ABOUT THE SPEAKER
Douglas Rushkoff - Media theorist, author
Douglas Rushkoff promotes human autonomy in the digital age.

Why you should listen

Douglas Rushkoff coined such expressions as "viral media," "digital natives" and "social currency," and advises governments, communities and businesses on the impact of technology on society's future. Named one of "the world’s ten most influential thinkers" by MIT, Rushkoff won the Marshal McLuhan Award for media writing and the Neil Postman award for Public Intellectual Activity.

Rushkoff hosts the Team Human podcast, made four PBS Frontline documentaries including Generation Like and The Merchants of Cool, and wrote many bestselling books including Team Human, Present Shock, Program or Be Programmed and Throwing Rocks at the Google Bus. He founded the Laboratory for Digital Humanism at CUNY/Queens College, where he is professor of media theory and digital economics.

More profile about the speaker
Douglas Rushkoff | Speaker | TED.com
TED Salon Samsung

Douglas Rushkoff: How to be "Team Human" in the digital future

Douglas Rushkoff: Kaip būti žmonių pusėje skaitmeninėje ateityje

Filmed:
1,652,468 views

Žiniasklaidos teoretikas Douglas Rushkoff'as teigia, kad žmonės nebėra vertinami už savo kūrybiškumą: skaitmeninių technologijų valdomame pasaulyje mes vertinami tik už savo duomenis. Savo aistringoje kalboje Rushkoff'as ragina mus nustoti naudoti technologijas tam, kad optimizuotume žmones rinkai, ir pradėti jas naudoti tam, kad sukurtume ateitį, kurioje svarbiausios mūsų prieš-skaitmeninės vertybės: sąryšis, kūrybiškumas ir pagarba. „Būkite žmonių pusėje, suraskite kitus“, sako jis, „Kartu sukurkime tokią ateitį, kokios visada norėjome“.
- Media theorist, author
Douglas Rushkoff promotes human autonomy in the digital age. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I got invitedpakviesti to an exclusiveišskirtinis resortkurortas
0
1520
3880
Mane pakvietė į išskirtinį kurortą,
00:17
to deliverpristatyti a talk about the digitalskaitmeninis futureateitis
1
5440
2456
kad papasakočiau apie skaitmeninę ateitį,
00:19
to what I assumeddaryti prielaidą would be
a couplepora of hundredšimtas techtech executivesvadovai.
2
7920
3576
kaip maniau, porai šimtų vadovų
technologijų srityje.
00:23
And I was there in the greenžalia roomkambarys,
waitinglaukiu to go on,
3
11520
2696
Sėdėjau žaliajame kambaryje,
laukdamas savo eilės,
00:26
and insteadvietoj to of bringingpareikšti me to the stageetapas,
they broughtatnešė fivepenki menvyrai into the greenžalia roomkambarys
4
14240
5176
bet vietoje to, kad mane nuvestų ant
scenos, į žaliąjį kambarį įėjo penki vyrai
00:31
who satsat around this little tablestalas with me.
5
19440
2056
ir prisėdo prie mažo staliuko
šalia manęs.
00:33
They were techtech billionairesmilijardieriai.
6
21520
2096
Jie buvo technologijų srities
milijardieriai.
00:35
And they startedprasidėjo pepperingir peppering me
with these really binarydvejetainis questionsklausimai,
7
23640
4536
Jie pradėjo man berti tokius
labai priešpriešinius klausimus, kaip:
00:40
like: BitcoinBitcoin or EtheriumEterinis?
8
28200
2000
Bitcoin ar Etherium?
00:43
VirtualVirtualus realitytikrovė or augmentedpadidintas realitytikrovė?
9
31120
2656
Virtuali realybė ar papildyta realybė?
00:45
I don't know if they were
takingpasiimti betsstatymai or what.
10
33800
2496
Nežinau, ar jie siūlė statymus, ar ką.
00:48
And as they got more comfortablepatogus with me,
11
36320
2816
Kai labiau priprato prie manęs,
00:51
they edgedŠaltas towardslink
their realrealus questionklausimas of concernrūpestis.
12
39160
3216
jie pakrypo link tikrą susirūpinimą
keliančio klausimo.
00:54
AlaskaAliaska or NewNaujas ZealandZelandija?
13
42400
2240
Aliaska ar Naujoji Zelandija?
00:57
That's right.
14
45760
1216
Teisingai.
00:59
These techtech billionairesmilijardieriai
were askingklausia a mediažiniasklaida theoristteoretikas for advicepatarimas
15
47000
2976
Šie technologijų srities milijardieriai
prašė medijų teoretiko patarimo,
01:02
on where to put their doomsdayLemtinga diena bunkersBunkeriai.
16
50000
1880
kur statyti bunkerį paskutiniojo
teismo dienai.
01:04
We spentišleista the restpoilsis of the hourvalandą
on the singlevienišas questionklausimas:
17
52600
3136
Praleidome likusią valandos dalį prie
vieno klausimo:
01:07
"How do I maintainišlaikyti controlkontrolė
of my securitysaugumas staffdarbuotojai
18
55760
3616
„Kaip man išlaikyti savo apsaugos
darbuotojų kontrolę
01:11
after the eventįvykis?"
19
59400
1320
po įvykio?“
01:13
By "the eventįvykis" they mean
the thermonuclearTermobranduolinė warkaras
20
61920
2736
Sakydami „Įvykis“ jie turi omenyje
termobranduolinį karą,
01:16
or climateklimatas catastrophekatastrofa or socialsocialinis unrestneramumai
that endsbaigiasi the worldpasaulis as we know it,
21
64680
4656
klimato katastrofą ar socialinius neramumus,
kurie sugriaus mums pažįstamą pasaulį
01:21
and more importantlysvarbiausia,
makesdaro their moneypinigai obsoletepasenusi.
22
69360
3280
ir, dar svarbiau, pavers
jų pinigus nereikšmingais.
01:26
And I couldn'tnegalėjo help but think:
23
74200
2216
Ir aš nesusilaikiau negalvojęs:
01:28
these are the wealthiestturtingiausi,
mostlabiausiai powerfulgalingas menvyrai in the worldpasaulis,
24
76440
4736
jie yra turtingiausi, galingiausi
vyrai pasaulyje,
01:33
yetvis dar they see themselvespatys as utterlyvisiškai
powerlessbejėgis to influenceįtaka the futureateitis.
25
81200
4656
tačiau jie mano esą visiškai bejėgiai
paveikti ateitį.
01:37
The bestgeriausia they can do is hangpakabinti on
for the inevitableneišvengiamas catastrophekatastrofa
26
85880
4456
Geriausia, ką jie gali padaryti, tai
laukti neišvengiamos katastrofos
01:42
and then use their technologytechnologija and moneypinigai
to get away from the restpoilsis of us.
27
90360
3680
ir tuomet pasitelkti savo technologijas
ir pinigus, kad pabėgtų nuo mūsų visų.
01:47
And these are the winnersnugalėtojai
of the digitalskaitmeninis economyekonomika.
28
95520
2536
Ir jie yra nugalėtojai
skaitmeninėje ekonomikoje.
01:50
(LaughterJuokas)
29
98080
3416
(Juokas)
01:53
The digitalskaitmeninis renaissancerenesansas
30
101520
2776
Skaitmeninis renesansas
01:56
was about the unbridlednevaldomas potentialpotencialus
31
104320
4256
buvo apie nežabotą kolektyvinės
02:00
of the collectivekolektyvas humanžmogus imaginationvaizduotė.
32
108600
2416
žmonių vaizduotės potencialą.
02:03
It spannedtruko everything
from chaoschaosas mathmatematika and quantumkvantinė physicsfizika
33
111040
5136
Jis aprėpė viską nuo chaoso matematikos
ir kvantinės fizikos
02:08
to fantasyfantazija role-playingvaidmenų
and the GaiaGaia hypothesishipotezė, right?
34
116200
4176
iki fantastinio inscenizavimo ir
Gajos hipotezės, ar ne?
02:12
We believedtikėjo that humanžmogus beingsbūtybės connectedprijungtas
could createsukurti any futureateitis we could imagineįsivaizduok.
35
120400
6720
Mes tikėjome, kad žmonės, veikdami kartu,
galėtų sukurti bet kokią ateitį.
02:20
And then cameatėjo the dottaškas comCom boombumas.
36
128840
2199
Bet tada prasidėjo „dot com“ bumas.
02:24
And the digitalskaitmeninis futureateitis
becametapo stockatsargos futuresateities sandoriai.
37
132600
3616
Ir skaitmeninė ateitis tapo
akcijų ateitimi.
02:28
And we used all that energyenergija
of the digitalskaitmeninis ageamžius
38
136240
3016
Mes panaudojome visą skaitmeninio amžiaus
energiją
02:31
to pumpsiurblys steroidssteroidai into the alreadyjau dyingmirti
NASDAQNasdaq stockatsargos exchangekeistis.
39
139280
4256
steroidų pumpavimui į jau merdėjančią
NASDAQ akcijų biržą.
02:35
The techtech magazinesžurnalai told us
a tsunamicunamis was comingartėja.
40
143560
3616
Technologijų žurnalai perspėjo mus dėl
ateinančio cunamio.
02:39
And only the investorsinvestuotojai who hiredpasamdytas
the bestgeriausia scenario-plannersscenarijus-planuotojai and futuristsfuturistai
41
147200
4456
Ir tik investuotojai, samdę geriausius
scenarijaus planuotojus ir futuristus,
02:43
would be ablegalingas to surviveišgyventi the wavebanga.
42
151680
2520
galės išgyventi šią bangą.
02:47
And so the futureateitis changedpasikeitė from this thing
we createsukurti togetherkartu in the presentpateikti
43
155160
5896
Ir taip ateitis pakito iš dalyko,
kurį kuriame kartu dabartyje,
02:53
to something we betbet on
44
161080
1496
į tai, už ką statome
02:54
in some kindmalonus of a zero-sumnulis-suma
winner-takes-allnugalėtojas-mano-visi competitionkonkurencija.
45
162600
3200
kažkokiame turnyre, kur nulinės sumos
žaidime vienas žaidėjas laimi viską.
03:00
And when things get that competitiveKonkurencinis
about the futureateitis,
46
168120
3136
Ir kai atsiranda tiek konkurencingumo dėl
ateities,
03:03
humansžmonės are no longerilgiau valuedvertinama
for our creativitykūrybiškumas.
47
171280
3296
žmonės nebevertinami už savo kūrybingumą.
03:06
No, now we're just valuedvertinama for our dataduomenys.
48
174600
3136
Ne, dabar mes vertinami tik
už savo duomenis.
03:09
Because they can use the dataduomenys
to make predictionsprognozės.
49
177760
2376
Nes jie gali panaudoti duomenis
prognozėms.
03:12
CreativityKūrybiškumas, if anything,
that createssukuria noisetriukšmas.
50
180160
2576
Kūrybingumas tik kuria triukšmą.
03:14
That makesdaro it hardersunkiau to predictnumatyti.
51
182760
2216
O tada sunkiau prognozuoti.
03:17
So we endedbaigėsi up with a digitalskaitmeninis landscapekraštovaizdis
52
185000
2416
Taigi mums liko
skaitmeninis kraštovaizdis,
03:19
that really repressedrepresijas creativitykūrybiškumas,
repressedrepresijas noveltynaujovė,
53
187440
3256
slopinantis kūrybingumą, naujoves,
03:22
it repressedrepresijas what makesdaro us mostlabiausiai humanžmogus.
54
190720
2840
slopinantis tai,
kas labiausiai daro mus žmonėmis.
03:26
We endedbaigėsi up with socialsocialinis mediažiniasklaida.
55
194760
1456
Mums liko socialinė žiniasklaida.
03:28
Does socialsocialinis mediažiniasklaida really connectPrisijungti people
in newnaujas, interestingįdomus waysbūdai?
56
196240
3456
Ar tikrai socialinė žiniasklaida jungia
žmones naujais, įdomiais būdais?
03:31
No, socialsocialinis mediažiniasklaida is about usingnaudojant our dataduomenys
to predictnumatyti our futureateitis behaviorelgesys.
57
199720
5016
Ne, socialinė žiniasklaida skirta naudoti
mūsų duomenis kad nuspėtų elgesį ateityje.
03:36
Or when necessarybūtina,
to influenceįtaka our futureateitis behaviorelgesys
58
204760
2896
Ar, kai reikia, daryti įtaką mūsų
elgesiui ateityje,
03:39
so that we actveikti more in accordancepagal
with our statisticalstatistinis profilesprofiliai.
59
207680
4040
kad elgtumėmės labiau pagal
savo statistinius profilius.
03:45
The digitalskaitmeninis economyekonomika --
does it like people?
60
213200
2216
Ar skaitmeninei ekonomikai patinka žmonės?
03:47
No, if you have a businessverslas planplanas,
what are you supposedtariamas to do?
61
215440
2896
Ne, ką gi tau daryti,
kai jau turi verslo planą?
03:50
Get ridatsikratyti of all the people.
62
218360
1256
Atsikratyti visų žmonių.
03:51
HumanŽmogaus beingsbūtybės, they want healthsveikata carepriežiūra,
they want moneypinigai, they want meaningprasme.
63
219640
3400
Žmonės nori sveikatos apsaugos, jie nori
pinigų, prasmės.
03:56
You can't scaleskalė with people.
64
224360
1880
Su žmonėmis negalima
didinti kompanijos.
03:59
(LaughterJuokas)
65
227360
1456
(Juokas)
04:00
Even our digitalskaitmeninis appsapps --
66
228840
1216
Net mūsų skaitmeninės programėlės
04:02
they don't help us
formforma any rapportpranešimą or solidaritySolidarumas.
67
230080
3216
nepadeda mums formuoti jokio
tarpusavio supratimo ar solidarumo.
04:05
I mean, where'skur yra the buttonmygtukas
on the ridevažiuoti hailingSveikindamas appapp
68
233320
2416
Pavyzdžiui, kur yra mygtukas
pavežėjimo programėlėje,
04:07
for the driversvairuotojai to talk to one anotherkitas
about their workingdirba conditionssąlygos
69
235760
3496
leidžiantis vairuotojams kalbėtis apie
darbo sąlygas
04:11
or to unionizeasociacijas?
70
239280
1200
arba vienytis?
04:13
Even our videoconferencingvaizdo konferencijas toolsįrankiai,
71
241600
2016
Net mūsų vaizdo nuorodų įrankiai
04:15
they don't allowleisti us
to establishnustatyti realrealus rapportpranešimą.
72
243640
2376
neleidžia sukurti tikro supratimo.
04:18
HoweverTačiau good the resolutionrezoliucija of the videovideo,
73
246040
3336
Nesvarbu kokio gerumo vaizdo įrašo raiška,
04:21
you still can't see if somebody'skažkas irisesvilkdalgių
are openingatidarymas to really take you in.
74
249400
4016
vistiek nesimato, ar kažkieno rainelės
išsiplečia, kai tikrai jus supranta.
04:25
All of the things that we'vemes turime donepadaryta
to establishnustatyti rapportpranešimą
75
253440
2576
Niekas, ką mes padarėme, kad
atrastume tarpusavio ryšį,
04:28
that we'vemes turime developedišsivysčiusios over hundredsšimtai
of thousandstūkstančiai of yearsmetai of evolutionevoliucija,
76
256040
3335
ką sukūrėme per šimtus tūkstančių metų
evoliucijos,
04:31
they don't work,
77
259399
1217
neveikia.
04:32
you can't see if someone'skas nors breathkvėpavimas
is syncingSinchronizavimą up with yourstavo.
78
260640
3016
Negali pamatyti, ar kažkieno kvėpavimas
sutampa su tavo.
04:35
So the mirrorveidrodis neuronsneuronai never fireugnis,
the oxytocinoksitocinas never goeseina throughper your bodykūnas,
79
263680
3656
Veidrodiniai neuronai nesiaktyvuoja,
kūne nepasklinda oksitocinas,
04:39
you never have that experiencepatirtis
of bondingklijavimui with the other humanžmogus beingesamas.
80
267360
3240
niekada nepatiriame buvimo kartu su kitu
žmogumi jausmo.
04:43
And insteadvietoj to, you're left like,
81
271360
1456
Vietoje to galvojate:
04:44
"Well, they agreedsusitarta with me,
but did they really,
82
272840
2256
„Na, jie sutinka su manimi,
bet ar tikrai?
04:47
did they really get me?"
83
275120
1696
ar tikrai jie mane suprato?“
04:48
And we don't blamekaltinti the technologytechnologija
for that lacktrūksta of fidelityištikimybės.
84
276840
3376
Bet mes nekaltiname technologijų
dėl prastos ryšio kokybės.
04:52
We blamekaltinti the other personasmuo.
85
280240
1480
Mes kaltiname kitą žmogų.
04:55
You know, even the technologiestechnologijas
and the digitalskaitmeninis initiativesiniciatyvas that we have
86
283320
4056
Žinote, net mūsų turimos technologijos ir
skaitmeninės iniciatyvos,
04:59
to promotereklamuoti humansžmonės,
87
287400
2176
skirtos skatinti žmones,
05:01
are intenselyintensyviai anti-humananti-Human at the corebranduolys.
88
289600
2760
iš esmės yra labai nukreiptos
prieš žmogų.
05:05
Think about the blockchainduomenų bazės.
89
293600
2000
Pagalvokite apie blokų grandinę
„blockchain“.
05:08
The blockchainduomenų bazės is here to help us
have a great humanizedhumanizuotas economyekonomika? No.
90
296520
3616
Ar blokų grandinė skirta padėti mums
kurti stipriai humanizuotą ekonomiką? Ne.
05:12
The blockchainduomenų bazės does not engenderSukelti
trustpasitikėjimas betweentarp usersvartotojai,
91
300160
2696
Blokų grandinė nesukelia pasitikėjimo
tarp vartotojų,
05:14
the blockchainduomenų bazės simplytiesiog
substitutespakaitalai for trustpasitikėjimas in a newnaujas,
92
302880
3536
o paprasčiausiai pakeičia pasitikėjimą
nauju,
05:18
even lessmažiau transparentskaidrus way.
93
306440
2000
dar mažiau skaidriu būdu.
05:21
Or the codekodas movementjudėjimas.
94
309600
1816
Arba judėjimas skatinti jaunimą
programuoti.
05:23
I mean, educationšvietimas is great,
we love educationšvietimas,
95
311440
2176
Turiu omeny, švietimas yra puiku,
mums patinka švietimas,
05:25
and it's a wonderfulnuostabus ideaidėja
96
313640
1456
ir puiki mintis yra
05:27
that we want kidsvaikai to be ablegalingas
to get jobsdarbo vietos in the digitalskaitmeninis futureateitis,
97
315120
3136
norėti, kad vaikai galėtų gauti darbą
skaitmeninėje ateityje,
05:30
so we'llmes teachmokyti them codekodas now.
98
318280
1600
tad dabar išmokysime juos
programuoti.
05:32
But sincenuo when is educationšvietimas
about gettinggauti jobsdarbo vietos?
99
320640
2480
Tačiau nuo kada švietimo tikslas yra
suteikti darbus?
05:35
EducationŠvietimo wasn'tnebuvo about gettinggauti jobsdarbo vietos.
100
323920
1736
Švietimo tikslas nebuvo gauti darbą.
05:37
EducationŠvietimo was compensationkompensacija
for a jobdarbas well donepadaryta.
101
325680
3976
Švietimas buvo kompensacija už
gerai atliktą darbą.
05:41
The ideaidėja of publicvisuomenė educationšvietimas
102
329680
1576
Valstybinis švietimas buvo skirtas
05:43
was for coalanglis minerskalnakasių,
who would work in the coalanglis mineskasyklos all day,
103
331280
3376
angliakasiams, visą dieną dirbusiems
anglies kasyklose,
05:46
then they'djie nori come home
and they should have the dignityorumas
104
334680
2576
kad grįžę namo turėtų orumo paskaityti
romaną
05:49
to be ablegalingas to readskaityti a novelromanas
and understandsuprasti it.
105
337280
2136
ir jį suprasti.
05:51
Or the intelligencežvalgyba to be ablegalingas
to participatedalyvauti in democracydemokratija.
106
339440
2960
Arba intelekto, kad galėtų dalyvauti
demokratijoje.
05:55
When we make it an extensionpratęsimas of the jobdarbas,
what are we really doing?
107
343200
3216
Kai jį paverčiame darbo pratęsimu,
ką iš tiesų darome?
05:58
We're just lettingnuoma corporationskorporacijos really
108
346440
2536
Tiesiog leidžiame korporacijoms
06:01
externalizeįkūnyti the costkaina
of trainingmokymas their workersdarbuotojai.
109
349000
3120
eksternalizuoti darbuotojų
apmokymų išlaidas
06:05
And the worstblogiausia of all really
is the humanehumaniškas technologytechnologija movementjudėjimas.
110
353520
4096
Ir visų blogiausia yra humaniškų
technologijų judėjimas.
06:09
I mean, I love these guys,
the formerbuvęs guys who used to take
111
357640
2816
Turiu omeny, man patiko vyrukai,
kurie paimdavo
06:12
the algorithmsalgoritmai from
LasLas VegasVegas slotlizdas machinesmašinos
112
360480
2936
Las Vegaso lošimų automatų
algoritmus
06:15
and put them in our socialsocialinis mediažiniasklaida feedmaitinti
so that we get addictedpriklausomas.
113
363440
2936
ir pritaikydavo juos socialinėse
medijose, kad taptume priklausomi.
06:18
Now they'vejie jau seenmatė the errorklaida of their waysbūdai
114
366400
1936
Dabar jie pamatė savo klaidas
06:20
and they want to make
technologytechnologija more humanehumaniškas.
115
368360
2456
ir nori padaryti technologijas
humaniškesnėmis.
06:22
But when I heargirdėti the expressionišraiška
"humanehumaniškas technologytechnologija,"
116
370840
2416
Bet kai išgirstu pasakymą
„humaniškos technologijos“,
06:25
I think about cage-freeBe narvų
chickensviščiukai or something.
117
373280
2856
galvoju apie vištas auginamas be narvų
ar panašiai.
06:28
We're going to be as humanehumaniškas
as possiblegalimas to them,
118
376160
2256
Mes su jomis elgiamės
kuo humaniškiau,
06:30
untiliki we take them to the slaughterskerdimo.
119
378440
1720
iki kol jas papjauname.
06:33
So now they're going to let these
technologiestechnologijas be as humanehumaniškas as possiblegalimas,
120
381200
3416
Taigi dabar jie leis technologijoms
būti kuo humaniškesnėmis,
06:36
as long as they extractekstraktas enoughpakankamai dataduomenys
and extractekstraktas enoughpakankamai moneypinigai from us
121
384640
3216
tol, kol galės iš mūsų ištraukti
pakankamai duomenų ir pinigų,
06:39
to please their shareholdersakcininkų.
122
387880
1400
kad patenkintų savo akcininkus.
06:42
MeanwhileTuo tarpu, the shareholdersakcininkų,
for their partdalis, they're just thinkingmąstymas,
123
390520
3176
Tuo tarpu akcininkai, savo ruožtu,
galvoja tik:
06:45
"I need to earnuždirbti enoughpakankamai moneypinigai now,
so I can insulateIzoliuoti myselfsave
124
393720
2976
„Man reikia uždirbti pakankamai pinigų,
kad galėčiau izoliuotis
06:48
from the worldpasaulis I'm creatingkurti
by earningužsidirbti moneypinigai in this way."
125
396720
3056
nuo pasaulio, kurį kuriu tokiu būdu
uždirbdamas pinigus“.
06:51
(LaughterJuokas)
126
399800
2376
(Juokas)
06:54
No matterklausimas how manydaug VRVr gogglesApsauginiai akiniai
they slapslap on their facesveidus
127
402200
4056
Nesvarbu, kiek VR akinių
jie užsidės,
06:58
and whateverNesvarbu fantasyfantazija worldpasaulis they go into,
128
406280
2256
ir į kokį fantastinį pasaulį
nusikels,
07:00
they can't externalizeįkūnyti the slaveryvergija
and pollutiontarša that was causedsukelia
129
408560
3536
jie negalės eksternalizuoti
vergovės ir taršos, kuria sukėlė
07:04
throughper the manufacturegaminti
of the very deviceprietaisas.
130
412120
2976
paties prietaiso gamyba.
07:07
It remindsprimena me of
ThomasThomas Jefferson'sJefferson ' s dumbwaiterį.
131
415120
3176
Tai primena man Tomo Džefersono
maisto keltuvą.
07:10
Now, we like to think
that he madepagamintas the dumbwaiterį
132
418320
2336
Mes norime manyti, kad jis
sukūrė maisto keltuvą,
07:12
in orderįsakymas to spareatsarginis his slavesvergai
all that labordarbo of carryingnešioti the foodmaistas
133
420680
3656
kad sumažintų vergų darbo krūvį
nešiojant maistą
07:16
up to the diningMaitinimas roomkambarys
for the people to eatvalgyti.
134
424360
2776
viršun į valgomąjį ir patiekiant
žmonėms.
07:19
That's not what it was for,
it wasn'tnebuvo for the slavesvergai,
135
427160
2496
Tai buvo skirta ne tam,
ne vergams.
07:21
it was for ThomasThomas JeffersonJefferson
and his dinnervakarienė guestssvečiai,
136
429680
2336
Tai buvo skirta Tomui Džefersonui ir
jo vakarienės svečiams,
07:24
so they didn't have to see the slavevergas
bringingpareikšti the foodmaistas up.
137
432040
3096
kad jiems nereikėtų matyti vergo,
atnešančio maistą.
07:27
The foodmaistas just arrivedatvyko magicallystebuklingai,
138
435160
1576
Maistas atkeliaudavo stebuklingai,
07:28
like it was comingartėja out
of a "StartPradėti TrekŽygį" replicatorskirstytuvas.
139
436760
3000
lyg atsirastų iš „Star Trek“
replikatoriaus.
07:32
It's partdalis of an ethosEtos that sayssako,
140
440720
2096
Tai dalis etoso, sakančio, kad
07:34
humanžmogus beingsbūtybės are the problemproblema
and technologytechnologija is the solutiontirpalas.
141
442840
4280
žmonės yra problema, o technologijos –
sprendimas.
07:40
We can't think that way anymoredaugiau.
142
448680
2056
Mes nebegalime taip galvoti.
07:42
We have to stop usingnaudojant technologytechnologija
to optimizeoptimizuoti humanžmogus beingsbūtybės for the marketturgus
143
450760
5296
Turime nustoti naudoti technologijas
žmonių optimizavimui rinkai
07:48
and startpradėti optimizingoptimizavimas technologytechnologija
for the humanžmogus futureateitis.
144
456080
5040
ir pradėti optimizuoti technologijas
žmonijos ateičiai.
07:55
But that's a really hardsunku argumentargumentas
to make these daysdienos,
145
463080
2656
Tačiau šiais laikais sudėtinga
pateikti tokį argumentą,
07:57
because humansžmonės are not popularpopuliarus beingsbūtybės.
146
465760
4056
nes žmonės nėra populiarios būtybės.
08:01
I talkedkalbėjo about this in frontpriekyje
of an environmentalistaplinkosaugininkas just the other day,
147
469840
3376
Visai neseniai apie tai šnekėjau prieš
aplinkosaugininką
08:05
and she said, "Why are you
defendingginti humansžmonės?
148
473240
2096
ir ji paklausė:
„Kodėl tu gini žmones?“
08:07
HumansŽmonėms destroyedsunaikinta the planetplaneta.
They deservenusipelno to go extinctišnykęs."
149
475360
2696
Žmonės sugriovė planetą.
Jie nusipelnė išnykti.
08:10
(LaughterJuokas)
150
478080
3456
(Juokas)
08:13
Even our popularpopuliarus mediažiniasklaida hatesnekenčia humansžmonės.
151
481560
2576
Netgi mūsų populiarioji žiniasklaida
nekenčia žmonių.
08:16
Watch televisiontelevizorius,
152
484160
1256
Pažiūrėkite televizorių,
08:17
all the sci-fiSci-fi showsparodos are about how robotsrobotai
are better and nicergražiau than people.
153
485440
3736
visi mokslinės fantastikos serialai
rodo, kad robotai geresni ir malonesni nei žmonės.
08:21
Even zombieZombie showsparodos --
what is everykiekvienas zombieZombie showRodyti about?
154
489200
2976
Net serialai apie zombius:
apie ką jie iš tikrųjų yra?
08:24
Some personasmuo, looking at the horizonhorizontas
at some zombieZombie going by,
155
492200
3256
Žmogus, žiūrintis į horizonte
praeinantį zombį,
08:27
and they zoompriartinti in on the personasmuo
and you see the person'sasmens faceveidas,
156
495480
2896
iš arti parodomas žmogaus veidas,
08:30
and you know what they're thinkingmąstymas:
157
498400
1736
ir žinome, ką jis galvoja:
08:32
"What's really the differenceskirtumas
betweentarp that zombieZombie and me?
158
500160
2736
„Koks iš tiesų skirtumas tarp
zombio ir manęs?
08:34
He walkspasivaikščiojimai, I walkvaikščioti.
159
502920
1536
Jis vaikšto, aš vaikštau.
08:36
He eatsvalgo, I eatvalgyti.
160
504480
2016
Jis valgo, aš valgau.
08:38
He killsžudo, I killnužudyti."
161
506520
2280
Jis žudo, aš žudau“.
08:42
But he's a zombieZombie.
162
510360
1536
Bet jis zombis.
08:43
At leastmažiausiai you're awarežino of it.
163
511920
1416
Bent jau tai žinote.
08:45
If we are actuallyiš tikrųjų havingturintys troublebėdas
distinguishingišskyrimas ourselvesmes patys from zombieszombiai,
164
513360
3696
Jei iš tiesų mums kyla problemų
atskiriant mus nuo zombių,
08:49
we have a prettygana bigdidelis problemproblema going on.
165
517080
2176
turime gana didelę bėdą.
08:51
(LaughterJuokas)
166
519280
1216
(Juokas)
08:52
And don't even get me startedprasidėjo
on the transhumanistsį transhumanists.
167
520520
2936
Jau nekalbu apie transhumanizmą.
08:55
I was on a panelskydas with a transhumanistį Transhumanist,
and he's going on about the singularitysavitumas.
168
523480
3816
Dayvavau panelinėje diskusijoje su
humanistu; jis kalbėjo apie singuliarumą.
08:59
"Oh, the day is going to come really soonnetrukus
when computerskompiuteriai are smarterprotingesnis than people.
169
527320
3856
„Greitai išauš diena, kai kompiuteriai
bus protingesni už žmones.
09:03
And the only optionpasirinkimas
for people at that pointtaškas
170
531200
2136
Tuomet vienintelė išeitis žmonėms bus
09:05
is to passpraeiti the evolutionaryevoliucinis torchžibintuvėlis
to our successorperėmėjas
171
533360
3336
perduoti evoliucinį deglą savo
įpėdiniams
09:08
and fadeišnyks into the backgroundfonas.
172
536720
1616
ir pasitraukti.
09:10
Maybe at bestgeriausia, uploadįkelkite
your consciousnesssąmonė to a siliconsilicis chiplustas.
173
538360
3456
Geriausiu atveju, įkelti savo sąmonę
į silicio integrinį grandyną.
09:13
And acceptpriimti your extinctionišnykimas."
174
541840
1840
Ir susitaikyti su išnykimu“.
09:16
(LaughterJuokas)
175
544640
1456
(Juokas)
09:18
And I said, "No, humanžmogus beingsbūtybės are specialypatingas.
176
546120
3376
Aš atsakiau: „Ne, žmonės yra ypatingi.
09:21
We can embraceapsirengti ambiguitydviprasmiškumas,
we understandsuprasti paradoxparadoksas,
177
549520
3536
Mes galime priimti dviprasmiškumą,
mes suprantame paradoksus,
09:25
we're conscioussąmoningas,
we're weirdkeista, we're quirkyegzotiškos.
178
553080
2616
mes sąmoningi, mes keisti,
mes išdaigūs.
09:27
There should be a placevieta for humansžmonės
in the digitalskaitmeninis futureateitis."
179
555720
3336
Skaitmeninėje ateityje turėtų atsirasti
vietos žmonėms“.
09:31
And he said, "Oh, RushkoffRushkoff-,
180
559080
1536
O jis pareiškė: „O, Rushkoffai,
09:32
you're just sayingsakydamas that
because you're a humanžmogus."
181
560640
2296
jūs taip kalbate tik todėl, kad
esate žmogus“.
09:34
(LaughterJuokas)
182
562960
1776
(Juokas)
09:36
As if it's hubrisPuikybės.
183
564760
1600
Lyg tai būtų puikybė.
09:39
OK, I'm on "TeamKomanda HumanŽmogaus."
184
567280
2800
Gerai, aš „žmonių pusėje“.
09:43
That was the originaloriginalus insightįžvalga
of the digitalskaitmeninis ageamžius.
185
571200
3856
Tokia buvo originali
skaitmeninio amžiaus įžvalga.
09:47
That beingesamas humanžmogus is a teamkomanda sportSportas,
186
575080
2216
Kad buvimas žmogumi yra
komandinis sportas,
09:49
evolution'sevoliucija ' s a collaborativebendradarbiavimas actveikti.
187
577320
2736
evoliucija yra bendradarbiavimas.
09:52
Even the treesmedžiai in the forestmiškas,
188
580080
1416
Net medžiai miške
09:53
they're not all in competitionkonkurencija
with eachkiekvienas other,
189
581520
2216
nekonkuruoja vieni su kitais.
09:55
they're connectedprijungtas with the vastdidelis
networktinklas of rootsšaknys and mushroomsgrybai
190
583760
3216
Jie sujungti didžiuliu tinklu šaknų
ir grybų,
09:59
that let them communicatebendrauti with one anotherkitas
and passpraeiti nutrientsmaistinių medžiagų back and forthpirmyn.
191
587000
4536
kurie leidžia jiems bendrauti vieni su
kitais ir perduoti maistines medžiagas.
10:03
If humanžmogus beingsbūtybės
are the mostlabiausiai evolvedišsivystė speciesrūšis,
192
591560
2136
Jei žmonės yra labiausiai išsivystę
būtybės,
10:05
it's because we have the mostlabiausiai evolvedišsivystė
waysbūdai of collaboratingbendradarbiavimas and communicatingbendrauti.
193
593720
4136
tai todėl, kad mes turime labiausiai
išvystytus bendradarbiavimo ir bendravimo būdus.
10:09
We have languagekalba.
194
597880
1496
Mes turime kalbą.
10:11
We have technologytechnologija.
195
599400
1240
Mes turime technologijas.
10:14
It's funnyjuokinga, I used to be the guy
who talkedkalbėjo about the digitalskaitmeninis futureateitis
196
602120
4576
Keista, anksčiau aš buvau tas, kuris
kalbėdavo apie skaitmeninę ateitį tiems,
10:18
for people who hadn'tnebuvo yetvis dar
experiencedPatyręs anything digitalskaitmeninis.
197
606720
2680
kurie dar nebuvo patyrę nieko
skaitmeninio.
10:22
And now I feel like I'm the last guy
198
610200
1816
O dabar jaučiuosi tarsi paskutinis,
10:24
who remembersprisimena what life was like
before digitalskaitmeninis technologytechnologija.
199
612040
2920
prisimenantis, koks buvo gyvenimas
prieš skaitmenines technologijas.
10:28
It's not a matterklausimas of rejectingatmesti the digitalskaitmeninis
or rejectingatmesti the technologicaltechnologinis.
200
616680
4216
Nekalbu apie kažko skaitmeninio ar
technologinio atmetimą.
10:32
It's a matterklausimas of retrievingNuskaitant the valuesvertybes
that we're in dangerpavojus of leavingpalieka behindatsilieka
201
620920
4096
Kalbu apie susigrąžinimą vertybių,
kurias mums gresia pavojus prarasti,
10:37
and then embeddingįterpimas them in the digitalskaitmeninis
infrastructureinfrastruktūra for the futureateitis.
202
625040
3600
ir jų įterpimą skaitmeninėje ateities
infrastruktūroje.
10:41
And that's not rocketraketa sciencemokslas.
203
629880
2296
Ir tai ne raketų mokslas.
10:44
It's as simplepaprasta as makingpriėmimo a socialsocialinis networktinklas
204
632200
2096
Tai taip pat paprasta, kaip sukurti
socialinį tinką,
10:46
that insteadvietoj to of teachingmokymas us
to see people as adversariesPriešininkus,
205
634320
3536
kuris, vietoj to, kad mokytų mus matyti
žmones kaip priešininkus,
10:49
it teachesmoko us to see
our adversariesPriešininkus as people.
206
637880
3000
mokytų mus matyti priešininkus kaip
žmones.
10:54
It meansreiškia creatingkurti an economyekonomika
that doesn't favornaudai a platformplatforma monopolymonopolija
207
642240
4296
Tai reiškia kūrimą ekonomikos, ne tokios,
kuriai palanki platformos monopolija,
10:58
that wants to extractekstraktas all the valuevertę
out of people and placesvietos,
208
646560
3336
norinti išgauti visą vertę iš
žmonių ir vietų,
11:01
but one that promotesskatina the circulationapyvarta
of valuevertę throughper a communitybendruomenė
209
649920
3936
o tokios, kuri skatina vertės cirkuliaciją
bendruomenėje,
11:05
and allowsleidžia us to establishnustatyti
platformplatforma cooperativesKooperatyvų
210
653880
2416
ir leidžia mums įkurti platformų
kooperatyvus,
11:08
that distributepaskirstyti ownershipnuosavybė
as wideplatus as possiblegalimas.
211
656320
3816
kurie paskirsto nuosavybę taip plačiai,
kaip tik įmanoma.
11:12
It meansreiškia buildingpastatas platformsplatformos
212
660160
1656
Tai reiškia kūrimą platformų,
11:13
that don't repressslopinamos our creativitykūrybiškumas
and noveltynaujovė in the namevardas of predictionprognozavimas
213
661840
4656
kurios neslopintų mūsų kūrybiškumo
ir naujovių, kad galėtų prognozuoti,
11:18
but actuallyiš tikrųjų promotereklamuoti
creativitykūrybiškumas and noveltynaujovė,
214
666520
2576
o iš tiesų skatintų kūrybiškumą
ir naujoves,
11:21
so that we can come up
with some of the solutionssprendimai
215
669120
2336
kad galėtume rasti kai kuriuos
sprendimus,
11:23
to actuallyiš tikrųjų get ourselvesmes patys
out of the messnetvarka that we're in.
216
671480
2680
padėsiančius išspręsti mūsų
turimas problemas.
11:27
No, insteadvietoj to of tryingbandau to earnuždirbti
enoughpakankamai moneypinigai to insulateIzoliuoti ourselvesmes patys
217
675440
3056
Ne, vietoje to, kad bandytume uždirbti
pakankamai pinigų, kad galėtume izoliuotis
11:30
from the worldpasaulis we're creatingkurti,
218
678520
1496
nuo mūsų kuriamo pasaulio,
11:32
why don't we spendpraleisti that time and energyenergija
makingpriėmimo the worldpasaulis a placevieta
219
680040
3056
kodėl gi mums neskyrus laiko ir energijos
paversti pasaulį
11:35
that we don't feel
the need to escapePabegti from.
220
683120
2040
tokiu, iš kurio nenorėtume pabėgti.
11:38
There is no escapePabegti,
there is only one thing going on here.
221
686000
3200
Pabėgimo nėra,
yra tik vienas dalykas.
11:42
Please, don't leavepalikti.
222
690680
2120
Prašau, nepabėkite.
11:45
JoinPrisijungti us.
223
693640
1360
Prisijunkite prie mūsų.
11:47
We mayGegužė not be perfectpuikus,
224
695800
1296
Gal mes ir ne tobuli,
11:49
but whateverNesvarbu happensatsitinka,
at leastmažiausiai you won'tnebus be alonevienas.
225
697120
2440
bet kad ir kas benutiktų,
bent jau nebūsite vieni.
11:52
JoinPrisijungti "TeamKomanda HumanŽmogaus."
226
700640
1520
Būkite „žmonių pusėje“.
11:55
Find the otherskiti.
227
703160
2096
Suraskite kitus.
11:57
TogetherKartu, let's make the futureateitis
that we always wanted.
228
705280
2960
Kartu sukurkime tokią ateitį,
kokios visada norėjome.
12:01
Oh, and those techtech billionairesmilijardieriai
who wanted to know
229
709560
2496
O tie technologijų srities
milijardieriai, norėję sužinoti,
12:04
how to maintainišlaikyti controlkontrolė of their
securitysaugumas forcejėga after the apocalypseapokalipsė,
230
712080
3256
kaip išlaikyti savo saugumo pajėgų
kontrolę po apokalipsės,
12:07
you know what I told them?
231
715360
1896
žinote, ką jiems pasakiau?
12:09
"StartPradėti treatinggydymas those people
with love and respectpagarba right now.
232
717280
4216
„Pradėkite tiems žmonėms rodyti meilę
ir pagarbą dabar.
12:13
Maybe you won'tnebus have
an apocalypseapokalipsė to worrynerimauti about."
233
721520
2440
Tuomet galbūt nereikės jaudintis
dėl apokalipsės“.
12:16
Thank you.
234
724840
1216
(Ačiū)
12:18
(ApplausePlojimai)
235
726080
4440
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Douglas Rushkoff - Media theorist, author
Douglas Rushkoff promotes human autonomy in the digital age.

Why you should listen

Douglas Rushkoff coined such expressions as "viral media," "digital natives" and "social currency," and advises governments, communities and businesses on the impact of technology on society's future. Named one of "the world’s ten most influential thinkers" by MIT, Rushkoff won the Marshal McLuhan Award for media writing and the Neil Postman award for Public Intellectual Activity.

Rushkoff hosts the Team Human podcast, made four PBS Frontline documentaries including Generation Like and The Merchants of Cool, and wrote many bestselling books including Team Human, Present Shock, Program or Be Programmed and Throwing Rocks at the Google Bus. He founded the Laboratory for Digital Humanism at CUNY/Queens College, where he is professor of media theory and digital economics.

More profile about the speaker
Douglas Rushkoff | Speaker | TED.com