ABOUT THE SPEAKER
Kathryn Bouskill - Anthropologist, social scientist
Kathryn Bouskill's work explores how our health is shaped as much by our biology as it is by our behaviors and cultural contexts.

Why you should listen

Kathryn Bouskill began her research as a teenager at the lab bench before developing an interest in how our health is shaped as much by our biology as it is by our behaviors and social and cultural contexts. Today, she is an anthropologist at the RAND Corporation and associate director of the RAND Center for Global Risk and Security, where she applies ethnographic methods to understand the human dimensions of systems analysis and policy research.

For more than a decade, Bouskill has explored the relationship between culture, technology, policy and health. She has performed research in ten countries on five continents and believes that everyone has an important story to tell. Her latest research asks how the acceleration of daily life is shaping our wellbeing, how different cultures make sense of a faster world and what we as a society risk if we do not plan ahead for the promises -- and perils -- of emerging technologies. Her work is publicly available and covers a range of topics, from the future of global health security to data use for decision-making in health care.

A former Fulbright scholar in Austria, Bouskill continues her passion for using cultural diplomacy to build international cooperation. She also teaches doctoral fellows at the Pardee RAND Graduate School how to turn policy problems into empirical research projects and why it is critical to bring people into policy analysis. Bouskill has a BA in anthropology from the University of Notre Dame and a PhD in anthropology and an MPH in epidemiology from Emory University.

More profile about the speaker
Kathryn Bouskill | Speaker | TED.com
TEDxManhattanBeach

Kathryn Bouskill: The unforeseen consequences of a fast-paced world

Kathryn Bouskill: Consecințele neprevăzute ale unei lumi într-un ritm rapid

Filmed:
1,317,573 views

De ce tehnologia modernă promite eficiență, dar ne face să ne simțim constant presaţi de timp? Antropologul Kathryn Bouskill explorează paradoxurile vieții într-o societate cu un ritm rapid și explică de ce trebuie să reconsiderăm importanța lentorii într-o lume care ne îndeamnă mereu: hai, hai, hai!
- Anthropologist, social scientist
Kathryn Bouskill's work explores how our health is shaped as much by our biology as it is by our behaviors and cultural contexts. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

V-ați întrebat vreodată de ce suntem
înconjurați de lucruri care ne ajută
00:12
Do you ever wondermirare why we're surroundedinconjurat
with things that help us do everything
0
686
3898
să facem totul mai rapid,
mai rapid şi mai rapid?
00:16
fastermai repede and fastermai repede and fastermai repede?
1
4608
3003
00:20
CommunicateComunica fastermai repede,
2
8294
1241
Să comunicăm mai rapid,
00:21
but alsode asemenea work fastermai repede, bankbancă fastermai repede,
3
9559
2946
dar să şi lucrăm mai rapid,
să transferăm bani mai rapid,
00:24
travelvoiaj fastermai repede, find a dateData fastermai repede,
4
12529
2934
să călătorim mai rapid,
să găsim un partener mai rapid,
00:27
cookbucătar fastermai repede, cleancurat fastermai repede
and do all of it all at the samela fel time?
5
15487
4832
Să gătim, să facem curat mai rapid
şi să le facem pe toate în acelaşi timp?
00:32
How do you feel about crammingbuchereală
even more into everyfiecare wakingstarea de veghe hourora?
6
20803
4514
Cum ți se pare ideea de a îngrămădi mai
multe lucruri de făcut într-o singură zi?
00:38
Well, to my generationgeneraţie of AmericansAmericanii,
7
26690
2213
Pentru americanii din generația mea,
00:40
speedviteză feelsse simte like a birthrightprin naştere.
8
28927
2249
viteza pare a fi un drept din naştere.
00:43
SometimesUneori I think
our minimumminim speedviteză is MachMarius 3.
9
31200
3343
Uneori cred că viteza noastră minimă
este Mach 3.
00:46
Anything lessMai puțin, and we fearfrică
losingpierzând our competitivecompetitiv edgemargine.
10
34567
3397
Altceva mai puțin de atât și ne temem
că ne pierdem avantajul competitiv.
00:50
But even my generationgeneraţie
is startingpornire to questionîntrebare
11
38634
2627
Dar chiar și generația mea
începe să se întrebe
00:53
whetherdacă we're the mastersmasterat of speedviteză
12
41285
2487
dacă suntem maeştri ai vitezei
00:55
or if speedviteză is masteringMastering us.
13
43796
2526
sau viteza este stăpânul nostru.
00:59
I'm an anthropologistantropolog
at the RandRand CorporationCorporation,
14
47475
2422
Sunt antropolog la Rand Corporation,
iar în timp ce mulți antropologi
studiază culturile antice,
01:01
and while manymulți anthropologistsantropologi
studystudiu ancientvechi culturesculturi,
15
49921
2775
eu mă concentrez pe culturile moderne
și pe modul în care ne adaptăm
01:04
I focusconcentra on modernmodern day culturesculturi
and how we're adaptingadaptare
16
52720
3018
01:07
to all of this changeSchimbare
happeninglucru in the worldlume.
17
55762
3197
la toate aceste schimbări
care au loc în lume.
01:11
RecentlyRecent, I teamedîn echipă up with an engineeringiner,
SeifuElla ChondeDeea, to studystudiu speedviteză.
18
59681
5304
Recent, am făcut echipă cu un inginer,
Seifu Chonde, pentru a studia viteza.
01:17
We were interestedinteresat bothambii in how people
are adaptingadaptare to this agevârstă of accelerationaccelerare
19
65009
5034
Ne-au interesat atât modul în care oamenii
se adaptează la această eră a vitezei,
01:22
and its securitySecuritate and policypolitică implicationsimplicații.
20
70067
3006
cât și implicațiile sale
în materie de securitate și politică.
01:25
What could our worldlume look like in 25 yearsani
21
73556
2460
Cum ar putea arăta lumea noastră
peste 25 de ani,
01:28
if the currentactual paceritm of changeSchimbare
keepspăstrează acceleratingaccelerarea?
22
76040
2883
dacă ritmul actual de schimbare
continuă să se accelereze?
01:30
What would it mean for transportationtransport,
23
78947
1865
Ce ar însemna asta pentru transport
01:32
or learningînvăţare, communicationcomunicare,
24
80836
2396
sau învățare, comunicare,
01:35
manufacturingde fabricație, weaponryarmament
25
83256
2437
fabricare, armament
01:37
or even naturalnatural selectionselecţie?
26
85717
1922
sau chiar pentru selecția naturală?
01:40
Will a fastermai repede futureviitor make us
more secureSecure and productiveproductiv?
27
88253
3591
Un viitor mai rapid ne va face
mai siguri și productivi?
01:44
Or will it make us more vulnerablevulnerabil?
28
92279
2338
Sau ne va face mai vulnerabili?
01:47
In our researchcercetare, people acceptedadmis
accelerationaccelerare as inevitableinevitabil,
29
95203
4004
În cercetările noastre, oamenii
au acceptat accelerarea ca inevitabilă,
01:51
bothambii the thrillsfiori and the lacklipsă of controlControl.
30
99231
2669
atât senzaţiile tari,
cât și lipsa controlului.
01:53
They fearfrică that if they were to slowîncet down,
31
101924
2137
Se tem că dacă ar încetini,
01:56
they mightar putea runalerga the riskrisc
of becomingdevenire obsoleteînvechit.
32
104085
2658
ar putea risca să devină învechiţi.
01:58
They say they'dle-ar rathermai degraba
burna arde out than rustrugina out.
33
106767
2823
Ei spun că ar prefera mai degrabă
să clacheze decât să ruginească.
02:02
YetÎncă at the samela fel time,
34
110285
1291
În același timp,
se îngrijorează că viteza ar putea
să erodeze tradițiile lor culturale
02:03
they worryface griji that speedviteză could
erodeeroda theiral lor culturalcultural traditionstradiții
35
111600
3193
02:06
and theiral lor sensesens of home.
36
114817
1716
sentimentul de „acasă”.
02:09
But even people who are winningcâștigător
at the speedviteză gamejoc
37
117524
2352
Dar chiar și oamenii care câștigă
la jocul vitezei
02:11
admitadmite to feelingsentiment a little uneasyincomod.
38
119900
1884
recunosc că se simt puțin neliniștiţi.
02:13
They see accelerationaccelerare as wideninglărgirea
the gapdecalaj betweenîntre the haveselemente obligatorii,
39
121808
3599
Ei văd accelerarea ritmului ca o lărgire
a prăpastiei dintre adepții acesteia,
02:17
the jet-settersJet-Setters who are buzzingzumzet around,
40
125431
2495
cei care dau tonul
și mișună mereu prin preajmă
02:19
and the have-notsau săraci,
41
127950
1366
şi inadaptații,
02:21
who are left in the digitaldigital dustpraf.
42
129340
2382
cei care rămân în praful digital.
02:24
Yes, we have good reasonmotiv to forecastprognoză
that the futureviitor will be fastermai repede,
43
132984
4064
Da, avem motive întemeiate să suspectăm
că viitorul va fi mai alert,
02:29
but what I've come to realizerealiza
44
137072
1723
dar ce am ajuns să realizez
02:30
is that speedviteză is paradoxicalparadoxal,
45
138819
2523
este că viteza este paradoxală,
02:33
and like all good paradoxesparadoxuri,
46
141366
1808
și ca toate paradoxurile bune
02:35
it teachesînvață us about the humanuman experienceexperienţă,
47
143198
2699
ne învață despre experiența umană,
02:37
as absurdabsurd and complexcomplex as it is.
48
145921
3088
în toată absurditatea
și complexitatea acesteia.
02:41
The first paradoxparadox is that we love speedviteză,
49
149899
2412
Primul paradox este că iubim viteza
02:44
and we're thrilledîncântat by its intensityintensitate.
50
152335
2081
și suntem încântați de intensitatea ei.
02:46
But our prehistoricpreistorice brainscreier
aren'tnu sunt really builtconstruit for it,
51
154440
3672
Dar creierele noastre preistorice
nu prea sunt construite pentru asta,
02:50
so we inventinventa rollercilindru coastersCoastere
and racerasă carsautoturisme and supersonicsupersonic planesavioane,
52
158136
4467
așa că inventăm roller-coastere
și mașini de curse și avioane supersonice,
02:54
but we get whiplashpleasnă, carsickmașină,
53
162627
3125
dar suferim, avem rău de maşină
02:57
jet-laggedjet-lag.
54
165776
1160
sau resimţim diferența de fus orar.
Nu am evoluat să facem
mai multe lucruri deodată.
02:59
We didn't evolveevolua to multitaskmultitask.
55
167584
2277
03:01
RatherMai degrabă, we evolvedevoluat to do one thing
with incredibleincredibil focusconcentra,
56
169885
4104
Mai degrabă, am evoluat pentru a face
un singur lucru cu o atenție incredibilă,
03:06
like huntvânătoare -- not necessarilyîn mod necesar
with great speedviteză
57
174013
2894
ca vânătoarea - nu neapărat
cu mare viteză,
03:08
but with endurancerezistenta for great distancedistanţă.
58
176931
2750
dar cu rezistență pe distanță mare.
03:11
But now there's a wideninglărgirea gapdecalaj
betweenîntre our biologybiologie and our lifestylesstiluri de viață,
59
179705
4146
Dar acum este un decalaj crescând
între biologia și stilul nostru de viață,
03:15
a mismatchnepotrivire betweenîntre what our bodiesorganisme are
builtconstruit for and what we're makingluare them do.
60
183875
4652
o nepotrivire între scopul corpului nostru
și ceea ce îl constrângem să facă.
03:20
It's a phenomenonfenomen my mentorsmentori have calleddenumit
"StonePiatra AgersAge in the fastrapid laneLane."
61
188870
5345
Un fenomen pe care mentorii mei l-au numit
„Cei din epoca de piatră pe banda rapidă".
03:26
(LaughterRâs)
62
194239
1227
(Râsete)
Un al doilea paradox al vitezei este acela
că poate fi măsurată obiectiv. Corect?
03:28
A secondal doilea paradoxparadox of speedviteză is that
it can be measuredmăsurat objectivelyobiectiv. Right?
63
196087
3498
03:31
MilesMiles perpe hourora, gigabytesgigaocteţi perpe secondal doilea.
64
199609
2890
Kilometri pe oră, gigabiţi pe secundă.
03:34
But how speedviteză feelsse simte,
65
202939
2240
Dar cum se simte viteza,
03:37
and whetherdacă we like it,
66
205203
1452
și dacă ne place sau nu,
03:38
is highlyextrem de subjectivesubiectiv.
67
206679
1660
este foarte subiectiv.
03:40
So we can documentdocument
68
208717
1763
Deci putem să documentăm
faptul că viteza cu care adoptăm
noi tehnologii este în creştere.
03:42
that the paceritm at whichcare we are adoptingde adoptare
newnou technologiestehnologii is increasingcrescând.
69
210504
4259
03:46
For exampleexemplu, it tooka luat 85 yearsani
from the introductionintroducere of the telephonetelefon
70
214787
5182
Spre exemplu, a durat 85 de ani
de la introducerea telefonului
03:51
to when the majoritymajoritate of AmericansAmericanii
had phonestelefoane at home.
71
219993
2950
şi până când majoritatea americanilor
au avut telefoane mobile acasă.
03:55
In contrastcontrast, it only tooka luat 13 yearsani
for mostcel mai of us to have smartphonessmartphone-uri.
72
223438
4713
Însă a durat doar 13 ani ca majoritatea
dintre noi să avem smartphone-uri.
Și modul în care oamenii acționează
și reacționează la viteză
04:00
And how people actact and reactreacţiona to speedviteză
73
228627
2599
04:03
variesvariază by culturecultură and amongprintre
differentdiferit people withinîn the samela fel culturecultură.
74
231250
4977
variază în funcţie de cultură
şi de oamenii din acea cultură.
04:08
InteractionsInteracţiuni that could be seenvăzut
as pleasantlyîn mod plăcut briskvioi and convenientconvenabil
75
236251
3157
Interacțiuni care ar putea fi văzute
ca vioaie şi acceptabile
în anumite culturi ar putea fi văzute
04:11
in some culturesculturi
76
239432
1319
04:12
could be seenvăzut as horriblyoribil rudenepoliticos in othersalții.
77
240775
2025
ca îngrozitor de nepoliticoase în altele.
04:14
I mean, you wouldn'tnu ar fi go askingcer
for a to-gosă-Go cupceașcă at a JapaneseJaponeză teaceai ceremonyceremonia
78
242824
4407
Adică, nu ai cere un ceai de luat la drum
la o ceremonie de ceai japoneză
04:19
so you could jetavion off
to your nextUrmător → touristturist stop.
79
247255
2512
ca să poţi da buzna
la următoarea destinație turistică.
04:21
Would you?
80
249791
1193
Ai face asta?
04:23
A thirdal treilea paradoxparadox
is that speedviteză begetsdă naștere speedviteză.
81
251968
4272
Un al treilea paradox
este că viteza dă naştere la viteză.
Cu cât răspund mai repede,
cu atât primesc mai multe răspunsuri,
04:28
The fastermai repede I respondrăspunde,
the more responsesrăspunsuri I get,
82
256264
2256
04:30
the fastermai repede I have to respondrăspunde again.
83
258544
1983
şi cu atât va trebui
să răspund mai repede din nou.
04:33
HavingAvând more communicationcomunicare
84
261241
1950
Având mai multă comunicare
04:35
and informationinformație at our fingertipsvârfurile degetelor
85
263215
2239
și informație la îndemâna noastră
04:37
at any givendat momentmoment
86
265478
1619
la un moment dat,
04:39
was supposedpresupus to make decision-makingluarea deciziilor
easierMai uşor and more rationalraţional.
87
267121
3881
trebuia să ne ajute să decidem
mai ușor și mai rațional.
04:44
But that doesn't really
seempărea to be happeninglucru.
88
272209
2344
Dar asta nu pare
să se întâmple cu adevărat.
04:47
Here'sAici este just one more paradoxparadox:
89
275759
2135
Iată încă un alt paradox:
04:50
If all of these fastermai repede technologiestehnologii
were supposedpresupus to freegratuit us from drudgerycorvoadă,
90
278601
5470
Dacă toate aceste tehnologii mai rapide
ar fi trebuit să ne elibereze de corvoadă,
04:56
why do we all feel so pressedpresat for time?
91
284095
2871
de ce ne simțim cu toții
atât de presaţi de timp?
04:58
Why are we crashingcrashing our carsautoturisme
in recordrecord numbersnumerele,
92
286990
2735
De ce ne accidentăm mașinile
în număr record
05:01
because we think we have
to answerRăspuns that texttext right away?
93
289749
3398
deoarece credem că trebuie
să răspundem imediat la acel SMS?
05:05
Shouldn'tNu ar trebui să life in the fastrapid laneLane
feel a little more fundistracţie
94
293878
3496
Nu ar trebui ca viaţa pe bandă rapidă
să fie ceva mai distractivă
05:09
and a little lessMai puțin anxiousanxietate?
95
297398
1607
şi ceva mai puţin anxioasă?
Vorbitorii de germană
au un cuvânt pentru acest lucru:
05:11
GermanGermană speakersdifuzoare even have a wordcuvânt for this:
96
299464
2484
05:13
"EilkrankheitEilkrankheit."
97
301972
1444
„Eilkrankheit".
05:15
In EnglishEngleză, that's "hurrygrabă sicknessboală."
98
303440
3014
În română, asta se traduce
prin „boala grăbitului”.
05:19
When we have to make fastrapid decisionsdeciziile,
99
307055
2689
Când trebuie să luăm decizii rapide,
05:21
autopilotpilot automat braincreier kickslovituri in,
100
309768
1822
creierul automat preia controlul,
05:23
and we relyse bazează on our learnedînvățat behaviorscomportamente,
101
311614
2638
și ne bazăm pe
comportamentele noastre învățate,
05:26
our reflexesreflexe, our cognitivecognitiv biasesdistorsiunilor,
102
314276
3822
pe reflexele noastre,
pe prejudecăţile noastre cognitive,
05:30
to help us perceivepercep and respondrăspunde quicklyrepede.
103
318122
2912
pentru a ne ajuta să percepem
și să răspundem rapid.
05:33
SometimesUneori that savessalvează our livesvieți, right?
104
321502
2001
Uneori asta ne salvează viața, nu?
05:35
FightLupta or flightzbor.
105
323527
1194
Luptă sau fugi.
05:37
But sometimesuneori, it leadsOportunitati us astrayun drum greşit
in the long runalerga.
106
325134
3345
Dar uneori ne conduce la rătăcire
pe termen lung.
05:41
OftentimesDeseori, when our societysocietate
has majormajor failureseșecuri,
107
329443
3491
Deseori, când societatea noastră
are eşecuri majore,
05:44
they're not technologicaltehnologic failureseșecuri.
108
332958
2898
nu sunt eșecuri tehnologice.
05:47
They're failureseșecuri that happenîntâmpla
when we madefăcut decisionsdeciziile too quicklyrepede
109
335880
3821
Sunt eșecuri care se întâmplă
când luăm decizii prea repede,
05:51
on autopilotpilot automat.
110
339725
1515
în modul de operare autopilot.
05:53
We didn't do the creativecreator
or criticalcritic thinkinggândire requirednecesar
111
341264
2811
Nu avem gândirea creativă
sau critică necesară
05:56
to connectconectați the dotspuncte
112
344099
1395
pentru a conecta punctele
05:57
or weedburuienilor out falsefals informationinformație
113
345518
1817
sau a elimina informaţiile false
05:59
or make sensesens of complexitycomplexitate.
114
347359
2214
sau să dăm sens complexităţii.
06:02
That kinddrăguț of thinkinggândire can't be doneTerminat fastrapid.
115
350352
3337
Acest tip de gândire
nu poate fi făcut repede.
06:05
That's slowîncet thinkinggândire.
116
353713
1882
Asta presupune gândire lentă.
06:08
Two psychologistspsihologi,
DanielDoina KahnemanKahneman and AmosAmos TverskyTversky,
117
356218
3062
Doi psihologi, Daniel Kahneman
şi Amos Tversky
06:11
starteda început pointingarătând this out back in 1974,
118
359304
3225
au început să sublinieze
acest lucru în 1974,
06:14
and we're still strugglingluptă
to do something with theiral lor insightsInsights.
119
362553
3446
și încă ne chinuim
să facem ceva cu ideile lor.
06:19
All of modernmodern historyistorie can be thought of as
one spurtSalt of accelerationaccelerare after anothero alta.
120
367340
4430
Toată istoria modernă poate fi gândită
ca o serie de impulsuri de accelerare.
06:23
It's as if we think
if we just speedviteză up enoughdestul,
121
371794
2337
Este ca și cum am crede
că dacă ne grăbim suficient,
06:26
we can outrunFugi our problemsProbleme.
122
374155
2011
ne putem depăși problemele.
06:28
But we never do.
123
376797
1533
Dar niciodată nu facem asta.
06:30
We know this in our ownpropriu livesvieți,
124
378354
1801
Ştim asta în vieţile noastre,
06:32
and policymakersfactorii de decizie politică know it, too.
125
380179
2211
şi factorii de decizie o știu și ei.
Aşa că acum ne îndreptăm
către inteligenţa artificială
06:34
So now we're turningcotitură
to artificialartificial intelligenceinteligență
126
382940
2307
ca să ne ajute să luăm decizii
mai rapide şi mai inteligente
06:37
to help us make fastermai repede
and smartermai inteligent decisionsdeciziile
127
385271
2409
06:39
to processproces this ever-expandingcontinuă expansiune
universeunivers of datadate.
128
387704
3504
ca să procesăm acest univers de date
în continuă expansiune.
06:44
But machinesmaşini crunchingronţăit datadate
are no substitutesubstitui
129
392412
3412
Dar mașinile mestecătoare de date
nu sunt înlocuitoare
06:47
for criticalcritic and sustainedsustinut thinkinggândire
130
395848
2442
pentru gândirea critică şi susţinută
06:50
by humansoameni,
131
398314
1210
a oamenilor,
06:51
whosea caror StonePiatra AgeVârsta brainscreier need a little time
to let theiral lor impulsesimpulsuri subsideslăbi,
132
399548
4861
al căror creier primitiv are nevoie
de timp pentru a ține în frâu impulsurile,
06:56
to slowîncet the mindminte
133
404433
1707
pentru ca mintea să se limpezească
06:58
and let the thoughtsgânduri flowcurgere.
134
406164
1712
şi să lase gândurile să curgă.
07:01
If you're startingpornire to think
that we should just hitlovit the brakesfrâne,
135
409040
3172
Dacă începeţi să gândiţi
că ar trebui doar să apăsăm frâna,
07:04
that won'tnu va always be the right solutionsoluţie.
136
412236
3153
asta nu ar fi mereu soluţia corectă.
07:07
We all know that a traintren that's going
too fastrapid around a bendîndoire can derailderaieze,
137
415413
4097
Știm că dacă un tren merge prea rapid
în jurul unei curbe, poate deraia,
dar Seifu, inginerul, m-a învățat
07:11
but SeifuElla, the engineeringiner,
138
419534
1962
07:13
taughtînvățat me that a traintren that's going
too slowlyîncet around a bendîndoire can alsode asemenea derailderaieze.
139
421520
4721
că dacă un tren merge prea încet
în jurul unei curbe, și așa poate deraia.
07:18
So managinggestionarea this spurtSalt of accelerationaccelerare
startsîncepe with the understandingînţelegere
140
426860
4953
Gestionarea acestui impuls de accelerare
începe cu înțelegerea faptului
că avem mai mult control asupra vitezei
decât credem că avem,
07:23
that we have more controlControl over speedviteză
than we think we do,
141
431837
3536
07:27
individuallyindividual and as a societysocietate.
142
435397
3181
individual, dar şi ca societate.
Uneori, va trebui să ne tehnologizăm
pe noi înșine pentru a merge mai repede.
07:30
SometimesUneori, we'llbine need to engineeringiner
ourselvesnoi insine to go fastermai repede.
143
438602
3278
07:33
We'llVom want to solverezolva gridlockblocaj,
144
441904
1807
Uneori vom dori să rezolvăm blocaje,
să accelerăm ajutorul în caz de dezastre
07:35
speedviteză up disasterdezastru reliefrelief
for hurricaneuragan victimsvictime
145
443735
2655
pentru victimele unui uragan
07:38
or use 3-D-D printingtipărire to producelegume şi fructe
what we need on the spotloc,
146
446414
3418
sau să folosim imprimante 3D
pentru a produce pe loc cele necesare,
07:41
just when we need it.
147
449856
1423
exact atunci când avem nevoie.
07:43
SometimesUneori, thoughdeşi, we'llbine want
to make our surroundingsîmprejurimi feel slowerMai lent
148
451955
3941
Uneori, însă, ne vom dori să facem
ca mediul nostru să se simtă mai lent
07:47
to engineeringiner the crashprăbușire
out of the speedyrapidă experienceexperienţă.
149
455920
3387
pentru a scoate accidentul
din contextul vitezei.
07:51
And it's OK not to be
stimulatedstimulate all the time.
150
459861
3876
Și e în regulă să nu fi
stimulat tot timpul.
E benefic pentru adulţi,
07:55
It's good for adultsadulți
151
463761
1506
07:57
and for kidscopii.
152
465291
1277
dar şi pentru copii.
07:59
Maybe it's boringplictisitor,
but it gives us time to reflectReflectați.
153
467043
3583
Poate că este plictisitor,
dar ne oferă timp să reflectăm.
08:03
SlowLent time is not wastedpierdut time.
154
471258
3480
Timpul lent nu este un timp pierdut.
08:08
And we need to reconsiderreconsidere
what it meansmijloace to saveSalvați time.
155
476142
3749
Și trebuie să reconsiderăm
ce înseamnă să economisești timp.
08:12
CultureCultura and ritualsritualuri around the worldlume
buildconstrui in slownessÎncetineala,
156
480318
3877
Cultura și ritualurile din întreaga lume
se construiesc în lentoare
08:16
because slownessÎncetineala helpsajută us reinforceconsolida
our sharedimpartit valuesvalorile and connectconectați.
157
484219
4562
pentru că lentoarea ne ajută să consolidăm
valorile comune și să ne conectăm.
08:20
And connectionconexiune is
a criticalcritic partparte of beingfiind humanuman.
158
488805
3257
Iar conexiunea este
o parte critică a ființei umane.
08:25
We need to mastermaestru speedviteză,
159
493387
1644
Trebuie să stăpânim viteza,
08:27
and that meansmijloace thinkinggândire carefullycu grija about
the trade-offscompromisurile of any givendat technologytehnologie.
160
495055
4179
și asta înseamnă să gândim cu atenție
compromisurile oricărei tehnologii date.
08:31
Will it help you reclaimrevendica time that you
can use to expressexpres your humanityumanitate?
161
499629
4417
Vă va ajuta să revendicați timpul ca să-l
folosiţi pentru a vă exprima umanitatea?
08:36
Will it give you hurrygrabă sicknessboală?
Will it give other people hurrygrabă sicknessboală?
162
504070
3786
Vă va face să simţiţi răul de grabă?
Va da altor oameni rău de grabă?
08:39
If you're luckynorocos enoughdestul to decidea decide the paceritm
that you want to travelvoiaj throughprin life,
163
507880
4522
Dacă aveţi norocul să decideţi ritmul
cu care vreţi să călătoriţi prin viață,
08:44
it's a privilegeprivilegiu.
164
512426
1405
e un privilegiu.
08:46
Use it.
165
514464
1151
Folosiţi-l.
08:48
You mightar putea decidea decide that you need
bothambii to speedviteză up
166
516250
2717
Aţi putea decide că aveţi nevoie
atât să acceleraţi,
08:50
and to createcrea slowîncet time:
167
518991
2003
cât şi să creaţi un timp mai lent:
08:53
time to reflectReflectați,
168
521869
1730
timp pentru a reflecta,
08:55
to percolatestrecura
169
523623
1629
pentru a filtra lucrurile
08:57
at your ownpropriu paceritm;
170
525276
1442
în propriul ritm...
08:59
time to listen,
171
527688
1255
timp să gândiţi,
09:01
to empathizeempatiza,
172
529611
1340
să empatizaţi,
09:03
to restodihnă your mindminte,
173
531517
1542
să vă odihniţi mintea,
09:05
to lingerpersista at the dinnercină tablemasa.
174
533890
1928
să zăboviţi la masa din bucătărie.
Așadar, pe măsură ce ne uităm
mai atent la viitor,
09:09
So as we zoomzoom into the futureviitor,
175
537402
1985
09:11
let's considerconsidera settingcadru
the technologiestehnologii of speedviteză,
176
539411
3761
să luăm în considerare setarea
tehnologiilor de viteză,
09:15
the purposescop of speedviteză
177
543196
1881
scopul vitezei
09:17
and our expectationsaşteptările of speedviteză
178
545101
2695
şi aşteptările noastre legate de viteză
09:19
to a more humanuman paceritm.
179
547820
2259
la o viteză un pic mai umană.
09:22
Thank you.
180
550760
1153
Mulţumesc.
09:23
(ApplauseAplauze)
181
551937
1515
(Aplauze)
Translated by Iosif Szenasi
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kathryn Bouskill - Anthropologist, social scientist
Kathryn Bouskill's work explores how our health is shaped as much by our biology as it is by our behaviors and cultural contexts.

Why you should listen

Kathryn Bouskill began her research as a teenager at the lab bench before developing an interest in how our health is shaped as much by our biology as it is by our behaviors and social and cultural contexts. Today, she is an anthropologist at the RAND Corporation and associate director of the RAND Center for Global Risk and Security, where she applies ethnographic methods to understand the human dimensions of systems analysis and policy research.

For more than a decade, Bouskill has explored the relationship between culture, technology, policy and health. She has performed research in ten countries on five continents and believes that everyone has an important story to tell. Her latest research asks how the acceleration of daily life is shaping our wellbeing, how different cultures make sense of a faster world and what we as a society risk if we do not plan ahead for the promises -- and perils -- of emerging technologies. Her work is publicly available and covers a range of topics, from the future of global health security to data use for decision-making in health care.

A former Fulbright scholar in Austria, Bouskill continues her passion for using cultural diplomacy to build international cooperation. She also teaches doctoral fellows at the Pardee RAND Graduate School how to turn policy problems into empirical research projects and why it is critical to bring people into policy analysis. Bouskill has a BA in anthropology from the University of Notre Dame and a PhD in anthropology and an MPH in epidemiology from Emory University.

More profile about the speaker
Kathryn Bouskill | Speaker | TED.com