ABOUT THE SPEAKER
Cornelia Geppert - Artist, video game creator
Cornelia Geppert creates innovative, visually original video games that explore the depths of human emotion.

Why you should listen

Cornelia Geppert is the cofounder and creative head of Jo-Mei Games. She began her career as an illustrator and character designer for the renowned comic series Mosaik, working at Germany's largest comic publisher, Steinchen für Steinchen Verlag. In 2001, she was hired as a character designer and character sheets creator on Misson Odyssey, produced by the French cartoon production house Marathon.

Geppert recieved the first merit-based scholarship for game design at the Games Academy Berlin and joined the production of Paraworld by Spieleentwicklungskombinat GmbH as a concept, character and level artist. There she met Boris Munser and, together, they created game concepts for Ubisoft, BMW, Gazprom and Telekom.
 
In November 2009, Geppert and Munser cofounded Jo-Mei Games, where she supervises all artistic aspects of production, company development and public relations. She wrote, designed and provided the art direction for her latest project, Sea of Solitude, published by Electronic Arts.

More profile about the speaker
Cornelia Geppert | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Cornelia Geppert: A video game that helps us understand loneliness

Корнелија Геперт (Cornelia Geppert): Видео игра која нам помаже да разумемо самоћу

Filmed:
1,390,943 views

Закорачите у визуелно чудесну видео игру "Море самоће" Корнелије Геперт која истражује како нам борба против "чудовишта" самоће и сумње у себе може помоћи да се успешније ухватимо у коштац са комплексношћу и борбама за ментално здравље..
- Artist, video game creator
Cornelia Geppert creates innovative, visually original video games that explore the depths of human emotion. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Have you ever feltосетио lonelyусамљен?
0
1358
2229
Јесте ли се икада осећали усамљено?
00:16
The urgeнагон of wantingжелим
to connectцоннецт with people,
1
4842
2715
Онај нагон жеље да се повежете са људима,
00:19
but you seemИзгледа to have no one
you really would want to contactконтакт?
2
7581
3081
али изгледа да нема никога
с ким бисте желели контактирати?
00:23
Or, it's a FridayU petak night
and you want to be with othersдруги,
3
11877
2812
Или, петак је и желите бити с другима,
00:26
but you have no energyенергија to go out,
so insteadуместо тога you sitседите at home all eveningвече,
4
14713
5553
али немате снаге да идете ван,
тако да седите у кући цело вече,
00:32
watch NetflixNetflix
5
20290
1506
гледате Нетфликс
00:33
and feel more aloneсами than ever?
6
21820
3157
и осећате се усамљеније него икад?
00:37
You feel like a monsterчудовиште
7
25001
1623
Осећате се као неки монструм
00:38
betweenизмеђу humansљуди that know how to functionфункција.
8
26648
2497
међу људима који знају
како треба функционисати.
00:42
This is what lonelinessusamljenost feltосетио like to me.
9
30193
4059
Овако ја осећам усамљеност.
00:47
So I'm an artistуметник,
10
35856
1385
Ја сам уметник,
00:49
and I processпроцес my emotionalемоционално worldсвет
by sharingдељење my feelingsосећања throughкроз my artуметност.
11
37265
4578
и процесуирам свој емотивни свет тако
што осећања показујем кроз своју уметност.
00:54
If you shareОбјави your feelingsосећања with someoneнеко,
12
42846
2930
Ако делите осећања с неким
00:57
and they understandРазумем
and shareОбјави those feelingsосећања too,
13
45800
3555
а они то разумеју
и такође деле тa осећања,
01:01
you createстворити an emotionalемоционално
and deepдубоко connectionвеза.
14
49379
3487
стварате једну емотивну
и дубоку повезаност.
01:05
This is why you can be surroundedокружен
by hundredsстотине of people,
15
53456
4231
Зато око вас може бити стотине људи,
01:09
jumpскок from one candidatekandidat to the nextследећи,
16
57711
2856
скокнете од једног кандидата до другог,
01:12
but still feel lonelyусамљен.
17
60591
2304
али и даље сте усамљени.
01:14
It's because these deeperдубље connectionsвезе
haven'tније been madeмаде.
18
62919
4588
То је зато што ова дубља
повезаност није остварена.
01:21
I was an always-happyUvek srećan childдете.
19
69258
2812
Ја сам била оно увек сретно дете.
01:24
I think we nearlyскоро have
no singleједно photoфотографија of me
20
72094
2657
Мислим да нема ни једна једина
моја фотографија
01:26
where I don't smileосмех broadlyširoko
or laughсмех or jokeшала around.
21
74775
2977
на којој немам онај широки осмех
или се не смејем или глупирам.
01:29
And this wentотишао on untilсве док ...
22
77776
2470
И тако је било до...
01:32
well, it's still the caseслучај.
23
80270
1923
па, још увек је.
01:34
But I had manyмноги friendпријатељ groupsгрупе
24
82217
4260
Али, имала сам много група пријатеља
01:38
up untilсве док, as a youngмлади adultодрасла особа,
I movedпреселила се to anotherдруги cityград
25
86501
3601
док се, као млада жена
нисам преселила у други град
01:42
for my first jobпосао as a comicстрип artistуметник.
26
90126
2821
због свог првог посла као стрип уметник.
01:45
And like so manyмноги youngмлади,
thrivingrasteći people all over the planetПланета,
27
93857
4813
И као и толико других младих људи
у успону на целој планети,
01:50
I concentratedконцентрисан all my energyенергија
into my work life.
28
98694
4004
сву сам своју енергију концентрисала
на свој пословни живот.
01:55
But, if you spendпотрошити, like, 90 percentпроценат
of your dailyдневно capacityкапацитета
29
103816
5670
Али, ако проводите око 90 посто
свог дневног капацитета
02:01
tryingпокушавајући to succeedуспети at work,
30
109510
2098
покушавајући да будете успешни на послу,
02:03
of courseкурс there is nothing left
31
111632
1596
наравно да не остаје простора
02:05
to take careнега of all the other
importantважно aspectsаспекти in your life,
32
113252
2937
да би се позабавили свим осталим
аспектима свог живота,
02:08
like your humanљудско relationshipsвезе.
33
116213
2015
као што су односи међу људима.
02:11
NourishingHranjivo friendshipsprijateljstva
as an adultодрасла особа is work.
34
119665
4688
Неговање пријатељстава
кад сте већ одрасли је посао.
02:17
You need to be consistentдоследно with connectingповезивање.
35
125520
3551
Морате бити стални у повезивању.
02:21
You need to be openотворен,
you need to be honestпоштен.
36
129095
2573
Треба да будете отворени,
треба да будете искрени.
02:23
And this is all I struggledборио се with,
37
131692
2119
А ово је све с чим сам се борила,
02:25
because I tendтенденција to camouflagekamuflažu
my realправи feelingsосећања
38
133835
3013
јер имам обичај да скривам
своја стварна осећања
02:28
by tryingпокушавајући to appearпојавити always happyсрећан
39
136872
2224
иза особе која је увек срећна
02:31
and tryingпокушавајући to make
everyoneсви elseдруго happyсрећан, too,
40
139120
2368
која исто тако увек покушава
да усрећи друге,
02:33
by tryingпокушавајући to fixпоправи theirњихова problemsпроблеми.
41
141512
2291
покушавајући да реши њихове проблеме.
02:36
And I know a lot of us are guiltyкрив of this,
42
144843
3364
И знам да доста нас ради то исто,
02:40
because it's an easyлако way to not
think about your ownвластити issuesпитања.
43
148231
3851
јер је то лакши начин да избегнемо
да мислимо о властитим проблемима.
02:44
Isn't it?
44
152106
1278
Је ли тако?
02:45
HmmHmm? HmmHmm? HmmHmm?
45
153408
1480
Хммм? Хмм? Хмм?
02:46
(LaughterSmeh)
46
154912
2262
(Смех)
02:49
OK.
47
157198
1150
ОК.
02:51
The turningокретање pointтачка cameДошао
48
159428
2785
Прекретница се десила
02:54
when I fellпао into an emotionallyемоционално
abusivenasilan relationshipоднос
49
162237
5106
кад сам упала у један
емотивно злостављачки однос
02:59
just a fewнеколико yearsгодине agoпре.
50
167367
1524
прије коју годину.
03:01
He isolatedизолован me
51
169492
2221
Он ме је изоловао
03:03
and left me feelingОсећај more aloneсами than ever.
52
171737
3633
и пустио ме да се осећам
усамљеније него икад.
Достигла сам најнижу тачку у свом животу,
03:08
It was the lowestнајнижи pointтачка in my life,
53
176565
1782
03:10
but it was alsoтакође my wake-upProbudi se call,
54
178371
3080
али то је био и мој позив на буђење,
03:13
because it was the first time
55
181475
1988
јер је то био први пут
03:15
that I really feltосетио lonelinessusamljenost.
56
183487
3065
да сам заиста осетила усамљеност.
03:20
ManyMnogi othersдруги put
theirњихова feelingsосећања into theirњихова artуметност.
57
188354
2782
Многи унесу оно што осећају
у своју уметност.
03:23
There are endlessбескрајно booksкњиге,
moviesфилмове, paintingsслике, musicмузика,
58
191747
4499
Постоје бројне књиге,
филмови, слике, музика,
03:28
all filledиспуњен with the realправи
emotionемоција of an artistуметник.
59
196270
2860
препуни стварних осећања уметника.
Па сам, јер сам и сама уметник,
учинила исто.
03:31
So, as an artistуметник myselfЈа сам, I did the sameисти.
60
199154
2812
03:33
I sharedдељени my feelingsосећања.
61
201990
2238
Поделила сам осећања.
03:37
I wanted to help people
copeсавладати with lonelinessusamljenost.
62
205199
4407
Желела сам да помогнем људима
да се изборе са усамљеношћу.
03:41
I wanted, yeah, to make them
understandРазумем it,
63
209630
2623
Желела сам, да, да их разумеју,
03:44
to really experienceискуство it throughкроз my artуметност
64
212277
3964
да их заиста искусе кроз моју уметност
03:48
in the formобразац of an interactiveинтерактивни storyприча,
65
216265
3493
у облику једне интерактивне приче,
03:51
a videoвидео gameигра.
66
219782
1329
једне видео игре.
03:54
So, in our gameигра --
67
222825
2237
Тако у нашој игри -
03:57
we calledпозвани it "SeaMore of SolitudeSamoću" --
68
225086
3345
назвали смо је "Море самоће" -
04:00
you are a personособа namedназван KayKay,
69
228455
2501
ви сте особа по имену Кеј,
04:02
who is sufferingпатња from
suchтаква strongјак lonelinessusamljenost
70
230980
3378
која пати од тако јаког осећаја самоће
04:06
that her innerунутрашњи feelingsосећања --
71
234382
2314
да се њена унутрашња осећања -
04:08
the angerбес,
72
236720
1238
љутња,
04:09
the feelingОсећај of hopelessnessbeznadeћnosti,
worthlessnessbeskorisnosti --
73
237982
3789
осећај беспомоћности, безвредности -
04:13
turnред to the outsideспоља,
74
241795
1979
окрећу према ван
04:15
and she becomesпостаје a monsterчудовиште.
75
243798
1536
и она постаје чудовиште.
04:17
The gameигра -- well, KayKay --
76
245869
2217
Игра - та Kej -
04:20
is actuallyзаправо a representationпредстављање of me
77
248110
2983
је у ствари репрезентација мене
04:23
and the pathпут I wentотишао throughкроз
to overcomeпревладали my strugglesbori.
78
251117
4105
и пута којим сам ишла
да бих се изборила са свим тим.
Игра се одиграва,
у ствари, у Кејиној глави.
04:28
The gameигра playsиграња, actuallyзаправо, in Kay'sKej je mindум,
79
256309
2112
04:30
so you walkходати throughкроз a worldсвет
that is floodedpoplavio by her tearsсузе,
80
258445
4823
тако да ходате светом
који је преплављен њеним сузама,
04:35
and the weatherвреме is changingпромена by her moodрасположење,
81
263292
4202
а време се мења зависно
од њеног расположења,
04:39
how her moodрасположење is changingпромена.
82
267518
1943
како се њено расположење мења.
04:42
And, well, the only thing KayKay wearsноси,
83
270301
5319
И, па, једино што Kеј носи,
04:47
the only thing,
84
275644
1853
једина ствар,
04:49
is her backpackranac.
85
277521
1609
је њен рaнац.
04:52
It's the baggageпртљаг we all carryносити
throughoutтоком our life.
86
280272
4701
То је пртљаг који сви ми носимо кроз живот
04:56
And KayKay doesn't know how to copeсавладати
with her emotionsемоције in the right way,
87
284997
3255
И Kеј не зна како да се на прави начин
носи са својим емоцијама
05:00
so her backpackranac becomesпостаје biggerвеће and biggerвеће
88
288276
2748
тако да њен ранац постаје све већи и већи
05:03
untilсве док it burstsnaletima,
89
291048
1444
док не експлодира,
05:04
and she finallyконачно is forcedприсиљен
to overcomeпревладали her ownвластити strugglesbori.
90
292516
4278
а она је коначно присиљена
да бије своје битке.
05:10
In our storyприча, we presentпоклон manyмноги differentразличит
manifestationsманифестације of lonelinessusamljenost.
91
298135
5086
У нашој причи представљамо много
различитих манифестација усамљености.
05:16
LonelinessUsamljenost throughкроз
socialсоцијално exclusionискључивање is very commonзаједнички.
92
304443
3985
Усамљеност кроз социјалну искљученост
је веома уобичајена.
05:21
In our gameигра, the brotherбрате of KayKay
got bulliedzrtva nasilja in his schoolшкола,
93
309041
3942
У нашој игри, Кејиног брата
малтретирају у школи
05:25
and he just wants to hideсакрити and flyлети away.
94
313007
2648
и он напросто хоће
да се сакрије и да одлети.
05:27
And we portrayPredstaviti him as a hugeогромно birdптица monsterчудовиште
surroundedокружен by thickдебео fogмагла.
95
315679
4244
Приказујемо га као огромну птицу чудовиште
која је окружена густом маглом.
05:33
The playerплаиер has to actuallyзаправо
walkходати throughкроз his schoolшкола
96
321317
2499
Играч мора, у ствари,
да прође кроз његову школу
05:35
and experienceискуство, really feel the harmштета,
97
323840
3752
и да искуси, заиста осети неправду
05:39
that the brotherбрате had been throughкроз,
98
327616
1821
кроз коју њен брат пролази
05:42
because for a long time,
nobodyнико really listenssluša to him.
99
330488
2954
јер већ дуго га нико истински не слуша.
05:46
But the very momentтренутак
friendsпријатељи and familyпородица startпочетак to listen,
100
334081
5432
Али, баш је тај тренутак кад
пријатељи и породица почињу да слушају,
05:51
the first stepкорак towardsка overcomingprevazilaženje
this formобразац of lonelinessusamljenost had been madeмаде.
101
339537
4813
тај први корак у савладавању
овог облика усамљености.
05:56
We alsoтакође showсхов lonelinessusamljenost in relationshipsвезе,
102
344374
3969
Такође приказујемо усамљеност у везама,
06:00
like when parentsродитељи just stayостани togetherзаједно
for the sakeсаке of theirњихова kidsклинци
103
348367
4772
као ону када родитељи остају
заједно само због деце,
06:05
but endкрај up hurtingboli the entireцео familyпородица.
104
353163
2859
али на концу повређују целу породицу.
06:09
We put the playerплаиер literallyбуквално in betweenизмеђу
the two parentsродитељи while they are fightingборбе,
105
357182
6097
Стављамо играча буквално
између родитеља док се свађају
06:15
and you get hurtболи in the middleсредина.
106
363303
1851
и ту вас у сред тога повреде.
06:17
They don't even see that theirњихова daughterћерка,
KayKay, is right there
107
365545
4601
Они чак и не виде да је
њихова кћерка, Кеј, управо ту
06:22
untilсве док she breaksпауза down.
108
370170
1721
док се она ту не сломи.
06:25
We alsoтакође showсхов lonelinessusamljenost
throughкроз mentalментални healthздравље issuesпитања,
109
373016
5031
Такође приказујемо усамљеност
кроз проблеме менталног здравља
06:30
with the boyfriendдечко of KayKay,
who suffersпати from depressionдепресија
110
378071
4079
и то преко Кејиног дечка
који пати од депресије
06:34
and showsпоказује that sometimesпонекад
111
382174
2518
и показује да је понекад
06:36
it is mostнајвише importantважно to focusфокусирати
on your ownвластити well-beingблагостање first.
112
384716
5210
најважније фокусирати се
прво на своју добробит.
06:43
The boyfriendдечко alsoтакође tendsтежи
to camouflagekamuflažu his feelingsосећања,
113
391770
3463
Дечко је такође склон
да маскира своје осећаје
06:47
so he appearsсе појављује like a loneЛоне,
shinysjajni whiteбео wolfвук.
114
395257
4095
тако да се појављује као
усамљени, блистави бели вук.
06:51
But the momentтренутак he startsпочиње
to interactИнтерактивно with his girlfriendдевојка, KayKay,
115
399376
4452
Али, оног тренутка када он започне
разговор са својом девојком, Кеј,
06:55
the maskмаска fallsпада off,
116
403852
1587
маска пада
06:57
and we see the blackцрн dogпас beneathиспод it:
117
405463
3366
и видимо црног пса испод ње:
07:00
depressionдепресија.
118
408853
1299
депресију.
07:03
SometimesPonekad we put on a smileосмех
119
411355
3268
Понекад натакнемо осмех
07:06
insteadуместо тога of dealingбављење
with the issuesпитања at handруку,
120
414647
3657
уместо да се позабавимо
проблемима који су искрсли,
07:10
and that can ultimatelyна крају make it worseгоре,
121
418328
2678
а то на крају може погоршати ствар,
07:13
affectутицати the people around us
122
421030
2108
утицати на оне око нас
07:15
and damageштета our relationshipsвезе.
123
423162
2058
и оштетити односе.
07:19
So KayKay herselfона сама
124
427561
1266
Тако и саму Кеј
07:20
we portrayPredstaviti as rippedпоцепао apartодвојено
into her basicосновно emotionsемоције.
125
428851
4430
приказујемо као распарчану
на њене основне емоције.
07:26
Some help you,
126
434457
1275
Неке вам помажу,
07:27
some are tryingпокушавајући to stop you.
127
435756
2124
неке вас покушавају зауставити.
07:30
Self-DoubtSamo sumnjam is a hugeогромно creatureстворење,
128
438994
3171
Сумња-У-Себе је огромно биће
07:34
always tellingговорећи KayKay how worthlessбезвриједно she is
129
442189
3219
које стално Кеј говори како је безвредна
07:37
and that she should just give up.
130
445432
2258
и да напросто треба да одустане.
07:40
Like in realправи life,
131
448167
1479
Као и у стварном животу
07:42
Self-DoubtSamo sumnjam is blockingblokiranje the pathпут,
132
450531
2338
Сумња-У-Себе стоји на путу
07:44
and it seemsИзгледа impossibleнемогуће to overcomeпревладали it.
133
452893
2235
и чини се немогућим да се заобиђе.
07:48
DestroyingUniљtavanje the omnipresencesveprisutnost
of Self-DoubtSamo sumnjam is a slowспор processпроцес.
134
456271
4434
Уништавање свеприсутности
Сумње-У-Себе је спор процес.
07:52
But in the gameигра,
you can slowlyполако, like, shrinkскупља her,
135
460729
3772
Али у игри можете је полако,
да кажем, редуковати
тако да се из Сумње-У-Себе
07:56
so she turnsокреће се from self-doubtsamoispitivanja
136
464525
2456
у ствари, претвори у здраву сумњичавост
07:59
to actuallyзаправо healthyздрав doubtсумња,
137
467005
1786
08:00
and you can finallyконачно trustповерење her adviceсавет.
138
468815
2230
тако да на крају имате
поверења у њен савет.
08:04
We alsoтакође showсхов Self-DestructionSamouniљtenja.
139
472544
2707
Такође приказујемо и Самоуништење.
08:07
It's a hugeогромно monsterчудовиште
140
475769
1622
То је огромно чудовиште
08:09
always lurkingvreba nearbyу близини
underиспод the water'sвода surfaceповршина.
141
477415
3307
које стално однекуд вреба
испод површине воде.
08:13
Self-DestructionSamouniљtenja is actuallyзаправо
the mainглавни antagonistantagonista of the gameигра,
142
481627
3008
Самоуништење је, у бити,
главни противник у игри
08:16
and she is always tryingпокушавајући to drownutopiti you
in the oceanокеан of tearsсузе.
143
484659
4014
и оно вас стално покушава
утопити у океану суза.
08:21
But, when she actuallyзаправо drownsutopi you,
144
489432
2425
Али, док вас у ствари дави,
08:23
you wakeпробудити up just a fewнеколико momentsмоменте [before],
145
491881
1997
ви се пробудите тек који тренутак пре
08:25
and you have a chanceшанса to progressнапредак again.
146
493902
2830
и опет имате прилику да кренете даље.
08:29
We wanted to showсхов
147
497432
2481
Желели смо да прикажемо
08:31
that we all go throughкроз hardshipspoteškoće
in our life, we all do.
148
499937
3800
да сви ми пролазимо кроз тешке тренутке
у животу, сви их имамо.
08:35
But if you at leastнајмање, like, standстој up
and try to moveпотез forwardнапред,
149
503761
5697
Али ако ви бар, знате, устанете
и покушате да кренете даље,
08:41
you are very likelyвероватно to make it
throughкроз your struggleборба,
150
509482
4597
врло је вероватно да ћете
успети да се изборите,
08:46
stepкорак by stepкорак.
151
514103
1496
корак по корак.
08:49
JoyRadost is something that KayKay
cannotне може really embraceзагрли or touchдодирни.
152
517742
6155
Радост је нешто што Кеј не може
заиста да загрли или додирне.
08:55
It's always something in the distanceрастојање.
153
523921
2754
Увек је нешто у даљини.
08:58
We portrayedприказан JoyRadost
as a childдете versionверзија of KayKay,
154
526699
2499
Приказали смо Радост
као дечију верзију Кеј,
09:01
with a yellowжуто raincoatmantil,
155
529222
1368
у жутој кабаници
09:02
so she is invulnerableneranjiv
to the oceanокеан of tearsсузе.
156
530614
3220
тако да јој сузе океана не могу нашкодити.
Али и Радост се зна претворити у напаст
09:05
But JoyRadost can alsoтакође turnред into obsessionопсесија
157
533858
3243
09:09
and startпочетак to be actuallyзаправо harmfulштетно for KayKay,
158
537125
2063
и почети заправо бити штетна по Кеј
09:11
like when she startsпочиње obsessingopsesija
over her boyfriendдечко.
159
539212
3072
као кад је била опседнута својим дечком.
Радост се неће вратити у нормалу
док Кеј не схвати
09:14
JoyRadost will not turnред back to normalнормално
untilсве док KayKay realizesсхвата
160
542974
5682
09:20
that her happinessсрећа
should not dependзависи on anybodyбило ко elseдруго
161
548680
4822
да њена срећа не треба
да зависи од било кога другог
09:25
but herselfона сама.
162
553526
2174
него од ње.
09:29
So our monstersčudovišta appearпојавити hugeогромно and scaryстрашно,
163
557977
2927
Та наша чудовишта изгледају
огромна и застрашујућа,
али ако превладате своју
колебљивост и приђете им,
09:32
but if you overcomeпревладали your reluctancenevoljnost
and approachприступ them,
164
560928
3275
09:36
you soonускоро see that they
are no monstersčudovišta at all,
165
564227
4051
ускоро схватите да она
уопште нису чудовишта
него крхка бића која су једноставно
до гуше у ономе што им живот намеће.
09:40
but just fragileкрхак beingsбића that are simplyједноставно
overwhelmedпреплављени by what life throwsбаци at them.
166
568302
5301
09:48
All of those emotionsемоције,
167
576325
2737
Све оне емоције,
биле оне Сумња-У-Себе или Самоуништење,
09:51
be it self-doubtsamoispitivanja or even self-destructionsamouništenja,
168
579086
3425
09:54
don't completelyу потпуности vanishnestati in our gameигра.
169
582535
2303
никада потпуно не нестану из игре.
09:58
The keyкључ messageпорука is to not only
chaseChase for joyрадост or happinessсрећа
170
586292
5898
Кључна порука је да не само да треба
трагати за радошћу или срећом
него да треба прихватити све своје емоције
10:04
but to embraceзагрли all your emotionsемоције
171
592214
2950
10:07
and bringдовести them into balanceбаланс,
172
595188
2177
и довести их у равнотежу,
10:11
beingбиће OK with sometimesпонекад not beingбиће OK.
173
599138
3796
прихватити да понекад нисмо ОК.
10:17
EveryoneSvi has theirњихова ownвластити
lonelinessusamljenost storyприча to tell.
174
605468
3631
Сви ми имамо своју причу
о усамљености коју можемо испричати.
10:21
This realizationrealizacija changedпромењено
everything for me.
175
609123
3671
Кад сам то схватила све се променило.
Да будем отворенија
кад су моје емоције у питању
10:25
BeingBiti much more openотворен with my emotionsемоције
176
613910
2143
10:28
and concentratingkoncentracijom much more
on my privateприватни life,
177
616077
3765
и да се много више концентришем
на свој приватни живот,
10:31
my friendsпријатељи, my familyпородица.
178
619866
2404
своје пријатеље, своју породицу.
Када смо објавили игру,
10:35
When we releasedобјављен the gameигра,
179
623274
1367
10:36
literallyбуквално thousandsхиљаде of fansfanovi wroteнаписао us,
180
624665
3320
дословно хиљаде фанова нам је писало
10:40
all sharingдељење theirњихова storiesприче with us
181
628009
2597
и сви су нам причали своје приче
10:42
and tellingговорећи us they feltосетио
not so aloneсами anymoreвише
182
630630
4809
и рекли нам да се не осећају
више тако усамљено
напросто зато што су играли нашу игру.
10:47
just because they playedиграо our gameигра.
183
635463
2333
10:50
ManyMnogi people wroteнаписао us that they feltосетио hopeнадати се
184
638497
2922
Многи су нам писали да су осетили наду
у своју бољу будућност по први пут
у задњих неколико деценија.
10:53
for a better futureбудућност for themselvesсами
for the first time in decadesдеценија.
185
641443
3659
10:57
ManyMnogi wroteнаписао us that they seekтражити therapyтерапија now,
186
645955
2670
Многи су нам рекли
да сада траже да се лече
само због тога што су играли игру
11:01
just because they playedиграо our gameигра
187
649584
4470
11:06
and feltосетио hopefulнадам се to overcomeпревладали
theirњихова ownвластити strugglesbori.
188
654078
2982
и осетили наду да ће превазићи
своје унутрашње борбе.
Наша игра није терапија.
11:11
Our gameигра is not a therapyтерапија.
189
659155
1474
Није намењена да буде терапија.
11:12
It's not meantмислио to be a therapyтерапија.
190
660653
1620
То смо само мој пријатељ и ја који
смо једно другом испричали своје приче
11:14
It's just my friendsпријатељи and me
sharingдељење our storiesприче
191
662297
2920
11:17
throughкроз our artуметност, videoвидео gamesигре.
192
665241
2691
и приказали их кроз уметност, видео игре.
11:19
But we are so deeplyдубоко thankfulzahvalni
for everyсваки singleједно messageпорука
193
667956
4731
Али, исто тако смо дубоко захвални
за баш сваку поруку
11:24
that people feel better,
194
672711
1736
да се људи осећају боље
управо због тога што смо
поделили своју причу с њима.
11:26
just because we sharedдељени
our storyприча with them.
195
674471
3528
11:31
So ...
196
679456
1459
Па...
11:32
I didn't completelyу потпуности overcomeпревладали
my urgeнагон to help othersдруги.
197
680939
6993
Нисам у потпуности превазишла
своју потребу да другима помажем.
11:39
But I don't want to overcomeпревладали it anymoreвише.
198
687956
2173
Али и не желим је више превазићи.
Волим је.
11:42
I love it.
199
690740
1373
11:44
I just neededпотребно to bringдовести it
to a healthyздрав sizeвеличине,
200
692137
4611
Једино што ми треба је
да је доведем на један здрав ниво
тако да се више не испречи
на пут дубљих веза,
11:48
so it doesn't standстој in the way
of deeperдубље relationshipsвезе anymoreвише,
201
696772
3071
11:51
but even help me to connectцоннецт with people.
202
699867
2535
него да ми чак и помогне
да с људима остварим контакт.
Према томе, ако имате
неко унутрашње чудовиште
11:56
So, if you have an innerунутрашњи monsterчудовиште
203
704264
3479
11:59
that is bornрођен out of negativeнегативно emotionsемоције,
204
707767
3689
које је настало из негативних емоција,
циљ није само убити то чудовиште
12:03
it is not only the goalЦиљ
to killубиј that monsterчудовиште
205
711480
3435
него разумети да смо ми, људи,
комплексна бића.
12:06
but to understandРазумем that we humansљуди
are complexкомплекс beingsбића.
206
714939
3836
12:11
Look at what partдео of your life
is so bigвелики that othersдруги fallпасти shortкратак.
207
719918
6255
Препознајте који део вашег живота
је тако велик да остали постану мали.
Препознајте које емоције једва да осећате
12:18
Look at what emotionsемоције you barelyједва feel
208
726920
3434
12:22
or maybe feel too much
209
730378
1550
или их можда превише осећате
и идите ка томе да те нивое спуштате.
12:23
and moveпотез towardsка loweringspuštanje those peaksvrhova.
210
731952
2589
Углавном се ту ради о томе да разумемо
12:27
MostVećina of all, it's about understandingразумевање
211
735191
2581
12:29
that all the wideшироко rangeдомет
of emotionsемоције and strugglesbori
212
737796
3704
да та огромна лепеза осећања и борби
нас чини оним што ми јесмо:
12:33
makesчини us what we are:
213
741524
2415
12:35
humansљуди.
214
743963
1220
људи.
12:38
Thank you.
215
746162
1162
Хвала.
(Аплауз)
12:39
(ApplauseAplauz)
216
747348
1794
Translated by Jasmina Sevo
Reviewed by Ivana Korom

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cornelia Geppert - Artist, video game creator
Cornelia Geppert creates innovative, visually original video games that explore the depths of human emotion.

Why you should listen

Cornelia Geppert is the cofounder and creative head of Jo-Mei Games. She began her career as an illustrator and character designer for the renowned comic series Mosaik, working at Germany's largest comic publisher, Steinchen für Steinchen Verlag. In 2001, she was hired as a character designer and character sheets creator on Misson Odyssey, produced by the French cartoon production house Marathon.

Geppert recieved the first merit-based scholarship for game design at the Games Academy Berlin and joined the production of Paraworld by Spieleentwicklungskombinat GmbH as a concept, character and level artist. There she met Boris Munser and, together, they created game concepts for Ubisoft, BMW, Gazprom and Telekom.
 
In November 2009, Geppert and Munser cofounded Jo-Mei Games, where she supervises all artistic aspects of production, company development and public relations. She wrote, designed and provided the art direction for her latest project, Sea of Solitude, published by Electronic Arts.

More profile about the speaker
Cornelia Geppert | Speaker | TED.com