ABOUT THE SPEAKER
Romain Lacombe - Environmental entrepreneur
Romain Lacombe creates technology to track and forecast air quality levels in real time.

Why you should listen
With his environmental technology startup Plume Labs, inventor Romain Lacombe builds advanced technologies to help citizens measure, track, map and forecast the quality of the air they breathe. Plume's free app sends live smog alerts to help you take action against pollution. "Air quality is the first avoidable cause of death today," Lacombe says. "Yet no tech company or government agency is addressing it with our focus, resolve and citizen-centric approach." Lacombe's team is currently developing Flow, a wearable air-quality sensor that analyzes ambient air quality, alerting users as well as creating crowdsourced air-quality maps.
More profile about the speaker
Romain Lacombe | Speaker | TED.com
TED2018

Romain Lacombe: A personal air-quality tracker that lets you know what you're breathing

Romenas Lacombe: Asmeninis oro kokybės sekiklis, kuris pasako, kuo kvėpuoji

Filmed:
1,705,055 views

Kaip dažnai tu pagalvoji apie orą, kuriuo tu kvėpuoji? Turbūt nepakankamai, sako verslininkas ir TED Bendradarbis Romenas Lacombe. Jis pristato „Flow“: asmeninį oro kokybės sekiklį kuris telpa tavo rankoje ir stebi taršos lygius realiu laiku. Pamatyk kaip šis prietaisas gali tau padėti sekti ir suprasti taršą nuo gatvės iki gatvės, kas valandą – ir paskatinti tave imtis veiksmų, kad pagerintum savo sveikatą.
- Environmental entrepreneur
Romain Lacombe creates technology to track and forecast air quality levels in real time. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So for the pastpraeitis 12 yearsmetai,
0
917
2642
Paskutinius dvylika metų,
00:15
I've been obsessedapsėstas with this ideaidėja
1
3583
1601
aš esu apsėstas idėja,
00:17
that climateklimatas changekeisti
is an informationinformacija issueklausimas
2
5208
2975
kad klimato kaita
yra informacinė problema,
00:20
that computerskompiuteriai will help us fightkovoti.
3
8208
2226
su kuria mums padės kovoti kompiuteriai.
Aš ėjau nuo duomenų mokslo
iki klimato politikos tyrimų,
00:22
I wentnuėjo from dataduomenys sciencemokslas
to climateklimatas policypolitika researchtyrimai,
4
10458
2643
nuo technologijų
iki viešųjų paslaugų,
00:25
from techtech to publicvisuomenė servicepaslauga,
5
13125
1393
00:26
in pursuitsiekimas of better dataduomenys
6
14542
1934
ieškant geresnių duomenų,
00:28
to avoidvengti the wastedšvaistomi energyenergija,
resourcesištekliai, opportunitiesgalimybės
7
16500
3101
kad išvengtume iššvaistytos energijos,
resursų, galimybių,
00:31
that leadvadovauti to runawaypabėgti carbonanglis emissionsemisijos.
8
19625
2000
kurios veda prie nekontroliuojamų
anglies emisijų.
00:34
UntilIki one day, runningbėgimas in the streetsgatvėse
with a frienddraugas, it hitnukentėti me:
9
22333
3250
Kai vieną dieną, bėgiojant gatvėmis
su draugu, aš supratau:
00:38
the sametas pats carsautomobiliai, factoriesgamyklos, powergalia plantsaugalai
10
26792
3059
tie patys automobiliai,
fabrikai, jėgainės,
00:41
whosekurio emissionsemisijos are wreckingžlugimas
our climateklimatas over time
11
29875
3101
kurių emisijos žlugdo klimatą
po kurio laiko
00:45
alsotaip pat releaseišleisti harmfulkenksmingas, localvietinis pollutantsteršalų
12
33000
2851
irgi paleidžia kenkiančių,
vietinių teršalų,
kurie kelia grėsmę mūsų sveikatai
būtent čia ir dabar.
00:47
that threatenkelia grėsmę our healthsveikata
right here and right now.
13
35875
2393
Visą šį laiką aš buvau susikaupęs
ties ilgalaikiais pavojais ekologijai,
00:50
All this time I'd focusedsutelktas
on the long-termilgas terminas environmentalaplinkosauga riskrizika
14
38292
4226
00:54
when I should have been up in armsrankos
15
42542
1892
kai aš turėjau būti susirūpinęs
00:56
about the immediatenedelsiant healthsveikata impactpoveikis
of pollutantsteršalų in the airoras.
16
44458
3851
dėl tiesioginio
oro teršalų poveikio sveikatai.
01:00
AirOro pollutiontarša is a burningdeginimas
publicvisuomenė healthsveikata crisiskrizė.
17
48333
2518
Oro tarša yra kritinė
visuomenės sveikatos krizė.
01:02
It killsžudo sevenseptyni millionmln people everykiekvienas yearmetai,
18
50875
2601
Ji nužudo septynis
milijonus žmonių kasmet,
01:05
it costsišlaidos fivepenki trilliontrilijonas dollarsdoleriai
to the worldpasaulis economyekonomika
19
53500
4643
kainuoja penkis trilijonus dolerių
pasaulio ekonomikai,
01:10
and, worstblogiausia, it robsnetenka us
of our mostlabiausiai preciousbrangioji giftdovana,
20
58167
3934
ir, blogiausia, ji pavagia iš mūsų
pačią vertingiausią dovaną,
01:14
the yearsmetai in our livesgyvena:
21
62125
1768
mūsų gyvenimo metus:
01:15
sixšeši monthsmėnesių of life expectancytikimybė
in my hometownGimtasis miestas of ParisParyžius
22
63917
3684
šešis mėnesius nuo gyvenimo trukmės
mano gimtajame mieste – Paryžiuje,
01:19
and up to threetrys, fourketuri, fivepenki yearsmetai
in partsdalys of IndiaIndija and ChinaKinija.
23
67625
3726
ir iki trijų, keturių, penkių metų
Indijos ir Kinijos dalyse.
01:23
And in the US, more people diemirti
from carautomobilis exhaustišmetamųjų dujų than from carautomobilis accidentsavarijos.
24
71375
5458
Ir JAV, daugiau žmonių miršta
nuo išmetamųjų dujų nei nuo eismo įvykių.
01:30
So how do we protectapsaugoti
ourselvesmes patys from pollutiontarša?
25
78083
2542
Tai kaip mes turėtume save
apsaugoti nuo taršos?
01:33
The reasonpriežastis it's difficultsunku
is an informationinformacija gapatotrūkis.
26
81375
3226
Problema tokia sunki,
nes yra informacinė spraga.
01:36
We simplytiesiog lacktrūksta the dataduomenys
to understandsuprasti our exposurepoveikio.
27
84625
3268
Mums tiesiog trūksta duomenų,
kad suprastume kaip esame žalojami.
01:39
And that's because the way
we monitorstebėti airoras qualitykokybė todayšiandien
28
87917
3934
Tai yra todėl, nes kaip mes tikriname
savo oro kokybę šiandien,
01:43
is designedsuprojektuotas not to help people breathekvėpuoti
but to help governmentsvyriausybės governvaldyti.
29
91875
3976
yra skirta ne tam, kad geriau kvėpuotume,
o tam, kad vyriausybės geriau dirbtų.
01:47
MostDauguma majorpagrindinis citiesmiestai operatedirbti networkstinklai
of air-qualityoro kokybės monitoringstebėjimas stationsstotyse
30
95875
4184
Daugelis didesniųjų miestų naudoja
oro kokybę stebinčių stočių tinklus,
01:52
like this one in LondonLondonas,
31
100083
1268
kaip ši Londone,
01:53
to decidenuspręsti when to cutsupjaustyti trafficeismas
or when to shutUždaryti down factoriesgamyklos.
32
101375
3268
kad nuspręstų, kada stabdyti eismą
arba kada uždaryti fabrikus.
01:56
And these machinesmašinos
are like the computerskompiuteriai from the '60s
33
104667
3017
Ir šios mašinos
yra kaip kompiuteriai iš 60-ųjų,
01:59
that filledužpildytas entirevisa roomskambariai.
34
107708
1310
užpildantys kambarius.
02:01
They're incrediblyneįtikėtinai precisetikslus
but incrediblyneįtikėtinai largedidelis,
35
109042
4184
Jos yra nepaprastai tikslios,
bet nepaprastai didelės,
02:05
heavysunkus, costlybrangus --
36
113250
1684
sunkios, brangios –
02:06
so much that you can only deploydiegti
just a fewnedaug of them,
37
114958
2768
kad gali tik kelias iš jų išdėstyti,
02:09
and they cannotnegaliu movejudėti.
38
117750
1476
ir jos negali judėti.
02:11
So to governmentsvyriausybės,
airoras pollutiontarša looksatrodo like this.
39
119250
2434
Taigi, vyriausybėms
oro tarša atrodo taip.
02:13
But for the restpoilsis of us,
40
121708
1476
Bet likusiems,
02:15
airoras qualitykokybė looksatrodo like this.
41
123208
2601
oro kokybė atrodo taip.
02:17
It changespokyčiai all the time:
42
125833
1310
Ji pastoviai keičiasi:
02:19
hourvalandą by hourvalandą, streetgatvė by streetgatvė,
43
127167
1976
kas valandą,
nuo gatvės iki gatvės,
02:21
up to eightaštuoni timeslaikai
withinper a singlevienišas citymiestas blockblokuoti.
44
129167
2684
iki aštuonių kartų
viename miesto kvartale.
02:23
And even more from indoorpatalpose to outdoorlauko.
45
131875
2351
Ir dar daugiau nuo vidaus iki lauko.
02:26
So unlessnebent you happenatsitikti to be walkingvaikščioti
right nextKitas to one of those stationsstotyse,
46
134250
3601
Tai nebent jūs eitumėte
būtent prie vienos iš tokių stotelių,
02:29
they just cannotnegaliu tell you
what you breathekvėpuoti.
47
137875
2059
jos negali pasakyti,
kuo jūs kvėpuojate.
02:31
So what would environmentalaplinkosauga
protectionapsauga look like
48
139958
2268
Tai kaip atrodytų aplinkosauga,
02:34
if it was designedsuprojektuotas
for the ageamžius of the smartphoneišmanusis telefonas?
49
142250
2583
jei būtų pritaikyta
išmaniųjų telefonų amžiui?
02:37
So for the pastpraeitis threetrys yearsmetai,
50
145458
1518
Paskutinius tris metus,
02:39
my teamkomanda and I have been
buildingpastatas a technologytechnologija
51
147000
3559
mano komanda ir aš
kūrėme technologiją,
02:42
that helpspadeda you know what you breathekvėpuoti
52
150583
1726
kuri padeda žinoti,
kuo kvėpuojate,
02:44
and fitstinka in your handranka.
53
152333
1459
ir telpa į jūsų ranką.
02:46
FlowSrautas is a personalasmeninis air-qualityoro kokybės trackersekimo priemonė
that you can weardėvėti with you
54
154500
4226
„Flow“ yra asmeninis oro kokybės sekėjas,
kurį galima nešioti su savimi,
ant kuprinės, dviračio arba vežimėlio.
02:50
on a backpackkuprinė, a bikedviratis, a strollerVežimėlis.
55
158750
2809
02:53
It's packedsupakuotas with miniatureMiniatiūriniai sensorsjutikliai
56
161583
2018
Jis yra pilnas mažų sensorių,
02:55
that monitorstebėti the mostlabiausiai importantsvarbu
pollutantsteršalų in the airoras around you,
57
163625
3059
kurie stebi svarbiausius
teršalus aplink jus,
02:58
like nitrogenazoto oxidesOksidų,
58
166708
1685
kaip azoto oksidus,
išmetamąsias dujas,
03:00
the exhaustišmetamųjų dujų gasdujos from carsautomobiliai,
59
168417
1351
03:01
or particulatekietųjų dalelių matterklausimas
that getsgauna into your bloodstreamkraują
60
169792
2809
arba medžiagas,
kurios patenka į jūsų kraujo apytaką
ir sukelia insultus,
bei širdies problemas.
03:04
and createssukuria strokessmūgiai and heartširdis issuesProblemos.
61
172625
1934
03:06
Or volatilenepastovus organicekologiškas compoundsjunginiai,
62
174583
2518
Arba lakius organinius junginius,
03:09
the thousandstūkstančiai of chemicalschemikalai
in everydaykiekvieną dieną productsproduktai
63
177125
2309
tūkstančius chemikalų
kasdieniuose produktuose,
03:11
that we endgalas up breathingkvėpavimas.
64
179458
1601
kuriuos galų gale įkvepiame.
03:13
And that makesdaro this dataduomenys actionablenaudingos
65
181083
2060
Tai paverčia šiuos duomenis
funkcionaliais,
03:15
and helpspadeda you understandsuprasti
what you're breathingkvėpavimas
66
183167
2184
ir padeda suprasti, kuo jūs kvėpuojate,
pasakant kur ir kada
jus paveikė bloga oro kokybė,
03:17
by tellingsakydamas you where and when
you've been exposedeksponuotos to poorprastas airoras qualitykokybė,
67
185375
3809
03:21
and that way you can make
informedinformuotas decisionssprendimai
68
189208
2560
ir taip galite priimti
informuotus sprendimus,
03:23
to take actionveiksmas againstprieš pollutiontarša.
69
191792
1601
kad kovoti su tarša.
Galite keisti produktus,
naudojamus namie,
03:25
You can changekeisti the productsproduktai
you use at home,
70
193417
2101
galite rasti geriausią kelią,
ir važiuoti dviračiu į darbą,
03:27
you can find the bestgeriausia routemaršrutas
to cycleciklas to work,
71
195542
2351
03:29
you can runpaleisti when pollutiontarša is not peakingpakilimo
72
197917
2851
galite bėgti, kai tarša nėra didžiausia,
03:32
and you can find the bestgeriausia parkparkas
to bringatnešk your childrenvaikai out.
73
200792
2767
ir galite rasti geriausią parką,
kad atvestumėte savo vaikus.
03:35
Over time you buildstatyti better habitsįpročiai
to decreasemažinti your exposurepoveikio to pollutiontarša,
74
203583
3935
Po kurio laiko kuriasi geresni įpročiai,
kad sumažintiume taršos poveikį sau,
03:39
and by trackingstebėjimas airoras qualitykokybė around them,
75
207542
3392
sekdami oro kokybę aplink save,
03:42
cyclistsDviratininkų, commuterspriemiesčių, parentstėvai
76
210958
1851
dviratininkai, keleiviai, tėvai,
03:44
will alsotaip pat contributeprisidėti
to mappingkartografavimas airoras qualitykokybė in their citymiestas.
77
212833
3268
irgi prisidės prie oro kokybės
savo mieste, atvaizdavimo.
03:48
So we're buildingpastatas more than a deviceprietaisas,
78
216125
1809
Taigi, mes kuriame ne tik prietaisą,
03:49
but a communitybendruomenė.
79
217958
1518
bet ir bendruomenę.
03:51
And last summervasara,
80
219500
1268
Praėjusią vasarą,
mes siuntėme ankstyvus savo technologijos
prototipus šimtui savanorių Londone,
03:52
we sentišsiųstas earlyanksti prototypesprototipai of our technologytechnologija
to 100 volunteerssavanoriai in LondonLondonas,
81
220792
5476
03:58
and togetherkartu they mappedsusieti airoras qualitykokybė
82
226292
2976
ir kartu jie atvaizdavo oro kokybę
04:01
acrossvisoje 1,000 milesmylios of sidewalkšaligatvis
83
229292
2726
per tūkstantį šaligatvio mylių,
04:04
and 20 percentproc of all of centralcentrinis LondonLondonas.
84
232042
2267
ir dvidešimt procentų
viso centrinio Londono.
Mūsų tikslas dabar – išplėsti
šį darbą visame pasaulyje,
04:06
So our goaltikslas now is to scaleskalė
this work around the worldpasaulis,
85
234333
2685
04:09
to crowdsourceGeneruokite dataduomenys so we can mapžemėlapis
airoras qualitykokybė on everykiekvienas streetgatvė,
86
237042
3601
minių pagalba gauti oro kokybės duomenis
kiekvienoje gatvėje
04:12
to buildstatyti an unprecedentedbeprecedentis databaseduomenų bazė
87
240667
2142
ir sukurti precedento neturinčią
duomenų bazę,
04:14
so scientistsmokslininkai can researchtyrimai pollutiontarša,
88
242833
2393
kad mokslininkai galėtų tirti taršą,
04:17
and to empowersuteikti galios citizenspiliečiai,
civicpilietinis leaderslyderiai, policypolitika makersgamintojai
89
245250
4184
ir kad paskatintume piliečius,
jų lyderius, politikus,
04:21
to supportparama clean-airšvaraus oro policiespolitika for changekeisti.
90
249458
2542
palaikyti švaraus
oro politiką ir oro gerinimą.
04:25
Because this can and mustprivalo changekeisti.
91
253000
3851
Nes tai gali ir turi pasikeisti.
04:28
RememberPrisiminti cigarettescigarečių in barsbarai?
92
256875
2267
Prisimenate cigaretes baruose?
04:31
It tookpaėmė decadesdešimtmečius of lungplaučiai cancervėžys researchtyrimai
and second-handnaudotas smokingrūkymas studiesstudijos,
93
259166
4435
Tai užtruko dešimtmečius
plaučių vėžio ir pasyvaus rūkymo tyrimų,
galų gale mes pasiekėme persvaros tašką,
priėmėme rūkymo draudimų įstatymus.
04:35
but eventuallygaliausiai, we reachedpasiekė a tippingnulenkti pointtaškas
and we passedpraėjo smoking-banRūkymas-draudimas rūkyti lawsįstatymai.
94
263625
3684
04:39
We mustprivalo reachpasiekti the sametas pats tippingnulenkti pointtaškas
for airoras qualitykokybė and I believe we will.
95
267333
3810
Mes turime pasiekti tokį tašką
su oro kokybe ir aš tikiu, kad pasieksime.
Vien per paskutinius kelis metus,
04:43
In the pastpraeitis couplepora yearsmetai alonevienas,
96
271167
1767
vyriausybės rekordinėmis sumomis
nubaudė automobilių gamintojus,
04:44
governmentsvyriausybės have finedskirta bauda
carmakersautomobilių gamintojų recordįrašyti amountssumos
97
272958
2643
04:47
for cheatingsukčiavimas on emissionišmetamųjų teršalų standardsstandartus.
98
275625
1726
dėl emisijos standartų apgavysčių.
04:49
CitiesMiestai have passedpraėjo congestiongrūstis chargesmokesčiai
or builtpastatytas bikedviratis lanesjuostos --
99
277375
3518
Miestai patvirtino grūsčių mokesčius
arba statė dviračių takus –
04:52
like ParisParyžius that turnedPaaiškėjo this highwaygreitkelis,
100
280917
2684
kaip Paryžius,
kuris pavertė šį greitkelį,
04:55
right nextKitas to my home,
in the middleviduryje of the citymiestas,
101
283625
2309
prie mano namų, vidury miesto,
į krantinės parką.
04:57
into a waterfrontkrantinė parkparkas.
102
285958
1768
04:59
And now mayorsMerai around the worldpasaulis
are thinkingmąstymas of banninguždrausti dieseldyzelinas outrightvienakrypčius
103
287750
3684
Dabar merai visame pasaulyje
galvoja apie visišką dyzelino draudimą
05:03
by 2025, 2030, 2035.
104
291458
3042
iki 2025, 2030, 2035-ųjų.
Bet kaip galėtume eiti dar greičiau,
kiek gyvybių galėtume išsaugoti?
05:07
But how much fastergreičiau could we go,
how manydaug livesgyvena could we savesutaupyti?
105
295875
2958
05:12
TechnologyTechnologijos alonevienas
will not solveišspręsk climateklimatas changekeisti,
106
300042
3184
Vien technologijos nei
išspręs klimato kaitą,
05:15
norne will it make airoras pollutiontarša
disappearišnyks overnightper naktį.
107
303250
2934
nei privers oro taršą išnykti pernakt.
05:18
But it can make the qualitykokybė
of our airoras much more transparentskaidrus,
108
306208
4310
Bet jos gali praskaidrinti
mūsų oro kokybę,
ir jei mes galime paskatinti žmones
05:22
and if we can empowersuteikti galios people
109
310542
1434
05:24
to take actionveiksmas
to improvepagerinti their ownsavo healthsveikata,
110
312000
2143
imtis veiksmų,
kad pagerintų savo sveikatą
05:26
then togetherkartu we can actveikti
to bringatnešk an endgalas to our pollutiontarša.
111
314167
3583
tada kartu mes galime veikti,
kad galutinai sustabdytume taršą.
05:30
Thank you very much.
112
318375
1268
Ačiū labai.
05:31
(ApplausePlojimai)
113
319667
2083
(Aplodismentai)
Translated by Diana Kuklis
Reviewed by Andrius Družinis-Vitkus

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Romain Lacombe - Environmental entrepreneur
Romain Lacombe creates technology to track and forecast air quality levels in real time.

Why you should listen
With his environmental technology startup Plume Labs, inventor Romain Lacombe builds advanced technologies to help citizens measure, track, map and forecast the quality of the air they breathe. Plume's free app sends live smog alerts to help you take action against pollution. "Air quality is the first avoidable cause of death today," Lacombe says. "Yet no tech company or government agency is addressing it with our focus, resolve and citizen-centric approach." Lacombe's team is currently developing Flow, a wearable air-quality sensor that analyzes ambient air quality, alerting users as well as creating crowdsourced air-quality maps.
More profile about the speaker
Romain Lacombe | Speaker | TED.com