ABOUT THE SPEAKER
Tom Hulme - Designer, venturer
Tom Hulme's enthusiasm spans physics, design, entrepreneurship and investment.

Why you should listen
Tom Hulme is currently a general partner at GV where he invests in high growth technology companies; he also occasionally works with GV's extensive design team to keep his design muscles working. 

Hulme is also an advisor to IDEO, where he was previously a design director. There, he founded OpenIDEO, an open innovation platform where more than 150,000 users from more than 170 countries solve challenges for social good. He also launched OIEngine, a SaaS platform with clients including Harvard Business School and the Knight Foundation.

Previously, Hulme also started and exited two technology companies and subsequently angel-invested in more than 20 companies, including as the founding investor in Mile IQ (sold to Microsoft).

Hulme has been recognized as a Young Global Leader by the World Economic Forum, and has been featured in WIRED UK's Top 100 Digital Power Brokers every year. He has also been included in the Evening Standard list of London's 1000 Most Influential People.

Hulme earned a first class bachelor's degree in physics from the University of Bristol, and an MBA from Harvard Business School, where he received the Baker Scholar Award of high distinction. He also received an honorary doctorate in design from University of the Arts London.
More profile about the speaker
Tom Hulme | Speaker | TED.com
TED2016

Tom Hulme: What can we learn from shortcuts?

Tom Hulme: Vad kan vi lära oss av genvägar?

Filmed:
1,617,230 views

Hur bygger man en produkt som folk vill ha? Tillåt kunder att ta del av processen. "Empati för vad kunderna vill ha är förmodligen den största indikatorn för företagets framgång," säger designern Tom Hulme. I denna korta föreläsning ger Hulme tre insiktsfulla exempel i korsningen mellan design och användarupplevelse, där folk har utvecklat sina egna spontanstigar av nödvändighet. När du vet hur du hittar dem, kommer du se dem överallt.
- Designer, venturer
Tom Hulme's enthusiasm spans physics, design, entrepreneurship and investment. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When we're designingdesign newny productsProdukter,
0
771
2247
När vi designar nya produkter,
00:15
servicestjänster or businessesföretag,
1
3042
1990
tjänster eller företag,
00:17
the only time you'lldu kommer know
if they're any good,
2
5056
2518
så är det enda sättet att se om de är bra,
00:19
if the designsmönster are good,
3
7598
1698
om designen är bra,
00:21
is to see how they're used
in the realverklig worldvärld, in contextsammanhang.
4
9320
4735
att se hur de används
i den riktiga världen, i ett sammanhang.
00:26
I'm remindedpåminde of that everyvarje time
I walk pastdåtid HighburyHighbury FieldsFält
5
14761
3934
Jag påminns om detta varje gång
jag går förbi Highbury Fields
00:30
in northnorr LondonLondon.
6
18719
1440
i norra London.
00:32
It's absolutelyabsolut beautifulvacker.
7
20183
1318
Det är otroligt vackert.
00:33
There's a bigstor openöppen greengrön spacerymden.
8
21525
1697
Stort öppet grönt område.
00:35
There's GeorgianGeorgiska buildingsbyggnader
around the sidesida.
9
23246
2568
Runtomkring finns det
georgianska byggnader.
00:37
But then there's this mudlera trapfällan
that cutsnedskärningar acrosstvärs över the middlemitten.
10
25838
2898
Men så finns det en jordstig
som skär rakt igenom.
00:41
People clearlyklart don't want to walk
all the way around the edgekant.
11
29720
3124
Folk vill uppenbarligen inte vandra
hela vägen runt kanten.
00:45
InsteadIstället, they want to take the shortcutgenväg,
12
33196
2136
De vill hellre ta genvägen,
00:47
and that shortcutgenväg is self-reinforcingsjälv förstärka.
13
35356
2456
och den genvägen är självförstärkande.
00:50
Now, this shortcutgenväg
is calledkallad a desireönskan pathväg,
14
38866
3296
Denna genväg kallas spontanstig,
00:54
and it's oftenofta the pathväg
of leastminst resistancemotstånd.
15
42186
2500
och är ofta vägen med minst motstånd.
00:56
I find them fascinatingfascinerande,
16
44710
1333
De är fascinerande,
00:58
because they're oftenofta the pointpunkt
where designdesign and useranvändare experienceerfarenhet divergeavvika.
17
46067
5465
för de är ofta punkten där design
och användarupplevelse går isär.
01:04
Now at this pointpunkt, I should apologizebe om ursäkt,
18
52164
1853
Jag borde be om ursäkt nu,
01:06
because you guys are going to startStart
seeingseende these everywhereöverallt.
19
54041
2872
för ni kommer att börja se
dessa överallt.
01:08
But todayi dag, I'm going to pickplocka
threetre I find interestingintressant
20
56937
2662
Men idag kommer jag visa
tre intressanta exempel
01:11
and sharedela med sig what actuallyfaktiskt it remindspåminner me
21
59623
2111
och dela med mig av
vad jag påminns om
01:13
about launchingsjösättning newny productsProdukter and servicestjänster.
22
61758
2808
vid lansering av produkter och tjänster.
01:17
The first is in the capitalhuvudstaden citystad
of BrazilBrasilien -- BrasiliaBrasilia.
23
65137
3663
Den första är
i Brasiliens huvudstad, Brasilia.
01:21
And it remindspåminner me that sometimesibland,
24
69203
2138
Den påminner mig om
att ibland
01:23
you have to just focusfokus
on designingdesign for a realverklig need
25
71365
3128
behöver man fokusera på
att designa för ett verkligt behov
01:26
at lowlåg frictionfriktion.
26
74517
1269
med lågt motstånd.
01:28
Now, BrasiliaBrasilia is fascinatingfascinerande.
27
76251
1513
Brasilia är fascinerande.
01:29
It was designeddesignat by NiemeyerNiemeyer in the '50s.
28
77788
3142
Den designades av Niemeyer på 50-talet
01:32
It was the goldengyllene ageålder of flyingflygande,
29
80954
2208
Det var flygets gyllene ålder,
01:35
so he laidlagd it out like a planeplan,
as you can see there.
30
83186
3264
så han la ut den som ett flygplan,
som ni kan se här.
01:38
SlightlyNågot worryinglyoroväckande,
31
86474
1165
Lite oroväckande,
01:39
he put mostmest of the importantViktig
governmentregering buildingsbyggnader in the cockpitcockpit.
32
87663
3748
är att han lade alla viktiga
regeringsbyggnader i cockpiten.
01:43
But if you zoomzoom in,
in the very centerCentrum of BrasiliaBrasilia,
33
91435
2447
Men om man zoomar in,
till mitten av staden,
01:45
just where the pointpunkt is there,
34
93906
2162
precid vid den punkten
01:48
you see it's litteredfylld with desireönskan pathsbanor.
35
96092
2400
ser man att det är fullt av genvägsgångar.
01:50
They're absolutelyabsolut everywhereöverallt.
36
98973
2073
De är överallt.
01:53
Now, they thought that they
had future-proofedframtidssäkrad this designdesign.
37
101070
2870
De trodde att de hade
en säker design för framtiden.
01:55
They thought in the futureframtida
we wouldn'tskulle inte need to walk anywherevar som helst --
38
103964
3015
De trodde att man inte
skulle behöva promenera i framtiden,
01:59
we'dvI hADE be ablestånd to drivekör --
39
107003
1548
utan att vi skulle köra bil,
02:00
so there was little need
for walkwaysgångbanor or pavementstrottoarer.
40
108575
2957
så det fanns inget behov
av gångbroar eller trottoarer.
02:04
But as you can see, there's a realverklig need.
41
112358
2333
Men som ni kan se
så finns behovet där.
Detta är väldigt
farliga spontanstigar.
02:07
These are very dangerousfarlig desireönskan pathsbanor.
42
115564
1822
02:09
If we just pickplocka one, in the middlemitten,
43
117410
2037
Om vi väljer en, i mitten,
02:11
you can see it crosseskorsar
15 laneslanes of traffictrafik.
44
119471
3407
ser man att den korsar
15 körbanor.
02:14
It won'tvana surpriseöverraskning you guys
45
122902
1756
Därför är det inte konstigt
02:16
that BrasiliaBrasilia has fivefem timesgånger
the pedestrianfotgängare accidentolycka rateBetygsätta
46
124682
3540
att Brasilia har fem gånger fler
olyckor med fotgängare
02:20
of your averagegenomsnitt US citystad.
47
128246
1878
än en normal stad i USA.
02:22
People are resourcefulpåhittig.
48
130968
1487
Människor är påhittiga.
02:24
They'llDe kommer always find the low-frictionlåg friktion routerutt
49
132479
3034
De hittar alltid den lättaste vägen
02:27
to savespara moneypengar, savespara time.
50
135537
2395
för att spara pengar och tid.
02:30
Not all these desireönskan pathsbanor are dangerousfarlig,
51
138493
1983
Alla dessa gångar är inte farliga,
02:32
I was remindedpåminde flyingflygande here
when I was in HeathrowHeathrow.
52
140500
3393
det påmindes jag om när jag flög hit,
när jag var på Heathrow.
02:35
ManyMånga of us get frustratedfrustrerad
when we're confrontedkonfronteras
53
143917
2520
Många blev frustrerade
när vi skulle gå genom taxfree.
02:38
with the obligatoryobligatorisk walk
throughgenom duty-freetaxfree.
54
146461
2669
Det förbluffade mig
02:43
It was amazingfantastiskt to me
55
151024
1151
02:44
how manymånga people refusedvägrade to take
the long, meanderingslingrande pathväg to the left,
56
152199
4135
hur många som vägrade ta
den långa vägen till vänster
02:48
and just cutskära throughgenom to the right,
57
156358
2077
och istället gena till höger,
02:50
cutskära throughgenom the desireönskan pathväg.
58
158459
1721
det vill säga "spontanstigen".
02:52
The questionfråga that's interestingintressant is:
59
160813
1708
Den intressanta frågan är:
02:54
What do designersdesigners think
when they see our behaviorbeteende here?
60
162545
3190
Vad tänker designer på
när de ser vårt beteende?
02:58
Do they think we're stupiddum?
61
166198
1791
Tycker de vi är dumma?
03:00
Do they think we're lazylata?
62
168013
1796
Lata?
03:02
Or do they acceptacceptera
that this is the only truthsanning?
63
170405
2552
Eller accepterar de
att detta är den enda sanningen?
03:04
This is theirderas productprodukt.
64
172981
1758
Det är deras produkt.
03:07
We're effectivelyeffektivt
co-designingtillsammans utformar theirderas productprodukt.
65
175134
2533
Vi hjälper till med designen
när vi gör såhär.
03:10
So our jobjobb is to designdesign
for realverklig needsbehov at lowlåg frictionfriktion,
66
178540
4926
Vårt jobb är att planlägga
för riktiga behov, den lätta vägen,
03:15
because if you don't,
the customerkund will, anywayi alla fall.
67
183490
2896
även om man inte gör det
så gör kunden det ändå.
03:19
The secondandra desireönskan pathväg I wanted to sharedela med sig
68
187238
2220
Den andra spontanstigen jag vill visa
03:21
is at the UniversityUniversitet of CaliforniaCalifornia.
69
189482
2252
är vid University of California.
03:23
And it remindspåminner me
70
191758
1152
Den påminner mig
03:24
that sometimesibland the bestbäst way
to come up with a great designdesign
71
192934
3158
om att det bästa sättet
att komma fram till en bra design
03:28
is just to launchlansera it.
72
196116
1684
är att bara lansera den.
03:30
Now, universityuniversitet campusescampus are fantasticfantastisk
for spottingspotting desireönskan pathsbanor.
73
198864
3874
Universitetsområden är fantastiska
för att hitta dessa gångar.
03:34
I think it's because studentsstudenter
are always latesent and they're prettySöt smartsmart.
74
202762
3338
Jag tror det är för att studenter ofta
är försenade, och ganska smarta.
03:38
So they're dashingKÄCK to lecturesföredrag.
75
206124
1482
De springer till föreläsningarna.
03:39
They'llDe kommer always find the shortcutgenväg.
76
207630
2093
De hittar alltid genvägarna.
03:42
And the designersdesigners here knewvisste that.
77
210436
2070
Planläggarna här visste det.
03:44
So they builtbyggd the buildingsbyggnader
78
212530
1973
De byggde byggnaderna
03:46
and then they waitedväntade a few monthsmånader
for the pathsbanor to formform.
79
214527
2914
och sen väntade de några månader
för att gångar skulle uppstå.
03:49
They then pavedbanade them.
80
217830
1524
Sedan asfalterade de dem.
03:51
(LaughterSkratt)
81
219378
1039
(Skratt)
03:52
IncrediblyOtroligt smartsmart approachnärma sig.
82
220441
1905
Väldigt smart tillvägagångssätt.
03:54
In factfaktum, oftenofta, just launchingsjösättning
the strawsugrör man of a serviceservice
83
222719
3123
Faktum är att ofta när man
bara lanserar basnivån av en tjänst
03:57
can teachlära you what people really want.
84
225866
2141
kan det lära en vad människor
egentligen vill ha.
04:00
For exampleexempel, AyrAyr MuirMuir in BostonBoston
knewvisste he wanted to openöppen a restaurantrestaurang.
85
228667
4194
Exempelvis, Ayr Muir i Boston
visste att han ville öppna restaurang.
04:04
But where should it be?
86
232885
1408
Men var skulle han öppna?
04:06
What should the menumeny be?
87
234675
1561
Vad skulle menyn bestå av?
04:08
He launchedlanserade a serviceservice,
88
236661
1489
Han lanserade en tjänst,
04:10
in this casefall a foodmat trucklastbil,
89
238174
1686
en matbil,
04:11
and he changedändrats the locationplats eachvarje day.
90
239884
2375
sen ändrade han plats varje dag.
04:14
He'dHan skulle writeskriva a differentannorlunda menumeny
on the sidesida in a whiteboardwhiteboard markermarkör
91
242283
3544
Han skrev olika menyer
på sidan av bilen
04:17
to figurefigur out what people wanted.
92
245851
1912
för att lista ut vad folk ville ha.
04:20
He now has a chainkedja of restaurantsrestauranger.
93
248218
2419
Han äger nu en kedja
med restauranger.
04:22
So it can be incrediblyoerhört efficienteffektiv
94
250661
2031
Det kan alltså vara otroligt effektivt
04:24
to launchlansera something
to spotfläck the desireönskan pathsbanor.
95
252716
2765
att lansera något
för att hitta de bästa vägarna.
04:28
The thirdtredje and finalslutlig desireönskan pathväg
I wanted to sharedela med sig with you
96
256232
3082
Den tredje och sista spontanstigen
jag vill dela med mig av
04:31
is the UNIHUNIH.
97
259338
1623
finns på UNIH.
04:33
It remindspåminner me that the world'sVärldens in fluxFlux,
98
261594
2289
Det påminner mig om
att världen är föränderlig,
04:35
and we have to respondsvara to those changesförändringar.
99
263907
2300
och vi måste agera
enligt de förändringarna.
04:38
So as you'lldu kommer guessgissa, this is a hospitalsjukhus.
100
266770
2067
Som ni ser är detta ett sjukhus.
04:41
I've markedmarkant for you on the left
the OncologyOnkologi DepartmentInstitutionen.
101
269337
3041
Till vänster finns onkologen.
04:44
The patientspatienter would usuallyvanligtvis staystanna kvar
in the hotelshotell down on the bottombotten right.
102
272735
4348
Patienterna där brukar bo
i hotellen nere till höger där.
Det var en patientorienterad organisation
04:50
This was a patient-centeredpatientcentrerat organizationorganisation,
103
278030
2213
04:52
so they laidlagd on carsbilar for theirderas patientspatienter.
104
280267
2628
så de skaffade bilar till sina patienter.
04:55
But what they realizedinsåg when they startedsatte igång
offeringerbjudande chemotherapykemoterapi
105
283871
3392
Men de märkte att när de
började med cellgiftsbehandling
04:59
is the patientspatienter rarelysällan
wanted to get in carsbilar.
106
287287
2777
ville patienterna sällan
sätta sig i bilarna.
05:02
They were too nauseousillamående,
so they'dde hade walk back to theirderas hotelshotell.
107
290088
3902
De var för illamående,
så de gick till sina hotell istället.
05:06
This desireönskan pathväg that you see
diagonallydiagonalt, formedbildad.
108
294014
2939
Så skapades denna gång diagonalt.
05:09
The patientspatienter even calledkallad it
"The ChemoChemo TrailTrail."
109
297616
2517
Patienterna kallade den
till och med "Cellgiftsgången".
05:12
Now, when the hospitalsjukhus
saw this originallyursprungligen,
110
300930
2069
När sjukhuset märkte detta
försökte de lägga nytt gräs ovanpå,
05:15
they triedförsökte to laylägga turftorva
back over it, ignoreignorera it.
111
303023
2894
ignorera det.
05:18
But after a while, they realizedinsåg
it was an importantViktig need
112
306744
3116
Men efter ett tag märkte de
att det var ett viktigt behov
05:21
they were meetingmöte for theirderas patientspatienter,
113
309884
1777
som patienterna hade,
05:23
so they pavedbanade it.
114
311685
1308
så de asfalterade den.
05:25
And I think our jobjobb is oftenofta
to pavebana these emergingframväxande desireönskan pathsbanor.
115
313017
3849
Jag tror vårt jobb ofta är
att asfaltera dessa gångar.
05:28
If we look back at the one
in NorthNorr LondonLondon again,
116
316890
3126
Om vi tittar tillbaka på norra London igen
05:32
that desireönskan pathväg hasn'thar inte always been there.
117
320040
2370
så har den spontanstigen
inte alltid funnits där.
05:34
The reasonanledning it sprungfjädrande up
118
322856
1516
Anledningen till den
05:36
is people were travelingreser to the mightymäktiga
ArsenalArsenal FootballFotboll ClubClub stadiumstadion
119
324396
4098
är för att folk ska till Arsenals stadium
05:40
on gamespel daysdagar,
120
328518
1151
på matchdagar
05:41
from the UndergroundUnderground stationstation
you see on the bottombotten right.
121
329693
2777
från tunnelbanan
man ser där nere till höger.
05:44
So you see the desireönskan pathväg.
122
332805
1299
Därav spontanstigen.
05:46
If we just windvind the clockklocka
back a few yearsår,
123
334128
2814
Om man ser bakåt några år i tiden,
05:48
when the stadiumstadion was beingvarelse constructedkonstruerad,
124
336966
2197
när stadion byggdes,
05:51
there is no desireönskan pathväg.
125
339187
1559
då fanns ingen spontanstig.
05:53
So our jobjobb is to watch
for these desireönskan pathsbanor emergingframväxande,
126
341797
4146
Vårt jobb blir att leta upp
dessa spontanstigar,
05:58
and, where appropriatelämplig, pavebana them,
127
346567
1764
och, om möjligt, asfaltera dem,
06:00
as someonenågon did here.
128
348975
1555
som någon gjorde här.
06:03
SomeoneNågon installedinstallerat a barrierbarriär,
129
351191
1648
Någon satte upp en barriär,
06:06
people startedsatte igång walkinggående acrosstvärs över
and roundrunda the bottombotten as you see,
130
354076
3220
folk började gå runt sidan
som ni kan se här,
06:09
and they pavedbanade it.
131
357320
1198
de asfalterade den.
06:10
(LaughterSkratt)
132
358542
1580
(Skratt)
Men jag tycker också att detta
är en underbar påminnelse,
06:12
But I think this is a wonderfulunderbar
reminderpåminnelse as well,
133
360146
2388
att världen faktiskt är i förändring
06:14
that, actuallyfaktiskt, the worldvärld is in fluxFlux.
134
362558
1852
Den är i konstant förändring.
06:16
It's constantlyständigt changingskiftande,
135
364434
1222
06:17
because if you look
at the toptopp of this imagebild,
136
365680
2232
Tittar ni här uppe på bilden,
06:19
there's anotherannan desireönskan pathväg formingformning.
137
367936
1992
formas en ny spontanstig.
06:23
So these threetre desireönskan pathsbanor remindpåminna me
138
371413
2530
Dessa tre spontanstigar
påminner mig om
06:25
we need to designdesign for realverklig humanmänsklig needsbehov.
139
373967
3147
att vi ska designa
för riktiga människors behov.
06:29
I think empathyempati for what
your customerskunder want
140
377579
2483
Jag skulle säga att empati
för vad kunderna vill ha
06:32
is probablyförmodligen the biggeststörsta leadingledande indicatorindikator
of businessföretag successframgång.
141
380086
3734
är nog den största ledande indikatorn
på affärsframgångar.
06:36
DesignDesign for realverklig needsbehov
142
384315
1674
Designa för riktiga behov
06:38
and designdesign them in lowlåg frictionfriktion,
143
386013
2404
och designa dem med lågt motstånd,
06:41
because if you don't offererbjudande them
in lowlåg frictionfriktion,
144
389155
2635
för ger du inte dem det,
06:43
someonenågon elseannan will, oftenofta the customerkund.
145
391814
2595
så gör någon annan det, oftast kunden.
06:46
SecondlyFör det andra, oftenofta the bestbäst way
to learnlära sig what people really want
146
394875
4160
För det andra, det bästa sättet
att ta reda på vad folk vill ha
06:51
is to launchlansera your serviceservice.
147
399059
1864
är att köra igång din tjänst.
06:52
The answersvar is rarelysällan insideinuti the buildingbyggnad.
148
400947
2780
Svaret finns sällan i byggnaden.
06:55
Get out there and see
what people really want.
149
403751
2473
Ut och se vad folk egentligen vill ha.
06:58
And finallytill sist, in partdel
because of technologyteknologi,
150
406706
2443
Till slut, delvis tack vare tekniken,
07:01
the worldvärld is incrediblyoerhört fluxFlux
at the momentögonblick.
151
409173
2813
är världen föränderlig just nu.
07:04
It's changingskiftande constantlyständigt.
152
412010
1959
Den ändras hela tiden.
07:05
These desireönskan pathsbanor are going
to springvår up fastersnabbare than ever.
153
413993
3245
Spontanstigarna kommer poppa upp
snabbare än någonsin.
07:09
Our jobjobb is to pickplocka the appropriatelämplig onesettor
154
417730
2947
Vårt jobb är att välja de mest lämpliga,
07:12
and pavebana over them.
155
420701
1245
och asfaltera.
07:14
Thank you very much.
156
422572
1151
Tack så mycket.
07:15
(ApplauseApplåder)
157
423747
3965
(Applåder)
Translated by Victor Rosberg
Reviewed by Nina Lindholm

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tom Hulme - Designer, venturer
Tom Hulme's enthusiasm spans physics, design, entrepreneurship and investment.

Why you should listen
Tom Hulme is currently a general partner at GV where he invests in high growth technology companies; he also occasionally works with GV's extensive design team to keep his design muscles working. 

Hulme is also an advisor to IDEO, where he was previously a design director. There, he founded OpenIDEO, an open innovation platform where more than 150,000 users from more than 170 countries solve challenges for social good. He also launched OIEngine, a SaaS platform with clients including Harvard Business School and the Knight Foundation.

Previously, Hulme also started and exited two technology companies and subsequently angel-invested in more than 20 companies, including as the founding investor in Mile IQ (sold to Microsoft).

Hulme has been recognized as a Young Global Leader by the World Economic Forum, and has been featured in WIRED UK's Top 100 Digital Power Brokers every year. He has also been included in the Evening Standard list of London's 1000 Most Influential People.

Hulme earned a first class bachelor's degree in physics from the University of Bristol, and an MBA from Harvard Business School, where he received the Baker Scholar Award of high distinction. He also received an honorary doctorate in design from University of the Arts London.
More profile about the speaker
Tom Hulme | Speaker | TED.com