ABOUT THE SPEAKER
Albert-László Barabási - Network scientist
A pioneer in network science, Albert-László Barabási uncovers the hidden order behind complex systems.

Why you should listen

Albert-László Barabási is fascinated by a wide range of topics, from the structure of the brain and treating diseases with network medicine to the emergence of success in art and how science really works. His work uses the quantitative tools of network science, a research field that he pioneered, and led to the discovery of scale-free networks, helping explain the emergence of many natural, technological and social networks.

Barabási is the Robert Gray Dodge Professor of Network Science at Northeastern University and holds an appointment in the Department of Medicine at Harvard Medical School. He splits his time with Budapest, where he runs a European Research Council project at Central European University. A Hungarian born native of Transylvania, Romania, he received his masters in theoretical physics at the Eötvös University in Budapest, Hungary and his PhD three years later at Boston University.

Barabási’s latest book is The Formula: The Universal Laws of Success. He is also the author of Network ScienceLinked and Bursts. He co-edited Network Medicine and The Structure and Dynamics of Networks. His books have been translated into over twenty languages.

More profile about the speaker
Albert-László Barabási | Speaker | TED.com
TEDxMidAtlantic

Albert-László Barabási: The real relationship between your age and your chance of success

Albert-László Barabási: Sanningen om sambandet mellan ålder och framgång

Filmed:
2,762,222 views

Med hjälp av matematiska analyser undersöker nätverksteoretikern Albert-László Barabási de dolda mekanismer som ligger bakom framgång, oavsett bransch, och upptäcker det spännande sambandet mellan din ålder och din möjlighet att nå stor framgång.
- Network scientist
A pioneer in network science, Albert-László Barabási uncovers the hidden order behind complex systems. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
TodayIdag, actuallyfaktiskt, is
a very specialsärskild day for me,
0
249
2266
Idag är det faktiskt
en speciell dag för mig.
00:14
because it is my birthdayfödelsedag.
1
2539
2121
Jag fyller år.
00:16
(ApplauseApplåder)
2
4684
3973
(Applåder)
00:20
And so, thankstack to all of you
for joiningsammanfogning the partyfest.
3
8681
3441
Så därför, tack till alla er
som kommit på min fest.
00:24
(LaughterSkratt)
4
12146
1167
(Skratt)
00:25
But everyvarje time you throwkasta a partyfest,
there's someonenågon there to spoilskämma bort it. Right?
5
13337
4786
Men på varje fest
finns en festförstörare.
Eller hur?
00:30
(LaughterSkratt)
6
18147
1072
(Skratt)
00:31
And I'm a physicistfysiker,
7
19243
1359
Jag är fysiker
00:32
and this time I broughttog med
anotherannan physicistfysiker alonglängs to do so.
8
20626
4157
och idag tog jag med en kollega
som får agera festförstörare.
00:36
His namenamn is AlbertAlbert EinsteinEinstein --
alsoockså AlbertAlbert -- and he's the one who said
9
24807
4562
Han heter Albert Einstein,
Albert som jag, och han sa
00:41
that the personperson who has not madegjord
his great contributionsbidrag to sciencevetenskap
10
29393
4830
att den som inte gett
sitt stora bidrag till vetenskapen
00:46
by the ageålder of 30
11
34247
1559
vid 30 års ålder
00:47
will never do so.
12
35830
1396
aldrig kommer att göra det.
00:49
(LaughterSkratt)
13
37250
1012
(Skratt)
00:50
Now, you don't need to checkkolla upp WikipediaWikipedia
14
38286
2340
Du behöver inte kolla Wikipedia
för att förstå att jag passerat 30.
00:52
that I'm beyondbortom 30.
15
40650
1571
00:54
(LaughterSkratt)
16
42245
1416
(Skratt)
00:55
So, effectivelyeffektivt, what
he is tellingtalande me, and us,
17
43685
3606
Han säger alltså till mig och till oss
00:59
is that when it comeskommer to my sciencevetenskap,
18
47315
2544
att jag bara är en belastning
01:01
I'm deadwoodDeadwood.
19
49883
1203

inom min vetenskapsgren.
01:04
Well, luckilyLyckligtvis, I had my sharedela med sig
of lucktur withininom my careerkarriär.
20
52078
5586
Men tack och lov har jag haft
min andel tur i karriären.
01:10
Around ageålder 28, I becameblev
very interestedintresserad in networksnät,
21
58132
3822
När jag var 28 blev jag
mycket intresserad av nätverk
01:13
and a few yearsår latersenare, we managedförvaltade
to publishpublicera a few keynyckel- paperspapper
22
61978
4076
och några år senare lyckades vi
publicera några nyckelrapporter
01:18
that reportedrapporterad the discoveryupptäckt
of scale-freeScale-Free networksnät
23
66078
4097
om upptäckten av skalfria nätverk
01:22
and really gavegav birthfödelse to a newny disciplinedisciplin
that we call networknätverk sciencevetenskap todayi dag.
24
70199
4578
som blev starten för den disciplin
som nu kallas nätverksvetenskap.
01:26
And if you really carevård about it,
you can get a PhDPhD now in networknätverk sciencevetenskap
25
74801
3678
Den riktigt intresserade
kan doktorera i nätverksvetenskap
01:30
in BudapestBudapest, in BostonBoston,
26
78503
2028
i Budapest och i Boston
01:32
and you can studystudie it all over the worldvärld.
27
80555
2308
och man kan studera ämnet
i hela världen.
01:35
A few yearsår latersenare,
28
83466
1595
Några år senare
01:37
when I movedrörd to HarvardHarvard
first as a sabbaticalsabbatsår,
29
85085
3230
när jag flyttade till Harvard
under ett sabbatsår
01:40
I becameblev interestedintresserad
in anotherannan typetyp of networknätverk:
30
88339
3092
blev jag intresserad av
en annan sorts nätverk:
01:43
that time, the networksnät withininom ourselvesoss själva,
31
91455
3027
nätverken i våra kroppar,
01:46
how the genesgener and the proteinsproteiner
and the metabolitesmetaboliter linklänk to eachvarje other
32
94506
3726
hur gener, proteiner
och deras nedbrytningsprodukter
är länkade till varandra
och till sjukdomar.
01:50
and how they connectansluta to diseasesjukdom.
33
98256
2493
01:53
And that interestintressera led
to a majorstörre explosionexplosion withininom medicinemedicin,
34
101368
4592
Intresset ledde till en revolution
inom medicinforskningen,
01:57
includingInklusive the NetworkNätverk MedicineMedicin
DivisionDivision at HarvardHarvard,
35
105984
3979
till exempel Avdelningen
för medicinska nätverk på Harvard
02:01
that has more than 300 researchersforskare
who are usinganvänder sig av this perspectiveperspektiv
36
109987
3395
där över 300 forskare använder
detta perspektiv
02:05
to treatbehandla patientspatienter and developutveckla newny curesbotar.
37
113406
2897
i behandlingen av patienter
och i forskningen om nya botemedel.
02:09
And a few yearsår agosedan,
38
117457
1770
För några år sedan
02:11
I thought that I would take
this ideaaning of networksnät
39
119251
2526
fick jag idén att använda
denna teori om nätverk
02:13
and the expertiseexpertis we had in networksnät
40
121801
1766
och vår expertis om nätverk
02:15
in a differentannorlunda areaområde,
41
123591
1392
inom ett nytt område.
02:17
that is, to understandförstå successframgång.
42
125007
1982
Nämligen för att förstå framgång.
02:19
And why did we do that?
43
127704
1210
Varför gjorde vi det?
02:20
Well, we thought that, to some degreegrad,
44
128938
2281
Vi tänkte att, på något sätt,
02:23
our successframgång is determinedfast besluten
by the networksnät we're partdel of --
45
131243
3377
borde vår framgång bero på
de nätverk vi ingår i.
02:26
that our networksnät can pushskjuta på us forwardfram-,
they can pulldra us back.
46
134644
3847
Våra nätverk kan dra oss framåt
eller hålla oss tillbaka.
02:30
And I was curiousnyfiken if we could use
the knowledgekunskap and bigstor datadata and expertiseexpertis
47
138925
4128
Jag undrade om vi kunde använda
all data och all vår expertkunskap
02:35
where we developutveckla the networksnät
48
143077
1403
när vi utvecklar nätverk
02:36
to really quantifykvantifiera
how these things happenhända.
49
144504
3296
för att kvantifiera hur detta kan ske.
02:40
This is a resultresultat from that.
50
148404
1342
Detta är ett resultat.
02:41
What you see here is a networknätverk
of galleriesgallerier in museumsmuseer
51
149770
2947
Det ni ser här är ett nätverk
av gallerier på museer
02:44
that connectansluta to eachvarje other.
52
152741
1632
som länkar till varandra.
02:46
And throughgenom this mapKarta
that we mappedmappas out last yearår,
53
154806
4055
Tack vare denna karta
som vi tog fram förra året
02:50
we are ablestånd to predictförutspå very accuratelyexakt
the successframgång of an artistkonstnär
54
158885
4848
kan vi väldigt exakt förutspå
hur väl en konstnär kommer att lyckas
02:55
if you give me the first fivefem exhibitsutställningar
that he or she had in theirderas careerkarriär.
55
163757
4021
utifrån hans eller hennes
fem första utställningar.
03:01
Well, as we thought about successframgång,
56
169404
2706
När vi nu tänkte på framgång
03:04
we realizedinsåg that successframgång
is not only about networksnät;
57
172134
3067
insåg vi att framgång
inte bara handlar om nätverk;
03:07
there are so manymånga
other dimensionsmått to that.
58
175225
2396
det beror på
så många andra faktorer.
03:10
And one of the things
we need for successframgång, obviouslysjälvklart,
59
178145
3247
En sak som självklart krävs
för framgång är prestation.
03:13
is performanceprestanda.
60
181416
1170
03:14
So let's definedefiniera what's the differenceskillnad
betweenmellan performanceprestanda and successframgång.
61
182610
3504
Nu måste vi definiera skillnaden
mellan prestation och framgång.
03:18
Well, performanceprestanda is what you do:
62
186465
1997
Prestation är vad du gör:
03:20
how fastsnabb you runspringa,
what kindsnäll of paintingsmålningar you paintmåla,
63
188486
3032
hur fort du springer,
vilka tavlor du målar,
03:23
what kindsnäll of paperspapper you publishpublicera.
64
191542
1881
vilka artiklar du publicerar.
03:25
HoweverEmellertid, in our workingarbetssätt definitiondefinition,
65
193835
2614
I vår definition handlar framgång om
03:28
successframgång is about what the communitygemenskap
noticesmeddelanden from what you did,
66
196473
4205
vad omgivningen lägger märke till
av det du gjorde,
03:32
from your performanceprestanda:
67
200702
1612
av din prestation.
03:34
How does it acknowledgeerkänna it,
and how does it rewardpris you for it?
68
202338
4132
Hur bekräftas din prestation
och hur belönas du för den?
03:38
In other termsvillkor,
69
206494
1182
Med andra ord
03:39
your performanceprestanda is about you,
but your successframgång is about all of us.
70
207700
4596
handlar din prestation om dig.
Framgång handlar om oss alla.
03:45
And this was a very
importantViktig shiftflytta for us,
71
213392
3334
Detta blev en vändpunkt för oss
03:48
because the momentögonblick we defineddefinierad successframgång
as beingvarelse a collectivekollektiv measuremäta
72
216750
4024
för när framgång definieras
som ett totalmått
03:52
that the communitygemenskap provideserbjuder to us,
73
220798
2106
som vår omgivning ger oss
03:54
it becameblev measurablemätbara,
74
222928
1510
blev det mätbart
03:56
because if it's in the communitygemenskap,
there are multipleflera olika datadata pointspoäng about that.
75
224462
4510
för om det finns i vår omgivning
så finns det massor av mätpunkter.
04:00
So we go to schoolskola,
we exerciseträning, we practiceöva,
76
228996
5280
Så vi går till skolan, vi övar, vi tränar,
04:06
because we believe
that performanceprestanda leadsleads to successframgång.
77
234300
2991
för vi tror att prestation
leder till framgång.
04:09
But the way we actuallyfaktiskt
startedsatte igång to exploreutforska,
78
237832
2015
Men efterhand som vi forskade insåg vi
04:11
we realizedinsåg that performanceprestanda and successframgång
are very, very differentannorlunda animalsdjur
79
239871
3527
att prestation och framgång
är väsensskilda ting
04:15
when it comeskommer to
the mathematicsmatematik of the problemproblem.
80
243422
2444
när det handlar om
det matematiska i problemet.
04:18
And let me illustrateillustrera that.
81
246429
1432
Låt mig visa detta.
04:20
So what you see here is
the fastestsnabbast man on earthjord, UsainUsain BoltBult.
82
248329
4947
Här ser ni Usain Bolt,
världens snabbaste man.
04:25
And of coursekurs, he winssegrar mostmest of
the competitionstävlingar that he entersinträder.
83
253832
3910
Han vinner såklart
det mesta han ställer upp i.
04:30
And we know he's the fastestsnabbast on earthjord
because we have a chronometerKronometer
84
258393
3175
Vi vet att han är världens snabbaste
för vi har tidtagarur.
04:33
to measuremäta his speedfart.
85
261592
1160
04:34
Well, what is interestingintressant about him
is that when he winssegrar,
86
262776
4119
Det som är intressant är
att när han vinner
04:38
he doesn't do so by really significantlysignifikant
outrunningoutrunning his competitionkonkurrens.
87
266919
5502
vinner han inte med stor marginal.
04:44
He's runninglöpning at mostmest a percentprocent fastersnabbare
than the one who losesförlorar the racelopp.
88
272445
4519
Han är max en procent snabbare
än den som förlorar loppet.
04:49
And not only does he runspringa only
one percentprocent fastersnabbare than the secondandra one,
89
277631
3638
Han springer bara en procent
snabbare än tvåan
04:53
but he doesn't runspringa
10 timesgånger fastersnabbare than I do --
90
281293
2849
och han springer inte
tio gånger fortare än jag
04:56
and I'm not a good runnerlöpare,
trustförtroende me on that.
91
284166
2181
och jag är ingen bra löpare - tro mig!
04:58
(LaughterSkratt)
92
286371
1197
(Skratt)
04:59
And everyvarje time we are ablestånd
to measuremäta performanceprestanda,
93
287592
3502
Varje gång vi kan mäta prestation
05:03
we noticelägga märke till something very interestingintressant;
94
291118
2050
noterar vi något mycket intressant;
05:05
that is, performanceprestanda is boundedavgränsas.
95
293192
2511
prestationen är begränsad.
05:07
What it meansbetyder is that there are
no hugeenorm variationsvariationer in humanmänsklig performanceprestanda.
96
295727
3757
Med det menar vi
att variationerna är små.
05:11
It variesvarierar only in a narrowsmal rangeräckvidd,
97
299508
3432
Prestationen varierar
inom ett litet område,
05:14
and we do need the chronometerKronometer
to measuremäta the differencesskillnader.
98
302964
3279
så vi behöver tidtagarur
för att notera skillnaden.
05:18
This is not to say that we cannotkan inte
see the good from the bestbäst onesettor,
99
306267
3168
Det betyder inte att vi inte kan
skilja de bra från de bästa,
05:21
but the bestbäst onesettor
are very hardhård to distinguishskilja på.
100
309459
2733
men det är svårt
att särskilja de bästa.
05:24
And the problemproblem with that
is that mostmest of us work in areasområden
101
312216
2992
Problemet med det är
att vi oftast jobbar i branscher
05:27
where we do not have a chronometerKronometer
to gaugemätare our performanceprestanda.
102
315232
3922
där vi inte kan mätas med tidtagarur.
05:31
AlrightOkej, performanceprestanda is boundedavgränsas,
103
319178
1564
Så, prestationen är begränsad,
05:32
there are no hugeenorm differencesskillnader betweenmellan us
when it comeskommer to our performanceprestanda.
104
320766
3532
det är inga stora skillnader
mellan oss vad gäller prestation.
05:36
How about successframgång?
105
324322
1157
Men framgång då?
05:37
Well, let's switchväxla to
a differentannorlunda topicämne, like booksböcker.
106
325995
2930
Vi byter till ett nytt ämne; böcker.
05:40
One measuremäta of successframgång for writersförfattare is
how manymånga people readläsa your work.
107
328949
5015
Ett mått på en författares framgång
är hur många som läser hens bok.
05:46
And so when my previoustidigare bookbok
camekom out in 2009,
108
334662
4410
Så när min senaste bok gavs ut 2009
05:51
I was in EuropeEuropa talkingtalande with my editorredaktör,
109
339096
1902
pratade jag med min europeiska utgivare.
05:53
and I was interestedintresserad:
Who is the competitionkonkurrens?
110
341022
2462
Jag frågade: Vilka är mina konkurrenter?
05:56
And I had some fabulousfantastisk onesettor.
111
344253
2735
De var fantastiska!
05:59
That weekvecka --
112
347012
1169
Samma vecka -
06:00
(LaughterSkratt)
113
348205
1024
(Skratt)
06:01
DanDan BrownBrown camekom out with "The LostFörlorade SymbolSymbol,"
114
349253
3557
kom Dan Brown ut
med "Den förlorade symbolen",
och Nicholas Sparks kom ut
med "The last song".
06:04
and "The Last SongLåt" alsoockså camekom out,
115
352834
2982
06:07
NicholasNicholas SparksGnistor.
116
355840
1429
06:09
And when you just look at the listlista,
117
357293
2988
Om du tittar på listan
06:12
you realizeinse, you know, performance-wiseprestandamässigt,
there's hardlyknappast any differenceskillnad
118
360305
3453
så förstår du att prestationsmässigt
är det ingen stor skillnad
06:15
betweenmellan these booksböcker or minemina.
119
363782
1598
mellan dessa böcker och min bok.
06:17
Right?
120
365404
1175
Eller hur?
06:18
So maybe if NicholasNicholas Sparks'sSparks ' s teamteam
worksArbetar a little harderhårdare,
121
366603
4668
Kanske om Nicholas Sparks förlag
jobbat lite hårdare,
06:23
he could easilylätt be numbersiffra one,
122
371295
1722
så kunde han varit listetta,
06:25
because it's almostnästan by accidentolycka
who endedslutade up at the toptopp.
123
373041
2898
det är ju lite av en slump
vem som hamnar överst.
06:28
So I said, let's look at the numberstal --
I'm a datadata personperson, right?
124
376486
3153
Siffermänniska som jag är, sa jag:
låt oss titta på siffrorna.
06:31
So let's see what were
the salesförsäljning for NicholasNicholas SparksGnistor.
125
379663
4318
Låt oss kolla Nicholas Sparks
försäljningssiffror.
06:36
And it turnsvarv out that
that openingöppning weekendhelgen,
126
384005
2054
Det visar sig att han redan första helgen
06:38
NicholasNicholas SparksGnistor soldsåld more than
a hundredhundra thousandtusen copieskopior,
127
386083
2975
sålde mer än 100 000 exemplar.
06:41
whichsom is an amazingfantastiskt numbersiffra.
128
389082
1705
Ett otroligt antal!
06:42
You can actuallyfaktiskt get to the toptopp
of the "NewNya YorkYork TimesGånger" best-sellerbästsäljare listlista
129
390811
3396
Man kan faktiskt bli etta
på New York Times bästsäljarlista
06:46
by sellingförsäljning 10,000 copieskopior a weekvecka,
130
394231
2110
med 10 000 exemplar på en vecka,
06:48
so he tenfoldtiofaldigt overcameövervann
what he neededbehövs to be numbersiffra one.
131
396365
3752
så han sålde tio gånger så mycket.
06:52
YetÄnnu he wasn'tvar inte numbersiffra one.
132
400141
1430
Ändå blev han inte etta.
06:53
Why?
133
401595
1308
Varför?
06:54
Because there was DanDan BrownBrown,
who soldsåld 1.2 millionmiljon copieskopior that weekendhelgen.
134
402927
4078
För att Dan Brown sålde
1,2 miljoner exemplar samma helg.
06:59
(LaughterSkratt)
135
407029
2136
(Skratt)
07:01
And the reasonanledning I like this numbersiffra
is because it showsvisar that, really,
136
409189
3971
Jag gillar de här siffrorna,
för de visar verkligen
07:05
when it comeskommer to successframgång, it's unboundedgränslös,
137
413184
3730
att framgången är obegränsad.
07:08
that the bestbäst doesn't only get
slightlylite more than the secondandra bestbäst
138
416938
5861
Den bästa får inte lite mer
än den näst bästa,
07:14
but getsblir ordersorder of magnitudemagnitud more,
139
422823
2697
utan många gånger mer,
07:17
because successframgång is a collectivekollektiv measuremäta.
140
425544
2794
eftersom framgång bestäms av kollektivet.
07:20
We give it to them, rathersnarare than
we earntjäna it throughgenom our performanceprestanda.
141
428362
4376
Man snarare får framgång,
än förtjänar med sin prestation.
07:24
So one of things we realizedinsåg is that
performanceprestanda, what we do, is boundedavgränsas,
142
432762
5376
Så nu har vi insett att prestationen,
det vi gör, har sina begränsningar,
07:30
but successframgång, whichsom is
collectivekollektiv, is unboundedgränslös,
143
438162
2682
men framgång, som bestäms
av andra, saknar begränsningar.
07:32
whichsom makesgör you wonderundra:
144
440868
1312
Nu undrar man:
07:34
How do you get these
hugeenorm differencesskillnader in successframgång
145
442204
2911
Hur kan skillnaderna i framgång
vara så extremt stora
07:37
when you have suchsådan tinymycket liten
differencesskillnader in performanceprestanda?
146
445139
2906
när skillnaden i prestation är så liten?
07:40
And recentlynyligen, I publishedpublicerat a bookbok
that I devotedhängiven to that very questionfråga.
147
448537
3787
Jag gav nyligen ut en bok
som handlade om just det.
07:44
And they didn't give me enoughtillräckligt time
to go over all of that,
148
452348
2839
Men det hinner jag
inte berätta om idag,
07:47
so I'm going to go back
to the questionfråga of,
149
455211
2071
så jag återgår till frågan
om framgång: när får man det?
07:49
alrightOK, you have successframgång;
when should that appeardyka upp?
150
457306
3135
07:52
So let's go back to the partyfest spoilerSpoiler
and askfråga ourselvesoss själva:
151
460465
3758
Låt oss återgå till festförstöraren
och fråga oss:
07:57
Why did EinsteinEinstein make
this ridiculouslöjlig statementpåstående,
152
465215
3339
Varför kom Einstein
med det fåniga påståendet
08:00
that only before 30
you could actuallyfaktiskt be creativekreativ?
153
468578
3156
att man bara är kreativ före 30?
08:03
Well, because he lookedtittade around himselfhan själv
and he saw all these fabulousfantastisk physicistsfysiker
154
471758
4680
Tja, han tittade runt sig
och såg fantastiska fysiker
08:08
that createdskapad quantumkvant mechanicsmekanik
and modernmodern physicsfysik,
155
476462
2587
som skapade kvantmekanik
och modern fysik
08:11
and they were all in theirderas 20s
and earlytidigt 30s when they did so.
156
479073
3736
och de var alla kring 20 eller 30 år.
08:15
And it's not only him.
157
483730
1220
Men det är inte bara han.
08:16
It's not only observationalobservationsstudier biaspartiskhet,
158
484974
1623
Och det är inte bara fördomar,
08:18
because there's actuallyfaktiskt
a wholehela fieldfält of geniusgeni researchforskning
159
486621
3997
utan forskningen kring genier
08:22
that has documenteddokumenterat the factfaktum that,
160
490642
2256
har visat det faktum att när vi tittar
på de vi beundrar mest genom historien
08:24
if we look at the people
we admirebeundra from the pastdåtid
161
492922
3160
08:28
and then look at what ageålder
they madegjord theirderas biggeststörsta contributionbidrag,
162
496106
3358
och hur gamla de var
när de presterade som bäst
08:31
whetherhuruvida that's musicmusik,
whetherhuruvida that's sciencevetenskap,
163
499488
2096
inom musiken, inom vetenskapen,
08:33
whetherhuruvida that's engineeringteknik,
164
501608
1619
inom ingenjörskonsten,
08:35
mostmest of them tendtendera to do so
in theirderas 20s, 30s, earlytidigt 40s at mostmest.
165
503251
6123
var de flesta kring 20, 30
eller möjligen 40.
08:41
But there's a problemproblem
with this geniusgeni researchforskning.
166
509914
2791
Det finns dock ett problem med
forskningen kring genier.
08:45
Well, first of all, it createdskapad
the impressionintryck to us
167
513197
3280
För det första ger den oss intrycket
08:48
that creativitykreativitet equalsär lika med youthungdom,
168
516501
3479
att kreativitet sammanfaller med ungdom
08:52
whichsom is painfulsmärtsam, right?
169
520004
1610
och det känns ju jobbigt, eller?
08:53
(LaughterSkratt)
170
521638
1951
(Skratt)
08:55
And it alsoockså has an observationalobservationsstudier biaspartiskhet,
171
523613
4088
Forskningen innehåller också
ett systematiskt fel
08:59
because it only looksutseende at geniusesGenier
and doesn't look at ordinaryvanlig scientistsvetenskapsmän
172
527725
4962
för den tittar bara på genierna
och inte på de vanliga forskarna
09:04
and doesn't look at all of us and askfråga,
173
532711
1965
och den tittar inte på oss alla och frågar
09:06
is it really truesann that creativitykreativitet
vanishesförsvinner as we ageålder?
174
534700
3185
om det verkligen är sant
att kreativiteten minskar med åren.
09:10
So that's exactlyexakt what we triedförsökte to do,
175
538382
1877
Så precis det har vi försökt göra
09:12
and this is importantViktig for that
to actuallyfaktiskt have referencesreferenser.
176
540283
3803
för att få korrekta referenser.
09:16
So let's look at an ordinaryvanlig
scientistforskare like myselfjag själv,
177
544110
2643
Låt oss titta på
en ordinär forskare som jag själv.
09:18
and let's look at my careerkarriär.
178
546777
1522
Låt oss titta på min karriär.
09:20
So what you see here is all the paperspapper
that I've publishedpublicerat
179
548323
3202
Här ser ni de artiklar jag publicerat
09:23
from my very first paperpapper, in 1989;
I was still in RomaniaRumänien when I did so,
180
551549
5115
från den allra första, 1989,
när jag fortfarande var i Rumänien,
09:28
tilltill kindsnäll of this yearår.
181
556688
1593
till i år.
09:30
And verticallyvertikalt, you see
the impactinverkan of the paperpapper,
182
558940
2518
På den vertikala axeln ser ni
artikelns tyngd,
09:33
that is, how manymånga citationskällhänvisningar,
183
561482
1403
hur ofta den blivit citerad,
09:34
how manymånga other paperspapper
have been writtenskriven that citeddomen that work.
184
562909
3988
hur många andra artiklar
som citerar den.
09:39
And when you look at that,
185
567397
1300
När man tittar på det
09:40
you see that my careerkarriär
has roughlyungefär threetre differentannorlunda stagesstadier.
186
568721
2813
ser man att min karriär haft
i princip tre faser.
09:43
I had the first 10 yearsår
where I had to work a lot
187
571558
2435
De första tio åren jobbade jag hårt
09:46
and I don't achieveuppnå much.
188
574017
1276
och uppnådde inte mycket.
09:47
No one seemsverkar to carevård
about what I do, right?
189
575317
2118
Ingen verkade bry sig om
vad jag gjorde.
09:49
There's hardlyknappast any impactinverkan.
190
577459
1681
Det betydde inget.
09:51
(LaughterSkratt)
191
579164
1404
(Skratt)
09:52
That time, I was doing materialmaterial sciencevetenskap,
192
580592
2887
Jag höll på med materialforskning
09:55
and then I kindsnäll of discoveredupptäckt
for myselfjag själv networksnät
193
583503
3691
när jag upptäckte nätverk
09:59
and then startedsatte igång publishingpublicering in networksnät.
194
587218
1947
och började skriva artiklar om det.
10:01
And that led from one high-impactstor genomslagskraft
paperpapper to the other one.
195
589189
3073
Och det ledde till
flera tunga artiklar.
10:04
And it really feltkänt good.
That was that stageskede of my careerkarriär.
196
592286
3104
Det kändes riktigt bra.
Det var den fasen i karriären.
10:07
(LaughterSkratt)
197
595414
1282
(Skratt)
10:08
So the questionfråga is,
what happenshänder right now?
198
596720
3208
Så frågan är, vad händer nu?
10:12
And we don't know, because there
hasn'thar inte been enoughtillräckligt time passedpasserade yetän
199
600587
3239
Det vet vi inte, det har inte
gått tillräckligt mycket tid
10:15
to actuallyfaktiskt figurefigur out how much impactinverkan
those paperspapper will get;
200
603850
2987
för att man ska kunna veta
artiklarnas värde;
10:18
it takes time to acquiretillägna sig.
201
606861
1227
sådan kunskap tar tid.
10:20
Well, when you look at the datadata,
202
608112
1569
Men om vi tittar på informationen
10:21
it seemsverkar to be that EinsteinEinstein,
the geniusgeni researchforskning, is right,
203
609705
2854
verkar det som om Einstein
och geniforskningen har rätt,
10:24
and I'm at that stageskede of my careerkarriär.
204
612583
1811
och jag är i denna fas av min karriär.
10:26
(LaughterSkratt)
205
614418
2308
(Skratt)
10:28
So we said, OK, let's figurefigur out
how does this really happenhända,
206
616750
5974
Så vi tänkte att, OK, låt oss klura ut
hur detta egentligen går till.
10:34
first in sciencevetenskap.
207
622748
1778
Först inom vetenskapen.
10:36
And in orderbeställa not to have
the selectionurval biaspartiskhet,
208
624550
3632
Vi ville göra ett korrekt urval,
10:40
to look only at geniusesGenier,
209
628206
1337
inte bara titta på genier,
10:41
we endedslutade up reconstructingrekonstruera the careerkarriär
of everyvarje singleenda scientistforskare
210
629567
3716
så vi gick igenom alla vetenskapsmän
10:45
from 1900 tilltill todayi dag
211
633307
2502
från år 1900 till idag
10:47
and findingfynd for all scientistsvetenskapsmän
what was theirderas personalpersonlig bestbäst,
212
635833
3712
för att finna varje persons
höjdpunkt i karriären
10:51
whetherhuruvida they got the NobelNobel PrizePriset
or they never did,
213
639569
2812
oavsett om de vann Nobelpris eller ej,
10:54
or no one knowsvet what they did,
even theirderas personalpersonlig bestbäst.
214
642405
3407
eller om ingen minns vad de gjorde
ens när de stod på topp.
10:57
And that's what you see in this slideglida.
215
645836
1915
Det är det ni ser på denna bild.
10:59
EachVarje linelinje is a careerkarriär,
216
647775
1573
Varje linje är en karriär
11:01
and when you have a lightljus blueblå dotpunkt
on the toptopp of that careerkarriär,
217
649372
3003
och den lilla blå pricken
på varje karriär
11:04
it sayssäger that was theirderas personalpersonlig bestbäst.
218
652399
2040
visar den personens bästa tid.
11:06
And the questionfråga is,
219
654463
1155
Frågan är:
11:07
when did they actuallyfaktiskt make
theirderas biggeststörsta discoveryupptäckt?
220
655642
3568
när gjorde de sin största upptäckt?
11:11
To quantifykvantifiera that,
221
659234
1165
För att kvantifiera det,
11:12
we look at what's the probabilitysannolikhet
that you make your biggeststörsta discoveryupptäckt,
222
660423
3376
undersökte vi sannolikheten
att man gör sin största upptäckt
11:15
let's say, one, two, threetre
or 10 yearsår into your careerkarriär?
223
663823
2672
ett, två, tre eller tio år
in i sin karriär.
11:18
We're not looking at realverklig ageålder.
224
666519
1480
Vi tittar inte på verklig ålder
11:20
We're looking at
what we call "academicakademisk ageålder."
225
668023
2134
utan på det vi kallar
"akademisk ålder".
11:22
Your academicakademisk ageålder startsbörjar
when you publishpublicera your first paperspapper.
226
670181
3250
Din akademiska ålder börjar
när du publicerar din första artikel.
11:25
I know some of you are still babiesspädbarn.
227
673455
1779
Jag vet att några av er är spädbarn.
11:27
(LaughterSkratt)
228
675258
1397
(Skratt)
11:28
So let's look at the probabilitysannolikhet
229
676679
2706
Låt oss titta på sannolikheten
11:31
that you publishpublicera
your highest-impacthögst effekt paperpapper.
230
679409
2066
för när du publicerar
din viktigaste artikel.
11:33
And what you see is, indeedverkligen,
the geniusgeni researchforskning is right.
231
681499
3071
Man ser då att geniforskningen har rätt.
11:36
MostDe flesta scientistsvetenskapsmän tendtendera to publishpublicera
theirderas highest-impacthögst effekt paperpapper
232
684594
3024
De flesta publicerar
sin viktigaste artikel
11:39
in the first 10, 15 yearsår in theirderas careerkarriär,
233
687642
2899
under sina första 10, 15 år av karriären,
11:42
and it tankstankar after that.
234
690565
3133
och sedan rasar det.
11:45
It tankstankar so fastsnabb that I'm about --
I'm exactlyexakt 30 yearsår into my careerkarriär,
235
693722
5107
Det rasar fort.
Jag är 30 år in i karriären
11:50
and the chancechans that I will publishpublicera a paperpapper
that would have a higherhögre impactinverkan
236
698853
3540
och sannolikheten
att jag ska publicera en artikel
som är viktigare än vad jag gjort förut
11:54
than anything that I did before
237
702417
1940
11:56
is lessmindre than one percentprocent.
238
704381
1353
är mindre än 1 procent.
11:57
I am in that stageskede of my careerkarriär,
accordingenligt to this datadata.
239
705758
3049
Enligt dessa data
är jag i den fasen av karriären.
12:01
But there's a problemproblem with that.
240
709648
1843
Problemet med detta är
12:03
We're not doing controlskontroller properlyordentligt.
241
711515
3675
att vi inte hanterar våra data korrekt.
12:07
So the controlkontrollera would be,
242
715214
1417
Vi borde titta på
12:08
what would a scientistforskare look like
who makesgör randomslumpmässig contributionbidrag to sciencevetenskap?
243
716655
4607
vetenskapsmän som slumpmässigt
som bidrar till vetenskapen.
12:13
Or what is the productivityproduktivitet
of the scientistforskare?
244
721286
2995
Eller hur produktiv
är en sådan vetenskapsman?
12:16
When do they writeskriva paperspapper?
245
724305
2006
När skriver hen sina artiklar?
12:18
So we measuredmätt the productivityproduktivitet,
246
726335
2444
Så vi mätte produktiviteten
12:20
and amazinglyotroligt, the productivityproduktivitet,
247
728803
2052
och märkligt nog är produktiviteten,
12:22
your likelihoodsannolikhet of writingskrift a paperpapper
in yearår one, 10 or 20 in your careerkarriär,
248
730879
4131
sannolikheten att skriva en artikel
i början av din karriär
12:27
is indistinguishableomöjlig att skilja from the likelihoodsannolikhet
of havinghar the impactinverkan
249
735034
3606
lika stor som sannolikheten
att nå framgång
12:30
in that partdel of your careerkarriär.
250
738664
1775
i den fasen av din karriär.
12:33
And to make a long storyberättelse shortkort,
251
741026
1783
För att göra en lång historia kort:
12:34
after lots of statisticalstatistisk teststester,
there's only one explanationförklaring for that,
252
742833
4228
Efter många statistiska tester
kom vi fram till
12:39
that really, the way we scientistsvetenskapsmän work
253
747085
2894
att så som vi arbetar inom vetenskapen
12:42
is that everyvarje singleenda paperpapper we writeskriva,
everyvarje projectprojekt we do,
254
750003
3633
har varje artikel och varje projekt
12:45
has exactlyexakt the samesamma chancechans
of beingvarelse our personalpersonlig bestbäst.
255
753660
4160
exakt samma chans
att vara ditt livs bästa.
12:49
That is, discoveryupptäckt is like
a lotterylotteri ticketbiljett.
256
757844
4953
Upptäckter är som lotterivinster.
12:54
And the more lotterylotteri ticketsbiljetter we buyköpa,
257
762821
2351
Ju fler lotter vi köper,
12:57
the higherhögre our chanceschanser.
258
765196
1507
desto större chans att vinna.
12:58
And it happenshänder to be so
259
766727
1559
Och det råkar vara så
13:00
that mostmest scientistsvetenskapsmän buyköpa
mostmest of theirderas lotterylotteri ticketsbiljetter
260
768310
2719
att de flesta vetenskapsmän
köper flest lotter
13:03
in the first 10, 15 yearsår of theirderas careerkarriär,
261
771053
2460
de första 10, 15 åren av karriären,
13:05
and after that,
theirderas productivityproduktivitet decreasesminskar.
262
773537
3413
men sedan minskar deras produktivitet.
13:09
They're not buyinguppköp
any more lotterylotteri ticketsbiljetter.
263
777411
2084
De köper inga fler lotter.
13:11
So it looksutseende as if
they would not be creativekreativ.
264
779519
3444
Det ser ut som om
de inte längre är kreativa.
13:14
In realityverklighet, they stoppedstoppad tryingpåfrestande.
265
782987
1999
I själva verket har de slutat försöka.
13:17
So when we actuallyfaktiskt put the datadata togethertillsammans,
the conclusionslutsats is very simpleenkel:
266
785509
3915
När vi verkligen sätter ihop all data
är slutsatsen enkel:
13:21
successframgång can come at any time.
267
789448
2331
Framgång kan komma när som helst.
13:23
It could be your very first
or very last paperpapper of your careerkarriär.
268
791803
3735
Det kan vara din allra första
eller din allra sista artikel.
13:27
It's totallytotalt randomslumpmässig
in the spacerymden of the projectsprojekt.
269
795562
4288
Det är fullständigt slumpmässigt.
13:31
It is the productivityproduktivitet that changesförändringar.
270
799874
1931
Det är produktiviteten som förändras.
13:33
Let me illustrateillustrera that.
271
801829
1252
Låt mig illustrera detta.
13:35
Here is FrankFrank WilczekWilczek,
who got the NobelNobel PrizePriset in PhysicsFysik
272
803105
3269
Här är Frank Wilczek,
som fick Nobelpris i fysik
13:38
for the very first paperpapper he ever wroteskrev
in his careerkarriär as a graduateexamen studentstuderande.
273
806398
4101
för sin allra första artikel,
som han skrev som ung student.
13:42
(LaughterSkratt)
274
810523
1007
(Skratt)
13:43
More interestingintressant is JohnJohn FennFenn,
275
811554
3218
Ännu intressantare är John Fenn,
13:46
who, at ageålder 70, was forcefullykraftfullt retiredpensionerad
by YaleYale UniversityUniversitet.
276
814796
4598
som vid 70 pensionerades med tvång
från Yale University.
13:51
They shutStäng his lablabb down,
277
819418
2056
Hans labb stängdes ned
13:53
and at that momentögonblick, he movedrörd
to VirginiaVirginia CommonwealthSamväldet UniversityUniversitet,
278
821498
3666
och han flyttade till
Virginia Commonwealth University.
13:57
openedöppnad anotherannan lablabb,
279
825188
1786
Han startade ett nytt labb
13:58
and it is there, at ageålder 72,
that he publishedpublicerat a paperpapper
280
826998
3033
och vid 72 års ålder
publicerade han en artikel
14:02
for whichsom, 15 yearsår latersenare, he got
the NobelNobel PrizePriset for ChemistryKemi.
281
830055
3845
för vilken han 15 år senare
fick Nobelpris i kemi.
14:06
And you think, OK,
well, sciencevetenskap is specialsärskild,
282
834940
3042
Nu tror du kanske
att detta bara gäller i vetenskap.
14:10
but what about other areasområden
where we need to be creativekreativ?
283
838006
3463
Vad gäller i andra områden
där man måste vara kreativ?
14:13
So let me take anotherannan
typicaltypisk exampleexempel: entrepreneurshipentreprenörskap.
284
841493
4936
Låt mig ta ett annat exempel:
entreprenörskap.
14:18
SiliconKisel ValleyDalen,
285
846834
1579
Silicon Valley,
14:20
the landlanda of the youthungdom, right?
286
848437
2066
ungdomens förlovade land, eller?
14:22
And indeedverkligen, when you look at it,
287
850527
1595
Jo, när man tittar på det,
14:24
you realizeinse that the biggeststörsta awardsutmärkelser,
the TechCrunchTechcrunch AwardsUtmärkelser and other awardsutmärkelser,
288
852146
4642
inser man att de finaste priserna,
typ TechCrunch Award,
14:28
are all going to people
289
856812
2173
går till personer
14:31
whosevars averagegenomsnitt ageålder
is latesent 20s, very earlytidigt 30s.
290
859009
5015
som är i tjugo- eller trettioårsåldern.
14:36
You look at who the VCsVcs give the moneypengar to,
some of the biggeststörsta VCVC firmsfirmor --
291
864465
5602
Titta på vem riskkapitalisterna
ger pengar till.
14:42
all people in theirderas earlytidigt 30s.
292
870091
2241
Bara människor i trettioårsåldern.
14:44
WhichSom, of coursekurs, we know;
293
872951
1265
Och vi vet ju
14:46
there is this ethosEthos in SiliconKisel ValleyDalen
that youthungdom equalsär lika med successframgång.
294
874240
4453
att i Silicon Valley
betyder ungdom framgång.
14:51
Not when you look at the datadata,
295
879653
2183
Men inte om man tittar på fakta,
14:53
because it's not only
about formingformning a companyföretag --
296
881860
2304
det handlar inte bara om
att starta ett företag.
14:56
formingformning a companyföretag is like productivityproduktivitet,
tryingpåfrestande, tryingpåfrestande, tryingpåfrestande --
297
884188
3140
Bygga upp företag handlar
om produktivitet - försöka, försöka.
14:59
when you look at whichsom
of these individualsindivider actuallyfaktiskt put out
298
887352
3484
Och titta på vilka det är
som faktiskt lyckas skapa
15:02
a successfulframgångsrik companyföretag, a successfulframgångsrik exitutgång.
299
890860
2782
ett framgångsrikt företag.
15:05
And recentlynyligen, some of our colleagueskollegor
lookedtittade at exactlyexakt that questionfråga.
300
893666
3720
Nyligen tittade några kollegor
på precis den frågan.
15:09
And it turnsvarv out that yes,
those in the 20s and 30s
301
897410
3156
Och det visade sig
att personer i 20- till 30-årsåldern
15:12
put out a hugeenorm numbersiffra of companiesföretag,
formform lots of companiesföretag,
302
900590
3348
startar många företag
15:15
but mostmest of them go bustsätta dit.
303
903962
1531
men de flesta av dem går omkull.
15:18
And when you look at the successfulframgångsrik exitsutgångar,
what you see in this particularsärskild plotkomplott,
304
906089
4195
Men i det här diagrammet
på de framgångsrika
15:22
the olderäldre you are, the more likelytroligt that
you will actuallyfaktiskt hitträffa the stockstock marketmarknadsföra
305
910308
3695
ser du att ju äldre du är,
desto troligare når du börsen
15:26
or the sellsälja the companyföretag successfullyframgångsrikt.
306
914027
2312
eller säljer företaget med vinst.
15:28
This is so strongstark, actuallyfaktiskt,
that if you are in the 50s,
307
916847
3113
Sambandet är så starkt
att det för en 50-åring
15:31
you are twicedubbelt as likelytroligt
to actuallyfaktiskt have a successfulframgångsrik exitutgång
308
919984
3588
är dubbelt så troligt att lyckas
15:35
than if you are in your 30s.
309
923596
1890
som för en 30-åring.
15:38
(ApplauseApplåder)
310
926613
4325
(Applåder)
15:43
So in the endslutet, what is it
that we see, actuallyfaktiskt?
311
931645
3009
Så vad är egentligen vår slutsats?
15:46
What we see is that creativitykreativitet has no ageålder.
312
934678
4083
Vi har sett att kreativitet
inte är åldersbundet.
15:50
ProductivityProduktivitet does, right?
313
938785
2202
Men produktivitet är det.
15:53
WhichSom is tellingtalande me that
at the endslutet of the day,
314
941424
4135
Detta säger mig att till slut,
15:57
if you keep tryingpåfrestande --
315
945583
2000
om man bara försöker,
15:59
(LaughterSkratt)
316
947607
2403
(Skratt)
16:02
you could still succeedlyckas
and succeedlyckas over and over.
317
950034
3572
så kan man lyckas igen och igen.
16:05
So my conclusionslutsats is very simpleenkel:
318
953630
2391
Så min slutsats är enkel:
16:08
I am off the stageskede, back in my lablabb.
319
956045
2093
Jag lämnar scenen och går till mitt labb.
16:10
Thank you.
320
958162
1171
Tack.
16:11
(ApplauseApplåder)
321
959357
3309
(Applåder)
Translated by Kerstin Brodelius
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Albert-László Barabási - Network scientist
A pioneer in network science, Albert-László Barabási uncovers the hidden order behind complex systems.

Why you should listen

Albert-László Barabási is fascinated by a wide range of topics, from the structure of the brain and treating diseases with network medicine to the emergence of success in art and how science really works. His work uses the quantitative tools of network science, a research field that he pioneered, and led to the discovery of scale-free networks, helping explain the emergence of many natural, technological and social networks.

Barabási is the Robert Gray Dodge Professor of Network Science at Northeastern University and holds an appointment in the Department of Medicine at Harvard Medical School. He splits his time with Budapest, where he runs a European Research Council project at Central European University. A Hungarian born native of Transylvania, Romania, he received his masters in theoretical physics at the Eötvös University in Budapest, Hungary and his PhD three years later at Boston University.

Barabási’s latest book is The Formula: The Universal Laws of Success. He is also the author of Network ScienceLinked and Bursts. He co-edited Network Medicine and The Structure and Dynamics of Networks. His books have been translated into over twenty languages.

More profile about the speaker
Albert-László Barabási | Speaker | TED.com