ABOUT THE SPEAKER
James B. Glattfelder - Complex systems theorist
James B. Glattfelder aims to give us a richer, data-driven understanding of the people and interactions that control our global economy. He does this not to push an ideology -- but with the hopes of making the world a better place.

Why you should listen

First a physicist and then a researcher at a Swiss hedge fund, James B. Glattfelder found himself amazed by the level of understanding we have in regards to the physical world and universe around us. He wondered: how can we move toward a similar understanding of human society?

This question led him to the study of complex systems, a subject he now holds a Ph.D in from the Swiss Federal Institute of Technology. Glattfelder is co-head of quantitative research at Olsen Ltd in Zurich, an FX investment manager focusing on market-stabilizing algorithms. In 2011, he co-authored the study “The Network of Global Corporate Control,” which went viral in the international media and sparked many controversial discussions. The study looked at the architecture of ownership across the globe, and computed a level of control exerted by each international player. The study revealed that less than 1% of all the players in the global economy are part of a highly interconnected and powerful core which, because of the high levels of overlap, leaves the economy vulnerable.

In his free time, Glattfelder enjoys snowboarding, rock climbing, surfing and listening to electronic music. 

More profile about the speaker
James B. Glattfelder | Speaker | TED.com
TEDxZurich 2012

James B. Glattfelder: Who controls the world?

James B. Glattfelder: Hvem styrer verden?

Filmed:
2,728,229 views

James Glattfelder studerer kompleksitet: Hvordan forbundne systemer -- f.eks. fugleflokke -- er mere end bare summen af deres dele. Kompleksitetsteori, viser det sig, kan afslører en masse om hvordan økonomien fungerer. Glattfelder deler her et nyskabende studie om hvordan kontrol flyder gennem den globale økonomi, og hvordan koncentrationen af magt i hænderne på et chokerende lille antal aktører gør os alle sårbare. (Filmet på TEDxZurich.)
- Complex systems theorist
James B. Glattfelder aims to give us a richer, data-driven understanding of the people and interactions that control our global economy. He does this not to push an ideology -- but with the hopes of making the world a better place. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:16
"When the crisiskrise camekom,
0
420
2316
Da krisen kom blev
00:18
the seriousalvorlig limitationsbegrænsninger of existingeksisterende economicøkonomisk
1
2736
3120
alvorlige begrænsninger i den eksisterende økonomi
00:21
and financialfinansiel modelsmodeller immediatelymed det samme becameblev til apparenttilsyneladende."
2
5856
5052
og finansielle model åbenbar.
00:26
"There is alsoogså a strongstærk belieftro, whichhvilken I sharedel,
3
10908
4982
"Der er en stærk tro på, som jeg deler,
00:31
that baddårlig or oversimplisticoversimplistic and overconfidentovermodig economicsøkonomi
4
15890
4999
at dårlig eller oversimplificeret og hovmodig økonomisk lære
00:36
helpedhjulpet createskab the crisiskrise."
5
20889
2401
bidrog til at skabe krisen".
00:39
Now, you've probablysandsynligvis all heardhørt of similarlignende criticismkritik
6
23290
2267
Nu har I sikkert hørt tilsvarende kritik
00:41
comingkommer from people who are skepticalskeptisk of capitalismkapitalisme.
7
25557
3342
fra folk som er skeptiske overfor kapitalismen.
00:44
But this is differentforskellige.
8
28899
1677
Men dette er anderledes.
00:46
This is comingkommer from the hearthjerte of financefinansiere.
9
30576
3868
Dette kommer fra den finansielle sektors hjerte.
00:50
The first quotecitere is from Jean-ClaudeJean-Claude TrichetTrichet
10
34444
2861
Det første citat er fra Jean-Claude Trichet
00:53
when he was governorguvernør of the EuropeanEuropæiske CentralCentrale BankBank.
11
37305
3875
som var chef for den Europæiske centralbank.
00:57
The secondanden quotecitere is from the headhoved
12
41180
2239
Det andet citat er fra chefen for
00:59
of the U.K. FinancialFinansielle ServicesTjenester AuthorityMyndighed.
13
43419
3365
det britiske finanstilsyn.
01:02
Are these people implyinghvilket indebærer
14
46784
1530
Antyder disse mennesker
01:04
that we don't understandforstå the economicøkonomisk systemssystemer
15
48314
2795
at vi ikke forstår det økonomiske system
01:07
that drivekøre our modernmoderne societiessamfund?
16
51109
3140
som driver vores moderne samfund?
01:10
It getsfår worseværre.
17
54249
1922
Det bliver værre.
01:12
"We spendbruge billionsmilliarder of dollarsdollars
18
56171
2155
"Vi brugte milliarder af dollars
01:14
tryingforsøger to understandforstå the originsoprindelser of the universeunivers
19
58326
3224
til at prøve at forstå universets opståen
01:17
while we still don't understandforstå the conditionsbetingelser
20
61550
3862
men vi forstår fortsat ikke forudsætningerne
01:21
for a stablestabil societysamfund, a functioningfunktion economyøkonomi, or peacefred."
21
65412
8726
for et stabilt samfund, en fungerende økonomi eller fred."
01:30
What's happeningsker here? How can this be possiblemuligt?
22
74138
2835
Hvad skete der lige der? Hvordan kan dette være muligt?
01:32
Do we really understandforstå more about the fabricstof of realityvirkelighed
23
76973
2956
Forstår vi virkeligt mere om den fysiske verdens struktur,
01:35
than we do about the fabricstof
24
79929
1663
end vi forstår om strukturer,
01:37
whichhvilken emergesfremgår from our humanhuman interactionsinteraktioner?
25
81592
3138
som opstår af vores menneskelige forbindelser?
01:40
UnfortunatelyDesværre, the answersvar is yes.
26
84730
2527
Desværre er svaret ja.
01:43
But there's an intriguingspændende solutionløsning whichhvilken is comingkommer
27
87257
3409
Men der er en fascinerende løsning som kommer
01:46
from what is knownkendt as the sciencevidenskab of complexitykompleksitet.
28
90666
4488
fra hvad vi kalder videnskaben om kompleksitet.
01:51
To explainforklare what this meansmidler and what this thing is,
29
95154
2843
For at forklare hvad dette betyder og hvad den ting er,
01:53
please let me quicklyhurtigt take a couplepar of stepstrin back.
30
97997
3579
så lad mig tage et par skridt tilbage.
01:57
I endedsluttede up in physicsfysik by accidentulykke.
31
101576
2390
Jeg blev fysiker ved et tilfælde.
01:59
It was a randomtilfældig encounterkomme ud for when I was youngung,
32
103966
3091
Det var et tilfældigt sammenfald da jeg var ung
02:02
and sincesiden then, I've oftentit wonderedspekulerede
33
107057
2105
og siden har jeg ofte undret mig over
02:05
about the amazingfantastiske successsucces of physicsfysik
34
109162
2079
den forbløffende succes fysikken har fået.
02:07
in describingbeskriver the realityvirkelighed we wakevågne up in everyhver day.
35
111241
4367
Den beskriver den virkelighed vi vågner op til hver dag.
02:11
In a nutshellnøddeskal, you can think of physicsfysik as followsfølger.
36
115608
3296
I en nøddeskal, fungere fysikken som følger:
02:14
So you take a chunkluns of realityvirkelighed you want to understandforstå
37
118904
3033
Du tager en bid af den virkelighed som du ønsker at forstå
02:17
and you translateOversætte it into mathematicsmatematik.
38
121937
3769
og du oversætter den til matematik.
02:21
You encodeindkode it into equationsligninger.
39
125706
3436
Du omkoder den til ligninger.
02:25
Then predictionsforudsigelser can be madelavet and testedtestet.
40
129142
3827
Man kan så lave forudsigelser og teste dem.
02:28
We're actuallyrent faktisk really luckyheldig that this worksarbejder,
41
132969
2564
Vi er faktisk rigtigt heldige med at det virker,
02:31
because no one really knowskender why the thoughtstanker in our headshoveder
42
135533
3015
fordi ingen rigtigt ved hvorfor tankerne i
i vores hoveder
02:34
should actuallyrent faktisk relateforholde sig to the fundamentalgrundlæggende workingsarbejdssteder of the universeunivers.
43
138548
5577
skulle kunne afspejle hvordan universet virker.
02:40
DespiteTrods the successsucces, physicsfysik has its limitsgrænser.
44
144125
3562
På trods af succesen har fysikken sine grænser.
02:43
As DirkDirk HelbingHelbing pointedspidst out in the last quotecitere,
45
147687
2722
Som Dirk Helbing påpegede i de forrige citat
02:46
we don't really understandforstå the complexitykompleksitet
46
150409
2494
så forstår vi ikke rigtigt kompleksiteten
02:48
that relatesangår to us, that surroundsomgiver us.
47
152903
3178
i vores omverden.
02:51
This paradoxparadoks is what got me interestedinteresseret in complexkompleks systemssystemer.
48
156081
4648
Dette paradoks fik mig interesseret i komplekse systemer.
02:56
So these are systemssystemer whichhvilken are madelavet up
49
160729
1904
Disse systemer som består af
02:58
of manymange interconnectedsammenkoblet or interactinginteragerende partsdele:
50
162633
3480
mange forbundne eller interagerende parter:
03:02
swarmssværme of birdsfugle or fishfisk, antmyre colonieskolonier,
51
166113
3814
Flokke af fugle eller fisk, myreboer,
03:05
ecosystemsøkosystemer, brainshjerner, financialfinansiel marketsmarkeder.
52
169927
3434
økosystemer, hjerner, finansielle markeder.
03:09
These are just a few exampleseksempler.
53
173361
4326
Dette er bare nogle få eksempler.
03:13
InterestinglyInteressant, complexkompleks systemssystemer are very hardhårdt to mapkort
54
177687
5243
Interessant nok, så er komplekse systemer meget svære at kortlægge
03:18
into mathematicalmatematisk equationsligninger,
55
182930
1860
i matematiske ligninger,
03:20
so the usualsædvanlig physicsfysik approachnærme sig doesn't really work here.
56
184790
4493
så den sædvanlige fysik virker ikke rigtigt her.
03:25
So what do we know about complexkompleks systemssystemer?
57
189283
2193
Så hvad ved vi om komplekse systemer?
03:27
Well, it turnsdrejninger out that what looksudseende like complexkompleks behavioropførsel
58
191476
3942
Ok, det viser sig at hvad der ligner kompleks adfærd
03:31
from the outsideuden for is actuallyrent faktisk the resultresultat
59
195418
3019
udefra, faktisk er resultatet
03:34
of a few simpleenkel rulesregler of interactioninteraktion.
60
198437
4197
af nogle få simple regler for interaktion.
03:38
This meansmidler you can forgetglemme about the equationsligninger
61
202634
4225
Dette betyder af du kan glemme alt om ligninger
03:42
and just startStart to understandforstå the systemsystem
62
206859
1863
og bare starte med at forstå systemet,
03:44
by looking at the interactionsinteraktioner,
63
208722
2704
ved at kigge på interaktioner,
03:47
so you can actuallyrent faktisk forgetglemme about the equationsligninger
64
211426
2320
så du kan faktisk glemme ligningerne
03:49
and you just startStart to look at the interactionsinteraktioner.
65
213746
2473
og bare starte med at kigge på interaktioner.
03:52
And it getsfår even better, because mostmest complexkompleks systemssystemer
66
216219
3237
Og det bliver endnu bedre, fordi de mest komplekse systemer
03:55
have this amazingfantastiske propertyejendom calledhedder emergencefremkomsten.
67
219456
3068
har en forbløffende egenskab kaldet selvorganisering.
03:58
So this meansmidler that the systemsystem as a wholehel
68
222524
2406
hvilket betyder at systemet som et hele
04:00
suddenlypludselig startsstarter to showat vise a behavioropførsel
69
224930
1735
pludseligt viser en adfærd
04:02
whichhvilken cannotkan ikke be understoodforstået or predictedforudsagt
70
226665
3144
som ikke kan forstås eller forudsiges
04:05
by looking at the componentskomponenter of the systemsystem.
71
229809
2577
ved at kigge på systemets komponenter.
04:08
So the wholehel is literallybogstaveligt talt more than the sumsum of its partsdele.
72
232386
3919
Så helheden er bogstaveligt talt mere end summen af det dele.
04:12
And all of this alsoogså meansmidler that you can forgetglemme about
73
236305
2346
Dette betyder også at du kan glemme hvor
04:14
the individualindividuel partsdele of the systemsystem, how complexkompleks they are.
74
238651
5349
komplekse de enkelte dele af systemet er.
04:19
So if it's a cellcelle or a termitetermit or a birdfugl,
75
244000
4913
Så hvis det er en celle eller en termit eller en fugl,
04:24
you just focusfokus on the rulesregler of interactioninteraktion.
76
248913
4349
så kan du nøjes med at fokuserer på reglerne for interaktionen
04:29
As a resultresultat, networksnetværk are idealideel representationsrepræsentationer
77
253262
4446
Som et resultat er netværk de ideelle repræsentationer
04:33
of complexkompleks systemssystemer.
78
257708
2654
for komplekse systemer.
04:36
The nodesnoder in the networknetværk
79
260362
2771
Noderne i netværket
04:39
are the system'ssystemets componentskomponenter
80
263133
2759
er systemets komponenter
04:41
and the linkslinks are givengivet by the interactionsinteraktioner.
81
265892
4200
og forbindelserne er givet ved interaktionerne.
04:45
So what equationsligninger are for physicsfysik,
82
270092
2825
Så hvad ligninger er for fysikken,
04:48
complexkompleks networksnetværk are for the studyundersøgelse of complexkompleks systemssystemer.
83
272917
4615
er komplekse netværk for studiet af komplekse systemer.
04:53
This approachnærme sig has been very successfullysuccesfuldt appliedanvendt
84
277532
3224
Denne tilgangsvinkel har været anvendt succesfuldt
04:56
to manymange complexkompleks systemssystemer in physicsfysik, biologybiologi,
85
280756
3263
på mange komplekse systemer indenfor fysik, biologi,
04:59
computercomputer sciencevidenskab, the socialsocial sciencesvidenskaber,
86
284019
3241
datalogi, socialvidenskaberne,
05:03
but what about economicsøkonomi?
87
287260
2297
med hvad med økonomi?
05:05
Where are economicøkonomisk networksnetværk?
88
289557
2418
Hvor er de økonomiske netværk?
05:07
This is a surprisingoverraskende and prominentfremtrædende gaphul in the literaturelitteratur.
89
291975
4597
Det er et overraskende stor hul i litteraturen.
05:12
The studyundersøgelse we publishedoffentliggjort last yearår calledhedder
90
296572
2554
Det studie vi publicerede sidste år kaldet
05:15
"The NetworkNetværk of GlobalGlobal CorporateCorporate ControlKontrol"
91
299126
3326
"The Network of Global Corporate Control"
05:18
was the first extensiveomfattende analysisanalyse of economicøkonomisk networksnetværk.
92
302452
5930
var den første ekstensive analyse af økonomiske netværk.
05:24
The studyundersøgelse wentgik viralviral on the InternetInternet
93
308382
2694
Studiet spredte sig viralt på internettet
05:26
and it attractedtiltrukket a lot of attentionopmærksomhed from the internationalinternational mediamedier.
94
311076
5072
og tiltrak sig en masse opmærksomhed fra de internationale medier.
05:32
This is quitetemmelig remarkablebemærkelsesværdig, because, again,
95
316148
2711
Det er bemærkelsesværdigt, fordi, igen,
05:34
why did no one look at this before?
96
318859
1421
hvorfor har ingen kigget på dette før?
05:36
SimilarLignende datadata has been around for quitetemmelig some time.
97
320280
3292
Tilsvarende data har været tilstede i en periode.
05:39
What we lookedkigget at in detaildetalje was ownershipejendomsret networksnetværk.
98
323572
3640
Hvad vi kiggede på i detaljer var ejerskabsnetværk.
05:43
So here the nodesnoder are companiesvirksomheder, people, governmentsregeringer,
99
327212
5440
Så her er noderne virksomheder, mennesker, regeringer,
05:48
foundationsfundamenter, etcetc.
100
332652
3552
fonde osv.
05:52
And the linkslinks representrepræsentere the shareholdingaktiepost relationsrelationer,
101
336204
2828
og forbindelserne repræsenterer aktieejerskab,
05:54
so ShareholderAktionær A has x percentprocent of the sharesaktier in CompanyVirksomheden B.
102
339032
5188
Så aktieejer A ejer x procent af aktierne i virksomhed B.
06:00
And we alsoogså assigntildele a valueværdi to the companySelskab
103
344220
2272
Vi gav en værdi til en virksomhed
06:02
givengivet by the operatingdrift revenueindtægter.
104
346492
3037
efter deres driftsindtægter.
06:05
So ownershipejendomsret networksnetværk revealløfte sløret the patternsmønstre
105
349529
3099
Så ejerskabsnetværk afslører mønstret
06:08
of shareholdingaktiepost relationsrelationer.
106
352628
2521
i aktieejerrelationerne.
06:11
In this little exampleeksempel, you can see
107
355149
2183
I dette lille eksempel, kan du se
06:13
a few financialfinansiel institutionsinstitutioner
108
357332
2120
nogle få finansielle institutioner
06:15
with some of the manymange linkslinks highlightedfremhævet.
109
359452
4393
med nogle af de mange forbindelser fremhævet.
06:19
Now you maykan think that no one'sman er lookedkigget at this before
110
363845
2680
Nu tænker I, at ingen har kigget på dette før,
06:22
because ownershipejendomsret networksnetværk are
111
366525
2336
fordi ejerskabsnetværk er
06:24
really, really boringkedelig to studyundersøgelse.
112
368861
3127
virkeligt kedelige at studere.
06:27
Well, as ownershipejendomsret is relatedrelaterede to controlkontrollere,
113
371988
3864
Men, da ejerskab er koblet til kontrol,
06:31
as I shallskal explainforklare latersenere,
114
375852
1596
som jeg skal forklare senere,
06:33
looking at ownershipejendomsret networksnetværk
115
377448
1358
giver undersøgelse af ejerskabsnetværk
06:34
actuallyrent faktisk can give you answerssvar to questionsspørgsmål like,
116
378806
2558
svar på spørgsmål som disse:
06:37
who are the keynøgle playersspillere?
117
381364
1840
Hvem er hovedaktørerne?
06:39
How are they organizedorganiseret? Are they isolatedisolerede?
118
383204
2192
Hvordan er de organiseret? Er de isolerede?
06:41
Are they interconnectedsammenkoblet?
119
385396
1488
Er de forbundne?
06:42
And what is the overallsamlet set distributionfordeling of controlkontrollere?
120
386884
3875
Og hvordan er den overordnede fordeling af magt?
06:46
In other wordsord, who controlskontroller the worldverden?
121
390759
3476
Med andre ord: Hvem kontrollerer verden?
06:50
I think this is an interestinginteressant questionspørgsmål.
122
394235
2369
Jeg syntes at de er et interessant spørgsmål.
06:52
And it has implicationsimplikationer for systemicsystemisk riskrisiko.
123
396604
4088
Og det har betydning for risici i systemet.
06:56
This is a measuremåle of how vulnerablesårbar a systemsystem is overallsamlet set.
124
400692
5010
Dette er et mål for hvor sårbart systemet er.
07:01
A highhøj degreegrad of interconnectivitysammenkobling
125
405702
2863
En høj grad af forbindelser
07:04
can be baddårlig for stabilitystabilitet,
126
408565
2867
kan være dårligt for stabiliteten.
07:07
because then the stressstress can spreadsprede throughigennem the systemsystem
127
411432
3444
Fordi en overbelastning kan sprede sig gennem systemet
07:10
like an epidemicepidemi.
128
414876
2952
som en epidemi.
07:13
ScientistsVidenskabsfolk have sometimesSommetider criticizedkritiseret economistsøkonomer
129
417828
2816
Videnskabsfolk har ofte kritiseret økonomerne,
07:16
who believe ideasideer and conceptsbegreber
130
420644
2328
som tror at ideer og koncepter
07:18
are more importantvigtig than empiricalempiriske datadata,
131
422972
3011
er mere vigtige end empiriske data,
07:21
because a foundationalgrundlagsforskning guidelineretningslinje in sciencevidenskab is:
132
425983
3149
fordi en grundlæggende rettesnor for videnskab er:
07:25
Let the datadata speaktale. Okay. Let's do that.
133
429132
3336
Lad data tale. Okay, lad dem tale.
07:28
So we startedstartede with a databasedatabase containingindeholdende
134
432468
2594
Så vi startede med en database med
07:30
13 millionmillion ownershipejendomsret relationsrelationer from 2007.
135
435062
4143
13 millioner ejerskabsrelationer fra 2007.
07:35
This is a lot of datadata, and because we wanted to find out
136
439205
2857
Det er en masse data, og fordi vi ønskede at finde ud af
07:37
who rulesregler the worldverden,
137
442062
2558
hvem som regerer verden,
07:40
we decidedbesluttede to focusfokus on transnationaltværnationale corporationsselskaber,
138
444620
3832
besluttede vi os for at have fokus på transnationale virksomheder,
07:44
or TNCsTransnationale selskaber for shortkort.
139
448452
1348
forkortet TNC.
07:45
These are companiesvirksomheder that operateoperere in more than one countryLand,
140
449800
3596
Det er virksomheder der arbejder i mere end et land,
07:49
and we foundfundet 43,000.
141
453396
2608
og vi fandt 43.000.
07:51
In the nextNæste steptrin, we builtbygget the networknetværk around these companiesvirksomheder,
142
456004
3952
I det næste trin byggede vi netværk op omkring disse virksomheder,
07:55
so we tooktog all the TNCs'Transnationale selskaber' shareholdersaktionærer,
143
459956
2448
så vi tog alle TNC'ernes aktionærer,
07:58
and the shareholders'aktionærernes shareholdersaktionærer, etcetc.,
144
462404
2092
og aktionærenes aktionærer osv.
08:00
all the way upstreamopstrøms, and we did the samesamme downstreamnedstrøms,
145
464496
2876
hele vejen ned og hele vejen op,
08:03
and endedsluttede up with a networknetværk containingindeholdende 600,000 nodesnoder
146
467372
4041
og vi endte med et netværk indeholdende 600.000 noder
08:07
and one millionmillion linkslinks.
147
471413
1429
og en million forbindelser.
08:08
This is the TNCTNC networknetværk whichhvilken we analyzedanalyseret.
148
472842
3850
Dette er det TNC netværk som vi analyserede.
08:12
And it turnsdrejninger out to be structuredstruktureret as followsfølger.
149
476692
2528
Og det viste sig at være struktureret som følger.
08:15
So you have a peripheryperiferien and a centercentrum
150
479220
2715
Du har en udkant og et centrum
08:17
whichhvilken containsindeholder about 75 percentprocent of all the playersspillere,
151
481935
4477
som indeholder omkring 75 % af alle aktører,
08:22
and in the centercentrum there's this tinylille bitte but dominantdominerende corekerne
152
486412
3528
og i centeret er der en lille med dominerende kerne
08:25
whichhvilken is madelavet up of highlymeget interconnectedsammenkoblet companiesvirksomheder.
153
489940
4824
som består af tæt forbundne firmaer.
08:30
To give you a better picturebillede,
154
494764
2435
For at give jer et bedre billede,
08:33
think about a metropolitanhovedstadsområdet areaareal.
155
497199
1611
forestil jer et storbyområde.
08:34
So you have the suburbsforstæder and the peripheryperiferien,
156
498810
2291
Så du har forstæderne og udkanten,
08:37
you have a centercentrum like a financialfinansiel districtdistrikt,
157
501101
2697
og I har et centrum med et finanscenter,
08:39
then the corekerne will be something like
158
503798
1743
hvor kerne vil være noget i retning af
08:41
the tallesthøjeste highhøj risestige buildingbygning in the centercentrum.
159
505541
3439
den højeste bygning i centrum.
08:44
And we alreadyallerede see signsskilte of organizationorganisation going on here.
160
508980
4875
Og vi ser allerede tegn på den organisering der finder sted.
08:49
Thirty-sixTredive-seks percentprocent of the TNCsTransnationale selskaber are in the corekerne only,
161
513855
5733
36 % af TNC'erne findes i kernen,
08:55
but they make up 95 percentprocent of the totalTotal operatingdrift revenueindtægter
162
519588
4371
men de udgør op til 95 % af den totale fortjeneste
08:59
of all TNCsTransnationale selskaber.
163
523959
2581
for alle TNC'er.
09:02
Okay, so now we analyzedanalyseret the structurestruktur,
164
526540
2840
Okay, nu har vi analyseret strukturen,
09:05
so how does this relateforholde sig to the controlkontrollere?
165
529380
3562
så hvordan hænger den sammen med kontrol?
09:08
Well, ownershipejendomsret givesgiver votingafstemning rightsrettigheder to shareholdersaktionærer.
166
532942
3927
Ejerskab giver stemmerettigheder til aktionærerne.
09:12
This is the normalnormal notionbegreb of controlkontrollere.
167
536869
2719
Dette er den normale opfattelse af kontrol.
09:15
And there are differentforskellige modelsmodeller whichhvilken allowgive lov til you to computecompute
168
539588
3207
Og der er forskellige modeller som tillader dig at beregne
09:18
the controlkontrollere you get from ownershipejendomsret.
169
542795
2781
hvor meget kontrol du får for ejerskab.
09:21
If you have more than 50 percentprocent of the sharesaktier in a companySelskab,
170
545576
2780
Hvis du har mere end 50 % af aktierne i et firma,
09:24
you get controlkontrollere,
171
548356
1624
har du kontrol,
09:25
but usuallysom regel it dependsafhænger on the relativei forhold distributionfordeling of sharesaktier.
172
549980
5176
men normalt afhænger det af den relative fordeling af aktier.
09:31
And the networknetværk really matterssager.
173
555156
2889
Og netværket betyder noget.
09:33
About 10 yearsflere år agosiden, MrHr.. TronchettiTronchetti ProveraProvera
174
558045
2631
For omkring 10 år siden, ejede og kontrollerede
09:36
had ownershipejendomsret and controlkontrollere in a smalllille companySelskab,
175
560676
3404
Mr Tronchetti Proveraet lille firma,
09:39
whichhvilken had ownershipejendomsret and controlkontrollere in a biggerstørre companySelskab.
176
564080
3452
som havde ejerskab og kontrol over et større firma.
09:43
You get the ideaide.
177
567532
1479
I fanger ideen.
09:44
This endedsluttede up givinggiver him controlkontrollere in TelecomTelecom ItaliaItalia
178
569011
3263
Dette endte med at give ham kontrollen over Telecom Italia
09:48
with a leveragegearing of 26.
179
572274
3633
med en gearing på 26.
09:51
So this meansmidler that, with eachhver euroeuro he investedinvesteret,
180
575907
3943
Så dette betyder at for hver euro han investerede
09:55
he was ablei stand to movebevæge sig 26 euroseuro of marketmarked valueværdi
181
579850
3685
kunne han påvirke 26 euro af markedsværdi
09:59
throughigennem the chainkæde of ownershipejendomsret relationsrelationer.
182
583535
3376
gennem kæden af ejerskabsrelationer.
10:02
Now what we actuallyrent faktisk computedberegnet in our studyundersøgelse
183
586911
3080
Hvad vi rent faktisk beregnede i vores projekt
10:05
was the controlkontrollere over the TNCs'Transnationale selskaber' valueværdi.
184
589991
3699
var kontrollen over TNC'ernes værdier.
10:09
This allowedtilladt us to assigntildele a degreegrad of influenceindflydelse
185
593690
2852
Dette tillod os at tildele graden af indflydelse
10:12
to eachhver shareholderaktionær.
186
596542
2307
til hver aktionær.
10:14
This is very much in the sensefølelse of
187
598849
2582
Dette er meget i tråd med
10:17
MaxMax Weber'sWebers ideaide of potentialpotentiel powerstrøm,
188
601431
3112
Max Webers ide om potentiel magt,
10:20
whichhvilken is the probabilitysandsynlighed of imposingpålægge one'sman er ownegen will
189
604543
3812
som er sandsynligheden af at gennemfører ens egen vilje
10:24
despitepå trods af the oppositionoppositionen of othersandre.
190
608355
3995
på trods af modstands fra andre.
10:28
If you want to computecompute the flowflyde in an ownershipejendomsret networknetværk,
191
612350
4643
Hvis du ønsker at beregne indflydelsen i et ejerskabsnetværk,
10:32
this is what you have to do.
192
616993
1248
så er det hvad du må gøre.
10:34
It's actuallyrent faktisk not that hardhårdt to understandforstå.
193
618241
2545
Det er faktisk ikke svært at forstå.
10:36
Let me explainforklare by givinggiver you this analogyanalogi.
194
620786
2768
Lad mig forklare med at give jer en sammenligning.
10:39
So think about watervand flowingflyder in pipesrør
195
623554
2855
Forstil jer vand som flyder i rør
10:42
where the pipesrør have differentforskellige thicknesstykkelse.
196
626409
3182
hvor rørene har forskellig tykkelse.
10:45
So similarlypå samme måde, the controlkontrollere is flowingflyder in the ownershipejendomsret networksnetværk
197
629591
4744
På samme vis flyder magt i et ejerskabsnetværk
10:50
and is accumulatingakkumulere at the nodesnoder.
198
634335
4419
og det bliver opsamlet i noderne.
10:54
So what did we find after computingcomputing all this networknetværk controlkontrollere?
199
638754
3948
Så hvad fandt vi efter at have beregnet dette magtnetværk?
10:58
Well, it turnsdrejninger out that the 737 toptop shareholdersaktionærer
200
642702
5387
Det viste sig at de 737 mest magtfulde aktionærer
11:03
have the potentialpotentiel to collectivelykollektivt controlkontrollere
201
648089
2792
havde muligheden for kollektivt at kontrollere
11:06
80 percentprocent of the TNCs'Transnationale selskaber' valueværdi.
202
650881
4260
80 % af TNC'ernes værdi.
11:11
Now rememberHusk, we startedstartede out with 600,000 nodesnoder,
203
655141
3316
Husk at vi startede med 600.000 noder,
11:14
so these 737 toptop playersspillere
204
658457
3777
så disse 737 top aktører
11:18
make up a bitbit more than 0.1 percentprocent.
205
662234
3823
udgør kun lidt mere end 0,1 %.
11:21
They're mostlyfor det meste financialfinansiel institutionsinstitutioner in the U.S. and the U.K.
206
666057
4956
Det er hovedsagligt finansielle institutioner i USA og UK.
11:26
And it getsfår even more extremeekstrem.
207
671013
2548
Og det bliver endnu mere ekstremt.
11:29
There are 146 toptop playersspillere in the corekerne,
208
673561
4297
Der er 146 top aktører i kernen,
11:33
and they togethersammen have the potentialpotentiel to collectivelykollektivt controlkontrollere
209
677858
4220
og de har den potentielle magt til kollektivt
11:37
40 percentprocent of the TNCs'Transnationale selskaber' valueværdi.
210
682078
5355
at kontrollere 40 % af TNC'ernes værdi.
11:43
What should you take home from all of this?
211
687433
2796
Så hvad kan du udlede at alt dette?
11:46
Well, the highhøj degreegrad of controlkontrollere you saw
212
690229
3588
Den grad af kontrol du har set
11:49
is very extremeekstrem by any standardstandard.
213
693817
4890
er meget ekstrem ud fra enhver standard.
11:54
The highhøj degreegrad of interconnectivitysammenkobling
214
698707
2550
Den meget høje grad af indbyrdes forbindelser
11:57
of the toptop playersspillere in the corekerne
215
701257
2312
mellem topaktørerne i kernen
11:59
could posepositur a significantvæsentlig systemicsystemisk riskrisiko to the globalglobal economyøkonomi
216
703569
5177
kan udgøre en signifikant systematisk risiko for den globale økonomi.
12:04
and we could easilylet reproducereproducere the TNCTNC networknetværk
217
708746
3720
Da vi nemt kunne reproducerer TNC-netværket
12:08
with a few simpleenkel rulesregler.
218
712466
1951
med nogle få simple regler.
12:10
This meansmidler that its structurestruktur is probablysandsynligvis the resultresultat
219
714417
2480
Det betyder at systemet sandsynligvis er resultat
12:12
of self-organizationselvorganisering.
220
716897
1640
af selvorganisering.
12:14
It's an emergentemergent propertyejendom whichhvilken dependsafhænger
221
718537
3316
Det er en indbygget egenskab som afhænger
12:17
on the rulesregler of interactioninteraktion in the systemsystem,
222
721853
2844
af reglerne for interaktion i systemet,
12:20
so it's probablysandsynligvis not the resultresultat of a top-downoppefra og ned approachnærme sig
223
724697
3446
så det er ikke resultatet af en oppefra-ned strategi
12:24
like a globalglobal conspiracysammensværgelse.
224
728143
3426
som en global konspiration.
12:27
Our studyundersøgelse "is an impressionindtryk of the moon'sMånens surfaceoverflade.
225
731569
2933
Vores studie er "et billede af månens overflade.
12:30
It's not a streetgade mapkort."
226
734502
1329
Ikke et bykort."
12:31
So you should take the exacteksakt numbersnumre in our studyundersøgelse
227
735831
2639
Så du skal tage de eksakte tal i vores studie
12:34
with a grainkorn of saltsalt,
228
738470
1440
med et gran salt,
12:35
yetendnu it "gavegav us a tantalizingforjættende glimpseglimt
229
739910
3392
dog gav det os smugkig
12:39
of a bravemodig newny worldverden of financefinansiere."
230
743302
4344
ind i "den fagre nye finansverden."
12:43
We hopehåber to have openedåbnet the doordør for more suchsådan researchforskning in this directionretning,
231
747646
4440
Vi håber at vi har åbnet dørene for mere af den slags forskning
12:47
so the remainingresterende unknownUkendt terrainterræn will be chartedkortlagt in the futurefremtid.
232
752086
4737
så de uopdagede områder vil blive kortlagt i fremtiden.
12:52
And this is slowlylangsomt startingstart.
233
756823
1445
Og det så småt på vej.
12:54
We're seeingat se the emergencefremkomsten of long-termlangsigtet
234
758268
2992
Vi ser fremkomsten af langsigtede
12:57
and highly-fundedstærkt finansieret programsprogrammer whichhvilken aimsigte at understandingforståelse
235
761260
3570
og velfinansierede forskningsprogrammer, med formålet at forstå
13:00
our networkednetværksbaseret worldverden from a complexitykompleksitet pointpunkt of viewudsigt.
236
764830
4690
vores netværksforbundne verden fra et kompleksitetssynspunkt.
13:05
But this journeyrejse has only just begunbegyndt,
237
769520
2038
Men denne rejser kun lige begyndt.
13:07
so we will have to wait before we see the first resultsresultater.
238
771558
5438
Så vi må stadig vente for at se de første resultater.
13:12
Now there is still a bigstor problemproblem, in my opinionmening.
239
776996
3618
Men der er stadigvæk et stort problem, efter min mening.
13:16
IdeasIdeer relatingvedrørende to financefinansiere, economicsøkonomi, politicspolitik,
240
780614
5152
Ideer med relation til finans, økonomi, politik,
13:21
societysamfund, are very oftentit taintedplettet
241
785766
3280
samfund, er ofte farvede
13:24
by people'sfolks personalpersonlig ideologiesideologier.
242
789046
3816
af personernes personlige ideologier.
13:28
I really hopehåber that this complexitykompleksitet perspectiveperspektiv
243
792862
4138
Jeg håber at dette kompleksitetsperspektiv
13:32
allowstillader for some commonalmindelige groundjord to be foundfundet.
244
797000
5143
tilalder at der findes et fælles udgangspunkt.
13:38
It would be really great if it has the powerstrøm
245
802143
2919
Det vil være fantastisk hvis det har evnen
13:40
to help endende the gridlocktrafikkaos createdskabt by conflictingmodstridende ideasideer,
246
805062
5063
til at slutte denne hårdknude af konfliktende ideer,
13:46
whichhvilken appearskommer til syne to be paralyzinglammende our globalizedglobaliseret worldverden.
247
810125
5130
som tilsyneladende har lammet vores globaliserede verden.
13:51
RealityVirkelighed is so complexkompleks, we need to movebevæge sig away from dogmadogme.
248
815255
4666
Virkeligheden er så kompleks, at vi må forkaste dogmer.
13:55
But this is just my ownegen personalpersonlig ideologyideologi.
249
819921
2886
Men det er bare min personlige ideologi.
13:58
Thank you.
250
822807
2035
Mange tak.
14:00
(ApplauseBifald)
251
824842
4677
(Bifald)
Translated by Anders Finn Jørgensen
Reviewed by Niels Justus

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
James B. Glattfelder - Complex systems theorist
James B. Glattfelder aims to give us a richer, data-driven understanding of the people and interactions that control our global economy. He does this not to push an ideology -- but with the hopes of making the world a better place.

Why you should listen

First a physicist and then a researcher at a Swiss hedge fund, James B. Glattfelder found himself amazed by the level of understanding we have in regards to the physical world and universe around us. He wondered: how can we move toward a similar understanding of human society?

This question led him to the study of complex systems, a subject he now holds a Ph.D in from the Swiss Federal Institute of Technology. Glattfelder is co-head of quantitative research at Olsen Ltd in Zurich, an FX investment manager focusing on market-stabilizing algorithms. In 2011, he co-authored the study “The Network of Global Corporate Control,” which went viral in the international media and sparked many controversial discussions. The study looked at the architecture of ownership across the globe, and computed a level of control exerted by each international player. The study revealed that less than 1% of all the players in the global economy are part of a highly interconnected and powerful core which, because of the high levels of overlap, leaves the economy vulnerable.

In his free time, Glattfelder enjoys snowboarding, rock climbing, surfing and listening to electronic music. 

More profile about the speaker
James B. Glattfelder | Speaker | TED.com