ABOUT THE SPEAKER
Sonaar Luthra -
Sonaar Luthra is the creator of Water Canary, a water-testing device that collects real-time water-quality data from the field.

Why you should listen

Sonaar Luthra was a writer and educator when he enrolled in NYU's famed  Interactive Telecommunications Program (ITP) -- a breeding ground for cross-disciplinary thinking. He tells the TED Blog what happened next:

"I wanted to come up with some way of becoming what I was calling an 'urban planner for the global village.' And ... I fell in love with circuitry and with making tangible objects that had real functionality. Next thing I knew, I found myself in a class called Design for UNICEF, taught by Clay Shirky in association with UNICEF’s Innovations Lab.

"I wanted to see what was possible with water, and I was lucky to have an incredible team and the support of faculty that were willing to take on such a huge challenge. We started off as novices but we all became water experts in the process."

Read the TED Blog's full Q&A with Sonaar Luthra, "Waterwise" >>

More profile about the speaker
Sonaar Luthra | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Sonaar Luthra: We need to track the world's water like we track the weather

Sonaar Luthra: Musimy śledzić wodę na świecie podobnie, jak śledzimy pogodę

Filmed:
1,664,440 views

Potrzebujemy globalnego serwisu pogodowego dla wody, mówi przedsiębiorca i stypendysta TED Sonaar Luthra. W prelekcji na temat odpowiedzialności za środowisko Luthra pokazuje, w jaki sposób możemy prognozować niedobory i zagrożenia związane z wodą za pomocą globalnego gromadzenia danych, podobnie jak monitorujemy systemy burzowe i lepiej odczytujemy to, co Ziemia ma nam do przekazania.
-
Sonaar Luthra is the creator of Water Canary, a water-testing device that collects real-time water-quality data from the field. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We need to buildbudować
a weatherpogoda serviceusługa for waterwoda.
0
722
3490
Musimy stworzyć
wodną służbę meteorologiczną.
00:16
YetJeszcze, untilaż do we collectivelyłącznie
demandżądanie accountabilityodpowiedzialność,
1
4236
3374
Dopóki wspólnie
nie zażądamy odpowiedzialności,
00:19
the incentiveszachęt to fundfundusz it will not exististnieć.
2
7634
2836
nie będzie zachęty
do finansowania takiej inwestycji.
00:23
The first time I spokeprzemówił at a conferencekonferencja
was here at TEDTED, eightosiem yearslat agotemu.
3
11805
4939
Po raz pierwszy przemawiałem
na konferencji na TED osiem lat temu.
00:28
FreshŚwieży out of gradGrad schoolszkoła,
little did I know
4
16768
2288
Świeżo po studiach nie wiedziałem,
00:31
that in those fewkilka minutesminuty onstagena scenie,
5
19080
1854
że w ciągu kilku minut na scenie
00:32
I was framingramy the questionspytania
I was going to be askedspytał
6
20958
2534
formułowałem pytania,
o które miałem być pytany
00:35
for the nextNastępny decadedekada.
7
23516
1275
przez następną dekadę.
00:37
And, like too manywiele 20-somethings-coś,
8
25599
2512
Jak zbyt wielu 20-latków,
00:40
I expectedspodziewany to solverozwiązać
the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy problemsproblemy --
9
28135
2476
oczekiwałem, że rozwiążę
problemy na świecie.
00:42
more specificallykonkretnie,
the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy waterwoda problemsproblemy --
10
30635
2752
Szczególnie światowe problemy z wodą
00:45
with my technologytechnologia.
11
33411
1707
przy użyciu mojej technologii.
00:48
I had a lot to learnuczyć się.
12
36044
1414
Musiałem się wiele nauczyć.
00:50
It was seductiveuwodzicielski,
13
38630
1484
Uwiodło mnie przekonanie,
00:52
believingwierząc that our biggestnajwiększy
waterwoda qualityjakość problemsproblemy persistutrzymują się
14
40138
4332
że nasze największe
problemy z jakością wody
utrzymują się,
bo są trudne do zidentyfikowania.
00:56
because they're so hardciężko to identifyzidentyfikować.
15
44494
2453
00:59
And I presumeddomniemanie
16
47532
1667
Przypuszczałem, że potrzebowaliśmy
01:01
that we just neededpotrzebne simplerprostsze, fasterszybciej
and more affordableniedrogie sensorsczujniki.
17
49223
5080
tylko prostszych, szybszych i bardziej
przystępnych cenowo czujników.
01:07
I was wrongźle.
18
55071
1304
Myliłem się.
01:09
While it's trueprawdziwe that
managingZarządzanie tomorrow'sna jutro waterwoda riskryzyko
19
57512
4123
Prawdą jest, że zarządzanie
jutrzejszym ryzykiem związanym z wodą
01:13
is going to requirewymagać better datadane
and more technologytechnologia,
20
61659
4070
będzie wymagać lepszych danych
i lepszej technologii.
01:17
todaydzisiaj we're barelyledwo usingza pomocą
the little waterwoda datadane that we have.
21
65753
4541
Dziś korzystamy z niewielkiej
ilości danych o wodzie.
01:22
Our biggestnajwiększy waterwoda problemsproblemy persistutrzymują się
because of what we don't do
22
70814
4687
Nasze największe problemy z wodą
utrzymują się z powodu tego,
czego nie robimy i problemów,
które ignorujemy.
01:27
and the problemsproblemy we failzawieść to acknowledgeuznać.
23
75525
2977
01:31
There's actuallytak właściwie little questionpytanie
24
79151
1613
Właściwie nie ma wątpliwości,
01:32
about what today'sdzisiaj waterwoda datadane
is tellingwymowny us to do as a speciesgatunki:
25
80788
4847
co dzisiejsze dane mówią
naszemu gatunkowi, aby zrobić:
01:37
we need to conserveOszczędzanie more,
26
85659
1784
musimy więcej oszczędzać,
01:39
and we need to pollutezanieczyszczać lessmniej.
27
87467
1687
musimy mniej zanieczyszczać.
01:42
But today'sdzisiaj datadane is not going to help us
forecastprognoza the emergingwyłaniający się risksryzyko
28
90364
4324
Dzisiejsze dane nie pomogą nam
w prognozowaniu pojawiającego się ryzyka,
01:46
facingokładzina businessesbiznes and marketsrynki.
29
94712
2212
z którym borykają się firmy i rynki.
01:48
It's rapidlyszybko becomingtwarzowy uselessbezużyteczny for that.
30
96948
3067
Szybko stają się do tego bezużyteczne.
01:52
It used to carrynieść more valuewartość,
31
100039
1958
Kiedyś miały większą wartość,
01:54
but it's never actuallytak właściwie told us
with any realreal accuracyprecyzja
32
102021
3995
ale nigdy nie pokazały nam
z prawdziwą dokładnością,
01:58
how much waterwoda we have
33
106040
1542
ile mamy wody
01:59
or what's in it.
34
107606
1190
lub co w niej jest.
02:01
Let's considerrozważać the pastprzeszłość decadedekada
of waterwoda usagestosowanie statisticsStatystyka
35
109899
4383
Rozważmy ostatnią dekadę
statystyk zużycia wody
02:06
from eachkażdy of the G20 nationsnarody.
36
114306
2226
z każdego z narodów z grupy G20.
02:08
Now, what these numbersliczby do not tell you
37
116556
2553
Czego te liczby nam nie mówią
02:11
is that noneŻaden of these countrieskraje
directlybezpośrednio measuresśrodki how much waterwoda they use.
38
119133
5064
jest to, że żaden z tych krajów nie mierzy
bezpośrednio ilości zużywanej wody.
02:16
These are all estimatesszacunki,
39
124221
1284
To tylko dane szacunkowe,
02:17
and they're basedna podstawie on outdatednieaktualne modelsmodele
40
125529
2623
i są oparte na nieaktualnych modelach,
02:20
that don't considerrozważać the climateklimat crisiskryzys,
41
128176
2834
które nie uwzględniają
kryzysu klimatycznego,
02:23
norani do they considerrozważać its impactwpływ on waterwoda.
42
131034
3434
nie biorą też pod uwagę
jego wpływu na wodę.
02:28
In 2015, ChennaiChennai,
India'sW Indiach sixth-largestszóstym co do wielkości cityMiasto,
43
136037
4042
W 2015 roku Chennai,
szóste co do wielkości miasto Indii,
02:32
was hittrafienie with the worstnajgorszy floodspowodzie
it had seenwidziany in a centurystulecie.
44
140103
3382
zostało dotknięte największymi
powodziami od stulecia.
02:37
TodayDzisiaj, its waterwoda reservoirszbiorniki
are nearlyprawie drysuchy.
45
145100
3262
Dziś jego zbiorniki wodne są prawie suche.
02:40
It tookwziął threetrzy yearslat to get here,
46
148862
3002
Zajęło to trzy lata,
02:43
threetrzy yearslat of subaveragesprawnością rainfallopad deszczu.
47
151888
2319
trzy lata skąpych opadów.
02:46
Now, that's fasterszybciej than mostwiększość nationsnarody
tabulateTabularyzować theirich nationalkrajowy waterwoda datadane,
48
154231
4710
Jest to jeden z najszybciej zestawiających
dane dotyczące wody narodów,
02:50
includingwłącznie z the US.
49
158965
1523
włączając USA.
02:53
And althoughmimo że there were forecastsprognozy
50
161200
2608
Mimo że były prognozy
02:55
that predictedprzewidywane severesilny shortagesniedobory
of waterwoda in ChennaiChennai,
51
163832
4232
przewidujące poważne
niedobory wody w Chennai,
03:00
noneŻaden of them could actuallytak właściwie help us
pinpointsprecyzować exactlydokładnie when or where
52
168088
3508
żadne z nich nie mogły
pomóc określić, kiedy i gdzie
03:03
this was going to happenzdarzyć.
53
171620
1498
to się stanie.
03:05
This is a newNowy typerodzaj of waterwoda problemproblem,
54
173536
3041
To jest nowy problem związany z wodą,
03:08
because the rateoceniać at whichktóry
everykażdy aspectaspekt of our waterwoda cyclecykl changeszmiany
55
176601
5314
bo tempo zmieniających się
aspektów cyklu wodnego przyspiesza.
03:13
is acceleratingprzyspieszenie.
56
181939
1429
03:15
As a recentniedawny UNONZ warningostrzeżenie
this monthmiesiąc revealedujawnione,
57
183392
3325
Jak ujawniono w ostatnim ostrzeżeniu ONZ,
03:18
we are now facingokładzina one newNowy
climateklimat emergencynagły wypadek everykażdy singlepojedynczy weektydzień.
58
186741
5265
obecnie co tydzień dotyka nas nowa
klimatyczna sytuacja kryzysowa.
03:26
There are greaterwiększy uncertaintiesniepewności
aheadprzed siebie for waterwoda qualityjakość.
59
194089
3231
Przed nami jeszcze większe
niepewności związane z jakością wody.
03:29
It's rarerzadko spotykany in mostwiększość countrieskraje
for mostwiększość waterwoda bodiesciała to be testedprzetestowany
60
197344
3797
Większość krajów corocznie
testuje swoje zbiorniki wodne
03:33
for more than a handfulgarść
of contaminantszanieczyszczenia in a yearrok.
61
201165
2851
na jedynie garstkę różnych zanieczyszczeń.
03:36
InsteadZamiast tego of testingtestowanie, we use
what's callednazywa the "dilutionrozcieńczenia modelModel"
62
204040
3161
Zamiast testowania, używamy
tak zwanego ''modelu rozcieńczeni'',
03:39
to managezarządzanie pollutionskażenie.
63
207225
1762
aby kontrolować zanieczyszczenie.
03:41
Now, imaginewyobrażać sobie I tookwziął
an Olympic-sizedRozmiary olimpijskie swimmingpływanie poolbasen,
64
209011
3668
Wyobraźcie sobie, że do napełnionego
świeżą wodą basenu olimpijskiego
03:44
I filledwypełniony it with freshświeży waterwoda
and I addedw dodatku one dropupuszczać of mercuryrtęć.
65
212703
3333
dodaję jedną kroplę rtęci.
03:48
That would diluteRozcieńczyć down
to one partczęść perza billionmiliard mercuryrtęć,
66
216060
2822
To się rozcieńczy
do jednej miliardowej części,
03:50
whichktóry is well withinw ciągu what
the WorldŚwiat HealthZdrowie OrganizationOrganizacja
67
218906
2573
co mieści się w bezpiecznych
granicach przyjętych
przez Światową
Organizację Zdrowia.
03:53
considersjest zdania safebezpieczny.
68
221503
1534
03:55
But if there was any unforeseennieprzewidziane dropupuszczać
in how much waterwoda was availabledostępny --
69
223061
4218
Ale jeśli nastąpiłby nieprzewidziany
spadek ilości dostępnej wody,
03:59
lessmniej groundwaterwód podziemnych, lessmniej streamstrumień flowpływ,
lessmniej waterwoda in the poolbasen --
70
227303
4917
mniej wody gruntowej,
mniej wody powierzchniowej
04:04
lessmniej dilutionrozcieńczenia would take placemiejsce,
71
232244
1957
rozcieńczenie byłoby o wiele mniejsze,
04:06
and things would get more toxictoksyczny.
72
234225
2203
a woda byłaby bardziej skażona.
04:09
So this is how mostwiększość countrieskraje
are managingZarządzanie pollutionskażenie.
73
237049
3365
W ten sposób większość krajów
radzi sobie z zanieczyszczeniami.
04:12
They use this modelModel to tell them
how much pollutionskażenie is safebezpieczny.
74
240438
3319
Używają tego modelu,
aby określić bezpieczne poziomy.
04:16
And it has clearjasny weaknessessłabe strony,
75
244146
2125
Ma to wyraźne wady,
04:18
but it workedpracował well enoughdość
when we had abundantobfity waterwoda
76
246295
2642
ale działało dosyć dobrze,
gdy mieliśmy dużo wody
04:20
and consistentzgodny weatherpogoda patternswzorce.
77
248961
2357
i stałe warunki pogodowe.
04:23
Now that we don't, we're going to need
to investinwestować and developrozwijać
78
251751
4036
Teraz sytuacja jest inna
i będziemy musieli inwestować
04:27
newNowy data-collectionzbieranie danych strategiesstrategie.
79
255811
2326
i opracować nowe
strategie gromadzenia danych.
04:30
But before we do that, we have to startpoczątek
actinggra aktorska on the datadane we alreadyjuż have.
80
258161
4075
Ale zanim to zrobimy, musimy działać
na podstawie danych, które już mamy.
04:34
This is a jetstrumień fuelpaliwo fireogień.
81
262944
2122
To jest pożar paliwa odrzutowego.
04:37
As manywiele of you maymoże be awareświadomy,
82
265090
1836
Wielu z was zdaje sobie sprawę,
04:38
jetstrumień fuelpaliwo emissionsemisje playgrać
an enormousogromny rolerola in climateklimat changezmiana.
83
266950
3333
że emisje z silników odrzutowych
mają duży wpływ na zmiany klimatu.
04:42
What you mightmoc not be awareświadomy of
is that the US DepartmentDział of DefenseObrony
84
270307
3634
Być może nie wiecie o tym,
że amerykański Departament Obrony
04:45
is the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy largestNajwiększa
consumerkonsument of jetstrumień fuelpaliwo.
85
273965
2783
jest największym
konsumentem paliwa lotniczego.
04:48
And when they consumekonsumować jetstrumień fuelpaliwo,
86
276772
1730
Kiedy zużywają paliwo lotnicze,
04:50
they mandatemandat the use
of the firefightinggaśnicze foampianki picturedna zdjęciu here,
87
278526
4026
każą używać pianki przeciwpożarowej,
takiej jak widać tutaj,
04:54
whichktóry containszawiera a classklasa
of chemicalschemikalia callednazywa PFASPFAS.
88
282576
3227
która zawiera chemikalia o nazwie PFAS.
04:57
NobodyNikt nie usesużywa more of this foampianki
than the US DepartmentDział of DefenseObrony,
89
285827
3807
Nikt nie używa więcej tej pianki
od amerykańskiego Departamentu Obrony,
05:01
and everykażdy time it's used, PFASPFAS
findsznajduje its way into our waterwoda systemssystemy.
90
289658
4444
a za każdym razem, gdy
jest użyta, PFAS trafiają do wody.
05:06
GloballyNa całym świecie, militariesmilitarne have been usingza pomocą
this foampianki sinceod the 1970s.
91
294582
4905
Od lat 70. wojsko używa
tej pianki na całym świecie.
05:11
We know PFASPFAS causesprzyczyny cancernowotwór, birthnarodziny defectswady,
92
299511
3546
Wiemy, że PFAS powodują
raka, wady wrodzone,
05:15
and it's now so pervasiverozpowszechniony
in the environmentśrodowisko
93
303081
2847
i są teraz tak wszechobecne w środowisku,
05:17
that we seemwydać się to find it in nearlyprawie
everykażdy livingżycie thing we testtest,
94
305952
4286
że znajdujemy je w prawie każdej
żywej istocie, którą testujemy,
05:22
includingwłącznie z us.
95
310262
1462
w tym w nas samych.
05:25
But so fardaleko, the US DepartmentDział of DefenseObrony
has not been heldtrzymany accountableodpowiedzialny
96
313073
4162
Jak dotąd amerykański Departament
Obrony nie został uznany za winnego
05:29
for PFASPFAS contaminationzanieczyszczenia,
97
317259
1762
za zanieczyszczenia PFAS,
05:31
norani has it been heldtrzymany liableodpowiedzialność.
98
319045
1900
ani nie poniósł za to
odpowiedzialności.
05:32
And althoughmimo że there's an effortwysiłek underwayw toku
to phasefazy out these firefightinggaśnicze foamsPianki,
99
320969
3963
Pomimo trwających starań,
aby wycofać te pianki przeciwpożarowe,
05:36
they're not embracingogarnięcie saferbezpieczniejsze,
effectiveefektywny alternativesalternatywy.
100
324956
3513
nie ma bezpieczniejszych,
skutecznych alternatyw.
05:40
They're actuallytak właściwie usingza pomocą
other PFASPFAS moleculesCząsteczki,
101
328493
2837
W rzeczywistości używane są
inne związki PFAS,
05:43
whichktóry maymoże, for all we know,
carrynieść worsegorzej healthzdrowie consequenceskonsekwencje.
102
331354
5211
które mogą mieć gorsze
konsekwencje zdrowotne.
05:49
So todaydzisiaj, governmentrząd accountabilityodpowiedzialność
is erodingerozja to the pointpunkt of eliminationeliminacja,
103
337969
6551
Obecnie obserwujemy
zmniejszającą się odpowiedzialność rządu,
05:56
and the riskryzyko of liabilityodpowiedzialność
from waterwoda pollutionskażenie is vanishingzanik.
104
344544
4799
a ryzyko odpowiedzialności
za zanieczyszczenie wody zanika.
06:02
What typestypy of incentiveszachęt does this createStwórz
for investinginwestowanie in our waterwoda futureprzyszłość?
105
350029
4341
Czy to zachęca do powstawania inwestycji
związanych z wodą w przyszłości?
06:07
Over the pastprzeszłość decadedekada, the averageśredni
earlywcześnie stageetap globalświatowy investmentinwestycja
106
355190
5726
W ciągu ostatniej dekady średnia
globalnych inwestycji na wczesnym etapie
06:12
in earlywcześnie stageetap waterwoda technologytechnologia companiesfirmy
107
360940
2427
we wczesnych stadiach technologii wodnych
06:15
has totaledsuma lessmniej than
30 millionmilion dollarsdolarów everykażdy yearrok.
108
363391
2782
osiąga rocznie mniej niż
30 milionów dolarów.
06:18
That's 0.12 percentprocent of globalświatowy
ventureprzedsięwzięcie capitalkapitał for earlywcześnie stageetap companiesfirmy.
109
366919
6338
Jest to 0,12% światowego kapitału
wysokiego ryzyka dla początkujących firm.
06:27
And publicpubliczny spendingwydatki is not going up
nearlyprawie fastszybki enoughdość.
110
375035
4570
A wydatki publiczne
nie rosną wystarczająco szybko.
06:31
And a closerbliższy look at it revealsujawnia
that waterwoda is not a prioritypriorytet.
111
379629
4064
Bliższe spojrzenie na to pokazuje,
że woda nie jest priorytetem.
06:36
In 2014, the US federalfederalny governmentrząd
was spendingwydatki 11 dollarsdolarów perza citizenobywatel
112
384371
5408
Na jednego obywatela, w 2014 roku
rząd USA wydał 11 dolarów
06:41
on waterwoda infrastructureinfrastruktura,
113
389803
1890
na infrastrukturę wodną,
06:43
versusprzeciw 251 dollarsdolarów on IT infrastructureinfrastruktura.
114
391717
4154
w porównaniu do 251 dolarów
na infrastrukturę informatyczną.
06:48
So when we don't use the datadane we have,
115
396478
3317
Kiedy więc nie wykorzystujemy
posiadanych danych
06:51
we don't encouragezachęcać investmentinwestycja
in newNowy technologiestechnologie,
116
399819
2639
nie zachęcamy do inwestowania
w nowe technologie,
06:54
we don't encouragezachęcać more datadane collectionkolekcja
117
402482
2160
nie zachęcamy do gromadzenia danych
06:56
and we certainlyna pewno don't encouragezachęcać
investmentinwestycja in securingzabezpieczanie a waterwoda futureprzyszłość.
118
404666
5011
i nie zachęcamy do inwestowania,
w zabezpieczenie przyszłości wody.
07:02
So are we doomedstracony?
119
410820
1626
Czy czeka nas zagłada?
07:05
PartCzęść of what I'm still learninguczenie się
120
413477
1711
Wciąż się uczę,
07:07
is how to balancesaldo the doomlos
and the urgencypilne with things we can do,
121
415212
5122
jak balansować świadomość
zagłady z tym, co można zrobić,
07:12
because GretaGreta ThunbergThunberg
and the ExtinctionWyginięcie RebellionBuntu
122
420358
2826
bo Greta Thunberg i Extinction Rebellion
07:15
don't want our hopenadzieja --
they want us to actdziałać.
123
423208
2156
nie chcą nadziei, ale działania.
07:17
So what can we do?
124
425388
1547
Więc, co możemy zrobić?
07:19
It's hardciężko to imaginewyobrażać sobie life
withoutbez a weatherpogoda serviceusługa,
125
427872
4910
Trudno wyobrazić sobie
życie bez serwisu pogodowego,
07:24
but before modernnowoczesny weatherpogoda forecastingprognozowania,
126
432806
2315
Jednak przed prognozowaniem pogody,
07:27
we had no commercialReklama w telewizji airpowietrze travelpodróżować,
127
435145
2051
nie mieliśmy komercyjnych lotów,
07:29
it was commonpospolity for shipsstatki to be lostStracony at seamorze,
128
437220
3868
statki często ginęły na morzu,
07:33
and a singlepojedynczy stormburza could produceprodukować
a foodjedzenie shortageniedobór.
129
441112
3276
a przez pojedynczą burzę
mogło zabraknąć żywności.
07:37
OnceRaz we had radioradio and telegraphtelegraf networkssieci,
130
445460
2436
Gdy mieliśmy sieci
radiowe i telegraficzne,
07:39
all that was necessaryniezbędny
to solverozwiązać these problemsproblemy
131
447920
3308
rozwiązywanie takich problemów
07:43
was trackingśledzenie the movementruch of stormsburze.
132
451252
2191
było oparte na śledzeniu ruchu burz.
07:46
And that laidpołożony the foundationfundacja
for a globalświatowy datadane collectionkolekcja effortwysiłek,
133
454705
4384
To było decydującym bodźcem
do globalnego gromadzenia danych,
07:51
one that everykażdy householdgospodarstwo domowe
and everykażdy businessbiznes dependszależy uponna todaydzisiaj.
134
459113
4211
od których obecnie zależy każde
gospodarstwo domowe i firma.
07:55
And this was as much the resultwynik of
coordinatedkoordynowane and consistentzgodny datadane collectionkolekcja
135
463987
3737
Było to wynikiem zarówno stałego
i skoordynowanego gromadzenia danych,
07:59
as it was the resultwynik of producingprodukujący
a culturekultura that saw greaterwiększy valuewartość
136
467748
5407
jak i zachowań ceniących
bardziej otwartą ocenę
i udostępnianie wszystkich danych
08:05
in openlyotwarcie assessingoceny and sharingdzielenie się everything
that it could find out and discoverodkryć
137
473179
4847
08:10
about the risksryzyko we facetwarz.
138
478050
1951
o dotykających nas zagrożeniach.
08:13
A globalświatowy weatherpogoda serviceusługa for waterwoda
would help us forecastprognoza waterwoda shortagesniedobory.
139
481108
3933
Globalna służba meteorologiczna dla wody
mogłaby pomóc przewidzieć jej niedobory.
08:17
It could help us implementwprowadzić w życie rationingracjonowania
well before reservoirszbiorniki runbiegać drysuchy.
140
485770
5589
Wprowadzić racjonowanie
zanim wyczerpią się zbiorniki.
08:23
It could help us detectwykryć
contaminationzanieczyszczenia before it spreadsspready.
141
491942
3255
Pomóc w wykryciu zanieczyszczenia,
zanim się rozprzestrzeni.
08:27
It could protectochraniać our supplyDostawa chainswięzy,
142
495221
2380
Chronić nasze łańcuchy dostaw,
08:29
securebezpieczne our foodjedzenie supplieskieszonkowe dzieci,
143
497625
1854
zabezpieczyć nasze zapasy żywności.
08:31
and, perhapsmoże mostwiększość importantlyco ważne,
144
499503
1646
Co najważniejsze,
08:33
it would enablewłączyć
the preciseprecyzyjny estimationoszacowanie of riskryzyko
145
501173
3438
umożliwiłoby to precyzyjne
oszacowanie ryzyka
08:36
necessaryniezbędny to ensurezapewnić againstprzeciwko it.
146
504635
2741
konieczne, aby temu zapobiec.
08:40
We know we can do this because
we'vemamy alreadyjuż doneGotowe it with weatherpogoda.
147
508062
3197
Uda się, bo z pogodą już się to udało.
08:43
But it's going to requirewymagać resourceszasoby.
148
511283
2297
Ale będzie to wymagało środków.
08:46
We need to encouragezachęcać
greaterwiększy investmentinwestycja in waterwoda.
149
514683
2806
Musimy zachęcać do większych
inwestycji związanych z wodą.
08:49
InvestorsInwestorzy, ventureprzedsięwzięcie capitalistskapitaliści:
150
517513
2112
Inwestorów z kapitałem
podwyższonego ryzyka,
08:51
a portionczęść of your fundsfundusze and portfoliosPortfele
should be dedicateddedykowane to waterwoda.
151
519649
3723
część funduszy powinna być przeznaczona
na inwestycje związane z wodą.
08:55
Nothing is more valuablecenny
152
523715
1544
Nie ma nic bardziej cennego.
08:57
and, after all, businessesbiznes are going
to need to understandzrozumieć waterwoda risksryzyko
153
525283
3771
firmy będą musiały zrozumieć
ryzyko związane z wodą,
09:01
in orderzamówienie to remainpozostawać competitivekonkurencyjny
in the worldświat we are enteringwstępowanie.
154
529078
3384
aby pozostać konkurencyjnymi
w zmieniającym się świecie.
09:05
AsideNa bok from ventureprzedsięwzięcie capitalkapitał,
155
533220
2235
Oprócz kapitału wysokiego ryzyka
09:07
there are alsorównież lots of promisingobiecujący
governmentrząd programsprogramy
156
535479
3279
jest też dużo obiecujących
programów rządowych
09:10
that encouragezachęcać economicgospodarczy developmentrozwój
throughprzez taxpodatek incentiveszachęt.
157
538782
3490
promujących rozwój gospodarczy
poprzez zachęty podatkowe.
09:14
A newNowy optionopcja in the US
that my companyfirma is usingza pomocą
158
542665
2829
Nowa opcja w USA,
z której korzysta moja firma,
09:17
is callednazywa "opportunityokazja zonesstref."
159
545518
1589
nazywa się ''strefami możliwości''.
09:19
They offeroferta favorablekorzystny taxpodatek treatmentleczenie
for investinginwestowanie capitalkapitał gainszyski
160
547651
3906
Oferują korzystne ulgi podatkowe
przy inwestowaniu zysków kapitałowych
09:23
in designatedwyznaczone distressedw trudnej sytuacji
and low-incomeniski przychód areasobszary.
161
551581
3335
na obszarach zagrożonych
i o niskich dochodach.
09:26
Now, these are areasobszary
162
554940
1797
Te obszary są również narażone
09:28
that are alsorównież facingokładzina
staggeringzdumiewające waterwoda riskryzyko,
163
556761
2614
na ogromne ryzyko związane z wodą,
09:31
so this createstworzy crucialistotny incentiveszachęt
to work directlybezpośrednio with the communitiesspołeczności
164
559399
3553
tworzy to więc kluczowe bodźce
do współpracy ze społecznościami,
09:34
who need help mostwiększość.
165
562976
1780
które najbardziej potrzebują pomocy.
09:36
And if you're not looking
to make this typerodzaj of investmentinwestycja
166
564780
4327
Jeśli nie chcecie inwestować
w tego typu przedsięwzięcia,
09:41
but you ownwłasny landwylądować in the US,
167
569131
1529
ale posiadacie ziemię w USA,
09:42
did you know that
you can leveragewpływ your landwylądować
168
570684
3554
czy wiecie, że możecie
wykorzystać swoją ziemię
09:46
to conserveOszczędzanie waterwoda qualityjakość permanentlystałe
169
574262
2915
w celu trwałego zachowania jakości wody
09:49
with a conservationochrona easementSłużebności?
170
577201
2017
ze udogodnieniem środowiskowym?
09:51
You can assignprzydzielać the perpetualwieczyste right
to a locallokalny landwylądować trustzaufanie
171
579242
3609
Możesz przypisać prawo wieczyste
lokalnemu funduszowi powierniczemu,
09:54
to conserveOszczędzanie your landwylądować
172
582875
1613
aby ocalić waszą ziemię
09:56
and setzestaw specifickonkretny waterwoda qualityjakość goalscele.
173
584512
1934
i wyznaczyć cele dotyczące jakości wody.
09:58
And if you meetspotykać się those goalscele,
174
586470
1710
A jeśli osiągniesz te cele,
10:00
you can be rewardednagrodzone with
a substantialznaczny taxpodatek discountzniżki everykażdy yearrok.
175
588204
4358
możesz otrzymywać co roku
znaczną ulgę podatkową.
10:06
How manywiele areasobszary could
our globalświatowy communityspołeczność protectochraniać
176
594435
4410
Ile obszarów możemy chronić
10:10
throughprzez these and other programsprogramy?
177
598869
2606
dzięki takim oraz innym inicjatywom?
10:14
They're powerfulpotężny because they offeroferta
the accessdostęp to realreal propertynieruchomość
178
602435
3483
Są one potężną siłą,
bo oferują dostęp do nieruchomości,
10:17
necessaryniezbędny to laykłaść the foundationfundacja
for a globalświatowy weatherpogoda serviceusługa for waterwoda.
179
605942
4189
co jest konieczne, aby stworzyć podstawy
dla globalnej służby pogodowej dla wody.
10:23
But this can only work if we use
these programsprogramy as they are intendedzamierzony
180
611020
5735
Aby to działało, inicjatywy te muszą być
używane zgodnie z ich przeznaczeniem,
10:28
and not as meresam vehiclespojazdy for taxpodatek evasionuchylania się od opodatkowania.
181
616779
3287
a nie jako zwykłe narzędzia
do unikania podatków.
10:33
When the conservationochrona easementSłużebności
was establishedustanowiony,
182
621072
2261
Kiedy ustanowiono służebność ochronną,
10:35
nobodynikt could anticipateprzewidywać how ingrainedzakorzenione
in environmentalśrodowiskowy movementsruchy
183
623357
3258
nie przewidziano, jak głęboko
korporacje emitujące zanieczyszczenia,
10:38
corporatezbiorowy polluterszanieczyszczających would becomestają się.
184
626639
2278
mogą zakorzenić się w ruchy ekologiczne.
10:40
And we'vemamy becomestają się accustomedprzyzwyczajony to companiesfirmy
talkingmówić about the climateklimat crisiskryzys
185
628941
4711
Przyzwyczailiśmy się do firm
mówiących o kryzysie klimatycznym
10:45
while doing nothing about it.
186
633676
2372
i nie robiących niczego z tym problemem.
10:49
This has underminedosłabione the legacydziedzictwo
and the impactwpływ of these programsprogramy,
187
637738
4641
Osłabiło to spuściznę
i skuteczność tych inicjatyw,
10:54
but it alsorównież makesczyni them
ripedojrzały for reclamationRekultywacja.
188
642403
2682
ale uczyniło je też
gotowymi do regeneracji.
10:57
Why not use conservationochrona easementssłużebności
as they were intendedzamierzony,
189
645109
3098
Używajmy udogodnień
zgodnie z ich przeznaczeniem,
11:00
to setzestaw and reachdosięgnąć
ambitiousambitny conservationochrona goalscele?
190
648231
4350
aby wyznaczyć i osiągnąć
ambitne cele ochrony środowiska?
11:04
Why not createStwórz opportunitiesmożliwości
in opportunityokazja zonesstref?
191
652605
4303
Stwórzmy takie możliwości
w strefach, które na to pozwalają?
11:09
Because fundamentallyzasadniczo,
waterwoda securitybezpieczeństwo requireswymaga accountabilityodpowiedzialność.
192
657456
4370
Bo bezpieczeństwo wodne
wymaga odpowiedzialności.
11:14
AccountabilityOdpowiedzialność is not corporatezbiorowy polluterszanieczyszczających
sponsoringsponsoring environmentalśrodowiskowy groupsgrupy
193
662444
5718
Odpowiedzialnością nie jest sponsorowanie
grup ekologicznych i muzeów przez firmy
11:20
and museumsMuzea.
194
668186
1809
emitujące zanieczyszczenia.
11:22
Those are conflictskonflikty of interestzainteresowanie.
195
670019
2040
To jest konflikt interesów.
11:24
(ApplauseAplauz)
196
672083
5121
(Brawa)
11:30
AccountabilityOdpowiedzialność is:
197
678126
2079
Odpowiedzialność to
11:33
makingzrobienie the riskryzyko of liabilityodpowiedzialność too expensivedrogi
198
681143
4260
zbyt wysokie ryzyko odpowiedzialności,
11:37
to continueKontyntynuj pollutingzanieczyszczanie
and wastingzmarnowanie our waterwoda.
199
685427
2978
aby nadal zanieczyszczać
i marnować naszą wodę.
11:40
We can't keep settlingrozliczenia for wordssłowa.
It's time to actdziałać.
200
688429
3780
Nie możemy zadowalać się
słowami. Czas działać.
11:44
And where better to startpoczątek
than with our biggestnajwiększy polluterszanieczyszczających,
201
692233
3468
Najlepiej zacząć od
największych trucicieli,
11:47
particularlyszczególnie the US DepartmentDział
of DefenseObrony, whichktóry is taxpayer-fundedfinansowane przez podatników.
202
695725
5079
szczególnie od Departamentu Obrony USA,`
finansowanego przez podatników.
11:52
Who and what are we protectingochrona
when US soldiersżołnierski, theirich familiesrodziny
203
700828
3673
Kogo i co chronimy, gdy
żołnierze amerykańscy, ich rodziny
11:56
and the people who liverelacja na żywo nearBlisko
US militarywojskowy basespodstawy abroadza granicą
204
704525
3487
i wszyscy w pobliżu amerykańskich
baz wojskowych za granicą,
12:00
are all drinkingpicie toxictoksyczny waterwoda?
205
708036
2272
piją toksyczną wodę?
12:02
GlobalGlobalny securitybezpieczeństwo can no longerdłużej remainpozostawać
at oddsszansa with protectingochrona our planetplaneta
206
710876
4447
Globalne bezpieczeństwo nie może dłużej
być sprzeczne z ochroną naszej planety
12:07
or our collectivekolektyw healthzdrowie.
207
715347
1440
lub naszym wspólnym zdrowiem.
12:08
Our survivalprzetrwanie dependszależy on it.
208
716811
2147
Nasze przetrwanie od tego zależy.
12:11
SimilarlyPodobnie,
209
719404
1150
Podobnie,
12:13
agriculturerolnictwo in mostwiększość countrieskraje
dependszależy on taxpayer-fundedfinansowane przez podatników subsidiesdotacje
210
721178
3876
rolnictwo zależy od dopłat
finansowanych przez podatników
12:17
that are paidpłatny to farmersrolnicy to securebezpieczne
and stabilizeustabilizować foodjedzenie supplieskieszonkowe dzieci.
211
725078
3867
wypłacanych rolnikom, aby zabezpieczyć
i unormować dostawy żywności.
12:22
These incentiveszachęt are
a crucialistotny leveragewpływ pointpunkt for us,
212
730039
4378
Takie zachęty są kluczowe,
12:26
because agriculturerolnictwo is responsibleodpowiedzialny
for consumingspożywanie 70 percentprocent
213
734441
4530
bo rolnictwo odpowiada za konsumpcję 70%
12:30
of all the waterwoda we use everykażdy yearrok.
214
738995
2358
całej wody używanej każdego roku.
12:34
FertilizerNawóz and pesticidepestycydów runoffodpływ
215
742061
2652
Spływy nawozów i pestycydów
12:36
are the two biggestnajwiększy sourcesźródła
of waterwoda pollutionskażenie.
216
744737
2699
są dwoma największymi
źródłami zanieczyszczenia wody.
12:39
Let's restructurerestrukturyzacji these subsidiesdotacje
to demandżądanie better waterwoda efficiencywydajność
217
747460
3765
Zmieńmy te dotacje, aby wymagać
wydajniejszego zużycia wody
12:43
and lessmniej pollutionskażenie.
218
751249
1722
i mniej zanieczyszczeń.
12:44
(ApplauseAplauz)
219
752995
5110
(Brawa)
12:50
FinallyWreszcie:
220
758740
1459
I na koniec,
12:52
we can't expectoczekiwać progresspostęp
221
760223
1472
nie możemy oczekiwać postępu
12:53
if we're unwillingnie chcą to confrontkonfrontować
the conflictskonflikty of interestzainteresowanie
222
761719
2878
bez stawiania czoła konfliktom interesów,
12:56
that suppressstłumić sciencenauka,
223
764621
1857
które tłumią naukę,
12:58
that undermineosłabiać innovationinnowacja
224
766502
1948
szkodzą innowacjom
13:00
and that discouragezniechęcić transparencyprzezroczystość.
225
768474
2458
i zniechęcają do bycia transparentnym.
13:02
It is in the publicpubliczny interestzainteresowanie
226
770956
1800
W interesie publicznym leży,
13:04
to measurezmierzyć and to sharedzielić everything
we can learnuczyć się and discoverodkryć
227
772780
3948
aby mierzyć i dzielić się wszystkim,
czego możemy się nauczyć i odkryć
13:08
about the risksryzyko we facetwarz in waterwoda.
228
776752
2589
o dotykających nas zagrożeniach
związanych z wodą.
13:11
RealityRzeczywistość does not exististnieć
untilaż do it's measuredwymierzony.
229
779881
3570
Rzeczywistość nie istnieje
dopóki jej nie zmierzymy.
13:15
It doesn't just take
technologytechnologia to measurezmierzyć it.
230
783475
3799
Nie tylko za pomocą technologii.
13:19
It takes our collectivekolektyw will.
231
787298
1879
Ale za pomocą naszej wspólnej woli.
13:21
Thank you.
232
789201
1334
Dziękuję.
13:22
(ApplauseAplauz)
233
790559
5044
(Brawa)
Translated by Katarzyna Mazurkiewicz
Reviewed by Dagmara Platuska

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sonaar Luthra -
Sonaar Luthra is the creator of Water Canary, a water-testing device that collects real-time water-quality data from the field.

Why you should listen

Sonaar Luthra was a writer and educator when he enrolled in NYU's famed  Interactive Telecommunications Program (ITP) -- a breeding ground for cross-disciplinary thinking. He tells the TED Blog what happened next:

"I wanted to come up with some way of becoming what I was calling an 'urban planner for the global village.' And ... I fell in love with circuitry and with making tangible objects that had real functionality. Next thing I knew, I found myself in a class called Design for UNICEF, taught by Clay Shirky in association with UNICEF’s Innovations Lab.

"I wanted to see what was possible with water, and I was lucky to have an incredible team and the support of faculty that were willing to take on such a huge challenge. We started off as novices but we all became water experts in the process."

Read the TED Blog's full Q&A with Sonaar Luthra, "Waterwise" >>

More profile about the speaker
Sonaar Luthra | Speaker | TED.com