ABOUT THE SPEAKER
Danit Peleg - Fashion designer
Danit Peleg created the first 3D-printed fashion collection printed entirely using home printers.

Why you should listen

Danit Peleg has always been interested in the influence of technology on fashion design. For her projects, she develops her own textiles and experiments with various technologies such as laser cutting, screen-printing and 3D printing.

Peleg believes that technology will help democratize fashion and give designers more independence in the creation process. She graduated from Shenkar in 2015 and now advises designers and fashion houses on new technologies.

More profile about the speaker
Danit Peleg | Speaker | TED.com
TEDYouth 2015

Danit Peleg: Forget shopping. Soon you'll download your new clothes

Данит Пелег: Забравете за пазаруването. Скоро ще изтегляте онлайн новите си дрехи

Filmed:
1,815,304 views

Дрехи, които могат да се изтеглят онлайн и да се отпечатат - може да не е толкова далеч в бъдещето. Първоначално като проект за модното училище на дизайнера Данит Пелег, в последствие това се превръща в колекция от отпечатани 3D облекла, които са издържливи и приспособими за ежедневна употреба. „Модата е много физическо нещо“, споделя тя. „Питам се как би изглеждал светът, когато дрехите ни бъдат цифрови.“
- Fashion designer
Danit Peleg created the first 3D-printed fashion collection printed entirely using home printers. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:06
In the pastминало fewмалцина monthsмесеца, I've been
travelingпътуване for weeksседмици at a time
0
1157
3351
През последните няколко месеца
пътувах с цели седмици
00:10
with only one suitcaseкуфар of clothesдрехи.
1
4532
2031
само с един куфар дрехи.
00:12
One day, I was invitedпоканена
to an importantважно eventсъбитие,
2
6892
2159
Един ден бях поканена
на важно събитие
00:14
and I wanted to wearизносване
something specialспециален and newнов for it.
3
9075
2674
и исках да облека
нещо специално и ново на него.
00:17
So I lookedпогледнах throughпрез my suitcaseкуфар
and I couldn'tне можех find anything to wearизносване.
4
12140
3413
И така погледнах в куфара си,
но не можех да открия нищо за носене.
00:21
I was luckyкъсметлия to be at the technologyтехнология
conferenceконференция on that day,
5
16133
2930
Имах късмета да присъствам на техническа
конференция същия ден
00:24
and I had accessдостъп to 3D printersпринтери.
6
19087
2594
където имах достъп до 3D принтери.
00:27
So I quicklyбързо designedпроектиран
a skirtпола on my computerкомпютър,
7
21705
2237
И така бързо моделирах
една пола на компютъра си
00:29
and I loadedзареден the fileдосие on the printerпечатар.
8
23966
2145
и заредих файла на принтера.
00:31
It just printedпечатен the piecesпарчета overnightпрез нощта.
9
26135
2155
Той само отпечата частите през нощта.
00:34
The nextследващия morningсутрин,
I just tookвзеха all the piecesпарчета,
10
28629
2130
На следващата сутрин,
взех всички части,
00:36
assembledсглобени them togetherзаедно in my hotelхотел roomстая,
11
30783
1967
сглобих ги заедно в хотелската си стая,
00:38
and this is actuallyвсъщност the skirtпола
that I'm wearingносенето right now.
12
32774
2956
и всъщност това е полата,
която нося точно сега.
00:41
(ApplauseАплодисменти)
13
35754
3900
(Аплодисменти)
00:45
So it wasn'tне е the first time
that I printedпечатен clothesдрехи.
14
39678
2783
И това не беше първият път,
когато отпечатвах дрехи.
00:47
For my seniorСтарши collectionколекция
at fashionмода designдизайн schoolучилище,
15
42485
2365
За дипломната ми колекция
в училището по моден дизайн
00:50
I decidedреши to try and 3D printпечат
an entireцял fashionмода collectionколекция from my home.
16
44874
4483
реших да пробвам и да отпечатам в 3D
цяла модна колекция от собствения си дом.
00:55
The problemпроблем was that I barelyедва knewЗнаех
anything about 3D printingпечатане,
17
49755
3457
Проблемът беше, че не знаех почти
нищо за 3D отпечатването,
00:58
and I had only nineдевет monthsмесеца to figureфигура out
how to printпечат fiveпет fashionableмодерен looksвъншност.
18
53236
4775
а имах само 9 месеца да измисля
как да отпечатам 5 модни образа.
01:04
I always feltчувствах mostнай-много creativeтворчески
when I workedработил from home.
19
59158
2774
Винаги се чувствах най-креативна,
когато работeх от вкъщи.
01:07
I lovedобичал experimentingекспериментира with newнов materialsматериали,
20
61956
2388
Обичах да експериментирам с нови материали
01:09
and I always triedопитах
to developразвият newнов techniquesтехники
21
64368
2209
и винаги се опитвах
да разработя нови техники,
01:12
to make the mostнай-много uniqueединствен по рода си textilesтекстил
for my fashionмода projectsпроекти.
22
66601
3503
за да създам най-уникалните тъкани
за моите модни проекти.
01:16
I lovedобичал going to oldстар factoriesфабрики
and weirdстранен storesмагазини
23
70509
2596
Обичах да посещавам стари заводи
и странни магазини
01:18
in searchТърсене of leftoversостатъците
of strangeстранен powdersПрахове and weirdстранен materialsматериали,
24
73129
4690
в търсене на остатъци от
необикновени пудри и странни материали
01:23
and then bringвъвеждат them home to experimentексперимент on.
25
77843
2346
и да ги нося вкъщи,
за да експериментирам с тях.
01:26
As you can probablyвероятно imagineПредставете си,
26
80590
1483
Вероятно можете да се досетите,
01:27
my roommatesсъквартиранти didn't like that at all.
27
82097
2015
съквартирантите ми никак не харесаха това.
01:29
(LaughterСмях)
28
84136
1005
(Смях)
01:30
So I decidedреши to moveход on
to workingработа with bigголям machinesмашини,
29
85165
4113
Затова реших да продължа
да работя с големи машини –
01:34
onesтакива that didn't fitгоден in my livingжив roomстая.
30
89302
2093
такива, които не се събираха в хола ми.
01:36
I love the exactточен
and the customпо избор work I can do
31
91419
2127
Обичам точната и
специфична работа
01:39
with all kindsвидове of fashionмода technologiesтехнологии,
32
93570
2146
с всички видове модни технологии,
01:41
like knittingплетиво machinesмашини
and laserлазер cuttingрязане and silkкоприна printingпечатане.
33
95740
3692
като плетачни машини,
лазерно рязане и ситопечат върху коприна.
01:45
One summerлято breakпочивка, I cameдойде here
to NewНов YorkЙорк for an internshipстаж
34
100498
3175
Една лятна ваканция, дойдох на стаж
тук в Ню Йорк
01:49
at a fashionмода houseкъща in ChinatownЧайнатаун.
35
103697
2350
в модна къща в Чайна Таун.
01:51
We workedработил on two incredibleневероятен dressesоблича се
that were 3D printedпечатен.
36
106071
3951
Работихме върху две невероятни рокли,
които бяха отпечатани в 3D.
01:56
They were amazingудивителен --
like you can see here.
37
110598
2241
Бяха удивителни,
както можете да се уверите тук.
01:59
But I had a fewмалцина issuesвъпроси with them.
38
113504
1920
Но имах някои проблеми с тях.
02:00
They were madeизработен from hardтвърд plasticsпластмаси
and that's why they were very breakableда бъде разбит.
39
115448
3668
Те бяха направени от твърда пластмаса
и поради това бяха твърде чупливи.
02:05
The modelsмодели couldn'tне можех sitседя in them,
40
119897
1537
Моделите не можеха да сядат
02:06
and they even got scratchedпочеса
from the plasticsпластмаси underпри theirтехен armsобятия.
41
121458
3388
и дори имаха драскотини
от пластмасата по ръцете си.
02:10
With 3D printingпечатане, the designersдизайнери
had so much freedomсвобода
42
125444
3011
Чрез 3D отпечатването, дизайнерите
се сдобиха с огромна свобода
02:13
to make the dressesоблича се look
exactlyточно like they wanted,
43
128479
3282
да проектират роклите да изглеждат
точно, както са желали,
02:17
but still, they were very dependentзависим
on bigголям and expensiveскъп industrialиндустриален printersпринтери
44
131785
5593
но въпреки това, бяха доста зависими
от големи и скъпи промишлени принтери,
02:22
that were locatedразположен in a labлаборатория
farдалече from theirтехен studioстудио.
45
137402
3157
които се намираха в лаборатории
далече от ателиетата им.
02:26
LaterПо-късно that yearгодина, a friendприятел gaveдадох me
a 3D printedпечатен necklaceКолие,
46
141451
3438
По-късно същата година, мой приятел
ми подари 3D колие,
02:30
printedпечатен usingизползвайки a home printerпечатар.
47
144913
2135
отпечатано с помощта на домашен принтер.
02:32
I knewЗнаех that these printersпринтери
were much cheaperпо-евтин
48
147072
2146
Знаех, че тези принтери
бяха много по-евтини
02:34
and much more accessibleдостъпен
than the onesтакива we used at my internshipстаж.
49
149242
3256
и доста по-достъпни,
от онези, които ползвахме на стажа ми.
02:38
So I lookedпогледнах at the necklaceКолие,
50
152984
1406
И така, погледнах колието
02:39
and then I thought, "If I can
printпечат a necklaceКолие from home,
51
154414
3463
и си помислих, „Ако мога
да отпечатам колие от дома си,
02:43
why not printпечат my clothesдрехи from home, too?"
52
157901
2155
защо да не отпечатам и мои дрехи от къщи?“
02:46
I really likedхаресали the ideaидея that I wouldn'tне би
have to go to the marketпазар
53
161108
3037
Наистина ми допадна идеята, че не е
нужно да ходя до магазина
02:49
and pickизбирам fabricsтъкани that
someoneнякой elseоще choseизбрах to sellпродажба --
54
164169
2624
и да търся дрехи, които
някой друг е решил да продава.
02:52
I could just designдизайн them
and printпечат them directlyпряко from home.
55
166817
4086
Можех просто да ги моделирам
и да ги отпечатвам направо от дома си.
02:57
I foundнамерено a smallмалък makerspacemakerspace,
56
172184
1867
Намерих малка творческа работилница,
02:59
where I learnedнаучен everything
I know about 3D printingпечатане.
57
174075
2623
в която добих всичките си
познания за 3D отпечатването.
03:02
Right away, they literallyбуквално
gaveдадох me the keyключ to the labлаборатория,
58
177036
2595
Там буквално веднага ми дадоха
ключа за лабораторията,
03:05
so I could experimentексперимент
into the night, everyвсеки night.
59
179655
3018
така че можех да експериментирам
до късно всяка вечер.
03:08
The mainосновен challengeпредизвикателство was to find the right
filamentнажежаема жичка for printingпечатане clothesдрехи with.
60
183260
3898
Главното предизвикателство бе да открия
подходящите нишки за отпечатване на дрехи.
03:12
So what is a filamentнажежаема жичка?
61
187182
1156
А какво са нишките?
03:13
FilamentНажежаема жичка is the materialматериал
you feedфураж the printerпечатар with.
62
188362
2432
Нишките са материала,
с който захранвате принтера.
03:16
And I spentпрекарах a monthмесец or so
experimentingекспериментира with PLAPLA,
63
190818
2902
Измина около месец в опити
с полилактидна киселина (PLA) –
03:19
whichкойто is a hardтвърд and scratchyнадраскан,
breakableда бъде разбит materialматериал.
64
193744
3161
твърд, надраскващ
и чуплив материал.
03:23
The breakthroughпробив cameдойде
when I was introducedвъведено to FilaflexFilaflex,
65
197632
2683
Успях да постигна напредък,
когато научих за Filaflex,
03:25
whichкойто is a newнов kindмил of filamentнажежаема жичка.
66
200339
1542
което е нов вид нишка.
03:27
It's strongсилен, yetоще very flexibleгъвкав.
67
201905
2340
Тя е здрава, както и много гъвкава.
03:29
And with it, I was ableспособен to printпечат
the first garmentдреха,
68
204269
3834
И с нея успях да отпечатам
първото си облекло,
03:33
the redчервен jacketяке that had
the wordдума "LibertЛиберé" --
69
208127
3448
червеното яке, което съдържа
думата „Liberté“ -
03:37
"freedomсвобода" in FrenchФренски --
70
211599
1195
„свобода“ на френски -
03:38
embeddedвградени into it.
71
212818
1513
вградена в него.
03:39
I choseизбрах this wordдума because I feltчувствах
so empoweredупълномощено and freeБезплатно
72
214355
2793
Избрах думата, защото се чувствах
толкова силна и свободна,
03:42
when I could just designдизайн
a garmentдреха from my home
73
217172
2303
да съм способна да изработя
дреха от дома си,
03:44
and then printпечат it by myselfсебе си.
74
219499
2109
а след това сама да си я отпечатам.
03:47
And actuallyвсъщност, you can easilyлесно
downloadИзтегли this jacketяке,
75
222328
3414
Наистина, можете лесно
да изтеглите това яке
03:51
and easilyлесно changeпромяна the wordдума
to something elseоще.
76
225766
2628
и с лекота да смените думата
с нещо друго.
03:53
For exampleпример, your nameиме
or your sweetheart'sна скъпа nameиме.
77
228418
2648
Например вашето име
или това на любимия ви човек.
03:57
(LaughterСмях)
78
231507
1150
(Смях)
03:58
So the printerпечатар platesплочи are smallмалък,
79
233040
1726
Печатната форма на принтера е малка,
04:00
so I had to pieceпарче the garmentдреха
togetherзаедно, just like a puzzleпъзели.
80
234790
4078
затова се налагаше да сглобявам дрехата,
точно като пъзел.
04:05
And I wanted to solveрешавам anotherоще challengeпредизвикателство.
81
240238
2251
Целях да се справя и с друго
предизвикателство.
04:08
I wanted to printпечат textilesтекстил
82
242513
1545
Исках да отпечатвам платове,
04:09
that I would use
just like regularредовен fabricsтъкани.
83
244082
2505
които бих ползвала,
точно като обикновения текстил.
04:12
That's when I foundнамерено an open-sourceотворен код fileдосие
84
246611
1934
Тогава открих файл с отворен код
04:14
from an architectархитект who designedпроектиран
a patternмодел that I love.
85
248569
2589
от архитект, създал модел, който обожавам.
04:16
And with it, I was ableспособен to printпечат
a beautifulкрасив textileтекстилен
86
251182
2719
С него имах възможността да отпечатвам
изящни тъкани,
04:19
that I would use
just like a regularредовен fabricплат.
87
253925
2624
които да използвам
като обикновени платове.
04:22
And it actuallyвсъщност even looksвъншност
a little bitмалко like laceдантела.
88
257167
2731
Всъщност до известна степен
дори изглежда като дантела.
04:26
So I tookвзеха his fileдосие and I modifiedмодифицирани it,
and changedпроменен it, playedизигран with it --
89
261247
3390
Затова взех неговия файл и го
видоизменях, играех си с него,
04:30
manyмного kindsвидове of versionsверсии out of it.
90
264661
2594
появиха се много различни негови версии.
04:33
And I neededнеобходима to printпечат
anotherоще 1,500 more hoursчаса
91
267654
4184
Трябваше да печатам
още 1500 часа
04:37
to completeпълен printingпечатане my collectionколекция.
92
271862
2927
да завърша отпечатването на колекцията си.
04:40
So I broughtдонесе sixшест printersпринтери to my home
and just printedпечатен 24-7.
93
274813
3808
Затова донесох шест принтера у дома
и отпечатвах денонощно.
04:44
And this is actuallyвсъщност
a really slowбавен processпроцес,
94
279176
2520
Всъщност това е
наистина бавен процес,
04:47
but let's rememberпомня the InternetИнтернет
was significantlyзначително slowerпо-бавно 20 yearsгодини agoпреди,
95
281720
4343
но да си припомним, как интернет
беше значително по-бавен преди 20 години,
04:51
so 3D printingпечатане will alsoсъщо accelerateускоряване
96
286087
2325
така че 3D печатането също ще се ускори
04:53
and in no time you'llти ще be ableспособен to printпечат
a T-ShirtТениска in your home
97
288436
2983
и за нула време ще можете да отпечатвате
тениски от дома си
04:56
in just a coupleдвойка of hoursчаса,
or even minutesминути.
98
291443
2965
само за няколко часа
или дори за минути.
05:00
So you guys, you want to see
what it looksвъншност like?
99
294826
2320
И така, искате ли да видите
как изглежда?
05:02
AudienceАудитория: Yeah!
100
297170
1301
Публика: Да!!!
05:03
(ApplauseАплодисменти)
101
298495
1851
(Аплодисменти)
05:07
DanitМилева PelegФалек: RebeccaРебека is wearingносенето
one of my fiveпет outfitsсъоръжения.
102
302293
3516
Данит Пелег: Ребека носи
едно от моите пет облекла.
05:11
AlmostПочти everything here she's wearingносенето,
I printedпечатен from my home.
103
305833
4817
Почти всичко, което тя носи тук,
е отпечатано от дома ми.
05:16
Even her shoesобувки are printedпечатен.
104
311079
2251
Дори нейните обувки са отпечатани.
05:18
AudienceАудитория: WowУау!
105
313354
1152
Публика: Еха!
05:20
AudienceАудитория: CoolГотино!
106
314530
1165
Публика: Супер!
05:23
(ApplauseАплодисменти)
107
317766
1755
(Аплодисменти)
05:25
DanitМилева PelegФалек: Thank you, RebeccaРебека.
108
319545
1543
Данит Пелег: Благодаря ти, Ребека.
05:27
(To audienceпублика) Thank you, guys.
109
321706
2120
(Към публиката) Благодаря ви.
05:30
So I think in the futureбъдеще,
materialsматериали will evolveсе развива,
110
324848
2517
Затова мисля, че в бъдеще
материалите ще се доразвият
05:32
and they will look and feel
like fabricsтъкани we know todayднес,
111
327389
3181
и ще имат вида и усещането,
като на познатите ни платове.
05:36
like cottonпамук or silkкоприна.
112
330594
1936
например памук или коприна.
05:38
ImagineПредставете си personalizedперсонализирани clothesдрехи
that fitгоден exactlyточно to your measurementsразмери.
113
333349
3967
Представете си персонализирани дрехи,
които са точно по ваш размер.
05:45
MusicМузика was onceведнъж a very physicalфизически thing.
114
339537
1977
Някога музиката е била нещо физическо.
05:47
You would have to go
to the recordрекорд shopмагазин and buyКупувам CDsКомпактдискове,
115
341538
3024
Трябвало е да отидете
до музикалния магазин и да си купите CD,
05:50
but now you can just downloadИзтегли the musicмузика --
116
344586
2650
но днес можете да си изтеглите музика –
05:52
digitalдигитален musicмузика --
117
347260
1159
цифрова музика –
05:53
directlyпряко to your phoneтелефон.
118
348443
1333
директно на телефона си.
05:56
FashionМода is alsoсъщо a very physicalфизически thing.
119
350505
2461
Модата също е нещо много физическо.
05:58
And I wonderчудя се what our worldсвят will look like
120
353300
2882
И се питам, как ли би изглеждал светът ни,
06:01
when our clothesдрехи will be digitalдигитален,
just like this skirtпола is.
121
356206
3344
когато дрехите ни ще бъдат цифрови,
точно като тази пола.
06:05
Thank you so much.
122
360056
1373
Много Ви благодаря.
06:06
(ApplauseАплодисменти)
123
361453
1200
(Аплодисменти)
06:08
[Thank You]
124
362677
1150
[Благодаря Ви]
06:09
(ApplauseАплодисменти)
125
363851
2799
(Аплодисменти)
Translated by Inna Sarkizova
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Danit Peleg - Fashion designer
Danit Peleg created the first 3D-printed fashion collection printed entirely using home printers.

Why you should listen

Danit Peleg has always been interested in the influence of technology on fashion design. For her projects, she develops her own textiles and experiments with various technologies such as laser cutting, screen-printing and 3D printing.

Peleg believes that technology will help democratize fashion and give designers more independence in the creation process. She graduated from Shenkar in 2015 and now advises designers and fashion houses on new technologies.

More profile about the speaker
Danit Peleg | Speaker | TED.com