ABOUT THE SPEAKER
Federica Bianco - Cross-disciplinary scientist
TED Fellow Federica Bianco is a cross-disciplinary scientist who can't stay still.

Why you should listen

Astrophysicist, professor, professional boxer and TED Fellow Federica Bianco studies stellar explosions, using the same methodologies to understand urban and social problems. She uses data-science to both study the universe and tackle problems on earth, like pollution in New York City, prosecutorial justice and how city lights can create resilient electric grids and.

Bianco splits her time as a professor at the University of Delaware in the Department of Physics and Astrophysics (where she runs a lab focusing on light curves), the Biden School of Public Policy and Administration and the Urban Observatory, where she uses her astrophysics skills to study urban problems. She is also the coordinator the Large Synoptic Survey Telescope (LSST) Science Collaboration, a network of more than 1,500 scientists. The LSST, under construction in Chile, will go online in 2023 to survey the night sky and image the southern hemisphere sky at unprecedented depth and resolution. The collaboration will study everything about it, from the thousands of changes it will discover in the sky every night to billions of stars and galaxies, many that have never been seen before.

Bianco has published more than 100 peer-reviewed papers, was a Smithsonian predoctoral and James Arthur postdoctoral fellow and was the recipient of a Department of Energy "Innovative Development in Energy-Related Applied Science" grant. When she isn't doing science, you will find her in the boxing ring, where she has made a name for herself as "The MadScientist." She is known for fighting her heart out both in and out of the ring.

More profile about the speaker
Federica Bianco | Speaker | TED.com
TED2019

Federica Bianco: How we use astrophysics to study earthbound problems

Federica Bianco: Cum utilizăm astrofizica pentru a studia problemele Terrei

Filmed:
1,455,854 views

Ca să studieze un sistem atât de complex ca întregul univers, astrofizicienii trebuie să fie experți în găsirea unei soluții simple din seturi de date uriașe. Ce altceva ar putea face ei cu această expertiză? Într-o discuție pe mai multe planuri, membra TED și astrofiziciana Federica Bianco explică felul în care analizează datele astrofizice pentru a rezolva probleme urbane și sociale - precum și misterele astrelor.
- Cross-disciplinary scientist
TED Fellow Federica Bianco is a cross-disciplinary scientist who can't stay still. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I am an astrophysicistastrofizician.
0
1317
2492
Sunt astrofizician de profesie.
00:15
I researchcercetare stellarstelar explosionsexplozii
acrosspeste the universeunivers.
1
3833
3055
Cercetez exploziile solare din Univers.
00:19
But I have a flawdefect:
2
7603
1200
Dar am un „defect”.
00:21
I'm restlessagitat, and I get boredplictisit easilyuşor.
3
9325
2483
Sunt un om agitat și mă plictisesc ușor.
00:24
And althoughcu toate ca as an astrophysicistastrofizician,
I have the incredibleincredibil opportunityoportunitate
4
12356
3196
Și, deși ca astrofizician
am incredibila oportunitate
00:27
to studystudiu the entireîntreg universeunivers,
5
15576
1932
de a studia tot universul,
00:29
the thought of doing
only that, always that,
6
17532
3348
gândul de a face numai asta,
întotdeauna asta,
00:32
makesmărci me feel cagedplasate în cuşti and limitedlimitat.
7
20904
2231
mă face să mă simt prizonieră și limitată.
00:36
What if my issuesprobleme with
keepingpăstrare attentionAtenţie and gettingobtinerea boredplictisit
8
24762
3914
Dar dacă atenția deficitară și plictiseala
00:40
were not a flawdefect, thoughdeşi?
9
28700
1482
nu sunt totuși un defect?
00:42
What if I could turnviraj them into an assetactiv?
10
30206
2667
Dacă le-aș putea schimba într-un avantaj?
00:45
An astrophysicistastrofizician cannotnu poti
touchatingere or interactinteracționa with
11
33830
2645
Astrofizicienii nu pot atinge
și nu pot interacționa
cu obiectul de studiu.
00:48
the things that she studiesstudiu.
12
36499
1538
00:50
No way to explodeexploda a starstea in a lablaborator
to figurefigura out why or how it blewa suflat up.
13
38061
3713
Nu poți face să explodeze o stea
în laborator
ca să determini de ce a explodat.
00:54
Just picturespoze and moviesfilme of the skycer.
14
42164
2530
Doar fotografii și filmări ale cerului.
00:57
Everything we know about the universeunivers,
15
45339
2221
Tot ce știm despre Univers,
00:59
from the bigmare bangbubuitură
that originatedoriginea spacespaţiu and time,
16
47584
3091
de la Big Bang-ul
care a creat spațiul și timpul,
01:02
to the formationformare and evolutionevoluţie
of starsstele and galaxiesgalaxii,
17
50699
2794
la formarea și evoluția
astrelor și galaxiilor,
01:05
to the structurestructura of our ownpropriu solarsolar systemsistem,
18
53517
2460
până la structura sistemului nostru solar,
01:08
we figuredimaginat out studyingstudiu imagesimagini of the skycer.
19
56001
2800
am înțeles observând imaginile cerului.
01:12
And to studystudiu a systemsistem
as complexcomplex as the entireîntreg universeunivers,
20
60006
3952
în studiul unui sistem
atât de complex ca întregul univers,
01:15
astrophysicistsastrofizicienii are expertsexperți
at extractingextragerea simplesimplu modelsmodele and solutionssoluţii
21
63982
4705
astrofizicienii sunt experți
în a extrage modele și soluții simple
01:20
from largemare and complexcomplex datadate setsseturi.
22
68711
2339
din seturi de date complexe.
01:23
So what elsealtfel can I do with this expertiseexpertiză?
23
71705
2425
Ce altceva aș putea face
cu o astfel de expertiză?
01:28
What if we turnedîntoarse the cameraaparat foto
around towardscătre us?
24
76030
4095
Dar dacă am întoarce obiectivul către noi?
01:33
At the UrbanUrban ObservatoryObservatorul,
that is exactlyexact what we are doing.
25
81057
2991
La Observatorul Urban, exact asta facem.
01:36
GregGreg DoblerDobler, alsode asemenea an astrophysicistastrofizician
26
84072
2492
Greg Doubler, tot astrofizician
01:38
and my husbandsoț,
27
86588
1167
și soțul meu,
01:39
createdcreată the first urbanurban observatoryObservatorul
in NewNoi YorkYork UniversityUniversitatea in 2013,
28
87779
3960
a creat primul observator urban
la Universitatea din New York în 2013,
01:43
and I joinedalăturat in 2015.
29
91763
1556
iar în 2015 m-am alăturat și eu.
01:45
Here are some of the things that we do.
30
93752
1929
Iată câteva dintre lucrurile
pe care le facem.
01:48
We take picturespoze of the cityoraș at night
31
96196
2270
Fotografiem orașul în timpul nopții
01:50
and studystudiu cityoraș lightslumini like starsstele.
32
98490
2589
și studiem luminile orașului ca pe stele.
01:53
By studyingstudiu how lightușoară changesschimbări over time
33
101514
2012
Observând cum lumina se schimbă în timp
01:55
and the colorculoare of astronomicalastronomic lightslumini,
34
103550
2074
și culorile luminilor astronomice,
01:57
I gaincâştig insightînțelegere about the naturenatură
of explodingexplodează starsstele.
35
105648
2813
înțeleg natura stelelor care explodează.
02:00
By studyingstudiu cityoraș lightslumini the samela fel way,
36
108934
2270
Observând luminile orașului în același fel
02:03
we can measuremăsura and predictprezice how much energyenergie
the cityoraș needsare nevoie and consumesconsumă
37
111228
4682
putem măsura și prezice de câtă energie
are nevoie orașul și cât consumă,
02:07
and help buildconstrui a resilientrezistente gridgrilă
38
115934
1847
putând construi o rețea protectoare
02:09
that will supporta sustine the needsare nevoie
or growingcreştere urbanurban environmentsmedii.
39
117805
3299
care va asigura nevoile
unui mediu urban în dezvoltare.
02:14
In daytimeîn timpul zilei imagesimagini,
we capturecaptură plumespene of pollutionpoluare.
40
122283
3357
În imaginile din timpul zilei,
surprindem nori de poluare.
02:18
Seventy-fiveŞaptezeci şi cinci percentla sută
of greenhouseseră gasesGaze in NewNoi YorkYork CityCity
41
126274
3470
75% din gazele de seră din New York
02:21
come from a buildingclădire like this one,
burningardere oilulei for heatcăldură.
42
129768
3632
provin de la o clădire ca aceasta,
ce folosește combustibil pentru încălzire.
02:26
You can measuremăsura pollutionpoluare
with airaer qualitycalitate sensorssenzori.
43
134477
2395
Se poate măsura poluarea
cu senzori atmosferici.
02:28
But imagineimagina puttingpunând a sensorsenzor
on eachfiecare NewNoi YorkYork CityCity buildingclădire,
44
136896
3842
Însă imaginați-vă câte un senzor
instalat pe fiecare clădire din New York,
02:32
readingcitind in datadate from a millionmilion monitorsmonitoare.
45
140762
2706
prelucrând datele
de la un milion de monitoare.
02:35
ImagineImaginaţi-vă the costa costat.
46
143492
1326
Imaginați-vă costurile.
02:38
With a teamechipă of NYUNYU studentselevi,
we builtconstruit a mathematicalmatematic modelmodel,
47
146048
3428
Cu o echipă de studenți
am creat un model matematic,
02:41
a neuralneural networkreţea that can detectdetecta
and trackurmări these plumespene
48
149500
3389
o rețea neurală ce poate detecta
și supraveghea acești nori
02:44
over the NewNoi YorkYork CityCity skylineorizont.
49
152913
1690
deasupra orizontului din New York.
02:46
We can classifyclasifica them --
50
154627
1482
Îi putem clasifica -
02:48
harmlessinofensiv steamaburi plumespene,
whitealb and evanescentevanescente;
51
156133
3015
aburi inofensivi, albi și efemeri;
02:51
pollutingpoluante smokestackssmokestacks,
darkîntuneric and persistentpersistente --
52
159172
3516
fumuri poluante, obscure și persistente -
02:54
and providefurniza policypolitică makersfactorii de decizie
with a mapHartă of neighborhoodCartier pollutionpoluare.
53
162712
3759
și determinăm semne pe harta poluării
în vecinătate.
02:59
This cross-disciplinarytrans-disciplinare projectproiect
createdcreată transformationaltransformare solutionssoluţii.
54
167777
3889
Acest proiect interdisciplinar
a creat soluții transformaționale.
03:05
But the datadate analysisanaliză methodologiesmetodologii
we use in astrophysicsastrofizică
55
173942
2913
Însă rezultatele analizelor astrofizicii
03:08
can be appliedaplicat to all sortsfelul of datadate,
56
176879
1961
se pot aplica tuturor datelor,
03:10
not just imagesimagini.
57
178864
1150
nu doar imaginilor.
03:12
We were askedîntrebă to help
a CaliforniaCalifornia districtdistrict attorneyavocat
58
180450
2484
Am fost rugați să ajutăm
un procuror din California
03:14
understanda intelege prosecutorialprocurorilor delaysîntârzieri
in theiral lor jurisdictioncompetenţa.
59
182958
3421
să explice întârzierile procedurale
din jurisdicția lor.
03:18
There are people on probationprobaţiune
or sittingședință in jailtemniță,
60
186839
2667
Sunt oameni în arest preventiv
sau în închisoare,
03:21
awaitingîn aşteptarea for trialproces sometimesuneori for yearsani.
61
189530
2611
care își așteaptă procesul de ani de zile.
03:24
They wanted to know
what kinddrăguț of casescazuri draggedtârât on,
62
192165
2444
Doreau să știe
ce fel de cazuri sunt întârziate,
03:26
and they had a massivemasiv datadate seta stabilit
to exploreexplora to understanda intelege it,
63
194633
3124
având la dispoziție un uriaș set de date
de explorat și înțeles,
03:29
but didn't have the expertiseexpertiză
64
197781
1412
însă nu aveau pregătirea
03:31
or the instrumentsinstrumente
in theiral lor officebirou to do so.
65
199217
2548
sau instrumentele necesare să o facă.
03:33
And that's where we camea venit in.
66
201789
1746
Aici am intervenit noi.
03:35
I workeda lucrat with my colleaguecoleg,
publicpublic policypolitică professorProfesor AngelaAngela HawkenHawken,
67
203559
3397
Am lucrat cu colega mea,
profesor de politică publică Angela Hawken
03:38
and our teamechipă first createdcreată
a visualvizual dashboardtabloul de bord
68
206980
3486
și echipa noastră
a creat mai întâi un panou vizual
03:42
for DAsDas to see and better understanda intelege
the prosecutionurmărirea penală processproces.
69
210490
3900
pentru ca procurorii
să înțeleagă mai bine procesul acuzării.
03:46
But alsode asemenea, we ourselvesnoi insine
analyzedanalizate theiral lor datadate,
70
214997
2929
În același timp
am analizat și noi datele lor,
03:49
looking to see if the durationdurată
of the processproces
71
217950
2520
încercând să vedem dacă durata proceselor
03:52
suffereda suferit from socialsocial inequalitiesinegalitățile
in theiral lor jurisdictioncompetenţa.
72
220494
3190
suferea de inegalități
în jurisdicția respectivă.
03:56
We did so usingutilizând methodsmetode
73
224367
1542
Am realizat asta cu metode
03:57
that I would use to classifyclasifica
thousandsmii of stellarstelar explosionsexplozii,
74
225933
2973
pe care le folosim să clasificăm
miile de explozii stelare,
04:00
appliedaplicat to thousandsmii of courtcurte casescazuri.
75
228930
2655
aplicându-le proceselor din tribunal.
04:03
And in doing so,
76
231609
1151
Făcând asta,
04:04
we builtconstruit a modelmodel that can be appliedaplicat
to other jurisdictionsjurisdicţii
77
232784
2833
am construit un model
ce poate fi aplicat și altor domenii
04:07
who are willingdispus to exploreexplora theiral lor biasesdistorsiunilor.
78
235641
2190
unde se dorește
explicarea contradicțiilor.
04:09
These collaborationscolaborări betweenîntre
domaindomeniu expertsexperți and astrophysicistsastrofizicienii
79
237855
3246
Această colaborare
între experți și astrofizicieni
04:13
createdcreată transformationaltransformare solutionssoluţii
80
241125
2055
a creat soluții transformaționale
04:15
to help improveîmbunătăţi people'soamenii lui qualitycalitate of life.
81
243204
2400
care să ajute calitatea vieții umane.
04:19
But it is a two-wayambele sensuri roaddrum.
82
247426
1484
Însă rezultă și un alt avantaj.
04:20
I bringaduce my astrophysicsastrofizică backgroundfundal
to urbanurban scienceştiinţă,
83
248934
2543
Folosesc experiența
de astrofizician în știința urbană
04:23
and I bringaduce what I learnînvăța in urbanurban scienceştiinţă
back to astrophysicsastrofizică.
84
251501
3841
și aplic ce am învățat în știința urbană
înapoi în astrofizică.
04:27
LightLumina echoesecouri:
85
255930
1852
Răspunsul luminii:
04:30
the reflectionsReflecţii of stellarstelar explosionsexplozii
ontope interstellarinterstelar dustpraf.
86
258461
4567
reflexia exploziilor stelare
în praful interstelar.
04:36
In our imagesimagini, these reflectionsReflecţii appearapărea
as whitealb, evanescentevanescente, movingin miscare featurescaracteristici,
87
264046
5785
În imaginile noastre, aceste reflexii
par albe, translucide, în mișcare,
04:41
just like plumespene.
88
269855
1150
exact ca niște aburi.
04:43
I am adaptingadaptare the samela fel modelsmodele
that detectdetecta plumespene in cityoraș imagesimagini
89
271363
3895
Adaptez apoi aceleași modele
cu care am detectat aburii
la imaginile orașului
04:47
to detectdetecta lightușoară echoesecouri
in imagesimagini of the skycer.
90
275282
2928
încercând să descopăr ecouri luminoase
în imaginile cerului.
04:52
By exploringexplorarea the things
that interestinteres and exciteexcita me,
91
280290
3293
Explorând lucruri
care mă interesează și mă provoacă,
04:55
reachingajungând outsidein afara of my domaindomeniu,
92
283607
1796
ieșind din sfera domeniului meu,
04:57
I did turnviraj my restlessnessnelinişte into an assetactiv.
93
285427
2876
mi-am transformat neliniștea
într-o calitate.
05:01
We, you, all have a uniqueunic perspectiveperspectivă
that can generateGenera newnou insightînțelegere
94
289031
5047
Noi, voi, toți avem aceeași perspectivă
unică de a genera noi introspecții
05:06
and leadconduce to newnou, unexpectedneașteptat,
transformationaltransformare solutionssoluţii.
95
294102
4183
care duc la soluții noi,
neașteptate și transformaționale.
05:10
Thank you.
96
298944
1162
Vă mulțumesc!
05:12
(ApplauseAplauze)
97
300130
4158
(Aplauze)
Translated by Octavian Gurau
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Federica Bianco - Cross-disciplinary scientist
TED Fellow Federica Bianco is a cross-disciplinary scientist who can't stay still.

Why you should listen

Astrophysicist, professor, professional boxer and TED Fellow Federica Bianco studies stellar explosions, using the same methodologies to understand urban and social problems. She uses data-science to both study the universe and tackle problems on earth, like pollution in New York City, prosecutorial justice and how city lights can create resilient electric grids and.

Bianco splits her time as a professor at the University of Delaware in the Department of Physics and Astrophysics (where she runs a lab focusing on light curves), the Biden School of Public Policy and Administration and the Urban Observatory, where she uses her astrophysics skills to study urban problems. She is also the coordinator the Large Synoptic Survey Telescope (LSST) Science Collaboration, a network of more than 1,500 scientists. The LSST, under construction in Chile, will go online in 2023 to survey the night sky and image the southern hemisphere sky at unprecedented depth and resolution. The collaboration will study everything about it, from the thousands of changes it will discover in the sky every night to billions of stars and galaxies, many that have never been seen before.

Bianco has published more than 100 peer-reviewed papers, was a Smithsonian predoctoral and James Arthur postdoctoral fellow and was the recipient of a Department of Energy "Innovative Development in Energy-Related Applied Science" grant. When she isn't doing science, you will find her in the boxing ring, where she has made a name for herself as "The MadScientist." She is known for fighting her heart out both in and out of the ring.

More profile about the speaker
Federica Bianco | Speaker | TED.com