ABOUT THE SPEAKERS
Beau Lotto - Neuroscientist, Artist
Beau Lotto is founder of Lottolab, a hybrid art studio and science lab. With glowing, interactive sculpture -- and old-fashioned peer-reviewed research--he's illuminating the mysteries of the brain's visual system.

Why you should listen

"Let there be perception," was evolution's proclamation, and so it was that all creatures, from honeybees to humans, came to see the world not as it is, but as was most useful. This uncomfortable place--where what an organism's brain sees diverges from what is actually out there--is what Beau Lotto and his team at Lottolab are exploring through their dazzling art-sci experiments and public illusions. Their Bee Matrix installation, for example, places a live bee in a transparent enclosure where gallerygoers may watch it seek nectar in a virtual meadow of luminous Plexiglas flowers. (Bees, Lotto will tell you, see colors much like we humans do.) The data captured isn't just discarded, either: it's put to good use in probing scientific papers, and sometimes in more exhibits.

At their home in London’s Science Museum, the lab holds "synesthetic workshops" where kids and adults make abstract paintings that computers interpret into music, and they host regular Lates--evenings of science, music and "mass experiments." Lotto is passionate about involving people from all walks of life in research on perception--both as subjects and as fellow researchers. One such program, called "i,scientist," in fact led to the publication of the first ever peer-reviewed scientific paper written by schoolchildren ("Blackawton Bees," December 2010). It starts, "Once upon a time ..."

These and Lotto's other conjurings are slowly, charmingly bending the science of perception--and our perceptions of what science can be.

More profile about the speaker
Beau Lotto | Speaker | TED.com
Cirque du Soleil - Circus arts entertainers
Based in Montreal, the Cirque du Soleil Entertainment Group is a world leader in live entertainment.

Why you should listen

On top of producing world-renowned circus arts shows, the Cirque du Soleil Entertainment Group brings its creative approach to a large variety of entertainment forms, such as multimedia productions, immersive experiences, theme parks and special events. It currently has 4,500 employees from nearly 70 countries. Going beyond its various creations, the organization aims to make a positive impact on people, communities and the planet with its most important tools: creativity and art.

More profile about the speaker
Cirque du Soleil | Speaker | TED.com
TED2019

Beau Lotto and Cirque du Soleil: How we experience awe -- and why it matters

Beau Lotto és a Cirque du Soleil: Hogyan éljük át az áhítatot – és miért fontos ez?

Filmed:
281,361 views

Beau Lotto idegtudós a Cirque du Soleil társaságában nagyszabású kutatást vezetett az áhítat érzéséről és az érzés pszichológiai és viselkedésbeli hasznáról. Élő előadással kísért beszédében megoszt néhány tapasztalatot – majd a háttérbe húzódik, míg a Cirque du Soleil táncosai döbbenetes látványosságot hoznak létre.
- Neuroscientist, Artist
Beau Lotto is founder of Lottolab, a hybrid art studio and science lab. With glowing, interactive sculpture -- and old-fashioned peer-reviewed research--he's illuminating the mysteries of the brain's visual system. Full bio - Circus arts entertainers
Based in Montreal, the Cirque du Soleil Entertainment Group is a world leader in live entertainment. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:14
Before I get startedindult:
0
2079
1174
Mielőtt belevágnék:
00:15
I'm really excitedizgatott to be here
1
3277
1388
örülük, hogy itt lehetek,
00:16
to just actuallytulajdonképpen watch
what's going to happentörténik, from here.
2
4689
3238
egyszerűen csak hogy lássam,
mi fog történni.
00:19
So with that said,
we're going to startRajt with:
3
7951
5449
Akkor kezdjük is egy kérdéssel:
00:25
What is one of our greatestlegnagyobb needsigények,
4
13424
3042
Mi az egyik legnagyobb szükségletünk,
00:28
one of our greatestlegnagyobb needsigények for our brainagy?
5
16490
2309
agyunk egyik legnagyobb szükséglete?
00:30
And insteadhelyette of tellingsokatmondó you,
I want to showelőadás you.
6
18823
2228
Nem árulom el, inkább
megmutatom. Pontosabban:
00:33
In facttény, I want you to feel it.
7
21075
1481
azt akarom, hogy érezzék.
00:34
There's a lot I want you to feel
in the nextkövetkező 14 minutespercek.
8
22580
2639
Rengeteg érzést akarok kelteni
a következő 14 percben.
00:37
So, if we could all standállvány up.
9
25243
2232
Akkor most mindannyian álljunk fel!
00:39
We're all going to conductmagatartás
a piecedarab of StraussStrauss togetheregyütt.
10
27499
4420
Együtt fogunk vezényelni
egy Strauss-művet.
00:44
AlrightRendben van? And you all know it.
11
32546
1934
Rendben? Ezt mindannyian ismerik.
00:46
AlrightRendben van. Are you readykész?
12
34815
1562
Rendben. Készen állnak?
00:48
AudienceKözönség: Yeah!
13
36401
1161
Közönség: Igen!
00:49
BeauBeau LottoLotto: AlrightRendben van.
ReadyKész, one, two, threehárom!
14
37586
2302
Beau Lotto: Remek. Akkor egy-két-há!
00:52
It's just the endvég.
15
40506
1198
Ez csak a darab vége.
00:53
(MusicZene: RichardRichard StraussStrauss
"AlsoIs SprachSprach ZarathustraZarathustra")
16
41728
3969
(Zene: Richard Strauss:
"Imigyen szóla Zarathustra")
01:01
Right?
17
49036
1175
Rendben?
01:02
You know where it's going.
18
50235
1494
Tudják, merre tart ez az egész.
01:03
(MusicZene)
19
51753
5118
(Zene)
01:13
Oh, it's comingeljövetel!
20
61950
1150
Igen, már közeledik!
01:22
(MusicZene stopsmegálló abruptlyhirtelen)
21
70591
1389
(A zene hirtelen elhallgat)
01:24
Oh!
22
72004
1151
Ó!
01:25
(LaughterNevetés)
23
73179
1166
(Nevetés)
01:26
Right?
24
74369
1167
Ugye?
Közösségi megszakított szex.
01:27
CollectiveKollektív coituscoitus interruptusinterruptus.
25
75560
1452
01:29
OK, you can all sitül down.
26
77036
1397
Rendben, leülhetnek.
01:30
(LaughterNevetés)
27
78457
1900
(Nevetés)
01:32
We have a fundamentalalapvető need for closurebezárása.
28
80381
3159
Alapvető igényünk,
hogy a dolgok elérjék végpontjukat.
01:35
(LaughterNevetés)
29
83564
1944
(Nevetés)
01:37
We love closurebezárása.
30
85532
1809
Szeretjük, ha valami befejezett.
01:39
(ApplauseTaps)
31
87365
2538
(Taps)
01:41
I was told the storysztori that MozartMozart,
just before he'dő lenne go to bedágy,
32
89927
3250
Egy történet szerint Mozart
lefekvés előtt a zongorához lépett,
01:45
he'dő lenne go to the pianozongora and go,
33
93201
1386
és ezt játszotta:
01:46
"da-da-da-da-dada-da-da-da-da."
34
94611
1154
"da-da-da-da-da."
01:47
His fatherapa, who was alreadymár in bedágy,
would think, "ArghArgh."
35
95789
2683
Apja, aki már ágyban volt,
azt gondolta: "A fenébe!"
01:50
He'dŐ have to get up
and hittalálat the finalvégső notejegyzet to the chordakkord
36
98496
2692
Fel kellett kelnie, hogy leüsse
az akkord utolsó hangját,
01:53
before he could go back to sleepalvás.
37
101212
1604
különben nem tudott visszaaludni.
01:54
(LaughterNevetés)
38
102840
1094
(Nevetés)
01:55
So the need for closurebezárása
leadsvezet us to thinkinggondolkodás about:
39
103958
5101
Igényünk a befejezettségre
felveti a gondolatot:
02:01
What is our greatestlegnagyobb fearfélelem?
40
109083
2177
Mi a legnagyobb félelmünk?
02:04
Think -- what is our greatestlegnagyobb fearfélelem
growingnövekvő up, even now?
41
112378
4264
Gondoljanak bele – mitől tartunk
leginkább, ahogy felnövünk, még ma is?
02:09
And it's the fearfélelem of the darksötét.
42
117407
3657
A sötéttől.
02:15
We hategyűlölet uncertaintybizonytalanság.
43
123717
2149
Gyűlöljük a bizonytalanságot.
02:18
We hategyűlölet to not know.
44
126384
1960
Gyűlöljük, ha valamit nem tudunk.
02:20
We hategyűlölet it.
45
128368
1166
Gyűlöljük.
02:21
Think about horrorborzalom filmsfilmek.
46
129558
1439
Gondoljanak a horrorfilmekre!
02:23
HorrorHorror filmsfilmek are always shotlövés in the darksötét,
47
131021
2770
A horrorok mindig sötétben játszódnak:
02:25
in the foresterdő,
48
133815
1976
az erdőben,
02:27
at night,
49
135815
1238
éjszaka,
02:29
in the depthsmélyén of the seatenger,
50
137077
1271
a tenger mélyén,
02:30
the blacknesssötétség of spacehely.
51
138372
1610
az űr feketeségében.
02:32
And the reasonok is because
dyinghaldoklik was easykönnyen duringalatt evolutionevolúció.
52
140539
3331
Ennek oka, hogy az evolúció során
bármikor meghalhattunk.
02:35
If you weren'tnem voltak sure that was a predatorragadozó,
53
143894
1921
Ha nem ismertünk fel egy ragadozót,
02:37
it was too latekéső.
54
145839
1150
már túl késő volt.
02:39
Your brainagy evolvedfejlődött to predictmegjósolni.
55
147490
2543
Agyunk úgy fejlődött, hogy előrejelezzen.
02:42
And if you couldn'tnem tudott predictmegjósolni, you diedmeghalt.
56
150057
2401
Ha ez nem sikerült, kész, kampec.
02:45
And the way your brainagy predictsazt jósolja
is by encodingkódolás the biasElfogultság and assumptionsfeltételezések
57
153136
4216
Agyunk jóslatainak forrásai a kódolt,
korábban már hasznosnak bizonyult
02:49
that were usefulhasznos in the pastmúlt.
58
157376
1789
előítéletek és feltevések.
02:51
But those assumptionsfeltételezések
just don't staymarad insidebelül your brainagy.
59
159593
2786
Ám ezek a feltevések
nem maradnak az agyunkban.
02:54
You projectprogram them out into the worldvilág.
60
162403
2400
Kivetítjük őket a világra.
02:57
There is no birdmadár there.
61
165498
1870
Semmiféle madár nincs ott.
03:00
You're projectingkiálló the meaningjelentés
onto-ra the screenképernyő.
62
168006
3133
Agyunk vetíti a jelentést a képernyőre.
03:04
Everything I'm sayingmondás to you right now
is literallyszó szerint meaninglessértelmetlen.
63
172506
3557
Mindez, amit most mesélek önöknek,
szó szerint értelmetlen.
03:09
(LaughterNevetés)
64
177151
2429
(Nevetés)
03:11
You're creatinglétrehozása the meaningjelentés
and projectingkiálló it onto-ra me.
65
179604
3071
Önök hozzák létre a jelentést,
majd kivetítik rám.
03:14
And what's trueigaz for objectstárgyak
is trueigaz for other people.
66
182699
2587
És ami igaz a tárgyakra,
igaz az emberekre is.
03:17
While you can measuremérték
theirazok "what" and theirazok "when,"
67
185310
2434
Míg a válasz a "mi" és a "mikor"
kérdésekre mérhető,
03:19
you can never measuremérték theirazok "why."
68
187768
1857
a "miért"-re soha nem az.
03:21
So we colorszín other people.
69
189649
1198
Kiszínezzük az embereket.
03:22
We projectprogram a meaningjelentés onto-ra them
basedszékhelyű on our biasestorzítások and our experiencetapasztalat.
70
190871
4642
Jelentést vetítünk ki rájuk, saját
előítéleteink és tapasztalataink alapján.
03:29
WhichAmely is why the bestlegjobb of designtervezés is almostmajdnem
always about decreasingcsökkenő uncertaintybizonytalanság.
71
197911
4290
Ezért van, hogy a legjobb dizájn szinte
mindig a bizonytalanságot csökkenti.
03:34
So when we steplépés into uncertaintybizonytalanság,
72
202739
2083
Amikor a bizonytalanba lépünk,
03:37
our bodiestestületek respondreagál
physiologicallyélettanilag and mentallymentálisan.
73
205858
2904
testünk élettanilag
és mentálisan is reagál.
03:40
Your immuneimmúnis systemrendszer
will startRajt deterioratingromló.
74
208786
2849
Immunrendszerünk gyengülni kezd.
03:43
Your brainagy cellssejteket witherelszárad and even diemeghal.
75
211659
2850
Agysejtjeink elsorvadnak
vagy akár elpusztulnak.
03:46
Your creativitykreativitás and intelligenceintelligencia decreasecsökken.
76
214533
3553
Kreativitásunk és intelligenciánk csökken.
03:50
We oftengyakran go from fearfélelem to angerharag,
almostmajdnem too oftengyakran.
77
218443
3889
A félelemből aztán gyakran lesz düh,
szinte túl gyakran is.
03:54
Why? Because fearfélelem is a stateállapot of certaintybizonyosság.
78
222356
2894
Miért? Mert a félelem biztos állapot.
03:57
You becomeválik morallyerkölcsileg judgmentalértékítéletek.
79
225870
1881
Morálisan kritikusak leszünk.
03:59
You becomeválik an extremeszélső versionváltozat of yourselfsaját magad.
80
227775
2103
Önmagunk eltúlzott változatává válunk.
04:01
If you're a conservativekonzervatív,
you becomeválik more conservativekonzervatív.
81
229902
2603
Ha valaki konzervatív,
még konzervatívabb lesz.
04:04
If you're a liberalliberális,
you becomeválik more liberalliberális.
82
232529
2143
Ha liberális, még liberálisabb.
04:06
Because you go to a placehely of familiarityismerete.
83
234696
2379
Mindannyian az ismerős terepre
húzódunk vissza.
04:10
The problemprobléma is that the worldvilág changesváltoztatások.
84
238133
3161
A baj csak az, hogy a világ változik.
04:13
And we have to adaptalkalmazkodni or diemeghal.
85
241950
1508
Idomulni kell, vagy meghalunk.
04:15
And if you want to shiftváltás from A to B,
86
243482
1778
Ha A-ból B-be akarunk jutni,
04:17
the first steplépés is not B.
87
245284
1896
az első lépés nem a B.
04:19
The first steplépés is to go from A to not A --
88
247204
3063
Az első lépés A-ból nem-A-ba jutni –,
04:23
to let go of your biasElfogultság and assumptionsfeltételezések;
89
251141
2191
elengedni az előítéleteket
és előfeltevéseket,
04:25
to steplépés into the very placehely
that our brainagy evolvedfejlődött to avoidelkerül;
90
253356
4525
arra a helyre merészkedni, amit
agyunk ösztönösen el akar kerülni:
04:31
to steplépés into the placehely of the unknownismeretlen.
91
259696
3181
az ismeretlenbe.
04:37
But it's so essentialalapvető
that we go to this placehely
92
265553
2627
Elengedhetetlen,
hogy az ismeretlenbe merészkedjünk,
04:40
that our brainagy gaveadott us a solutionmegoldás.
93
268204
2738
ezért agyunk előállt egy megoldással.
04:42
EvolutionEvolution gaveadott us a solutionmegoldás.
94
270966
2143
Az evolúció előállt egy megoldással.
04:45
And it's possiblyesetleg one of the mosta legtöbb profoundmély
perceptualészlelési experiencestapasztalatok.
95
273133
4465
Ez nem más, mint a talán
legmélyebb érzékszervi tapasztalat:
04:50
And it's the experiencetapasztalat of awefélelem.
96
278971
2608
az áhítat érzése.
04:55
(MusicZene)
97
283860
5289
(Zene)
05:56
(ApplauseTaps)
98
344333
3689
(Taps)
06:01
(MusicZene)
99
349109
5873
(Zene)
06:08
(ApplauseTaps)
100
356870
3984
(Taps)
06:12
(MusicZene)
101
360878
5389
(Zene)
06:56
(ApplauseTaps)
102
404557
4782
(Taps)
07:02
(MusicZene)
103
410438
4569
(Zene)
07:16
(ApplauseTaps)
104
424881
5015
(Taps)
07:21
(CheersÜdv)
105
429920
3849
(Éljenzés)
07:25
(ApplauseTaps)
106
433793
4627
(Taps)
07:31
BeauBeau LottoLotto: AhAh, how wonderfulcsodálatos, right?
107
439836
3040
Beau Lotto: Lenyűgöző, ugye?
07:34
So right now, you're probablyvalószínűleg all feelingérzés,
at some levelszint or anotheregy másik, awefélelem.
108
442900
6886
Most valószínűleg mindannyian
valamiféle áhítatot éreznek.
07:42
Right?
109
450332
1151
Ugye?
07:43
So what's happeningesemény
insidebelül your brainagy right now?
110
451507
3266
Mi is történik most az agyukban?
07:47
And for thousandsTöbb ezer of yearsévek,
111
455570
1427
Évezredek óta
07:49
we'vevoltunk been thinkinggondolkodás and writingírás
and experiencingtapasztal awefélelem,
112
457021
3389
átéljük az áhítat érzését,
gondolkodunk és írunk róla,
07:52
and we know so little about it.
113
460434
2573
mégis oly keveset tudunk róla.
07:55
And so to try to understandmegért
what is it and what does it do,
114
463514
6105
Hogy megpróbáljuk megérteni,
mi ez az érzés, és mit tesz velünk,
08:01
my LabLabor of MisfitsMisfits had just
the wonderfulcsodálatos opportunitylehetőség and the pleasureöröm
115
469643
5833
csapatom, a Kívülállók Laborja
csodálatos lehetőséget kapott,
08:07
to work with who are some of the greatestlegnagyobb
creatorsalkotók of awefélelem that we know:
116
475500
5014
hogy együtt dolgozzon az áhítat
megteremtésének nagymestereivel,
08:12
the writersírók, the creatorsalkotók,
the directorsrendezők, the accountantskönyvelők,
117
480538
3870
az írókkal, alkotókkal,
rendezőkkel, könyvelőkkel –,
08:16
the people who are CirqueCirque DuDu SoleilSoleil.
118
484432
2361
azokkal, akikből a Cirque du Soleil áll.
08:20
And so we wentment to LasLas VegasVegas,
119
488137
1850
Elmentünk Las Vegasba,
08:23
and we recordedfeljegyzett
the brainagy activitytevékenység of people
120
491120
3496
és megmértük a nézők agyműködését,
08:26
while they're watchingnézni the performanceteljesítmény,
121
494640
2334
miközben az előadást nézték.
08:28
over 10 performanceselőadások of "O,"
122
496998
2786
Ezt több mint tízszer megismételtük
az O előadása során,
08:31
whichmelyik is iconicikonikus CirqueCirque performanceteljesítmény.
123
499808
2833
amely jellegzetes Cirque-darab.
08:34
And we alsois measuredmért
the behaviorviselkedés before the performanceteljesítmény,
124
502665
3564
Emellett regisztráltuk a nézők
viselkedését az előadás előtt,
08:38
as well as a differentkülönböző groupcsoport
after the performanceteljesítmény.
125
506253
2757
és egy kontrollcsoportét is
az előadás után.
08:41
And so we had over 200 people involvedrészt.
126
509332
2600
A vizsgálatban több mint
200 ember vett részt.
08:45
So what is awefélelem?
127
513371
1952
Mi hát az áhítat?
08:47
What is happeningesemény
insidebelül your brainagy right now?
128
515347
2159
Mi zajlik most éppen az agyukban?
08:49
It's a brainagy stateállapot. OK?
129
517530
3008
Az áhítat az agy egyik állapota. Értik?
08:52
The frontelülső partrész of your brainagy,
the prefrontalprefrontális cortexkéreg,
130
520562
2698
Agyuk elülső része, a prefrontális kéreg,
08:55
whichmelyik is responsiblefelelős
for your executivevégrehajtó functionfunkció,
131
523284
2317
amely a megfontolt cselekvést
08:57
your attentionalkétéves controlellenőrzés,
132
525625
1250
és a figyelmüket irányítja,
08:58
is now beinglény downregulatedvisszszabályozott.
133
526899
1800
jelenleg gátolva van.
09:02
The partrész of your brainagy calledhívott
the DMNDmn, defaultalapértelmezett modemód networkhálózat,
134
530157
4620
Agyuk nyugalmi hálózatnak nevezett része,
09:06
whichmelyik is the interactioninterakció
betweenközött multipletöbbszörös areasnak in your brainagy,
135
534801
2975
amely számos agyterület
együttműködését jelenti,
09:09
whichmelyik is activeaktív duringalatt, sortfajta of, ideationgondolatok,
136
537800
3714
s amely többek között
ötletelés, kreatív gondolkodás,
09:13
creativekreatív thinkinggondolkodás in termsfeltételek
of divergentdivergens thinkinggondolkodás and daydreamingarról ábrándozik,
137
541538
3222
pl. divergens gondolkodás
és álmodozás során aktív,
09:16
is now beinglény upregulatedaz upregulated.
138
544784
1666
fel van erősítve.
09:19
And right about now,
139
547942
1992
És nagyjából most
09:21
the activitytevékenység in your
prefrontalprefrontális cortexkéreg is changingváltozó.
140
549958
2756
a prefrontális kérgük
aktivitása is megváltozik.
09:25
It's becomingegyre asymmetricalaszimmetrikus
in its activitytevékenység,
141
553416
2928
Tevékenysége aszimmetrikussá válik,
09:28
biasedelfogult towardsfelé the right,
142
556368
1310
és jobbra húz,
09:29
whichmelyik is highlymagasan correlatedkorrelált
when people steplépés forwardelőre into the worldvilág,
143
557702
3841
amely szorosan összefügg azzal,
amikor emberek kilépnek a világba,
09:33
as opposedellentétes to steplépés back.
144
561567
1600
ahelyett hogy hátralépnének.
09:36
In facttény, the activitytevékenység acrossát the brainsagyvelő
of all these people was so correlatedkorrelált
145
564718
4984
A vizsgált személyek agyműködése
olyannyira hasonló volt,
09:41
that we're ableképes to trainvonat
an artificialmesterséges neuralideg- networkhálózat
146
569726
2532
hogy megtaníthatunk
egy mesterséges ideghálózatot,
09:44
to predictmegjósolni whetherakár or not
people are experiencingtapasztal awefélelem
147
572282
2709
hogy átlag 75%-os,
09:47
to an accuracypontosság of 75 percentszázalék on averageátlagos,
148
575015
3205
maximum 83%-os pontossággal megjósolja,
09:50
with a maximummaximális of 83 percentszázalék.
149
578244
1933
éppen az áhítat érzését éli-e át valaki.
09:54
So what does this brainagy stateállapot do?
150
582946
3360
Mit történik, amikor agyunk
ebben az állapotban van?
09:58
Well, othersmások have demonstratedigazolták,
151
586850
1729
Ahogy azt mások,
10:00
for instancepélda, ProfessorsProfesszorok
HaidtHaidt and KeltnerKeltner,
152
588603
2573
pl. Haidt és Keltner professzorok
megmutatták,
10:03
have told us that people feel smallkicsi
but connectedcsatlakoztatva to the worldvilág.
153
591200
4748
az emberek ilyenkor kicsinek érzik
magukat, mégis a világ részének.
10:08
And theirazok prosociala proszociális behaviorviselkedés increasesnövekszik,
154
596662
3507
Viselkedésük emberközpontúbbá válik,
10:12
because they feel an increasedmegnövekedett
affinityaffinitás towardsfelé othersmások.
155
600193
2850
mert nagyobb kötődést éreznek másokhoz.
10:15
And we'vevoltunk alsois shownLátható in this studytanulmány
156
603836
2397
Tanulmányunkban azt is megmutattuk,
10:18
that people have lessKevésbé need
for cognitivemegismerő controlellenőrzés.
157
606257
3373
hogy az emberek ilyenkor jobban viselik
a kognitív kontroll hiányát.
10:21
They're more comfortablekényelmes with uncertaintybizonytalanság
withoutnélkül havingamelynek closurebezárása.
158
609654
4269
Könnyebben viselik a bizonytalanságot,
a befejezetlenséget.
10:26
And theirazok appetiteétvágy
for riskkockázat alsois increasesnövekszik.
159
614408
3065
Kockázatvállaló kedvük is megnövekszik.
10:29
They actuallytulajdonképpen seektörekszik riskkockázat,
and they are better ableképes at takingbevétel it.
160
617497
3762
Kimondottan keresik a kockázatot,
és jobban is élnek vele.
10:34
And something that
was really quiteegészen profoundmély
161
622172
2579
És igazán mélyenszántó,
10:36
is that when we askedkérdezte people,
162
624775
1524
hogy amikor feltettük a kérdést,
10:38
"Are you someonevalaki who has a propensityhajlandóság
to experiencetapasztalat awefélelem?"
163
626323
3793
olyan embernek tartják-e magukat,
aki könnyen átél áhítatot,
10:42
They were more likelyvalószínűleg
to give a positivepozitív responseválasz
164
630641
2547
az emberek gyakrabban adtak igenlő választ
10:45
after the performanceteljesítmény
than they were [before].
165
633212
2179
az előadás után, mint előtte.
10:47
They literallyszó szerint redefinedújradefiniált themselvesmaguk
and theirazok historytörténelem.
166
635415
3323
Újrafogalmazták önmagukat
és történetüket.
10:52
So, awefélelem is possiblyesetleg the perceptionészlelés
that is biggernagyobb than us.
167
640974
6103
Az áhítat talán az észlelés,
amely nagyobb nálunk.
11:00
And in the wordsszavak of JosephJoseph CampbellCampbell,
168
648823
2048
Ahogy Joseph Campbell mondja:
11:02
"AweFélelem is what enableslehetővé teszi us to movemozog forwardelőre."
169
650895
3039
"Az áhítat hatására tudunk fejlődni."
11:06
Or in the wordsszavak of a dearkedves friendbarát,
170
654522
1928
Vagy ahogy egy kedves barátom,
11:08
probablyvalószínűleg one of our
greatestlegnagyobb photographersfotósok,
171
656474
2182
az egyik legnagyobb ma élő fényképész,
11:10
still livingélő photographersfotósok,
DuaneDuane MichaelsMichaels,
172
658680
2072
Duane Michaels
11:12
he said to me just the other day
173
660776
1595
mondta a minap:
11:14
that maybe it givesad us the curiositykíváncsiság
to overcomeleküzdése our cowardicegyávaság.
174
662395
4436
talán az áhítat tesz elég kíváncsivá
ahhoz, hogy legyőzzük gyávaságunkat.
11:20
So who caresgondok? Why should we caregondoskodás?
175
668752
3340
Mégis kit érdekel ez? Miért fontos ez?
11:24
Well, considerfontolgat conflictösszeütközés,
176
672534
1334
Vegyük pl. a konfliktusokat,
11:25
whichmelyik seemsÚgy tűnik, to be so omnipresentmindenütt jelenvaló
in our societytársadalom at the momentpillanat.
177
673892
3333
amelyek mindenütt jelen vannak
mai társadalmunkban.
11:29
If you and I are in conflictösszeütközés,
178
677249
1777
Ha ketten konfliktusban állunk,
11:31
it's as if we're at the oppositeszemben
endsvéget ér of the sameazonos linevonal.
179
679050
2956
az olyan, mintha egy egyenes
két végpontján állnánk.
11:34
And my aimcél is to provebizonyít that you're wrongrossz
and to shiftváltás you towardsfelé me.
180
682030
3245
Bizonyítani akarom: a másik téved,
s azt akarom, hogy közeledjen.
11:37
The problemprobléma is, you are doing
exactlypontosan the sameazonos.
181
685299
2239
A baj csak az, hogy a másik
ugyanezt csinálja.
11:39
You're tryingmegpróbálja to provebizonyít that I'm wrongrossz
and shiftváltás me towardsfelé you.
182
687562
3174
Bizonyítani próbálja, hogy tévedek,
s azt akarja, hogy közeledjek.
11:42
NoticeFigyelmeztetés that conflictösszeütközés is the setupa telepítő
to wingyőzelem but not learntanul.
183
690760
5098
Figyeljük meg: egy konfliktus során
a győzelem a cél, nem a fejlődés.
11:48
Your brainagy only learnstanul if we movemozog.
184
696525
2630
Agyunk csak akkor tanul,
ha mozgásban vagyunk.
11:51
Life is movementmozgalom.
185
699179
1869
Az élet mozgás.
11:54
So, what if we could use awefélelem,
not to get ridmegszabadít of conflictösszeütközés --
186
702555
5397
Mi lenne, ha az áhítat érzését arra
használnánk – nem a konfliktus kerülésére,
11:59
conflictösszeütközés is essentialalapvető,
conflictösszeütközés is how your brainagy expandskitágul,
187
707976
3538
hiszen a konfliktus elengedhetetlen,
általa nyílik ki elménk,
12:03
it's how your brainagy learnstanul --
188
711538
1857
általa fejlődik agyunk –,
12:05
but ratherInkább, to enterbelép conflictösszeütközés
in a differentkülönböző way?
189
713419
3277
hogy más legyen viszonyunk
a konfliktusokhoz?
12:09
And what if awefélelem could
enableengedélyezze us to enterbelép it
190
717561
3234
És mi lenne, ha az áhítat segítségével
legalább kétféleképpen
12:12
in at leastlegkevésbé two differentkülönböző waysmódokon?
191
720819
1485
közelíthetnénk konfliktusokhoz?
12:14
One, to give us the humilityalázatosság
and couragebátorság to not know.
192
722328
3380
Az áhítat alázatossá és bátorrá tehet,
hogy elfogadjuk a nemtudást.
12:18
Right? To enterbelép conflictösszeütközés
with a questionkérdés insteadhelyette of an answerválasz.
193
726466
4048
Nem igaz? Hogy kérdéssel közelítsük
meg a konfliktust, ne válasszal.
12:22
What would happentörténik then?
194
730538
1403
Mi lenne akkor?
12:23
To enterbelép the conflictösszeütközés
with uncertaintybizonytalanság insteadhelyette of certaintybizonyosság.
195
731965
3296
Ha így állnánk a konfliktushoz,
saját igazunk bizonyossága helyett?
12:27
And the secondmásodik is,
in enteringbelépés conflictösszeütközés that way,
196
735798
2714
Másodsorban, ha így állnánk
egy konfliktushoz,
12:30
to seektörekszik to understandmegért,
ratherInkább than convincemeggyőz.
197
738536
3555
megértésre törekednénk, nem a meggyőzésre?
12:35
Because everyonemindenki makesgyártmányú senseérzék
to themselvesmaguk, right?
198
743377
3507
Saját magának mindenki igazat ad, nem?
12:39
And to understandmegért anotheregy másik personszemély,
199
747461
1596
A másik megértése azt jelenti:
12:41
is to understandmegért the biasestorzítások
and assumptionsfeltételezések
200
749081
2023
értjük az előítéleteket és feltevéseket,
12:43
that give riseemelkedik to theirazok behaviorviselkedés.
201
751128
1647
amelyek a viselkedését kiváltják.
12:46
And we'vevoltunk actuallytulajdonképpen initiatedkezdeményezett a pilotpilóta studytanulmány
202
754493
2663
Belekezdtünk egy kísérletbe,
12:49
to look to see whetherakár
we could use art-inducedműalkotás okozta awefélelem
203
757180
3406
amely azt vizsgálja,
elősegíthetjük-e a toleranciát
12:52
to facilitatemegkönnyítése tolerationtolerancia.
204
760610
2253
a művészet által kiváltott áhítattal.
12:55
And the resultstalálatok are actuallytulajdonképpen
incrediblyhihetetlenül positivepozitív.
205
763895
2658
Az eredmények elképesztőek.
12:58
We can mitigateenyhítésére againstellen angerharag and hategyűlölet
206
766577
3027
Tehetünk a harag és gyűlölet ellen
13:01
throughkeresztül the experiencetapasztalat of awefélelem
generatedgenerált by artművészet.
207
769628
3145
a művészet kiváltotta áhítat
érzetén keresztül.
13:06
So where can we find awefélelem,
208
774080
3921
Hol találhatunk tehát áhítatra,
13:10
givenadott how importantfontos it is?
209
778025
1733
ha már egyszer ilyen fontos ez?
13:14
So, what if ...
210
782914
2156
Mi lenne, ha...
13:18
A suggestionjavaslat:
211
786747
1786
Csak egy gondolat:
13:20
that awefélelem is not just
to be foundtalál in the grandeurnagyság.
212
788557
3708
az áhítat nemcsak
nagyszerű dolgokban rejlik.
13:24
AweFélelem is essentialalapvető.
213
792914
1170
Az áhítat létszükséglet.
13:26
OftenGyakran, it's scaleskála --
the mountainshegyek, the sunscapenapkép.
214
794108
4344
Gyakran a dolgok méretéből adódik:
egy hegy, egy naplemente.
13:31
But what if we could actuallytulajdonképpen
rescaleátméretezned ourselvesminket
215
799506
3542
De mi lenne,
ha átméreteznénk magunkat,
13:36
and find the impossiblelehetetlen in the simpleegyszerű?
216
804356
3198
és megtalálnánk a lehetetlent
az egyszerűségben?
13:41
And if this is trueigaz,
217
809165
1322
Ha ez így van,
13:43
and our dataadat are right,
218
811431
3332
és adataink nem csalnak,
13:46
then endeavorstörekvések like sciencetudomány,
219
814787
2413
akkor az olyasféle törekvések,
mint a tudomány,
13:49
adventurekaland, artművészet, ideasötletek, love,
220
817224
4031
kaland, művészet, gondolatok, szerelem,
13:53
a TEDTED conferencekonferencia, performanceteljesítmény,
221
821279
2852
egy TED-konferencia vagy egy előadás,
13:57
are not only inspiredihletett by awefélelem,
222
825171
2933
amellett, hogy áhítat hatja át őket,
14:01
but could actuallytulajdonképpen be our ladderslétrák
into uncertaintybizonytalanság
223
829029
3842
lépcsőfokok lehetnek a bizonytalanba,
14:05
to help us expandkiterjed.
224
833897
1517
amelyek segítenek fejlődni.
14:26
Thank you very much.
225
854736
1341
Nagyon szépen köszönöm.
14:28
(ApplauseTaps)
226
856101
1151
(Taps)
14:29
Please, come up.
227
857276
1151
Kérem, jöjjenek fel!
14:30
(ApplauseTaps)
228
858451
3998
(Taps)
14:34
(CheersÜdv)
229
862473
4081
(Éljenzés)
14:38
(ApplauseTaps)
230
866578
6541
(Taps)
Translated by Beatrix Turán
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKERS
Beau Lotto - Neuroscientist, Artist
Beau Lotto is founder of Lottolab, a hybrid art studio and science lab. With glowing, interactive sculpture -- and old-fashioned peer-reviewed research--he's illuminating the mysteries of the brain's visual system.

Why you should listen

"Let there be perception," was evolution's proclamation, and so it was that all creatures, from honeybees to humans, came to see the world not as it is, but as was most useful. This uncomfortable place--where what an organism's brain sees diverges from what is actually out there--is what Beau Lotto and his team at Lottolab are exploring through their dazzling art-sci experiments and public illusions. Their Bee Matrix installation, for example, places a live bee in a transparent enclosure where gallerygoers may watch it seek nectar in a virtual meadow of luminous Plexiglas flowers. (Bees, Lotto will tell you, see colors much like we humans do.) The data captured isn't just discarded, either: it's put to good use in probing scientific papers, and sometimes in more exhibits.

At their home in London’s Science Museum, the lab holds "synesthetic workshops" where kids and adults make abstract paintings that computers interpret into music, and they host regular Lates--evenings of science, music and "mass experiments." Lotto is passionate about involving people from all walks of life in research on perception--both as subjects and as fellow researchers. One such program, called "i,scientist," in fact led to the publication of the first ever peer-reviewed scientific paper written by schoolchildren ("Blackawton Bees," December 2010). It starts, "Once upon a time ..."

These and Lotto's other conjurings are slowly, charmingly bending the science of perception--and our perceptions of what science can be.

More profile about the speaker
Beau Lotto | Speaker | TED.com
Cirque du Soleil - Circus arts entertainers
Based in Montreal, the Cirque du Soleil Entertainment Group is a world leader in live entertainment.

Why you should listen

On top of producing world-renowned circus arts shows, the Cirque du Soleil Entertainment Group brings its creative approach to a large variety of entertainment forms, such as multimedia productions, immersive experiences, theme parks and special events. It currently has 4,500 employees from nearly 70 countries. Going beyond its various creations, the organization aims to make a positive impact on people, communities and the planet with its most important tools: creativity and art.

More profile about the speaker
Cirque du Soleil | Speaker | TED.com