English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2013

Molly Stevens: A new way to grow bone

มอลลี สตีเวนส์ (Molly Stevens): วิธีสร้างกระดูกแบบใหม่

Filmed:
1,222,540 views

เราต้องทำอย่างไร ถึงจะสร้างกระดูกปริมาณมาก ๆ ขึ้นใหม่ได้? วิธีฟื้นฟูกระดูกปกติ จะนำกระดูกจากสะโพกผู้ป่วย ไปปลูกถ่ายตรงกระดูกที่เสียหาย ณ จุดอื่นของร่างกาย วิธีนี้มีข้อจำกัดมาก และอาจทำให้คนไข้เจ็บปวดมากไปอีกเป็นปี ๆ หลังผ่าตัด ในการบรรยายนี้ มอลลี สตีเวนส์ทำให้เรารู้จักกับวิธีใช้สเต็มเซลล์แบบใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์จากความสามารถตามธรรมชาติของกระดูก มาฟื้นฟูและผลิตเนื้อเยื้อกระดูกปริมาณมหาศาล โดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด

- Biomaterials researcher
Molly Stevens studies and creates new biomaterials that could be used to detect disease and repair bones and human tissue. Full bio

As humansมนุษย์, it's in our natureธรรมชาติ
เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรา
00:12
to want to improveปรับปรุง our healthสุขภาพ
and minimizeลด our sufferingความทุกข์ทรมาน.
ที่อยากมีสุขภาพดีขึ้น และทุกข์ทรมานน้อยที่สุด
00:14
Whateverอะไรก็ตาม life throwsพ่น at us,
ไม่ว่าชีวิตเราต้องเผชิญกับอะไร
00:17
whetherว่า it's cancerโรคมะเร็ง, diabetesโรคเบาหวาน, heartหัวใจ diseaseโรค,
ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ
00:19
or even brokenแตก bonesอัฐิ, we want to try and get better.
หรือแม้แต่กระดูกหัก เราก็อยากลอง และหายดี
00:21
Now I'm headหัว of a biomaterialsวัสดุการแพทย์ labห้องปฏิบัติการ,
ตอนนี้ ดิฉันเป็นหัวหน้าห้องทดลองวัสดุชีวภาพ
00:24
and I'm really fascinatedหลงใหล by the way that humansมนุษย์
ดิฉันหลงใหลวิธีการที่มนุษย์เรา
00:27
have used materialsวัสดุ in really creativeความคิดสร้างสรรค์ waysวิธี
ได้นำเอาวัสดุต่าง ๆ มาใช้ อย่างสร้างสรรค์
00:30
in the bodyร่างกาย over time.
กับร่างกายตัวเอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
00:32
Take, for exampleตัวอย่าง, this beautifulสวย blueสีน้ำเงิน nacreหอยมุก shellเปลือก.
ยกตัวอย่างเช่น เปลือกของหอยมุกชิ้นนี้
00:35
This was actuallyแท้จริง used by the Mayansยัน
เคยถูกชาวมายา
00:38
as an artificialเทียม toothฟัน replacementการแทนที่.
ใช้เป็นฟันปลอม
00:40
We're not quiteทีเดียว sure why they did it.
เราไม่ทราบเหตุผลแน่ชัด
00:44
It's hardยาก. It's durableคงทน.
มันแข็ง ทนทาน
00:45
But it alsoด้วย had other very niceดี propertiesคุณสมบัติ.
แต่มันยังมีคุณสมบัติวิเศษอื่น ๆ อีก
00:48
In factความจริง, when they put it into the jawboneกระดูกขากรรไกร,
จริง ๆ แล้ว เมื่อถูกใส่เข้าไปถึงกระดูกขากรรไกร
00:52
it could integrateรวบรวม into the jawกราม,
เปลือกหอยนี้สามารถผสานเข้ากับกรามได้
00:54
and we know now with very sophisticatedซับซ้อน
แล้วตอนนี้เราทราบจากเทคโนโลยี
00:57
imagingการถ่ายภาพ technologiesเทคโนโลยี
การถ่ายภาพที่ซับซ้อน
00:59
that partส่วนหนึ่ง of that integrationบูรณาการ comesมา from the factความจริง
ว่าส่วนนึงที่ทำให้เกิดการผสานตัวกัน
01:01
that this materialวัสดุ is designedได้รับการออกแบบ
เป็นเพราะเนื้อวัสดุมีรูปแบบ
01:03
in a very specificโดยเฉพาะ way, has a beautifulสวย chemistryเคมี,
ที่จำเพาะ มีเคมีที่งดงาม
01:05
has a beautifulสวย architectureสถาปัตยกรรม.
มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม
01:08
And I think in manyจำนวนมาก waysวิธี we can sortประเภท of think
ดิฉันคิดว่า ในหลาย ๆ แง่ เราอาจถือได้ว่า
01:10
of the use of the blueสีน้ำเงิน nacreหอยมุก shellเปลือก and the Mayansยัน
การใช้เปลือกหอยมุกสีฟ้าของชาวมายา
01:12
as the first realจริง applicationใบสมัคร
เป็นการใช้เทคโนโลยี
01:15
of the bluetoothบลูทู ธ technologyเทคโนโลยี.
บลูทูธ (ฟันสีฟ้า) เป็นครั้งแรกของโลกก็ได้
01:16
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
01:19
But if we moveย้าย on and think throughoutตลอด historyประวัติศาสตร์
หากเรามองต่อไปตามประวัติศาสตร์
01:20
how people have used differentต่าง
materialsวัสดุ in the bodyร่างกาย,
ว่าเรามีการนำเอาวัสดุมาใช้กับร่างกายอย่างไรบ้าง
01:25
very oftenบ่อยครั้ง it's been physiciansแพทย์
บ่อยครั้งที่พวกแพทย์
01:28
that have been quiteทีเดียว creativeความคิดสร้างสรรค์.
จะมีวิธีการที่สร้างสรรค์มากทีเดียว
01:29
They'veพวกเขาได้ takenยึด things off the shelfหิ้ง.
พวกเขาได้ลองหาวัสดุต่าง ๆ มาใช้
01:31
One of my favoriteที่ชื่นชอบ examplesตัวอย่าง
ตัวอย่างหนึ่งที่ดิฉันชอบ
01:33
is that of Sirท่าน Haroldแฮโรลด์ Ridleyริดลีย์,
คือกรณีของเซอร์ แฮโรลด์ ริดลี
01:35
who was a famousมีชื่อเสียง ophthalmologistจักษุแพทย์,
จักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียง
01:38
or at leastน้อยที่สุด becameกลายเป็น a famousมีชื่อเสียง ophthalmologistจักษุแพทย์.
หรืออย่างน้อยก็ได้กลายเป็นจักษุแพทย์ที่มีชื่อเสียง
01:40
And duringในระหว่าง Worldโลก Warสงคราม IIครั้งที่สอง, what he would see
ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เขาได้ตรวจ
01:42
would be pilotsนักบิน comingมา back from theirของพวกเขา missionsภารกิจ,
นักบินที่กลับจากการทำภารกิจ
01:44
and he noticedสังเกตเห็น that withinภายใน theirของพวกเขา eyesตา
เขาสังเกตว่าในดวงตาของนักบิน
01:47
they had shardsเศษ of smallเล็ก bitsเกร็ด of materialวัสดุ
มีเศษวัสดุเล็ก ๆ
01:49
lodgedแค้น withinภายใน the eyeตา,
ฝังอยู่ภายในดวงตา
01:52
but the very interestingน่าสนใจ thing about it
แต่ที่น่าสนใจคือ
01:53
was that materialวัสดุ, actuallyแท้จริง, wasn'tก็ไม่ได้ causingการก่อให้เกิด
วัสดุดังกล่าว ไม่ทำให้เกิด
01:55
any inflammatoryตื่นเต้น responseคำตอบ.
อาการอักเสบขึ้นเลย
01:57
So he lookedมอง into this, and he figuredคิด out
เขาเลยศึกษาดู แล้วพบว่า
01:59
that actuallyแท้จริง that materialวัสดุ was little shardsเศษ of plasticพลาสติก
จริง ๆ แล้ว วัสดุดังกล่าวเป็นเศษพลาสติก
02:02
that were comingมา from the canopyกันสาด of the Spitfiresพิท.
ที่มาจากฝาครอบห้องนักบินเครื่องบินสปิตไฟร์
02:04
And this led him to proposeเสนอ that materialวัสดุ
ทำให้เขานำวัสดุดังกล่าวมาใช้
02:07
as a newใหม่ materialวัสดุ for intraocularลูกตา lensesเลนส์.
เป็นวัสดุชนิดใหม่ สำหรับทำแก้วตาเทียม
02:10
It's calledเรียกว่า PMMAPMMA, and it's now used
วัสดุนี้ชื่อว่า PMMA ซึ่งปัจจุบันช่วย
02:12
in millionsล้าน of people everyทุกๆ yearปี
คนหลายล้านคน ในแต่ละปี
02:14
and helpsจะช่วยให้ in preventingการป้องกัน cataractsต้อกระจก.
ป้องกันโรคต้อกระจก
02:16
And that exampleตัวอย่าง, I think, is a really niceดี one,
และดิฉันคิดว่ากรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
02:19
because it helpsจะช่วยให้ remindเตือน us that in the earlyตอนต้น daysวัน,
เพราะมันช่วยเตือนให้เราทราบว่าสมัยก่อน
02:21
people oftenบ่อยครั้ง choseเลือก materialsวัสดุ
เรามักเลือกใช้วัสดุ
02:24
because they were bioinertbioinert.
ที่เฉื่อยทางชีวภาพ (bioinert)
02:26
Theirของพวกเขา very purposeวัตถุประสงค์ was to
performปฏิบัติการ a mechanicalเชิงกล functionฟังก์ชัน.
เป้าหมายคือให้มันทำหน้าที่เชิงกลเท่านั้น
02:28
You'dคุณต้องการ put them in the bodyร่างกาย
เมื่อคุณใส่วัสดุเหล่านั้นเข้าไปในร่างกาย
02:31
and you wouldn'tจะไม่ get an adverseตรงข้าม responseคำตอบ.
จะไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้น
02:33
And what I want to showแสดง you is that
และสิ่งที่ดิฉันอยากแสดงให้คุณเห็นคือ
02:35
in regenerativeที่เกิดใหม่ medicineยา,
สำหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู
02:36
we'veเราได้ really shiftedขยับ away from that ideaความคิด
เราได้ก้าวข้ามแนวคิดดังกล่าว
02:38
of takingการ a bioinertbioinert materialวัสดุ.
ที่เน้นใช้วัสดุเฉื่อยทางชีวภาพ
02:40
We're actuallyแท้จริง activelyอย่างกระตือรือร้น looking for materialsวัสดุ
เรากำลังตั้งใจมองหาวัสดุ
02:41
that will be bioactiveออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, that will interactปฏิสัมพันธ์ with the bodyร่างกาย,
ที่เป็นสารว่องไวทางชีวภาพ
ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับร่างกาย
02:44
and that furthermoreนอกจากนี้ we can put in the bodyร่างกาย,
แล้วยังสามารถเอาไปไว้ในร่างกายได้
02:47
they'llพวกเขาจะ have theirของพวกเขา functionฟังก์ชัน,
วัสดุเหล่านี้จะทำหน้าที่ของมัน
02:49
and then they'llพวกเขาจะ dissolveละลาย away over time.
แล้วก็สลายตัวไปเองในที่สุด
02:51
If we look at this schematicแผนผัง,
ถ้าเราดูที่แผนผังนี้
02:55
this is showingการแสดง you what we think of
ซึ่งแสดงให้คุณเห็น
02:57
as the typicalตามแบบฉบับ tissue-engineeringเนื้อเยื่อวิศวกรรม approachเข้าใกล้.
ถึงสิ่งที่เราถือเป็นขั้นตอนมาตรฐาน
ของวิศวกรรมเนื้อเยื้อ
02:59
We have cellsเซลล์ there, typicallyเป็นปกติ from the patientผู้ป่วย.
เรามีเซลล์ ซึ่งปกติจะได้จากคนไข้
03:01
We can put those ontoไปยัง a materialวัสดุ,
เราสามารถเอาเซลล์นั้น ไปใส่บนวัสดุ
03:04
and we can make that materialวัสดุ
very complexซับซ้อน if we want to,
แล้วเราก็สามารถทำให้วัสดุนั้นซับซ้อนมาก ๆ ได้
ถ้าเราต้องการ
03:05
and we can then growเจริญ that up in the labห้องปฏิบัติการ
แล้วเราอาจจะเพาะเลี้ยงต่อในห้องทดลอง
03:08
or we can put it straightตรง back into the patientผู้ป่วย.
หรืออาจนำกลับไปไว้ในตัวคนไข้
03:10
And this is an approachเข้าใกล้ that's
used all over the worldโลก,
นี่เป็นวิธีการที่ใช้กับทั่วโลก
03:13
includingรวมไปถึง in our labห้องปฏิบัติการ.
รวมถึงที่ห้องทดลองของพวกเรา
03:15
But one of the things that's really importantสำคัญ
แต่ว่ามีประเด็นนึงที่สำคัญมาก
03:19
when we're thinkingคิด about stemก้านดอก cellsเซลล์
เมื่อเราคิดถึงสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกำเนิด)
03:21
is that obviouslyอย่างชัดเจน stemก้านดอก cellsเซลล์
can be manyจำนวนมาก differentต่าง things,
เราทราบกันดีว่า
สเต็มเซลล์กลายสภาพเป็นได้หลายอย่าง
03:23
and they want to be manyจำนวนมาก differentต่าง things,
และมันก็อยากกลายสภาพเป็นหลาย ๆ อย่างด้วย
03:26
and so we want to make sure that the environmentสิ่งแวดล้อม
เราต้องมั่นใจว่าสภาพแวดล้อม
03:28
we put them into has enoughพอ informationข้อมูล
ที่เราจัดให้เซลล์อยู่ มีข้อมูลเพียงพอ
03:29
so that they can becomeกลายเป็น the right sortประเภท
เราถึงจะได้เนื้อเยื่อ
03:32
of specialistผู้เชี่ยวชาญ tissueเนื้อเยื่อ.
ชนิดพิเศษตามที่ต้องการ
03:34
And if we think about the differentต่าง typesประเภท of tissuesเนื้อเยื่อ
หากเรานึกถึงเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ
03:36
that people are looking at regeneratingปฏิรูป
ที่ใช้ศึกษาการฟื้นฟู
03:40
all over the worldโลก, in all the
differentต่าง labsห้องปฏิบัติการ in the worldโลก,
ทั่วทั้งโลก
ในห้องทดลองที่ต่าง ๆ ทั้งโลก
03:42
there's prettyน่ารัก much everyทุกๆ tissueเนื้อเยื่อ you can think of.
มีการใช้เนื้อเยื่อทุกชนิดที่คุณนึกออก
03:44
And actuallyแท้จริง, the structureโครงสร้าง of those tissuesเนื้อเยื่อ
และจริง ๆ แล้ว โครงสร้างของเนื้อเยื้อเหล่านี้
03:47
is quiteทีเดียว differentต่าง, and it's going to really dependขึ้นอยู่กับ
ค่อนข้างแตกต่างกัน และมันขึ้นอยู่กับว่า
03:48
on whetherว่า your patientผู้ป่วย has any underlyingพื้นฐาน diseaseโรค,
คนไข้มีโรคประจำตัวหรือไม่
03:51
other conditionsเงื่อนไข, in termsเงื่อนไข of how
มีอาการอื่น ๆ หรือไม่ ในแง่ที่ว่า
03:53
you're going to regenerateงอกใหม่ your tissueเนื้อเยื่อ,
จะฟื้นฟูเนื้อเยื่อกลับมาอย่างไร
03:56
and you're going to need to think about the materialsวัสดุ
และคุณต้องใส่ใจกับวัสดุ
03:58
you're going to use really carefullyรอบคอบ,
ที่จะใช้อย่างมากด้วย
04:00
theirของพวกเขา biochemistryชีวเคมี, theirของพวกเขา mechanicsกลศาสตร์,
ทั้งสมบัติทางชีวเคมี สมบัติเชิงกล
04:02
and manyจำนวนมาก other propertiesคุณสมบัติ as well.
และคุณสมบัติอื่น ๆ ด้วย
04:04
Our tissuesเนื้อเยื่อ all have very
differentต่าง abilitiesความสามารถ to regenerateงอกใหม่,
เนื้อเยื่อของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูไม่เท่ากัน
04:08
and here we see poorน่าสงสาร PrometheusPrometheus,
อย่างโพรมีธีอุสผู้น่าสงสารนี้
04:11
who madeทำ a ratherค่อนข้าง trickyเขี้ยวลากดิน careerอาชีพ choiceทางเลือก
เนื่องจากเขาไปหลอกลวงเทพเจ้า
04:13
and was punishedลงโทษ by the Greekกรีก godsพระเจ้า.
จึงทำให้เขาถูกลงทัณฑ์
04:16
He was tiedผูก to a rockหิน, and an eagleนกอินทรีย์ would come
ถูกมัดไว้กับก้อนหิน แล้วจะมีนกอินทรีมา
04:19
everyทุกๆ day to eatกิน his liverตับ.
จิกกินตับทุกวัน
04:21
But of courseหลักสูตร his liverตับ would regenerateงอกใหม่ everyทุกๆ day,
แต่ว่าแน่นอน ตับของเขาก็จะงอกกลับมาใหม่ทุกวัน
04:23
and so day after day he was punishedลงโทษ
และทุกวี่ทุกวัน เขาจะถูกลงโทษเช่นนี้
04:25
for eternityกัลป์ by the godsพระเจ้า.
ไปตลอดกาล โดยเทพเจ้า
04:27
And liverตับ will regenerateงอกใหม่ in this very niceดี way,
และตับก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดีแบบนี้จริง ๆ
04:33
but actuallyแท้จริง if we think of other tissuesเนื้อเยื่อ,
แต่ถ้าเราคิดถึงเนื้อเยื่อชนิดอื่น
04:37
like cartilageกระดูกอ่อน, for exampleตัวอย่าง,
อย่างเช่น กระดูกอ่อน
04:39
even the simplestที่ง่ายที่สุด nickกรงขัง and you're going to find it
แค่รอยบากเล็กนิดเดียว
04:40
really difficultยาก to regenerateงอกใหม่ your cartilageกระดูกอ่อน.
ก็ยากมาก ๆ ที่จะสร้างกระดูกอ่อนขึ้นใหม่
04:42
So it's going to be very differentต่าง from tissueเนื้อเยื่อ to tissueเนื้อเยื่อ.
ดังนั้น เนื้อเยื่อแต่ละประเภทมันจึงต่างกันอย่างมาก
04:45
Now, boneกระดูก is somewhereที่ไหนสักแห่ง in betweenระหว่าง,
กระดูกอยู่กลาง ๆ ระหว่างนั้น
04:48
and this is one of the tissuesเนื้อเยื่อ
that we work on a lot in our labห้องปฏิบัติการ.
และมันเป็นเนื้อเยื่อ
ที่เราสนใจศึกษากันมากในห้องทดลอง
04:51
And boneกระดูก is actuallyแท้จริง quiteทีเดียว good at repairingการซ่อมแซม.
กระดูกสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ดีทีเดียว
04:54
It has to be. We'veเราได้ probablyอาจ all had fracturesกระดูกหัก
มันจำต้องเป็นเช่นนั้น
เราทุกคนอาจเคยกระดูกหัก
04:56
at some pointจุด or other.
ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งในชีวิต
04:58
And one of the waysวิธี that you can think
และวิธีหนึ่งที่คุณอาจนึกถึง
04:59
about repairingการซ่อมแซม your fractureกระดูกหัก
ในการรักษากระดูกที่หัก
05:02
is this procedureขั้นตอน here, calledเรียกว่า
an iliacอุ้งเชิงกราน crestยอด harvestเก็บเกี่ยว.
คือวิธีการที่เรียกว่า
การปลูกถ่ายจากกระดูกเชิงกราน
05:03
And what the surgeonศัลยแพทย์ mightอาจ do
โดยศัลยแพทย์
05:06
is take some boneกระดูก from your iliacอุ้งเชิงกราน crestยอด,
อาจจะตัดกระดูกส่วนหนึ่งออกจากเชิงกราน
05:08
whichที่ is just here,
ซึ่งอยู่ประมาณนี้
05:11
and then transplantถ่ายเท that
somewhereที่ไหนสักแห่ง elseอื่น in the bodyร่างกาย.
แล้วปลูกถ่ายไปที่จุดอื่นในร่างกาย
05:12
And it actuallyแท้จริง worksโรงงาน really well,
วิธีนี้ได้ผลดีมาก
05:15
because it's your ownด้วยตัวเอง boneกระดูก,
เพราะว่าเป็นกระดูกของคนไข้เอง
05:16
and it's well vascularizedvascularized,
มีการสร้างและเชื่อมต่อเส้นเลือดที่ดี
05:18
whichที่ meansวิธี it's got a really good bloodเลือด supplyจัดหา.
ซึ่งก็แปลว่าจะมีเลือดมาหล่อเลี้ยงเต็มที่
05:19
But the problemปัญหา is, there's
only so much you can take,
แต่ปัญหาก็คือเนื้อกระดูกมีจำกัด
05:22
and alsoด้วย when you do that operationการทำงาน,
และก็ตอนผ่าตัด
05:24
your patientsผู้ป่วย mightอาจ actuallyแท้จริง have significantสำคัญ painความเจ็บปวด
คนไข้อาจจะเจ็บปวดมาก
05:27
in that defectข้อบกพร่อง siteเว็บไซต์ even two
yearsปี after the operationการทำงาน.
ตรงรอยตัด อาจถึงสองปีหลังผ่าตัด
05:30
So what we were thinkingคิด is,
เราจึงคิดกันว่า
05:33
there's a tremendousมหึมา need
for boneกระดูก repairซ่อมแซม, of courseหลักสูตร,
วิธีซ่อมแซมกระดูกจำเป็นอย่างมากแน่ ๆ
05:35
but this iliacอุ้งเชิงกราน crest-typeยอดชนิด approachเข้าใกล้
แต่ว่าการปลูกถ่ายจากเชิงกราน
05:38
really has a lot of limitationsข้อ จำกัด to it,
มีข้อจำกัดมากมาย
05:41
and could we perhapsบางที recreateสร้างใหม่
และเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้าง
05:43
the generationรุ่น of boneกระดูก withinภายใน the bodyร่างกาย
กระดูกขึ้นใหม่ภายในร่างกาย
05:45
on demandความต้องการ and then be ableสามารถ to transplantถ่ายเท it
ตามต้องการ แล้วจึงปลูกถ่ายได้โดย
05:47
withoutไม่มี these very, very painfulเจ็บปวด aftereffectsผลกระทบ
ไม่ต้องทำให้คนไข้เจ็บปวดสาหัส
05:51
that you would have with the iliacอุ้งเชิงกราน crestยอด harvestเก็บเกี่ยว?
อย่างการปลูกถ่ายจากเชิงกราน
05:56
And so this is what we did, and the way we did it
และนี่คือสิ่งที่เราทำ วิธีการของเราคือ
05:59
was by comingมา back to this typicalตามแบบฉบับ tissue-engineeringเนื้อเยื่อวิศวกรรม approachเข้าใกล้
กลับไปที่ขั้นตอนมาตรฐานของวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
06:02
but actuallyแท้จริง thinkingคิด about it ratherค่อนข้าง differentlyต่างกัน.
แต่คิดต่างไปจากเดิม
06:05
And we simplifiedที่เรียบง่าย it a lot,
ทำให้มันง่ายขึ้นมาก ๆ
06:08
so we got ridกำจัด of a lot of these stepsขั้นตอน.
เราลดทอนไปหลายขั้นตอน
06:10
We got ridกำจัด of the need to
harvestเก็บเกี่ยว cellsเซลล์ from the patientผู้ป่วย,
ตัดขั้นตอนเก็บเซลล์จากคนไข้
06:12
we got ridกำจัด of the need to put
in really fancyแฟนซี chemistriesเคมี,
ไม่ต้องเอาไปใส่ในสารประหลาดมหัศจรรย์
06:14
and we got ridกำจัด of the need
ไม่จำเป็นต้อง
06:17
to cultureวัฒนธรรม these scaffoldsโครง in the labห้องปฏิบัติการ.
เพาะโครงเลี้ยงเซลล์ในห้องทดลอง
06:19
And what we really focusedที่มุ่งเน้น on
และเราพุ่งความสนใจไปที่
06:21
was our materialวัสดุ systemระบบ and makingการทำ it quiteทีเดียว simpleง่าย,
ระบบวัสดุ ทำให้มันเรียบง่าย
06:24
but because we used it in a really cleverฉลาด way,
แต่เพราะว่าเราเอามันไปใช้อย่างฉลาด
06:27
we were ableสามารถ to generateผลิต enormousมหาศาล amountsจำนวน of boneกระดูก
เราจึงสามารถสร้างกระดูกได้ปริมาณมหาศาล
06:30
usingการใช้ this approachเข้าใกล้.
ด้วยวิธีนี้
06:32
So we were usingการใช้ the bodyร่างกาย
เรากำลังใช้ร่างกาย
06:34
as really the catalystตัวเร่ง to help us
เป็นตัวเร่ง ช่วยให้
06:36
to make lots of newใหม่ boneกระดูก.
สร้างกระดูกใหม่ได้มาก
06:38
And it's an approachเข้าใกล้ that we call
นี่เป็นวิธีการที่เราเรียกว่า
06:40
the in vivoร่างกาย bioreactorเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ, and we were ableสามารถ to make
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพในสิ่งมีชีวิต
และเราสามารถสร้าง
06:42
enormousมหาศาล amountsจำนวน of boneกระดูก usingการใช้ this approachเข้าใกล้.
กระดูกปริมาณมหาศาลด้วยวิธีนี้
06:45
And I'll talk you throughตลอด this.
และดิฉันจะอธิบายกระบวนการให้ฟัง
06:47
So what we do is,
สิ่งที่เราทำคือ
06:49
in humansมนุษย์, we all have a layerชั้น of stemก้านดอก cellsเซลล์
ในตัวมนุษย์ เราทุกคนมีชั้นสเต็มเซลล์
06:51
on the outsideด้านนอก of our long bonesอัฐิ.
อยู่ด้านนอกกระดูกยาว
06:53
That layerชั้น is calledเรียกว่า the periosteumเชิงกราน.
ชั้นดังกล่าวเรียกว่า เยื่อหุ้มกระดูก (periosteum)
06:55
And that layerชั้น is actuallyแท้จริง normallyปกติ
และเยื่อที่ว่านี้โดยปกติ
06:57
very, very tightlyอย่างแน่นหนา boundขอบเขต to the underlyingพื้นฐาน boneกระดูก,
จะติดแน่นกับกระดูกข้างใต้
06:59
and it's got stemก้านดอก cellsเซลล์ in it.
และมีสเต็มเซลล์อยู่ข้างใน
07:02
Those stemก้านดอก cellsเซลล์ are really importantสำคัญ
สเต็มเซลล์เหล่านี้สำคัญมาก
07:03
in the embryoเอ็มบริโอ when it developsพัฒนา,
ตอนที่ตัวอ่อนทารกกำลังเติบโต
07:05
and they alsoด้วย sortประเภท of wakeปลุก up if you have a fractureกระดูกหัก
และเซลล์เหล่านี้จะตื่นขึ้น ถ้ามีกระดูกหัก
07:07
to help you with repairingการซ่อมแซม the boneกระดูก.
เพื่อช่วยซ่อมแซมกระดูก
07:09
So we take that periosteumเชิงกราน layerชั้น
เราจึงจะใช้เยื่อหุ้มกระดูก
07:12
and we developedพัฒนา a way to injectฉีด underneathภายใต้ it
และพัฒนาวิธีฉีดของเหลวเข้าไป
07:14
a liquidของเหลว that then, withinภายใน 30 secondsวินาที,
ข้างใต้เยื่อนั้น ซึ่งภายใน 30 วินาที
07:17
would turnกลับ into quiteทีเดียว a rigidเข้มงวด gelเจล
จะกลายเป็นเจลค่อยข้างแข็ง
07:20
and can actuallyแท้จริง liftยก the
periosteumเชิงกราน away from the boneกระดูก.
ซึ่งจะผลักเยื่อหุ้มออกจากกระดูก
07:21
So it createsสร้าง, in essenceแก่นแท้, an artificialเทียม cavityโพรง
ทำให้เกิดช่องว่างเทียมขึ้น
07:25
that is right nextต่อไป to bothทั้งสอง the boneกระดูก
ระหว่างกระดูกกับ
07:28
but alsoด้วย this really richรวย layerชั้น of stemก้านดอก cellsเซลล์.
เยื่อที่เต็มไปด้วยสเต็มเซลล์
07:32
And we go in throughตลอด a pinholeรูเข็ม incisionรอยบาก
และเนื่องจากรอยฉีดเล็กแค่รูเข็ม
07:36
so that no other cellsเซลล์ from the bodyร่างกาย can get in,
เซลล์ชนิดอื่นในร่างกายจึงเข้าไปไม่ได้
07:37
and what happensที่เกิดขึ้น is that that
artificialเทียม in vivoร่างกาย bioreactorเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ cavityโพรง
และสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมา ช่องว่างนั้นจะชักนำ
07:40
can then leadนำ to the proliferationการงอก of these stemก้านดอก cellsเซลล์,
ให้สเต็มเซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
07:45
and they can formฟอร์ม lots of newใหม่ tissueเนื้อเยื่อ,
และสามารถก่อตัวเป็นเนื้อเยื่อใหม่ได้
07:48
and then over time, you can harvestเก็บเกี่ยว that tissueเนื้อเยื่อ
และเมื่อเวลาผ่านไป เราสามารถเก็บเนื้อเยื่อนั้น
07:50
and use it elsewhereที่อื่น ๆ in the bodyร่างกาย.
มาใช้ที่จุดอื่นในร่างกาย
07:52
This is a histologyจุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อ slideสไลด์
นี่เป็นแผ่นสไลด์เนื้อเยื่อ
07:55
of what we see when we do that,
ผลที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว
07:57
and essentiallyเป็นหลัก what we see
จุดสำคัญที่เราเห็นได้คือ
07:59
is very largeใหญ่ amountsจำนวน of boneกระดูก.
กระดูกปริมาณมากมาย
08:02
So in this pictureภาพ, you can see the middleกลาง of the legขา,
ในรูปนี้ คุณจะเห็นตรงกลางขา
08:03
so the boneกระดูก marrowไขกระดูก,
ไขกระดูก
08:06
then you can see the originalเป็นต้นฉบับ boneกระดูก,
คุณจะเห็นกระดูกเดิม
08:07
and you can see where that originalเป็นต้นฉบับ boneกระดูก finishesเสร็จสิ้น,
และคุณจะเห็นขอบส่วนกระดูกเดิม
08:09
and just to the left of that is the newใหม่ boneกระดูก
และถัดมาทางซ้าย จะเป็นกระดูกใหม่
08:12
that's grownเจริญเติบโต withinภายใน that bioreactorเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ cavityโพรง,
ที่งอกขึ้นมาในช่องว่าง
08:15
and you can actuallyแท้จริง make it even largerที่มีขนาดใหญ่.
และคุณจะทำให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้
08:17
And that demarcationการแบ่งเขต that you can see
และเส้นแบ่งที่คุณเห็น
08:19
betweenระหว่าง the originalเป็นต้นฉบับ boneกระดูก and the newใหม่ boneกระดูก
ระหว่างกระดูกเดิมกับกระดูกใหม่
08:22
actsการกระทำ as a very slightเล็กน้อย pointจุด of weaknessความอ่อนแอ,
จะยึดกันไม่แน่นนัก
08:24
so actuallyแท้จริง now the surgeonศัลยแพทย์ can come alongตาม,
ศัลยแพทย์จึงสามารถใช้แนวนี้ช่วย
08:26
can harvestเก็บเกี่ยว away that newใหม่ boneกระดูก,
เก็บเอากระดูกใหม่ออกไปได้
08:28
and the periosteumเชิงกราน can growเจริญ back,
และเยื่อหุ้มกระดูกก็สามารถงอกกลับมาได้
08:30
so you're left with the legขา
ขาของคนไข้ก็ยังอยู่
08:32
in the sameเหมือนกัน sortประเภท of stateสถานะ
ครบสมบูรณ์เหมือนเดิม
08:34
as if you hadn'tไม่ได้ operatedดำเนินการ on it in the first placeสถานที่.
ราวกับว่าไม่ได้ถูกผ่าตัดเลย
08:36
So it's very, very lowต่ำ in termsเงื่อนไข of after-painหลังมีอาการปวด
ทำให้เจ็บปวดน้อยมาก ๆ หลังผ่าตัด
08:38
comparedเมื่อเทียบกับ to an iliacอุ้งเชิงกราน crestยอด harvestเก็บเกี่ยว.
เทียบกับการปลูกถ่ายจากเชิงกราน
08:42
And you can growเจริญ differentต่าง amountsจำนวน of boneกระดูก
และคุณสามารถสร้างกระดูกได้มากน้อย
08:45
dependingทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ on how much gelเจล you put in there,
ตามปริมาณเจลที่ฉีดเข้าไป
08:48
so it really is an on demandความต้องการ sortประเภท of procedureขั้นตอน.
เราจึงสามารถเลือกได้ตามต้องการจริง ๆ
08:50
Now, at the time that we did this,
ตอนที่เราได้ทำการทดลองนี้
08:53
this receivedที่ได้รับ a lot of attentionความสนใจ in the pressกด,
ได้รับความสนใจจากสื่อมาก
08:55
because it was a really niceดี way
เพราะมันเป็นวิธีที่ดีเยี่ยม
08:58
of generatingที่ก่อให้เกิด newใหม่ boneกระดูก,
ในการสร้างกระดูกใหม่
09:01
and we got manyจำนวนมาก, manyจำนวนมาก contactsรายชื่อผู้ติดต่อ
และเราได้รับการติดต่อมากมาย
09:02
from differentต่าง people that
were interestedสนใจ in usingการใช้ this.
จากคนหลากหลาย ที่สนใจเอาวิธีนี้ไปใช้
09:04
And I'm just going to tell you,
ดิฉันขอเล่าให้ฟัง
09:07
sometimesบางครั้ง those contactsรายชื่อผู้ติดต่อ are very strangeแปลก,
บางทีคนที่ติดต่อมาก็ประหลาดมาก
09:09
slightlyเล็กน้อย unexpectedไม่คาดฝัน,
คาดไม่ถึงเล็กน้อย
09:12
and the very mostมากที่สุด interestingน่าสนใจ,
ที่น่าสนใจที่สุด
09:13
let me put it that way, contactติดต่อ that I had,
ดิฉันเล่าแบบนี้แล้วกัน ที่ติดต่อมาหาดิฉัน
09:16
was actuallyแท้จริง from a teamทีม of Americanอเมริกัน footballersนักฟุตบอล
จากทีมอเมริกันฟุตบอล
09:19
that all wanted to have double-thicknessสองครั้งที่หนา skullsกะโหลก
ทุกคนอยากได้กระโหลกหนาเป็นสองเท่า
09:22
madeทำ on theirของพวกเขา headหัว.
บนหัวพวกเขา
09:25
And so you do get these kindsชนิด of contactsรายชื่อผู้ติดต่อ,
มีคนติดต่อขอแบบนี้มาจริง ๆ
09:30
and of courseหลักสูตร, beingกำลัง Britishอังกฤษ
และ แน่นอน ดิฉันเป็นคนอังกฤษ
09:32
and alsoด้วย growingการเจริญเติบโต up in Franceฝรั่งเศส,
และก็เติบโตในฝรั่งเศส
09:35
I tendมีแนวโน้ม to be very bluntทื่อ,
ดิฉันเลยพูดอะไรตรง ๆ
09:37
and so I had to explainอธิบาย to them very nicelyอย่างดี
เลยต้องอธิบายพวกเขาไปอย่างสุภาพ
09:39
that in theirของพวกเขา particularโดยเฉพาะ caseกรณี,
ว่าในกรณีของคุณเนี่ย
09:41
there probablyอาจ wasn'tก็ไม่ได้ that much in there
มันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรในหัว
09:42
to protectป้องกัน in the first placeสถานที่.
ให้ต้องปกป้องแต่แรกแล้ว
09:44
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
09:47
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
09:49
So this was our approachเข้าใกล้,
นี่เป็นวิธีการที่เราใช้
09:50
and it was simpleง่าย materialsวัสดุ,
และเราใช้วัสดุพื้น ๆ
09:52
but we thought about it carefullyรอบคอบ.
แต่เราใส่ความคิดเข้าไป
09:54
And actuallyแท้จริง we know that those cellsเซลล์
จริง ๆ แล้วเราทราบว่าเซลล์เหล่านี้
09:56
in the bodyร่างกาย, in the embryoเอ็มบริโอ, as they developพัฒนา
ในร่างกาย ในตัวอ่อนทารกขณะเจริญเติบโต
09:57
can formฟอร์ม a differentต่าง kindชนิด of tissueเนื้อเยื่อ, cartilageกระดูกอ่อน,
อาจจะกลายเป็นเนื้อเยื่ออีกชนิด คือกระดูกอ่อน
09:59
and so we developedพัฒนา a gelเจล that was slightlyเล็กน้อย differentต่าง
และถ้าเราสร้างเจลใหม่ ที่มีคุณสมบัติ
10:03
in natureธรรมชาติ and slightlyเล็กน้อย differentต่าง chemistryเคมี,
ต่างไปเล็กน้อย และมีเคมีที่ต่างไปเล็กน้อย
10:05
put it in there, and we were ableสามารถ to get
ฉีดเข้าไป เราจะได้
10:08
100 percentเปอร์เซ็นต์ cartilageกระดูกอ่อน insteadแทน.
เนื้อกระดูกอ่อน 100 เปอร์เซนต์แทน
10:10
And this approachเข้าใกล้ worksโรงงาน really well, I think,
วิธีนี้ใช้ได้ดีมาก ๆ สำหรับ
10:12
for pre-plannedวางแผนไว้ล่วงหน้า proceduresขั้นตอน,
กระบวนการที่มีการวางแผนล่วงหน้า
10:14
but it's something you do have to pre-planก่อนแผน.
แต่คุณจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้า
10:16
So for other kindsชนิด of operationsการดำเนินงาน,
ดังนั้นสำหรับการผ่าตัดแบบอื่น
10:19
there's definitelyอย่างแน่นอน a need for other
จำเป็นต้องใช้
10:22
scaffold-basedนั่งร้านตาม approachesวิธีการ.
โครงเลี้ยงเซลล์เป็นหลัก
10:23
And when you think about designingการออกแบบ
และเมื่อคุณคิดถึงการออกแบบ
10:26
those other scaffoldsโครง, actuallyแท้จริง,
โครงเลี้ยงเซลล์
10:28
you need a really multi-disciplinaryหลายทางวินัย teamทีม.
คุณจำเป็นต้องมีทีมจากหลายสาขาวิชา
10:30
And so our teamทีม has chemistsนักเคมี,
ในทีมของเรามีนักเคมี
10:32
it has cellเซลล์ biologistsนักชีววิทยา, surgeonsศัลยแพทย์, physicistsฟิสิกส์ even,
มีนักชีววิทยาเซลล์ ศัลยแพทย์ นักฟิสิกส์ก็ด้วย
10:34
and those people all come togetherด้วยกัน
และคนเหล่านี้มารวมตัวกัน
10:37
and we think really hardยาก about
designingการออกแบบ the materialsวัสดุ.
เราครุ่นคิดเรื่องการออกแบบวัสดุอย่างหนัก
10:39
But we want to make them have enoughพอ informationข้อมูล
เราอยากให้มีข้อมูลเพียงพอ
10:42
that we can get the cellsเซลล์ to do what we want,
ที่จะทำให้เซลล์ทำตามที่เราต้องการ
10:45
but not be so complexซับซ้อน as to make it difficultยาก
แต่ต้องไม่ซับซ้อนมาก เพราะจะทำให้ยาก
10:47
to get to clinicคลินิก.
ในขั้นการรักษา
10:49
And so one of the things we think about a lot
และเรื่องนึงที่เราต้องขบคิดอย่างหนัก
10:51
is really tryingพยายาม to understandเข้าใจ
คือต้องพยายามทำความเข้าใจ
10:54
the structureโครงสร้าง of the tissuesเนื้อเยื่อ in the bodyร่างกาย.
โครงสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย
10:55
And so if we think of boneกระดูก,
และถ้าเราคิดถึงกระดูก
10:58
obviouslyอย่างชัดเจน my ownด้วยตัวเอง favoriteที่ชื่นชอบ tissueเนื้อเยื่อ,
เนื้อเยื่อที่ดิฉันชอบที่สุด
11:00
we zoomซูม in, we can see,
เราซูมเข้าไป เราจะเห็น
11:02
even if you don't know anything
about boneกระดูก structureโครงสร้าง,
ต่อให้คุณจะไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างกระดูกเลย
11:04
it's beautifullyตระการ organizedจัด,
really beautifullyตระการ organizedจัด.
จะเห็นว่ามันจัดเรียงตัวอย่างสวยงาม สวยงามมาก
11:06
We'veเราได้ lots of bloodเลือด vesselsเรือ in there.
มีเส้นเลือดมากมายในนั้น
11:08
And if we zoomซูม in again, we see that the cellsเซลล์
และถ้าเราซูมเข้าไปอีก เราจะเห็นเซลล์
11:10
are actuallyแท้จริง surroundedล้อมรอบ by a 3D matrixมดลูก
ล้อมรอบด้วยโครงข่ายสามมิติ
11:12
of nano-scaleระดับนาโน fibersเส้นใย, and they give a lot
ที่เป็นเส้นใยขนาดนาโน ที่คอยให้ข้อมูล
11:15
of informationข้อมูล to the cellsเซลล์.
มากมายกับเซลล์
11:17
And if we zoomซูม in again,
และถ้าเราซูมเข้าไปอีก
11:20
actuallyแท้จริง in the caseกรณี of boneกระดูก, the matrixมดลูก
ในกรณีกระดูก โครงข่าย
11:21
around the cellsเซลล์ is beautifullyตระการ organizedจัด
รอบเซลล์ก็เรียงตัวอย่างสวยงาม
11:23
at the nanoนาโน scaleขนาด, and it's a hybridเป็นลูกผสม materialวัสดุ
ในระดับนาโน มันเป็นวัสดุผสม
11:26
that's partส่วนหนึ่ง organicอินทรีย์, partส่วนหนึ่ง inorganicนินทรีย์.
อินทรีย์ส่วนนึง อนินทรีย์ส่วนนึง
11:28
And that's led to a wholeทั้งหมด fieldสนาม, really,
และนั่นนำไปสู่สาขาใหม่
11:31
that has lookedมอง at developingที่กำลังพัฒนา materialsวัสดุ
ที่ศึกษาวิธีพัฒนาวัสดุ
11:33
that have this hybridเป็นลูกผสม kindชนิด of structureโครงสร้าง.
ที่มีโครงสร้างผสม
11:35
And so I'm showingการแสดง here just two examplesตัวอย่าง
และนี่เป็นตัวอย่างสองตัวอย่าง
11:38
where we'veเราได้ madeทำ some materialsวัสดุ
that have that sortประเภท of structureโครงสร้าง,
ของวัสดุที่เราทำขึ้นให้มีโครงสร้างผสม
11:41
and you can really tailorช่างตัดเสื้อ it.
และคุณสามารถปรับได้ตามใจ
11:44
You can see here a very squishyนุ่ม one
คุณจะเห็นอันหนึ่งที่นุ่มเหมือนฟองน้ำ
11:46
and now a materialวัสดุ that's alsoด้วย
this hybridเป็นลูกผสม sortประเภท of materialวัสดุ
และอันนี้ วัสดุผสมเช่นกัน
11:48
but actuallyแท้จริง has remarkableโดดเด่น toughnessความเหนียว,
แต่แข็งแรงมาก
11:52
and it's no longerอีกต่อไป brittleเปราะ.
และไม่เปราะแล้ว
11:54
And an inorganicนินทรีย์ materialวัสดุ
would normallyปกติ be really brittleเปราะ,
โดยปกติวัสดุอนินทรีย์จะเปราะมาก
11:55
and you wouldn'tจะไม่ be ableสามารถ to have
ไม่สามารถทำให้
11:58
that sortประเภท of strengthความแข็งแรง and toughnessความเหนียว in it.
แข็งแรงและทนทานแบบนั้นได้
11:59
One other thing I want to quicklyอย่างรวดเร็ว mentionกล่าวถึง is that
อีกประเด็นที่ดิฉันอยากกล่าวถึงสั้น ๆ คือ
12:01
manyจำนวนมาก of the scaffoldsโครง we make
are porousเป็นรูพรุน, and they have to be,
โครงเลี้ยงเซลล์จำนวนมากที่เราทำขึ้นจะมีรูพรุน มันจำเป็น
12:04
because you want bloodเลือด vesselsเรือ to growเจริญ in there.
เพราะเส้นเลือดจะได้เจริญในนั้นได้
12:07
But the poresรูขุมขน are actuallyแท้จริง oftentimesอาจเกิด
แต่ว่ารูพวกนี้มักจะ
12:09
much biggerที่ใหญ่กว่า than the cellsเซลล์,
ใหญ่กว่าเซลล์มาก
12:11
and so even thoughแม้ it's 3D,
และถึงแม้มันจะเป็นสามมิติ
12:12
the cellเซลล์ mightอาจ see it more
as a slightlyเล็กน้อย curvedโค้ง surfaceพื้นผิว,
แต่เซลล์จะเห็นเป็นแค่พื้นผิวโค้งเล็กน้อย
12:14
and that's a little bitบิต unnaturalผิดธรรมชาติ.
และนั่นก็ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่
12:17
And so one of the things you can think about doing
และสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้
12:19
is actuallyแท้จริง makingการทำ scaffoldsโครง
with slightlyเล็กน้อย differentต่าง dimensionsมิติ
คือทำให้โครงเลี้ยงมีขนาดมิติต่าง ๆ กัน
12:21
that mightอาจ be ableสามารถ to surroundรอบทิศทาง your cellsเซลล์ in 3D
ให้สามารถล้อมรอบเซลล์ได้ในสามมิติ
12:24
and give them a little bitบิต more informationข้อมูล.
และให้ข้อมูลกับเซลล์มากขึ้นหน่อย
12:27
And there's a lot of work going
on in bothทั้งสอง of these areasพื้นที่.
และตอนนี้กำลังมีการศึกษาวิจัยกันทั้งสองเรื่อง
12:29
Now finallyในที่สุด, I just want to talk a little bitบิต about
สุดท้ายนี้ ดิฉันอยากจะพูดสักนิดถึง
12:33
applyingการประยุกต์ใช้ this sortประเภท of thing to cardiovascularโรคหัวใจและหลอดเลือด diseaseโรค,
การประยุกต์ใช้วัสดุเช่นนี้กับโรคหัวใจและหลอดเลือด
12:37
because this is a really bigใหญ่ clinicalทางคลินิก problemปัญหา.
เพราะมันเป็นปัญหาใหญ่มากในการรักษา
12:40
And one of the things that we know is that,
สิ่งหนึ่งที่เราทราบคือ
12:43
unfortunatelyน่าเสียดาย, if you have a heartหัวใจ attackโจมตี,
ถ้าคุณหัวใจวาย
12:46
then that tissueเนื้อเยื่อ can startเริ่มต้น to dieตาย,
เนื้อเยื่ออาจจะเริ่มตาย
12:49
and your outcomeผล mayอาจ not be very good over time.
และผลที่ตามภายหลังอาจจะไม่ดีเท่าไหร่
12:52
And it would be really great, actuallyแท้จริง,
และจะดีมาก ๆ
12:55
if we could stop that deadตาย tissueเนื้อเยื่อ
ถ้าเราหยุดเนื้อเยื้อพวกนั้น
12:57
eitherทั้ง from dyingเฮือกสุดท้าย or help it to regenerateงอกใหม่.
ไม่ให้ตายเพิ่ม หรือช่วยให้ฟื้นตัวกลับมา
12:59
And there's lots and lots of stemก้านดอก
cellเซลล์ trialsการทดลอง going on worldwideทั่วโลก,
กำลังมีการทดลองใช้สเต็มเซลล์ เยอะแยะมากมายทั่วโลก
13:03
and they use manyจำนวนมาก differentต่าง typesประเภท of cellsเซลล์,
มีการใช้เซลล์ชนิดต่างกันไป
13:06
but one commonร่วมกัน themeกระทู้ that seemsดูเหมือนว่า to be comingมา out
แต่แนวโน้มที่ออกมาดูจะเหมือน ๆ กัน
13:08
is that actuallyแท้จริง, very oftenบ่อยครั้ง, those cellsเซลล์ will dieตาย
คือเซลล์มักจะตาย
13:11
onceครั้งหนึ่ง you've implantedปลูกฝัง them.
หลังถูกปลูกถ่าย
13:14
And you can eitherทั้ง put them into the heartหัวใจ
เราอาจจะใส่เซลล์นี้เข้าไปในหัวใจ
13:15
or into the bloodเลือด systemระบบ,
หรือในระบบเลือด
13:17
but eitherทั้ง way, we don't seemดูเหมือน to be ableสามารถ
แต่ไม่ว่าแบบไหน ดูเหมือนเราไม่สามารถ
13:19
to get quiteทีเดียว the right numberจำนวน of cellsเซลล์
ได้เซลล์จำนวนพอดี
13:22
gettingได้รับ to the locationที่ตั้ง we want them to
เข้าไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการ
13:24
and beingกำลัง ableสามารถ to deliverส่งมอบ the sortประเภท of beautifulสวย
และทำให้เกิด
13:26
cellเซลล์ regenerationการฟื้นฟู that we would like to have
การฟื้นฟูเซลล์ตามที่เราต้องการ
13:30
to get good clinicalทางคลินิก outcomesผลลัพธ์.
ที่ให้ผลการรักษาที่ดี
13:33
And so some of the things that we're thinkingคิด of,
ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราคิดกันอยู่
13:36
and manyจำนวนมาก other people in the fieldสนาม are thinkingคิด of,
เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในสาขานี้
13:38
are actuallyแท้จริง developingที่กำลังพัฒนา materialsวัสดุ for that.
คือการพัฒนาวัสดุเพื่อแก้ปัญหานี้
13:42
But there's a differenceข้อแตกต่าง here.
แต่เรื่องนี้มีความแตกต่าง
13:45
We still need chemistryเคมี, we still need mechanicsกลศาสตร์,
เรายังต้องหาสมบัติทางเคมี หาสมบัติเชิงกล
13:46
we still need really interestingน่าสนใจ topographyภูมิประเทศ,
หาลักษณะโครงสร้างที่น่าสนใจจริง ๆ
13:48
and we still need really interestingน่าสนใจ
waysวิธี to surroundรอบทิศทาง the cellsเซลล์.
และยังต้องหาวิธีการดี ๆ ที่จะห้อมล้อมเซลล์
13:51
But now, the cellsเซลล์ alsoด้วย
แต่ในกรณีนี้ เซลล์ก็
13:54
would probablyอาจ quiteทีเดียว like a materialวัสดุ
อาจจะชอบวัสดุ
13:56
that's going to be ableสามารถ to be conductiveเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า,
ที่สามารถเป็นตัวนำได้
13:58
because the cellsเซลล์ themselvesตัวเอง will respondตอบสนอง very well
เพราะเซลล์เองจะตอบสนองด้วยดีมาก
14:00
and will actuallyแท้จริง conductความประพฤติ signalsสัญญาณ
betweenระหว่าง themselvesตัวเอง.
และจะนำส่งสัญญาณระหว่างกัน
14:05
You can see them now
คุณจะเห็นเซลล์กำลัง
14:08
beatingการเต้น synchronouslyพร้อมกัน on these materialsวัสดุ,
เต้นเป็นจังหวะพร้อมกันบนวัสดุ
14:10
and that's a very, very excitingน่าตื่นเต้น developmentพัฒนาการ
และนี่เป็นการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้น
14:12
that's going on.
ที่น่าตื่นเต้นมาก ๆ
14:15
So just to wrapห่อ up, I'd like to actuallyแท้จริง say that
และก็สุดท้ายนี้ ดิฉันขอกล่าวว่า
14:17
beingกำลัง ableสามารถ to work in this sortประเภท of fieldสนาม,
การได้ทำงานในสาขานี้
14:22
all of us that work in this fieldสนาม
เราทุกคนที่ทำงานในสาขานี้
14:24
that's not only super-excitingซุปเปอร์ที่น่าตื่นเต้น scienceวิทยาศาสตร์,
ซึ่งไม่ใช่แค่ศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นสุด ๆ
14:26
but alsoด้วย has the potentialที่อาจเกิดขึ้น
แต่ยังมีศักยภาพที่จะสร้าง
14:28
to impactส่งผลกระทบ on patientsผู้ป่วย,
ความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ป่วย
14:30
howeverอย่างไรก็ตาม bigใหญ่ or smallเล็ก they are,
ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม
14:32
is really a great privilegeสิทธิพิเศษ.
ถือเป็นโอกาสที่พิเศษสุด
14:35
And so for that, I'd like to thank all of you as well.
และดิฉันอยากขอบคุณทุกท่านเช่นกันค่ะ
14:36
Thank you.
ขอบคุณค่ะ
14:39
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
14:41

▲Back to top

About the speaker:

Molly Stevens - Biomaterials researcher
Molly Stevens studies and creates new biomaterials that could be used to detect disease and repair bones and human tissue.

Why you should listen

At Imperial College London, Molly Stevens heads a highly multidisciplinary research group that designs bioactive materials for regenerative medicine and biosensing. It's fundamental science with an eye to practical applications as healthcare products.

Among the products from her lab: an engineered bone, cardiac tissue suitable for use in transplants, and disease-sensing nanoparticle aggregates that change color in the presence of even tiny quantities of cancer-related enzymes, making early sensing possible. As Stevens told The Lancet: "It's right down at the nanoscience level. It's really exciting stuff, but it actually results in something very tangibly useful."

More profile about the speaker
Molly Stevens | Speaker | TED.com