English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2015

Todd Coleman: A temporary tattoo that brings hospital care to the home

Todd Coleman: En midlertidig tatovering som bringer hospitalspleje til hjemmet

Filmed:
1,366,510 views

Hvad hvis læger kunne overvåge patienter som var derhjemme med den samme grad af præcision, som de ville få på et hospital? Bioelektronisk innovatør, Todd Coleman, deler sin stræben mod at udvikle praktiske, fleksible, elektroniske, sundhedsovervågende plastre som potientielt kan revolutionere sundhedsplejen og gøre medicin mindre indtrængende.

- Bioelectronics innovator
UCSD bioengineering professor Todd Coleman integratively spans the disciplines of medical electronics, machine learning and public health. Full bio

Please meetmøde JaneJane.
Mød Jane.
00:13
She has a high-riskhøj risiko pregnancygraviditet.
Hun går igennem en
risikabel graviditet.
00:15
WithinInden for 24 weeksuger,
Indenfor 24 uger,
00:17
she's on bedseng resthvile at the hospitalHospital,
vil hun ligge i en hospitalsseng,
00:19
beingvære monitoredovervåget
for her pretermpræmature contractionssammentrækninger.
og blive overvåget på grund af hendes
præmature veer.
00:21
She doesn't look the happiestlykkeligste.
Hun ser ikke særlig glad ud.
00:25
That's in parten del because it requireskræver
techniciansteknikere and expertseksperter
Det er blandt andet fordi,
det kræver teknikere og eksperter,
00:26
to applyansøge these clunkyklodset beltsbælter on her
to monitorovervåge her uterineuterus contractionssammentrækninger.
at påføre disse klodsede bælter på hende,
som skal overvåge hendes livmoderveer.
00:30
AnotherEn anden reasongrund JaneJane is not so happylykkelig
is because she's worriedbekymret.
En anden grund til, at Jane ikke er så glad,
er fordi hun er bekymret.
00:35
In particularsærlig, she's worriedbekymret
about what happenssker
Hun er især bekymret for,
hvad der sker
00:40
after her 10-day-dag stayBliv
on bedseng resthvile at the hospitalHospital.
efter hendes 10-dages hvileophold
i hospitalssengen.
00:43
What happenssker when she's home?
Hvad vil der ske, når hun kommer hjem?
00:47
If she were to give birthfødsel this earlytidlig
it would be devastatingødelæggende.
Hvis det skulle ske at hun fødte før tid,
ville det være katastofalt.
00:49
As an African-AmericanAfrikansk-amerikanske womankvinde,
Som en afroamerikansk kvinde
00:53
she's twiceto gange as likelysandsynligt
to have a prematurefor tidlig birthfødsel
er hun dobbelt så modtagelig overfor
at føde for tidligt
00:55
or to have a stillbirthdødfødsel.
eller føde et dødfødt barn.
00:59
So JaneJane basicallyi bund og grund has one of two optionsmuligheder:
Så Jane har egentlig
én ud af to muligheder:
01:01
stayBliv at the hospitalHospital on bedseng resthvile,
hun kan blive på hospitalet,
01:04
a prisonerfangen to the technologyteknologi
untilindtil she givesgiver birthfødsel,
som en slave til teknologien
indtil hun føder,
01:07
and then spendbruge the resthvile
of her life payingbetale for the billregning;
og så bruge resten af hendes liv på
at betale regningen;
01:11
or headhoved home after her 10-day-dag stayBliv
and hopehåber for the bestbedst.
eller også kan hun tage hjem efter hendes
10-dages ophold og håbe på det bedste.
01:14
NeitherHverken of these two optionsmuligheder
seemsser ud til appealingtiltrækkende.
Ingen af disse to muligheder
virker tiltalende.
01:20
As I beganbegyndte to think
about storieshistorier like this
Mens jeg begyndte
at tænke på disse historier
01:24
and hearhøre about storieshistorier like this,
og høre om lignende historier,
01:26
I beganbegyndte to askSpørg myselfMig selv and imagineforestille:
så begyndte jeg
at spørge mig selv og overveje:
01:28
Is there an alternativealternativ?
Er der et alternativ?
01:30
Is there a way we could have
the benefitsfordele of high-fidelityhigh-fidelity monitoringovervågning
Er der en måde hvorpå vi kan
udnytte fordelene ved overvågning i hi-fi,
01:31
that we get with our trustedbetroet
partnerspartnere in the hospitalHospital
som vi får hos vores
pålidelige partnere på hospitalet,
01:36
while someonenogen is at home
livinglevende theirderes dailydaglige life?
mens en er derhjemme,
hvor de lever et hverdagsliv?
01:39
With that in mindsind,
Med dét i tankerne,
01:42
I encouragedopmuntret people in my researchforskning groupgruppe
opfordrede jeg folk i min forskergruppe
01:44
to partnerpartner with some
cleverdygtig materialmateriale scientistsforskere,
til at gå sammen med nogle
kloge videnskabsfolk,
01:46
and all of us camekom togethersammen
and brainstormedbrainstormed.
og vi mødtes og udvekslede idéer.
01:49
And after a long processbehandle,
Og efter en lang proces,
01:52
we camekom up with a visionvision, an ideaide,
kom vi på en idé om
01:54
of a wearablewearable systemsystem that perhapsmåske
you could wearhave på like a piecestykke of jewelrysmykker
et bærbart system, man måske
kunne have på som et smykke
01:56
or you could applyansøge
to yourselfdig selv like a Band-AidBand-Aid.
eller som man kunne have på
som et plaster.
02:00
And after manymange trialsforsøg and tribulationsprøvelser
and yearsflere år of endeavorsbestræbelser,
Og efter mange prøver,
modgang og års anstrengelse,
02:03
we were ablei stand to come up
with this flexiblefleksibel electronicelektronisk patchlappe
var vi i stand til at komme frem med
den her fleksible elektroniske lap,
02:07
that was manufacturedfremstillet
usingved brug af the samesamme processesprocesser
som var fremstillet ved den samme proces,
02:11
that they use to buildbygge computercomputer chipschips,
som man bruger til at bygge computerchips,
02:13
exceptundtagen the electronicselektronik are transferredoverført
from a semiconductorhalvleder waferwafer
bortset fra at elektronikken
er overført fra en halvleder wafer
02:16
onto a flexiblefleksibel materialmateriale
that can interfacegrænseflade with the humanhuman bodylegeme.
hen til et fleksibelt materiale
som bruger menneskekroppen som brugerflade.
02:21
These systemssystemer are about
the thicknesstykkelse of a humanhuman hairhår.
Disse systemer er omkring lige så
tynde som et menneskehår.
02:25
They can measuremåle the typestyper
of informationinformation that we want,
De kan måle de typer
informationer, vi ønsker,
02:30
things suchsådan as:
ting som:
02:33
bodilyfysisk movementbevægelse,
kropslig bevægelse,
02:35
bodilyfysisk temperaturetemperatur,
kropstemperatur,
02:36
electricalelektrisk rhythmsrytmer of the bodylegeme
kroppens elektriske rytmer
02:38
and so forthfrem.
og så videre.
02:39
We can alsoogså engineeringeniør these systemssystemer,
Vi kan også konstruere disse systemer,
02:41
so they can integrateintegrere energyenergi sourceskilder,
så de er i stand til at
integrere energikilder,
02:43
and can have wirelesstrådløs
transmissiontransmission capabilitieskapaciteter.
og er i stand til at udføre
trådløse overførelser.
02:46
So as we beganbegyndte to buildbygge
these typestyper of systemssystemer,
Så da vi begyndte at bygge
disse typer af systemer,
02:50
we beganbegyndte to testprøve them on ourselvesos selv
in our researchforskning groupgruppe.
begyndte vi at teste dem på os selv
i vores forskningsgrupper.
02:54
But in additionUd, we beganbegyndte to reach out
to some of our clinicalklinisk partnerspartnere
Udover det, begyndte vi at kontakte
nogle af vores kliniske partnere
02:58
in SanSan DiegoDiego,
i San Diego,
03:02
and testprøve these on differentforskellige patientspatienter
in differentforskellige clinicalklinisk conditionsbetingelser,
og testede dem på forskellige patienter
under forskellige kliniske tilstande
03:03
includinginklusive moms-to-bemoms-til-være like JaneJane.
inklusiv højgravide som Jane.
03:07
Here is a picturebillede of a pregnantgravid womankvinde
in laborarbejdskraft at our universityuniversitet hospitalHospital
Her er et billede af en gravid kvinde med
fødselsveer på vores universitetshospital,
03:10
beingvære monitoredovervåget for her uterineuterus
contractionssammentrækninger with the conventionalkonventionel beltbælte.
der bliver overvåget for hendes veer
med det almindelige bælte.
03:15
In additionUd,
Ud over det,
03:20
our flexiblefleksibel electronicelektronisk patchespatches are there.
er vores fleksible elektroniske
lapper der.
03:22
This picturebillede demonstratesviser waveformswaveforms
pertainingvedrørende to the fetalføtal hearthjerte ratesats,
Dette billede demonstrerer bølgeformer
hos fosterets hjerterytme,
03:25
where the redrød correspondssvarer
to what was acquirederhvervet
hvor de røde korresponderer
til hvad der var opnået
03:29
with the conventionalkonventionel beltsbælter,
med det almindelige bælte,
03:32
and the blueblå correspondssvarer to our estimatesestimater
og hvor de blå korresponderer
til vores vurdering
03:34
usingved brug af our flexiblefleksibel electronicelektronisk systemssystemer
and our algorithmsalgoritmer.
ved brug af vores fleksible
elektroniske systemer og vores algoritmer.
03:36
At this momentøjeblik,
På dette tidspunkt
03:40
we gavegav ourselvesos selv a bigstor mentalmental highhøj fivefem.
gav vi os selv et mentalt high-five.
03:42
Some of the things we had imaginedforestillet
were beginningstarten to come to fruitionbære frugt,
Nogle af de ting vi havde forestillet os
var ved at blive virkelige,
03:45
and we were actuallyrent faktisk seeingat se this
in a clinicalklinisk contextsammenhæng.
og vi kunne faktisk se dette
i en klinisk sammenhæng.
03:48
But there was still a problemproblem.
Men der var stadig et problem.
03:52
The problemproblem was, the way
we manufacturedfremstillet these systemssystemer
Problemet var at den måde vi
havde konstrueret disse systemer på
03:53
was very inefficientineffektiv,
var meget ineffektiv,
03:57
had lowlav yieldudbytte
gav lavt udbytte
03:58
and was very error-pronefejlbehæftet.
og havde tit fejl.
04:00
In additionUd,
Ud over det,
04:02
as we talkedtalte to some
of the nursessygeplejersker in the hospitalHospital,
da vi snakkede med nogle
sygeplejersker på hospitalet,
04:03
they encouragedopmuntret us to make sure
opfordrede de os til at sikre os,
04:05
that our electronicselektronik workedarbejdet
with typicaltypisk medicalmedicinsk adhesivesKlæbemidler
at vores elektronik virkede med
de typiske medicinske klæbestoffer,
04:07
that are used in a hospitalHospital.
der bliver brugt på hospitaler.
04:12
We had an epiphanyåbenbaring and said,
"Wait a minuteminut.
Vi fik en åbenbaring og sagde,
"Vent et øjeblik.
04:14
RatherSnarere than just makingmaking
them work with adhesivesKlæbemidler,
I stedet for kun at få dem til
at virke med klæbestoffer,
04:16
let's integrateintegrere them into adhesivesKlæbemidler,
burde vi integrere dem
ind i klæbestofferne,
04:19
and that could solveløse
our manufacturingfremstilling problemproblem."
og det kunne løse
vores produktionsproblem."
04:23
This picturebillede that you see here
Det billede, du ser her,
04:26
is our abilityevne to embedindlejre these censorscensorer
insideinde of a piecestykke of ScotchScotch tapebånd
er vores evne til at indkapsle disse
censorer ind i et stykke tape
04:28
by simplyganske enkelt peelingpeeling it off of a waferwafer.
ved blot at pille dem af en wafer.
04:32
OngoingIgangværende work in our researchforskning groupgruppe
allowstillader us to, in additionUd,
Igangværende arbejde i vores
forskergruppe gør det muligt for os,
04:36
embedindlejre integratedintegreret circuitskredsløb
into the flexiblefleksibel adhesivesKlæbemidler
at indkapsle integrerede
kredsløb ind i de fleksible klæbestoffer
04:39
to do things like amplifyingforstærke signalssignaler
and digitizingdigitalisering them,
og få dem til at gøre ting som
at forstærke signaler og digitalisere dem,
04:43
processingforarbejdning them
forarbejde dem
04:47
and encodingkodning for wirelesstrådløs transmissiontransmission.
og kode dem til trådløs overførelse.
04:48
All of this integratedintegreret
into the samesamme medicalmedicinsk adhesivesKlæbemidler
Alt dette integreret i de
samme medicinske klæbestoffer,
04:51
that are used in the hospitalHospital.
som bliver brugt på hospitaler.
04:55
So when we reachednået this pointpunkt,
Så da vi nåede til dette punkt,
04:57
we had some other challengesudfordringer,
havde vi nogle andre udfordringer
04:59
from bothbegge an engineeringingeniørarbejde
as well as a usabilitybrugervenlighed perspectiveperspektiv,
fra både et ingeniørmæssigt
og anvendeligheds perspektiv,
05:01
to make sure that we could
make it used practicallypraktisk.
vi skulle være sikre på
at produktet kunne bruges i praksis.
05:05
In manymange digitaldigital healthsundhed discussionsdiskussioner,
I mange digitale sundhedsdiskussioner,
05:09
people believe in and embraceomfavne the ideaide
that we can simplyganske enkelt digitizedigitalisere the datadata,
troede folk på at det var
muligt at digitalisere dataet,
05:11
wirelesslytrådløst transmittransmittere it,
overføre den trådløst,
05:16
sendsende it to the cloudSky,
sende det til skyen,
05:18
and in the cloudSky,
og i skyen
05:19
we can extractuddrag meaningfulmeningsfuld
informationinformation for interpretationfortolkning.
kan vi uddrage meningsfuld
information til fortolkning.
05:21
And indeedJa, you can do all of that,
Og ja, man kan gøre alt det,
05:24
if you're not worriedbekymret
about some of the energyenergi challengesudfordringer.
hvis du ikke er bekymret om nogle
af energiudfordringerne.
05:26
Think about JaneJane for a momentøjeblik.
Tænk på Jane et øjeblik.
05:29
She doesn't livelevende in PaloPalo AltoAlto,
Hun bor ikke i Palo Alto,
05:31
norheller ikke does she livelevende in BeverlyBeverly HillsHills.
og heller ikke i Beverly Hills.
05:33
What that meansmidler is,
Det betyder,
05:35
we have to be mindfulopmærksomme about her datadata planplan
and how much it would costkoste
vi må være bevidst omkring hendes
data-plan og hvor meget det ville koste
05:36
for her to be sendingsende out
a continuoussammenhængende streamstrøm of datadata.
for hende at sende sine data ud uafbrudt.
05:39
There's anotheren anden challengeudfordring
Der er en anden udfordring,
05:44
that not everyonealle sammen in the medicalmedicinsk
professionerhverv is comfortablekomfortabel talkingtaler about.
som ikke alle i den medicinske
branche nyder at tale om.
05:45
And that is, that JaneJane
does not have the mostmest trusttillid
Og det er, at Jane ikke stoler helt på
05:49
in the medicalmedicinsk establishmentetablering.
de medicinske institutioner.
05:52
She, people like her, her ancestorsforfædre,
have not had the bestbedst experienceserfaringer
Mennesker som Jane, hendes forfædre,
har ikke haft de bedste opleveser
05:54
at the handshænder of doctorslæger and the hospitalHospital
i hænderne på læger og hospitaler
05:59
or insuranceforsikring companiesvirksomheder.
eller forsikringsfirmaer.
06:03
That meansmidler that we have to be mindfulopmærksomme
of questionsspørgsmål of privacybeskyttelse af personlige oplysninger.
Det betyder at vi må være
opmærksomme på spørgsmålet om privatliv.
06:05
JaneJane mightmagt not feel that happylykkelig
Jane er måske ikke glad
06:08
about all that datadata
beingvære processedforarbejdet into the cloudSky.
for al den data,
der bliver sendt ud i skyen.
06:10
And JaneJane cannotkan ikke be foolednarre;
Og Jane kan ikke snydes;
06:14
she readslæser the newsnyheder.
hun læser nyhederne.
06:17
She knowskender that if the federalføderale
governmentregering can be hackedhacket,
Hun ved, at hvis den føderale
regering kan blive hacket,
06:18
if the FortuneFortune 500 can be hackedhacket,
hvis Fortune 500 kan blive hacket,
06:21
so can her doctorlæge.
så kan hendes læge også.
06:24
And so with that in mindsind,
Og med det i tankerne,
06:27
we had an epiphanyåbenbaring.
fik vi en åbenbaring.
06:28
We cannotkan ikke outsmartoutsmart
all the hackershackere in the worldverden,
Vi kan ikke snyde alle hackere i verden,
06:30
but perhapsmåske we can presenttil stede
them a smallermindre targetmål.
men måske kan vi præsentere
dem for et mindre mål.
06:33
What if we could actuallyrent faktisk,
Hvad hvis vi faktisk kunne,
06:36
ratherhellere than have those algorithmsalgoritmer
that do datadata interpretationfortolkning
istedet for at have de algoritmer,
som laver data-fortolkningen
06:39
runløb in the cloudSky,
i skyen,
06:43
what if we have those algorithmsalgoritmer runløb
on those smalllille integratedintegreret circuitskredsløb
hvad hvis vi har alle de algoritmer
i de små integrerede kredsløb
06:44
embeddedindlejret into those adhesivesKlæbemidler?
som sidder i klæbestofferne?
06:48
And so when we integrateintegrere
these things togethersammen,
Og når vi så integrerer
de her ting sammen,
06:50
what this meansmidler is that now
we can think about the futurefremtid
betyder det, at vi nu kan begynde
at tænke på fremtiden,
06:54
where someonenogen like JaneJane can still
go about livinglevende her normalnormal dailydaglige life,
hvor mennsker som Jane stadig
kan leve et normalt liv,
06:57
she can be monitoredovervåget,
hun kan blive overvåget,
07:01
it can be doneFærdig in a way where
she doesn't have to get anotheren anden jobjob
det kan gøres på en måde hvor hun
ikke behøver at få et andet arbejde
07:03
to paybetale her datadata planplan,
for at betale
hendes data-plan,
07:06
and we can alsoogså addressadresse
some of her concernsbekymringer about privacybeskyttelse af personlige oplysninger.
og vi kan også belyse nogle af hendes
bekymringer omkring hendes privatliv.
07:08
So at this pointpunkt,
Så på dette tidspunkt,
07:12
we're feelingfølelse very good about ourselvesos selv.
har vi det godt med os selv.
07:14
We'veVi har accomplishedgennemført this,
Vi har opnået dette,
07:16
we'vevi har begunbegyndt to addressadresse some
of these questionsspørgsmål about privacybeskyttelse af personlige oplysninger
vi er begyndt, at belyse nogle af
disse spørgsmål om privatliv,
07:17
and we feel like, prettysmuk much
the chapterkapitel is closedlukket now.
og vi føler, at dét kapital
egentligt er slut nu.
07:20
EveryoneAlle livedlevede happilylykkeligt ever after, right?
Alle levede lykkeligt til
deres dages ende, ikke?
07:24
Well, not so fasthurtig.
Nu ikke så hurtigt.
07:28
(LaughterLatter)
(Latter)
07:30
One of the things we have to rememberHusk,
as I mentionednævnte earliertidligere,
En ting, vi bliver nødt til at huske,
og som jeg nævnte tidligere,
07:31
is that JaneJane does not have the mostmest trusttillid
in the medicalmedicinsk establishmentetablering.
er, at Jane ikke stoler helt på
de medicinske organisationer.
07:34
We have to rememberHusk
Vi må huske på,
07:38
that there are increasingstigende
and wideningudvidelse healthsundhed disparitiesforskelle,
at der er en stigende sundhedsulighed,
07:39
and there's inequityulighed in termsbetingelser
of properkorrekt careomsorg managementledelse.
og at der er ulighed i forhold
til ordentlig pleje og behandling.
07:42
And so what that meansmidler
is that this simpleenkel picturebillede
Og hvad det betyder er
at dette simple billede
07:46
of JaneJane and her datadata --
af Jane og hendes data --
07:49
even with her beingvære comfortablekomfortabel
beingvære wirelesslytrådløst transmittedtransmitteres to the cloudSky,
selv hvis hun er tryg ved at hendes data
bliver overført trådsløst til skyen
07:50
lettingudlejning a doctorlæge interveneintervenere if necessarynødvendig --
og lade en læge gribe ind
hvis nødvendigt --
07:54
is not the wholehel storyhistorie.
ikke er hele historien.
07:57
So what we're beginningstarten to do
Så det, vi begynder at gøre, er,
07:59
is to think about waysmåder to have
trustedbetroet partiesparter servetjene as intermediariesformidlere
at tænke på måder til at have
betroede parter som mellemmænd
08:00
betweenmellem people like JaneJane
and her healthsundhed careomsorg providersudbydere.
mellem folk som Jane og hendes
sundhedsplejeleverandører.
08:05
For exampleeksempel, we'vevi har begunbegyndt
to partnerpartner with churcheskirker
For eksempel er vi begyndt
at samarbejde med kirker
08:08
and to think about nursessygeplejersker
that are churchkirke membersmedlemmer,
og tænke på sygeplejersker
som er kirkemedlemmer,
08:11
that come from that trustedbetroet communityfællesskab,
som kommer fra et betroet lokalsamfund,
08:14
as patientpatient advocatesfortalere and healthsundhed coachestrænere
to people like JaneJane.
som patientvejledere og sundhedscoaches
for folk som Jane.
08:16
AnotherEn anden thing we have going for us
En anden ting, vi er i gang med, er,
08:21
is that insuranceforsikring companiesvirksomheder, increasinglyi stigende grad,
at forsikringsfirmaer, i stigende grad,
08:23
are attractedtiltrukket to some of these ideasideer.
er tiltrukket af nogle af disse idéer.
08:25
They're increasinglyi stigende grad realizingrealisere
De er i stigende grad ved at opdage,
08:27
that perhapsmåske it's better
to paybetale one dollardollar now
at det måske er bedre
at betale én dollar nu
08:29
for a wearablewearable deviceenhed and a healthsundhed coachCoach,
for en praktisk anordning og
en sundhedscoach,
08:32
ratherhellere than payingbetale 10 dollarsdollars latersenere,
i stedet for at betale 10 dollar senere,
08:35
when that babybaby is bornFødt prematurelyfor tidligt
når det barn er født for tidligt,
08:38
and endsender up in the neonatalneonatal
intensiveintensiv careomsorg unitenhed --
og ender i neonatale intense
plejeafdeling --
08:40
one of the mostmest expensivedyrt
partsdele of a hospitalHospital.
en af de dyreste afdelinger
på et hospital.
08:43
This has been a long
learninglæring processbehandle for us.
Dette har været en lang,
lærerig process for os.
08:47
This iterativeiterativ processbehandle of breakingbreaking
throughigennem and attackingangribe one problemproblem
Denne gentagende process af
at bryde igennem og angribe et problem
08:50
and not feelingfølelse totallyhelt comfortablekomfortabel,
og ikke at føle sig helt tryg,
08:54
and identifyingat identificere the nextNæste problemproblem,
og at identificere det næste problem,
08:56
has helpedhjulpet us go alonghen ad this pathsti
har hjulpet os på vejen mod
08:58
of actuallyrent faktisk tryingforsøger to not only
innovateinnovere with this technologyteknologi
faktisk ikke kun at innovere
med denne teknologi,
09:00
but make sure it can be used for people
who perhapsmåske need it the mostmest.
men også at være sikker på,
at den bruges af dem, som behøver den.
09:03
AnotherEn anden learninglæring lessonlektie
we'vevi har takentaget from this processbehandle
En anden ting,
vi har lært fra denne process,
09:07
that is very humblingydmygende,
som er meget ydmygende,
09:10
is that as technologyteknologi progressesskrider frem
and advancesfremskridt at an acceleratingaccelererende ratesats,
er, at efterhånden som teknologi
udvikler sig drastigt,
09:11
we have to rememberHusk that humanhuman beingsvæsener
are usingved brug af this technologyteknologi,
må vi huske på, at det er mennesker,
som bruger denne teknologi,
09:16
and we have to be mindfulopmærksomme
og vi må være opmærksomme på
09:20
that these humanhuman beingsvæsener --
they have a faceansigt,
at disse mennesker --
de har et ansigt,
09:21
they have a namenavn
de har et navn
09:25
and a life.
og et liv.
09:26
And in the casetilfælde of JaneJane,
Og i Janes tilfælde,
09:27
hopefullyforhåbentlig, two.
forhåbentligt to.
09:29
Thank you.
Tak.
09:32
(ApplauseBifald)
(Bifald)
09:33
Translated by Karoline Haugaard
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Todd Coleman - Bioelectronics innovator
UCSD bioengineering professor Todd Coleman integratively spans the disciplines of medical electronics, machine learning and public health.

Why you should listen

Todd Coleman's research develops multi-functional, flexible bioelectronics and novel analytics methods to benefit patients and clinical decision-makers.

After a PhD in electrical engineering at MIT, Coleman did a neurosciences post-doc and became an assistant professor in electrical and computer engineering and neuroscience at University of Illinois before joining the faculty of UCSD. An avid public health advocate, Coleman understands the value of collaborating with community health programs to truly implement and deliver sustainable innovations to those who need it most.

More profile about the speaker
Todd Coleman | Speaker | TED.com