ABOUT THE SPEAKER
Tara Djokic - Astrobiologist
Tara Djokic discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land.

Why you should listen

Tara Djokic observes the world through the lens of geology and astrobiology. During her studies as a geology graduate student, she discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land -- pushing back the record of land-based hot springs on Earth by approximately three billion years and supporting Darwin's theory that life may have started in some "warm little pond." Djokic's discoveries have also been used to help guide the search for life elsewhere in our solar system. She was involved in the third and fourth "Site Selection Workshops" for the NASA Mars2020 Rover, which is due to launch in July-August, 2020.

Djokic's scientific passions are equal to her passion for sharing knowledge. During her graduate studies, she designed and developed an immersive virtual field trip (VFT) that has been used to teach astrobiology at UNSW Sydney since 2016. Her geological research also led to her involvement in the IMAX documentary The Story of Earth, which (as its title suggests) illustrates Earth's approximately 4.6-billion-year history. She is a seeker of knowledge and believes all people should be encouraged to be curious about our world.

More profile about the speaker
Tara Djokic | Speaker | TED.com
TEDxSydney

Tara Djokic: This ancient rock is changing our theory on the origin of life

Tara Djokic: O rocă străveche schimbă teoria asupra originii vieții

Filmed:
1,892,611 views

Unde și cum a apărut viața pe Pământ, mai precis? Mult timp, oamenii de știință au crezut că viața a apărut acum trei miliarde de ani în ocean, până când astrobiologul Tara Djokic și echipa ei au făcut o descoperire surprinzătoare în deșertul din vestul Australiei. Aflați cum o rocă străveche, găsită lângă un lac vulcanic termal, ne schimbă total perspectiva asupra enigmei apariției vieții pe Pământ.
- Astrobiologist
Tara Djokic discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The EarthPământ is 4.6 billionmiliard yearsani oldvechi,
0
1123
4749
Pământul are 4,6 miliarde de ani,
00:17
but a humanuman lifetimedurata de viață oftende multe ori lastsdurează
for lessMai puțin than 100 yearsani.
1
5896
4701
iar o viață de om
adesea are mai puțin de 100 de ani.
00:23
So why careîngrijire about
the historyistorie of our planetplanetă
2
11191
3317
Așadar, de ce ne-ar păsa
de istoria acestei planete,
00:26
when the distantîndepărtat pasttrecut seemspare
so inconsequentialneînsemnate to everydayin fiecare zi life?
3
14532
5857
când trecutul ei îndepărtat pare atât
de neimportant pentru realitatea de acum?
00:32
You see, as fardeparte as we can tell,
4
20849
2118
Vedeți, după știința noastră,
00:34
EarthPământ is the only planetplanetă
in our solarsolar systemsistem
5
22991
3235
Pământul este singura planetă
din sistemul nostru solar
00:38
knowncunoscut to have sparkeda stârnit life,
6
26250
2509
pe care a apărut viața,
00:40
and the only systemsistem ablecapabil to providefurniza
life supporta sustine for humanuman beingsființe.
7
28783
5399
și este singurul sistem capabil
să întrețină viața ființelor umane.
00:46
So why EarthPământ?
8
34763
1253
De ce tocmai Pământul?
00:48
We know EarthPământ is uniqueunic
for havingavând platefarfurie tectonicstectonică,
9
36731
3378
Știm că Pământul este unic
pentru mișcarea plăcilor sale tectonice,
00:52
liquidlichid waterapă on its surfacesuprafaţă
10
40133
1553
apa în stare lichidă la suprafață,
00:53
and an oxygen-richbogate în oxigen atmosphereatmosfera.
11
41710
2277
și o atmosferă bogată în oxigen.
00:56
But this has not always been the casecaz,
12
44457
2318
Dar lucrurile nu au stat așa dintotdeauna,
00:58
and we know this because ancientvechi rocksroci
have recordedînregistrate the pivotalpivot momentsmomente
13
46799
4841
și știm asta deoarece rocile străvechi
au imprimate în ele momentele cruciale
01:03
in Earth'sPământului planetaryplanetar evolutionevoluţie.
14
51664
2810
în evoluția planetei noastre.
01:07
And one of the bestCel mai bun placeslocuri
to observeobserva those ancientvechi rocksroci
15
55653
2983
Unul dintre cele mai bune locuri
de studiere a acestor roci
01:10
is in the PilbaraPilbara of WesternWestern AustraliaAustralia.
16
58660
3473
este regiunea Pilbara
din vestul Australiei.
01:15
The rocksroci here are 3.5 billionmiliard yearsani oldvechi,
17
63494
4500
Rocile de aici
au 3,5 miliarde de ani vechime,
01:20
and they containconține some of the oldestmai vechi
evidenceevidență for life on the planetplanetă.
18
68018
4606
și conțin unele dintre cele mai vechi
dovezi ale vieții pe Pământ.
01:25
Now, oftende multe ori when we think of earlydin timp life,
19
73298
2415
De obicei, când vine vorba
de începuturile vieții,
01:27
we mightar putea imagineimagina a stegosaurusStegosaurus
20
75737
3218
ne gândim la stegozauri,
01:30
or maybe a fishpeşte crawlingcrawling ontope landteren.
21
78979
3429
sau poate la un pește
care s-a târât pe pământ.
01:35
But the earlydin timp life that I'm talkingvorbind about
22
83012
2228
Dar începuturile vieții
la care mă refer eu
01:37
is simplesimplu microscopicmicroscopice life, like bacteriabacterii.
23
85264
3925
sunt formele de viață microscopice,
cum ar fi bacteriile.
01:41
And theiral lor fossilsfosile are oftende multe ori preservedconservate
as layeredstratificat rockstâncă structuresstructuri,
24
89745
3985
Fosilele acestora s-au conservat
în formațiuni geologice stratificate,
01:45
calleddenumit stromatolitesstromatolite.
25
93754
2134
denumite stromatoliți.
01:48
This simplesimplu formformă of life
is almostaproape all we see in the fossilfosil recordrecord
26
96515
4967
Aceste forme de viață primare
sunt singurele dovezi pe care le avem
pentru primele trei miliare de ani
de la apariția vieții pe Pământ.
01:53
for the first threeTrei billionmiliard yearsani
of life on EarthPământ.
27
101506
4131
01:58
Our speciesspecie can only be tracedurmărite
back in the fossilfosil recordrecord
28
106256
3455
Dovezile paleontologice
despre existența speciei noastre
02:01
to a fewpuțini hundredsută thousandmie yearsani agoîn urmă.
29
109735
2508
au o vechime
de numai câteva sute de mii de ani.
02:04
We know from the fossilfosil recordrecord,
30
112267
1965
Din studiul fosilelor
02:06
bacteriabacterii life had grabbedapucat
a strongputernic footholdSprijin
31
114256
4050
știm că bacteriile
erau deja larg răspândite
02:10
by about 3.5 to fourpatru billionmiliard yearsani agoîn urmă.
32
118330
3376
acum aproximativ 3,5-4 miliarde de ani.
02:14
The rocksroci oldermai batran than this
have been eitherfie destroyeddistrus
33
122316
3639
Rocile mai vechi de atât
fie au fost distruse,
02:17
or highlyextrem de deformeddeformat
throughprin platefarfurie tectonicstectonică.
34
125979
3131
fie au fost profund deformate
de mișcările plăcilor tectonice.
02:21
So what remainsrămășițe a missingdispărut
piecebucată of the puzzlepuzzle
35
129550
2437
Rămâne deci această piesă lipsă în puzzle,
02:24
is exactlyexact when and how
life on EarthPământ begana început.
36
132011
4964
respectiv când și cum, mai precis,
a apărut viața pe Pământ.
02:31
Here again is that ancientvechi
volcanicvulcanic landscapepeisaj in the PilbaraPilbara.
37
139086
3576
Iată din nou acest peisaj vulcanic
străvechi din Pilbara.
02:35
Little did I know that our researchcercetare here
would providefurniza anothero alta cluecheie
38
143075
4827
Nici nu-mi imaginam că cercetările noastre
de aici ne vor furniza un nou indiciu
02:39
to that origin-of-lifeoriginea vieții puzzlepuzzle.
39
147926
2365
cu privire la originea vieții.
02:42
It was on my first fieldcamp tripexcursie here,
40
150871
2110
Era prima mea deplasare în teren,
02:45
towardspre the endSfârşit of a fulldeplin,
long weeksăptămână mappingcartografiere projectproiect,
41
153005
4145
la finalul unui lung și obositor
proiect de cartografiere,
02:49
that I camea venit acrosspeste something
rathermai degraba specialspecial.
42
157174
2987
când am descoperit ceva neobișnuit.
02:53
Now, what probablyprobabil looksarată like
a bunchbuchet of wrinklywrinkly oldvechi rocksroci
43
161026
3607
Ceea ce pare o grămadă de roci străvechi,
pline de striații,
02:56
are actuallyde fapt stromatolitesstromatolite.
44
164657
2013
sunt de fapt stromatoliți.
02:58
And at the centercentru of this moundmovilă
was a smallmic, peculiarciudat rockstâncă
45
166694
4127
Iar în centrul acestei movile
era o rocă mică, ciudată,
03:02
about the sizemărimea of a child'scopilului handmână.
46
170845
2678
cam cât mâna unui copilaș.
03:06
It tooka luat sixşase monthsluni before we inspectedinspectate
this rockstâncă undersub a microscopemicroscop,
47
174144
4898
A durat șase luni până să reușim
să inspectăm roca la microscop.
03:11
when one of my mentorsmentori
at the time, MalcolmMalcolm WalterWalter,
48
179066
2616
Unul dintre mentorii mei
de la acea vreme, Malcolm Walter,
03:13
suggestedsugerat the rockstâncă resembledsemăna cu geyseritegeyserite.
49
181706
3860
a sugerat că roca seamănă cu un gheizerit.
03:18
GeyseriteGeyserite is a rockstâncă typetip that only formsformulare
50
186034
3508
Gheizeritul e un tip de rocă
ce se formează
03:21
in and around the edgesmargini
of hotFierbinte springarc poolspiscine.
51
189566
4128
doar înăuntrul și pe marginea
izvoarelor termale.
03:26
Now, in orderOrdin for you to understanda intelege
the significancesemnificaţie of geyseritegeyserite,
52
194165
3482
Ca să înțelegeți importanța gheizeritului,
03:29
I need to take you back
a couplecuplu of centuriessecole.
53
197671
4151
o să mă întorc
cu vreo două sute de ani în urmă.
03:35
In 1871, in a letterscrisoare
to his friendprieten JosephIosif HookerProstituata,
54
203464
4052
În 1871, într-o scrisoare
către prietenul său, Joseph Hooker,
03:39
CharlesCharles DarwinDarwin suggestedsugerat:
55
207540
1806
Charles Darwin sugera:
03:42
"What if life starteda început
in some warmcald little pondlac
56
210183
3721
„Și dacă viața a început undeva
într-o apă călduță,
03:45
with all sortfel of chemicalschimicale
57
213928
2119
în care se găseau
tot felul de elemente chimice
03:48
still readygata to undergosunt supuse
more complexcomplex changesschimbări?"
58
216071
4272
gata să treacă prin transformări
mai complexe?”
03:52
Well, we know of warmcald little pondsiazuri.
We call them "hotFierbinte springsizvoare."
59
220883
3083
Acum știm că există „ape călduțe”.
Le numim izvoare termale.
03:55
In these environmentsmedii, you have hotFierbinte waterapă
60
223990
2330
Într-un astfel de mediu, apa fierbinte
03:58
dissolvingdizolvarea mineralsminerale
from the underlyingcare stau la baza rocksroci.
61
226344
3015
dizolvă mineralele
din rocile peste care trece.
04:02
This solutionsoluţie mixesAmestecuri with organicorganic compoundscompuşi
62
230295
5059
Soluția rezultată se amestecă
cu compuși organici
04:07
and resultsrezultate in a kinddrăguț of chemicalchimic factoryfabrică,
63
235378
2631
și devine o mini-fabrică chimică
04:10
whichcare researcherscercetători have shownafișate
can manufacturefabricare simplesimplu cellularcelular structuresstructuri
64
238033
5990
ce s-a demonstrat că e capabilă
să creeze structuri celulare primare,
04:16
that are the first stepspași towardspre life.
65
244047
3292
care reprezintă primii pași
în apariția vieții.
04:19
But 100 yearsani after Darwin'sLui Darwin letterscrisoare,
66
247363
2258
La o sută de ani
după scrisoarea lui Darwin,
04:21
deep-seaAdâncime hydrothermaloxid de zircon ventsVents, or hotFierbinte ventsVents,
were discovereddescoperit in the oceanocean.
67
249645
4175
au fost descoperite guri hidrotermale
pe fundul oceanelor.
04:25
And these are alsode asemenea chemicalchimic factoriesfabrici.
68
253844
2309
Și ele pot funcționa
ca niște mini-fabrici chimice.
04:28
This one is locatedsituat alongde-a lungul
the TongaTonga volcanicvulcanic arcarc,
69
256177
3550
Aceasta se află
pe lângă lanțul vulcanic Tonga,
04:31
1,100 metersmetri belowde mai jos seamare levelnivel
in the PacificPacific OceanOcean.
70
259751
4501
la 1.100 de metri adâncime,
în Oceanul Pacific.
04:37
The blacknegru smokefum that you see billowingtălăzuire
out of these chimneylikechimneylike structuresstructuri
71
265560
3698
Fumul negru pe care-l vedeți
ieșind din aceste conuri
04:41
is alsode asemenea mineral-richbogate în minerale fluidlichid,
72
269282
1817
e și el un fluid plin de minerale,
04:43
whichcare is beingfiind fedhrănit off by bacteriabacterii.
73
271123
2892
și e întreținut de bacterii.
04:46
And sincede cand the discoverydescoperire
of these deep-seaAdâncime ventsVents,
74
274967
2268
De la descoperirea
acestor guri hidrotermale
04:49
the favoredfavorizat scenarioscenariu for an originorigine of life
has been in the oceanocean.
75
277259
4257
originea vieții în mediul marin
a devenit teoria preferată.
04:54
And this is for good reasonmotiv:
76
282091
1583
Și pe bună dreptate:
04:57
deep-seaAdâncime ventsVents are well-knownbine-cunoscut
in the ancientvechi rockstâncă recordrecord,
77
285118
3309
gurile hidrotermale
au o origine străveche,
05:00
and it's thought that the earlydin timp EarthPământ
had a globalglobal oceanocean
78
288451
3065
și se presupune că Pământul preistoric
avea un ocean primordial,
05:03
and very little landteren surfacesuprafaţă.
79
291540
2752
și prea puțină suprafață terestră.
05:06
So the probabilityprobabilitate that deep-seaAdâncime ventsVents
were abundantabundent on the very earlydin timp EarthPământ
80
294316
4705
Deci probabilitatea ca Pământul preistoric
să fi avut numeroase guri hidrotermale
05:11
fitsse potrivește well with an originorigine of life
81
299045
2479
încurajează ideea apariției vieții
05:13
in the oceanocean.
82
301548
1280
în ocean.
05:16
HoweverCu toate acestea ...
83
304233
1150
Și totuși,
05:18
our researchcercetare in the PilbaraPilbara
providesprevede and supportssprijină
84
306503
4154
cercetările noastre în Pilbara
oferă și sprijină
05:22
an alternativealternativă perspectiveperspectivă.
85
310681
2262
o teorie alternativă.
05:25
After threeTrei yearsani, finallyin sfarsit, we were
ablecapabil to showspectacol that, in factfapt,
86
313590
5899
În sfârșit, după trei ani,
am putut confirma
05:31
our little rockstâncă was geyseritegeyserite.
87
319513
3378
că mica noastră rocă era gheizerit.
05:34
So this conclusionconcluzie suggestedsugerat
not only did hotFierbinte springsizvoare existexista
88
322915
4069
Această descoperire confirma
nu doar existența izvoarelor termale
05:39
in our 3.5 billion-year-oldde miliarde de ani
volcanovulcan in the PilbaraPilbara,
89
327008
4056
în vulcanul nostru vechi
de 3,5 miliarde de ani din Pilbara,
05:43
but it pushedîmpins back evidenceevidență for life
livingviaţă on landteren in hotFierbinte springsizvoare
90
331088
6358
ci și faptul că a existat viață pe uscat,
în aceste izvoare termale,
05:49
in the geologicalgeologic recordrecord of EarthPământ
91
337470
2239
în istoria geologică a Pământului
05:51
by threeTrei billionmiliard yearsani.
92
339733
3908
de trei miliarde de ani.
05:56
And so, from a geologicalgeologic perspectiveperspectivă,
93
344818
3424
Astfel, dintr-o perspectivă geologică,
06:00
Darwin'sLui Darwin warmcald little pondlac
is a reasonablerezonabil origin-of-lifeoriginea vieții candidatecandidat.
94
348266
6850
apa călduță al lui Darwin
poate fi o explicație verosimilă
a originii vieții pe Pământ.
06:09
Of coursecurs, it's still debatablediscutabil
how life begana început on EarthPământ,
95
357174
3567
Firește, felul cum a apărut efectiv viața
pe Pământ e încă subiect de discuție,
06:12
and it probablyprobabil always will be.
96
360765
2458
și probabil așa va fi mereu.
06:15
But it is clearclar that it's flourishedînflorit;
97
363247
2556
Rămâne indiscutabil, însă,
faptul că ea a înflorit,
06:17
it has diversifieddiversificat,
98
365827
1360
s-a diversificat,
06:19
and it has becomedeveni ever more complexcomplex.
99
367211
2526
a devenit foarte complexă.
06:21
EventuallyÎn cele din urmă, it reachedatins
the agevârstă of the humanuman,
100
369761
3322
Într-un final, s-a ajuns la specia umană,
06:25
a speciesspecie that has begunînceput
to questionîntrebare its ownpropriu existenceexistenţă
101
373107
3626
o specie ce a început să-și pună întrebări
cu privire la propria existență,
06:28
and the existenceexistenţă of life elsewhereîn altă parte:
102
376757
2862
dar și la existența vieții în alte părți:
există oare o comunitate cosmică
ce așteaptă să intre în legătură cu noi,
06:32
Is there a cosmiccosmic communitycomunitate
waitingaşteptare to connectconectați with us,
103
380595
3137
06:35
or are we all there is?
104
383756
2403
sau suntem singuri în Univers?
06:38
A cluecheie to this puzzlepuzzle again
comesvine from the ancientvechi rockstâncă recordrecord.
105
386876
4488
Un posibil indiciu
îl găsim tot în rocile străvechi.
06:44
At about 2.5 billionmiliard yearsani agoîn urmă,
106
392316
2260
Acum aproximativ 2,5 miliarde de ani,
06:46
there is evidenceevidență that bacteriabacterii
had begunînceput to producelegume şi fructe oxygenoxigen,
107
394600
4847
avem dovezi că bacteriile
au început să producă oxigen,
06:51
kinddrăguț of like plantsplante do todayastăzi.
108
399471
2269
cam așa cum fac plantele astăzi.
06:53
GeologistsGeologi refertrimite to
the periodperioadă that followedurmat
109
401764
2471
Geologii au denumit
perioada imediat următoare
06:56
as the Great OxidationOxidare EventEveniment.
110
404259
2662
„Marea Oxigenare”,
06:59
It is impliedimplicite from rocksroci
calleddenumit bandedalternante ironfier formationsformaţiuni,
111
407436
4658
și e dovedită de prezența unor formațiuni
numite hematit roșu stratificat.
07:04
manymulți of whichcare can be observedobservate as
hundreds-of-meter-thicksute de metri grosime packagespachete of rockstâncă
112
412118
5140
Multe din ele, sub forma unor blocuri
de stâncă de sute de metri,
07:09
whichcare are exposedexpuse in gorgeschei
113
417282
2161
ce pot fi văzute în defileele
07:11
that carvea sculpta theiral lor way throughprin
the KarijiniKarijini NationalNaţionale ParkPark
114
419467
3370
din Parcul Național Karijini
07:14
in WesternWestern AustraliaAustralia.
115
422861
1759
din vestul Australiei.
07:17
The arrivalsosire of freegratuit oxygenoxigen allowedpermis
two majormajor changesschimbări to occuravea loc on our planetplanetă.
116
425160
4367
Apariția oxigenului a declanșat
două schimbări majore pe planetă.
07:21
First, it allowedpermis complexcomplex life to evolveevolua.
117
429551
3490
În primul rând, a facilitat
dezvoltarea formelor de viață complexe.
07:25
You see, life needsare nevoie oxygenoxigen
to get bigmare and complexcomplex.
118
433065
3950
Ca să se extindă și să se dezvolte,
viața are nevoie de oxigen.
07:29
And it producedprodus the ozoneozon layerstrat,
whichcare protectsprotejează modernmodern life
119
437730
3014
Apoi a produs stratul de ozon,
care ne protejează
07:32
from the harmfulnociv effectsefecte
of the sun'sde soare UVBUVB radiationradiație.
120
440768
3569
de efectele nocive ale razelor UV.
07:36
So in an ironicironic twistTwist, microbialmicrobian life
madefăcut way for complexcomplex life,
121
444837
4961
Deci, ironia sorții, viața microbiană
a făcut loc formelor de viață complexe
07:41
and in essenceesență, relinquishedrenunţat la
its three-billion-year3.000.000.000-anul reignDomnia
122
449822
3633
și practic a cedat dominația ei
de trei miliarde de ani
07:45
over the planetplanetă.
123
453479
1174
asupra acestei planete.
07:47
TodayAstăzi, we humansoameni digsăpa up
fossilizedfosilizat complexcomplex life
124
455161
3594
Astăzi, oamenii forează
după forme de viață complexe fosilizate
07:50
and burna arde it for fuelcombustibil.
125
458779
1462
și le folosesc drept combustibil.
07:53
This practicepractică pumpspompe vastvast amountssume
of carboncarbon dioxidebioxid into the atmosphereatmosfera,
126
461154
4389
Acest fapt duce la emisia unei cantități
imense de dioxid de carbon în atmosferă,
07:57
and like our microbialmicrobian predecessorspredecesorii,
127
465567
2451
și, exact ca strămoșii noștri, bacteriile,
08:00
we have begunînceput to make
substantialsubstanțial changesschimbări to our planetplanetă.
128
468042
3442
am început să aducem
modificări majore planetei.
08:04
And the effectsefecte of those
are encompassedCuprindea by globalglobal warmingîncălzire.
129
472889
3669
Efectele acestor modificări se reunesc
sub fenomenul de încălzire globală.
08:10
UnfortunatelyDin păcate, the ironicironic twistTwist here
could see the demisedeces of humanityumanitate.
130
478793
5174
Din nefericire, această ironie a sorții
ar putea însemna dispariția omului.
08:16
And so maybe the reasonmotiv
we aren'tnu sunt connectingconectarea with life elsewhereîn altă parte,
131
484420
3959
Și poate că de aceea nu putem crea
legături cu forme de viață extraterestre,
08:20
intelligentinteligent life elsewhereîn altă parte,
132
488403
2033
forme de viață inteligente.
08:22
is that onceo singura data it evolvesevoluează,
133
490460
2083
Pentru că astfel de forme de viață,
odată ce au evoluat,
08:24
it extinguishesStinge itselfîn sine quicklyrepede.
134
492567
2747
se autodistrug rapid.
08:28
If the rocksroci could talk,
135
496153
1901
Dacă rocile ar putea vorbi,
08:30
I suspectsuspect they mightar putea say this:
136
498078
3022
cred că ar spune așa:
08:34
life on EarthPământ is preciousprețios.
137
502345
2844
viața pe Pământ e prețioasă.
08:38
It is the productprodus of
fourpatru or so billionmiliard yearsani
138
506697
4387
E rezultatul a patru miliarde de ani
08:43
of a delicatedelicat and complexcomplex co-evolutionco-evoluție
139
511108
4704
de co-evoluție complexă, dar fragilă,
08:47
betweenîntre life and EarthPământ,
140
515836
2513
între formele de viață și Pământ,
08:50
of whichcare humansoameni only representreprezinta
the very last speckSpeck of time.
141
518373
5284
și în care specia umană
reprezintă doar ultima verigă.
08:57
You can use this informationinformație
as a guideghid or a forecastprognoză --
142
525473
4268
Puteți folosi această informație
ca pe un ghid, sau ca pe o predicție,
09:01
or an explanationexplicaţie as to why it seemspare
so lonelysinguratic in this partparte of the galaxygalaxie.
143
529765
5199
sau ca explicație pentru de ce ne simțim
așa de singuri în galaxia noastră.
09:08
But use it to gaincâştig some perspectiveperspectivă
144
536629
3689
Dar folosiți-o
și ca să fiți mai conștienți
09:13
about the legacymoştenire that you
want to leavepărăsi behindin spate
145
541166
4752
de moștenirea pe care vreți s-o lăsați
09:17
on the planetplanetă that you call home.
146
545942
4649
pe această planetă
pe care o considerați casa voastră.
09:24
Thank you.
147
552083
1249
Vă mulțumesc!
09:25
(ApplauseAplauze)
148
553356
3540
(Aplauze)
Translated by Mirona Sărăroiu
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tara Djokic - Astrobiologist
Tara Djokic discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land.

Why you should listen

Tara Djokic observes the world through the lens of geology and astrobiology. During her studies as a geology graduate student, she discovered direct evidence that indicates some of Earth's oldest life once thrived in hot springs on land -- pushing back the record of land-based hot springs on Earth by approximately three billion years and supporting Darwin's theory that life may have started in some "warm little pond." Djokic's discoveries have also been used to help guide the search for life elsewhere in our solar system. She was involved in the third and fourth "Site Selection Workshops" for the NASA Mars2020 Rover, which is due to launch in July-August, 2020.

Djokic's scientific passions are equal to her passion for sharing knowledge. During her graduate studies, she designed and developed an immersive virtual field trip (VFT) that has been used to teach astrobiology at UNSW Sydney since 2016. Her geological research also led to her involvement in the IMAX documentary The Story of Earth, which (as its title suggests) illustrates Earth's approximately 4.6-billion-year history. She is a seeker of knowledge and believes all people should be encouraged to be curious about our world.

More profile about the speaker
Tara Djokic | Speaker | TED.com