ABOUT THE SPEAKER
Helen Gillet - Cellist
Jazz-based cellist, singer, composer and improviser Helen Gillet performs her own eclectic mix of French, contemporary jazz, North Indian, blues and classical styles.

Why you should listen

With a classical musical education, Helen Gillet's training as an improviser began with North Indian Hindustani vocal ragas in 1998, which launched her into the worlds of free improvisation, jazz, funk, rock and French chansons. She has performed with Cassandra Wilson, Kid Koala, Smokey Robinson, Arcade Fire and more.

Gillet wrote and performed the music for the documentaries Living with Hurricanes: Katrina & Beyond and Living with Water, for the Louisiana State Museum’s Presbytere on Jackson Square.

More profile about the speaker
Helen Gillet | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Helen Gillet: "You Found Me"

Helen Gillet: "Anh đã tìm thấy em"

Filmed:
445,948 views

Nghệ sĩ cello kiêm ca sĩ, Helen Gillet, đã kết hợp âm nhạc cổ điển, nhạc jazz âm hưởng New Orleans và các kỹ năng ngẫu hứng để thể hiện âm nhạc chiết trung của riêng mình. Trong một màn trình diễn mạnh mẽ và du dương, cô tấu lên bài hát "Anh đã tìm thấy em."
- Cellist
Jazz-based cellist, singer, composer and improviser Helen Gillet performs her own eclectic mix of French, contemporary jazz, North Indian, blues and classical styles. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:14
(CelloCello musicÂm nhạc startsbắt đầu)
0
2600
3400
(Nhạc cello dạo đầu)
Anh đã tìm thấy em,
01:29
You foundtìm me,
1
77960
2480
anh đã tìm thấy em
01:33
you foundtìm me
2
81240
2800
dưới vô vàn ký ức tan vỡ
01:36
underDưới a pileĐóng cọc of brokenbị hỏng memorieskỷ niệm
3
84480
6416
với tình yêu kiên định,
01:42
with your steadyvững chắc,
4
90920
2960
01:46
steadyvững chắc love.
5
94680
4800
kiên định của anh.
01:55
You rockedrung chuyển me,
6
103560
2400
Anh làm em rung động,
anh làm em rung động,
01:59
you rockedrung chuyển me,
7
107200
2896
anh làm em rung động suốt đêm
02:02
you rockedrung chuyển me all throughxuyên qua the night
8
110120
5736
với tình yêu kiên định,
02:07
with your steadyvững chắc,
9
115880
3000
kiên định của anh.
02:12
steadyvững chắc love.
10
120160
3560
(Nhạc cello tiếp tục)
02:16
(CelloCello musicÂm nhạc continuestiếp tục)
11
124440
4560
(Gảy nhịp nhàng)
02:30
(TapsMũi Taro rhythmicallyrhythmically)
12
138560
3160
Anh đã tìm thấy em,
04:02
You foundtìm me,
13
230200
3256
anh đã tìm thấy em,
04:05
you foundtìm me
14
233480
3496
04:09
underDưới a pileĐóng cọc of brokenbị hỏng memorieskỷ niệm
15
237000
5936
dưới vô vàn ký ức tan vỡ
với tình yêu kiên định,
04:14
with your steadyvững chắc,
16
242960
3256
kiên định,
04:18
your steadyvững chắc,
17
246240
3136
kiên định của anh.
04:21
steadyvững chắc love.
18
249400
3160
Và anh làm em rung động,
04:27
And you rockedrung chuyển me,
19
255720
3335
anh làm em rung động,
04:31
you rockedrung chuyển me,
20
259079
2856
anh làm em rung động suốt đêm
04:33
you rockedrung chuyển me all throughxuyên qua the night
21
261959
5697
với tình yêu kiên định,
04:39
with your steadyvững chắc,
22
267680
2440
kiên định, kiên định của anh.
04:44
steadyvững chắc, steadyvững chắc love.
23
272560
5320
(Nhạc kết thúc)
04:50
(MusicÂm nhạc endskết thúc)
24
278280
1200
(Vỗ tay)
04:53
(ApplauseVỗ tay)
25
281560
2376
Xin cảm ơn.
04:55
Thank you.
26
283960
1216
04:57
(ApplauseVỗ tay)
27
285200
4880
(Vỗ tay)
Translated by Katherine Luu
Reviewed by Nhung Vu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Helen Gillet - Cellist
Jazz-based cellist, singer, composer and improviser Helen Gillet performs her own eclectic mix of French, contemporary jazz, North Indian, blues and classical styles.

Why you should listen

With a classical musical education, Helen Gillet's training as an improviser began with North Indian Hindustani vocal ragas in 1998, which launched her into the worlds of free improvisation, jazz, funk, rock and French chansons. She has performed with Cassandra Wilson, Kid Koala, Smokey Robinson, Arcade Fire and more.

Gillet wrote and performed the music for the documentaries Living with Hurricanes: Katrina & Beyond and Living with Water, for the Louisiana State Museum’s Presbytere on Jackson Square.

More profile about the speaker
Helen Gillet | Speaker | TED.com