ABOUT THE SPEAKER
Shane Koyczan - Poet
Shane Koyczan makes spoken-word poetry and music. His poem "To This Day" is a powerful story of bullying and survival, illustrated by animators from around the world.

Why you should listen

Shane Koyczan is a poet, author and performer. He performed at the opening ceremonies of the Vancouver 2010 Winter Olympics, where  an audience of more than 1 billion people worldwide heard his piece “We Are More.”

He has published three booksStickboyOur Deathbeds Will Be Thirsty and Visiting Hours, selected by both the Guardian and the Globe and Mail for their Best Books of the Year lists.

In 2012, he released a  full-length album with his band Shane Koyczan and the Short Story Long. The album includes the viral hit “To This Day,”  which explores the anguish of anyone who grew up feeling different or just a little bit alone. To bring visual life to this image-rich poem, Koyczan invited artists from around the world to contribute 20-second segments of animation to the project. Posted on YouTube on February 19, 2013, by the close of the month the video had been viewed 6 million times.

More profile about the speaker
Shane Koyczan | Speaker | TED.com
TED2013

Shane Koyczan: To This Day ... for the bullied and beautiful

Shane Koyczan: "Den Dag i Dag" ... til de mobbede og smukke

Filmed:
6,616,303 views

Både sjov og hjemsøgende tager digteren Shane Koyczan pulsen på, hvordan det er at være unge og ... anderledes. "Den Dag i Dag," hans talte digt om mobning, fængslede millioner som viral video (skabt, i crowd-source stil, af 80 animatorer). Her giver han en storartet levende gengivelse med baggrundshistorie og akkompagneret af violin af Hannah Epperson.
- Poet
Shane Koyczan makes spoken-word poetry and music. His poem "To This Day" is a powerful story of bullying and survival, illustrated by animators from around the world. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:21
There's so manymange of you.
0
5662
6605
I er så mange.
00:28
When I was a kidbarn,
1
12267
2605
Da jeg var barn,
00:30
I hidskjulte my hearthjerte underunder the bedseng, because my mothermor said,
2
14872
2726
gemte jeg mit hjerte under sengen, fordi min mor sagde,
00:33
"If you're not carefulforsigtig, somedayen skønne dag someone'snogen er going to breakpause it."
3
17598
3642
"Hvis du ikke passer på, vil nogen en dag knuse det."
00:37
Take it from me. UnderUnder the bedseng is not a good hidingskjule spotfå øje på.
4
21240
3488
Tro mig. Under sengen er ikke et godt gemmested.
00:40
I know because I've been shotskud down so manymange timesgange
5
24728
2344
Det ved jeg, fordi jeg er blevet skudt ned så mange gange,
00:42
I get altitudehøjde sicknesssygdom just from standingstående up for myselfMig selv.
6
27072
3856
jeg får højdeskræk af bare at stå for mig selv.
00:46
But that's what we were told.
7
30928
2280
Men det er, hvad vi blev fortalt.
00:49
StandStå up for yourselfdig selv.
8
33208
2440
Stå for dig selv.
00:51
And that's hardhårdt to do if you don't know who you are.
9
35648
2776
Det er svært, hvis man ikke ved, hvem man er.
00:54
We were expectedforventes to definedefinere ourselvesos selv at suchsådan an earlytidlig agealder,
10
38424
3461
Vi forventedes at definere os selv i så tidlig en alder,
00:57
and if we didn't do it, othersandre did it for us.
11
41885
3879
og hvis vi ikke gjorde det, gjorde andre.
01:01
GeekNørd. FattyFede. SlutTøs. FagFag.
12
45764
4396
Nørd. Tykke. Luder. Bøsse.
01:06
And at the samesamme time we were beingvære told what we were,
13
50160
3063
Og samtidig fik vi at vide, hvad vi var,
01:09
we were beingvære askedspurgt,
14
53223
1777
vi blev spurgt,
01:10
"What do you want to be when you growdyrke up?"
15
55000
2834
"Hvad vil du være, når du bliver stor?"
01:13
I always thought that was an unfairurimelige questionspørgsmål.
16
57834
1673
Jeg syntes, det var et uretfærdigt spørgsmål.
01:15
It presupposesforudsætter that we can't be what we alreadyallerede are.
17
59507
3774
Det forudsætter, at vi ikke kan være, hvad vi allerede er.
01:19
We were kidsbørn.
18
63281
1743
Vi var børn.
01:20
When I was a kidbarn, I wanted to be a man.
19
65024
3223
Da jeg var et barn, ville jeg være en mand.
01:24
I wanted a registeredregistreret retirementpensionering savingsopsparing planplan
20
68247
2311
Jeg ville have en pension,
01:26
that would keep me in candyslik long enoughnok to make oldgammel agealder sweetsød.
21
70558
4118
der kunne give mig slik nok til at forsøde alderdommen.
01:30
When I was a kidbarn, I wanted to shavebarbering.
22
74676
2590
Da jeg var barn, ville jeg barbere mig.
01:33
Now, not so much.
23
77266
3570
Ikke så meget længere.
01:36
When I was eightotte, I wanted to be a marineMarine biologistbiolog.
24
80836
3675
Da jeg var otte, ville jeg være marinebiolog.
01:40
When I was nineni, I saw the moviefilm "JawsKæber,"
25
84511
1762
Da jeg var ni, så jeg "Dødens Gab,"
01:42
and thought to myselfMig selv, "No, thank you."
26
86273
3115
og tænkte, "Ellers tak."
01:45
And when I was 10, I was told that my parentsforældre left because they didn't want me.
27
89388
3814
Da jeg var 10, fik jeg at vide, at mine forældre forlod mig, fordi de ikke ville have mig.
01:49
When I was 11, I wanted to be left alonealene.
28
93202
1591
Da jeg var 11, ville jeg lades alene.
01:50
When I was 12, I wanted to die. When I was 13, I wanted to killdræbe a kidbarn.
29
94793
4175
Da jeg var 12, ville jeg dø. Da jeg var 13, ville jeg dræbe et barn.
01:54
When I was 14, I was askedspurgt to seriouslyhelt seriøst consideroverveje a careerkarriere pathsti.
30
98968
3894
Da jeg var 14, blev jeg bedt om for alvor at vælge en karrierevej.
01:58
I said, "I'd like to be a writerforfatter."
31
102862
2661
Jeg sagde, "Jeg vil gerne være forfatter."
02:01
And they said, "ChooseVælg something realisticrealistisk."
32
105523
3132
Og de sagde, "Vælg noget realistisk."
02:04
So I said, "ProfessionalProfessional wrestlerwrestler."
33
108655
3456
Så jeg sagde, "Professionel wrestler."
02:08
And they said, "Don't be stupiddum."
34
112111
2328
Og de sagde, "Vær ikke dum."
02:10
See, they askedspurgt me what I wanted to be,
35
114439
2619
De spurgte mig, hvad jeg ville være,
02:12
then told me what not to be.
36
117058
2592
og sagde så, hvad jeg ikke skulle være.
02:15
And I wasn'tvar ikke the only one.
37
119650
1995
Jeg var ikke den eneste.
02:17
We were beingvære told that we somehowen eller anden måde mustskal becomeblive
38
121645
2205
Vi fik at vide, at vi på en eller anden måde skulle blive,
02:19
what we are not, sacrificingat ofre what we are
39
123850
2088
hvad vi ikke er, ofre hvad vi er
02:21
to inheritarver the masquerademaskerade of what we will be.
40
125938
2784
for at arve maskeraden om, hvad vi vil blive.
02:24
I was beingvære told to acceptacceptere the identityidentitet
41
128722
2145
Jeg skulle acceptere identiteten,
02:26
that othersandre will give me.
42
130867
2615
som andre ville give mig.
02:29
And I wonderedspekulerede, what madelavet my dreamsdrømme so easylet to dismissafskedige?
43
133482
3780
Og jeg undrede mig, hvad gjorde mine drømme så lette at affeje?
02:33
GrantedYdes, my dreamsdrømme are shygenert,
44
137262
3516
Selvom mine drømme er generte,
02:36
because they're CanadianCanadiske. (LaughterLatter)
45
140778
4858
fordi de er canadiske. (Latter)
02:41
My dreamsdrømme are self-consciousselvbevidst and overlyoverdrevent apologeticundskyldende.
46
145636
3622
Mine drømme er selvbevidste og overdrevet undskyldende.
02:45
They're standingstående alonealene at the highhøj schoolskole dancedans,
47
149258
2095
De står alene til gymnasiegallaen,
02:47
and they'vede har never been kissedkyssede.
48
151353
2718
og de er aldrig blevet kysset.
02:49
See, my dreamsdrømme got calledhedder namesnavne too.
49
154071
2824
Mine drømme bliver nemlig også kaldt navne.
02:52
SillyFjollet. FoolishTåbelige. ImpossibleUmuligt.
50
156895
3899
Fjollede. Tåbelige. Umulige.
02:56
But I keptholdt dreamingdrømmer.
51
160794
1623
Men jeg blev ved at drømme.
02:58
I was going to be a wrestlerwrestler. I had it all figuredregnede out.
52
162417
1835
Jeg skulle være wrestler. Jeg havde planlagt alt.
03:00
I was going to be The GarbageSkrald Man.
53
164252
3314
Jeg ville være Skraldemanden.
03:03
My finishingefterbehandling movebevæge sig was going to be The TrashPapirkurven CompactorKomprimator.
54
167566
3720
Mit nådesstød skulle være Komprimeringsmaskinen.
03:07
My sayingordsprog was going to be, "I'm takingtager out the trashaffald!"
55
171286
4184
Mit slagord skulle være, "Jeg bærer skraldet ud!"
03:11
(LaughterLatter) (ApplauseBifald)
56
175470
5259
(Latter) (Bifald)
03:16
And then this guy, DukeHertug "The DumpsterDumpster" DroeseDroese,
57
180729
4826
Og så stjal ham her Duke "Skraldespanden" Droese
03:21
stolestjal my entirehel shtickshtick.
58
185555
3616
hele mit nummer.
03:25
I was crushedknust, as if by a trashaffald compactorkomprimator.
59
189171
5948
Jeg var knust som af en komprimeringsmaskine.
03:31
I thought to myselfMig selv, "What now? Where do I turntur?"
60
195119
3823
Jeg tænkte, "Hvad nu? Hvor vender jeg mig hen?"
03:34
PoetryPoesi.
61
198942
3136
Poesi.
03:37
Like a boomerangBoomerang, the thing I lovedelskede camekom back to me.
62
202078
3564
Som en boomerang, vendte det, jeg elskede, tilbage.
03:41
One of the first lineslinjer of poetrypoesi I can rememberHusk writingskrivning
63
205642
2300
En af de første poetiske linjer, jeg husker at skrive,
03:43
was in responserespons to a worldverden that demandedkrævede I hatehad myselfMig selv.
64
207942
2562
var som svar til en verden, der krævede, at jeg hadede mig selv.
03:46
From agealder 15 to 18, I hatedhadet myselfMig selv
65
210504
2823
Fra jeg var 15 til 18, hadede jeg mig selv
03:49
for becomingblive the thing that I loathedafskyede: a bullybølle.
66
213327
4233
for at blive, hvad jeg hadede: en bølle.
03:53
When I was 19, I wroteskrev,
67
217560
2606
Da jeg var 19, skrev jeg,
03:56
"I will love myselfMig selv despitepå trods af the easelethed with whichhvilken
68
220166
2899
"Jeg vil elske mig selv trods den lethed, med hvilken
03:58
I leanlæne towardimod the oppositemodsat."
69
223065
2958
jeg læner mod det modsatte."
04:01
StandingStående up for yourselfdig selv doesn't have to mean
70
226023
3128
At stå for sig selv behøver ikke at betyde
04:05
embracingomfavne violencevold.
71
229151
2711
at blive voldelig.
04:07
When I was a kidbarn,
72
231862
1503
Da jeg var barn,
04:09
I tradedhandles in homeworklektier assignmentstildelinger for friendshipvenskab,
73
233365
2922
byttede jeg afleveringer for venskab,
04:12
then gavegav eachhver friendven a latesent slipglide for never showingviser up on time,
74
236287
2696
gav så hver ven en seddel for aldrig at komme til tiden,
04:14
and in mostmest casessager not at all.
75
238983
2160
og oftest slet ikke.
04:17
I gavegav myselfMig selv a hallhal passpassere to get throughigennem eachhver brokengået i stykker promiseløfte.
76
241143
2984
Jeg gav mig selv en pause fra timerne for hvert brudt løfte.
04:20
And I rememberHusk this planplan, bornFødt out of frustrationfrustration
77
244127
2288
Og jeg husker denne plan, undfanget i frustration
04:22
from a kidbarn who keptholdt callingringer me "YogiYogi,"
78
246415
2432
over et barn, der blev ved at kalde mig "Yogi,"
04:24
then pointedspidst at my tummymave and said, "Too manymange picnicpicnic basketskurve."
79
248847
3609
og pegede på min mave og sagde, "For mange skovturskurve."
04:28
TurnsVender out it's not that hardhårdt to tricktrick someonenogen,
80
252456
2578
Viser sig, det ikke er så svært at narre andre,
04:30
and one day before classklasse, I said,
81
255034
1243
og en dag før timen, sagde jeg,
04:32
"Yeah, you can copykopi my homeworklektier,"
82
256277
2165
"Ja, du kan kopiere mine lektier,"
04:34
and I gavegav him all the wrongforkert answerssvar
83
258442
1902
og jeg gav ham alle de forkerte svar,
04:36
that I'd writtenskriftlig down the night before.
84
260344
2101
jeg havde skrevet aftenen før.
04:38
He got his paperpapir back expectingforventer a near-perfectnæsten perfekt scorescore,
85
262445
2492
Han fik sin opgave tilbage og forventede en næsten perfekt karakter
04:40
and couldn'tkunne ikke believe it when he lookedkigget acrosset kors the roomværelse at me and heldholdt up a zeronul.
86
264937
3599
og kunne ikke tro det, da han så på tværs af rummet på mig og holdt et nul op.
04:44
I knewvidste I didn't have to holdholde up my paperpapir of 28 out of 30,
87
268536
3243
Jeg vidste, jeg ikke var nødt til at holde min opgave op med 28 ud af 30,
04:47
but my satisfactiontilfredshed was completekomplet when he lookedkigget at me, puzzledforundret,
88
271779
3078
men min tilfredsstillelse var fuldkommen, da han så forvirret på mig,
04:50
and I thought to myselfMig selv, "SmarterSmartere than the averagegennemsnit bearbjørn, motherfuckerstodder."
89
274857
3766
og jeg tænkte, "Kvikkere end den gennemsnitlige bjørn, røvhul."
04:54
(LaughterLatter) (ApplauseBifald)
90
278623
7496
(Latter) (Bifald)
05:02
This is who I am.
91
286119
3240
Dette er, hvem jeg er.
05:05
This is how I standstå up for myselfMig selv.
92
289359
3924
Dette er, hvordan jeg står for mig selv.
05:09
When I was a kidbarn,
93
293283
2100
Da jeg var barn,
05:11
I used to think that porksvinekød chopskoteletter and karatekarate chopskoteletter were the samesamme thing.
94
295383
4455
plejede jeg at tro, at koteletter og karate hug var det samme.
05:15
I thought they were bothbegge porksvinekød chopskoteletter.
95
299838
2777
Jeg troede begge dele var koteletter.
05:18
And because my grandmotherbedstemor thought it was cuteNuttet,
96
302615
1591
Og fordi min bedstemor syntes, det var nuttet,
05:20
and because they were my favoritefavorit, she let me keep doing it.
97
304206
2929
og fordi de var min livret, lod hun mig blive ved med det.
05:23
Not really a bigstor dealdel.
98
307135
1569
Ikke noget alvorligt.
05:24
One day, before I realizedgik op for fatfed kidsbørn are not designeddesignet to climbklatre treestræer,
99
308704
3783
En dag, før jeg indså, at tykke børn ikke er designet til at klatre i træer,
05:28
I fellfaldt out of a treetræ and bruisedforslået the right sideside of my bodylegeme.
100
312487
3178
faldt jeg ned fra et træ og slog højre side af min krop.
05:31
I didn't want to tell my grandmotherbedstemor about it
101
315665
1875
Jeg ville ikke sige det til min bedstemor,
05:33
because I was scaredskræmt I'd get in troubleproblemer for playingspille somewhereet eller andet sted I shouldn'tbør ikke have been.
102
317540
3362
fordi jeg var bange for at få problemer for at lege, hvor jeg ikke burde.
05:36
A few daysdage latersenere, the gymgym teacherlærer noticedbemærket the bruiseblå mærker,
103
320902
2038
Et par dage senere lagde idrætslæreren mærke til skaden,
05:38
and I got sentsendt to the principal'shovedforpligtedes officekontor.
104
322940
2227
og jeg blev sendt til inspektørens kontor.
05:41
From there, I was sentsendt to anotheren anden smalllille roomværelse
105
325167
1710
Derfra blev jeg sendt ind i et mindre rum
05:42
with a really nicepæn ladydame who askedspurgt me all kindsformer of questionsspørgsmål about my life at home.
106
326877
5396
med en rigtig sød dame, som spurgte mig om alt muligt om livet derhjemme.
05:48
I saw no reasongrund to lieligge.
107
332273
1942
Jeg så ingen grund til at lyve.
05:50
As farlangt as I was concernedberørte, life was prettysmuk good.
108
334215
2520
Så vidt jeg vidste, var livet ret godt.
05:52
I told her, wheneverhver gang I'm sadtrist, my grandmotherbedstemor givesgiver me karatekarate chopskoteletter.
109
336735
4149
Jeg sagde, når jeg er ked af det, giver min bedstemor mig karatehug.
05:56
(LaughterLatter)
110
340884
7653
(Latter)
06:04
This led to a full-scalefuld skala investigationefterforskning,
111
348537
4200
Dette ledte til en gennemgribende efterforskning,
06:08
and I was removedfjernet from the househus for threetre daysdage,
112
352737
2674
og jeg blev fjernet fra huset i tre dage,
06:11
untilindtil they finallyendelig decidedbesluttede to askSpørg how I got the bruisesblå mærker.
113
355411
3870
indtil de endelig besluttede at spørge, hvordan jeg fik skaden.
06:15
NewsNyheder of this sillyfjollet little storyhistorie quicklyhurtigt spreadsprede throughigennem the schoolskole,
114
359281
2633
Historien bredte sig hurtigt på skolen,
06:17
and I earnedoptjent my first nicknameBrugernavn:
115
361914
2808
og jeg fik mit første øgenavn:
06:20
PorkchopPorkchop.
116
364722
1940
Kotelet.
06:22
To this day, I hatehad porksvinekød chopskoteletter.
117
366662
6590
Den dag i dag hader jeg koteletter.
06:29
I'm not the only kidbarn who grewvoksede up this way,
118
373252
2765
Jeg er ikke den eneste, der voksede op sådan,
06:31
surroundedomgivet by people who used to say that rhymeRIM
119
376017
2648
omringet af folk, der plejede at sige den remse
06:34
about stickspinde and stonessten,
120
378665
2513
om grene og sten,
06:37
as if brokengået i stykker bonesknogler hurtgøre ondt more than the namesnavne we got calledhedder,
121
381178
2640
som om brækkede ben gør mere ondt, end de navne vi blev kaldt,
06:39
and we got calledhedder them all.
122
383818
2248
og vi blev kaldt dem alle.
06:41
So we grewvoksede up believingtro no one would ever fallefterår in love with us,
123
386066
3584
Så vi voksede op og troede, ingen ville forelske sig i os,
06:45
that we'dvi ville be lonelyensom foreverfor evigt,
124
389650
2216
at vi ville være alene for evigt,
06:47
that we'dvi ville never meetmøde someonenogen to make us feel like the sunsol
125
391866
2241
at vi aldrig ville møde nogen, der fik os til at føle, at solen
06:50
was something they builtbygget for us in theirderes toolshedtoolshed.
126
394107
2462
var noget, de byggede til os i deres værksted.
06:52
So brokengået i stykker heartstringsHeartstrings bledBled the bluesBlues, and we triedforsøgt to emptytom ourselvesos selv so we'dvi ville feel nothing.
127
396569
4049
Så de dybe følelser blev tungsindige, og vi forsøgte at tømme os selv, så vi ikke ville mærke noget.
06:56
Don't tell me that hurtgøre ondt lessmindre than a brokengået i stykker boneknogle,
128
400618
2407
Sig ikke, det gør mindre ondt end et brækket ben,
06:58
that an ingrownindgroet life is something surgeonskirurger can cutskære away,
129
403025
2594
at et indgroet liv er noget kirurger kan skære væk,
07:01
that there's no way for it to metastasizemetastaserer; it does.
130
405619
3202
at det ikke kan metastasere; det gør det.
07:04
She was eightotte yearsflere år oldgammel,
131
408821
1775
Hun var otte,
07:06
our first day of gradekarakter threetre when she got calledhedder uglygrim.
132
410596
3493
vores første dag i tredje, da hun blev kaldt grim.
07:09
We bothbegge got movedflyttet to the back of classklasse
133
414089
2024
Vi blev begge flyttet bagest i klassen,
07:12
so we would stop getting bombardedbombarderet by spitballsœasteroids.â.
134
416113
2857
så vi ikke blev bombarderet af spytkugler.
07:14
But the schoolskole hallshaller were a battlegroundslagmark.
135
418970
1866
Men gangene var en slagmark.
07:16
We foundfundet ourselvesos selv outnumberedundertal day after wretchedelendige day.
136
420836
2565
Vi var i undertal hver eneste forbandede dag.
07:19
We used to stayBliv insideinde for recessfordybning, because outsideuden for was worseværre.
137
423401
3544
Vi plejede at blive inde i frikvarteret, fordi udenfor var værre.
07:22
OutsideUdenfor, we'dvi ville have to rehearseøve runningløb away,
138
426945
2081
Udenfor skulle vi øve os i flugt,
07:24
or learnlære to stayBliv still like statuesstatuer, givinggiver no cluesspor that we were there.
139
429026
3127
eller lære at stå stille som statuer, lade som om vi ikke var der.
07:28
In gradekarakter fivefem, they tapedtapede a signskilt to the frontforan of her deskskrivebord
140
432153
3187
I femte klistrede de en seddel forrest på hendes bord,
07:31
that readlæse, "BewarePas på of doghund."
141
435340
2630
der sagde, "Pas på hunden."
07:33
To this day, despitepå trods af a lovingkærlig husbandmand, she doesn't think she's beautifulsmuk
142
437970
4884
Den dag i dag, trods en kærlig mand, tror hun ikke, hun er smuk,
07:38
because of a birthmarkmodermærke that takes up a little lessmindre than halfhalvt her faceansigt.
143
442854
3764
på grund af et modermærke, der fylder lidt under halvdelen af ansigtet.
07:42
KidsBørn used to say, "She looksudseende like a wrongforkert answersvar
144
446618
2151
Børnene plejede at sige, "Hun ligner et forkert svar,
07:44
that someonenogen triedforsøgt to eraseslette, but couldn'tkunne ikke quitetemmelig get the jobjob doneFærdig."
145
448769
3296
nogen forsøgte at viske ud, men ikke helt kunne gøre det."
07:47
And they'llde vil never understandforstå that she's raisinghævning two kidsbørn
146
452065
2961
Og de vil aldrig forstå, at hun opdrager to børn,
07:50
whosehvis definitiondefinition of beautyskønhed beginsbegynder with the wordord "MomMor,"
147
455026
4135
hvis definition af skønhed begynder med ordet "Mor,"
07:55
because they see her hearthjerte before they see her skinhud,
148
459161
2354
fordi de ser hendes hjerte, før de ser hendes hud,
07:57
because she's only ever always been amazingfantastiske.
149
461515
1572
fordi hun altid aldrig har været andet end fantastisk.
07:58
He was a brokengået i stykker branchafdeling graftedpodede onto a differentforskellige familyfamilie treetræ,
150
463087
5395
Han var en brækket gren, hæftet på et andet stamtræ,
08:04
adoptedvedtaget,
151
468482
1828
adopteret,
08:06
not because his parentsforældre optedvalgt for a differentforskellige destinyskæbne.
152
470310
4155
ikke fordi hans forældre valgte en anden skæbne.
08:10
He was threetre when he becameblev til a mixedblandet drinkdrikke
153
474465
1836
Han var tre, da han blev en blandet drik
08:12
of one parten del left alonealene and two partsdele tragedytragedie,
154
476301
3245
af en del ladt alene og to dele tragedie,
08:15
startedstartede therapyterapi in eighthottende gradekarakter,
155
479546
2177
begyndte i terapi i ottende,
08:17
had a personalitypersonlighed madelavet up of teststest and pillspiller,
156
481723
3046
havde en personlighed af prøver og piller,
08:20
livedlevede like the uphillsuphills were mountainsbjerge and the downhillsdownhills were cliffsklipper,
157
484769
3792
levede som var bakkerne opad bjerge og nedad klippeskrænter,
08:24
fourfire fifthsfemtedele suicidalselvmordstanker, a tidaltidevandsenergi wavebølge of antidepressantsantidepressiva,
158
488561
3408
fire femtedele selvmorderisk, en tidevandsbølge af antidepressiva
08:27
and an adolescenceungdomsårene beingvære calledhedder "PopperPopper,"
159
491969
2910
og en pubertet med tilnavnet "Popper,"
08:30
one parten del because of the pillspiller,
160
494879
1921
en del på grund af pillerne,
08:32
99 partsdele because of the crueltygrusomhed.
161
496800
2831
99 dele på grund af grusomheden.
08:35
He triedforsøgt to killdræbe himselfham selv in gradekarakter 10
162
499631
2496
Han prøvede at myrde sig selv i tiende,
08:38
when a kidbarn who could still go home to MomMor and DadFar
163
502127
2600
da et barn, som stadig kunne gå hjem til Mor og Far,
08:40
had the audacitydristighed to tell him, "Get over it."
164
504727
3452
havde frækhed til at sige, "Kom nu videre."
08:44
As if depressiondepression is something that could be remediedafhjælpes
165
508179
2483
Som om depression er noget, der kunne klares
08:46
by any of the contentsindhold foundfundet in a first aidhjælpe kitKit.
166
510662
2796
af noget af indholdet i en førstehjælpstaske.
08:49
To this day, he is a stickPind of TNTTNT litlit from bothbegge endsender,
167
513458
3600
Den dag i dag er han en dynamitstang tændt i begge ender,
08:52
could describebeskrive to you in detaildetalje the way the skyhimmel bendsbøjer sig
168
517058
2471
kunne beskrive i detaljer den måde, himlen bøjer
08:55
in the momentøjeblik before it's about to fallefterår,
169
519529
1921
øjeblikket før, den falder,
08:57
and despitepå trods af an armyhær of friendsvenner who all call him an inspirationinspiration,
170
521450
2782
og trods en hær af venner, der alle kalder ham en inspiration,
09:00
he remainsresterne a conversationsamtale piecestykke betweenmellem people who can't understandforstå
171
524232
3400
forbliver han et samtaleemne mellem folk, der ikke kan forstå,
09:03
sometimesSommetider beingvære drug-freeStoffri has lessmindre to do with addictionafhængighed
172
527632
3248
nogle gange har det at være stoffri mindre at gøre med afhængighed
09:06
and more to do with sanityfornuft.
173
530880
3039
og mere at gøre med forstand.
09:09
We weren'tvar ikke the only kidsbørn who grewvoksede up this way.
174
533919
2961
Vi var ikke de eneste børn, der voksede sådan op.
09:12
To this day, kidsbørn are still beingvære calledhedder namesnavne.
175
536880
3572
Den dag i dag bliver børn stadig kaldt navne.
09:16
The classicsklassikere were, "Hey stupiddum," "Hey spazspaz."
176
540452
4915
Klassikerne var "Hey dumme," "Hey spasser."
09:21
SeemsSynes like everyhver schoolskole has an arsenalArsenal of namesnavne
177
545367
2873
Lader til at hver skole har et arsenal af navne,
09:24
getting updatedopdateret everyhver yearår,
178
548240
2547
der opdateres årligt,
09:26
and if a kidbarn breakspauser in a schoolskole and no one around choosesvælger to hearhøre,
179
550787
2552
og hvis et barn bryder sammen i skolen, og ingen omkring vælger at høre,
09:29
do they make a soundlyd?
180
553339
2141
laver de en lyd?
09:31
Are they just backgroundbaggrund noisestøj from a soundtracksoundtrack stucksidde fast
181
555480
2288
Er de bare baggrundsstøj fra en lydspor, der er gået i hak,
09:33
on repeatgentage when people say things like, "KidsBørn can be cruelgrusom."
182
557768
4760
når folk siger ting som, "Børn kan være onde."
09:38
EveryHver schoolskole was a bigstor toptop circuscirkus tenttelt,
183
562528
2961
Hver skole var et højt cirkustelt,
09:41
and the peckinghakke orderbestille wentgik from acrobatsakrobater to lionløve tamersTamers,
184
565489
2903
og mobbehierarkiet gik fra akrobater til løvetæmmere,
09:44
from clownsklovne to carniescarnies, all of these milesmiles aheadforan of who we were.
185
568392
3296
fra klovne til gøglere, alle kilometer foran det, vi var.
09:47
We were freaksfreaks -- lobsterHummer clawklo boysdrenge and beardedskæggede ladiesdamer,
186
571688
4064
Vi var vanskabninger --hummerklo-drenge og skæggede kvinder,
09:51
odditiesbizart jugglingjonglering depressiondepression and lonelinessensomhed,
187
575752
2414
skævheder jonglerende depression og ensomhed,
09:54
playingspille solitaireSolitaire, spinspin- the bottleflaske,
188
578166
1753
spillende kabale, flaskehalsen peger på,
09:55
tryingforsøger to kisskys the woundedsåret partsdele of ourselvesos selv and healhele,
189
579919
2501
forsøgte at kysse vores skadede dele og hele,
09:58
but at night, while the othersandre sleptsov,
190
582420
2764
men om natten, mens de andre sov,
10:01
we keptholdt walking the tightropebalancegang.
191
585184
2456
blev vi ved at gå på linen.
10:03
It was practiceøve sig, and yes, some of us fellfaldt.
192
587640
3256
Det var øvelse, og ja, nogle af os faldt.
10:06
But I want to tell them that all of this
193
590896
3368
Men jeg vil sige dem, at alt dette
10:10
is just debrissnavs left over when we finallyendelig decidebeslutte to smashSmash
194
594264
4559
blot er rester, fra da vi endelig besluttede at smadre
10:14
all the things we thought we used to be,
195
598823
2609
alle de ting, vi troede vi plejede at være,
10:17
and if you can't see anything beautifulsmuk about yourselfdig selv,
196
601432
3552
og hvis du ikke kan se noget smukt ved dig selv,
10:20
get a better mirrorspejl, look a little closertættere, starestirre a little longerlængere,
197
604984
4571
få et bedre spejl, se lidt nærmere, stir lidt længere,
10:25
because there's something insideinde you that madelavet you keep tryingforsøger
198
609555
2661
for der er noget inde i dig, der fik dig til at fortsætte,
10:28
despitepå trods af everyonealle sammen who told you to quitAfslut.
199
612216
2408
trods alle dem, der bad dig stoppe.
10:30
You builtbygget a caststøbt around your brokengået i stykker hearthjerte and signedunderskrevet it yourselfdig selv.
200
614624
2334
Du byggede en kaste om dit knuste hjerte og underskrev det selv.
10:32
You signedunderskrevet it, "They were wrongforkert."
201
616958
1961
Du underskrev det, "De tog fejl."
10:34
Because maybe you didn't belongtilhører to a groupgruppe or a cliqueklike.
202
618919
2788
For måske tilhørte du ikke en gruppe eller en klike.
10:37
Maybe they decidedbesluttede to pickplukke you last for basketballbasketball or everything.
203
621707
3081
Måske valgte de dig sidst til basketball eller alt.
10:40
Maybe you used to bringtage med bruisesblå mærker and brokengået i stykker teethtænder to show-and-tellshow-and-Tell, but never told,
204
624788
3742
Måske tog du mærker og brækkede tænder til vis-og-fortæl, men fortalte aldrig,
10:44
because how can you holdholde your groundjord
205
628530
1447
for hvordan kan du stå fast,
10:45
if everyonealle sammen around you wants to burybegrave you beneathunder it?
206
629977
1990
når alle omkring dig vil begrave dig under jorden?
10:47
You have to believe that they were wrongforkert.
207
631967
4323
Du er nødt til at tro på, de tog fejl.
10:52
They have to be wrongforkert.
208
636290
2583
De er nødt til at tage fejl.
10:54
Why elseandet would we still be here?
209
638873
3599
Hvorfor ville vi ellers stadig være her?
10:58
We grewvoksede up learninglæring to cheerjuble on the underdogUnderdog
210
642472
2641
Vi voksede op med at heppe på underhunden,
11:01
because we see ourselvesos selv in them.
211
645113
2581
fordi vi ser os selv i dem.
11:03
We stemstilk from a rootrod plantedplantet in the belieftro
212
647694
2305
Vi stammer fra en rod plantet i den tro,
11:05
that we are not what we were calledhedder.
213
649999
2725
at vi ikke er, hvad vi blev kaldt.
11:08
We are not abandonedforladt carsbiler stalledgået i stå out
214
652724
1755
Vi er ikke forladte biler gået i stå,
11:10
and sittingsidder emptytom on some highwayhovedvej,
215
654479
2558
der står tomme på motorvejen,
11:12
and if in some way we are, don't worrybekymre.
216
657037
1521
og hvis vi på en måde er, tag det roligt.
11:14
We only got out to walk and get gasgas.
217
658558
2016
Vi steg kun ud for at hente benzin.
11:16
We are graduatingeksamen membersmedlemmer from the classklasse of We MadeLavet It,
218
660574
3702
Vi er studenter fra årgangen af Vi Klarede Det,
11:20
not the fadedfalmede echoesekkoer of voicesstemmer cryinggråd out,
219
664276
1937
ikke de falmede ekko af stemmer, der råber,
11:22
"NamesNavne will never hurtgøre ondt me."
220
666213
4631
"Navne vil aldrig skade mig."
11:26
Of courseRute they did.
221
670844
4428
Selvfølgelig gjorde de det.
11:31
But our livesliv will only ever always
222
675272
2122
Men vores liv vil aldrig være
11:33
continueBlive ved to be a balancingbalancering acthandling
223
677394
2944
andet end et balancenummer,
11:36
that has lessmindre to do with painsmerte
224
680338
2607
der har mindre at gøre med smerte
11:38
and more to do with beautyskønhed.
225
682945
3935
og mere med skønhed.
11:42
(ApplauseBifald)
226
686880
4000
(Bifald)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Shane Koyczan - Poet
Shane Koyczan makes spoken-word poetry and music. His poem "To This Day" is a powerful story of bullying and survival, illustrated by animators from around the world.

Why you should listen

Shane Koyczan is a poet, author and performer. He performed at the opening ceremonies of the Vancouver 2010 Winter Olympics, where  an audience of more than 1 billion people worldwide heard his piece “We Are More.”

He has published three booksStickboyOur Deathbeds Will Be Thirsty and Visiting Hours, selected by both the Guardian and the Globe and Mail for their Best Books of the Year lists.

In 2012, he released a  full-length album with his band Shane Koyczan and the Short Story Long. The album includes the viral hit “To This Day,”  which explores the anguish of anyone who grew up feeling different or just a little bit alone. To bring visual life to this image-rich poem, Koyczan invited artists from around the world to contribute 20-second segments of animation to the project. Posted on YouTube on February 19, 2013, by the close of the month the video had been viewed 6 million times.

More profile about the speaker
Shane Koyczan | Speaker | TED.com