ABOUT THE SPEAKER
Tara Djokic - Astrobiologist
Tara Djokic discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land.

Why you should listen

Tara Djokic observes the world through the lens of geology and astrobiology. During her studies as a geology graduate student, she discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land -- pushing back the record of land-based hot springs on Earth by approximately three billion years and supporting Darwin's theory that life may have started in some "warm little pond." Djokic's discoveries have also been used to help guide the search for life elsewhere in our solar system. She was involved in the third and fourth "Site Selection Workshops" for the NASA Mars2020 Rover, which is due to launch in July-August, 2020.

Djokic's scientific passions are equal to her passion for sharing knowledge. During her graduate studies, she designed and developed an immersive virtual field trip (VFT) that has been used to teach astrobiology at UNSW Sydney since 2016. Her geological research also led to her involvement in the IMAX documentary The Story of Earth, which (as its title suggests) illustrates Earth's approximately 4.6-billion-year history. She is a seeker of knowledge and believes all people should be encouraged to be curious about our world.

More profile about the speaker
Tara Djokic | Speaker | TED.com
TEDxSydney

Tara Djokic: This ancient rock is changing our theory on the origin of life

Tara Djokic: Egy ősi kő, mely megváltoztatja, hogy mit gondoljunk az élet eredetéről

Filmed:
1,892,611 views

Mikor és hogyan keletkezett az élet a Földön? Sokáig vélték úgy a tudósok, hogy hárommilliárd évvel ezelőtt bukkant föl az óceánból, míg egy asztrobiológus, Tara Djokic csapatával váratlan felfedezést nem tett a Nyugat-ausztráliai-sivatagban. Érdemes meghallgatni, hogy egy vulkáni hőforrásnál talált ősi kőzet hogyan változtatta meg az élet eredetéről alkotott felfogásunkat.
- Astrobiologist
Tara Djokic discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The EarthFöld is 4.6 billionmilliárd, ezermillió yearsévek oldrégi,
0
1123
4749
A Föld 4,6 milliárd éves,
00:17
but a humanemberi lifetimeélettartam oftengyakran laststart
for lessKevésbé than 100 yearsévek.
1
5896
4701
míg az emberélet
általában rövidebb 100 évnél.
00:23
So why caregondoskodás about
the historytörténelem of our planetbolygó
2
11191
3317
Mit törődünk bolygónk történetével,
00:26
when the distanttávoli pastmúlt seemsÚgy tűnik,
so inconsequentiallényegtelen to everydayminden nap life?
3
14532
5857
amikor a távoli múlt annyira
összemérhetetlen a mindennapi élettel?
00:32
You see, as farmessze as we can tell,
4
20849
2118
Amennyire tudjuk,
00:34
EarthFöld is the only planetbolygó
in our solarnap- systemrendszer
5
22991
3235
a Föld az egyetlen bolygó
Naprendszerünkben,
00:38
knownismert to have sparkedváltott life,
6
26250
2509
amelyen fellelhetők az élet nyomai,
00:40
and the only systemrendszer ableképes to providebiztosítani
life supporttámogatás for humanemberi beingslények.
7
28783
5399
és ahol a körülmények megfelelők
az emberi élet számára.
00:46
So why EarthFöld?
8
34763
1253
Miért épp a Föld?
00:48
We know EarthFöld is uniqueegyedi
for havingamelynek platelemez tectonicstektonikus,
9
36731
3378
Tudjuk, hogy egyedi a Föld
a lemeztektonika tekintetében;
hogy folyékony víz van a felszínén;
00:52
liquidfolyékony watervíz on its surfacefelület
10
40133
1553
00:53
and an oxygen-richoxigénben gazdag atmospherelégkör.
11
41710
2277
és hogy oxigénben gazdag a légköre.
00:56
But this has not always been the caseügy,
12
44457
2318
De ez nem volt mindig így.
00:58
and we know this because ancientősi rockssziklák
have recordedfeljegyzett the pivotalkulcsfontosságú momentspillanatok
13
46799
4841
Ezt onnan tudjuk, hogy ősi sziklák őrzik
a Föld planetáris fejlődésének
01:03
in Earth'sFöld planetaryföldi evolutionevolúció.
14
51664
2810
jelentős mozzanatait.
01:07
And one of the bestlegjobb placeshelyek
to observemegfigyelése those ancientősi rockssziklák
15
55653
2983
Az ősi sziklák tanulmányozására
az egyik legjobb hely
01:10
is in the PilbaraPilbara of WesternWestern AustraliaAusztrália.
16
58660
3473
a Nyugat-ausztráliai Pilbara.
01:15
The rockssziklák here are 3.5 billionmilliárd, ezermillió yearsévek oldrégi,
17
63494
4500
Az itteni sziklák 3,5 milliárd évesek,
és az egyik legrégibb bizonyítékát őrzik
01:20
and they containtartalmaz some of the oldestlegrégebbi
evidencebizonyíték for life on the planetbolygó.
18
68018
4606
az élet jelenlétének.
01:25
Now, oftengyakran when we think of earlykorai life,
19
73298
2415
Ha az élet korai formájára gondolunk,
sokszor talán
01:27
we mightesetleg imagineKépzeld el a stegosaurusStegosaurus
20
75737
3218
egy sztegoszauruszt képzelünk el,
01:30
or maybe a fishhal crawlingcsúszó onto-ra landföld.
21
78979
3429
vagy egy halat, amint
kivonszolja magát a szárazföldre.
01:35
But the earlykorai life that I'm talkingbeszél about
22
83012
2228
De a korai élet, amiről beszélek,
01:37
is simpleegyszerű microscopicmikroszkópos life, like bacteriabaktériumok.
23
85264
3925
egyszerű mikroszkopikus élet,
mint a baktériumé,
01:41
And theirazok fossilsfosszília are oftengyakran preservedtartósított
as layeredréteges rockszikla structuresszerkezetek,
24
89745
3985
kövületei gyakran maradtak meg
a sztromatolitnak nevezett
01:45
calledhívott stromatolitesstromatolites.
25
93754
2134
réteges sziklaszerkezetekben.
01:48
This simpleegyszerű formforma of life
is almostmajdnem all we see in the fossilkövület recordrekord
26
96515
4967
Ezek azok az egyszerű életformák,
amikkel szinte mindig találkozunk
01:53
for the first threehárom billionmilliárd, ezermillió yearsévek
of life on EarthFöld.
27
101506
4131
a Föld első hárommilliárd évéből
származó fosszilis rekordban.
01:58
Our speciesfaj can only be tracedvezethető
back in the fossilkövület recordrekord
28
106256
3455
A fajok csupán pár százezer évre
követhetők vissza
02:01
to a fewkevés hundredszáz thousandezer yearsévek agoezelőtt.
29
109735
2508
a fosszilis rekordban.
02:04
We know from the fossilkövület recordrekord,
30
112267
1965
A fosszilis rekordból tudjuk,
02:06
bacteriabaktériumok life had grabbedmegragadta
a strongerős footholdLábát
31
114256
4050
hogy a bakteriális élet olyan
3,5 - 4 milliárd évvel ezelőtt
02:10
by about 3.5 to fournégy billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt.
32
118330
3376
vetette meg igazán a lábát.
02:14
The rockssziklák olderidősebb than this
have been eitherbármelyik destroyedelpusztított
33
122316
3639
Az ennél korábbi sziklák
vagy nem maradtak fönn,
02:17
or highlymagasan deformeddeformált
throughkeresztül platelemez tectonicstektonikus.
34
125979
3131
vagy jelentősen deformálódtak
a lemeztektonika következtében.
02:21
So what remainsmaradványok a missinghiányzó
piecedarab of the puzzlekirakós játék
35
129550
2437
Tehát hiányzik egy darab a kirakósból,
02:24
is exactlypontosan when and how
life on EarthFöld begankezdett.
36
132011
4964
pont az, hogy mikor és hogyan
keletkezett az élet a Földön.
02:31
Here again is that ancientősi
volcanicvulkanikus landscapetájkép in the PilbaraPilbara.
37
139086
3576
Ez itt ismét Pilbara ősi vulkáni tájképe.
02:35
Little did I know that our researchkutatás here
would providebiztosítani anotheregy másik cluenyom
38
143075
4827
Nem sejtettem, hogy kutatásunk egy másik
fogódzóval is hozzá fog járulni
02:39
to that origin-of-lifeaz élet eredete puzzlekirakós játék.
39
147926
2365
az élet eredete rejtvényéhez.
02:42
It was on my first fieldmező triputazás here,
40
150871
2110
Ekkor voltam itt először terepen,
02:45
towardfelé the endvég of a fullteljes,
long weekhét mappingtérképészet projectprogram,
41
153005
4145
egy egész hetes, hosszú
térképezési projekt vége felé,
02:49
that I camejött acrossát something
ratherInkább specialkülönleges.
42
157174
2987
amikor valami egészen különös
dologba ütköztem.
02:53
Now, what probablyvalószínűleg looksúgy néz ki, like
a bunchcsokor of wrinklyráncos oldrégi rockssziklák
43
161026
3607
Nos, ami talán leginkább egy
köteg gyűrött öreg sziklának tűnik,
02:56
are actuallytulajdonképpen stromatolitesstromatolites.
44
164657
2013
azok valójában sztromatolitok.
02:58
And at the centerközpont of this moundbucka
was a smallkicsi, peculiarsajátos rockszikla
45
166694
4127
És ennek a buckának a közepén
volt egy kicsiny, különös kő,
03:02
about the sizeméret of a child'sgyermek handkéz.
46
170845
2678
nagyjából gyermekökölnyi.
03:06
It tookvett sixhat monthshónap before we inspectedellenőrzött
this rockszikla underalatt a microscopeMikroszkóp,
47
174144
4898
Hat hónap telt el, mire
megvizsgáltuk mikroszkóp alatt,
03:11
when one of my mentorsmentorok
at the time, MalcolmMalcolm WalterWalter,
48
179066
2616
mikor az egyik akkori mentorom,
Malcom Walter
03:13
suggestedjavasolt the rockszikla resembledhasonlított geyseritegeyserite.
49
181706
3860
felvetette, hogy a szikla
gejzeritre emlékezteti.
03:18
GeyseriteGeyserite is a rockszikla typetípus that only formsformák
50
186034
3508
A gejzerit olyan kő, amely kizárólag
03:21
in and around the edgesélek
of hotforró springtavaszi poolsmedencék.
51
189566
4128
hőforrások tavacskájában
vagy annak szélén keletkezik.
03:26
Now, in ordersorrend for you to understandmegért
the significancejelentőség of geyseritegeyserite,
52
194165
3482
Hogy értsék a gejzerit jelentőségét,
03:29
I need to take you back
a couplepárosít of centuriesszázadok.
53
197671
4151
pár évszázadot vissza kell
repítenem önöket.
03:35
In 1871, in a letterlevél
to his friendbarát JosephJoseph HookerProsti,
54
203464
4052
Charles Darwin 1871-ben
azt írta barátjának,
03:39
CharlesCharles DarwinDarwin suggestedjavasolt:
55
207540
1806
Joseph Hookernek, egy levélben:
03:42
"What if life startedindult
in some warmmeleg little pondtavacska
56
210183
3721
"És ha az élet néhány kis
meleg tavacskában alakult ki,
03:45
with all sortfajta of chemicalsvegyszerek
57
213928
2119
különféle vegyi anyagok jelenlétében,
03:48
still readykész to undergomennek keresztül
more complexösszetett changesváltoztatások?"
58
216071
4272
melyek készen álltak bonyolultabb
változásokra?
Nos, ismerünk ilyen meleg tavacskákat.
Hőforrásnak nevezzük őket.
03:52
Well, we know of warmmeleg little pondstavak.
We call them "hotforró springsrugók."
59
220883
3083
03:55
In these environmentskörnyezetek, you have hotforró watervíz
60
223990
2330
Az ilyen környezetben
jelen van a forró víz,
03:58
dissolvingfeloldására mineralsásványok
from the underlyingalapjául szolgáló rockssziklák.
61
226344
3015
kioldja az ásványi anyagokat
a sziklákból, amelyeken áttör.
04:02
This solutionmegoldás mixeskeverékek with organicorganikus compoundsvegyületek
62
230295
5059
Ez az oldat keveredik
szerves összetevőkkel,
04:07
and resultstalálatok in a kindkedves of chemicalkémiai factorygyár,
63
235378
2631
és amolyan vegyi üzemet hoz létre,
04:10
whichmelyik researcherskutatók have shownLátható
can manufacturegyártás simpleegyszerű cellularsejtes structuresszerkezetek
64
238033
5990
melyről a kutatók kimutatták, hogy képes
egyszerű sejtstruktúrák előállítására,
04:16
that are the first stepslépések towardfelé life.
65
244047
3292
ami az első lépés az élet felé.
04:19
But 100 yearsévek after Darwin'sDarwin letterlevél,
66
247363
2258
Száz évvel Darwin levele után
04:21
deep-seamélytengeri hydrothermalHidrotermális ventsszellőzőnyílások, or hotforró ventsszellőzőnyílások,
were discoveredfelfedezett in the oceanóceán.
67
249645
4175
mélytengeri hidrotermális kürtőket,
forró kürtőket fedeztek fel az óceánban.
04:25
And these are alsois chemicalkémiai factoriesgyárak.
68
253844
2309
Ezek is vegyi üzemek.
04:28
This one is locatedtalálható alongmentén
the TongaTonga volcanicvulkanikus arcív,
69
256177
3550
Ez a Tonga-szigetek mentén,
a Csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik,
04:31
1,100 metersméter belowlent seatenger levelszint
in the PacificCsendes-óceáni OceanÓceán.
70
259751
4501
1100 méterrel a tengerfelszín alatt,
az óceánban.
04:37
The blackfekete smokefüst that you see billowinggomolygó
out of these chimneylikea chimneylike structuresszerkezetek
71
265560
3698
A fekete füst, amit felszállni látunk
a kéményszerű struktúrákból,
04:41
is alsois mineral-richásványi anyagokban gazdag fluidfolyadék,
72
269282
1817
szintén ásványokban gazdag folyadék,
04:43
whichmelyik is beinglény fedmegetetett off by bacteriabaktériumok.
73
271123
2892
amelyből baktériumok táplálkoznak.
04:46
And sincemivel the discoveryfelfedezés
of these deep-seamélytengeri ventsszellőzőnyílások,
74
274967
2268
A mélytengeri kürtők felfedezése óta
04:49
the favoredkedvelt scenarioforgatókönyv for an origineredet of life
has been in the oceanóceán.
75
277259
4257
az életet szeretik
az óceánokból származtatni.
04:54
And this is for good reasonok:
76
282091
1583
Jó ok van erre:
04:57
deep-seamélytengeri ventsszellőzőnyílások are well-knownjól ismert
in the ancientősi rockszikla recordrekord,
77
285118
3309
a mélytengeri kürtők
jól ismertek az ősi kőzetrekordban.
05:00
and it's thought that the earlykorai EarthFöld
had a globalglobális oceanóceán
78
288451
3065
Úgy tartják, hogy a Földet
egy világóceán borította,
05:03
and very little landföld surfacefelület.
79
291540
2752
és csak igen kicsiny
része volt szárazföld.
05:06
So the probabilityvalószínűség that deep-seamélytengeri ventsszellőzőnyílások
were abundantbőséges on the very earlykorai EarthFöld
80
294316
4705
Annak eshetősége, hogy a mélytengeri
kürtők gyakoriak voltak a korai Földön,
05:11
fitsgörcsök well with an origineredet of life
81
299045
2479
jól összevág azzal, hogy az élet eredetét
05:13
in the oceanóceán.
82
301548
1280
az óceánban kell keresnünk.
05:16
HoweverAzonban ...
83
304233
1150
Azonban...
05:18
our researchkutatás in the PilbaraPilbara
provideselőírja and supportstámogatja a
84
306503
4154
Pilbarán végzett kutatásaink
egy másmilyen alternatívát
05:22
an alternativealternatív perspectivetávlati.
85
310681
2262
vetnek fel és támasztanak alá.
05:25
After threehárom yearsévek, finallyvégül, we were
ableképes to showelőadás that, in facttény,
86
313590
5899
Három év után végre ki tudtuk mutatni,
05:31
our little rockszikla was geyseritegeyserite.
87
319513
3378
hogy a mi kis kövünk valóban gejzerit.
05:34
So this conclusionkövetkeztetés suggestedjavasolt
not only did hotforró springsrugók existlétezik
88
322915
4069
Ez pedig nemcsak azt sugallja,
hogy léteztek hőforrások
05:39
in our 3.5 billion-year-oldmilliárd éves
volcanovulkán in the PilbaraPilbara,
89
327008
4056
a mi 3,5 milliárd éves
pilbarai vulkánunkban,
05:43
but it pushedmeglökött back evidencebizonyíték for life
livingélő on landföld in hotforró springsrugók
90
331088
6358
de bizonyítékot is találtunk rá
a Föld geológiai rekordjában,
05:49
in the geologicalgeológiai recordrekord of EarthFöld
91
337470
2239
hogy volt élet a szárazföld hőforrásaiban
05:51
by threehárom billionmilliárd, ezermillió yearsévek.
92
339733
3908
hárommilliárd évvel ezelőtt.
05:56
And so, from a geologicalgeológiai perspectivetávlati,
93
344818
3424
És így, geológiai szemszögből
Darwin meleg tavacskája
06:00
Darwin'sDarwin warmmeleg little pondtavacska
is a reasonableésszerű origin-of-lifeaz élet eredete candidatejelölt.
94
348266
6850
észszerű jelölt az élet eredetére.
06:09
Of coursetanfolyam, it's still debatablevitatható
how life begankezdett on EarthFöld,
95
357174
3567
Persze még mindig vita tárgya,
hogyan keletkezett az élet a Földön.
06:12
and it probablyvalószínűleg always will be.
96
360765
2458
Valószínűleg az is lesz mindig.
06:15
But it is clearegyértelmű that it's flourishedvirágzott;
97
363247
2556
De az világos, hogy virágzott,
egyre újabb formái jelentek meg,
06:17
it has diversifiedváltozatos,
98
365827
1360
06:19
and it has becomeválik ever more complexösszetett.
99
367211
2526
és egyre bonyolultabbá vált.
06:21
EventuallyVégül, it reachedelért
the agekor of the humanemberi,
100
369761
3322
Végül elérkezett az ember korszakához,
06:25
a speciesfaj that has begunmegkezdett
to questionkérdés its ownsaját existencelétezés
101
373107
3626
ahhoz a fajéhoz, amely kérdéseket
tesz fel saját létezéséről
06:28
and the existencelétezés of life elsewheremáshol:
102
376757
2862
és magáról az életről:
06:32
Is there a cosmickozmikus communityközösség
waitingvárakozás to connectkapcsolódni with us,
103
380595
3137
Létezik-e olyan kozmikus társadalom,
mely arra vár, hogy kapcsolatba kerüljünk,
06:35
or are we all there is?
104
383756
2403
vagy egyedül vagyunk?
06:38
A cluenyom to this puzzlekirakós játék again
comesjön from the ancientősi rockszikla recordrekord.
105
386876
4488
Ehhez a rejtvényhez ugyancsak adnak
fogódzót az ősi kőzetrekordok.
06:44
At about 2.5 billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt,
106
392316
2260
Bizonyítékaink vannak rá,
06:46
there is evidencebizonyíték that bacteriabaktériumok
had begunmegkezdett to producegyárt oxygenoxigén,
107
394600
4847
hogy kb. 2,5 milliárd évvel ezelőtt
a baktériumok oxigént kezdtek termelni,
06:51
kindkedves of like plantsnövények do todayMa.
108
399471
2269
valahogy úgy, ahogy manapság a növények.
06:53
GeologistsA geológusok referutal to
the periodidőszak that followedmajd
109
401764
2471
A geológusok úgy említik
az ezt követő időszakot,
06:56
as the Great OxidationOxidációs EventEsemény.
110
404259
2662
mint a "nagy oxidációs eseményt".
06:59
It is impliedhallgatólagos from rockssziklák
calledhívott bandedsávos ironVas formationsformációk,
111
407436
4658
Erre utal az úgynevezett
sávos vasércformáció,
07:04
manysok of whichmelyik can be observedmegfigyelt as
hundreds-of-meter-thicktöbb száz méter vastag packagescsomagok of rockszikla
112
412118
5140
ez általában több száz méter vastag
kőzetcsoportokban figyelhető meg,
07:09
whichmelyik are exposedkitett in gorgesszorosok
113
417282
2161
olyan kanyonokban előbukkanva,
07:11
that carvefarag theirazok way throughkeresztül
the KarijiniKarijini NationalNemzeti ParkPark
114
419467
3370
amelyek a Nyugat-ausztráliai
Karijini Nemzeti Parkon keresztül
07:14
in WesternWestern AustraliaAusztrália.
115
422861
1759
vájtak utat maguknak.
07:17
The arrivalérkezés of freeingyenes oxygenoxigén allowedengedélyezett
two majorJelentősebb changesváltoztatások to occurelőfordul on our planetbolygó.
116
425160
4367
A szabad oxigén megjelenése két jelentős
változást tett lehetővé bolygónkon.
07:21
First, it allowedengedélyezett complexösszetett life to evolvefejlődik.
117
429551
3490
Először is: az összetett
élet kifejlődését.
07:25
You see, life needsigények oxygenoxigén
to get bignagy and complexösszetett.
118
433065
3950
Az életnek oxigénre van szüksége,
hogy nagy és összetett legyen.
07:29
And it producedelőállított the ozoneózon layerréteg,
whichmelyik protectsvédi a modernmodern life
119
437730
3014
Ózonréteget is létrehozott,
ami megvédi a modern életet
07:32
from the harmfulkáros effectshatások
of the sun'snap UVBUVB radiationsugárzás.
120
440768
3569
a Nap ultraibolya sugárzásának
káros hatásaitól.
07:36
So in an ironicIronikus twistcsavar, microbialmikrobiális life
madekészült way for complexösszetett life,
121
444837
4961
Meglepő fordulatként a mikrobiális élet
utat nyitott az összetett élet számára,
07:41
and in essencelényeg, relinquishedlemondott
its three-billion-year3 000 000 000-év reignuralkodása
122
449822
3633
és lényegében feladta
hárommilliárd éves egyeduralmát
07:45
over the planetbolygó.
123
453479
1174
a bolygó felett.
07:47
TodayMa, we humansemberek digás up
fossilizedmegkövesedett complexösszetett life
124
455161
3594
Mi, emberek manapság leásunk
a fosszilis komplex élet után,
07:50
and burnéget it for fuelüzemanyag.
125
458779
1462
majd elégetjük tüzelőként.
07:53
This practicegyakorlat pumpsszivattyúk vasthatalmas amountsösszegek
of carbonszén dioxidedioxid into the atmospherelégkör,
126
461154
4389
Ezzel szén-dioxiodot juttatunk
a légkörbe fölös mennyiségben,
07:57
and like our microbialmikrobiális predecessorselődök,
127
465567
2451
és mikrobiális elődeinkhez hasonlóan
08:00
we have begunmegkezdett to make
substantiallényeges changesváltoztatások to our planetbolygó.
128
468042
3442
alapvető változásokat kezdünk
előidézni bolygónkon.
08:04
And the effectshatások of those
are encompassedrészt vett by globalglobális warmingmelegítés.
129
472889
3669
Ennek egyik következménye
a globális felmelegedés.
08:10
UnfortunatelySajnos, the ironicIronikus twistcsavar here
could see the demisekimúlását of humanityemberiség.
130
478793
5174
Sajnos a nem várt fordulat
az emberiség pusztulását jelentheti.
08:16
And so maybe the reasonok
we aren'tnem connectingösszekötő with life elsewheremáshol,
131
484420
3959
Lehetséges, hogy azért nem kerülünk
kapcsolatba másutt létező élettel,
08:20
intelligentintelligens life elsewheremáshol,
132
488403
2033
más intelligens lénnyel,
08:22
is that onceegyszer it evolvesfejlődik,
133
490460
2083
mert ha egyszer kialakul az értelmes élet,
08:24
it extinguisheskialszik itselfmaga quicklygyorsan.
134
492567
2747
gyorsan megsemmisíti önmagát.
08:28
If the rockssziklák could talk,
135
496153
1901
Ha a kövek beszélni tudnának,
08:30
I suspectgyanúsított they mightesetleg say this:
136
498078
3022
szerintem azt mondanák:
08:34
life on EarthFöld is preciousértékes.
137
502345
2844
a földi élet értékes.
08:38
It is the producttermék of
fournégy or so billionmilliárd, ezermillió yearsévek
138
506697
4387
A Föld és az élet közti,
08:43
of a delicatefinom and complexösszetett co-evolutionkoevolúciós
139
511108
4704
nagyjából négymilliárd éves,
08:47
betweenközött life and EarthFöld,
140
515836
2513
érzékeny és bonyolult
együttfejlődés eredménye,
08:50
of whichmelyik humansemberek only representképvisel
the very last speckSpeck of time.
141
518373
5284
amelyben az ember csak
a legutolsó pillanatban jelent meg.
08:57
You can use this informationinformáció
as a guideútmutató or a forecastelőrejelzés --
142
525473
4268
Ez az információ kalauzként
és előrejelzésként is szolgálhat,
09:01
or an explanationmagyarázat as to why it seemsÚgy tűnik,
so lonelymagányos in this partrész of the galaxygalaktika.
143
529765
5199
vagy magyarázat lehet arra, miért tűnik
oly magányosnak a galaxisnak ez a része.
09:08
But use it to gainnyereség some perspectivetávlati
144
536629
3689
Használjuk arra, hogy legyen valami képünk
09:13
about the legacyörökség that you
want to leaveszabadság behindmögött
145
541166
4752
az örökségről, melyet
magunk mögött akarunk hagyni
09:17
on the planetbolygó that you call home.
146
545942
4649
azon a bolygón, amit
otthonunknak nevezünk!
09:24
Thank you.
147
552083
1249
Köszönöm.
09:25
(ApplauseTaps)
148
553356
3540
(Taps)
Translated by Maria Ruzsane Cseresnyes
Reviewed by Andrea Vida

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tara Djokic - Astrobiologist
Tara Djokic discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land.

Why you should listen

Tara Djokic observes the world through the lens of geology and astrobiology. During her studies as a geology graduate student, she discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land -- pushing back the record of land-based hot springs on Earth by approximately three billion years and supporting Darwin's theory that life may have started in some "warm little pond." Djokic's discoveries have also been used to help guide the search for life elsewhere in our solar system. She was involved in the third and fourth "Site Selection Workshops" for the NASA Mars2020 Rover, which is due to launch in July-August, 2020.

Djokic's scientific passions are equal to her passion for sharing knowledge. During her graduate studies, she designed and developed an immersive virtual field trip (VFT) that has been used to teach astrobiology at UNSW Sydney since 2016. Her geological research also led to her involvement in the IMAX documentary The Story of Earth, which (as its title suggests) illustrates Earth's approximately 4.6-billion-year history. She is a seeker of knowledge and believes all people should be encouraged to be curious about our world.

More profile about the speaker
Tara Djokic | Speaker | TED.com