ABOUT THE SPEAKER
Tom Hulme - Designer, venturer
Tom Hulme's enthusiasm spans physics, design, entrepreneurship and investment.

Why you should listen
Tom Hulme is currently a general partner at GV where he invests in high growth technology companies; he also occasionally works with GV's extensive design team to keep his design muscles working. 

Hulme is also an advisor to IDEO, where he was previously a design director. There, he founded OpenIDEO, an open innovation platform where more than 150,000 users from more than 170 countries solve challenges for social good. He also launched OIEngine, a SaaS platform with clients including Harvard Business School and the Knight Foundation.

Previously, Hulme also started and exited two technology companies and subsequently angel-invested in more than 20 companies, including as the founding investor in Mile IQ (sold to Microsoft).

Hulme has been recognized as a Young Global Leader by the World Economic Forum, and has been featured in WIRED UK's Top 100 Digital Power Brokers every year. He has also been included in the Evening Standard list of London's 1000 Most Influential People.

Hulme earned a first class bachelor's degree in physics from the University of Bristol, and an MBA from Harvard Business School, where he received the Baker Scholar Award of high distinction. He also received an honorary doctorate in design from University of the Arts London.
More profile about the speaker
Tom Hulme | Speaker | TED.com
TED2016

Tom Hulme: What can we learn from shortcuts?

Tom Hulme: Wat kunnen we leren van olifantenpaadjes?

Filmed:
1,617,230 views

Hoe maak je een product dat mensen echt willen? Maak de consument onderdeel van het proces. "Empathie voor wat je klanten willen is waarschijnlijk de belangrijkste factor voor een succesvol bedrijf", zegt ontwerper Tom Hulme. In deze korte talk laat Hulme drie verhelderende voorbeelden zien op het snijpunt van ontwerp en gebruikerservaring, waarbij mensen vanuit een echte behoefte hun eigen olifantenpaadjes hebben gecreëerd. Als je er eenmaal vanaf weet, zul je ze overal gaan zien.
- Designer, venturer
Tom Hulme's enthusiasm spans physics, design, entrepreneurship and investment. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When we're designingontwerpen newnieuwe productsproducten,
0
771
2247
Als we nieuwe producten,
diensten of bedrijven lanceren,
00:15
servicesdiensten or businessesondernemingen,
1
3042
1990
00:17
the only time you'llje zult know
if they're any good,
2
5056
2518
weten we pas of ze goed zijn,
of het ontwerp goed is,
00:19
if the designsontwerpen are good,
3
7598
1698
00:21
is to see how they're used
in the realecht worldwereld-, in contextcontext.
4
9320
4735
wanneer we zien hoe ze
in het echt gebruikt worden,
in de praktijk.
00:26
I'm remindedherinnerde of that everyelk time
I walklopen pastverleden HighburyHighbury FieldsVelden
5
14761
3934
Daar word ik aan herinnerd
als ik langs Highbury Fields,
00:30
in northnoorden LondonLonden.
6
18719
1440
in Noord-Londen, loop.
00:32
It's absolutelyAbsoluut beautifulmooi.
7
20183
1318
Echt prachtig.
00:33
There's a biggroot openOpen greengroen spaceruimte.
8
21525
1697
Een groot, open stuk groen.
00:35
There's GeorgianGeorgisch buildingsgebouwen
around the sidekant.
9
23246
2568
Mooie oude gebouwen rondom.
00:37
But then there's this mudmodder trapVal
that cutsbezuinigingen acrossaan de overkant the middlemidden-.
10
25838
2898
En dan dat modderpad er dwars doorheen.
00:41
People clearlyduidelijk don't want to walklopen
all the way around the edgerand.
11
29720
3124
Mensen willen duidelijk
niet helemaal omlopen.
00:45
InsteadIn plaats daarvan, they want to take the shortcutkortere weg,
12
33196
2136
Ze willen liever binnendoor
00:47
and that shortcutkortere weg is self-reinforcingversterking van de zelfstandige.
13
35356
2456
en die route is zelfversterkend.
00:50
Now, this shortcutkortere weg
is calledriep a desireverlangen pathpad,
14
38866
3296
Die kortere route noemen we
een olifantenpaadje
00:54
and it's oftenvaak the pathpad
of leastminst resistanceweerstand.
15
42186
2500
en het is vaak de weg
van de minste weerstand.
00:56
I find them fascinatingfascinerend,
16
44710
1333
Ik vind ze fascinerend,
00:58
because they're oftenvaak the pointpunt
where designontwerp and usergebruiker experienceervaring divergeafwijken.
17
46067
5465
want je ziet ze vaak op plekken
waar ontwerp en gebruik uiteenlopen.
01:04
Now at this pointpunt, I should apologizeverontschuldigen,
18
52164
1853
Ik moet me eigenlijk verontschuldigen,
01:06
because you guys are going to startbegin
seeingziend these everywhereoveral.
19
54041
2872
want jullie gaan ze vanaf nu overal zien.
01:08
But todayvandaag, I'm going to pickplukken
threedrie I find interestinginteressant
20
56937
2662
Vandaag laat ik er drie zien
die ik interessant vind
01:11
and sharedelen what actuallywerkelijk it remindsherinnert me
21
59623
2111
en wil ik vertellen
hoe ze me doen denken
01:13
about launchinglancering newnieuwe productsproducten and servicesdiensten.
22
61758
2808
aan het lanceren van nieuwe
producten en diensten.
01:17
The first is in the capitalhoofdstad citystad
of BrazilBrazilië -- BrasiliaBrasilia.
23
65137
3663
De eerste is in de hoofdstad
van Brazilië, Brasilia.
01:21
And it remindsherinnert me that sometimessoms,
24
69203
2138
Het herinnert me eraan dat je soms
moet focussen op ontwerpen
voor een echte behoefte,
01:23
you have to just focusfocus
on designingontwerpen for a realecht need
25
71365
3128
01:26
at lowlaag frictionwrijving.
26
74517
1269
met een lage weerstand.
01:28
Now, BrasiliaBrasilia is fascinatingfascinerend.
27
76251
1513
Brasilia is fascinerend.
01:29
It was designedontworpen by NiemeyerNiemeyer in the '50s.
28
77788
3142
Ontworpen door Niemeyer in de jaren 50.
01:32
It was the goldengouden ageleeftijd of flyingvliegend,
29
80954
2208
De gouden eeuw van het vliegen,
01:35
so he laidlaid it out like a planevlak,
as you can see there.
30
83186
3264
dus hij deelde het in
als een vliegtuig, zoals je hier ziet.
01:38
SlightlyIets worryinglyzorgwekkend,
31
86474
1165
Enigszins zorgwekkend,
01:39
he put mostmeest of the importantbelangrijk
governmentregering buildingsgebouwen in the cockpitcockpit.
32
87663
3748
stopte hij de belangrijkste
overheidsgebouwen in de cockpit.
01:43
But if you zoomzoom in,
in the very centercentrum of BrasiliaBrasilia,
33
91435
2447
Maar als je inzoomt
op het centrum van Brasilia,
01:45
just where the pointpunt is there,
34
93906
2162
precies tot op die punt daar,
01:48
you see it's litteredbezaaid with desireverlangen pathspaden.
35
96092
2400
zie je dat het stikt
van de olifantenpaadjes.
01:50
They're absolutelyAbsoluut everywhereoveral.
36
98973
2073
Ze zijn echt overal.
01:53
Now, they thought that they
had future-proofedtoekomst ondoorlaatbaar- this designontwerp.
37
101070
2870
Ze dachten dat hun ontwerp
klaar was voor de toekomst.
01:55
They thought in the futuretoekomst
we wouldn'tzou het niet need to walklopen anywhereoveral --
38
103964
3015
Ze dachten dat we in de toekomst
nooit hoefden te lopen,
01:59
we'dwij hadden be ablein staat to driverijden --
39
107003
1548
maar dat we zouden rijden,
02:00
so there was little need
for walkwaysloopbruggen or pavementsbestrating.
40
108575
2957
dus er was weinig behoefte
aan wandelpaden of trottoirs.
02:04
But as you can see, there's a realecht need.
41
112358
2333
Maar zoals je ziet,
is die behoefte er wel.
02:07
These are very dangerousgevaarlijk desireverlangen pathspaden.
42
115564
1822
Dit zijn gevaarlijke olifantenpaadjes.
02:09
If we just pickplukken one, in the middlemidden-,
43
117410
2037
Neem bijvoorbeeld deze, in het midden,
02:11
you can see it crosseskruisen
15 lanesrijstroken of trafficverkeer.
44
119471
3407
die gaat dwars door 15 banen verkeer.
02:14
It won'tzal niet surpriseverrassing you guys
45
122902
1756
Het zal je niet verbazen
02:16
that BrasiliaBrasilia has fivevijf timestijden
the pedestrianvoetganger accidentongeval ratetarief
46
124682
3540
dat in Brasilia vijf keer meer
ongelukken met voetgangers gebeuren
02:20
of your averagegemiddelde US citystad.
47
128246
1878
dan in de gemiddelde stad in de VS.
02:22
People are resourcefulvindingrijk.
48
130968
1487
Mensen zijn vindingrijk.
02:24
They'llZij zullen always find the low-frictionlage wrijving routeroute
49
132479
3034
Ze weten altijd een route
met minder weerstand te vinden,
02:27
to savebesparen moneygeld, savebesparen time.
50
135537
2395
om geld te besparen, tijd te besparen.
02:30
Not all these desireverlangen pathspaden are dangerousgevaarlijk,
51
138493
1983
Olifantenpaadjes
zijn niet altijd gevaarlijk,
02:32
I was remindedherinnerde flyingvliegend here
when I was in HeathrowHeathrow.
52
140500
3393
zag ik onderweg hiernaartoe op Heathrow.
02:35
ManyVeel of us get frustratedgefrustreerd
when we're confrontedgeconfronteerd
53
143917
2520
Velen van ons hebben een hekel
aan de verplichte route
langs de taxfree-winkels.
02:38
with the obligatoryverplicht walklopen
throughdoor duty-freebelastingvrije verkoop.
54
146461
2669
02:43
It was amazingverbazingwekkend to me
55
151024
1151
Het verbaasde me hoeveel mensen weigerden
02:44
how manyveel people refusedgeweigerd to take
the long, meanderingmeanderende pathpad to the left,
56
152199
4135
het lange, kronkelende pad links te nemen
02:48
and just cutbesnoeiing throughdoor to the right,
57
156358
2077
en gewoon de weg hier rechts afsneden,
02:50
cutbesnoeiing throughdoor the desireverlangen pathpad.
58
158459
1721
over het olifantenpaadje.
02:52
The questionvraag that's interestinginteressant is:
59
160813
1708
De meest interessante vraag is:
02:54
What do designersontwerpers think
when they see our behaviorgedrag here?
60
162545
3190
wat denken ontwerpers
wanneer ze ons gedrag hier zien?
02:58
Do they think we're stupiddom?
61
166198
1791
Denken ze dat we gek zijn?
03:00
Do they think we're lazylui?
62
168013
1796
Denken ze dat we lui zijn?
03:02
Or do they acceptaccepteren
that this is the only truthwaarheid?
63
170405
2552
Of accepteren ze
dat dit de enige waarheid is?
03:04
This is theirhun productartikel.
64
172981
1758
Dit is hun product.
03:07
We're effectivelyeffectief
co-designingsamen ontwerpen theirhun productartikel.
65
175134
2533
Eigenlijk ontwerpen we samen het product.
03:10
So our jobbaan is to designontwerp
for realecht needsbehoefte aan at lowlaag frictionwrijving,
66
178540
4926
Onze taak is dus te ontwerpen
voor echte behoeftes met lage weerstand,
03:15
because if you don't,
the customerklant will, anywayin ieder geval.
67
183490
2896
want als jij dat niet doet,
dan doet de klant het wel.
03:19
The secondtweede desireverlangen pathpad I wanted to sharedelen
68
187238
2220
Mijn tweede olifantenpaadje bevindt zich
bij de Universiteit van Californië.
03:21
is at the UniversityUniversiteit of CaliforniaCalifornië.
69
189482
2252
03:23
And it remindsherinnert me
70
191758
1152
Het herinnert me eraan
dat je soms het beste ontwerp krijgt
03:24
that sometimessoms the bestbeste way
to come up with a great designontwerp
71
192934
3158
03:28
is just to launchlancering it.
72
196116
1684
door het simpelweg te lanceren.
03:30
Now, universityUniversiteit campusescampussen are fantasticfantastisch
for spottingspotten desireverlangen pathspaden.
73
198864
3874
Universiteitscomplexen zijn perfect
als je olifantenpaadjes wilt zien.
03:34
I think it's because studentsstudenten
are always latelaat and they're prettymooi smartslim.
74
202762
3338
Ik denk omdat studenten altijd
te laat komen en redelijk slim zijn.
03:38
So they're dashingonstuimige to lectureslezingen.
75
206124
1482
Dus ze sprinten naar colleges.
03:39
They'llZij zullen always find the shortcutkortere weg.
76
207630
2093
Ze vinden altijd wel een kortere route.
03:42
And the designersontwerpers here knewwist that.
77
210436
2070
En deze ontwerpers wisten dat.
03:44
So they builtgebouwd the buildingsgebouwen
78
212530
1973
Dus ze bouwden de gebouwen
03:46
and then they waitedwachtte a fewweinig monthsmaanden
for the pathspaden to formformulier.
79
214527
2914
en wachtten een paar maanden
tot de paadjes ontstonden.
03:49
They then pavedgeplaveid them.
80
217830
1524
Daarna plaveiden ze ze.
03:51
(LaughterGelach)
81
219378
1039
(Gelach)
03:52
IncrediblyOngelooflijk smartslim approachnadering.
82
220441
1905
Een superslimme aanpak.
03:54
In factfeit, oftenvaak, just launchinglancering
the strawstro man of a serviceservice
83
222719
3123
Vaak kan het lanceren
van eender welk probeersel
03:57
can teachonderwijzen you what people really want.
84
225866
2141
je leren wat de mensen echt willen.
04:00
For examplevoorbeeld, AyrAyr MuirMuir in BostonBoston
knewwist he wanted to openOpen a restaurantrestaurant.
85
228667
4194
Ayr Muir uit Boston bijvoorbeeld,
wist dat hij een restaurant wilde openen.
04:04
But where should it be?
86
232885
1408
Maar wat was de juiste plek?
04:06
What should the menumenu be?
87
234675
1561
Wat moest er op het menu?
04:08
He launchedgelanceerd a serviceservice,
88
236661
1489
Hij lanceerde een service,
04:10
in this casegeval a foodeten truckvrachtauto,
89
238174
1686
een snackwagen in dit geval,
04:11
and he changedveranderd the locationplaats eachelk day.
90
239884
2375
en hij verplaatste hem iedere dag.
04:14
He'dHij zou writeschrijven a differentverschillend menumenu
on the sidekant in a whiteboardWhiteboard markermarker
91
242283
3544
Hij schreef met een stift telkens
een ander menu op de zijkant,
04:17
to figurefiguur out what people wanted.
92
245851
1912
om te ontdekken wat de mensen wilden.
04:20
He now has a chainketen of restaurantsrestaurants.
93
248218
2419
Nu heeft hij een keten van restaurants.
04:22
So it can be incrediblyongelooflijk efficientdoeltreffend
94
250661
2031
Het kan dus ongelooflijk efficient zijn
04:24
to launchlancering something
to spotplek the desireverlangen pathspaden.
95
252716
2765
om iets te lanceren
en de olifantenpaadjes te vinden.
04:28
The thirdderde and finallaatste desireverlangen pathpad
I wanted to sharedelen with you
96
256232
3082
Het derde en laatste olifantenpaadje
dat ik wil laten zien
04:31
is the UNIHUNIH.
97
259338
1623
is het gezondheidszorginstituut.
04:33
It remindsherinnert me that the world's's werelds in fluxFlux,
98
261594
2289
Het herinnert me eraan
dat de wereld verandert
04:35
and we have to respondreageren to those changesveranderingen.
99
263907
2300
en dat wij op die veranderingen
moeten reageren.
04:38
So as you'llje zult guessraden, this is a hospitalziekenhuis.
100
266770
2067
Je raadt het al, dit is een ziekenhuis.
04:41
I've markedgemarkeerd for you on the left
the OncologyOncologie DepartmentDepartement.
101
269337
3041
Aan de linkerkant heb ik
de afdeling oncologie gemarkeerd.
04:44
The patientspatiënten would usuallydoorgaans stayverblijf
in the hotelshotels down on the bottombodem right.
102
272735
4348
De meeste patiënten overnachtten
in de hotels rechtsonder.
04:50
This was a patient-centeredpatiënt-gecentreerd organizationorganisatie,
103
278030
2213
Dit was een patiëntgerichte organisatie,
04:52
so they laidlaid on carsauto's for theirhun patientspatiënten.
104
280267
2628
dus er waren auto's voor de patiënten.
04:55
But what they realizedrealiseerde when they startedbegonnen
offeringoffer chemotherapychemotherapie
105
283871
3392
Wat ze niet wisten toen ze begonnen
met het aanbieden van chemokuren,
04:59
is the patientspatiënten rarelyzelden
wanted to get in carsauto's.
106
287287
2777
is dat patiënten meestal
niet in de auto wilden stappen.
05:02
They were too nauseousmisselijk,
so they'dze zouden walklopen back to theirhun hotelshotels.
107
290088
3902
Ze waren te misselijk,
dus ze gingen lopend terug naar hun hotel.
05:06
This desireverlangen pathpad that you see
diagonallydiagonaal, formedgevormde.
108
294014
2939
Zo ontstond het olifantenpaadje
dat je hier schuin ziet lopen.
05:09
The patientspatiënten even calledriep it
"The ChemoChemo TrailTrail."
109
297616
2517
De patiënten noemden het zelfs
'het chemopad'.
05:12
Now, when the hospitalziekenhuis
saw this originallyoorspronkelijk,
110
300930
2069
Toen ze dit zagen in het ziekenhuis
05:15
they triedbeproefd to layleggen turfgras
back over it, ignorenegeren it.
111
303023
2894
probeerden ze er opnieuw
graszoden te leggen, het te negeren.
05:18
But after a while, they realizedrealiseerde
it was an importantbelangrijk need
112
306744
3116
Maar na een tijdje begrepen ze
dat dit een belangrijke behoefte was
voor hun patiënten,
05:21
they were meetingvergadering for theirhun patientspatiënten,
113
309884
1777
05:23
so they pavedgeplaveid it.
114
311685
1308
dus ze plaveiden het.
05:25
And I think our jobbaan is oftenvaak
to paveeffenen these emergingopkomende desireverlangen pathspaden.
115
313017
3849
Onze taak is vaak om de olifantenpaadjes
die ontstaan, te plaveien.
05:28
If we look back at the one
in NorthNoord LondonLonden again,
116
316890
3126
Terug naar die in Noord-Londen.
05:32
that desireverlangen pathpad hasn'theeft niet always been there.
117
320040
2370
Dat olifantenpaadje is
daar niet altijd geweest.
05:34
The reasonreden it sprungontstaan up
118
322856
1516
Het is daar ontstaan
05:36
is people were travelingop reis to the mightymachtige
ArsenalArsenal FootballVoetbal ClubClub stadiumstadion
119
324396
4098
omdat mensen naar het voetbalstadium
van Arsenal liepen
05:40
on gamespel daysdagen,
120
328518
1151
op wedstrijddagen,
05:41
from the UndergroundUnderground stationstation
you see on the bottombodem right.
121
329693
2777
vanaf het metrostation
dat je rechtsonder ziet.
05:44
So you see the desireverlangen pathpad.
122
332805
1299
Daar is het olifantenpaadje.
05:46
If we just windwind the clockklok
back a fewweinig yearsjaar,
123
334128
2814
Gaan we terug in de tijd,
een paar jaar eerder,
05:48
when the stadiumstadion was beingwezen constructedgebouwd,
124
336966
2197
toen het stadion nog werd gebouwd,
05:51
there is no desireverlangen pathpad.
125
339187
1559
toen was er geen olifantenpaadje.
05:53
So our jobbaan is to watch
for these desireverlangen pathspaden emergingopkomende,
126
341797
4146
Het is onze taak om te kijken
waar olifantenpaadjes ontstaan
05:58
and, where appropriategeschikt, paveeffenen them,
127
346567
1764
en als dat kan, ze te plaveien,
06:00
as someoneiemand did here.
128
348975
1555
zoals hier is gedaan.
06:03
SomeoneIemand installedgeïnstalleerd a barrierbarrière,
129
351191
1648
Iemand installeerde een slagboom,
06:06
people startedbegonnen walkingwandelen acrossaan de overkant
and roundronde the bottombodem as you see,
130
354076
3220
mensen begonnen er omheen te lopen
06:09
and they pavedgeplaveid it.
131
357320
1198
en het is geplaveid.
06:10
(LaughterGelach)
132
358542
1580
(Gelach)
06:12
But I think this is a wonderfulprachtig
reminderherinnering as well,
133
360146
2388
Maar dit is denk ik ook
een prachtig voorbeeld
06:14
that, actuallywerkelijk, the worldwereld- is in fluxFlux.
134
362558
1852
van hoe de wereld in beweging is.
06:16
It's constantlyvoortdurend changingveranderen,
135
364434
1222
Het verandert continu,
06:17
because if you look
at the toptop of this imagebeeld,
136
365680
2232
kijk maar eens hier bovenin,
06:19
there's anothereen ander desireverlangen pathpad formingvormen.
137
367936
1992
daar komt nog een olifantenpaadje.
06:23
So these threedrie desireverlangen pathspaden remindherinneren me
138
371413
2530
Deze drie olifantenpaadjes
herinneren mij eraan
06:25
we need to designontwerp for realecht humanmenselijk needsbehoefte aan.
139
373967
3147
dat we moeten ontwerpen
voor echte menselijke behoeftes.
06:29
I think empathyempathie for what
your customersklanten want
140
377579
2483
Ik denk dat empathie
voor wat je klanten willen
06:32
is probablywaarschijnlijk the biggestgrootste leadingleidend indicatorindicator
of businessbedrijf successsucces.
141
380086
3734
waarschijnlijk de belangrijkste factor is
voor een succesvol bedrijf.
06:36
DesignOntwerp for realecht needsbehoefte aan
142
384315
1674
Ontwerp voor echte behoeftes
06:38
and designontwerp them in lowlaag frictionwrijving,
143
386013
2404
en ontwerp ze met weinig weerstand,
06:41
because if you don't offeraanbod them
in lowlaag frictionwrijving,
144
389155
2635
want als jij niet zorgt
voor weinig weerstand,
06:43
someoneiemand elseanders will, oftenvaak the customerklant.
145
391814
2595
dan doet iemand anders het wel,
meestal de klant.
06:46
SecondlyTen tweede, oftenvaak the bestbeste way
to learnleren what people really want
146
394875
4160
Verder is meestal de beste manier
om erachter te komen wat mensen willen
06:51
is to launchlancering your serviceservice.
147
399059
1864
gewoon je dienst lanceren.
06:52
The answerantwoord is rarelyzelden insidebinnen the buildinggebouw.
148
400947
2780
Het antwoord ligt zelden
binnenin het gebouw.
06:55
Get out there and see
what people really want.
149
403751
2473
Ga naar buiten en ontdek
wat mensen echt willen.
06:58
And finallyTenslotte, in partdeel
because of technologytechnologie,
150
406706
2443
En ten slotte, gedeeltelijk
door de technologie,
07:01
the worldwereld- is incrediblyongelooflijk fluxFlux
at the momentmoment.
151
409173
2813
is de wereld momenteel enorm in beweging.
07:04
It's changingveranderen constantlyvoortdurend.
152
412010
1959
Ze verandert voortdurend.
07:05
These desireverlangen pathspaden are going
to springde lente up fastersneller than ever.
153
413993
3245
Olifantenpaadjes zullen
sneller dan ooit ontstaan.
07:09
Our jobbaan is to pickplukken the appropriategeschikt onesdegenen
154
417730
2947
Onze taak is om de juiste eruit te pikken
07:12
and paveeffenen over them.
155
420701
1245
en die te plaveien.
07:14
Thank you very much.
156
422572
1151
Hartelijk bedankt.
07:15
(ApplauseApplaus)
157
423747
3965
(Applaus)
Translated by Saskia O'Neill
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tom Hulme - Designer, venturer
Tom Hulme's enthusiasm spans physics, design, entrepreneurship and investment.

Why you should listen
Tom Hulme is currently a general partner at GV where he invests in high growth technology companies; he also occasionally works with GV's extensive design team to keep his design muscles working. 

Hulme is also an advisor to IDEO, where he was previously a design director. There, he founded OpenIDEO, an open innovation platform where more than 150,000 users from more than 170 countries solve challenges for social good. He also launched OIEngine, a SaaS platform with clients including Harvard Business School and the Knight Foundation.

Previously, Hulme also started and exited two technology companies and subsequently angel-invested in more than 20 companies, including as the founding investor in Mile IQ (sold to Microsoft).

Hulme has been recognized as a Young Global Leader by the World Economic Forum, and has been featured in WIRED UK's Top 100 Digital Power Brokers every year. He has also been included in the Evening Standard list of London's 1000 Most Influential People.

Hulme earned a first class bachelor's degree in physics from the University of Bristol, and an MBA from Harvard Business School, where he received the Baker Scholar Award of high distinction. He also received an honorary doctorate in design from University of the Arts London.
More profile about the speaker
Tom Hulme | Speaker | TED.com