ABOUT THE SPEAKER
Priyanka Jain - Technologist
Priyanka Jain heads up product for pymetrics, an NYC-based startup that uses neuroscience and AI to make hiring more diverse and effective.

Why you should listen

Passionate about using technology to create a fairer workplace and global economy, Priyanka Jain is a spokesperson for the United Nations Foundation's Girl Up Campaign, Chair of the Acumen Fund's Junior Council and on the Innovation Board for the XPrize Foundation. She received her B.S. from Stanford University, where she was President of Stanford Women in Business and one of 12 Mayfield Entrepreneurship Fellows. Her previous experience includes internships at IBM Watson, Shift Technologies, Canvas Ventures and the Institute for Learning and Brain Sciences. Outside of work, she loves playing tennis and eating anything covered in dark chocolate.

More profile about the speaker
Priyanka Jain | Speaker | TED.com
The Way We Work

Priyanka Jain: How to make applying for jobs less painful

Priyanka Jain: Hoe solliciteren minder pijnlijk wordt

Filmed:
548,985 views

Een baan vinden begon altijd met het sturen van je cv voor een miljoen vacatures en waarop je in de meeste gevallen nooit een reactie kreeg. Steeds meer bedrijven gebruiken echter technisch geavanceerde methodes om sollicitanten te identificeren. Als AI (kunstmatige intelligentie) de toekomst is voor werving, wat betekent dat dan voor jou? Technoloog Priyanka Jain biedt een kijkje in dit nieuwe wervingslandschap.
- Technologist
Priyanka Jain heads up product for pymetrics, an NYC-based startup that uses neuroscience and AI to make hiring more diverse and effective. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Online solliciteren
00:00
ApplyingToepassing for jobsjobs onlineonline
0
548
1416
is een van de ergste
digitale ervaringen van deze tijd.
00:01
is one of the worstslechtst
digitaldigitaal experienceservaringen of our time.
1
1988
2616
En persoonlijk solliciteren
is eigenlijk niet veel beter.
00:04
And applyingtoepassen for jobsjobs in personpersoon
really isn't much better.
2
4628
2696
00:07
[The Way We Work]
3
7349
1720
[Hoe we werken]
Werven gaat tegenwoordig
op veel fronten slecht.
00:11
HiringHuren as we know it
is brokengebroken on manyveel frontsfronten.
4
11588
2456
Men ervaart het als vervelend.
00:14
It's a terribleverschrikkelijk experienceervaring for people.
5
14068
1856
Zo'n 75% van de mensen
00:15
About 75 percentprocent of people
6
15948
1816
die vorig jaar solliciteerden
met verschillende methoden
00:17
who appliedtoegepast to jobsjobs
usinggebruik makend van variousdivers methodsmethoden in the pastverleden yearjaar
7
17788
2856
zeiden dat ze nooit iets
terughoorden van de werkgever.
00:20
said they never heardgehoord anything back
from the employerwerkgever.
8
20668
2656
Op bedrijfsniveau is het niet veel beter.
00:23
And at the companybedrijf levelniveau
it's not much better.
9
23348
2176
46% van de mensen
wordt ontslagen of neemt ontslag
00:25
46 percentprocent of people get firedontslagen or quitophouden
10
25548
2776
binnen een jaar.
00:28
withinbinnen the first yearjaar
of startingbeginnend theirhun jobsjobs.
11
28348
2176
Nogal schokkend.
00:30
It's prettymooi mind-blowinggeestverruimend.
12
30548
1216
En ook slecht voor de economie.
00:31
It's alsoook badslecht for the economyeconomie.
13
31788
1456
Voor het eerst zijn er
meer vacatures dan werklozen.
00:33
For the first time in historygeschiedenis,
14
33268
1456
00:34
we have more openOpen jobsjobs
than we have unemployedwerkloos people,
15
34748
2856
Het is me duidelijk
dat er een probleem is.
00:37
and to me that screamsschreeuwt
that we have a problemprobleem.
16
37628
2176
Ik geloof dat de crux hiervan
een enkel vel papier is: het cv.
00:39
I believe that at the cruxkern of all of this
is a singlesingle piecestuk of paperpapier: the résumsomé.
17
39828
3976
Een cv heeft zeker
wat bruikbare onderdelen:
00:43
A résumsomé definitelydefinitief has
some usefulnuttig piecesstukken in it:
18
43828
2336
eerder vervulde banen,
computervaardigheden,
00:46
what rolesrollen people have had,
computercomputer skillsvaardigheden,
19
46188
2096
welke talen men spreekt,
00:48
what languagestalen they speakspreken,
20
48308
1256
maar er ontbreekt
welke potentie men heeft,
00:49
but what it missesmisses is
what they have the potentialpotentieel to do
21
49588
3056
maar misschien nooit de kans
heeft gekregen om te doen.
00:52
that they mightmacht not have had
the opportunitykans to do in the pastverleden.
22
52668
2976
Als we met een snel veranderende economie,
waarin banen online komen
00:55
And with suchzodanig a quicklysnel changingveranderen economyeconomie
where jobsjobs are comingkomt eraan onlineonline
23
55668
3256
die vaardigheden vereisen
die niemand heeft,
00:58
that mightmacht requirevereisen skillsvaardigheden that nobodyniemand has,
24
58948
2056
en alleen kijken naar wat iemand
eerder heeft gedaan,
01:01
if we only look at what someoneiemand
has donegedaan in the pastverleden,
25
61028
2776
kunnen we geen mensen koppelen
aan toekomstige banen.
01:03
we're not going to be ablein staat
to matchbij elkaar passen people to the jobsjobs of the futuretoekomst.
26
63828
3256
Ik denk dat technologie
hier heel behulpzaam bij kan zijn.
01:07
So this is where I think technologytechnologie
can be really helpfulnuttig.
27
67108
2736
Je hebt waarschijnlijk gemerkt
dat algoritmes goed zijn
01:09
You've probablywaarschijnlijk seengezien
that algorithmsalgoritmen have gottengekregen prettymooi good
28
69868
2856
in het koppelen van mensen aan dingen.
01:12
at matchingmatching people to things,
29
72748
1536
Als we die technologie
nou eens konden gebruiken
01:14
but what if we could use
that samedezelfde technologytechnologie
30
74308
2256
bij het vinden van banen
waar we echt geschikt voor zijn?
01:16
to actuallywerkelijk help us find jobsjobs
that we're really well-suitedgeschikt for?
31
76588
3096
Ik weet wat je denkt.
01:19
But I know what you're thinkinghet denken.
32
79708
1576
Algoritmes je nieuwe baan laten
kiezen klinkt wat eng,
01:21
AlgorithmsAlgoritmen pickingpluk your nextvolgende jobbaan
soundsklanken a little bitbeetje scaryeng,
33
81308
2776
maar er is één ding waarvan is aangetoond
01:24
but there is one thing that has been showngetoond
34
84108
2056
om iemands succes
in een baan goed te voorspellen
01:26
to be really predictivevoorspellende
of someone'siemands futuretoekomst successsucces in a jobbaan,
35
86188
2896
en dat is de multimeting-test.
01:29
and that's what's calledriep
a multimeasurePC testtest.
36
89108
2136
Multimeting-testen zijn niet echt nieuw,
01:31
MultimeasurePC teststesten
really aren'tzijn niet anything newnieuwe,
37
91268
2176
maar ze waren vroeger heel duur,
01:33
but they used to be really expensiveduur
38
93468
1736
en vereisten een afgestudeerd interviewer
01:35
and requirednodig a PhDPhD sittingzittend acrossaan de overkant from you
39
95228
2016
en veel vragen en schriftelijke rapporten.
01:37
and answeringantwoordapparaat lots of questionsvragen
and writingschrift reportsrapporten.
40
97268
2456
Een multimeting-test is een manier
01:39
MultimeasurePC teststesten are a way
41
99748
1696
om iemands inherente
eigenschappen te begrijpen --
01:41
to understandbegrijpen someone'siemands inherentinherent traitseigenschappen --
42
101468
2456
je geheugen, je oplettendheid.
01:43
your memorygeheugen, your attentivenessaandacht.
43
103948
1776
Als multimeting-testen nou eens
schaalbaar en toegankelijk waren,
01:46
What if we could take multimeasurePC teststesten
44
106662
1942
01:48
and make them scalableschaalbaar and accessiblebeschikbaar,
45
108628
2536
en data leverden aan werkgevers
over wat de eigenschappen zijn
01:51
and providevoorzien datagegevens to employerswerkgevers
about really what the traitseigenschappen are
46
111188
3376
van iemand die ze een goede kandidaat
voor een baan maken?
01:54
of someoneiemand who can make
them a good fitpassen for a jobbaan?
47
114588
2896
Dit alles klinkt abstract.
01:57
This all soundsklanken abstractabstract.
48
117508
1296
We doen een spelletje.
01:58
Let's try one of the gamesspellen togethersamen.
49
118828
1735
Je ziet zo een knipperende cirkel,
02:00
You're about to see a flashingknippert circlecirkel,
50
120587
1857
en jij moet klappen als de cirkel rood is
02:02
and your jobbaan is going to be
to clapklap when the circlecirkel is redrood
51
122468
2960
en niks te doen als hij groen is.
02:06
and do nothing when it's greengroen.
52
126285
1496
02:07
[ReadyKlaar?]
53
127806
1376
[Klaar?]
[Start!]
02:09
[BeginBeginnen!]
54
129207
1360
[Groene cirkel]
02:11
[GreenGroen circlecirkel]
55
131708
1000
[Groene cirkel]
02:13
[GreenGroen circlecirkel]
56
133708
1040
[Rode cirkel]
02:15
[RedRood circlecirkel]
57
135708
1000
[Groene cirkel]
02:17
[GreenGroen circlecirkel]
58
137708
1080
[Rode cirkel]
02:19
[RedRood circlecirkel]
59
139708
1000
Misschien klap jij een milliseconde
nadat de rode cirkel verschijnt.
02:21
Maybe you're the typetype of personpersoon
60
141928
1596
02:23
who clapsklapt the millisecondmilliseconde
after a redrood circlecirkel appearskomt naar voren.
61
143548
2496
Of misschien ben je iemand
02:26
Or maybe you're the typetype of personpersoon
62
146068
1656
die net iets langer nodig heeft
om 100% zeker te zijn.
02:27
who takes just a little bitbeetje longerlanger
to be 100 percentprocent sure.
63
147748
2735
Of misschien klap je op groen
terwijl dat niet moet.
02:30
Or maybe you clapklap on greengroen
even thoughhoewel you're not supposedvermeend to.
64
150508
2936
Het leuke is dat dit geen
gestandaardiseerde test is
02:33
The coolkoel thing here is that
this isn't like a standardizedgestandaardiseerd testtest
65
153468
2976
waarbij sommigen inzetbaar zijn
en anderen niet.
02:36
where some people are employableInzetbaar
and some people aren'tzijn niet.
66
156468
2656
Maar het gaat over het begrijpen
van het passen van jouw karakter
02:39
InsteadIn plaats daarvan it's about understandingbegrip
the fitpassen betweentussen your characteristicskenmerken
67
159148
3256
bij wat je goed maakt
in een bepaalde baan.
02:42
and what would make you
good a certainzeker jobbaan.
68
162428
2016
Het bleek dat als je laat klapt bij rood
en je nooit klapt bij groen,
02:44
We foundgevonden that if you clapklap latelaat on redrood
and you never clapklap on the greengroen,
69
164468
3736
je mogelijk erg oplettend
en terughoudend bent.
02:48
you mightmacht be highhoog in attentivenessaandacht
and highhoog in restraintterughoudendheid.
70
168228
3176
Mensen in dat kwadrant zijn vaak
geweldige studenten, goed in examens,
02:51
People in that quadrantKwadrant tendde neiging hebben to be
great studentsstudenten, great test-takerstest-takers,
71
171428
3576
goed in projectmanagement of boekhouding.
02:55
great at projectproject managementbeheer or accountingboekhouding.
72
175028
2136
Maar als je direct klapt bij rood
en soms bij groen,
02:57
But if you clapklap immediatelyper direct on redrood
and sometimessoms clapklap on greengroen,
73
177188
3336
kan dat betekenen dat je
impulsiever en creatiever bent,
03:00
that mightmacht mean that
you're more impulsiveimpulsief and creativecreatief,
74
180548
2656
en we vonden dat topverkopers
vaak die eigenschappen bezitten.
03:03
and we'vewij hebben foundgevonden that top-performingTop presterende
salespeopleverkopers oftenvaak embodybelichamen these traitseigenschappen.
75
183228
3875
Dit gebruiken we bij het werven
03:07
The way we actuallywerkelijk use this in hiringverhuren
76
187128
2016
door top-presteerders in een baan
neurowetenschappelijke oefeningen te geven
03:09
is we have toptop performersartiesten in a rolerol
go throughdoor neuroscienceneurowetenschappen exercisesoefeningen
77
189168
3696
zoals deze.
03:12
like this one.
78
192888
1216
Dan maken we een algoritme
03:14
Then we developontwikkelen an algorithmalgoritme
79
194128
1376
dat begrijpt wat die
top-presteerders uniek maakt.
03:15
that understandsbegrijpt what makesmerken
those toptop performersartiesten uniqueuniek.
80
195528
2656
En als mensen dan solliciteren,
03:18
And then when people applyvan toepassing zijn to the jobbaan,
81
198208
1936
kunnen we de kandidaten identificeren
die het meest geschikt zijn voor die baan.
03:20
we're ablein staat to surfaceoppervlak the candidateskandidaten
who mightmacht be bestbeste suitedgeschikt for that jobbaan.
82
200168
4136
Je denkt nu misschien
dat hier een gevaar in schuilt.
03:24
So you mightmacht be thinkinghet denken
there's a dangerGevaar in this.
83
204328
2376
Werk is tegenwoordig niet erg divers.
03:26
The work worldwereld- todayvandaag
is not the mostmeest diverseverschillend
84
206728
2136
Als we algoritmes bouwen
gebaseerd op top-presteerders van nu,
03:28
and if we're buildinggebouw algorithmsalgoritmen
basedgebaseerde on currentactueel toptop performersartiesten,
85
208888
3096
hoe voorkomen we dan
dat we vooroordelen in stand houden
03:32
how do we make sure
86
212008
1216
03:33
that we're not just perpetuatingbestendigen
the biasesbiases that alreadynu al existbestaan?
87
213248
2976
die al bestaan?
Als we bijvoorbeeld een algoritme bouwen
gebaseerd op top-CEO's
03:36
For examplevoorbeeld, if we were buildinggebouw
an algorithmalgoritme basedgebaseerde on toptop performinghet uitvoeren van CEOsCEO 's
88
216248
4056
en de S&P 500 gebruiken als trainingsset,
03:40
and use the S&ampamp;P 500 as a trainingopleiding setreeks,
89
220328
3216
zul je zien dat je eerder
03:43
you would actuallywerkelijk find
90
223568
1256
03:44
that you're more likelywaarschijnlijk to hirehuren
a whitewit man namedgenaamd JohnJohn than any womanvrouw.
91
224848
3816
een blanke man genaamd John
aanneemt dan een vrouw.
En dat is de realiteit
van wie er nu die banen hebben.
03:48
And that's the realityrealiteit
of who'swie is in those rolesrollen right now.
92
228688
2696
Maar technologie biedt
een hele interessante kans.
03:51
But technologytechnologie actuallywerkelijk posesposes
a really interestinginteressant opportunitykans.
93
231408
3376
We kunnen rechtvaardigere algoritmes maken
03:54
We can createcreëren algorithmsalgoritmen
that are more equitablebillijke
94
234808
2256
en eerlijker dan mensen ooit zijn geweest.
03:57
and more faireerlijk than humanmenselijk beingswezens
have ever been.
95
237088
2256
Elk algoritme dat we in productie nemen,
03:59
EveryElke algorithmalgoritme that we put
into productionproductie has been pretestedvoorgeteste
96
239368
3696
is vooraf getest om te zorgen
04:03
to ensureervoor zorgen that it doesn't favorgunst
any gendergeslacht or ethnicityetniciteit.
97
243088
3096
dat het geen geslacht
of etniciteit bevoordeelt.
En als er een groep wordt bevoordeeld,
04:06
And if there's any populationbevolking
that's beingwezen overfavoredoverbegunstigd,
98
246208
2736
kunnen we het algoritme aanpassen
totdat dit niet meer zo is.
04:08
we can actuallywerkelijk alterwijzigen the algorithmalgoritme
untiltot that's no longerlanger truewaar.
99
248968
3120
Als we ons richten
op inherente eigenschappen
04:12
When we focusfocus on the inherentinherent
characteristicskenmerken
100
252448
2216
04:14
that can make somebodyiemand
a good fitpassen for a jobbaan,
101
254688
2096
die iemand geschikt maken voor een baan,
kunnen we discriminatie
naar ras, klasse, geslacht, leeftijd --
04:16
we can transcendovertreffen racismracisme,
classismclassism, sexismseksisme, ageismleeftijdsdiscriminatie --
102
256808
3576
en zelfs opleiding voorkomen.
04:20
even good schoolismschoolism.
103
260408
1416
De beste techniek en algoritmes
moet je niet alleen gebruiken
04:21
Our bestbeste technologytechnologie and algorithmsalgoritmen
shouldn'tmoet niet just be used
104
261848
2896
om een film of een nieuw
Justin Biebernummer te vinden.
04:24
for helpinghelpen us find our nextvolgende moviefilm bingefuif
or newnieuwe favoritefavoriete JustinJustin BieberBieber songlied.
105
264768
3736
Stel dat we de kracht
van technologie inzetten
04:28
ImagineStel je voor if we could harnessharnas
the powermacht of technologytechnologie
106
268528
2656
om ons echt te helpen
bij wat we moeten doen
04:31
to get realecht guidancebegeleiding
on what we should be doing
107
271208
2296
op basis van wie we diep vanbinnen zijn.
04:33
basedgebaseerde on who we are at a deeperdiepere levelniveau.
108
273528
1936
Translated by Dick Stada

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Priyanka Jain - Technologist
Priyanka Jain heads up product for pymetrics, an NYC-based startup that uses neuroscience and AI to make hiring more diverse and effective.

Why you should listen

Passionate about using technology to create a fairer workplace and global economy, Priyanka Jain is a spokesperson for the United Nations Foundation's Girl Up Campaign, Chair of the Acumen Fund's Junior Council and on the Innovation Board for the XPrize Foundation. She received her B.S. from Stanford University, where she was President of Stanford Women in Business and one of 12 Mayfield Entrepreneurship Fellows. Her previous experience includes internships at IBM Watson, Shift Technologies, Canvas Ventures and the Institute for Learning and Brain Sciences. Outside of work, she loves playing tennis and eating anything covered in dark chocolate.

More profile about the speaker
Priyanka Jain | Speaker | TED.com