ABOUT THE SPEAKER
Joi Ito - Relentless mind
Joi Ito is the director of the MIT Media Lab.

Why you should listen

Joichi "Joi" Ito is one of those names threaded through the history of the Internet. From his days kickstarting Internet culture in Japan at Digital Garage, his restless curiosity led him to be an early-stage investor in Twitter, Six Apart, Wikia, Flickr, Last.fm, Kickstarter and other Internet companies, and to serve on countless boards and advisory committees around digital culture and Internet freedom.
 
He leads the legendary MIT Media Lab as it heads toward its third decade, and is working on a book with Jeff Howe about nine principles for navigating whatever the changing culture throws at us next. As he told Wired, "The amount of money and the amount of permission that you need to create an idea has decreased dramatically." So: aim for resilience, not strength; seek risk, not safety. The book is meant to be a compass for a world without maps.

More profile about the speaker
Joi Ito | Speaker | TED.com
TED2014

Joi Ito: Want to innovate? Become a "now-ist"

Joi Ito: Hoćete da budete inovativni? Postanite "sadašnjisti"

Filmed:
2,304,454 views

"Sjećate li se prije interneta?" pita Joi Ito. "Sjećate li se kada su ljudi pokušavali da predvide budućnost?" U ovom privlačnom govoru, predstavnik MIT-ove istraživačke laboratorije preskače predviđanja budućnosti i, umjesto toga, dijeli sa nama novi pristup stvaranju u trenutku: stalno građenje i neprekidno unapređivanje, bez čekanja na dozvolu ili na dokaz da je ono što radimo prava stvar. Ova vrsta inovacije koja počinje od nule je viđena u najfascinantnijim, futurističkijim projektima koji se danas pojavljuju, i ona nastaje, on kaže, onda kada postanemo otvoreni i spremni na ono što se oko naš dešava sada. Ne budimo futuristi, on tvrdi: budimo sadašnjisti.
- Relentless mind
Joi Ito is the director of the MIT Media Lab. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
On March 10, 2011,
0
543
2743
10. Marta 2011,
00:15
I was in Cambridge at the MIT Media Lab
1
3286
3007
Bio sam na Kembridžu
u MIT-ovoj istraživačkoj laboratoriji
00:18
meeting with faculty, students and staff,
2
6293
3229
gdje je bio održan sastanak sa fakultetom,
studentima i osobljem,
00:21
and we were trying to figure out whether
3
9522
1789
i pokušavali smo da odlučimo da li
00:23
I should be the next director.
4
11311
2360
ja treba da budem sljedeći direktor.
00:25
That night, at midnight,
5
13671
2369
Te noći, u ponoć,
00:28
a magnitude 9 earthquake
6
16040
1770
zemljotres jačine 9 Rihtera
00:29
hit off of the Pacific coast of Japan.
7
17810
2866
je pogodio Japan na obali Pacifika.
00:32
My wife and family were in Japan,
8
20676
2285
Moja žena i porodica su bili u Japanu,
00:34
and as the news started to come in,
9
22961
3310
i kako su vijesti počele da pristižu,
00:38
I was panicking.
10
26271
1699
hvatala me je panika.
00:39
I was looking at the news streams
11
27970
1262
Gledao sam prenose vijesti
00:41
and listening to the press conferences
12
29232
2828
i slušao pres-konferencije
00:44
of the government officials
13
32060
2210
vladinih službenih lica
00:46
and the Tokyo Power Company,
14
34270
1590
i Tokio Power kompanije,
00:47
and hearing about this explosion
15
35860
2551
i slušao o toj eksploziji
00:50
at the nuclear reactors
16
38411
1199
u nuklearnim reaktorima
00:51
and this cloud of fallout
17
39610
1681
i tom oblaku radioaktivnih čestica
00:53
that was headed towards our house
18
41291
1899
koji se uputio ka našoj kući
00:55
which was only about 200 kilometers away.
19
43190
2899
koja je bila udaljena
svega oko 200 kilometara.
00:58
And the people on TV weren't telling us
20
46089
2831
A ljudi sa televizije nam nijesu govorili
01:00
anything that we wanted to hear.
21
48920
1940
ništa što smo željeli da čujemo.
01:02
I wanted to know what was going on with the reactor,
22
50860
1960
Htio sam da znam
šta se događalo sa reaktorom,
01:04
what was going on with the radiation,
23
52820
1422
šta se događalo sa radijacijom,
01:06
whether my family was in danger.
24
54242
2328
da li je moja porodica bila u opasnosti.
01:08
So I did what instinctively felt like the right thing,
25
56570
3189
Tako sam uradio ono što je
instinktivno djelovalo kao ispravna stvar,
01:11
which was to go onto the Internet
26
59759
1671
a to je bilo da uđem na internet
01:13
and try to figure out
27
61430
1342
i pokušam da saznam
01:14
if I could take matters into my own hands.
28
62772
2411
da li mogu da uzmem stvari u svoje ruke.
01:17
On the Net, I found there were a lot of other people
29
65183
1841
Na netu je bilo mnogo drugih ljudi
01:19
like me trying to figure out what was going on,
30
67024
2066
koji su, poput mene,
pokušavali da saznaju šta se dešavalo,
01:21
and together we sort of loosely formed a group
31
69090
2216
i zajedno smo poprilično
slobodno formirali grupu
01:23
and we called it Safecast,
32
71306
2471
i nazvali je Safecast,
01:25
and we decided we were going to try
33
73777
1172
i odlučili smo da ćemo da pokušamo
01:26
to measure the radiation
34
74949
1746
da izmjerimo jačinu radijacije
01:28
and get the data out to everybody else,
35
76695
1774
i da proslijedimo podatke svima
01:30
because it was clear that the government
36
78469
1672
jer je bilo jasno da vlada
01:32
wasn't going to be doing this for us.
37
80141
2902
nije htjela da to uradi za nas.
01:35
Three years later,
38
83043
1417
Tri godine kasnije,
01:36
we have 16 million data points,
39
84460
3094
imamo 16 miliona statističkih pojedinosti,
01:39
we have designed our own Geiger counters
40
87554
2745
napravili smo vlastite Gajgerove brojače
01:42
that you can download the designs
41
90299
1653
čiji dizajn možete da skinete
01:43
and plug it into the network.
42
91952
874
i priključite ga na mrežu.
01:44
We have an app that shows you
43
92826
1904
Imamo program koji prikazuje
01:46
most of the radiation in Japan
and other parts of the world.
44
94730
3027
većinu radijacije u Japanu
i drugim djelovima svijeta.
01:49
We are arguably one of the most successful
45
97757
2205
Mi smo vjerovatno jedan od najuspješnijih
01:51
citizen science projects in the world,
46
99962
1855
projekata građanske nauke u svijetu,
01:53
and we have created
47
101817
2352
i stvorili smo
01:56
the largest open dataset of radiation measurements.
48
104169
3501
najveću otvorenu datoteku
o mjerenju radijacije.
01:59
And the interesting thing here
49
107670
2742
I zanimljiva stvar ovdje
02:02
is how did — (Applause) — Thank you.
50
110412
4648
je to kako se - (Aplauz) - Hvala.
02:07
How did a bunch of amateurs
51
115060
2091
Kako se grupa amatera
02:09
who really didn't know what we were doing
52
117151
2169
koja zaista nije znala šta radimo
02:11
somehow come together
53
119320
1689
nekako sastala
02:13
and do what NGOs and the government
54
121009
3184
i uradila ono što
nevladine organizacije i vlada
02:16
were completely incapable of doing?
55
124193
2418
uopšte nijesu bile sposobne da urade?
02:18
And I would suggest that this has something to do
56
126611
2758
Rekao bih da je ovo nekako povezano
sa internetom.
02:21
with the Internet. It's not a fluke.
57
129369
1760
Nije u pitanju slučajnost.
02:23
It wasn't luck, and it wasn't because it was us.
58
131129
2851
To nije bila sreća, i nije se desilo
zato što smo to bili mi.
02:25
It helped that it was an event
59
133980
1418
Pomoglo je što je to bio događaj
02:27
that pulled everybody together,
60
135398
1635
koji nas je privlačio jedne drugima,
02:29
but it was a new way of doing things
61
137033
1758
ali to je bio jedan novi način
rađenja stvari
02:30
that was enabled by the Internet
62
138791
2079
omogućen od strane interneta
02:32
and a lot of the other things that were going on,
63
140870
1592
i mnoštva drugih stvari
koje su se odvijale,
02:34
and I want to talk a little bit about
64
142462
2013
i želio bih da malo pričam o
02:36
what those new principles are.
65
144475
2669
tim novim principima.
02:39
So remember before the Internet? (Laughter)
66
147144
4808
Dakle, sjećate li se prije interneta?
(Smijeh)
02:43
I call this B.I. Okay?
67
151952
1788
Ja ga zovem P.I. U redu?
02:45
So, in B.I., life was simple.
68
153740
3611
Dakle, u P.I., život je bio jednostavan.
02:49
Things were Euclidian, Newtonian,
69
157351
2746
Stvari su bile Euklidove, Njutnove,
02:52
somewhat predictable.
70
160097
1459
prilično predvidljive.
02:53
People actually tried to predict the future,
71
161556
2410
Ljudi su zapravo pokušavali
da predvide budućnost,
02:55
even the economists.
72
163966
1714
čak i ekonomisti.
02:57
And then the Internet happened,
73
165680
3214
I onda se internet desio
03:00
and the world became extremely complex,
74
168894
2071
i svijet je postao izuzetno složen,
03:02
extremely low-cost, extremely fast,
75
170965
2637
izuzetno jeftin, izuzetno brz,
03:05
and those Newtonian laws
76
173602
2118
a oni Njutnovi zakoni
03:07
that we so dearly cherished
77
175720
1799
koje smo tako drago njegovali
03:09
turned out to be just local ordinances,
78
177519
2197
su se pretvorili u obične lokalne statute,
03:11
and what we found was that in this
79
179716
1751
i ono što smo mi otkrili
je da u ovom
03:13
completely unpredictable world
80
181467
2613
potpuno nepredvidljivom svijetu
03:16
that most of the people who were surviving
81
184080
2032
većina ljudi koji su preživljavali
03:18
were working with sort of a different set of principles,
82
186112
3333
su radili sa na neki način
drugačijim skupom principa,
03:21
and I want to talk a little bit about that.
83
189445
2631
i želio bih da malo pričam o tome.
03:24
Before the Internet, if you remember,
84
192076
1364
Prije interneta, ako se sjećate,
03:25
when we tried to create services,
85
193440
1905
kada bismo pokušali da napravimo servise
03:27
what you would do is you'd create
86
195345
1026
radili smo tako što bismo napravili
03:28
the hardware layer and the
network layer and the software
87
196371
2312
podlogu za hardver i podlogu
za mrežu i softver
03:30
and it would cost millions of dollars
88
198683
2028
i koštalo bi nas na milione dolara
03:32
to do anything that was substantial.
89
200711
2307
da uradimo bilo šta od značaja.
03:35
So when it costs millions of dollars
to do something substantial,
90
203018
2439
Prema tome, kada bi koštalo na milione
dolara da uradimo nešto značajno,
03:37
what you would do is you'd get an MBA
91
205457
2072
nabavili bismo magistra
poslovne administracije
03:39
who would write a plan
92
207529
1458
koji bi napravio plan
i obezbijedio novac
03:40
and get the money
93
208987
943
03:41
from V.C.s or big companies,
94
209930
1744
sa rizičnog kapitala
ili od velikih kompanija,
03:43
and then you'd hire the designers and the engineers,
95
211674
2113
a zatim bismo unajmili
dizajnere i inženjere
03:45
and they'd build the thing.
96
213787
1023
03:46
This is the Before Internet, B.I., innovation model.
97
214810
4619
koji bi sagradili stvar.
Ovo je prije interneta,
P.I. inovativni model.
03:51
What happened after the Internet was
98
219429
2307
Nakon interneta
03:53
the cost of innovation went down so much
99
221736
1756
je došlo do tolikog pada cijena inovacija
03:55
because the cost of collaboration,
the cost of distribution,
100
223492
2487
jer su troškovi saradnje,
troškovi distribucije,
03:57
the cost of communication, and Moore's Law
101
225979
2643
troškovi komunikacije i Murov zakon
04:00
made it so that the cost of trying a new thing
102
228622
2676
učinili da je cijena
oprobavanja nove stvari
04:03
became nearly zero,
103
231298
1394
postala približna nuli,
04:04
and so you would have Google, Facebook, Yahoo,
104
232692
2269
i tako bismo imali Google-ove,
Facebook-ove, Yahoo-ove
04:06
students that didn't have permission —
105
234961
1771
studente koji nijesu imali odobrenje -
04:08
permissionless innovation —
106
236732
1373
inovativnost za koju
nije potrebno odobrenje -
04:10
didn't have permission, didn't have PowerPoints,
107
238105
1620
nijesu imali odobrenje,
PowerPoint prezentacije,
04:11
they just built the thing,
108
239725
2103
oni bi samo sagradili stvar,
04:13
then they raised the money,
109
241828
1444
04:15
and then they sort of figured out a business plan
110
243272
2201
zatim bi podizali novac,
a potom bi otprilke
osmislili poslovni plan
04:17
and maybe later on they hired some MBAs.
111
245473
2357
nakon čega bi možda unajmili
magistre poslovne administracije.
04:19
So the Internet caused innovation,
112
247830
2311
Tako je internet
prouzrokovao inovativnost,
04:22
at least in software and services,
113
250141
1124
04:23
to go from an MBA-driven innovation model
114
251265
2859
makar u polju softvera i servisa,
prelaska sa inovativnog modela
vođenim magistrom poslovne administracije
04:26
to a designer-engineer-driven innovation model,
115
254124
3903
na inovativni model vođen
dizajnerima i inženjerima,
04:30
and it pushed innovation to the edges,
116
258027
2098
i pogurao je inovaciju
do krajnjih granica,
04:32
to the dorm rooms, to the startups,
117
260125
1546
04:33
away from the large institutions,
118
261671
1686
do soba u domovima,
do tek začetih kompanija,
04:35
the stodgy old institutions that had the power
119
263357
2355
daleko od velikih ustanova,
dosadnih starih ustanova
koje su imale moć, novac i autoritet.
04:37
and the money and the authority.
120
265712
1687
04:39
And we all know this. We all know
this happened on the Internet.
121
267399
2609
I mi svi to znamo.
Svi znamo da se to desilo na internetu.
04:42
It turns out it's happening in other things, too.
122
270008
2765
On je takođe prisutan i u drugim stvarima.
04:44
Let me give you some examples.
123
272773
3242
Daću vam nekolika primjera.
04:48
So at the Media Lab, we don't just do hardware.
124
276015
2785
U istraživačkoj laboratoriji
mi se ne bavimo samo hardverom.
04:50
We do all kinds of things.
125
278800
1042
Bavimo se svakakvim stvarima.
04:51
We do biology, we do hardware,
126
279842
1885
Bavimo se biologijom, hardverom;
04:53
and Nicholas Negroponte
famously said, "Demo or die,"
127
281727
3621
čuvene su riječi Nikolasa Negropontea:
"Demo verzija ili umri,"
04:57
as opposed to "Publish or perish,"
128
285348
1722
naspram "objavi ili nestani,"
04:59
which was the traditional academic way of thinking.
129
287070
2243
što je bio tradicionalni akademski
način razmišljanja.
05:01
And he often said, the demo only has to work once,
130
289313
3562
On bi često govorio, demo verzija
treba da radi smo jednom,
05:04
because the primary mode of us impacting the world
131
292875
2816
zato što je prvobitni režim
našeg uticaja na svijet
05:07
was through large companies
132
295691
1778
sproveden preko velikih kompanija
05:09
being inspired by us
133
297469
1263
koje smo mi inspirisali
05:10
and creating products like
the Kindle or Lego Mindstorms.
134
298732
3516
i koje su pravile proizvode poput
Kindle ili Lego Mindstorms.
05:14
But today, with the ability
135
302248
1942
Ali danas, sa mogućnošću
05:16
to deploy things into the real world at such low cost,
136
304190
2309
da razvijamo nove stvari i dajemo ih
stvarnom svijetu po tako niskim cijenama,
05:18
I'm changing the motto now,
137
306499
2150
sada mijenjam moto,
05:20
and this is the official public statement.
138
308649
1813
i ovo je zvanični javni iskaz.
05:22
I'm officially saying, "Deploy or die."
139
310462
2497
Zvanično govorim, "Razvijaj ili umri."
05:24
You have to get the stuff into the real world
140
312959
2221
Moramo da dovedemo stvar u stvarni svijet
05:27
for it to really count,
141
315180
1356
kako bi od nje bilo prave koristi,
05:28
and sometimes it will be large companies,
142
316536
1879
i nekad će to biti velike kompanije,
05:30
and Nicholas can talk about satellites.
143
318415
1957
a Nikolas će moći da priča o satelitima.
05:32
(Applause)
144
320372
1286
(Aplauz)
05:33
Thank you.
145
321658
1082
Hvala.
05:34
But we should be getting out there ourselves
146
322740
1774
Ali mi lično moramo da se ispoljavamo,
05:36
and not depending on large
institutions to do it for us.
147
324514
3584
bez oslanjanja na jake ustanove
da rade umjesto nas.
05:40
So last year, we sent a bunch
of students to Shenzhen,
148
328098
2702
Prošle godine, poslali smo
grupu studenata u Šenžen,
05:42
and they sat on the factory floors
149
330800
1580
koji su sjeli na podove fabrike
05:44
with the innovators in Shenzhen, and it was amazing.
150
332380
2305
sa inovatorima u Šenženu,
i bilo je nevjerovatno.
05:46
What was happening there
151
334685
1477
Dešavalo se to
05:48
was you would have these manufacturing devices,
152
336162
2184
da smo imali prerađene uređaje,
05:50
and they weren't making prototypes or PowerPoints.
153
338346
2193
a oni nisu pravili prototipe
ni PowerPoint-e.
05:52
They were fiddling with the manufacturing equipment
154
340539
2465
Oni su prčkali po proizvedenoj opremi
05:55
and innovating right on the
manufacturing equipment.
155
343004
3210
i unosili inovacije direktno
na tu proizvedenu opremu.
05:58
The factory was in the designer,
156
346214
1886
Tajna fabrike je bila u dizajneru
06:00
and the designer was literally in the factory.
157
348100
2274
a dizajner je bio bukvalno u fabrici.
06:02
And so what you would do is,
158
350374
1626
Ono što bi uslijedilo je
06:04
you'd go down to the stalls
159
352000
1241
to da bismo sišli do kioska
06:05
and you would see these cell phones.
160
353241
2556
gdje bismo vidjeli ove mobilne telefone.
06:07
So instead of starting little websites
161
355797
2525
Umjesto pokretanja malih veb-sajtova
06:10
like the kids in Palo Alto do,
162
358322
1548
kao što to rade djeca u Palo Alto-u,
06:11
the kids in Shenzhen make new cell phones.
163
359870
2540
djeca u Šenženu prave
nove mobilne telefone.
06:14
They make new cell phones like kids in Palo Alto
164
362410
2697
Oni prave nove mobilne telefone
kao što djeca u Palo Alto-u
06:17
make websites,
165
365107
1258
prave veb-sajtove,
06:18
and so there's a rainforest
166
366365
2113
i tako nastaju prostranstva
06:20
of innovation going on in the cell phone.
167
368478
1556
inovativnosti kod mobilnih telefona.
06:22
What they do is, they make a cell phone,
168
370034
1600
To rade tako što uzmu mobilni telefon,
06:23
go down to the stall, they sell some,
169
371634
2224
siđu do kioska, prodaju određeni broj,
06:25
they look at the other kids' stuff, go up,
170
373858
2325
pogledaju stvari druge djece, odu gore,
06:28
make a couple thousand more, go down.
171
376183
2591
naprave još par hiljada i vrate se dolje.
06:30
Doesn't this sound like a software thing?
172
378774
1991
Zar to ne zvuči kao stvar softvera?
06:32
It sounds like agile software development,
173
380765
1647
Zvuči kao brz razvoj softvera,
06:34
A/B testing and iteration,
174
382412
2928
A/B testiranje i ponavljanje,
06:37
and what we thought you could only do with software
175
385340
2083
i šta smo mi mislili da se može
raditi samo sa softverom
06:39
kids in Shenzhen are doing this in hardware.
176
387423
2270
djeca u Šenženu rade sa hardverom.
06:41
My next fellow, I hope, is going to be
177
389693
1467
Moj sljedeći saradnik će, nadam se, biti
06:43
one of these innovators from Shenzhen.
178
391160
1485
jedan od ovih inovatora iz Šenžena.
06:44
And so what you see is
179
392645
1665
I to što vidite je
06:46
that is pushing innovation to the edges.
180
394310
1969
guranje inovacije do njenih granica.
06:48
We talk about 3D printers and stuff like that,
181
396279
2105
Pričamo o 3D štampačima
i sličnim stvarima,
06:50
and that's great, but this is Limor.
182
398384
1991
i to je odlično, ali ovo je Limor.
06:52
She is one of our favorite graduates,
183
400375
2259
Ona je jedna od naših
omiljenih apsolvenata,
06:54
and she is standing in front of a Samsung
184
402634
2076
i ona stoji pred Samsung
06:56
Techwin Pick and Place Machine.
185
404710
1833
Techwin Pick and Place mašinom.
06:58
This thing can put 23,000 components per hour
186
406543
3924
Ova stvar može da ubaci
23,000 komponenti na sat
07:02
onto an electronics board.
187
410467
1993
na jednu elektronsku karticu.
07:04
This is a factory in a box.
188
412460
1823
Ovo je fabrika u kutiji.
07:06
So what used to take a factory full of workers
189
414283
2498
Ono za šta je bila potrebna
fabrika puna radnika
07:08
working by hand
190
416781
1019
koji bi radili ručno
07:09
in this little box in New York,
191
417800
1709
u ovoj maloj kutiji u Njujorku,
07:11
she's able to have effectively —
192
419509
1050
ona će biti sposobna da ima efikasno -
07:12
She doesn't actually have to go to Shenzhen
193
420559
1633
Ona zapravo ne treba da ide u Šenžen
da proizvodi.
07:14
to do this manufacturing.
194
422192
1244
07:15
She can buy this box and she can manufacture it.
195
423436
2261
Ona može da kupi tu kutiju
i može da je proizvede.
07:17
So manufacturing, the cost of innovation,
196
425697
2243
Dakle, proizvodnja, cijena inovacije,
07:19
the cost of prototyping, distribution,
manufacturing, hardware,
197
427940
2690
cijena pravljenja prototipa, distribucije,
proizvodnje, hardvera,
07:22
is getting so low
198
430630
1463
postaje tako niska
07:24
that innovation is being pushed to the edges
199
432093
2317
da je inovacija pogurana do svojih granica
07:26
and students and startups are being able to build it.
200
434410
2428
i studenti i tek začete kompanije
su u stanju da ih naprave.
07:28
This is a recent thing, but this will happen
201
436838
1878
Ovo je novina, ali ovo će se dešavati
07:30
and this will change
202
438716
1483
i ovo će se promijeniti
07:32
just like it did with software.
203
440199
2425
kao što se desilo sa softverom.
07:34
Sorona is a DuPont process
204
442624
3246
Sorona je proces DuPont-a
07:37
that uses a genetically engineered microbe
205
445870
3020
koji koristi genetički
konstruisane mikrobe
07:40
to turn corn sugar into polyester.
206
448890
3950
da pretvori kukuruzni
zaslađivač u poliester.
07:44
It's 30 percent more efficient
than the fossil fuel method,
207
452840
2478
Ovaj metod je 30% efikasniji
od metoda fosilnog goriva,
07:47
and it's much better for the environment.
208
455318
3659
i mnogo je zdraviji za okolinu.
07:50
Genetic engineering and bioengineering
209
458977
1405
Genetički inženjering i bioinženjering
07:52
are creating a whole bunch
210
460382
1531
prave pregršt
07:53
of great new opportunities
211
461913
1758
sjajnih mogućnosti
07:55
for chemistry, for computation, for memory.
212
463671
2829
za hemiju, za računanje, za memoriju.
07:58
We will probably be doing a lot,
obviously doing health things,
213
466500
2050
Mi ćemo vjerovatno raditi dosta,
očigledno stvari koje se tiču zdravlja,
08:00
but we will probably be growing chairs
214
468550
2204
ali ćemo vjerovatno gajiti stolice
08:02
and buildings soon.
215
470754
1040
i zgrade ubrzo.
08:03
The problem is, Sorona costs
about 400 million dollars
216
471794
3910
Problem je u tome što Sorona
košta oko 400 miliona dolara
08:07
and took seven years to build.
217
475704
1381
i bilo je potrebno sedam godina
da se sagradi.
08:09
It kind of reminds you of the old mainframe days.
218
477085
3079
To donekle podsjeća
na doba starih računara.
08:12
The thing is, the cost of innovation
219
480164
2492
Stvar je u tome da je cijena inovacije
08:14
in bioengineering is also going down.
220
482656
1586
u bioinženjeringu takođe u padu.
08:16
This is desktop gene sequencer.
221
484242
1969
Ovo je radna površina za vezanje gena.
08:18
It used to cost millions and millions
of dollars to sequence genes.
222
486211
3554
Nekada je koštalo na milione
i milione dolara za vezivanje gena.
08:21
Now you can do it on a desktop like this,
223
489765
1744
Sada to možemo ovako
da radimo na radnoj površini,
08:23
and kids can do this in dorm rooms.
224
491509
2093
i djeca mogu ovo da rade u sobama domova.
08:25
This is Gen9 gene assembler,
225
493602
2688
Ovo je Gen9 asembler gena,
08:28
and so right now when you try to print a gene,
226
496290
2079
i sada, kada želite da odštampate gen,
08:30
what you do is somebody in a factory
227
498369
1268
neko iz fabrike
08:31
with pipettes puts the thing together by hand,
228
499637
1940
sa pipetama ručno sklopi stvar,
08:33
you have one error per 100 base pairs,
229
501577
2351
dešava se jedna greška
na 100 baznih parova,
08:35
and it takes a long time and costs a lot of money.
230
503928
2576
i to oduzima mnogo vremena
i košta mnogo novca.
08:38
This new device
231
506504
1386
Ovaj novi uređaj
08:39
assembles genes on a chip,
232
507890
1674
skuplja gene na čip
08:41
and instead of one error per 100 base pairs,
233
509564
2149
i umjesto jedne greške
na 100 baznih parova,
08:43
it's one error per 10,000 base pairs.
234
511713
2126
to je sada jedna greška
na 10,000 baznih parova.
08:45
In this lab, we will have the world's capacity
235
513839
2745
U ovoj laboratoriji,
imaćemo svjetski kapacitet
08:48
of gene printing within a year,
236
516584
2103
gena odštampanih u roku od godinu dana,
08:50
200 million base pairs a year.
237
518687
2612
200 miliona prostih parova godišnje.
08:53
This is kind of like when we went
238
521299
2563
Ovo je poput nekadašnjeg prelaska
08:55
from transistor radios wrapped by hand
239
523862
2261
sa ručno upakovanih radio tranzistora
08:58
to the Pentium.
240
526123
1271
na Pentium.
08:59
This is going to become the
Pentium of bioengineering,
241
527394
2396
Ovo će da postane Pentium bioinženjeringa,
09:01
pushing bioengineering into the hands
242
529790
2036
gurajući bioinženjering u ruke
09:03
of dorm rooms and startup companies.
243
531826
2601
ljudi u sobama domova
i tek začetim kompanijama.
09:06
So it's happening in software and in hardware
244
534427
2773
To se dešava u softveru i hardveru
09:09
and bioengineering,
245
537200
963
i bioinženjeringu,
09:10
and so this is a fundamental new
way of thinking about innovation.
246
538163
3281
tako da je ovo jedan fundamentalan
novi način razmišljanja o inovaciji.
09:13
It's a bottom-up innovation, it's democratic,
247
541444
2677
Ovo je jedna inovacija
koja počinje od nule, demokratska je,
09:16
it's chaotic, it's hard to control.
248
544121
2204
haotična, teška za kontrolisanje.
09:18
It's not bad, but it's very different,
249
546325
2307
Nije loša, ali je poprilično drugačija,
09:20
and I think that the traditional rules that we have
250
548632
1967
i smatram da tradicionalna
pravila koja imamo
09:22
for institutions don't work anymore,
251
550599
2072
za institucije više ne važe,
09:24
and most of us here
252
552671
1679
i većina nas ovdje
09:26
operate with a different set of principles.
253
554350
3083
funkcioniše na osnovu
drugačijeg skupa principa.
09:29
One of my favorite principles is the power of pull,
254
557433
2836
Jedan od mojih omiljenih principa
je sila povlačenja,
09:32
which is the idea of pulling resources
255
560269
2291
koji predstavlja ideju povlačenja resursa
09:34
from the network as you need them
256
562560
1766
sa mreže kada su nam potrebni
09:36
rather than stocking them in the center
257
564326
1845
umjesto što ih gomilamo u centar
09:38
and controlling everything.
258
566171
1585
i kontrolišemo sve.
09:39
So in the case of the Safecast story,
259
567756
2764
Što se tiče priče Safecast-a,
09:42
I didn't know anything when
the earthquake happened,
260
570520
1842
nisam znao ništa
kada je nastao zemljotres,
09:44
but I was able to find Sean
261
572362
1628
ali sam uspio da nađem Šona
09:45
who was the hackerspace community organizer,
262
573990
2196
koji je bio organizator
hackerspace zajednice,
09:48
and Peter, the analog hardware hacker
263
576186
1786
i Pitera, analognog hakera hardvera
09:49
who made our first Geiger counter,
264
577972
1716
koji je napravio naš prvi Gajgerov brojač,
09:51
and Dan, who built the Three Mile Island
265
579688
1998
i Dena, koji je napravio
09:53
monitoring system after the
Three Mile Island meltdown.
266
581686
3334
upravljački sistem Three Mile ostrva
nakon pregorijevanja
njegovih nuklearnih reaktora.
09:57
And these people I wouldn't have been able to find
267
585020
2386
Ne bih bio u mogućnosti da nađem ove ljude
09:59
beforehand and probably were better
268
587406
2434
ranije i možda je bilo i bolje
10:01
that I found them just in time from the network.
269
589840
3127
što sam ih našao
u pravom trenutku na mreži.
10:04
I'm a three-time college dropout,
270
592967
1867
Ja sam student
koji je tri puta napuštao koledž,
10:06
so learning over education
271
594834
1673
tako da je učenje tokom školovanja
10:08
is very near and dear to my heart,
272
596507
1425
meni veoma drago i blisko srcu,
10:09
but to me, education is what people do to you
273
597932
2524
ali po meni je školovanje
ono što tebi rade ljudi,
10:12
and learning is what you do to yourself.
274
600456
2999
a učenje ono što sam sebi radiš.
10:15
(Applause)
275
603455
3776
(Aplauz)
10:19
And it feels like, and I'm biased,
276
607231
1759
Djeluje kao, biću pristrasan,
10:20
it feels like they're trying to make you memorize
277
608990
2797
djeluje kao da pokušavaju
da te natjeraju da zapamtiš
10:23
the whole encyclopedia before
they let you go out and play,
278
611787
3114
cijelu enciklopediju prije nego
što te pušte van da se igraš,
10:26
and to me, I've got Wikipedia on my cell phone,
279
614901
4097
i, po mom mišljenju,
imam Vikipediju na mobilnom telefonu,
10:30
and it feels like they assume
280
618998
1703
djeluje kao da pretpostavljaju
10:32
you're going to be on top of some mountain
281
620701
1787
da ćeš biti na vrhu neke planine,
10:34
all by yourself with a number 2 pencil
282
622488
2461
sam sa sobom, koristeći prvu stvar
koja ti padne na pamet
10:36
trying to figure out what to do
283
624949
1383
ne bi li shvatio šta da radiš
10:38
when in fact you're always going to be connected,
284
626332
2116
kad ćeš zapravo uvijek biti povezan,
10:40
you're always going to have friends,
285
628448
1645
uvijek ćeš imati prijatelje,
10:42
and you can pull Wikipedia
up whenever you need it,
286
630093
1959
i možeš da pribjegneš Vikipediji
kad god ti zatreba,
10:44
and what you need to learn is how to learn.
287
632052
3448
a ono što treba da naučiš
jeste kako da učiš.
10:47
In the case of Safecast, a bunch of amateurs
288
635500
2644
Što se tiče Safecast-a, grupa amatera
10:50
when we started three years ago,
289
638144
1598
koju smo osnovali prije tri godine,
10:51
I would argue that we probably as a group
290
639742
2508
usudio bih se reći da mi, kao grupa,
10:54
know more than any other organization
291
642250
2416
znamo više od bilo koje druge organizacije
10:56
about how to collect data and publish data
292
644666
3209
o tome kako da sakupljamo podatke
i objavljujemo ih
10:59
and do citizen science.
293
647875
2772
i kako da se bavimo građanskom naukom.
11:02
Compass over maps.
294
650647
1120
Usmjeravanje ispred planiranja.
11:03
So this one, the idea is that the cost of writing a plan
295
651767
3725
Ovo predstavlja ideju
da je cijena pravljenja plana
11:07
or mapping something is getting so expensive
296
655492
3103
ili pravljenja mape za nešto toliko skupa
11:10
and it's not very accurate or useful.
297
658595
3173
a nije toliko precizna niti korisna.
11:13
So in the Safecast story, we
knew we needed to collect data,
298
661768
3112
Što se tiče Safecast-a, znali smo
da smo morali da sakupljamo podatke,
11:16
we knew we wanted to publish the data,
299
664880
2423
znali smo da želimo
da objavimo te podatke,
11:19
and instead of trying to come up with the exact plan,
300
667303
2889
i umjesto da pokušamo
da smislimo tačan plan,
11:22
we first said, oh, let's get Geiger counters.
301
670192
2408
prvenstveno smo rekli:
o, hajde da napravimo Gajgerove brojače.
11:24
Oh, they've run out.
302
672600
1766
O, ponesalo ih je.
11:26
Let's build them. There aren't enough sensors.
303
674366
2003
Hajde da ih napravimo.
Nema dovoljno senzora.
11:28
Okay, then we can make a mobile Geiger counter.
304
676369
2227
U redu. Onda možemo da napravimo
pokretni Gajgerov brojač.
11:30
We can drive around. We can get volunteers.
305
678596
2047
Možemo da se vozimo unaokolo.
Možemo da prikupljamo volontere.
11:32
We don't have enough money. Let's Kickstarter it.
306
680643
1879
Nemamo dovoljno novca. Hajde da
pokrenemo veb-sajt za podizanje novca.
11:34
We could not have planned this whole thing,
307
682522
1991
11:36
but by having a very strong compass,
308
684513
1744
Ne bismo mogli da isplaniramo cijelu stvar
11:38
we eventually got to where we were going,
309
686257
1435
11:39
and to me it's very similar to
agile software development,
310
687692
2418
da nijesmo imali veoma snažno usmjerenje.
Najzad smo došli gdje smo se bili uputili,
11:42
but this idea of compasses is very important.
311
690110
3358
i, po mom mišljenju, ovo je veoma
slično brzom razvoju softvera,
11:45
So I think the good news is
312
693468
1941
ali ova ideja
o usmjeravanju je jako bitna.
11:47
that even though the world is extremely complex,
313
695409
3501
Mislim da su dobre vijesti da,
iako je svijet izuzetno složen,
11:50
what you need to do is very simple.
314
698920
2382
ono što treba da radiš je jako prosto.
11:53
I think it's about stopping this notion
315
701302
2698
Ja smatram da je u pitanju
zaustavljanje tog vjerovanja
11:56
that you need to plan everything,
316
704000
1572
da moras sve da osmisliš,
11:57
you need to stock everything,
317
705572
1092
moraš sve da posložiš,
11:58
and you need to be so prepared,
318
706664
1470
i moraš da budeš veoma spreman
12:00
and focus on being connected,
319
708134
2994
i da se koncentrišeš
na to da budeš povezan,
12:03
always learning,
320
711128
1851
uvijek da učiš,
12:04
fully aware,
321
712979
1861
potpuno svjestan,
12:06
and super present.
322
714840
1780
i uvijek prisutan.
12:08
So I don't like the word "futurist."
323
716620
2946
Ne volim riječ "futurista."
12:11
I think we should be now-ists,
324
719566
5615
Mislim da bi mi trebalo
da budemo sadašnjisti,
12:17
like we are right now.
325
725181
2046
kao što smo upravo sada.
12:19
Thank you.
326
727227
1843
Hvala.
12:21
(Applause)
327
729070
3979
(Aplauz)
Translated by Miljan MIljanic
Reviewed by Ivana Korom

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Joi Ito - Relentless mind
Joi Ito is the director of the MIT Media Lab.

Why you should listen

Joichi "Joi" Ito is one of those names threaded through the history of the Internet. From his days kickstarting Internet culture in Japan at Digital Garage, his restless curiosity led him to be an early-stage investor in Twitter, Six Apart, Wikia, Flickr, Last.fm, Kickstarter and other Internet companies, and to serve on countless boards and advisory committees around digital culture and Internet freedom.
 
He leads the legendary MIT Media Lab as it heads toward its third decade, and is working on a book with Jeff Howe about nine principles for navigating whatever the changing culture throws at us next. As he told Wired, "The amount of money and the amount of permission that you need to create an idea has decreased dramatically." So: aim for resilience, not strength; seek risk, not safety. The book is meant to be a compass for a world without maps.

More profile about the speaker
Joi Ito | Speaker | TED.com