ABOUT THE SPEAKER
Ngozi Okonjo-Iweala - Economist
Ngozi Okonjo-Iweala is a respected global economist.

Why you should listen

Okonjo-Iweala was the Finance Minister of Nigeria, Africa’s largest economy, from 2003 to 2006, and then briefly the country’s Foreign Affairs Minister, the first woman to hold either position. From 2011 to 2015 she was again named Minister of Finance and Coordinating Minister for the Economy of Nigeria. Between those terms, from 2007 to 2011, she was one of the managing director of the World Bank and a candidate to the organization’s presidency. She is now a senior advisor at financial advisory and asset management firm Lazard, and she chairs the Board of the Global Alliance for Vaccines and Immunization. At the World Bank, she worked for change in Africa and assistance for low-income countries. As Finance Minister, she attacked corruption to make Nigeria more transparent and desirable for investment and jobs, an activism that attracted criticism from circles opposed to reform.

More profile about the speaker
Ngozi Okonjo-Iweala | Speaker | TED.com
TEDSummit

Ngozi Okonjo-Iweala: How Africa can keep rising

Ngozi Okonjo-Iweala: Hvordan Afrika fortsat kan vokse

Filmed:
867,424 views

Afrikansk vækst er en udvikling, ikke et lykketræf, siger økonom og Nigerias tidligere finansminister Ngozi Okonjo-Iweala. I denne ligetil og forfriskende ærlige tale, beskriver Okonjo-Iweala den positive fremgang på kontinentet og peger på otte udfordringer, som afrikanske nationer stadig mangler at løse for at skabe en bedre fremtid.
- Economist
Ngozi Okonjo-Iweala is a respected global economist. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
The narrativefortælling of a risingstigende AfricaAfrika
is beingvære challengedudfordret.
0
480
3856
Fortællingen om et voksende Afrika
er udfordret.
For omkring ti år siden
snakkede jeg om et Afrika,
00:16
About 10 yearsflere år agosiden,
I spoketalte about an AfricaAfrika,
1
4360
4456
et Afrika af håb og muligheder,
00:20
an AfricaAfrika of hopehåber and opportunitylejlighed,
2
8840
2696
et Afrika af entreprenører,
00:23
an AfricaAfrika of entrepreneursiværksættere,
3
11560
1936
et Afrika meget anderledes end det Afrika,
som man normalt hører om,
00:25
an AfricaAfrika very differentforskellige from the AfricaAfrika
that you normallynormalt hearhøre about
4
13520
3456
00:29
of deathdød, povertyfattigdom and diseasesygdom.
5
17000
2776
af død, fattigdom og sygdom.
Og det, som jeg snakkede om,
00:31
And that what I spoketalte about,
6
19800
2056
blev en del af, hvad der nu er kendt
som fortællingen om et voksende Afrika.
00:33
becameblev til parten del of what is knownkendt now
as the narrativefortælling of the risingstigende AfricaAfrika.
7
21880
5456
Jeg vil fortælle jer to historier
om dette voksende Afrika.
00:39
I want to tell you two storieshistorier
about this risingstigende AfricaAfrika.
8
27360
3336
Den første har at gøre med Rwanda,
00:42
The first has to do with RwandaRwanda,
9
30720
1776
et land, som har gennemgået mange
prøver og trængsler.
00:44
a countryLand that has gonevæk
throughigennem manymange trialsforsøg and tribulationsprøvelser.
10
32520
3416
Rwanda har besluttet sig for
at blive
00:47
And RwandaRwanda has decidedbesluttede to becomeblive
the technologyteknologi hubhub, or a technologyteknologi hubhub
11
35960
4496
et teknologicentrum på kontinentet.
00:52
on the continentkontinent.
12
40480
1336
Det er et bjergrigt land
med et kuperet terræn,
00:53
It's a countryLand with mountainousbjergrige
and hillykuperet terrainterræn,
13
41840
3016
lidt ligesom her,
00:56
a little bitbit like here,
14
44880
1216
så det er svært at levere
tjenesteydelser til folk.
00:58
so it's very difficultsvært
to deliveraflevere servicestjenester to people.
15
46120
3176
Så hvad har Rwanda sagt?
01:01
So what has RwandaRwanda said?
16
49320
1696
For at redde liv,
vil man bruge droner
01:03
In orderbestille to saveGemme livesliv,
it's going to try usingved brug af dronesdroner
17
51040
3656
til at levere livsvigtig medicin,
vacciner og blod
01:06
to deliveraflevere lifesavinglivreddende drugsstoffer,
vaccinesvacciner and bloodblod
18
54720
3216
til folk i ufremkommelige områder
01:09
to people in hard-to-reachsvære at nå placessteder
19
57960
2016
i samarbejde med et firma,
der hedder Zipline,
01:12
in partnershippartnerskab with
a companySelskab calledhedder ZiplineZipline,
20
60000
2496
01:14
with UPSUPS, and alsoogså with the GaviGAVI,
a globalglobal vaccinevaccine allianceAlliance.
21
62520
4536
med UPS og med Gavi,
en global vaccine alliance.
Ved at gøre dette,
vil man redde liv.
01:19
In doing this, it will saveGemme livesliv.
22
67080
2376
Dette er en form for innovation,
vi gerne vil se i det voksende Afrika.
01:21
This is parten del of the typetype of innovationinnovation
we want to see in the risingstigende AfricaAfrika.
23
69480
5296
Den anden historie
har at gøre med noget,
01:26
The secondanden storyhistorie has to do with something
24
74800
2536
som jeg er sikker på, at de fleste
af jer har set eller kan huske.
01:29
that I'm sure mostmest of you
have seenset or will rememberHusk.
25
77360
3016
Ofte lider lande i Afrika
af tørke og oversvømmelse,
01:32
Very oftentit, countrieslande in AfricaAfrika
sufferlide droughttørke and floodsoversvømmelser,
26
80400
3896
og det sker mere hyppigt
på grund af klimaændringer.
01:36
and it's getting more frequenthyppig
because of climateklima changelave om effectseffekter.
27
84320
3696
Når dette sker, venter de normalt på,
at internationale appeller skaffer penge.
01:40
When this happenssker, they normallynormalt wait
for internationalinternational appealsappeller to raisehæve moneypenge.
28
88040
5696
Man ser billeder af børn
med fluer i deres ansigter,
01:45
You see picturesbilleder of childrenbørn
with fliesfluer on theirderes facesansigter,
29
93760
3376
rådnende kroppe af døde dyr
og så videre.
01:49
carcassesslagtekroppe of deaddød animalsdyr and so on.
30
97160
2496
Disse 32 lande gik i stedet for sammen
01:51
Now these countrieslande,
32 countrieslande, camekom togethersammen
31
99680
3016
under ledelse af den
Den Afrikanske Union
01:54
underunder the auspicesauspicier of the AfricanAfrikanske UnionUnion
32
102720
2456
og besluttede at danne en organisation,
kaldet Den Afrikanske Risiko Kapacitet.
01:57
and decidedbesluttede to formform an organizationorganisation
calledhedder the AfricanAfrikanske RiskRisiko CapacityKapacitet.
33
105200
5016
Hvad gør den?
02:02
What does it do?
34
110240
1216
Det er et vejrbaseret
forsikringsselskab,
02:03
It's a weather-basedvejr-baseret insuranceforsikring agencybureau,
35
111480
2096
og hvert år betaler
disse lande forsikring,
02:05
and what these countrieslande do
is to paybetale insuranceforsikring eachhver yearår,
36
113600
4376
02:10
about 3 millionmillion dollarsdollars a yearår
of theirderes ownegen resourcesressourcer,
37
118000
2936
omkring 3 mio. dollars om året
af deres egne ressourcer,
så i tilfælde af, at der er en
tørkeperiode eller en oversvømmelse,
02:12
so that in the eventbegivenhed they have
a difficultsvært droughttørke situationsituation or floodoversvømmelse,
38
120960
4816
vil der blive udbetalt penge til dem,
02:17
this moneypenge will be paidbetalt out to them,
39
125800
2616
som de kan bruge til at tage
sig af befolkningen,
02:20
whichhvilken they can then use
to take careomsorg of theirderes populationspopulationer,
40
128440
2736
i stedet for at vente på,
at der kommer hjælp.
02:23
insteadi stedet of waitingventer for aidhjælpe to come.
41
131200
2776
Den Afrikanske Risiko Kapacitet
udbetalte sidste år 26 mio. dollars
02:26
The AfricanAfrikanske RiskRisiko CapacityKapacitet
last yearår paidbetalt 26 millionmillion dollarsdollars
42
134000
4216
til Mauretanien, Senegal og Niger.
02:30
to MauritaniaMauretanien, SenegalSenegal and NigerNiger.
43
138240
2496
Det gjorde, at de kunne tage sig af
1.3 mio. mennesker, der var udsat for tørke.
02:32
This enabledaktiveret them to take careomsorg
of 1.3 millionmillion people affectedpåvirket by droughttørke.
44
140760
5456
De var i stand til at
genoprette folks levebrød,
02:38
They were ablei stand to restoregenoprette livelihoodslevebrød,
45
146240
2336
købe foder til kvæg,
give skolebørn mad
02:40
buykøbe fodderfoder for cattlekvæg,
feedfoder childrenbørn in schoolskole
46
148600
2696
og på kort sigt holde befolkningen hjemme
i stedet for at de migrerede ud af området.
02:43
and in shortkort keep the populationspopulationer home
insteadi stedet of migratingoverflytning out of the areaareal.
47
151320
5776
Så dette er historier
02:49
So these are the kindsformer of storieshistorier
48
157120
1856
om et Afrika, der er klar til
at tage ansvar for sig selv,
02:51
of an AfricaAfrika readyparat
to take responsibilityansvar for itselfsig selv,
49
159000
3616
og til at lede efter løsninger
til sine egne problemer.
02:54
and to look for solutionsløsninger
for its ownegen problemsproblemer.
50
162640
3176
Men den fortælling er
udfordret i øjeblikket,
02:57
But that narrativefortælling is beingvære challengedudfordret now
51
165840
2496
fordi kontinentet ikke har klaret
sig godt i de sidste to år.
03:00
because the continentkontinent has not
been doing well in the last two yearsflere år.
52
168360
4816
Det er vokset med
fem procent om året
03:05
It had been growingvoksende
at fivefem percentprocent perom annumom året
53
173200
2936
gennem det sidste halvandet årti,
03:08
for the last one and a halfhalvt decadesårtier,
54
176160
1936
men dette års prognose
var kun tre procent. Hvorfor?
03:10
but this year'sflere år forecastVejrudsigt
was threetre percentprocent. Why?
55
178120
2776
I et usikkert, globalt miljø
er råvarepriserne faldet.
03:12
In an uncertainusikker globalglobal environmentmiljø,
commodityhandelsvare pricespriser have fallenFallen.
56
180920
4176
03:17
ManyMange of the economiesøkonomier
are still commodityhandelsvare drivendrevet,
57
185120
3176
Mange af økonomierne
er stadig drevet af råvarer,
03:20
and thereforederfor theirderes
performanceydeevne has slippedgled.
58
188320
2560
og derfor er deres
resultater faldet.
03:23
And now the issueproblem of BrexitBrexit
doesn't make it any easiernemmere.
59
191480
3976
Og nu gør spørgsmålet om Brexit
det ikke meget lettere.
Jeg anede ikke,
at Brexit kunne ske
03:27
I never knewvidste that the BrexitBrexit could happenske
60
195480
3616
03:31
and that it could be one of the things
that would causeårsag globalglobal uncertaintyusikkerhed
61
199120
4136
og at det ville være noget,
der skaber global usikkerhed,
sådan som vi har set.
03:35
suchsådan as we have.
62
203280
1296
03:36
So now we'vevi har got this situationsituation,
63
204600
2176
Så nu står vi i en situation,
03:38
and I think it's time to take stocklager
64
206800
2856
og jeg synes, at det er på tide
at gøre status,
03:41
and to say what were the things
that the AfricanAfrikanske countrieslande did right?
65
209680
4856
og snakke om, hvad de afrikanske
lande gjorde rigtigt?
03:46
What did they do wrongforkert?
66
214560
1640
Hvad gjorde de forkert?
03:48
How do we buildbygge on all of this
and learnlære lessonslektioner
67
216840
2456
Hvordan skal vi bygge videre på dette
og lære lektien,
så vi fortsat kan få Afrika til at vokse?
03:51
so that we can keep AfricaAfrika risingstigende?
68
219320
2800
03:54
So let me talk about sixseks things
that I think we did right.
69
222720
3360
Jeg vil snakke om seks ting,
som jeg synes, vi gjorde rigtigt.
03:58
The first is managingadministration af
our economiesøkonomier better.
70
226720
3296
Den første er at administrere
vores økonomi bedre.
04:02
The '80s and '90s were the lostfaret vild decadesårtier,
when AfricaAfrika was not doing well,
71
230040
4256
80'erne og 90'erne var de fortabte årtier,
da Afrika ikke klarede sig godt,
04:06
and some of you will rememberHusk
an "EconomistØkonom" coverdække over
72
234320
3616
og nogen kan måske huske
en "Economist" forside,
04:09
that said, "The LostMistet ContinentKontinent."
73
237960
2016
som kaldte det "Det fortabte kontinent."
04:12
But in the 2000s, policymakersde politiske beslutningstagere learnedlærte
74
240000
4096
Men i 00'erne lærte politikerne,
at de skulle administrere det
makroøkonomiske miljø bedre,
04:16
that they neededhavde brug for to managestyre
the macroeconomicmakroøkonomiske environmentmiljø better,
75
244120
4256
for at sikre stabilitet,
04:20
to ensuresikre stabilitystabilitet,
76
248400
1536
holde inflationen nede på et enkelt ciffer,
04:21
keep inflationinflation lowlav in singleenkelt digitscifre,
77
249960
2616
holde det offentlige budgetunderskud lavt,
under tre procent af BNP,
04:24
keep theirderes fiscalfinanspolitiske deficitsunderskud lowlav,
belowunder threetre percentprocent of GDPBNP,
78
252600
5576
give investorer - både indenlandske
og udenlandske -
04:30
give investorsinvestorer, bothbegge domesticindenlandske and foreignudenlandsk,
79
258200
3896
en stabilitet, så de ville have tillid til
at investere i disse økonomier.
04:34
some stabilitystabilitet so they'llde vil have confidencetillid
to investinvestere in these economiesøkonomier.
80
262120
3816
04:37
So that was numbernummer one.
81
265960
1496
Det var nummer et.
04:39
Two, debtgæld.
82
267480
1336
To, gæld.
04:40
In 1994, the debt-to-GDPgæld og BNP ratioforholdet
of AfricanAfrikanske countrieslande was 130 percentprocent,
83
268840
5696
I 1994 var gælden i forhold til BNP
på 130 procent i afrikanske lande,
04:46
and they didn't have fiscalfinanspolitiske spaceplads.
84
274560
2256
og de havde ikke noget
økonomisk råderum.
04:48
They couldn'tkunne ikke use theirderes resourcesressourcer
to investinvestere in theirderes developmentudvikling
85
276840
3016
De kunne ikke bruge deres ressourcer
til at investere i udvikling,
fordi de skulle betale deres gæld.
04:51
because they were payingbetale debtgæld.
86
279880
1456
Der er måske nogen her i rummet,
som arbejdede på at støtte afrikanske lande
04:53
There maykan be some of you in this roomværelse
who workedarbejdet to supportsupport AfricanAfrikanske countrieslande
87
281360
4736
04:58
to get debtgæld relieflettelse.
88
286120
1296
i at få gældssanering.
Private kreditorer, multilaterale
og bilaterale gik sammen
04:59
So privateprivat creditorskreditorer, multilateralsmultilaterale
and bilateralsbilaterale aftaler camekom togethersammen
89
287440
4456
og besluttede at danne
De Forgældede Fattige Landes initiativ
05:03
and decidedbesluttede to do the HighlyStærkt IndebtedForgældede
PoorDårlig CountriesLande InitiativeInitiativ
90
291920
3616
og give gældssanering.
05:07
and give debtgæld relieflettelse.
91
295560
1256
Denne gældssanering i 2005
05:08
So this debtgæld relieflettelse in 2005
92
296840
2096
gjorde at gælden i forhold til BNP
faldt til omkring 30 procent,
05:10
madelavet the debt-to-GDPgæld og BNP ratioforholdet
fallefterår down to about 30 percentprocent,
93
298960
3936
og der var nok ressourcer
til at geninvestere.
05:14
and there was enoughnok resourcesressourcer
to try and reinvestreinvestere.
94
302920
3896
05:18
The thirdtredje thing was
loss-makingtabsgivende enterprisesvirksomheder.
95
306840
2456
Den tredje ting var
tabsgivende virksomheder.
Regeringer blandede sig i sager,
05:21
GovernmentsRegeringerne were involvedinvolveret in businessforretning
96
309320
2056
som de ikke skulle blande sig i.
05:23
whichhvilken they had no businessforretning beingvære in.
97
311400
2256
De styrede virksomheder,
der skabte store tab.
05:25
And they were runningløb businessesvirksomheder,
they were makingmaking lossestab.
98
313680
3096
Så nogen af disse virksomheder
blev omstruktureret,
05:28
So some of these enterprisesvirksomheder
were restructuredomstruktureret,
99
316800
2736
05:31
commercializedkommercialiseret, privatizedprivatiseret or closedlukket,
100
319560
2416
markedsført, privatiseret eller lukket,
05:34
and they becameblev til
lessmindre of a burdenbyrde on governmentregering.
101
322000
3200
og de blev en mindre byrde
for regeringen.
05:38
The fourthfjerde thing
was a very interestinginteressant thing.
102
326080
2400
Den fjerde ting var meget interessant.
05:41
The telecomstelekommunikation revolutionrevolution camekom,
103
329200
2296
Revolutionen inden for
telekommunikation kom
og afrikanske lande
var med i den.
05:43
and AfricanAfrikanske countrieslande jumpedsprang on it.
104
331520
2576
I 2000 havde vi
elleve millioner telefonlinjer.
05:46
In 2000, we had 11 millionmillion phonetelefon lineslinjer.
105
334120
2616
I dag har vi omkring 687 millioner
telefonlinjer på kontinentet.
05:48
TodayI dag, we have about 687 millionmillion
mobilemobil lineslinjer on the continentkontinent.
106
336760
5336
05:54
And this has enabledaktiveret us
107
342120
1816
Dette har gjort det muligt for os
at komme frem
med mobilteknologi,
05:55
to go, movebevæge sig forwardfrem
with some mobilemobil technologyteknologi
108
343960
2656
05:58
where AfricaAfrika is actuallyrent faktisk leadingførende.
109
346640
2616
hvor Afrika faktisk er førende.
06:01
In KenyaKenya, the developmentudvikling
of mobilemobil moneypenge --
110
349280
2536
I Kenya blev mobilpenge udviklet --
06:03
M-PesaM-Pesa, whichhvilken all of you
have heardhørt about --
111
351840
2776
-- M-Pesa, som i alle har hørt om --
06:06
it tooktog some time for the worldverden
to noticevarsel that AfricaAfrika was aheadforan
112
354640
3456
Det tog lidt tid for resten af verden
at opdage, at Afrika var foran
indenfor denne form for teknologi.
06:10
in this particularsærlig technologyteknologi.
113
358120
1536
06:11
And this mobilemobil moneypenge
is alsoogså providingat sørge for a platformplatform
114
359680
3216
Denne form for mobilpenge
skaber også en platform,
der er en adgang til alternativ energi.
06:14
for accessadgang to alternativealternativ energyenergi.
115
362920
2456
Folk kan nu betale for solenergi
06:17
You know, people who can now paybetale for solarsol
116
365400
3496
06:20
the samesamme way they paybetale
for cardskort for theirderes telephonetelefon.
117
368920
4216
på samme måde, som når
de betaler for deres telefon.
Så det var en virkelig god udvikling,
noget der gik godt.
06:25
So this was a very good developmentudvikling,
something that wentgik right.
118
373160
4520
06:30
We alsoogså investedinvesteret more
in educationuddannelse and healthsundhed, not enoughnok,
119
378240
4496
Vi investerede også mere
i uddannelse og sundhed, ikke nok,
06:34
but there were some improvementsforbedringer.
120
382760
1656
men der var nogen forbedringer.
06:36
250 millionmillion childrenbørn were immunizedvaccineret
in the last one and a halfhalvt decadesårtier.
121
384440
5520
250 millioner børn blev vaccineret
gennem det sidste halvandet årti.
06:42
The other thing was
that conflictskonflikter decreasedfaldt.
122
390520
3376
En anden ting var,
at der var færre konflikter.
Der var mange konflikter
på kontinentet.
06:45
There were manymange conflictskonflikter
on the continentkontinent.
123
393920
2056
06:48
ManyMange of you are awareklar over of that.
124
396000
1456
Mange af jer er klar over det.
06:49
But they camekom down, and our leadersledere
even managedlykkedes to dampendæmpe some coupskup.
125
397480
4816
Men de blev stoppet, og det lykkedes endda
vores ledere at få stoppet nogen kup.
06:54
NewNye typestyper of conflictskonflikter have emergedopstået,
and I'll referhenvise to those latersenere.
126
402320
4056
Nye typer af konflikter er opstået,
dem vil jeg snakke om senere.
06:58
So basedbaseret on all this, there's alsoogså
some differentiationdifferentiering on the continentkontinent
127
406400
3616
Så på baggrund af alt dette,
er der altså stadig nogen forskelle,
07:02
that I want you to know about,
128
410040
1456
som jeg synes, i skal kende,
fordi selvom det virker
dystert og dommedagsagtigt,
07:03
because even as
the doomdoom and gloomdysterhed is here,
129
411520
2496
07:06
there are some countrieslande --
tete d'IvoireElfenbenskysten, KenyaKenya, EthiopiaEtiopien,
130
414040
3976
så er der stadig lande --
Côte d'Ivoire, Kenya, Etiopien,
Tanzania og Senegal,
som klarer sig relativt godt.
07:10
TanzaniaTanzania and SenegalSenegal are performingudfører
relativelyforholdsvis well at the momentøjeblik.
131
418040
4280
07:15
But what did we do wrongforkert?
132
423120
2136
Men hvad gjorde vi forkert?
Jeg vil snakke om otte ting.
07:17
Let me mentionnævne eightotte things.
133
425280
1376
Man skal have flere forkerte
end rigtige ting.
07:18
You have to have
more things wrongforkert than right.
134
426680
2176
(Latter)
07:20
(LaughterLatter)
135
428880
1456
07:22
So there are eightotte things we did wrongforkert.
136
430360
2376
Der er altså otte ting,
som vi gjorde forkert.
07:24
The first was that even thoughselvom we grewvoksede,
we didn't createskab enoughnok jobsjob.
137
432760
3520
Det første er, at selvom vi voksede,
skabte vi ikke nok jobs.
07:28
We didn't createskab jobsjob for our youthungdom.
138
436800
1896
Vi skabte ikke job til ungdommen.
07:30
YouthUngdom unemploymentarbejdsløshed on the continentkontinent
is about 15 percentprocent,
139
438720
2936
Arbejdsløshed blandt unge
på kontinentet er omkring 15 procent,
og underbeskæftigelse er
et alvorligt problem.
07:33
and underemploymentunderbeskæftigelse is a seriousalvorlig problemproblem.
140
441680
3040
07:37
The secondanden thing that we did is that
the qualitykvalitet of growthvækst was not good enoughnok.
141
445400
5536
Det andet var, at kvaliteten
af vækst ikke var god nok.
07:42
Even those jobsjob we createdskabt
were low-productivitylav-produktivitet jobsjob,
142
450960
3536
Selv de job, som vi skabte,
var lavproduktivitetsjob,
07:46
so we movedflyttet people
from low-productivitylav-produktivitet agriculturelandbrug
143
454520
3496
så vi flyttede folk fra
lavproduktivitetsjob i landbrug
07:50
to low-productivitylav-produktivitet commercehandel
and workingarbejder in the informaluformel sectorsektor
144
458040
3936
til lavproduktivitets- handel
og jobs i den uformelle sektor
07:54
in the urbanby- areasområder.
145
462000
1720
i byområderne.
07:56
The thirdtredje thing
is that inequalityulighed increasedøget.
146
464240
3800
Den tredje ting er,
at uligheden voksede.
08:00
So we createdskabt more billionairesmilliardærer.
147
468600
4976
Så vi skabte flere milliardærer.
08:05
50 billionairesmilliardærer worthværdi 96 billionmilliard dollarsdollars
148
473600
2696
50 milliardærer til en
værdi af 96 milliarder dollars
08:08
ownegen more wealthrigdom than the bottombund
75 millionmillion people on the continentkontinent.
149
476320
4840
har en større formue end
de fattigste 75 millioner mennesker.
08:13
PovertyFattigdom,
150
481920
1576
Fattigdom,
08:15
the proportiondel of people in povertyfattigdom --
that's the fourthfjerde thing -- did decreaseformindske,
151
483520
4376
andelen af mennesker i fattigdom --
det er den fjerde ting -- faldt,
08:19
but the absoluteabsolut numbersnumre did not
because of populationbefolkning growthvækst.
152
487920
4096
men det endelige antal
gjorde ikke pga. befolkningsvækst.
08:24
And populationbefolkning growthvækst is something
153
492040
2576
Og befolkningsvækst er noget,
08:26
that we don't have enoughnok
of a dialoguedialog about on the continentkontinent.
154
494640
3416
som vi ikke snakker
nok om på kontinentet.
Og det er noget,
vi bliver nødt til at få styr på,
08:30
And I think we will need
to get a handlehåndtere on it,
155
498080
3136
08:33
particularlyisær how we educateuddanne girlspiger.
156
501240
3256
især hvordan vi uddanner piger.
Det er vejen til at
få løst dette problem.
08:36
That is the roadvej to really workingarbejder
on this particularsærlig issueproblem.
157
504520
4640
08:41
The fifthfemte thing is that we didn't investinvestere
enoughnok in infrastructureinfrastruktur.
158
509880
6816
Den femte ting er, at vi ikke
investerede nok i infrastruktur.
08:48
We had investmentinvestering from the Chinesekinesisk.
159
516720
2096
Vi havde investeringer
fra kineserne.
Det hjalp nogen lande,
men det er ikke nok.
08:50
That helpedhjulpet some countrieslande,
but it's not enoughnok.
160
518840
3216
Forbruget af elektricitet
på det afrikanske kontinent
08:54
The consumptionforbrug of electricityelektricitet
in AfricaAfrika on the continentkontinent
161
522080
3336
syd for Sahara
svarer til det i Spanien.
08:57
in Sub-SaharanSahara AfricaAfrika
is equivalenttilsvarende to SpainSpanien.
162
525440
3576
Det totale forbrug svarer
til det i Spanien.
09:01
The totalTotal consumptionforbrug
is equivalenttilsvarende to that of SpainSpanien.
163
529040
3456
Så mange mennesker
lever i mørke,
09:04
So manymange people are livinglevende in the darkmørk,
164
532520
2656
og som formanden for
Den Afrikanske Udviklings Bank sagde,
09:07
and as the PresidentFormand of the AfricanAfrikanske
DevelopmentUdvikling BankBank said recentlyfor nylig,
165
535200
3576
09:10
AfricaAfrika cannotkan ikke developudvikle in the darkmørk.
166
538800
2280
Afrika kan ikke udvikle
sig i mørke.
09:14
The other thing we have not doneFærdig
167
542120
2136
En anden ting vi ikke har fået gjort,
er at vores økonomi
har den samme struktur,
09:16
is that our economiesøkonomier
retainbeholde the samesamme structurestruktur
168
544280
5416
som den har haft i årtier.
09:21
that we'vevi har had for decadesårtier.
169
549720
1616
Så selvom vi er vokset,
09:23
So even thoughselvom we'vevi har been growingvoksende,
170
551360
1656
har vores økonomiske struktur
ikke ændret sig særlig meget.
09:25
the structurestruktur of the economiesøkonomier
has not changedændret very much.
171
553040
2696
09:27
We are still exportingeksportere commoditiesråvarer,
172
555760
2576
Vi eksporterer stadig handelsvarer,
09:30
and exportingeksportere commoditiesråvarer is what?
It's exportingeksportere jobsjob.
173
558360
3856
og hvad betyder det?
At vi eksporterer jobs.
09:34
Our manufacturingfremstilling value-addedværditilvækst
is only 11 percentprocent.
174
562240
3296
Værditilvæksten i vores produktion
er kun 11 procent.
09:37
We are not creatingskabe enoughnok
decentanstændigt manufacturingfremstilling jobsjob for our youthungdom,
175
565560
4536
Vi skaber ikke nok anstændige jobs
inden for produktion til vores ungdom,
09:42
and tradehandle amongblandt ourselvesos selv is lowlav.
176
570120
2616
og handlen blandt
os selv er lav.
09:44
Only about 12 percentprocent of our tradehandle
is amongblandt ourselvesos selv.
177
572760
3496
Kun omkring 12 procent af vores
handel er blandt os selv.
09:48
So that's anotheren anden seriousalvorlig problemproblem.
178
576280
2696
Det er et andet alvorligt problem.
09:51
Then governanceregeringsførelse.
179
579000
2096
Så er der regeringsførelsen.
09:53
GovernanceRegeringsførelse is a seriousalvorlig issueproblem.
180
581120
2416
Det er et alvorligt emne.
09:55
We have weaksvag institutionsinstitutioner,
181
583560
2216
Vi har svage institutioner,
09:57
and sometimesSommetider nonexistentikke-eksisterende institutionsinstitutioner,
and I think this givesgiver way for corruptionkorruption.
182
585800
5016
nogen gange ikke-eksisterende,
og jeg tror, at det fører til korruption.
10:02
CorruptionKorruption is an issueproblem that we have not
yetendnu gottenfået a good enoughnok handlehåndtere on,
183
590840
5216
Korruption er noget, som vi ikke endnu
har fået ordentligt styr på,
10:08
and we have to fightkæmpe toothtand and nailsøm,
184
596080
2616
og vi må kæmpe med næb og kløer
10:10
that and increasedøget transparencygennemsigtighed
in the way we managestyre our economiesøkonomier
185
598720
3576
og med større gennemsigtighed
i den måde vi styrer vores økonomi på
10:14
and the way we managestyre our financesfinanser.
186
602320
2456
og den måde vi styrer
vores offentlige budget på.
Vi må også være på vagt
overfor nye konflikter,
10:16
We alsoogså need to be waryvagt of newny conflictskonflikter,
187
604800
4736
nye typer af konflikter,
10:21
newny typestyper of conflictskonflikter,
188
609560
1936
10:23
suchsådan as we have with BokoBoko HaramHaram
in my countryLand, NigeriaNigeria,
189
611520
3216
sådan som vi har været med Boko Haram
i mit land, Nigeria,
10:26
and with Al-ShabaabAl-Shabaab in KenyaKenya.
190
614760
2056
og med Al-Shabaab i Kenya.
10:28
We need to partnerpartner
with internationalinternational partnerspartnere,
191
616840
3336
Vi bliver nødt til at samarbejde
med internationale partnere,
10:32
developedudviklede sig countrieslande,
to fightkæmpe this togethersammen.
192
620200
2856
udviklede lande,
for at bekæmpe dette sammen.
10:35
OtherwiseEllers, we createskab a newny realityvirkelighed
193
623080
1896
Ellers skaber vi en ny virkelighed,
som ikke er af den slags,
vi ønsker for et voksende Afrika.
10:37
whichhvilken is not the typetype
we want for a risingstigende AfricaAfrika.
194
625000
3256
Og endelig,
spørgsmålet om uddannelse.
10:40
And finallyendelig, the issueproblem of educationuddannelse.
195
628280
3536
Vores uddannelsessystem
i mange lande er ødelagt.
10:43
Our educationuddannelse systemssystemer
in manymange countrieslande are brokengået i stykker.
196
631840
3296
10:47
We are not creatingskabe the typestyper of skillsfærdigheder
neededhavde brug for for the futurefremtid.
197
635160
4536
Vi skaber ikke de færdigheder,
der er brug for i fremtiden.
Så vi må finde en måde
at gøre uddannelse bedre på.
10:51
So we have to find a way
to educateuddanne better.
198
639720
2640
10:54
So those are the things
that we are not doing right.
199
642920
2720
Det er altså de ting,
vi ikke gør rigtigt.
10:58
Now, where do we go from there?
200
646240
2400
Hvor fortsætter vi herfra?
11:01
I believe that the way forwardfrem
is to learnlære to managestyre successsucces.
201
649240
4696
Jeg tror på, at vejen frem
er at lære at lede succes.
11:05
Very oftentit, when people succeedlykkes
or countrieslande succeedlykkes,
202
653960
3736
Når mennesker eller
lande har succes,
11:09
they forgetglemme what madelavet them succeedlykkes.
203
657720
2200
glemmer de ofte,
hvad der gjorde dem succesfulde.
11:12
LearningLæring what you're successfulvellykket at,
204
660680
2536
At lære hvad du
er succesfuld i,
11:15
managingadministration af it and keepingbeholde it
is vitalvital for us.
205
663240
2416
at styre det og beholde det
er afgørende for os.
11:17
So all those things I said we did right,
206
665680
2216
Alle de ting, jeg sagde,
vi gjorde rigtigt,
11:19
we have to learnlære to do it right again,
keep doing it right.
207
667920
3896
skal vi lære at gøre rigtigt igen
og blive ved med det.
11:23
ManagingAdministration af the economyøkonomi well,
creatingskabe stabilitystabilitet is vitalvital,
208
671840
3576
At styre økonomien og at
skabe stabilitet er afgørende,
at få de rigtige priser
og sammenhængende politik.
11:27
getting pricespriser right,
and policypolitik consistencykonsistens.
209
675440
3496
Ofte er der ikke
sammenhæng.
11:30
Very oftentit, we are not consistentkonsekvent.
210
678960
2376
Ét regime kommer ud,
et andet kommer ind,
11:33
One regimeregime goesgår out, anotheren anden comeskommer in
211
681360
2256
og de smider selv den fungerende
orden ud, der var der før.
11:35
and they throwkaste away even the functioningfunktion
policiespolitikker that were there before.
212
683640
3456
Hvad gør dette?
11:39
What does this do?
213
687120
1256
Det skaber usikkerhed
for mennesker, husstande,
11:40
It createsskaber uncertaintyusikkerhed
for people, for householdshusholdninger,
214
688400
2376
usikkerhed for virksomheder.
11:42
uncertaintiesusikkerheder for businessforretning.
215
690800
1376
De ved ikke om,
og hvordan de skal investere.
11:44
They don't know whetherom and how to investinvestere.
216
692200
2696
11:46
DebtGæld: we mustskal managestyre
the successsucces we had in reducingreduktion our debtgæld,
217
694920
4336
Gæld: vi skal styre den succes,
vi havde i at reducere vores gæld,
11:51
but now countrieslande
are back to borrowinglåntagning again,
218
699280
2536
men nu er flere lande gået
tilbage til at låne igen,
11:53
and we see our debt-to-GDPgæld og BNP ratioforholdet
beginningstarten to creepkrybe up,
219
701840
3416
og vi ser, at gælden i forhold
til BNP er begyndt at stige,
11:57
and in certainbestemte countrieslande,
220
705280
1456
og i visse lande
11:58
debtgæld is becomingblive a problemproblem,
so we have to avoidundgå that.
221
706760
2496
er gæld ved at blive et problem,
så det bliver vi nødt til at undgå.
12:01
So managingadministration af successsucces.
222
709280
1456
At styre succes.
12:02
The nextNæste thing
is focusingfokusering with a laserlaser beamBeam
223
710760
2656
Den næste ting er
at fokusere specifikt
12:05
on those things we did not do well.
224
713440
1856
på de ting,
vi ikke gjorde godt.
12:07
First and foremostfremmest is infrastructureinfrastruktur.
225
715320
1856
Først og fremmest infrastruktur.
12:09
Yes, mostmest countrieslande now recognizegenkende
they have to investinvestere in this,
226
717200
3576
De fleste lande anerkender nu,
at de må investere i dette,
12:12
and they are tryingforsøger to do
the bestbedst they can to do that.
227
720800
2616
og de prøver at gøre
det bedste, de kan.
Vi skal.
12:15
We mustskal.
228
723440
1216
Det vigtigste er elektricitet.
12:16
The mostmest importantvigtig thing is powerstrøm.
229
724680
1656
Man kan ikke udvikle sig i mørke.
12:18
You cannotkan ikke developudvikle in the darkmørk.
230
726360
2256
Og så regeringsførelse
og korruption:
12:20
And then governanceregeringsførelse and corruptionkorruption:
231
728640
2256
vi må kæmpe.
12:22
we have to fightkæmpe.
232
730920
1216
12:24
We have to make our countrieslande transparentgennemsigtig.
233
732160
2776
Vi bliver nødt til at gøre
vores lande gennemsigtige.
Og vi bliver især nødt til at
engagere unge mennesker.
12:26
And aboveover all, we have to
engageengagere our youngung people.
234
734960
3576
12:30
We have geniusgeni in our youngung people.
235
738560
2216
Vi har genialitet i
unge mennesker.
Jeg ser det hver dag.
12:32
I see it everyhver day.
236
740800
1256
Det er det, som får mig op
om morgenen og klar.
12:34
It's what makesmærker me wakevågne up
in the morningmorgen and feel readyparat to go.
237
742080
3536
12:37
We have to unleashfrigøre
the geniusgeni of our youngung people,
238
745640
2376
Vi bliver nødt til at slippe
genialiteten løs i unge mennesker,
12:40
get out of theirderes way,
supportsupport them to createskab and innovateinnovere
239
748040
3256
ikke stå i vejen for dem,
støtte dem til at skabe og innovere
12:43
and leadat føre the way.
240
751320
1216
og føre vejen frem.
12:44
And I know that they will leadat føre us
in the right directionretning.
241
752560
2696
Og jeg ved, at de vil lede os
i den rigtige retning.
12:47
And our womenKvinder, and our girlspiger:
242
755280
2176
Og vores kvinder og piger:
12:49
we have to recognizegenkende
that girlspiger and womenKvinder are a giftgave.
243
757480
3056
vi bliver nødt til at anerkende,
at piger og kvinder er en gave.
12:52
They have strengthstyrke,
244
760560
1496
De har styrke,
12:54
and we have to unleashfrigøre that strengthstyrke
245
762080
2136
og vi må slippe den styrke fri,
12:56
so that they can
contributebidrage to the continentkontinent.
246
764240
2936
så de kan bidrage
til kontinentet.
12:59
I stronglystærkt believe
that when we do all of these things,
247
767200
3816
Jeg tror meget stærkt på,
at når vi gør alle disse ting,
13:03
we find that the risingstigende AfricaAfrika narrativefortælling
248
771040
3216
kan vi se, at fortællingen
om et voksende Afrika
13:06
is not a flukeFluke.
249
774280
1576
ikke blot er et lykketræf.
13:07
It's a trendtrend.
250
775880
1240
Det er en udvikling.
13:09
It's a trendtrend, and if we continueBlive ved,
if we unleashfrigøre our youthungdom,
251
777720
3816
Det er en udvikling, og hvis vi
fortsætter og slipper vores ungdom løs,
13:13
if we unleashfrigøre our womenKvinder,
252
781560
1336
hvis vi slipper kvinderne løs,
13:14
we maykan steptrin backwardstilbage sometimesSommetider,
253
782920
2016
går vi måske nogen gange
et skridt tilbage
13:16
we maykan even steptrin sidewayssidelæns,
254
784960
1896
vi træder måske endda
et skridt til siden,
13:18
but the trendtrend is clearklar.
255
786880
1616
men udviklingen er tydelig.
13:20
AfricaAfrika will continueBlive ved to risestige.
256
788520
2016
Afrika vil fortsætte med at vokse.
13:22
And I tell you businesspeopleforretningsfolk
in the audiencepublikum,
257
790560
3736
Og jeg siger til de forretningsfolk
i mængden,
13:26
investmentinvestering in AfricaAfrika is not for todayi dag,
is not for tomorrowi morgen,
258
794320
3456
at investering i Afrika ikke bare
er for i dag eller i morgen,
13:29
it's not a short-termkort sigt thing,
it's a longerlængere termsemester thing.
259
797800
3256
det er ikke en kortsigtet ting,
det er en langsigtet ting.
Men hvis du ikke investerer i Afrika,
13:33
But if you are not investedinvesteret in AfricaAfrika,
260
801080
2416
13:35
then you will be missingmangler
261
803520
1416
så går du glip af
en af de vigtigste og mest
fremspirende muligheder i verden.
13:36
one of the mostmest importantvigtig
emergingspirende opportunitiesmuligheder in the worldverden.
262
804960
4256
Tak.
13:41
Thank you.
263
809240
1216
(Bifald)
13:42
(ApplauseBifald)
264
810480
2520
13:51
KellyKelly StoetzelStoetzel: So you mentionednævnte
corruptionkorruption in your talk,
265
819227
2669
Kelly Stoetzel: Du nævnte
korruption i din tale,
13:53
and you're knownkendt, well-knownvelkendte
as a strongstærk anticorruptionbekæmpelse af korruption fighterfighter.
266
821920
3496
og du er kendt som en
stærk antikorruptions-kæmper.
13:57
But that's had consequenceskonsekvenser.
267
825440
2536
Men det har haft konsekvenser.
14:00
People have foughtkæmpede back,
and your mothermor was kidnappedkidnappet.
268
828000
2936
Folk har kæmpet tilbage,
og din mor blev kidnappet.
14:02
How have you been handlinghåndtering this?
269
830960
1560
Hvordan har du håndteret dette?
14:05
NgoziNgozi Okonjo-IwealaOkonjo-Iweala:
It's been very difficultsvært.
270
833280
2176
Ngozi Okonjo-Iweala:
Det har været svært.
Tak fordi du nævner
kidnapningen af min mor.
14:07
Thank you for mentioningat nævne
the issueproblem of the kidnapkidnappe of my mothermor.
271
835480
4336
14:11
It's a very difficultsvært subjectemne.
272
839840
2576
Det er et meget vanskeligt emne.
14:14
But what it meansmidler
is that when you fightkæmpe corruptionkorruption,
273
842440
3856
Men det betyder,
at når du bekæmper korruption,
når du rører ved lommerne
på dem, som stjæler penge,
14:18
when you touchrøre ved the pocketslommer
of people who are stealingat stjæle moneypenge,
274
846320
3416
14:21
they don't just keep quietrolige.
275
849760
1856
vil de ikke bare være stille.
14:23
They fightkæmpe back, and the issueproblem for you
is when they try to intimidateskræmme you,
276
851640
3656
De kæmper imod, og problemet er,
at når de prøver at skræmme dig,
giver du så op,
eller kæmper du videre?
14:27
do you give up, or do you fightkæmpe on?
277
855320
3456
14:30
Do you find a way
to stayBliv on and fightkæmpe back?
278
858800
3136
Finder du en måde
at blive ved med at kæmpe på?
14:33
And the answersvar that I had
with the teamshold I workedarbejdet with
279
861960
4256
Og svaret jeg kom frem til,
sammen med det team, jeg arbejdede med,
er, at vi må kæmpe videre.
14:38
is we have to fightkæmpe on.
280
866240
1776
Vi må skabe de institutioner.
14:40
We have to createskab those institutionsinstitutioner.
281
868040
1816
Vi må finde måder
at stoppe de mennesker
14:41
We have to find waysmåder to stop these people
282
869880
3216
i at stjæle
fremtidens arv.
14:45
from takingtager away
the heritagearv of the futurefremtid.
283
873120
3176
Så det er, hvad vi gjorde.
14:48
And so that's what we did.
284
876320
1896
14:50
And even out of governmentregering,
we continuedfortsatte to make that pointpunkt.
285
878240
3616
Og selv ude af regeringen,
fortsatte vi med at kæmpe.
I vores lande,
vil ingen bekæmpe korruption
14:53
In our countrieslande, nobodyingen,
nobodyingen is going to fightkæmpe corruptionkorruption
286
881880
3976
for os udover os selv.
14:57
for us but us.
287
885880
1536
14:59
And thereforederfor,
that comeskommer with consequenceskonsekvenser,
288
887440
2216
Og det kommer
med konsekvenser,
og vi må bare gøre det
bedste, vi kan.
15:01
and we just have to do the bestbedst we can.
289
889680
1896
Men jeg vil takke jer og TED
for at give os en stemme
15:03
But I thank you and thank TEDTED
for givinggiver us a voicestemme
290
891600
3416
15:07
to say to those people, you will not winvinde,
291
895040
3296
til at fortælle de mennesker,
at de ikke vil vinde,
og vi vil ikke blive skræmte.
15:10
and we will not be intimidatedskræmt.
292
898360
2336
Tak.
15:12
Thank you.
293
900720
1216
(Bifald)
15:13
(ApplauseBifald)
294
901960
1216
Kelly Stoetzel: Mange tak for din
fantastiske tale og vigtige arbejde.
15:15
KellyKelly StoetzelStoetzel: Thank you so much
for your great talk and importantvigtig work.
295
903200
3466
(Bifald)
15:18
(ApplauseBifald)
296
906690
3370
Translated by Fanny Skriver
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ngozi Okonjo-Iweala - Economist
Ngozi Okonjo-Iweala is a respected global economist.

Why you should listen

Okonjo-Iweala was the Finance Minister of Nigeria, Africa’s largest economy, from 2003 to 2006, and then briefly the country’s Foreign Affairs Minister, the first woman to hold either position. From 2011 to 2015 she was again named Minister of Finance and Coordinating Minister for the Economy of Nigeria. Between those terms, from 2007 to 2011, she was one of the managing director of the World Bank and a candidate to the organization’s presidency. She is now a senior advisor at financial advisory and asset management firm Lazard, and she chairs the Board of the Global Alliance for Vaccines and Immunization. At the World Bank, she worked for change in Africa and assistance for low-income countries. As Finance Minister, she attacked corruption to make Nigeria more transparent and desirable for investment and jobs, an activism that attracted criticism from circles opposed to reform.

More profile about the speaker
Ngozi Okonjo-Iweala | Speaker | TED.com