ABOUT THE SPEAKER
Renzo Vitale - Sound geneticist, musician, acoustic engineer
Renzo Vitale explores the narrative between music, science and human perception -- envisioning sonic spaces for music to evolve, for cities to sing, for people to transcend.

Why you should listen

Renzo Vitale is an Italian pianist, composer, sound designer, acoustic engineer and artist. His creative process involves an interrogation of the relation between music, science and human perception.

As a musician, Vitale has composed a wide spectrum of works ranging from dance theater to performative installation pieces and virtual reality experiences. His solo works focus on vulnerable states of human condition, such as the sublimity of emotional gravities and the irrational nature of disorders. As a scientist, his research encompasses architectural acoustics, psychoacoustics, vehicle acoustics and music communication.

Vitale holds a PhD in Acoustics from RWTH Aachen University, two master's degrees in electronic engineering and in piano performance as well as further studies in electronic music, composition and conducting. Previously he has been a research scholar at the Institute of Technical Acoustics in Aachen, Pratt Institute in New York and KTH in Stockholm. 

In 2015, Vitale joined the Research and Innovation Center of BMW Group as a Noise, Vibration and Harshness (NVH) engineer. Since 2017 he designs the sounds of electric vehicles. He conceived a new generation of sounds through a novel approach that he calls "sound genetics," which defines the aesthetic space of sounds in order to generate soundscapes to enable us to envision abstract worlds and make them tangible and audible.

More profile about the speaker
Renzo Vitale | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Renzo Vitale: What should electric cars sound like?

Renzo Vitale: Jak powinny brzmieć samochody elektryczne?

Filmed:
1,783,959 views

Samochody elektryczne są niezwykle ciche i tym samym oferują wprowadzenie ciszy do naszych miast. Jednak mogą stanowić niebezpieczeństwo, skoro z łatwością będą skradać się za nieświadomymi niczego przechodniami. Jaki dźwięk powinny wydawać te pojazdy, aby ludzie byli bezpieczni? Zobacz, jak może wyglądać przyszłość, którą prezentuje Renzo Vitale. Inżynier akustyki i muzyk pokaże, w jaki sposób komponuje dźwięki samochodów elektrycznych.
- Sound geneticist, musician, acoustic engineer
Renzo Vitale explores the narrative between music, science and human perception -- envisioning sonic spaces for music to evolve, for cities to sing, for people to transcend. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Let's startpoczątek with silencecisza.
0
1289
2084
Zacznijmy od ciszy.
00:23
SilenceMilczenie is one of the mostwiększość
preciouscenny conditionswarunki for humansludzie,
1
11028
4485
Cisza to jeden z najcenniejszych stanów,
jakich ludzie mogą doświadczyć,
ponieważ pozwala nam poczuć
głębię naszego istnienia.
00:27
because it allowspozwala us to feel
the depthgłębokość of our presenceobecność.
2
15537
3364
00:32
This is one of the reasonspowody
why the adventAdwent of electricelektryczny carssamochody
3
20072
3238
Właśnie dlatego pojawienie się
samochodów elektrycznych
wywołało wśród ludzi spory entuzjazm.
00:35
has generatedwygenerowany lots
of enthusiasmentuzjazm amongpośród people.
4
23334
2873
00:38
For the first time, we could associateskojarzyć
the conceptpojęcie of carssamochody
5
26679
4377
Po raz pierwszy mogliśmy
połączyć ideę samochodu
z doświadczaniem ciszy.
00:43
with the experiencedoświadczenie of silencecisza.
6
31080
1761
00:45
CarsSamochody can finallywreszcie be quietcichy:
7
33824
2025
Samochody w końcu mogą być ciche.
00:48
peacepokój in the streetsulice,
8
36770
1453
Spokój na ulicach,
00:50
a silentcichy revolutionrewolucja in the citiesmiasta.
9
38247
2412
bezdźwięczna rewolucja w miastach.
00:56
(HumHum)
10
44762
6381
(Cichy dźwięk auta elektrycznego)
01:05
But silencecisza can alsorównież be a problemproblem.
11
53659
2167
Ale ta cisza może być również problemem.
01:08
The absencebrak of sounddźwięk, in factfakt,
when it comespochodzi to carssamochody,
12
56801
3978
W przypadku samochodów fakt,
że nie wydają żadnego dźwięku,
może być dość niebezpieczny.
01:12
it can be quitecałkiem dangerousniebezpieczny.
13
60803
1285
01:14
Think of blindślepy people,
14
62907
2039
Pomyślcie o niewidomych,
którzy nie mogą zobaczyć,
że nadjeżdża auto.
01:16
who can't see a carsamochód whichktóry is approachingzbliża się.
15
64970
2183
01:20
And now, if it's electricelektryczny,
they can't even hearsłyszeć it.
16
68666
2629
Zatem samochodu elektrycznego
nie mogą nawet usłyszeć.
01:24
Or think of everykażdy one of us
as we are walkingpieszy around the cityMiasto,
17
72038
3360
Albo pomyślmy o tym,
jak spacerując po mieście,
zatopieni we własnych myślach,
odcinamy się od otoczenia.
01:27
we are absorbedzaabsorbowany in our thoughtsmyśli,
and we detachodłączyć from the surroundingsokolica.
18
75422
3901
01:32
In these situationssytuacje, sounddźwięk can becomestają się
our preciouscenny companiontowarzysz.
19
80630
4397
W takich chwilach dźwięk może zostać
naszym wartościowym towarzyszem.
01:38
SoundDźwięk is one of the mostwiększość
wonderfulwspaniale giftsprezenty of our universewszechświat.
20
86552
4532
Jest to jeden z najcenniejszych prezentów,
które podarował nam wszechświat.
01:43
SoundDźwięk is emotionemocja
21
91108
1198
Dźwięk to emocje,
01:45
and sounddźwięk is sublimewzniosły,
22
93259
1563
to coś doskonałego,
01:48
and when it comespochodzi to carssamochody,
sounddźwięk is alsorównież informationInformacja.
23
96329
3319
a w przypadku samochodów,
to także źródło informacji.
01:53
In orderzamówienie to protectochraniać pedestrianspieszych
24
101606
1930
Aby chronić pieszych
oraz zapewnić kierowcom
informację zwrotną dotyczącą dźwięku
01:55
and to give acousticakustyczny
feedbackinformacje zwrotne to the driversSterowniki,
25
103560
2975
władze na całym świecie
wprowadziły szereg przepisów,
01:58
governmentsrządy around the worldświat
have introducedwprowadzony severalkilka regulationsprzepisy prawne
26
106559
4212
które regulują głośność dźwięku
w pojazdach elektrycznych.
02:02
whichktóry prescribeprzepisać the presenceobecność of a sounddźwięk
for electricelektryczny vehiclespojazdy.
27
110795
3809
02:07
In particularszczególny, they requirewymagać
minimumminimum sounddźwięk levelspoziomy
28
115454
3794
Zwykle wyznaczają minimalny poziom dźwięku
na określonych pasmach częstotliwości
02:11
at specifickonkretny frequencyczęstotliwość bandskołnierz sutanny i togi
29
119272
2169
przy prędkościach do 30 km/h.
02:13
up to the speedprędkość of 30 kilometerskilometrów perza hourgodzina.
30
121465
2539
02:17
BesidesPoza tym this speedprędkość,
31
125798
1231
Powyżej tej prędkości,
02:19
the naturalnaturalny noisehałas of the carsamochód
is considereduważane as sufficientwystarczające.
32
127053
3657
naturalny odgłos samochodu
uznawany jest za wystarczający.
02:24
These regulationsprzepisy prawne
have generatedwygenerowany differentróżne reactionsreakcje
33
132999
3587
Wspomniane przepisy wywołały
szereg różnych reakcji
między tymi, którzy lubią odgłosy miasta,
a tymi, którzy obawiają się,
02:28
amongpośród those who favorprzysługa soundsDźwięki
and those who fearstrach the presenceobecność
34
136610
3977
że będzie zbyt głośno.
02:32
of too much noisehałas in the cityMiasto.
35
140611
1673
02:35
HoweverJednak, I don't see it
as the noisehałas of the carsamochód.
36
143739
4690
Jednak ja tego nie postrzegam
jako dźwięk samochodu.
02:41
I ratherraczej see it as the voicegłos of the carsamochód.
37
149792
3248
Raczej uważam, że jest to jego głos.
02:46
And this is one of my biggestnajwiększy challengeswyzwania,
and privilegesprzywileje, at the samepodobnie time.
38
154422
3587
Jest to równocześnie jedno z moich
największych wyzwań i zaszczytów.
02:50
I designprojekt the voicegłos of electricelektryczny carssamochody.
39
158954
2396
Projektuję głosy samochodów elektrycznych.
02:55
We all know how a combustionspalanie
enginesilnik soundsDźwięki like,
40
163800
3479
Wszyscy świetnie znamy
dźwięk silnika spalinowego
i dobrze wiemy, jak brzmi
silnik elektryczny.
02:59
and we do actuallytak właściwie alsorównież know
how an electricelektryczny enginesilnik soundsDźwięki like.
41
167303
3322
03:03
Think of the electricelektryczny tramwayTramway.
42
171276
2159
Pomyślcie o tramwaju.
W momencie poruszania się,
03:05
As soonwkrótce as it movesporusza się,
43
173459
1214
03:06
it createstworzy this ascendingrosnąco
high-frequencywysokiej częstotliwości pitchsmoła sounddźwięk,
44
174697
3799
wydaje wznoszący się dźwięk
o wysokiej częstotliwości,
który określamy jako "gwizdanie".
03:10
whichktóry we callednazywa "whistlinggwizd" sounddźwięk.
45
178520
1867
03:13
HoweverJednak, if we would
just amplifywzmocnić this sounddźwięk,
46
181907
3342
Ale gdybyśmy wzmocnili ten dźwięk,
to nie bylibyśmy w stanie
spełnić wymagań prawnych.
03:17
we would still not be ablezdolny to fulfillspełnić
the legalprawny requirementswymagania.
47
185273
3786
To kolejny powód, dla którego
musimy stworzyć nowy dźwięk.
03:21
That's alsorównież why we need
to composekomponować newNowy sounddźwięk.
48
189083
3365
03:25
So how do we go after it?
49
193481
2070
Jak tego dokonujemy?
03:29
In manywiele citiesmiasta, the trafficruch drogowy
is alreadyjuż very chaoticchaotyczny,
50
197178
3538
W wielu miastach ruch uliczny
jest już bardzo chaotyczny,
a my nie chcemy większego chaosu.
03:32
and we don't need more chaoschaos.
51
200740
1612
03:35
But the streetsulice of the 21stul centurystulecie
are a great casewalizka studybadanie
52
203221
5077
Ulice XXI wieku
są świetnym studium przypadku.
03:40
teemingROI with transienceprzemijania,
crosskrzyż purposescele and disarraychaosie.
53
208322
3730
Są wypełnione tymczasowością,
wewnętrzną sprzecznością i nieładem.
03:45
And this landscapekrajobraz
offersoferuje a great opportunityokazja
54
213337
3255
Taki krajobraz oferuje szereg możliwości
do znajdowania nowych rozwiązań
na zmniejszenie tego chaosu.
03:48
for developingrozwijanie newNowy solutionsrozwiązania
on how to reducezmniejszyć this chaoschaos.
55
216616
4190
03:54
I have conceivedpoczęte a newNowy approachpodejście
that triespróbuje to reducezmniejszyć the chaoschaos
56
222663
4470
Wymyśliłem podejście,
które ma na celu redukcję chaosu
poprzez wprowadzenie harmonii.
03:59
by introducingwprowadzanie harmonyHarmonia.
57
227157
1767
04:02
SinceOd manywiele people don't know
how an electricelektryczny carsamochód could sounddźwięk like,
58
230898
4143
Skoro większość osób nie wie,
jak może brzmieć samochód elektryczny,
to po pierwsze, muszę zdefiniować
świat nowego odgłosu,
04:07
I have to definedefiniować, first of all,
a newNowy sounddźwięk worldświat,
59
235065
4289
coś, czego nie znamy z doświadczenia,
04:11
something that doesn't belongnależeć
to our previouspoprzedni experiencedoświadczenie
60
239378
3653
a tworzy punkt odniesienia do przyszłości.
04:15
but createstworzy a referenceodniesienie for the futureprzyszłość.
61
243055
2466
04:19
TogetherRazem with a smallmały teamzespół,
we createStwórz lots of sonicSonic texturestekstury
62
247072
4325
Wraz z małym zespołem
tworzymy wiele faktur dźwięku,
które są w stanie transmitować emocje.
04:23
that are ablezdolny to transmitprzekazać emotionemocja.
63
251421
3738
04:28
Just like a paintermalarz with colorszabarwienie,
64
256064
2173
Tak samo jak malarz przez użycie kolorów
jesteśmy w stanie łączyć
uczucia i częstotliwości tak,
04:30
we are ablezdolny to connectpołączyć
feelingsuczucia and frequenciesczęstotliwości
65
258261
4473
04:34
so that wheneverkiedy tylko one is approachingzbliża się a carsamochód,
66
262758
2480
żeby w momencie, gdy nadjeżdża samochód
można było poczuć emocję,
04:37
we can feel an emotionemocja
67
265262
1815
04:39
whichktóry, besidesoprócz fulfillingspełnianie
the legalprawny requirementswymagania,
68
267101
3906
która, oprócz spełniania wymagań prawnych,
04:43
speaksmówi alsorównież about the characterpostać
and the identitytożsamość of the carsamochód.
69
271031
3951
podaje informacje o tym, jaka jest
specyfika oraz tożsamość pojazdu.
04:49
I call this paradigmparadygmat "sounddźwięk geneticsgenetyka."
70
277837
3104
Nazywam ten paradygmat "genetyką dźwięku".
04:54
With sounddźwięk geneticsgenetyka, I definedefiniować,
first of all, an aestheticestetyczny spaceprzestrzeń of sounddźwięk,
71
282433
5644
Pod tym pojęciem stoi głównie
estetyczna przestrzeń dźwięku.
05:00
and at the samepodobnie time,
I searchszukanie for newNowy, innovativeinnowacyjne methodsmetody
72
288101
4202
Równocześnie poszukuję
nowych, innowacyjnych metod
generujących pejzaże dźwięku,
które nie są nam jeszcze znane,
05:04
for generatinggenerowanie soundscapesdźwiękowe
that we don't know,
73
292327
2813
05:08
soundscapesdźwiękowe that allowdopuszczać us
to envisionWyobraźcie sobie abstractabstrakcyjny worldsświaty,
74
296533
4658
i które pozwolą nam wyobrazić sobie
abstrakcyjne światy,
05:14
to make them tangiblenamacalny and audibleAudible.
75
302083
2045
które będzie można dotknąć oraz usłyszeć.
05:18
SoundDźwięk geneticsgenetyka is basedna podstawie on threetrzy stepskroki.
76
306420
3007
Genetyka dźwiękowa opiera się
na trzech etapach.
05:22
The first one is the definitiondefinicja
of a sonicSonic organismorganizm,
77
310266
3693
Pierwszym z nich jest zdefiniowanie
organizmu dźwiękowego.
05:27
the seconddruga one is a descriptionopis
of sonicSonic variationswariacje,
78
315313
3579
Drugi to opis wahań dźwięku,
05:31
and the thirdtrzeci one
is the compositionkompozycja of sounddźwięk genesgeny.
79
319884
4246
a trzeci to skomponowanie genów dźwięku.
05:38
The descriptionopis of a sonicSonic organismorganizm
is basedna podstawie on a clustergrupa of propertiesnieruchomości
80
326732
5695
Organizm dźwiękowy opisuje się
w oparciu o grupę właściwości,
które powinien posiadać każdy
skomponowany przeze mnie dźwięk.
05:44
that everykażdy sounddźwięk
that I composekomponować should have.
81
332451
3377
05:50
[SoundDźwięk is movingw ruchu.]
82
338804
1513
[Dźwięk się porusza.]
05:52
I transfertransfer to a smallmały sounddźwięk entityjednostki,
suchtaki as the sounddźwięk of a carsamochód,
83
340341
5260
Do małej jednostki, jaką jest dźwięk auta,
05:58
the powermoc of the motionruch of musicmuzyka,
84
346410
2929
przetaczam moc zawartą w muzyce,
i dzięki temu dźwięk
może się przemieszczać.
06:01
so that sounddźwięk can moveruszaj się so.
85
349363
1594
06:04
[SoundDźwięk is actinggra aktorska.]
86
352313
1385
[Dźwięk gra.]
Tak jak tancerz na scenie,
06:05
And just like a dancertancerz on a stageetap,
87
353722
1919
06:07
sounddźwięk will projectprojekt trajectoriestrajektorie
of sounddźwięk in the airpowietrze.
88
355665
4230
dźwięk będzie pozostawiał
swoje ślady w powietrzu.
06:14
[SoundDźwięk is memorypamięć.]
89
362287
1151
[Dźwięk to pamięć.]
06:15
And it's not just about
the sounddźwięk of a carsamochód.
90
363462
2163
Tu nie chodzi tylko o odgłos samochodu,
06:18
It's the memorypamięć of my fatherojciec
comingprzyjście back home.
91
366448
2975
ale wspomnienie momentu,
gdy mój tata wracał do domu.
06:23
[SoundDźwięk is hypnotizinghipnotyzujący.]
92
371737
1537
[Dźwięk jest hipnotyzujący.]
06:25
And sounddźwięk has the powermoc to createStwórz
an unexpectedniespodziewany sensesens of wondercud,
93
373298
5651
Dźwięk ma moc tworzenia
nieoczekiwanego poczucia zachwytu,
które wprawia w hipnozę.
06:30
whichktóry hypnotizeshipnotyzuje.
94
378973
1427
06:34
And ultimatelyostatecznie,
95
382004
1167
I na koniec...
06:35
[SoundDźwięk is superhumannadludzkie.]
96
383195
1475
[Dźwięk to superczłowiek.]
06:36
sounddźwięk goesidzie beyondpoza the humanczłowiek conditionstan,
97
384694
2000
Dźwięk wybiega poza człowieczeństwo,
06:38
because it allowspozwala us to transcendprzekroczyć.
98
386718
2643
ponieważ pozwala nam poza nie wykroczyć.
06:44
As a seconddruga stepkrok,
we definedefiniować the sonicSonic variationswariacje.
99
392544
4301
W drugim etapie
definiujemy wahania dźwięku.
06:49
[IdentityTożsamości prismpryzmat]
100
397297
1174
[Pryzmat osobowości.]
06:50
Just like humansludzie, where differentróżne bodiesciała
generateGenerować differentróżne voicesgłosy,
101
398495
4099
W przypadku ludzi różne kształty ciała
wytwarzają różne głosy.
Tak samo różne kształty samochodów
mają inne zachowania akustyczne,
06:54
alsorównież differentróżne carsamochód shapeskształty
have a differentróżne acousticakustyczny behaviorzachowanie
102
402618
5254
06:59
whichktóry dependszależy on
the geometryGeometria and the materialsmateriały.
103
407896
2769
które zależą od geometrii i materiałów.
07:03
So we have to know, first of all,
how this carsamochód propagatespropaguje the sounddźwięk outsidena zewnątrz
104
411849
6214
Musimy wiedzieć, jak auto
rozprzestrzenia dźwięk na zewnątrz.
W tym pomagają nam
pomiary akustyczne.
07:10
by meansznaczy of acousticakustyczny measurementspomiary.
105
418087
1912
07:13
And just like a singlepojedynczy voicegłos is ablezdolny
to produceprodukować differentróżne tonesdźwięki and timbresbarw,
106
421650
5793
Tak jak jeden głos może produkować
różne tony oraz brzmienia,
tak samo my tworzymy różne wahania dźwięku
07:19
at the samepodobnie time, we produceprodukować
differentróżne sonicSonic variationswariacje
107
427467
3445
w obrębie ośmiu słów, które zdefiniowałem.
07:22
withinw ciągu a spaceprzestrzeń
of eightosiem wordssłowa that I definedokreślone.
108
430936
4293
07:28
And some of them are,
to me, really importantważny,
109
436074
2847
Niektóre z nich są dla mnie bardzo ważne.
Na przykład koncept "wizjonera",
07:30
suchtaki as the conceptpojęcie of "visionarywizjoner,"
110
438945
2264
07:33
of "eleganceelegancja,"
of "dynamicdynamiczny," of "embracingogarnięcie."
111
441233
3416
"elegancji", "dynamiki" oraz "przyjęcia".
07:39
And oncepewnego razu we have definedokreślone
these two aspectsaspekty,
112
447757
3174
Gdy zdefiniujemy te dwa aspekty,
otrzymamy coś, co nazywam
pryzmatem osobowości.
07:42
we have what I call the identitytożsamość prismpryzmat,
113
450955
3056
Jest to jakby dźwiękowy
dowód tożsamości samochodu.
07:46
whichktóry is something like
the sonicSonic identitytożsamość cardkarta of a carsamochód.
114
454035
4181
07:53
And as a thirdtrzeci stepkrok,
we enterwchodzić the worldświat of the sounddźwięk designprojekt,
115
461056
4914
W ramach trzeciego kroku wstępujemy
w świat projektowania dźwięku,
07:59
where the sounddźwięk genesgeny are composedopanowany
116
467046
2785
w którym komponowane są geny dźwiękowe
08:01
and a newNowy archetypearchetyp is conceivedpoczęte.
117
469855
2343
i powstaje nowy archetyp.
08:05
Now let me showpokazać you anotherinne exampleprzykład
118
473610
2463
Pozwólcie, że przytoczę kolejny przykład
08:08
of how I transformprzekształcać
a sounddźwięk fieldpole into a melodymelodia.
119
476097
4266
zamiany pola akustycznego w melodię.
08:13
Think that I am a violinskrzypce playergracz on stageetap.
120
481847
2715
Pomyślcie, że jestem skrzypkiem
stojącym na scenie.
Gdy zacznę grać na skrzypcach,
08:16
If I would startpoczątek to playgrać the violinskrzypce,
121
484586
1746
08:18
I would generateGenerować a sounddźwięk fieldpole
whichktóry would propagatepropagowanie in this hallhol,
122
486356
3976
to stworzę pole akustyczne,
które rozejdzie się po całej sali.
W pewnym momencie
dźwięk rozbije się o ścianę
08:22
and at some pointpunkt, the sounddźwięk fieldpole
would hittrafienie the sidebok wallsściany
123
490356
3739
i zostanie wszędzie rozproszony.
08:26
and would be scatteredrozproszone all over the placemiejsce.
124
494119
3569
Tak to właśnie wyglądało.
08:29
And this is how it lookedspojrzał like.
125
497712
1581
08:31
Some time agotemu, I capturedschwytany
severalkilka wayssposoby of sounddźwięk to hittrafienie sidebok wallsściany.
126
499317
5848
Jakiś czas temu uchwyciłem kilka sposobów
w jakie dźwięk uderza o ściany boczne.
08:38
And last yearrok, I was askedspytał
by the BavarianBawarski RadioRadia SymphonySymfonia OrchestraOrkiestra
127
506321
4103
W zeszłym roku dostałem propozycję od
Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego,
abym skomponował dzwonki do telefonów,
które mieli wykonać.
08:42
to composekomponować ringtonesDzwonki
that they were going to playgrać.
128
510448
3832
08:46
So one of them, I had the ideapomysł
to startpoczątek from this sounddźwięk fieldpole.
129
514820
4383
Przy jednym z nich miałem pomysł,
aby rozpocząć od pola akustycznego.
08:51
I tookwziął a sectionSekcja,
130
519728
1894
Wziąłem fragment,
nałożyłem go nad muzykami
znajdującymi się na scenie.
08:53
I superimposednałożony the sectionSekcja
over the distributiondystrybucja
131
521646
2762
08:56
of the musiciansmuzycy onstagena scenie,
132
524432
2274
08:58
and then I followedśledzić
the bloomingKwitnienie of the sounddźwięk fieldpole
133
526730
2830
Potem podążyłem za
rozchodzącym się polem akustycznym,
używając trzech parametrów:
09:01
by meansznaczy of threetrzy parametersparametry:
134
529584
1423
09:04
time, intensityintensywność and frequencyczęstotliwość.
135
532146
1639
czasu, natężenia i częstotliwości.
09:06
Then I wrotenapisał down all the gradientsgradienty
for eachkażdy instrumentinstrument,
136
534996
4862
Następnie zapisałem wszystkie gradienty
występujące dla każdego instrumentu,
i jak widać,
09:11
and as you can see, for instanceinstancja,
137
539882
1591
utwór zaczyna się delikatnymi dźwiękami
granymi przez sekcję smyczkową.
09:13
the piecekawałek will startpoczątek with
the stringstrunowy sectionSekcja playinggra very softlydelikatnie,
138
541497
4462
09:17
and then it's going to have a crescendocrescendo
as the brassesbrasses, the woodsWoods will jumpskok in,
139
545983
5963
Gdy włączają się drewniane i blaszane
instrumenty dęte, osiąga crescendo,
a melodia zakończy się
dźwiękami harfy i pianina
09:23
and the melodymelodia will endkoniec
with a harpharfa and a pianofortepian
140
551970
3957
grającymi na najwyższej skali.
09:27
playinggra on the highestnajwyższy rangezasięg.
141
555951
2174
09:34
Let's listen how it soundedbrzmiało like.
142
562457
2343
Posłuchajmy, jak to wyszło.
09:39
(EtherealEteryczny musicmuzyka)
143
567495
6864
(Delikatna muzyka)
09:56
(MusicMuzyka endskończy się)
144
584240
1150
(Utwór się kończy)
09:59
So this is the sounddźwięk of my alarmalarm clockzegar,
actuallytak właściwie, in the morningranek.
145
587895
3227
Tak brzmi mój budzik, gdy dzwoni rano.
(Śmiech)
10:03
(LaughterŚmiech)
146
591146
1150
10:05
And now let's go back to electricelektryczny carssamochody.
147
593707
2359
Wróćmy zatem do samochodów elektrycznych.
10:09
And let's listen to the first exampleprzykład
that I showedpokazał you.
148
597338
5444
Posłuchajmy pierwszego przykładu,
który puściłem wam na początku.
(cichy dźwięk auta elektrycznego)
10:20
(HumHum)
149
608089
7000
10:28
And now I would like to showpokazać you
how a potentialpotencjał sounddźwięk,
150
616600
5080
Chciałbym zaprezentować, jak może brzmieć
odgłos samochodów elektrycznych
10:33
basedna podstawie on the sounddźwięk geneticsgenetyka
for electricelektryczny carssamochody, could sounddźwięk like.
151
621704
4769
stworzony na podstawie genetyki dźwięku.
10:39
(EtherealEteryczny musicmuzyka)
152
627926
3587
(Delikatna muzyka)
(Ton wznosi się wraz z przyspieszeniem)
10:43
(PitchBoisko riseswznosi się with accelerationprzyśpieszenie)
153
631537
6300
10:52
CarsSamochody are a metaphormetafora of time,
distancedystans and journeypodróż,
154
640365
6770
Samochód to metafora czasu,
odległości i podróży,
wyruszania i powrotów,
10:59
of settingoprawa out and returningpowracający,
155
647159
3121
oczekiwania i przygody.
11:02
of anticipationprzewidywanie and adventureprzygoda,
156
650304
2781
Ale równocześnie jest metaforą
inteligencji i zawiłości,
11:05
but, at the samepodobnie time,
of intelligenceinteligencja and complexityzłożoność,
157
653109
5135
ludzkiej intuicji oraz osiągnięcia.
11:10
of humanczłowiek intuitionintuicja and accomplishmentosiągnięcie.
158
658268
2966
Dźwięk musi to wszystko wychwalać.
11:13
And the sounddźwięk has to glorifychwalić all that.
159
661258
2492
11:17
I see carssamochody bothobie as livingżycie creaturesstworzenia
160
665690
4196
Postrzegam samochody jak żywe istoty
i bardzo złożone instalacje artystyczne.
11:21
and as highlywysoko complexzłożony
performativeperformatywne artsztuka installationsinstalacji.
161
669910
4055
11:27
The soundsDźwięki that we envisionWyobraźcie sobie
throughprzez sounddźwięk geneticsgenetyka
162
675984
3601
Dźwięk, który otrzymujemy
dzięki genetyce dźwiękowej
11:31
allowdopuszczać us not only
to celebrateświętować this complexityzłożoność
163
679609
3678
nie tylko pozwala nam czcić tę zawiłość,
11:36
but alsorównież to make the worldświat
a more elegantelegancki and safebezpieczny spaceprzestrzeń.
164
684735
4762
ale też sprawia, że świat będzie bardziej
eleganckim i bezpiecznym miejscem.
11:42
Thank you.
165
690070
1152
Dziękuję.
(Brawa)
11:43
(ApplauseAplauz)
166
691246
3079
Translated by Klaudia Kuboszek
Reviewed by Agnieszka Fijałkowska

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Renzo Vitale - Sound geneticist, musician, acoustic engineer
Renzo Vitale explores the narrative between music, science and human perception -- envisioning sonic spaces for music to evolve, for cities to sing, for people to transcend.

Why you should listen

Renzo Vitale is an Italian pianist, composer, sound designer, acoustic engineer and artist. His creative process involves an interrogation of the relation between music, science and human perception.

As a musician, Vitale has composed a wide spectrum of works ranging from dance theater to performative installation pieces and virtual reality experiences. His solo works focus on vulnerable states of human condition, such as the sublimity of emotional gravities and the irrational nature of disorders. As a scientist, his research encompasses architectural acoustics, psychoacoustics, vehicle acoustics and music communication.

Vitale holds a PhD in Acoustics from RWTH Aachen University, two master's degrees in electronic engineering and in piano performance as well as further studies in electronic music, composition and conducting. Previously he has been a research scholar at the Institute of Technical Acoustics in Aachen, Pratt Institute in New York and KTH in Stockholm. 

In 2015, Vitale joined the Research and Innovation Center of BMW Group as a Noise, Vibration and Harshness (NVH) engineer. Since 2017 he designs the sounds of electric vehicles. He conceived a new generation of sounds through a novel approach that he calls "sound genetics," which defines the aesthetic space of sounds in order to generate soundscapes to enable us to envision abstract worlds and make them tangible and audible.

More profile about the speaker
Renzo Vitale | Speaker | TED.com