ABOUT THE SPEAKER
Sarah Sze - Artist
Sarah Sze's immersive works challenge the static nature of art.

Why you should listen

Sarah Sze's work questions the value society places on images and objects and how they both ascribe meaning to the places and times we inhabit. Widely recognized for expanding the boundaries between painting, sculpture, video and installation, Sze's work ranges from intimate paintings that collapse time and space to expansive installations that create complex constellations of materials and public works that scale walls and colonize architectures.

Sze was awarded a MacArthur Fellowship in 2003 and a Radcliffe Fellowship in 2005. In 2013, she represented the United States at the Venice Biennale. Her work is exhibited in museums worldwide and held in the permanent collections of prominent institutions such as The Museum of Modern Art, New York, San Francisco Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim Museum and The Tate Modern. Sze has created many public works including pieces for the Seattle Opera House, The Metropolitan Transportation Authority in New York and The High Line in New York. She is the author of Timekeeper and is featured in Sarah Sze (Contemporary Artists Series).

 

More profile about the speaker
Sarah Sze | Speaker | TED.com
TED2019

Sarah Sze: How we experience time and memory through art

Sarah Sze: Arta care explorează timp și memorie

Filmed:
189,818 views

Artista Sarah Sze ne poartă într-o călătorie caleidoscopică prin munca ei: instalații artistice captivante înalte cât clădirile, stropite pe ziduri, orbitând prin galerii - estompând liniile dintre timp, memorie și spațiu. Explorați cum dăm sens obiectelor în acest frumos tur al artei multimedia a lui Sze.
- Artist
Sarah Sze's immersive works challenge the static nature of art. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I want to startstart with a questionîntrebare.
0
937
2277
Aș dori să încep cu o întrebare.
00:15
Where does an artworkopera de arta beginÎNCEPE?
1
3238
1933
Unde începe arta?
00:18
Now sometimesuneori that questionîntrebare is absurdabsurd.
2
6119
2976
Uneori această întrebare e absurdă.
00:21
It can seempărea deceptivelyinselator simplesimplu,
3
9119
3564
Poate părea înșelător de simplă,
00:24
as it was when I askedîntrebă the questionîntrebare
with this piecebucată, "PortablePortabil PlanetariumPlanetariu,"
4
12707
3690
ca atunci când am pus întrebarea
cu această lucrare, „Planetariul portabil”
00:28
that I madefăcut in 2010.
5
16421
1794
în anul 2010.
00:30
I askedîntrebă the questionîntrebare:
6
18239
1865
Am pus întrebarea:
00:32
"What would it look like
to buildconstrui a planetariumplanetariu of one'sunul e ownpropriu?"
7
20128
3496
„Cum ar fi să construim
un planetariu personal al cuiva?”
00:35
I know you all askcere that everyfiecare morningdimineaţă,
8
23998
1833
Știu că e o întrebare „populară”,
00:37
but I askedîntrebă myselfeu insumi that questionîntrebare.
9
25855
2327
dar eu chiar mi-am adresat-o.
00:40
And as an artistartist,
10
28562
1634
Iar ca artist,
00:42
I was thinkinggândire about our effortefort,
11
30220
2921
m-am gândit la efortul nostru,
00:45
our desiredorință, our continualcontinuu longingdor
that we'vene-am had over the yearsani
12
33165
5549
la dorința, la dorul continuu
pe care l-am avut de-a lungul anilor
00:50
to make meaningsens of the worldlume around us
13
38738
2801
de a da un sens lumii din jur
00:53
throughprin materialsmateriale.
14
41563
1404
prin materiale.
00:55
And for me, to try and find
the kinddrăguț of wondermirare,
15
43492
3475
Iar pentru mine, să încerc și să găsesc
un fel de minune,
00:58
but alsode asemenea a kinddrăguț of futilityinutilitatea
that liesminciuni in that very fragilefragil pursuiturmărire,
16
46991
5261
dar și inutilitatea acestei căutări,
01:04
is partparte of my artartă work.
17
52276
1452
face parte din munca mea.
01:05
So I bringaduce togetherîmpreună
the materialsmateriale I find around me,
18
53752
3492
Așa că aduc laolaltă
materialele pe care le găsesc,
01:09
I gatheraduna them to try
and createcrea experiencesexperiențe,
19
57268
3278
le adun pentru a încerca
să creez experiențe,
01:12
immersivecaptivantă experiencesexperiențe that occupyocupa roomscamere,
20
60570
3659
experiențe captivante ce ocupă camere,
01:16
that occupyocupa wallspereți, landscapespeisaje, buildingsclădiri.
21
64253
2976
ce ocupă ziduri, peisaje, clădiri.
01:19
But ultimatelyîn cele din urmă,
I want them to occupyocupa memorymemorie.
22
67253
3067
Dar în cele din urmă,
vreau ca ele să ocupe amintirea.
01:22
And after I've madefăcut a work,
23
70847
2532
Iar după ce fac o lucrare,
01:25
I find that there's usuallyde obicei one memorymemorie
of that work that burnsarsuri in my headcap.
24
73403
4650
constat că am de obicei în minte
o amintire a acelei lucrări.
01:30
And this is the memorymemorie for me --
25
78077
1540
Și asta e pentru mine amintirea,
01:31
it was this suddenbrusc
kinddrăguț of surprisingsurprinzător experienceexperienţă
26
79641
2640
a fost această experiență surprinzătoare
01:34
of beingfiind immersedimersată insideinterior that work of artartă.
27
82305
3391
de a mă cufunda în opera de artă.
01:37
And it stayedau stat with me
and kinddrăguț of reoccurredreoccurred in my work
28
85720
3040
A rămas cu mine și a reapărut în munca mea
01:40
about 10 yearsani latermai tarziu.
29
88784
1538
cam după 10 ani.
01:42
But I want to go back
to my graduateabsolvent schoolşcoală studiostudio.
30
90346
3945
Dar vreau să revin la studioul meu școlar.
01:46
I think it's interestinginteresant, sometimesuneori,
when you startstart a bodycorp of work,
31
94315
3437
Cred că e interesant, uneori,
când începi o lucrare,
01:49
you need to just completelycomplet
wipesterge the platefarfurie cleancurat,
32
97776
3011
trebuie să cureți total locul,
01:52
take everything away.
33
100811
1175
să dai totul la o parte.
01:54
And this mayMai not look
like wipingŞtergerea the platefarfurie cleancurat,
34
102010
2611
Asta poate nu pare că faci locul curat,
01:56
but for me, it was.
35
104645
1200
dar pentru mine asta era.
01:58
Because I had studiedstudiat paintingpictură
for about 10 yearsani,
36
106208
3798
Fiindcă am studiat pictura
timp de 10 ani,
02:02
and when I wenta mers to graduateabsolvent schoolşcoală,
37
110030
1682
și când am terminat facultatea,
02:03
I realizedrealizat that I had developeddezvoltat skillabilitate,
but I didn't have a subjectsubiect.
38
111736
3175
mi-am dat seama că dezvoltasem abilități,
dar nu aveam un subiect.
02:06
It was like an athleticatletic skillabilitate,
39
114935
1507
Era ca o abilitate atletică,
02:08
because I could painta picta the figurefigura quicklyrepede,
40
116466
2046
fiindcă puteam picta rapid personajul,
02:10
but I didn't know why.
41
118536
1166
dar nu știam de ce.
02:11
I could painta picta it well,
but it didn't have contentconţinut.
42
119726
2337
Îl puteam picta bine,
dar nu avea conținut.
02:14
And so I decideda decis to put
all the paintsvopsele asidedeoparte for a while,
43
122087
3960
Așa că am decis să las vopselurile
pentru o vreme,
02:18
and to askcere this questionîntrebare, whichcare was:
44
126071
2777
și să pun această întrebare:
02:20
"Why and how do objectsobiecte
acquiredobândi valuevaloare for us?"
45
128872
3720
„De ce și cum dobândesc valoare
obiectele pentru noi?”
02:24
How does a shirtcămaşă that I know
thousandsmii of people wearpurta,
46
132616
5055
Cum ajunge un tricou
pe care știu că-l poartă mii de oameni,
02:29
a shirtcămaşă like this one,
47
137695
1207
un tricou ca acesta,
02:30
how does it somehowoarecum feel like it's mineA mea?
48
138926
1913
cum poate simți cineva că e al lui?
02:32
So I starteda început with that experimentexperiment,
49
140863
1627
Așa că am început acel experiment,
02:34
I decideda decis, by collectingcolectare materialsmateriale
that had a certainanumit qualitycalitate to them.
50
142514
3715
am decis, colecționând materiale
ce aveau o anumită calitate.
02:38
They were mass-producedproduse în masă,
easilyuşor accessibleaccesibil,
51
146253
2650
Erau produse de serie, ușor accesibile,
02:40
completelycomplet designedproiectat
for the purposescop of theiral lor use,
52
148927
3349
proiectate complet pentru scopul lor,
02:44
not for theiral lor aestheticestetic.
53
152300
1303
nu pentru estetică.
02:45
So things like toothpicksscobitori, thumbtackspioneze,
54
153627
3450
Lucruri ca scobitori, pioneze,
02:49
piecesbucăți of toilettoaletă paperhârtie,
55
157101
1534
bucăți de hârtie igienică,
02:50
to see if in the way that I put my energyenergie,
my handmână, my time into them,
56
158659
5021
să văd dacă, investindu-mi energia,
abilitatea, timpul,
02:55
that the behaviorcomportament could actuallyde fapt createcrea
a kinddrăguț of valuevaloare in the work itselfîn sine.
57
163704
4889
comportamentul ar putea crea valoare
în lucrarea însăși.
03:00
One of the other ideasidei is,
I wanted the work to becomedeveni livetrăi.
58
168617
3270
Una dintre celelalte idei
e că voiam ca lucrarea să prindă viață.
03:03
So I wanted to take it
off of the pedestalpiedestal,
59
171911
2108
Așa că voiam s-o iau de pe piedestal,
03:06
not have a framecadru around it,
60
174043
1367
nu să o înrămez,
03:07
have the experienceexperienţă not be
that you camea venit to something
61
175434
2961
să nu ți se pară că ai venit la ceva
03:10
and told you that it was importantimportant,
62
178419
1761
și ți s-a spus că e important,
03:12
but that you discoverdescoperi
that it was in your ownpropriu time.
63
180204
3285
ci că ai descoperit
că era din timpul tău.
03:15
So this is like a very,
very oldvechi ideaidee in sculpturesculptură,
64
183513
3868
Este ca o foarte, foarte veche
idee din sculptură,
03:19
whichcare is: How do we breathea respira life
into inanimateneînsufleţit materialsmateriale?
65
187405
4491
și anume: cum insuflăm viață
materialelor neînsuflețite?
03:24
And so, I would go to a spacespaţiu like this,
66
192405
2199
Astfel, mergeam în spații ca acesta,
03:26
where there was a wallperete,
67
194628
1206
unde era un zid,
03:27
and use the painta picta itselfîn sine,
68
195858
2139
și utilizam chiar vopseaua,
03:30
pullTrage the painta picta out off the wallperete,
69
198021
1674
o smulgeam de pe zid,
03:31
the wallperete painta picta into spacespaţiu
to createcrea a sculpturesculptură.
70
199719
2596
pentru a crea o sculptură în spațiu.
03:34
Because I was alsode asemenea interestedinteresat in this ideaidee
71
202339
2056
Dar eram și interesată de ideea
03:36
that these termstermeni, "sculpturesculptură,"
"paintingpictură," "installationinstalare" --
72
204419
3361
că acești termeni: „sculptură”,
„pictură”, „instalație” -
03:39
nonenici unul of these mattereda contat in the way
we actuallyde fapt see the worldlume.
73
207804
2962
niciunul dintre ei nu contau
în felul cum vedem de fapt lumea.
03:42
So I wanted to blurblur those boundarieslimite,
74
210790
2530
Așa că am vrut să estompez limitele,
03:45
bothambii betweenîntre mediumsmedii
that artistsartiști talk about,
75
213344
3204
atât între medii
despre care vorbesc artiștii,
03:48
but alsode asemenea blurblur the experienceexperienţă
of beingfiind in life and beingfiind in artartă,
76
216572
3682
dar să estompez experiența
de a fi în viață și de a fi în artă,
ca atunci când ești într-o zi obișnuită,
03:52
so that when you are in your everydayin fiecare zi,
77
220278
1870
03:54
or when you are in one of my workslucrări,
78
222172
2281
sau când ești într-una din lucrările mele,
03:56
and you saw, you recognizedrecunoscut the everydayin fiecare zi,
79
224477
3610
și ai văzut, ai recunoscut cotidianul,
04:00
you could then movemișcare that experienceexperienţă
into your ownpropriu life,
80
228111
4262
poți muta acea experiență
în propria ta viață,
04:04
and perhapspoate see the artartă in everydayin fiecare zi life.
81
232397
3389
și poate poți vedea arta
în viața de zi cu zi.
04:08
I was in graduateabsolvent schoolşcoală in the '90s,
82
236386
1762
Eram la liceu în anii '90,
04:10
and my studiostudio just becamea devenit
more and more filledumplut with imagesimagini,
83
238172
2977
iar studioul meu
se umplea tot mai mult cu imagini,
04:13
as did my life.
84
241173
1150
la fel și viața mea.
04:14
And this confusionconfuzie of imagesimagini and objectsobiecte
85
242347
3373
Iar acest melanj de imagini și obiecte
04:17
was really partparte of the way
I was tryingîncercat to make sensesens of materialsmateriale.
86
245744
3920
era un mod prin care încercam
să dau un sens materialelor.
04:21
And alsode asemenea, I was interestedinteresat
in how this mightar putea changeSchimbare
87
249688
2770
De asemenea, eram interesată
cum ar putea schimba asta
04:24
the way that we actuallyde fapt experienceexperienţă time.
88
252482
2881
felul în care experimentăm timpul.
04:27
If we're experiencingse confruntă cu time
throughprin materialsmateriale,
89
255387
2420
Dacă experimentăm timpul prin materiale,
04:29
what happensse întâmplă when imagesimagini and objectsobiecte
becomedeveni confusedconfuz in spacespaţiu?
90
257831
4918
ce se întâmplă când imaginile și obiectele
se confundă în spațiu?
04:34
So I starteda început by doing some
of these experimentsexperimente with imagesimagini.
91
262773
4309
Așa că am început să fac
câteva experimente cu imagini.
04:39
And if you look back to the 1880s,
92
267106
3757
Dacă ne uităm la anii 1880,
04:42
that's when the first photographsfotografii
starteda început turningcotitură into filmfilm.
93
270887
3944
e perioada când primele fotografii
au început să se transforme în film.
04:46
And they were doneTerminat
throughprin studiesstudiu of animalsanimale,
94
274855
5110
Erau făcute prin studii pe animale,
04:51
the movementcirculaţie of animalsanimale.
95
279989
1157
pe mișcarea animalelor.
04:53
So horsescai in the UnitedMarea StatesStatele,
birdspăsări in FranceFranţa.
96
281170
3106
Cai din Statele Unite, păsări din Franța.
04:56
They were these studiesstudiu of movementcirculaţie
97
284300
1683
Erau aceste studii ale mișcării
04:58
that then slowlyîncet,
like zoetropeszoetropes, becamea devenit filmfilm.
98
286007
2480
care încet, ca zootropii, au devenit film.
05:00
So I decideda decis, I will take an animalanimal
99
288511
2796
Așa că am decis că voi lua un animal
05:03
and I'm going to playa juca with that ideaidee
100
291331
1746
și mă voi juca cu acea idee
05:05
of how the imageimagine is not staticstatice
for us anymoremai, it's movingin miscare.
101
293101
4518
despre cum imaginea nu mai e statică,
cum se mișcă.
05:09
It's movingin miscare in spacespaţiu.
102
297930
1183
Se mișcă în spațiu.
05:11
And so I chosea ales
as my charactercaracter the cheetahGhepardul,
103
299137
3940
Am ales ca personaj ghepardul,
05:15
because she is the fastestcel mai rapid
land-dwellingteren-locuință creaturecreatură on earthPământ.
104
303101
4000
fiindcă este cea mai rapidă
creatură terestră.
05:19
And she holdsdeține that recordrecord,
105
307125
1239
El deține acest record,
05:20
and I want to use her recordrecord
106
308388
1975
iar eu vreau să-l utilizez
05:22
to actuallyde fapt make it kinddrăguț of
a measuringmăsurare stickbăț for time.
107
310387
3880
ca să fac un fel de băț
pentru măsurarea timpului.
05:26
And so this is what she lookedprivit like
in the sculpturesculptură
108
314291
3355
Așa arăta în sculptură
05:29
as she movedmutat throughprin spacespaţiu.
109
317670
1359
mișcându-se în spațiu.
05:31
This kinddrăguț of brokenspart framingîncadrare
of the imageimagine in spacespaţiu,
110
319053
3314
Acest tip de cadru frânt al imaginii,
în spațiu,
05:34
because I had put up notepadnot ă paperhârtie
111
322391
2754
fiindcă a trebuit să pun hârtie
05:37
and had it actuallyde fapt projectproiect on it.
112
325169
2475
și să proiectez pe ea.
05:39
Then I did this experimentexperiment
where you have kinddrăguț of a racerasă,
113
327668
3163
Apoi am făcut acest experiment
cu un fel de cursă,
cu toate aceste unelte noi
și un video cu care m-am jucat.
05:42
with these newnou toolsunelte and videovideo
that I could playa juca with.
114
330855
2548
05:45
So the falconflorin movesmișcări out in frontfață,
115
333427
1874
Șoimul iese în față,
05:47
the cheetahGhepardul, she comesvine in secondal doilea,
116
335325
1824
ghepardul vine al doilea,
05:49
and the rhinorinocer is tryingîncercat
to catchcaptură up behindin spate.
117
337173
2804
iar rinocerul încearcă
să-i prindă din urmă.
05:52
Then anothero alta one of the experimentsexperimente,
118
340001
1746
Apoi un alt experiment,
05:53
I was thinkinggândire about how,
119
341771
1213
mă gândeam cum,
05:55
if we try and remembertine minte
one thing that happeneds-a întâmplat to us
120
343008
4223
dacă încercăm să ne amintim
un lucru care ni s-a întâmplat,
05:59
when we were, let's say, 10 yearsani oldvechi.
121
347255
2433
când aveam, să zicem, 10 ani.
06:01
It's very hardgreu to remembertine minte
even what happeneds-a întâmplat in that yearan.
122
349712
3674
E foarte greu să ne amintim
ce s-a întâmplat în acel an.
06:05
And for me, I can think
of maybe one, maybe two,
123
353410
2373
Pentru mine, mă gândesc
la un lucru, poate două,
06:07
and that one momentmoment
has expandedextins in my mindminte
124
355807
5266
iar acel moment
se extinde în mintea mea
06:13
to fillcompletati that entireîntreg yearan.
125
361097
1421
și umple întregul an.
06:14
So we don't experienceexperienţă time
in minutesminute and secondssecunde.
126
362542
3175
Deci nu experimentăm timpul
în minute și secunde.
06:17
So this is a still
of the videovideo that I tooka luat,
127
365741
3836
Acesta este un cadru
al unui video pe care l-am făcut,
06:21
printedimprimate out on a piecebucată of paperhârtie,
128
369601
1770
l-am imprimat pe hârtie,
06:23
the paperhârtie is tornrupt and then the videovideo
is projectedproiectat on toptop of it.
129
371395
3474
hârtia a fost ruptă și apoi filmul
a fost proiectat peste ea.
06:27
And I wanted to playa juca with this ideaidee
130
375323
1705
Am vrut să mă joc cu această idee
06:29
of how, in this kinddrăguț of
completecomplet immersionimersiune of imagesimagini
131
377052
3858
despre cum, în imersiunea de imagini
06:32
that's envelopedinvaluit us,
132
380934
1842
care ne-a învăluit,
06:34
how one imageimagine can actuallyde fapt growcrește
133
382800
3897
cum o imagine poate să crească
06:38
and can hauntbantuie us.
134
386721
1608
și să ne bântuie.
06:41
So I had all of these --
135
389030
1254
Am avut toate aceste...
06:42
these are threeTrei out of, like,
100 experimentsexperimente I was tryingîncercat with imagesimagini
136
390308
4100
acestea sunt trei din 100
de experimente cu imagini
06:46
for over about a decadedeceniu,
137
394432
1206
timp de peste un deceniu,
06:47
and never showingarătând them,
138
395662
1445
și nu le-am expus niciodată,
06:49
and I thought, OK, how do I bringaduce this
out of the studiostudio, into a publicpublic spacespaţiu,
139
397131
5151
și m-am gândit: bine, cum duc asta
din studio într-un spațiu public,
06:54
but retainreține this kinddrăguț of energyenergie
of experimentationExperimentarea
140
402306
3153
păstrând acest tip de energie
și experimentare
06:57
that you see when you go
into a laboratorylaborator,
141
405483
2336
care se vede într-un laborator,
06:59
you see when you go into a studiostudio,
142
407843
1904
într-un studio,
07:01
and I had this showspectacol comingvenire up
and I just said,
143
409771
2167
și am obținut acest show și mi-am zis:
07:03
alrightbine, I'm going to put my deskbirou
right in the middlemijloc of the roomcameră.
144
411962
3179
bine, o să pun biroul în mijlocul camerei.
07:07
So I broughtadus my deskbirou
and I put it in the roomcameră,
145
415165
2293
Așa că mi-am adus biroul
și l-am pus în cameră,
07:09
and it actuallyde fapt workeda lucrat
in this kinddrăguț of very surprisingsurprinzător way to me,
146
417482
4009
și chiar a funcționat
în mod surprinzător pentru mine,
07:13
in that it was this kinddrăguț of flickeringpâlpâitoare,
because of the videovideo screensecrane, from afarla distanță.
147
421515
5099
de departe era ca o pâlpâire,
din cauza ecranelor video.
07:18
And it had all
of the projectorsProiectoare on it,
148
426638
1828
Avea toate proiectoarele pe ea,
07:20
so the projectorsProiectoare were creatingcrearea
the spacespaţiu around it,
149
428490
2532
proiectoarele creau spațiu în jurul ei,
07:23
but you were drawndesenat towardscătre
the flickeringpâlpâitoare like a flameflacără.
150
431046
3048
dar pâlpâirea te atrăgea ca o flacără.
07:26
And then you were envelopedinvaluit in the piecebucată
151
434443
2063
Apoi erai învăluit de lucrare
07:28
at the scalescară that we're all
very familiarfamiliar with,
152
436530
2317
la scara familiară tuturor,
07:30
whichcare is the scalescară of beingfiind in frontfață
of a deskbirou or a sinkchiuvetă or a tablemasa,
153
438871
5303
ca în fața unui birou
sau chiuvetă sau masă,
07:36
and you are immersedimersată, then,
back into this scalescară,
154
444198
3365
și te cufunzi înapoi în scară,
07:39
this one-to-oneunu la unu scalescară
of the bodycorp in relationrelaţia to the imageimagine.
155
447587
3936
această scară unu-la-unu
a corpului în relație cu imaginea.
07:43
But on this surfacesuprafaţă,
156
451547
1753
Dar pe această suprafață,
07:45
you had these projectionsproiecţii on paperhârtie
beingfiind blowncu sufletul la gură in the windvânt,
157
453324
4444
erau proiecțiile pe hârtie
fluturând în vânt,
07:49
so there was this confusionconfuzie
of what was an imageimagine
158
457792
2864
ceea ce crea confuzie
referitor la ce era imagine
07:52
and what was an objectobiect.
159
460680
1484
și ce era obiect.
07:54
So this is what the work lookedprivit like
when it wenta mers into a largermai mare roomcameră,
160
462188
3262
Deci așa arăta lucrarea
într-o cameră mai mare,
07:57
and it wasn'tnu a fost untilpana cand I madefăcut this piecebucată
161
465474
1802
și până când am făcut această piesă,
07:59
that I realizedrealizat that I'd effectivelyîn mod eficient madefăcut
the interiorinterior of a planetariumplanetariu,
162
467300
4999
n-am realizat că făcusem efectiv
interiorul unui planetariu,
08:04
withoutfără even realizingrealizarea that.
163
472323
1938
fără măcar să-mi dau seama.
08:06
And I rememberedamintit, as a childcopil,
lovingiubitor going to the planetariumplanetariu.
164
474285
4530
Îmi amintesc, copil fiind,
că-mi plăcea să merg la planetariu.
08:10
And back then, the planetariumplanetariu,
165
478839
1664
Și pe vremea aceea, planetariul
08:12
there was always not only
these amazinguimitor imagesimagini on the ceilingtavan,
166
480527
3463
nu era doar cu imagini uimitoare pe tavan,
08:16
but you could see the projectorproiector itselfîn sine
whizzingvâjâit and burringburring,
167
484014
3944
dar puteai să vezi însuși proiectorul
fluierând și huruind,
08:19
and this amazinguimitor cameraaparat foto
in the middlemijloc of the roomcameră.
168
487982
3143
și acel aparat uimitor
în mijlocul camerei.
08:23
And it was that, alongde-a lungul with seeingvedere
the audiencepublic around you looking up,
169
491149
4222
Și asta, împreună cu publicul din jur
care privea în sus,
08:27
because there was an audiencepublic
in the roundrundă at that time,
170
495395
2777
fiindcă era public pe vremea aceea,
08:30
and seeingvedere them, and experiencingse confruntă cu,
beingfiind partparte of an audiencepublic.
171
498196
2937
și văzându-i, experimentând,
făcând parte din acel auditoriu.
08:33
So this is an imageimagine from the webweb
that I downloadeddescărcat
172
501157
3769
Aceasta este o imagine
descărcată de pe internet,
08:36
of people who tooka luat imagesimagini
of themselvesînșiși in the work.
173
504950
3198
cu oameni care se fotografiau lucrând.
Îmi place această imagine
08:40
And I like this imageimagine
174
508172
1150
08:41
because you see how the figurescifrele
get mixedamestecat with the work.
175
509346
3135
fiindcă vezi cum personajele
se amestecă cu munca.
08:44
So you have the shadowumbra of a visitorvizitator
againstîmpotriva the projectionproeminență,
176
512505
4421
Avem această proiecție
a umbrei unui vizitator,
08:48
and you alsode asemenea see the projectionsproiecţii
acrosspeste a person'spersoane shirtcămaşă.
177
516950
2738
și vedem proiecțiile
pe cămașa unei persoane.
08:51
So there were these self-portraitsauto-portrete
madefăcut in the work itselfîn sine,
178
519712
3438
Erau aceste autoportrete
făcute în timp ce lucrau,
08:55
and then postedpostat,
179
523174
1151
apoi postate,
08:56
and it feltsimțit like a kinddrăguț of cyclicalciclice
image-makingVizitare processproces.
180
524349
3832
ce păreau ca un fel de proces
al fabricării imaginilor.
09:00
And a kinddrăguț of an endSfârşit to that.
181
528205
1729
Și un fel de final.
09:01
But it remindeda amintit me and broughtadus me back
to the planetariumplanetariu,
182
529958
3571
Dar mi-a amintit
și m-a dus înapoi la planetariu,
09:05
and that interiorinterior,
183
533553
1302
și la acel interior,
09:06
and I starteda început to go back to paintingpictură.
184
534879
1952
și m-am întors la pictură.
09:08
And thinkinggândire about how a paintingpictură
is actuallyde fapt, for me,
185
536855
4206
Gândindu-mă cum o pictură, pentru mine,
09:13
about the interiorinterior imagesimagini
that we all have.
186
541085
2834
este despre imaginile interioare
pe care le avem.
09:15
There's so manymulți interiorinterior imagesimagini,
187
543943
1745
Sunt atâtea imagini interioare,
09:17
and we'vene-am becomedeveni so focusedconcentrat
on what's outsidein afara our eyesochi.
188
545712
2976
iar noi ne concentrăm
pe ceea ce este în afară.
09:21
And how do we storemagazin memorymemorie in our mindminte,
189
549204
3497
Cum păstrăm amintirea în mintea noastră,
09:24
how certainanumit imagesimagini emergeapărea out of nowherenicăieri
190
552725
2821
cum anumite imagini apar de nicăieri
09:27
or can fallcădea apartseparat over time.
191
555570
2048
sau se destramă cu timpul.
09:29
And I starteda început to call this seriesserie
the "AfterimageAfterimage" seriesserie,
192
557642
3476
Am început să numesc această serie
„Imaginea ulterioară”,
09:33
whichcare was a referencereferinţă to this ideaidee
that if we all closeînchide our eyesochi right now,
193
561142
4205
ceea ce era o trimtere la ideea că,
dacă toți închidem ochii acum,
09:37
you can see there's this flickeringpâlpâitoare
lightușoară that lingersPersista,
194
565371
2579
puteți vedea această pâlpâire
care persistă,
09:39
and when we opendeschis it again,
it lingersPersista again --
195
567974
2143
și când îi deschidem,
ea persistă din nou,
09:42
this is happeninglucru all the time.
196
570141
1515
asta se întâmplă tot timpul.
09:43
And an afterimageafterimage is something
that a photographfotografie can never replacea inlocui,
197
571680
5481
Iar o imagine ulterioară
e ceva ce un fotograf nu poate înlocui,
09:49
you never feel that in a photographfotografie.
198
577185
2230
nu simți niciodată asta într-o fotografie.
09:51
So it really remindsreamintește you of the limitslimite
of the camera'scamerei foto lensobiectiv.
199
579439
3667
Asta îți amintește de limitele
lentilei unui aparat foto.
09:55
So it was this ideaidee of takingluare the imagesimagini
that were outsidein afara of me --
200
583130
3174
Aceasta era ideea
de a prelua imaginile din afara mea,
09:58
this is my studiostudio --
201
586328
1154
acesta e studioul meu,
09:59
and then tryingîncercat to figurefigura out how
they were beingfiind representedreprezentat insideinterior me.
202
587506
4484
și apoi încercarea de a descoperi
cum erau reprezentate în interiorul meu.
10:04
So really quicklyrepede,
203
592014
1386
Așa că rapid,
10:05
I'm just going to whizfluiera throughprin
how a processproces mightar putea developdezvolta
204
593424
4176
o să vă arăt cum s-ar putea
dezvolta un proces
10:09
for the nextUrmător → piecebucată.
205
597624
1152
pentru următoarea piesă.
10:10
So it mightar putea startstart with a sketchschiță,
206
598800
2547
Poate începe cu o schiță,
10:13
or an imageimagine that's burnedars in my memorymemorie
207
601371
2345
sau o imagine pe care o am în minte
10:15
from the 18thlea centurysecol --
208
603740
1163
din secolul XVIII,
10:16
it's Piranesi'sPiranesi ' s "ColosseumColosseum."
209
604927
2248
este „Colloseum”-ul lui Piranesi.
10:19
Or a modelmodel the sizemărimea of a basketballbaschet --
210
607830
2366
Sau un model cât o minge de baschet,
10:22
I builtconstruit this around a basketballbaschet,
211
610220
1619
l-am făcut pe o minge de baschet,
10:23
the scale'sscara lui evidencedcum reiese din
by the redroșu cupceașcă behindin spate it.
212
611863
3111
vedeți cana roșie în spate.
10:26
And that modelmodel can be put
into a largermai mare piecebucată as a seedsămânță,
213
614998
3000
Iar acest model poate fi pus
ca sămânță într-o piesă mai mare,
și acea sămânță poate crește
într-o piesă mai mare.
10:30
and that seedsămânță can growcrește
into a biggermai mare piecebucată.
214
618022
2356
10:32
And that piecebucată can fillcompletati
a very, very largemare spacespaţiu.
215
620402
3333
Iar acea piesă poate umple
un spațiu foarte, foarte vast.
10:36
But it can funnelpâlnie down into a videovideo
that's just madefăcut from my iPhoneiPhone,
216
624077
5379
Dar se poate scurge într-un video
făcut cu iPhone-ul meu,
10:41
of a puddlebaltă outsidein afara my studiostudio
in a rainyploios night.
217
629480
3605
cu o baltă din fața studioului
într-o noapte ploioasă.
10:46
So this is an afterimageafterimage
of the paintingpictură madefăcut in my memorymemorie,
218
634457
3987
Aceasta e o imagine ulterioară
a picturii din amintirea mea,
10:50
and even that paintingpictură can fadedecolorare
as memorymemorie does.
219
638468
3650
și chiar acea pictură
se poate estompa la fel ca amintirea.
10:54
So this is the scalescară of a very smallmic imageimagine
220
642142
3548
Aceasta este scara
unei imagini foarte mici
din carnetul meu de schițe.
10:57
from my sketchbookSketchbook.
221
645714
1253
10:58
You can see how it can explodeexploda
222
646991
1761
Puteți vedea cum explodează
11:00
to a subwaymetrou stationstatie
that spansse întinde threeTrei blocksblocuri.
223
648776
3000
într-o stație de metrou
care se întinde pe trei străzi.
11:04
And you could see how going
into the subwaymetrou stationstatie
224
652149
2444
Și puteți vedea cum,
mergând în stația de metrou,
11:06
is like a journeycălătorie throughprin
the pagespagini of a sketchbookSketchbook,
225
654617
4263
e ca o călătorie
printre paginile carnetului de schițe,
11:10
and you can see sortfel of a diaryjurnal of work
writcitație acrosspeste a publicpublic spacespaţiu,
226
658904
5135
și puteți vedea un fel de jurnal
al lucrărilor într-un spațiu public,
11:16
and you're turningcotitură the pagespagini
of 20 yearsani of artartă work
227
664063
2690
și dați paginile a 20 de ani de muncă
11:18
as you movemișcare throughprin the subwaymetrou.
228
666777
2230
pe măsură ce mergeți cu metroul.
11:21
But even that sketchschiță
actuallyde fapt has a differentdiferit originorigine,
229
669031
3635
Dar chiar dacă schița aceea
are altă origine,
11:24
it has an originorigine in a sculpturesculptură
that climbsascensiuni a six-storyşase-poveste buildingclădire,
230
672690
6228
are originea într-o sculptură
care urcă șase etaje,
11:30
and is scaledscalate to a catpisică from the yearan 2002.
231
678942
3183
și e o pisică din anul 2002.
11:34
I remembertine minte that because I had
two blacknegru catspisici at the time.
232
682149
3119
Îmi amintesc fiindcă în acea vreme
aveam două pisici negre.
11:37
And this is an imageimagine of a work from JapanJaponia
233
685617
2778
Iar asta e imaginea
unei lucrări din Japonia,
11:40
that you can see
the afterimageafterimage of in the subwaymetrou.
234
688419
2286
o puteți vedea
în imaginea ulterioră din metrou.
11:42
Or a work in VeniceVeneţia,
235
690729
1769
Sau o lucrare din Veneția
11:44
where you see the imageimagine
etchedgravat in the wallperete.
236
692522
2865
unde puteți vedea imaginea
gravată în perete.
11:47
Or how a sculpturesculptură
that I did at SFMOMASFMOMA in 2001,
237
695411
4285
Sau cum o sculptură
pe care am făcut-o la SFMOMA în 2001,
11:51
and createdcreată this kinddrăguț of dynamicdinamic linelinia,
238
699720
2468
unde am creat această linie dinamică,
11:54
how I stolefurat that to createcrea a dynamicdinamic linelinia
239
702212
2929
cum am furat asta
ca să creez o linie dinamică
11:57
as you descendcoborî down
into the subwaymetrou itselfîn sine.
240
705165
2952
pe măsură ce cobori la metrou.
Această fuziune a mediilor
e foarte interesantă pentru mine.
12:00
And this mergingUnirea of mediumsmedii
is really interestinginteresant to me.
241
708141
2627
12:02
So how can you take a linelinia
that pullstrage tensiontensiune like a sculpturesculptură
242
710792
3643
Deci cum puteți lua o linie
tensionată ca o sculptură
12:06
and put it into a printimprimare?
243
714459
1403
și să o puneți într-un afiș?
12:07
Or then use linelinia
like a drawingdesen in a sculpturesculptură
244
715886
2539
Sau să utilizați linia
ca un desen într-o sculptură
12:10
to createcrea a dramaticdramatic perspectiveperspectivă?
245
718449
2285
pentru a crea o perspectivă dramatică?
12:12
Or how can a paintingpictură mimicimita
the processproces of printmakinggrafica?
246
720758
3493
Sau cum poate o pictură
să imite procesul de imprimare?
12:17
How can an installationinstalare
use the camera'scamerei foto lensobiectiv
247
725013
3160
Cum poate o instalație
să utilizeze lentila camerei foto
12:20
to framecadru a landscapepeisaj?
248
728197
1755
pentru a înrăma un peisaj?
12:22
How can a paintingpictură on stringşir
becomedeveni a momentmoment in DenmarkDanemarca,
249
730308
4992
Cum poate o pictură pe sfoară
să devină un moment în Danemarca,
12:27
in the middlemijloc of a trekStar Trek?
250
735324
1878
în mijlocul unei drumeții?
12:30
And how, on the HighMare LineLinie,
can you createcrea a piecebucată
251
738180
2421
Și cum, în High Line, poți crea o piesă
12:32
that camouflagescamouflages itselfîn sine
into the naturenatură itselfîn sine
252
740625
3024
care se camuflează în însăși natura
12:35
and becomesdevine a habitathabitat
for the naturenatură around it?
253
743673
3625
și devine un habitat
pentru natura din jur?
12:40
And I'll just endSfârşit with two piecesbucăți
that I'm makingluare now.
254
748729
3047
Voi încheia cu două piese
la care lucrez acum.
12:43
This is a piecebucată calleddenumit "FallenCăzut SkyCer"
255
751800
1888
Asta se numește „Cer căzut”
12:45
that's going to be a permanentpermanent
commissioncomision in HudsonHudson ValleyValea,
256
753712
3468
și va fi un comision permanent
pentru Hudson Valley,
12:49
and it's kinddrăguț of the planetariumplanetariu
finallyin sfarsit come down
257
757204
3246
este un fel de planetariu coborât
12:52
and groundingîmpământare itselfîn sine in the earthPământ.
258
760474
2270
care se înrădăcinează în pământ.
12:54
And this is a work from 2013
that's going to be reinstalledReinstalat,
259
762768
3512
Și aceasta e o lucrare din 2003
care va fi reinstalată,
12:58
have a newnou life in the reopeningRedeschiderea of MOMAMOMA.
260
766304
3674
va avea o viață nouă
la redeschiderea MOMA.
13:02
And it's a piecebucată that the toolinstrument
itselfîn sine is the sculpturesculptură.
261
770280
3524
Este o piesă în care sculptura
este însăși unealta.
13:05
So the pendulumpendul, as it swingsleagăne,
262
773828
2698
Iar pendulul, când se leagănă,
13:08
is used as a toolinstrument to createcrea the piecebucată.
263
776550
2876
e folosit ca unealtă pentru a crea piesa.
13:11
So eachfiecare of the pilespiloți of objectsobiecte
264
779450
2885
Deci fiecare morman de obiecte
13:14
go right up to one centimetercentimetru
to the tipbacsis of that pendulumpendul.
265
782359
5553
urcă până la un centimetru
de vârful acelui pendul.
13:19
So you have this combinationcombinaţie
of the lullAcalmie of that beautifulfrumoasa swingleagăn,
266
787936
3935
Deci avem această combinație
de acalmie a acelei frumoase legănări,
13:23
but alsode asemenea the tensiontensiune that it constantlymereu
could destroydistruge the piecebucată itselfîn sine.
267
791895
3913
dar și tensiunea care poate oricând
să distrugă piesa.
13:28
And so, it doesn't really mattermaterie
where any of these piecesbucăți endSfârşit up,
268
796474
3262
Astfel, nu contează
unde ajunge oricare dintre aceste piese,
13:31
because the realreal pointpunct for me
269
799760
2787
fiindcă pentru mine ideea este
13:34
is that they endSfârşit up
in your memorymemorie over time,
270
802571
3054
că ele sfârșesc
în amintirea voastră cu timpul,
13:37
and they generateGenera ideasidei beyonddincolo themselvesînșiși.
271
805649
3528
și generează idei dincolo de ele însele.
13:41
Thank you.
272
809817
1151
Vă mulțumesc!
13:42
(ApplauseAplauze)
273
810992
6620
(Aplauze)
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sarah Sze - Artist
Sarah Sze's immersive works challenge the static nature of art.

Why you should listen

Sarah Sze's work questions the value society places on images and objects and how they both ascribe meaning to the places and times we inhabit. Widely recognized for expanding the boundaries between painting, sculpture, video and installation, Sze's work ranges from intimate paintings that collapse time and space to expansive installations that create complex constellations of materials and public works that scale walls and colonize architectures.

Sze was awarded a MacArthur Fellowship in 2003 and a Radcliffe Fellowship in 2005. In 2013, she represented the United States at the Venice Biennale. Her work is exhibited in museums worldwide and held in the permanent collections of prominent institutions such as The Museum of Modern Art, New York, San Francisco Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim Museum and The Tate Modern. Sze has created many public works including pieces for the Seattle Opera House, The Metropolitan Transportation Authority in New York and The High Line in New York. She is the author of Timekeeper and is featured in Sarah Sze (Contemporary Artists Series).

 

More profile about the speaker
Sarah Sze | Speaker | TED.com