ABOUT THE SPEAKER
Deepa Narayan - Social psychologist
Deepa Narayan is an international advisor on poverty, gender and development with more than 25 years of experience working at the World Bank, the UN and NGOs.

Why you should listen

Deepa Narayan is a social scientist and author of Chup: Breaking the Silence About India’s WomenUntil 2008, she served as Senior Advisor in the vice president's office of the Poverty Reduction Group of the World Bank.

While at the World Bank, Narayan advanced program development and evaluation and conducted two studies that resulted in key policy changes: "The Voices of the Poor," which examined the experiences of 60,000 women and men from 60 countries around the world; and "Moving Out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy and Growth from the Bottom Up," which studied people from 15 countries to understand how some people climb out of poverty while others remain stuck. Both studies highlight how policy mindsets and unexamined assumptions about impoverished people distort policy decisions. 

Narayan's current interests include shared and sustainable living, reducing inequality, making corporate social responsibility a reality, ethical development and economic policies that create wealth for poor people. She holds a PhD in psychology and anthropology and has authored or coauthored more than 15 books. 

More profile about the speaker
Deepa Narayan | Speaker | TED.com
TED Talks India: Nayi Baat

Deepa Narayan: 7 beliefs that can silence women -- and how to unlearn them

Deepa Narayan: 7 nawyków, które odbierają kobietom głos i jak się ich oduczyć

Filmed:
270,639 views

W Indiach (i wielu innych krajach), dziewczęta i kobiety nadal się ucisza przez tradycyjne zasady grzeczności i powściągliwości, mówi socjolożka Deepa Narayan. W tej szczerej prelekcji wymienia siedem głęboko zakorzenionych norm społecznych, które wzmacniają nierówności - i wzywa mężczyzn do pomocy w zapoczątkowaniu zmian.
- Social psychologist
Deepa Narayan is an international advisor on poverty, gender and development with more than 25 years of experience working at the World Bank, the UN and NGOs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
ShahSzach RukhRukh KhanKhan: "A girldziewczyna
should be seenwidziany, not heardsłyszał."
0
1417
2476
Shah Rukh Khan: "Dziewczyny
powinno się widzieć, nie słyszeć".
00:15
"Be quietcichy," or, "chupChup."
1
3917
1726
"Bądź cicho" lub "sza".
00:17
These wordssłowa are oftenczęsto used
to silencecisza girlsdziewczyny right from childhooddzieciństwo,
2
5667
3684
Tych słów często się używa
do uciszania od dzieciństwa
00:21
well into adulthooddorosłość
3
9375
1309
przez dorosłość
00:22
and deepgłęboki into oldstary agewiek.
4
10708
1726
aż do podeszłego wieku.
00:24
I'm prouddumny to introduceprzedstawiać our nextNastępny speakergłośnik,
a trueprawdziwe championmistrz of the femalePłeć żeńska voicegłos,
5
12458
3643
Z dumą przedstawiam następną prelegentkę,
orędowniczkę głos kobiet,
00:28
an advisorDoradca on povertyubóstwo,
6
16125
1643
która doradza w sprawach ubóstwa
00:29
genderpłeć and developmentrozwój for the WorldŚwiat BankBank,
7
17792
2142
gender i rozwoju Bankowi Światowemu,
00:31
UnitedStany Zjednoczone NationsNarodów and severalkilka NGOsOrganizacje pozarządowe
in IndiaIndie and the worldświat over.
8
19958
4310
Organizacji Narodów Zjednoczonych
i innym organizacjom
pozarządowym w Indiach i na świecie.
00:36
She callspołączenia herselfsię a culturalkulturalny detectiveDetektyw.
9
24292
3517
Nazywa siebie detektyw kulturową.
00:39
Let's raisepodnieść our voicesgłosy to welcomeWitamy
renownedrenomowanych socialspołeczny scientistnaukowiec and authorautor
10
27833
4643
Powitajmy głośno
cenioną socjolożkę i autorkę
00:44
DeepaDeepa NarayanNarayan.
11
32500
1601
Deepę Narayan.
00:46
(MusicMuzyka)
12
34125
2226
(Muzyka)
00:48
(ApplauseAplauz)
13
36375
3917
(Brawa)
00:56
DeepaDeepa NarayanNarayan: The goalcel
of everykażdy lovingkochający parentrodzic
14
44708
2185
Deepa Narayan: Celem
każdego kochającego rodzica
00:58
is to raisepodnieść good girlsdziewczyny,
15
46917
1851
jest wychowanie dobrych dziewczynek,
01:00
but what parentsrodzice actuallytak właściwie do
16
48792
1809
ale rodzice tak naprawdę
01:02
is to constrainwymusić, confineConfine
and crushCrush theirich girlsdziewczyny.
17
50625
4518
hamują je, ograniczają i tłamszą.
01:07
So as they crushCrush theirich girlsdziewczyny,
18
55167
1851
Kiedy je tłamszą,
01:09
they prepareprzygotować them for abusenadużycie.
19
57042
1916
przygotowują je do bycia ofiarą.
01:11
This would be so devastatingniszczycielski
20
59875
2184
Byłoby to tak straszne,
01:14
that no parentrodzic would be ablezdolny to bearNiedźwiedź it,
21
62083
2560
że żaden rodzic nie mógłby tego znieść,
01:16
so it's disguisedw przebraniu.
22
64667
1267
więc się to ukrywa.
01:17
In IndiaIndie, we call this "adjustingRegulacja."
23
65958
3268
W Indiach nazywamy to
"dostosowywaniem się".
01:21
I'm sure you've heardsłyszał the wordsłowo.
24
69250
1542
Na pewno to słyszeliście.
01:23
"DarlingKochanie, just adjustdostosować a bitkawałek.
25
71625
2059
"Kochanie, dostosuj się trochę.
01:25
Just adjustdostosować.
26
73708
1268
Po prostu dostosuj się.
01:27
No mattermateria what happensdzieje się, just adjustdostosować."
27
75000
2976
Nie ważne, co się stanie,
po prostu dostosuj się."
01:30
"AdjustDostosować" trainspociągi girlsdziewczyny to be powerlessbezsilny,
28
78000
3809
"Dostosowanie się"
uczy dziewczyny bezsilności,
01:33
not to exististnieć, not to be seenwidziany,
29
81833
2560
nieistnienia, niewidzialności,
01:36
not to have a selfsamego siebie,
30
84417
1684
niebycia sobą,
01:38
and it trainspociągi boyschłopcy to claimroszczenie powermoc
and authorityautorytet over the worldświat.
31
86125
6393
a chłopców uczy sięgania
po władzę i autorytet.
01:44
And in the meantimew międzyczasie we keep talkingmówić about
genderpłeć equalityrówność and women'skobiet empowermentupodmiotowienie.
32
92542
5476
A w międzyczasie ciągle mówimy
o równości płci i równouprawnieniu kobiet.
01:50
After 2012, after the gangbanda raperzepak
in a movingw ruchu busautobus in DelhiDelhi,
33
98042
5601
W 2012 roku, po zbiorowym gwałcie
na dziewczynie w autobusie w Delhi,
01:55
I really wanted to understandzrozumieć
the rootskorzenie of abusenadużycie.
34
103667
5017
postanowiłam zrozumieć
korzenie tego zjawiska.
02:00
So I startedRozpoczęty askingpytając
a very simpleprosty questionpytanie:
35
108708
3435
Zacząłem zadawać bardzo proste pytanie:
02:04
what does it mean to you
to be a good womankobieta or a good man todaydzisiaj?
36
112167
5291
co dziś znaczy być dobrą kobietą
lub dobrym mężczyzną?
02:10
And I was so surprisedzaskoczony by what I heardsłyszał,
37
118333
2893
Byłam tak zaskoczona tym, co usłyszałam,
02:13
the answersodpowiedzi particularlyszczególnie
that youngmłody people gavedał,
38
121250
3351
a zwłaszcza odpowiedziami młodych ludzi,
02:16
that the projectprojekt becamestał się a researchBadania projectprojekt
and it tookwziął over my life.
39
124625
5559
że powstał z tego projekt badawczy,
który zawładnął moim życiem.
02:22
For threetrzy yearslat, I listenedsłuchałem
to over 600 womenkobiety, menmężczyźni and childrendzieci,
40
130208
5435
Przez trzy lata wysłuchałam
ponad 600 kobiet, mężczyzn i dzieci,
02:27
educatedwykształcony, middleśrodkowy classklasa,
41
135667
1809
wykształconych, z klasy średniej,
02:29
and it led to 1,800 hoursgodziny of listeningsłuchający
42
137500
4059
przez w sumie 1800 godzin,
02:33
and 8,000 pagesstrony of notesnotatki,
43
141583
2310
co dało też 8000 stron notatek,
02:35
and it tookwziął anotherinne yearrok
to make sensesens of it.
44
143917
2434
a kolejny rok poświęciłam
na zrozumienie tego.
02:38
NowadaysW dzisiejszych czasach, we see well-dresseddobrze ubrany, educatedwykształcony
womenkobiety like manywiele of you in this roompokój,
45
146375
6059
Obecnie widzimy dobrze ubrane,
wykształcone kobiety,
takie jak wy tutaj czy ja.
02:44
all of you in this roompokój, and myselfsiebie,
46
152458
2810
Potem myślimy,
02:47
and we think the worldświat has changedzmienione,
47
155292
2559
że świat się zmienił,
02:49
but these externalzewnętrzny changeszmiany
are extremelyniezwykle misleadingwprowadzające w błąd,
48
157875
3809
ale te zewnętrzne zmiany są bardzo mylące,
02:53
because on the insidewewnątrz,
we have not changedzmienione.
49
161708
2959
bo wewnątrz jesteśmy tacy sami.
02:58
So todaydzisiaj, I'm not going
to talk about poorubogi people.
50
166375
2434
Dzisiaj nie będę więc
mówić o biednych ludziach.
03:00
I'm going to talk only about
the middleśrodkowy and uppergórny classesklasy,
51
168833
2935
Będę mówić tylko
o klasie średniej i wyższej,
03:03
because we are the oneste mostwiększość in denialodmowa.
52
171792
3101
bo to zwłaszcza my
nie dopuszczamy do siebie faktów.
03:06
We are the oneste who have said
over and over again
53
174917
4101
To my ciągle powtarzamy,
03:11
that when womenkobiety are educatedwykształcony,
54
179042
2142
że gdy kobiety są wykształcone,
03:13
when they're employedzatrudniony
55
181208
1351
gdy są zatrudnione
03:14
and they earnZarabiaj incomesdochodów,
56
182583
2310
i zarabiają na życie,
03:16
they will be equalrówny, empoweredwzmocniony and freewolny.
57
184917
2708
są równouprawnione i wolne.
03:20
They're not.
58
188667
1392
Nie są.
03:22
Why?
59
190083
1268
Dlaczego?
W badaniu wyłoniłam siedem nawyków,
03:23
From my researchBadania, I identifyzidentyfikować sevensiedem habitszwyczaje
60
191375
3643
03:27
that deletekasować womenkobiety,
61
195042
1559
które kasują kobiety,
03:28
that make womenkobiety disappearznikać,
62
196625
2184
które sprawiają, że one znikają,
03:30
but these habitszwyczaje persistutrzymują się
63
198833
2601
ale nawyki te utrzymują się,
03:33
because they're so familiarznajomy to us
64
201458
2393
bo są nam tak dobrze znane
03:35
and we'vemamy madezrobiony them good and moralmorał.
65
203875
2083
i uczyniliśmy je dobrymi i moralnymi.
03:38
Why would you changezmiana or dropupuszczać
anything that's good and moralmorał?
66
206792
3583
Po co zmieniać lub usuwać
coś dobrego i moralnego?
03:43
So, on the one handdłoń, we love our childrendzieci,
67
211500
2059
Z jednej strony kochamy więc nasze dzieci,
03:45
we love our daughterscórki,
68
213583
1310
kochamy nasze córki,
03:46
and on the other handdłoń, we crushCrush them.
69
214917
2375
a z drugiej strony tłamsimy je.
03:50
HabitZwyczaj one: You don't have a bodyciało.
70
218875
2750
Pierwszy nawyk: Nie masz ciała.
03:55
The first stepkrok to make a girldziewczyna a ghostDuch
is to make her bodyciało disappearznikać,
71
223250
5268
Pierwszym krokiem do tego,
żeby dziewczyna stała się duchem,
jest sprawienie, żeby jej ciało zniknęło,
04:00
to pretendstwarzać pozory that she doesn't have a bodyciało.
72
228542
2226
żeby udawać, że go nie ma.
04:02
AkangshaW: akangsha, who is 23, said,
73
230792
2851
Akangsha, lat 23, powiedziała:
04:05
"In my familyrodzina, we never
spokeprzemówił about the bodyciało, never."
74
233667
4351
"W mojej rodzinie nigdy
nie rozmawialiśmy o ciele, nigdy."
04:10
And it is in this silencecisza
75
238042
1601
Właśnie w tej ciszy
04:11
that millionsmiliony and millionsmiliony of girlsdziewczyny
get sexuallyseksualnie molestedmolestowany,
76
239667
3892
miliony dziewcząt
są molestowane seksualnie,
04:15
and they don't even tell theirich mothersmatki.
77
243583
3167
nawet nie mówiąc o tym matkom.
04:19
And it's the negativenegatywny commentskomentarze from othersinni
78
247625
2476
To właśnie negatywne komentarze innych
prowadzą do tego,
że 90 procent kobiet twierdzi,
04:22
that leadswskazówki to 90 percentprocent of womenkobiety
sayingpowiedzenie that they dislikenie lubię theirich bodiesciała.
79
250125
4708
że nie lubi swojego ciała.
04:27
When a girldziewczyna rejectsodrzuca her bodyciało,
80
255458
2268
Kiedy dziewczyna odrzuca swoje ciało,
04:29
she rejectsodrzuca her only housedom
81
257750
2059
odrzuca swój jedyny dom,
04:31
and invisibilityniewidzialność and insecurityniepewność
82
259833
2893
a niewidoczność i niepewność
04:34
becomestają się her very shakychwiejny foundationfundacja.
83
262750
2643
stają się jej bardzo
chwiejnym fundamentem.
04:37
HabitZwyczaj two: Be quietcichy. ChupChup.
84
265417
3583
Drugi nawyk: Bądź cicho, sza.
04:41
If you're not supposeddomniemany to exististnieć
85
269583
1976
Skoro nie powinnaś istnieć
i nie masz ciała,
04:43
and you don't have a bodyciało,
86
271583
1601
04:45
how can you have a voicegłos?
87
273208
2143
to jak możesz mieć głos?
04:47
So just about everykażdy womankobieta said,
88
275375
1893
Prawie każda kobieta mówiła:
04:49
"When I was little,
my mothermama used to scoldScold me and say,
89
277292
4142
"Kiedy byłam mała,
mama krzyczała na mnie i mówiła:
04:53
'Don't speakmówić, be quietcichy, be chupChup,
90
281458
2976
"Nie mów, bądź cicho, sza,
04:56
speakmówić softlydelikatnie, don't arguespierać się
and never answerodpowiedź back.
91
284458
3518
mów cicho, nie kłóć się i nie pyskuj.
05:00
JawabJawab nahinahi DenaDena.'"
92
288000
1309
Jawab nahi Dena".
05:01
I'm sure you've all heardsłyszał that.
93
289333
1542
Jestem pewna, że to słyszeliście.
05:03
And so girlsdziewczyny becomestają się afraidprzestraszony,
and they withdrawwycofać.
94
291750
2476
Tak dziewczyny
zaczynają się bać i wycofywać.
05:06
And they becomestają się quietcichy and they say,
95
294250
3393
Cichną i mówią:
05:09
"Let it go. JaaneJaane do.
96
297667
1809
"Odpuść, jaane do.
05:11
What's the pointpunkt? NobodyNikt nie listenssłucha."
97
299500
1833
Jaki to ma sens, skoro nikt nie słucha".
05:14
EducatedWykształcenie womenkobiety said
98
302375
1809
Wykształcone kobiety mówiły,
05:16
that theirich numbernumer one problemproblem
99
304208
1560
że ich problemem numer jeden
05:17
was theirich inabilityBrak możliwości to speakmówić up,
100
305792
3267
jest niezdolność do odzywania się,
05:21
as if there was a footstopa on theirich throatgardło
101
309083
2893
jakby na ich gardle była noga
05:24
readygotowy to chokechoke them.
102
312000
1250
gotowa je udusić.
05:26
SilenceMilczenie slicesplastry off womenkobiety.
103
314250
2958
Cisza podcina kobiety.
05:31
HabitZwyczaj threetrzy: Be a people pleaserPleaser.
104
319375
2893
Trzeci nawyk: Bądź miła dla ludzi.
05:34
Please othersinni.
105
322292
1267
Dogadzaj innym.
05:35
EveryoneKażdy likeslubi a nicemiły womankobieta
who always smilesuśmiecha się,
106
323583
3143
Każdy lubi miłą kobietę,
która zawsze się uśmiecha,
05:38
who never saysmówi no, who is never angryzły,
107
326750
2434
która nigdy nie mówi nie,
która nigdy nie jest zła,
05:41
even when she's beingistota exploitedwykorzystana.
108
329208
2060
nawet gdy jest wykorzystywana.
05:43
AmishaAmisha, who is 18, said,
109
331292
2726
Amisza, lat 18, powiedziała:
05:46
"My fatherojciec said,
110
334042
2267
"Mój ojciec powiedział:
05:48
'If I don't see you smilinguśmiechając się,
I don't feel good.'"
111
336333
3000
Jeśli się nie uśmiechasz,
to jest mi źle".
05:52
So she smilesuśmiecha się.
112
340167
1309
Więc ona się uśmiecha.
05:53
So her fatherojciec is teachingnauczanie her,
113
341500
2559
Ojciec uczy ją,
05:56
my happinessszczęście is more importantważny
than your happinessszczęście.
114
344083
3935
że jego szczęście
jest ważniejsze od jej szczęścia.
06:00
And in this businessbiznes of tryingpróbować
to make everyonekażdy happyszczęśliwy all the time,
115
348042
4226
Próbując uszczęśliwić wszystkich dookoła,
06:04
girlsdziewczyny becomestają się afraidprzestraszony to make decisionsdecyzje.
116
352292
2875
dziewczyny boją się podejmować decyzje.
06:08
And when you askzapytać them, they say,
117
356042
2601
A kiedy je pytasz, mówią:
06:10
"Anything, whatevercokolwiek! KuchKuch bhiBhi!
118
358667
2375
"Wszystko jedno, kuch bhi!
06:13
Everything goesidzie. ChaltaChalta haiHai."
119
361917
1791
Wszystko przejdzie, chalta hai."
06:17
DarshaDarsha z, who is 25,
120
365083
2018
Darsha, 25 lat,
06:19
said with great prideduma,
121
367125
1893
z wielką dumą powiedziała:
06:21
"I'm highlywysoko elasticelastyczne.
122
369042
2476
"Jestem bardzo elastyczna.
06:23
I becomestają się whatevercokolwiek othersinni want me to be."
123
371542
3250
Staję się tym, kim inni chcą, żebym była".
06:27
SuchTakie girlsdziewczyny give up theirich dreamsmarzenia,
124
375500
2726
Takie dziewczyny rezygnują z marzeń,
06:30
theirich desirespragnienia,
125
378250
1309
pragnień
i nikt ich nawet nie zauważa,
06:31
and nobodynikt even noticesogłoszenia,
126
379583
1935
06:33
exceptz wyjątkiem for depressiondepresja.
127
381542
1934
z wyjątkiem depresji.
06:35
It movesporusza się in.
128
383500
1250
Ona wchodzi w te miejsca.
06:37
AnotherInnym sliceplasterek of a girldziewczyna is takenwzięty off.
129
385583
3417
Odcinamy kolejny kawałek dziewczyny.
06:43
HabitZwyczaj fourcztery: You have no sexualityseksualność.
130
391042
2708
Czwarty nawyk: Nie masz seksualności.
06:47
I think you'dty byś all agreeZgodzić się that
with a populationpopulacja of over 1.3 billionmiliard,
131
395000
4101
Myślę, że wszyscy się zgodzimy,
że przy populacji powyżej 1,3 miliarda
06:51
sexseks is not newNowy to IndiaIndie.
132
399125
1875
seks nie jest czymś nowym w Indiach.
06:54
What is newNowy is that
more people now acknowledgeuznać
133
402208
4726
Nowością jest to, że obecnie
coraz więcej ludzi przyznaje,
06:58
that womenkobiety, too,
have a right to sexualseksualny desirepragnienie.
134
406958
3042
że kobiety też mają prawo do pożądania.
07:03
But how can a womankobieta who has not
been alloweddozwolony to ownwłasny her bodyciało,
135
411042
3476
Ale jak kobieta, która nie ma
pozwolenia na posiadanie ciała,
07:06
who hasn'tnie ma been educatedwykształcony about her bodyciało,
136
414542
2434
której nie wyedukowano
na temat własnego ciała,
07:09
who maymoże have been sexuallyseksualnie molestedmolestowany,
137
417000
2476
która mogła być molestowana seksualnie,
07:11
who cannotnie może say no
138
419500
1476
która nie może powiedzieć "nie"
07:13
and who has been filledwypełniony with shamewstyd,
139
421000
2184
i która została wypełniona wstydem,
07:15
how can she claimroszczenie her sexualseksualny desirepragnienie?
140
423208
2375
może uznawać swoje pożądanie seksualne?
07:18
A woman'skobiety sexualityseksualność is suppressedstłumione.
141
426417
2625
Seksualność kobiet jest tłamszona.
07:22
HabitZwyczaj fivepięć: Don't trustzaufanie womenkobiety.
142
430625
3292
Piąty nawyk: Nie ufaj kobietom.
07:27
ImagineWyobraź sobie how the worldświat would changezmiana
143
435083
2351
Wyobraźcie sobie, jak zmieniłby się świat,
07:29
if womenkobiety cameoprawa ołowiana witrażu togetherRazem in solidaritysolidarność,
144
437458
2476
gdyby kobiety stały się solidarne,
07:31
but as to make sure
that this doesn't happenzdarzyć,
145
439958
2810
ale żeby tak się nie stało,
07:34
our culturekultura placesmiejsca highwysoki moralmorał valuewartość
146
442792
3476
nasza kultura nadaje dużą wartość moralną
07:38
on loyaltylojalność to menmężczyźni and familyrodzina secrecytajność.
147
446292
3291
lojalności wobec mężczyzn
i tajemnicy rodzinnej.
07:42
WomanKobieta after womankobieta said,
148
450125
1643
Kobieta za kobietą mówiła:
07:43
"I know only one trustworthygodne zaufania womankobieta,
149
451792
2601
"Znam tylko jedną godną zaufania kobietę,
07:46
and that's me."
150
454417
1601
którą jestem ja".
07:48
Even RuchiRuchi, who is 30
151
456042
1517
Nawet Ruchi, która ma 30 lat
07:49
and who worksPrace on women'skobiet empowermentupodmiotowienie
at DelhiDelhi UniversityUniwersytet, said,
152
457583
3893
i pracuje nad poprawą pozycji kobiet
na Uniwersytecie w Delhi, powiedziała:
07:53
"I don't trustzaufanie womenkobiety.
They're jealouszazdrosny and they backbitebackbite."
153
461500
3893
"Nie ufam kobietom,
bo są zazdrosne i obgadują się".
07:57
ObviouslyOczywiście, then, in citiesmiasta,
154
465417
1767
Oczywiście, co za tym idzie,
kobiety w miastach nie łączą się w grupy,
07:59
womenkobiety don't joinprzyłączyć się women'skobiet groupsgrupy,
155
467208
1851
08:01
and when you askzapytać them why, they say,
"We don't have time for gossipplotka."
156
469083
3250
a kiedy pyta się je dlaczego,
odpowiadają: "Nie mamy czasu na plotki".
08:05
It's much easierłatwiejsze
to demolishwyburzyć a womankobieta who is alonesam.
157
473208
3917
Znacznie łatwiej jest
zniszczyć samotną kobietę.
08:10
HabitZwyczaj sixsześć: DutyCło over desirepragnienie.
158
478375
3542
Szósty nawyk: Obowiązek jest
ważniejszy od pragnienia.
08:14
MuskanMuskan gavedał a very long definitiondefinicja
of a good girldziewczyna, and she's only 15.
159
482833
4310
Muskan podała bardzo długą definicję
dobrej dziewczyny, a ma tylko 15 lat.
08:19
"She is kinduprzejmy, gentledelikatny, politeuprzejmy, lovingkochający,
160
487167
2601
"Jest miła, łagodna, uprzejma, kochająca,
08:21
caringopiekuńczy, troskliwy, truthfulzgodne z prawdą, obedientposłuszny,
respectswyrazy szacunku eldersstarsi,
161
489792
2434
opiekuńcza, szczera,
posłuszna, szanuje starszych,
08:24
helpspomaga everyonekażdy unconditionallybezwarunkowo,
and is good to othersinni and fulfillsspełnia dutyobowiązek."
162
492250
3667
bezwarunkowo pomaga wszystkim,
jest dobra i wypełnia swój obowiązek".
08:29
TiringMęczące, isn't it.
163
497667
1892
To męczące, prawda?
08:31
By the time you fulfillspełnić dutyobowiązek,
164
499583
2935
Kiedy wypełniasz obowiązek,
08:34
whatevercokolwiek little desirepragnienie
is left is alsorównież lostStracony.
165
502542
3434
tracisz każde, nawet małe pragnienie.
08:38
And when sacrificingpoświęcania mothersmatki
have nothing left to say
166
506000
3518
Kiedy poświęcające się matki
nie mają już nic do powiedzenia,
08:41
exceptz wyjątkiem talk about foodjedzenie --
167
509542
1684
poza mówieniem o jedzeniu:
08:43
"Have you eatenjeść? KhanaKhana khaKha liyaLiya?
What will you eatjeść?" --
168
511250
3934
"Jadłeś, Khana kha liya?",
08:47
menmężczyźni like SaurabhSaurabh, who is 24,
call them "boringnudny."
169
515208
4084
to mężczyźni tacy jak Saurabh,
który ma 24 lata, mówią, że są nudne.
08:52
A womankobieta becomesstaje się a residuepozostałości.
170
520417
2559
Mamy już resztkę kobiety.
08:55
HabitZwyczaj sevensiedem: Be totallycałkowicie dependentzależny.
171
523000
4184
Siódmy nawyk: Bądź całkowicie zależna.
08:59
So all these habitszwyczaje
collectivelyłącznie crushCrush womenkobiety,
172
527208
3101
Wszystkie te nawyki przygniatają kobiety,
09:02
fillwypełniać her with fearstrach
173
530333
1518
napełniają strachem i sprawiają,
09:03
and make her totallycałkowicie dependentzależny
on menmężczyźni for her survivalprzetrwanie,
174
531875
3601
że są całkowicie zależne od mężczyzn,
09:07
and this allowspozwala the systemsystem
of malemęski powermoc to continueKontyntynuj.
175
535500
3667
co pozwala na kontynuację
systemu męskiej władzy.
09:12
So all these sevensiedem habitszwyczaje
that we thought were good and moralmorał
176
540083
4518
Wszystkie te siedem nawyków,
które uważaliśmy za dobre i moralne,
09:16
snatchprzekręt life away from girlsdziewczyny
177
544625
2893
odbiera dziewczętom życie
09:19
and positionpozycja menmężczyźni to abusenadużycie.
178
547542
2416
i ustawia mężczyzn w pozycji do nadużyć.
09:23
We mustmusi changezmiana.
179
551125
1851
Musimy się zmienić.
09:25
How do we changezmiana?
180
553000
1250
Jak to zrobić?
09:27
A habitnawyk is just a habitnawyk.
181
555083
1834
Nawyk to tylko nawyk.
09:29
EveryKażdy habitnawyk is a learnednauczyli habitnawyk,
182
557708
2393
Każdy nawyk jest wyuczony,
09:32
so we can unlearnzapomnieć them
183
560125
1559
więc można się go oduczyć,
09:33
and this personalosobisty changezmiana
is extremelyniezwykle importantważny.
184
561708
2685
a ta osobista zmiana jest niezwykle ważna.
09:36
I had to changezmiana too.
185
564417
2101
Ja też musiałam się zmienić.
09:38
But this doesn't changezmiana the systemsystem
186
566542
2559
Ale to nie zmienia systemu,
09:41
that crushesmiażdży millionsmiliony of other womenkobiety.
187
569125
2292
który przygniata miliony kobiet.
09:44
So we have to go to the rootskorzenie.
188
572292
2101
Musimy sięgnąć do korzeni.
09:46
We mustmusi changezmiana what it meansznaczy
to be a good womankobieta and a good man,
189
574417
4392
Musimy zmienić definicję tego,
co znaczy bycie dobrą kobietą
i dobrym mężczyzną,
09:50
because this a foundationfundacja
of everykażdy societyspołeczeństwo.
190
578833
2750
bo to fundament społeczeństwa.
09:54
We don't need elasticelastyczne womenkobiety,
we need elasticelastyczne definitionsdefinicje,
191
582292
4392
Nie potrzebujemy elastycznych kobiet,
potrzebujemy elastycznych definicji,
09:58
for menmężczyźni too,
192
586708
1560
też dla mężczyzn,
10:00
and this bigduży societalspołeczne changezmiana
cannotnie może happenzdarzyć withoutbez men'smęski involvementuwikłanie.
193
588292
5226
a ta wielka zmiana społeczna nie nastąpi
bez zaangażowania mężczyzn.
10:05
We need you.
194
593542
1267
Potrzebujemy was.
10:06
We need menmężczyźni to becomestają się championsMistrzów of changezmiana,
195
594833
3018
Potrzebujemy mężczyzn,
którzy staną się orędownikami zmian,
10:09
to developrozwijać strongsilny changezmiana musclesmięśnie.
196
597875
3184
rozwiną silne mięśnie zmian.
10:13
OtherwiseW przeciwnym razie, it will be two more centurieswieki
197
601083
2518
W przeciwnym razie miną jeszcze dwa wieki,
10:15
before our girlsdziewczyny, and our boyschłopcy,
198
603625
2351
zanim nasze dziewczyny i nasi chłopcy
10:18
are safebezpieczny and freewolny.
199
606000
1250
będą bezpieczni i wolni.
10:20
ImagineWyobraź sobie halfpół a billionmiliard womenkobiety
comingprzyjście togetherRazem, with the supportwsparcie of menmężczyźni,
200
608292
6267
Wyobraźcie sobie pół miliarda kobiet,
które są razem, przy wsparciu mężczyzn,
10:26
to talk to one anotherinne
for conversationrozmowa, for changezmiana,
201
614583
3101
i rozmawiają ze sobą
w celu dialogu, zmiany,
10:29
bothobie personalosobisty and politicalpolityczny,
202
617708
1893
zarówno osobistej, jak i politycznej.
10:31
and imaginewyobrażać sobie menmężczyźni in theirich ownwłasny circleskółka,
203
619625
2351
Wyobraźmy sobie mężczyzn w swoich kręgach,
10:34
and imaginewyobrażać sobie womenkobiety and menmężczyźni comingprzyjście togetherRazem
to just listen to eachkażdy other
204
622000
4268
oraz kobiety i mężczyzn,
którzy spotykają się,
żeby słuchać się nawzajem
bez osądu, bez obwiniania,
10:38
withoutbez judgmentosąd, withoutbez blamewinić,
205
626292
2392
10:40
withoutbez accusationsoskarżenia and withoutbez shamewstyd.
206
628708
2810
bez zarzutów i bez wstydu.
10:43
ImagineWyobraź sobie how much we would changezmiana.
207
631542
2059
Wyobraźcie sobie,
jak bardzo byśmy się zmienili.
10:45
We can do this togetherRazem.
208
633625
1893
Możemy to zrobić razem.
10:47
WomenKobiety, don't adjustdostosować.
209
635542
2416
Kobiety, nie dostosowujcie się.
10:51
MenMężczyźni, adjustdostosować.
210
639167
1916
Mężczyźni, dostosujcie się.
10:53
It's time.
211
641958
1768
Najwyższy czas.
10:55
Thank you.
212
643750
1351
Dziękuję.
10:57
(ApplauseAplauz)
213
645125
3833
(Brawa)
11:01
SRKSrk: How well said, how wonderfulwspaniale.
214
649542
1633
SRK: Jak dobrze powiedziane,
jak wspaniale.
11:03
EveryoneKażdy, DeepaDeepa, please.
215
651175
1762
Wszyscy, Deepa, proszę.
Słuchając jej, zdałem sobie sprawę,
11:05
ListeningSłuchanie muzyki to her, I realizedrealizowany
216
653000
1809
11:06
that even in the simplestnajprostszy conversationsrozmowy
that we have with womenkobiety,
217
654833
3560
że nawet w najprostszych rozmowach,
jakie prowadzimy z kobietami,
11:10
we're actuallytak właściwie beingistota aggressiveagresywny.
218
658417
1559
naprawdę jesteśmy agresywni.
11:12
For exampleprzykład, I do tell
my daughtercórka sometimesczasami,
219
660000
2893
Przykładowo, czasem mówię córce:
11:14
"YaarYaar TuTu hastihasti haiHai to mujheMujhe
acchaaccha lagtalagta haiHai varnaWarna buraBura lagtalagta haiHai".
220
662917
3142
"Yaar Tu hasti hai to mujhe
accha lagta hai varna bura lagta hai".
Tak mi przykro, nigdy bym tego nie zrobił.
11:18
So sorry, I would never do that.
221
666083
1601
11:19
AajAaj SeSE mainGłówny meriMeri betiBeti koKo yahiyahi bolungaz bolunga.
222
667708
2060
Aaj Se main meri beti ko yahi bolunga.
11:21
WhateverCokolwiek you're doing,
223
669792
1309
Cokolwiek robisz,
11:23
mujheMujhe acchaaccha hicześć lagtalagta haiHai,
aurAur acchaaccha nahinahi bhiBhi lagtalagta haiHai
224
671125
2601
mujhe accha hi lagta hai,
aur accha nahi bhi lagta hai
11:25
TohToh meraMera kyaKya, tumTum wohiWohi karokaro joJo
tumhareTumhare koKo lagtalagta haiHai, right?
225
673750
2851
Toh mera kya, tum wohi karo jo
tumhare ko lagta hai, prawda?
11:28
(ApplauseAplauz)
226
676625
2893
(Brawa)
11:31
How did you feel,
227
679542
1476
Jak się czułaś,
11:33
first listeningsłuchający to so manywiele
unfulfilledniespełnione storieshistorie, desirespragnienia,
228
681042
5934
słuchając po raz pierwszy o tak wielu
niespełnionych historiach, pragnieniach,
11:39
lackbrak of independenceniezależność,
229
687000
1309
braku niezależności dziewczyn,
11:40
of girlsdziewczyny that you normallynormalnie would assumezałożyć
we think these girlsdziewczyny are better off?
230
688333
4518
które, jak zazwyczaj zakładamy,
są w dobrej sytuacji?
11:44
DNDn: Very depressedprzygnębiony.
231
692875
1506
DN: Bardzo przygnębiona.
11:46
It was shockingwstrząsający for me,
and that's why I couldn'tnie mógł stop,
232
694381
2887
Było to dla mnie szokujące
i dlatego nie mogłam przestać,
11:49
because I had no plansplany to do a studybadanie
and no plansplany to writepisać a bookksiążka.
233
697292
3976
chociaż nie miałam żadnych planów,
żeby robić badania czy napisać książkę.
11:53
I'd writtenpisemny 17 booksksiążki before,
and I thought, "I'm doneGotowe,"
234
701292
3809
Napisałam już 17 książek
i powiedziałam sobie: dość,
11:57
but when I wentposzedł to StSt. Stephen'sSzczepan CollegeKolegium
235
705125
2143
ale poszłam do St. Stephen's College
11:59
and I heardsłyszał, at mostwiększość eliteelita collegeskolegia
you well know from DelhiDelhi,
236
707292
5101
i usłyszałam na najbardziej
elitarnej uczelni w Delhi,
12:04
and the youngmłody womenkobiety and the menmężczyźni,
237
712417
2059
jak młode kobiety i mężczyźni
12:06
what they said about what it meantOznaczało
to them to be a womankobieta and man
238
714500
3851
mówią o tym, co dla nich znaczy
bycie kobietą i mężczyzną,
12:10
soundedbrzmiało not like me
but like my mother'smatki generationgeneracja.
239
718375
3268
co brzmiało nie jak ja,
ale jak pokolenie mojej matki.
12:13
So then I wentposzedł to anotherinne collegeSzkoła Wyższa
and anotherinne collegeSzkoła Wyższa.
240
721667
3101
Potem poszłam na inną uczelnię
i jeszcze kolejną.
12:16
The thing that was strikinguderzający to me
241
724792
1684
Uderzyło mnie to,
12:18
is that eachkażdy womankobieta feltczułem she was alonesam,
242
726500
3434
że każda kobieta czuje, że jest sama,
12:21
that she hidesukrywa her fearstrach
and hidesukrywa her behaviorzachowanie,
243
729958
3393
że ukrywa swój strach i zachowanie,
12:25
because she thinksmyśli it's a personalosobisty faultwina.
244
733375
2000
bo uważa, że to jej osobista wina.
12:28
It's not a personalosobisty faultwina, it's trainingtrening,
245
736125
2934
To nie jest osobista wina, to wychowanie
12:31
and I think that's the biggestnajwiększy revelationobjawienie
246
739083
2310
i myślę, że największym
odkryciem będzie to,
12:33
is that, if we stop pretendingudawać,
247
741417
3434
że jeśli przestaniemy udawać,
12:36
then the worldświat changeszmiany.
248
744875
1726
to świat się zmieni.
12:38
SRKSrk: Do you girlsdziewczyny all agreeZgodzić się
with what DeepaDeepa is sayingpowiedzenie?
249
746625
2684
SRK: Dziewczyny,
zgadzacie się z tym, co mówi Deepa?
12:41
(ApplauseAplauz)
250
749333
2851
(Brawa)
12:44
AlreadyJuż see that youngmłody girldziewczyna sayingpowiedzenie,
251
752208
1726
Już widzę młode dziewczyny mówiące:
"Słyszałeś, co ona mówiła?
12:45
"HeardSłyszał, heardsłyszał what she said?
You say this to me."
252
753958
2601
Ty mi tak mówisz".
12:48
Yeah, that's the way it should be.
253
756583
1685
Tak, tak powinno być.
12:50
You, boychłopak, you adjustdostosować.
We are not adjustingRegulacja anymorejuż, OK?
254
758292
2726
Ty się dostosuj, chłopcze.
My już nie będziemy, OK?
12:53
(ApplauseAplauz)
255
761042
1559
(Brawa)
12:54
Thank you so much.
Have a good eveningwieczór. Thank you.
256
762625
2351
Dziękuję bardzo
i miłego wieczoru, dziękuję.
12:57
(ApplauseAplauz)
257
765000
1150
(Brawa)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Deepa Narayan - Social psychologist
Deepa Narayan is an international advisor on poverty, gender and development with more than 25 years of experience working at the World Bank, the UN and NGOs.

Why you should listen

Deepa Narayan is a social scientist and author of Chup: Breaking the Silence About India’s WomenUntil 2008, she served as Senior Advisor in the vice president's office of the Poverty Reduction Group of the World Bank.

While at the World Bank, Narayan advanced program development and evaluation and conducted two studies that resulted in key policy changes: "The Voices of the Poor," which examined the experiences of 60,000 women and men from 60 countries around the world; and "Moving Out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy and Growth from the Bottom Up," which studied people from 15 countries to understand how some people climb out of poverty while others remain stuck. Both studies highlight how policy mindsets and unexamined assumptions about impoverished people distort policy decisions. 

Narayan's current interests include shared and sustainable living, reducing inequality, making corporate social responsibility a reality, ethical development and economic policies that create wealth for poor people. She holds a PhD in psychology and anthropology and has authored or coauthored more than 15 books. 

More profile about the speaker
Deepa Narayan | Speaker | TED.com