English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxSydney

Kelli Jean Drinkwater: Enough with the fear of fat

Kelli Jean Drinkwater: Frykten for å være tjukk - nå er det nok

Filmed:
1,793,332 views

I dagens samfunn er man besatt av kropp og frykten for å bli tjukk. Kelli Jean Drinkwater engasjerer seg i radikal kroppspolitikk gjennom kunst. Hun konfronterer publikums oppfatning av større kropper ved å bringe kroppene til steder der de en gang ikke hadde lov til å være - på catwalken og på Sydney Festival. Drinkwater får oss til å møte våre fordommer om det å være tjukk og overveie det på nytt. "Tjukke kropper som ikke unnskylder seg selv, kan virke overveldende på folk,"sier hun.

- Artist, activist
Kelli Jean Drinkwater is a multi-disciplinary artist and activist recognized for her creative practice and voice in radical body politics. Full bio

I'm here todayi dag to talk to you
about a very powerfulkraftig little wordord,
Jeg er her i dag for å snakke om
et lite, men veldig mektig ord,
00:12
one that people will do almostnesten anything
et som folk flest vil gjøre alt mulig
00:17
to avoidunngå becomingferd med å bli.
for å unngå å bli.
00:20
Billion-dollarMilliarder dollar industriesbransjer thriveblomstre
En stadig voksende milliardindustri finnes
00:22
because of the fearfrykt of it,
på grunn av frykten for det,
00:24
and those of us who undeniablyunektelig are it
og de av oss som utvilsomt er det,
00:26
are left to navigatenavigere a relentlessnådeløse stormstorm
må lose oss gjennom den nådeløse stormen
00:29
surroundingrundt it.
som det er omgitt av.
00:31
I'm not sure if any of you have noticedla merke til,
Jeg vet ikke
om dere har lagt merke til det,
00:34
but I'm fatfett.
men jeg er tjukk.
00:36
Not the lowercasesmå bokstaver,
muttered-behind-my-backmumlet-bak-meg-tilbake kindsnill,
Ikke av typen
mumle-bak-ryggen-på-meg,
00:39
or the seeminglytilsynelatende harmlessufarlig
chubbylubne or cuddlykosete.
eller uskyldig, lubben
og kosebamseaktig.
00:42
I'm not even the more sophisticatedsofistikert
voluptuoussensuell or curvaceouskurvet kindsnill.
Heller ikke av den mer sofistikerte typen,
den frodige med yppige former.
00:46
Let's not sugarcoatsugarcoat it.
Ikke la oss glatte over det.
00:51
I am the capitalhovedstad F-A-TF-EN-T kindsnill of fatfett.
Jeg er T-J-U-K-K med store bokstaver.
00:53
I am the elephantelefant in the roomrom.
Jeg er elefanten i rommet.
00:57
When I walkedgikk out on stagescene,
Da jeg gikk ut på scenen,
01:02
some of you maykan have been thinkingtenker,
var det kanskje noen som tenkte
01:03
"Awwaww, this is going to be hilariousmorsom,
"Ååå, dette blir kjempemorsomt,
01:05
because everybodyalle knowsvet
that fatfett people are funnymorsom."
alle vet jo at tjukke folk er morsomme."
01:07
(LaughterLatter)
(Latter)
01:10
Or you maykan have been thinkingtenker,
"Where does she get her confidenceselvtillit from?"
Eller dere tenkte kanskje
"Hvor får hun selvtilliten fra?"
01:12
Because a confidentSelvsikker fatfett womankvinne
is almostnesten unthinkableutenkelig.
Fordi en tjukk, selvsikker dame
er nærmest utenkelig.
01:16
The fashion-consciousmotebevisste
membersmedlemmer of the audiencepublikum
De motebevisste iblant publikum
01:20
maykan have been thinkingtenker how fabulousfabelaktig I look
har kanskje tenkt hvor flott jeg ser ut
01:23
in this BethBeth DittoDitto dresskjole --
her i min Beth Ditto-kjole.
01:25
(CheersHa det)
(Heiarop)
01:27
thank you very much.
Tusen takk.
01:28
WhereasMens some of you mightkanskje have thought,
Noen av dere tenkte imidlertid kanskje
01:30
"HmmHmm, blacksvart would have been
so much more slimmingslanking."
"Hmm... svart ville gjort
at hun ser tynnere ut."
01:32
(LaughterLatter)
(Latter)
01:35
You maykan have wonderedlurte på, consciouslybevisst or not,
Dere lurer kanskje på,
bevisst eller ikke,
01:36
if I have diabetesdiabetes, or a partnersamboer,
om jeg har diabetes eller en kjæreste,
01:38
or if I eatspise carbskarbohydrater after 7pmPM.
om jeg spiser karbohydrater etter kl. 19.
01:41
(LaughterLatter)
(Latter)
01:44
You maykan have worriedbekymret
that you atespiste carbskarbohydrater after 7pmPM last night,
Kanskje dere bekymret dere for å ha spist
karbohydrater etter kl. 19 i går kveld,
01:45
and that you really should renewfornye
your gymtreningsstudio membershipmedlemskap.
og at dere burde fornyet medlemskapet
på treningssentret.
01:49
These judgmentsdommer are insidioussnikende.
Slike bedømmelser er svikefulle.
01:53
They can be directedregissert
at individualsenkeltpersoner and groupsgrupper,
De kan være rettet mot
individer og grupper,
01:55
and they can alsoogså
be directedregissert at ourselvesoss.
og de kan være rettet mot oss selv.
01:58
And this way of thinkingtenker
is knownkjent as fatphobiafatphobia.
Denne måten å tenke på
kalles fatphobia ("tjukkfobi").
02:01
Like any formskjema of systematicsystematisk oppressionundertrykkelse,
Som enhver form for
systematisk undertrykkelse
02:05
fatphobiafatphobia is deeplydypt rootedforankret
in complexkomplekse structuresstrukturer
er fatphobia dypt forankret
i komplekse strukturer
02:08
like capitalismkapitalisme, patriarchypatriarkatet and racismrasisme,
som kapitalisme, patriarki og rasisme,
02:11
and that can make it
really difficultvanskelig to see,
noe som kan gjøre det
veldig vanskelig å legge merke til,
02:16
let alonealene challengeutfordring.
for ikke å snakke om å utfordre.
02:18
We livebo in a culturekultur
Vi lever i en kultur
02:21
where beingå være fatfett
is seensett as beingå være a baddårlig personperson --
der det å være tjukk ses på
som å være et dårlig menneske:
02:22
lazylat, greedygrådig, unhealthyusunn, irresponsibleuansvarlig
lat, grådig, usunn, uansvarlig
02:27
and morallymoralsk suspectmistenkt.
og moralsk mistenkelig.
02:31
And we tendtendens to see thinnessthinness
Vi har en tendens til å se det å være tynn
02:33
as beingå være universallyuniverselt good --
som tvers igjennom god,
02:35
responsibleansvarlig, successfulvellykket,
ansvarlig og suksessrik,
02:38
and in controlkontroll of our appetiteslyster,
bodiesorganer and livesbor.
at man kan kontrollere matlysten,
kroppen og livet.
02:40
We see these ideasideer again and again
Dette ser vi om og om igjen
02:44
in the mediamedia, in publicoffentlig healthHelse policyPolitikk,
i media, i offentlig helsepolitikk,
02:46
doctors'leger' officeskontorer,
på legekontor,
02:49
in everydayhver dag conversationssamtaler
i samtaler i hverdagen,
02:51
and in our ownegen attitudesholdninger.
og i våre egne holdninger.
02:53
We maykan even blameskylde på fatfett people themselvesdem selv
Vi kan til og med skylde på tjukke folk
02:55
for the discriminationdiskriminering they faceansikt
for den diskrimineringen de møter,
02:58
because, after all, if we don't like it,
we should just loseå tape weightvekt.
fordi, tross alt, hvis vi ikke liker det,
er det jo bare å gå ned i vekt.
03:00
EasyLett.
Lett.
03:05
This antifatantifat biaspartiskhet has becomebli
so integralintegrert, so ingrainedinngrodd
Denne anti-tjukk-partiskheten
har blitt en så dypt forankret del av
03:07
to how we valueverdi ourselvesoss and eachHver other
hvordan vi verdsetter oss selv og andre
03:11
that we rarelysjelden questionspørsmål why
we have suchslik contemptforakt for people of sizestørrelse
at vi sjelden spør oss hvorfor
vi føler forakt overfor omfangsrike folk
03:14
and where that disdainforakt comeskommer from.
og hvor forakten kommer fra.
03:20
But we must questionspørsmål it,
Men vi må stille spørsmålstegn ved det,
03:22
because the enormousenorm valueverdi
we placeplass on how we look
fordi den store verdien
vi tillegger utseendet vårt
03:24
affectsrammer everyhver one of us.
påvirker hver og en av oss.
03:28
And do we really want to livebo in a societysamfunn
Ønsker vi virkelig å leve i et samfunn
03:31
where people are deniedbenektet
theirderes basicgrunnleggende humanitymenneskeheten
hvor folk benektes
grunnleggende menneskelighet
03:33
if they don't subscribeAbonner
to some arbitraryvilkårlig formskjema of acceptableakseptabel?
med mindre de inngår i en skjønnsmessig
kategori for å kunne godtas?
03:36
So when I was sixseks yearsår oldgammel,
Da jeg var seks år gammel,
03:42
my sistersøster used to teachlære bort balletballett
to a bunchgjeng of little girlsjenter in our garagegarasje.
pleide søstera mi å leke ballettlærer
for en rekke små jenter i garasjen vår.
03:43
I was about a footfot tallerhøyere and a footfot widerbredere
than mostmest of the groupgruppe.
Jeg var et hode høyere og mye bredere
enn de fleste av dem.
03:48
When it camekom to doing
our first performanceopptreden,
Da vi skulle ha vår første opptreden,
03:52
I was so excitedspent
about wearingiført a prettyganske pinkrosa tutuTutu.
gledet jeg meg sånn
til å ha på en pen, rosa tutu.
03:54
I was going to sparklegnisten.
Jeg skulle stråle.
03:59
As the other girlsjenter slippedGled easilyEnkelt
into theirderes LycraLycra and tulleTulle creationskreasjoner,
Mens de andre jentene
enkelt gled inn i tyllskjørtene,
04:02
not one of the tutustutus
was bigstor enoughnok to fitpasse me.
var ingen av dem store nok til meg.
04:06
I was determinedfast bestemt not to be
excludedekskludert from the performanceopptreden,
Jeg skulle være med på opptredenen,
04:10
so I turnedslått to my mothermor
så jeg gikk til moren min
04:14
and loudhøyt enoughnok for everyonealle to hearhøre
og sa så høyt at alle hørte det:
04:17
said, "MomMor, I don't need a tutuTutu.
"Mamma, jeg trenger ikke en to-to
04:20
I need a fourfourfourfour."
jeg trenger en fire-fire."
04:24
(LaughterLatter)
(Latter)
04:26
Thankstakk, MomMor.
Takk, mamma.
04:29
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
04:31
And althoughselv om I didn't
recognizegjenkjenne it at the time,
Selv om jeg ikke
la merke til det den gang,
04:34
claiminghevde spacerom for myselfmeg selv
in that gloriousstrålende fourfourfourfour
da jeg krevde plass til meg selv
i den praktfulle fire-firer'n,
04:37
was the first stepskritt towardsmot becomingferd med å bli
a radicalradikal fatfett activistaktivist.
var det det første steget på veien
til å bli en radikal aktivist for tjukke.
04:40
Now, I'm not sayingordtak
that this wholehel body-lovekroppen-kjærlighet thing
Jeg sier ikke at denne greia
med å elske kroppen sin
04:46
has been an easylett skiphoppe alonglangs
a glitteringglitrende pathsti of self-acceptanceSelf-aksept
har vært en enkel reise langs
den glitrende selvaksept-veien
04:48
sincesiden that day in classklasse.
siden den dagen i ballett-timen.
04:53
FarLangt from it.
Langt ifra.
04:54
I soonsnart learnedlært that livingliving outsideutenfor
what the mainstreammainstream considersvurderer normalnormal
Jeg lærte tidlig at det å ikke være en del
av det folk flest regner for normal,
04:56
can be a frustratingfrustrerende and isolatingisolere placeplass.
kan være svært frustrerende og isolerende.
05:00
I've spentbrukt the last 20 yearsår unpackingutpakking
and deprogrammingdeprogramming these messagesmeldinger,
Jeg har tilbrakt de siste 20 årene
med å bryte ned slike budskap.
05:04
and it's been quiteganske the rollervalse coasterCoaster.
Det har vært litt av en berg- og dalbane.
05:09
I've been openlyåpent laughedLO at,
abusedmisbrukt from passingpassering carsbiler
Jeg har blitt ledd av på åpen gate,
fornærmet fra forbikjørende biler
05:12
and been told that I'm delusionaldesillusjonert.
og fortalt at jeg har vrangforestillinger.
05:16
I alsoogså receivemotta smilessmiler from strangersfremmede
Jeg har også blitt smilt til av fremmede
05:19
who recognizegjenkjenne what it takes
to walk down the streetgate
som anerkjenner at det skal mye til
for å gå ut på gata
05:21
with a springvår in your stepskritt
and your headhode heldholdt highhøy.
med spenst i sine skritt
og med hode holdt høyt.
05:24
(CheerHurrarop)
(Heiarop)
05:27
Thankstakk.
Takk.
05:28
And throughgjennom it all, that fiercevoldsom
little six-year-oldseks år gammel has stayedoppholdt seg with me,
Og midt oppi alt dette har
den tøffe lille seksåringen vært med meg.
05:30
and she has helpedhjulpet me
standstå before you todayi dag
Hun har hjulpet meg med
å stå foran dere i dag
05:34
as an unapologetickompromissløse fatfett personperson,
som en tjukk person
som ikke unnskylder seg,
05:37
a personperson that simplyganske enkelt refusesnekter to subscribeAbonner
en person som rett og slett nekter
å si seg enig i
05:40
to the dominantdominerende narrativefortelling
den dominerende tankegangen
05:43
about how I should movebevege seg
throughgjennom the worldverden in this bodykropp of minemin.
om hvordan jeg skal bevege meg
gjennom verden i min kropp.
05:44
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
05:48
And I'm not alonealene.
Og jeg er ikke alene.
05:56
I am partdel of an internationalinternasjonal
communitysamfunnet of people
Jeg er en del av et internasjonalt
felleskap med folk
05:58
who choosevelge to, ratherheller
than passivelypassivt acceptingakseptere
som velger,
istedenfor å passivt akseptere
06:01
that our bodiesorganer are
and probablysannsynligvis always will be bigstor,
at kroppene våre er
og antakelig vil forbli store,
06:04
we activelyaktivt choosevelge to flourishblomstre
in these bodiesorganer as they are todayi dag.
vi velger bevisst å blomstre
i disse kroppene slik de er i dag.
06:08
People who honorære our strengthstyrke
and work with, not againstimot,
Folk som hedrer styrken vår
og jobber med - ikke mot -
06:13
our perceivedoppfattet limitationsbegrensninger,
våre oppfattede begrensninger.
06:17
people who valueverdi healthHelse
Folk som verdsetter helse
06:19
as something much more holisticholistisk
som noe mer helhetlig
06:21
than a numberAntall on an outdatedutdatert BMIBMI chartdiagram.
enn en utdatert BMI-formel.
06:23
InsteadI stedet, we valueverdi mentalmental healthHelse,
self-worthegenverd and how we feel in our bodiesorganer
Isteden verdsetter vi psykisk helse,
selvverd og hvordan vi har det i kroppene,
06:27
as vitalvital aspectsaspekter
to our overallalt i alt well-beingtrivsel.
som vitale aspekter ved
vår helhetlige velvære.
06:33
People who refusenekte to believe
that livingliving in these fatfett bodiesorganer
Folk som nekter å tro
at å leve i slike tjukke kropper,
06:37
is a barrierbarriere to anything, really.
er et hinder for hva det skulle være.
06:40
There are doctorsleger, academicsakademikere and bloggersbloggere
Leger, akademikere og bloggere
06:45
who have writtenskrevet countlessutallige volumesvolumer
har skrevet enorme mengder
06:48
on the manymange facetsfasetter
of this complexkomplekse subjectEmne.
om de ulike sidene
ved dette komplekse temaet.
06:50
There are fatshionistasfatshionistas
who reclaimgjenvinne theirderes bodiesorganer and theirderes beautyskjønnhet
Moteløver tar tilbake
kroppen sin, skjønnheten sin
06:54
by wearingiført fatkinisfatkinis and cropavling topstopper,
ved å ha på seg "fatkinis" og magetopper,
06:59
exposingutsette the fleshkjøtt
that we're all taughtundervist to hidegjemme seg.
og viser dermed kroppsfettet
vi har lært at vi skal skjule.
07:02
There are fatfett athletesidrettsutøvere
Tjukke idrettsutøvere
07:06
who runløpe marathonsmaraton,
teachlære bort yogaYoga or do kickboxingkickboksing,
løper maraton, underviser yoga
og driver med kickboksing,
07:07
all doneferdig with a middlemidten fingerfinger
firmlyfast heldholdt up to the statusstatus quoquo.
og viser finger til dagens tilstand.
07:11
And these people have taughtundervist me
that radicalradikal bodykropp politicspolitikk
Disse folkene har lært meg
at radikal kroppspolitikk
07:17
is the antidotemotgift
to our body-shamingkroppen-shaming culturekultur.
er motgiften til "body shaming"-kulturen.
07:21
But to be clearklar, I'm not sayingordtak
that people shouldn'tbør ikke changeendring theirderes bodiesorganer
Bare så det er sagt - jeg sier ikke
at folk ikke skal forandre på kroppen
07:25
if that's what they want to do.
hvis de ønsker å gjøre det.
07:30
ReclaimingGjenerobring yourselfdeg selv can be one
of the mostmest gorgeousnydelig actshandlinger of self-loveselv-kjærlighet
Å ta kroppen din tilbake kan være
den flotteste formen for egenkjærlighet
07:32
and can look like
a millionmillion differentannerledes things,
og kommer i millioner av varianter,
07:36
from hairstylesfrisyrer to tattoostatoveringer
to bodykropp contouringkontur
fra hårfrisyrer til tatoveringer til
endring av kroppsfasong
07:39
to hormoneshormoner to surgerykirurgi
and yes, even weightvekt losstap.
tll hormonbehandling, til kirurgi,
og ja, til og med vekttap.
07:43
It's simpleenkel: it's your bodykropp,
Det er enkelt: Det er din kropp
07:47
and you decideBestemme seg for what's bestbeste to do with it.
og det er du som bestemmer
hva du gjør med den.
07:49
My way of engagingengasjerende in activismaktivisme
Min måte å være aktivist på
07:52
is by doing all the things
that we fattiesfatties aren'ter ikke supposedment to do,
er å gjøre alle de tingene
som vi tjukkaser ikke har lov til,
07:55
and there's a lot of them,
og det er mange av dem.
07:58
invitinginnbydende other people to joinbli med me
and then makinglager artKunst about it.
Jeg ber folk bli med meg
og lager kunst ut av det.
08:00
The commonfelles threadtråd
throughgjennom mostmest of this work
Den røde tråden i mitt arbeid
08:05
has been reclaiminggjenerobring spacesmellomrom that are
oftenofte prohibitiveuoverkommelige to biggerstørre bodiesorganer,
har vært å ta tilbake steder
som ofte har forbydd større kropper,
08:07
from the catwalkcatwalk to clubklubb showsviser,
som catwalken, nattklubbshow,
08:12
from publicoffentlig swimmingsvømme~~POS=TRUNC poolsbassenger
to prominentfremtredende dancedanse stagesstadier.
offentlige svømmehaller
eller profilerte dansegulv.
08:15
And reclaiminggjenerobring spacesmellomrom enno massemasse
is not only a powerfulkraftig artistickunstnerisk statementuttalelse
Å ta tilbake steder en masse
er ikke bare en mektig kunstnerisk ytring,
08:20
but a radicalradikal community-buildingCommunity-bygging approachnærme seg.
men også en radikal tilnærming
som bygger fellesskap.
08:25
This was so trueekte of "AQUAPORKOAQUAPORKO!" --
Bare se på "AQUAPORKO"
08:29
(LaughterLatter)
(Latter)
08:31
the fatfett femfem synchronizedsynkronisert swimsvømme teamteam
Synkronsvømmelaget med tjukke damer
08:33
I startedstartet with a groupgruppe
of friendsvenner in SydneySydney.
som jeg startet med noen venner i Sydney.
08:36
The impactinnvirkning of seeingser
a bunchgjeng of defianttrassig fatfett womenkvinner
Den innflytelsen det har
å se en gjeng feite, utfordrende damer
08:40
in floweryblomstrende swimmingsvømme~~POS=TRUNC capscaps and bathersbadende
med blomstrete svømmehetter
og badedrakter
08:43
throwingkasting theirderes legsben in the airluft
withoututen a careomsorg
som kaster beina i lufta
uten å bry seg,
08:46
should not be underestimatedundervurdert.
må ikke undervurderes.
08:48
(LaughterLatter)
(Latter)
08:53
ThroughoutGjennom my careerkarriere, I have learnedlært
that fatfett bodiesorganer are inherentlyiboende politicalpolitisk,
Opp gjennom karrieren min har jeg lært
at tjukke kropper er politiske i seg selv,
08:56
and unapologetickompromissløse fatfett bodiesorganer
og tjukke kropper som ikke unnskylder seg,
09:02
can blowblåse people'sfolks mindssinn.
kan virke overveldende.
09:04
When directorregissør KateKate ChampionChampion,
Da regissør Kate Champion
09:08
of acclaimedanerkjente dancedanse theaterteater
companyselskap ForceForce MajeureMajeure,
for dansekompaniet Force Majeure
09:10
askedspurte me to be the artistickunstnerisk associateknytte
spurte om jeg ville være
kunstnerisk medarbeider
09:13
on a work featuringmed all fatfett dancersdansere,
for et stykke med tjukke dansere,
09:16
I literallybokstavelig jumpedhoppet at the opportunitymulighet.
hoppet jeg i det med en gang,
bokstavelig talt.
09:19
And I mean literallybokstavelig.
Bokstavelig talt.
09:23
"Nothing to LoseMiste" is a work madelaget
in collaborationsamarbeid with performersutøvere of sizestørrelse
Forestillingen "Nothing to Lose" ble laget
med omfangsrike dansere
09:26
who drewdrew from theirderes livedlevde experienceserfaringer
som brukte egne livserfaringer
09:30
to createskape a work as variedvariert
and authenticautentisk as we all are.
til å gjøre forestillingen variert og
autentisk, slik vi alle er.
09:33
And it was as farlangt from balletballett
as you could imagineForestill deg.
Det var så langt unna ballet
som dere kan forestille dere.
09:38
The very ideaidé of a fatfett dancedanse work
by suchslik a prestigiousprestisjetunge companyselskap
Bare idéen om tjukke dansere på scenen
med et så prestisjefylt dansekompani,
09:42
was, to put it mildlymildt, controversialkontroversielt,
var, for å si det mildt, kontroversielt,
09:46
because nothing like it had ever been doneferdig
on mainstreammainstream dancedanse stagesstadier before
for ingenting lignende hadde blitt gjort
tidligere på store dansescener,
09:51
anywherehvor som helst in the worldverden.
ikke noe sted i verden.
09:56
People were skepticalskeptisk.
Folk var skeptiske.
09:59
"What do you mean, 'fat"fett dancersdansere?'
"Hva mener du med tjukke dansere?
10:01
Like, sizestørrelse 10, sizestørrelse 12 kindsnill of fatfett?
Typ størrelse 38-40 - sånn tjukk?
10:05
Where did they do theirderes dancedanse trainingopplæring?
Hvor utdannet de seg til dansere?
10:10
Are they going to have the staminautholdenhet
for a full-lengthfull lengde productionproduksjon?"
Har de nok utholdenhet til
en hel forestilling?"
10:13
But despitepå tross av the skepticismskepsis,
Men til tross for skepsisen
10:18
"Nothing to LoseMiste" becameble til
a selloutsellout hittruffet of SydneySydney FestivalFestivalen.
ble "Nothing to Lose" en populær
forestilling på Sydney Festival.
10:20
We receivedmottatt raverave reviewsvurderinger, touredturnerte,
Vi fikk overstrømmende anmeldelser,
dro på turné,
10:24
wonVant awardsutmerkelser and were writtenskrevet about
in over 27 languagesspråk.
vant priser og ble skrevet om
på over 27 språk.
10:27
These incredibleutrolig imagesBilder of our caststøpt
were seensett worldwideverdensomspennende.
Disse utrolige bildene av de medvirkende
ble sett over hele verden.
10:31
I've losttapt counttelle of how manymange timesganger
people of all sizesstørrelser
Jeg vet ikke lenger hvor mange ganger
folk i alle størrelser
10:37
have told me that the showforestilling
has changedendret theirderes livesbor,
har fortalt meg at showet
har forandret livet deres,
10:42
how it helpedhjulpet them
shiftskifte theirderes relationshipforhold
hvordan det hjalp dem
å få et annet forhold
10:45
to theirderes ownegen and other people'sfolks bodiesorganer,
til egen og andres kropp,
10:47
and how it madelaget them confrontkonfrontere
theirderes ownegen biaspartiskhet.
hvordan det fikk dem til å møte
egne fordommer.
10:49
But of coursekurs, work
that pushesskyver people'sfolks buttonsknapper
Men så klart er ikke omtalen
bare positiv
10:53
is not withoututen its detractorskritikere.
når man trykker på folks knapper.
10:56
I have been told
that I'm glorifyingpriste obesityfedme.
Jeg har fått høre
at jeg forherliger overvekt.
10:59
I have receivedmottatt violentvoldelig deathdød threatstrusler
Jeg har mottatt drapstrusler
11:03
and abusemisbruke for daringdristig to make work
that centerssentre fatfett people'sfolks bodiesorganer and livesbor
for å ha tord å gjøre noe som setter
tjukke menneskers kropp og liv i fokus,
11:05
and treatsbehandler us as worthwhileverdt humanmenneskelig beingsvesener
with valuableverdifull storieshistorier to tell.
for å kreve at vi blir behandlet som
verdifulle folk med verdifulle historier.
11:11
I've even been calledkalt
Jeg har til og med blitt kalt for
11:18
"the ISISISIS of the obesityfedme epidemicepidemi" --
"Overvekt-epidemiens IS".
11:19
(LaughterLatter)
(Latter)
11:22
a commentkommentar so absurdabsurd that it is funnymorsom.
En kommentar så absurd at den er morsom.
11:24
But it alsoogså speakssnakker to the panicpanikk,
Men den viser også panikken,
11:28
the literalbokstavelig terrorskrekk,
den bokstavelige terroren
som frykten for å være tjukk
11:30
that the fearfrykt of fatfett can evokefremkalle.
kan framkalle.
11:32
It is this fearfrykt that's feedingfôring
the dietkosthold industryindustri,
Det er denne frykten
som fôrer slankeindustrien,
11:35
whichhvilken is keepingholde so manymange of us
from makinglager peacefred with our ownegen bodiesorganer,
som forhindrer så mange av oss
å være tilfreds med kroppen.
11:39
for waitingventer to be the after-photoetter bilde
Vi venter på å bli "etter-bildet"
11:43
before we trulyvirkelig startstart to livebo our livesbor.
før vi virkelig kan starte å leve livet.
11:46
Because the realekte elephantelefant
in the roomrom here is fatphobiafatphobia.
Fordi den virkelige elefanten i rommet her
er fatphobia (tjukkfobi).
11:49
FatFett activismaktivisme refusesnekter to indulgeNyt this fearfrykt.
Tjukk-aktivisme nekter å gi etter
for denne frykten.
11:54
By advocatingreklamerer for self-determinationselvbestemmelse
and respectrespekt for all of us,
Ved å kjempe for selvbestemmelse
og respekt for alle
11:58
we can shiftskifte society'ssamfunnets reluctancemotvilje
to embraceomfavne diversitymangfold
kan vi endre samfunnets motstand
til å omfavne mangfold,
12:02
and startstart to celebratefeire the myriadmyriade waysmåter
there are to have a bodykropp.
og starte å feire kroppers utallige
former og fasonger.
12:06
Thank you.
Takk.
12:12
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
12:13
Translated by Astrid Kristoffersen
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

About the speaker:

Kelli Jean Drinkwater - Artist, activist
Kelli Jean Drinkwater is a multi-disciplinary artist and activist recognized for her creative practice and voice in radical body politics.

Why you should listen

Kelli Jean Drinkwater uses the fat body as a site to investigate the complex relationship we all have with our bodies and how that defines the world we live in.

Recurring themes in Drinkwater's work are notions of taking up space, queering fat embodiment and how this reclamation can transform and reimagine the potential of self and community. Her work is motivated by how these ideas intersect with gender, race, class and ability.

Drinkwater's work has featured in major international galleries, festivals and magazines. Now based in Sydney, Australia, her recent performances in include Force Majeure's "Nothing to Lose" for Sydney Festival, "NightCraft" for the Museum of Contemporary Art, "Tableau Vivant" for Underbelly Arts Festival, and "MonstaGras" at The Red Rattler Theatre. 

Drinkwater's film Aquaporko! won the Audience Award for Best Documentary at Mardi Gras Film Festival 2013. Drinkwater is currently in production on a documentary feature that follows the making of the "Nothing to Lose" live show.

More profile about the speaker
Kelli Jean Drinkwater | Speaker | TED.com