ABOUT THE SPEAKER
John La Grou - Inventor
John La Grou, a long-time electronics inventor, audio designer and entrepreneur, wants to save lives (and energy) with a new, smarter type of electrical outlet.

Why you should listen

John La Grou is a patent holder and research engineer on Safeplug, a new brand of electrical fault circuit interrupters. The Safeplug technology, which combines microprocessors in power outlets and RFID tags in electrical plugs, might just represent the next generation in residential and commercial electrical delivery. Besides conserving massive amounts of energy, Safeplug promises to save lives and prevent injuries by making the electrical systems in our homes "smart."

La Grou is also CEO of Millennia Group, an audio design and manufacturing company that produces audio components held as the gold standard among professional musicians and producers.

More profile about the speaker
John La Grou | Speaker | TED.com
TED2009

John La Grou: A plug for smart power outlets

Džon La Gru (John La Grou): Utikač za pametne utičnice

Filmed:
658,261 views

Džon La Gru otkriva genijalnu novu tehnologiju koja će električne utičnice u našim domovima učiniti pametnijim, koristeći mikroprocesore i RFID oznake. Izum koji se zove Safeplug obećava štednju energije i sprječavanje smrtonosnih nesreća poput požara u kući.
- Inventor
John La Grou, a long-time electronics inventor, audio designer and entrepreneur, wants to save lives (and energy) with a new, smarter type of electrical outlet. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
This is a world-changing invention.
0
0
3000
Ovo što vidite je izum
koji je promijenio svijet.
00:21
The smoke alarm has saved perhaps hundreds of thousands
1
3000
3000
Detektor dima je vjerovatno
spasio stotine hiljada
00:24
of lives, worldwide.
2
6000
2000
života širom svijeta.
00:26
But smoke alarms don't prevent fires.
3
8000
4000
Ali detektori dima
ne mogu spriječiti požar.
00:30
Every year in the USA, over 20,000 are killed or injured
4
12000
3000
U SAD svake godine preko 20 000 ljudi
nastrada ili bude povrijeđeno
00:33
with 350,000 home fires.
5
15000
2000
u 350 000 kućnih požara.
00:35
And one of the main causes of all these fires is electricity.
6
17000
4000
A jedan od glavnih uzroka
svih ovih požara je struja.
00:39
What if we could prevent electrical fires
7
21000
3000
Šta ako bismo mogli da spriječimo
požare izazvane strujom
00:42
before they start?
8
24000
2000
prije nego što započnu?
00:44
Well, a couple of friends and I figured out how to do this.
9
26000
3000
Par mojih prijatelja i ja smo smislili
na koji način ovo da izvedemo.
00:47
So how does electricity ignite residential fires?
10
29000
4000
Dakle, kako struja izaziva
stambene požare?
00:51
Well it turns out that the main causes
11
33000
2000
Ispostavilo se da su glavni uzroci
00:53
are faulty and misused appliances and electrical wiring.
12
35000
3000
neispravni i nepravilno korišćeni
kućni aparati i električne instalacije.
00:56
Our invention had to address all of these issues.
13
38000
4000
Naš izum je morao da riješi
sve ove probleme.
01:00
So what about circuit breakers?
14
42000
2000
A šta je sa osiguračima?
01:02
Well, Thomas Edison invented the circuit breaker in 1879.
15
44000
4000
Tomas Edison je izumio osigurač 1879. godine.
01:06
This is 130-year-old technology,
16
48000
3000
Ova tehnologija je stara 130 godina
01:09
and this is a problem, because over 80 percent
17
51000
3000
i ona predstavlja problem
zato što preko 80 procenata
01:12
of all home electrical fires
18
54000
2000
svih kućnih požara
01:14
start below the safety threshold of circuit breakers.
19
56000
3000
počinje ispod granice zaštite osigurača.
01:17
Hmmm ...
20
59000
2000
Hmmm...
01:19
So we considered all of this. And we realized
21
61000
2000
Tako smo sve ovo uzeli u obzir i zaključili
01:21
that electrical appliances
22
63000
2000
da električni uređaji
01:23
must be able to communicate directly
23
65000
2000
moraju biti u mogućnosti
da komuniciraju direktno
01:25
with the power receptacle itself.
24
67000
2000
sa samom utičnicom.
01:27
Any electrical device -- an appliance, an extension cord, whatever --
25
69000
4000
Bilo kakva električna naprava
- aparat, produžni kabl, bilo šta -
01:31
must be able to tell the power outlet,
26
73000
2000
moraju biti sposobni da kažu utičnici:
01:33
"Hey, power outlet,
27
75000
2000
"Hej utičnice,
01:35
I'm drawing too much current. Shut me off now, before I start a fire."
28
77000
4000
vučem previše struje. Ugasi me odmah,
prije nego što izazovem požar."
01:39
And the power outlet needs to be smart enough to do it.
29
81000
4000
A utičnica mora biti
dovoljno pametna da to obavi.
01:43
So here is what we did. We put a 10-cent digital transponder,
30
85000
5000
Uradili smo ovo. Stavili smo
digitalni predajnik od 10 centi,
01:48
a data tag, in the appliance plug.
31
90000
3000
oznaku podatka, u utikač uređaja.
01:51
And we put an inexpensive, wireless data reader inside the receptacle
32
93000
4000
A u utičnicu smo stavili
jeftin bežični čitač podataka
01:55
so they could communicate.
33
97000
2000
kako bi mogli da komuniciraju.
01:57
Now, every home electrical system
34
99000
2000
Svaki kućni električni sistem
01:59
becomes an intelligent network.
35
101000
3000
postaje inteligentna mreža.
02:02
The appliance's safe operating parameters
36
104000
2000
Parametri za bezbjedan rad uređaja
02:04
are embedded into its plug.
37
106000
3000
su usađeni u njegov utikač.
02:07
If too much current is flowing,
38
109000
2000
Ako protiče previše struje,
02:09
the intelligent receptacle turns itself off,
39
111000
2000
inteligentni priključak se isključuje
02:11
and prevents another fire from starting.
40
113000
3000
i spriječava nastajanje požara.
02:14
We call this technology EFCI,
41
116000
2000
vu tehnologiju zovemo EPGK (EFCI) -
02:16
Electrical Fault Circuit Interrupter.
42
118000
3000
Električni prekidač grešaka na kolu.
02:19
Okay, two more points. Every year in the USA,
43
121000
2000
Još dvije stvari.
Svake godine u SAD,
02:21
roughly 2,500 children
44
123000
3000
oko 2500 dece
02:24
are admitted to emergency rooms for shock and burn injuries
45
126000
3000
dolazi u sobe za hitne slučajeve zbog povreda nastalih od strujnih udara i opekotina
02:27
related to electrical receptacles. And this is crazy.
46
129000
4000
koje su povezane sa električnim priključcima.
Ovo nije normalno.
02:31
An intelligent receptacle prevents injuries
47
133000
3000
Inteligentni priključak sprečava povrede
02:34
because the power is always off,
48
136000
2000
jer je struja uvijek isključena
02:36
until an intelligent plug is detected. Simple.
49
138000
4000
dok se ne otkrije
inteligentni utikač. Jednostavno.
02:40
Now, besides saving lives,
50
142000
2000
Osim spašavanja života,
02:42
perhaps the greatest benefit of intelligent power
51
144000
2000
možda najveća prednost inteligentne struje
02:44
is in its energy savings.
52
146000
2000
je u njenoj štednji.
02:46
This invention will reduce global energy consumption
53
148000
3000
Ovaj izum će smanjiti
svetsku potrošnju energije
02:49
by allowing remote control and automation
54
151000
3000
jer će dozvoliti udaljenu
kontrolu i automatizaciju
02:52
of every outlet in every home and business.
55
154000
3000
svake utičnice u svakom domu i lokalu.
02:55
Now you can choose to reduce your home energy bill
56
157000
3000
Sada možete smanjiti
svoj kućni račun za struju
02:58
by automatically cycling heavy loads
57
160000
2000
kroz automatsko podešavanje velikih potrošača
03:00
like air conditioners and heaters.
58
162000
3000
poput klime i grijalice.
03:03
Hotels and businesses can shut down unused rooms
59
165000
3000
Hoteli i firme mogu da isključe prazne sobe
03:06
from a central location, or even a cell phone.
60
168000
3000
iz centralne baze ili čak sa mobilnog telefona.
03:09
There are 10 billion electrical outlets
61
171000
3000
Postoji 10 milijardi električnih utičnica
03:12
in North America alone.
62
174000
2000
samo u Severnoj Americi.
03:14
The potential energy savings is very, very significant.
63
176000
4000
Potencijalna ušteda energije
je veoma, veoma bitna.
03:18
So far we've applied for 414 patent claims.
64
180000
4000
Za sada smo se prijavili za 414 patenata.
03:22
Of those, 186 have been granted:
65
184000
3000
Od toga je odobreno 186,
03:25
228 are in process.
66
187000
2000
228 je u postupku.
03:27
And I'm pleased to announce that just three weeks ago
67
189000
3000
Zadovoljstvo mi je da objavim
da smo pre samo tri nedelje
03:30
we received our first international recognition,
68
192000
3000
prvi put priznati na međunarodnom nivou,
03:33
the 2009 CES Innovation Award.
69
195000
4000
nagradom CES za inovaciju za 2009.
03:37
So, to conclude,
70
199000
2000
Kao zaključak,
03:39
intelligent power can, globally, save thousands of lives,
71
201000
4000
inteligentna struja može
globalno da spasi hiljade života,
03:43
prevent tens of thousands of injuries,
72
205000
2000
spriječi desetine hiljada povreda
03:45
and eliminate tens of billions of dollars in property damage
73
207000
4000
i eliminiše desetine milijardi dolara
u šteti nanesenoj imovini
03:49
every single year,
74
211000
2000
svake godine,
03:51
while significantly reducing global energy consumption.
75
213000
3000
dok značajno smanjuje
svjetski utrošak energije.
03:54
In the spirit of this year's TED Conference,
76
216000
2000
U duhu ovogodišnje TED konferencije,
03:56
we think this is a powerful, world-changing invention.
77
218000
3000
mislimo da je ovo moćan izum
koji će promijeniti svet.
03:59
And I'd like to thank Chris for this opportunity
78
221000
3000
Želeo bih da zahvalim Krisu za ovu priliku
04:02
to unveil our technology with you, and soon the world.
79
224000
3000
da ovu tehnologiju otkrijemo vama,
a uskoro i svijetu.
04:05
Thank you.
80
227000
1000
Hvala vam.
04:06
(Applause)
81
228000
3000
(Aplauz)
Translated by Rajko Orman
Reviewed by Radica Stojanovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John La Grou - Inventor
John La Grou, a long-time electronics inventor, audio designer and entrepreneur, wants to save lives (and energy) with a new, smarter type of electrical outlet.

Why you should listen

John La Grou is a patent holder and research engineer on Safeplug, a new brand of electrical fault circuit interrupters. The Safeplug technology, which combines microprocessors in power outlets and RFID tags in electrical plugs, might just represent the next generation in residential and commercial electrical delivery. Besides conserving massive amounts of energy, Safeplug promises to save lives and prevent injuries by making the electrical systems in our homes "smart."

La Grou is also CEO of Millennia Group, an audio design and manufacturing company that produces audio components held as the gold standard among professional musicians and producers.

More profile about the speaker
John La Grou | Speaker | TED.com