ABOUT THE SPEAKER
Renzo Vitale - Sound geneticist, musician, acoustic engineer
Renzo Vitale explores the narrative between music, science and human perception -- envisioning sonic spaces for music to evolve, for cities to sing, for people to transcend.

Why you should listen

Renzo Vitale is an Italian pianist, composer, sound designer, acoustic engineer and artist. His creative process involves an interrogation of the relation between music, science and human perception.

As a musician, Vitale has composed a wide spectrum of works ranging from dance theater to performative installation pieces and virtual reality experiences. His solo works focus on vulnerable states of human condition, such as the sublimity of emotional gravities and the irrational nature of disorders. As a scientist, his research encompasses architectural acoustics, psychoacoustics, vehicle acoustics and music communication.

Vitale holds a PhD in Acoustics from RWTH Aachen University, two master's degrees in electronic engineering and in piano performance as well as further studies in electronic music, composition and conducting. Previously he has been a research scholar at the Institute of Technical Acoustics in Aachen, Pratt Institute in New York and KTH in Stockholm. 

In 2015, Vitale joined the Research and Innovation Center of BMW Group as a Noise, Vibration and Harshness (NVH) engineer. Since 2017 he designs the sounds of electric vehicles. He conceived a new generation of sounds through a novel approach that he calls "sound genetics," which defines the aesthetic space of sounds in order to generate soundscapes to enable us to envision abstract worlds and make them tangible and audible.

More profile about the speaker
Renzo Vitale | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Renzo Vitale: What should electric cars sound like?

Renzo Vitale: Kaip turėtų skambėti elektrinės mašinos?

Filmed:
1,783,959 views

Elektrinės mašinos yra ypač tylios, siūlančios malonią tylą mūsų miestuose. Jos taip pat atneša naujus pavojus, mat gali netikėtai priartėti prie nieko neįtariančių pėsčiųjų. Kokį garsą turėtų skleisti elektrinės mašinos, kad apsaugotų žmones? Sužinokite kaip gali skambėti ateitis akustikos inžinieriui ir muzikantui Renzo Vitale rodant kaip jis kuria elektrinių mašinų balsą.
- Sound geneticist, musician, acoustic engineer
Renzo Vitale explores the narrative between music, science and human perception -- envisioning sonic spaces for music to evolve, for cities to sing, for people to transcend. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Let's startpradėti with silencetyla.
0
1289
2084
Pradėkime nuo tylos.
00:23
SilenceTyla is one of the mostlabiausiai
preciousbrangioji conditionssąlygos for humansžmonės,
1
11028
4485
Tyla yra viena iš brangiausių būsenų
žmonėms,
00:27
because it allowsleidžia us to feel
the depthgylis of our presencebuvimas.
2
15537
3364
nes ji leidžia pajusti
mūsų būties gylį.
00:32
This is one of the reasonsmotyvai
why the adventAdvento of electricelektrinis carsautomobiliai
3
20072
3238
Tai viena iš priežasčių
kodėl elektrinių mašinų pasirodymas
00:35
has generatedsugeneruotas lots
of enthusiasmentuziazmas amongtarp people.
4
23334
2873
suteikė tiek daug entuziazmo žmonėms.
00:38
For the first time, we could associateasocijuotos įmonės
the conceptkoncepcija of carsautomobiliai
5
26679
4377
Pirmą kartą galime sujungti
mašinos sąvoką
00:43
with the experiencepatirtis of silencetyla.
6
31080
1761
ir tylos potyrį.
00:45
CarsAutomobiliai can finallypagaliau be quiettylus:
7
33824
2025
Pagaliau mašinos gali būti tylios:
00:48
peaceramybė in the streetsgatvėse,
8
36770
1453
ramybė gatvėse,
00:50
a silenttylus revolutionrevoliucija in the citiesmiestai.
9
38247
2412
tyli revoliucija miestuose.
00:56
(HumHum)
10
44762
6381
(Ūžimas.)
01:05
But silencetyla can alsotaip pat be a problemproblema.
11
53659
2167
Bet tyla gali būti ir problema.
01:08
The absencenebuvimas of soundgarsas, in factfaktas,
when it comesateina to carsautomobiliai,
12
56801
3978
Iš tikrųjų, kalbant apie mašinas,
garso stygius
01:12
it can be quitegana dangerouspavojingas.
13
60803
1285
gali būti gana pavojingas.
01:14
Think of blindaklas people,
14
62907
2039
Pagalvokite apie akluosius,
01:16
who can't see a carautomobilis whichkuris is approachingartėja.
15
64970
2183
kurie negali pamatyti artėjančios mašinos.
01:20
And now, if it's electricelektrinis,
they can't even heargirdėti it.
16
68666
2629
O dabar, jei mašina elektrinė,
jie negali jos išgirsti.
01:24
Or think of everykiekvienas one of us
as we are walkingvaikščioti around the citymiestas,
17
72038
3360
Pagalvojite apie kiekvieną iš mūsų
vaikščiojančius mieste,
01:27
we are absorbedsugeria in our thoughtsmintis,
and we detachNuimti from the surroundingsapylinkes.
18
75422
3901
mes paskęstame savo mintyse
ir nutolstame nuo to, kas yra aplink mus.
01:32
In these situationssituacijose, soundgarsas can becometapti
our preciousbrangioji companionkompanionas.
19
80630
4397
Tokiose situacijose garsas gali tapti
mūsų brangiu pagalbininku.
01:38
SoundGarsas is one of the mostlabiausiai
wonderfulnuostabus giftsdovanos of our universevisata.
20
86552
4532
Garsas yra viena nuostabiausių
visatos dovanų.
01:43
SoundGarsas is emotionemocija
21
91108
1198
Garsas yra emocija,
01:45
and soundgarsas is sublimedidingas,
22
93259
1563
garsas yra taurumas,
01:48
and when it comesateina to carsautomobiliai,
soundgarsas is alsotaip pat informationinformacija.
23
96329
3319
o kai kalbame apie mašinas,
garsas taip pat yra informacija.
01:53
In orderįsakymas to protectapsaugoti pedestrianspėstiesiems
24
101606
1930
Tam, kad apsaugotų pėsčiuosius
01:55
and to give acousticakustinis
feedbackatsiliepimai to the driversvairuotojai,
25
103560
2975
ir suteiktų garsinį
grįžtamąjį ryšį vairuotojams,
01:58
governmentsvyriausybės around the worldpasaulis
have introducedįdiegta severalkelios regulationsreglamentai
26
106559
4212
valdžios institucijos visame pasaulyje
sukūrė keletą nuostatų,
02:02
whichkuris prescribepaskirti the presencebuvimas of a soundgarsas
for electricelektrinis vehiclestransporto priemonės.
27
110795
3809
kurios nurodo elektriniams automobiliams
skleisti garsus,
02:07
In particularypač, they requirereikalauti
minimumminimumas soundgarsas levelslygiai
28
115454
3794
tiksliau, jos nurodo
minimalų garso lygį
02:11
at specifickonkretus frequencydažnis bandsjuostos
29
119272
2169
tam tikru dažniu,
02:13
up to the speedgreitis of 30 kilometerskilometrai per hourvalandą.
30
121465
2539
iki pasiekiamo 30km/h greičio.
02:17
BesidesBe to this speedgreitis,
31
125798
1231
Be greičio garso,
02:19
the naturalnatūralus noisetriukšmas of the carautomobilis
is consideredlaikomas as sufficientpakankamai.
32
127053
3657
natūralus mašinos skleidžiamas garsas
yra laikomas pakankamu.
02:24
These regulationsreglamentai
have generatedsugeneruotas differentskiriasi reactionsreakcijos
33
132999
3587
Tokie nuostatai
sukėlė skirtingas reakcijas,
02:28
amongtarp those who favornaudai soundsgarsai
and those who fearbaimė the presencebuvimas
34
136610
3977
tarp jų ir palaikantieji garsus,
ir bijantys per daug
02:32
of too much noisetriukšmas in the citymiestas.
35
140611
1673
triukšmo miestuose.
02:35
HoweverTačiau, I don't see it
as the noisetriukšmas of the carautomobilis.
36
143739
4690
Tačiau aš tai vertinu ne kaip
mašinos keliamą triukšmą.
02:41
I rathergreičiau see it as the voicebalsas of the carautomobilis.
37
149792
3248
Aš tai vertinu kaip mašinos balsą.
02:46
And this is one of my biggestdidžiausias challengesiššūkiai,
and privilegesprivilegijos, at the sametas pats time.
38
154422
3587
Tai vienu metu yra ir vienas
didžiausių mano iššūkių, ir privilegijų.
02:50
I designdizainas the voicebalsas of electricelektrinis carsautomobiliai.
39
158954
2396
Aš kuriu elektrinių mašinų balsus.
02:55
We all know how a combustiondeginimas
enginevariklis soundsgarsai like,
40
163800
3479
Visi žinome kaip skamba
vidaus degimo variklis,
02:59
and we do actuallyiš tikrųjų alsotaip pat know
how an electricelektrinis enginevariklis soundsgarsai like.
41
167303
3322
taip pat žinome kaip skamba elektrinės
mašinos variklis.
03:03
Think of the electricelektrinis tramwayTramvajaus.
42
171276
2159
Pagalvokite apie elektrinį tramvajų.
03:05
As soonnetrukus as it movesjuda,
43
173459
1214
Vos jam pajudėjus
03:06
it createssukuria this ascendingdidėjimo tvarka
high-frequencyaukšto dažnio pitchžingsnis soundgarsas,
44
174697
3799
jis sukuria kylantį
aukšto dažnio garsą,
03:10
whichkuris we calledvadinamas "whistlingšvilpimas" soundgarsas.
45
178520
1867
kurį mes vadiname „švilpimu“.
03:13
HoweverTačiau, if we would
just amplifysustiprinti this soundgarsas,
46
181907
3342
Tačiau, jei mes tiesiog padidintume
šį garsą,
03:17
we would still not be ablegalingas to fulfillįvykdyti
the legalteisėtas requirementsreikalavimai.
47
185273
3786
mes vis tiek nesugebėtume atitikti
teisinių reikalavimų.
03:21
That's alsotaip pat why we need
to composekurti newnaujas soundgarsas.
48
189083
3365
Dar ir dėl to turime
sukurti naują garsą.
03:25
So how do we go after it?
49
193481
2070
Tai kaip gi mes tai darome?
03:29
In manydaug citiesmiestai, the trafficeismas
is alreadyjau very chaoticchaotiškas,
50
197178
3538
Daugumoje miestų eismas
jau yra labai chaotiškas
03:32
and we don't need more chaoschaosas.
51
200740
1612
ir mums nereikia daugiau chaoso.
03:35
But the streetsgatvėse of the 21stst centuryamžius
are a great caseatvejis studystudijuoti
52
203221
5077
Bet XXI amžiaus gatvės
yra puiki vieta tyrinėjimui.
03:40
teemingknibžda with transiencelaikinumą,
crosskirsti purposestikslai and disarraynetvarkingai paliekamų įrankių.
53
208322
3730
Jos knibždėte knibžda trumpalaikiškumas,
nesutarimas ir netvarka.
03:45
And this landscapekraštovaizdis
offerspasiūlymai a great opportunitygalimybė
54
213337
3255
Tai suteikia puikią galimybę
03:48
for developingplėtojant newnaujas solutionssprendimai
on how to reducesumažinti this chaoschaosas.
55
216616
4190
kurti naujus sprendimus
chaoso mažinimui.
03:54
I have conceivedsumanyta a newnaujas approachpožiūris
that triesbando to reducesumažinti the chaoschaosas
56
222663
4470
Aš sukūriau naują būdą, kuris
bando mažinti chaosą
03:59
by introducingĮvadas harmonyharmonija.
57
227157
1767
įvedant harmoniją.
04:02
SinceNuo manydaug people don't know
how an electricelektrinis carautomobilis could soundgarsas like,
58
230898
4143
Kadangi daug žmonių nežino
kokį garsą gali skleisti elektrinė mašina,
04:07
I have to defineapibrėžti, first of all,
a newnaujas soundgarsas worldpasaulis,
59
235065
4289
iš pradžių turiu apibrėžti
naują garsų pasaulį,
04:11
something that doesn't belongpriklausyti
to our previousankstesnis experiencepatirtis
60
239378
3653
kažką, kas nepriklauso
mūsų ankstesnei patirčiai,
04:15
but createssukuria a referencenuoroda for the futureateitis.
61
243055
2466
bet kuria nuorodą ateičiai.
04:19
TogetherKartu with a smallmažas teamkomanda,
we createsukurti lots of sonicgarso texturestekstūros
62
247072
4325
Kartu su maža komada
mes sukuriame daug akustinių struktūrų,
04:23
that are ablegalingas to transmitperduoti emotionemocija.
63
251421
3738
kurios gali perduoti emocijas.
04:28
Just like a painterdailininkas with colorsspalvos,
64
256064
2173
Kaip dailininkas su spalvomis
04:30
we are ablegalingas to connectPrisijungti
feelingsjausmai and frequenciesdažniai
65
258261
4473
mes galime sujungti
jausmus ir dažnius
04:34
so that wheneverkada one is approachingartėja a carautomobilis,
66
262758
2480
taip, kad žmogus prisiartinęs prie mašinos
04:37
we can feel an emotionemocija
67
265262
1815
pajaustų emociją,
04:39
whichkuris, besidesbe to fulfillingįvykdymas
the legalteisėtas requirementsreikalavimai,
68
267101
3906
kuri, be to, kad atitinka
teisinius reikalavimus,
04:43
speakskalba alsotaip pat about the charactercharakteris
and the identitytapatybė of the carautomobilis.
69
271031
3951
taip pat praneša ir apie mašinos
pobūdį ir tapatybę.
04:49
I call this paradigmparadigma "soundgarsas geneticsgenetika."
70
277837
3104
Aš tai vadinu „garso genetika“.
04:54
With soundgarsas geneticsgenetika, I defineapibrėžti,
first of all, an aestheticestetinis spaceerdvė of soundgarsas,
71
282433
5644
Su garso genetika, aš, visų pirma,
apibūdinu estetinę garso erdvę
05:00
and at the sametas pats time,
I searchPaieška for newnaujas, innovativenovatoriškas methodsmetodai
72
288101
4202
ir, tuo pačiu metu,
aš ieškau naujų, inovatyvių metodų
05:04
for generatinggeneruojantis soundscapesmuzikinius
that we don't know,
73
292327
2813
dar nežinomų garsovaizdžių kūrimui.
05:08
soundscapesmuzikinius that allowleisti us
to envisionįsivaizduoti abstractabstraktus worldspasauliai,
74
296533
4658
Garsovaizdžių, kurie leis
įsivaizduoti abstrakčius pasaulius,
05:14
to make them tangiblematerialus and audibleGarso.
75
302083
2045
paversti juos juntamais ir girdimais.
05:18
SoundGarsas geneticsgenetika is basedpagrįstas on threetrys stepsžingsniai.
76
306420
3007
Garso genetika yra paremta
trimis žingsniais.
05:22
The first one is the definitionapibrėžimas
of a sonicgarso organismorganizmas,
77
310266
3693
Pirmasis yra akustiško organizmo
apibrėžimas,
05:27
the secondantra one is a descriptionapibūdinimas
of sonicgarso variationssvyravimai,
78
315313
3579
antrasis yra akustinių variacijų
apibūdinimas
05:31
and the thirdtrečias one
is the compositionkompozicija of soundgarsas genesgenai.
79
319884
4246
ir trečiasis yra garso genų
kompozicija.
05:38
The descriptionapibūdinimas of a sonicgarso organismorganizmas
is basedpagrįstas on a clusterklasteris of propertiessavybės
80
326732
5695
Akustiškų organizmų apibūdinimas yra
paremtas keleta savybių,
05:44
that everykiekvienas soundgarsas
that I composekurti should have.
81
332451
3377
kurias turėtų turėti kiekvienas garsas,
kurį aš kuriu.
05:50
[SoundGarsas is movingjuda.]
82
338804
1513
[Garsas juda.]
05:52
I transferperduoti to a smallmažas soundgarsas entityūkio subjektas,
suchtoks as the soundgarsas of a carautomobilis,
83
340341
5260
Aš persikeliu į mažų garsų visumą
tokių, kaip automobilio garsas,
05:58
the powergalia of the motionjudėjimas of musicmuzika,
84
346410
2929
muzikos judėjimo galia,
06:01
so that soundgarsas can movejudėti so.
85
349363
1594
tam, kad garsas galėtų
taip judėti.
06:04
[SoundGarsas is actingvaidyba.]
86
352313
1385
[Garsas veikia.]
06:05
And just like a danceršokėja on a stageetapas,
87
353722
1919
Ir lygiai kaip šokėjas scenoje,
06:07
soundgarsas will projectprojektas trajectoriestrajektorijos
of soundgarsas in the airoras.
88
355665
4230
garsas parodys garso
trajektorijas ore.
06:14
[SoundGarsas is memoryatmintis.]
89
362287
1151
[Garsas yra atmintis.]
06:15
And it's not just about
the soundgarsas of a carautomobilis.
90
363462
2163
Ir tai susiję ne tik su
automobilio garsu.
06:18
It's the memoryatmintis of my fathertėvas
comingartėja back home.
91
366448
2975
Tai atsiminimas, kaip mano
tėtis grįžta namo.
06:23
[SoundGarsas is hypnotizingHipnotizuoja.]
92
371737
1537
[Garsas hipnotizuoja.]
06:25
And soundgarsas has the powergalia to createsukurti
an unexpectednetikėtas senseprasme of wonderstebuklas,
93
373298
5651
Garsas turi galią sukurti
netikėtą stebuklo pojūtį,
06:30
whichkuris hypnotizeshipnotizuoja.
94
378973
1427
kuris hipnotizuoja.
06:34
And ultimatelygaliausiai,
95
382004
1167
Ir, galų gale,
06:35
[SoundGarsas is superhumanAntžmogiškas.]
96
383195
1475
[Garsas peržengia žmogaus galias]
06:36
soundgarsas goeseina beyondtoliau the humanžmogus conditionsąlyga,
97
384694
2000
garsas apima daugiau už žmogaus būvį,
06:38
because it allowsleidžia us to transcendperžengti.
98
386718
2643
nes leidžia mums peržengti ribas.
06:44
As a secondantra stepžingsnis,
we defineapibrėžti the sonicgarso variationssvyravimai.
99
392544
4301
Antruoju žingsniu
mes apibrėžiame akustines variacijas.
06:49
[IdentityTapatybės prismPrizmė]
100
397297
1174
[Tapatybės prizmė.]
06:50
Just like humansžmonės, where differentskiriasi bodieskūnai
generategeneruoti differentskiriasi voicesbalsai,
101
398495
4099
Kaip žmonėse skirtingi kūnai
kuria skirtingus balsus,
06:54
alsotaip pat differentskiriasi carautomobilis shapesformos
have a differentskiriasi acousticakustinis behaviorelgesys
102
402618
5254
taip skirtingų formų automobiliai
turi skirtingas akustines savybes,
06:59
whichkuris dependspriklauso nuo on
the geometrygeometrija and the materialsmedžiagos.
103
407896
2769
kurios priklauso nuo geometrijos
ir medžiagų.
07:03
So we have to know, first of all,
how this carautomobilis propagatesplinta the soundgarsas outsidelauke
104
411849
6214
Visų pirma turime žinoti, kaip
mašina skleidžia garsą išorėje
07:10
by meansreiškia of acousticakustinis measurementsmatavimai.
105
418087
1912
tam pasitelkę akustinius matavimus.
07:13
And just like a singlevienišas voicebalsas is ablegalingas
to producepagaminti differentskiriasi tonestonai and timbrestimbres,
106
421650
5793
Taip, kaip vienas balsas gali
skleisti skirtingus tonus ir tembrus,
07:19
at the sametas pats time, we producepagaminti
differentskiriasi sonicgarso variationssvyravimai
107
427467
3445
tuo pačiu metu sukuriame
skirtingas akustines variacijas
07:22
withinper a spaceerdvė
of eightaštuoni wordsžodžiai that I definedapibrėžta.
108
430936
4293
kurioms užtenka mano įvardytų
aštuonių žodžių.
07:28
And some of them are,
to me, really importantsvarbu,
109
436074
2847
Keli iš jų man yra labai svarbūs,
07:30
suchtoks as the conceptkoncepcija of "visionaryvizionierius,"
110
438945
2264
Pavyzdžiui, „fantastiškas“ sąvoka,
07:33
of "eleganceelegancija,"
of "dynamicdinamiškas," of "embracingapimantis."
111
441233
3416
sąvokos žodžių „elegancija“, „dinamika“,
„apėmimas“.
07:39
And oncekartą we have definedapibrėžta
these two aspectsaspektai,
112
447757
3174
Ir kai mes apibrėžiame šiuos du aspektus
07:42
we have what I call the identitytapatybė prismPrizmė,
113
450955
3056
gauname tai, ką aš vadinu
tapatybės prizme.
07:46
whichkuris is something like
the sonicgarso identitytapatybė cardkortelė of a carautomobilis.
114
454035
4181
Tai kažkas panašaus į
akustinę mašinos tapatybės kortelę.
07:53
And as a thirdtrečias stepžingsnis,
we enterįveskite the worldpasaulis of the soundgarsas designdizainas,
115
461056
4914
Trečiuoju žingsniu mes žengiame
į garso dizaino pasaulį,
07:59
where the soundgarsas genesgenai are composedsudarytas
116
467046
2785
kuriame yra kuriami garso genai
08:01
and a newnaujas archetypearchetipas is conceivedsumanyta.
117
469855
2343
ir kuriami nauji archetipai.
08:05
Now let me showRodyti you anotherkitas examplepavyzdys
118
473610
2463
Dabar leiskite parodyti dar vieną pavyzdį,
08:08
of how I transformpaversti
a soundgarsas fieldlaukas into a melodymelodija.
119
476097
4266
kaip aš garso lauką paverčiu melodija.
08:13
Think that I am a violinsmuikas playeržaidėjas on stageetapas.
120
481847
2715
Įsivaizduokite, kad aš esu
smuikininkas scenoje.
08:16
If I would startpradėti to playGroti the violinsmuikas,
121
484586
1746
Jei pradėčiau groti smuiku,
08:18
I would generategeneruoti a soundgarsas fieldlaukas
whichkuris would propagatePlatinti in this hallsalė,
122
486356
3976
aš sukurčau garso lauką,
kuris pasklistų šioje salėje
08:22
and at some pointtaškas, the soundgarsas fieldlaukas
would hitnukentėti the sidepusė wallssienos
123
490356
3739
ir kažkurio memontu garso laukas
atsimuštų į sienas,
08:26
and would be scatteredišsklaidytos all over the placevieta.
124
494119
3569
bei visur išsibarstytų.
08:29
And this is how it lookedatrodė like.
125
497712
1581
Ir štai kaip tai atrodė.
08:31
Some time agoprieš, I capturedužfiksuotas
severalkelios waysbūdai of soundgarsas to hitnukentėti sidepusė wallssienos.
126
499317
5848
Šiek tiek anksčiau aš pavaizdavau
keletą būdų kaip garsas atsimuša į sienas.
08:38
And last yearmetai, I was askedpaklausė
by the BavarianBavarijos RadioRadijo SymphonySimfonija OrchestraOrkestras
127
506321
4103
Pernai buvau paprašytas
Bavarijos radijo simfoninio orkestro
08:42
to composekurti ringtonesMelodijos
that they were going to playGroti.
128
510448
3832
sukurti keletą skambučių melodijų,
kurias jie galėtų pagroti.
08:46
So one of them, I had the ideaidėja
to startpradėti from this soundgarsas fieldlaukas.
129
514820
4383
Sugalvojau vieną iš jų pradėti
nuo garso lauko.
08:51
I tookpaėmė a sectionskyrius,
130
519728
1894
Paėmiau dalį,
08:53
I superimposediškaltas the sectionskyrius
over the distributionplatinimas
131
521646
2762
uždėjau ją ant
08:56
of the musiciansmuzikantai onstageant scenos,
132
524432
2274
muzikantų išsidėstymo salėje
08:58
and then I followedsekė
the bloomingŽydi of the soundgarsas fieldlaukas
133
526730
2830
Ir sekiau
garso lauko sklidimą,
09:01
by meansreiškia of threetrys parametersparametrai:
134
529584
1423
atsižvelgdamas į tris kriterijus:
09:04
time, intensityintensyvumas and frequencydažnis.
135
532146
1639
laiką, intensyvumą ir dažnį.
09:06
Then I wroteparašė down all the gradientsgradientai
for eachkiekvienas instrumentinstrumentas,
136
534996
4862
Tada surašiau visus visų
instrumentų gradientus
09:11
and as you can see, for instancepavyzdys,
137
539882
1591
Ir, kaip matote, pavyzdžiui,
09:13
the piecegabalas will startpradėti with
the stringeilutė sectionskyrius playingžaisti very softlytyliai,
138
541497
4462
kūrinys prasidės nuo styginių
grojančių labai švelniai
09:17
and then it's going to have a crescendocrescendo
as the brassesžalvariai, the woodsmiškai will jumpšokinėti in,
139
545983
5963
o tada vis stiprės, nes prisijungs
variniai pučiami, tada mediniai pučiamieji
09:23
and the melodymelodija will endgalas
with a harpArfa and a pianofortepijonas
140
551970
3957
ir melodija pasibaigs
arfa ir pianinu
09:27
playingžaisti on the highestaukščiausias rangeasortimentas.
141
555951
2174
grojančiais aukščiausiame diapazone.
09:34
Let's listen how it soundedskambėjo like.
142
562457
2343
Paklausykime kaip tai skambėjo.
09:39
(EtherealEterinės musicmuzika)
143
567495
6864
(Lengva muzika.)
09:56
(MusicMuzika endsbaigiasi)
144
584240
1150
(Muzika baigiasi.)
09:59
So this is the soundgarsas of my alarmsignalizacija clocklaikrodis,
actuallyiš tikrųjų, in the morningrytas.
145
587895
3227
Tiesą sakant, tai mano žadintuvo melodija.
10:03
(LaughterJuokas)
146
591146
1150
(Juokas.)
10:05
And now let's go back to electricelektrinis carsautomobiliai.
147
593707
2359
O dabar grįžkime prie elektrinių mašinų.
10:09
And let's listen to the first examplepavyzdys
that I showedparodė you.
148
597338
5444
Paklausykime pirmo pavyzdžio,
kurį Jums pagrojau.
10:20
(HumHum)
149
608089
7000
(Ūžimas.)
10:28
And now I would like to showRodyti you
how a potentialpotencialus soundgarsas,
150
616600
5080
O dabar norėčiau parodyti, kaip
gali skambėti
10:33
basedpagrįstas on the soundgarsas geneticsgenetika
for electricelektrinis carsautomobiliai, could soundgarsas like.
151
621704
4769
potencialus elektrinių mašinų garsas
paremtas garso genetika.
10:39
(EtherealEterinės musicmuzika)
152
627926
3587
(Lengva muzika.)
10:43
(PitchPikis risespakyla with accelerationpagreitis)
153
631537
6300
(Greitėjant automobiliui garsas aukštėja.)
10:52
CarsAutomobiliai are a metaphormetafora of time,
distanceatstumas and journeykelionė,
154
640365
6770
Mašinos yra laiko, atstumo
ir kelionės metafora,
10:59
of settingnustatymas out and returninggrįžta,
155
647159
3121
Išvykimo ir grįžimo,
11:02
of anticipationnuojauta and adventurenuotykis,
156
650304
2781
laukimo ir nuotykio metafora.
11:05
but, at the sametas pats time,
of intelligencežvalgyba and complexitysudėtingumas,
157
653109
5135
Bet tuo pačiu metu ir
proto bei sudėtingumo,
11:10
of humanžmogus intuitionintuicija and accomplishmentpasiekimas.
158
658268
2966
žmogaus intuicijos ir pasiekimų metafora.
11:13
And the soundgarsas has to glorifyšlovinti all that.
159
661258
2492
Ir garsas turi tai šlovinti.
11:17
I see carsautomobiliai bothabu as livinggyvenimas creaturesbūtybių
160
665690
4196
Aš matau mašinas ir kaip
gyvus organizmus,
11:21
and as highlylabai complexkompleksas
performativeįvykdymą artmenas installationsįrenginių.
161
669910
4055
ir kaip ypač sudėtingai
veikiančią meno instaliaciją.
11:27
The soundsgarsai that we envisionįsivaizduoti
throughper soundgarsas geneticsgenetika
162
675984
3601
Garsas, kurį mes įsivaizduojame,
per garso genetiką
11:31
allowleisti us not only
to celebrateŠvęsti this complexitysudėtingumas
163
679609
3678
leidžia mums ne tik
džiaugtis šiuo sudėtingumu,
11:36
but alsotaip pat to make the worldpasaulis
a more elegantelegantiškas and safesaugus spaceerdvė.
164
684735
4762
bet ir paversti pasaulį
elegantiškesne ir saugesne vieta.
11:42
Thank you.
165
690070
1152
Ačiū.
11:43
(ApplausePlojimai)
166
691246
3079
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Renzo Vitale - Sound geneticist, musician, acoustic engineer
Renzo Vitale explores the narrative between music, science and human perception -- envisioning sonic spaces for music to evolve, for cities to sing, for people to transcend.

Why you should listen

Renzo Vitale is an Italian pianist, composer, sound designer, acoustic engineer and artist. His creative process involves an interrogation of the relation between music, science and human perception.

As a musician, Vitale has composed a wide spectrum of works ranging from dance theater to performative installation pieces and virtual reality experiences. His solo works focus on vulnerable states of human condition, such as the sublimity of emotional gravities and the irrational nature of disorders. As a scientist, his research encompasses architectural acoustics, psychoacoustics, vehicle acoustics and music communication.

Vitale holds a PhD in Acoustics from RWTH Aachen University, two master's degrees in electronic engineering and in piano performance as well as further studies in electronic music, composition and conducting. Previously he has been a research scholar at the Institute of Technical Acoustics in Aachen, Pratt Institute in New York and KTH in Stockholm. 

In 2015, Vitale joined the Research and Innovation Center of BMW Group as a Noise, Vibration and Harshness (NVH) engineer. Since 2017 he designs the sounds of electric vehicles. He conceived a new generation of sounds through a novel approach that he calls "sound genetics," which defines the aesthetic space of sounds in order to generate soundscapes to enable us to envision abstract worlds and make them tangible and audible.

More profile about the speaker
Renzo Vitale | Speaker | TED.com