ABOUT THE SPEAKER
Sarah Sze - Artist
Sarah Sze's immersive works challenge the static nature of art.

Why you should listen

Sarah Sze's work questions the value society places on images and objects and how they both ascribe meaning to the places and times we inhabit. Widely recognized for expanding the boundaries between painting, sculpture, video and installation, Sze's work ranges from intimate paintings that collapse time and space to expansive installations that create complex constellations of materials and public works that scale walls and colonize architectures.

Sze was awarded a MacArthur Fellowship in 2003 and a Radcliffe Fellowship in 2005. In 2013, she represented the United States at the Venice Biennale. Her work is exhibited in museums worldwide and held in the permanent collections of prominent institutions such as The Museum of Modern Art, New York, San Francisco Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim Museum and The Tate Modern. Sze has created many public works including pieces for the Seattle Opera House, The Metropolitan Transportation Authority in New York and The High Line in New York. She is the author of Timekeeper and is featured in Sarah Sze (Contemporary Artists Series).

 

More profile about the speaker
Sarah Sze | Speaker | TED.com
TED2019

Sarah Sze: How we experience time and memory through art

Sarah Sze: Művészet, ami feltárja az időt és az emléket

Filmed:
189,818 views

Sarah Sze képzőművész munkáján keresztül egy kaleidoszkópikus utazásra visz bennünket: magával ragadó, épületnagyságú, falakra festett vagy egész galáriákat betöltő installációkkal, melyek elhomályosítják a határt idő, emlék és tér között. Fedezze fel ezen a gyönyörű utazáson, hogyan adunk értelmet a tárgyaknak tapasztalati úton, a multimédia művészet segítségével.
- Artist
Sarah Sze's immersive works challenge the static nature of art. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I want to startRajt with a questionkérdés.
0
937
2277
Egy kérdéssel szeretnék indítani.
00:15
Where does an artworkalkotás beginkezdődik?
1
3238
1933
Hol kezdődik egy műalkotás?
00:18
Now sometimesnéha that questionkérdés is absurdabszurd.
2
6119
2976
A kérdés néha teljesen abszurd.
00:21
It can seemlátszik deceptivelymegtévesztően simpleegyszerű,
3
9119
3564
Megtévesztően egyszerűnek hangzik,
00:24
as it was when I askedkérdezte the questionkérdés
with this piecedarab, "PortableHordozható PlanetariumPlanetárium,"
4
12707
3690
mint amikor a Portable
Planetariumról kérdeztem,
00:28
that I madekészült in 2010.
5
16421
1794
amit 2010-ben készítettem.
00:30
I askedkérdezte the questionkérdés:
6
18239
1865
A kérdés így hangzott:
Milyen lenne saját
planetáriumot építeni?
00:32
"What would it look like
to buildépít a planetariumPlanetárium of one'sazok ownsaját?"
7
20128
3496
Tudom, minden reggel
ezt kérdezik maguktól,
00:35
I know you all askkérdez that everyminden morningreggel,
8
23998
1833
00:37
but I askedkérdezte myselfmagamat that questionkérdés.
9
25855
2327
én viszont tényleg feltettem
magamnak ezt a kérdést.
Mint képzőművész,
00:40
And as an artistművész,
10
28562
1634
00:42
I was thinkinggondolkodás about our efforterőfeszítés,
11
30220
2921
az erőfeszítéseinkre gondoltam,
00:45
our desirevágy, our continualszakadatlan longingvágy
that we'vevoltunk had over the yearsévek
12
33165
5549
az évek óta tartó
folyamatos vágyakozásunkra,
00:50
to make meaningjelentés of the worldvilág around us
13
38738
2801
hogy jelentést adjunk
a körülöttünk lévő világnak
00:53
throughkeresztül materialsanyagok.
14
41563
1404
anyagokon keresztül.
Ez számomra azt jelenti, hogy
igyekszem megtalálni azt a fajta csodát,
00:55
And for me, to try and find
the kindkedves of wondercsoda,
15
43492
3475
00:58
but alsois a kindkedves of futilityhiábavalóság
that lieshazugságok in that very fragiletörékeny pursuittörekvés,
16
46991
5261
de a hiábavalóságot is, amely ebben
a nagyon törékeny keresésben rejlik.
01:04
is partrész of my artművészet work.
17
52276
1452
Ez is művészi munkám része.
01:05
So I bringhoz togetheregyütt
the materialsanyagok I find around me,
18
53752
3492
Szóval összegyűjtöm
a körülöttem lévő anyagokat,
01:09
I gathergyűjt them to try
and createteremt experiencestapasztalatok,
19
57268
3278
és ezek segítségével próbálok
olyan hatásos élményeket teremteni,
01:12
immersivemagával ragadó experiencestapasztalatok that occupyelfoglalják roomsszobák,
20
60570
3659
amelyek megtöltik üres tereket,
01:16
that occupyelfoglalják wallsfalak, landscapestájak, buildingsépületek.
21
64253
2976
falakat, tájakat, épületeket.
01:19
But ultimatelyvégül,
I want them to occupyelfoglalják memorymemória.
22
67253
3067
De szeretném, ha végül
az emlékeinkbe is beférkőznének.
01:22
And after I've madekészült a work,
23
70847
2532
Miután befejezem egy munkámat,
01:25
I find that there's usuallyáltalában one memorymemória
of that work that burnségések in my headfej.
24
73403
4650
általában egy emlék marad meg a fejemben,
ami szinte belém ég.
01:30
And this is the memorymemória for me --
25
78077
1540
Ez az emlék pedig számomra nem más,
01:31
it was this suddenhirtelen
kindkedves of surprisingmeglepő experiencetapasztalat
26
79641
2640
mint az a hirtelen jövő, meglepő élmény,
01:34
of beinglény immersedelmerült insidebelül that work of artművészet.
27
82305
3391
hogy része vagyok a műalkotásnak.
01:37
And it stayedtartózkodott with me
and kindkedves of reoccurredreoccurred in my work
28
85720
3040
Ez velem maradt,
megismétlődött a munkámban
01:40
about 10 yearsévek latera későbbiekben.
29
88784
1538
körülbelül 10 évvel később.
01:42
But I want to go back
to my graduateérettségizni schooliskola studiostúdió.
30
90346
3945
De vissza akarok menni
a volt egyetemi műtermemig.
01:46
I think it's interestingérdekes, sometimesnéha,
when you startRajt a bodytest of work,
31
94315
3437
Szerintem érdekes, hogy mikor elkezd
az ember egy alkotáson dolgozni,
01:49
you need to just completelyteljesen
wipetörlés the platelemez cleantiszta,
32
97776
3011
egyszerűen teljesen
tiszta lappal kell kezdeni,
01:52
take everything away.
33
100811
1175
mindent el kell távolítani.
01:54
And this maylehet not look
like wipingtörlőkendők the platelemez cleantiszta,
34
102010
2611
És talán nem tűnik tiszta lapnak,
01:56
but for me, it was.
35
104645
1200
de nekem az volt.
01:58
Because I had studiedtanult paintingfestmény
for about 10 yearsévek,
36
106208
3798
Mert 10 évig tanultam festeni,
02:02
and when I wentment to graduateérettségizni schooliskola,
37
110030
1682
aztán mikor befejeztem az iskolát,
02:03
I realizedrealizált that I had developedfejlett skilljártasság,
but I didn't have a subjecttantárgy.
38
111736
3175
észrevettem, hogy készségem van,
de témám nincs.
Olyan voltam, mint egy atléta,
02:06
It was like an athleticsportos skilljártasság,
39
114935
1507
mert gyorsan tudtam alakot festeni,
02:08
because I could paintfesték the figureábra quicklygyorsan,
40
116466
2046
de nem tudtam, miért.
02:10
but I didn't know why.
41
118536
1166
02:11
I could paintfesték it well,
but it didn't have contenttartalom.
42
119726
2337
Jól festettem, de igazi tartalom nélkül.
02:14
And so I decidedhatározott to put
all the paintsfestékek asidefélre for a while,
43
122087
3960
Úgyhogy eldöntöttem,
hogy félreteszem a festéket egy időre,
és azt kérdeztem magamtól:
02:18
and to askkérdez this questionkérdés, whichmelyik was:
44
126071
2777
02:20
"Why and how do objectstárgyak
acquireszerez valueérték for us?"
45
128872
3720
Hogyan lehetnének a tárgyak
értékesek nekünk?
02:24
How does a shirting that I know
thousandsTöbb ezer of people wearviselet,
46
132616
5055
Hogyan érezhetném egy pólóról,
amit ezrek hordanak,
02:29
a shirting like this one,
47
137695
1207
mint például ez,
02:30
how does it somehowvalahogy feel like it's mineenyém?
48
138926
1913
hogy valamennyire az enyém?
Ezzel a tapasztalattal indultam,
02:32
So I startedindult with that experimentkísérlet,
49
140863
1627
és eldöntöttem, hogy jelentőséget adok
a gyűjtött anyagoknak.
02:34
I decidedhatározott, by collectinggyűjtő materialsanyagok
that had a certainbizonyos qualityminőség to them.
50
142514
3715
02:38
They were mass-producedarról, hogy,
easilykönnyen accessiblehozzáférhető,
51
146253
2650
Ezek könnyen beszerezhető
tömegtermékek voltak,
02:40
completelyteljesen designedtervezett
for the purposecélja of theirazok use,
52
148927
3349
használati céljuknak megfelelően tervezve,
02:44
not for theirazok aestheticesztétika.
53
152300
1303
nem az esztétika szerint.
02:45
So things like toothpicksFogpiszkálót, thumbtacksrajzszeget,
54
153627
3450
Úgy mint, fogpiszkálók, rajzszegek,
02:49
piecesdarabok of toiletWC paperpapír,
55
157101
1534
wc papír darabok,
02:50
to see if in the way that I put my energyenergia,
my handkéz, my time into them,
56
158659
5021
azért, hogy lássam,
hogy a befektetett energia és idő
02:55
that the behaviorviselkedés could actuallytulajdonképpen createteremt
a kindkedves of valueérték in the work itselfmaga.
57
163704
4889
létre tud-e hozni
valamiféle értéket bennük.
03:00
One of the other ideasötletek is,
I wanted the work to becomeválik liveélő.
58
168617
3270
A másik ötletem az volt,
hogy élővé teszem őket.
03:03
So I wanted to take it
off of the pedestaltalapzat,
59
171911
2108
El akartam térni az alapoktól,
03:06
not have a framekeret around it,
60
174043
1367
hogy ne legyen keret,
03:07
have the experiencetapasztalat not be
that you camejött to something
61
175434
2961
megtapasztalni,
amikor semmi se akar lenni
03:10
and told you that it was importantfontos,
62
178419
1761
és azt mondani, ez fontos volt,
03:12
but that you discoverfelfedez
that it was in your ownsaját time.
63
180204
3285
de amit felfedeztem,
az a saját tempóm volt.
03:15
So this is like a very,
very oldrégi ideaötlet in sculptureszobor,
64
183513
3868
Szóval olyan ez, mint egy
ősrégi ötlet egy szoborban,
03:19
whichmelyik is: How do we breathelélegzik life
into inanimateélettelen materialsanyagok?
65
187405
4491
vagyis: hogyan leheljünk életet
az élettelen anyagokba?
03:24
And so, I would go to a spacehely like this,
66
192405
2199
Így elmegyek egy olyan helyre,
mint ez, ahol van egy fal,
03:26
where there was a wallfal,
67
194628
1206
03:27
and use the paintfesték itselfmaga,
68
195858
2139
és magát a festéket használom,
03:30
pullHúzni the paintfesték out off the wallfal,
69
198021
1674
kihozva a festéket a falból,
03:31
the wallfal paintfesték into spacehely
to createteremt a sculptureszobor.
70
199719
2596
így létrehozva egy alakzatot.
03:34
Because I was alsois interestedérdekelt in this ideaötlet
71
202339
2056
Azért, mert érdekelt ez az ötlet,
03:36
that these termsfeltételek, "sculptureszobor,"
"paintingfestmény," "installationtelepítés" --
72
204419
3361
hogy ezeknek a fogalmaknak, mint
az "szobor", "festés", "elrendezés"
03:39
noneegyik sem of these matteredszámít in the way
we actuallytulajdonképpen see the worldvilág.
73
207804
2962
nincs közük ahhoz,
ahogy valójában látjuk a világot.
03:42
So I wanted to blurblur those boundarieshatárok,
74
210790
2530
Szóval el akartam mosni a határokat
03:45
bothmindkét betweenközött mediumsmédiumok
that artistsművészek talk about,
75
213344
3204
úgy az eszközök között,
amelyekről a művészek beszélnek,
03:48
but alsois blurblur the experiencetapasztalat
of beinglény in life and beinglény in artművészet,
76
216572
3682
mint a művészetben és életben létezés
közti különbségtételt is.
03:52
so that when you are in your everydayminden nap,
77
220278
1870
Tehát amikor a mindennapokban vagyunk,
03:54
or when you are in one of my worksművek,
78
222172
2281
vagy valamelyik munkámban,
03:56
and you saw, you recognizedelismert the everydayminden nap,
79
224477
3610
és minden nap láttuk, felismertük,
04:00
you could then movemozog that experiencetapasztalat
into your ownsaját life,
80
228111
4262
hogy áthelyezhetjük az élményt
a saját életünkbe,
04:04
and perhapstalán see the artművészet in everydayminden nap life.
81
232397
3389
és talán meglátjuk a művészetet
a mindennapi életben is.
04:08
I was in graduateérettségizni schooliskola in the '90s,
82
236386
1762
A '90-es években diplomáztam,
04:10
and my studiostúdió just becamelett
more and more filledmegtöltött with imagesképek,
83
238172
2977
és a műtermem egyre jobban kezdett
megtelni képekkel,
04:13
as did my life.
84
241173
1150
ahogy az életem is.
04:14
And this confusionzavar of imagesképek and objectstárgyak
85
242347
3373
A képek és tárgyak efféle rendetlensége
04:17
was really partrész of the way
I was tryingmegpróbálja to make senseérzék of materialsanyagok.
86
245744
3920
az út részei lettek, ahogy próbáltam
értelmet adni az anyagoknak.
04:21
And alsois, I was interestedérdekelt
in how this mightesetleg changeváltozás
87
249688
2770
És engem is érdekelt,
ez hogyan változtathatja meg
04:24
the way that we actuallytulajdonképpen experiencetapasztalat time.
88
252482
2881
az idő élményét.
04:27
If we're experiencingtapasztal time
throughkeresztül materialsanyagok,
89
255387
2420
Ha az anyagokon keresztül
érzékeljük az időt,
04:29
what happensmegtörténik when imagesképek and objectstárgyak
becomeválik confusedzavaros in spacehely?
90
257831
4918
mi történik, ha a képek és a tárgyak
összekuszálódnak a térben?
04:34
So I startedindult by doing some
of these experimentskísérletek with imagesképek.
91
262773
4309
Szóval elkezdtem kísérletezni képekkel.
04:39
And if you look back to the 1880s,
92
267106
3757
Tekintsenek vissza az 1880-as évekre,
04:42
that's when the first photographsfényképeket
startedindult turningfordítás into filmfilm.
93
270887
3944
amikor az első fotók filmmé váltak.
04:46
And they were doneKész
throughkeresztül studiestanulmányok of animalsállatok,
94
274855
5110
Ezt állatok tanulmányozásán
keresztül tették,
a mozgásukon át.
04:51
the movementmozgalom of animalsállatok.
95
279989
1157
04:53
So horseslovak in the UnitedEgyesült StatesÁllamok,
birdsmadarak in FranceFranciaország.
96
281170
3106
Lovakat Amerikában,
madarakat Franciországban.
Így alakult ki a zoetróp (mozgó
alakokat mutató optikai játékrendszer),
04:56
They were these studiestanulmányok of movementmozgalom
97
284300
1683
04:58
that then slowlylassan,
like zoetropeszoetropes, becamelett filmfilm.
98
286007
2480
majd később a film.
05:00
So I decidedhatározott, I will take an animalállat
99
288511
2796
Úgy döntöttem, keresek egy állatot,
05:03
and I'm going to playjáték with that ideaötlet
100
291331
1746
és eljátszom ezzel az ötlettel,
05:05
of how the imagekép is not staticstatikus
for us anymoretöbbé, it's movingmozgó.
101
293101
4518
hogy a kép nem állandó,
sőt, mi több, mozog.
A térben mozog.
05:09
It's movingmozgó in spacehely.
102
297930
1183
05:11
And so I choseválasztotta
as my characterkarakter the cheetahgepárd,
103
299137
3940
Kiválasztottam a gepárdot,
05:15
because she is the fastestleggyorsabb
land-dwellingföldlakó creatureteremtmény on earthföld.
104
303101
4000
mert ő a leggyorsabb földi élőlény.
05:19
And she holdstart that recordrekord,
105
307125
1239
Ő tartja a rekordot,
05:20
and I want to use her recordrekord
106
308388
1975
és én ezt akartam használni
05:22
to actuallytulajdonképpen make it kindkedves of
a measuringmérő stickrúd for time.
107
310387
3880
időmérő eszközként.
05:26
And so this is what she lookednézett like
in the sculptureszobor
108
314291
3355
Ezért tűnik úgy az alakzatban,
05:29
as she movedköltözött throughkeresztül spacehely.
109
317670
1359
mintha kilépne a térből.
05:31
This kindkedves of brokentörött framingkeretező
of the imagekép in spacehely,
110
319053
3314
Ez egyfajta megtört keret, a kép a térben,
05:34
because I had put up notepadjegyzék paperpapír
111
322391
2754
fel is kellett tennem egy notepadra,
05:37
and had it actuallytulajdonképpen projectprogram on it.
112
325169
2475
kivetítenem rá.
05:39
Then I did this experimentkísérlet
where you have kindkedves of a raceverseny,
113
327668
3163
Elvégeztem ezt a kísérletet,
egyfajta versenyt,
új eszközökkel és videókkal,
és ezt fel is vettem.
05:42
with these newúj toolsszerszámok and videovideó-
that I could playjáték with.
114
330855
2548
05:45
So the falconSólyom movesmozog out in frontelülső,
115
333427
1874
Tehát a sólyom indul elsőnek,
05:47
the cheetahgepárd, she comesjön in secondmásodik,
116
335325
1824
rá egy másodpercre a gepárd követi,
05:49
and the rhinoorrszarvú is tryingmegpróbálja
to catchfogás up behindmögött.
117
337173
2804
majd a rinocérosz próbál
felzárkózni hátul.
05:52
Then anotheregy másik one of the experimentskísérletek,
118
340001
1746
Egy másik kísérletem során
05:53
I was thinkinggondolkodás about how,
119
341771
1213
arra gondoltam,
05:55
if we try and rememberemlékezik
one thing that happenedtörtént to us
120
343008
4223
milyen visszaemlékezni egy dologra,
ami velünk történt
05:59
when we were, let's say, 10 yearsévek oldrégi.
121
347255
2433
mondjuk, mikor 10 évesek voltunk.
06:01
It's very hardkemény to rememberemlékezik
even what happenedtörtént in that yearév.
122
349712
3674
Még arra is nehéz emlékezni,
ami abban az évben történt.
06:05
And for me, I can think
of maybe one, maybe two,
123
353410
2373
Én talán egy vagy két dologra tudok,
06:07
and that one momentpillanat
has expandedkiterjesztett in my mindelme
124
355807
5266
és az az egy pillanat
kitágította az elmémet,
06:13
to filltölt that entireteljes yearév.
125
361097
1421
kitölti az egész évet.
06:14
So we don't experiencetapasztalat time
in minutespercek and secondsmásodperc.
126
362542
3175
Nem éljük át az időt
minden percben és pillanatban.
06:17
So this is a still
of the videovideó- that I tookvett,
127
365741
3836
Ezért készítettem egy álló videót,
06:21
printednyomtatott out on a piecedarab of paperpapír,
128
369601
1770
ami ki van nyomtatva egy papírra,
06:23
the paperpapír is tornszakadt and then the videovideó-
is projectedkivetített on topfelső of it.
129
371395
3474
a papír szakadt, amire a videó rávetül.
06:27
And I wanted to playjáték with this ideaötlet
130
375323
1705
El akartam játszani azzal,
06:29
of how, in this kindkedves of
completeteljes immersionelmerülés of imagesképek
131
377052
3858
hogyan állnak össze a képek,
06:32
that's envelopedborítékolt us,
132
380934
1842
amik bevonnak minket,
06:34
how one imagekép can actuallytulajdonképpen grow
133
382800
3897
hogy tud egy kép
06:38
and can hauntkísérteni us.
134
386721
1608
foglyul ejteni minket.
06:41
So I had all of these --
135
389030
1254
Szóval ez három
06:42
these are threehárom out of, like,
100 experimentskísérletek I was tryingmegpróbálja with imagesképek
136
390308
4100
nagyjából száz kísérlet közül,
ahol képekkel próbálkoztam
több mint 10 éven keresztül,
06:46
for over about a decadeévtized,
137
394432
1206
06:47
and never showingkiállítás them,
138
395662
1445
és sosem mutattam meg őket,
06:49
and I thought, OK, how do I bringhoz this
out of the studiostúdió, into a publicnyilvános spacehely,
139
397131
5151
és azt gondoltam, rendben van,
de hogy tudnám ezeket nyilvánossá tenni
06:54
but retainmegtartása this kindkedves of energyenergia
of experimentationkísérletezés
140
402306
3153
megtartva a kísérletezés energiáját,
06:57
that you see when you go
into a laboratorylaboratórium,
141
405483
2336
amit akkor látsz, ha belépsz egy laborba,
06:59
you see when you go into a studiostúdió,
142
407843
1904
vagy egy a műterembe.
07:01
and I had this showelőadás comingeljövetel up
and I just said,
143
409771
2167
Csak hagytam, és azt mondtam,
07:03
alrightrendben, I'm going to put my deskasztal
right in the middleközépső of the roomszoba.
144
411962
3179
jó, odateszem az asztalom
a szoba közepére.
07:07
So I broughthozott my deskasztal
and I put it in the roomszoba,
145
415165
2293
Szóval megfogtam,
és odatettem a szoba közepére,
07:09
and it actuallytulajdonképpen workeddolgozott
in this kindkedves of very surprisingmeglepő way to me,
146
417482
4009
és – számomra meglepő módon –
tényleg működött,
07:13
in that it was this kindkedves of flickeringpislákoló,
because of the videovideó- screensképernyők, from afarmessze.
147
421515
5099
a képernyő vibrálásával együtt messziről.
07:18
And it had all
of the projectorsprojektorok on it,
148
426638
1828
A kivetítőkkel együtt
07:20
so the projectorsprojektorok were creatinglétrehozása
the spacehely around it,
149
428490
2532
különleges hangulatot teremtettek,
07:23
but you were drawnhúzott towardsfelé
the flickeringpislákoló like a flameLáng.
150
431046
3048
a vibrálás olyan vonzó volt, mint a láng.
Azonosultál az egyik részlettel,
07:26
And then you were envelopedborítékolt in the piecedarab
151
434443
2063
07:28
at the scaleskála that we're all
very familiarismerős with,
152
436530
2317
ami mindenkinek ismerős volt,
07:30
whichmelyik is the scaleskála of beinglény in frontelülső
of a deskasztal or a sinkmosogató or a tableasztal,
153
438871
5303
mint mikor egy asztalnál
vagy egy mosogatónál vagy,
07:36
and you are immersedelmerült, then,
back into this scaleskála,
154
444198
3365
és elbambulsz,
07:39
this one-to-oneegy az egyhez scaleskála
of the bodytest in relationkapcsolat to the imagekép.
155
447587
3936
majd visszatérsz
ehhez a testméretű képhez.
07:43
But on this surfacefelület,
156
451547
1753
De látszatra
a papíron lévő képeket fújja a szél,
07:45
you had these projectionselőrejelzések on paperpapír
beinglény blownkifulladt in the windszél,
157
453324
4444
07:49
so there was this confusionzavar
of what was an imagekép
158
457792
2864
és összezavar hogy melyik volt a kép
07:52
and what was an objecttárgy.
159
460680
1484
és melyik a tárgy.
07:54
So this is what the work lookednézett like
when it wentment into a largernagyobb roomszoba,
160
462188
3262
Szóval így nézett ki a munka,
mikor egy nagyobb szobába került,
de amíg meg nem csináltam ezt a részét,
07:57
and it wasn'tnem volt untilamíg I madekészült this piecedarab
161
465474
1802
07:59
that I realizedrealizált that I'd effectivelyhatékonyan madekészült
the interiorbelső of a planetariumPlanetárium,
162
467300
4999
fel sem tűnt, hogy gyakorlatilag
a planetárium belső részét csináltam meg
08:04
withoutnélkül even realizingfelismerve that.
163
472323
1938
anélkül, hogy észrevettem volna.
08:06
And I rememberedEmlékezett, as a childgyermek,
lovingszerető going to the planetariumPlanetárium.
164
474285
4530
Emlékszem, gyerekként szerettem
planetáriumba járni.
08:10
And back then, the planetariumPlanetárium,
165
478839
1664
Akkoriban a planetárium
08:12
there was always not only
these amazingelképesztő imagesképek on the ceilingmennyezet,
166
480527
3463
nemcsak csodás képek sokasága
volt a mennyezeten,
08:16
but you could see the projectorvetítő itselfmaga
whizzingwhizzing and burringGyapjúbogáncstalanító,
167
484014
3944
de láthattad a kivetítőt magát,
ahogy zúg és dolgozik,
08:19
and this amazingelképesztő camerakamera
in the middleközépső of the roomszoba.
168
487982
3143
és a lenyűgöző kamerát a szoba közepén.
08:23
And it was that, alongmentén with seeinglátás
the audienceközönség around you looking up,
169
491149
4222
És mindez, látva, ahogy a közönség
fölfelé néz körülötted –
08:27
because there was an audienceközönség
in the roundkerek at that time,
170
495395
2777
mivel ott voltak körben –
08:30
and seeinglátás them, and experiencingtapasztal,
beinglény partrész of an audienceközönség.
171
498196
2937
a közönség részévé tett.
08:33
So this is an imagekép from the webháló
that I downloadedletöltve
172
501157
3769
Ez egy kép, amit letöltöttem
az internetről
08:36
of people who tookvett imagesképek
of themselvesmaguk in the work.
173
504950
3198
önmagukat munka közben fotózó emberekről.
08:40
And I like this imagekép
174
508172
1150
Szeretem ezt a képet,
08:41
because you see how the figuresszámadatok
get mixedvegyes with the work.
175
509346
3135
mert láthatod, hogyan keverednek
az alakok a munkában.
08:44
So you have the shadowárnyék of a visitorlátogató
againstellen the projectionvetítés,
176
512505
4421
Látni a látogatók árnyékát
a vetítéssel szemben,
08:48
and you alsois see the projectionselőrejelzések
acrossát a person'sszemély shirting.
177
516950
2738
de a vetítést is valaki pólóján keresztül.
08:51
So there were these self-portraitsönarcképek
madekészült in the work itselfmaga,
178
519712
3438
A munka közben készült önarcképek
08:55
and then postedhozzászóló,
179
523174
1151
amiket posztoltak,
08:56
and it feltfilc like a kindkedves of cyclicalciklikus
image-makingkattintásszám processfolyamat.
180
524349
3832
olyan érzés, mint egy körkörös
képkészítő folyamat.
09:00
And a kindkedves of an endvég to that.
181
528205
1729
És az egyfajta véget is jelent.
09:01
But it remindedemlékeztette me and broughthozott me back
to the planetariumPlanetárium,
182
529958
3571
Ez emlékeztetett engem,
és visszavitt a planetáriumba,
09:05
and that interiorbelső,
183
533553
1302
és annak belsejébe,
09:06
and I startedindult to go back to paintingfestmény.
184
534879
1952
így tértem vissza a festéshez.
09:08
And thinkinggondolkodás about how a paintingfestmény
is actuallytulajdonképpen, for me,
185
536855
4206
Arra gondolva, hogy nekem
egy festmény valójában
09:13
about the interiorbelső imagesképek
that we all have.
186
541085
2834
a belső képeinkről szól.
09:15
There's so manysok interiorbelső imagesképek,
187
543943
1745
Nagyon sok belső kép van,
09:17
and we'vevoltunk becomeválik so focusedösszpontosított
on what's outsidekívül our eyesszemek.
188
545712
2976
mi pedig a kinti dolgokra koncentrálunk.
09:21
And how do we storebolt memorymemória in our mindelme,
189
549204
3497
És hogyan tároljuk
az emlékeket az elménkben,
09:24
how certainbizonyos imagesképek emergefelbukkan out of nowheremost itt
190
552725
2821
bizonyos képek hogyan
bukkanak elő a semmiből
09:27
or can fallesik aparteltekintve over time.
191
555570
2048
vagy foszlanak szét, ahogy telik az idő.
09:29
And I startedindult to call this seriessorozat
the "AfterimageAfterimage" seriessorozat,
192
557642
3476
Ezt a sorozatot
Emlékképeknek kezdtem hívni,
09:33
whichmelyik was a referencereferencia to this ideaötlet
that if we all closeBezárás our eyesszemek right now,
193
561142
4205
ami arra utal, hogy ha most
becsukjuk a szemünket,
09:37
you can see there's this flickeringpislákoló
lightfény that lingersMegmarad,
194
565371
2579
látni az elnyúló pislákolást,
09:39
and when we opennyisd ki it again,
it lingersMegmarad again --
195
567974
2143
és mikor újra kinyitjuk,
akkor újra elidőzünk,
09:42
this is happeningesemény all the time.
196
570141
1515
mindig ez történik.
09:43
And an afterimageAfterimage is something
that a photographfénykép can never replacecserélje,
197
571680
5481
Egy emlékképet sosem
helyettesíthet egy fotó,
09:49
you never feel that in a photographfénykép.
198
577185
2230
sosem érezhetsz ilyesmit képeken.
09:51
So it really remindsemlékezteti you of the limitshatárok
of the camera'sfényképezőgép lenslencse.
199
579439
3667
Ez a fényképezőgép végességére emlékeztet.
09:55
So it was this ideaötlet of takingbevétel the imagesképek
that were outsidekívül of me --
200
583130
3174
Szóval ez volt az ötlet,
képkészítés külső képekről –
09:58
this is my studiostúdió --
201
586328
1154
ez az én műtermem –
09:59
and then tryingmegpróbálja to figureábra out how
they were beinglény representedképviselt insidebelül me.
202
587506
4484
és aztán próbálom kitalálni,
hogy jelenik meg bennem.
10:04
So really quicklygyorsan,
203
592014
1386
Szóval csak nagyon gyorsan
10:05
I'm just going to whizWhiz throughkeresztül
how a processfolyamat mightesetleg developfejleszt
204
593424
4176
végigsiklottam azon, hogy egy folyamat
10:09
for the nextkövetkező piecedarab.
205
597624
1152
honnan-hova juthat.
10:10
So it mightesetleg startRajt with a sketchvázlat,
206
598800
2547
Kezdődhet egy vázlattal,
10:13
or an imagekép that's burnedégett in my memorymemória
207
601371
2345
vagy egy képpel, ami beleég az emlékeidbe
10:15
from the 18thth centuryszázad --
208
603740
1163
a 18. századból –
10:16
it's Piranesi'sPiranesi "ColosseumColosseum."
209
604927
2248
ez Piranesi "Colosseum"-a.
10:19
Or a modelmodell the sizeméret of a basketballkosárlabda --
210
607830
2366
Vagy egy kosárlabda méretű modellel –
10:22
I builtépült this around a basketballkosárlabda,
211
610220
1619
kb. ekkorára építettem,
10:23
the scale'sskála evidencedazt
by the redpiros cupcsésze behindmögött it.
212
611863
3111
a piros bögre mögötte
a méretarányt igazolja.
10:26
And that modelmodell can be put
into a largernagyobb piecedarab as a seedmag,
213
614998
3000
Ez a modell lehet nagyobb, mint egy mag,
10:30
and that seedmag can grow
into a biggernagyobb piecedarab.
214
618022
2356
ami tovább nőhet egy darabbá.
10:32
And that piecedarab can filltölt
a very, very largenagy spacehely.
215
620402
3333
És betölthet egy nagyon nagy teret.
10:36
But it can funneltölcsér down into a videovideó-
that's just madekészült from my iPhoneiPhone,
216
624077
5379
Vagy leszűkülhet egy videóra is,
amit most készítettem az iPhone-ommal
10:41
of a puddlepocsolya outsidekívül my studiostúdió
in a rainyesős night.
217
629480
3605
egy kinti pocsolyáról egy esős éjszakán.
10:46
So this is an afterimageAfterimage
of the paintingfestmény madekészült in my memorymemória,
218
634457
3987
Ez egy agyamban őrzött emlékkép
egy festményről,
10:50
and even that paintingfestmény can fadeáttűnés
as memorymemória does.
219
638468
3650
és még egy festmény is megfakulhat,
akár az emlékek.
10:54
So this is the scaleskála of a very smallkicsi imagekép
220
642142
3548
Ez a vázlata egy nagyon kicsi képnek
10:57
from my sketchbookvázlatfüzet.
221
645714
1253
a vázlatkönyvemből.
10:58
You can see how it can explodefelrobban
222
646991
1761
Láthatod nagyban
11:00
to a subwaymetró stationállomás
that spansível threehárom blocksblokkok.
223
648776
3000
egy metróállomás három szakaszán.
11:04
And you could see how going
into the subwaymetró stationállomás
224
652149
2444
Láthatod, hogy a metróállomáson járva
11:06
is like a journeyutazás throughkeresztül
the pagesoldalak of a sketchbookvázlatfüzet,
225
654617
4263
mintha egy vázlatfüzet lapjain
keresztül utaznánk,
11:10
and you can see sortfajta of a diarynapló of work
writidézés acrossát a publicnyilvános spacehely,
226
658904
5135
egyfajta munkanaplót láthatsz,
végig egy nyilvános térben,
11:16
and you're turningfordítás the pagesoldalak
of 20 yearsévek of artművészet work
227
664063
2690
mintha 20 év művészi munkáját lapozgatnád,
11:18
as you movemozog throughkeresztül the subwaymetró.
228
666777
2230
ahogy végighaladsz az állomáson.
11:21
But even that sketchvázlat
actuallytulajdonképpen has a differentkülönböző origineredet,
229
669031
3635
De még a vázlatnak is más az eredete,
11:24
it has an origineredet in a sculptureszobor
that climbsmászik a six-storyhat-történet buildingépület,
230
672690
6228
egy hat emelet magasságú
szoborról lett mintázva,
11:30
and is scaledpikkelyes to a catmacska from the yearév 2002.
231
678942
3183
amit egy macskához
arányosítottam 2002-ben.
11:34
I rememberemlékezik that because I had
two blackfekete catsmacskák at the time.
232
682149
3119
Azért emlékszem erre,
mert akkoriban két fekete macskám volt.
11:37
And this is an imagekép of a work from JapanJapán
233
685617
2778
Ez egy kép Japánból, az egyik munkáról,
11:40
that you can see
the afterimageAfterimage of in the subwaymetró.
234
688419
2286
az emlékkép a metróban látható.
11:42
Or a work in VeniceVelence,
235
690729
1769
Ez egy velencei munka,
11:44
where you see the imagekép
etchedgravírozott in the wallfal.
236
692522
2865
a kép a falba van vésve.
11:47
Or how a sculptureszobor
that I did at SFMOMASFMOMA in 2001,
237
695411
4285
Ez egy szobor, amit 2001-ben
készítettem a SFMOMA-ra,
11:51
and createdkészítette this kindkedves of dynamicdinamikus linevonal,
238
699720
2468
létrehoztam egy dinamikus vonalat,
11:54
how I stolestóla that to createteremt a dynamicdinamikus linevonal
239
702212
2929
ahogy leosontam, hogy létrehozzak
egy dinamikus vonalat,
11:57
as you descendleszáll down
into the subwaymetró itselfmaga.
240
705165
2952
amint lefelé mégy a metróhoz.
12:00
And this mergingegyesítése of mediumsmédiumok
is really interestingérdekes to me.
241
708141
2627
Az efféle eszközök egyesítése
nagyon érdekes számomra.
12:02
So how can you take a linevonal
that pullshúz tensionfeszültség like a sculptureszobor
242
710792
3643
Hogyan tudnál vonalat alkotni
úgy, mint egy szobor,
12:06
and put it into a printnyomtatás?
243
714459
1403
és kinyomtatni?
12:07
Or then use linevonal
like a drawingrajz in a sculptureszobor
244
715886
2539
Egy vonalat húzni,
mintha rajzolnál egy szoborban
12:10
to createteremt a dramaticdrámai perspectivetávlati?
245
718449
2285
egy drámai nézőpontot alkotva ezzel?
12:12
Or how can a paintingfestmény mimicutánzó
the processfolyamat of printmakingfestés?
246
720758
3493
Hogy tudja egy festmény leutánozni
a sokszorosított grafika folyamatát?
12:17
How can an installationtelepítés
use the camera'sfényképezőgép lenslencse
247
725013
3160
Hogy képes egy installáció
használni a kamerát
12:20
to framekeret a landscapetájkép?
248
728197
1755
egy tájkép megszerkesztéséhez?
12:22
How can a paintingfestmény on stringhúr
becomeválik a momentpillanat in DenmarkDánia,
249
730308
4992
Hogyan tud egy madzagon lógó festmény
fontossá válni Dániában
12:27
in the middleközépső of a trekTrek?
250
735324
1878
egy hosszú út közepén?
Hogy tudja egy darab a természet
egy részének álcázni magát,
12:30
And how, on the HighMagas LineVonal,
can you createteremt a piecedarab
251
738180
2421
12:32
that camouflagesCamouflages itselfmaga
into the naturetermészet itselfmaga
252
740625
3024
és a élőhellyévé válni
12:35
and becomesválik a habitatélőhely
for the naturetermészet around it?
253
743673
3625
az őt körbevevő természetnek?
12:40
And I'll just endvég with two piecesdarabok
that I'm makinggyártás now.
254
748729
3047
Most végeztem két művel,
12:43
This is a piecedarab calledhívott "FallenBukott SkySky"
255
751800
1888
amit "Zuhanó Ég"-nek neveztem el,
12:45
that's going to be a permanentállandó
commissionjutalék in HudsonHudson ValleyVölgy,
256
753712
3468
ez egy állandó kiállítás Hudson Valley-ben
12:49
and it's kindkedves of the planetariumPlanetárium
finallyvégül come down
257
757204
3246
olyan, mint egy összeomló Planetárium,
12:52
and groundingalapozó itselfmaga in the earthföld.
258
760474
2270
ami eggyé válik a földdel.
12:54
And this is a work from 2013
that's going to be reinstalledReinstalled,
259
762768
3512
Ez egy munka 2013-ból,
amit újra fel fognak állítani,
12:58
have a newúj life in the reopeningújbóli megnyitása of MOMAMOMA.
260
766304
3674
új életre kel a MOMA megnyitóján.
13:02
And it's a piecedarab that the tooleszköz
itselfmaga is the sculptureszobor.
261
770280
3524
Ez egy olyan mű,
ahol az eszköz maga a szobor.
13:05
So the penduluminga, as it swingshinták,
262
773828
2698
Az inga, ahogy hintázik,
13:08
is used as a tooleszköz to createteremt the piecedarab.
263
776550
2876
eszközként egy újat teremt.
13:11
So eachminden egyes of the pilesaranyér of objectstárgyak
264
779450
2885
A tárgyak minden halma
13:14
go right up to one centimetercentiméter
to the tiptipp of that penduluminga.
265
782359
5553
egy centiméterestől
az inga tetejéig terjed.
13:19
So you have this combinationkombináció
of the lullszünet of that beautifulszép swinghinta,
266
787936
3935
Megvan a pillanatnyi csendje
ennek a gyönyörű ingának,
13:23
but alsois the tensionfeszültség that it constantlyállandóan
could destroyelpusztítani the piecedarab itselfmaga.
267
791895
3913
de a feszessége is, ami ugyanakkor
le is tudja rombolni ezt a részt.
13:28
And so, it doesn't really matterügy
where any of these piecesdarabok endvég up,
268
796474
3262
Igazából mindegy is,
hol végződnek ezek a darabok,
13:31
because the realigazi pointpont for me
269
799760
2787
mert az igazi lényeg számomra
13:34
is that they endvég up
in your memorymemória over time,
270
802571
3054
az, hogy idővel emlékké válnak,
13:37
and they generategenerál ideasötletek beyondtúl themselvesmaguk.
271
805649
3528
és önmagukon túlmutatva
ötleteket generálnak.
13:41
Thank you.
272
809817
1151
Köszönöm.
13:42
(ApplauseTaps)
273
810992
6620
(Taps)
Translated by Seiben Erika
Reviewed by Zsuzsa Viola

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sarah Sze - Artist
Sarah Sze's immersive works challenge the static nature of art.

Why you should listen

Sarah Sze's work questions the value society places on images and objects and how they both ascribe meaning to the places and times we inhabit. Widely recognized for expanding the boundaries between painting, sculpture, video and installation, Sze's work ranges from intimate paintings that collapse time and space to expansive installations that create complex constellations of materials and public works that scale walls and colonize architectures.

Sze was awarded a MacArthur Fellowship in 2003 and a Radcliffe Fellowship in 2005. In 2013, she represented the United States at the Venice Biennale. Her work is exhibited in museums worldwide and held in the permanent collections of prominent institutions such as The Museum of Modern Art, New York, San Francisco Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim Museum and The Tate Modern. Sze has created many public works including pieces for the Seattle Opera House, The Metropolitan Transportation Authority in New York and The High Line in New York. She is the author of Timekeeper and is featured in Sarah Sze (Contemporary Artists Series).

 

More profile about the speaker
Sarah Sze | Speaker | TED.com