ABOUT THE SPEAKER
OK Go - Band
A wildly creative band of music- and video-makers, OK Go is building a media empire on the back of endless, boundless ingenuity.

Why you should listen
Singer and video director Damian Kulash, Jr. and bassist Tim Nordwind met at summer camp in 1987, and a decade later they formed OK Go. With Dan Konopka as drummer and Andy Ross as guitarist and resident computer programmer, they've built a unique career at the intersection of music, visual art, technology, and science. They're among an emerging class of artists whose 21st-century brand of experimental creativity dissolves the traditional boundaries between disciplines.

"When our band started, music and art were actually different things," says Kulash. "Musicians made plastic discs and artists made objects for galleries. Now we all make ones and zeros, so the categorical distinctions don’t make much sense anymore."

OK Go have collaborated with dance companies and tech giants, cosmonauts and Muppets, scientists and entrepreneurs. Their videos have been encoded on strands of actual DNA. They've penned New York Times op-eds and testified before the US Congress, and they were President Obama's selection to perform at his 50th birthday party.

OK Go received The Smithsonian American Ingenuity Award for Visual Art, and they've been honored with a Grammy, three MTV Video Music Awards, eleven Cannes Lions, a CLIO, three UK Music Video Awards, two Webby Awards and have had their work presented at The Guggenheim, MoCA, LACMA, The Hirschhorn, The Hammer Museum and Seattle’s Museum of Pop Culture. Their latest video is "The One Moment," directed by Kulash.
More profile about the speaker
OK Go | Speaker | TED.com
TED2017

OK Go: How to find a wonderful idea

OK Go: Cách tìm ra ý tưởng độc đáo

Filmed:
2,265,538 views

Từ đâu mà OK Go đã tìm ra những ý tưởng như nhảy múa trong không gian không trọng lực, biểu diễn với tốc độ siêu chậm hay xây nên một cố máy Rube Goldberg cỡ một tòa nhà cho video âm nhạc của họ ? Giữa hai tiết mục hát live là "This Too Shall Pass" và "The One Moment", ca sĩ hát chính và đạo diễn Damian Kulash đưa chúng ta đến bên trong quá trình sáng tạo của ban nhạc, cách để tìm được sự kinh ngạc và bất ngờ.
- Band
A wildly creative band of music- and video-makers, OK Go is building a media empire on the back of endless, boundless ingenuity. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:21
(DominoesDomino fallngã)
0
9560
2680
(Quân domino ngã)
00:27
(ToyĐồ chơi carxe hơi)
1
15720
1416
(Xe ô tô đồ chơi)
00:29
(BallQuả bóng rollsBánh cuốn)
2
17160
2320
(Bóng lăn)
00:34
(MusicÂm nhạc: "This Too ShallSẽ PassVượt qua")
3
22160
3560
(Bài hát: "This Too Shall Pass")
00:40
(SingingCa hát)
4
28160
2256
(Hát)
00:51
You know you can't keep
lettingcho phép it get you down,
5
39560
3176
Bạn biết bạn không thể tiếp tục
để nó làm bạn buồn,
00:54
and you can't keep draggingkéo
that deadđã chết weightcân nặng around.
6
42760
4040
và bạn không thể tiếp tục kéo
trọng lượng chết xung quanh.
01:03
If there ain'tkhông phải là all that much to luglug around
7
51760
2976
Nếu không có gì nhiều để
kéo lê xung quanh
01:06
better runchạy like hellĐịa ngục
when you hitđánh the groundđất
8
54760
3600
tốt nhất là hãy chạy đi
khi bạn chạm đất
01:14
When the morningbuổi sáng comesđến
9
62640
2280
Khi bình minh lên
01:20
When the morningbuổi sáng comesđến
10
68600
2440
Khi bình minh lên
01:26
You can't stop these kidstrẻ em from dancingkhiêu vũ,
11
74880
2656
Bạn không thế bắt lũ trẻ
ngưng nhảy múa
01:29
but why would you want to,
12
77560
1416
nhưng tại sao lại muốn vậy,
01:31
especiallyđặc biệt when you're
alreadyđã gettingnhận được yourscủa bạn?
13
79000
3776
nhất khi là bạn đã có
thứ mình muốn rồi?
01:34
(XylophoneXylophone)
14
82800
3936
(Mộc cầm)
01:38
(SingingCa hát) 'Cause if your mindlí trí
don't movedi chuyển and your kneesđầu gối don't bendbẻ cong,
15
86760
3376
(Hát) Bởi vì nếu não không động
và gối không trùng,
01:42
well don't go blamingđổ lỗi the kidstrẻ em again.
16
90160
2600
đừng đổ lỗi cho bọn trẻ nữa.
01:45
(XylophoneXylophone)
17
93480
4376
(Mộc cầm)
01:49
(SingingCa hát) When the morningbuổi sáng comesđến
18
97880
2200
(Hát) Khi bình minh lên,
01:55
When the morningbuổi sáng comesđến
19
103840
2320
Khi bình minh lên
02:01
When the morningbuổi sáng comesđến
20
109800
2280
Khi bình minh lên
02:07
When the morningbuổi sáng comesđến
21
115840
2240
Khi bình minh lên
02:10
When the morningbuổi sáng comesđến
22
118840
2160
Khi bình minh lên
02:13
When the morningbuổi sáng comesđến
23
121800
2280
Khi bình minh lên
02:18
(XylophoneXylophone)
24
126680
2480
(Mộc cầm)
02:24
(SingingCa hát) Let it go,
25
132400
4536
(Hát) Mặc kệ nó,
02:28
this too shallsẽ passvượt qua
26
136960
6560
điều này cũng sẽ qua
02:36
Let it go,
27
144400
4496
Mặc kệ nó,
điều này cũng sẽ qua
02:40
this too shallsẽ passvượt qua
28
148920
6816
02:47
You know you can't keep
lettingcho phép it get you down,
29
155760
3576
Bạn biết bạn không thể tiếp tục
để nó làm bạn buồn,
02:51
you can't keep lettingcho phép it get you down --
30
159360
2816
Bạn biết bạn không thể tiếp tục
để nó làm bạn buồn,
02:54
this too shallsẽ passvượt qua
31
162200
4760
điều này cũng sẽ qua
03:00
If there ain'tkhông phải là
all that much to luglug around,
32
168040
3136
Nếu không có gì nhiều để
kéo lê xung quanh
03:03
you can't keep lettingcho phép it get you down --
33
171200
3216
Bạn biết bạn không thể tiếp tục
để nó làm bạn buồn,
03:06
this too shallsẽ passvượt qua
34
174440
4456
điều này cũng sẽ qua
03:10
When the morningbuổi sáng comesđến --
35
178920
1816
Khi bình minh lên
Bạn biết bạn không thể tiếp tục
để nó làm bạn buồn,
03:12
you can't keep lettingcho phép it get you down,
36
180760
2256
03:15
no you can't keep lettingcho phép it
37
183040
1856
không bạn không thể để cho nó
03:16
When the morningbuổi sáng comesđến --
38
184920
1736
Khi bình minh lên
03:18
you can't keep lettingcho phép it get you down,
39
186680
2376
Bạn biết bạn không thể tiếp tục
để nó làm bạn buồn,
03:21
no you can't keep lettingcho phép it
40
189080
1856
không bạn không thể để cho nó
03:22
When the morningbuổi sáng comesđến --
41
190960
1816
Khi bình minh lên
Bạn biết bạn không thể tiếp tục
để nó làm bạn buồn,
03:24
you can't keep lettingcho phép it get you down,
42
192800
2256
03:27
no you can't keep lettingcho phép it
43
195080
1896
không bạn không thể để cho nó
03:29
When the morningbuổi sáng comesđến --
44
197000
1856
Khi bình minh lên
Bạn biết bạn không thể tiếp tục
để nó làm bạn buồn,
03:30
you can't keep lettingcho phép it get you down,
45
198880
2216
03:33
no you can't keep lettingcho phép it
46
201120
1856
không bạn không thể để cho nó
03:35
When the morningbuổi sáng comesđến
47
203000
2440
Khi bình minh lên
03:42
(PaintSơn gunssúng firengọn lửa)
48
210600
1456
(Súng bắn)
03:44
(ApplauseVỗ tay)
49
212080
3920
(Vỗ tay)
03:52
DamianDamian KulashKulash:
Thank you, thankscảm ơn very much.
50
220720
2056
Damian Kulash:
Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.
03:54
We are OK Go,
51
222800
1856
Chúng tôi là OK Go,
03:56
and we'vechúng tôi đã been togethercùng với nhau
as a bandban nhạc sincekể từ 1998.
52
224680
3736
chúng tôi là một ban nhạc
bắt đầu từ năm 1998.
04:00
But in the last decadethập kỷ,
53
228440
1256
Nhưng trong thập kỷ qua,
04:01
we'vechúng tôi đã becometrở nên knownnổi tiếng as much
for the elaboratekỹ lưỡng musicÂm nhạc videosvideo,
54
229720
3016
chúng ta đã trở nên nổi tiếng
cho các video âm nhạc tinh xảo,
04:04
like the one we just saw,
55
232760
1256
như cái chúng ta vừa xem
04:06
as for the songsbài hát they accompanyđi kèm với.
56
234040
2616
và ca khúc đi kèm video đó nữa.
04:08
So we will playchơi alongdọc theo with anotherkhác
one of those in a fewvài minutesphút,
57
236680
3096
Và chúng tôi sẽ chơi một bài hát khác
trong vài phút nữa
nhưng trong khi ấy,
04:11
but in the meantimethời gian chờ đợi,
58
239800
1216
chúng tôi muốn nói tới một điều
mà chúng tôi luôn được hỏi
04:13
we want to addressđịa chỉ nhà this questioncâu hỏi
that we get askedyêu cầu all the time
59
241040
3336
04:16
but we'vechúng tôi đã really never come up
with an adequateđầy đủ answercâu trả lời for it,
60
244400
2976
nhưng chúng tôi chưa bao giờ có
một câu trả lời thích đáng,
04:19
and that is, how do we
think of those ideasý tưởng?
61
247400
2520
và đó là làm thế nào chúng tôi
nghĩ ra ý tưởng đó?
Nhân tiện, các video không phải đều là về
cỗ máy Rube Goldberg.
04:23
The videosvideo are not all
RubeRube GoldbergGoldberg machinesmáy móc, by the way.
62
251400
2736
04:26
Last yearnăm we did a dancenhảy in zerokhông gravitynghiêm trọng,
63
254160
2095
Năm ngoái chúng tôi đã nhảy không
trọng lực,
04:28
and onceMột lần we setbộ up an obstacletrở ngại coursekhóa học
64
256279
3776
và có một lần chúng tôi thiết lập
một loạt chướng ngại vật
04:32
out of thousandshàng nghìn of musicalâm nhạc
instrumentsdụng cụ in the desertSa mạc,
65
260079
2737
từ hàng ngàn loại nhạc cụ trên một sa mạc
04:34
and then playedchơi them
by stuntdiễn viên đóng thế drivingđiều khiển a carxe hơi throughxuyên qua them.
66
262840
2696
và chơi chúng bằng cách
lái xe thật nhanh qua chúng.
04:37
(LaughterTiếng cười)
67
265560
1016
(Tiếng cười)
04:38
For one of the videosvideo,
68
266600
1256
Với một video
chúng tôi biên đạo để
hàng trăm người cầm ô
04:39
we choreographedchoreographed
hundredshàng trăm of people with umbrellasô, dù che
69
267880
2376
04:42
in an abandonedbị bỏ rơi parkingbãi đỗ xe lot outsideở ngoài TokyoTokyo,
70
270280
2376
ở một bãi đỗ xe bỏ hoang năm ngoài Tokyo
04:44
and then filmedquay phim them from a dronemục tiêu giả
a halfmột nửa a miledặm in the airkhông khí.
71
272680
3816
sau đó quay họ bằng một máy bay không
người lái nửa dặm trên không trung.
04:48
So it's all of these ideasý tưởng
that people are curiousHiếu kỳ about,
72
276520
3616
Như vậy đây là những ý tưởng mà mọi người
đang tò mò,
04:52
and the reasonlý do we'vechúng tôi đã had so much troublerắc rối
describingmiêu tả how we think of these ideasý tưởng
73
280160
4256
và nguyên nhân chúng tôi gặp khó khăn
khi giải thích cách nghĩ ra ý tưởng
04:56
is that it doesn't really feel
like we think of them at all.
74
284440
3400
chính là chúng tôi không cảm thẩy
mình nghĩ ra những ý tưởng này
Giống như chúng tôi tìm ra chúng vậy.
05:00
It feelscảm thấy like we find them.
75
288400
1560
05:03
And by way of explanationgiải trình --
76
291960
1896
Và để giải thích --
05:05
well, I have a compulsivecưỡng chế habitthói quen.
77
293880
3176
Tôi có một thói quen không bỏ được
05:09
I playchơi parallaxthị sai and perspectivequan điểm gamesTrò chơi
with my eyesmắt prettyđẹp much all the time,
78
297080
5056
Tôi chơi trò thị sai và các trò chơi
với đôi mắt của tôi khá nhiều,
05:14
and it's something I've been doing
sincekể từ I was a teenagerthiếu niên.
79
302160
2736
và tôi vẫn làm điều ấy
từ thời thiếu niên tời giờ.
05:16
And I think the biglớn contributingđóng góp
factorhệ số mayTháng Năm have been
80
304920
2736
Và nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất
có lẽ chính là
05:19
that this is how I decoratedtrang trí
my highcao schooltrường học bedroomphòng ngủ.
81
307680
2576
cách mà tôi trang trí phòng ngủ
thời trung học
05:22
(LaughterTiếng cười)
82
310280
1616
(Tiếng cười)
05:23
And beingđang a teenagerthiếu niên,
83
311920
1256
Là một thiếu niên,
05:25
what I did in there, of coursekhóa học,
was just talk on the phoneđiện thoại
84
313200
2736
điều tôi đã làm trong đó,
tất nhiên chỉ là buôn điện thoại
05:27
for staggeringkinh ngạc amountslượng of time.
85
315960
3176
với một lượng thời gian khổng lồ.
05:31
So I was in this visualtrực quan maelstromtình trạng rối loạn
86
319160
2376
Thế là tôi ở trong lốc xoáy thị giác này
05:33
just prettyđẹp much
usuallythông thường sittingngồi in one placeđịa điểm,
87
321560
2176
chỉ có vậy,
tôi ngồi nguyên một chỗ
05:35
and I guessphỏng đoán just
the overloadquá tải in generalchung --
88
323760
2776
Và tôi đoán rằng
não tôi bị quá tải --
05:38
my brainóc kindloại of triedđã thử
to make sensegiác quan of it, and I would --
89
326560
3176
não tôi cố làm cho chúng trở nên có lý
05:41
If I could movedi chuyển my headcái đầu off
to one sidebên a little bitbit,
90
329760
2496
Nếu tôi nghiêng đầu sang một bên một chút,
05:44
the edgecạnh of the deskbàn
would linehàng up just perfectlyhoàn hảo
91
332280
2336
thì cái cạnh bàn sẽ khớp một cách hoàn hảo
với áp phích trên bức tường đối diện;
05:46
with that posteráp phích on the oppositeđối diện wallTường;
92
334640
1816
nếu tôi đưa ngón cái ra,
05:48
or if I put my thumbngón tay cái out,
93
336480
1256
tôi có thể nhắm mắt trái
rồi mắt phải,
05:49
I could closegần first my left eyemắt
and then my right,
94
337760
2376
05:52
and my thumbngón tay cái would bouncethư bị trả lại back and forthra
95
340160
1936
và ngón cái của tôi sẽ di chuyển qua lại
giữa mắt trái và phải của Jimi Hendrix.
05:54
betweengiữa JimiJimi Hendrix'sHendrix của
left eyemắt and his right.
96
342120
2176
05:56
(LaughterTiếng cười)
97
344320
1216
(Tiếng cười)
05:57
It was not a consciouscó ý thức thing, of coursekhóa học,
98
345560
2336
Đó tất nhiên không phải là
một điều có ý thức,
05:59
this is just kindloại of the equivalenttương đương
of doodlingDoodling while you're talkingđang nói,
99
347920
3256
nó giống như việc vẽ nguệch ngoạc
trong lúc bạn đang nói chuyện vậy
06:03
and it's still something
I do all the time.
100
351200
2096
và nó vẫn là điều tôi làm bất kỳ lúc nào.
06:05
This is my wifengười vợ, KristinKristin --
101
353320
1336
Đây là vợ tôi, Kristin --
06:06
(ApplauseVỗ tay)
102
354680
1176
(Tiếng vỗ tay)
06:07
Yeah!
103
355880
1456
Yeah!
06:09
WooWoo!
104
357360
1200
Woo!
06:11
And it's not uncommonphổ biến
that we are out at dinnerbữa tối,
105
359400
3496
Và không có gì khác thường khi
chúng tôi ra ngoài ăn tối,
06:14
and in the middleở giữa of a great conversationcuộc hội thoại
she'llcô ấy sẽ just stop mid-sentencegiữa câu,
106
362920
3416
và đang ở giữa câu chuyện tuyệt vời
cô ấy sẽ tự dưng ngừng nói,
06:18
and when she stopsdừng lại is when I realizenhận ra
that I'm the one who'sai actingdiễn xuất weirdkỳ dị
107
366360
3416
và lúc cô ấy dừng lại là lúc tôi
nhận ra mình là người hành động kỳ lạ
06:21
because I'm like bobbingbobbing and weavingdệt vải.
108
369800
1816
bởi tôi đang nhấp nhổm và lắc lư.
06:23
And what I'm tryingcố gắng to do
is get that ficusFicus back there
109
371640
2576
Và tôi đang cố gắng
để cây chi sung đằng sau kia
06:26
to stickgậy out of her headcái đầu like a ponytailtóc đuôi ngựa.
110
374240
1976
cắm trên đầu cô ấy như một cái đuôi ngựa
06:28
(LaughterTiếng cười)
111
376240
1600
(Tiếng cười)
06:30
The pointđiểm of tellingnói you
all this is that --
112
378600
2896
Điều tôi muốn nói với các bạn
qua những thứ này là --
06:33
for me this is what it feelscảm thấy like
to have an ideaý kiến.
113
381520
2376
với tôi đây chính là cảm giác
khi có một ý tưởng.
06:35
It's like they're madethực hiện
of these disparatekhác biệt partscác bộ phận,
114
383920
3536
Nó giống như chúng được làm
từ những mảnh ghép khác nhau,
06:39
these disparatekhác biệt chunksmiếng, mảnh nhỏ
sortsắp xếp of floatingnổi out there.
115
387480
2376
những mảnh ghép tách biệt
trôi nổi ở ngoài đó.
06:41
And if you're receptivetiếp nhận
and you're observantquan sát,
116
389880
3056
Và nếu bạn biết linh động,
và bạn biết quan sát,
06:44
and cruciallyquan trọng trong, if you're
in exactlychính xác the right placeđịa điểm,
117
392960
2576
và quan trọng hơn, nếu bạn
ở một vị trí chính xác,
06:47
you can get them to just linehàng up.
118
395560
2240
bạn có thế ghép chúng lại với nhau.
06:50
So if you get used to --
119
398440
1256
Vầ nếu bạn đã quen với --
06:51
if it's your jobviệc làm
to think of ideasý tưởng this way,
120
399720
2536
nếu việc của bạn là
nghĩ ra ý tưởng theo cách này,
06:54
they'llhọ sẽ startkhởi đầu beckoningvẫy tay gọi to you
121
402280
2256
thì chúng sẽ bắt đầu ra dấu cho bạn
06:56
the way that Jimi'sCủa Jimi eyesmắt
beckonedBeckoned from that posteráp phích,
122
404560
2416
như cách đôi mắt của Jimi
vẫy gọi từ áp phích kia,
06:59
or the ficusFicus beckonsvẫy gọi
from behindphía sau Kristin'sCủa Kristin headcái đầu.
123
407000
2616
hay cây chi sung ở đằng sau
đầu của Kristin.
07:01
WritingBằng văn bản musicÂm nhạc feelscảm thấy like that processquá trình
just over and over again,
124
409640
2976
Sáng tác nhạc cũng giống như quá trình đó
lặp đi và lặp lại,
07:04
like you've got a bunch of soundsâm thanh
or a grooveđường rãnh or a chordhợp âm progressiontiến triển
125
412640
4376
như là bạn có một đống âm thanh
hoặc giai điệu hoặc hợp âm
07:09
and you're just looking
for that thing on the other sidebên,
126
417040
2696
và bạn tìm kiếm một thứ gì đó
nằm ở bên kia,
07:11
that little chunkmảnh over there,
that puzzlecâu đố piececái that clicksnhấp chuột right in.
127
419760
3576
mảnh ghép mà nằm bên đó,
mảnh ghép mà hoàn thiện mọi thứ.
07:15
And when it does clicknhấp chuột,
128
423360
1336
Và khi nó phù hợp,
07:16
it doesn't feel like you
thought up that puzzlecâu đố piececái,
129
424720
2656
bạn không có cảm giác mình
nghĩ ra mảnh ghép đó.
07:19
it feelscảm thấy like you foundtìm it --
130
427400
1656
cảm giác như bạn tìm ra nó vậy --
07:21
like it was a setbộ of relationshipscác mối quan hệ
that you unlockedmở khóa.
131
429080
3360
giống như bạn đã mở khóa
cho một tập hợp mối quan hệ vậy.
07:25
But with the videosvideo in particularcụ thể,
132
433760
2616
Nhưng riêng đôi với việc làm video,
07:28
we're usuallythông thường looking
for this specificriêng feelingcảm giác
133
436400
2216
chúng tôi thường tìm kiếm một cảm giác,
07:30
which is wonderngạc nhiên.
134
438640
1256
đó là sự kinh ngạc.
07:31
And there's always a componentthành phần
of surprisesự ngạc nhiên to wonderngạc nhiên,
135
439920
2896
Và luôn có yếu tố bất ngờ để
tạo ra sự kinh ngạc,
07:34
so we're not just looking for good ideasý tưởng,
136
442840
2336
do đó chúng tôi không chỉ tìm ý tưởng hay
07:37
we're looking for good ideasý tưởng
that surprisesự ngạc nhiên us in some way.
137
445200
2720
chúng tôi tìm ý tưởng hay
mà còn khiến ta bất ngờ.
07:40
And this causesnguyên nhân something of a problemvấn đề,
138
448440
2216
Và điều này dẫn đến vài vấn đề,
07:42
because ...
139
450680
1200
vì ...
07:45
the processquá trình that we all use to make stuffđồ đạc,
140
453240
2416
quá trình chúng ta sử dụng
để tạo ra mọi thứ
07:47
it actuallythực ra has a very strongmạnh biassự thiên vị
againstchống lại surprisingthật ngạc nhiên ideasý tưởng.
141
455680
3536
nó có sự thiên vị mạnh
chống lại những ý tưởng kinh ngạc.
07:51
The processquá trình I'm talkingđang nói about
is the one you all know --
142
459240
2656
Quá trình tôi đang nói là cái mà
các bạn đều biết --
07:53
we all do it all the time.
143
461920
1256
ta lúc nào cũng làm điều này.
07:55
You think of an ideaý kiến.
144
463200
1416
Bạn nghĩ ra một ý tưởng.
07:56
You just sitngồi and think
of your brilliantrực rỡ ideaý kiến
145
464640
2136
Bạn ngồi và nghĩ về ý tưởng
tuyệt vời của bạn
và sau đó bạn đưa ra một kế hoạch
07:58
and then you come up with a plankế hoạch
146
466800
1576
08:00
for how you're going to make
that ideaý kiến happenxảy ra.
147
468400
2176
làm thế nào để ý tưởng đó
thành sự thật.
08:02
And then with that plankế hoạch in mindlí trí,
148
470600
1576
Và khi đã có một kế hoạch rồi,
08:04
you go back and double-checkkiểm tra
your originalnguyên ideaý kiến
149
472200
2216
bạn trở lại và kiểm tra lại
ý tưởng ban đầu
08:06
and maybe reviseSửa đổi it,
150
474440
1256
và có thể sửa lại nó,
08:07
and then bouncingnảy back and forthra
betweengiữa the ideaý kiến and the plankế hoạch,
151
475720
2976
và sau đó xem đi xem lại
giữa ý tưởng và kế hoạch,
08:10
the plankế hoạch and the ideaý kiến,
152
478720
1216
cuối cùng bạn có
kế hoạch thật sự tuyệt vời.
08:11
eventuallycuối cùng you come up
with a trulythực sự great plankế hoạch.
153
479960
2216
08:14
And then onceMột lần you have that,
and only then,
154
482200
2056
Và sau khi bạn nó rồi,
và chỉ khi đó,
08:16
do you go out and you executethi hành.
155
484280
2136
bạn mới ra ngoài và thực hiện nó.
08:18
And this is like --
156
486440
1656
Và đây chính là ---
08:20
this is sortsắp xếp of a flawlesshoàn hảo systemhệ thống
157
488120
2296
đây chính là một hệ thống hoàn hảo
08:22
in termsđiều kiện of maximizingtối đa your resourcestài nguyên,
158
490440
1976
trong việc tối đa hóa nguồn lực của bạn
08:24
because this -- supersiêu cheapgiá rẻ.
159
492440
1880
vì điều này -- siêu rẻ.
08:27
ThinkingSuy nghĩ usuallythông thường costschi phí very little,
160
495600
1696
Động não thường mất ít tiền,
08:29
but this is really expensiveđắt
mostphần lớn of the time,
161
497320
2176
nhưng khi bạn làm thì thường rất đắt đỏ
08:31
so by the time you get there,
162
499520
1416
nên đến lúc bắt tay vào làm,
08:32
you want to make sure
you're supersiêu preparedchuẩn bị
163
500960
2056
bạn phải chuẩn bị
vô cùng kỹ lưỡng rồi
08:35
and you can squeezebóp everymỗi last droprơi vãi
out of what you've got.
164
503040
2816
và bạn có thể vắt kiệt giọt cuối cùng
từ những gì bạn có.
08:37
But there are problemscác vấn đề with this,
165
505880
1616
Nhưng có một vấn đề với điều này,
08:39
and mathmôn Toán will help us
revealtiết lộ the biggestlớn nhất one.
166
507520
2560
và toán học sẽ giúp chúng ta
tìm ra vấn đề lớn nhất.
08:42
Go back to that videovideo
that we just showedcho thấy you.
167
510880
2536
Quay lại với video mà
chúng tôi vừa cho các bạn xem.
08:45
That RubeRube GoldbergGoldberg machinemáy móc,
168
513440
1736
Cỗ máy Rube Goldberg đó,
08:47
it had about 130 interactionstương tác in it.
169
515200
2296
nó có tới 130 tương tác trong đó.
08:49
That was 130 things
170
517520
1680
Đó là 130 thứ
08:52
that we had to have go
accordingtheo to our plankế hoạch.
171
520200
2815
mà chúng tôi cần chúng
phải diễn ra đúng kế hoạch.
08:55
So let's assumegiả định that we want
to make a newMới videovideo now,
172
523039
3857
Cứ cho là chúng tôi muốn
làm một video mới ngay bây giờ,
08:58
similarlytương tự complexphức tạp -- 130 movingdi chuyển partscác bộ phận.
173
526920
3040
cầu kỳ tương tự như vậy
với 130 bộ phận chuyển động
09:02
If we're really good plannersnhà quy hoạch
in that systemhệ thống,
174
530800
2536
Nếu ta là người lập kế hoạch
giỏi trong hệ thống đó,
09:05
it seemsdường như like maybe
we could be good enoughđủ
175
533360
3256
nhìn thì tưởng chúng ta đã đủ tốt
09:08
to get everymỗi partphần of that systemhệ thống
to be 90 percentphần trăm reliableđáng tin cậy.
176
536640
4200
để làm cho tất cả mọi thứ trong hệ thống
chắc chắn tới 90%.
09:13
90 percentphần trăm soundsâm thanh good, right?
177
541320
1456
90% nghe có vẻ ổn nhỉ?
09:14
Well, it's not.
178
542800
1256
Ồ, không.
Thật ra là kinh khủng.
Số liệu đã nói lên điều đó.
09:16
It's terriblekhủng khiếp actuallythực ra.
The numberssố say so.
179
544080
2296
09:18
The chancecơ hội of gettingnhận được all 130 things
to not failThất bại at the sametương tự time
180
546400
4736
Xác xuất để 130 bộ phận không thất bại
trong cùng một lúc
09:23
is .9 for 90 percentphần trăm to the 130ththứ powerquyền lực.
181
551160
3256
là 0.9 mũ 130 để đạt 90%
09:26
So calculatetính toán that out and you get ...
182
554440
1896
Làm phép tính đó và bạn có kết quả ...
09:28
(DingĐinh)
183
556360
1536
(Ding)
09:29
.000001,
184
557920
5576
0.000001,
09:35
which is one ten-thousandthmười nghìn
of one percentphần trăm,
185
563520
2456
tức là 1 phần mười nghìn của 1%,
09:38
so your chancecơ hội for successsự thành công
is literallynghĩa đen one in a milliontriệu.
186
566000
3776
do vậy khả năng bạn thành công
chỉ vỏn vẹn 1 phần 1 triệu.
09:41
(WhistleCòi)
187
569800
1616
(Huýt sáo)
09:43
(LaughterTiếng cười)
188
571440
1696
(Tiếng cười)
09:45
I mean that's not a gamblecờ bạc I want to take,
189
573160
2456
Tôi không muốn đánh canh bạc này,
09:47
so let's ratchetRatchet up
that reliabilityđộ tin cậy to 99 percentphần trăm.
190
575640
3976
nên hãy tăng độ chính xác lên 99%.
09:51
.99 to the 130ththứ powerquyền lực is ...
191
579640
2856
.99 mũ 130 là ...
09:54
(DingĐinh)
192
582520
1136
(Ding)
09:55
.27 -- 27 percentphần trăm.
193
583680
1936
0.27 -- 27 phần trăm.
09:57
SignificantlyĐáng kể lessít hơn dauntingnản chí --
194
585640
1576
bớt khó khăn đi hẳn --
09:59
like this mightcó thể even be usablecó thể sử dụng.
195
587240
1496
có vẻ sử dụng được.
10:00
But really think about that.
196
588760
1376
Nhưng nếu nghĩ sâu hơn về nó
10:02
How manynhiều partscác bộ phận of your livescuộc sống
are 99 percentphần trăm reliableđáng tin cậy?
197
590160
4336
Có bao nhiêu phần trong cuộc
sống của bạn đạt đến 99%?
10:06
And could you really get 130 of them
all in one placeđịa điểm at onceMột lần?
198
594520
4120
Và bạn có thể thực sự có 130 trong số đó
ở một nơi cùng một lúc?
10:11
And if you really could,
199
599200
1440
Và nếu bạn thật sự có thể,
10:13
doesn't it seemhình như
like you deservexứng đáng to succeedthành công?
200
601520
2456
thì có vẻ bạn xứng đáng
đạt thành công nhỉ?
10:16
Like that is --
201
604000
1496
như là --
10:17
that thing is going to work, right?
202
605520
1696
cái kia sẽ thành công đúng không?
10:19
But no, it actuallythực ra failsthất bại threesố ba timeslần
more oftenthường xuyên than it succeedsthành công.
203
607240
3416
Nhưng không, nó còn thất bại
gấp 3 so với những cái đã thành công.
10:22
So the upshotupshot of all this
204
610680
1696
Vì vậy, kết quả của tất cả điều này
10:24
is that if your projectdự án
is prettyđẹp complexphức tạp --
205
612400
3216
là nếu dự án của bạn khá phức tạp --
10:27
like, you know,
everymỗi ambitioustham vọng projectdự án is --
206
615640
3096
theo như bạn biết,
mỗi dự án đầy tham vọng đều như vậy
10:30
if you've got a lot of movingdi chuyển partscác bộ phận,
207
618760
1736
Nếu bạn có nhiều bộ phận
chuyển động,
10:32
you're basicallyvề cơ bản constrainedbị hạn chế
to just reshufflingreshuffling ideasý tưởng
208
620520
3616
Bạn về cơ bản bị hạn chế
xuống việc sắp xếp lại các ý tưởng
10:36
that have alreadyđã demonstrablyđược trình diễn
provenchứng minh that they're 100 percentphần trăm reliableđáng tin cậy.
209
624160
4200
có thể chứng minh
100% đáng tin cậy.
10:41
So now go back to me sittingngồi
with my thumbngón tay cái in the airkhông khí
210
629040
2496
Nên giờ trở lại tôi ngồi với ngón cái
trong không khí
10:43
tryingcố gắng to linehàng up something surprisingthật ngạc nhiên.
211
631560
2056
cố gắng xếp cái gì đó đáng ngạc nhiên.
10:45
If the only things I'm allowedđược cho phép
to considerxem xét in the first placeđịa điểm
212
633640
3096
Nếu điều duy nhất tôi được cho phép
xem xét ngay từ đầu
10:48
are ideasý tưởng that have alreadyđã been donelàm xong
over and over and over again,
213
636760
4096
là những ý tưởng đã được thực hiện
nhiều lần
10:52
I am screwedhơi say.
214
640880
1520
thì tôi tiêu rồi đấy.
10:56
HoweverTuy nhiên, there are wayscách around this,
215
644000
1736
Tuy nhiên, có nhiều cách làm,
10:57
because we all know that there are
tonstấn of untriedchưa thử ideasý tưởng still out there,
216
645760
4416
bởi vì chúng ta đều biết có hàng tấn những
ý tưởng chưa được khai thác vẫn còn đó,
11:02
and plentynhiều of them will turnxoay out
to be everymỗi bitbit as reliableđáng tin cậy as we need,
217
650200
3656
và rất nhiều trong số đó có thể trở nên
đáng tin cậy như chúng ta cần,
11:05
it's just that we don't yetchưa know
they are reliableđáng tin cậy
218
653880
2376
chỉ là chúng ta chưa biết
chúng đáng tin cậy
11:08
when we are at this planninglập kế hoạch phasegiai đoạn.
219
656280
1936
khi ở giai đoạn
lập kế hoạch này.
11:10
So what we do is we try
to identifynhận định some placeđịa điểm
220
658240
3696
Vì vậy, cái chúng tôi làm là cố gắng
xác định một nơi nào đó
11:13
where there mightcó thể just be
a tontấn of those untriedchưa thử ideasý tưởng.
221
661960
3176
nơi có thể có
một tấn những ý tưởng chưa được thử.
11:17
We try to find a sandboxchỗ thử
222
665160
2216
Chúng tôi cố gắng tìm một hộp cát
11:19
and then we gamblecờ bạc
a wholetoàn thể bunch of our resourcestài nguyên
223
667400
2536
và sau đó chúng tôi đánh cược
toàn bộ các nguồn lực
11:21
on gettingnhận được in that sandboxchỗ thử and playingđang chơi.
224
669960
2816
trong hộp cát và chơi.
11:24
(LaughterTiếng cười)
225
672800
1616
(Cười)
11:26
Because we have to trustLòng tin
that it's the processquá trình in the sandboxchỗ thử
226
674440
3016
Bởi vì chúng ta phải tin tưởng
rằng quá trình trong hộp cát
11:29
that will revealtiết lộ to us
which ideasý tưởng are not only surprisingthật ngạc nhiên,
227
677480
3856
sẽ tiết lộ cho chúng ta những
ý tưởng nào không chỉ đáng ngạc nhiên,
11:33
but surprisinglythật ngạc nhiên reliableđáng tin cậy.
228
681360
2216
mà còn đáng tin cậy một cách kinh ngạc.
11:35
So some of the sandboxeshố cát
that we'vechúng tôi đã startedbắt đầu videosvideo with.
229
683600
2640
Một số các hộp cát
chúng tôi bắt đầu các video
11:38
Let's playchơi with opticalquang học illusionsảo tưởng.
230
686640
3536
Hãy chơi với ảo giác quang học.
11:42
Let's try to dancenhảy on movingdi chuyển surfacesbề mặt.
231
690200
2496
Hãy cố gắng nhảy trên bề mặt di chuyển.
11:44
Let's try to make toastbánh mì nướng
with a laserlaser cutterMáy cắt.
232
692720
2800
Hãy thử làm bánh mì nướng
với một máy cắt laser.
11:48
Or let's do something in one
of those zero-gravitykhông trọng lực airplanesmáy bay.
233
696200
5176
Hay làm một cái gì đó trong
những chiếc máy bay không trọng lực đó.
11:53
But then insteadthay thế
of actuallythực ra tryingcố gắng to sitngồi there
234
701400
2256
Nhưng rồi thay vào đó
thực sự cố gắng ngồi ở đó
11:55
and think out what that something is,
235
703680
1816
và nghĩ về thứ gì đó
11:57
we spentđã bỏ ra a fullđầy thirdthứ ba of our budgetngân sách
gettingnhận được in an actualthực tế VomitNôn mửa CometSao chổi
236
705520
3936
chúng tôi đã dành một phần ba ngân sách
để tham gia chương trình Vomit Comet
12:01
and bouncingnảy off the wallsbức tường for a weektuần.
237
709480
2120
và tập tung lên khỏi tường trong một tuần.
12:04
So this mayTháng Năm seemhình như to you like testingthử nghiệm,
238
712200
3896
Vì vậy, đối với bạn, điều này có vẻ giống
thử nghiệm
12:08
but it really isn't,
239
716120
1616
nhưng nó thực sự không phải,
12:09
because at this pointđiểm
we don't yetchưa know what our ideaý kiến is,
240
717760
2936
vì tại thời điểm này ta vẫn chưa biết
ý tưởng là gì,
12:12
we don't have a plankế hoạch to be testingthử nghiệm.
241
720720
2736
chúng tôi không có kế hoạch
để đi thử nghiệm.
12:15
So we're just --
242
723480
1496
Vì vậy, chúng tôi chỉ -
12:17
we're just playingđang chơi,
243
725000
1216
chúng tôi chỉ chơi,
12:18
we're just tryingcố gắng everything
we can think of,
244
726240
2136
chúng tôi cố gắng mọi thứ
có thể nghĩ đến,
12:20
because we need to get this ideaý kiến spacekhông gian
filledđầy up with a chaoshỗn loạn
245
728400
4096
bởi vì chúng ta cần phải để không gian
ý tưởng này chứa đầy sự hỗn loạn
12:24
like the one in my highcao schooltrường học bedroomphòng ngủ.
246
732520
2136
như một phòng ngủ của tôi
hồi trung học.
12:26
Because then, if we can
do the bobbob and weavedệt thing,
247
734680
2936
Bởi vì sau đó, nếu có thể
nhấp nhổm và lắc lư,
12:29
if we can put our thumbsthumbs up up
and get just a fewvài things to linehàng up --
248
737640
4016
Nếu chúng ta có thể đưa ngón tay cái lên
để vài thứ xếp thành một hàng
12:33
(DingĐinh)
249
741680
1216
(Ding)
Rất có thể là không ai khác đã từng
xếp những thứ này thành hàng
12:34
chancescơ hội are no one elsekhác has ever madethực hiện
those sametương tự things linehàng up before.
250
742920
3334
12:39
And when we're donelàm xong with that projectdự án,
251
747280
1816
Và khi chúng tôi hoàn thành dự án đó,
Mọi người sẽ hỏi lại chúng tôi
cách nghĩ ý tưởng đó,
12:41
people will askhỏi us again
how we thought of that ideaý kiến,
252
749120
2496
Và chúng tôi sẽ mắc kẹt
vì theo quan điểm chúng tôi
12:43
and we'lltốt be stumpedstumped,
because from our perspectivequan điểm,
253
751640
2416
12:46
it doesn't feel like
we thought of it at all,
254
754080
2136
không giống như chúng tôi
đã nghĩ ra nó
chỉ là chúng tôi tìm thấy nó
12:48
it just feelscảm thấy like we foundtìm it.
255
756240
1536
12:49
So we'lltốt playchơi anotherkhác videovideo for you now
and the songbài hát alongdọc theo with it.
256
757800
3176
Chúng tôi sẽ phát video khác
và bài hát cùng với nó.
Đây là bài hát "The One Moment"
12:53
This is for the songbài hát "The One MomentThời điểm này,"
257
761000
1856
12:54
and for this one,
the sandboxchỗ thử was ballisticsđạn and mathmôn Toán.
258
762880
3840
và với bài này,
hộp cát là đạn đạo và toán học.
12:59
So I spentđã bỏ ra a fullđầy monththáng puttingđặt togethercùng với nhau
a giantkhổng lồ spreadsheetbảng tính for this.
259
767240
5456
Vì vậy, tôi đã dành cả tháng để làm
một bảng tính khổng lồ cho điều này.
13:04
It was like my playspacePlaySpace
was 400 linesđường dây long
260
772720
3136
Nó giống như không gian chơi của tôi
dài 400 dòng
13:07
and 25 columnscột widerộng --
261
775880
1760
và rộng 25 cột -
13:10
which I presumeđoán that if anybodybất kỳ ai is going
to understandhiểu không that, it's this crowdđám đông.
262
778600
3616
mà tôi đoán rằng nếu có ai có thể hiểu
điều đó, thì chính là mọi người ở đây
13:14
(LaughterTiếng cười)
263
782240
1256
(Tiếng cười)
13:15
Nothing is better
than a giantkhổng lồ spreadsheetbảng tính, right?
264
783520
2376
Không gì tốt hơn một bảng tính
khổng lồ, đúng chứ?
13:17
(LaughterTiếng cười)
265
785920
1216
(Tiếng cười)
13:19
Well, thank you everyonetất cả mọi người, very much.
266
787160
1736
Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều.
13:20
We are OK Go,
267
788920
1216
Chúng tôi là OK Go,
13:22
and this is calledgọi là "The One MomentThời điểm này."
268
790160
1736
Và đây là bài "The One Moment"
13:23
(ApplauseVỗ tay)
269
791920
3000
(Vỗ tay)
13:27
[The One MomentThời điểm này]
270
795920
1240
[Bài "The One Moment"]
13:30
(ExplosionsVụ nổ)
271
798040
2280
(Nổ)
13:36
[What you just saw was realthực
272
804200
2256
[Những gì bạn vừa thấy là có thật
13:38
and it tooklấy 4.2 secondsgiây]
273
806480
1256
Và mất 4.2 giây]
13:39
(VideoVideo) Let me know when it's safean toàn.
274
807760
1680
(Video) Cho tôi biết khi nào an toàn.
(Bộ gõ)
13:42
(PercussionBộ gõ)
275
810586
1150
[Đây là khoảnh khắc tương tự ...
13:43
[Here'sĐây là the sametương tự momentchốc lát ...
276
811760
2576
13:46
slowedchậm lại down.]
277
814360
2056
được làm chậm lại.]
13:48
(MusicÂm nhạc)
278
816440
2120
(Âm nhạc)
13:54
(GuitarGuitar)
279
822120
1880
(Guitar)
14:17
(SingingCa hát) You're right,
280
845240
2936
(Tiếng hát) Bạn nói đúng,
14:20
there's nothing more lovelyđáng yêu,
281
848200
2240
không có gì đáng yêu hơn,
14:24
there's nothing more profoundthâm thúy
282
852000
2560
không có gì sâu sắc hơn
14:28
than the certaintysự chắc chắn,
283
856360
1896
hơn sự chắc chắn,
14:30
than the certaintysự chắc chắn
that all of this will endkết thúc
284
858280
3520
hơn sự chắc chắn
rằng tất cả những điều này sẽ kết thúc
14:39
That all of this will endkết thúc
285
867520
2560
Rằng tất cả những điều này sẽ kết thúc
14:44
So openmở your armscánh tay to me,
286
872320
2216
Vì vậy, hãy mở rộng vòng tay với tôi
14:46
openmở your armscánh tay to me
287
874560
1696
mở rộng vòng tay với tôi
14:48
And this will be
the one momentchốc lát that mattersvấn đề,
288
876280
3616
Và đây sẽ là
một khoảnh khắc quan trọng,
14:51
and this will be
the one thing we remembernhớ lại,
289
879920
3736
và điều này sẽ là
một điều chúng ta nhớ,
14:55
and this will be
the reasonlý do to have been here,
290
883680
3896
và điều này sẽ là
lý do để được ở đây,
14:59
and this will be
the one momentchốc lát that mattersvấn đề --
291
887600
4056
và điều này sẽ là
một khoảnh khắc quan trọng -
15:03
Oh ...
292
891680
1416
Oh ...
15:05
(GuitarGuitar)
293
893120
4000
(Guitar)
15:11
(SingingCa hát) So while the mudbùn
reclaimsđòi our footprintsdấu chân,
294
899280
5320
(Tiếng hát) Vì vậy, trong khi bùn
xóa dấu chân của chúng tôi,
15:18
and while our bonesxương keep looking back
295
906160
2680
Và trong khi xương của chúng ta
cứ nhìn lại
15:22
at the overgrowthphát triển quá mức
that's swallowingnuốt the pathcon đường --
296
910040
2840
sự phát triển quá mức
che mất con đường
15:25
but for the graceân huệ of God go we,
297
913920
2880
nhưng vì ân sủng của Đức Chúa Trời
15:29
but for the graceân huệ of God go we
298
917760
2880
nhưng vì ân sủng của Đức Chúa Trời
15:33
But for the graceân huệ of time and chancecơ hội
and entropy'scủa entropy cruelhung ác handstay --
299
921680
4776
Nhưng vì sự duyên dáng của thời gian và
cơ hội và bàn tay độc ác của entropy
15:38
So openmở your armscánh tay to me,
300
926480
2136
Vì vậy, hãy mở rộng vòng tay với tôi
15:40
openmở your armscánh tay to me
301
928640
1816
mở rộng vòng tay với tôi
15:42
And this will be
the one momentchốc lát that mattersvấn đề,
302
930480
3576
Và điều này sẽ là
một khoảnh khắc quan trọng
15:46
and this will be
the one thing we remembernhớ lại,
303
934080
3856
và điều này sẽ là
một điều chúng ta nhớ,
15:49
and this will be
the reasonlý do to have been here,
304
937960
3816
và điều này sẽ là
lý do để được ở đây,
15:53
and this will be
the one momentchốc lát that mattersvấn đề
305
941800
4016
và điều này sẽ là
một khoảnh khắc quan trọng
15:57
Oh ...
306
945840
1200
Oh...
16:01
So won'tsẽ không you stayở lại here with me
307
949160
2536
Bạn sẽ không ở đây với tôi
16:03
and we'lltốt buildxây dựng
'tiltil we'vechúng tôi đã blisteredblistered our handstay
308
951720
2960
chúng tôi sẽ xây dựng đến khi
sưng phồng tay
16:09
So won'tsẽ không you stayở lại here with me
and we'lltốt buildxây dựng us some templesđền thờ,
309
957000
4576
Bạn sẽ không ở đây với tôi
và chúng tôi sẽ xây dựng vài đền thờ,
16:13
buildxây dựng us some castleslâu đài,
310
961600
1976
xây dựng vài lâu đài,
16:15
buildxây dựng us some monumentstượng đài
311
963600
1656
xây dựng vài di tích
16:17
and burnđốt cháy them all right down
312
965280
2696
và rồi thiêu huỷ chúng
16:20
(MusicÂm nhạc)
313
968000
3040
(Âm nhạc)
16:30
(SingingCa hát) So openmở your armscánh tay to me
314
978720
2400
(Hát) Vì vậy, mở rộng vòng tay với tôi
16:34
And this will be
the one momentchốc lát that mattersvấn đề,
315
982680
3576
Và đây sẽ là một
thời điểm quan trọng -
16:38
and this will be
the reasonlý do to have been here,
316
986280
3896
và điều này sẽ là
lý do để được ở đây,
16:42
and this will be
the one thing we remembernhớ lại,
317
990200
3816
và điều này sẽ là
một điều chúng ta nhớ,
16:46
and this will be
the one momentchốc lát that mattersvấn đề
318
994040
4136
và đây sẽ là một
thời điểm quan trọng -
16:50
So won'tsẽ không you stayở lại here with me,
319
998200
1896
Bạn sẽ không ở lại đây với tôi,
16:52
we'lltốt buildxây dựng 'tiltil we blistervỉ our handstay
320
1000120
2256
chúng tôi sẽ xây dựng đến khi
sưng phồng tay
16:54
And this will be
the one momentchốc lát that mattersvấn đề --
321
1002400
3136
Và đây sẽ là một
thời điểm quan trọng -
16:57
So won'tsẽ không you stayở lại here with me
and buildxây dựng us some templesđền thờ --
322
1005560
4456
Bạn sẽ không ở đây với tôi
và xây dựng vài đền thờ -
17:02
This will be the one
momentchốc lát that mattersvấn đề --
323
1010040
3936
Đây sẽ là một
thời điểm quan trọng -
17:06
BuildXây dựng us some templesđền thờ --
324
1014000
1576
Xây dựng vài đền thờ -
17:07
The one momentchốc lát that mattersvấn đề --
325
1015600
1856
Một khoảnh khắc quan trọng
17:09
BuildXây dựng us some monumentstượng đài --
326
1017480
1976
Xây dựng vài đền thờ
17:11
The one momentchốc lát that mattersvấn đề
327
1019480
2016
Một khoảnh khắc quan trọng
17:13
BuildXây dựng us some templesđền thờ --
328
1021520
1776
Xây dựng vài đền thờ
17:15
The one momentchốc lát that mattersvấn đề.
329
1023320
2216
Một khoảnh khắc quan trọng.
17:17
BuildXây dựng us some monumentstượng đài --
330
1025560
1456
Xây dựng vài di tích
17:19
The one momentchốc lát that mattersvấn đề, oh
331
1027040
2856
Một khoảnh khắc quan trọng
17:21
(GuitarGuitar)
332
1029920
3760
(Guitar)
17:26
(ApplauseVỗ tay)
333
1034960
3639
(Tiếng vỗ tay)
Translated by Tien Nguyen
Reviewed by Linh Tran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
OK Go - Band
A wildly creative band of music- and video-makers, OK Go is building a media empire on the back of endless, boundless ingenuity.

Why you should listen
Singer and video director Damian Kulash, Jr. and bassist Tim Nordwind met at summer camp in 1987, and a decade later they formed OK Go. With Dan Konopka as drummer and Andy Ross as guitarist and resident computer programmer, they've built a unique career at the intersection of music, visual art, technology, and science. They're among an emerging class of artists whose 21st-century brand of experimental creativity dissolves the traditional boundaries between disciplines.

"When our band started, music and art were actually different things," says Kulash. "Musicians made plastic discs and artists made objects for galleries. Now we all make ones and zeros, so the categorical distinctions don’t make much sense anymore."

OK Go have collaborated with dance companies and tech giants, cosmonauts and Muppets, scientists and entrepreneurs. Their videos have been encoded on strands of actual DNA. They've penned New York Times op-eds and testified before the US Congress, and they were President Obama's selection to perform at his 50th birthday party.

OK Go received The Smithsonian American Ingenuity Award for Visual Art, and they've been honored with a Grammy, three MTV Video Music Awards, eleven Cannes Lions, a CLIO, three UK Music Video Awards, two Webby Awards and have had their work presented at The Guggenheim, MoCA, LACMA, The Hirschhorn, The Hammer Museum and Seattle’s Museum of Pop Culture. Their latest video is "The One Moment," directed by Kulash.
More profile about the speaker
OK Go | Speaker | TED.com