English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@State

Hans Rosling: Let my dataset change your mindset

Lubage mu andmestikul muuta oma hoiakuid.

Filmed:
1,616,548 views

Sel suvel Ameerika Ühendriikide välisministeeriumis kõnet pidades kasutas Hans Rosling põnevat andmemulli-tarkvara, purustamaks müüte arengumaade kohta. Järgnev on segu uuest analüüsist Hiina ning võlajärgse Kolmanda Maailma kohta ja klassikalisest infoesitlusest.

- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

I'm going to talk about your mindsetmõtteviis.
Ma kavatsen rääkida teie hoiakutest.
00:16
Does your mindsetmõtteviis correspondvastavad to my datasetandmekogumi?
Kas teie hoiakud vastavad minu andmestikule?
00:20
(LaughterNaer)
(Naer)
00:24
If not, one or the other needsvajadustele upgradingtäiendamine, isn't it?
Kui ei, siis vajab üks või teine uuendamist, eks ole?
00:25
When I talk to my studentsõpilased about globalglobaalne issuesküsimused,
Kui ma kõnelen oma tudengitega globaalsetel teemadel
00:28
and I listen to them in the coffeekohvi breakmurda,
ning kuulan neid kohvipausi ajal,
00:32
they always talk about "we" and "them."
räägivad nad alati "meist" ja "neist".
00:34
And when they come back into the lectureloeng roomtuba
Tagasi loenguruumi tulles
00:37
I askküsi them, "What do you mean with "we" and "them"?
küsin neilt: "Mida te silmas peate, öeldes "meie" ja "nemad"?"
00:40
"Oh, it's very easylihtne. It's the westernlääneosa worldmaailm and it's the developingarendades worldmaailm," they say.
"Väga lihtne. On Läänemaailm ja on arengumaad," vastavad nad.
00:42
"We learnedõppinud it in collegekolledž."
"Me oleme seda ülikoolis õppinud."
00:45
And what is the definitionmääratlus then? "The definitionmääratlus?
Ja kuidas kõlaks definitsioon? "Definitsioon?
00:47
EveryoneKõik knowsteab," they say.
Igaüks teab seda," ütlevad nad.
00:49
But then you know, I pressvajutage them like this.
Aga ma käin neile peale.
00:51
So one girltüdruk said, very cleverlynutikalt, "It's very easylihtne.
Üks tüdruk ütles väga nutikalt: "Väga lihtne.
00:53
WesternWestern worldmaailm is a long life in a smallväike familyperekond.
Läänemaailm on pikk eluiga väikses perekonnas.
00:55
DevelopingArendamine worldmaailm is a shortlühike life in a largesuur familyperekond."
Arengumaad on lühike eluiga suures perekonnas."
00:58
And I like that definitionmääratlus, because it enabledlubatud me
Mulle meeldib see definitsioon, sest see võimaldas mul
01:01
to transferüleandmine theiroma mindsetmõtteviis
paigutada nende hoiakud
01:04
into the datasetandmekogumi.
konkreetsesse andmestikku.
01:06
And here you have the datasetandmekogumi.
Ja siin te seda andmestikku näetegi.
01:08
So, you can see that what we have on this axistelg here
Nagu näete, on sellel teljel siin
01:10
is sizesuurus of familyperekond. One, two, threekolm, fourneli, fiveviis
perekonna suurus. Üks, kaks, kolm, neli, viis
01:12
childrenlapsed perper womannaine on this axistelg.
last ühe naise kohta.
01:15
And here, lengthpikkus of life, life expectancyoodatav eluiga,
Ja siin - elu pikkus, keskmine eluiga.
01:17
30, 40, 50.
30, 40, 50.
01:19
ExactlyTäpselt what the studentsõpilased said was theiroma conceptkontseptsioon about the worldmaailm.
Täpselt see, mis tudengite sõnade järgi on nende arusaam maailmast.
01:21
And really this is about the bedroommagamistuba.
Küsimus on õieti magamistoas -
01:25
WhetherKas the man and womannaine decideotsustama to have smallväike familyperekond,
kas mees ja naine tahavad väikest perekonda
01:27
and take carehooli of theiroma kidslapsed, and how long they will liveelus.
ja laste eest hoolitseda ja kui kaua nad elavad.
01:31
It's about the bathroomvannituba and the kitchenköök. If you have soapseep, watervesi and foodtoit, you know,
Küsimus on vannitoas ja köögis. Kui sul on seepi, vett ja toitu,
01:34
you can liveelus long.
siis on sul võimalus elada kaua.
01:38
And the studentsõpilased were right. It wasn'tei olnud that the worldmaailm consistedseisnes --
Tudengitel oli õigus. Mitte selles, et maailm koosneb
01:40
the worldmaailm consistedseisnes here, of one setseatud of countriesriikides over here,
ühest komplektist riikidest siin,
01:42
whichmis had largesuur familiesperekonnad and shortlühike life. DevelopingArendamine worldmaailm.
kus on suured perekonnad ja lühike eluiga - arengumaad -
01:46
And we had one setseatud of countriesriikides up there
ja teisest komplektist riikidest seal üleval,
01:50
whichmis was the westernlääneosa worldmaailm.
mis on Läänemaailm,
01:53
They had smallväike familiesperekonnad and long life.
kellel on väikesed perekonnad ja pikk eluiga.
01:55
And you are going to see here
Ja nüüd te näete hämmastavat tõsiasja,
01:58
the amazinghämmastav thing that has happenedjuhtus in the worldmaailm duringajal my lifetimeeluaeg.
mis on maailmas juhtunud minu eluea jooksul.
02:00
Then the developingarendades countriesriikides appliedrakendatud
Sel ajal võtsid arengumaad kasutusele
02:04
soapseep and watervesi, vaccinationvaktsineerimine.
seebi ja vee, vaktsiini,
02:06
And all the developingarendades worldmaailm startedalgas to applykohaldada familyperekond planningplaneerimine.
ja kogu kolmas maailm hakkas rakendama pereplaneerimist.
02:08
And partlyosaliselt to USAAMEERIKA ÜHENDRIIGID who help to providepakkuda
Osalt aitas ka USA, pakkudes
02:11
technicaltehniline advicenõuanne and investmentinvesteeringud.
tehnilist nõu ning investeeringuid.
02:13
And you see all the worldmaailm movesliigub over to a two childlaps familyperekond,
Ja nagu näete, kogu maailm liigub kahelapselise pere poole,
02:16
and a life with 60 to 70 yearsaastaid.
kus inimese eluiga on 60-70 aastat.
02:20
But some countriesriikides remainjääma back in this areaala here.
Aga mõned riigid jäävad ikkagi arengust maha -
02:23
And you can see we still have AfghanistanAfganistan down here.
siin on meil endiselt Afganistan,
02:26
We have LiberiaLibeeria. We have CongoKongo.
Libeeria, Kongo.
02:29
So we have countriesriikides livingelamine there.
Nii et neid maid siiski veel on.
02:32
So the problemprobleem I had
Minu probleem oli see,
02:34
is that the worldviewmaailmavaade that my studentsõpilased had
et mu tudengite maailmavaade
02:36
correspondsvastab to realityreaalsus in the worldmaailm
vastas reaalsusele
02:40
the yearaastas theiroma teachersõpetajad were bornsündinud.
sellel aastal, mil nende õpetajad sündisid.
02:42
(LaughterNaer)
(naer)
02:45
(ApplauseAplaus)
(aplaus)
02:48
And we, in factfakt, when we have playedmängitud this over the worldmaailm.
Ja jälgides seda muutust üle kogu maailma -
02:51
I was at the GlobalÜlemaailmne HealthTervise ConferenceKonverents here in WashingtonWashington last weeknädal,
näiteks olin eelmisel nädalal ülemaailmsel tervisekonverentsil Washingtonis
02:54
and I could see the wrongvalesti conceptkontseptsioon
ja nägin, et see vale arusaam
02:57
even activeaktiivne people in UnitedAmeerika StatesRiikide had,
on sügavalt juurdunud isegi asjaga tegelevate inimeste seas USA-s.
03:00
that they didn't realizemõistma the improvementparanemine
Nad ei mõistnud, kuivõrd on olukord paranenud
03:03
of MexicoMehhiko there, and ChinaHiina, in relationseos to UnitedAmeerika StatesRiikide.
Mehhikos ja Hiinas, võrreldes USA-ga.
03:06
Look here when I moveliikuma them forwardettepoole.
Vaadake nüüd, kui ma neid ajas edasi nihutan.
03:11
Here we go.
Niiviisi.
03:13
They catchsaak up. There's MexicoMehhiko.
Nad jõuavad järele. Seal on Mehhiko.
03:20
It's on parpar with UnitedAmeerika StatesRiikide in these two socialsotsiaalne dimensionsmõõtmed.
Neis kahes sotsiaaldimensioonis on ta USA-ga võrdväärne.
03:23
There was lessvähem than fiveviis percentprotsenti
Vähem kui viis protsenti
03:26
of the specialistsspetsialistid in GlobalÜlemaailmne HealthTervise that was awareteadlik of this.
ülemaailmse tervise spetsialistidest olid sellest teadlikud.
03:28
This great nationrahvas, MexicoMehhiko,
Seda suurt rahvast, Mehhikot,
03:31
has the problemprobleem that armsrelvad are comingtulemas from NorthPõhja,
ähvardavad põhjast üle piiride tulevad jõud.
03:33
acrossüle the borderspiirid, so they had to stop that,
Nii et nad pidid selle ära lõpetama.
03:36
because they have this strangekummaline relationshipsuhe to the UnitedAmeerika StatesRiikide, you know.
Sest nagu te teate, on neil USA-ga küllalt kummaline suhe.
03:38
But if I would changemuutus this axistelg here,
Aga kui ma muudaksin seda telge siin
03:42
I would insteadselle asemel put incometulu perper personinimene.
ja muudaksin selle ühe inimese sissetulekuks -
03:46
IncomeTulu perper personinimene. I can put that here.
ma sisestan selle siia, sissetulek ühe inimese kohta -
03:49
And we will then see
siis me näeme
03:52
a completelytäielikult differenterinevad picturepilt.
täiesti teist pilti.
03:54
By the way, I'm teachingõpetamine you
Muuseas, ma õpetan teid
03:56
how to use our websiteveebisait, GapminderGapminder WorldMaailma,
kasutama meie veebilehte, Gapminder World.
03:58
while I'm correctingkorrigeerides this,
Miks ma seda parandan?
04:00
because this is a freetasuta utilitykasulikkust on the netnet.
Sest see on tasuta programm internetis.
04:02
And when I now finallylõpuks got it right,
Ja kui ma viimaks sain kõik õigesti paika,
04:05
I can go back 200 yearsaastaid in historyajalugu.
võin ma minna ajaloos 200 aastat tagasi.
04:08
And I can find UnitedAmeerika StatesRiikide up there.
Siit ülevalt leian ma USA.
04:12
And I can let the other countriesriikides be shownnäidatud.
Ma saan näidata teisi riike.
04:16
And now I have incometulu perper personinimene on this axistelg.
Nüüd on mul teljel sissetulek ühe inimese kohta.
04:19
And UnitedAmeerika StatesRiikide only had some, one, two thousandtuhat dollarsdollarit at that time.
USA-s oli see tol ajal umbes ainult 2000 dollarit.
04:22
And the life expectancyoodatav eluiga was 35 to 40 yearsaastaid,
Keskmine eluiga oli 35-40 aastat,
04:25
on parpar with AfghanistanAfganistan todaytäna.
sama, mis Afganistanil täna.
04:29
And what has happenedjuhtus in the worldmaailm, I will shownäidata now.
Nüüd näitan, mis on maailmas juhtunud.
04:31
This is insteadselle asemel of studyingõpib historyajalugu
See asendab aastapikkust
04:36
for one yearaastas at universityülikool.
ajaloo õppimist ülikoolis.
04:38
You can watch me for one minuteminut now and you'llsa saad see the wholeterve thing.
Te võite jälgida mind ühe minuti jooksul ja näete kõik ära.
04:40
(LaughterNaer)
(Naer)
04:43
You can see how the brownpruun bubblesmullid, whichmis is westlääne suunas EuropeEuroopa,
Näete, kuidas pruunid mullid - Lääne-Euroopa -
04:45
and the yellowkollane one, whichmis is the UnitedAmeerika StatesRiikide,
ja kollane mull - Ameerika Ühendriigid -
04:50
they get richerrikkam and richerrikkam and alsoka
saavad järjest rikkamaks ja rikkamaks
04:53
startalusta to get healthiertervislikum and healthiertervislikum.
ning nende tervis muutub paremaks ja paremaks.
04:55
And this is now 100 yearsaastaid agotagasi,
See on 100 aastat tagasi.
04:57
where the restpuhata of the worldmaailm remainsjäänused behindtaga.
Samal ajal, kui kogu ülejäänud maailm jääb maha.
04:59
Here we come. And that was the influenzagripp.
Sel ajal võttis maad Hispaania gripp.
05:02
That's why we are so scaredkarda about flugripp, isn't it?
Sellepärast me ju kardamegi nii väga viiruseid?
05:07
It's still rememberedmeelde. The falllangevad of life expectancyoodatav eluiga.
Seda mäletatakse siiani. Keskmise eluea lühenemine.
05:10
And then we come up. Not untilkuni
Siin see jälle tõuseb. Ja mitte enne
05:13
independencesõltumatus startedalgas.
iseseisvuse saavutamist.
05:16
Look here You have ChinaHiina over there,
Siin on Hiina
05:18
you have IndiaIndia over there,
ja siin on India.
05:20
and this is what has happenedjuhtus.
Juhtus nii.
05:22
Did you noteMärge there, that we have MexicoMehhiko up there?
Märkate, et siin üleval on Mehhiko -
05:30
MexicoMehhiko is not at all on parpar with the UnitedAmeerika StatesRiikide,
ta ei ole USA-ga veel sugugi võrdne,
05:33
but they are quiteüsna closeSulge.
aga nad on üsna lähestikku.
05:35
And especiallyeriti, it's interestinghuvitav to see
Eriti huvitav on näha
05:37
ChinaHiina and the UnitedAmeerika StatesRiikide
Hiinat ja USA-d
05:39
duringajal 200 yearsaastaid,
kahesaja aasta jooksul.
05:41
because I have my oldestvanim sonpoeg now workingtöötav for GoogleGoogle,
Mu vanem poeg töötab Google'is,
05:44
after GoogleGoogle acquiredomandatud this softwaretarkvara.
sellest ajast saadik, kui Google omandas selle tarkvara.
05:46
Because in factfakt, this is childlaps labortöö. My sonpoeg and his wifeatskirų tangytitikartlartisk satistus in a closetkapp
See on nagu lapse sünnitamine. Mu poeg ja ta naine istusid
05:49
for manypalju yearsaastaid and developedarenenud this.
palju aastaid kapis ja arendasid seda välja.
05:52
And my youngestnoorim sonpoeg, who studiedõppinud ChineseHiina in BeijingBeijing.
Ja mu noorem poeg õppis Pekingis hiina keelt.
05:54
So they come in with the two perspectivesperspektiivid I have, you know?
Nii et nende kaudu ristuvad kaks erinevat perspektiivi, mis mul on.
05:58
And my sonpoeg, youngestnoorim sonpoeg who studiedõppinud in BeijingBeijing,
Mu noorem poeg, see, kes Hiinas, Pekingis õppis,
06:02
in ChinaHiina, he got a long-termpikaajaline perspectivevaatenurk.
töötab pikaajalise perspektiiviga,
06:04
WhereasArvestades, et when my oldestvanim sonpoeg, who workstöötab for GoogleGoogle,
samas kui vanem poeg, kes töötab Google'is,
06:08
he should developarenema by quarterkvartal, or by half-yearpoole aastaga.
tegutseb kvartali või poolaasta kaupa.
06:10
Or GoogleGoogle is quiteüsna generoushelde, so he can have one or two yearsaastaid to go.
Samas Google on üsna helde, nii et võib-olla on tema kasutuses aasta või paar.
06:14
But in ChinaHiina they look generationpõlvkond after generationpõlvkond
Aga Hiinas vaadatakse asju põlvkondade kaupa,
06:17
because they remembermäleta
sest nad mäletavad
06:19
the very embarrassingpiinlik periodperiood, for 100 yearsaastaid,
väga piinlikku saja-aastast perioodi,
06:22
when they wentläksin backwardstagasi.
mil nad läksid arengus tagasi.
06:24
And then they would remembermäleta the first partosaliselt
Neile tuleb ühtlasi meelde sajandi esimene pool,
06:26
of last centurysajandil, whichmis was really badhalb,
mis oli päris halb.
06:29
and we could go by this so-callednn Great LeapHüpe ForwardEdasi.
Ja siis tuleb nii-öelda suur hüpe edasi.
06:32
But this was 1963.
Aga aasta oli 1963.
06:35
MaoMao Tse-TungTse-Tung eventuallylõpuks broughttõi kaasa healthtervis to ChinaHiina,
Mao Zedong tõi lõpuks Hiinasse tervise
06:37
and then he diedsuri, and then DengDeng XiaopingXiaoping startedalgas
ja siis suri. Aga seejärel algatas Deng Xiaoping
06:41
this amazinghämmastav moveliikuma forwardettepoole.
hämmastava edasise arengu.
06:43
Isn't it strangekummaline to see that the UnitedAmeerika StatesRiikide
Kas pole kummaline näha, et USA
06:45
first grewkasvas the economymajandus, and then graduallyjärk-järgult got richrikas?
ehitas kõigepealt üles majanduse ja rikastus siis järk-järgult,
06:47
WhereasArvestades, et ChinaHiina could get healthytervislik much earliervarem,
samas kui Hiina võis palju varem tervist parandada,
06:51
because they appliedrakendatud the knowledgeteadmised of educationharidus, nutritiontoitumine,
sest nad kasutasid teadmisi haridusest, toitumisest
06:54
and then alsoka benefitskasu of penicillinpenitsilliini
ja ühtlasi ka penitsilliini, vaktsiinide
06:58
and vaccinesvaktsiinid and familyperekond planningplaneerimine.
ja pereplaneerimise hüvesid.
07:01
And AsiaAsia could have socialsotsiaalne developmentarengut
Aasia oleks võinud läbi teha ühiskondliku arengu
07:03
before they got the economicmajanduslik developmentarengut.
enne majandusliku arenguni jõudmist.
07:06
So to me, as a publicavalik healthtervis professorprofessor,
Nii et minu kui tervisekaitse professori jaoks
07:09
it's not strangekummaline that all these countriesriikides growkasvatada so fastkiire now.
pole sugugi veider, et kõik need riigid nüüd nii kiiresti arenevad.
07:11
Because what you see here, what you see here
Sest siin te näete
07:15
is the flatkorter worldmaailm of ThomasThomas FriedmanFriedman,
Thomas Friedmani lamedat maailma.
07:17
isn't it.
Kas pole?
07:20
It's not really, really flatkorter.
See pole tegelikult nii lame,
07:22
But the middlekeskel incometulu countriesriikides --
aga siin on keskmise sissetulekuga riigid -
07:24
and this is where I suggestsoovitavad to my studentsõpilased,
ja sel kohal soovitan ma oma tudengitel
07:26
stop usingkasutades the conceptkontseptsioon "developingarendades worldmaailm."
lakata kasutamast kontseptsiooni "arengumaadest".
07:28
Because after all, talkingräägime about the developingarendades worldmaailm
Sest lõppeks on arengumaadest rääkimine sama hea,
07:31
is like havingvõttes two chapterspeatükid in the historyajalugu of the UnitedAmeerika StatesRiikide.
kui jagada USA ajalugu kaheks peatükiks.
07:34
The last chapterpeatükk is about presentpresent, and presidentpresident ObamaObama,
Viimane peatükk oleks olevikust ja president Obamast
07:38
and the other is about the pastminevik,
ja esimene minevikust,
07:42
where you coverkatta everything from WashingtonWashington
mis katab kõike Washingtonist
07:44
to EisenhowerEisenhower.
Eisenhowerini.
07:46
Because WashingtonWashington to EisenhowerEisenhower,
Areng Washingtonist Eisenhowerini
07:48
that is what we find in the developingarendades worldmaailm.
on sarnane sellele, mida näeme arengumaades.
07:50
We could actuallytegelikult go to MayflowerMayflower
Sama hästi võiks see periood olla Mayflowerist
07:52
to EisenhowerEisenhower,
Eisenhowerini
07:54
and that would be put togetherkoos into a developingarendades worldmaailm,
kusjuures me liigitaksime riigi kuuluvaks arengumaailma,
07:56
whichmis is rightlyõigesti growingkasvab its citieslinnad in a very amazinghämmastav way,
kus linnad kasvavad hämmastava kiirusega,
07:59
whichmis have great entrepreneursettevõtjad,
kus on tohutud ettevõtted,
08:02
but alsoka have the collapsingahendamine countriesriikides.
aga ühtlasi ka kokkuvarisevad riigid.
08:04
So, how could we make better sensemeel about this?
Nii et kuidas me võiksime seda paremini mõista?
08:07
Well, one way of tryingproovin is to see whetherkas we could
Üks viis on proovida vaadata
08:10
look at incometulu distributionlevitamine.
sissetuleku jaotust.
08:13
This is the incometulu distributionlevitamine of peoplesrahvad in the worldmaailm,
See on maailma rahvaste sissetuleku jaotus
08:15
from $1. This is where you have foodtoit to eatsööma.
allates ühest dollarist. See tähendab, et sul on süüa.
08:18
These people go to bedvoodi hungrynäljane.
Need inimesed lähevad näljasena magama.
08:21
And this is the numbernumber of people.
See on inimeste arv.
08:23
This is $10, whetherkas you have a publicavalik or a privateprivaatne
See on kümme dollarit - kas sul on avalik tervishoiusüsteem
08:25
healthtervis serviceteenus systemsüsteem. This is where you can
või erakindlustusel põhinev. Sellega võimaldad
08:27
providepakkuda healthtervis serviceteenus for your familyperekond and schoolkooli for your childrenlapsed,
oma perele tervisekindlustuse ning lastele koolituse.
08:29
and this is OECDOECD countriesriikides:
Ja need on OECD riigid.
08:32
GreenRoheline, LatinLadina AmericaAmeerikas, EastEast EuropeEuroopa.
Roheline - Ladina-Ameerika, siis Ida-Euroopa,
08:34
This is EastEast AsiaAsia, and the lightvalgus bluesinine there is SouthLõuna AsiaAsia.
Ida-Aasia, ja helesinine on Lõuna-Aasia.
08:36
And this is how the worldmaailm changedmuudetud.
Ja kuidas maailm on muutunud.
08:40
It changedmuudetud like this.
Niimoodi.
08:43
Can you see how it's growingkasvab? And how hundredssadu of millionsmiljonid
Näete, kuidas see kasvab? Ja kuidas sajad miljonid
08:45
and billionsmiljardeid is comingtulemas out of povertyvaesus in AsiaAsia?
ja miljardid inimesed Aasias tulevad vaesusest välja?
08:48
And it goesläheb over here?
Kuni sinnamaani välja.
08:51
And I come now, into projectionsprognoosid,
Nüüd jõuame prognoosideni.
08:53
but I have to stop at the dooruks of LehmanLehman BrothersVennad there, you know, because --
Aga ma pean katkestama Lehman Brothersi lävel, sest...
08:55
(LaughterNaer)
(Naer)
08:58
that's where the projectionsprognoosid are not validkehtib any longerkauem.
Sest sealtmaalt ei ole prognoos enam kehtiv.
09:01
ProbablyIlmselt the worldmaailm will do this.
Tõenäoliselt toimub maailmas väike tagasiminek,
09:03
and then it will continuejätkake forwardettepoole like this.
aga siis minnakse niimoodi jälle edasi.
09:05
But more or lessvähem, this is what will happenjuhtuda,
Nii või teisiti, suures plaanis läheb umbes nii.
09:08
and we have a worldmaailm whichmis cannotei saa be lookedvaatasin uponpärast as dividedjagatud.
Meil on maailm, mida ei saa vaadata tükkideks jagatuna.
09:10
We have the highkõrge incometulu countriesriikides here,
Siin on kõrge sissetulekuga riigid,
09:15
with the UnitedAmeerika StatesRiikide as a leadingjuhtiv powervõimsus;
millest esimene on USA.
09:17
we have the emergingtekkimas economiesmajandused in the middlekeskel,
On esilekerkivaid majandussüsteeme,
09:20
whichmis providepakkuda a lot of the fundingrahastamine for the bailoutkautsjoni;
mis tagavad suure osa rahast kolmanda maailma võlgade käendamisel,
09:23
and we have the lowmadal incometulu countriesriikides here.
ja siis on madala sissetulekuga riigid.
09:25
Yeah, this is a factfakt that from where the moneyraha comestuleb,
Jah, see on fakt, et kust see raha pärit on.
09:28
they have been savingsäästmine, you know, over the last decadekümme aastat.
Nad on viimase kümnendi jooksul palju säästnud.
09:31
And here we have the lowmadal incometulu countriesriikides
Ja siin on meil madala sissetulekuga riigid,
09:33
where entrepreneursettevõtjad are.
kus asuvad ettevõtjad.
09:35
And here we have the countriesriikides in collapsekollaps and warsõda,
Ja siin on riigid, kus valitseb varing ja sõda,
09:37
like AfghanistanAfganistan, SomaliaSomaalia, partsosad of CongoKongo, DarfurDarfuri.
nagu Afganistan, Somaalia, osa Kongost, Darfur.
09:40
We have all this at the samesama time.
Kõik see on samal ajal.
09:45
That's why it's so problematicprobleemne to describekirjeldage what has happenedjuhtus
Sellepärast on väga problemaatiline kirjeldada,
09:47
in the developingarendades worldmaailm.
mis on arengumaailmas toimunud.
09:49
Because it's so differenterinevad, what has happenedjuhtus there.
Sest kõik juhtunu on äärmiselt erinev.
09:51
And that's why I suggestsoovitavad
Sellepärast ma pakungi välja
09:53
a slightlyveidi differenterinevad approachlähenemine of what you would call it.
pisut teistsugust vaatepunkti sellele, mismoodi seda nimetada.
09:55
And you have hugetohutu differenceserinevused withinjooksul countriesriikides alsoka.
Ka riikidesiseselt on tohutud erinevused.
09:58
I heardkuulnud that your departmentsosakonnad here were by regionspiirkondades.
Mulle öeldi, et teil jaotatakse kõike regioonide kaupa.
10:02
Here you have Sub-SaharanSahara-taguses AfricaAfrica, SouthLõuna AsiaAsia,
Siin on Sub-Sahaara Aafrika, Lõuna-Aasia,
10:05
EastEast AsiaAsia, ArabAraabia statesriikides,
Ida-Aasia, Araabia riigid,
10:08
EastEast EuropeEuroopa, LatinLadina AmericaAmeerikas, and OECDOECD.
Ida-Euroopa, Ladina-Ameerika ning OECD.
10:10
And on this axistelg, GDPSKP.
See telg näitab SKP-d.
10:12
And on this, heathHeath, childlaps survivalellujäämine,
See telg populatsiooni tervist, laste ellujäämust.
10:14
and it doesn't come as a surpriseüllatus
Sugugi ei üllata,
10:16
that AfricaAfrica southlõunasse of SaharaSahara is at the bottompõhja.
et Aafrika, Lõuna-Sahaara, on kõige all.
10:18
But when I splitjagatud it, when I splitjagatud it
Aga kui ma selle osadeks jaotan -
10:21
into countryriik bubblesmullid,
väikesteks riigimullideks -
10:23
the sizesuurus of the bubblesmullid here is the populationelanikkonnast.
mullide suurus näitab populatsiooni.
10:25
Then you see SierraSierra LeoneLeone and MauritiusMauritius, completelytäielikult differenterinevad.
Näete, et Sierra Leone ja Mauritius on täiest erinevad.
10:28
There is suchselline a differencevahe withinjooksul Sub-SaharanSahara-taguses AfricaAfrica.
Selline erinevus Sub-Sahaara Aafrika siseselt.
10:31
And I can splitjagatud the othersteised. Here is the SouthLõuna AsianAasia,
Ma võin ka teised tükkideks jagada. Lõuna-Aasia,
10:33
ArabAraabia worldmaailm.
Araabia maailma -
10:36
Now all your differenterinevad departmentsosakonnad.
kõik erinevad sektorid -
10:38
EastEast EuropeEuroopa, LatinLadina AmericaAmeerikas, and OECDOECD countriesriikides.
Ida-Euroopa, Ladina-Ameerika ja OECD maad.
10:40
And here were are. We have a continuumpidev in the worldmaailm.
Näete siis. Maailmas on kontiinum.
10:43
We cannotei saa put it into two partsosad.
Me ei saa seda eristada kaheks osaks.
10:46
It is MayflowerMayflower down here. It is WashingtonWashington here,
Siin all on Mayflower, siin Washington,
10:48
buildinghoone, buildinghoone countriesriikides.
kes muudkui ehitab ja ehitab riike,
10:51
It's LincolnLincoln here, advancingedasiarendamine them.
siin Lincoln, arendab neid edasi,
10:53
It's EisenhowerEisenhower bringingtoomine modernitymodernsus into the countriesriikides.
siin Eisenhower, muudab need riigid kaasaegseks,
10:57
And then it's UnitedAmeerika StatesRiikide todaytäna, up here.
ja siis tänane USA siin üleval.
11:00
And we have countriesriikides all this way.
Ja erinevad riigid on erinevates staadiumites.
11:02
Now, this is the importantoluline thing
See on oluline osa mõistmaks,
11:04
of understandingmõistmine how the worldmaailm has changedmuudetud.
kuidas maailm on muutunud.
11:07
At this pointpunkt I decidedotsustasin to make a pausepaus.
Siinkohal otsustasin ma teha pausi.
11:11
(LaughterNaer)
(Naer)
11:15
And it is my taskülesanne, on behalfnimel of the restpuhata of the worldmaailm,
Ülejäänud maailma nimel on minu ülesanne
11:17
to conveyedastada a thanksaitäh to the U.S. taxpayersmaksumaksjad,
anda edasi tänu ameerika maksumaksjale
11:20
for DemographicDemograafilised HealthTervise SurveyUuring.
Demograafilise Terviseuuringu eest.
11:24
ManyPaljud are not awareteadlik of -- no, this is not a jokenali.
Paljud ei tea, et - ei, see pole nali.
11:26
This is very serioustõsine.
See on väga tõsine asi.
11:29
It is duetähtaegselt to USA'sUSA's continuouspidev sponsoringsponsorlust
Tänu USA pidevale spondeerimisele 25 aasta jooksul
11:31
duringajal 25 yearsaastaid of the very good methodologymetoodika
ja väga heale metodoloogiale
11:35
for measuringmõõtmine childlaps mortalitysuremus
laste suremuse hindamises
11:38
that we have a grasphaarake of what's happeningjuhtub in the worldmaailm.
on meil umbkaudne arusaam, mis maailmas toimub.
11:40
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
11:43
And it is U.S. governmentvalitsus at its bestparim,
See on USA valitsus oma parimal kujul,
11:50
withoutilma advocacypropageerimine, providingpakkudes factsfaktid,
ilma propagandata, pakkudes ainult fakte,
11:53
that it's usefulkasulik for the societyühiskond.
mis on ühiskonnale kasulikud.
11:56
And providingpakkudes dataandmed freetasuta of chargetasu
Pakkudes andmeid ilma tasuta,
11:58
on the internetinternet, for the worldmaailm to use. Thank you very much.
internetis, kogu maailmale kasutada. Suur aitäh.
12:01
QuiteÜsna the oppositevastupidi of the WorldMaailma BankPank,
Üsna vastupidiselt Maailmapangale,
12:04
who compiledkoostatud dataandmed with governmentvalitsus moneyraha,
kes pani kokku andmestiku, kasutades selleks valitsuse
12:06
taxmaksu moneyraha, and then they sellmüüa it to addlisama a little profitkasum,
ja maksude raha, ning siis müüs seda kasumi eesmärgil
12:09
in a very inefficientebaefektiivne, GutenbergGutenbergi way.
väga ebaefektiivsel, Guttenbergi moel.
12:12
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
12:15
But the people doing that at the WorldMaailma BankPank
Aga inimesed, kes seda Maailmapangas teevad,
12:21
are amongseas the bestparim in the worldmaailm.
on oma ala parimad terves maailmas.
12:23
And they are highlyväga skilledkvalifitseeritud professionalsspetsialistid.
Nad on väga kõrge kvalifikatsiooniga professionaalid.
12:25
It's just that we would like to upgradeuuendada our internationalrahvusvaheline agenciesasutused
Lihtsalt me tahaksime uuendada oma rahvusvahelisi esindusi,
12:27
to dealtegelema with the worldmaailm in the modernkaasaegne way, as we do.
et suhelda maailmaga kaasaegsel viisil.
12:31
And when it comestuleb to freetasuta dataandmed and transparencyläbipaistvus,
Ja mis puutub tasuta infosse ning läbipaistvusse,
12:34
UnitedAmeerika StatesRiikide of AmericaAmeerikas is one of the bestparim.
on USA parimate hulgas.
12:37
And that doesn't come easylihtne from the mouthsuu of a SwedishRootsi publicavalik healthtervis professorprofessor.
Ja see ei tule ühelt rootsi tervisekaitse professorilt kergesti üle huulte.
12:40
(LaughterNaer)
(Naer)
12:43
And I'm not paidmakstud to come here, no.
Mulle pole makstud, et siia tulla.
12:46
I would like to shownäidata you what happensjuhtub with the dataandmed,
Ma tahan näidata, mis juhtub nende andmetega -
12:49
what we can shownäidata with this dataandmed.
mida me saame neid kasutades näidata.
12:51
Look here. This is the worldmaailm.
Vaadake siia. See on maailm.
12:53
With incometulu down there and childlaps mortalitysuremus.
Alumisel teljel on sissetulek ja teisel laste suremus.
12:55
And what has happenedjuhtus in the worldmaailm?
Ja mis on maailmas toimunud?
12:57
SinceAlates 1950, duringajal the last 50 yearsaastaid
1950ndatest, viimase 50 aasta jooksul
12:59
we have had a falllangevad in childlaps mortalitysuremus.
on laste suremus langenud.
13:02
And it is the DHSSISEJULGEOLEKUMINISTEERIUM that makesteeb it possiblevõimalik to know this.
Me saame seda teada tänu Demograafilisele Terviseuuringule.
13:05
And we had an increasesuurendama in incometulu.
Ühtlasi on suurenenud sissetulek.
13:07
And the bluesinine formerendine developingarendades countriesriikides
Ja sinised endised arengumaad
13:09
are mixingsegamine up with the formerendine industrializedindustrialiseeritud westernlääneosa worldmaailm.
segunevad endiste industrialiseerunud lääneriikidega.
13:11
We have a continuumpidev. But we still have, of coursemuidugi,
Meil on kontiinum. Aga samal ajal on meil veel ka näiteks
13:16
CongoKongo, up there. We still have as poorvaene countriesriikides
Kongo, seal üleval - meil on alles sama vaesed riigid,
13:19
as we have had, always, in historyajalugu.
nagu alati läbi ajaloo on olnud.
13:22
And that's the bottompõhja billionmiljardit eurot, where we'veme oleme heardkuulnud todaytäna
See on viimane miljard, mille puhul me täna mõistame
13:26
about a completelytäielikult newuus approachlähenemine to do it.
täiesti uut lähenemist.
13:29
And how fastkiire has this happenedjuhtus?
Kui kiiresti see juhtunud?
13:32
Well, MDGAASTATUHANDE ARENGUEESMÄRKIDE 4.
MDG 4 - aastatuhande arengueesmärk 4.
13:35
The UnitedAmeerika StatesRiikide has not been so eagerinnukas
USA pole olnud eriti entusiastlik
13:37
to use MDGAASTATUHANDE ARENGUEESMÄRKIDE 4.
selle neljanda arengueesmärgi suhtes,
13:39
But you have been the mainpeamine sponsorsponsor that has enabledlubatud us to measuremõõta it,
aga ometi on olnud põhisponsor võimaldamaks meil seda mõõta.
13:42
because it's the only childlaps mortalitysuremus that we can measuremõõta.
Sest ainult laste suremust me saame mõõta.
13:45
And we used to say that it should falllangevad fourneli percentprotsenti perper yearaastas.
MDG 4 ütleb, et see peaks langema neli protsenti aastas.
13:48
Let's see what SwedenRootsi has donelõpetatud.
Vaatame, mida rootslased on teinud.
13:51
We used to boastkiidelda about fastkiire socialsotsiaalne progressedusammud.
Me kiitlesime alati kiire ühiskondliku arenguga.
13:53
That's where we were, 1900.
Siin oleme meie aastal 1900.
13:56
1900, SwedenRootsi was there.
Aasta 1900, Rootsi.
13:58
SameSama childlaps mortalitysuremus as BangladeshBangladesh had, 1990,
Sama laste suremus, mis Bangladeshil oli 1990. aastal.
14:00
thoughkuigi they had lowermadalam incometulu.
Kuigi neil oli madalam sissetulek.
14:02
They startedalgas very well. They used the aidabi well.
Nad alustasid väga hästi. Nad kasutasid abi tulemuslikult,
14:04
They vaccinatedvaktsineeritud the kidslapsed. They get better watervesi.
nad vaktsineerisid lapsi, nad said paremat vett.
14:07
And they reducedvähendatud childlaps mortalitysuremus,
Ja nad vähendasid laste suremust
14:09
with an amazinghämmastav 4.7 percentprotsenti perper yearaastas. They beatpeksma SwedenRootsi.
imetlusväärsel kombel 4,7%. Nad võitsid Rootsi ära.
14:11
I runjooksma SwedenRootsi the samesama 16 yearaastas periodperiood.
Ma jätkan Rootsiga pärast seda 16-aastast perioodi.
14:14
SecondTeine roundümmargune, it's SwedenRootsi, 1916,
Järgmine raund: Rootsi 1916
14:18
againstvastu EgyptEgiptus, 1990.
versus Egiptus 1990.
14:20
Here we go. OnceÜks kord again the USAAMEERIKA ÜHENDRIIGID is partosaliselt of the reasonpõhjus here.
Hakkab peale. Taaskord on USA osa põhjusest.
14:22
They get safeohutu watervesi, they get foodtoit for the poorvaene,
Nad saavad kõlblikku vett ja süüa vaestele.
14:25
and they get malariamalaaria eradicatedlikvideeritud.
Nad hävitavad malaaria.
14:29
5.5 percentprotsenti. They are fasterkiiremini than the millenniumMillennium developmentarengut goaleesmärk.
5,5%. Nad on veel kiiremad kui aastatuhande arengueesmärk.
14:31
And thirdkolmas chancevõimalus for SwedenRootsi, againstvastu BrazilBrasiilia here.
Kolmas võimalus Rootsi jaoks, vastane on Brasiilia.
14:34
BrazilBrasiilia here has amazinghämmastav socialsotsiaalne improvementparanemine
Brasiilia on läbi teinud hämmastava ühiskondliku arengu
14:37
over the last 16 yearsaastaid,
viimase 16 aasta jooksul.
14:41
and they go fasterkiiremini than SwedenRootsi.
Nad liiguvad kiiremini kui Rootsi.
14:43
This meanstähendab that the worldmaailm is converginglähedased.
See tähendab, et maailm koondub.
14:45
The middlekeskel incometulu countriesriikides,
Keskmise sissetulekuga riigid
14:47
the emergingtekkimas economymajandus, they are catchingpüüdmine up.
ja arengumaad jõuavad järele.
14:49
They are movingliikudes to citieslinnad,
Inimesed kolivad linnadesse,
14:51
where they alsoka get better assistanceabi for that.
kus neil on võimalik paremat abi saada.
14:53
Well the SwedishRootsi studentsõpilased protestprotesti at this pointpunkt.
Rootslased jällegi protesteerivad.
14:55
They say, "This is not fairõiglane,
Nad ütlevad: "See ei ole õiglane,
14:58
because these countriesriikides had vaccinesvaktsiinid and antibioticsantibiootikumid
sest neil riikidel oli vaktsiin ja antibiootikumid,
15:00
that were not availablesaadaval for SwedenRootsi.
mida Rootsis ei olnud.
15:02
We have to do real-timereaalajas competitionkonkurentsi."
Me peame võistlema reaalajas."
15:04
Okay. I give you SingaporeSingapur, the yearaastas I was bornsündinud.
Olgu. Ma näitan teile Singapuri aastal, mil ma sündisin.
15:06
SingaporeSingapur had twicekaks korda the childlaps mortalitysuremus of SwedenRootsi.
Singapuril oli kaks korda suurem laste suremus kui Rootsis.
15:09
It's the mostkõige rohkem tropicaltroopiline countryriik in the worldmaailm,
See on maailma kõige troopilisem maa.
15:11
a marshlandsoostik on the equatorEkvaator.
Ekvatoriaalne soine maa.
15:13
And here we go. It tookvõttis a little time for them to get independentsõltumatu.
Nii. Neil võttis pisut aega, et saada iseseisvaks,
15:15
But then they startedalgas to growkasvatada theiroma economymajandus.
aga siis hakkasid nad ehitama üles majandust
15:18
And they madetehtud the socialsotsiaalne investmentinvesteeringud. They got away malariamalaaria.
ning investeerisid ühiskonda. Nad said lahti malaariast,
15:20
They got a magnificentsuurepärane healthtervis systemsüsteem
neil on suurepärane tervishoiusüsteem,
15:22
that beatpeksma bothmõlemad the U.S. and SwedenRootsi.
mis seljatas nii USA kui ka Rootsi.
15:24
We never thought it would happenjuhtuda that they would winvõita over SwedenRootsi!
Me ei uskunud ju, et nad võiksid võita Rootsit!
15:26
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
15:29
All these greenroheline countriesriikides are achievingsaavutada millenniumMillennium developmentarengut goalseesmärgid.
Kõik need rohelised riigid saavutavad aastatuhande arengueesmärke.
15:37
These yellowkollane are just about to be doing this.
Kollased on sellele lähedal.
15:40
These redpunane are the countriesriikides that doesn't do it, and the policypoliitika has to be improvedparanenud.
Punased ei tee seda ja sellega seoses on vaja midagi muuta.
15:42
Not simplisticlihtne extrapolationekstrapolatsiooni.
Pole vaja lihtsustatud üldistust.
15:45
We have to really find a way
Meil on tõesti tarvis leida viis
15:48
of supportingtoetamine those countriesriikides in a better way.
neid riike paremini toetada.
15:50
We have to respectaustama the middlekeskel incometulu countriesriikides
Meil tuleb respekteerida keskmise sissetulekuga riike
15:52
on what they are doing.
selles, mida nad teevad,
15:55
And we have to fact-baseasjaolu-base the wholeterve way we look at the worldmaailm.
ja me peame oma maailmanägemuse toetama faktidele.
15:57
This is dollardollar perper personinimene. This is HIVHIV in the countriesriikides.
See on dollar inimese kohta. See on HIV maades.
16:00
The bluesinine is AfricaAfrica.
Sinine on Aafrika.
16:03
The sizesuurus of the bubblesmullid is how manypalju are HIVHIV affectedmõjutatud.
Mullide suurus näitab, kui palju on HIV-nakatunuid.
16:05
You see the tragedytragöödia in SouthLõuna AfricaAfrica there.
Näete Lõuna-Aafrika tragöödiat.
16:08
About 20 percentprotsenti of the adulttäiskasvanu populationelanikkonnast are infectednakatunud.
Umbes 20% täiskasvanud rahvastikust on nakatunud.
16:10
And in spitehoolimata of them havingvõttes quiteüsna a highkõrge incometulu,
Sõltumata sellest, et neil on üsna kõrge sissetulek,
16:13
they have a hugetohutu numbernumber of HIVHIV infectednakatunud.
on neil väga palju HIV-positiivseid.
16:16
But you alsoka see that there are AfricanAafrika countriesriikides down here.
Aga näete ka neid Aafrika riike siin all.
16:19
There is no suchselline thing as an HIVHIV epidemicepideemia in AfricaAfrica.
Sellist asja nagu HIV-epideemia Aafrikas ei ole olemas.
16:22
There's a numbernumber, fiveviis to 10 countriesriikides in AfricaAfrica
On osa riike, 5-10 maad Aafrikas,
16:26
that has the samesama leveltasemel as SwedenRootsi and UnitedAmeerika StatesRiikide.
mille tase on sama, mis Rootsil ja USA-l.
16:29
And there are othersteised who are extremelyäärmiselt highkõrge.
Ja on teised, mille tase on äärmiselt kõrge.
16:32
And I will shownäidata you that what has happenedjuhtus
Ma näitan, mis on juhtunud
16:34
in one of the bestparim countriesriikides, with the mostkõige rohkem vibrantelav economymajandus
ühes kõige paremas riigis, millel on väga elav majandus,
16:37
in AfricaAfrica and a good governancejuhtimine, BotswanaBotswana.
väga hea valitsus, see on Botswana.
16:41
They have a very highkõrge leveltasemel. It's comingtulemas down.
Neil on väga kõrge haigustase. See langes.
16:44
But now it's not fallingkukkumine,
Aga nüüd enam ei lange.
16:46
because there, with help from PEPFARPEPFAR,
Sest seal osutab abi PEPFAR,
16:48
it's workingtöötav with treatmentravi. And people are not dyingsuremas.
nad pakuvad ravi ning inimesed ei sure.
16:50
And you can see it's not that easylihtne,
Te näete, et see ei ole nii üheselt võetav,
16:53
that it is warsõda whichmis causedpõhjustatud this.
nagu oleks sõda selle põhjustanud,
16:56
Because here, in CongoKongo, there is warsõda.
sest siin, Kongos, on sõda,
16:59
And here, in ZambiaSambia, there is peacerahu.
ja siin, Sambias, on rahu.
17:01
And it's not the economymajandus. RicherRikkamad countryriik has a little higherkõrgem.
Asi pole ka majanduses. Rikkal riigil on veidi kõrgem tase.
17:04
If I splitjagatud TanzaniaTansaania in its incometulu,
Kui ma jagan Tansaania sissetuleku põhjal osadeks,
17:07
the richerrikkam 20 percentprotsenti in TanzaniaTansaania
siis rikkamas 20 protsendis Tansaaniast
17:09
has more HIVHIV than the poorestvaeseim one.
on rohkem HIV-d, kui kõige vaesemas.
17:11
And it's really differenterinevad withinjooksul eachiga countryriik.
See on riigisiseselt erinev.
17:13
Look at the provincesprovintsid of KenyaKenya. They are very differenterinevad.
Vaadake erinevad Keenia maakondi. Need on väga erinevad.
17:16
And this is the situationolukord you see.
Te näete seda olukorda.
17:18
It's not deepsügav povertyvaesus. It's the specialeriline situationolukord,
See ei ole tohutu vaesus. See on teistmoodi olukord.
17:21
probablytõenäoliselt of concurrentsamaaegne sexualseksuaalne partnershippartnerlus
Tõenäoliselt polügaamne seksuaalsuhe
17:24
amongseas partosaliselt of the heterosexualheteroseksuaalne populationelanikkonnast
mingi osa heteroseksuaalse rahvastiku seas
17:27
in some countriesriikides, or some partsosad of countriesriikides,
mõnes riigis või riigiosades
17:30
in southlõunasse and easternidapoolne AfricaAfrica.
Lõuna- ja Ida-Aafrikas.
17:32
Don't make it AfricaAfrica. Don't make it a racerass issueprobleem.
Ärge nähke selles kogu Aafrikat. Ärge tehke sellest rassiteemat.
17:34
Make it a localkohalik issueprobleem. And do preventionärahoidmine at eachiga placekoht,
Vaadake seda kui lokaalset probleemi ja püüdke haigestumist ära hoida
17:37
in the way it can be donelõpetatud there.
igal pool nii, nagu just seal saab.
17:41
So to just endlõpp up,
Nii et lõpetuseks.
17:43
there are things of sufferingkannatusi
Ühe miljardi kõige vaesemate hulgas on veel kannatusi,
17:46
in the one billionmiljardit eurot poorestvaeseim, whichmis we don't know.
millest me midagi ei tea.
17:49
Those who liveelus beyondkaugemale the cellphonemobiiltelefon,
Need on inimesed, kes elavad mobiililevist väljas,
17:52
those who have yetveel to see a computerarvuti,
kes pole veel näinud arvutit,
17:54
those who have no electricityelektrit at home.
kel pole kodus elektrit.
17:56
This is the diseasehaigus, KonzoKonzo, I spentkulutanud 20 yearsaastaid
See on haigus nimega konzo, mille kohta ma kahekümne aasta jooksul
17:59
elucidatingTäpsemalt in AfricaAfrica.
Aafrikas selgitustööd tegin.
18:01
It's causedpõhjustatud by fastkiire processingtöötlemine of toxicmürgine cassavakassaava rootjuur in faminenäljahäda situationolukord.
Seda põhjustab mürgise maniokijuure kiire töötlus näljahädaolukorras.
18:03
It's similarsarnane to the pellagrapellagra epidemicepideemia in MississippiMississippi in the '30s.
See sarnaneb pellagrale kolmekümnendatel aastatel Mississippis
18:08
It's similarsarnane to other nutritionaltoitainet diseaseshaigused.
või teistele toitumisega seotud haigustele.
18:12
It will never affectmõjutama a richrikas personinimene.
See ei taba kunagi rikast inimest.
18:15
We have seennähtud it here in MozambiqueMosambiik.
Me oleme näinud seda Mosambiigis,
18:17
This is the epidemicepideemia in MozambiqueMosambiik. This is an epidemicepideemia in northernpõhjas TanzaniaTansaania.
seal on see epideemiline. See on epideemia Põhja-Tansaanias.
18:20
You never heardkuulnud about the diseasehaigus.
Te ei ole kunagi sellest haigusest kuulnud,
18:23
But it's much more than EbolaEbola
aga võrreldes ebolaga
18:25
that has been affectedmõjutatud by this diseasehaigus.
on see palju rohkemaid mõjutanud,
18:27
CausePõhjus cripplinghalvab throughoutkogu aeg the worldmaailm.
põhjustanud sandistumist üle terve maailma.
18:29
And over the last two yearsaastaid,
Viimase kahe aasta jooksul
18:31
2,000 people has been crippledhalvatud
on 2000 inimest invaliidiks jäänud
18:33
in the southernlõunaosas tipotsa of BandunduBandundu regionpiirkond.
Bandunda territooriumi lõunapoolses otsas.
18:35
That used to be the illegalillegaalne diamondteemant tradekaubandus,
Seal toimus kunagi ebaseaduslik teemantikauplemine,
18:37
from the UNITA-dominatedAngoolas areaala in AngolaAngola.
kui UNITA partei valitses veel ala Angoolas.
18:39
That has now disappearedkadus,
See nüüd on kadunud.
18:42
and they are now in great economicmajanduslik problemprobleem.
Nad on praegu suurtes majanduslikes raskustes.
18:44
And one weeknädal agotagasi, for the first time,
Nädal aega tagasi oli sellest esimest korda
18:46
there were fourneli linesliinid on the InternetInternet.
internetis neli rida kirjutatud.
18:49
Don't get confusedsegaduses of the progressedusammud of the emergingtekkimas economiesmajandused
Ärge sattuge segadusse arengumaade majanduse progressist
18:52
and the great capacityvõimsus
ja sellest, kui võimekad on
18:55
of people in the middlekeskel incometulu countriesriikides
keskmise sissetulekuga riikide
18:58
and in peacefulrahumeelne lowmadal incometulu countriesriikides.
ja rahus elavate madala sissetulekuga riikide rahvad.
19:00
There is still mysterymüsteerium in one billionmiljardit eurot.
Üks miljard on endiselt tume ala.
19:02
And we have to have more conceptskontseptsioonid
Meil on vaja toekamat kontseptsiooni
19:04
than just developingarendades countriesriikides and developingarendades worldmaailm.
kui üksnes arengumaad ja arengumaailm.
19:06
We need a newuus mindsetmõtteviis. The worldmaailm is converginglähedased,
Meil on vaja uusi hoiakuid. Maailm on hakanud koonduma.
19:09
but -- but -- but not the bottompõhja billionmiljardit eurot.
Aga, aga, aga mitte kõige alumine miljard.
19:12
They are still as poorvaene as they'venad on ever been.
Nemad on endiselt sama vaesed nagu alati.
19:15
It's not sustainablejätkusuutlik, and it will not happenjuhtuda around one superpowersuurriik.
See ei ole jätkusuutlik ja seda ei muuda üks ülijõud.
19:18
But you will remainjääma
Aga teie jääte
19:23
one of the mostkõige rohkem importantoluline superpowerssuurriigid,
üheks kõige olulisemaks ülijõuks
19:25
and the mostkõige rohkem hopefulloodetavasti superpowersuurriik, for the time to be.
ja esialgu ka kõige lootustandvamaks.
19:28
And this institutioninstitutsioon
Ja sel institutsioonil
19:31
will have a very crucialoluline rolerolli,
on äärmiselt oluline roll -
19:33
not for UnitedAmeerika StatesRiikide, but for the worldmaailm.
mitte USA jaoks, vaid kogu maailma jaoks.
19:35
So you have a very badhalb namenimi,
Teie nimi ei ole kohane,
19:37
StateRiigi DepartmentOsakond. This is not the StateRiigi DepartmentOsakond.
te ei ole mitte välisministeerium,
19:40
It's the WorldMaailma DepartmentOsakond.
vaid maailmaministeerium.
19:42
And we have a highkõrge hopelootust in you. Thank you very much.
Ja meil on teie suhtes suured lootused. Suur aitäh.
19:44
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
19:46
Translated by Maria Liivak
Reviewed by Triin Sinissaar

▲Back to top

About the speaker:

Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com