ABOUT THE SPEAKER
Shohini Ghose - Quantum physicist, equity advocate
Shohini Ghose explores the strange quantum world of atoms and photons to understand the fundamental laws of the universe and harness them for quantum computing and communication -- and works to make science accessible and inclusive for people of all genders and backgrounds.

Why you should listen

As Shohini Ghose writes: "I've always wanted to be an explorer. As a girl I was inspired by Rakesh Sharma, the first Indian to go to space. I haven't made it to space yet, but I did become an explorer of a strange and exciting new world -- the quantum world of microscopic particles such as electrons and photons. I'm a theoretical physicist who examines how the laws of quantum physics can be harnessed to transform computation and communication. My colleagues and I made the first-ever observations of cesium atoms that demonstrated a connection between chaos theory and quantum entanglement.

"The activist in me questions why only three women have ever won the Nobel Prize in physics. I am passionate about addressing gender issues in science and recently founded the Laurier Centre for Women in Science, the first centre of its kind in Canada. I also work to create a vibrant and inclusive physics community in Canada as the vice president of the Canadian Association of Physicists. I love teaching and have co-authored Canada's largest selling introductory astronomy textbook."

More profile about the speaker
Shohini Ghose | Speaker | TED.com
TEDWomen 2018

Shohini Ghose: Quantum computing explained in 10 minutes

Shohini Ghose: Komputer kwantowy wyjaśniony w 10 minut

Filmed:
3,903,897 views

Komputer kwantowy nie jest jedynie potężniejszą wersją obecnych komputerów, a czymś zupełnie innym, opartym na nowo-powstałym rozumieniu naukowym i sporej dozie niepewności. Wkrocz w kwantową krainę czarów razem z Shokini Ghose, stypendystką TED, i zobacz, jaki potencjał ma ta technologia, żeby odmienić medycynę, stworzyć szyfry nie do złamania, a nawet teleportować informacje.
- Quantum physicist, equity advocate
Shohini Ghose explores the strange quantum world of atoms and photons to understand the fundamental laws of the universe and harness them for quantum computing and communication -- and works to make science accessible and inclusive for people of all genders and backgrounds. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Let's playgrać a gamegra.
0
917
1321
Zagrajmy w grę.
00:14
ImagineWyobraź sobie that you are in LasLas VegasVegas,
1
2825
2876
Wyobraźcie sobie,
że jesteście w Las Vegas,
00:17
in a casinokasyno,
2
5725
1351
w kasynie,
00:19
and you decidedecydować się to playgrać a gamegra
on one of the casino'sKasyno jest computerskomputery,
3
7100
4016
i postanawiacie zagrać na ich komputerze,
00:23
just like you mightmoc playgrać
solitaireSolitaire or chessszachy.
4
11140
2586
w coś jak pasjans lub szachy.
00:26
The computerkomputer can make movesporusza się
in the gamegra, just like a humanczłowiek playergracz.
5
14520
3150
Komputer może wykonywać ruchy,
tak jak człowiek.
00:30
This is a coinmoneta gamegra.
6
18438
1700
To jest rzucanie monetą.
00:32
It startszaczyna się with a coinmoneta showingseans headsgłowy,
7
20732
3055
Najpierw wypada orzeł
00:35
and the computerkomputer will playgrać first.
8
23811
1801
i komputer ma pierwszy ruch.
00:37
It can choosewybierać to fliptrzepnięcie the coinmoneta or not,
9
25636
2856
Może odwrócić monetę lub nie,
00:40
but you don't get to see the outcomewynik.
10
28516
1809
ale tego nie widzisz.
00:43
NextNastępny, it's your turnskręcać.
11
31144
1181
Kolej na twój ruch.
00:44
You can alsorównież choosewybierać
to fliptrzepnięcie the coinmoneta or not,
12
32862
2842
Też możesz odwrócić monetę lub nie,
00:47
and your moveruszaj się will not be revealedujawnione
to your opponentprzeciwnik, the computerkomputer.
13
35728
3460
czego twój przeciwnik,
komputer, nie zobaczy.
00:51
FinallyWreszcie, the computerkomputer playsgra again,
and can fliptrzepnięcie the coinmoneta or not,
14
39737
3999
Na koniec komputer
może znów odwrócić monetę.
00:55
and after these threetrzy roundsrund,
15
43760
2691
Po tych trzech rundach
00:58
the coinmoneta is revealedujawnione,
16
46475
1929
pokazana jest moneta.
01:00
and if it is headsgłowy, the computerkomputer winswygrywa,
17
48428
2808
Jeśli jest orzeł - wygrywa komputer,
01:03
if it's tailsogony, you winzdobyć.
18
51260
1715
jeśli reszka - wygrywasz ty.
01:06
So it's a prettyładny simpleprosty gamegra,
19
54210
1713
Jest to prosta gra
01:07
and if everybodywszyscy playsgra honestlyszczerze,
and the coinmoneta is fairtargi,
20
55947
3393
i jeśli każdy gra uczciwie
oraz moneta jest uczciwa,
01:11
then you have a 50 percentprocent chanceszansa
of winningzwycięski this gamegra.
21
59364
3762
wtedy masz 50% szans na wygraną.
01:15
And to confirmpotwierdzać that,
22
63150
2274
Aby to potwierdzić,
poprosiłam moich studentów,
by w to zagrali na naszych komputerach.
01:17
I askedspytał my studentsstudenci to playgrać
this gamegra on our computerskomputery,
23
65448
3135
01:20
and after manywiele, manywiele triespróbuje,
24
68607
1984
Po wielu próbach
01:22
theirich winningzwycięski rateoceniać endedzakończyło się up
beingistota 50 percentprocent, or closeblisko to 50 percentprocent,
25
70615
4040
wskaźnik wygranej
wyniósł mniej więcej 50%,
01:26
as expectedspodziewany.
26
74679
1651
zgodnie z oczekiwaniem.
01:28
SoundsDźwięki like a boringnudny gamegra, right?
27
76354
2036
Brzmi to jak nudna gra, prawda?
01:30
But what if you could playgrać this gamegra
on a quantumkwant computerkomputer?
28
78414
3217
Ale gdyby zagrać w nią
na komputerze kwantowym?
01:34
Now, LasLas VegasVegas casinoskasyna
do not have quantumkwant computerskomputery,
29
82665
3080
Kasyna w Las Vegas
nie mają komputerów kwantowych
01:37
as fardaleko as I know,
30
85769
1741
z tego, co wiem,
01:39
but IBMIBM has builtwybudowany
a workingpracujący quantumkwant computerkomputer.
31
87534
3436
jednak IBM stworzył
działający komputer kwantowy.
01:42
Here it is.
32
90994
1197
Oto on.
01:44
But what is a quantumkwant computerkomputer?
33
92605
1484
Ale co to jest komputer kwantowy?
01:46
Well, quantumkwant physicsfizyka describesopisuje
34
94534
2809
Fizyka kwantowa opisuje zachowanie atomów
01:49
the behaviorzachowanie of atomsatomy
and fundamentalfundamentalny particlescząsteczki,
35
97367
3770
oraz podstawowych cząstek,
01:53
like electronselektrony and photonsfotony.
36
101161
2483
takich jak elektrony i fotony.
01:55
So a quantumkwant computerkomputer operatesdziała
37
103668
1724
Komputer kwantowy
01:57
by controllingkontrolowanie the behaviorzachowanie
of these particlescząsteczki,
38
105416
2607
kontroluje zachowanie tych cząstek,
02:00
but in a way that is completelycałkowicie differentróżne
from our regularregularny computerskomputery.
39
108047
3666
ale zupełnie inaczej
niż zwykłe komputery.
02:04
So a quantumkwant computerkomputer
is not just a more powerfulpotężny versionwersja
40
112279
3896
Komputer kwantowy nie jest tylko
zaawansowaną wersją obecnych komputerów,
02:08
of our currentobecny computerskomputery,
41
116199
2105
02:10
just like a lightlekki bulbżarówka
is not a more powerfulpotężny candleŚwieca.
42
118328
4007
tak jak żarówka nie jest jedynie
silniejszą świecą.
02:14
You cannotnie może buildbudować a lightlekki bulbżarówka
by buildingbudynek better and better candlesświece.
43
122359
4119
Nie można zbudować żarówki
przez tworzenie coraz lepszych świec.
02:19
A lightlekki bulbżarówka is a differentróżne technologytechnologia,
44
127048
2215
Żarówka to inna technologia,
02:21
basedna podstawie on deepergłębiej scientificnaukowy understandingzrozumienie.
45
129287
2654
oparta na głębszym rozumieniu naukowym.
02:23
SimilarlyPodobnie, a quantumkwant computerkomputer
is a newNowy kinduprzejmy of deviceurządzenie,
46
131965
3737
Podobnie komputer kwantowy
jest nowym typem urządzenia,
02:27
basedna podstawie on the sciencenauka of quantumkwant physicsfizyka,
47
135726
2749
opartym na fizyce kwantowej,
02:30
and just like a lightlekki bulbżarówka
transformedprzekształcone societyspołeczeństwo,
48
138499
3150
i tak, jak żarówka
zmieniła społeczeństwo,
02:33
quantumkwant computerskomputery
have the potentialpotencjał to impactwpływ
49
141673
2660
komputery kwantowe mają potencjał
wpłynąć na wiele aspektów naszego życia,
02:36
so manywiele aspectsaspekty of our liveszyje,
50
144357
1877
02:38
includingwłącznie z our securitybezpieczeństwo needswymagania,
our healthzdrowie careopieka and even the internetInternet.
51
146258
3928
w tym potrzeby bezpieczeństwa,
służbę zdrowia, a nawet internet.
02:42
So companiesfirmy all around the worldświat
are workingpracujący to buildbudować these devicespomysłowość,
52
150837
4301
Firmy na całym świecie
pracują nad budową tych urządzeń.
02:47
and to see what
the excitementpodniecenie is all about,
53
155162
2335
Aby zobaczyć, co ich tak ekscytuje,
02:49
let's playgrać our gamegra on a quantumkwant computerkomputer.
54
157521
2150
zagrajmy w naszą grę
na komputerze kwantowym.
02:52
So I can loglog into IBM'sFirmy IBM
quantumkwant computerkomputer from right here,
55
160862
4773
Do komputera kwantowego IBM
mogę zalogować się tutaj,
02:57
whichktóry meansznaczy I can playgrać the gamegra remotelyzdalnie,
56
165659
2475
co oznacza, że mogę grać na odległość,
03:00
and so can you.
57
168158
1150
tak jak i wy.
03:02
To make this happenzdarzyć, you maymoże rememberZapamiętaj
gettinguzyskiwanie an emaile-mail aheadprzed siebie of time, from TEDTED,
58
170151
5422
Może pamiętacie emaila ode mnie, z TED,
03:07
askingpytając you whetherczy you would choosewybierać
to fliptrzepnięcie the coinmoneta or not,
59
175597
3725
w którym proszę o decyzję:
odwrócić monetę, czy nie w takiej grze.
03:11
if you playedgrał the gamegra.
60
179346
1695
03:13
Well, actuallytak właściwie, we askedspytał you to choosewybierać
betweenpomiędzy a circleokrąg or a squareplac.
61
181065
4868
Prosiliśmy o wybór
między kółkiem a kwadratem.
03:17
You didn't know it, but your choicewybór
of circleokrąg meantOznaczało "fliptrzepnięcie the coinmoneta,"
62
185957
3842
Nie wiedzieliście o tym,
kółko znaczyło "odwrócić",
03:21
and your choicewybór of squareplac
was "don't fliptrzepnięcie."
63
189823
2157
a kwadrat "zostawić".
03:24
We receivedOdebrane 372 responsesodpowiedzi.
64
192723
2841
Dostaliśmy 372 odpowiedzi.
03:27
Thank you.
65
195588
1190
Dziękuję.
03:28
That meansznaczy we can playgrać 372 gamesGry
againstprzeciwko the quantumkwant computerkomputer
66
196802
4468
Oznacza to, że możemy 372 razy
zagrać z komputerem kwantowym,
03:33
usingza pomocą your choiceswybory.
67
201294
1628
używając waszych decyzji.
03:34
And it's a prettyładny fastszybki gamegra to playgrać,
68
202946
2245
Jest to dość szybka gra,
03:37
so I can showpokazać you the resultswyniki right here.
69
205215
2207
więc mogę od razu pokazać wyniki.
03:40
UnfortunatelyNiestety, you didn't do very well.
70
208231
2306
Niestety, zbyt dobrze wam nie poszło.
03:42
(LaughterŚmiech)
71
210561
2073
(Śmiech)
03:44
The quantumkwant computerkomputer wonwygrał
almostprawie everykażdy gamegra.
72
212658
3056
Komputer kwantowy wygrał prawie każdą grę.
Kilka z nich przegrał
z powodu operacyjnych błędów.
03:48
It lostStracony a fewkilka only because
of operationaloperacyjny errorsbłędy in the computerkomputer.
73
216159
3722
03:51
(LaughterŚmiech)
74
219905
1962
(Śmiech)
03:53
So how did it achieveosiągać
this amazingniesamowity winningzwycięski streaksmuga?
75
221891
3301
Jak udało mu się tyle razy wygrać?
03:58
It seemswydaje się like magicmagia or cheatingoszukiwanie,
76
226224
2493
Wydaje się, że to magia lub oszustwo,
04:00
but actuallytak właściwie, it's just
quantumkwant physicsfizyka in actionczynność.
77
228741
2378
ale w istocie chodzi
o działanie fizyki kwantowej.
04:03
Here'sTutaj jest how it worksPrace.
78
231780
1576
A działa to w ten sposób.
04:05
A regularregularny computerkomputer simulatessymuluje
headsgłowy or tailsogony of a coinmoneta as a bitkawałek,
79
233380
5452
Zwykły komputer symuluje
orła lub reszkę jako bit,
04:10
a zerozero or a one,
80
238856
1655
zero lub jedynkę,
04:12
or a currentobecny flippingrzut on and off
insidewewnątrz your computerkomputer chipżeton.
81
240535
3880
czyli prąd włączany
lub wyłączany w czipie.
04:16
A quantumkwant computerkomputer
is completelycałkowicie differentróżne.
82
244439
2080
Komputer kwantowy jest zupełnie inny.
04:19
A quantumkwant bitkawałek has a more fluidpłyn,
nonbinaryNiebinarnych identitytożsamość.
83
247250
4513
Bit kwantowy ma bardziej płynną,
niebinarną tożsamość.
04:24
It can exististnieć in a superpositionsuperpozycji,
or a combinationpołączenie of zerozero and one,
84
252511
5842
Może istnieć w superpozycji
lub w kombinacji zera z jedynką,
04:30
with some probabilityprawdopodobieństwo of beingistota zerozero
and some probabilityprawdopodobieństwo of beingistota one.
85
258377
4706
gdzie zero lub jedynka
to kwestia prawdopodobieństwa.
04:35
In other wordssłowa,
its identitytożsamość is on a spectrumwidmo.
86
263545
2531
Innymi słowy, plasuje się na skali.
04:38
For exampleprzykład, it could have
a 70 percentprocent chanceszansa of beingistota zerozero
87
266790
3803
Na przykład może być zerem na 70%,
04:42
and a 30 percentprocent chanceszansa of beingistota one
88
270617
2336
a jedynką na 30%,
04:44
or 80-20 or 60-40.
89
272977
4015
albo 80-20% lub 60-40%.
04:49
The possibilitiesmożliwości are endlessnieskończony.
90
277016
2613
Możliwości jest nieskończenie wiele.
04:51
The keyklawisz ideapomysł here
91
279653
1366
Kluczowe jest to,
04:53
is that we have to give up
on preciseprecyzyjny valueswartości of zerozero and one
92
281043
4220
że trzeba zrezygnować
z dokładnych wartości zera i jedynki,
04:57
and allowdopuszczać for some uncertaintyniepewność.
93
285287
1841
i dopuścić niepewność.
04:59
So duringpodczas the gamegra,
94
287737
1651
Podczas gry
05:01
the quantumkwant computerkomputer createstworzy
this fluidpłyn combinationpołączenie of headsgłowy and tailsogony,
95
289412
4747
komputer kwantowy tworzy
płynną kombinację orłów i reszek,
05:06
zerozero and one,
96
294183
1151
zer i jedynek,
05:07
so that no mattermateria what the playergracz does,
97
295358
2268
że niezależnie od ruchu gracza,
05:09
fliptrzepnięcie or no fliptrzepnięcie,
98
297650
1188
odwrócenia monety czy nie,
05:10
the superpositionsuperpozycji remainsszczątki intactnienaruszony.
99
298862
2376
superpozycja pozostaje nienaruszona.
05:13
It's kinduprzejmy of like stirringmieszając
a mixturemieszanina of two fluidspłynów.
100
301830
3476
To przypomina mieszanie dwóch płynów.
05:17
WhetherCzy or not you stirmieszać,
the fluidspłynów remainpozostawać in a mixturemieszanina,
101
305714
4385
Czy je mieszamy czy nie,
płyny pozostaną mieszanką,
05:22
but in its finalfinał moveruszaj się,
102
310123
2421
tyle że w ostatnim ruchu
05:24
the quantumkwant computerkomputer
can unmixnie mieszać the zerozero and one,
103
312568
3940
komputer kwantowy może
"odmieszać" zera i jedynki,
05:28
perfectlydoskonale recoveringodzyskiwanie headsgłowy
so that you losestracić everykażdy time.
104
316532
3738
perfekcyjnie odzyskując orły,
tak, że zawsze przegrywacie.
05:32
(LaughterŚmiech)
105
320294
1570
(Śmiech)
05:34
If you think this is all a bitkawałek weirddziwne,
you are absolutelyabsolutnie right.
106
322267
3380
Jeśli wydaje się wam to dziwne
- macie rację.
05:38
RegularRegularne coinsmonety do not exististnieć
in combinationskombinacje of headsgłowy and tailsogony.
107
326608
4079
Zwykłe monety nie są
kombinacjami orłów i reszek.
05:43
We do not experiencedoświadczenie
this fluidpłyn quantumkwant realityrzeczywistość
108
331056
4204
Nie doświadczamy takiej
płynnej kwantowej rzeczywistości
05:47
in our everydaycodziennie liveszyje.
109
335284
1470
w życiu codziennym.
05:49
So if you are confusedzmieszany by quantumkwant,
110
337247
2254
Więc jeżeli kwantum was dezorientuje,
05:51
don't worrymartwić się, you're gettinguzyskiwanie it.
111
339525
1906
to znaczy, że zaczynacie chwytać.
05:53
(LaughterŚmiech)
112
341455
3164
(Śmiech)
05:56
But even thoughchociaż we don't experiencedoświadczenie
quantumkwant strangenessosobliwość,
113
344643
4256
Nawet bez doświadczania
osobliwości kwantum
06:00
we can see its very realreal
effectsruchomości in actionczynność.
114
348923
3158
widać jego efekty.
06:04
You've seenwidziany the datadane for yourselfsiebie.
115
352105
1754
Sami widzieliście dane.
06:06
The quantumkwant computerkomputer wonwygrał
116
354529
1461
Komputer kwantowy wygrał,
06:08
because it harnessedfabrycznie skompletowane
superpositionsuperpozycji and uncertaintyniepewność,
117
356014
4788
gdyż okiełznał superpozycję i niepewność,
06:12
and these quantumkwant propertiesnieruchomości are powerfulpotężny,
118
360826
2356
a te dwie właściwości są potężne
06:15
not just to winzdobyć coinmoneta gamesGry,
119
363206
2278
nie tylko, by wygrywać rzuty monetą,
06:17
but alsorównież to buildbudować
futureprzyszłość quantumkwant technologiestechnologie.
120
365508
3618
lecz również by budować
przyszłe technologie kwantowe.
06:21
So let me give you threetrzy examplesprzykłady
of potentialpotencjał applicationsAplikacje
121
369150
3516
Podam wam trzy przykłady
potencjalnych zastosowań,
06:24
that could changezmiana our liveszyje.
122
372690
1460
które mogą zmienić wam życie.
06:27
First of all, quantumkwant uncertaintyniepewność
could be used to createStwórz privateprywatny keysklucze
123
375147
5301
Po pierwsze, kwantowej niepewności
można użyć do wykonania prywatnych kluczy
06:32
for encryptingszyfrowanie messageswiadomości
sentwysłane from one locationLokalizacja to anotherinne
124
380472
3790
przy szyfrowaniu wysyłanych wiadomości,
06:36
so that hackersHakerzy could not
secretlypotajemnie copyKopiuj the keyklawisz perfectlydoskonale,
125
384286
5129
żeby hakerzy nie mogli skopiować klucza
06:41
because of quantumkwant uncertaintyniepewność.
126
389439
1553
dzięki niepewności kwantowej.
06:43
They would have to breakprzerwa
the lawsprawa of quantumkwant physicsfizyka
127
391809
3786
Musieliby złamać prawa fizyki kwantowej,
06:47
to hackwłamać się the keyklawisz.
128
395619
1269
by zhakować klucz.
06:49
So this kinduprzejmy of unbreakableNietłukące encryptionszyfrowanie
is alreadyjuż beingistota testedprzetestowany by banksbanki
129
397531
4874
Takie szyfry nie do złamania
testowane są już przez banki
06:54
and other institutionsinstytucje worldwidena calym swiecie.
130
402429
1935
i inne instytucje na całym świecie.
06:57
TodayDzisiaj, we use more than 17 billionmiliard
connectedpołączony devicespomysłowość globallyglobalnie.
131
405357
5449
Obecnie na świecie używamy
ponad 17 miliardów połączonych urządzeń.
Wyobraźcie sobie wpływ
szyfrowania kwantowego.
07:03
Just imaginewyobrażać sobie the impactwpływ quantumkwant encryptionszyfrowanie
could have in the futureprzyszłość.
132
411619
3500
Po drugie, technologie kwantowe
zmieniłyby służbę zdrowia i medycynę.
07:08
SecondlyPo drugie, quantumkwant technologiestechnologie could alsorównież
transformprzekształcać healthzdrowie careopieka and medicinelekarstwo.
133
416171
5730
07:14
For exampleprzykład, the designprojekt and analysisanaliza
of moleculesCząsteczki for drugnarkotyk developmentrozwój
134
422427
5301
Na przykład, projektowanie
i analiza molekuł dla rozwoju leków
07:19
is a challengingtrudne problemproblem todaydzisiaj,
135
427752
2395
jest obecnie trudnym zagadnieniem,
07:22
and that's because
exactlydokładnie describingopisujące and calculatingobliczenia
136
430171
4952
gdyż dokładne opisanie i obliczenie
07:27
all of the quantumkwant propertiesnieruchomości
of all the atomsatomy in the moleculecząsteczka
137
435147
4102
wszystkich właściwości kwantowych
wszystkich atomów w cząsteczce
07:31
is a computationallyobliczeniowo difficulttrudny taskzadanie,
even for our supercomputerssuperkomputery.
138
439273
3651
jest obliczeniowo trudnym zadaniem,
nawet dla naszych superkomputerów.
07:35
But a quantumkwant computerkomputer could do better,
139
443480
2206
Komputer kwantowy
lepiej sobie z tym poradzi,
07:37
because it operatesdziała usingza pomocą
the samepodobnie quantumkwant propertiesnieruchomości
140
445710
3254
gdyż używa takich samych
właściwości kwantowych,
07:40
as the moleculecząsteczka it's tryingpróbować to simulatesymulować.
141
448988
2552
co cząsteczka, którą symuluje.
07:43
So futureprzyszłość large-scalena dużą skalę quantumkwant
simulationssymulacje for drugnarkotyk developmentrozwój
142
451564
4777
W przyszłości symulacje
kwantowe rozwoju leków
07:48
could perhapsmoże leadprowadzić to treatmentszabiegi
for diseaseschoroby like Alzheimer'sAlzheimera,
143
456365
3286
mogą prowadzić do leczenia chorób
takich jak choroba Alzheimera,
07:51
whichktóry affectsma wpływ thousandstysiące of liveszyje.
144
459675
2142
dotykająca tysiące osób.
07:54
And thirdlypo trzecie, my favoriteulubiony
quantumkwant applicationpodanie
145
462355
3037
Po trzecie, moje ulubione
zastosowanie kwantowe
07:57
is teleportationTeleportacja of informationInformacja
from one locationLokalizacja to anotherinne
146
465416
4659
to teleportacja informacji
z miejsca na miejsce
08:02
withoutbez physicallyfizycznie transmittingtransmisji
the informationInformacja.
147
470099
3042
bez fizycznego jej przesyłania.
08:05
SoundsDźwięki like sci-fiSci-Fi, but it is possiblemożliwy,
148
473847
3429
Brzmi to jak fantastyka,
choć jest to możliwe,
08:09
because these fluidpłyn identitiestożsamości
of the quantumkwant particlescząsteczki
149
477300
3719
gdyż ta płynność cząsteczek kwantowych
08:13
can get entangleduwikłany acrossprzez spaceprzestrzeń and time
150
481043
3358
może zaplątać się
w czasie i przestrzeni tak,
08:16
in suchtaki a way that when you changezmiana
something about one particlecząstka,
151
484425
3610
że zmiana w jednej cząsteczce
08:20
it can impactwpływ the other,
152
488059
1456
może wpłynąć na inną,
08:21
and that createstworzy
a channelkanał for teleportationTeleportacja.
153
489539
2658
a to tworzy kanał dla teleportacji.
08:25
It's alreadyjuż been demonstratedwykazane
in researchBadania labslaboratoria
154
493039
2609
Demonstrowano to już w laboratoriach
08:27
and could be partczęść
of a futureprzyszłość quantumkwant internetInternet.
155
495672
2921
i może to być częścią
kwantowego internetu przyszłości.
08:31
We don't have suchtaki a networksieć as yetjeszcze,
156
499219
3347
Nie mamy jeszcze takiej sieci,
08:34
but my teamzespół is workingpracujący
on these possibilitiesmożliwości,
157
502590
2904
ale mój zespół pracuje
nad tymi możliwościami,
08:37
by simulatingSymulacja a quantumkwant networksieć
on a quantumkwant computerkomputer.
158
505518
3849
symulując sieć kwantową
na komputerze kwantowym.
08:42
So we have designedzaprojektowany and implementedwdrożony
some interestingciekawy newNowy protocolsprotokoły
159
510052
3998
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy
ciekawe nowe protokoły,
08:46
suchtaki as teleportationTeleportacja
amongpośród differentróżne usersużytkowników in the networksieć
160
514074
5682
jak teleportacja
między użytkownikami sieci
08:51
and efficientwydajny datadane transmissiontransmisja
161
519780
2222
oraz sprawne przesyłanie danych,
08:54
and even securebezpieczne votinggłosowanie.
162
522026
1603
a nawet bezpieczne głosowanie.
08:56
So it's a lot of funzabawa for me,
beingistota a quantumkwant physicistfizyk.
163
524502
2879
Dla mnie fizyka kwantowa to dobra zabawa.
08:59
I highlywysoko recommendpolecić it.
164
527405
1493
Bardzo to polecam.
09:00
(LaughterŚmiech)
165
528922
1958
(Śmiech)
09:02
We get to be explorersodkrywcy
in a quantumkwant wonderlandkrainie czarów.
166
530904
2881
Stajemy się odkrywcami
w kwantowej krainie czarów.
09:05
Who knowswie what applicationsAplikacje
we will discoverodkryć nextNastępny.
167
533809
2884
Kto wie, jakie zastosowania
jeszcze odkryjemy.
09:09
We mustmusi treadbieżnik carefullyostrożnie and responsiblyodpowiedzialnie
168
537222
2825
Musimy stąpać ostrożnie i odpowiedzialnie,
09:12
as we buildbudować our quantumkwant futureprzyszłość.
169
540071
1936
budując naszą kwantową przyszłość.
09:14
And for me, personallyosobiście,
170
542809
1798
Dla mnie osobiście
09:16
I don't see quantumkwant physicsfizyka as a toolnarzędzie
just to buildbudować quantumkwant computerskomputery.
171
544631
5469
fizyka kwantowa jest narzędziem
nie tylko do budowy komputerów kwantowych.
09:22
I see quantumkwant computerskomputery as a way
for us to probesonda the mysteriesarkana of natureNatura
172
550124
5134
Komputery kwantowe są dla mnie
narzędziem badania tajemnic natury
09:27
and revealodsłonić more about this hiddenukryty worldświat
outsidena zewnątrz of our experienceswzruszenie religijne.
173
555282
3912
i odsłony ukrytego świata
poza naszym doświadczeniem.
09:31
How amazingniesamowity that we humansludzie,
174
559218
2102
Jakie to niezwykłe, że my, ludzie,
09:33
with our relativelystosunkowo limitedograniczony
accessdostęp to the universewszechświat,
175
561344
2992
ze stosunkowo ograniczonym
dostępem do wszechświata,
09:36
can still see fardaleko beyondpoza our horizonshoryzonty
176
564360
2634
możemy widzieć daleko poza horyzontem,
09:39
just usingza pomocą our imaginationwyobraźnia
and our ingenuitypomysłowość.
177
567018
2580
używając tylko wyobraźni i pomysłowości.
09:42
And the universewszechświat rewardsNagrody us
178
570211
2317
A wszechświat wynagradza nas,
09:44
by showingseans us how incrediblyniewiarygodnie
interestingciekawy and surprisingzaskakujący it is.
179
572552
3928
pokazując, jak bardzo jest
ciekawy i zaskakujący.
09:49
The futureprzyszłość is fundamentallyzasadniczo uncertainniepewny,
180
577171
3376
Przyszłość jest zasadniczo niepewna,
09:52
and to me, that is certainlyna pewno excitingekscytujący.
181
580571
3179
a dla mnie na pewno jest to ekscytujące.
09:56
Thank you.
182
584344
1151
Dziękuję.
09:57
(ApplauseAplauz)
183
585519
6107
(Brawa)
Translated by Jagoda Willingham
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Shohini Ghose - Quantum physicist, equity advocate
Shohini Ghose explores the strange quantum world of atoms and photons to understand the fundamental laws of the universe and harness them for quantum computing and communication -- and works to make science accessible and inclusive for people of all genders and backgrounds.

Why you should listen

As Shohini Ghose writes: "I've always wanted to be an explorer. As a girl I was inspired by Rakesh Sharma, the first Indian to go to space. I haven't made it to space yet, but I did become an explorer of a strange and exciting new world -- the quantum world of microscopic particles such as electrons and photons. I'm a theoretical physicist who examines how the laws of quantum physics can be harnessed to transform computation and communication. My colleagues and I made the first-ever observations of cesium atoms that demonstrated a connection between chaos theory and quantum entanglement.

"The activist in me questions why only three women have ever won the Nobel Prize in physics. I am passionate about addressing gender issues in science and recently founded the Laurier Centre for Women in Science, the first centre of its kind in Canada. I also work to create a vibrant and inclusive physics community in Canada as the vice president of the Canadian Association of Physicists. I love teaching and have co-authored Canada's largest selling introductory astronomy textbook."

More profile about the speaker
Shohini Ghose | Speaker | TED.com