ABOUT THE SPEAKER
Pratik Shah - Medical technologist
Dr. Pratik Shah creates novel intersections between engineering, medical imaging, machine learning and medicine.

Why you should listen

Dr. Shah's research program at the MIT Media Lab develops scalable and low-cost diagnostics and therapeutics. His ongoing research areas at MIT include: 1) artificial intelligence and machine learning methods for detection of cancer biomarkers using standard photographs vs. expensive medical images; 2) unorthodox artificial intelligence and machine learning algorithms to design optimal and faster clinical trials and to reduce adverse effects on patients; and 3) low-cost and open source imaging devices, paper diagnostics, algorithms and mobile phones to improve public health and generate real-world data.

Clinical studies with Pratik's medical technologies have revealed "missing sick" patients, who otherwise remain undiagnosed in conventional healthcare settings. Dr. Shah's graduate and postdoctoral research contributed to the discovery of a vaccine component to prevent pneumococcal (Streptococcus pneumoniae) diseases; the identification of new pathways, technologies and metabolites as antimicrobials to target gastrointestinal infections; and a nonprofit to deploy a low-cost water quality test for the developing world.

Past recognition for Dr. Shah includes the American Society for Microbiology's Raymond W. Sarber national award, the Harvard Medical School and Massachusetts General Hospitals ECOR Fund for Medical Discovery postdoctoral fellowship, the AAAS-Lemelson Invention Ambassador Award and a TED Fellowship. Pratik has been an invited discussion leader at Gordon Research Seminars; a speaker at Cold Spring Harbor Laboratories, Gordon Research Conferences and IEEE bioengineering conferences; and a peer reviewer for leading scientific publications and funding agencies. Pratik has a BS, MS, and a PhD in Microbiology and completed fellowship training at The Broad Institute of MIT and Harvard, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

More profile about the speaker
Pratik Shah | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Pratik Shah: How AI is making it easier to diagnose disease

Pratik Shah: Cum IA facilitează diagnosticarea bolii

Filmed:
1,571,835 views

Astăzi, algoritmii IA necesită zeci de mii de imagini medicale scumpe pentru a detecta boala unui pacient. Cum ar fi dacă am putea reduce drastic cantitatea de date necesară pentru instruirea unei IA, care să reducă și să eficientizeze costurile diagnosticării? TED Fellow Pratik Shah lucrează la un sistem inteligent pentru a face acest lucru. Folosind o abordare IA neortodoxă, Shah a dezvoltat o tehnologie care necesită doar 50 de imagini pentru a realiza un algoritm de lucru - și chiar poate folosi fotografiile făcute cu telefoanele mobile ale doctorilor pentru a stabili un diagnostic. Aflați mai multe despre felul în care acest nou mod de a analiza informațiile medicale ar putea duce la detectarea precoce a bolilor care pun viața în pericol și ar putea aduce diagnosticul asistat de IA la mai multe setări în domeniul sănătății în întreaga lume.
- Medical technologist
Dr. Pratik Shah creates novel intersections between engineering, medical imaging, machine learning and medicine. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
ComputerCalculator algorithmsalgoritmi todayastăzi
are performingefectuarea incredibleincredibil taskssarcini
0
1280
3856
În prezent, algoritmii îndeplinesc
sarcini incredibile
00:17
with highînalt accuraciesreplice, at a massivemasiv scalescară,
usingutilizând human-likehuman-like intelligenceinteligență.
1
5160
4736
cu mare acuratețe, la o scară enormă,
având o inteligență ca cea a oamenilor.
00:21
And this intelligenceinteligență of computerscalculatoare
is oftende multe ori referredmenționate to as AIAI
2
9920
3936
Aceasta inteligență a computerelor
e adesea denumită IA
00:25
or artificialartificial intelligenceinteligență.
3
13880
1856
sau inteligență artificială.
00:27
AIAI is poisedgata to make an incredibleincredibil impactefect
on our livesvieți in the futureviitor.
4
15760
4200
IA va avea un impact incredibil
asupra vieților noastre în viitor.
00:32
TodayAstăzi, howeverin orice caz,
we still facefață massivemasiv challengesprovocări
5
20880
3936
Astăzi, totuși, încă ne confruntăm
cu provocări enorme
00:36
in detectingdetectarea and diagnosingdiagnosticarea
severalmai mulți life-threateningviaţa în pericol illnessesboli,
6
24840
3496
în detectarea și diagnosticarea
câtorva boli care pun viețile în pericol,
00:40
suchastfel de as infectiousinfecţioase diseasesboli and cancercancer.
7
28360
2360
cum ar fi bolile infecțioase și cancerul.
00:44
ThousandsMii of patientspacienți everyfiecare yearan
8
32000
2296
În fiecare an, mii de pacienți
00:46
losepierde theiral lor livesvieți
duedatorat to liverficat and oraloral cancercancer.
9
34320
2800
își pierd viața din cauza
cancerului de ficat sau oral.
00:49
Our bestCel mai bun way to help these patientspacienți
10
37880
2696
Cea mai bună metodă
de a ajuta acești pacienți
00:52
is to performa executa earlydin timp detectiondetectare
and diagnosesdiagnostice of these diseasesboli.
11
40600
4320
este să performăm o diagnosticare
și o detectare precoce a acestor boli.
00:57
So how do we detectdetecta these diseasesboli todayastăzi,
and can artificialartificial intelligenceinteligență help?
12
45880
4160
Așadar, cum detectăm aceste boli astăzi
și cum ne poate ajuta IA?
01:03
In patientspacienți who, unfortunatelydin pacate,
are suspectedsuspectate of these diseasesboli,
13
51920
3656
Pacienților care, din păcate, sunt
suspectați de una dintre aceste boli,
01:07
an expertexpert physicianmedic first ordersordinele
14
55600
2656
un medic specialist cere prima oară
01:10
very expensivescump
medicalmedical imagingimagistica technologiestehnologii
15
58280
2616
tehnologii medicale de imagistică
foarte scumpe,
01:12
suchastfel de as fluorescentfluorescente imagingimagistica,
CTsCTs, MRIsMRIs, to be performedefectuat.
16
60920
4096
cum ar fi imagistica fluorescentă,
CT, RMN.
01:17
OnceO dată those imagesimagini are collectedadunat,
17
65040
2296
Odată ce sunt colectate aceste imagini,
01:19
anothero alta expertexpert physicianmedic then diagnosesdiagnostice
those imagesimagini and talkstratative to the patientrabdator.
18
67360
4520
un alt medic specialist interpretează
aceste imagini și vorbește cu pacientul.
01:24
As you can see, this is
a very resource-intensivemari consumatoare de resurse processproces,
19
72520
3456
După cum vedeți, este un proces
care presupune multe resurse,
01:28
requiringcare necesită bothambii expertexpert physiciansmedici,
expensivescump medicalmedical imagingimagistica technologiestehnologii,
20
76000
4416
necesitând medici specialiști
și tehnologie medicală imagistică scumpă,
01:32
and is not consideredluate în considerare practicalpractic
for the developingîn curs de dezvoltare worldlume.
21
80440
3096
și nu este considerat practic
pentru lumea în curs de dezvoltare.
01:35
And in factfapt, in manymulți
industrializedindustrializat nationsnațiuni, as well.
22
83560
3360
De fapt, și în multe țări industrializate.
Deci, putem rezolva această problemă
folosind inteligența artificială?
01:39
So, can we solverezolva this problemproblemă
usingutilizând artificialartificial intelligenceinteligență?
23
87760
2880
Astăzi, dacă ar fi să folosim
arhitectura tradițională a IA
01:43
TodayAstăzi, if I were to use traditionaltradiţional
artificialartificial intelligenceinteligență architecturesarhitecturi
24
91840
4056
pentru a rezolva problema,
01:47
to solverezolva this problemproblemă,
25
95920
1216
01:49
I would requirenecesita 10,000 --
26
97160
1456
aș avea nevoie de 10.000 --
01:50
I repeatrepeta, on an orderOrdin of 10,000
of these very expensivescump medicalmedical imagesimagini
27
98640
4016
repet, la un ordin de 10.000
din aceste imagini medicale foarte scumpe
01:54
first to be generatedgenerate.
28
102680
1376
să fie generate mai întâi.
01:56
After that, I would then go
to an expertexpert physicianmedic,
29
104080
2896
După aceea, m-aș duce
la un medic specialist,
01:59
who would then analyzea analiza
those imagesimagini for me.
30
107000
2496
care ar analiza acele imagini pentru mine.
02:01
And usingutilizând those two piecesbucăți of informationinformație,
31
109520
2096
Și folosind aceste informații,
02:03
I can traintren a standardstandard deepadâncime neuralneural networkreţea
or a deepadâncime learningînvăţare networkreţea
32
111640
3656
pot pregăti o rețea standard neurală
profundă sau o rețea de învățare profundă
02:07
to providefurniza patient'spacientului diagnosisDiagnosticul.
33
115320
2136
pentru a stabili diagnosticul pacientului.
02:09
SimilarSimilare to the first approachabordare,
34
117480
1736
Similar cu prima abordare,
02:11
traditionaltradiţional artificialartificial
intelligenceinteligență approachesabordari
35
119240
2143
abordările tradiționale ale IA
02:13
suffersuferi from the samela fel problemproblemă.
36
121407
1449
prezintă aceeași problemă.
02:14
LargeMare amountssume of datadate, expertexpert physiciansmedici
and expertexpert medicalmedical imagingimagistica technologiestehnologii.
37
122880
4560
Cantitate mare de date, medici specialiști
și tehnologii imagistice de specialitate.
02:20
So, can we inventinventa more scalablescalabil, effectiveefectiv
38
128320
4296
Deci, putem inventa
arhitecturi artificiale inteligente
02:24
and more valuablevaloros artificialartificial
intelligenceinteligență architecturesarhitecturi
39
132640
3296
mai accesibile, mai eficiente
și mai valoroase
02:27
to solverezolva these very importantimportant
problemsProbleme facingcu care se confruntă us todayastăzi?
40
135960
3056
pentru a rezolva aceste probleme
cu care ne confruntăm astăzi?
02:31
And this is exactlyexact
what my groupgrup at MITMIT MediaMass-media LabLaborator does.
41
139040
3296
Și asta e exact cu ce se ocupă grupul meu
de la MIT Media Lab.
02:34
We have inventedinventat a varietyvarietate
of unorthodoxneortodoxe AIAI architecturesarhitecturi
42
142360
3856
Am inventat o varietate
de arhitecturi IA neortodoxe
pentru a rezolva câteva provocări
cu care ne confruntăm astăzi
02:38
to solverezolva some of the mostcel mai importantimportant
challengesprovocări facingcu care se confruntă us todayastăzi
43
146240
3176
02:41
in medicalmedical imagingimagistica and clinicalclinic trialsîncercări.
44
149440
2200
în imagistica medicală
și studiile clinice.
02:44
In the exampleexemplu I sharedimpartit
with you todayastăzi, we had two goalsgoluri.
45
152480
3056
În exemplul pe care vi l-am arătat azi,
am avut două țeluri.
02:47
Our first goalpoartă was to reducereduce
the numbernumăr of imagesimagini
46
155560
2976
Primul țel a fost să reducem
numărul imaginilor
02:50
requirednecesar to traintren
artificialartificial intelligenceinteligență algorithmsalgoritmi.
47
158560
3256
care se cer pentru a antrena
algoritmii inteligenței artificiale.
02:53
Our secondal doilea goalpoartă -- we were more ambitiousambiţioase,
48
161840
2096
Al doilea țel - suntem și mai ambițioși,
02:55
we wanted to reducereduce the use
of expensivescump medicalmedical imagingimagistica technologiestehnologii
49
163960
3736
am vrut să reducem uzul de tehnologie
imagistică medicală scumpă
pentru a consulta pacienții.
02:59
to screenecran patientspacienți.
50
167720
1216
03:00
So how did we do it?
51
168960
1200
Cum am făcut-o?
03:02
For our first goalpoartă,
52
170920
1216
Pentru primul nostru țel,
03:04
insteadin schimb of startingpornire
with tenszeci and thousandsmii
53
172160
2056
în loc să începem cu zeci și mii
03:06
of these very expensivescump medicalmedical imagesimagini,
like traditionaltradiţional AIAI,
54
174240
3016
de imagini medicale foarte scumpe
cum e tradiționala IA,
03:09
we starteda început with a singlesingur medicalmedical imageimagine.
55
177280
2056
am început cu o singură imagine medicală.
03:11
From this imageimagine, my teamechipă and I
figuredimaginat out a very cleverinteligent way
56
179360
3776
Din această imagine, eu și echipa mea
am găsit o cale isteață
03:15
to extractextrage billionsmiliarde
of informationinformație packetspachete.
57
183160
2736
de a extrage miliarde de pachete
de informații.
03:17
These informationinformație packetspachete
includedinclus colorscolorate, pixelspixeli, geometrygeometrie
58
185920
3696
Aceste pachete de informații includ
culori, pixeli, geometrie
03:21
and renderinginterpretare of the diseaseboală
on the medicalmedical imageimagine.
59
189640
2536
și redarea bolii în imaginea medicală.
03:24
In a sensesens, we convertedconvertit one imageimagine
into billionsmiliarde of trainingpregătire datadate pointspuncte,
60
192200
4336
Într-un sens, am convertit o imagine
în miliarde de puncte de formare,
03:28
massivelymasiv reducingreduce the amountCantitate of datadate
neededNecesar for trainingpregătire.
61
196560
3536
reducând masiv cantitatea de date
necesară pentru pregătire.
03:32
For our secondal doilea goalpoartă,
62
200120
1216
Pentru al doilea țel,
reducerea utilizării
de tehnologie medicală imagistică scumpă
03:33
to reducereduce the use of expensivescump medicalmedical
imagingimagistica technologiestehnologii to screenecran patientspacienți,
63
201360
3856
pentru a examina pacienții,
03:37
we starteda început with a standardstandard,
whitealb lightușoară photographfotografie,
64
205240
2856
s-a început cu fotografie
standard de lumină albă,
03:40
acquireddobândite eitherfie from a DSLRDSLR cameraaparat foto
or a mobilemobil phonetelefon, for the patientrabdator.
65
208120
4336
achiziționată fie de la camera DSLR
sau de la telefonul mobil al pacientului.
03:44
Then remembertine minte those
billionsmiliarde of informationinformație packetspachete?
66
212480
2456
Rețineți acele miliarde
de pachete de informații?
03:46
We overlaidsuprapuse those from
the medicalmedical imageimagine ontope this imageimagine,
67
214960
3536
Le-am suprapus pe acelea din imaginea
medicală pe această imagine,
03:50
creatingcrearea something
that we call a compositecompozit imageimagine.
68
218520
2520
creând ceva ce numim o imagine compusă.
03:53
Much to our surprisesurprinde,
we only requirednecesar 50 --
69
221480
3296
Spre surprinderea noastră,
am avut nevoie de doar 50 -
03:56
I repeatrepeta, only 50 --
70
224800
1336
repet, doar 50 -
03:58
of these compositecompozit imagesimagini to traintren
our algorithmsalgoritmi to highînalt efficiencieseficiență.
71
226160
3840
de astfel de imagini compuse
ca să facem algoritmul mai eficient.
04:02
To summarizerezuma our approachabordare,
72
230680
1336
Ca să rezum,
04:04
insteadin schimb of usingutilizând 10,000
very expensivescump medicalmedical imagesimagini,
73
232040
3176
în loc de 10.000 de imagini
medicale foarte scumpe,
04:07
we can now traintren the AIAI algorithmsalgoritmi
in an unorthodoxneortodoxe way,
74
235240
3016
acum putem antrena algoritmii IA
într-un mod neortodox,
04:10
usingutilizând only 50 of these high-resolutionRezoluție înaltă,
but standardstandard photographsfotografii,
75
238280
4256
folosind doar 50 de fotografii standard
de rezoluție mare,
04:14
acquireddobândite from DSLRDSLR camerascamere
and mobilemobil phonestelefoane,
76
242560
2496
achiziționate de la camere DSLR
și telefoane mobile,
04:17
and providefurniza diagnosisDiagnosticul.
77
245080
1536
și putem stabili diagnostice.
04:18
More importantlyimportant,
78
246640
1216
Mai important,
04:19
our algorithmsalgoritmi can acceptAccept,
in the futureviitor and even right now,
79
247880
3136
algoritmii noștri pot accepta,
în viitor sau chiar și acum,
04:23
some very simplesimplu, whitealb lightușoară
photographsfotografii from the patientrabdator,
80
251040
2816
fotografii foarte simple
cu lumină albă, de la pacient,
04:25
insteadin schimb of expensivescump
medicalmedical imagingimagistica technologiestehnologii.
81
253880
2440
în loc de tehnologie medicală
imagistică foarte scumpă.
04:29
I believe that we are poisedgata
to enterintroduce an eraeră
82
257120
3096
Cred că suntem pregătiți
pentru a intra într-o eră
04:32
where artificialartificial intelligenceinteligență
83
260240
1936
în care inteligența artificială
04:34
is going to make an incredibleincredibil
impactefect on our futureviitor.
84
262200
2536
o să aibă un impact incredibil
asupra viitorului nostru.
04:36
And I think that thinkinggândire
about traditionaltradiţional AIAI,
85
264760
2456
Cred că, gândindu-ne la IA tradițională,
04:39
whichcare is data-richbogată în date but application-poorcerere-săraci,
86
267240
2776
care e bogată în date,
dar săracă în aplicații,
ar trebui să continuăm să ne gândim
04:42
we should alsode asemenea continuecontinua thinkinggândire
87
270040
1536
04:43
about unorthodoxneortodoxe artificialartificial
intelligenceinteligență architecturesarhitecturi,
88
271600
3016
la aceste neortodoxe arhitecturi
de inteligență artificială,
04:46
whichcare can acceptAccept smallmic amountssume of datadate
89
274640
1936
care pot accepta mici cantități de date
și pot rezolva câteva dintre problemele
cu care ne confruntăm,
04:48
and solverezolva some of the mostcel mai importantimportant
problemsProbleme facingcu care se confruntă us todayastăzi,
90
276600
2936
în special în domeniul sănătății.
04:51
especiallyin mod deosebit in healthsănătate careîngrijire.
91
279560
1256
04:52
Thank you very much.
92
280840
1216
Vă mulțumesc foarte mult.
04:54
(ApplauseAplauze)
93
282080
3840
(Aplauze)
Translated by Eugen Marian Popescu
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pratik Shah - Medical technologist
Dr. Pratik Shah creates novel intersections between engineering, medical imaging, machine learning and medicine.

Why you should listen

Dr. Shah's research program at the MIT Media Lab develops scalable and low-cost diagnostics and therapeutics. His ongoing research areas at MIT include: 1) artificial intelligence and machine learning methods for detection of cancer biomarkers using standard photographs vs. expensive medical images; 2) unorthodox artificial intelligence and machine learning algorithms to design optimal and faster clinical trials and to reduce adverse effects on patients; and 3) low-cost and open source imaging devices, paper diagnostics, algorithms and mobile phones to improve public health and generate real-world data.

Clinical studies with Pratik's medical technologies have revealed "missing sick" patients, who otherwise remain undiagnosed in conventional healthcare settings. Dr. Shah's graduate and postdoctoral research contributed to the discovery of a vaccine component to prevent pneumococcal (Streptococcus pneumoniae) diseases; the identification of new pathways, technologies and metabolites as antimicrobials to target gastrointestinal infections; and a nonprofit to deploy a low-cost water quality test for the developing world.

Past recognition for Dr. Shah includes the American Society for Microbiology's Raymond W. Sarber national award, the Harvard Medical School and Massachusetts General Hospitals ECOR Fund for Medical Discovery postdoctoral fellowship, the AAAS-Lemelson Invention Ambassador Award and a TED Fellowship. Pratik has been an invited discussion leader at Gordon Research Seminars; a speaker at Cold Spring Harbor Laboratories, Gordon Research Conferences and IEEE bioengineering conferences; and a peer reviewer for leading scientific publications and funding agencies. Pratik has a BS, MS, and a PhD in Microbiology and completed fellowship training at The Broad Institute of MIT and Harvard, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

More profile about the speaker
Pratik Shah | Speaker | TED.com