ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Dan Ariely: How to change your behavior for the better

Dan Ariely: Kaip pakeisti savo elgesį į gerąją pusę

Filmed:
2,371,042 views

Koks yra geriausias būdas priversti žmones pakeisti savo elgesį? Šioje juokingoje, informacijos kupinoje diskusijoje psichologas Dan Ariely aiškinasi, kodėl priimame blogus sprendimus net tada, kai žinome, kad neturėtume, ir aptaria keletą gudrybių, kurios galėtų priversti mus pasielgti teisingai (net jei tai padaryta dėl neteisingos priežasties).
- Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Sveiki.
00:12
Hisveikas.
0
952
1389
00:14
You mightgali have noticedpastebėjau
that I have halfpusė a beardbarzda.
1
2793
2390
Turbūt pastebėjot, kad turiu pusę barzdos.
00:17
It's not because I lostprarastas a betbet.
2
5603
2143
Tai ne todėl, kad pralošiau lažybas.
00:19
ManyDaug yearsmetai agoprieš, I was badlyblogai burnedsudegino.
3
7770
2953
Prieš daug metų buvau smarkiai nudegęs.
00:22
MostDauguma of my bodykūnas is coveredpadengtas with scarsrandai,
4
10747
2063
Didžioji mano kūno dalis padengta randais,
00:24
includingįskaitant the right sidepusė of my faceveidas.
5
12834
1848
įskaitant ir dešinę vedo pusę.
00:26
I just don't have hairplaukai.
That's just how it happenedįvyko.
6
14706
2768
Aš tiesiog neturiu plaukų.
Štai kaip tai atsitiko.
00:29
It looksatrodo symmetricalsimetriškas, but almostbeveik.
7
17498
2367
Tai atrodo beveik simetriškai.
00:31
AnywayBet kokiu atveju, now that we discussedaptarta facialveido hairplaukai,
8
19889
3087
Šiaip ar taip, dabar,
kai aptarėme veido plaukus,
00:35
let's movejudėti to socialsocialinis sciencemokslas.
9
23000
2878
pereikime prie socialinių mokslų.
00:37
And in particularypač, I want us to think
about where is the potentialpotencialus for humanityžmonija
10
25902
6241
Ypač noriu, kad pamąstytume apie tai,
kur yra žmonijos potencialas
00:44
and where we are now.
11
32167
1298
ir kur mes esame dabar.
00:45
And if you think about it,
there's a bigdidelis gapatotrūkis
12
33879
2078
Ir jei pagalvosite,
yra didelis atotrūkis
00:47
betweentarp where we think we could be
and where we are,
13
35981
2522
tarp to, kur mes galėtume būti
ir kur mes esame
00:50
and it's in all kindsrūšys of areassrityse.
14
38527
2121
ir tai yra visose srityse.
00:52
So let me askpaklausk you:
15
40672
2071
Taigi, leiskite man jūsų paklausti:
00:54
How manydaug of you in the last monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart
have eatenvalgyti more than you think you should?
16
42767
4051
Keli iš jūsų per pastarąjį mėnesį valgėte
daugiau nei manote, kad turėtumėt?
00:58
Just kindmalonus of generalapskritai. OK.
17
46842
2008
Tiesiog bendrai. Gerai.
01:00
How manydaug of you in the last monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart have
exercisednaudojamasi lessmažiau than you think you should?
18
48874
4462
Kiek iš jūsų per pastarąjį mėnesį
mankštinotės mažiau, nei turėtumėt?
01:05
OK, and for how manydaug of you
has raisingpakelti your handsrankos twicedu kartus
19
53360
2939
Gerai, ir keliems iš jūsų rankos
pakėlimas du kartus
01:08
been the mostlabiausiai exercisepratimas you got todayšiandien?
20
56323
1940
buvo didžiausia mankšta šiandien?
01:10
(LaughterJuokas)
21
58287
2322
(Juokas)
01:13
How manydaug of you have ever
textedtexted while drivingvairuoja?
22
61539
3769
Kiek iš jūsų kada nors rašėte
SMS vairuojant?
01:18
OK, we're gettinggauti honestnuoširdus.
Let's testbandymas your honestysąžiningumas.
23
66200
3356
Gerai. Tampame atviresni.
Patikrinkime jūsų sąžiningumą.
01:21
How manydaug people here in the last monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart
24
69580
2002
Keli iš čia esančių žmonių
praėjusį mėnesį
01:23
have not always washednuplauti your handsrankos
when you left the bathroomvonia?
25
71606
2886
ne visuomet nusiplaudavo rankas,
išėję iš tualeto?
01:26
(LaughterJuokas)
26
74516
1638
(Juokas)
01:28
A little lessmažiau honestnuoširdus.
27
76178
1174
Šiek tiek mažiau.
01:29
By the way, it's interestingįdomus how we're
willingnori to admitpripažinti textingtext and drivingvairuoja
28
77376
3627
Beje, įdomu kaip mes norime pripažinti
SMS rašymą vairuojant
01:33
but not washingskalbimas our handsrankos,
that's difficultsunku.
29
81027
2049
bet tik ne rankų plovimą –
tai sudėtinga.
01:35
(LaughterJuokas)
30
83100
1700
(Juokas)
01:37
We can go on and on.
31
85389
1277
Mes galime tęsti ir tęsti.
01:38
The problemproblema, the topictema is
that there's lots of things
32
86690
2763
Problema ta, kad yra daugybė dalykų
01:41
when we know what we could do --
33
89477
2044
kai mes žinome, ką mes galėtume padaryti –
01:43
we could be very, very differentskiriasi,
but we're actingvaidyba in a very differentskiriasi way.
34
91545
3640
tada mes būtume labai, labai skirtingi,
bet mes elgiamės visiškai priešingai.
01:47
And when we think
how do we bridgetiltas that gapatotrūkis,
35
95209
2253
Ir pagalvojus, kaip mes
galėtume tai įveikti,
01:49
the usualįprasta answeratsakyti is, "Just tell people."
36
97486
3085
atsakymas paprastas – tiesiog
pasakyk žmonėms.
01:52
For examplepavyzdys, just tell people
that textingtext and drivingvairuoja is dangerouspavojingas.
37
100595
3208
Pavyzdžiui, pasakyk žmonėms, kad SMS
rašymas vairuojant pavojinga.
01:55
Did you know it's dangerouspavojingas?
You should stop doing it.
38
103827
2540
Jūs žinojote, kad tai pavojinga?
Turėtumėte liautis.
01:58
You tell people something
is dangerouspavojingas, and they will stop.
39
106391
2791
Kai žmonėms pasakai, kad kas nors
pavojinga, jie liausis.
02:01
TextingText and drivingvairuoja is one examplepavyzdys.
40
109206
1686
Pavyzdžiui, SMS rašymas vairuojant.
02:02
AnotherDar vienas very sadliūdnas examplepavyzdys
is that in the US,
41
110916
2228
Kitas liūdnas pavyzdys – kad JAV
02:05
we spendpraleisti betweentarp sevenseptyni
and eightaštuoni hundredšimtas millionmln dollarsdoleriai a yearmetai
42
113168
3484
mes išleidžiame tarp septynių ir aštuonių
šimtų milijonų dolerių per metus
02:08
on what's calledvadinamas "financialfinansinis literacyraštingumas."
43
116676
2022
tam, kas vadinama „finansiniu raštingumu“.
02:11
And what do we get
as a consequencepasekmė of that?
44
119237
2460
Ir to pasekmėje ką mes gauname?
02:13
There was recentlyneseniai a studystudijuoti that lookedatrodė
at all the researchtyrimai ever to be conductedatliktas
45
121721
4099
Neseniai buvo atliktas tyrimas, kuriame
buvo apžvelgti visi kada nors atlikti
02:17
on financialfinansinis literacyraštingumas --
what's calledvadinamas a meta-analysismeta-analizė.
46
125844
2794
finansinio raštingumo tyrimai – tai
vadinama metaanalize.
02:20
And what they foundrasta is that
when you tell people,
47
128662
2812
Buvo nustatyta, kad kai pasakoji žmonėms,
02:23
you teachmokyti them financialfinansinis literacyraštingumas,
48
131498
1914
kai mokai juos finansinio raštingumo,
02:25
they learnmokytis and they rememberPrisiminti.
49
133436
2387
tada jie mokosi ir prisimena.
02:27
But do people executeįvykdyti? Not so much.
50
135847
2983
Bet ar žmonės tai naudoja? Nelabai.
02:30
The improvementtobulinimas is about
threetrys or fourketuri percentproc
51
138854
2249
Pagerėjimas yra maždaug trys ar keturi
procentai
02:33
immediatelynedelsiant after the coursežinoma,
52
141127
1861
iškart po kurso
02:35
and then it goeseina down.
53
143012
1666
ir tada jis mažėja.
02:36
And at the endgalas of the day,
54
144702
1707
Ir dienos pabaigoje
02:38
the improvementtobulinimas is about 0.1 percentproc --
55
146433
3659
pagerėjimas yra apie 0,1 procento –
02:42
not zeronulis, but as humanlyžmogiškai closeUždaryti
to zeronulis as possiblegalimas.
56
150116
3472
ne nulis, bet kiek įmanoma
žmogiškiau artimas nuliui.
02:45
(LaughterJuokas)
57
153612
2298
(Juokas)
02:48
So that's the sadliūdnas newsnaujienos.
58
156494
1171
Tai yra liūdna žinia.
02:49
The sadliūdnas newsnaujienos is, givingduoti
informationinformacija to people
59
157689
2553
Liūdna žinia ta, kad informacijos
teikimas žmonėms
02:52
is just not a good recipereceptas
to changekeisti behaviorelgesys.
60
160266
2359
tiesiog nėra geras būdas
elgesiui pakeisti.
02:55
What is?
61
163024
1159
O kas galėtų būti?
02:56
Well, socialsocialinis sciencemokslas
has madepagamintas lots of stridesžingsniai,
62
164207
2853
Socialiniai mokslai padarė
daugybę progreso
02:59
and the basicpagrindinis insightįžvalga is that
if we want to changekeisti behaviorelgesys,
63
167084
3703
ir pagrindinė įžvalga yra ta, kad jei mes
norime pakeisti elgesį,
03:02
we have to changekeisti the environmentaplinka.
64
170811
1735
mes turime pakeisti aplinką.
03:05
The right way is not to changekeisti people,
it's to changekeisti the environmentaplinka.
65
173232
3389
Teisingas būdas yra ne keisti žmones, bet
keisti aplinką.
03:08
And I want to presentpateikti a very simplemindedsimpleminded į
modelmodelis of how to think about it:
66
176645
3528
Aš noriu pateikti labai paprastą modelį
kaip apie tai galvoti:
03:12
it's to think about behavioralelgsenos changekeisti
67
180197
2022
galvoti apie elgesio pokyčius taip,
03:14
in the sametas pats way that we think about
sendingsiuntimas a rocketraketa to spaceerdvė.
68
182243
3056
kaip mes galvojame apie raketos
siuntimą į kosmosą.
03:17
When we think about
sendingsiuntimas a rocketraketa to spaceerdvė,
69
185762
2404
Galvodami apie raketos siuntimą į kosmosą,
03:20
we want to do two mainpagrindinis things.
70
188190
1446
norime padaryti du dalykus.
03:21
The first one is to reducesumažinti frictiontrinties.
71
189660
2457
Pirmasis – sumažinti trintį.
03:24
We want to take the rocketraketa
and have as little frictiontrinties as possiblegalimas
72
192141
3150
Mes norime, kad raketa turėtų
kuo mažesnę trintį,
03:27
so it's the mostlabiausiai aerodynamicaerodinaminis possiblegalimas.
73
195315
2051
kad ji būtų aerodinamiškiausia.
03:29
And the secondantra thing is we want
to loadapkrova as much fuelkuro as possiblegalimas,
74
197390
3523
Antras dalykas – norime skirti kuo
daugiau degalų,
03:32
to give it the mostlabiausiai amountsuma
of motivationmotyvacija, energyenergija to do its taskužduotis.
75
200937
3984
suteikti kuo daugiau motyvacijos,
energijos atlikti užduotį.
03:37
And behaviorelgesys changekeisti is the sametas pats thing.
76
205461
2366
Elgesio keitimas yra tas pats dalykas.
03:39
So let's first talk about frictiontrinties.
77
207851
2375
Taigi, pirmiausia pakalbėkime apie trintį.
03:43
In this particularypač caseatvejis studystudijuoti
I'll tell you about,
78
211345
2930
Tarkime, šiuo konkrečiu atveju
03:46
there's a pharmacyvaistinė, an onlineprisijungęs pharmacyvaistinė.
79
214299
3163
yra vaistinė, internetinė vaistinė.
03:49
ImagineĮsivaizduokite you go to your doctorgydytojas.
80
217486
1901
Įsivaizduokite, jūs einate
pas gydytoją.
03:51
You have a long-termilgas terminas illnessliga,
81
219411
1642
Jūs sergate ilgalaike liga,
03:53
your doctorgydytojas prescribesnurodo
to you a medicationvaistas,
82
221077
2837
gydytojas išrašo jums vaistus,
03:55
you signpasirašyti up for this onlineprisijungęs pharmacyvaistinė
83
223938
2294
jūs užsiregistruojate į
internetinę vaistinę
03:58
and you get your medicationvaistas
in the mailpaštas everykiekvienas 90 daysdienos.
84
226256
2889
ir gaunate savo vaistus paštu
kas 90 dienų.
04:01
EveryKiekvienas 90 daysdienos, medicationvaistas,
medicationvaistas, medicationvaistas.
85
229169
2500
Kas 90 dienų – vaistai, vaistai, vaistai.
04:04
And this onlineprisijungęs pharmacyvaistinė
wants to switchperjungti people
86
232122
3670
Ir ši internetinė vaistinė nori,
kad žmonės pakeistų
04:07
from brandedfirminiai medicationvaistas
to genericbendrinis medicationvaistas.
87
235816
2630
originalius vaistus į
originalių vaistų kopijas.
04:11
So they sendsiųsti people lettersraidės, and they say,
88
239176
2054
Taigi, siunčia žmonėms laiškus ir sako:
04:13
"Please, please, please,
switchperjungti to genericsGeneriniams.
89
241254
2304
„Prašome, pakeiskite
vaistus generiniais.
04:15
You will savesutaupyti moneypinigai, we will savesutaupyti moneypinigai,
your employerdarbdavys will savesutaupyti moneypinigai."
90
243582
3427
Jūs sūtaupysite pinigų, mes sutaupysime,
jūsų darbdavys sutaupys“.
04:19
And what do people do?
91
247033
1228
Ir ką žmonės daro?
04:20
Nothing.
92
248657
1151
Nieko.
04:21
So they try all kindsrūšys of things
and nothing happensatsitinka.
93
249832
2478
Taigi jie išbando viską,
bet niekas nevyksta.
04:24
So for one yearmetai, they give people
an amazingnuostabus offerpasiūlymas.
94
252334
3092
Tada vieneriems metams jie dovanoja
žmonėms nuostabų pasiūlymą.
04:27
They sendsiųsti people a letterlaiškas, and they say,
95
255450
1949
Jie nusiunčia jiems laišką ir sako:
04:29
"If you switchperjungti to genericsGeneriniams now,
it will be freenemokamai for a wholevisa yearmetai."
96
257423
3694
„Jei pereisite prie generinių vaistų,
jie bus nemokami visus metus“.
04:33
FreeNemokamai for a wholevisa yearmetai. AmazingNuostabi!
97
261141
1507
Nemokami visus metus. Nuostabu!
04:35
What percentageprocentas of people
do you think switchedperjungtas?
98
263179
2848
Kaip galvojate, koks procentas
žmonių perėjo?
04:39
LessMažiau than 10 percentproc.
99
267067
1399
Mažiau nei 10 procentų.
04:41
At this pointtaškas, they showRodyti up to my officebiuras.
100
269104
2238
Šiuo momentu jie pasirodo mano kabinete.
04:43
And they come to complainskųstis.
101
271366
1449
Ir jie ateina skųstis.
04:45
Why did they pickpasiimti me?
102
273711
1151
Kodėl pasirinko mane?
04:46
I wroteparašė a couplepora of papersdokumentai
on the "allureAllure of freenemokamai."
103
274886
2771
Nes esu parašęs porą straipsnių apie
„nemokamą gėrį“.
04:49
In those papersdokumentai, we showedparodė
that if you reducesumažinti the pricekaina of something
104
277681
3217
Juose mes parodėme, kad jei sumažinsite
kažkieno kainą,
04:52
for, let's say, 10 centscentai to one centcentų,
nothing much happensatsitinka.
105
280922
3030
tarkime, nuo 10 centų iki vieno cento,
nieko labai neatsitiks.
04:55
You reducesumažinti it from one centcentų to zeronulis,
now people get excitedsusijaudinęs.
106
283976
2916
Sumažinote nuo vieno cento iki
nulio, dabar žmonės susidomi.
04:58
(LaughterJuokas)
107
286916
1072
(Juokas)
05:00
And they said, "Look, we readskaityti these
papersdokumentai on 'freenemokamai,' we gavedavė 'freenemokamai.'
108
288012
3281
Jie sako: „Mes perskaitėme apie
„nemokamai“, davėm „nemokamai“.
05:03
Not workingdirba as we expectedtikimasi.
109
291317
1308
Nesuveikė, kaip tikėjomės.
05:04
What's going on?"
110
292649
1229
Kas vyksta?“
05:06
I said, "You know, maybe
it's a questionklausimas of frictiontrinties."
111
294314
2749
Aš atsakiau: „Žinote, galbūt tai yra
trinties klausimas“.
05:09
They said, "What do you mean?"
112
297558
1484
Jie paklausė: „Ką turi omeny?“
05:11
I said, "People are startingpradedant with brandedfirminiai.
113
299066
2032
„Žmonės pradeda originaliais vaistais.
05:13
They can do nothing and endgalas with brandedfirminiai.
114
301122
2357
Jie gali nieko nedaryti
ir vartoti juos toliau.
05:15
To movejudėti to genericbendrinis, they have to choosepasirinkti
genericbendrinis over brandedfirminiai,
115
303503
3667
Norėdami pereiti prie generinių,
jie turi pasirinkti,
05:19
but they alsotaip pat have to do something.
116
307194
1865
be to, jie turi kai ką padaryti.
05:21
They have to returngrįžti the letterlaiškas."
117
309083
1613
Jie turi atsakyti į laišką“.
05:22
So this is what we call
a "confoundedapstulbintas designdizainas."
118
310720
2610
Tai mes vadiname „nevienalypiu dizainu“.
05:25
Two things are happeningvyksta at the sametas pats time.
119
313354
2024
Tuo pačiu metu vyksta du dalykai.
05:27
It's brandedfirminiai versusprieš genericbendrinis,
120
315402
1687
Originalūs prieš generinius,
05:29
but it's doing nothing
versusprieš doing something.
121
317113
2632
bet tai nieko nedarymas
prieš kažko darymą.
05:32
So I said, "Why don't we switchperjungti it?
122
320206
1724
Pasakiau „Kodėl jų nepakeitus?
05:34
Why don't we sendsiųsti people a letterlaiškas
and say, 'We're"Mes esame switchingperjungimas you to genericsGeneriniams.
123
322417
3607
Kodėl nenusiuntus žmonėms laiško, sakančio
„Keičiame vaistus į generinius.
05:38
You don't need to do anything.
124
326048
1482
Jums nereikia nieko daryti.
05:39
If you want to staylikti with brandedfirminiai,
please returngrįžti the letterlaiškas.'"
125
327554
3078
Jeigu norite pasilikti prie originalių
vaistų, atsakykit į laišką““.
05:42
(LaughterJuokas)
126
330656
1154
(Juokas)
05:43
Right?
127
331834
1211
Tiesa?
05:45
What do you think happenedįvyko?
128
333490
1347
Kaip galvojate, kas nutiko?
05:48
LawyersTeisininkų, lawyersadvokatai happenedįvyko.
129
336841
1548
Nutiko advokatai, advokatai.
05:50
(LaughterJuokas)
130
338413
3329
(Juokas)
05:56
It turnspasisuka out, this is illegalneteisėtas.
131
344017
1845
Pasirodė, kad tai nelegalu.
05:57
(LaughterJuokas)
132
345886
3398
(Juokas)
06:03
By the way, for brainstormingsmegenų audra
and creativitykūrybiškumas,
133
351398
2948
Beje, nelegalių dalykų darymas
06:06
doing things that are illegalneteisėtas
and immoralamoralus, it's fine,
134
354370
2554
intensyviai svarstant ar kuriant -
viskas gerai,
06:08
as long as it's just
in the brainstormingsmegenų audra phasefazė.
135
356948
3450
bet tik tol, kol tai yra svarstymo fazėje.
06:12
(LaughterJuokas)
136
360422
1350
(Juokas)
06:13
But this was the puritygrynumas of the ideaidėja,
137
361796
1802
Bet tai buvo tik gryna idėja,
06:15
because the initialpradinis designdizainas was
the brandedfirminiai had the no-actionveiksmo benefitnauda.
138
363622
3999
nes originalūs vaistai neturėjo
nieko nedarymo pranašumo.
06:19
In my illegalneteisėtas, immoralamoralus designdizainas,
genericbendrinis had the no-actionveiksmo benefitnauda.
139
367645
4315
Mano nelegaliam plane generiniai
turėjo nieko nedarymo pranašumą.
06:23
But they agreedsusitarta to give people
a T-intersectionT-susikirtimo:
140
371984
2868
Bet jie sutiko duoti žmonėms pasirinkimą:
06:26
sendsiųsti people a letterlaiškas and say,
141
374876
1394
nusiųsti laišką, sakantį:
06:28
"If you don't returngrįžti this letterlaiškas,
142
376294
2023
„Jeigu jūs neatsakysite į šį laišką,
06:30
we will be forcedpriverstas
to stop your medicationsvaistai.
143
378341
2160
mes būsime priversti nuotraukti jūsų
vaistus.
06:33
But when you returngrįžti the letterlaiškas,
you could choosepasirinkti brandedfirminiai at this pricekaina,
144
381083
3763
Tačiau atsakydami į šį laišką, jūs galite
pasirinkti originalius už šią kainą,
06:36
genericbendrinis at this pricekaina."
145
384870
1332
ar generinius už šią kainą“.
06:38
Now people had to take an actionveiksmas.
146
386906
1916
Dabar žmonės turėjo imtis veiksmų.
06:40
They were on even footingpat, kaip. Right?
147
388846
1675
Dabar jie turėjo lygias sąlygas.
06:42
It wasn'tnebuvo that one had
the no-actionveiksmo benefitnauda.
148
390545
2371
Nebuvo taip, kad vienas variantas turi
pranašumą kad nieko nereikia daryti.
06:44
What percentageprocentas do you think switchedperjungtas?
149
392940
2512
Kaip jūs galvojate, kiek procentų perėjo?
06:48
The vastdidelis majoritydauguma switchedperjungtas.
150
396278
1518
Perėjo didžioji dauguma.
06:50
So what does it tell us?
151
398208
1193
Ką tai mums sako?
06:51
Do people like genericsGeneriniams,
or do we like brandedfirminiai?
152
399425
2331
Žmonėms patinka generiniai
vaistai ar originalūs?
06:54
We hatenekenčiu returninggrįžta lettersraidės.
153
402434
1596
Mes nekenčiame atrašinėti
į laiškus.
06:56
(LaughterJuokas)
154
404054
1959
(Juokas)
06:58
This is the storyistorija of frictiontrinties:
smallmažas things really matterklausimas.
155
406037
4903
Tai trinties istorija: maži dalykai
iš tikrųjų yra svarbūs.
07:02
And frictiontrinties is about takingpasiimti
the desirednorim behaviorelgesys
156
410964
3362
Trintis reiškia, kad imamės norimo elgesio
07:06
and sayingsakydamas: Where do we have
too much frictiontrinties
157
414350
2347
ir sakome: „Kur yra per daug trinties,
07:08
so it's slowinglėtėja people down
from actingvaidyba on it?
158
416721
2573
kad tai sulėtina žmones nuo veiksmų?“
07:11
And everykiekvienas time you see
that the desirednorim behaviorelgesys
159
419318
2292
Kiekvieną kartą kai pamatysite,
kad norimas elgesys
07:13
and the easylengva behaviorelgesys are not alignedsuderinta,
160
421634
1862
ir lengvas elgesys yra skirtingi,
07:15
it meansreiškia we want to try and realignPerstatyti them.
161
423520
2532
tai reikš, kad mes turime
pabandyti juos suderinti.
07:18
That's the first partdalis.
We talkedkalbėjo about frictiontrinties.
162
426509
2308
Tai pirmoji dalis.
Mes kalbėjome apie trintį.
07:20
Now let's talk about motivationmotyvacija.
163
428841
1672
Dabar pakalbėkime apie motyvaciją.
07:22
In this particularypač studystudijuoti,
164
430878
1200
Šiuo konkrečiu tyrimu
07:24
we were tryingbandau to get very poorprastas people
in a slumlūšna calledvadinamas KiberaKibera in KenyaKenija
165
432102
4338
mes siekėme, kad labai skurdūs žmonės,
gyvenantys Kiberos lūšnyne Kenijoje
07:28
to savesutaupyti a little bitšiek tiek of moneypinigai
for a rainylietaus day.
166
436464
2668
sutaupytų šiek tiek pinigų juodai dienai.
07:31
You know, if you're very, very poorprastas,
you have no extrapapildomai moneypinigai,
167
439156
2917
Jei esate labai vargingas,
jūs neturite papildomų pinigų
07:34
you livegyventi handranka to mouthBurna,
168
442097
1224
gyvenate tik šia diena
07:35
and from time to time, badblogai things happenatsitikti.
169
443345
2317
ir karts nuo karto nutinka blogų dalykų.
07:37
And when something badblogai happensatsitinka,
you have nothing to drawatkreipti on, you borrowskolintis.
170
445686
4351
O kai nutinka kas nors blogo, neturi
iš kur paimti pinigų, todėl skoliniesi.
07:42
The KiberaKibera people can borrowskolintis at sometimeskartais
up to 10 percentproc interestpalūkanos a weeksavaitę.
171
450061
6373
Kiberos žmonės kartais gali skolintis iki
10 procentų palūkanų per savaitę.
07:48
And then, of coursežinoma,
it's really hardsunku to get out of it.
172
456458
2609
Žinoma, tada yra labai sunku iš to išeiti.
07:51
You livegyventi handranka to mouthBurna,
something badblogai happensatsitinka,
173
459091
2173
Jūs gyvenat šia diena,
nutinka kas nors blogo,
07:53
you borrowskolintis, things get worseblogiau
and worseblogiau and worseblogiau.
174
461288
2766
jūs skolinatės ir viskas tik blogėja.
07:56
So we wanted people to keep
a little bitšiek tiek of moneypinigai for a rainylietaus day.
175
464078
3357
Taigi, mes norėjome, kad žmonės turėtų
šiek tiek pinigų juodai dienai.
08:00
And we thought about
what is the motivationmotyvacija,
176
468141
2566
Ir mes mąstėme, kokia galėtų
būti motyvacija,
08:02
what is the fuelkuro that we need to addpapildyti?
177
470731
2319
kas galėtų būti kuras,
kurį mes turime panaudoti?
08:05
And we triedbandė all kindsrūšys of things.
178
473074
1791
Mes išbandėme daugybę dalykų.
08:07
Some people, we textedtexted them
oncekartą a weeksavaitę and said,
179
475373
2598
Kai kuriems siuntėme žinutę
kartą per savaitę sakydami:
08:09
"Please try to savesutaupyti 100 shillingsšilingai" --
about a dollardoleris -- "this weeksavaitę."
180
477995
4093
„Pasistenkite sutaupyti 100 šilingų“ –
apie dolerį – „šią savaitę“.
08:14
Some people, we sentišsiųstas a texttekstas messagepranešimas
as if it cameatėjo from their kidsvaikai.
181
482571
4186
Kai kuriems siuntėme žinutę,
lyg tai būtų nuo jų vaikų.
08:19
So it said, "Hisveikas MomMama, hiLabas DadTėtis,
this is little JoeyJoey" --
182
487317
3407
„Sveika mama, labas tėti,
tai mažasis Joey“ –
08:22
whateverNesvarbu the namevardas of the kidvaikas was --
183
490748
1767
kad ir koks buvo vaiko vardas –
08:24
"Try and savesutaupyti 100 shillingsšilingai this weeksavaitę
for the futureateitis of our familyšeima."
184
492539
3945
„Pasistenkite sutaupyti 100 šilingų šią
savaitę dėl mūsų šeimos ateities“.
08:28
Right? I'm JewishŽydų, a little bitšiek tiek
of guiltkaltės always worksdarbai.
185
496508
3580
Teisingai? Aš esu žydas,
šiek tiek kaltės visada veikia.
08:32
(LaughterJuokas)
186
500112
1450
(Juokas)
08:33
Some people got 10 percentproc.
187
501586
1843
Kai kurie žmonės gavo 10 procentų.
08:35
"SaveIšsaugoti up to a hundredšimtas shillingsšilingai,
we'llmes give you 10 percentproc."
188
503453
2849
„Sutaupykite iki šimto šilingų,
gaukite 10 procentų“.
08:38
Some people got 20 percentproc.
189
506326
1685
Kai kurie žmonės gavo 20 procentų.
08:40
Some people got alsotaip pat
10 percentproc and 20 percentproc,
190
508035
2654
Kai kurie žmonės gavo 10 ir 20 procentų,
08:42
but they got it with lossnuostolis aversionbaimė.
191
510713
2273
bet jie tai gavo vengdami prarasti.
08:45
What is lossnuostolis aversionbaimė?
192
513010
1331
Kas yra vengimas prarasti?
08:46
LossPraradimas aversionbaimė is the ideaidėja
that we hatenekenčiu losingpraranda
193
514365
2595
Tai žmonių polinkis vengti nuostolių,
08:48
more than we enjoymėgautis gainingįgyti.
194
516984
1736
o ne gauti lygiavertį pelną.
08:50
Now, think about somebodykažkas
who is in a 10-percent-procentai conditionsąlyga
195
518744
2727
Pagalvokite apie ką nors,
kas yra 10 procentų situacijoje
08:53
and they put 40 shillingsšilingai in.
196
521495
1921
ir jie sutaupo 40 šilingų.
08:55
They put 40 shillingsšilingai,
we give them fourketuri more,
197
523440
2187
Jie sutaupo 40 šilingų,
mes duodam dar keturis,
08:57
they say thank you very much.
198
525651
1452
jie mums padėkoja.
08:59
That personasmuo gavedavė up sixšeši.
199
527127
1730
Tas žmogus neteko šešių.
09:00
They could have gottenįgytas sixšeši more
if they gavedavė a hundredšimtas,
200
528881
2599
Jis galėjo gauti šešiais daugiau,
jei būtų davęs šimtą,
09:03
but they don't see it.
201
531504
1584
bet jis to nesuprato.
09:05
So we createdsukurta what we call pre-matchpasirengimo rungtynės.
202
533112
2427
Tada mes sukūrėme „išankstines rungtynes“.
09:07
We put the 10 shillingsšilingai in
at the beginningpradedant of the weeksavaitę.
203
535563
2665
Savaitės pradžioje mes
atidėjome 10 šilingų.
09:10
We said, "It's waitinglaukiu for you!"
204
538252
1550
„Jie laukia jūsų!“
09:11
And then if somebodykažkas putskelia 40 in,
we say, "Oh, you put 40 in,
205
539826
2966
Ir tada jei kas nors atideda 40,
mes sakome: „Tu atidėjai 40,
09:14
we're leavingpalieka fourketuri,
and we're takingpasiimti sixšeši back."
206
542816
2591
mes paliekame keturis, o šešis pasiimame“.
09:17
So in bothabu casesatvejai, pre-matchpasirengimo rungtynės or post-matchpo rungtynių,
207
545431
3003
Taigi, abiem atvejais,
prieš ir po rungtynių,
09:20
people get 10 percentproc.
208
548458
1698
žmonės gauna 10 procentų.
09:22
But in the pre-matchpasirengimo rungtynės,
209
550180
1444
Bet prieš rungtynes
09:23
they see the moneypinigai they did not matchrungtynės
leavingpalieka their accountsąskaita.
210
551648
3093
jie mato nesutapimą,
kai pinigai palieką sąskaitą.
09:27
So we have texttekstas, texttekstas from kidsvaikai,
10 percentproc, 20 percentproc,
211
555850
2922
Taigi, mes turime žinutę, žinutę nuo
vaikų, 10%, 20%,
09:30
pre-matchpasirengimo rungtynės, post-matchpo rungtynių.
212
558796
1587
prieš rungtynes ir po rungtynių.
09:32
And we had one more conditionsąlyga.
213
560407
1967
Taip pat mes turėjome dar vieną sąlygą.
09:34
It was a coinmoneta about this sizedydis,
214
562398
2370
Tai buvo tokio dydžio moneta,
09:36
with 24 numbersnumeriai writtenparašyta on it.
215
564792
2053
su ant jos užrašytais 24-iais skaičiais.
09:39
And we askedpaklausė them to put the coinmoneta
somewherekažkur in their hutnamelis,
216
567472
3463
Mes paprašėme, kad jie ją
pasidėtų savo trobelėje
09:42
and everykiekvienas weeksavaitę, take a knifepeilis
and scratchsubraižyti the numbernumeris for that weeksavaitę --
217
570959
3301
ir kiekvieną savaitę peiliu įbrėžtų
tos savaitės skaičių –
09:46
weeksavaitę one, two, threetrys, fourketuri --
218
574284
2104
pirma savaitė, antra, trečia, ketvirta –
09:48
scratchsubraižyti it like a minusminusas
if they didn't savesutaupyti
219
576412
2499
įbrėžti kaip minusą,
jeigu nieko nesutaupė
09:50
and scratchsubraižyti it up and down if they savedišsaugotas.
220
578935
2258
ir įbrėžti aukštyn ir žemyn,
jei sutaupė.
09:53
Now, think to yourselfsave:
221
581788
1264
Dabar pagalvokite:
09:55
WhichKuri one of those methodsmetodai
do you think workeddirbo the bestgeriausia?
222
583076
3320
Kuris iš šių metodų buvo geriausias?
09:58
TextTekstas, texttekstas from the kidsvaikai,
10 percentproc, 20 percentproc,
223
586420
2371
Žinutė, žinutė nuo vaikų,
10 procentų, 20 procentų,
10:00
beginningpradedant of the weeksavaitę,
endgalas of the weeksavaitę, and the coinmoneta?
224
588815
2560
savaitės pradžia, savaitės pabaiga
ir moneta.
10:03
I'll tell you what
the averagevidurkis people think.
225
591399
2105
Aš pasakysiu, ką galvoja
paprasti žmonės.
10:05
We'veMes jau donepadaryta these studiesstudijos of predictionprognozavimas,
226
593528
1987
Mes atlikome šiuos prognozavimo tyrimus
10:07
bothabu in the US and in KenyaKenija.
227
595539
2094
Amerikoje ir Kenijoje.
10:09
People think that 20 percentproc
will get a lot of actionveiksmas,
228
597657
2944
Žmonės galvojo, kad 20 procentų
turės daug pasisekimo,
10:12
10 percentproc lessmažiau,
229
600625
1242
10 procentų – mažiau,
10:13
the restpoilsis of it will do nothing --
230
601891
1836
visa kita – neturės jokios įtakos –
10:15
kidsvaikai, coinmoneta, doesn't matterklausimas.
231
603751
2725
vaikai, moneta – tai nesvarbu.
10:19
People think lossnuostolis aversionbaimė
will have a smallmažas effectefektas.
232
607048
2640
Žmonės galvojo, kad vengimas prarasti
turės mažą efektą.
10:22
What actuallyiš tikrųjų happenedįvyko?
233
610677
1260
Kas gi iš tikrųjų nutiko?
10:24
SendingSiuntimas a texttekstas reminderpriminimas oncekartą a weeksavaitę
234
612861
2172
Žinutės siuntimas kartą per savaitę
10:27
helpspadeda a lot.
235
615057
1209
labai padeda.
10:28
Good newsnaujienos!
236
616848
1158
Gera žinia!
10:30
This programprograma lastedtruko sixšeši monthsmėnesių.
People forgetpamiršk. RemindingPrimena people is great.
237
618030
3599
Ši programa truko šešis mėnesius. Žmonės
pamiršta. Priminimai yra gerai.
10:34
TenDešimt percentproc at the endgalas
of the weeksavaitę helpedpadėjo some more.
238
622088
2945
Dešimt procentų savaitės pabaigoje
padėjo dar labiau.
10:37
FinancialFinansų incentivespaskatos work.
239
625057
1398
Finansinės paskatos veikia.
10:39
TwentyDvidešimt percentproc at the endgalas of the weeksavaitę --
just like 10 percentproc, no differenceskirtumas.
240
627033
4000
Dvidešimt procentų savaitės pabaigoje –
kaip ir 10, jokio skirtumo.
10:43
TenDešimt percentproc in the beginningpradedant of the weeksavaitę
241
631625
1957
Dešimt procentų savaitės pradžioje
10:45
helpspadeda some more.
242
633606
1157
padeda daugiau.
10:46
LossPraradimas aversionbaimė worksdarbai.
243
634787
1198
Vengimas prarasti veikia.
10:48
TwentyDvidešimt percentproc in
the beginningpradedant of the weeksavaitę,
244
636009
2071
Dvidešimt procentų savaitės pradžioje,
10:50
just like 10 percentproc in the beginningpradedant
of the weeksavaitę, no differenceskirtumas.
245
638104
3075
kaip ir 10 procentų savaitės pradžioje, –
jokio skirtumo.
10:53
And the texttekstas messagepranešimas from the kidsvaikai
was just as effectiveefektyvus
246
641203
2978
O vaikų žinutė buvo tokia pat efektyvi,
10:56
as 20 percentproc plusplius lossnuostolis aversionbaimė --
247
644205
3214
kaip ir 20 procentų ir
baimė išvengti nuostolių –
10:59
whichkuris is amazingnuostabus, right?
248
647443
1658
kas yra nuostabu, tiesa?
11:01
It's amazingnuostabus how motivatingmotyvuojantis
messagespranešimai from kidsvaikai were.
249
649125
3328
Nuostabu, kaip motyvavo vaikų pranešimai.
11:04
And one conclusionišvadą is
we don't use kidsvaikai enoughpakankamai.
250
652477
3350
Viena išvada yra ta, kad mes
nepakankamai išnaudojame vaikus.
11:07
(LaughterJuokas)
251
655851
2048
(Juokas)
11:09
And, of coursežinoma, I don't mean
in a childvaikas labordarbo senseprasme.
252
657923
5468
Ir, žinoma, neturiu omenyje
išnaudojamų vaikų darbo.
11:16
But if you think about
parentstėvai and their kidsvaikai,
253
664065
2374
Bet jei jūs galvosite apie
tėvus ir jų vaikus,
11:18
we are the bestgeriausia that we can for our kidsvaikai,
254
666463
2619
mes esame geriausi,
ką galime duoti savo vaikams,
11:21
and we think about the futureateitis,
255
669106
1491
ir, galvojant apie ateitį,
11:22
and I think we should think
256
670621
1480
manau, kad turėtume pagalvoti,
11:24
about how to use that amazingnuostabus
sourcešaltinis of motivationmotyvacija
257
672125
3111
kaip panaudoti tą nuostabų
motyvacijos šaltinį,
11:27
to get parentstėvai to behaveelgtis in a better way.
258
675260
2551
kad tėvai elgtųsi geriau.
11:30
But the bigdidelis surprisesiurprizas
of this studystudijuoti was the coinmoneta.
259
678847
2827
Tačiau didelis šio tyrimo siurprizas
buvo moneta.
11:33
The coinmoneta basicallyiš esmės doubledpadvigubintas savingstaupymas
comparedpalyginti to everything elseKitas.
260
681698
3250
Moneta iš esmės padvigubino santaupas,
palyginus su kitais būdais.
11:37
And now the questionklausimas is: Why?
What was it about the coinmoneta?
261
685727
2682
Ir dabar kyla klausimas: Kodėl?
Kaip tai pavyko?
11:41
So I'll tell you how I startedprasidėjo
thinkingmąstymas about the coinmoneta,
262
689046
2656
Taigi, aš pasakysiu, kaip pradėjau
galvoti apie monetą,
11:43
and then we'llmes come back to it.
263
691726
1504
o tada prie jos grįšime.
11:45
So you know, when I do researchtyrimai
on, let's say, buyingpirkti coffeekava,
264
693254
2976
Taigi, žinote, kai aš tyrinėju,
tarkime, kavos pirkimą,
11:48
I don't need to go anywherebet kur.
I can sitsėdėti in my officebiuras.
265
696254
2452
man nereikia niekur eiti.
Galiu sėdėt savo kabinete.
11:50
I've boughtnusipirkau enoughpakankamai coffeekava.
I know how it worksdarbai.
266
698730
2213
Pirkau pakankamai. Žinau.
11:52
The detailsdetalės, I'm familiarpažįstamas with.
267
700967
1936
Su detalėmis esu susipažinęs.
11:54
When you do researchtyrimai in some
of the poorestneturtingiausias placesvietos in the worldpasaulis,
268
702927
3107
Kai atliekate tyrimus skurdžiausiose
pasaulio vietose,
11:58
you have to go and visitaplankyti
and see what's going on
269
706058
2279
turite apsilankyti ir pamatyti,
kas vyksta,
12:00
and get some insightįžvalga
about how the systemsistema worksdarbai.
270
708361
2586
ir suprasti, kaip veikia sistema.
12:03
And on that particularypač day,
271
711589
1367
Ir būtent tą dieną
12:04
I'm in a placevieta calledvadinamas SowetoSoweto
in SouthPietų AfricaAfrika,
272
712980
2525
aš esu vadinamoje Soweto vietovėje
Pietų Afrikoje
12:07
and I'm sittingsėdi in a placevieta
that sellsparduoda funerallaidotuves insurancedraudimas.
273
715529
3623
ir sėdžiu ten, kur parduodamas
laidojimo draudimas.
12:11
You know, in the US people spendpraleisti
crazypamišęs amountssumos of moneypinigai on weddingsvestuvės?
274
719990
3888
Ar žinot, kad vestuvėms JAV išleidžiamos
beprotiškai didelės pinigų sumos?
12:15
In SouthPietų AfricaAfrika, it's funeralslaidotuves.
275
723902
2007
Pietų Afrikoje – laidotuvėms.
12:18
People spendpraleisti up to a yearmetai
or two yearsmetai of incomepajamos on funeralslaidotuves.
276
726365
4984
Laidotuvėms žmonės išleidžia iki vienerių
ar dvejų metų pajamų.
12:23
And I sitsėdėti in this placevieta --
277
731912
2798
Ir štai aš čia –
12:26
by the way, before you judgeteisėjas the SouthPietų
AfricansAfrikiečiai as beingesamas irrationalneracionalus with this,
278
734734
4972
beje, prieš kaltinant
pietų afrikiečius neracionalumu,
12:31
I just want to remindpriminti you
279
739730
1200
noriu jums priminti,
12:32
that spendingišlaidų a lot of moneypinigai
on funeralslaidotuves comparedpalyginti to weddingsvestuvės,
280
740954
3304
kad, išleisdami daugybę pinigų laidotuvėms
palyginus su vestuvėmis,
12:36
at leastmažiausiai you know for sure
you only have one.
281
744282
2507
jūs bent jau žinote, kad jūs
jas turite tik vienas.
12:38
(LaughterJuokas)
282
746813
3043
(Juokas)
12:48
OK, so I sitsėdėti in this placevieta
that sellsparduoda funerallaidotuves insurancedraudimas.
283
756000
5045
Taigi, aš sėdžiu ten, kur parduodamas
laidojimo draudimas.
12:53
And this guy comesateina in with his sonsūnus --
his sonsūnus is about 12 --
284
761069
3971
Ir ateina vyras su sūnumi,
sūnui apie 12 metų,
12:57
and he buysperka funerallaidotuves insurancedraudimas for a weeksavaitę.
285
765064
3259
ir jis nusiperka laidojimo
draudimą savaitei.
13:00
It will coverpadengti 90 percentproc
of his funerallaidotuves expensesąskaita
286
768821
2630
90 procentų jo laidojimo išlaidų
bus padengta,
13:03
only if he diesmiršta in the nextKitas sevenseptyni daysdienos.
287
771475
2156
jei jis mirs per ateinančias
septynias dienas.
13:06
Right? These are very poorprastas people,
they buypirkti smallmažas amountssumos of insurancedraudimas
288
774353
3305
Tai labai neturtingi žmonės,
jie perka mažus draudimus,
13:09
and smallmažas amountsuma of soapmuilas and suchtoks.
289
777682
1661
mažus muilo gabaliukus ir kita.
13:11
And he getsgauna that certificatepažymėjimas,
290
779367
1803
Jis gauna tą draudimo pažymėjimą
13:13
and in a very ceremoniousIškilmingas way,
he givessuteikia it to his sonsūnus.
291
781194
2670
ir labai iškilmingu būdu
atiduoda savo sūnui.
13:16
And as he givessuteikia it to his sonsūnus,
I think to myselfsave, why the ceremonyceremonija?
292
784456
3249
„Kam ta ceremonija?“ – aš galvoju,
kai jis atiduoda jį savo sūnui.
13:19
What is this fathertėvas doing?
293
787729
1528
Ką šis tėvas daro?
13:21
Now, think about the breadwinnermaitintojo netekimo
that decidesnusprendžia on that particularypač day
294
789281
4035
Pagalvokite apie maitintoją, kuris
tą dieną nusprendžia
13:25
to directtiesioginis some moneypinigai
into insurancedraudimas or savingstaupymas.
295
793340
2420
nukreipti pinigus į draudimą ar santaupas.
13:28
What is the familyšeima going to see tonightšįvakar?
296
796587
2341
Ką šeima matys šį vakarą?
13:31
They're going to see lessmažiau.
297
799939
1570
Jie matys mažiau.
13:33
Right? At that levellygis of povertyskurdas, there'llten bus
be lessmažiau foodmaistas, lessmažiau kerosenežibalas, lessmažiau watervanduo --
298
801533
4058
Teisingai? Esant tokiam skurdo lygiui, bus
mažiau maisto, mažiau žibalo,
13:37
something lessmažiau tonightšįvakar.
299
805615
1855
mažiau vandens – kažko mažiau šįvakar.
13:39
And what his fathertėvas was doing
and what our coinmoneta was tryingbandau to do
300
807494
3263
Tai, ką darė jo tėvas ir ką bandė
padaryti mūsų moneta,
13:42
is to say, yes, there's lessmažiau
foodmaistas on the tablestalas,
301
810781
2568
buvo sakymas: „Taip, ant stalo
yra mažiau maisto,
13:45
but there's anotherkitas activityveikla.
302
813373
1647
bet yra kitos veiklos“.
13:47
You see, what happenedįvyko is, there are
manydaug good, importantsvarbu economicekonominis activitiesveikla,
303
815728
3790
Matote, nutiko tai, kad yra daug
geros, svarbios ekonominės veiklos,
13:51
like savingstaupymas and insurancedraudimas,
that are invisiblenematomas.
304
819542
2528
tokios kaip santaupos ir draudimas,
kuri yra nematoma.
13:54
And now the questionklausimas is:
How do we make them visiblematomas?
305
822620
2879
Dabar kyla klausimas:
Kaip ją padaryti matoma?
13:58
So let's go back to our rocketraketa modelmodelis.
306
826105
3732
Taigi, grįžkime prie savo raketos modelio.
14:02
We have to, first of all,
look at the systemsistema
307
830373
2274
Visų pirma, mes turime pažvelgti į sistemą
14:04
and see where there's little things
we can fixpataisyti, with frictiontrinties,
308
832671
3699
ir pamatyti, kur yra mažų dalykų, kuriuos
galime sutvarkyti trintimi,
14:08
where is there
that we can removepašalinti frictiontrinties?
309
836394
2356
o kur turime pašalinti trintį?
14:10
And then the nextKitas thing we want to do
is to think broadlyiš esmės about the systemsistema,
310
838774
3852
Tada kitas dalykas, kurį norime padaryti,
yra plačiau pagalvoti apie sistemą,
14:14
and say: What other motivationsmotyvacijos
can we bringatnešk in?
311
842650
3383
kokias dar motyvacijas
galime panaudoti?
14:18
And that's a much more difficultsunku exercisepratimas,
312
846057
2022
Tai yra daug sunkesnė užduotis,
14:20
and we don't always know
what would work bestgeriausia.
313
848103
2522
ir mes ne visada žinome,
kas būtų geriausia.
14:22
Is it going to be moneypinigai?
Is it going to be lossnuostolis aversionbaimė?
314
850649
2692
Ar tai bus pinigai?
Ar tai bus nuostolių vengimas?
14:25
Is it going to be
something that is visiblematomas?
315
853365
2079
Ar tai bus kažkas matomo?
14:27
We don't know, and we have
to try differentskiriasi things.
316
855468
2626
Mes nežinome ir todėl turime išbandyti
skirtingus būdus.
14:30
We alsotaip pat have to realizesuvokti that
our intuitionintuicija sometimeskartais misleadsklaidina us.
317
858118
3066
Taip pat turim suvokti, kad
mūsų intuicija gali klaidinti.
14:33
We don't always necessarilybūtinai know
what would work the bestgeriausia.
318
861208
3377
Mes ne visada žinome,
kas būtų geriausia.
14:37
So if we think about this gapatotrūkis
319
865099
1878
Taigi, jei pagalvotume
apie šį atotrūkį
14:39
betweentarp where we could be
and where we are,
320
867001
2184
tarp to, kur galėtume būti,
ir kur mes esame,
14:41
it's a really sadliūdnas thing to see this gapatotrūkis
and to think about it.
321
869209
3729
tai būtų tikrai liūdna.
14:44
But the good newsnaujienos is,
there's lots we can do.
322
872962
2401
Tačiau gera žinia tai,
kad galime daug nuveikti.
14:47
Some of the changespokyčiai are easylengva,
some of the changespokyčiai are more complexkompleksas.
323
875904
3231
Kai kurie pokyčiai yra lengvi,
kai kurie – sudėtingi.
14:51
But if we'llmes attackataka eachkiekvienas problemproblema directlytiesiogiai,
324
879159
2657
Bet jeigu kiekvieną problemą
mes spręsime tiesiogiai,
14:53
not by just providingteikimas
more informationinformacija to people
325
881840
3472
ne tik teikdami daugiau
informacijos žmonėms,
14:57
but tryingbandau to changekeisti the frictiontrinties,
326
885336
1739
bet ir bandydami pakeisti trintį,
14:59
addpapildyti motivationmotyvacija,
327
887099
1270
pridėti mtyvacijos,
15:00
I think we can ...
328
888393
1297
manau, kad galime...
15:01
Can we closeUždaryti the gapatotrūkis? No.
329
889714
1856
Ar galime užpildyti atotrūkį? Ne.
15:03
But can we get much better?
AbsolutelyAbsoliučiai, yes.
330
891594
3010
Bet ar galime tapti geresni?
Tikrai taip.
15:06
Thank you very much.
331
894628
1216
Labai ačiū.
15:07
(ApplausePlojimai)
332
895868
3760
(Plojimai)
Translated by Ginte Bulotiene
Reviewed by Andrius Družinis-Vitkus

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com