English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBeaconStreet

Bob Inglis: American bipartisan politics can be saved -- here's how

Bob Inglis: Američka dvostranačka politika može se spasiti -- evo kako

Filmed:
882,178 views

Bob Inglis, bivši republikanski član američkog Kongresa, dijeli s vama optimističnu poruku o tome kako konzervativci mogu voditi u klimatskim promjenama i drugim hitnim problemima te kako je rješenje u tržišnom gospodarstvu (i zajedničkom radu unatoč idelogijama). Inglis tvrdi: "Sjedinjene države nisu izgradili oni koji su čekali i gledali u prošlost... Vodite sada... Recite američkom narodu da još uvijek možemo ciljati na Mjesec".

- Politician, energy optimist
Former United States Congressman Bob Inglis promotes free enterprise action on climate change. Full bio

ImagineZamislite that you're a memberčlan of CongressKongres.
Zamislite da ste član Kongresa.
00:12
You've workedradio very hardteško.
Radili ste vrlo naporno.
00:16
You've knockedpokucao on thousandstisuća of doorsvrata,
Pokucali na tisuću vrata,
00:19
sweatingznojenje and shiveringdrhtanje,
dependingovisno on the seasonsezona.
znojili se i drhtali,
ovisno o dobu godine.
00:22
You've madenapravljen hundredsstotine,
Nazvali ste stotine,
00:25
maybe thousandstisuća of phonetelefon callspozivi
to people you don't even know
možda tisuće ljudi koje ni ne znate,
00:27
askingtraži for theirnjihov supportpodrška,
tražili ih da vas podupiru,
00:31
beggingprosjačenje for theirnjihov moneynovac.
molili ih za novac.
00:33
And now you've got one of these.
I onda ste dobili jednu ovakvu.
00:36
It's hangingvješanje on a doorvrata in WashingtonWashington, DCDC.
Visi na vratima u Washingtonu,
okrugu Kolumbija.
00:38
It sayskaže you're a memberčlan of CongressKongres,
Piše da ste član Kongresa,
00:41
that you representpredstavljati
the people of your statedržava.
da predstavljate ljude
iz vaše savezne države.
00:43
Now, imaginezamisliti you're a conservativekonzervativan
memberčlan of CongressKongres.
E sad, zamislite da ste
konzervativni član Kongresa.
00:47
For some of you here
in BostonBoston, MassachusettsMassachusetts,
Za neke od vas ovdje u Bostonu,
državi Massachusetts,
00:53
that's going to take
a powerfulsnažan imaginationmašta, all right?
trebat će mnogo mašte, zar ne?
00:55
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:58
But imaginezamisliti with me
No, zamislite sa mnom
00:59
that you're a conservativekonzervativan
memberčlan of CongressKongres.
da ste konzervativni član Kongresa.
01:02
You grewrastao up on MiltonMilton FriedmanFriedman.
Odrasli ste na Miltonu Friedmanu.
01:05
You love his freebesplatno marketstržišta,
Volite njegovu ideju slobodnog tržišta,
01:08
freebesplatno enterprisepoduzeće and freebesplatno tradetrgovina.
tržišnog gospodarstva i slobodne trgovine.
01:09
You've watchedgledao RonaldRonald Reagan'sReagan je
farewelldoviđenja addressadresa over and over,
Vidjeli ste oproštajni govor
Ronalda Reagana mnogo puta
01:12
and you cryplakati everysvaki time --
i pustili suzu svaki put...
01:18
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:20
he getsdobiva to the partdio about
the shiningsjajan cityGrad on the hillbrdo,
gdje dođe do dijela govora
o blještavom gradu na brdu,
01:21
and how if the cityGrad had to have wallszidovi,
o tome ako bi grad morao imati zidine,
01:25
the wallszidovi had doorsvrata --
zidine bi imale vrata...
01:28
doorsvrata to let in those yearningčežnja
to breathedisati freebesplatno.
vrata da puste željne da dišu slobodno.
01:30
You get goosebumpsGoosebumps when you think
of him tellingreći MrG.. GorbachevGorbačov
Naježite se kad se sjetite
kako je g. Gorbačovu rekao
01:35
to tearsuza down his wallzid.
da sruši svoj zid.
01:40
You're a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres,
Konzervativni ste član Kongresa
01:43
and you agreesložiti with PresidentPredsjednik
JohnJohn F. KennedyKennedy
i slažete se s predsjednikom
Johnom F. Kennedyjem
01:46
that AmericaAmerika is an exceptionalizuzetan placemjesto.
da je Amerika izuzetno mjesto.
01:49
For inspirationinspiracija,
Za inspiraciju,
01:53
you go to YouTubeMladost and you watch
his speechgovor at RiceRiža UniversitySveučilište,
idete na Youtube i gledate
njegov govor na Sveučilištu Rice,
01:54
SeptemberRujna of 1962,
u rujnu 1962.,
01:59
the "moonmjesec shotšut" speechgovor.
govor o ciljanju na Mjesec.
02:01
And you're amazedzadivljen
that he admitspriznaje in that speechgovor --
Zadivljeni ste što on
priznaje u tom govoru,
02:03
a speechgovor of 17 minutesminuta of purečist
AmericanAmerički exceptionalismExceptionalism --
govoru od 17 minuta o pravoj
jedinstvenosti Amerike,
02:08
that some of the materialsmaterijali
neededpotreban for the spacecraftkosmički brod
da neki od materijala
potrebnih za svemirsku letjelicu
02:13
hadn'tnije been inventedizumio yetjoš.
još nisu ni izumljeni.
02:17
No matterstvar.
Nema veze.
02:19
We're going to the MoonMjesec
before the decadedesetljeće is out.
Idemo na Mjesec prije
nego što desetljeće završi.
02:21
You agreesložiti with him
Slažete se s njim
02:24
that the vowszavjeti of this nationnarod
can be fulfilledispunjeni
da zavjeti ove nacije mogu biti ispunjeni
02:27
only if we in this nationnarod are first
samo ako smo mi u ovom naciji prvi
02:30
and thereforestoga we intendnamjeravati to be first.
i stoga namjeravamo biti prvi.
02:33
You've takenpoduzete as your ownvlastiti
the affectutjecati that he so embodiedutjelovljena.
Uzeli ste kao svoje ideale
koje je on utjelovljavao.
02:37
That when leadersčelnici are optimisticoptimističan,
Kad su vođe optimistični,
02:43
they're sayingizreka they believe
in the people they representpredstavljati.
oni govore da vjeruju
u ljude koje predstavljaju.
02:46
You're a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres,
Konzervativni ste član Kongresa
02:51
and you believe
in the precautionarypredostrožan principlenačelo.
i vjerujete u načelo predostrožnosti.
02:54
You believe in data-drivenpodataka-driven analysisanaliza.
Vjerujete u analizu poduprtu podacima.
02:58
You know that climateklima changepromijeniti is realstvaran
and human-causedHuman-prouzročio,
Znate da je klimatska promjena
stvarna i da je ljudi uzrokuju
03:01
and you see in climateklima changepromijeniti
i vidite u klimatskoj promjeni
03:05
a silentnijem and slow-movingspora SputnikSputnik momenttrenutak.
tihi i sporokretajući Sputnikov trenutak.
03:08
One that callspozivi for
the greatnessVeličina of your nationnarod
Onaj koji poziva vašu naciju
na veličanstvenost,
03:14
as much as the originalizvornik SputnikSputnik momenttrenutak.
baš kao i izvorni Sputnikov trenutak.
03:17
You are a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres.
Konzervativni ste član Kongresa.
03:21
You high-fiveDaj pet the memorymemorija of JackJack KempKemp,
Podržavate sjećanje na Jacka Kempa
03:25
and believe with him
i vjerujete s njim
03:28
that the testtest of conservatismkonzervativizam
is that it worksdjela for everyonesvatko,
da je bit konzervatizma
u tome da djeluje za sve,
03:31
regardlessbez obzira na of skinkoža colorboja.
bez obzira na boju kože.
03:34
You're appalledzaprepašten by the alt-rightALT-desno.
Užasavate se alternativne desnice.
03:37
You want them to have nothing to do
with your brandmarka, your partystranka, your legacynasljedstvo.
Ne želite da oni imaju išta
s vašim imidžom, strankom i ostavštinom.
03:41
You utterlysasvim rejectodbijanje them.
U potpunosti ih odbacujete.
03:47
You --
Konz...
03:50
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
03:51
You're a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres.
Konzervativni ste član Kongresa.
03:56
You riseustati with compassionsamilost
to protectzaštititi the livesživot of the unbornnerođenog,
Dižete se na noge jer suosjećajno
želite zaštititi živote nerođenih,
03:58
but otherwiseinače you think
the bedroomspavaća soba of consentingpristanak adultsodrasli
ali inače smatrate da je spavaća soba
suglasnih odraslih osoba
04:02
is a ratherradije strangečudan placemjesto
for the governmentvlada to be.
poprilično čudno mjesto
gdje bi vlada zabadala svoj nos.
04:06
You are a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres.
Konzervativni ste član Kongresa.
04:09
With JohnJohn AdamsAdams,
S Johnom Adamsom,
04:15
you fearstrah the mobmafija.
bojite se rulje.
04:18
Because you know, as he knewznao,
Zato što znate, kao što je i on,
04:20
that a mobmafija is not ableu stanju to protectzaštititi libertysloboda,
da rulja nije u stanju zaštititi slobodu,
04:22
not even its ownvlastiti.
čak ni svoju.
04:24
And you're amazedzadivljen at the wisdommudrost
that he and other framersTvorci had
Zadivljeni ste mudrošću
koju su on i ostali osnivatelji imali
04:26
in establishinguspostavljanje a slowusporiti,
deliberativesavetodavna governingkojima se uređuje processpostupak --
u osnivanju sporog,
dogovornog državnog procesa,
04:30
an inherentlyinherentno conservativekonzervativan
governingkojima se uređuje processpostupak.
svojstveno konzervativnog
državnog procesa.
04:35
It would serveposlužiti a countryzemlja.
Služit će zemlji.
04:38
It would growrasti fardaleko greaterviše
than they could ever imaginezamisliti.
Narast će mnogo veća
nego što je itko mogao zamisliti.
04:40
You are a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres.
Konzervativni ste član Kongresa.
04:45
You fearstrah the firevatra of populistpopulistički nationalismnacionalizam,
Bojite se paljbe
populističkog nacionalizma,
04:49
because you know
that those who playigrati with firevatra
jer znate da oni koji se igraju vatrom,
04:55
can't controlkontrolirati it.
ne mogu je kontrolirati.
04:58
You see theirnjihov pitchforksvile and torchesbaklje,
Vidite njihove vile i baklje,
05:00
and you know they're not
good buildingzgrada toolsalat.
a znate da to nisu
dobri materijali za gradnju.
05:02
The pitchforksvile and torchesbaklje can tearsuza down
and burnspaliti up but they can't buildizgraditi up.
Te vile i baljke mogu srušiti i spaliti,
ali ne mogu izgraditi.
05:06
They can't buildizgraditi up
the institutionsinstitucije and the communitieszajednice
Ne mogu izgraditi institucije i zajednice
05:12
so necessarypotreban to a stablestabilan
and prosperoususpješan countryzemlja.
potrebne za stabilnu i uspješnu zemlju.
05:16
You're a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres,
Konzervativni ste član Kongresa
05:22
and you fearstrah the nextSljedeći
countyokrug partystranka conventionkonvencija.
i bojite se sljedećeg okupljanja
stranke iz vašeg okruga.
05:25
You so wishželja for your partystranka
to be the grandveličanstven opportunityprilika partystranka,
Željeli biste da vaša stranka
bude stranka velikih mogućnosti,
05:31
not the grumpymrzovoljan oldstar partystranka.
a ne stranka osornih starkelja.
05:36
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
05:38
You know that they want
to hearčuti from you some oldstar saw
Znate da žele da im zapilite
o onoj staroj priči
05:40
about how a secrettajna MuslimMuslimanske, non-AmericanNe-američki
socialistSocijalističke tookuzeo over in the Whitebijeli Housekuća
o tome kako je tajni musliman,
lažni Amerikanac, preuzeo Bijelu kuću
05:45
and destroyeduništen the countryzemlja,
i uništio nam zemlju,
05:49
and you know that nonenijedan of that's truepravi.
a znate da ništa od toga nije točno.
05:51
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
05:54
You know that they want to hearčuti your say
that you're OK with insultsuvrede,
Znate da žele čuti kako im kažete
da vam ne smetaju uvrede,
05:59
OK with "lockzaključati her up" chantsnapjevi
da vam ne smetaju povici: "Uhitite je"
06:06
and OK with policypolitika pronouncementsizjave
i da vam ne smetaju objave
stranačke politike,
06:10
with all the sincerityiskrenost and thoughtfulnesspažljivost
that 140 characterslikovi can musterMuster.
napravljene svom iskrenošću i
obzirnošću koje stanu u 140 znakova.
06:13
You are a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres.
Konzervativni ste član Kongresa.
06:18
You realizeostvariti that manymnogi in your partystranka
look to some good oldstar daysdana
Shvaćate da mnogi iz vaše stranke
žale za dobrim starim danima
06:22
that you know never existedpostojala.
za koje znate da nisu ni postojali.
06:28
They holddržati on, for exampleprimjer,
Drže se, na primjer,
06:31
to the fossilsfosili that fueledgorivo
the last centurystoljeće of growthrast,
fosilnih goriva kao pokretača
razvoja prošlog stoljeća,
06:33
but you know that better, cleanerčistač
more abundantobilan fuelsgoriva awaitčekaju us,
ali znate da nas čekaju
bolja, čišća i obilnija goriva
06:37
and you know that that abundanceobilje
can leaddovesti the worldsvijet to more energyenergija,
i znate da će ta obilnost voditi
prema svijetu koji ima više energije,
06:42
more mobilitymobilnost
više mobilnosti
06:48
and more freedomsloboda.
i više slobode.
06:49
You're a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres.
Konzervativni ste član Kongresa.
06:51
You realizeostvariti that manymnogi in your partystranka
pinebor for the '50s and the '60s
Shvaćate da mnogi iz vaše stranke
žale za '50-ima i '60-ima,
06:55
because those were, after all,
the good oldstar daysdana.
jer ipak su to bila dobra stara vremena.
07:00
But you know that the CuyahogaCuyahoga RiverRijeka
was on firevatra back then.
Ali vi znate da je rijeka Cuyahoga
tada bila u plamenu.
07:04
You know that in PittsburghPittsburgh,
Znate da se u Pittsburghu
07:09
streetulica lightssvjetla camedošao on at noonpodne
because of the sootčađe in the airzrak.
ulična rasvjeta uključivala već u podne
jer je u zraku bilo mnogo smoga.
07:11
The schoolsškola were segregatedsegregirani,
Škole su bile segregirane,
07:16
neighborhoodsčetvrti redlinedNazovite,
prava na susjedstvo
ovisila su o boji kože,
07:17
that communismkomunizam threatenedugroženi freedomsloboda,
komunizam je prijetio slobodi,
07:19
and if you got cancerRak,
you weren'tnisu likelyVjerojatno to fightborba for long.
a ako ste dobili rak, nije bilo
vjerojatno da ćete još dugo živjeti.
07:21
You're a conservativekonzervativan memberčlan of CongressKongres
Konzervativni ste član Kongresa
07:25
and you want to soundzvuk like JFKJFK at RiceRiža,
i htjeli biste zvučati kao J.F.K.
na Sveučilištu Rice,
07:28
where JFKJFK said, "It's understandableRazumljivo
kad on kaže: "Razumljivo je
07:33
why some would have us stayboravak where we are
zašto bi neki od nas htjeli
da ostanemo gdje jesmo
07:38
a little bitbit longerviše,
još malo dulje,
07:40
to wait and to restodmor."
da čekamo i odmorimo se".
07:42
But everything withinunutar you sayskaže with him,
Ali sve unutar vas kaže s njim,
07:45
this cityGrad of HoustonHouston,
ovaj grad Houston,
07:48
this statedržava of TexasTexas,
ovu državu Teksas,
07:50
this countryzemlja of the UnitedUjedinjeni StatesDržava
was not builtizgrađen by those who waitedčekao
ove Sjedinjene Države
nisu izgradili oni koji su čekali
07:52
and restedosniva se and wishedpoželio to look behindiza them.
i odmarali i željeli gledati iza sebe.
07:57
You are readyspreman to leaddovesti.
Spremni ste voditi.
08:00
You are readyspreman to provedokazati
the powervlast of freebesplatno enterprisepoduzeće
Spremni ste dokazati
moć slobodne trgovine.
08:03
to solveriješiti challengesizazovi like climateklima changepromijeniti.
Pobijediti izazove
poput klimatske promjene.
08:07
You are readyspreman to leaddovesti.
Spremni ste voditi.
08:10
So I've got a suggestionprijedlog for you then:
Stoga imam prijedlog za vas:
08:13
leaddovesti ...
vodite...
08:17
now.
sada.
08:18
StepKorak out,
Izađite,
08:19
stepkorak up.
istupite.
08:21
You know, we askpitati America'sAmerika je bestnajbolje
Znate, tražimo od najboljih u Americi
08:23
to dieumrijeti on literaldoslovan hillsbrda
da umiru na pravim brdima,
08:28
in placesmjesta like IraqIrak and AfghanistanAfganistan.
na mjestima poput Iraka i Afganistana.
08:31
Is it too much to askpitati you
to dieumrijeti a figurativefigurativan deathsmrt
Je li previše tražiti od vas
da zamislite kako ste figurativno umrli
08:34
on a politicalpolitički hillbrdo in WashingtonWashington, DCDC?
na političkom brdu u Washingtonu,
Okrugu Kolumbija?
08:40
You know, at the endkraj
of your time in WashingtonWashington,
Znate, na kraju vašeg
vremena u Washingtonu,
08:44
they're going to take
this plaqueplaketa off the doorvrata.
skinut će vam ovaj natpis s vrata.
08:47
They're going to handruka it to you;
Dat će vam ga u ruke.
08:50
you're going to go home with it.
Otići ćete s njim kući.
08:52
Can you imaginezamisliti the emptinesspraznina
of knowingpoznavanje that you stoodstajao for nothing,
Možete li zamisliti prazninu spoznaje
da se niste ni za što zauzeli,
08:54
that you riskrizik nothing,
da niste ništa riskirali,
09:00
that all you did was followslijediti fearfulstrašljiv people
to where they were alreadyveć going
da je sve što ste radili bilo praćenje
bojažljivih ljudi tamo gdje su već išli,
09:03
ratherradije than tryingtežak to leaddovesti
them to a better placemjesto?
umjesto da ste ih pokušali voditi
do nekog boljeg mjesta?
09:07
If you're not willingspreman
to loseizgubiti your seatsjedalo in CongressKongres,
Ako niste voljni izgubiti
svoje mjesto u Kongresu,
09:11
there's really very little
reasonrazlog to be there.
onda nema puno razloga zašto biti tamo.
09:15
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
09:18
So here'sevo the thing:
O ovome se radi:
09:28
it's not too latekasno.
nije prekasno.
09:30
There's still time to leaddovesti.
Ima još vremena da vodite.
09:33
SpeakGovoriti out,
Počnite govoriti,
09:36
speakgovoriti up,
govorite glasnije,
09:38
call lunacyludilo what it is:
nazovite ludost onim što jest:
09:39
lunacyludilo.
ludost.
09:42
Tell the AmericanAmerički people
that we still have moonmjesec shotssnimke in us.
Recite američkom narodu da u nama
još ima vizije, želje za letom na Mjesec.
09:44
Tell the folksljudi at the countyokrug
partystranka conventionkonvencija,
Recite ljudima na okupljanjima
stranke iz vašeg okruga:
09:50
"You betkladiti se freebesplatno enterprisepoduzeće
can solveriješiti climateklima changepromijeniti."
"Naravno da bi tržišno gospodarstvo
moglo riješiti klimatske promjene".
09:52
Tell them that MiltonMilton FriedmanFriedman
would say to taxporez pollutionzagađenje
Recite im da bi Milton Friedman
rekao da se oporezuje onečišćenje,
09:55
ratherradije than profitsdobit.
prije nego zarada.
10:01
Tell them that it's OK --
Recite im da je u redu,
10:03
no, it's a good thing
da je to dobra stvar,
10:06
that progressivesNaprednjaci would agreesložiti.
da bi se progresivci slagali.
10:09
Tell them the very good newsvijesti
that we can bringdonijeti AmericaAmerika togetherzajedno
Recite im vrlo dobru vijest,
da možemo udružiti Ameriku
10:11
to solveriješiti these challengesizazovi
and to leaddovesti the worldsvijet.
kako bismo riješili
ove izazove i vodili svijet.
10:17
Tell them that freebesplatno enterprisepoduzeće
can do these things.
Recite im da tržišno
gospodarstvo to može učiniti.
10:22
Tell them that AmericaAmerika
mustmora stop the dividingpregradni,
Recite im da Amerika
mora prestati razdvajati
10:26
and mustmora startpočetak the unitingujedinjujući.
i mora početi ujedinjavati.
10:31
Tell them.
Recite im.
10:34
PlayIgrati your partdio before it's too latekasno.
Odigrajte svoju ulogu
prije nego što bude prekasno.
10:36
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
10:40
Thank you very much.
Hvala vam lijepa.
10:42
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
10:43
Translated by Ivana Varga
Reviewed by Sanda L

▲Back to top

About the speaker:

Bob Inglis - Politician, energy optimist
Former United States Congressman Bob Inglis promotes free enterprise action on climate change.

Why you should listen

Bob Inglis launched the Energy and Enterprise Initiative (E&EI) at George Mason University in July 2012 and serves as executive director. For his work on climate change, Inglis was given the 2015 John F. Kennedy Profile in Courage Award. He appears in the film Merchants of Doubt and in the Showtime series "Years of Living Dangerously."

Inglis was a Resident Fellow at Harvard University's Institute of Politics in 2011, a Visiting Energy Fellow at Duke University’s Nicholas School of the Environment in 2012 and a Resident Fellow at the University of Chicago’s Institute of Politics in 2014.

Inglis was elected to the United States Congress in 1992, having never run for office before. He represented Greenville-Spartanburg, South Carolina, from 1993-1998. In 2004, he was re-elected to Congress and served until losing re-election in the South Carolina Republican primary of 2010.

Inglis grew up in the Lowcountry of South Carolina, went to Duke University for college, met and married his college sweetheart, graduated from the University of Virginia School of Law and practiced commercial real estate law in Greenville, South Carolina, before and between his years in Congress. Bob and Mary Anne Inglis have five adult children and live on a small farm in northern Greenville County, South Carolina.

More profile about the speaker
Bob Inglis | Speaker | TED.com