง diedเสียชีวิต.
คน 20 คนได้รับบาดเจ็บ และผู้หญิงหนึ่งคนเสียชีวิต
01:24
Sheเธอ was a motherแม่ whoใคร gaveให้ herเธอ life
เธอเป็นแม่ที่สละชีวิตของเธอ
01:28
tryingพยายาม to get herเธอ sonบุตรชาย a chanceโอกาส at a betterดีกว่า life.
ขณะพยายามที่จะคว้าโอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่ามาให้ลูกชาย
01:30
Butแต่ even in partsชิ้นส่วน ofของ the worldโลก like the Unitedปึกแผ่น Statesสหรัฐอเมริกา
แม้แต่ในอีกมุมของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา
01:34
whereที่ไหน educationการศึกษา is availableใช้ได้, itมัน mightอาจ notไม่ be withinภายใน reachมาถึง.
ที่การศึกษามีอยู่พร้อม แต่ก็ยังเกินเอื้อมสำหรับบางคน
01:37
Thereมี has been muchมาก discussedกล่าวถึง in the lastสุดท้าย fewน้อย yearsปี
เป็นที่ถกเถียงอย่างมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้
01:41
about the risingที่เพิ่มสูงขึ้น costราคา ofของ healthสุขภาพ careการดูแล.
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่สูงขึ้น
01:44
Whatอะไรนะ mightอาจ notไม่ be quiteทีเดียว as obviousชัดเจน to peopleคน
แต่อีกอย่างที่อาจไม่เด่นชัดในสายตาของคน
01:46
is thatที่ duringในระหว่าง thatที่ sameเหมือนกัน periodระยะเวลา the costราคา ofของ higherสูงกว่า educationการศึกษา tuitionการปกครอง
คือ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น
ค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัย
01:49
has been increasingที่เพิ่มขึ้น at almostเกือบจะ twiceสองครั้ง the rateอัตรา,
เพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าของอัตรานั้นเสียอีก
01:53
for a totalทั้งหมด ofของ 559 percentเปอร์เซ็นต์ sinceตั้งแต่ 1985.
คิดเป็นร้อยละ 559 เมื่อเทียบกับปี 1985
01:55
Thisนี้ makesยี่ห้อ educationการศึกษา unaffordableunaffordable for manyจำนวนมาก peopleคน.
นี่ทำให้การศึกษาแพงเกินไปสำหรับคนจำนวนมาก
02:00
Finallyในที่สุด, even for thoseเหล่านั้น whoใคร do manageจัดการ to get the higherสูงกว่า educationการศึกษา,
สุดท้าย แม้แต่คนที่หาทางเรียนจบมหาวิทยาลัยมาได้
02:04
the doorsประตู ofของ opportunityโอกาส mightอาจ notไม่ openเปิด.
ประตูสู่โอกาสก็ยังไม่เปิดให้พวกเขา
02:08
Onlyเท่านั้น a littleน้อย over halfครึ่ง ofของ recentเมื่อเร็ว ๆ นี้ collegeวิทยาลัย graduatesผู้สำเร็จการศึกษา
นักศึกษาจบใหม่ในสหรัฐอเมริกา
02:11
in the Unitedปึกแผ่น Statesสหรัฐอเมริกา whoใคร get a higherสูงกว่า educationการศึกษา
จำนวนเกินครึ่งมานิดเดียว
02:14
actuallyแท้จริง are workingการทำงาน in jobsงาน thatที่ requireจำเป็นต้อง thatที่ educationการศึกษา.
ที่ได้งานที่ต้องการระดับการศึกษาอย่างพวกเขา
02:16
Thisนี้, ofของ courseหลักสูตร, is notไม่ trueจริง for the studentsนักเรียน
แน่นอนว่ามันไม่จริงสำหรับนักเรียน
02:19
whoใคร graduateจบการศึกษา fromจาก the topด้านบน institutionsสถาบันการศึกษา,
ที่เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
02:21
butแต่ for manyจำนวนมาก othersคนอื่น ๆ, theyพวกเขา do notไม่ get the valueความคุ้มค่า
แต่มีคนอื่นจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับผลตอบแทน
02:23
for theirของพวกเขา timeเวลา and theirของพวกเขา effortความพยายาม.
สำหรับเวลาและความพยายามของพวกเขา
02:26
Tomทอม Friedmanฟรีดแมน, in hisของเขา recentเมื่อเร็ว ๆ นี้ Newใหม่ Yorkนิวยอร์ก Timesไทม์ส articleบทความ,
ทอม ฟรีดแมน เขียนบทความใน นสพ.นิวยอร์กไทม์ เร็วๆนี้
02:29
capturedถูกจับกุม, in the way thatที่ noไม่ oneหนึ่ง elseอื่น could, the spiritวิญญาณ behindหลัง ourของเรา effortความพยายาม.
พูดถึงจิตวิญญาณเบื้องหลังความพยายามของเรา
ซึ่งไม่มีใครพูดได้ดีไปกว่าเขา
02:32
Heเขา saidกล่าว the bigใหญ่ breakthroughsนวัตกรรม are whatอะไร happenเกิดขึ้น
เขาบอกว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ
02:37
whenเมื่อ whatอะไร is suddenlyทันใดนั้น possibleเป็นไปได้ meetsมีคุณสมบัติตรงตาม whatอะไร is desperatelyหมดท่า necessaryจำเป็น.
สิ่งที่เพิ่งเป็นไปได้มาพบกับสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงสุด
02:40
I'veผม talkedพูดคุย about what'sสิ่งที่ desperatelyหมดท่า necessaryจำเป็น.
ฉันได้พูดเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงสุดไปแล้ว
02:44
Let'sลอง talkการพูดคุย about what'sสิ่งที่ suddenlyทันใดนั้น possibleเป็นไปได้.
เรามาพูดถึงสิ่งที่เพิ่งจะเป็นไปได้กันบ้าง
02:46
What'sสิ่งของ suddenlyทันใดนั้น possibleเป็นไปได้ was demonstratedแสดงให้เห็นถึง by
สิ่งที่เพิ่งจะเป็นไปได้นั้นสาธิตโดย
02:49
threeสาม bigใหญ่ StanfordStanford classesชั้นเรียน,
ชั้นเรียนขนาดใหญ่ 3 ห้องที่แสตนฟอร์ด
02:52
eachแต่ละ ofของ whichที่ had an enrollmentการลงทะเบียน ofของ 100,000 peopleคน orหรือ moreมากกว่า.
แต่ละห้องมีนักเรียน 100,000 คน หรือมากกว่านั้น
02:54
Soดังนั้น to understandเข้าใจ thisนี้, let'sเถอะ lookดู at oneหนึ่ง ofของ thoseเหล่านั้น classesชั้นเรียน,
เพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้ เรามาดูหนึ่งในชั้นเรียนเหล่านั้นกัน
02:58
the Machineเครื่อง Learningการเรียนรู้ classชั้น offeredที่นำเสนอ by myของฉัน colleagueเพื่อนร่วมงาน
วิชาการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)
03:01
and cofounderผู้ร่วมก่อตั้ง Andrewแอนดรู Ngอึ้ง.
สอนโดยเพื่อนร่วมงาน
และผู้ร่วมก่อตั้งของฉัน แอนดรูว์ อิ้ง
03:03
Andrewแอนดรู teachesสอน oneหนึ่ง ofของ the biggerที่ใหญ่กว่า StanfordStanford classesชั้นเรียน.
แอนดรูสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่แสตนฟอร์ด
03:05
It'sมี a Machineเครื่อง Learningการเรียนรู้ classชั้น,
นั่นก็คือ วิชาการเรียนรู้ของเครื่องจักร
(Machine Learning)
03:07
and itมัน has 400 peopleคน enrolledลงทะเบียนเรียน everyทุกๆ timeเวลา it'sมันเป็น offeredที่นำเสนอ.
ซึ่งมีนักเรียน 400 คน ในทุกๆครั้งที่เปิดสอน
03:08
Whenเมื่อ Andrewแอนดรู taughtสอน the Machineเครื่อง Learningการเรียนรู้ classชั้น to the generalทั่วไป publicสาธารณะ,
เวลาที่แอนดรูว์เปิดสอนวิชานี้ให้กับคนทั่วไป
03:12
itมัน had 100,000 peopleคน registeredลงทะเบียน.
มีคน 100,000 คน ลงทะเบียนเรียน
03:15
Soดังนั้น to put thatที่ numberจำนวน in perspectiveมุมมอง,
ถ้าจะทำให้เห็นภาพตัวเลขนั้นมากขึ้น
03:18
for Andrewแอนดรู to reachมาถึง thatที่ sameเหมือนกัน sizeขนาด audienceผู้ชม
ถ้าแอนดรูว์จะสอนให้ได้นักเรียนจำนวนเท่ากัน
03:20
by teachingการสอน a StanfordStanford classชั้น,
โดยการสอนชั้นเรียนที่แสตนฟอร์ด
03:22
heเขา would have to do thatที่ for 250 yearsปี.
เขาต้องทำอย่างนั้นไป 250 ปี
03:24
Ofของ courseหลักสูตร, he'dเขาต้องการ get reallyจริงๆ boredเบื่อ.
แน่นอน เขาคงจะเบื่อมาก
03:28
Soดังนั้น, havingมี seenเห็น the impactส่งผลกระทบ ofของ thisนี้,
ดังนั้น เราได้เห็นผลของสิ่งนี้แล้ว
03:31
Andrewแอนดรู and I decidedตัดสินใจ thatที่ weเรา neededจำเป็น to reallyจริงๆ try and scaleขนาด thisนี้ upขึ้น,
แอนดรูว์กับฉันตัดสินใจว่า
เราต้องพยายามขยายสิ่งนี้
03:34
to bringนำมาซึ่ง the bestดีที่สุด qualityคุณภาพ educationการศึกษา to as manyจำนวนมาก peopleคน as weเรา could.
เพื่อนำการศึกษาคุณภาพสูงไปสู่คนจำนวนมาก
ให้ได้เท่าที่จะทำได้
03:37
Soดังนั้น weเรา formedรูปแบบ CourseraCoursera,
เราเลยก่อตั้ง คอร์เซอร์รา (Coursera)
03:41
whoseใคร goalเป้าหมาย is to take the bestดีที่สุด coursesหลักสูตร
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิชาเรียนที่ดีที่สุด
03:43
fromจาก the bestดีที่สุด instructorsอาจารย์ผู้สอน at the bestดีที่สุด universitiesมหาวิทยาลัย
จากผู้สอนที่มีคุณภาพที่สุด
ในสถาบันที่มีคุณภาพที่สุด
03:46
and provideให้ itมัน to everyoneทุกคน aroundรอบ the worldโลก for freeฟรี.
ไปให้ทุกคนรอบโลกได้เรียนฟรีๆ
03:49
Weเรา currentlyปัจจุบัน have 43 coursesหลักสูตร on the platformเวที
ตอนนี้เรามี 43 วิชาอยู่ในโครงการ
03:53
fromจาก fourสี่ universitiesมหาวิทยาลัย acrossข้าม a rangeพิสัย ofของ disciplinesสาขาวิชา,
จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ในสาขาวิชาหลากหลาย
03:56
and let meผม showแสดง youคุณ a littleน้อย bitบิต ofของ an overviewภาพรวม
และฉันขอเปิดให้ดูนิดนึง เป็นภาพคร่าวๆ
03:59
ofของ whatอะไร thatที่ looksรูปลักษณ์ like.
ว่าหน้าตาสิ่งนี้เป็นอย่างไร
04:01
(Videoวีดีโอ) Robertโรเบิร์ต GhristGhrist: Welcomeยินดีต้อนรับ to Calculusแคลคูลัส.
(วิดีโอ) โรเบิร์ต กริสต์: ยินดีต้อนรับสู่แคลคูลัส
04:04
Ezekielเอเสเคียล Emanuelมานูเอล: Fiftyห้าสิบ millionล้าน peopleคน are uninsuredไม่มีประกันภัย.
เอสเซเกียล อีมานูเอล: คน 50 ล้านคนไม่มีประกันชีวิต
04:05
Scottสกอตต์ Pageหน้า: Modelsรุ่น helpช่วยด้วย us designออกแบบ moreมากกว่า effectiveมีประสิทธิภาพ institutionsสถาบันการศึกษา and policiesนโยบาย.
สก๊อต เพจ: แบบจำลองช่วยให้เราออกแบบหน่วยงานและนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
04:07
Weเรา get unbelievableเหลือเชื่อ segregationการแยก.
เราได้การแบ่งแยกเชื้อชาติที่ไม่น่าเชื่อ
04:10
Scottสกอตต์ KlemmerKlemmer: Soดังนั้น Bushพุ่มไม้ imaginedจินตนาการ thatที่ in the futureอนาคต,
สก๊อต เคลมเมอร์: บุชจินตนาการว่าในอนาคต
04:13
you'dคุณควรที่จะ wearสวมใส่ a cameraกล้อง right in the centerศูนย์ ofของ yourของคุณ headหัว.
เราจะใส่กล้องถ่ายรูปไว้ที่กลางหัวของเรา
04:15
Mitchellมิทเชลล์ DuneierDuneier: Millsมิลส์ wants the studentนักเรียน ofของ sociologyสังคมวิทยา to developพัฒนา the qualityคุณภาพ ofของ mindใจ ...
มิทเชล ดันเนียน: มิลส์ต้องการนักเรียนสาขาสังคมวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพความคิด
04:17
RGRG: Hangingที่แขวนอยู่ cableสายเคเบิล takes on the formฟอร์ม ofของ a hyperbolicซึ่งเกินความจริง cosineโคไซน์.
โรเบิร์ต กริสต์: สายไฟห้อยเป็นรูปร่างเหมือน
ไฮเปอร์โบลิคโคไซน์ (hyperbolic cosine)
04:21
Nickกรงขัง ParlanteParlante: For eachแต่ละ pixelพิกเซล in the imageภาพ, setชุด the redสีแดง to zeroศูนย์.
นิก พาเรียนเท: สำหรับแต่ละพิกเซลในภาพ ตั้งค่าสีแดงเป็นศูนย์
04:25
Paulพอล OffitOffit: ... Vaccineวัคซีน allowedได้รับอนุญาต us to eliminateกำจัด polioโปลิโอ virusไวรัส.
พอล ออฟฟิต: วัคซีนทำให้เราสามารถกำจัดไวรัสปอลิโอ
04:28
Danแดน JurafskyJurafsky: Does LufthansaLufthansa serveบริการ breakfastอาหารเช้า and Sanซาน Joseโฮเซ? Well, thatที่ soundsเสียง funnyตลก.
แดน จูราฟสกี้: ลูฟแทนซ่าบริการอาหารเช้า
และ แซน โจสด้วยเหรอ? อืม นั่นฟังดูตลกดี
04:31
Daphneต้นแดฟนิ KollerKoller: Soดังนั้น thisนี้ is whichที่ coinเหรียญ youคุณ pickเลือก, and thisนี้ is the twoสอง tossesกลมๆ.
แดฟนี่ โคลเลอร์: แล้วเราจะเลือกเหรียญไหนดี
และนี่เป็นการโยนสองครั้ง
04:35
Andrewแอนดรู Ngอึ้ง: Soดังนั้น in large-scaleขนาดใหญ่ machineเครื่อง learningการเรียนรู้, we'dพุธ like to come upขึ้น withกับ computationalการคำนวณ ...
แอนดรู อิ้ง: ดังนั้น ในการเรียนรู้ของเครื่องระดับกว้าง
เราต้องการหาวิธีคำนวณ...
04:38
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
04:42
DKDK: Itมัน turnsผลัดกัน outออก, maybeอาจจะ notไม่ surprisinglyอย่างแปลกใจ,
แดฟนี่ โคลเลอร์: ปรากฏว่า อาจจะไม่น่าแปลกใจนัก
04:47
thatที่ studentsนักเรียน like gettingได้รับ the bestดีที่สุด contentเนื้อหา
ว่านักเรียนได้รับเนื้อหาที่ดีที่สุด
04:50
fromจาก the bestดีที่สุด universitiesมหาวิทยาลัย for freeฟรี.
จากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดฟรีๆ
04:52
Sinceตั้งแต่ weเรา openedเปิด the websiteเว็บไซต์ in Februaryกุมภาพันธ์,
ตั้งแต่เราเปิดเว็ปไซต์ในเดือนกุมภาพันธ์
04:55
weเรา nowตอนนี้ have 640,000 studentsนักเรียน fromจาก 190 countriesประเทศ.
ตอนนี้ เรามีนักเรียน 640,000 คน จาก 190 ประเทศ
04:57
Weเรา have 1.5 millionล้าน enrollmentsการลงทะเบียน,
มีการลงทะเบียนเรียน 1.5 ล้านครั้ง
05:02
6 millionล้าน quizzesแบบทดสอบ in the 15 classesชั้นเรียน thatที่ have launchedเปิดตัว
มีนักเรียนทำแบบทดสอบ 6 ล้านชุด
ใน 15 ชั้นเรียนที่เราเปิดสอน
05:04
soดังนั้น farห่างไกล have been submittedส่ง, and 14 millionล้าน videosวิดีโอ have been viewedดู.
มีการดูวิดีโอถึง 14 ล้านครั้ง
05:07
Butแต่ it'sมันเป็น notไม่ justเพียงแค่ about the numbersหมายเลข,
แต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข
05:12
it'sมันเป็น alsoด้วย about the peopleคน.
แต่เป็นเรื่องของผู้คนด้วยเช่นกัน
05:14
Whetherว่า it'sมันเป็น AkashAkash, whoใคร comesมา fromจาก a smallเล็ก townตัวเมือง in Indiaอินเดีย
ไม่ว่าจะเป็นอะคาชที่มาจากเมืองเล็กๆในอินเดีย
05:16
and would neverไม่เคย have accessทางเข้า in thisนี้ caseกรณี
ที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าถึง
05:19
to a Stanford-qualityสแตนฟอคุณภาพ courseหลักสูตร
ชั้นเรียนคุณภาพอย่างของแสตนฟอร์ด
05:21
and would neverไม่เคย be ableสามารถ to affordจ่าย itมัน.
และไม่มีทางที่จะจ่ายค่าเรียนได้
05:22
Orหรือ Jennyสัตว์ตัวเมีย, whoใคร is a singleเดียว motherแม่ ofของ twoสอง
หรือเจนนี่ แม่ตัวคนเดียวที่เลี้ยงลูกสองคน
05:25
and wants to honeเหลา herเธอ skillsทักษะ
ที่ต้องการเคาะสนิมทักษะต่างๆ
05:27
soดังนั้น thatที่ sheเธอ can go backกลับ and completeสมบูรณ์ herเธอ master'sปริญญาโท degreeระดับ.
เพื่อจะได้กลับไปเรียนปริญญาโทให้จบ
05:29
Orหรือ Ryanไรอัน, whoใคร can'tลาด go to schoolโรงเรียน,
หรือไรอัน ที่ไม่สามารถไปมหาวิทยาลัยได้
05:32
becauseเพราะ hisของเขา immuneภูมิคุ้มกัน deficientบกพร่อง daughterลูกสาว
เพราะลูกสาวที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
05:35
can'tลาด be riskedเสี่ยงชีวิต to have germsเชื้อโรค come intoเข้าไป the houseบ้าน,
ไม่สามารถเสี่ยงที่จะอยู่กับเชื้อโรคในบ้านได้
05:37
soดังนั้น heเขา couldn'tไม่สามารถ leaveออกจาก the houseบ้าน.
ทำให้เขาออกจากบ้านไม่ได้
05:40
I'mผม reallyจริงๆ gladดีใจ to sayพูด --
ฉันดีใจมากที่จะบอกว่า --
05:42
recentlyเมื่อเร็ว ๆ นี้, we'veเราได้ been in correspondenceจดหมาย withกับ Ryanไรอัน --
ไม่นานมานี้ เราติดต่อกับไรอัน --
05:44
thatที่ thisนี้ storyเรื่องราว had a happyมีความสุข endingสิ้นสุด.
และพบว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดี
05:46
Babyทารก Shannonแชนนอน -- youคุณ can seeดู herเธอ on the left --
ทารกแชนนอน ที่อยู้ซ้ายมือนี้
05:48
is doing muchมาก betterดีกว่า nowตอนนี้,
อาการดีขึ้นมากแล้วตอนนี้
05:50
and Ryanไรอัน got a jobงาน by takingการ someบาง ofของ ourของเรา coursesหลักสูตร.
และไรอันได้งานเพราะได้ลงเรียนบางวิชาของเราไป
05:51
Soดังนั้น whatอะไร madeทำ theseเหล่านี้ coursesหลักสูตร soดังนั้น differentต่าง?
แล้วอะไรที่ทำให้วิชาเรียนเหล่านี้แตกต่าง?
05:56
Afterหลังจาก allทั้งหมด, onlineออนไลน์ courseหลักสูตร contentเนื้อหา has been availableใช้ได้ for a whileในขณะที่.
จะว่าไป การเรียนออนไลน์
ก็เป็นสื่อที่แพร่หลายมานาน
05:58
Whatอะไรนะ madeทำ itมัน differentต่าง was thatที่ thisนี้ was realจริง courseหลักสูตร experienceประสบการณ์.
แต่สิ่งที่ต่างคือประสบการณ์การเรียนที่เหมือนจริง
06:02
Itมัน startedเริ่มต้น on a givenรับ dayวัน,
เราเริ่มต้นในวันที่กำหนด
06:05
and thenแล้วก็ the studentsนักเรียน would watchดู videosวิดีโอ on a weeklyรายสัปดาห์ basisรากฐาน
แล้วนักเรียนจะดูวิดีโอทุกอาทิตย์
06:07
and do homeworkการบ้าน assignmentsการมอบหมาย.
และทำการบ้าน
06:11
And theseเหล่านี้ would be realจริง homeworkการบ้าน assignmentsการมอบหมาย
และนี่เป็นการบ้านจริงๆ
06:12
for a realจริง gradeเกรด, withกับ a realจริง deadlineวันกำหนดส่ง.
เพื่อเกรดจริงๆ มีกำหนดส่งจริงๆ
06:14
Youคุณ can seeดู the deadlinesกำหนดเวลา and the usageการใช้ graphกราฟ.
คุณลองดูกราฟวันกำหนดส่งกับปริมาณการใช้สิ
06:18
Theseเหล่านี้ are the spikesแหลม showingการแสดง
ยอดแหลมๆนี้ชี้ว่า
06:20
thatที่ procrastinationการผัดวันประกันพรุ่ง is globalทั่วโลก phenomenonปรากฏการณ์.
การผลัดวันประกันพรุ่ง
เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นทั่วโลก
06:22
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
06:26
At the endปลาย ofของ the courseหลักสูตร,
หลังจากจบวิชาเรียนแล้ว
06:28
the studentsนักเรียน got a certificateใบรับรอง.
นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร
06:30
Theyพวกเขา could presentนำเสนอ thatที่ certificateใบรับรอง
พวกเขาสามารถแสดงใบประกาศนี้
06:32
to a prospectiveที่คาดหวัง employerนายจ้าง and get a betterดีกว่า jobงาน,
ต่อนายจ้างในอนาคตและหางานที่ดีขึ้น
06:34
and weเรา knowทราบ manyจำนวนมาก studentsนักเรียน whoใคร did.
และเรารู้ว่านักเรียนจำนวนมากทำอย่างนั้น
06:36
Someบาง studentsนักเรียน tookเอา theirของพวกเขา certificateใบรับรอง
นักเรียนบางคนเอาใบประกาศไป
06:38
and presentedนำเสนอ thisนี้ to an educationalทางการศึกษา institutionสถาบัน at whichที่ theyพวกเขา were enrolledลงทะเบียนเรียน
แสดงต่อสถาบันการศึกษาที่เข้าเรียน
06:40
for actualที่จริง collegeวิทยาลัย creditเครดิต.
เพื่อหน่วยกิตในมหาวิทยาลัย
06:43
Soดังนั้น theseเหล่านี้ studentsนักเรียน were reallyจริงๆ gettingได้รับ somethingบางสิ่งบางอย่าง meaningfulมีความหมาย
นักเรียนเหล่านี้ได้รับอะไรที่มีความหมาย
06:45
for theirของพวกเขา investmentการลงทุน ofของ timeเวลา and effortความพยายาม.
กับการลงทุนเวลาและความพยายามจริงๆ
06:47
Let'sลอง talkการพูดคุย a littleน้อย bitบิต about someบาง ofของ the componentsส่วนประกอบ
มาพูดถึงองค์ประกอบต่างๆ
06:50
thatที่ go intoเข้าไป theseเหล่านี้ coursesหลักสูตร.
ที่เกี่ยวกับวิชาเหล่านี้กันสักหน่อย
06:52
The firstเป็นครั้งแรก componentส่วนประกอบ is thatที่ whenเมื่อ youคุณ moveย้าย awayไป
องค์ประกอบแรกคือ เมื่อเราหลบออกจาก
06:54
fromจาก the constraintsข้อ จำกัด ofของ a physicalกายภาพ classroomห้องเรียน
ข้อจำกัดของห้องเรียนที่เป็นกายภาพ
06:57
and designออกแบบ contentเนื้อหา explicitlyอย่างชัดเจน for an onlineออนไลน์ formatรูป,
และออกแบบบทเรียนเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
06:59
youคุณ can breakหยุด awayไป fromจาก, for exampleตัวอย่าง,
คุณสามารถแหวกออกจากตัวอย่างเช่น
07:02
the monolithicเป็นเสาหิน one-hourหนึ่งชั่วโมง lectureคำบรรยาย.
เลกเชอร์ความยาวหนึ่งชั่วโมงรวด
07:05
Youคุณ can breakหยุด upขึ้น the materialวัสดุ, for exampleตัวอย่าง,
เราสามารถแบ่งเนื้อหา
07:07
intoเข้าไป theseเหล่านี้ shortสั้น, modularแบบแยกส่วน unitsหน่วย ofของ eightแปด to 12 minutesนาที,
ออกเป็นช่วงสั้นๆ เป็นหน่วยย่อยความยาว 8-12 นาที
07:09
eachแต่ละ ofของ whichที่ representsแสดงให้เห็นถึง a coherentเชื่อมโยงกัน conceptแนวคิด.
แต่ละอันนำเสนอชุดความคิดที่เชื่อมโยงกัน
07:12
Studentsนักเรียน can traverseสำรวจ thisนี้ materialวัสดุ in differentต่าง waysวิธี,
นักเรียนสามารถเดินทางผ่านเนื้อหาเหล่านี้ได้หลายทาง
07:15
dependingทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ on theirของพวกเขา backgroundพื้นหลัง, theirของพวกเขา skillsทักษะ orหรือ theirของพวกเขา interestsความสนใจ.
ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ทักษะ และความสนใจ
07:18
Soดังนั้น, for exampleตัวอย่าง, someบาง studentsนักเรียน mightอาจ benefitประโยชน์
ตัวอย่างเช่น นักเรียนบางคนอาจจะได้ประโยชน์
07:21
fromจาก a littleน้อย bitบิต ofของ preparatoryเป็นการเตรียมการ materialวัสดุ
จากเนื้อหาพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อม
07:24
thatที่ otherอื่น ๆ studentsนักเรียน mightอาจ alreadyแล้ว have.
ที่นักเรียนคนอื่นอาจจะรู้อยู่แล้ว
07:27
Otherอื่น ๆ studentsนักเรียน mightอาจ be interestedสนใจ in a particularโดยเฉพาะ
ส่วนคนอื่นอาจจะสนใจเนื้อหาเสริมเฉพาะเรื่อง
07:29
enrichmentการตกแต่ง topicหัวข้อเรื่อง thatที่ theyพวกเขา want to pursueไล่ตาม individuallyเป็นรายบุคคล.
ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามใจชอบ
07:31
Soดังนั้น thisนี้ formatรูป allowsช่วยให้ us to breakหยุด awayไป
ดังนั้น รูปแบบนี้จึงช่วยให้เราแหวกออกจาก
07:34
fromจาก the one-size-fits-allหนึ่งขนาดเหมาะกับทุก modelแบบ ofของ educationการศึกษา,
รูปแบบการศึกษาแบบไซส์เดียวฟิตทุกคน
07:38
and allowsช่วยให้ studentsนักเรียน to followปฏิบัติตาม a muchมาก moreมากกว่า personalizedส่วนบุคคล curriculumหลักสูตร.
และช่วยให้นักเรียนสามารถ
เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเองได้
07:40
Ofของ courseหลักสูตร, weเรา allทั้งหมด knowทราบ as educatorsการศึกษา
แน่นอน ในฐานะนักการศึกษา เรารู้ว่า
07:44
thatที่ studentsนักเรียน don'tอย่า learnเรียน by sittingนั่ง and passivelyอย่างอดทน watchingการเฝ้าดู videosวิดีโอ.
นักเรียนไม่ได้เรียนรู้จากการนั่งนิ่งๆดูวิดีโอ
07:47
Perhapsบางที oneหนึ่ง ofของ the biggestที่ใหญ่ที่สุด componentsส่วนประกอบ ofของ thisนี้ effortความพยายาม
บางทีองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด
ของความพยายามนี้
07:50
is thatที่ weเรา needจำเป็นต้อง to have studentsนักเรียน
คือเราต้องให้นักเรียน
07:53
whoใคร practiceการปฏิบัติ withกับ the materialวัสดุ
ฝึกฝนเนื้อหาบทเรียน
07:56
in orderใบสั่ง to reallyจริงๆ understandเข้าใจ itมัน.
เพื่อให้เข้าใจจริงๆ
07:58
There'sมี been a rangeพิสัย ofของ studiesการศึกษา thatที่ demonstrateสาธิต the importanceความสำคัญ ofของ thisนี้.
ที่ผ่านมามีงานวิจัยมากมาย
ที่ชี้ถึงความสำคัญของสิ่งนี้
08:01
Thisนี้ oneหนึ่ง thatที่ appearedปรากฏ in Scienceวิทยาศาสตร์ lastสุดท้าย yearปี, for exampleตัวอย่าง,
อันหนึ่งที่ลงในนิตยสาร Science ปีที่แล้ว เป็นตัวอย่าง
08:04
demonstratesแสดงให้เห็นถึง thatที่ even simpleง่าย retrievalการแก้ไข practiceการปฏิบัติ,
ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่แบบฝึกหัด
ทบทวนความจำแบบพื้นฐาน
08:07
whereที่ไหน studentsนักเรียน are justเพียงแค่ supposedควร to repeatทำซ้ำ
ที่นักเรียนแค่ต้องพูดซ้ำ
08:10
whatอะไร theyพวกเขา alreadyแล้ว learnedได้เรียนรู้
สิ่งที่เพิ่งเรียนไป
08:13
givesจะช่วยให้ considerablyอย่างมาก improvedปรับตัวดีขึ้น resultsผล
ทำให้นักเรียนทำคะแนนได้ดีกว่ามาก
08:14
on variousต่างๆ achievementความสำเร็จ testsการทดสอบ downลง the lineเส้น
ในการทดสอบมาตรฐานหลายๆอย่างหลังจากนั้น
08:16
thanกว่า manyจำนวนมาก otherอื่น ๆ educationalทางการศึกษา interventionsการแทรกแซง.
ให้ผลมากกว่าการแทรกแซงอื่นๆ
08:18
We'veเราได้ triedพยายาม to buildสร้าง in retrievalการแก้ไข practiceการปฏิบัติ intoเข้าไป the platformเวที,
เราได้ลองสร้างแบบฝึกหัดทบทวนความจำเข้าไปในนี้
08:23
as well as otherอื่น ๆ formsรูปแบบ ofของ practiceการปฏิบัติ in manyจำนวนมาก waysวิธี.
รวมไปถึงแบบทดสอบรูปแบบอื่นๆด้วย
08:25
For exampleตัวอย่าง, even ourของเรา videosวิดีโอ are notไม่ justเพียงแค่ videosวิดีโอ.
ตัวอย่างเช่น แม้แต่วิดีโอของเราไม่ได้เป็นแค่วิดีโอ
08:28
Everyทุกๆ fewน้อย minutesนาที, the videoวีดีโอ pausesหยุด
ทุก 2-3 นาที วิดีโอจะหยุด
08:32
and the studentsนักเรียน get askedถาม a questionคำถาม.
และนักเรียนจะต้องตอบคำถาม
08:34
(Videoวีดีโอ) SPSP: ... Theseเหล่านี้ fourสี่ thingsสิ่ง. Prospectโอกาส theoryทฤษฎี, hyperbolicซึ่งเกินความจริง discountingลด,
(วิดีโอ) สก๊อต เพจ: ... สี่สิ่งนี้ Prospect Theory, hyperbolic discounting,
08:36
statusสถานะ quoสภาพ biasอคติ, baseฐาน rateอัตรา biasอคติ. They'reพวกเขากำลัง allทั้งหมด well documentedเอกสาร.
status quo bias, base rate bias มีการศึกษาสนับสนุนมาก
08:38
Soดังนั้น they'reพวกเขากำลัง allทั้งหมด well documentedเอกสาร deviationsเบี่ยงเบน fromจาก rationalมีเหตุผล behaviorพฤติกรรม.
ทั้งสี่อย่างเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากความเป็นเหตุเป็นผล
ที่ได้รับการสนับสนุน
08:41
DKDK: Soดังนั้น hereที่นี่ the videoวีดีโอ pausesหยุด,
แดฟนี่ โคลเลอร์: แล้วตอนนี้วิดีโอก็จะหยุด
08:44
and the studentนักเรียน typesประเภท in the answerตอบ intoเข้าไป the boxกล่อง
และนักเรียนพิมพ์คำตอบเข้าไปในกล่อง
08:46
and submitsส่ง. Obviouslyอย่างชัดเจน theyพวกเขา weren'tเขาไม่ได้ payingการจ่ายเงิน attentionความสนใจ.
และกดส่ง อย่างที่เห็น พวกเขาไม่ได้ตั้งใจฟังอยู่
08:48
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
08:51
Soดังนั้น theyพวกเขา get to try againอีกครั้ง,
พวกเขาเลยต้องลองอีกครั้ง
08:52
and thisนี้ timeเวลา theyพวกเขา got itมัน right.
และครั้งนี้พวกเขาตอบถูก
08:54
There'sมี an optionalไม่จำเป็น explanationคำอธิบาย ifถ้า theyพวกเขา want.
มีตัวเลือกให้เปิดดูคำอธิบาย ถ้านักเรียนต้องการ
08:57
And nowตอนนี้ the videoวีดีโอ movesการเคลื่อนไหว on to the nextต่อไป partส่วนหนึ่ง ofของ the lectureคำบรรยาย.
และทีนี้วิดีโอเลื่อนไปเลกเชอร์ในส่วนต่อไป
08:59
Thisนี้ is a kindชนิด ofของ simpleง่าย questionคำถาม
นี่เป็นคำถามประเภทพื้นฐาน
09:03
thatที่ I as an instructorอาจารย์ผู้สอน mightอาจ askถาม in classชั้น,
ประเภทที่ฉันถามเวลาฉันสอนในชั้นเรียนจริง
09:05
butแต่ whenเมื่อ I askถาม thatที่ kindชนิด ofของ a questionคำถาม in classชั้น,
แต่เวลาที่ฉันถามคำถามอย่างนั้นในชั้นเรียน
09:07
80 percentเปอร์เซ็นต์ ofของ the studentsนักเรียน
ร้อยละ 80 ของนักเรียน
09:10
are stillยังคง scribblingการเขียนหวัด the lastสุดท้าย thingสิ่ง I saidกล่าว,
ยังจดสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดจบไป ยิกๆ
09:11
15 percentเปอร์เซ็นต์ are zonedโลโก้ outออก on FacebookFacebook,
ร้อยละ 15 ใจลอยไปกับ Facebook
09:13
and thenแล้วก็ there'sมี the smartySmarty pantsกางเกง in the frontด้านหน้า rowแถว
และก็ มีเด็กแถวหน้าที่รู้ทุกอย่าง
09:16
whoใคร blurtsโพล่ง outออก the answerตอบ
ที่ตะโกนคำตอบออกมา
09:19
beforeก่อน anyoneใคร ๆ elseอื่น has had a chanceโอกาส to thinkคิด about itมัน,
ก่อนที่คนอื่นๆในห้อง้รียนมีโอกาสที่จะคิดสักหน่อย
09:20
and I as the instructorอาจารย์ผู้สอน am terriblyชะมัด gratifiedทได้ี่ทำให้พอใจ
และฉันในฐานะคนสอนก็ดีใจล้นเหลือ
09:22
thatที่ somebodyบางคน actuallyแท้จริง knewรู้ว่า the answerตอบ.
ที่บางคนรู้คำตอบ
09:25
And soดังนั้น the lectureคำบรรยาย movesการเคลื่อนไหว on beforeก่อน, reallyจริงๆ,
และการบรรยายดำเนินต่อไป ก่อนที่ ในความเป็นจริง
09:27
mostมากที่สุด ofของ the studentsนักเรียน have even noticedสังเกตเห็น thatที่ a questionคำถาม had been askedถาม.
นักเรียนสาวนใหญ่จะรู้ตัวว่ามีการถามคำถามเกิดขึ้น
09:29
Hereที่นี่, everyทุกๆ singleเดียว studentนักเรียน
ที่นี่ นักเรียนทุกคน
09:33
has to engageว่าจ้าง withกับ the materialวัสดุ.
ต้องมีส่วนร่วมไปกับเนื้อหา
09:36
And ofของ courseหลักสูตร theseเหล่านี้ simpleง่าย retrievalการแก้ไข questionsคำถาม
และแน่นอนว่าคำถามทบทวนความจำพื้นฐานเหล่านี้
09:38
are notไม่ the endปลาย ofของ the storyเรื่องราว.
ไม่ได้เป็นตอนจบของเรื่อง
09:40
Oneหนึ่ง needsจำเป็น to buildสร้าง in muchมาก moreมากกว่า meaningfulมีความหมาย practiceการปฏิบัติ questionsคำถาม,
เราต้องเติมคำถามที่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเข้าไปด้วย
09:42
and oneหนึ่ง alsoด้วย needsจำเป็น to provideให้ the studentsนักเรียน withกับ feedbackข้อเสนอแนะ
และเราก็ต้องให้ผลตอบกลับกับนักเรียน
09:45
on thoseเหล่านั้น questionsคำถาม.
ในคำถามเหล่านั้น
09:47
Nowตอนนี้, howอย่างไร do youคุณ gradeเกรด the work ofของ 100,000 studentsนักเรียน
ทีนี้ ทำอย่างไรเราจะตรวจการบ้านของนักเรียน 100,000 คนได้
09:49
ifถ้า youคุณ do notไม่ have 10,000 TAsครู?
โดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยสอน 10,000 คน?
09:52
The answerตอบ is, youคุณ needจำเป็นต้อง to useใช้ technologyเทคโนโลยี
คำตอบคือ เราต้องใช้เทคโนโลยี
09:55
to do itมัน for youคุณ.
ให้ทำงานให้เรา
09:57
Nowตอนนี้, fortunatelyโชคดี, technologyเทคโนโลยี has come a longยาว way,
ทีนี้ โชคดีหน่อย ที่เทคโนโลยีพัฒนามาไกลแล้ว
09:59
and weเรา can nowตอนนี้ gradeเกรด a rangeพิสัย ofของ interestingน่าสนใจ typesประเภท ofของ homeworkการบ้าน.
และตอนนี้เราสามารถตรวจการบ้านในรูปแบบที่น่าสนใจหลากหลายได้
10:01
In additionการเพิ่ม to multipleหลายอย่าง choiceทางเลือก
นอกเหนือไปจากแบบฝึกหัดแบบปรนัย
10:05
and the kindsชนิด ofของ shortสั้น answerตอบ questionsคำถาม thatที่ youคุณ saw in the videoวีดีโอ,
และประเภทคำตอบสั้นๆ แบบที่คุณเห็นไปแล้วในวิดีโอ
10:06
weเรา can alsoด้วย gradeเกรด mathคณิตศาสตร์, mathematicalคณิตศาสตร์ expressionsการแสดงออก
เราสามารถตรวจวิชาคณิตศาสตร์ สมการทางคณิตศาสตร์
10:09
as well as mathematicalคณิตศาสตร์ derivationsderivations.
และการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
10:13
Weเรา can gradeเกรด modelsรุ่น, whetherว่า it'sมันเป็น
เราสามารถตรวจแบบจำลอง ไม่ว่าจะเป็น
10:15
financialการเงิน modelsรุ่น in a businessธุรกิจ classชั้น
แบบจำลองทางการเงินในวิชาธุรกิจ
10:17
orหรือ physicalกายภาพ modelsรุ่น in a scienceวิทยาศาสตร์ orหรือ engineeringวิศวกรรม classชั้น
หรือแบบจำลองทางกายภาพในวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม
10:20
and weเรา can gradeเกรด someบาง prettyน่ารัก sophisticatedซับซ้อน programmingการเขียนโปรแกรม assignmentsการมอบหมาย.
และเราสามารถตรวจงานเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนได้
10:23
Let meผม showแสดง youคุณ oneหนึ่ง that'sนั่นคือ actuallyแท้จริง prettyน่ารัก simpleง่าย
ฉันจะให้คุณดูตัวอย่างหนึ่งที่เรียบง่ายมาก
10:26
butแต่ fairlyอย่างเป็นธรรม visualภาพ.
และเห็นภาพง่าย
10:28
Thisนี้ is fromจาก Stanford'sสแตนฟอ Computerคอมพิวเตอร์ Scienceวิทยาศาสตร์ 101 classชั้น,
ตัวอย่างนี้มาจากชั้นเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 101
ของแสตนฟอร์ด
10:30
and the studentsนักเรียน are supposedควร to color-correctสีที่ถูกต้อง
และนักเรียนต้องปรับสี
10:32
thatที่ blurryตาพร่า redสีแดง imageภาพ.
ภาพสีแดงเบลอๆนั้น
10:34
They'reพวกเขากำลัง typingการพิมพ์ theirของพวกเขา programโครงการ intoเข้าไป the browserเบราว์เซอร์,
พวกเขาพิมพ์โปรแกรมเข้ามาในหน้าเว็บ
10:35
and youคุณ can seeดู theyพวกเขา didn'tไม่ get itมัน quiteทีเดียว right, Ladyผู้หญิง Libertyเสรีภาพ is stillยังคง seasickเมาเรือ.
และคุณจะเห็นว่าเขายังทำไม่ถูกนัก เทพีเสรีภาพยังเมาเรืออยู่
10:37
And soดังนั้น, the studentนักเรียน triesพยายาม againอีกครั้ง, and nowตอนนี้ theyพวกเขา got itมัน right, and they'reพวกเขากำลัง toldบอก thatที่,
นักเรียนเลยต้องลองอีกครั้ง และครั้งนี้พวกเขาทำได้ถูกต้อง
และเขารู้ว่าเขาทำถูก
10:41
and theyพวกเขา can moveย้าย on to the nextต่อไป assignmentการมอบหมาย.
และพวกเขาได้เลื่อนไปทำคำถามต่อไป
10:45
Thisนี้ abilityความสามารถ to interactปฏิสัมพันธ์ activelyอย่างกระตือรือร้น withกับ the materialวัสดุ
ความสามารถที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา
10:48
and be toldบอก whenเมื่อ you'reคุณ right orหรือ wrongไม่ถูกต้อง
และได้รับรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ถูกหรือผิด
10:51
is reallyจริงๆ essentialสำคัญ to studentนักเรียน learningการเรียนรู้.
เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ของนักเรียน
10:52
Nowตอนนี้, ofของ courseหลักสูตร weเรา cannotไม่ได้ yetยัง gradeเกรด
ที่นี้ แน่นอน ว่าเรายังไม่สามารถตรวจ
10:56
the rangeพิสัย ofของ work thatที่ oneหนึ่ง needsจำเป็น for allทั้งหมด coursesหลักสูตร.
งานทุกรูปแบบหลากหลายที่เราต้องการสำหรับทุกวิชา
10:58
Specificallyเฉพาะ, what'sสิ่งที่ lackingขาดแคลน is the kindชนิด ofของ criticalวิกฤติ thinkingคิด work
โดยเฉพาะ สิ่งที่ขาดไปคืองานประเภททักษะการคิดวิเคราะห์
11:01
thatที่ is soดังนั้น essentialสำคัญ in suchอย่างเช่น disciplinesสาขาวิชา
ที่เป็นหัวใจสำคัญของแขนงวิชา
11:04
as the humanitiesมนุษยศาสตร์, the socialสังคม sciencesวิทยาศาสตร์, businessธุรกิจ and othersคนอื่น ๆ.
อย่างมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจ และอื่นๆ
11:06
Soดังนั้น weเรา triedพยายาม to convinceโน้มน้าวใจ, for exampleตัวอย่าง,
ดังนั้น เราเลยลองโน้มน้าว
11:09
someบาง ofของ ourของเรา humanitiesมนุษยศาสตร์ facultyคณะ
อาจารย์สายมนุษยศาสตร์บางคน
11:12
thatที่ multipleหลายอย่าง choiceทางเลือก was notไม่ suchอย่างเช่น a badไม่ดี strategyกลยุทธ์.
ว่าแบบฝึกหัดปรนัยไม่ใช่กลยุทธ์ที่แย่ขนาดนั้น
11:13
Thatว่า didn'tไม่ go over reallyจริงๆ well.
แต่มันไม่ได้ผ่านไปด้วยดีเท่าไหร่
11:16
Soดังนั้น weเรา had to come upขึ้น withกับ a differentต่าง solutionวิธีการแก้.
เราเลยต้องคิดค้นทางแก้ที่แตกต่างออกไป
11:18
And the solutionวิธีการแก้ weเรา endedสิ้นสุดวันที่ upขึ้น usingการใช้ is peerมองดู gradingการจัดลำดับ.
และทางแก้ที่เราลงเอย ก็คือการให้นักเรียนตรวจงานกันเอง
11:21
Itมัน turnsผลัดกัน outออก thatที่ previousก่อน studiesการศึกษา showแสดง,
ปรากฏว่า งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ว่า
11:24
like thisนี้ oneหนึ่ง by Saddlerคนทำอานม้า and Goodดี,
เช่นชิ้นนี้ โดยแซดเลอร์และกู้ด
11:26
thatที่ peerมองดู gradingการจัดลำดับ is a surprisinglyอย่างแปลกใจ effectiveมีประสิทธิภาพ strategyกลยุทธ์
การให้นักเรียนตรวจงานกันเองเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดี
อย่างน่าประหลาดใจ
11:28
for providingหาก reproducibleทำซ้ำได้ gradesเกรด.
สำหรับการให้คะแนนที่สอดคล้องกัน
11:30
Itมัน was triedพยายาม onlyเท่านั้น in smallเล็ก classesชั้นเรียน,
วิธีนี้ถูกทดลองในชั้นเรียนขนาดเล็ก
11:34
butแต่ thereที่นั่น itมัน showedแสดงให้เห็นว่า, for exampleตัวอย่าง,
และมันชี้ให้เห็นว่า ตัวอย่างเช่น
11:35
thatที่ theseเหล่านี้ student-assignedนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย gradesเกรด on the y-axisแกน y
เกรดที่นักเรียนให้ ในแกน y
11:37
are actuallyแท้จริง veryมาก well correlatedมีลักษณะร่วมกัน
ที่จริงแล้วสอดคล้องอย่างมาก
11:39
withกับ the teacher-assignedครูที่ได้รับมอบหมาย gradeเกรด on the x-axisแกน x.
กับเกรดที่อาจารย์ให้ ในแกน x
11:41
What'sสิ่งของ even moreมากกว่า surprisingน่าแปลกใจ is thatที่ self-gradesเกรดตัวเอง,
สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นคือ เกรดที่นักเรียนให้ตัวเอง
11:43
whereที่ไหน the studentsนักเรียน gradeเกรด theirของพวกเขา ownด้วยตัวเอง work criticallyฉกรรจ์ --
ในเวลาที่นักเรียนตรวจงานของตัวเองอย่างมีวิจารญาณ --
11:46
soดังนั้น longยาว as youคุณ incentivizeจูงใจ themพวกเขา properlyอย่างถูกต้อง
แต่คือเราต้องให้แรงจูงใจอย่างเหมาะสม
11:48
soดังนั้น theyพวกเขา can'tลาด give themselvesตัวเอง a perfectสมบูรณ์ scoreคะแนน --
เพื่อนักเรียนจะได้ไม่ให้ตัวเองได้คะแนนเต็ม --
11:50
are actuallyแท้จริง even betterดีกว่า correlatedมีลักษณะร่วมกัน withกับ the teacherครู gradesเกรด.
นั้นสอดคล้องกับคะแนนที่อาจารย์ให้มากกว่าเสียอีก
11:52
And soดังนั้น thisนี้ is an effectiveมีประสิทธิภาพ strategyกลยุทธ์
และนี่เป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดีมาก
11:55
thatที่ can be used for gradingการจัดลำดับ at scaleขนาด,
ที่สามารถใช้ในการให้คะแนน
11:57
and is alsoด้วย a usefulมีประโยชน์ learningการเรียนรู้ strategyกลยุทธ์ for the studentsนักเรียน,
และยังเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มากอีกด้วย
11:59
becauseเพราะ theyพวกเขา actuallyแท้จริง learnเรียน fromจาก the experienceประสบการณ์.
เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรวจงาน
12:02
Soดังนั้น weเรา nowตอนนี้ have the largestใหญ่ที่สุด peer-gradingpeer-การจัดลำดับ pipelineท่อ everเคย deviseddevised,
ตอนนี้เรามีระบบการตรวจงานกันเองของนักเรียน
ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา
12:04
whereที่ไหน tensนับ ofของ thousandsพัน ofของ studentsนักเรียน
ที่มีนักเรียนเป็นหมื่นคน
12:09
are gradingการจัดลำดับ eachแต่ละ other'sอื่น ๆ work,
ตรวจงานกันเอง
12:11
and quiteทีเดียว successfullyประสบความสำเร็จ, I have to sayพูด.
และฉันต้องบอกว่า ไปได้สวยมากด้วย
12:12
Butแต่ thisนี้ is notไม่ justเพียงแค่ about studentsนักเรียน
แต่นี่ไม่ได้เป็นแค่นักเรียน
12:15
sittingนั่ง aloneคนเดียว in theirของพวกเขา livingการดำรงชีวิต roomห้อง workingการทำงาน throughตลอด problemsปัญหาที่เกิดขึ้น.
นั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่น แก้โจทย์ปัญหาไปเรื่อยๆ
12:18
Aroundสถานที่สำคัญ eachแต่ละ oneหนึ่ง ofของ ourของเรา coursesหลักสูตร,
ในทุกๆวิชาเรียน
12:21
a communityชุมชน ofของ studentsนักเรียน had formedรูปแบบ,
ชุมชนของนักเรียนถูกสร้างขึ้น
12:22
a globalทั่วโลก communityชุมชน ofของ peopleคน
ชุมชนที่ครอบคลุมคนจากทั่วโลก
12:25
aroundรอบ a sharedที่ใช้ร่วมกัน intellectualทางปัญญา endeavorพยายาม.
ที่มีจุดมุ่งหมายด้านปัญญาร่วมกัน
12:26
Whatอะไรนะ youคุณ seeดู hereที่นี่ is a self-generatedด้วยตนเองที่สร้าง mapแผนที่
สิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้คือแผนที่ที่สร้างขึ้นเอง
12:29
fromจาก studentsนักเรียน in ourของเรา Princetonพรินซ์ตัน Sociologyสังคมวิทยา 101 courseหลักสูตร,
โดยนักเรียนในชั้นเรียนสังคมวิทยา 101 ของปรินตัน
12:32
whereที่ไหน theyพวกเขา have put themselvesตัวเอง on a worldโลก mapแผนที่,
ที่นักเรียนต้องปักหมุดตัวเองในแผนที่โลก
12:35
and youคุณ can reallyจริงๆ seeดู the globalทั่วโลก reachมาถึง ofของ thisนี้ kindชนิด ofของ effortความพยายาม.
และคุณจะเห็นได้ว่าความพยายามนี้ไปถึงทั่วทุกมุมโลก
12:37
Studentsนักเรียน collaboratedร่วมมือ in theseเหล่านี้ coursesหลักสูตร in a varietyความหลากหลาย ofของ differentต่าง waysวิธี.
นักเรียนทำงานร่วมกันในวิชาเรียนในวิธีต่างๆหลากหลาย
12:40
Firstครั้งแรก ofของ allทั้งหมด, thereที่นั่น was a questionคำถาม and answerตอบ forumฟอรั่ม,
แรกที่สุด เรามีพื้นที่สำหรับคำถามและคำตอบ
12:45
whereที่ไหน studentsนักเรียน would poseท่าทาง questionsคำถาม,
ที่นักเรียนไปถามคำถาม
12:48
and otherอื่น ๆ studentsนักเรียน would answerตอบ thoseเหล่านั้น questionsคำถาม.
แล้วนักเรียนคนอื่นมาตอบคำถามเหล่านั้น
12:50
And the reallyจริงๆ amazingน่าอัศจรรย์ thingสิ่ง is,
และสิ่งที่น่าประทับใจมากๆก็คือ
12:52
becauseเพราะ thereที่นั่น were soดังนั้น manyจำนวนมาก studentsนักเรียน,
เพราะเรามีนักเรียนเยอะมาก
12:54
itมัน meansวิธี thatที่ even ifถ้า a studentนักเรียน posedถูกวาง a questionคำถาม
มันหมายความว่าแม้ว่านักเรียนจะถามคำถาม
12:56
at 3 o'clockโมง in the morningตอนเช้า,
ตอนตีสาม
12:58
somewhereที่ไหนสักแห่ง aroundรอบ the worldโลก,
สักที่บนโลกนี้
13:00
thereที่นั่น would be somebodyบางคน whoใคร was awakeตื่นตัว
จะมีใครสักคนที่ยังตื่นอยู่
13:01
and workingการทำงาน on the sameเหมือนกัน problemปัญหา.
และกำลังทำโจทย์ข้อเดียวกันนี้
13:03
And soดังนั้น, in manyจำนวนมาก ofของ ourของเรา coursesหลักสูตร,
ดังนั้น ในหลายวิชาที่เราเปิดสอน
13:05
the medianมัธยฐาน responseคำตอบ timeเวลา for a questionคำถาม
ค่ามัธยฐานของเวลาที่ใช้ตอบคำถาม
13:07
on the questionคำถาม and answerตอบ forumฟอรั่ม was 22 minutesนาที.
ในพื้นที่คำถามคำตอบนั้น คือ 22 นาที
13:10
Whichที่ is notไม่ a levelชั้น ofของ serviceบริการ I have everเคย offeredที่นำเสนอ to myของฉัน StanfordStanford studentsนักเรียน.
ซึ่งเป็นการบริการเหนือระดับชนิดที่เราไม่มีที่แสตนฟอร์ด
13:13
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
13:18
And youคุณ can seeดู fromจาก the studentนักเรียน testimonialsรับรอง
และคุณจะเห็นได้จากความในใจจากนักเรียน
13:19
thatที่ studentsนักเรียน actuallyแท้จริง findหา
ว่านักเรียนพบว่า
13:21
thatที่ becauseเพราะ ofของ thisนี้ largeใหญ่ onlineออนไลน์ communityชุมชน,
เพราะชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่นี้
13:23
theyพวกเขา got to interactปฏิสัมพันธ์ withกับ eachแต่ละ otherอื่น ๆ in manyจำนวนมาก waysวิธี
พวกเขามีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างหลากหลาย
13:25
thatที่ were deeperลึก thanกว่า theyพวกเขา did in the contextบริบท ofของ the physicalกายภาพ classroomห้องเรียน.
ในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่าในห้องเรียนปกติทั่วไป
13:28
Studentsนักเรียน alsoด้วย self-assembledตนเองประกอบ,
นักเรียนรวมกลุ่มกันเอง
13:32
withoutไม่มี anyใด kindชนิด ofของ interventionการแทรกแซง fromจาก us,
โดยที่ราไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง
13:34
intoเข้าไป smallเล็ก studyศึกษา groupsกลุ่ม.
เป็นกลุ่มช่วยกันเรียนย่อยๆ
13:36
Someบาง ofของ theseเหล่านี้ were physicalกายภาพ studyศึกษา groupsกลุ่ม
บางกลุ่มก็มาพบปะกันจริงๆ
13:38
alongตาม geographicalตามภูมิศาสตร์ constraintsข้อ จำกัด
ตามข้อจำกันทางภูมิศาสตร์จะเอื้ออำนวย
13:41
and metพบ on a weeklyรายสัปดาห์ basisรากฐาน to work throughตลอด problemปัญหา setsชุด.
และพบกันทุกสัปดาห์ เพื่อทำการบ้านด้วยกัน
13:42
Thisนี้ is the Sanซาน Franciscoฟรานซิส studyศึกษา groupกลุ่ม,
นี่เป็นกลุ่มช่วยกันเรียนในซานฟรานซิสโก
13:45
butแต่ thereที่นั่น were onesคน allทั้งหมด over the worldโลก.
มีกลุ่มอย่างนี้กระจายทั่วโลก
13:47
Othersคนอื่น ๆ were virtualเสมือน studyศึกษา groupsกลุ่ม,
บางกลุ่มก็เป็นกลุ่มออนไลน์
13:49
sometimesบางครั้ง alongตาม languageภาษา linesเส้น orหรือ alongตาม culturalด้านวัฒนธรรม linesเส้น,
แบ่งตามภาษา หรือกลุ่มก้อนทางวัฒนธรรม
13:51
and on the bottomด้านล่าง left thereที่นั่น,
และในมุมซ้ายล่างนี้
13:54
youคุณ seeดู ourของเรา multiculturalความหลากหลายทางวัฒนธรรม universalสากล studyศึกษา groupกลุ่ม
คุณจะเห็นกลุ่มช่วยกันเรียนที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
13:56
whereที่ไหน peopleคน explicitlyอย่างชัดเจน wanted to connectต่อ
ที่สมาชิกมีความต้องการเฉพาะที่จะติดต่อ
14:00
withกับ peopleคน fromจาก otherอื่น ๆ culturesวัฒนธรรม.
กับผู้คนจากวัฒนธรรมอื่น
14:01
Thereมี are someบาง tremendousมหึมา opportunitiesโอกาส
มีโอกาสต่างๆมหาศาล
14:04
to be had fromจาก thisนี้ kindชนิด ofของ frameworkกรอบ.
ที่จะเกิดขึ้นในโครงสร้างประเภทนี้
14:06
The firstเป็นครั้งแรก is thatที่ itมัน has the potentialที่อาจเกิดขึ้น ofของ givingให้ us
อย่างแรกคือ สิ่งนี้มีศักยภาพที่จะช่วยให้เรา
14:10
a completelyอย่างสมบูรณ์ unprecedentedเป็นประวัติการณ์ lookดู
เข้าใจอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน
14:13
intoเข้าไป understandingความเข้าใจ humanเป็นมนุษย์ learningการเรียนรู้.
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์
14:16
Becauseเนื่องจาก the dataข้อมูล thatที่ weเรา can collectเก็บ hereที่นี่ is uniqueเป็นเอกลักษณ์.
เพราะข้อมูลที่เราเก็บได้ที่นี่เป็นเอกลักษณ์มาก
14:18
Youคุณ can collectเก็บ everyทุกๆ clickคลิก, everyทุกๆ homeworkการบ้าน submissionส่ง,
เราสามารถเก็บข้อมูลทุกคลิ๊ก ทุกการบ้าน ทุกการส่งงาน
14:22
everyทุกๆ forumฟอรั่ม postเสา fromจาก tensนับ ofของ thousandsพัน ofของ studentsนักเรียน.
ทุกคำถามที่โพสต์จากนักเรียนเป็นหมื่นๆคน
14:26
Soดังนั้น youคุณ can turnกลับ the studyศึกษา ofของ humanเป็นมนุษย์ learningการเรียนรู้
ดังนั้น เราสามารถเปลี่ยนการเรียนรู้ของมนุษย์
14:30
fromจาก the hypothesis-drivenสมมติฐานที่ขับเคลื่อนด้วย modeโหมด
ที่อยู่บนฐานของสมมติฐาน
14:32
to the data-drivenที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล modeโหมด, a transformationการแปลง thatที่,
ให้อยู่บนฐานของข้อมูล การเปลี่ยนแปลที่
14:34
for exampleตัวอย่าง, has revolutionizedปฏิวัติ biologyชีววิทยา.
ปฏิวัติวิชาชีววิทยามาแล้ว เป็นต้น
14:37
Youคุณ can useใช้ theseเหล่านี้ dataข้อมูล to understandเข้าใจ fundamentalพื้นฐาน questionsคำถาม
เราสามารถใช้ข้อมูลนี่เพื่อเข้าใจคำถามที่เป็นรากฐาน
14:40
like, whatอะไร are goodดี learningการเรียนรู้ strategiesกลยุทธ์
เช่น อะไรคือกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ดี
14:44
thatที่ are effectiveมีประสิทธิภาพ versusกับ onesคน thatที่ are notไม่?
ที่มีประสิทธิผลดี และอันไหนที่ไม่ดี?
14:45
And in the contextบริบท ofของ particularโดยเฉพาะ coursesหลักสูตร,
และในบริบทของวิชาใดวิชาหนึ่ง
14:48
youคุณ can askถาม questionsคำถาม
เราสามารถถามคำถาม
14:50
like, whatอะไร are someบาง ofของ the misconceptionsความเข้าใจผิด thatที่ are moreมากกว่า commonร่วมกัน
เช่น อะไรเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
14:52
and howอย่างไร do weเรา helpช่วยด้วย studentsนักเรียน fixแก้ไขปัญหา themพวกเขา?
และเราจะช่วยให้นักเรียนแก้มันได้อย่างไร?
14:55
Soดังนั้น here'sนี่คือ an exampleตัวอย่าง ofของ thatที่,
และนี่เป็นตัวอย่างของสิ่งนั้น
14:57
alsoด้วย fromจาก Andrew'sแอนดรู Machineเครื่อง Learningการเรียนรู้ classชั้น.
มาจากวิชาการเรียนรู้ของเครื่องโดยแอนดรูเช่นกัน
14:59
Thisนี้ is a distributionการกระจาย ofของ wrongไม่ถูกต้อง answersคำตอบ
นี่เป็นการกระจายตัวของคำตอบที่ผิด
15:01
to oneหนึ่ง ofของ Andrew'sแอนดรู assignmentsการมอบหมาย.
ในการบ้านอันหนึ่งของแอนดรู
15:03
The answersคำตอบ happenเกิดขึ้น to be pairsคู่ ofของ numbersหมายเลข,
และคำตอบบังเอิญเป็นตัวเลขที่เป็นคู่
15:05
soดังนั้น youคุณ can drawวาด themพวกเขา on thisนี้ two-dimensionalสองมิติ plotพล็อต.
เราสามารถวาดผังสองมิติออกมา
15:07
Eachแต่ละ ofของ the littleน้อย crossesไม้กางเขน thatที่ youคุณ seeดู is a differentต่าง wrongไม่ถูกต้อง answerตอบ.
กากบาทเล็กๆแต่ละอันแทนคำตอบที่ผิดแต่ละอัน
15:09
The bigใหญ่ crossข้าม at the topด้านบน left
กากบาทอันใหญ่ๆที่มุมซ้ายบน
15:13
is whereที่ไหน 2,000 studentsนักเรียน
เป็นคำตอบที่นักเรียน 2,000 คน
15:15
gaveให้ the exactแน่นอน sameเหมือนกัน wrongไม่ถูกต้อง answerตอบ.
ตอบผิดเหมือนกันเป๊ะ
15:17
Nowตอนนี้, ifถ้า twoสอง studentsนักเรียน in a classชั้น ofของ 100
ทีนี้ ถ้าเรียนมีนักเรียนในชั้น 100 คน
15:20
give the sameเหมือนกัน wrongไม่ถูกต้อง answerตอบ,
ตอบคำตอบผิดแบบเดียวกัน
15:22
youคุณ would neverไม่เคย noticeแจ้งให้ทราบ.
เราไม่จะไม่ทันได้สังเกต
15:24
Butแต่ whenเมื่อ 2,000 studentsนักเรียน give the sameเหมือนกัน wrongไม่ถูกต้อง answerตอบ,
แต่เวลาที่นักเรียน 2,000 คนตอบผิดแบบเดียวกัน
15:25
it'sมันเป็น kindชนิด ofของ hardยาก to missนางสาว.
มันก็ยากที่จะพลาดไป
15:28
Soดังนั้น Andrewแอนดรู and hisของเขา studentsนักเรียน wentไป in,
แอนดรูและนักเรียนของเขาจึงเข้าไป
15:29
lookedมอง at someบาง ofของ thoseเหล่านั้น assignmentsการมอบหมาย,
ดูการบ้านบางส่วนนั้น
15:32
understoodเข้าใจ the rootราก causeสาเหตุ ofของ the misconceptionความเข้าใจผิด,
เข้าใจต้นตอของปัญหาของความเข้าใจผิดนั้น
15:33
and thenแล้วก็ theyพวกเขา producedผลิต a targetedเป้าหมาย errorความผิดพลาด messageข่าวสาร
แล้วจัดทำคำอธิบายอย่างเฉพาะเจาะจงขึ้นมา
15:37
thatที่ would be providedให้ to everyทุกๆ studentนักเรียน
ที่จะแสดงให้นักเรียนทุกคน
15:40
whoseใคร answerตอบ fellลดลง intoเข้าไป thatที่ bucketถัง,
ที่ตอบคำถามด้วยคำตอบนั้นเห็น
15:42
whichที่ meansวิธี thatที่ studentsนักเรียน whoใคร madeทำ thatที่ sameเหมือนกัน mistakeผิดพลาด
ซึ่งก็แปลว่า นักเรียนที่ทำผิดอย่างเดียวกันนั้น
15:44
would nowตอนนี้ get personalizedส่วนบุคคล feedbackข้อเสนอแนะ
จะได้รับผลตอบรับที่เฉพาะเจาะจง
15:46
tellingบอก themพวกเขา howอย่างไร to fixแก้ไขปัญหา theirของพวกเขา misconceptionความเข้าใจผิด muchมาก moreมากกว่า effectivelyมีประสิทธิภาพ.
บอกพวกเขาว่าจะแก้ความเข้าใจผิดนั้นได้อย่างไร อย่างตรงประเด็น
15:48
Soดังนั้น thisนี้ personalizationส่วนบุคคล is somethingบางสิ่งบางอย่าง thatที่ oneหนึ่ง can thenแล้วก็ buildสร้าง
การทำบทเรียนให้เหมาะเป็นรายบุคคลนี้ เราทำได้
15:53
by havingมี the virtueคุณธรรม ofของ largeใหญ่ numbersหมายเลข.
เพราะข้อดีจากการที่เรามีนักเรียนจำนวนมาก
15:56
Personalizationส่วนบุคคล is perhapsบางที
การทำบทเรียนให้เหมาะเป็นรายบุคคลนี้ บางที
16:00
oneหนึ่ง ofของ the biggestที่ใหญ่ที่สุด opportunitiesโอกาส hereที่นี่ as well,
เป็นหนึ่งในโอกาสที่สำคัญที่สุดที่นี่ด้วยเหมือนกัน
16:02
becauseเพราะ itมัน providesให้ us withกับ the potentialที่อาจเกิดขึ้น
เพราะนี่แสดงถึงศักยภาพที่เราจะ
16:04
ofของ solvingการแก้ a 30-year-old-ปี problemปัญหา.
แก้ปัญหาที่มีอายุกว่า 30 ปีได้
16:07
Educationalทางการศึกษา researcherนักวิจัย Benjaminเบนจามิน Bloomเบ่งบาน, in 1984,
นักวิจัยทางการศึกษา เบนจามิน บลูม ในปี 1984
16:09
posedถูกวาง what'sสิ่งที่ calledเรียกว่า the 2 sigmaซิก problemปัญหา,
ตั้งคำถามที่เขาเรียกว่าปัญหาสองซิกม่า
16:13
whichที่ heเขา observedสังเกต by studyingการศึกษา threeสาม populationsประชากร.
ที่เขาสังเกตได้จากการศึกษาประชากร 3 กลุ่ม
16:15
The firstเป็นครั้งแรก is the populationประชากร thatที่ studiedมีการศึกษา in a lecture-basedบรรยายตาม classroomห้องเรียน.
กลุ่มแรกเป็นประชากรนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนแบบเลกเชอร์
16:18
The secondที่สอง is a populationประชากร ofของ studentsนักเรียน thatที่ studiedมีการศึกษา
กลุ่มที่สองเป็นประชากรนักเรียนที่เรียน
16:22
usingการใช้ a standardมาตรฐาน lecture-basedบรรยายตาม classroomห้องเรียน,
โดยใช้ห้องเรียนเลกเชอร์แบบมาตรฐาน
16:24
butแต่ withกับ a mastery-basedการเรียนรู้ตาม approachเข้าใกล้,
แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเชี่ยวชาญเป็นหลัก
16:26
soดังนั้น the studentsนักเรียน couldn'tไม่สามารถ moveย้าย on to the nextต่อไป topicหัวข้อเรื่อง
คือนักเรียนไม่สามารถผ่านไปเรียนหัวข้อต่อไปได้
16:28
beforeก่อน demonstratingแสดงให้เห็นถึง masteryการเรียนรู้ ofของ the previousก่อน oneหนึ่ง.
ถ้ายังไม่แสดงความเชี่ยวชาญในหัวข้อก่อนหน้า
16:30
And finallyในที่สุด, thereที่นั่น was a populationประชากร ofของ studentsนักเรียน
และสุดท้าย คือกลุ่มประชากรนักเรียนที่
16:33
thatที่ were taughtสอน in a one-on-oneแบบหนึ่งต่อหนึ่ง instructionคำแนะนำ usingการใช้ a tutorครูสอนพิเศษ.
เรียนแบบตัวต่อตัวกับผู้สอนส่วนตัว
16:36
The mastery-basedการเรียนรู้ตาม populationประชากร was a fullเต็ม standardมาตรฐาน deviationการเบี่ยงเบน,
กลุ่มประชากรที่เน้นความเชี่ยวชาญ ทำคะแนนสอบได้ดีกว่า
16:40
orหรือ sigmaซิก, in achievementความสำเร็จ scoresคะแนน betterดีกว่า
หนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ หนึ่งซิกม่า
16:44
thanกว่า the standardมาตรฐาน lecture-basedบรรยายตาม classชั้น,
กว่านักเรียนในห้องเรียนแบบเลกเชอร์
16:46
and the individualรายบุคคล tutoringสอน givesจะช่วยให้ youคุณ 2 sigmaซิก
และนักเรียนแบบตัวต่อตัวทำได้ดีว่า 2 ซิกม่า
16:48
improvementการปรับปรุง in performanceประสิทธิภาพ.
ในคะแนนพัฒนาการ
16:50
To understandเข้าใจ whatอะไร thatที่ meansวิธี,
เพื่อจะเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไร
16:52
let'sเถอะ lookดู at the lecture-basedบรรยายตาม classroomห้องเรียน,
ลองมาดูห้องเรียนแบบเลกเชอร์
16:54
and let'sเถอะ pickเลือก the medianมัธยฐาน performanceประสิทธิภาพ as a thresholdธรณีประตู.
และลองเลือกค่ามัธยฐานเป็นเกณฑ์ผ่าน
16:56
Soดังนั้น in a lecture-basedบรรยายตาม classชั้น,
ฉะนั้น ในห้องเรียนเลกเชอร์
16:58
halfครึ่ง the studentsนักเรียน are aboveข้างบน thatที่ levelชั้น and halfครึ่ง are belowด้านล่าง.
ครึ่งหนึ่งของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์นั้น และครึ่งหนึ่งต่ำกว่า
17:00
In the individualรายบุคคล tutoringสอน instructionคำแนะนำ,
ในการเรียนแบบตัวต่อตัว
17:04
98 percentเปอร์เซ็นต์ ofของ the studentsนักเรียน are going to be aboveข้างบน thatที่ thresholdธรณีประตู.
ร้อยละ 98 ของนักเรียนจะผ่านเกณฑ์นั้น
17:06
Imagineจินตนาการ ifถ้า weเรา could teachสอน soดังนั้น thatที่ 98 percentเปอร์เซ็นต์ ofของ ourของเรา studentsนักเรียน
ลองคิดดูว่าถ้าเราสามารถสอนในแบบที่นักเรียนร้อยละ 98
17:11
would be aboveข้างบน averageเฉลี่ย.
จะได้สูงกว่าเกณฑ์ผ่านได้ไหม
17:14
Henceด้วยเหตุนี้, the 2 sigmaซิก problemปัญหา.
เราเจอปัญหาสองซิกม่า
17:17
Becauseเนื่องจาก weเรา cannotไม่ได้ affordจ่าย, as a societyสังคม,
เพราะสังคมเราไม่มีปัญญาจ่าย
17:20
to provideให้ everyทุกๆ studentนักเรียน withกับ an individualรายบุคคล humanเป็นมนุษย์ tutorครูสอนพิเศษ.
ให้นักเรียนทุกคนมีผู้สอนส่วนตัวได้
17:22
Butแต่ maybeอาจจะ weเรา can affordจ่าย to provideให้ eachแต่ละ studentนักเรียน
แต่บางทีเราอาจจะสามารถจัดให้นักเรียนทุกคน
17:26
withกับ a computerคอมพิวเตอร์ orหรือ a smartphoneมาร์ทโฟน.
มีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้
17:28
Soดังนั้น the questionคำถาม is, howอย่างไร can weเรา useใช้ technologyเทคโนโลยี
ดังนั้น คำถามก็คือ ทำอย่างไรเราจะใช้เทคโนโลยี
17:30
to pushดัน fromจาก the left sideด้าน ofของ the graphกราฟ, fromจาก the blueสีน้ำเงิน curveเส้นโค้ง,
เพื่อดันฝั่งซ้ายของกราฟ จากเส้นสีน้ำเงิน
17:32
to the right sideด้าน withกับ the greenสีเขียว curveเส้นโค้ง?
ไปอยู่ฝั่งขวา แบบเส้นสีเขียวได้?
17:35
Masteryการเรียนรู้ is easyง่าย to achieveบรรลุ usingการใช้ a computerคอมพิวเตอร์,
ความเชี่ยวชาญทำได้ง่ายจากการใช้คอมพิวเตอร์
17:38
becauseเพราะ a computerคอมพิวเตอร์ doesn'tไม่ get tiredเหนื่อย
เพราะคอมพิวเตอร์ไม่เคยจะเบื่อ
17:40
ofของ showingการแสดง youคุณ the sameเหมือนกัน videoวีดีโอ fiveห้า timesครั้ง.
ที่จะเปิดวิดีโอเดิมๆ 5 ครั้ง
17:42
And itมัน doesn'tไม่ even get tiredเหนื่อย ofของ gradingการจัดลำดับ the sameเหมือนกัน work multipleหลายอย่าง timesครั้ง,
และมันก็ไม่เคยเบื่อที่จะตรวจการบ้านเดิมๆหลายๆครั้ง
17:45
we'veเราได้ seenเห็น thatที่ in manyจำนวนมาก ofของ the examplesตัวอย่าง thatที่ I'veผม shownแสดงให้เห็นว่า youคุณ.
เราได้เห็นตัวอย่างหลายๆอันที่ฉันเสนอไปแล้ว
17:48
And even personalizationส่วนบุคคล
แม้แต่การทำบทเรียนให้เหมาะเป็นรายบุคคล
17:51
is somethingบางสิ่งบางอย่าง thatที่ we'reเรา startingที่เริ่มต้น to seeดู the beginningsจุดเริ่มต้น ofของ,
เป็นสิ่งที่เราเริ่มเห็นจุดเริ่มต้น
17:53
whetherว่า it'sมันเป็น viaผ่านทาง the personalizedส่วนบุคคล trajectoryเส้นโคจร throughตลอด the curriculumหลักสูตร
ไม่ว่าจะเป็นผ่านการสร้างเส้นทางหลักสูตรที่เหมาะกับแต่ละคน
17:55
orหรือ someบาง ofของ the personalizedส่วนบุคคล feedbackข้อเสนอแนะ thatที่ we'veเราได้ shownแสดงให้เห็นว่า youคุณ.
หรือการเลือกผลตอบกลับที่เหมาะกับแต่ละคนที่ฉันให้ดูไปแล้ว
17:58
Soดังนั้น the goalเป้าหมาย hereที่นี่ is to try and pushดัน,
ดังนั้น จุดมุ่งหมายคือการพยายามดัน
18:02
and seeดู howอย่างไร farห่างไกล weเรา can get towardsไปทาง the greenสีเขียว curveเส้นโค้ง.
แล้วมาดูกันว่าเราจะเข้าใกล้เส้นสีเขียวได้มากแค่ไหน
18:04
Soดังนั้น, ifถ้า thisนี้ is soดังนั้น greatยิ่งใหญ่, are universitiesมหาวิทยาลัย nowตอนนี้ obsoleteล้าสมัย?
ดังนั้น ถ้าสิ่งนี่ประเสริฐขนาดนี้ มหาวิทยาลัยจะตกยุคไปแล้วหรือ?
18:08
Well, Markเครื่องหมาย Twainทั้งสอง certainlyอย่างแน่นอน thought soดังนั้น.
อืม มาร์ก ทเวน คิดอย่างนั้นแน่ๆ
18:13
Heเขา saidกล่าว thatที่, "Collegeวิทยาลัย is a placeสถานที่ whereที่ไหน a professor'sอาจารย์ lectureคำบรรยาย notesบันทึก
เขาบอกว่า "มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่บทบรรยายของศาสตราจารย์
18:16
go straightตรง to the students'นักเรียน lectureคำบรรยาย notesบันทึก,
ตรงเข้าสู่สมุดจดบรรยายของนักเรียน
18:19
withoutไม่มี passingที่ผ่านไป throughตลอด the brainsสมอง ofของ eitherทั้ง."
โดยไม่ผ่านสมองของทั้งคู่"
18:20
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
18:23
I begขอ to differแตกต่าง withกับ Markเครื่องหมาย Twainทั้งสอง, thoughแม้.
แต่ฉันขอคิดต่างจากมาร์ก ทเวน
18:27
I thinkคิด whatอะไร heเขา was complainingบ่น about is notไม่
ฉันคิดว่าสิ่งที่เขาบ่นถึงนั้นไม่ใช่
18:29
universitiesมหาวิทยาลัย butแต่ ratherค่อนข้าง the lecture-basedบรรยายตาม formatรูป
มหาวิทยาลัย แต่เป็นการเรียนแบบเลกเชอร์
18:32
thatที่ soดังนั้น manyจำนวนมาก universitiesมหาวิทยาลัย spendใช้จ่าย soดังนั้น muchมาก timeเวลา on.
ที่มหาวิทยาลัยจำนวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่ทำ
18:35
Soดังนั้น let'sเถอะ go backกลับ even furtherต่อไป, to Plutarchสตาร์ค,
ลองย้อนกลับไปไกลกว่านั้น ถึงพลูทาร์ช
18:38
whoใคร saidกล่าว thatที่, "The mindใจ is notไม่ a vesselเรือ thatที่ needsจำเป็น fillingการกรอก,
ที่พูดว่า "ปัญญาไม่ใช่กล่องที่รอให้ใครมาเติมให้เต็ม
18:41
butแต่ woodเนื้อไม้ thatที่ needsจำเป็น ignitingการเผา."
แต่เป็นไม้ที่ต้องการเชื้อเพลิง"
18:43
And maybeอาจจะ weเรา should spendใช้จ่าย lessน้อยกว่า timeเวลา at universitiesมหาวิทยาลัย
ดังนั้น บางทีเราควรจะลดเวลาในมหาวิทยาลัย
18:45
fillingการกรอก ourของเรา students'นักเรียน mindsจิตใจ withกับ contentเนื้อหา
ที่ใช้เพื่อเติมปัญญาของนักเรียนด้วยเนื้อหา
18:47
by lecturingการบรรยาย at themพวกเขา, and moreมากกว่า timeเวลา ignitingการเผา theirของพวกเขา creativityความคิดสร้างสรรค์,
โดยการเลกเชอร์ใส่นักเรียน และเพิ่มการจุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์
18:50
theirของพวกเขา imaginationจินตนาการ and theirของพวกเขา problem-solvingการแก้ปัญหา skillsทักษะ
จินตนาการ และทักษะการแก้ปัญหา
18:54
by actuallyแท้จริง talkingการพูด withกับ themพวกเขา.
โดยคุยกับนักเรียนจริงๆ
18:57
Soดังนั้น howอย่างไร do weเรา do thatที่?
แล้วเราจะทำอย่างไร?
18:59
Weเรา do thatที่ by doing activeคล่องแคล่ว learningการเรียนรู้ in the classroomห้องเรียน.
เราทำอย่างนั้นโดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
19:01
Soดังนั้น there'sมี been manyจำนวนมาก studiesการศึกษา, includingรวมไปถึง thisนี้ oneหนึ่ง,
และมีงานวิจัยมากมาย รวมถึงงานนี้
19:04
thatที่ showแสดง thatที่ ifถ้า youคุณ useใช้ activeคล่องแคล่ว learningการเรียนรู้,
ที่ชี้ว่าถ้าเราใช้การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
19:07
interactingการมีปฏิสัมพันธ์ withกับ yourของคุณ studentsนักเรียน in the classroomห้องเรียน,
มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในชั้นเรียน
19:09
performanceประสิทธิภาพ improvesช่วยเพิ่ม on everyทุกๆ singleเดียว metricเมตริก --
ผลการเรียนดีขึ้นในทุกเกณฑ์การวัด --
19:11
on attendanceการดูแลรักษา, on engagementการสู้รบ and on learningการเรียนรู้
การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้
19:14
as measuredวัด by a standardizedมาตรฐาน testทดสอบ.
จากการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐาน
19:16
Youคุณ can seeดู, for exampleตัวอย่าง, thatที่ the achievementความสำเร็จ scoreคะแนน
คุณสามารถเห็นได้ ตัวอย่างเช่น จากคะแนนสอบวัดผล
19:18
almostเกือบจะ doublesคู่ผสม in thisนี้ particularโดยเฉพาะ experimentการทดลอง.
เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในการทดลองนี้
19:20
Soดังนั้น maybeอาจจะ thisนี้ is howอย่างไร weเรา should spendใช้จ่าย ourของเรา timeเวลา at universitiesมหาวิทยาลัย.
ดังนั้น บางทีนี่เป็นกิจกรรมที่เราควรทำในมหาวิทยาลัย
19:23
Soดังนั้น to summarizeสรุป, ifถ้า weเรา could offerเสนอ a topด้านบน qualityคุณภาพ educationการศึกษา
สรุปก็คือ ถ้าเราสามารถเสนอการศึกษาคุณภาพแนวหน้า
19:27
to everyoneทุกคน aroundรอบ the worldโลก for freeฟรี,
ให้กับทุกๆคนรอบโลก แบบฟรี
19:32
whatอะไร would thatที่ do? Threeสาม thingsสิ่ง.
จะเกิดอะไรขึ้น? สามอย่าง
19:34
Firstครั้งแรก itมัน would establishสร้าง educationการศึกษา as a fundamentalพื้นฐาน humanเป็นมนุษย์ right,
อย่างแรก การศึกษาจะกลายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
19:37
whereที่ไหน anyoneใคร ๆ aroundรอบ the worldโลก
ที่คนทุกคนรอบโลก
19:40
withกับ the abilityความสามารถ and the motivationแรงจูงใจ
ที่มีความสามารถและแรงขับ
19:41
could get the skillsทักษะ thatที่ theyพวกเขา needจำเป็นต้อง
สามารถเรียนรู้ทักษะที่ต้องการ
19:43
to makeทำ a betterดีกว่า life for themselvesตัวเอง,
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นได้ สำหรับพวกเขา
19:45
theirของพวกเขา familiesครอบครัว and theirของพวกเขา communitiesชุมชน.
ครอบครัว และชุมชน
19:47
Secondที่สอง, itมัน would enableทำให้สามารถ lifelongตลอดชีวิต learningการเรียนรู้.
อย่างที่สอง จะทำได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
19:49
It'sมี a shameความอัปยศ thatที่ for soดังนั้น manyจำนวนมาก peopleคน,
มันน่าละอายสำหรับใครหลายคน
19:52
learningการเรียนรู้ stopsหยุด whenเมื่อ weเรา finishเสร็จสิ้น highสูง schoolโรงเรียน orหรือ whenเมื่อ weเรา finishเสร็จสิ้น collegeวิทยาลัย.
ที่การเรียนรู้หยุดลงเมื่อเรียนจบชั้นมัธยม หรือเรียนจบมหาวิทยาลัย
19:53
By havingมี thisนี้ amazingน่าอัศจรรย์ contentเนื้อหา be availableใช้ได้,
ด้วยการมีบทเรียนเหล่านี้
19:57
weเรา would be ableสามารถ to learnเรียน somethingบางสิ่งบางอย่าง newใหม่
เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
19:59
everyทุกๆ timeเวลา weเรา wanted,
ทุกครั้งที่เราต้องการ
20:02
whetherว่า it'sมันเป็น justเพียงแค่ to expandขยายตัว ourของเรา mindsจิตใจ
ไม่ว่าจะเพื่อขยายขอบเขตความรู้
20:03
orหรือ it'sมันเป็น to changeเปลี่ยนแปลง ourของเรา livesชีวิต.
หรือเพื่อเปลี่ยนชีวิต
20:04
And finallyในที่สุด, thisนี้ would enableทำให้สามารถ a waveคลื่น ofของ innovationนวัตกรรม,
และท้ายที่สุด นี่จะช่วยให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรม
20:06
becauseเพราะ amazingน่าอัศจรรย์ talentความสามารถพิเศษ can be foundพบ anywhereทุกแห่ง.
เพราะเราจะพบคนมีสามารถได้ทั่วไป
20:10
Maybeบางที the nextต่อไป Albertอัลเบิร์ Einsteinไอน์สไต orหรือ the nextต่อไป Steveสตีฟ Jobsงาน
บางทีอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์คนต่อไป หรือสตีฟ จอบส์คนต่อไป
20:13
is livingการดำรงชีวิต somewhereที่ไหนสักแห่ง in a remoteห่างไกล villageหมู่บ้าน in Africaแอฟริกา.
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในแอฟริกา
20:16
And ifถ้า weเรา could offerเสนอ thatที่ personคน an educationการศึกษา,
และถ้าเราสามารถให้โอกาสการศึกษาแก่คนคนนั้น
20:18
theyพวกเขา would be ableสามารถ to come upขึ้น withกับ the nextต่อไป bigใหญ่ ideaความคิด
พวกเขาจะสามารถค้นพบความคิดที่ยิ่งใหญ่
20:21
and makeทำ the worldโลก a betterดีกว่า placeสถานที่ for allทั้งหมด ofของ us.
และทำให้โลกนี้เป็นโลกที่ดีขึ้นสำหรับเราทุกคน
20:23
Thankขอบคุณ youคุณ veryมาก muchมาก.
ขอบคุณมากค่ะ
20:26
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
20:27

▲Back to top

About the speaker:

Daphne Koller - Educator
With Coursera, Daphne Koller and co-founder Andrew Ng are bringing courses from top colleges online, free, for anyone who wants to take them.

Why you should listen

A 3rd generation Ph.D who is passionate about education, Stanford professor Daphne Koller is excited to be making the college experience available to anyone through her startup, Coursera. With classes from 85 top colleges, Coursera is an innovative model for online learning. While top schools have been putting lectures online for years, Coursera's platform supports the other vital aspect of the classroom: tests and assignments that reinforce learning.

At the Stanford Artificial Intelligence Laboratory, computer scientist Daphne Koller studies how to model large, complicated decisions with lots of uncertainty. (Her research group is called DAGS, which stands for Daphne's Approximate Group of Students.) In 2004, she won a MacArthur Fellowship for her work, which involves, among other things, using Bayesian networks and other techniques to explore biomedical and genetic data sets.

More profile about the speaker
Daphne Koller | Speaker | TED.com