ABOUT THE SPEAKER
Akash Manoj - Inventor
Akash Manoj developed a novel technique that can non-invasively detect and alert at-risk patients of a potential asymptomatic heart-attack.

Why you should listen

Akash Manoj lost his grandfather due to a silent heart attack when he was thirteen. Silent heart attacks strike at-risk patients who are affected by nerve damage. Unlike most teenagers, inspired by the intricacies of the problem, Manoj translated his emotions into social motivation and, eventually, into action. At the end of three years of research and experiments funded by the Government of India at various labs across India, including SRISTI-BIRAC, he developed a novel technique that can non-invasively detect and alert at-risk patients of a potential asymptomatic heart-attack. His method involves transcutaneously isolating, identifying, spectroscopically analyzing, and sensing elevation in the levels of a cardiac biomarker called h-FABP in realtime -- a process that significantly establishes a path to preventative cardiovascular healthcare. 

Manoj was awarded at the Intel ISEF 2018 and was conferred with the nation's highest honor (National Child Award for Exceptional Achievement | Gold Medallion) by the President of India.

More profile about the speaker
Akash Manoj | Speaker | TED.com
TED-Ed Weekend

Akash Manoj: A life-saving device that detects silent heart attacks

Akash Manoj: Sessiz kalp krizlerini saptayan hayat kurtarıcı cihaz

Filmed:
1,819,530 views

Büyük ihtimalle kalp krizinin genel belirtilerini biliyorsunuz: göğüs ve kol ağrısı, nefes darlığı ve yorgunluk. Ama oldukça ölümcül ve belirtileri sessiz olduğundan saptaması daha zor olan bir başka çeşidi var. Bu ufak konuşmada, 17 yaşındaki mucit Akash Manoj , bu sessiz katili durdurmak için geliştirdiği müdahalesiz, pahalı olmayan, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi olabilen kritik bir an boyunca hastaları uyaran giyilebilir bir parça olan cihazını dünyaya paylaşıyor.
- Inventor
Akash Manoj developed a novel technique that can non-invasively detect and alert at-risk patients of a potential asymptomatic heart-attack. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was 13,
0
833
1770
Ben 13 yaşındayken
00:14
I lostkayıp my grandfatherBüyük baba
to a silentsessiz heartkalp attacksaldırı.
1
2627
2840
büyük babamı sessiz bir
kalp krizinden dolayı kaybettim.
00:18
What happenedolmuş to be more
shockingşok edici was that at 75,
2
6377
3989
Daha da şaşırtıcı olan şey,
kendisi 75 yaşında
00:22
grandpaBüyükbaba was really normalnormal,
healthysağlıklı and energeticenerjik,
3
10390
4458
gayet normal, sağlıklı ve enerji doluydu
00:26
but he was diabeticşeker hastası.
4
14872
2260
ama şeker hastasıydı.
00:29
LearningÖğrenme all of this was so painfulacı verici
5
17847
2618
Bütün bunları öğrenmek
o kadar üzücüydü ki
00:32
that I decidedkarar to go out on a warsavaş
againstkarşısında this deadlyölümcül killerkatil
6
20489
4010
bu ölümcül katile karşı bir savaş açmaya
ve neler yapılabileceğini
anlamaya karar verdim.
00:36
and see what could be donetamam.
7
24523
1476
00:38
It was shockingşok edici to discoverkeşfetmek
the resultsSonuçlar of recentson studiesçalışmalar
8
26933
3496
Tahmini olarak her yıl
kalp krizinden dolayı
00:42
that have showngösterilen an estimatetahmin
of nearlyneredeyse eightsekiz millionmilyon people
9
30453
3772
yaklaşık sekiz milyon insanın
öldüğünü gösteren
00:46
who dieölmek from heartkalp attackssaldırılar everyher yearyıl.
10
34249
2867
son çalışmaların sonuçlarını
keşfetmek şok ediciydi.
00:49
HeartKalp attackssaldırılar occurmeydana for manyçok reasonsnedenleri,
11
37854
2558
Kalp krizi birçok nedenden
dolayı gerçekleşebilir
00:52
but mostçoğu oftensık sık, they occurmeydana
when arteriesarterler get cloggedtıkanmış,
12
40436
4581
ama çoğu kez atardamarlar
tıkandığında, kan akışı kesildiğinde
00:57
bloodkan flowakış is cutkesim off
13
45041
1474
ve kalp kaslarında
00:58
and oxygen-starvedOksijen-açlıktan cellshücreler
in the heartkalp muscleskaslar startbaşlama to dieölmek.
14
46539
3241
oksijensiz kalmış hücreler
ölmeye başladığında gerçekleşir.
01:02
You mayMayıs ayı know the commonortak
symptomssemptomlar of a heartkalp attacksaldırı:
15
50910
2771
Kalp krizinin
yaygın belirtilerini bilirsiniz:
01:05
chestgöğüs painAğrı, armkol painAğrı, shortnessdarlığı
of breathnefes, fatigueyorgunluk, etet ceterafalan filan ...
16
53705
6135
göğüs ağrısı, kol ağrısı, nefes darlığı,
yorgunluk ve benzeri şeyler.
01:11
but there is a typetip of heartkalp attacksaldırı
that is quiteoldukça commonortak,
17
59864
4058
Ama yaygın olan bir kalp krizi türü var,
01:15
just as deadlyölümcül,
18
63946
1469
oldukça ölümcül
01:17
but harderDaha güçlü to detectbelirlemek
because the symptomssemptomlar are silentsessiz.
19
65439
3735
ama anlaması daha zor
çünkü belirtileri sessiz.
01:22
People havingsahip olan silentsessiz heartkalp attackssaldırılar
just don't realizegerçekleştirmek what's happeningolay,
20
70470
5584
Sessiz kalp krizi geçiren insanlar
ne olduğunu fark etmiyorlar,
01:28
so they're not seekingarayan medicaltıbbi attentionDikkat,
21
76078
2895
bu yüzden tıbbi müdahale aramıyorlar
01:30
whichhangi meansanlamına geliyor they're lessaz likelymuhtemelen
to receiveteslim almak the treatmenttedavi that they need
22
78997
4925
ve bu, onların kritik bir anda
gerekli tedaviyi alma
olasılıklarını düşürüyor.
01:35
at the criticalkritik momentan.
23
83946
1453
01:38
And even if they do
get to the hospitalhastane by chanceşans,
24
86591
3206
Kalp krizi geçirmeden önce ya da sonra
01:41
eitherya before or after
they are struckvurdu by a heartkalp attacksaldırı,
25
89821
3736
hastaneye şans eseri gitseler bile
01:45
they mightbelki have to go throughvasitasiyla one or more
of these time-consumingzaman alıcı, expensivepahalı teststestler
26
93581
5651
bu zaman çalan, pahalı test ve tedavilerin
bir veya birden fazlasını yaptırma
01:51
and treatmentstedaviler,
27
99256
1151
durumunda kalabilirler,
01:52
whichhangi are currentlyşu anda considereddüşünülen
the goldaltın standardsstandartlar
28
100431
2482
bunların kalp krizi
teşhislerinin altın standartları
01:54
of heart-attackkalp krizi diagnosisTanı.
29
102937
1769
olduğu düşünülüyor şu an.
01:57
The greaterbüyük concernilgilendirmek, howeverancak,
30
105148
1917
Ancak daha da büyük bir kaygı,
01:59
is that these silentsessiz heartkalp attackssaldırılar
accounthesap for nearlyneredeyse 45 percentyüzde
31
107089
4140
sessiz kalp krizlerinin, tüm kalp
krizlerinin yaklaşık yüzde 45'ini
02:03
of all heartkalp attackssaldırılar.
32
111253
1424
oluşturuyor olmasıdır.
02:05
PatientsHastalar with diabetesdiyabet and similarbenzer
disordersbozukluklar sufferacı çekmek from nervesinir damagehasar
33
113519
4459
Şeker hastası ve benzeri hastalıkları olan
hastalar, çok ağrı hissettiren,
02:10
that preventsengeller them from feelingduygu
the sortçeşit of painAğrı
34
118002
3293
genelde birine kalp krizi geçirdiğinin
02:13
that usuallygenellikle signalssinyalleri to someonebirisi
35
121319
2475
sinyallerini veren
02:15
that he or she mayMayıs ayı be havingsahip olan
a heartkalp attacksaldırı.
36
123818
3703
sinir zedelenmesinden sıkıntı çekerler.
02:21
WhichHangi meansanlamına geliyor they sufferacı çekmek
the damagehasar of a heartkalp attacksaldırı
37
129274
3195
Bu demektir ki bir şey
bilmeden ve hissetmeden
02:24
withoutolmadan even knowingbilme or feelingduygu anything.
38
132493
2907
kalp krizinin mağduru oluyorlar.
02:28
These alreadyzaten at-riskrisk altındaki patientshastalar
sufferacı çekmek from nervesinir damagehasar,
39
136652
5707
Bunlar zaten sinir zedelenmesinden
sıkıntı çeken riskli hastalar
02:34
and they do not get
immediateacil medicaltıbbi carebakım.
40
142383
3220
ve acil tıbbi müdahale edinemiyorlar.
02:38
They do not know anything before
an unlikelyolası olmayan eventolay is about to occurmeydana.
41
146570
4920
Beklenmedik bir şey gerçekleşmeden
önce, hiçbir şey bilmiyorlar.
02:44
My grandfatherBüyük baba
was an at-riskrisk altındaki patienthasta, too.
42
152330
2630
Büyük babam da riskli bir hastaydı.
02:48
I probedprobed this issuekonu furtherayrıca --
43
156357
2484
Bu konuyu derinlemesine araştırdım,
02:50
readokumak as much as I could
to understandanlama the heartkalp,
44
158865
2841
kalbi anlamak için
okuyabildiğim kadar okudum,
02:53
metmet researchersaraştırmacılar
and workedişlenmiş acrosskarşısında labslaboratuarları in IndiaHindistan.
45
161730
3689
araştırmacılarla tanıştım ve Hindistan'da
birçok laboratuvarda çalıştım.
02:58
And finallyen sonunda, after threeüç long yearsyıl
of persistentkalıcı researchAraştırma,
46
166257
4447
Üç yıl süren ısrarlı
araştırmaların sonunda,
03:02
what I have to sharepay with the worldDünya todaybugün
is a promisingumut verici solutionçözüm.
47
170728
3999
bugün dünyayla paylaşacağım şey
umut verici bir çözüm.
03:07
A noninvasivenoninvaziv devicecihaz that is inexpensiveucuz,
48
175741
3638
Pahalı olmayan, taşınabilir,
riskli hastalar tarafından
03:11
portabletaşınabilir, wearabletakılabilir by at-riskrisk altındaki
patientshastalar at all timeszamanlar.
49
179403
5492
giyilebilir müdahalesiz bir cihaz.
03:17
It greatlyçokça reducesazaltır
the need for a bloodkan testÖlçek
50
185601
3086
Kan testine olan ihtiyacı
büyük ölçüde azaltıyor
03:20
and worksEserleri 24/7, collectingtoplama
and analyzinganaliz dataveri at presetönceden ayarlanmış intervalsaralıkları.
51
188711
5989
ve 7/24 çalışıyor, ön-ayarlı sıklıklarda
veri toplayıp analiz ediyor.
03:27
And all this dataveri is collectedtoplanmış
for a singletek purposeamaç:
52
195282
3770
Toplanan tüm veriler, tek bir amaç için:
03:31
detectingalgılama heartkalp attackssaldırılar as they occurmeydana.
53
199076
2651
kalp krizleri gerçekleşirken
onları saptamak.
03:35
This is a very promisingumut verici solutionçözüm
that mightbelki help us in the futuregelecek.
54
203151
4782
Bu, gelecekte bize yardımcı olabilecek
çok umut verici bir çözüm.
03:41
You mayMayıs ayı not know how intelligentakıllı
your heartkalp really is.
55
209104
3277
Kalbinizin ne kadar zeki olduğunu
tahmin edemezsiniz.
03:45
It triesçalışır to communicateiletişim kurmak to your bodyvücut
multipleçoklu timeszamanlar before failinghata,
56
213423
5020
Kötü bir şey olmadan önce göğüs
ağrısı gibi belirtilerle
03:50
by indicatingbelirten symptomssemptomlar like chestgöğüs painAğrı.
57
218467
2462
bedeninizle birçok kez
iletişim kurmaya çalışır.
03:53
These symptomssemptomlar are triggeredtetiklenir
when the heartkalp loseskaybeder out
58
221835
3765
Bu belirtiler, kalp
oksijen deposu kan akışını
03:57
on oxygen-richoksijen açısından zengin bloodkan flowakış.
59
225624
2128
kaybettiğinde tetiklenir.
04:00
But rememberhatırlamak I told you
about the nervesinir damagehasar.
60
228607
2654
Ama sinir zedelenmesi
hakkında dediklerimi hatırlayın.
04:03
It silencessessizliği these symptomssemptomlar
before a silentsessiz heartkalp attacksaldırı,
61
231823
4144
Sessiz bir kalp krizinden önce
tüm belirtileri sessiz hale getirir,
04:09
whichhangi makesmarkaları it even deadlierölümcül.
62
237065
2475
ki bu, kalp krizini daha da ölümcül yapar.
04:13
And you mayMayıs ayı not even know
the commonortak symptomssemptomlar.
63
241019
2815
Genel belirtileri bile
bilmiyor olabilirsiniz.
04:17
MeanwhileBu arada, the heartkalp alsoAyrıca sendsgönderir out
certainbelli biomarkersbiyolojik --
64
245743
4373
Aynı zamanda kalp belli
biyo-belirteçler de gönderir,
04:22
cardiackardiyak biomarkersbiyolojik or proteinsproteinler
that are SOSSOS messagesmesajları --
65
250140
5173
SOS mesajları olan kalp
biyo-belirteçleri ya da proteinlerdir,
04:27
in the formform of SOSSOS messagesmesajları --
66
255337
1802
SOS mesajları şeklinde
04:29
into your bloodstreamkan dolaşımına,
67
257163
1579
kan dolaşımımıza,
04:30
indicatingbelirten that the heartkalp is at riskrisk.
68
258766
2615
kalbin riskte olduğunu gösterir.
04:33
As it getsalır riskierriskli and riskierriskli,
69
261861
2223
Risk giderek arttıkça
04:36
the concentrationskonsantrasyonları
of these cardiackardiyak biomarkerbiyomarker proteinsproteinler
70
264108
3580
bu kalp biyo-belirteç
proteinlerinin yoğunlaşması,
04:39
keep increasingartan abysmallyazdı ki.
71
267712
1900
sınırsız bir şekilde artışa devam eder.
04:42
My devicecihaz solelySadece reliesdayanır on this dataveri.
72
270376
2638
Cihazım sadece bu veriye dayanır.
04:45
The keyanahtar is that these cardiackardiyak
biomarkersbiyolojik are foundbulunan
73
273923
3383
Kilit nokta, bu kalp biyo-belirteçlerin
04:49
in one of the earliesten erken
stagesaşamaları of a heartkalp attacksaldırı,
74
277330
2773
bir kalp krizinin en erken
safhalarından birinde bulunmaları.
04:52
when someonebirisi is almostneredeyse sure to survivehayatta kalmak
75
280127
3511
Birinin yaşayacağı
neredeyse kesin olduğu zaman,
04:55
if he or she getsalır promptistemi carebakım.
76
283662
3140
tabii acil yardımı alırsa.
04:59
And my devicecihaz is solelySadece basedmerkezli
on that basistemel.
77
287602
4023
Cihazım sadece bu temel üzerine kurulu.
05:04
And here'sburada how my devicecihaz worksEserleri.
78
292729
1712
İşte, cihazım ise böyle çalışıyor.
05:07
A siliconsilikon patchyama is wornsöz konusu ürün around your wristbilek
or placedyerleştirilmiş nearyakın your chestgöğüs.
79
295020
4328
Silikon bir parça el bileğinizin etrafına
ya da göğsünüze yakın bir yere koyuluyor.
05:12
WithoutOlmadan havingsahip olan to prickhıyar your skincilt
for a biomarkerbiyomarker bloodkan testÖlçek,
80
300243
4860
Bu parça, biyo-belirteç kan testi için
derinize bir iğne batırmadan
05:17
this patchyama can spotyer, isolateyalıtmak and trackiz
a heart-attackkalp krizi specificözel biomarkerbiyomarker
81
305127
6708
H-FABP denilen bir özel kalp krizi
biyo-belirtecini fark edebilir, ayırabilir
05:23
calleddenilen H-FABPH-FABP,
82
311859
2081
ve takip edebilir.
05:25
and alertsuyarıları you if and when it reachesulaşır
a criticalkritik levelseviye in your bloodstreamkan dolaşımına --
83
313964
5662
Ayrıca, kan dolaşımın kritik bir
seviyeye ulaştığında sizi uyarıyor.
05:31
a processsüreç that's much simplerdaha basit, easierDaha kolay
and cheaperdaha ucuz than conventionalKonvansiyonel methodsyöntemleri
84
319650
5669
Kalp krizi teşhisinin geleneksel
yöntemlerinden daha basit, daha kolay
05:37
of heart-attackkalp krizi diagnosisTanı.
85
325653
1877
ve daha ucuz bir süreç.
05:41
By checkingkontrol etme on biomarkerbiyomarker
concentrationkonsantrasyon dataveri,
86
329187
3460
Biyo-belirteç toplama verilerini
kontrol ederek
05:45
a systemsistem like this,
with advancedileri researchAraştırma in the futuregelecek,
87
333742
4096
gelecekte gelişmiş bir
araştırma ile böyle bir sistem,
05:49
could significantlyanlamlı reduceazaltmak the need
for an at-riskrisk altındaki patienthasta to go to a doctordoktor
88
337862
4432
riskli hastaların biyobelirteç kan testi
için doktora gitme ihtiyaçlarını
05:54
for a biomarkerbiyomarker bloodkan testÖlçek,
89
342318
1338
önemli ölçüde azaltabilir.
05:55
because the devicecihaz
could be wornsöz konusu ürün at all timeszamanlar,
90
343680
3334
Çünkü bu cihazı her zaman taşıyabilirler
05:59
sensingalgılama biomarkerbiyomarker elevationsyükseklikler in realgerçek time.
91
347038
3133
ve gerçek zamanda
biyo-belirteç artışını hissedebilirler.
06:03
ThusBöylece, if the devicecihaz sensesduyular the biomarkerbiyomarker
levelsseviyeleri going beyondötesinde the criticalkritik pointpuan,
92
351313
5207
Böylece, eğer cihaz biyo-belirteç seviyesi
kritik noktayı aşınca hissederse
06:08
the at-riskrisk altındaki patienthasta could be warneduyardı
of an impendingeli kulağında cardiackardiyak arresttutuklamak
93
356544
4481
riskli hasta yaklaşan bir kalp krizinden
haberdar olabilecek
06:13
and that he or she needsihtiyaçlar
immediateacil medicaltıbbi attentionDikkat.
94
361049
2786
ve acil tıbbi müdahaleye
ihtiyacı olduğunu anlayacaktır.
06:16
AlthoughHer ne kadar the devicecihaz mayMayıs ayı not be ableyapabilmek
to providesağlamak the patienthasta
95
364621
3632
Cihaz, hastaya kalp hasarının
06:20
with the completetamamlayınız analysisanaliz
of the cardiackardiyak injuryhasar,
96
368277
2946
tam bir analizini sağlayamasa da
06:23
it mightbelki be of immenseengin help
97
371247
2094
hastanın tehlikede
olduğunu anlama açısından
06:25
in actuallyaslında indicatingbelirten
that the patienthasta is in dangerTehlike,
98
373365
3882
büyük bir yardımı olur.
06:29
so that the patienthasta can be alarmedpanik
99
377271
2072
Böylece hasta uyarılabilir
06:31
and know that immediateacil carebakım is crucialçok önemli.
100
379367
3132
ve acil yardımın önemli olduğunu anlar.
06:35
EveryHer at-riskrisk altındaki patienthasta will now receiveteslim almak
more time to survivehayatta kalmak
101
383473
4768
Artık her riskli hasta yaşamak için
daha fazla zaman kazanacak
06:40
and reachulaşmak out for medicaltıbbi help.
102
388265
1584
ve tıbbi yardıma ulaşacak.
06:42
ConsequentlySonuç olarak, they don't have to go
103
390590
2534
Sonuç olarak bir kalp krizinden sonra
gerekli olabilecek
06:45
for expensivepahalı and invasiveinvaziv
medicaltıbbi treatmentstedaviler
104
393148
3294
pahalı ve müdahale gerektiren
tedavilere başvurmak zorunda değiller.
06:48
that would otherwiseaksi takdirde be necessarygerekli
after a heartkalp attacksaldırı.
105
396466
2892
06:52
When I got my devicecihaz testedtest edilmiş
on at-riskrisk altındaki patientshastalar underaltında observationgözlem,
106
400778
3833
Gözlem altındaki riskli hastalarda
cihazımı test ettiğimde
06:56
resultsSonuçlar from the clinicalklinik validationdoğrulama teststestler
107
404635
2985
klinik doğrulama testlerinin sonuçları
06:59
certifiedSertifikalı closekapat to a 96 percentyüzde
accuracydoğruluk and sensitivityduyarlılık.
108
407644
4100
yüzde 96'ya yakın bir
kesinlik ve duyarlılık gösterdi.
07:05
I intendniyet etmek to make my devicecihaz availablemevcut
to people in two variantstürevleri:
109
413070
4103
İnsanlara cihazımı iki farklı
şekilde sağlamak istiyorum:
07:09
one whichhangi givesverir digitaldijital analysisanaliz
of the biomarkerbiyomarker levelsseviyeleri
110
417197
4024
Biri biyo-belirteç seviyesinin
dijital analizini yapıyor,
07:13
and a simplerdaha basit versionversiyon
for the people in ruralkırsal areasalanlar
111
421245
2557
diğeri kırsaldaki insanlar için
daha basit bir versiyon;
07:15
whichhangi simplybasitçe vibratestitreşir when the biomarkerbiyomarker
levelsseviyeleri go beyondötesinde the criticalkritik pointpuan.
112
423826
3705
belirteç seviyesi kritik noktayı aşınca
titreyerek çalışıyor.
07:20
When we look at our progressilerleme
in cardiackardiyak healthsağlık carebakım todaybugün,
113
428846
3377
Bugün kalp sağlığı hizmetindeki
gelişimimize baktığımızda
07:24
it is more of sickhasta carebakım than preventativeönleyici
self-careÖz Bakım and technologyteknoloji.
114
432247
4105
bu, önleyici kişisel bakım
ve teknolojiden çok, hasta bakımı.
07:29
We literallyharfi harfine wait
for the heartkalp attacksaldırı to occurmeydana
115
437224
2340
Bizler gerçekten
kalp krizinin olmasını bekliyor
07:31
and put our vastgeniş majorityçoğunluk of resourceskaynaklar
into post-carebakım sonrası treatmenttedavi.
116
439588
3764
ve kaynaklarımızın büyük çoğunluğunu
sonrasındaki tedavi için saklıyoruz.
07:35
But by then, irreversiblegeri dönüşü olmayan damagehasar
will alreadyzaten be donetamam.
117
443970
3846
Ama işte o zaman iş işten geçmiş oluyor.
07:41
I firmlysıkıca believe it's time
for us to rethinkyeniden düşünmek medicinetıp.
118
449065
3315
Tıbbı yeniden düşünmemizin zamanı
olduğuna gerçekten de inanıyorum.
07:44
We mustşart establishkurmak proactiveproaktif
health-careSağlık technologiesteknolojiler.
119
452885
2872
İleriye-etkili sağlık
teknolojileri bulmalıyız.
07:48
A changedeğişiklik mustşart be broughtgetirdi out
not 10 yearsyıl from now,
120
456179
2845
Bir değişikliğin 10 yıl sonra değil,
07:51
not fivebeş yearsyıl from now,
121
459048
1299
beş yıl sonra değil,
07:52
but todaybugün.
122
460371
1155
bugün olması şart.
07:53
And so, hopefullyinşallah, one day,
123
461550
2389
Umarım bir gün,
07:55
with the help of these devicescihazlar,
124
463963
1766
bu cihazların yardımıyla
07:57
someonebirisi elsebaşka won'talışkanlık losekaybetmek
his or her grandfatherBüyük baba just like I did.
125
465753
4512
tıpkı benim gibi birileri
büyük babasını kaybetmeyecek.
08:02
Thank you so much.
126
470289
1250
Çok teşekkür ederim.
08:03
(ApplauseAlkış)
127
471563
1461
(Alkış)
08:05
Thank you.
128
473048
1873
Teşekkürler.
08:06
(ApplauseAlkış)
129
474945
2007
(Alkış)
08:08
Thank you.
130
476976
1150
Teşekkür ederim.
Translated by İLYAS BOĞUSOĞLU
Reviewed by Gözde Zülal Solak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Akash Manoj - Inventor
Akash Manoj developed a novel technique that can non-invasively detect and alert at-risk patients of a potential asymptomatic heart-attack.

Why you should listen

Akash Manoj lost his grandfather due to a silent heart attack when he was thirteen. Silent heart attacks strike at-risk patients who are affected by nerve damage. Unlike most teenagers, inspired by the intricacies of the problem, Manoj translated his emotions into social motivation and, eventually, into action. At the end of three years of research and experiments funded by the Government of India at various labs across India, including SRISTI-BIRAC, he developed a novel technique that can non-invasively detect and alert at-risk patients of a potential asymptomatic heart-attack. His method involves transcutaneously isolating, identifying, spectroscopically analyzing, and sensing elevation in the levels of a cardiac biomarker called h-FABP in realtime -- a process that significantly establishes a path to preventative cardiovascular healthcare. 

Manoj was awarded at the Intel ISEF 2018 and was conferred with the nation's highest honor (National Child Award for Exceptional Achievement | Gold Medallion) by the President of India.

More profile about the speaker
Akash Manoj | Speaker | TED.com