English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

Paola Antonelli: Treat design as art

Paola Antonelli tratează design-ul ca pe o artă

Filmed:
617,877 views

Paola Antonelli, custode de design al Muzeului de Artă Modernă din New York, vrea să își facă cunoscută aprecierea pentru design — în toate formele sale — pe tot mapamondul.

- Design curator
Paola Antonelli is on a mission to introduce -- and explain -- design to the world. With her shows at New York's Museum of Modern Art, she celebrates design's presence in every part of life. Full bio

Those of us who believe in heaven have some sort of idea of what heaven would be.
Aceia din noi care cred în Rai au o oarecare idee despre cum ar trebui să arate.
00:12
And in my idea, heaven is satisfied curiosity.
În mintea mea raiul înseamnă curiozitate satisfăcută.
00:16
I think of heaven as a really comfortable cloud
Mă gândesc la rai ca la un nor foarte confortabil,
00:19
where I can just lie down with my belly down,
unde mă pot întinde pe burtă
00:22
like I was watching TV when I was a child, and my elbows up.
cum făceam când mă uitam la TV când eram copil,
00:24
And I can basically look everywhere I want,
și pot privi oriunde și orice doresc —
00:28
see every movie I've always wanted to see.
pot vedea toate filmele pe care am dorit întotdeauna să le văd.
00:31
And in the same kind of trance that you can feel sometimes
În același fel de transă pe care o simți uneori
00:33
in the subway in New York when you're reading,
în metroul din New York când citești;
00:37
there's something really soothing and easy.
e un sentiment foarte reconfortant și liniștitor.
00:38
Well, the funny thing is that I already have that kind of life, in a way,
Ei bine, partea amuzantă e că am deja o asemenea viață, cumva.
00:40
because I discovered ...
Pentru că am descoperit —
00:44
it took me a while to understand it,
mi-a luat o vreme să înțeleg asta —
00:47
but when I discovered around 24 years of age that I was much more comfortable
dar când am descoperit, pe la 24 de ani, că mă simțeam mult mai confortabil
00:48
with objects than with people, I finally decided to really embrace this passion.
cu obiecte decât cu oameni, m-am decis să îmbrățișez această pasiune.
00:53
And I basically live my life in sort of a trance,
Și îmi trăiesc viața într-un fel de transă.
00:59
and I look around and everything I see is just the beginning of a long story.
Mă uit în jurul meu și tot ceea ce văd este începutul unei lungi povești.
01:01
Just to give you an example:
Să vă dau un exemplu:
01:06
this is the exhibition, Humble Masterpieces, as it was at MoMA in 2004.
aceasta este expoziția „Capodopere Modeste” de la MoMA în 2004.
01:08
We were in Queens,
Eram în Queens.
01:13
we were building the big, big, big, big building in Midtown,
Construiam clădirea mare, mare, mare de tot din centru
01:14
so we were in the small, small, small boondocks.
și eram într-o zonă aproape rurală, mică, mică de tot.
01:17
That was one of the funnest moments of my career.
A fost printre cele mai amuzante momente ale carierei mele.
01:19
But it's not only that.
Dar nu numai asta...
01:23
The typeface -- the typeface is Helvetica;
Corpul de literă... este Helvetica.
01:24
it's its 50th anniversary this year.
Anul acesta este a 50-a aniversare a acestuia.
01:26
And so I start thinking -- Max Miedinger and all those Swiss designers together,
Așa că am început să mă gândesc la Max Miedinger și toți acei designeri elvețieni,
01:29
trying to outdo Akzidenz-Grotesk, and come up with a new sans-serif typeface --
care au încercat să depășească Akzidenz Grotesk, și au obținut noul tip de literă: sans-serif.
01:33
and the movie starts playing in my head already.
Și deja filmul începe să mi se deruleze în minte.
01:38
And of course, you can imagine, with Humble Masterpieces
Și vă imaginați, bineînțeles, că expoziția „Capodopere Modeste”
01:41
it was the same thing multiplied by a hundred.
era cam același lucru multiplicat de o sută de ori.
01:44
And I do hope, by the way, that the real goal of the exhibition
Și sper, apropo, că adevăratul scop al expoziției
01:47
is going to have the same effect on you.
va avea același efect asupra dumneavoastră.
01:50
The exhibition was meant to be a way to have children think of doing ...
Scopul expoziției a fost să determine copiii să se gândească să facă —
01:52
you know when they do homeworks at home?
știți cum își fac ei temele acasă?
01:58
Instead of having a tray with two peas, I was hoping that they would go
În loc să aibă o tavă cu două boabe de mazăre, speram să se
02:00
into the kitchen cabinet or the mother's handbag
aventureze în dulapul din bucătărie sau în sacoșa mamei,
02:03
and do their museum-quality design collection on a tray.
și să-și facă colecția de design de calitate exponabilă pe tavă.
02:06
So, everybody's always suggesting new humble masterpieces,
Așa că toată lumea sugerează noi „Capodopere Modeste”.
02:10
and at MoMA we put out some books
La MoMA, am pus niște caiete special
02:14
just for people to suggest their own humble masterpieces.
pentru ca vizitatorii să sugereze propriile „Capodopere Modeste”.
02:15
And when you do that, usually you get 80 percent porn and 20 percent real suggestions,
De obicei, când faci așa ceva, primești 80% porn și 20% sugestii adevărate.
02:19
and instead it was all -- almost -- all good suggestions.
Noi, însă, am primit aproape numai sugestii bune.
02:24
And a lot of nationalism came in.
A intervenit un grad mare de naționalism.
02:29
For instance, I didn't know that the Spaniards invented the mop,
De exemplu, nu știam că spaniolii au inventat mopul —
02:31
but they were very proud
dar ei erau foarte mândri de asta.
02:35
so every Spaniard said "la frego." And Italians did the pizza.
Așa că toți spaniolii au spuns „la frego”, iar italienii au făcut „pizza”.
02:36
And I wanted to show you, also, the suggestions from Kentucky are pretty good --
Și vroiam să vă arăt, deasemenea, că sugestiile din Kentucky au fost destul de bune:
02:39
they had moonshine, laundry detergents and liquid nails.
băutura moonshine, detergentul de rufe și unghiile lichide.
02:43
And I keep it going, and I just got,
Și am continuat cu ideea, și am obținut —
02:46
(Laughter)
(Râsete)
02:47
also, this suggestion from Milan:
-- iată, această sugestie din Milan:
02:48
it's our traffic divider, which we call "panettone," and it's painted;
separatorul nostru de trafic, pe care-l numim „panettone”, care este pictat —
02:51
it's these beautiful concrete things that you use around Milan
știți, sunt obiectele acelea din beton folosite prin Milan
02:56
to define all the lanes of traffic.
pentru a defini benzile în trafic.
03:00
So, think of your own,
Așa că gândiți-vă la unul propriu.
03:02
send them on if you want to -- they're always welcome.
Trimite-ți-le, dacă doriți — sunt întotdeauna binevenite.
03:03
But an exhibition like that made me understand even more
O expoziție ca aceasta m-a făcut să înțeleg și mai bine
03:06
what I've been thinking of for 13 years ever since I got to MoMA.
ce dorisem să fac în ultimii 13 ani, de când am ajuns la MoMA.
03:11
I'm Italian. In Italy, design is normal.
Sunt italiancă. În Italia, design-ul este firesc.
03:15
Different parts of the world have a knack for different things.
Știți că diferite părți ale lumii au talente locale pentru diferite lucruri.
03:18
I was just recently in Argentina and in Uruguay,
Am fost recent în Argentina și Uruguay,
03:22
and the default way of building homes in the country is a beautiful modernism
iar felul standard de construcție a caselor de la țară e un modernism superb
03:26
that you don't see elsewhere, but the contemporary art was terrible.
pe care nu-l vezi în altă parte, dar arta contemporană era groaznică.
03:32
In Italy, in Milan especially,
În Italia — în Milan, în mod special —
03:36
contemporary art really doesn't have that much of a place.
Arta contemporană nu prea-și are locul.
03:38
But design -- oh, my God.
Dar design-ul — o, Doamne.
03:42
What you find at the store at the corner, without going to any kind of fancy store,
Ce găsiți la magazinașul din colț, fără să mergeți la vreun magazin stil,
03:43
is the kind of refined design that makes everybody think that
este genul de design rafinat care-i face pe toți să creadă
03:48
we are all so sophisticated.
că suntem sofisticați.
03:50
It's just what you find at the store.
Sunt doar lucruri pe care le găsești la magazin.
03:52
And New York has another kind of knack for contemporary art.
Iar New York-ul are un alt fel de talent pentru arta contemporană.
03:54
I'm always amazed -- three-year-olds know who Richard Serra is
Sunt în permanență uluită — copii de 3 ani care știu cine e Richard Serra
03:59
and take you to the galleries.
și te duc la galerii.
04:04
But design, for some reason, is still misunderstood for decoration.
Dar design-ul, dintr-un motiv sau altul, este înțeles greșit ca decorație.
04:06
It's really interesting:
E cu adevărat ciudat .
04:10
what many people think when I say the word "design" is they think of
Mulți oameni, când se gândesc la cuvântul „design” se gândesc la
04:12
this kind of overdesigned -- in this case, it's overdesigned on purpose, but --
lucruri exagerate --în cazul de față sunt intenționat exagerate--
04:16
decoration, interior decoration.
decorații, decorații interioare.
04:21
They think of somebody choosing fabrics.
Se gândesc la cineva care asortează materialele.
04:23
Design can be that, of course, but it can also be this.
Design-ul poate fi asta, bineînțeles, dar mai poate însemna și asta.
04:25
It can be a school of design in Jerusalem that tries to find a better way
Design-ul poate fi o școală din Ierusalim care încearcă să găsească o modalitate
04:29
to design gas masks for people,
mai bună de a proiecta măști de gaze pentru oameni.
04:34
because, as you know, Israel deploys one gas mask per person including babies.
Pentru că, după cum știți, Israelul distribuie o mască de gaze pe cap de locuitor, inclusiv copii.
04:35
So, what these designers do is they find a way to lower the neckline,
Așa că acești designeri încearcă să găsească un mod de a coborî linia gâtului,
04:41
so that instead of being completely strangled, a teenager can also sip a Coke.
astfel încât în loc să fie complet strangulat, un adolescent poate să soarbă o Cola.
04:46
They tried to make a toddler's gas mask in such a way that the toddler
Au încercat să proiecteze masca de gaze a bebelușilor în așa fel încât ei
04:52
can be held by the parent because proximity of the body is so important.
să poată fi ținuți în brațe de părinți — pentru că proximitatea trupească e foarte importantă —
04:58
And then they make a little tent for the baby.
și au gândit un mic cort pentru copii.
05:03
However cruel, however ruthless you can think this is it's a great design,
Oricât pare de crud sau de inuman, acesta este un exemplu de design grozav.
05:04
and it is miles away from the fancy furniture,
Și e la mare distanță de mobila extravagantă,
05:10
but still, it's part of my same field of passion.
dar totuși e cuprins în același câmp al pasiunii mele.
05:14
What I've been doing at MoMA since the beginning is to try to
Și ceea ce-am făcut la MoMA încă de la început este să
05:17
harness the power of MoMA
valorific puterea Muzeului.
05:22
because it's great to work there. You really have power
Pentru că e grozav să lucrezi aici — chiar ai putere,
05:24
in that people usually tend to know about your exhibition or see the exhibitions,
fiindcă oamenii tind să știe despre expozițiile tale, sau chiar să le vadă.
05:27
and that is power because in a design museum I wouldn't have as many visitors.
Și asta înseamnă putere fiindcă într-un muzeu de design nu intră așa mulți vizitatori.
05:32
I'm very well aware that 80 percent of my public is there to see Picasso and Matisse,
Sunt foarte conștientă că 80% din publicul meu e aici să vadă opere de Picasso și Matisse.
05:37
and then they stumble upon my show and I keep them there.
Și apoi dau de expoziția mea și îi captez acolo.
05:42
But what I've been trying to do is something that the curators at MoMA
Și am încercat să fac ceea ce-au făcut custozii de la MoMA
05:45
in my department have been doing ever since the museum was founded in 1929,
din departamentul meu încă de la înființarea muzeului în 1929,
05:48
which is to try and see what's going on in the world
și anume să încerc să observ ce se întâmplă în lume
05:52
and try to use that authority in order to make things better.
și să încerc să folosesc această autoritate pentru a îmbunătăți lucrurile.
05:55
There have been many episodes,
Au fost multe episoade —
05:59
and actually Eames Demetrius may be here in the audience,
De fapt, Eames Demetrius poate că este aici în auditoriu.
06:02
but in two instances, his great-grandfather, grandfather --
Dar în două rânduri, străbunicul sau bunicul său —
06:04
I'm always a little perplexed about the relation, exactly --
sunt puțin confuză în privința relației de rudenie exactă.
06:09
Charles Eames the first time and then Charles and Ray Eames the second time
Dar Charles Eames inițial și ulterior Charles și Ray Eames
06:14
were involved in two competitions:
au fost implicați în două competiții.
06:18
one in 1940, it was about organic furniture, and the second one in 1948
Prima, din 1940 — despre mobilă organică — și a doua, din 1948,
06:20
was low-cost furniture for the GIs coming back from the war
despre mobilă ieftină pentru soldații care veneau din război
06:25
that then sparked a whole line of furniture.
care apoi a inspirat o întreagă linie de mobilă.
06:29
And then there was good design for very low price.
Acela era design bun la preț foarte scăzut.
06:32
There were a lot of programs in architecture and design that were about
Existau multe programe în arhitectură și design care
06:37
pointing people in the direction of a better design for a better life.
direcționau spre un design mai bun pentru o viață mai bună.
06:41
So, I started out in '95 with this exhibition that was called
Așa că am început în 1995 cu această expoziție numită
06:47
Mutant Materials in Contemporary Design.
„Materiale Mutant în Design-ul Contemporan”.
06:50
It was about a new phase, in my opinion, in the world of design
Era o nouă fază, în opinia mea, în lumea design-ului
06:52
in that materials could be customized by the designers themselves.
în care materialele să poată fi personalizate chiar de designeri.
06:56
And that put me in touch with such diverse design examples as the aerogels
Și asta m-a pus în legătură cu diverse exemple de design ca de exemplu aerogelurile
07:00
from the Lawrence Livermore Lab in California;
din laboratorul Lawrence Livermore din California.
07:08
at that time, they were beginning to be brought into the civilian market.
La momentul respectiv produsele începeau să fie aduse pe piața civilă.
07:10
And at the same time, the gorgeous work of Takeshi Ishiguro, who did these
Totodată lucrările superbe ale lui Takeshi Ishiguro, care a creat
07:16
beautiful salt-and-pepper containers that are made of rice dough.
aceste solnițe pentru sare și piper făcute din aluat de orez.
07:19
So you see, the range is really quite diverse.
Așadar, vedeți, diversitatea e destul de mare.
07:23
And then, for instance, this other exhibition
Și apoi, spre exemplu, altă expoziție
07:28
that was entitled Workspheres in 2001,
denumită „Sfere de lucru” în 2001,
07:30
where I asked different designers to come up with ideas for
când am rugat diverși designeri să vină cu idei pentru
07:34
the new type of work styles that were happening in the world at that time.
noile stiluri de lucru care apăruseră în lume în acel moment.
07:38
And you see IDEO there.
Și vedeți un Ideo aici.
07:43
It was beautiful -- it was called Personal Skies.
A fost frumos — denumit „Bolți Cerești Personale”.
07:45
The idea was that if you had a cubicle, you could project a sky on top
Ideea era că, dacă aveai o nișă, puteai proiecta un cer deasupra capului
07:48
of your head and have your own "Cielo in Una Stanza" -- a sky in a room --
și să ai propriul „Cielo in Una Stanza” — un cer într-o încăpere.
07:52
it's a very famous Italian song.
E un faimos cântec italian.
07:56
And other examples: this was Marti Guixe about working on the go,
Și alte exemple. Acesta a fost Marti Guixe, despre lucrul pe fugă.
07:58
and Hella Jongerius, my favorite, about how to work at home.
Și Hella Jogerius, favorita mea, despre cum să lucrezi acasă.
08:02
And this lets me introduce a very important idea about design:
Acest lucru îmi permite să vă prezint o idee foarte importantă despre design.
08:05
designers are the biggest synthesizers in the world.
Designerii sunt cei mai mari sintetizatori din lume.
08:10
What they do best is make a synthesis of human needs,
Ce fac ei cel mai bine e o sinteză a nevoilor umane,
08:13
current conditions in economy, in materials, in sustainability issues,
a condițiilor curente din economie, materiale, probleme de sustenanță.
08:18
and then what they do at the end -- if they are good --
Și apoi, la sfârșit, dacă sunt buni, creează
08:22
is much more than the sum of its parts.
un ansamblu mult mai bun decât suma părților.
08:26
Hella Jongerius is a person that is able to make a synthesis
Hella Jongerius este o persoană capabilă să facă o sinteză
08:28
that is really quite amazing
surprinzătoare
08:31
and also quite hilarious.
și foarte amuzantă.
08:34
The idea behind her work was that
Ideea din spatele lucrării sale era că —
08:35
at that time, everybody was saying you have to really divide your life.
știți, la momentul acela toată lumea zicea că trebuie să-ți fragmentezi viața.
08:38
Instead, she said, "No, no. Work and leisure can be together."
În schimb, ea a zis „nu, nu” — munca și relaxarea pot fi concomitente.
08:42
Yeah, that's particularly gorgeous -- it's the TV dinner of 2001.
Da, o lucrare realmente superbă — cina la TV în 2001.
08:45
There have been many other exhibitions in the meantime,
Au fost multe alte expoziții între timp,
08:49
but I don't want to focus on my shows.
dar nu vreau să pun accent pe expunerile mele.
08:53
I would like, instead, to talk about how great some designers are.
În schimb, aș vrea să vorbesc despre cât de extraordinari sunt unii designeri.
08:54
I've always had a hard time with the word "maverick."
Am avut întotdeauna o problemă cu cuvântul „maverick” (rebel).
08:58
I came to the United States 13 years ago, and to this day
Știți, am ajuns în Statele Unite acum 13 ani, și până în ziua de azi
09:00
I have to ask, "What does that mean?"
sunt nevoită să întreb dacă știe cineva ce înseamnă cuvântul.
09:02
So, this morning I went to see on the dictionary and it said that
Așa că în această dimineață l-am căutat în dicționar și acolo spunea
09:05
there was this gentleman that was not branding its cattle.
că a existat un domn care nu-și însemna vacile.
09:08
Therefore, he was not following everybody's lead,
Așadar, nu urma exemplul tuturor din jur —
09:11
and therefore, he was a maverick.
și prin urmare era un „maverick” (rebel).
09:14
So, designers do need to be mavericks,
Știți, desingerii chiar trebuie să fie rebeli.
09:15
because the best way to design a successful object --
Pentru că metoda cea mai bună de a face design-ul unui obiect de succes —
09:19
and also an object that we were missing before --
și în același timp al unui obiect care ne lipsea înainte —
09:22
is to pretend that either it never existed
este să te prefaci fie că n-a existat niciodată
09:26
or that people will be able to have a new behavior with it.
fie că oamenii vor putea să-și modifice comportamentul utilizându-l.
09:29
So, Safe is the last exhibition that I did at MoMA
Așadar „Safe” este ultima expoziție pe care am făcut-o la MoMA.
09:33
and it ended at the beginning of last year.
S-a încheiat la începutul anului trecut,
09:37
It was about design that deals with safety and deals with protection.
și a adresat design-ul care tratează siguranța și protecția.
09:40
It's a long story because it started before 2001 and it was called Emergency.
E o poveste lungă pentru că a început înainte de 2001, și se numea „Urgență”.
09:43
And then when 9/11 happened, I had a shock and I canceled the exhibition
Și apoi, după 11 septembrie, am avut un șoc și am anulat expoziția.
09:48
until, slowly but surely, it came back --
Până când, încet dar sigur, a revenit —
09:54
as a half-full glass instead of half-empty --
ca un pahar pe jumătate plin, nu pe jumătate gol —
09:57
and it was about protection and safety.
și a devenit despre protecție și siguranță.
10:00
But it ranged from such items as a complete de-mining equipment to
Dar varia de la echipamente cum ar fi complete de de-minare a terenului
10:02
these kind of water-sterilizing straws,
până la paie de sterilizare a apei.
10:09
so it was really wide-ranging.
Deci era destul de variată.
10:13
It also had ... you know, Cameron and I worked a little bit together,
A avut și — știți, eu și Cameron am lucrat puțin împreună.
10:14
and some of the entries that you see in his website were actually in the exhibition.
Unele din elementele pe care le vedeți în site-ul lui au fost în expoziție.
10:18
But what is interesting is that we don't need to talk about design and art anymore;
Dar ce e interesant e că nu mai trebuie să vorbim despre design și artă.
10:22
design uses whatever tools it has at its disposal in order to make a point.
Design-ul folosește orice fel de unelte disponibile ca să rezolve o problemă.
10:29
It's a sense of economy and a sense, also, of humor.
Are un simț al economiei — și totodată, al umorului.
10:33
This is a beautiful project by Ralph Borland, who's South African.
Acesta este un proiect frumos al lui Ralph Borland, din Africa de Sud.
10:36
It's a suit for civil disobedience.
Este un costum pentru nesupunere civilă.
10:40
The idea is that when you have a riot or a protest
Ideea e că dacă participi la o revoltă sau protest
10:42
and the police comes towards you, you're wearing this thing --
și poliția vine spre tine, tu purtând chestia asta...
10:45
it's like a big heart and it has a loudspeaker over your heart
E ca o inimă mare, și are un megafon pus peste inimă
10:48
so your heartbeat is amplified --
ca să amplifice bătăile inimii.
10:52
and the police is reminded;
Și poliției i se aduce aminte —
10:53
it's like having a flower in front of the rifle.
e ca și cum ai pune o floare în fața puștii.
10:55
And also, you can imagine, a whole group of people with the same suit
Vă mai puteți imagina un întreg grup de oameni cu același costum
10:58
will have this mounting collective heartbeat that will be scary to the police.
va avea ritmuri cardiace colective din ce în ce mai zgomotoase și va speria poliția.
11:03
So, designers sometimes don't do things that are immediately
Știți, designerii uneori nu creează lucruri care au funcționalitate imediată
11:07
functional, but they're functional to our understanding of issues.
dar sunt funcționale în înțelegerea problemelor noastre.
11:10
Tony Dunne and Fiona Raby
Dunne și Raby — Tony Dunne și Fiona Raby —
11:14
did this series of objects that are about our anguish and our paranoia,
au creat o serie de obiecte care adresează paranoia și frica noastră.
11:16
like this hideaway furniture that's made in the same wood as your floor
Ca această mobilă-ascunziș care e făcută din același lemn ca podeaua,
11:22
so it disappears completely and you can hide away;
deci dispare complet și te poți ascunde acolo.
11:26
or even better, the huggable atomic mushroom, which got me an article
Sau, și mai bine, o ciupercă atomică de luat în brațe — care mi-a adus
11:28
on the Bulletin of Atomic Scientists of the United States --
un articol în Buletinul Savanților Atomici ai Statelor Unite.
11:33
I don't think it ever happened before at MoMA;
Nu cred că se mai întâmplase până atunci la MoMA.
11:36
or this Faraday Chair that is supposed to protect you from radiations.
Sau acest scaun Faraday, care se presupune că te protejează de radiații.
11:38
But the interesting thing in the exhibition is the discovery that
Lucrul cel mai interesant din expoziție a fost descoperirea că
11:41
the ultimate shelter is your sense of self,
adăpostul absolut e sentimentul de identitate —
11:47
and there are quite a few designers that are working on this particular topic.
și sunt mulți designeri care lucrează în acest sens.
11:49
This is Cindy van den Bremen, who is a Dutch designer
Aceasta este Cindy van der Bremen, designer olandez
11:54
that's done this series of Capsters.
care a făcut această serie de capișoane.
11:56
They are athletic gear for Muslim women that enable them to ski, play tennis,
Sunt articole sportive pentru femei musulmane care le permite să skieze, să joace tenis —
11:58
do whatever they want to do without having to uncap themselves.
să facă orice vor — fără să-și dea jos glugile.
12:05
And sometimes by doing this kind of research,
Uneori, cercetând astfel de lucruri
12:09
you encounter such beautiful ideas of design.
te întâlnești cu idei atât de frumoase de design.
12:13
Twan Verdonck is really young, I think he's 27, and working together with
Twan Verdonck e foarte tânăr — cred că are 27 de ani — și, lucrând cu
12:15
some psychologist he did a series of toys that are for sensorial
un psiholog, a creat o serie de jucării pentru stimularea
12:21
stimulation for children that have psychological impairments.
senzorială a copiilor care au handicapuri psihologice.
12:25
They're quite beautiful.
Sunt foarte frumoase.
12:27
They range from this fluffy toy that is about hugging you --
Variază de la această jucările pufoasă care te îmbrățisează —
12:29
because autistic children like to be hugged tight, so it has a spring inside --
copiilor autiști le place să fie strânși tare în brațe, deci are un arc înăuntru —
12:32
all the way to this doll with a mirror so the child can see him or herself
până la această păpușă cu oglindă, să se poată vedea copilul în ea
12:36
in the mirror and regain a sense of self.
și să-și redobândească sentimentul de identitate.
12:41
Design really looks upon the whole world
Design-ul păstrează o perspectiva a întregii lumi,
12:45
and it considers the world in all of its different ranges.
și o estimează în toate aspectele sale diferite.
12:48
I was recently at a conference on luxury organized by the Herald Tribune in Istanbul.
Am fost de curând la o conferință despre lux, organizată de Herald Tribune în Istanbul.
12:51
And it was really interesting because I was the last speaker
Și a fost foarte interesantă, pentru că eu am avut ultimul discurs,
12:56
and before me there were people that were really talking about luxury,
iar înaintea mea fuseseră oameni care vorbiseră efectiv despre lux.
12:59
and I didn't want to be a party pooper but at the same time
Și nu vroiam să le stric petrecerea, dar în același timp
13:02
I felt that I had to kind of bring back the discourse to reality.
am simțit că trebuie să readuc discuția la realitate.
13:06
And the truth is that there are very different kinds of luxury,
Și adevărul este că există foarte multe feluri de lux.
13:08
and there's luxury that is relative for people that don't have that much.
Iar luxul e relativ pentru persoanele care nu au atât de multe.
13:14
I want to make this point by showing you two examples of
Vreau să-mi dovedesc punctul de vedere arătându-vă două exemple de
13:18
design coming from a sense of economy -- very, very clear limits.
design care vine dintr-un simț al economiei — limite foarte, foarte clare.
13:23
This is Cuba, and this is the recycling of a squeaky toy as a bicycle bell,
Suntem în Cuba, iar aceasta este reciclarea unei jucării de cauciuc într-un claxon de bicicletă.
13:28
and this is a raincoat that is made out of rice sacks.
Aceasta este o pelerină de ploaie făcută din saci de orez.
13:34
So they're quite beautiful, but they're beautiful because
Sunt chiar frumoase, dar frumoase pentru că
13:39
they're so smart and economical.
sunt atât de ingenioase și economice.
13:41
And here is the work of two brothers from Sao Paulo,
Apoi, iată munca a doi frați din Sao Paulo,
13:44
Fernando and Humberto Campana, who got inspired by the poverty and
Fernando și Humberto Campana, care s-au inspirat din sărăcia și
13:47
smartness that they saw around them to do pieces of furniture that now are
ingeniozitatea observată în jurul lor pentru a crea mobilă care acum
13:53
selling for an enormous amount of money.
se vinde pentru sume enorme de bani.
13:57
But that's because of the kind of strangeness of the market itself.
Dar asta e datorită ciudățeniei pieței însăși.
13:59
So really, design takes everything into account,
Deci până la urmă desgin-ul ia totul în considerare.
14:03
and the interesting thing is that as the technology advances,
Și partea interesantă este că, pe măsură ce tehnologia avansează,
14:07
as we become more and more wireless and impalpable,
pe măsură ce devenim din ce în ce mai wireless și nepalpabili,
14:10
designers, instead, want us to be hands-on.
designerii încearcă să ne facă să participăm direct.
14:14
Sometimes hammer-on.
Uneori exagerat.
14:17
This is a whole series of furniture that wants to engage you physically.
Aceasta este o serie de articole de mobilă care vor să te antreneze fizic.
14:18
Even this chair that you have to open up and then sit on so that it takes
Chiar acest scaun, pe care trebuie să-l deschizi ca apoi să te așezi pe el și să-ți rețină
14:23
your imprint, all the way to this beautiful series of objects
forma imprimată, până la această serie frumoasă de obiecte
14:27
that are considered design by Ana Mir in Barcelona.
care sunt considerate design de Ana Mir din Barcelona.
14:32
From this kind of bijou made with human hair to these chocolate nipples
De la aceste bijuterii făcute cu păr uman, până la aceste suzete de ciocolată
14:35
to these intra-toe candies that your lover is supposed to suck from your toes.
sau la aceste bomboane plasabile între degete pe care jumătatea să le sugă.
14:40
(Laughter)
(Râsete)
14:44
It's quite beautiful because somehow, this is a gorgeous moment for design.
Sunt frumoase, fiindcă într-un fel, reprezintă un moment superb al design-ului.
14:45
Many years ago I heard a mathematician from Vienna, whose name was Marchetti,
Acum mulți ani, am auzit un matematician vienez numit Marchetti
14:50
explain how the innovation in the military industry --
explicând cum inovația din industria militară —
14:57
therefore, secret innovation -- and the innovation in the
prin urmare, una secretă — și inovația în societatea civilă
15:01
civilian society are two sinusoids that are kind of opposed.
sunt două funcții sinusoidale care au perioade opuse.
15:05
And that makes sense.
Și e logic.
15:08
In moments of war there's great technological innovation,
În momente de război au loc inovații tehnologice masive.
15:10
and in the world you have to do without --
Și în lume trebuia să te descurci fără...
15:12
well, during the Second World War, you had to do without steel,
ei bine, în al doilea Război Mondial, trebuia să te descurci fără oțel,
15:15
you had to do without aluminum.
sau fără aluminiu.
15:17
And then as peace comes, all of these technologies get all of a sudden
Și apoi, când se instaurează pacea, toate aceste tehnologii sunt instantaneu
15:18
available for the civilian market.
disponibile pieței civile.
15:23
Many of you might know that the Potato Chip Chair
Mulți dintre voi cred că știu că scaunul Potato Chip
15:25
by Charles and Ray Eames comes exactly from that kind of instance:
de Charles și Ray Eames se încadrează exact intr-o astfel de consecință cronologică.
15:28
fiberglass was available for civilian use all of a sudden.
Fibra de sticlă a fost dintr-o dată disponibilă pentru uz civil.
15:32
I think that this is a strange moment.
Acela a fost un moment de răscruce.
15:35
The rhythm of the sinusoids has changed tremendously,
Ritmul sinusoidelor s-a schimbat radical,
15:38
just like the rhythm of our life in the past 25 years,
ca și ritmul vieților noastre în ultimii 25 de ani.
15:40
so I'm not sure anymore what the wavelength is.
Așa încât nu mai sunt sigură care e lungimea de undă.
15:44
But it surely is a very important moment for design,
Dar cu siguranță e un moment extraordinar pentru design.
15:47
because not only is the technology proceeding, not only is computing
Datorită nu numai tehnologiei care avansează — sau tehnicii de calcul
15:51
technology making open-source possible also in the world of design,
care face eforturile „open-source” posibile și în lumea design-ului —
15:55
but also the idea of sustainability --
dar și ideii de sustenabilitate —
16:00
which is not only sustainability from the viewpoint of CO2 emissions and footprint,
care nu reprezintă doar sustenabilitatea privind emisiile de CO2 și poluarea,
16:02
but also sustainability of human interrelationships --
ci reprezintă și durabilitatea interrelaționărilor umane —
16:08
is very much part of the work of so many designers.
este o parte componentă importantă a atâtor designeri.
16:11
And that's why designers, more and more, are working on behaviors
Și de aceea designerii, din ce în ce mai mult, lucrează pe comportamente
16:14
rather than on objects.
nu neapărat pe obiecte.
16:17
Especially the good ones, not all of them.
Mai ales cei mai buni, nu chiar toți.
16:18
I wanted to show you, for instance, the work of Mathieu Lehanneur,
Vroiam să vă arăt, spre exemplu, munca lui Mathieu Lehanneur,
16:21
which is quite fantastic.
care e fantastică.
16:25
He's another young designer from France who's working --
E un alt designer tânăr din Franța care lucrează —
16:26
and at this point he's working, also, with pharmaceutical companies --
la acest moment lucrează și cu companii farmaceutice —
16:29
on new ways to engage patients, especially children,
la noi metode de a antrena pacienții, în special copiii,
16:31
in taking their medicines with constancy and with certainty.
pentru a-și lua medicamentele cu continuitate și certitudine.
16:35
For instance, this is a beautiful container for asthma medicine
De exemplu, acesta este un container fantastic pentru medicament anti-astm
16:39
that kind of inflates itself when it's time for you to take the medicine,
care se umflă singur când e momentul să-ți iei doza.
16:43
so the child has to go -- pffff! -- to release and relieve the container itself.
Deci copilul trebuie să facă „puf” pentru a degaja și elibera containerul însuși.
16:46
And this other medicine is something that you can draw on your skin,
Iar acest medicament poate fi desenat pe piele.
16:51
so intradermal delivery enables you to joyfully be involved
Transferul intradermal îți permite să te implici entuziast
16:54
in this particular kind of delivery.
în a-ți lua medicamentul.
16:59
Similarly, there's the work of people like Marti Guixe that tries to involve
Similar, iată lucrarea oamenilor ca Marti Guixe, care încearcă să te implice
17:01
you in a way that is really about making everything pass through your mouth
într-un fel în care totul trebuie să treacă prin gură.
17:07
so that you learn from your mistakes or from your taste, orally.
Deci înveți din greșeli, sau din gust, oral.
17:12
The next show that I'm going to work on --
Următoarea expoziție la care voi lucra —
17:19
and I've been bugging a lot of you about this here --
și v-am cicălit pe mulți din voi despre asta —
17:21
is about the relationship between design and science.
captează relația dintre design și știință.
17:24
I'm trying to find not the metaphors, but, rather, the points in common --
Nu încerc să găsesc metaforele, ci mai degrabă punctele comune:
17:26
the common gripes, the common issues, the common preoccupations --
parâmele asemănătoare , aspectele înrudite, preocupările similare .
17:30
and I think that it will enable us to go a little further in this idea of design
Cred că ne va permite să mergem puțin mai departe în această idee de design
17:34
as an instruction, as a direction rather than a prescription of form.
ca instrucție: mai mult ca direcție decât ca prescriere a formei.
17:41
And I am hoping that many of you will respond to this.
Și sper că mulți dintre voi vor răspunde acestei provocări.
17:46
I've sent an email already to quite a few of you.
Am trimis deja un email multora dintre voi,
17:50
But design and science and the possibility of visualizing different scales,
despre design și știință, și posibilitatea de a vizualiza scale diferite,
17:53
and therefore, really work at the scale of the very small
și deci a lucra de fapt la scala celor foarte mici
17:57
to make it very big and very meaningful.
pentru a crea lucruri foarte mari și semnificative.
18:01
Thank you. (Applause)
Vă mulțumesc!
18:03
Translated by Viorel Mocanu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Paola Antonelli - Design curator
Paola Antonelli is on a mission to introduce -- and explain -- design to the world. With her shows at New York's Museum of Modern Art, she celebrates design's presence in every part of life.

Why you should listen

Since she stepped back from practicing architecture in order to focus on writing about design, teaching and curating gallery exhibitions, Italian native Paola Antonelli has become a force to be reckoned with in the design world. Working at the Museum of Modern Art in New York since 1994, she is senior curator of the gallery's Architecture and Design department and, as of 2012, the museum's first ever director of research and development. Antonelli has worked on shows such as "Humble Masterpieces," which celebrated traditionally unheralded design icons such as the paperclip; "Design and the Elastic Mind," considering the relationship of design and technology, and "Talk to Me ," which looked at design and the communication of people and objects.

Ever mindful that the majority of visitors to MOMA are attracted by artists such as Picasso and Matisse, Antonelli works to ensure that if they do stumble across a design-related show, they'll be both entertained and enlightened. In 2012, she led a move to acquire 14 video games for the museum's permanent collection.

More profile about the speaker
Paola Antonelli | Speaker | TED.com