English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

John Doerr: Salvation (and profit) in greentech

Джон Доер вижда спасение и печалба в екологичните технологии

Filmed
Views 840,568

"Не вярвам да успеем", заяви Джон Доер в една емоционална реч посветена на промяната в климата и инвестициите. Вдъхновен бил от своята дъщеря, която накарала него и неговите партньори да поправят бедствията, пред които е изправен света.

- Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late. Full bio

I'm really scaredуплашен. I don't think we're going to make it.
Наистина съм изплашен, не вярвам да успеем.
00:25
ProbablyВероятно by now mostнай-много of you have seenвидян AlАл Gore'sГор amazingудивителен talk.
Може би повечето от вас са видeли впечатляващата беседа на Ал Гор.
00:32
ShortlyСкоро after I saw that, we had some friendsприятели over for dinnerвечеря
Наскоро, след като я бяхме видели, поканихме няколко приятели на вечеря,
00:36
with the familyсемейство. The conversationразговор turnedоказа to globalв световен мащаб warmingзагряване,
семейна. Разговорът се насочи към глобалното затопляне
00:40
and everybodyвсички agreedсъгласуван, there's a realреален problemпроблем.
и всички бяхме съгласни, че това е реален проблем.
00:44
We'veНие сме got a climateклимат crisisкриза.
Съществува kлиматична криза
00:48
So, we wentотидох around the tableмаса to talk about what we should do.
и дискутирахме около масата върху това, какво трябва да се направи.
00:50
The conversationразговор cameдойде to my 15-year-old-годишен daughterдъщеря, MaryМери.
В разговора се включи моята 15 годишна дъщеря Мери.
00:55
She said, "I agreeСъгласен with everything that's been said.
Тя каза: "Съгласна съм с всичко, което се каза."
01:00
I'm scaredуплашен and I'm angryядосан." And then she turnedоказа to me and said,
"Чувствам се изплашена и ядосана." След това се обърна към мен и ми каза:
01:05
"DadТатко, your generationпоколение createdсъздаден this problemпроблем; you'dти можеш better fixфиксира it." WowУау.
"Татко, твоето поколение създаде този проблем, по-добре го решете!" Уау.
01:10
All the conversationразговор stoppedспряна. All the eyesочи turnedоказа to me.
Разговорът спря. Всички погледи се насочиха към мен.
01:18
(LaughterСмях)
(Смях)
01:22
I didn't know what to say. Kleiner'sКлайнер на secondвтори lawзакон is,
Не знаех какво да кажа. Във втория закон на Клайнер се казва:
01:27
"There is a time when panicпаника is the appropriateподходящ responseотговор."
"Има моменти, в които паниката е подходящия отговор."
01:32
(LaughterСмях)
(Смях)
01:36
And we'veние имаме reachedдостигнал that time. We cannotне мога affordпозволим to underestimateподценяваме
И това време настъпи. Не може да си позволим да пренебрегнем
01:37
this problemпроблем. If we faceлице irreversibleнеобратими and catastrophicкатастрофален consequencesпоследствия,
този проблем. Ако се изправим пред катострофални и необратими последици,
01:43
we mustтрябва да actакт, and we mustтрябва да actакт decisivelyрешително.
трябва да действаме, и то решително.
01:51
I've got to tell you, for me, everything changedпроменен that eveningвечер.
Трябва да ви призная, че онази вечер всичко за мен се промени.
01:54
And so, my partnersпартньори and I, we setкомплект off on this missionмисия to learnуча more,
Така аз и моите партньори си поставихме тази задача - да научим повече,
01:58
to try to do much more. So, we mobilizedмобилизирани. We got on airplanesсамолети.
за да се опитаме да направим повече. Така че, се мобилизирахме и се качихме на самолетите.
02:02
We wentотидох to BrazilБразилия. We wentотидох to ChinaКитай and to IndiaИндия,
Отидохме в Бразилия, отидохме в Китай и Индия;
02:06
to BentonvilleBentonville, ArkansasАрканзас, to WashingtonВашингтон, D.C. and to SacramentoСакраменто.
в Бентонвил, Арканзас, в столицата Вашингтон и в Сакраменто.
02:09
And so, what I'd like to do now is to tell you
И сега искам да ви разкажа
02:14
about what we'veние имаме learnedнаучен in those journeysпътувания.
какво научихме от тези пътувания....
02:17
Because the more we learnedнаучен, the more concernedобезпокоен we grewизраснал.
Защото колкото повече научавахме, толкова повече растеше загрижеността ни.
02:20
You know, my partnersпартньори at KleinerКлайнер and I were compulsiveпринудителната networkersв мрежа,
Може би знаете, че моите партньори от "Клайнер" и аз сме работили в мрежи,
02:23
and so when we see a bigголям problemпроблем or an opportunityвъзможност
и когато видим, че съществува голям проблем или голяма възможност,
02:25
like avianптичи fluгрип or personalizedперсонализирани medicineмедицина,
като птичия грип или персонализираната медицина,
02:28
we just get togetherзаедно the smartestумният people we know.
събираме най-интелигентните хора, които познаваме.
02:31
For this climateклимат crisisкриза, we assembledсглобени a networkмрежа, really,
За кризата с глобалното зотопляне създадохме мрежа,
02:34
of superstarsсуперзвезди, from policyполитика activistsактивисти to scientistsучени and entrepreneursпредприемачи
от суперзвезди - от политически активисти до учени и предприемачи,
02:38
and businessбизнес leadersлидерите. FiftyПетдесет or so of them.
и бизнес лидери - около 50 човека.
02:43
And so, I want to tell you about what we'veние имаме learnedнаучен in doing that
Затова искам да ви разкажа какво разбрахме, правейки това,
02:45
and fourчетирима lessonsУроци I've learnedнаучен in the last yearгодина.
и четирите урока, които научих през последната година.
02:49
The first lessonурок is that companiesкомпании are really powerfulмощен,
Първият урок е, че компаниите са наистина мощни,
02:52
and that mattersвъпроси a lot. This is a storyистория about
и това означава много. Това е историята как Уол Март
02:56
how Wal-MartWal-Mart wentотидох greenзелен, and what that meansсредства.
стана екологична и какво означава това.
02:59
Two yearsгодини agoпреди, the CEOИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, LeeЛий ScottСкот, believedвярвал that greenзелен is
Преди две години, главният изпълнителен директор Ли Скот вярваше, че
03:02
the nextследващия bigголям thing, and so Wal-MartWal-Mart madeизработен going greenзелен a topвръх priorityприоритет.
екологичното е следващата главна задача, така че Уол-Март постави екологията на приоритетно място.
03:07
They committedангажиран that they're going to take theirтехен existingсъществуващ storesмагазини
Те обещаха да го приложат във всичките си магазини
03:13
and reduceнамаляване на theirтехен energyенергия consumptionпотребление by 20 percentна сто,
и да намалят разхода на енергия с 20%,
03:15
and theirтехен newнов storesмагазини by 30 percentна сто, and do all that in sevenседем yearsгодини.
а в новите магазини с 30% и това да бъде осъществено за 7 години.
03:18
The threeтри biggestНай-големият usesупотреби of energyенергия in a storeмагазин are heatingотопление
Трите основни приложения на енергия в един магазин са: парното и
03:24
and airвъздух conditioningклиматик, then lightingосветление, and then refrigerationохлаждане.
и климатика, след тях идват осветлението и охлаждането.
03:27
So, look what they did.
Вижте какво направиха те.
03:31
They paintedбоядисан the roofsпокриви of all theirтехен storesмагазини whiteбял.
Боядисаха покривите на всичките си магазини в бяло.
03:33
They put smartумен skylightsкапандури throughпрез theirтехен storesмагазини
Поставиха дигитални капандури,
03:36
so they could harvestжътва the daylightдневна светлина and reduceнамаляване на the lightingосветление demandsнужди.
които да могат да приемат дневната светлина и да намаляват разхода на електричество.
03:38
And, thirdтрета, they put the refrigeratedхладилен goodsстоки
И най-накрая поставиха замразените продукти
03:42
behindзад closedзатворен doorsврати with LED lightingосветление.
зад затворени врати с LED осветление.
03:44
I mean, why would you try to refrigerateхладилника a wholeцяло storeмагазин?
Защо да се опитвате да охлаждате целия магазин?
03:47
These are really simpleпрост, smartумен solutionsрешения basedбазиран on existingсъществуващ technologyтехнология.
Това са наистина прости и интелигентни решения, основани върху съществуваща технология.
03:50
Why does Wal-MartWal-Mart matterвъпрос? Well, it's massiveмасов.
Защо е важен Уол-март? Добре, масов е.
03:55
They're the largestнай-големият privateчастен employerработодател in AmericaАмерика.
Те са най-големия частен работодател в Америка.
03:58
They're the largestнай-големият privateчастен userпотребител of electricityелектричество.
Те са най-големия потребител на електроенергия в частния сектор.
04:01
They have the second-largestвторият по големина vehicleпревозно средство fleetфлота on the roadпът.
Те имат втория по големина парк от превозни средства по пътищата
04:03
And they have one of the world'sв света mostнай-много amazingудивителен supplyзахранване chainsокови,
и една от най-впечатляващите вериги за доставки с
04:07
60,000 suppliersдоставчици. If Wal-MartWal-Mart were a countryдържава,
60,000 доставчици. Ако Уол-март беше държава,
04:10
it would be the sixth-largestШестата по големина tradingтъргуване partnerпартньор with ChinaКитай.
шеше да бъде шестия най-голям търговски партньор на Китай.
04:14
And maybe mostнай-много importantважно, they have a bigголям effectефект on other companiesкомпании.
И може би най-важното, имат огромно влияние върху другите компании.
04:17
When Wal-MartWal-Mart declaresдекларира it's going to go greenзелен and be profitableдоходен,
Когато Уол-март обяви, че ще е екологичен и печеливш,
04:22
it has a powerfulмощен impactвъздействие on other great institutionsинституции.
това оказва мощно въздействие върху другите големи институции.
04:27
So, let me tell you this:
Позволете ми да кажа следното:
04:30
when Wal-MartWal-Mart achievesпостига 20 percentна сто energyенергия reductionsнамаления,
Когато Уол-март успее да намали консумацията си на енергия с 20%,
04:31
that's going to be a very bigголям dealсделка. But I'm afraidуплашен it's not enoughдостатъчно.
това наистина ще е голямо постижение. Но се страхувам, че не е достатъчно.
04:34
We need Wal-MartWal-Mart and everyвсеки other companyкомпания to do the sameедин и същ.
Необходимо е Уол-март и всички останали компании да направят същото.
04:40
The secondвтори thing that we learnedнаучен is that individualsиндивиди matterвъпрос,
Второто нещо, което разбрахме е, че хората са от значение,
04:45
and they matterвъпрос enormouslyбезкрайно.
те са от огромно значение.
04:48
I've got anotherоще Wal-MartWal-Mart storyистория for you, OK?
Имам и друга история за Уол-март.
04:51
Wal-MartWal-Mart has over 125 millionмилион U.S. customersклиенти.
Уол-март има повече от 125 милиона клиенти в САЩ.
04:53
That's a thirdтрета of the U.S. populationнаселение.
Това е една трета от населението на САЩ.
04:56
65 millionмилион compactкомпактен fluorescentфлуоресцентни lightсветлина bulbsкрушки were soldпродаден last yearгодина.
65 милиона флуоресцентни крушки са продадени миналата година.
05:00
And Wal-MartWal-Mart has committedангажиран they're going to sellпродажба
Уол-март си постави за цел да продаде
05:05
anotherоще 100 millionмилион lightсветлина bulbsкрушки in the comingидващ yearгодина. But it's not easyлесно.
още 100 милиона крушки през следващата година. Но не е лесно.
05:08
ConsumersПотребителите don't really like these lightсветлина bulbsкрушки.
Потребителите не харесват тези крушки.
05:13
The light'sсветлината на kindмил of funnyзабавен, they won'tняма да dimнеясен,
Светлината е малко смешна, защото излъчват много малко светлина,
05:15
takes a while for them to startначало up.
отнема време, за да засветят.
05:17
But the pay-offвъзвращаемост is really enormousогромен.
Но компенсацията е огромна.
05:19
100 millionмилион compactкомпактен fluorescentфлуоресцентни lightсветлина bulbsкрушки meansсредства
100 милиона крушки означава,
05:22
that we'llдобре saveспасяване 600 millionмилион dollarsдолара in energyенергия billsбанкноти,
че ще спестим 600 милиона долара от сметките за електричество
05:25
and 20 millionмилион tonsт of COCO2 everyвсеки yearгодина, yearгодина in and yearгодина out.
и 20 милиона тона СО2 всяка година. И така година след година.
05:29
It does seemИзглежда really hardтвърд to get consumersпотребителите to do the right thing.
Наистина изглежда трудно потребителите да вземат правилното решение.
05:36
It is stupidтъп that we use two tonsт of steelстомана, glassстъклена чаша and plasticпластмаса
Глупаво е да използваме 2 тона стомана, стъкло и пласмаса,
05:40
to haulтеглене our sorry selvesсъщност to the shoppingпазаруване mallтърговски център.
за да се шляем в търговски центрове.
05:45
It's stupidтъп that we put waterвода in plasticпластмаса bottlesбутилки
Глупаво е да слагаме вода в пластмасови бутилки
05:49
in FijiФиджи and shipкораб it here.
във Фуджи и да ги транспортираме с кораби до тук.
05:52
(LaughterСмях)
(Смях)
05:56
It's hardтвърд to changeпромяна consumerконсуматор behaviorповедение
Трудно е да се промени поведението на потребителя
05:58
because consumersпотребителите don't know how much this stuffматерия costsразходи. Do you know?
защото потребителите не знаят колко им струват всички тия неща. Вие знаете ли?
06:00
Do you know how much COCO2 you generatedгенерирана to driveпът here or flyлетя here?
Знаете ли колко СО2 произвеждате, за да дойдете до тук с кола или самолет?
06:05
I don't know, and I should.
Аз не знам, а трябва.
06:10
Those of us who careгрижа about all this would actакт better
Тъй като всичко това ни тревожи бихме постъпвали по-добре,
06:13
if we knewЗнаех what the realреален costsразходи were.
ако знаехме какви са реалните разходи.
06:15
But as long as we pretendпреструвам се that COCO2 is freeБезплатно,
Но докато си мислим, че СО2 е гратис,
06:18
as long as these usesупотреби are nearlyпочти invisibleневидим, how can we expectочаквам changeпромяна?
тъй като тези приложения са почти невидими, как можем да очакваме промени?
06:21
I'm really afraidуплашен, because I think the kindsвидове of changesпромени
Наистина съм изплашен, защото мисля, че промените,
06:26
we can reasonablyразумно expectочаквам from individualsиндивиди
които можем да очакваме от физически лица
06:30
are going to be clearlyясно not enoughдостатъчно.
очевидно не са достатъчни.
06:33
The thirdтрета lessonурок we learnedнаучен is that policyполитика mattersвъпроси. It really mattersвъпроси.
Третият урок който разбах е, че политиката е от значение. Наистина е от значение.
06:38
In factфакт, policyполитика is paramountот първостепенно значение.
В действителност политиката е от първостепенно значение.
06:41
I've got a behind-the-scenesзад кулисите storyистория for you
Имам една история зад камера за вас,
06:44
about that greenзелен techтек networkмрежа I describedописан.
която е свързана със "зелените технологии", които ви описах.
06:46
At the endкрай of our first meetingсреща, we got togetherзаедно to talk about
В края на нашето първо събиране говорихме за това,
06:47
what the actionдействие itemsелементи would be, how we'dние искаме followпоследвам up.
какви мерки трябва да се вземат и как да се действа.
06:50
And BobБоб EpsteinЕпщайн raisedувеличен a handръка. He stoodстоеше up.
И Боб Епщайн вдигна ръка и се изправи....
06:54
You know, Bob'sНа Боб that BerkeleyБъркли techieTechie typeТип who startedзапочна SybaseSybase.
Знаете, Боб е от онези типове от Бъркли, които инициираха Сайбейз.
06:58
Well, BobБоб said the mostнай-много importantважно thing we could do right now
Боб каза, че най-важното нещо, което можем да направим сега,
07:01
is to make it clearясно in SacramentoСакраменто, CaliforniaКалифорния
е да изясним в Сакременто, Калифорния,
07:05
that we need a market-basedпазарно ориентирани systemсистема of mandatesмандати
че имаме нужда от пазарно основана система споразумения,
07:09
that's going to capшапка с козирка and reduceнамаляване на greenhouseзелена къща gasesгазове in CaliforniaКалифорния.
която да доведе до намаляване на газовете и парниковия ефект в Калифорния.
07:12
It's necessaryнеобходимо and, just as importantважно,
Това е необходимо и важно,
07:17
it's good for the CaliforniaКалифорния economyикономика.
и е добро за икономиката на Калифорния.
07:20
So, eightосем of us wentотидох to SacramentoСакраменто in AugustАвгуст and we metсрещнах
Така че, осем от нас отидохме в Сакраменто през август, срещнахме се
07:22
with the sevenседем undecidedколебаят legislatorsзаконодатели and we lobbiedлобира for ABAB32.
със седем законодатели и лобирахме за приемнето на АВ32.
07:25
You know what? SixШест of those sevenседем votedгласува yes in favorуслуга of the billзаконопроект,
И знаете ли какво? Шест от седемте гласуваха за промяната,
07:30
so it passedпреминали, and it passedпреминали by a voteгласуване of 47 to 32.
така че закона се прие с 47 срещу 32 гласа.
07:33
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
07:39
Please. Thank you.
Моля... Благодаря.
07:42
I think it's the mostнай-много importantважно legislationзаконодателство of 2006. Why?
Мисля, че това е най-важния закон приет през 2006. Защо?
07:46
Because CaliforniaКалифорния was the first stateсъстояние in this countryдържава
Защото Калифорния беше първият щат в тази страна,
07:47
to mandateмандат 25 percentна сто reductionнамаление of greenhouseзелена къща gasesгазове by 2020.
който намали до 25% газовете и влиянието на парниковия ефект до 2020.
07:51
And the resultрезултат of that is, we're going to generateгенериране 83,000 newнов jobsработни места,
И в резултат от това се откриват нови 83,000 работни места.
07:55
fourчетирима billionмилиард dollarsдолара a yearгодина in annualгодишен incomeдоход, and reduceнамаляване на the COCO2 emissionsемисии
4 млрд долара годишен приход и намаляване емисиите на СО2
08:00
by 174 millionмилион tonsт a yearгодина.
със 174милиона тона за година.
08:04
CaliforniaКалифорния emitsизлъчва only sevenседем percentна сто of U.S. COCO2 emissionsемисии.
Калифорния излъчва само 7% от емисиите на СО2 в САЩ.
08:09
It's only a percentна сто and a halfнаполовина of the country'sв страната COCO2 emissionsемисии. It's a great startначало,
Това е само 1,5% и от емисиите на СО2 на страната. Това е чудесно начало,
08:14
but I've got to tell you -- where I startedзапочна -- I'm really afraidуплашен.
но трябва да ви кажа, както в началото, че наистина ме е страх.
08:17
In factфакт, I'm certainопределен California'sВ Калифорния not enoughдостатъчно.
И съм сигурен, че Калифорния все още не е достатъчна.
08:22
Here'sТук е a storyистория about nationalнационален policyполитика that we could all learnуча from.
Ето една история за националната политика, от която всички може да се поучим.
08:26
You know TomТом FriedmanФридман saysказва, "If you don't go, you don't know"?
Знаете ли какво казва Том Фридман? "Ако не отидеш, няма да го узнаеш?"
08:30
Well, we wentотидох to BrazilБразилия to meetСреща DrД-р. JoseХосе GoldembergGoldemberg.
Добре, отидохме в Бразилия, за да се запознаем с Д-р Хосе Голдемберг.
08:33
He's the fatherбаща of the ethanolетанол revolutionреволюция.
Той е бащата на етаноловата революция.
08:37
He told us that Brazil'sНа Бразилия governmentправителство mandatedмандат
Той ни каза, че бразилското правителство е приело,
08:40
that everyвсеки gasolineбензин stationстанция in the countryдържава would carryнося ethanolетанол.
че всяка бензиностанция в страната ще снабдява с етанол.
08:43
And they mandatedмандат that theirтехен newнов vehiclesпревозни средства
И постановили техните нови коли
08:47
would be flex-fuelFlex-fuel compatibleсъвместим, right?
да са съвместими с флекс гориво.
08:50
They'dТе ще runтичам ethanolетанол or ordinaryобикновен gasolineбензин.
Ще се движат с етанол или с обикновен бензин.
08:52
And so, here'sето what's happenedсе случи in BrazilБразилия.
Ето какво стана в Бразилия.
08:55
They now have 29,000 ethanolетанол pumpsпомпи --
Сега имат 29,000 етанолови колонки,
08:57
this versusсрещу 700 in the U.S., and a paltryнищожен two in CaliforniaКалифорния --
срещу 700 в САЩ и две в Калифорния,
09:00
and in threeтри yearsгодини theirтехен newнов carкола fleetфлота
и за три години техния нов автомобилен парк,
09:04
has goneси отиде from fourчетирима percentна сто to 85 percentна сто flex-fuelFlex-fuel.
използващ новото гориво се е увеличил от 4% на 85 %.
09:06
CompareСравни that to the U.S.: fiveпет percentна сто are flex-fuelFlex-fuel.
Сравнено със САЩ, там само 5% са с това гориво.
09:11
And you know what? MostНай-много consumersпотребителите who have them don't even know it.
И знаете ли какво? Повечето от потребителите които ги имат, дори не го знаят.
09:14
So, what's happenedсе случи in BrazilБразилия is, they'veте имат replacedзаменя
И така какво се е случило в Бразилия? Те заместват
09:19
40 percentна сто of the gasolineбензин consumedконсумира by theirтехен automotiveавтомобилен fleetфлота with ethanolетанол.
40 % от автомобилите с бензин, с автомобили с етанол.
09:22
That's 59 billionмилиард dollarsдолара sinceот 1975
Това са 59 милиарда долара от 1975,
09:26
that they didn't shipкораб to the MiddleСредата EastИзток.
които не транспортират с кораб от Близкия Изток.
09:30
It's createdсъздаден a millionмилион jobsработни места insideвътре that countryдържава,
Това вече е създало 1 милион работни места вътре в страната
09:32
and it's savedспасени 32 millionмилион tonsт of COCO2. It's really substantialсъществен.
и са спестили 32 милиона тона от СО2. Наистина значително.
09:35
That's 10 percentна сто of the COCO2 emissionsемисии acrossпрез theirтехен entireцял countryдържава.
Това е 10% от емисиите на СО2 в цялата страна.
09:39
But Brazil'sНа Бразилия only 1.3 percentна сто of the world'sв света COCO2 emissionемисиите.
Но Бразилия има само 1,3% от емисиите на СО2 в целия свят.
09:43
So, Brazil'sНа Бразилия ethanolетанол miracleчудо, I'm really afraidуплашен, is not enoughдостатъчно.
Така че наистина се страхувам, че чудото на Бразилия с етанола не е достатъчно.
09:47
In factфакт, I'm afraidуплашен all of the bestнай-доброто policiesполитики we have
Всъщност се притеснявам, че и най-добрата политика, с която разполагаме
09:54
are not going to be enoughдостатъчно.
няма да е достатъчна.
09:57
The fourthчетвърти and finalфинал lessonурок we'veние имаме learnedнаучен
Четвъртият и последен урок, който научихме, е
10:01
is about the potentialпотенциал of radicalрадикален innovationиновация.
свързан с потенциала на радикалните иновации.
10:03
So, I want to tell you about a tragicтрагичен problemпроблем
Така че, искам да ви кажа за един трагичен проблем
10:05
and a breakthroughпробив technologyтехнология.
и огромните технически постижения.
10:07
EveryВсеки yearгодина a millionмилион and a halfнаполовина people dieумирам of
Всяка година умират един милион и половина човека в
10:09
a completelyнапълно preventableпредотвратим diseaseболест. That's malariaмалария. 6,000 people a day.
резултат на една предотвратима болест, каквато е маларията. 6 000 човека на ден.
10:12
All for want of two dollars'долара worthзаслужава си of medicationsлекарства
Всичко, от което се нуждаят е два долара за лекарство,
10:17
that we can buyКупувам at the cornerъглов drugstoreаптека.
което ние можем да купим от аптеката на ъгъла.
10:19
Well, two dollarsдолара, two dollarsдолара is too much for AfricaАфрика.
Добре, 2 долара, но 2 долара са много за Африка.
10:21
So, a teamекип of BerkeleyБъркли researchersизследователи with 15 millionмилион dollarsдолара
Така че, един екип от изследователи от Бъркли, с 15 милиона долара
10:25
from the GatesГейтс FoundationФондация is engineeringинженерство, designingпроектиране a radicalрадикален newнов way
от фондацията Гейтс, използва радикално нов начин,
10:29
to make the keyключ ingredientсъставка, calledНаречен artemisininartemisinin,
за да създаде основната съставка наречена артемисинин,
10:35
and they're going to make that drugлекарство 10 timesпъти cheaperпо-евтин.
и така лекарството ще е 10 пъти по-евтино.
10:39
And in doing so, they'llте ще saveспасяване a millionмилион livesживота --
Правейки това, те спасяват един милион човешки живота,
10:41
at leastнай-малко a millionмилион livesживота a yearгодина. A millionмилион livesживота.
поне един милион човешки живота на година.
10:44
TheirИм breakthroughпробив technologyтехнология is syntheticсинтетичен biologyбиология.
Тяхният технологичен пробив е синтетичният живот.
10:47
This leveragesлостове millionsмилиони of yearsгодини of evolutionеволюция
Това ускорява с милиони години еволюцията
10:51
by redesigningRedesigning bugsбуболечки to make really usefulполезен productsпродукти.
като пренастойват насекомите да създават наистина полезни продукти.
10:53
Now, what you do is, you get insideвътре the microbeмикроб,
Това, което правите е да влезете в микроба,
10:56
you changeпромяна its metabolicметаболитни pathwaysпътища, and you endкрай up with a livingжив chemicalхимически factoryфабрика.
да промените пътя на метаболизма и да завършите с една жива химична фабрика.
10:59
Now, you mayможе askпитам,
Сега, може да попитате,
11:04
JohnДжон, what has this got to go with greenзелен and with climateклимат crisisкриза?
Джон, това какво общо има с екологията и кризата с глобалното затопляне?
11:06
Well, I'll tell you -- a lot.
Ще ви кажа, че много.
11:09
We'veНие сме now formedоформен a companyкомпания calledНаречен AmyrisAmyris, and this technologyтехнология
Създадохме една компания наречена Амирис, и тази технология,
11:11
that they're usingизползвайки can be used to make better biofuelsбиогоривата.
може да бъде използвана за създаване на по-добри биогорива.
11:15
Don't let me skipпропускане over that. Better biofuelsбиогоривата are a really bigголям dealсделка.
Не ми позволявайте да пренебрегна това. По-добрите биогорива са наистина един огромен бизнес.
11:19
That meansсредства we can preciselyточно engineerинженер the moleculesмолекули in the fuelгориво chainверига
Това означава, че можем точно да създаваме молекули във веригата на горивата
11:23
and optimizeоптимизирам them alongзаедно the way.
и с времето можем да я подобрим.
11:27
So, if all goesотива well, they're going to have designerдизайнер bugsбуболечки in warmтопло vatsКаци
Така че, ако всичко върви добре, ще се проектират буболечки за топлинните резервоари,
11:30
that are eatingхраня се and digestingхраносмилане sugarsзахари to excreteотделят better biofuelsбиогоривата.
които се хранят и отделят захари, нужни за обработката на по-добри биогорива.
11:35
I guessпредполагам that's better livingжив throughпрез bugsбуболечки.
С други думи "С буболечки за по-добър живот".
11:42
AlanАлън KayKay is famousизвестен for sayingпоговорка
Алан Кей е известен с фразата си:
11:46
the bestнай-доброто way to predictпредскаже the futureбъдеще is to inventизмислям it.
"Най-добрият начин да се предскаже бъдещето, е да го измислиш"
11:48
And, of courseкурс, at KleinerКлайнер we, kindмил of, apologizeизвинявам се and say
А в Клайнер ние казваме:
11:50
the secondвтори bestнай-доброто way is to financeфинанси it.
"Вторият добър начин е да го финансираме".
11:53
And that's why we're investingинвестирането 200 millionмилион dollarsдолара
И това е причината поради която инвестираме 200 милиона долара
11:55
in a wideширок rangeдиапазон of really disruptiveразрушителен newнов technologiesтехнологии
в един широк крък от радикално нови технологии
11:59
for innovationиновация in greenзелен technologiesтехнологии.
за иновации в "зелените" технологии.
12:02
And we're encouragingобнадеждаващ othersдруги to do it as well.
И насърчаваме другите да правят същото.
12:04
We're talkingговорим a lot about this.
Говорим много за това.
12:06
In 2005, there were 600 millionмилион dollarsдолара investedинвестирани in newнов technologiesтехнологии
През 2005 са инвестирани 600 милиона долара в нови технологии
12:08
of the sortвид you see here. It doubledудвоил in 2006 to 1.2 billionмилиард dollarsдолара.
от вида, който виждате тук. Това се удвои през 2006 на 1,2 милиарда долара.
12:13
But I'm really afraidуплашен we need much, much more.
Но се страхувам, че имаме нужда от много, много повече.
12:18
For referenceпрепратка, factфакт one:
Един факт за пример:
12:24
Exxon'sНа Ексон в revenuesприходи in 2005 were a billionмилиард dollarsдолара a day.
Приходите на Ексон през 2005 са един милиард долара на ден.
12:25
Do you know, they only investedинвестирани 0.2 percentна сто of revenuesприходи in R&D?
Знаете ли ,че те инвестираха едва 0,2 % за изследвания и развитие?
12:28
SecondСекунда factфакт: the President'sНа президента newнов budgetбюджет for renewableвъзобновяема energyенергия
Втория факт: Бюджетът на новия призидент за възобновяеми енергийни източници,
12:32
is barelyедва a billionмилиард dollarsдолара in totalобща сума.
е невероятен, един милиард долара общо.
12:36
LessПо-малко than one day of Exxon'sНа Ексон в revenuesприходи.
По-малко от приходите на Ексон за един ден.
12:39
ThirdТрета factфакт: I betзалагане you didn't know that there's enoughдостатъчно energyенергия
Трети факт: Обзалагам, не знаете, че съществува достатъчно енергия
12:42
in hotгорещ rocksскали underпри the countryдържава to supplyзахранване America'sНа Америка energyенергия needsпотребности
в горещите подземни скали, които са достатъчни за нуждите на Америка
12:45
for the nextследващия thousandхиляда yearsгодини. And the federalфедерален budgetбюджет
през следващите 1000 години. И федералният бюджет
12:50
callsповиквания for a measlyболен от шарка 20 millionмилион dollarsдолара of R&D in geothermalгеотермална енергия energyенергия.
моли 20 милиона долара от изследвания и развитие за геотермална енергия.
12:54
It is almostпочти criminalпрестъпник that we are not investingинвестирането more
Престъпление е, че не инвестираме повече
12:59
in energyенергия researchизследване in this countryдържава.
в търсене на енергия в тази страна.
13:02
And I am really afraidуплашен that it's absolutelyабсолютно not enoughдостатъчно.
И съм наистина разтревожен защото това не е никак достатъчно.
13:05
So, in a year'sгодина worthзаслужава си of learningизучаване на we foundнамерено a bunchкуп of surprisesизненади.
Така, за една година проучвания, ние открихме многобройни изненади.
13:10
Who would have thought that a massмаса retailerтърговец на дребно
Кой можеше да си помисли, че един супермаркет
13:13
could make moneyпари by going greenзелен? Who would have thought that
може да печели пари като се превърне в "зелен"? Кой можеше да си помисли,
13:15
a databaseбаза данни entrepreneurпредприемач could transformтрансформиране CaliforniaКалифорния with legislationзаконодателство?
че база от данни на един работодател могат да се превърнат в закон на Калифорния?
13:17
Who would have thought that the ethanolетанол biofuelбиогориво miracleчудо
Кой можеше да си помисли, че чудото с етаноловите биогорива
13:21
would come from a developingразработване countryдържава in SouthЮжна AmericaАмерика?
може да дойде от една развиваща се страна в Южна Америка?
13:25
And who would have thought that scientistsучени
И кой можеше да си помисли, че учените,
13:28
tryingопитвайки to cureлек malariaмалария could come up with breakthroughsпробиви in biofuelsбиогоривата?
в търсене на лекарство, което да лекува маларията, ще отворят път към биогоривата?
13:30
And who would have thought that all that is not enoughдостатъчно?
И кой можеше да си помисли, че всичко това не е достатъчно?
13:35
Not enoughдостатъчно to stabilizeстабилизира the climateклимат.
Не е достатъчно, за да се стабилизира климата.
13:40
Not enoughдостатъчно to keep the iceлед in GreenlandГренландия from crashingтрясък into the oceanокеан.
Не е достатъчно да се запази леда в Гренландия, от свличане в океана.
13:42
The scientistsучени tell us -- and they're only guessingпознае --
Учените ни казаха и това са предположения,
13:46
that we'veние имаме got to reduceнамаляване на greenhouseзелена къща gasгаз emissionsемисии by one halfнаполовина,
че трябва да намалим емисиите на газ до 50%,
13:48
and do it as fastбърз as possibleвъзможен.
и че трябва да го направим възможно най-бързо.
13:52
Now, we mayможе have the politicalполитически will to do this in the U.S.,
Сега можем да създадем политика, която да пазволи това да стане в САЩ.
13:53
but I've got to tell you, we'veние имаме got only one atmosphereатмосфера,
Но трябва да ви кажа, че разполагаме само с една атмосфера
13:56
and so somehowнякак си we're going to have to find the politicalполитически will
и някак трябва да намерим политическата воля
14:00
to do this all around the worldсвят. The wildдив cardкарта in this deckпалуба is ChinaКитай.
да го осъществим в целия свят. Основната ни карта в тестето е Китай.
14:02
To sizeразмер the problemпроблем, China'sВ Китай COCO2 emissionsемисии todayднес are 3.3 gigatonsgigatons;
За да видим мащаба на проблема, емисиите на СО2 днес в Китай са 3,3 гига тона.
14:09
the U.S. is 5.8. BusinessБизнес as usualобичаен meansсредства
На САЩ са 5,8. И продължавайки сметките, означава,
14:15
we'llдобре have 23 gigatonsgigatons from ChinaКитай by 2050.
че ще получим 23 гига тона от Китай до 2050.
14:19
That's about as much COCO2 as there is in the wholeцяло worldсвят.
Което е равно на всичкия СО2, съществуващ в света.
14:22
And if it's businessбизнес as usualобичаен, we're going out of businessбизнес.
И, ако това продължава всички ние ще фалираме.
14:25
When I was in DavosДавос, China'sВ Китай MayorКмет of DalianDalian was pressedнатискане
Когато отидох в Давос, кметът на Далиан беше споменат
14:28
about theirтехен COCO2 strategyстратегия, and he said the followingследното,
във връзка с неговата стратигия за СО2. Той каза следното,
14:31
"You know, AmericansАмериканците use sevenседем timesпъти the COCO2 perна capitaна глава от населението as ChineseКитайски."
"Знаехте ли, че американците изразходват 7 пъти повече СО2 от китайците."
14:34
Then he askedпопитах, "Why should ChinaКитай sacrificeжертва our growthрастеж
След това попита, "Защо Китай трябва да жертва своето развитие,
14:39
so that the WestУест can continueпродължи to be profligateбезпътно and stupidтъп?"
за да може Западът да бъде разточителен и глупав?
14:43
Does anybodyнякой here have an answerотговор for him? I don't.
Има ли някой от вас отговор за него? Аз нямам.
14:47
We'veНие сме got to make this economicикономически so that all people and all nationsнароди
Ние трябва да създадем тази икономика така, че всички хора и нации
14:52
make the right outcomeизход, the profitableдоходен outcomeизход,
да направят правилния резултат и правилната печалба от този резултат,
14:59
and thereforeСледователно the likelyвероятно outcomeизход.
и така да се стигне до крайния изход.
15:01
Energy'sЕнергия на a six-trillion-dollarшест-трилион долара businessбизнес worldwideв световен мащаб.
Енергията струва 6 трилиона долара от световния бизнес.
15:03
It is the motherмайка of all marketsпазари. You rememberпомня that InternetИнтернет?
Тя е майката на всички пазари. Спомняте ли си за интернет?
15:05
Well, I'll tell you what. GreenГрийн technologiesтехнологии -- going greenзелен --
Добре ще ви кажа, че зелените технологии, превръщайки се в зелени
15:09
is biggerпо-голям than the InternetИнтернет.
са много по мащабни от интернет.
15:13
It could be the biggestНай-големият economicикономически opportunityвъзможност of the 21stво centuryвек.
Това може да бъде икономическия потенциал на 21 век.
15:14
MoreoverОсвен това, if we succeedуспявам, it's going to be
И ако успеем наистина ще бъде
15:18
the mostнай-много importantважно transformationтрансформация for life on the planetпланета sinceот,
най-важната трансформация за живота на планетата, откакто
15:20
as BillБил JoyРадост saysказва, we wentотидох from methaneметан to oxygenкислород in the atmosphereатмосфера.
както казва Бил Джой :"отидохме от метан на кислород в атмосферата."
15:24
Now, here'sето the hardтвърд questionвъпрос, if the trajectoryтраектория of all the world'sв света
Но сега идва трудния въпрос: Ами ако траекторията на всички фирми и индивиди в света на
15:28
companiesкомпании and individualsиндивиди and policiesполитики and innovationиновация
политиката и новите технологии
15:33
is not going to be enoughдостатъчно, what are we going to do? I don't know.
не бъдат достатъчни... Какво ще правим? Не знам.
15:37
EveryoneВсеки here caresгрижи about changingсмяна the worldсвят
Всеки един се притеснява за промените в света
15:45
and has madeизработен a differenceразлика in that one way or anotherоще.
и е направил разликите чрез една или друга форма.
15:48
So, our call to actionдействие -- my call to you --
Така че, поканата ни за действие - моят призив за вас
15:51
is for you to make going greenзелен your nextследващия bigголям thing, your gigконцерт.
е да направим следващото нещо "отново да бъде зелено", вашата фирма.
15:55
What can you do? You can personallyлично get carbonвъглероден neutralнеутрален.
Какво може да направите? Може да станете въглеродно неутрални.
16:02
Go to ClimateCrisisClimateCrisis.orgорг or CarbonCalculatorCarbonCalculator.comCOM
Посетете страницата в интернет "ClimateCrisis.org" или "CarbonCalculator.com"
16:08
and buyКупувам carbonвъглероден creditsкредити. You could joinприсъедините other leadersлидерите in mandatingвъзложи на,
и купете кредити от въглерод. Може да се обедините с други лидери,
16:12
lobbyingлобиране for mandatedмандат capшапка с козирка and tradeтърговия in U.S. greenhouseзелена къща gasгаз reductionsнамаления.
защитавайки установения лимит и договаряйки ограничаванета на емисиите от газове, които причинават парниковия ефект в САЩ.
16:17
There's sixшест billsбанкноти right now in CongressКонгрес. Let's get one of them passedпреминали.
Сега в конгреса има 6 предложения, нека да се опитаме да одобрят едно от тях.
16:22
And the mostнай-много importantважно thing you can do, I think,
И вярвам, че най-важното нещо, което може да направите е
16:27
is to use your personalперсонален powerмощност and your RolodexВизитника
да използвате своето лично влияние и вашия "Rolodex"
16:29
to leadводя your businessбизнес, your institutionинституция, in going greenзелен.
за да водите вашия бизнес и институции да се превърнат в "зелени"
16:31
Do it like Wal-MartWal-Mart, get it to go greenзелен
Правете това което направи Уол-март, станете "зелени"
16:35
for its customersклиенти and its suppliersдоставчици and for itselfсебе си.
за вашите потребители, за вашите снабдители и за самата фирма.
16:37
Really think outsideизвън the boxкутия.
Мислете извън вашите рамки.
16:42
Can you imagineПредставете си what it would be like if AmazonАмазонка or eBayeBay or GoogleGoogle
Може да си представите как биха изглеждали Amazon или eBay, или Google,
16:44
or MicrosoftMicrosoft or AppleЯбълка really wentотидох greenзелен and you causedпричинен that to happenстава?
или Microsoft, или Apple, ако бяха наистина "зелени" , и ако вие сте причината това да стане?
16:49
It could be biggerпо-голям than Wal-MartWal-Mart.
Това може да бъде много по мащабно от Уол-март.
16:54
I can't wait to see what we TEDstersTED-стърите do about this crisisкриза.
Нямам търпение да видя какво ще направим с TED относно тази криза.
16:59
And I really, really hopeнадявам се that we multiplyумножавам all of our energyенергия,
И наистина се надявам да умножим цялата си енергия,
17:05
all of our talentталант and all of our influenceвлияние to solveрешавам this problemпроблем.
целия си талант и цялото наше влияние, за да разрешим този проблем.
17:09
Because if we do, I can look forwardнапред
Защото ако го направим, мога да дочакам
17:24
to the conversationразговор I'm going to have with my daughterдъщеря in 20 yearsгодини.
разговора, който ще проведа с дъщеря ми след 20 години.
17:30
(ApplauseАплодисменти)
аплаузи.
17:34
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Kaloyana Milinova

▲Back to top

About the speaker:

John Doerr - Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late.

Why you should listen

John Doerr, a partner in famed VC firm Kleiner Perkins Caufield & Byers, made upwards of $1 billion picking dot-com stars like Amazon, Google, Compaq and Netscape. (He also picked some flops, like Go Corporation and the scandal-ridden MyCFO.com.) He was famously quoted saying, "The Internet is the greatest legal creation of wealth in history," right before the dot-com crash. However, his business prowess earned him an appointment on President Obama's Economic Advisory Board in 2009 following the economic downturn. 

But now he's back, warning that carbon-dioxide-sputtering, gas-powered capitalism will destroy us all, and that going green may be the "biggest economic opportunity of the 21st century." So Kleiner Perkins has invested $200 million in so-called greentech, a combination of startups that are pioneering alternative energy, waste remediation and other schemes to prevent the coming environmental calamity. But Doerr is afraid that it might be too little, too late.

More profile about the speaker
John Doerr | Speaker | TED.com