ABOUT THE SPEAKER
Phillip Atiba Goff - Justice scientist
Phillip Atiba Goff works with police departments to help public safety become more equitable and less deadly.

Why you should listen

Self-proclaimed "justice nerd" Dr. Phillip Atiba Goff devotes himself to understanding how people think and talk about racism in order to prevent racist behavior -- particularly in policing. He identifies the need to shift how we define racism: not as a defect of character, but rather a pattern of behaviors that are measurable and changeable.

Goff is the president and cofounder of the Center for Policing Equity, an organization that diagnoses the roots of disparate policing in order to eliminate them. As a professor, mediator and translator, Goff helps communities and law enforcement understand each other and address problems that have for centuries felt unsolvable.

More profile about the speaker
Phillip Atiba Goff | Speaker | TED.com
TED2019

Phillip Atiba Goff: How we can make racism a solvable problem -- and improve policing

ફિલિપ અતિબા ગોફ: આપણે કેવી રીતે જાતિવાદને ઉકેલી શકાય તેવી સમસ્યા બનાવી શકીએ - અને પોલિસીંગમાં સુધારો કરી શકીએ

Filmed:
1,535,223 views

જ્યારે આપણે લાગણીઓને બદલે જાતિવાદને વર્તણૂકો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ, ત્યારે અમે તેને માપી શકીએ છીએ - અને અશક્ય સમસ્યામાંથી તેને ઉકેલાય તેવામાં ફેરવી શકીએ છીએ, એમ ન્યાય વૈજ્ઞાનિક ફીલિપ અતિબા ગોફ કહે છે.. એક ક્રિયાત્મક વાતોમાં, તે પોલીસને મદદ કરતી સંસ્થા, સેન્ટર ફોર પોલિસીંગ ઇક્વિટીમાં પોતાનું કામ શેર કરે છેવિભાગો પોલિસિંગમાં વંશીય અંતરનું નિદાન કરે છે અને તેને દૂર કરે છે. તેમની ડેટા-આધારિત અભિગમ વિશે વધુ જાણો - અને તે કાર્યમાં તમે કેવી રીતે શામેલ થઈ શકો છો જે હજી કરવાનું બાકી છે. (આ મહત્વાકાંક્ષી યોજના, પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે, વૈશ્વિક પરિવર્તનને પ્રોત્સાહન અને ભંડોળ આપવાની ટેડની પહેલ.)
- Justice scientist
Phillip Atiba Goff works with police departments to help public safety become more equitable and less deadly. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When people meet me
for the first time on my job,
0
1250
2976
જ્યારે લોકો મને પ્રથમ વખત
મારી નોકરી પર મળે છે,
00:16
they often feel inspired to share
a revelation they've had about me,
1
4250
3476
તેઓ વારંવાર પ્રેરણા અનુભવે છે
તેઓએ મારા વિશે એક સાક્ષાત્કાર કર્યો,
00:19
and it kind of goes something like this.
2
7750
2518
અને તે આ પ્રકારનું કંઈક છે.
00:22
"Hey, I know why police chiefs
3
10292
2267
"અરે, હું જાણું છું કે પોલીસ વડા કેમ છે
00:24
like to share their deep,
dark secrets with you.
4
12583
2435
તેમના ઊંડા રહસ્યો તમારી
સાથે શ્યામ કહેવા માંગે છે.
00:27
Phil, with your PhD in psychology,
5
15042
3017
ફિલ, મનોવિજ્ઞાન માં તમારી પીએચડી સાથે,
00:30
and your shiny bald head,
6
18083
1268
અને તમારું શાઇની ટાલ
00:31
you're basically
the Black Dr. Phil, right?"
7
19375
2143
તમે મૂળભૂત છો
બ્લેક ડો. ફિલ, ખરું? "
00:33
(Laughter)
8
21542
1226
(હાસ્ય)
00:34
And for each and every person
who's ever said that to me
9
22792
2642
અને દરેક વ્યક્તિ માટે
જેણે મને ક્યારેય એવું કહ્યું છે
00:37
I do want to say thank you
10
25458
1268
હું આભાર કહેવા માંગતો નથી
00:38
because that was the first time
I ever heard that joke.
11
26750
2601
કારણ કે તે પ્રથમ વખત હતો
મેં તે મજાક સંભાળ્યો.
00:41
(Laughter)
12
29375
1018
(હાસ્ય)
00:42
But for everybody else,
I really hope you'll believe me
13
30417
2601
પરંતુ બીજા બધા માટે,
આશા છે તમે મારા પર વિશ્વાસ કરશો
00:45
when I tell you no police chief
likes talking to me
14
33042
2642
હું તમને કહું કે પોલીસ મારી સાથે
વાત કરવાનું પસંદ કરતું નથી
00:47
because they think
I'm a clinical psychologist.
15
35708
2226
તેઓ વિચારે છે
હું ક્લિનિકલ સાઇકોલોજિસ્ટ છું
00:49
And also I'm not.
16
37958
1268
અને હું એ પણ નથી.
00:51
I have no idea what your mother
did to you, and I can't help.
17
39250
2851
મને ખબર નથી તમારી માતાએ
તમારી સાથે શું કર્યું, હું મદદ કરી શકતો નથી.
00:54
(Laughter)
18
42125
1018
હાસ્ય
00:55
Police chiefs like talking to me
19
43167
2017
પોલીસ વડાઓ ને મારી સાથે વાત કરવી ગમે છે
00:57
because I'm an expert on a problem
that feels impossible for them to solve:
20
45208
4601
કારણ કે હું સમસ્યા નો નિષ્ણાત છું
જે તેમને હલ કરવામાં અશક્ય લાગે છે:
01:01
racism in their profession.
21
49833
1935
જાતિવાદ તેમનો વ્યવસાય છે.
01:03
Now my expertise
comes from being a scientist
22
51792
2476
હવે મારી કુશળતા
વૈજ્ઞાનીક બનવાથી આવે
01:06
who studies how our minds learn
to associate Blackness and crime
23
54292
3809
જે અભ્યાસ કરે છે કે કેવી રીતે આપણું મન
કાળાપણું અને ગુનાને સાંકળે છે
01:10
and misperceive Black children
as older than they actually are.
24
58125
3768
અને બ્લેક બાળકોને ખોટા પાડે છે કે
તેઓ ખરેખર કરતાં વૃદ્ધ છે.
01:13
It also comes from studying
actual police behavior,
25
61917
2767
તે ભણવામાં પણ આવે છે
વાસ્તવિક પોલીસ વર્તન,
01:16
which is how I know that every year,
26
64708
2060
જે મને ખબર છે કે દર વર્ષે,
01:18
about one in five adults
in the United States
27
66792
2142
લગભગ અમેરિકામાં
પાંચ પુખ્ત વયમાં એક
01:20
has contact with law enforcement.
28
68958
2060
કાયદા અમલીકરણ સાથે સંપર્ક ધરાવે છે.
01:23
Out of those, about a million
are targeted for police use of force.
29
71042
3351
તેમાંથી લગભગ એક મિલિયન
પોલીસ બળના ઉપયોગ માટે લક્ષ્યાંકિત છે.
01:26
And if you're Black,
30
74417
1267
અને જો તમે બ્લેક છો,
01:27
you're two to four times more likely
to be targeted for that force
31
75708
3143
તમે બેથી ચાર ગણા વધુ સંભવિત છો
તે બળ માટે
01:30
than if you're white.
32
78875
1268
પછી તમે સફેદ છો.
01:32
But it also comes from knowing
what those statistics feel like.
33
80167
3541
પણ તે જાણવામાં આવે છે કે
તે આંકડા જેવું લાગે છે.
01:36
I've experienced the fear
of seeing an officer unclip their gun
34
84875
3559
મેં ભયનો અનુભવ કર્યો જ્યારે
એક અધિકારીને તેમની બંદૂક ખાલી કરતા જોયા
01:40
and the panic of realizing that someone
might mistake my 13-year-old godson
35
88458
4268
અને ગભરાઈ ને ખ્યાલ આવે કે આવે કે કોઈ
મારા 13 વર્ષના ગોડનને ભૂલી શકે
01:44
as old enough to be a threat.
36
92750
1542
એક ખતરો તરીકે પૂરતી જૂની.
01:47
So when a police chief,
37
95333
2101
તેથી જ્યારે પોલીસ વડા,
01:49
or a pastor,
38
97458
1518
અથવા પાદરી,
01:51
or an imam, or a mother --
39
99000
1934
અથવા ઇમામ અથવા માતા -
01:52
when they call me after an officer
shoots another unarmed Black child,
40
100958
4893
તેઓ બીજા નિશસ્ત્ર કાળા બાળક ને ગોળી મારી મને ને અધિકારી કહે છે,
01:57
I understand a bit
of the pain in their voice.
41
105875
2976
હું થોડું સમજું છું
તેમના અવાજમાં પીડા છે.
02:00
It's the pain of a heart breaking
when it fails to solve a deadly problem.
42
108875
5268
તે હૃદય તૂટવાની પીડા છે
જ્યારે તે કોઈ જીવલેણ સમસ્યા હલ કરવામાં નિષ્ફળ થાય છે.
02:06
Breaking from trying to do something
43
114167
2059
કંઇક કરવાનો પ્રયાસ કરવાથી તોડવું
02:08
that feels simultaneously
necessary and impossible.
44
116250
5833
તે એક સાથે
જરૂરી અને અશક્ય લાગે છે.
02:15
The way trying to fix
racism usually feels.
45
123000
2768
જે રીતે ઠીક કરવાનો પ્રયાસ
જાતિવાદ સામાન્ય રીતે લાગે છે.
02:17
Necessary and impossible.
46
125792
3392
આવશ્યક અને અશક્ય.
02:21
So, police chiefs like talking to me
because I'm an expert,
47
129208
2810
પોલીસ વડાઓ મારી સાથે વાત કરે
કારણ કે હું એક નિષ્ણાત છું,
02:24
but I doubt they'd be lining up
to lie down on Dr. Phil's couch
48
132042
2976
મને શંકા છે તેઓ લાઇનમાં ઊભા રહેશે
ડો. ફિલના પલંગ પર સુવા માટે
02:27
if I told them all their
problems were hopeless.
49
135042
2267
જો મેં તેમને કહ્યું કે બધી
સમસ્યાઓ નિરાશાજનક છે
02:29
All of my research,
50
137333
1726
મારા બધા સંશોધન,
02:31
and the decade of work
I've done with my center --
51
139083
2393
અને કાર્ય દાયકા
મેં મારા કેન્દ્ર સાથે કર્યું છે -
02:33
the Center for Policing Equity --
52
141500
1643
પોલિસીંગ ઇક્વિટી માટેનું કેન્દ્ર -
02:35
actually leads me to a hopeful conclusion
53
143167
2017
ખરેખર મને આશાવાદી નિષ્કર્ષ તરફ દોરી જાય છે
02:37
amidst all the heartbreak
of race in America,
54
145208
2185
બધા હાર્ટબ્રેક વચ્ચે
અમેરિકામાં રેસ,
02:39
which is this:
55
147417
1601
જે આ છે:
02:41
trying to solve racism feels impossible
56
149042
4017
જાતિવાદને હલ કરવો અશક્ય લાગે છે
02:45
because our definition of racism
makes it impossible --
57
153083
3851
કારણ કે જાતિવાદની અમારી વ્યાખ્યા
તેને અશક્ય બનાવે છે -
02:48
but it doesn't have to be that way.
58
156958
1976
પરંતુ તે તે રીતે હોવું જરૂરી નથી.
02:50
So here's what I mean.
59
158958
1268
તેથી અહીં મારો મતલબ શું છે
02:52
The most common definition of racism
60
160250
1768
જાતિવાદની સૌથી સામાન્ય વ્યાખ્યા
02:54
is that racist behaviors are the product
of contaminated hearts and minds.
61
162042
5017
તે છે કે જાતિવાદી વર્તણૂક એ ઉત્પાદન છે
દૂષિત હૃદય અને દિમાગનો.
02:59
When you listen to the way we talk
about trying to cure racism,
62
167083
2976
જ્યારે તમે જે રીતે વાત કરો છો તે સાંભળો છો
જાતિવાદનો ઇલાજ કરવાનો પ્રયાસ કરવા વિશે,
03:02
you'll hear it.
63
170083
1268
તમે તેને સાંભળી શકશો.
03:03
"We need to stamp out hatred.
64
171375
1768
"આપણે તિરસ્કારને દૂર કરવાની જરૂર છે.
03:05
We need to combat ignorance," right?
65
173167
2226
આપણે અવગણનાની સામનો કરવાની જરૂર છે, ખરી"?
03:07
It's hearts and minds.
66
175417
1559
તે હૃદય અને દિમાગ છે.
03:09
Now the only problem with that definition
is that it's completely wrong --
67
177000
4643
હવે તે વ્યાખ્યા સાથે એક માત્ર સમસ્યા
તે સંપૂર્ણપણે ખોટું છે -
03:13
both scientifically and otherwise.
68
181667
1642
બંને વૈજ્ઞાનીક અને અન્યથા.
03:15
One of the foundational insights
of social psychology
69
183333
2685
એક પાયાની આંતરદૃષ્ટિ
સામાજિક મનોવિજ્ઞાન
03:18
is that attitudes are
very weak predictors of behaviors,
70
186042
3017
વલણ છે કે છે
વર્તનનું ખૂબ નબળું આગાહી કરનાર,
03:21
but more importantly than that,
71
189083
1518
પરંતુ તેનાથી પણ વધુ મહત્ત્વનું,
03:22
no Black community
has ever taken to the streets
72
190625
2726
કાળો સમુદાય નથી
ક્યારેય રસ્તાઓ પર ઉતર્યો છે
03:25
to demand that white people
would love us more.
73
193375
2333
કે સફેદ લોકો ની માંગ
અમને વધુ પ્રેમ કરશે.
03:28
Communities march to stop the killing,
74
196833
3268
હત્યાને રોકવા સમુદાયોએ કૂચ કરી,
03:32
because racism
is about behaviors, not feelings.
75
200125
3375
કારણ કે જાતિવાદ
વર્તન વિશે છે, લાગણીઓ નહીં.
03:36
And even when civil rights leaders
76
204542
1684
ત્યારે પણ જ્યારે નાગરિક અધિકારના નેતાઓ
03:38
like King and Fannie Lou Hamer
used the language of love,
77
206250
3559
કિંગ અને ફેની લૌ હેમર જેવા
પ્રેમની ભાષા વાપરી,
03:41
the racism they fought,
78
209833
2018
જાતિવાદ તેઓ લડ્યા,
03:43
that was segregation and brutality.
79
211875
2434
તે અલગતા અને નિર્દયતા હતી.
03:46
It's actions over feelings.
80
214333
2393
તે લાગણીઓ પર ક્રિયાઓ છે.
03:48
And every one of
those leaders would agree,
81
216750
2059
અને દરેક
તે નેતાઓ સંમત થશે,
03:50
if a definition of racism
makes it harder to see
82
218833
2643
જો જાતિવાદની વ્યાખ્યા
તે જોવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે
03:53
the injuries racism causes,
83
221500
2018
ઇજાઓ જાતિવાદનું કારણ બને છે,
03:55
that's not just wrong.
84
223542
1601
તે માત્ર ખોટું નથી.
03:57
A definition that cares
about the intentions of abusers
85
225167
3476
એક વ્યાખ્યા જે કાળજી લે છે
દુરુપયોગ કરનારાઓના ઇરાદા વિશે
04:00
more than the harms to the abused --
86
228667
2017
દુરુપયોગને નુકસાન કરતાં વધુ -
04:02
that definition of racism is racist.
87
230708
2209
જાતિવાદની વ્યાખ્યા જાતિવાદ છે.
04:06
But when we change the definition
of racism from attitudes to behaviors,
88
234000
6268
પરંતુ જ્યારે આપણે વ્યાખ્યા બદલીએ છીએ
વર્તન પ્રત્યેના વલણથી વંશવાદ,
04:12
we transform that problem
from impossible to solvable.
89
240292
4559
અમે તે સમસ્યાનું પરિવર્તન કરીએ છીએ
અશક્ય માંથી દ્રાવ્ય.
04:16
Because you can measure behaviors.
90
244875
2643
કારણ કે તમે વર્તણૂંકને માપી શકો છો.
04:19
And when you can measure a problem,
91
247542
1726
જ્યારે તમે કોઈ સમસ્યા માપી શકો છો,
04:21
you can tap into one of the only
universal rules of organizational success.
92
249292
3559
તમે ફક્ત એકમાં ટેપ કરી શકો છો
સંસ્થાકીય સફળતાના સાર્વત્રિક નિયમો.
04:24
You've got a problem or a goal,
you measure it,
93
252875
2226
કોઈ સમસ્યા અથવા ધ્યેય મળ્યો છે,
તમે તેને માપો
04:27
you hold yourself accountable
to that metric.
94
255125
2142
તમે તમારી જાતને જવાબદાર હો
કે મેટ્રિક માટે.
04:29
So if every other organization
measures success this way,
95
257291
2768
તેથી જો દરેક અન્ય સંસ્થા
સફળતા આ રીતે માપે છે,
04:32
why can't we do that in policing?
96
260083
2000
અમે પોલીસિંગમાં કેમ નથી કરી શકતા?
04:35
It turns out we actually already do.
97
263542
2892
તે ખરેખર આપણે પહેલેથી જ કરીએ છીએ.
04:38
Police departments already practice
data-driven accountability,
98
266458
3560
પોલીસ વિભાગ પહેલાથી જ પ્રેક્ટિસ કરે છે
ડેટા આધારિત જવાબદારી ની,
04:42
it's just for crime.
99
270042
1476
તે માત્ર ગુના માટે છે.
04:43
The vast majority of police departments
across the United States
100
271542
3059
પોલીસ વિભાગોની બહુમતી
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં
04:46
use a system called CompStat.
101
274625
2726
કોમ્પસ્ટેટ નામની સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો.
04:49
It's a process that,
when you use it right,
102
277375
2518
તે એક પ્રક્રિયા છે કે,
તમે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો છો,
04:51
it identifies crime data,
103
279917
2392
તે ગુનાના ડેટાને ઓળખે છે,
04:54
it tracks it and identifies patterns,
104
282333
1935
તેને ટ્રેક કરે છે અને દાખલાની ઓળખ કરે છે
04:56
and then it allows departments
to hold themselves accountable
105
284292
3059
અને પછી તે વિભાગોને મંજૂરી આપે છે
પોતાને જવાબદાર રાખવા
04:59
to public safety goals.
106
287375
2059
જાહેર સુરક્ષા લક્ષ્યો માટે.
05:01
It usually works either by directing
police attentions and police resources,
107
289458
4810
તે સામાન્ય રીતે કામ કરે છે
પોલીસ ધ્યાન અને પોલીસ સંસાધનો દ્વારા,
05:06
or changing police behavior
once they show up.
108
294292
2517
અથવા પોલીસ વર્તન બદલવું
એકવાર તેઓ બતાવે છે.
05:08
So if I see a string of muggings
in that neighborhood,
109
296833
2560
તેથી જો મને મuગીગિંગ્સની તાર દેખાય
તે પાડોશમાં,
05:11
I'm going to want to increase
patrols in that neighborhood.
110
299417
2809
હું વધારવા માંગુ છું પેટ્રોલ
તે પાડોશમાં .
05:14
If I see a spike in homicides,
111
302250
1476
જો હોમાઇડ્સમાં વધારો જોવા મળશે,
05:15
I'm going to want to talk
to the community to find out why
112
303750
2768
હું વાત કરવા માંગુ છું
સમુદાયને કેમ તે શોધવા માટે
05:18
and collaborate on changes on police
behavior to tamp down the violence.
113
306542
3416
અને પોલીસ પર થયેલા બદલાવમાં સહયોગ
હિંસાને લગાડવાની વર્તણૂક.
05:22
Now when you define racism
in terms of measurable behaviors,
114
310625
4309
હવે તમે જાતિવાદને વ્યાખ્યાયિત કરો છો
માપી શકાય તેવું વર્તણૂકની દ્રષ્ટિએ,
05:26
you can do the same thing.
115
314958
1375
તમે એક જ વસ્તુ કરી શકો છો.
05:29
You can create a CompStat for justice.
116
317208
3018
તમે ન્યાય માટે એક કોમ્પેસ્ટ બનાવી શકો છો.
05:32
That's exactly what the Center
for Policing Equity has been doing.
117
320250
3143
કેન્દ્ર બરાબર તે જ છે
પોલિસીંગ ઇક્વિટી કરી રહી છે.
05:35
So let me tell you how that works.
118
323417
1642
ચાલો તમને જણાવું કે તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે.
05:37
After a police department invites us in,
119
325083
1935
પોલીસ વિભાગ અમને બોલાવે પછી,
05:39
we handle the legal stuff,
we engage with the community,
120
327042
2642
કાનૂની સામગ્રીને હેન્ડલ કરીએ
સમુદાય સાથે જોડાયેલા છે
05:41
our next step is to analyze their data.
121
329708
2476
આગલું પગલું ડેટા વિશ્લેષણ કરવાનું છે.
05:44
The goal of these analyses is to determine
122
332208
2351
આ વિશ્લેષણનું લક્ષ્ય નક્કી કરવાનું છે
05:46
how much do crime, poverty,
neighborhood demographics
123
334583
4435
અપરાધ, ગરીબી કેટલું કરે છે,
પડોશી વસ્તી વિષયક
05:51
predict, let's say, police use of force?
124
339042
3559
આગાહી, ચાલો કહીએ, પોલીસ બળનો ઉપયોગ કરે છે?
05:54
Let's say that those factors predict
125
342625
1976
ચાલો કહીએ કે તે પરિબળો આગાહી કરે છે
05:56
police will use force
on this many Black people.
126
344625
2708
પોલીસ બળનો ઉપયોગ કરશે
આ ઘણા કાળા લોકો પર.
06:00
There?
127
348125
1268
ત્યાં?
06:01
So our next question is,
128
349417
1309
તો અમારો આગળનો સવાલ છે,
06:02
how many Black people
actually are targeted
129
350750
2059
કેટલા બ્લેક લોકો
ખરેખર લક્ષ્ય છે
06:04
for police use of force?
130
352833
1268
પોલીસ બળના ઉપયોગ માટે?
06:06
Let's say it's this many.
131
354125
1726
ચાલો કહીએ કે તે આ ઘણા છે.
06:07
So what's up with the gap?
132
355875
1500
તેથી ગેપ સાથે શું છે?
06:10
Well, a big portion of the gap
is the difference
133
358167
2559
સારું, અંતરનો મોટો ભાગ
તફાવત છે
06:12
between what's predicted
by things police can't control
134
360750
3268
શું આગાહી છે વચ્ચે
વસ્તુઓ દ્વારા પોલીસ કંટ્રોલ કરી શકતી નથી
06:16
and what's predicted
by things police can control --
135
364042
2476
અને શું આગાહી
વસ્તુઓ દ્વારા પોલીસ નિયંત્રિત કરી શકે
06:18
their policies and their behaviors.
136
366542
1976
તેમની નીતિઓ અને તેમના વર્તન.
06:20
And what we're looking for
are the types of contact
137
368542
2559
અને આપણે જે શોધી રહ્યા છીએ
સંપર્કના પ્રકારો છે
06:23
or the areas in the city
138
371125
1434
અથવા શહેરના વિસ્તારો
06:24
where that gap is biggest,
139
372583
1810
જ્યાં તે અંતર સૌથી મોટું છે,
06:26
because then we can tell our partners,
140
374417
1851
કે પછી અમે અમારા ભાગીદારોને કહી શકીએ
06:28
"Look here. Solve this problem first."
141
376292
3726
"અહીં જુઓ. આ સમસ્યા હલ કરો."
06:32
It's actually the kind of therapy
police chiefs can get behind,
142
380042
3059
તે ખરેખર એક પ્રકારની ઉપચાર છે
પોલીસ વડા પાછળ પડી શકે છે,
06:35
because there is nothing so inspiring
in the face of our history of racism
143
383125
4393
કારણ કે ત્યાં પ્રેરણાદાયક કંઈ નથી
અમારા જાતિવાદના ઇતિહાસના ચહેરામાં
06:39
as a solvable problem.
144
387542
1375
ઉકેલાયેલી સમસ્યા તરીકે.
06:42
Look, if the community in Minneapolis
asked their police department
145
390333
4685
જુઓ, જો મિનીપોલિસમાં સમુદાય
તેમના પોલીસ વિભાગને પૂછ્યું
06:47
to remedy the moral failings
of race in policing,
146
395042
3142
નૈતિક નિષ્ફળતા દૂર કરવા માટે
પોલીસિંગમાં રેસ,
06:50
I'm not sure they know how to do that.
147
398208
2101
ખાતરી નથી તેઓ કેવી રીતે કરવું તે જાણે છે.
06:52
But if instead the community says,
148
400333
1643
પરંતુ જો તેના બદલે સમુદાય કહે,
06:54
"Hey, you're data say you're beating up
a lot of homeless folks.
149
402000
3059
"અરે, તમે ડેટા કહો છો કે તમે મારશો
ઘણા બેઘર લોકો ને
06:57
You want to knock that off?"
150
405083
1393
તમે તે કઠણ કરવા માંગો છો? "
06:58
That's something police
can learn how to do.
151
406500
2601
તે કંઈક પોલીસ છે
કેવી રીતે કરવું તે શીખી શકો છો.
07:01
And they did.
152
409125
1393
અને તેઓએ કર્યું.
07:02
So in 2015, the Minneapolis PD let us know
153
410542
3059
તેથી 2015 માં, મિનીઆપોલિસ પીડી અમને જણાવો
07:05
their community was concerned
they were using force too often.
154
413625
2934
તેમનો સમુદાય ચિંતિત હતો
તેઓ ઘણી વાર બળનો ઉપયોગ કરતા હતા.
07:08
So we showed them
how to leverage their own data
155
416583
2268
અમે તેમને બતાવ્યા
તેમના પોતાના ડેટાના લાભ માટે
07:10
to identify situations
where force could be avoided.
156
418875
2934
પરિસ્થિતિઓને ઓળખવા માટે
જ્યાં બળ ટાળી શકાય છે.
07:13
And when you look at those data,
157
421833
1560
અને જ્યારે તમે તે ડેટા જુઓ છો
07:15
you'll see that a disproportionate number
of their use-of-force incidents,
158
423417
3517
તમે જોશો કે અપ્રમાણસર સંખ્યા
તેમની શક્તિના ઉપયોગની ઘટનાઓ,
07:18
they involved somebody who's homeless,
in mental distress,
159
426958
2768
તેઓ કોઈકને સામેલ કરે છે જે બેઘર છે,
માનસિક તકલીફમાં,
07:21
has a substance abuse issue
or some combination of all three --
160
429750
2976
પદાર્થ દુરૂપયોગ મુદ્દો છે
અથવા ત્રણેયના કેટલાક સંયોજન -
07:24
more than you expect
161
432750
1726
તમે અપેક્ષા કરતાં વધુ
07:26
based on those factors
I was just telling you about.
162
434500
2768
તે પરિબળો પર આધારિત
હું હમણાં જ તે જણાવી રહ્યો હતો.
07:29
So right there's the gap.
163
437292
1500
તેથી ત્યાં અંતર છે.
07:31
Next question is why.
164
439750
1809
હવે પછીનો સવાલ છે,શા માટે.
07:33
Well, it turns out homeless folks
often need services.
165
441583
3643
ઠીક છે, તે બેઘર લોકો બહાર વળે છે
ઘણીવાર સેવાઓની જરૂર હોય છે.
07:37
And when those services are unavailable,
when they can't get their meds,
166
445250
3434
અને જ્યારે તે સેવાઓ અનુપલબ્ધ હોય,
જ્યારે તેઓ તેમના મેડ્સ મેળવી શકતા નથી,
07:40
they lose their spot in the shelter,
167
448708
1768
આશ્રયસ્થાનમાં તેમનું સ્થળ ગુમાવે છે,
07:42
they're more likely to engage in behaviors
that end up with folks calling the cops.
168
450500
3934
વર્તણૂંકમાં વ્યસ્ત રહેવાની સંભાવના વધારે છે
તે બોલાવતા લોકોનો અંત આવે છે.
07:46
And when the cops show up,
169
454458
1310
જ્યારે ક્રોપસ બતાવાય છે
07:47
they're more likely
to resist intervention,
170
455792
2059
તેઓ વધુ સંભવિત છે
દખલનો પ્રતિકાર કરવો,
07:49
oftentimes because they haven't
actually done anything illegal,
171
457875
2976
ઘણી વાર કારણ કે તેઓ નથી
ખરેખર કંઈક ગેરકાયદેસર કર્યું છે,
07:52
they're literally just living outside.
172
460875
2476
તેઓ શાબ્દિક રીતે ફક્ત બહાર રહે છે.
07:55
The problem wasn't a need to train
officers differently in Minneapolis.
173
463375
3726
સમસ્યા તાલીમ લેવાની જરૂર નહોતી
મિનિઆપોલિસમાં અધિકારીઓ જુદા જુદા.
07:59
The problem was the fact
that folks were using the cops
174
467125
2601
સમસ્યા એ હકીકત હતી
લોકો કોપ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા
08:01
to "treat" substance abuse
and homelessness in the first place.
175
469750
3309
પદાર્થના દુરૂપયોગની "સારવાર" કરવી
અને પ્રથમ સ્થાને બેઘર.
08:05
So the city of Minneapolis found a way
to deliver social services
176
473083
3393
તેથી મિનીઆપોલિસ શહેરને એક રસ્તો મળ્યો
સામાજિક સેવાઓ પહોંચાડવા માટે
08:08
and city resources
177
476500
1268
અને શહેર સંસાધનો
08:09
to the homeless community
before anybody ever called the cops.
178
477792
3392
બેઘર સમુદાયને
કોઈએ ક્યારેય પોલીસને બોલાવ્યા તે પહેલાં.
08:13
(Applause)
179
481208
4125
(તાળીઓ)
08:20
Now the problem isn't
always homelessness, right?
180
488375
2809
હવે સમસ્યા નથી
હંમેશાં બેઘર, ખરું?
08:23
Sometimes the problem is
fear of immigration enforcement,
181
491208
2726
કેટલીકવાર સમસ્યા હોય છે
ઇમિગ્રેશન અમલીકરણનો ભય,
08:25
like it was in Salt Lake City,
or it is in Houston,
182
493958
2476
તે સોલ્ટ લેક સિટીમાં હતું,
અથવા તે હ્યુસ્ટનમાં છે,
08:28
where the chiefs had to come forward
183
496458
1768
જ્યાં વડાઓએ આગળ આવવું પડ્યું
08:30
and say, "We're not going
to deport you just for calling 911."
184
498250
2934
અને કહો, "અમે નથી જઈ રહ્યા
તમને ફક્ત 911 પર ફોન કરવા માટે.
08:33
Or the problem is foot pursuits,
185
501208
1685
અથવા સમસ્યા પગના ધંધાનો છે,
08:34
like it was in Las Vegas,
186
502917
1309
જેમ કે તે લાસ વેગાસમાં હતું
08:36
where they had to train their officers
to slow down and take a breath
187
504250
3851
તેમના અધિકારીઓને તાલીમ આપવાની હતી
ધીમો શ્વાસ લેવા માટે
08:40
instead of allowing the adrenaline
in that situation to escalate it.
188
508125
3726
તેના બદલે એડ્રેનાલાઇનમાં પરવાનગી આપવા માટે
તે સ્થિતિમાં તેને વધારવા માટે.
08:43
It's searches in Oakland;
189
511875
1976
તે ઓકલેન્ડમાં શોધે છે;
08:45
it's pulling folks
out of cars in San Jose;
190
513875
2851
તે લોકો ખેંચીને છે
સાન જોસમાં કારની બહાર;
08:48
it's the way that they patrol
the neighborhoods
191
516750
2226
આ તે રીતે છે કે તેઓ પેટ્રોલિંગ કરે છે
પડોશીઓ
08:51
that make up Zone 3 in Pittsburgh
192
519000
2268
જે પિટ્સબર્ગમાં ઝોન 3 બનાવે છે
08:53
and the Black neighborhoods
closest to the waterfront in Baltimore.
193
521292
3184
અને કાળા પડોશીઓ
બાલ્ટીમોરમાં વોટરફ્રન્ટની નજીકમાં.
08:56
But in each city,
194
524500
1268
પરંતુ દરેક શહેરમાં,
08:57
if we can give them a solvable problem,
195
525792
2392
તેમને ઉકેલી શકાય તેવી સમસ્યા આપી શકીએ,
09:00
they get busy solving it.
196
528208
2101
તેઓ તેને હલ કરવામાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે.
09:02
And together our partners have seen
an average of 25 percent fewer arrests,
197
530333
4060
અને સાથે મળીને અમારા ભાગીદારોએ જોયું છે
સરેરાશ 25 ટકા ઓછી ધરપકડ,
09:06
fewer use-of-force incidents
198
534417
1351
ઓછા ઉપયોગની ઘટનાઓ
09:07
and 13 percent fewer
officer-related injuries.
199
535792
3142
અને 13 ટકા ઓછા
અધિકારી સંબંધિત ઇજાઓ.
09:10
Essentially, by identifying
the biggest gaps
200
538958
3518
આવશ્યકપણે, ઓળખાણ દ્વારા
સૌથી મોટુ અંતર
09:14
and directing police
attentions to solving it,
201
542500
2726
અને પોલીસને નિર્દેશ આપતા
તેને હલ કરવા ધ્યાન આપે.
09:17
we can deliver a data-driven vaccine
against racial disparities in policing.
202
545250
4667
અમે ડેટા આધારિત રસી પહોંચાડી શકીએ છીએ
પોલીસિંગમાં વંશીય અસમાનતાઓ સામે.
09:23
Right now, we have the capacity
to partner with about 40 cities at a time.
203
551583
4959
અમારી પાસે ક્ષમતા છે એક
સમયે લગભગ 40 શહેરો સાથે ભાગીદારી કરવાની
09:29
That means if we want the United States
to stop feeling exhausted
204
557417
3851
તેનો અર્થ જો આપણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જોઈએ
થાક લાગણી બંધ કરવા માટે
09:33
from trying to solve
an impossible problem,
205
561292
2267
હલ કરવાનો પ્રયાસ કરવાથી
એક અશક્ય સમસ્યા,
09:35
we're going to need
a lot more infrastructure.
206
563583
2643
અમે જરૂર જવાની જરૂર છે
ઘણા વધુ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે
09:38
Because our goal is to have
our tools be able to scale
207
566250
3601
કે અમારું લક્ષ્ય છે
અમારા સાધનો સ્કેલ કરવામાં સમર્થ છે
09:41
the brilliance of dedicated organizers
208
569875
2476
સમર્પિત આયોજકોની દીપ્તિ
09:44
and reform-minded chiefs.
209
572375
2143
અને સુધારણા વૃત્તિના વડાઓ.
09:46
So to get there we're going to need
the kind of collective will
210
574542
2976
તેથી ત્યાં જવા માટે અમારે જરૂર પડશે
સામૂહિક ઇચ્છા પ્રકારની
09:49
that desegregated schools
211
577542
1309
કે શાળાઓ ડિસેગ્રેટેડ
09:50
and won the franchise for the sons
and daughters of former slaves
212
578875
3101
અને પુત્રો માટે ફ્રેન્ચાઇઝી જીતી
અને ભૂતપૂર્વ ગુલામો પુત્રીઓ
09:54
so that we can build
a kind of health care system
213
582000
2309
જેથી આપણે નિર્માણ કરી શકીએ
એક પ્રકારની આરોગ્ય સંભાળ સિસ્ટમ
09:56
capable of delivering our vaccine
across the country.
214
584333
2875
આપણી રસી પહોંચાડવા માટે સક્ષમ
સમગ્ર દેશમાં.
10:00
Because our audacious idea
215
588417
3142
કારણ કે અમારો બહાદુરી વિચાર છે
10:03
is to deliver a CompStat for justice
216
591583
1976
ન્યાય માટે કોમ્પેસ્ટ પહોંચાડવાનું છે
10:05
to departments serving 100 million people
across the United States
217
593583
3768
100 મિલિયન લોકોની સેવા આપતા વિભાગોને
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં
10:09
in the next five years.
218
597375
1292
આગામી પાંચ વર્ષોમાં.
10:11
(Applause and cheers)
219
599500
5417
(અભિવાદન અને ઉત્સાહ)
10:18
Doing that would mean arming
about a third of the United States
220
606792
3267
તે કરવાથી શસ્ત્ર અર્થ થાય છે
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નો લગભગ ત્રીજા ભાગ
10:22
with tools to reduce racial disparities
in police stops, arrests and use of force,
221
610083
5185
વંશીય ભેદભાવ ઘટાડવાનાં સાધનો સાથે
પોલીસ સ્ટોપ્સ, ધરપકડ અને બળનો ઉપયોગ,
10:27
but also tools to reduce
predatory cash bail
222
615292
3267
પણ ઘટાડવા માટેનાં સાધનો
શિકારી રોકડ જામીન
10:30
and mass incarceration,
223
618583
1268
અને સામૂહિક કેદ,
10:31
family instability
224
619875
1268
કૌટુંબિક અસ્થિરતા
10:33
and chronic mental health
and substance abuse issues,
225
621167
2517
ક્રોનિક માનસિક સ્વાસ્થ્ય
પદાર્થ દુરૂપયોગ મુદ્દાઓ,
10:35
and every other ill that our broken
criminal-legal systems aggravate.
226
623708
3268
દરેક અન્ય બીમાર કે
ગુનાહિત-કાનૂની પ્રણાલીમાં વધારો થાય છે
10:39
Because every unnecessary
arrest we can prevent
227
627000
3143
કારણ કે દરેક બિનજરૂરી
ધરપકડ અમે અટકાવી સકિયે છીએ
10:42
saves a family from the terrifying journey
through each one of those systems.
228
630167
3684
ભયાનક પ્રવાસમાંથી એક પરિવારને બચાવે છે
તે દરેક સિસ્ટમો દ્વારા.
10:45
Just like every gun we can leave holstered
229
633875
2684
આપણે પણ નમ્રતાને છોડી શકીએ છીએ
10:48
saves an entire community
from a lifetime of grief.
230
636583
4000
સમગ્ર સમુદાયને બચાવે છે
દુખદજીવનકાળ માંથી
10:54
Look, each and every one of us,
231
642917
2892
જુઓ, આપણામાંના દરેક,
10:57
we measure the things that matter to us.
232
645833
2667
મહત્વપૂર્ણ બાબતોને આપણે માપીએ છીએ.
11:01
Businesses measure profit;
233
649750
1976
વ્યવસાયો નફો માપે છે;
11:03
good students keep track of their grades;
234
651750
3059
સારા વિદ્યાર્થીઓ ગ્રેડનો ટ્રેક રાખે છે
11:06
families chart the growth
of their children
235
654833
2476
પરિવારો વૃદ્ધિ ચાર્ટ
તેમના બાળકો
11:09
with pencil markings in doorframes.
236
657333
2393
ડોરફ્રેમ્સમાં પેંસિલના નિશાનો સાથે.
11:11
We all measure the things
that matter most to us,
237
659750
2518
આપણે વસ્તુઓ માપીએ છીએ
તે આપણા માટે સૌથી મહત્વનું છે
11:14
which is why we feel the neglect
238
662292
2851
તેથી જ આપણે ઉપેક્ષા અનુભવીએ છીએ
11:17
when nobody's bothering
to measure anything at all.
239
665167
3101
જ્યારે કોઈને પરેશાન કરતું નથી
કંઈપણ માપવા માટે.
11:20
For the past quarter millennium,
240
668292
2559
પાછલા ત્રિમાસિક સહસ્ત્રાબ્દી માટે,
11:22
we've defined the problems
of race and policing
241
670875
2934
અમે સમસ્યાઓ વ્યાખ્યાયિત કરી છે
રેસ અને પોલિસિંગની
11:25
in a way that's functionally
impossible to measure.
242
673833
2381
તે રીતે જે કાર્યરત છે
માપવા માટે અશક્ય.
11:29
But now the science says
we can just change that definition.
243
677875
4309
પરંતુ હવે વિજ્ઞાન કહે છે
આપણે ફક્ત તે વ્યાખ્યા બદલી શકીએ છીએ.
11:34
And the folks at the Center
for Policing Equity,
244
682208
2268
અને કેન્દ્રમાં ભાવિકો
પોલિસિંગ ઇક્વિટી માટે,
11:36
I actually think we may have measured
245
684500
1809
મને લાગે છે કે આપણે માપી લીધું છે
11:38
more police behavior
than any one in human history.
246
686333
2435
વધુ પોલીસ વર્તન
માનવ ઇતિહાસમાં કોઈ એક કરતાં.
11:40
And that means that once we have the will
247
688792
4684
અને તેનો અર્થ એ કે એકવાર આપણી ઇચ્છા હોય છે
11:45
and the resources to do it,
248
693500
1583
અને તે કરવાનાં સંસાધનો,
11:48
this could be the generation
249
696708
2018
આ પેઢી હોઈ શકે છે
11:50
that stops feeling like racism
is an unsolvable problem
250
698750
3833
જે જાતિવાદ જેવી લાગણી બંધ કરે છે
એક વણઉકેલાયેલી સમસ્યા છે
11:56
and instead sees
251
704542
1517
અને તેના બદલે જુએ છે
11:58
that what's been necessary
for far too long is possible.
252
706083
5792
તે જરૂરી છે
ખૂબ લાંબા સમય માટે શક્ય છે.
12:04
Thank you.
253
712875
1309
આભાર.
12:06
(Applause and cheers)
254
714208
4250
(અભિવાદન અને ઉત્સાહ)
Translated by saleha shaikh
Reviewed by arvind patil

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Phillip Atiba Goff - Justice scientist
Phillip Atiba Goff works with police departments to help public safety become more equitable and less deadly.

Why you should listen

Self-proclaimed "justice nerd" Dr. Phillip Atiba Goff devotes himself to understanding how people think and talk about racism in order to prevent racist behavior -- particularly in policing. He identifies the need to shift how we define racism: not as a defect of character, but rather a pattern of behaviors that are measurable and changeable.

Goff is the president and cofounder of the Center for Policing Equity, an organization that diagnoses the roots of disparate policing in order to eliminate them. As a professor, mediator and translator, Goff helps communities and law enforcement understand each other and address problems that have for centuries felt unsolvable.

More profile about the speaker
Phillip Atiba Goff | Speaker | TED.com