ABOUT THE SPEAKER
Mike Matas - Software engineer
While at Apple, Mike Matas helped write the user interface for the iPhone and iPad. Now with Push Pop Press, he's helping to rewrite the electronic book.

Why you should listen

Mike Matas has worked on some of the most intriguing tech projects of the past 10 years. As a (surprisingly) young coder, he co-founded Delicious Monster, makers of the elegant cataloguing tool Delicious Library. In 2005 he went to work for Apple, where he designed user interfaces and artwork for the iPhone, the iPad and Mac OS X.

Now, he's the co-founder of Push Pop Press, a digital publishing company just purchased by Facebook. Push Pop's first title is Al Gore's "Our Choice," playable on iPad, iPhone and iPod Touch.

In his free time, he's a photographer >>

More profile about the speaker
Mike Matas | Speaker | TED.com
TED2011

Mike Matas: A next-generation digital book

माईक मटास: नयाँ पुस्ताको डिजिटल किताब

Filmed:
1,728,557 views

सफ्टवेयर निर्माणकर्ता माइक मटासले पहिलो एउटा एकदमै नयाँ, सार्न सकिने भिडियो र चित्रहरू अनि चलाएर हेर्न मिल्ने उपयोगी तथ्यांक सहितको पूर्ण लम्वाईको पारस्परिक क्रियात्मक पुस्तक प्रदर्शन गर्नु हुन्छ| यो अल गोरको "एन इन्कन्भेनिएन्ट ट्रुथ" को शिलशिलामा आएको "आवर च्वाइस" भन्ने पुस्तक हो|
- Software engineer
While at Apple, Mike Matas helped write the user interface for the iPhone and iPad. Now with Push Pop Press, he's helping to rewrite the electronic book. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
So for the past year and a half,
0
0
2000
विगत डेढ बर्ष देखि,
00:17
my team at Push Pop Press
1
2000
2000
पुस पप प्रेस मा मेरो टोली
00:19
and Charlie Melcher and Melcher Media
2
4000
2000
र चार्ली मल्चर तथा मल्चर मिडिया
00:21
have been working on creating
3
6000
2000
पहिलो पूर्ण लम्वाईको पारस्परिक क्रियात्मक पुस्तक
00:23
the first feature-length interactive book.
4
8000
2000
सिर्जनामा काम गरिरहेका छौं|
00:25
It's called "Our Choice"
5
10000
2000
"आवर च्वाइस" भन्ने पुस्तक हो
00:27
and the author is Al Gore.
6
12000
2000
र अल गोर यसका लेखेक हुन |
00:29
It's the sequel to "An Inconvenient Truth,"
7
14000
2000
यो "एन इन्कन्भेनियन्ट ट्रुथ" को शिलशिला हो
00:31
and it explores all the solutions
8
16000
2000
र यसले वातावरणीय विपतलाई हल गर्ने
00:33
that will solve the climate crisis.
9
18000
2000
उपायहरूको खोजी गर्छ|
00:35
The book starts like this. This is the cover.
10
20000
3000
किताब यसरी खुल्छ| यो कभर हो|
00:39
As the globe spins,
11
24000
2000
पृथ्वी घुम्दै गर्दा,
00:41
we can see our location,
12
26000
2000
हामी हाम्रो स्थान देख्न सक्छौं|
00:43
and we can open the book
13
28000
3000
त्यसपछि हामी किताब खोल्न सक्छौं
00:46
and swipe through the chapters
14
31000
2000
र पढ्नको लागि
00:48
to browse the book.
15
33000
2000
पाठहरु पल्टाउन सक्छौं |
00:51
Or, we can scroll through the pages at the bottom.
16
36000
3000
अथवा, किताबको पानालाई यसरी तलबाट पनि सार्न सकिन्छ|
00:55
And if we wanted to zoom into a page,
17
40000
2000
र यदि हामीले कुनै पेजलाई ठूलो पार्न चाह्यौं भने,
00:57
we can just open it up.
18
42000
2000
यसरी खोलिहाल्न सकिन्छ|
00:59
And anything you see in the book,
19
44000
2000
अनि किताबमा देखिने कुनै पनि कुरा,
01:01
you can pick up with two fingers
20
46000
2000
तपाईं दुई औंलाको सहायताले
01:03
and lift off the page
21
48000
2000
यसरी पानाबाट उठाएर
01:05
and open up.
22
50000
2000
खोल्न सक्नु हुन्छ|
01:07
And if you want to go back
23
52000
2000
र यदि तपाईं पुन:
01:09
and read the book again,
24
54000
2000
किताब पढ्न चाहनु हुन्छ भने,
01:11
you just fold it back up and put it back on the page.
25
56000
3000
यसलाई पट्याएर पहिलेकै पानामा राख्नुस|
01:15
And so this works the same way; you pick it up and pop it open.
26
60000
3000
अनि यसले पनि त्यसरी नै काम गर्छ; यसरी उठाउनुस र खोल्नुस|
01:18
(Audio) Al Gore: I consider myself
27
63000
2000
(अडियो) अल गोर: म आफुलाई
01:20
among the majority
28
65000
2000
त्यस्ता बहुसंख्यक मान्छेहरुको बीचमा पाउँछु
01:22
who look at windmills and feel
29
67000
2000
जसले वायुघट्टहरू हेरेर ठान्छन कि
01:24
they're a beautiful addition to the landscape.
30
69000
2000
तिनीहरू हाम्रो प्रकृतिका गहना हुन्|
01:26
Mike Matas: And so throughout the whole book,
31
71000
2000
माइक माटास: अनि यो पुरै पुस्तक भरि
01:28
Al Gore will walk you through and explain the photos.
32
73000
3000
अल गोरले फोटोहरुको बारेमा बताउदै अघि बढाउने छन् |
01:31
This photo, you can you can even see on an interactive map.
33
76000
3000
यो फोटोलाई तपाईंलेपारस्परिक क्रियात्मक नक्शामा पनि हेर्न सक्नु हुन्छ |
01:35
Zoom into it and see where it was taken.
34
80000
3000
यसलाई ठूलो पार्नुस र हेर्नुस् कहाँ खिचेको फोटो थियो यो|
01:40
And throughout the book,
35
85000
2000
अनि यो किताब भरिमा
01:42
there's over an hour of documentary footage
36
87000
2000
एक घण्टा भन्दा बढिको वृतचित्र का टुक्राहरु
01:44
and interactive animations.
37
89000
2000
र पारस्परिक क्रियात्मक एनिमेशन छ|
01:46
So you can open this one.
38
91000
3000
तपाईं यसलाई खोल्न सक्नु हुन्छ|
01:49
(Audio) AG: Most modern wind turbines consist of a large ...
39
94000
3000
(अडियो) अल गोर: धेरैजसो आधुनिक हावाले चल्ने घट्टहरूले ठूलो ...
01:52
MM: It starts playing immediately.
40
97000
2000
माइक: यो तुरुन्त बज्न सुरु गर्छ|
01:54
And while it's playing, we can pinch and peak back at the page,
41
99000
3000
अनि यो बज्दै गर्दा, यसलाई उठाएर यहाँ पेजको माथि यसरी राख्न सकिन्छ,
01:57
and the movie keeps playing.
42
102000
2000
र यो चाहिं यसरी नै चलिरहन्छ|
01:59
Or we can zoom out to the table of contents,
43
104000
3000
अथवा यस्लाई हामी सानो पारेर यहाँ तल विषय सुचीमा पनि राख्न सकिन्छ,
02:02
and the video keeps playing.
44
107000
3000
फेरि पनि भिडियो चली नै रहन्छ|
02:07
But one of the coolest things in this book
45
112000
2000
तर यो किताबका सबैभन्दा राम्रा पक्षहरुमा
02:09
are the interactive infographics.
46
114000
2000
पारस्परिक क्रियात्मक तथ्यांक-चित्र पर्छन|
02:11
This one shows the wind potential
47
116000
2000
यसले अमेरिका भरि
02:13
all around the United States.
48
118000
2000
वायु उर्जा क्षमता कति छ भन्ने देखाउछ|
02:15
But instead of just showing us the information,
49
120000
3000
तर मात्र जानकारी दिनुको अतिरिक्त
02:18
we can take our finger and explore,
50
123000
3000
हामीले औंलाको सहायताले अरु कुरा खोज्न सक्छौं,
02:21
and see, state by state,
51
126000
2000
र हरेक राज्यमा
02:23
exactly how much wind potential there is.
52
128000
2000
ठ्याक्कै वायु उर्जाको क्षमता कति छ हेर्न सक्छौं|
02:25
We can do the same for geothermal energy
53
130000
3000
हामी जियोथर्मल उर्जा
02:30
and solar power.
54
135000
2000
र सौर्य उर्जाको बारेमा थाहा पाउन पनि त्यस्तै गर्न सक्छौं|
02:38
This is one of my favorites.
55
143000
2000
यो मेरो एकदम मन पर्ने कुरा हो|
02:40
So this shows ...
56
145000
3000
यसले देखाउछ...
02:45
(Laughter)
57
150000
4000
(हाँसो)
02:49
(Applause)
58
154000
2000
(ताली)
02:51
When the wind is blowing,
59
156000
2000
जब हावा चल्छ,
02:53
any excess energy coming from the windmill
60
158000
3000
वायु घट्ट बाट भएर आएको थप उर्जा
02:56
is diverted into the battery.
61
161000
2000
ब्याट्रीमा जान्छ|
02:58
And as the wind starts dying down,
62
163000
2000
अनि जब हावा सुस्त हुदै जान्छ,
03:00
any excess energy will be diverted back into the house --
63
165000
2000
उक्त थप उर्जा घरभित्र जान्छ--
03:02
the lights never go out.
64
167000
3000
बत्तीहरू कहिल्यै निभ्दैनन|
03:08
And this whole book, it doesn't just run on the iPad.
65
173000
3000
अनि यो पुरा किताब, आइप्याडमा मात्र होइन,
03:11
It also runs on the iPhone.
66
176000
3000
आइफोनमा पनि चल्छ|
03:14
And so you can start reading on your iPad in your living room
67
179000
2000
यसरी तपाईं बैठक कोठामा बसेर आइप्याडमा पढ्न सुरु गर्न सक्नु हुन्छ
03:16
and then pick up where you left off on the iPhone.
68
181000
2000
अनि आइफोनमा पढेर जहाँ छोड्नु भएको थियो त्यहीबाट अघि बढ्न सक्नु हुन्छ|
03:18
And it works the exact same way.
69
183000
2000
र दुवैमा ठ्याक्कै त्यसरी नै काम गर्छ|
03:20
You can pinch into any page.
70
185000
2000
औलाले कुनै पेजलाई समाउन सक्नु हुन्छ|
03:22
Open it up.
71
187000
2000
यसलाई खोल्नुस|
03:38
So that's Push Pop Press' first title,
72
203000
2000
र यो पुस पप प्रेसको पहिलो शिर्षक,
03:40
Al Gore's "Our Choice."
73
205000
2000
अल गोरको "आवर च्वाइस" हो|
03:42
Thank you.
74
207000
2000
धन्यबाद|
03:44
(Applause)
75
209000
8000
(ताली)
03:52
Chris Anderson: That's spectacular.
76
217000
3000
क्रिस एन्डरसन: त्यो हेर्नलायक छ|
03:55
Do you want to be a publisher,
77
220000
2000
तपाईं आफै प्रकाशक बन्न चाहनुहुन्छ
03:57
a technology licenser?
78
222000
2000
या अरुलाई यसको अनुमति दिनुहुन्छ?
03:59
What is the business here?
79
224000
2000
यसको व्यावसायिकता के हो?
04:01
Is this something that other people can do?
80
226000
2000
के यसमा अरुहरुले गर्न सक्ने केही छ?
04:03
MM: Yeah, we're building a tool
81
228000
2000
माइक: हो, हामीहरुले उपकरणहरू निर्माण गरिरहेका छौँ
04:05
that makes it really easy for publishers right now to build this content.
82
230000
3000
जसले प्रकाशकहरूलाई तत्कालै यी सब सामग्री तयार गर्न सजिलो बनाउछ|
04:08
So Melcher Media's team, who's on the East coast --
83
233000
2000
त्यसैले मल्चर मिडियाको टोलीले, जो अमेरिकाको पुर्वी भागमा छ --
04:10
and we're on the West coast, building the software --
84
235000
3000
हामी पश्चिमी भागमा छौं, सफ्टवेयर बनाउँदै--
04:13
takes our tool
85
238000
2000
हाम्रो सामग्री लैजान्छ
04:15
and, every day, drags in images and text.
86
240000
3000
र, हरेक दिन, चित्र र शब्दमा समावेश गर्छ|
04:18
CA: So you want to license this software to publishers
87
243000
3000
एन्डरसन: त्यसोभए तपाईं यो सफ्टवेयरको लाइसेन्स प्रकाशकहरुलाई
04:21
to make books as beautiful as that? (MM: Yes.)
88
246000
2000
यस्तै राम्रा किताबहरू बनाउन दिनुहुन्छ? (माइक: हो|)
04:23
All right. Mike, thanks so much.
89
248000
2000
ल त माइक, धेरै धेरै धन्यवाद|
04:25
MM: Thank you. (CA: Good luck.)
90
250000
2000
माइक: धन्यवाद | ( एन्डरसन: शुभ होस्)
04:27
(Applause)
91
252000
2000
(ताली)
Translated by Raaz Shrestha
Reviewed by Suresh Gautam

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Matas - Software engineer
While at Apple, Mike Matas helped write the user interface for the iPhone and iPad. Now with Push Pop Press, he's helping to rewrite the electronic book.

Why you should listen

Mike Matas has worked on some of the most intriguing tech projects of the past 10 years. As a (surprisingly) young coder, he co-founded Delicious Monster, makers of the elegant cataloguing tool Delicious Library. In 2005 he went to work for Apple, where he designed user interfaces and artwork for the iPhone, the iPad and Mac OS X.

Now, he's the co-founder of Push Pop Press, a digital publishing company just purchased by Facebook. Push Pop's first title is Al Gore's "Our Choice," playable on iPad, iPhone and iPod Touch.

In his free time, he's a photographer >>

More profile about the speaker
Mike Matas | Speaker | TED.com